PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE"

Transcriptie

1 PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

2 Voorwoord Voor je ligt het profielkeuze boekje. In dit boekje vind je alles wat nu al belangrijk is om te weten over de organisatie van de bovenbouw op onze school. Naast technische informatie over de vier profielen, vind je informatie over de organisatie van het vierde leerjaar, de zogenaamde contacttijd en de toelatingseisen voor vervolgstudies aan de Nederlandse Universiteiten. Bewaar deze bladen in een snelhechter en vul de snelhechter later aan met de resultaten van het programma Qompas en kladversies van je profielkeuze. We wensen je veel succes met het maken van de juiste profielkeuze en uiteraard veel (leer)plezier in de bovenbouw van onze school. Sipko Veeneman, conrector klas 3 en 4 Marike van Zessen, schooldecaan 2

3 Inleiding Vanaf klas 4 begin je aan de Tweede Fase. Het belangrijkste verschil met de onderbouw is dat je naast een aantal verplichte vakken in het gemeenschappelijke deel zelf een vakkenpakket kan kiezen. Je bent hierin niet helemaal vrij. In de bovenbouw zijn de vakken namelijk geclusterd in vier verschillende profielen, die een grote rol spelen bij de totstandkoming van jouw vakkenpakket. Een profiel is een door de wet voorgeschreven verzameling van vakken. Je kunt kiezen uit de profielen natuur en techniek (N&T), natuur en gezondheid (N&G), economie en maatschappij (E&M) en cultuur en maatschappij (C&M). De profielen In principe ben je vrij om een bepaald profiel te kiezen. De vakken van het profieldeel zijn echter verplicht. Profielvakken volg je in clusterverband en dus niet in je stamklas. Uiteindelijk haal je natuurlijk op onze school je diploma. Op dit diploma staan minimaal 9 eindcijfers: Nederlands, Engels, klassieke taal, profielvakken, profielkeuzevak, keuze-examenvak en het zogenaamde combinatiecijfer (dit is het gemiddelde eindcijfer van de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW), klassieke culturele vorming (kcv), maatschapijlleer (ml) en het profielwerkstuk). Heb je in meer vakken examen gedaan dan staan die natuurlijk ook op je diploma. Wellicht duizelt het je nu enigszins. In de onderstaande tabellen en de bijbehorende toelichtingen wordt waarschijnlijk veel duidelijker wat je nu allemaal wel en niet kunt kiezen. Achter in dit boekje staat een uitgebreide uitleg over de verschillende soorten wiskunde waaruit je moet kiezen. Je krijgt hierover ook nog uitleg van je docent wiskunde. 3

4 Het gemeenschappelijk deel, overzicht vak totaal aantal lesuren lesuren klas 4 lesuren klas 5 lesuren klas 6 Ne En Cambridge *3 Engels La Gr KCV Maat ANW LO Ges 2 2 totaal De vakken, die in het gemeenschappelijke deel zitten, zijn Nederlands, Engels, Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming, Maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding. In klas vier is geschiedenis voor alle leerlingen verplicht. *In klas 6 volgen alle leerlingen 3 uur Engels. Het Cambridge-programma is alleen in klas 4 en 5. 4

5 Profiel Natuur en Techniek, overzicht Totaal aantal lesuren Lesuren klas 4 Lesuren klas 5 profielvakken Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde profielkeuzevak biologie Wiskunde D* Keuze examenvak ** Totaal Lesuren klas 6 * Wiskunde D is een vak dat je kunt volgen/ kiezen in klas 5. Iedereen die een profiel N&T kiest, moet in klas 4 dus biologie kiezen. ** Het keuze examenvak mag elk profielvak of profielkeuzevak uit het totale vakkenaanbod van school zijn (uiteraard niet je eigen profielvakken en ook niet wiskunde C). Het aantal lesuren van deze vakken kan verschillen, dus die uren moet je nadat je een keuze gemaakt hebt, toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een tweede klassieke taal kiezen, Duits of Frans, economie, filosofie, kunstvak, etc. Welk type leerling kiest Natuur & Techniek? Leerlingen die zich niet laten afschrikken door ingewikkelde berekeningen; leerlingen die graag abstract denken, leerlingen die oplossingen willen bedenken voor ingewikkelde technische problemen, leerlingen die toch wel een beetje uitblinken in de bètavakken, leerlingen die graag ontwerpen en bouwen. 5

6 Profiel Natuur en Gezondheid, overzicht Totaal aantal lesuren Lesuren klas 4 Lesuren klas 5 profielvakken Wiskunde A of B* 10/ /4 Biologie Scheikunde Profielkeuze vak Aardrijkskunde Natuurkunde Keuze examenvak** Totaal Lesuren klas 6 * Wiskunde A is verplicht in het profiel N&G. Maar wiskunde A mag ingewisseld worden voor wiskunde B. Wiskunde B is moeilijker en iets meer geschikt voor echte bètastudies of technische studies. Een leerling die wiskunde B in het profiel kiest, mag als profielkeuzevak ook wiskunde D kiezen. ** Het keuze examenvak mag elk profielvak of profielkeuzevak uit het totale vakkenaanbod van de school zijn (uiteraard niet je eigen profielvakken en ook niet wiskunde C). Het aantal lesuren van deze vakken kan verschillen, dus die uren moet je nadat je een keuze gemaakt hebt, toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld een tweede klassieke taal kiezen, Duits of Frans, economie, filosofie, kunstvak, etc. Welke type leerling kiest Natuur & Gezondheid? Leerlingen die betrokken zijn bij gezondheid, gezonde voeding, milieu en milieuproblemen, natuur; leerlingen die bij willen dragen aan het genezen van mensen, aan het oplossen van de voedselproblematiek, leerlingen die de aarde willen redden, ontwikkelingslanden willen helpen, leerlingen die proefjes doen leuk vinden, leerlingen die de bètavakken leuk vinden. 6

7 Profiel Economie en Maatschappij, overzicht Totaal aantal lesuren Lesuren klas vier Lesuren klas vijf Profielvakken Wiskunde A of B* 10/ /4 Geschiedenis Economie Profielkeuzevak Aardrijkskunde Frans/Duits Management & Organisatie Keuze examenvak** Totaal Lesuren klas zes * Wiskunde A is verplicht in het profiel E&M. Maar wiskunde A mag ingewisseld worden voor wiskunde B. Wiskunde B is moeilijker en iets meer geschikt voor echte bètastudies of technische studies. Een leerling die wiskunde B in het profiel kiest, mag als profielkeuzevak ook wiskunde D kiezen. ** Het keuze examenvak mag elk profielvak of profielkeuzevak uit het totale vakkenaanbod van de school zijn (uiteraard niet je eigen profielvakken en niet wiskunde C). Het aantal lesuren van deze vakken kan verschillen, dus die uren moet je nadat je een keuze gemaakt hebt, toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld een tweede klassieke taal kiezen, tweede moderne vreemde taal, scheikunde, filosofie, kunstvak, etc. Welk type leerling kiest Economie & Maatschappij? Leerlingen die de beursnoteringen volgen, leerlingen die interesse hebben in het bedrijfsleven, leerlingen die graag met getallen werken, leerlingen die niet bang zijn voor rekenmodellen, leerlingen die meer willen weten van een verenigd Europa, leerlingen die het overheidsbeleid kritisch bekijken, maar ook bijvoorbeeld leerlingen die belangstelling hebben voor geschiedenis of politiek. 7

8 Profiel Cultuur en Maatschappij, overzicht Profielvakken Totaal aantal lesuren Lesuren klas vier Lesuren klas 5 Wiskunde C* Geschiedenis Profielkeuzevak** Aardrijkskunde m Economie m Kunstvak drama c Kunstvak beeld c Filosofie c Frans c Duits c Klassieke taal c Keuze examenvak**** Totaal Lesuren klas 6 * Wiskunde C mag vervangen worden door wiskunde A of wiskunde B. Wiskunde A en B zijn moeilijker dan wiskunde C. Kijk voor het aantal lesuren bij de andere profielen. ** Leerlingen die profiel C&M kiezen, moeten bij de profielkeuzevakken 1 vak uit de maatschappijvakken kiezen (zie aanduiding m in de tabel) en 1 vak uit de cultuurvakken (aanduiding c in de tabel) **** Het keuze examenvak mag elk profielvak of profielkeuzevak uit het totale vakkenaanbod van de school zijn (uiteraard niet je eigen profielvakken en niet een tweede vak wiskunde erbij!). Het aantal lesuren van deze vakken kan verschillen, dus die uren moet je nadat je een keuze gemaakt hebt, toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld een tweede klassieke taal kiezen, Duits of Frans, biologie, filosofie, een tweede kunstvak, etc. Welk type leerling kiest Cultuur & Maatschappij? Leerlingen die een brede belangstelling hebben voor de mens en de maatschappij, leerlingen die zichzelf zien als hulpverleners, leerlingen die graag lezen, die creatief zijn, leerlingen die juist niet zo van getallen houden, leerlingen die het leuk vinden vreemde talen te spreken, leerlingen die van kunst houden. 8

9 Extra vakken Op onze school is het onder leerlingen een goede gewoonte om extra vakken te kiezen. De school stimuleert dit ook. Extra zijn vakken bovenop de vakken die je verplicht moet kiezen. Eén extra vak is altijd toegestaan. Wil je meer dan één extra vak kiezen, dan moet je daar speciaal toestemming voor krijgen. Er gelden wel restricties: een vak wordt alleen aangeboden als een minimaal aantal leerlingen het vak kiest en bij meer dan één extra vak kan helaas vooraf absoluut geen garantie gegeven worden dat de extra vakken naast jouw pakket in het weekrooster gaan passen. Onze roostermakers doen daarvoor hun uiterste best, maar om te voorkomen dat teveel leerlingen en docenten hele slechte roosters met veel tussenuren krijgen kan de schoolleiding beslissen dat een combinatie van vakken niet binnen het rooster te volgen is. Soms is het dan wel mogelijk afspraken te maken met de docent om een vak buiten het rooster te volgen. Als je een extra vak kiest, ga je daarmee een verplichting aan jegens de school. Je moet het vak een heel schooljaar blijven volgen. Na een jaar kun je met een extra vak stoppen, maar natuurlijk alleen als je het bovenop de verplichte studielast volgt. Cambridge Engels, DELF Frans en Spaans Het is mogelijk om in klas 4 en 5 het zogenoemde Cambridge Engels te volgen. Om aan het programma te mogen beginnen moet je een bepaald startniveau in het Engels hebben. Alle leerlingen die aangeven belangstelling voor het CAE te hebben, moeten deelnemen aan een selectieronde. De vakken Engels en Cambridge Engels worden in aparte clustergroepen gegeven. Het CAE programma is uiteraard uitgebreider dan het reguliere programma Engels. Voor het vak CAE worden daarom extra kosten in rekening gebracht. In klas 6 volgen alle leerlingen weer hetzelfde programma Engels. (normale eindexamen Engels programma) Ook is het mogelijk om in de bovenbouw het programma DELF (Diplome D Etudes en Langue Française) te volgen. Het DELF-programma is vergelijkbaar met de Cambridge Certificaten voor Engels en sluit aan bij taalniveaus die binnen Europa zijn vastgesteld. (Europese referentie kader).dit wordt als extra cursus gegeven. Ook hiervoor wordt cursusgeld in rekening gebracht. Op onze school wordt ook Spaans gegeven. Ook dit vak geldt als een officieel examenvak. 9

10 Vooropleidingseisen gepubliceerd door de VSNU In het overzicht staan de vooropleidingseisen van de universiteiten vanaf De uitgangspunten voor deze vooropleidingseisen zijn gebaseerd op de succeskansen van de studenten. Namelijk welke vakken zijn nodig om een studie aan de universiteit met succes af te ronden. In de brochure van de VSNU staat letterlijk: de universiteiten vinden het belangrijk dat leerlingen een breed pakket samenstellen waarin zij voldoende worden uitgedaagd. Profielkeuze dient in de eerste plaats op basis van interesse, belangstelling en capaciteiten van de leerling plaats te vinden. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in een vervolgstudie aan het HBO kunnen hierover informatie opzoeken via het programma Qompas, op de sites van de HBO instellingen en bij de decaan. Uitleg van de gebruikte tekens en afkortingen * direct toegangsrecht # geen toegangsrecht Ak aardrijkskunde Bi biologie Na natuurkunde Sk scheikunde Wia wiskunde A Wib wiskunde B Nlt natuur, leven en technologie Studies waarvoor alle profielen direct toegangsrecht verlenen Opleidingsnaam Opleidingsnaam Opleidingsnaam Algemene cultuurwetenschappen Hebreeuwse en Aramese talen en culturen Roemeense taal en cultuur Algemene gezondheidswetenschappen Hebreeuwse taal en cultuur Romaanse talen en culturen Algemene sociale Internationaal en Europees Ruslandkunde wetenschappen recht Algemene taalwetenschappen Internationale organisaties en internationale betrekkingen Scandinavische talen en culturen American studies Italiaanse taal en cultuur Sociaal-culturele wetenschappen Antropologie Juridische bestuurswetenschappen Sociale geografie en planologie Arabische, Nieuwperzische Keltische taal en cultuur Sociale geografie en Turkse talen en culturen Arabische taal en cultuur Kunsten, cultuur en media Sociologie Archeologie en prehistorie Kunstgeschiedenis Spaanse taal en cultuur Archeologie Latijnse taal en cultuur Taalkunde en interculturele communicatie Bestuur en organisatie Law in Europe Taal- en cultuurstudies Bestuurskunde Liberal arts en sciences Taalwetenschap Communicatie- en Literatuurwetenschap Talen en culturen van 10

11 informatiewetenschappen Afrika Communicatiewetenschap Media en cultuur Talen en culturen van China Criminologie Milieumaatschappijwetenschappen Talen en culturen van Indiaans Amerika Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Culturele antropologie en ontwikkelingsstudies Muziekwetenschap Nederlandkunde/Dutch Talen en culturen van Japan Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen Nederlands recht Talen en culturen van Korea Cultuurwetenschappen Nederlandse taal en cultuur Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië Documentaire informatiewetenschappen Onderwijskunde Talen en culturen van het Midden-Oosten Duitse taal en cultuur Organisatiewetenschappen Talen en culturen van Zuid-Azië en Centraal- Azië Egyptische taal en cultuur Oudheidkunde Talen en culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië Engelse taal en cultuur Personeelswetenschappen Technische planologie European law school Planologie Theater-, film- en televisiewetenschappen European studies Pedagogische Theaterwetenschappen wetenschappen Europese studies studies Politicologie Notarieel recht University college Maastricht Finoegrische talen en culturen Portugese taal en cultuur Vergelijkende Indo- Europese taalwetenschap Fiscaal recht Psychologie Vrijetijdwetenschappen Franse taal en cultuur Recht en ICT Wereldgodsdiensten Friese taal en cultuur Rechtsgeleerdheid Wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing Gedrag en samenleving Recht en management Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Geschiedenis Religie en levensbeschouwing Gezondheidswetenschappen Religiestudies Wijsbegeerte 11

12 Sector economie opleidingsnaam NT NG EM CM Accountancy en controlling * * * wia of wib Actuariële wetenschappen * wib wib wib Algemene economie * * * wia of wib Bedrijfseconomie * * * wia of wib Bedrijfskunde * * * wia of wib Bedrijfswetenschappen * * * wia of wib Business administration/bedrijfskunde * * * wia of wib Business studies * * * wia of wib Econometrics * wib wib wib Econometrie en besliskunde * wib wib wib Econometrie en operationele research * wib wib wib Economics * * * wia of wib Economics and business * * * wia of wib Economie * * * wia of wib Economie en bedrijfskunde * * * wia of wib Economie & informatica * * * wia of wib Economie en management * * * wia of wib Fiscale economie * * * wia of wib Informatica en economie * * * wia of wib International business * * * wia of wib International business administration * * * wia of wib International economics and business * * * wia of wib International economics and finance * * * wia of wib Technologie management * * * wia of wib Sector gezondheidszorg opleidingsnaam N&T N&G E&M C&M Algemene gezondheidswetenschappen * * * * Bewegingswetenschappen bi na # # Biomedische wetenschappen bi na # # Geneeskunde bi na # # Gezondheidswetenschappen * * * * Klinische technologie bi na # # Medische informatiekunde bi na wib, na wib, na Tandheelkunde bi na # # Diergeneeskunde bi na # # 12

13 Sector natuur opleidingsnaam N&T N&G E&M C&M aardwetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Algemene natuurwetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Bedrijfswiskunde en informatica * wib wib wib Beta-gamma * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Bio-exact bi wib,na # # Biofarmaceutische wetenschappen bi * bi, na, sk # biologie bi na # # Farmaceutische wetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Farmacie * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Informatica * wib wib wib Informatica/kennistechnologie * wib wib wib Informatiekunde * * * wia of wib Kunstmatige intelligentie * * * wia of wib Life science and technology * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Medische natuurwetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Milieunatuurwetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Moleculaire levenswetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Natuur- en sterrenkunde * wib,na wib,na wib,na Natuurkunde * wib,na wib,na wib,na Natuurwetenschappen * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Psychobiologie bi * # # Scheikunde * wib,na wib, na, sk wib, na, sk Sterrenkunde * wib,na wib,na wib,na Sustainable molecular science & * wib,na wib, na, sk wib, na, sk technology wiskunde * wib wib wib 13

14 Sector techniek opleidingsnaam N&T N&G E&M C&M Bedrijfsinformatietechnologie * wib wib wib Biomedische technologie * wib, na wib, na wib, na Bouwkunde * wib, na wib, na wib, na Civiele techniek * wib, na wib, na wib, na Elektro- en informatietechniek * wib, na wib, na wib, na Elektrotechniek * wib, na wib, na wib, na Industrial design * wib, na wib, na wib, na Industrieel ontwerpen * wib, na wib, na wib, na Luchtvaart- en ruimtetechniek * wib, na wib, na wib, na Maritieme techniek * wib, na wib, na wib, na Scheikundige technologie * wib, na wib, na, sk wib, na, sk Scheikundige technologie en * wib, na wib, na, sk wib, na, sk bioprocestechnologie Technische * wib wib wib innovatiewetenschappen Technische aardwetenschappen * wib, na wib, na wib, na Technische bedrijfskunde * wib wib wib Technische bestuurskunde * wib, na wib, na wib, na Technische informatica * wib wib wib Tecnische natuurkunde * wib, na wib, na wib, na Technische wiskunde * wib wib wib Telematica * wib wib wib Toegepaste wiskunde * wib wib wib werktuigbouwkunde * wib, na wib, na wib, na 14

15 Sector landbouw opleidingsnaam N&T N&G E&M C&M Toegepaste * * * * communicatiewetenschappen Gezondheid en maatschappij * * * wia of wib Internationaal land- en * wib, na wib, na wib, na waterbeheer Economie en beleid * * * wia of wib Bos- en natuurbeheer * * ak of bi wia, (ak of bi) Milieukunde * wib, na wib, na, sk wib, na, sk Agrotechnologie * na wib, na (sk of bi) wib, na, (sk of bi) Plantenwetenschappen * * 2 uit: bi, na, bi, na, sk sk Bedrijfs- en * * * wia of wib consumentenwetenschappen Internationale * * * wia of wib ontwikkelingsstudies Biotechnologie * * 2 uit: bi, na, bi, na, sk sk Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning * wia wia wia (ak of bi) Dierwetenschappen * * sk wia of wib, sk Biologie bi na # # Voeding en gezondheid * * sk, bi sk, bi * wib, na wib, na, sk wib, na, sk Levensmiddelentechnologie * * wib, na, sk wib, na, sk Moleculaire levenswetenschappen * na of (wb en nlt) wib, na, sk wb, na, sk 15

16 Klad om te gebruiken bij de profielkeuze datum. Gemeenschappelijk deel vakken en lesuren klas 4 Vak uur opmerking Nederlands 3 Engels 2 CAE 3 Latijn of Grieks 3 Maatschappijleer 2 ANW 2 LO 2 Profielvakken Profielkeuze vak Keuze examenvak Extra vak(ken) Totaal Voorafgaand aan de voorlopige en definitieve keuze, kun je met vragen terecht bij de decaan. Je kunt een mailtje sturen naar met je vraag of het verzoek om een afspraak te maken. 16

17 Klad om te gebruiken bij de profielkeuze datum. Gemeenschappelijk deel vakken en lesuren klas 4 Vak uur opmerking Nederlands 3 Engels 2 CAE 3 Latijn of Grieks 3 Maatschappijleer 2 ANW 2 LO 2 Profielvakken Profielkeuze vak Keuze examenvak Extra vak(ken) Totaal Voorafgaand aan de voorlopige en definitieve keuze, kun je met vragen terecht bij de decaan. Je kunt een mailtje sturen naar met je vraag of het verzoek om een afspraak te maken. WISKUNDE OP HET CGU Op het VWO worden vier soorten wiskunde aangeboden: wiskunde A, B, C en D. In de tabel hieronder kan je lezen welke soorten wiskunde in welke profielen gekozen kunnen worden. Ook staat aangegeven hoe zwaar (in Studie Last Uren) de verschillende soorten wiskunde zijn. CM-profiel EM-profiel NG-profiel NT-profiel Wiskunde C is Verplichte keuze: Verplichte keuze: Wiskunde B is verplicht wiskunde A wiskunde A verplicht Mag je vervangen door wiskunde A of B wisk C: 480 SLU wisk A: 520 SLU Mag je vervangen door wiskunde B wisk A: 520 SLU wisk B: 600 SLU Mag je vervangen door wiskunde B wisk A: 520 SLU wisk B: 600 SLU Uitbreiden met wiskunde D is mogelijk als profielkeuzevak wisk B: 600 SLU wisk D: 440 SLU 17

18 Waarom wiskunde? Uit het feit dat wiskunde in bijna ieder profiel een plaats heeft, kun je afleiden dat wiskunde voor iedereen belangrijk is. En dat is weer te verklaren doordat je wiskunde overal tegenkomt: grafieken in kranten en tijdschriften, wiskundige formules in theorieën en modellen die het economische gedrag van mensen weergeven, statistische gegevens in de medische richting of in de sociale wetenschappen, allerlei berekeningen in technische beroepen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Je ziet wel: elke richting gebruikt andere wiskunde, vandaar dat elk profiel zijn eigen wiskunde heeft. Wiskunde C is gekoppeld aan het CM-profiel. Er wordt veel kansrekening, telproblemen en statistiek in behandeld. Verder leer je omgaan met tabellen en verschillende soorten grafieken en formules. Het rekenwerk gaat niet erg diep, maar wiskunde C is zeker geen makkelijk vak. De opgaven die we behandelen zijn vaak situaties en problemen uit de praktijk. Belangrijk bij wiskunde C is dat je problemen uit de praktijk leert te vertalen naar een stuk wiskunde. Wiskunde C is dus wiskunde die wordt toegepast in allerlei praktische situaties. Let op: als je een CM-profiel kiest kan een hogere soort wiskunde belangrijk zijn voor je vervolgopleiding. Ga na of een hogere soort wiskunde misschien voor jou van belang is. Behandelde onderwerpen zijn: ** Formules, functies, grafieken, vergelijkingen ** Algebra (rekenen met letters) ** Rijen, reeksen en recurrente betrekkingen ** Statistiek, telproblemen en kansen ** Normale verdeling, binomiale verdeling, toetsen van hypothesen ** Grafen en matrices Wiskunde C wordt afgesloten met een landelijk centraal examen. Wiskunde A is bestemd voor de EM- en NG-profielen. Er wordt veel kansrekening, telproblemen en statistiek in behandeld. Verder leer je omgaan met tabellen en verschillende soorten grafieken en formules. Het rekenwerk gaat niet erg diep, maar wiskunde A is zeker geen makkelijk vak. In vergelijking met wiskunde C krijg je meer onderwerpen en moeilijker problemen op te lossen. De opgaven die we behandelen zijn vaak situaties en problemen uit de praktijk. Belangrijk bij wiskunde A is dat je problemen uit de praktijk leert te vertalen naar een stuk wiskunde. Wiskunde A is dus wiskunde die wordt toegepast in allerlei praktische situaties. Behandelde onderwerpen zijn: ** Formules, functies, grafieken, vergelijkingen ** Algebra (rekenen met letters) ** Differentiëren, rekenregels ** Rijen, reeksen en recurrente betrekkingen ** Statistiek, telproblemen en kansen ** Normale verdeling, binomiale verdeling, toetsen van hypothesen ** Grafen en matrices Wiskunde A wordt afgesloten met een landelijk centraal examen. Wiskunde B is bestemd voor de EM-, NG- en NT-profielen. Er wordt veel gewerkt met formules, grafieken en er wordt veel in gerekend. De opgaven die we behandelen zijn soms situaties en problemen uit de praktijk. Maar dat is niet altijd zo. Dan gaan de opgaven over formules en grafieken zonder dat die grafieken en formules een praktische betekenis hebben. Bij wiskunde B leer je dus abstracte 18

19 problemen op te lossen met moeilijke wiskundige technieken. Het zijn vaak ingewikkelde puzzels waarin gerekend moet worden. Voor wiskunde B is het dan ook niet alleen van belang dat je wiskunde leuk vindt, maar ook dat je puzzelen leuk vindt, dat je tijd aan het vak wilt besteden en dat je doorzettingsvermogen hebt. Wiskunde B is abstracte wiskunde en het wiskundige niveau is hoog. Als je wiskunde B kiest dan zul je nu al goede tot zeer goede resultaten moeten behalen voor wiskunde. En zoals eerder gezegd: je zult wiskunde bovendien leuk moeten vinden. Behandelde onderwerpen zijn: ** Formules, functies, grafieken, vergelijkingen ** Algebra (rekenen met letters) en algebraïsche technieken ** Differentiëren, integreren, rekenregels ** Bewijzen in de vlakke meetkunde Er zit geen kansrekening en statistiek in wiskunde B. Wiskunde B wordt afgesloten met een landelijk centraal examen. Je ziet dat in het NT-profiel wiskunde B verplicht is. Bij het EM- en NG-profiel kan je kiezen uit wiskunde A en wiskunde B. Let op: er zijn vervolgopleidingen waar je duidelijk méér hebt aan wiskunde B dan aan wiskunde A. Ga dit goed na! Wiskunde D is een profielkeuzevak. Alleen als je het NT-profiel hebt kan je wiskunde D als profielkeuzevak kiezen. De lessen voor wiskunde D starten in 5 gymnasium. Als je wiskunde D kiest zal je echt goed in wiskunde moeten zijn, met goede resultaten in de derde klas. Wiskunde D is uitdagend en een zeer goede en gedegen voorbereiding voor als je een exacte vervolgopleiding wilt gaan volgen. Je krijgt andere onderwerpen dan bij wiskunde B en je gaat dieper in op onderwerpen die je ook bij wiskunde B al hebt gehad. Behandelde onderwerpen zijn: ** Statistiek en kansrekening ** Dynamische modellen ** Analytische meetkunde ** Wiskunde in wetenschap Je krijgt een goed inzicht in de rol van wiskunde in technologie en wetenschap. Wiskunde-D is geen toelatingseis voor vervolgopleidingen. We verwachten dat leerlingen die wiskunde-d gevolgd hebben minder aansluitingsproblemen zullen hebben. Wiskunde D wordt afgesloten met een School Examen, dus niet met een landelijk centraal examen. 19

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Voorwoord Voor je ligt het profielkeuze boekje. In dit boekje vind je alles wat belangrijk is om te weten over de organisatie van de bovenbouw op onze school.

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2013 2014 Voorwoord Voor je ligt het profielkeuze boekje. In dit boekje vind je alles wat nu al belangrijk is om te weten over de organisatie van de bovenbouw op onze

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Informatieavond klas 3 Profielkeuze

Informatieavond klas 3 Profielkeuze Informatieavond klas 3 Profielkeuze Even voorstellen: Welkom Erik Hegge decaan / docent Aardrijkskunde hg@sgdb.nl Waarom een informatieavond over profielkeuze? Belangrijke inhoudelijke keuze Een keuze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70643 17 december 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2018, nr. HO&S/1439087,

Nadere informatie

Informatieavond klas 3 Profielkeuze

Informatieavond klas 3 Profielkeuze Informatieavond klas 3 Profielkeuze Even voorstellen: Welkom Erik Hegge decaan / docent Aardrijkskunde hg@sgdb.nl Mentoren klas 3: - Mw. Ockenburg (3A) - Mw. Min (3B) - Mw. Korgerova (3C) - Mw. Van den

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Profielkeuze 2 e fase vwo voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Programma voor vanavond 1. Profielkeuze door decaan FS, Dita Steijn 2. Pitches nieuwe vakken tweede

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De bovenbouw en Tweede Fase Meer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs vooropleidingseisen hoger OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten; c hogescholen; c scholen voor havo en vwo. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 1 december 1999 Kenmerk: WO/BS-1999/46185 Datum

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans Maatschappijleer

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Ouderavond november Profielkeuze klas 3

Ouderavond november Profielkeuze klas 3 Ouderavond november 2017 Profielkeuze klas 3 Programma ouderavond 2017 Traject Vier profielen Doorstroomeisen De rol van ouders bij de profielkeuze Tijdpad profielkeuze Sept. 2017 Nov. 2017 Jan. 2018 Feb.

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2017-2018 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2018-2019 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

code University University

code University University wo bachelor CROHO indien Bevoegdheid code beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen 56986 Aarde en economie 50668 Bodem,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond klas 3 14 februari tweede fase. nieuwe vakken in de bovenbouw

Voorlichtingsavond klas 3 14 februari tweede fase. nieuwe vakken in de bovenbouw Voorlichtingsavond klas 3 14 februari 2018 tweede fase en nieuwe vakken in de bovenbouw 19.00 uur 19.15 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.15 uur 21.15 uur overzicht van de Tweede Fase aandachtspunten bij de keuzes

Nadere informatie

Voorlichting Tweede Fase. 30 oktober 2018

Voorlichting Tweede Fase. 30 oktober 2018 Voorlichting Tweede Fase 30 oktober 2018 Overweging Pubers zijn niet in staat om weloverwogen een vakkenpakket te kiezen. Hun hersens zijn nog lang niet volgroeid en daarom kunnen ze niet overzien wat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36407 2 juli 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. HO&S/1371591, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2016-2017 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Nederland Engels Maatschappijleer (alleen 4 havo en 4 vwo) CKV (culturele

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Profielvoorlichting 3 e klas 9 oktober 2018

Profielvoorlichting 3 e klas 9 oktober 2018 Profielvoorlichting 3 e klas 9 oktober 2018 De PowerPoint komt in de loop van de week op de website te staan Decaan: Astrid Verspeek a.verspeek@hetbaken.nl Programma Profielen Vakken Normeringen Verschil

Nadere informatie

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 De PowerPoint komt in de loop van de week op de website te staan Decaan: Astrid Verspeek a.verspeek@hetbaken.nl Programma Profielen Vakken Normeringen Verschil

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans (!)

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 2 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 3 De overgang van

Nadere informatie

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze 1 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 2 De overgang van 3 naar 4 3 Waar zitten de verschillen? Nieuwe vakken (anw/won, ckv, maat, wis ABCD,..) Werken

Nadere informatie

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2017-2018 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Nederland Engels Maatschappijleer (alleen 4 havo en 4 vwo) CKV (culturele

Nadere informatie

ouderavond lob vwo-3 Welkom

ouderavond lob vwo-3 Welkom ouderavond lob vwo-3 Welkom even voorstellen: Loes van Puffelen Coördinator lob vwo Paulien van Dijk mentor v3a Wim Broeders mentor v3b Wijnand Kok mentor v3c Franca Peek sectordirecteur vwo 3 t/m 6 programma

Nadere informatie

Cultuur en Maatschappij CM

Cultuur en Maatschappij CM Cultuur en Maatschappij CM Wiskunde C (of wiskunde A, positief advies nodig) Geschiedenis Maatschappijwetenschappen Eén van de vakken: Tekenen, Muziek, Frans of Duits Frans of Duits Latijnse taal en cultuur

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2018-2019 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Nederland Engels Maatschappijleer (alleen 4 havo en 4 vwo) CKV (culturele

Nadere informatie

PROFIELKEUZE. Voorlichting. 12 en 18 december Decaan vwo: dhr. J.W. Kortleven

PROFIELKEUZE. Voorlichting. 12 en 18 december Decaan vwo: dhr. J.W. Kortleven PROFIELKEUZE Voorlichting 12 en 18 december 2017 Decaan vwo: dhr. J.W. Kortleven Welke onderwerpen? Keuzebegeleiding door school Hoe zit het met de profielen? Vooropleidingseisen Wat is kiezen? Enkele

Nadere informatie