Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel."

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wie zijn wij? Bergwerff Assurantiën B.V. biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, sparen, beleggen, financiële planning en consumptief krediet. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. Adviesvrij* Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. * Voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van RegioBank. Dit geld niet voor Lijfrentesparen en Spaarrekening eigen woning. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product te adviseren dat het best past bij uw wensen en mogelijkheden. Voor sommige verzekeringen hebben wij een volmacht van verzekeringsmaatschappijen. Dit zijn ASR verzekeringen, Reaal verzekeringen, Arag, Europeesche verzekeringen en Delta Lloyd. Dit houdt in, dat wij van deze maatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om voor onze cliënten op naam van de maatschappij verzekeringen te accepteren en (schade)uitkeringen te doen. Wij blijven echter volledig vrij in de keuze van het voor u meest geschikte product bij de verzekeraar naar keuze. Onze diensten Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies-en bemiddelingsdiensten: -bemiddeling u in combinatie met advisering, -alleen bemiddeling (execution only), -alleen advisering.

2 Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van hypotheken,levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen,sparen, beleggen, financiële planning en consumptief krediet. Wij kunnen u adviseren over beleggingsfondsen (mixfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen), en orders van u over deze beleggingsfondsen doorgeven aan de aanbieder. Orders dienen door u ondertekend te worden voordat die worden doorgegeven aan de aanbieder. Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Dat houdt onder meer in: 1 Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel; 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten; 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders; 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken; 5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies; 6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies. Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren voor advies en bemiddeling bij deze diverse producten. Producten: -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek -spaarhypotheek -beleggingshypotheek -bankspaarhypotheek -levensverzekering adviestraject -lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject -fiscaal gefaciliteerd spaarproduct -betalingsbeschermer -uitvaartverzekering Gemiddeld aantal uur 15 uur

3 Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder omwijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens-en arbeidssituatie e.d. Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdagen open van 9 uur tot 17:30 uur. Bezoekadres : Hollandsch Diep 61, Capelle aan den IJssel Postadres : Postbus 53 Postcode : 2900AB Plaats : Capelle aan den IJssel Telefoon : Buiten kantooruren: ( u kunt kiezen om doorverbonden te worden) Internetadres : Betalingen Hypotheken en kredieten Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen. Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, advertentiekosten, accountant, etc. Deze kosten worden op verschillende wijze vergoed.

4 Hoe worden wij beloond? In beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzemogelijkheid. Deze keuzemogelijkheden zijn: -Beloning voor onze dienstverlening uit provisie -Beloning voor onze diensten door het betalen van uurtarief -Beloning voor onze diensten op basis van een vaste prijs In de drie onderstaande modellen zetten wij uiteen wat de verschillen voor u zijn: Beloning uit provisie (deze mogelijkheid vervalt in 2013) De traditionele wijze van belonen is de provisie die door de maatschappij aan de tussenpersoon wordt uitgekeerd bij het afsluiten van een product. Deze provisie die bij het afsluiten van een product wordt verrekend noemen we afsluitprovisie. Afsluitprovisie werd altijd in een keer uitbetaald. Doordat de overheid wil stimuleren dat de adviseur niet provisiegericht gaat werken is dit aangepast. De provisie die ineens wordt ontvangen op een complex product is maximaal 50% van de afsluitprovisie. De overige provisie(doorloop) wordt in minimaal 5 jaar uitbetaald. Naast afsluitprovisie is er sprake van een doorloopprovisie voor onderhoud van schade-of levensverzekeringen. De provisiebedragen die ons kantoor ontvangt zullen u kenbaar gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering. De provisiekosten zijn in de diverse producten verwerkt. Producten Beloning in percentage Afsluitprovisie -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek -spaarhypotheek -beleggingshypotheek -bankspaarhypotheek -levensverzekering adviestraject tussen -lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject -fiscaal gefaciliteerd spaarproduct -betalingsbeschermer -uitvaartverzekering -Kredieten/leningen 0.5% 1 % van de hoofdsom 0.5% 1.75 % van de hoofdsom 0.5% 1 % van de hoofdsom 0.5% 1% van de hoofdsom 2-5% van de totale premie of 7% van de koopsom 4% van de totale premie of 7% van de koopsom geen afsluit 5% van de totale premie 25% van de koopsom 4% van de koopsom tussen ca 0,5 promille 2 promille van het openstaande saldo

5 Jaarlijkse doorlopende provisie Aantal termijnen -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek 0.05 % van de hoofdsom 10 jaar -spaarhypotheek 0.05 % van de hoofdsom 10 jaar -beleggingshypotheek 0.05 % van de hoofdsom 10 jaar -bankspaarhypotheek 0.05 % van de hoofdsom 10 jaar -levensverzekering adviestraject 0.05 % van de totale premie looptijd -lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 0.05 % van de totale premie looptijd -fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 0.2 % van de totale inleg looptijd -betalingsbeschermer tussen 5 en 12,5% van de totale premie looptijd -uitvaartverzekering tussen 5 en 18% van de totale Premie looptijd Wij zijn aangesloten bij een service provider. Deze service provider ontvangt eveneens provisie inkomsten uit bemiddeling. De bedragen ziet u hieronder in het overzicht. Indien wij gebruik moeten maken van de diensten van een service provider zijn hun tarieven. -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek Afhankelijk hoogte hypotheek max: 670,00 -spaarhypotheek Afhankelijk hoogte hypotheek max: 670,00 -beleggingshypotheek Afhankelijk hoogte hypotheek max: 670,00 -bankspaarhypotheek Afhankelijk hoogte hypotheek max: 670,00 -levensverzekering adviestraject Afhankelijk hoogte hypotheek max: 670,00 Bij de offerte ontvangt u van ons een gespecificeerd overzicht van de in rekening gebrachte kosten Dit zijn gemiddelde bedragen. De wet verbiedt maatschappijen om ons omzetbonussen te geven. Op de meeste producten wordt een doorlopende provisie vergoed, hypotheekprovisie wordt deels ineens betaald met een zogenoemd terugboekrisico en een doorloopprovisie. Op een bedrag dat ineens wordt uitgekeerd zit een verdientermijn van 5 jaar. Een gedeelte (afsluitprovisie) van de totale provisie wordt bij de aanschaf van het product betaald, vanaf 2011 maximaal 50%. Het restant van de provisie (doorlopend) wordt uitbetaald gedurende 5 of 10 jaar. Tweede hypotheken en onderhandse opnames kunnen worden verstrekt middelt het provisiemodel, maar onze totale kosten voor het afsluiten zijn minimaal 500,00 zonder advies (alleen bemiddeling) en met advies minimaal 1500,00. Wij bemiddelen niet zonder advisering wanneer wij denken dat uw kennisniveau van het gevraagde product te laag is om een juiste keuze te kunnen maken! Beloning uit uurtarief Voor het financiële advies en de verdere afhandeling van uw hypotheek-of financieringsaanvraag, hanteren wij vaste tarieven. Wij zullen proberen zogenaamde netto producten te sluiten, daar zijn alle provisiekosten al uit de producten gehaald. Dit zal in bepaalde gevallen zelfs tot gevolg kunnen hebben dat u lagere rentetarieven krijgt en geen afsluitkosten betaald. Eventuele afsluit-en/of doorlopende provisie die wij van de maatschappij ontvangen zullen aan u ten goede komen.

6 Producten: -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek -spaarhypotheek -beleggingshypotheek -bankspaarhypotheek -levensverzekering adviestraject -lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject -fiscaal gefaciliteerd spaarproduct -betalingsbeschermer -uitvaartverzekering Aantal uren 10 uur 10 uur 10 uur 10 uur 4 uur Het uurtarief dat wij hanteren inzake deze producten is 125,00 Beloning op basis van een vaste prijs Producten: Tarief -aflossingsvrij, annuïteiten en lineaire hypotheek 2500,00 -spaarhypotheek 2500,00 -beleggingshypotheek 2500,00 -bankspaarhypotheek 2500,00 -levensverzekering adviestraject 1250,00 -lijfrenteverzekering/pensioen adviestraject 1250,00 -fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 750,00 -betalingsbeschermer 1250,00 -uitvaartverzekering 500,00 Voor zover de dienst niet genoemd wordt in onderstaand overzicht de overige producten vermeld. Ook geldt dat wij op basis van ons uurtarief een passende aanbieding doen. Aard van de dienst Dienst Prijs Kennismakingsgesprek/oriëntatie 1e gratis Hypotheek/aankoop woning A/B* 2500,00 1e Hypotheek execution only B 1000,00 2e Hypotheek met advies- A/B 1500,00 2e Hypotheek -execution only- B 500,00 Arbeidsongeschiktheid/-ww verzekering met hypotheek A/B 500,00 Arbeidsongeschiktheid/-ww verzekering zonder hypotheek A/B 1250,00 Overlijdensrisico verzekering met hypotheek A/B 500,00 Overlijdensrisicoverzekering zonder hypotheek A/B 1250,00 Levensverzekering met hypotheek A/B 500,00 Levensverzekering zonder hypotheek A/B 1250,00 Advies complexe producten niet

7 Hypotheek A/B 1250,00 Bemiddeling complexe producten (execution only) B 500,00 * A/B A =Advisering B= Bemiddeling De prijs in combinatie met hypotheken is goedkoper aangezien wij maar een keer de inventarisatie hoeven uit te voeren. Hypotheken worden in beginsel alleen gesloten middels vaste prijs tenzij er anders wordt overeengekomen. Wanneer u toch kiest voor provisie en de provisie is lager dan de kostprijs op basis van de vaste prijs zullen wij genoodzaakt zijn u een factuur te sturen. Wij zullen de gemaakte afspraken vastleggen in een opdrachtbevestiging. Wanneer onverhoopt een bemiddeling niet heeft plaatsgevonden voor een product zullen wij onze uren voor het advies wel declareren. U ontvangt van ons dan een specificatie, ons minimum tarief is 500 na het tekenen van de opdrachtbevestiging. Onderhoud Ook na het afsluiten van een financieel product blijven wij u van dienst, wij zullen u op de hoogte houden van gewijzigde marktomstandigheden of veranderende wetgeving. Ook zullen wij tijdens de looptijd van het product contact met u opnemen om te bekijken of het gekozen product nog aansluit bij uw wensen en behoefte. Uiteraard verwachten wij ook van u, dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie op tijd aan ons doorgeeft. Een wijziging kan namelijk leiden tot een aangepast advies. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

8 Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG DEN HAAG Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren.

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen.

DIENSTENWIJZER. Welkom bij Piet Visser KWALITEITverzekeringen. Welkom bij KWALITEITverzekeringen. Sinds 1980 ben ik als verzekeringsagent werkzaam in de fiële dienstverlening. Na twintig jaar besloot ik om voor mijzelf te beginnen en op 1 januari 2000 was de overstap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie