De Belg en duurzaam beleggen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belg en duurzaam beleggen."

Transcriptie

1 De Belg en duurzaam beleggen. BANK & VERZEKERINGEN

2

3 De Belg verkiest duurzame beleggingen ook al weet hij niet precies wat dat betekent Voorwoord Maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen, ethisch beleggen, Een hele resem benamingen voor een aantal beleggingsproducten die de financiële instellingen vandaag aanbieden. Ethische fondsen waren tot voor enkele jaren nog onbekend, maar zijn ondertussen erg populair geworden en vertegenwoordigen al meer dan 6% van het totale bedrag dat in België in beveks is belegd. Vanuit zijn nauwe betrokkenheid met zijn cliënteel wil het Landbouwkrediet de spaarder voorlichten over het concept ethische beleggingen. Maar wat betekent duurzaam of ethisch beleggen? Hoe staat de Belg daartegenover? Wil hij weten wat de banken met zijn geld doen of is voor hem enkel de opbrengst van belang? Is hij bereid te betalen voor de zekerheid dat hij ethisch belegt of is dat het minste van zijn zorgen? Inspireert zijn bankier voldoende vertrouwen of verkiest hij een certificaat van een onafhankelijke instelling om het ethische aspect te waarborgen? Om op die vragen te antwoorden heeft het Landbouwkrediet in samenwerking met TNS Dimarso een enquête gehouden bij meer dan beleggers. In deze enquête meten we de kennis van de spaarder over de verschillende beleggingsproducten en zoeken we naar zijn drijfveren om ethisch te beleggen. Maar ze helpt ons ook zijn verwachtingen over dit type beleggingen te identificeren. Luc Versele, CEO Landbouwkrediet 3

4 Inhoud 1. METHODOLOGIE 5 2. DE BELG EN BELEGGINGEN IN HET ALGEMEEN 5 3. DE BELG EN ZIJN INTENTIES MET BETREKKING TOT DUURZAAM BELEGGEN 7 4. DE BELG EN ZIJN BEHOEFTE AAN INFORMATIE EN AAN EEN WAARBORGLABEL 9 5. DE ROL VAN DE ECONOMISCHE EN POLITIEKE ACTOREN INZAKE DUURZAAM BELEGGEN HET PROFIEL VAN DE BELGEN DIE OPENSTAAN VOOR DUURZAME BELEGGINGEN BESLUIT 14 4

5 1. Methodologie Deze studie werd tussen 18 en 28 januari 2008 uitgevoerd bij spaarders via een onlinevragenformulier. Het gaat om Belgen die tussen 30 en 65 jaar oud zijn, tenminste één beleggingsproduct bezitten en/of over minimaal euro spaargelden beschikken. De steekproef bestaat voor 55% uit mannen en voor 45% uit vrouwen. 62% is Nederlandstalig en 38% Franstalig. 45% van de ondervraagden is tussen 30 en 44 jaar, 29% tussen 45 en 54 jaar en 27% ouder dan 55 jaar. De vragenlijst snijdt verschillende thema s aan, zoals de kennis van beleggingsproducten in het algemeen, de definitie van duurzame beleggingen, de nood aan een gecertifieerd label en het profiel van de belegger die openstaat voor ethisch beleggen. 2. De Belg en beleggingen in het algemeen Voor we specifiek ingingen op duurzaam beleggen, hebben wij de kennis van de belegger over alle aangeboden beleggingsproducten gemeten. Welke van de volgende financiële producten kent u, al was het maar van naam? Welke van de volgende financiële producten bezit u? Notes (Euro Medium Term Notes) Opties en warrants Vastgoed-BEVEKS Staatsbons Verzekeringsbons Tak 23 (= levensverzekeringen) Obligaties of euro-obligaties Kasbons Beleggingsfondsen of BEVEKS Aandelen Tak 21 (= levensverzekeringen) Termijnrekeningen Pensioensparen Spaarrekeningen of -boekjes bekend in bezit Basis: BRUTO-financiële verantwoordelijke (n= 1488) % 5

6 Klassieke producten zoals spaarboekjes, pensioensparen of kasbons zijn het meest bekend. Ook aandelen scoren zeer goed. De mate waarin producten gekend zijn, heeft dus niets te maken met de risicograad. Zo zijn aandelen, die beschouwd worden als producten met een hoog risico, beter gekend dan verzekeringsproducten, zoals Tak 21. Wanneer we naar het verbruik kijken, zien we wel een duidelijker verband met de afwezigheid van risico. Meer dan 80% van de ondervraagden bevestigt over een spaarboekje te beschikken. Het fiscale aspect en de mogelijkheid tot belastingaftrek van een product zijn uiteraard ook belangrijk, zowel op het vlak van kennis als van het verbruik. Pensioensparen is daarvan een voorbeeld. Bent u van plan om binnen het jaar uw geld te plaatsen in beleggingen en/of spaarproducten voor een periode van tenminste 6 maanden? 14% van de ondervraagde personen bevestigde van plan te zijn geld te plaatsen in beleggingen of spaarproducten. Globaal is één op twee personen bereid geld te plaatsen in een belegging. Daartegenover staat dat 39% van de ondervraagden niet van plan is of niet wenst te beleggen. 13 % 9 % 17 % 11 % 14 % 8 % 28 % Ja, zeker - 14% Ja, misschien - 28% Ja, maar enkel als het ook in kleine bedragen kan - 8% Neen, ik wil mijn geld beschikbaar houden voor concrete plannen - 17% Neen, ik ken echt niets van beleggingen en wil me er niet mee bezig houden - 13% Neen, voor andere redenen - 9% Weet niet - geen antwoord Basis: NETTO - allen (n= 1119) Welke uitspraak is het meest op u van toepassing met betrekking tot uw houding t.o.v. sparen en beleggingsproducten? Voor heel wat mensen (meer dan 6 op 10) is de materie te ingewikkeld en 2/3 daarvan vertrouwt op het professionalisme van de bankier. We stellen een sterke correlatie vast tussen de complexiteit van de producten en de intenties van de consumenten. Gelukkig maakt de vertrouwensrelatie tussen de spaarder en zijn bankier het mogelijk die complexiteit te overstijgen. 34 % 5 % 14 % 42 % Zijn een té ingewikkelde materie en ik heb geen zin om mij hierin te verdiepen. Lijken me ingewikkeld, maar ik weet dat ik kan vertrouwen op het professionalisme van mijn bankier. Zijn materies die mij interesseren en ik probeer altijd zelf de verschillende beleggingen te vergelijken die men mij aanbiedt. Zijn mijn passie en ik verkies om deze zelf te beheren door alle mogelijke informatiebronnen te gebruiken. Basis: NETTO - allen (n= 1119) 6

7 3. De Belg en zijn intenties met betrekking tot duurzaam beleggen Hebt u al gehoord van duurzaam beleggen en/of duurzaam sparen? In België verklaren 4 mensen op 10 spontaan reeds te hebben horen spreken over duurzaam beleggen. Bijna de helft (48 %) van de ondervraagden geeft toe nooit in aanraking te zijn gekomen met dit begrip. Het percentage positieve antwoorden stijgt niet nadat de ondervrager meer uitleg van het begrip duurzaam beleggen heeft gegeven. Enkel de ondervraagden zonder mening verduidelijken hun antwoord. Met andere woorden, 54% van de bevolking kent de duurzame beleggingsproducten niet of heeft er nooit horen over spreken. Spontaan Neen 48% Weet niet - geen antwoord 11% Ja 41% Basis: allen (n= 1119) Na beschrijving Neen 54% Weet niet - geen antwoord 6% Ja 40% Basis: allen (n= 1119) 7

8 11 % Welke betekenis heeft duurzaam beleggen bij wie dit soort beleggingen kent? Hierna volgen de verschillende interpretaties van duurzaam beleggen bij de personen die bevestigen dit concept te kennen. 6 % 7 % 24 % Respect voor het milieu en ecologie. 10 % Meer voordeel hebben. Gericht op lange termijn. Zijn geld op ethische wijze beleggen. Respect voor de menselijke waardigheden. Goed doel. Investeren in de duurzame ontwikkeling. 20 % Investeren in ontwikkelingslanden. 13 % 14 % Eén van de meest gegeven definities is het respect voor het milieu. 24% van de personen associëren duurzame beleggingen met ecologie. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de toenemende rol van de media in de verspreiding van alle ecologische begrippen. De tweede definitie, die door 20% van de ondervraagden wordt gegeven, is de inning van een hoger rendement. Duurzaam beleggen wordt ook aanzien als een belegging op lange termijn. Bij de zuiver ethische redenen vinden we het respect voor een bepaalde sociale en menselijke ideologie. In welke mate bent u van plan om in de toekomst in te schrijven op een duurzame belegging? Waarschijnlijk niet Zeker niet Basis: hebben al gehoord van duurzaam beleggen Zeker Waarschijnlijk Weet niet In welke mate overweegt u in de toekomst een duurzame belegging aan te schaffen? Stel dat een duurzame belegging evenveel opbrengt als een andere belegging, in welke mate overweegt u dan een duurzame belegging aan te schaffen? In welke mate zou u bereid zijn een bedrag van minimum 50 per maand te investeren in duurzame beleggingen? Stel dat een duurzame belegging evenveel opbrengt als een andere belegging, maar de instapkosten 0,1% hoger zijn. Bent u bereid meer te betalen voor een duurzame belegging? neen ja Weet niet 23 Basis: allen (n= 1119) Daar waar 32% van de ondervraagden verklaart bereid te zijn om duurzaam te beleggen, stijgt dit percentage tot 62% wanneer men ook wijst op het gelijke rendement en daalt het opnieuw tot 46% wanneer voorgesteld wordt regelmatig te beleggen met een bedrag van tenminste 50 per maand. De regelmatige belegging van kleine bedragen lijkt te worden beschouwd als een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij. De intenties van de Belgen inzake duurzaam beleggen zijn dus aanzienlijk. Bijna 62% van de ondervraagden verklaart belangstelling te hebben voor een aankoop als deze evenveel opbrengt als een zogenaamde klassieke belegging. Als daarentegen de aankoop van een duurzaam product gepaard gaat met een meerprijs, dalen de aankoopintenties met de helft. Zo is 46% van de ondervraagden gekant tegen het principe van een meerprijs voor de duurzame waarborg. 8

9 4. De Belg en zijn behoefte aan informatie en aan een waarborglabel Slechts 10% van de ondervraagden verklaart reeds informatie te hebben opgezocht of zich te hebben laten informeren over duurzame beleggingen. Heeft u toen gekeken of deze duurzame belegging een officieel label droeg? Weet niet - geen antwoord 5% Ja 20% Neen 75% Basis: hebben reeds informatie opgezocht of met andere personen gesproken over duurzame beleggingen (n= 116) Heeft uw financiële raadgever (bankier of verzekeraar) u al aangesproken over duurzame beleggingen? Weet niet - geen antwoord 2% Ja 14% Neen 84% Basis: allen (n= 1119) Van die 10% heeft slechts een vijfde ook werkelijk stappen ondernomen om na te gaan of een officieel label het duurzame karakter van de belegging waarborgt. Van alle ondervraagden verklaart 14% informatie te hebben gekregen over duurzame beleggingen van zijn financiële adviseur (bankier of verzekeraar). Er is dus een grote belangstelling, maar er wordt weinig ondernomen. Ook de financiële adviseurs verstrekken te weinig informatie. 9

10 Welke officiële labels zijn gekend op het vlak van duurzaam beleggen? Kunt u aangeven welke van de onderstaande organisaties u kent? Triodos 11 Netwerk Vlaanderen 6 Ethibel 3 Hefboom 2 Alterfin 1 Minstens één organisatie 17 Geen van deze 74 Weet niet - geen antwoord % Basis: allen (n= 1119) Slechts 17% van de ondervraagden verklaart tenminste één officieel duurzaam label te kennen, maar de meeste vermelde instellingen zijn geen juridische autoriteiten die gemachtigd zijn de producten te certifiëren. We stellen vast dat de markt van de labels amper gekend is. Meer dan drie vierden van de ondervraagden kennen deze instellingen zelfs helemaal niet. De gekende certifiërings- en/of kwaliteitsinstellingen zijn : - Triodos - het meest gekende en beschouwd als een label zoals de andere ; - Netwerk Vlaanderen - geeft niet echt een label, maar verstrekt kritische analyses over bancaire beleggingsproducten en kredieten, en met name ethische producten ; - Ethibel - het enige officiële onafhankelijke label in de lijst. 10

11 Hoe belangrijk vindt u het dat een duurzame belegging een officieel label draagt? NIET BELANGRIJK BELANGRIJK Weet niet Eerder niet belangrijk Helemaal niet belangrijk 17 Eerder belangrijk Zeer belangrijk Basis: allen (n= 1119) Ook al moeten we vaststellen dat de instellingen en de labels niet gekend zijn, toch vindt 64% van de ondervraagden dat de certifiëring door een erkend label belangrijk is. Het begrip label is een belangrijke notie in de ogen van de ondervraagden. Welk soort label zou u het meest vertrouwen? Een certificaat van een onafhankelijke instantie zoals Ethibel Een label ontwikkeld door een bank Beide labels zijn even goed Ik hecht geen belang aan het label van het duurzaam product Weet niet - geen antwoord % allen (n= 1119) intentie (n= 35) Het soort label speelt een rol in de vertrouwensgraad van de belegger. Zo stellen we vast dat de voorkeur duidelijk uitgaat naar een onafhankelijk label, meer dan naar een label van een bank. Deze voorkeur is nog sterker bij personen die van plan zijn in te schrijven op een duurzaam product (48%). Er is hier een flagrante behoefte aan ethiek binnen de ethiek. Is een bank het best geplaatst om te oordelen over de duurzaamheid van een product? Een beroep op een onafhankelijke instelling is een niet te verwaarlozen waarborg voor de beleggers. 11

12 5. De rol van de economische en politieke actoren inzake duurzaam beleggen De duurzame belegging en de economische en politieke actoren Gaat u hiermee akkoord? NIET AKKOORD AKKOORD Weet niet Banken moeten meer informatie verstrekken over duurzaam beleggen (bijv. via hun website) De overheid moet werk maken van een duidelijke definitie van duurzaam beleggen en een controle op het naleven ervan De overheid dient het voorbeeld te tonen en zelf ook duurzaam te beleggen Als belegger wil ik niet investeren in ondernemingen met activiteiten die nadelig zijn voor derden De overheid dient duurzame beleggingen te stimuleren Helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Basis: allen (n= 1119) Uit deze vraag blijkt duidelijk dat er nog heel veel voorlichtingswerk aan de winkel is voor zowel de banken als de overheid. 72% van de ondervraagde personen verwacht van de banken meer informatie over duurzaam beleggen. Meer dan 70 % van de ondervraagden vindt dat de overheid zou moeten werken aan het definiëren van een norm inzake duurzaam beleggen. Een dergelijke definitie zou het mogelijk maken controle uit te oefenen. Anderzijds zouden de financiële en politieke instellingen zelf het voorbeeld moeten geven en duurzaam beleggen. 67% van de ondervraagden verklaart niet te willen beleggen in ondernemingen waarvan de activiteiten nadelig zijn voor derden en 50% zou het op prijs stellen als de ondernemingen zich minder zouden concentreren op hun winsten. 12

13 Gaat u hiermee akkoord? NIET AKKOORD AKKOORD Weet niet Banken geven weinig of geen spontane voorstellen rond duurzaam beleggen Als belegger bent u medeverantwoordelijk voor de activiteiten van de onderneming waarin u belegt Duurzame beleggingen leveren een lager rendement op dan traditionele beleggingen Duurzame beleggingen houden een groter risico in dan traditionele beleggingen Helemaal akkoord Eerder niet akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Basis: allen (n= 1119) Al weet een meerderheid van de Belgen niet of een duurzame belegging meer of minder opbrengt dan een traditionele belegging en of er meer of minder risico s aan verbonden zijn, toch verwacht 62% van de ondervraagden dat de bank spontaan voorstellen doet voor ethische beleggingen. 6. het profiel van de Belgen die openstaan voor duurzame beleggingen Er bestaat een sterke correlatie tussen de levenswijze en de belangstelling voor duurzame beleggingen. Mensen die gebruik maken van alternatieve energiebronnen, die regelmatig fair tradeproducten kopen, die actief zijn in liefdadigheidsorganisaties of die vaak biologische producten kopen, staan veel positiever tegenover duurzame beleggingen. Deze ondervraagden vertonen reeds gedragspatronen als een rationeel energieverbruik en het aanwenden van andere transportmiddelen dan de wagen. Bijgevolg is de correlatie tussen de intentie om duurzaam te beleggen en de levenswijze minder sterk. Wat de sociaaldemografische kenmerken betreft, stellen we vast dat de kennis van duurzame beleggingen groter is bij hoger opgeleide Nederlandstaligen van het mannelijk geslacht. Walen en vrouwen zijn niet zo goed thuis in deze materie. Nochtans zijn Walen meer geneigd te investeren in duurzame beleggingen, net als de hoger opgeleide personen. Er zijn meer mensen tussen 55 en 65 jaar die over een zogenaamde duurzame belegging beschikken. 13

14 7. Besluit Financiële beleggingen vormen voor de meeste mensen een ingewikkelde materie. Twee spaarders op drie doen een beroep op het professionalisme van hun bankier om het product te kiezen dat het best aan hun behoeften beantwoordt. Ook al lijkt het begrip duurzaam of ethisch door velen gekend te zijn, toch toont de enquête aan dat wat beleggingen betreft, nauwelijks 4 personen op 10 vertrouwd zijn met deze notie. Wanneer men uitlegt wat een duurzame belegging is en dat het rendement van deze producten overeenstemt met dat van andere producten, verklaart 62 % van de ondervraagden belangstelling te hebben. Wanneer echter een deelneming in de certifiëringskosten wordt gevraagd via iets hogere instapkosten, daalt het aantal geïnteresseerden met de helft (31 %). De Belg wenst wel duurzaam te beleggen, maar wil er niet voor betalen. Zowel de overheid als de banken hebben hier een belangrijke taak. De overheid moet haar best doen om de notie duurzaam beleggen duidelijk te omlijnen en ervoor zorgen dat maatschappelijk verantwoorde beleggingen gestimuleerd worden. De banken moeten de cliënt meer uitleg geven over dit type producten en spontaan duurzame beleggingen aanbieden. Er is dus heel wat potentieel, en een betere voorlichting in dit domein zou de belegger alleen maar geruststellen en zo alle misverstanden rond rendement en risico wegwerken. Het beroep op een onafhankelijke certifiëringsinstelling is eveneens belangrijk voor het vertrouwen van de belegger. Maar deze instellingen hebben nog een lange weg af te leggen om meer bekendheid te verwerven bij het grote publiek. Duurzaam beleggen is de voortzetting van een bepaalde levenswijze en het zich openstellen voor thema s als energie, milieu, fair trade en solidariteit. Het Landbouwkrediet is een coöperatieve bank met een lokale verankering, die streeft naar een duurzame en gepersonaliseerde relatie met de klant. Het Landbouwkrediet is niet alleen gespecialiseerd in het financieren van land- en tuinbouwondernemingen maar biedt eveneens financiële oplossingen aan de particulieren en de ondernemingen aan. Voor het Landbouwkrediet betekent duurzaam investeren dat een bijzondere aandacht besteed wordt aan de bestemming van de fondsen van de spaarders. Deze dienen geïnvesteerd te worden in ondernemingen die aan een reeks van niet-financiële duurzaamheidscriteria beantwoorden, zoals : - criteria inzake intern sociaal beleid : arbeidsvoorwaarden en sociale relaties in de onderneming; - criteria inzake milieubeleid : gebruik van grondstoffen en van energie, lozing van afvalstoffen, impact van producten op het milieu ; - criteria inzake extern sociaal beleid : relaties met de ontwikkelingslanden, technologieën die verenigbaar zijn met een duurzame maatschappij ; - ethisch-economische criteria : risicocontrole, kwaliteitscontrole, preventiebeleid voor belangenconflicten. Vanuit het respect voor deze waarden heeft de bank een volledig gamma duurzame producten ontwikkeld : de producten LIS en Crelan FairPlay, die geschikt zijn voor de diverse beleggersprofielen. Sommige producten zijn toegankelijk vanaf 50. Elke uitgifte gaat gepaard met een certifiëring door Ethibel. 14

15 Deze brochure werd gerealiseerd door de Directie Marketing van het Landbouwkrediet in samenwerking met TNS Dimarso. Gedrukt in september Reproductie voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Bronvermelding is verplicht. Deze brochure is gratis te verkrijgen in elk agentschap van het Landbouwkrediet. Landbouwkrediet nv Sylvain Dupuislaan Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/

16 BANK & VERZEKERINGEN V.U. : Rik Duyck Sylvain Dupuislaan Brussel 09/2008

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt :

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt : PROFILOSCOOP Doelstelling inzake rendement en risicoprofiel : Het rendement dat u beoogt is wezenlijk en onverbiddelijk verbonden aan het risico dat u aanvaardt te lopen of niet te lopen om dit te bekomen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Methodologie Enquête Y-generation Methodologie Online onderzoek uitgevoerd in opdracht van ERGO Insurance NV door het onderzoeksbureau ivox tussen mei

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

De bekendheid van de solidaire economie

De bekendheid van de solidaire economie s De solidaire economie De solidaire economie September 2009 t u d i e Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De bekendheid van de solidaire economie 4. De solidaire economie definiëren 5. De

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering.

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Omdat u een relatie van ons kantoor bent nemen wij de kosten voor zowel de controle als het hersteladvies voor onze rekening.

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 2 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 20 2 Opzet van het onderzoek maart 206 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2010 LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS LANCEREN CRELAN FUND ECONOFUTURE Crelan Fund EconoFuture is de eerste bevek ontwikkeld en uitgegeven door Landbouwkrediet geïnspireerd

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie

Peiling Kerntechnologie Augustus 2013 TNS Augustus 2013 J032 Contents 1 Het onderzoek 3 2 Introductie/Context 6 3 Kernenergie: een kritische maar 9 genuanceerde blik 4 Onbekend maakt onbemind 18 TNS Augustus 2013 J032 2 1 Het

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 0 Opzet van het onderzoek maart 06 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin wordt

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Dit voorstel van resolutie

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Ons is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u onze werkwijze zien. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Wij geloven namelijk dat

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Voorblad Filip. Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy /

Voorblad Filip. Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy / Voorblad Filip Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy / 11.03.2015 1 Inhoud 1. Introductie 2. Methodologie 3. Resultaten 4. Componenten van financiële geletterheid 5. Conclusies

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Perceptie van de fiscaliteit

Perceptie van de fiscaliteit s t u d i e Perceptie van de fiscaliteit Perceptie van de fiscaliteit November 2009 Doelstellingen De perceptie van de belastingwetten en van de overheidspremies bij de consumenten meten. 2 Methodologie

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies. Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

beleggen op het ritme van uw leven

beleggen op het ritme van uw leven beleggen op het ritme van uw leven da s simpel axabank.be/beleggen 7190631 Brochure MiFID NL.indd 1 24/04/15 12:06 BELEGGEN Beleggen, dat kan iedereen elk op zijn eigen ritme U hebt wat spaargeld, veilig

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel

De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel De Nederlander weet niet wat Big Data is, maakt zich zorgen over data misbruik en is niet bereid data te delen ook al doet hij het wel Kent men Big Data? 80% van de Nederlanders weet niet wat Big Data

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie