Beleggingsstrategie update 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsstrategie update 2015"

Transcriptie

1 Beleggingsstrategie update 2015 Highlights Capvest beleggingsstrategie update 2015: 1. De rente op spaargeld is (en blijft) te laag om de inflatie te compenseren. 2. Traditionele obligatiebeleggingen worden steeds risicovoller. 3. Aandelen blijven aantrekkelijk, maar regionale verschillen worden groter. 4. Amerikaanse aandelen lijken overgewaardeerd, Europese ondergewaardeerd. 5. De vooruitzichten voor opkomende landen (met name China) zijn gunstig. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 1

2 De drakendans wordt vaak bij feesten zoals het Chinese nieuwjaar gedanst. De Chinese draak wordt gezien als een teken van geluk. De draak verdrijft symbolisch boze geesten, net zoals het lawaai van vuurwerk dat doet. Afgebeeld is een dubbele drakendans in de hoofdstraat van het dorp Zhaiyinggu in de zuidwestelijke provincie Guizhou te China. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 2

3 Wat is waar(de)? Het is niet van belang de toekomst te voorspellen, maar wel om erop voorbereid te zijn. (Perikles 495 v Chr 329 v. Chr) Het beleggingsjaar 2014 kenmerkte zich door een aantal aanhoudende trends. Spaar- en rentevergoedingen zijn over de hele linie opnieuw gedaald. Maar de sterke vraag naar risicomijdende beleggingen is er niet minder op geworden. Bij de risicovolle aandelenbeleggingen bleven Amerikaanse beurzen voorop lopen; zij bereikten meerdere malen nieuwe historische hoogtepunten. Aandelenmarkten in Europa en opkomende landen konden het tempo daarentegen wederom niet bijhouden en bleven in rendementen duidelijk achter. Opvallend genoeg is sparen hot als nooit tevoren, blijven obligatiekoersen stijgen door de dalende renteinkomsten en duikelen beleggers over elkaar heen om in Amerika te kunnen beleggen. Voor ons is 2014 hierdoor een moeilijk beleggingsjaar geweest, omdat we niet optimaal van deze marktbewegingen hebben geprofiteerd. Bij onze positionering gaan we er namelijk vanuit dat eerder genoemde trends op termijn niet houdbaar zijn. De contraire positionering op heersende trends komt voort uit een aantal fundamentele waarderingsovertuigingen aangaande risico-rendementverhoudingen. En wie zich contrair opstelt, wordt uitgedaagd om extra kritisch te beoordelen of de afwijkende positionering (nog) houdbaar is. In dit kader moeten we ons enkele belangrijke vragen stellen. Wat is de invloed geweest van de trends op de waarderingen? Wat is nou waar(de)? En tot slot natuurlijk: in hoeverre moeten we onze positionering voor 2015 aanpassen? Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 3

4 Grondslag voor de selectie van de Capvest Masters Funds In dit document willen wij voorafgaande vragen beantwoorden door onze visie op de belangrijkste marktontwikkelingen uiteen te zetten; de visie die bepalend is voor de inrichting van de Capvest fondsportefeuilles in 2015 en verder. Sparen is geen deugd Sparen is populair in Nederland, vooral sinds de kredietcrisis. Stond er voor de crisis nog geen 240 miljard euro op de spaarrekeningen, inmiddels het totale spaarsaldo met bijna 40% opgelopen tot maar liefst 333 miljard euro¹. Sparen voelt veilig, maar de lage rentestanden zorgen ervoor dat de inkomsten op een spaarrekening niet voldoende zijn om de inflatie te compenseren. De economische term voor deze financiële situatie is financiële repressie. Het is de verklaring voor wat er momenteel aan de gang is. Zo financiert de spaarder de schulden van de banken en de overheden, die daarmee de tijd krijgen om hun balansen op orde te krijgen. De spaarder zelf gaat er in koopkracht op achteruit, zoveel is duidelijk. Het lage-rentebeleid van de ECB gaat ook voor institutionele beleggers grote negatieve gevolgen hebben. Naast spaarders worden ook zij meegetrokken in de financiering van de schuldenpolitiek van regeringen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben een groot deel van hun kapitaal (verplicht) vastgelegd in schuldpapieren. Ondertussen is de reële dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen al gedaald tot 80%. Om te kunnen voldoen aan hun pensioenverplichtingen hebben ze nu al een tekort van 200 miljard euro²! De ambitie van pensioenfondsen om toekomstige pensioenen te indexeren voor inflatie lijkt hiermee op zijn zachtst gezegd geen haalbare kaart. Westerse centrale bankiers zullen hun rentetarieven nog lange tijd kunstmatig laag houden ter ondersteuning van overheden. Dit is noodzakelijk omdat de overheidsschulden op een all time high staan, zoals de grafiek hier rechts van de OECD laat zien. Gevolg is dat investeringen in schuldpapier het kind van de rekening zullen zijn. Dit besef zal langzaam tot iedereen doordringen. Voor het komende decennium zal sparen dan ook geen deugd meer zijn. ¹ bron: CBS totaalstand Nederlandse spaartegoeden per eind oktober 2014 ² bron: Rapport bij het Jaarverslag 2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 4

5 Traditionele obligatiebeleggingen worden steeds risicovoller Ook obligaties blijven in trek. Maar de tienjaarsrente op Nederlands staatspapier laat duidelijk zien dat investeringen in schuldpapier extreme niveaus hebben bereikt. Het rendement dat beleggers ontvangen indien kapitaal voor tien jaar wordt uitgeleend, is in 2014 gedaald van 2,23% naar 0,67%. Deze rentestand is het laagste niveau dat ooit is bereikt sinds het eerste meetmoment in is door de rentedalingen een goed beleggingsjaar geweest voor obligaties in het algemeen, met een gemiddeld jaarrendement van 7%. De Europese obligatie-index³ kon zelfs een jaarrendement noteren van meer dan 10%. Naast het feit dat rentevergoedingen van de meeste Europese staatsobligaties ver onder de 1% zijn gedoken, zijn de rente-inkomsten van Europese bedrijfsobligaties³ nu ook gedaald tot 0,8%. Het absolute dieptepunt van 0% is hiermee, meer dan ooit tevoren, binnen handbereik. De trend van dalende rentes en daarmee stijgende obligatiekoersen heeft zijn natuurlijke grens bereikt. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorzien dat er nu echt een einde komt aan de sterke obligatiemarkt die dertig jaar heeft kunnen aanhouden. Een ander bijkomend effect is dat obligaties door de renteontwikkelingen steeds minder effectief zijn geworden voor het aanbrengen van spreiding binnen een beleggingsportefeuille. Van oudsher hebben veel beleggers hun kapitaal gespreid over aandelen en obligaties vanuit de theorie dat de twee beleggingscategorieën zich tegengesteld aan elkaar ontwikkelen. Een koersval van de aandelenmarkten werd meestal opgevangen door koersstijgingen op obligatiemarkten. In de huidige situatie kan een correctie op de aandelenmarkten echter niet gepareerd worden met een renteverlaging door centrale bankiers, want de rente zit al op de bodem. Anders gezegd: het rentewapen van centrale bankiers is bot geworden. De vanzelfsprekendheid dat obligatiekoersen zich in tijden van crisis tegengesteld bewegen aan de aandelenkoersen geldt niet meer. Obligaties zijn risicovoller geworden. Klassiek ingerichte portefeuilles zullen hierdoor minder neerwaartse bescherming bieden dan nog vaak gedacht wordt. Concluderend voldoen sparen en obligatiebeleggingen steeds minder aan de voorwaarden van kapitaalbehoud en spreiding van risicomijdende beleggingen. Wat is dan het alternatief? ³ Barclays Euro Aggregate Bond Index, gemiddelde looptijd van zeven jaar Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 5

6 Flexibiliteit als alternatief Al met al plaatsen de huidige lage rentestanden defensief beleggen in een andere context. Een buy and hold strategie waarbij het bezit van schuldpapier voor een betrouwbare continue inkomstenstroom zorgt, is een onmogelijke zoektocht geworden. Een flexibele obligatiestrategie is volgens ons de beste manier om een goede risico-rendementverhouding te realiseren. Bij de selectie van onze Capvest Masters is een ruim beleggingsmandaat een belangrijk criterium. Dat betekent dat onze fondsmanagers die investeren in obligaties niet zijn gebonden aan specifieke bedrijven, sectoren of kredietkwaliteiten uit een bepaalde index. Ze hebben allen een grote keuzevrijheid bij het aangaan van rente-, valuta- en kredietrisico s. Concrete voorbeelden van flexibele obligatiestrategieën zijn te vinden op de persoonlijke webpagina s van Capvest Masters Ariel Bezalel, Shazad Ghaffar, Kent Janér, Jim Leaviss en Raphael Robelin op capvest.nl. U zult zien dat de buy and hold strategie ver van hen afstaat en een vrije handelsgeest de boventoon voert. Naast flexibele obligatiemanagers worden ook defensief ingestelde aandelenmanagers met een flexibel mandaat ingezet als alternatief voor traditionele obligaties. Voor een verdere toelichting op defensieve aandelenstrategieën verwijzen wij u graag naar het eerder door ons gepubliceerde artikel Ontsnap aan de lage rentestanden! van maart Ariel Bezalel en Raphael Robelin kunnen met hun fondsen maximaal variëren met looptijden, valuta blootstellingen en individuele titels. Zo kunnen zij het fondskapitaal veilig door de huidige lage rente-omgeving loodsen. Aandelenkoersen in perspectief Aandelen blijven in de huidige marktomgeving de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Al zijn aandelen door opgelopen koersen niet bepaald goedkoop meer, toch zijn de winstgroeivooruitzichten voor 2015 redelijk gunstig en blijven aandelen relatief aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Door de stijgende beursindices ontstaan er echter wel grote regionale verschillen in de onderliggende waarden van aandelen. Hier gaan we verder op in, te beginnen met de opgelopen koersen in Amerika. De belangrijkste index in Amerika, de S&P 500, bereikte in 2014 opnieuw recordhoogtes. Vijf jaar na de wereldwijde financiële crisis van is deze index gestegen met 152% (op eurobasis per 30 november 2014). Buiten de Amerikaanse beurzen moest er duidelijk met minder rendement genoegen worden genomen. De EuroStoxx 50 index is in dezelfde periode met 43% gestegen, de AEX met 39% en de MSCI opkomende landen met 27%. De verschillen zijn groot. Een zo sterke divergentie in de markt is uitermate ongewoon. Waar is de Amerikaanse koerswinst op gebaseerd? De goede resultaten van de S&P 500 zijn deels terug te voeren op een verhoogde bedrijvigheid. Amerika neemt nog steeds een sleutelpositie in op het terrein van belangrijke toekomsttechnologieën zoals biotechnologie, internet en IT. Ook is er een re-industrialisatie zichtbaar in de automobiel- en staalindustrie, als gevolg van goedkope energie dankzij de Amerikaanse schaliegasrevolutie. In totaal zijn de ondernemingswinsten in Amerika hierdoor sterker gestegen dan in Europa. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 6

7 De andere, zeker zo belangrijke, reden van de sterke opmars van de S&P 500 ten opzichte van de andere beurzen is de invloed van de Amerikaanse centrale bank. De figuur rechts laat de activiteiten van westerse centrale bankiers zien sinds de crisis in Het is direct duidelijk dat de FED de ruime geldpolitiek het meest actief heeft toegepast om de eigen economie aan te jagen. De Bank of Japan heeft sinds de introductie van het Abenomics-programma eind 2012 de gratis-geldpers aangezet. Europa steekt daar schril bij af en heeft zelfs een verkrappend beleid doorgevoerd na de eurocrisis. De effecten van de centrale bankiers op de beurskoersen zijn verbluffend. De figuur rechts laat zien hoe de koersontwikkeling van de S&P 500 nagenoeg synchroon is opgelopen met de balansverruimingsactiviteiten van de FED. De vraag is nu of deze opstuwende kracht vanuit de FED de aandelenkoersen niet heeft losgekoppeld van de bedrijfsontwikkelingen. Met andere woorden: lopen de onderliggende waarderingen nog wel in de pas met de koersen? Afbeelding van het ECB hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland. De kansen nemen toe dat Mario Draghi de daad bij het woord voegt in 2015 en een breed stimuleringspakket doorvoert ter ondersteuning van de economie in Europa. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 7

8 Amerikaanse aandelen overgewaardeerd In hoeverre de marktprijs klopt met onderliggende waarderingen is een vraag die waardebeleggers zich continu stellen. Beleggingsiconen als Warren Buffet, Benjamin Graham en Franklin Templeton zijn waardebeleggers, net als de meeste Capvest Masters. Waardebeleggers zijn gefocust op bedrijven die ondergewaardeerd en/of ongeliefd zijn, maar wel koerspotentieel bezitten. Deze beleggers staan ook bekend om het feit dat zij zich niet laten leiden door de koersen van alledag, maar dat zij investeringsbeslissingen nemen op basis van onderliggende waardeontwikkelingen. En dat is vaak tegen de heersende beleggingstrends in. Terug naar Amerika. Volgens het toonaangevende waarderingsmodel van nobelprijswinnaar Robert Shiller zijn de koersontwikkelingen van de S&P 500 te ver doorgeschoten. In 1998 heeft professor Shiller in een baanbrekend artikel aangetoond dat de CAPE (Cyclically Adjusted Price-Earnings) ratio de verwachte langetermijnrendementen (deels) kan voorspellen. Bij de berekening wordt de huidige aandelenkoers gedeeld door de gemiddelde bedrijfswinsten van de laatste tien jaar. Kortetermijneffecten zoals recessies hebben hierdoor geen verstorende invloed op de uitkomst. De recente sterke koerswinsten van de S&P 500 index hebben de CAPE-ratio opgedreven tot een hoog niveau. Zo hoog zelfs dat Robert Shiller de noodklok heeft geluid. Shiller uit in augustus 2014 zijn bezorgdheid over de Amerikaanse aandelenmarkt in het artikel The Mystery of Lofty Elevations in de New York Times. Sinds 1881 is het pas drie keer voorgekomen dat de CAPE-ratio van de S&P 500 index boven de 25 is uitgekomen. Deze jaren waren 1929, 1999 en Zoals in onderstaande figuur te zien is, werden deze pieken gevolgd door zware marktcorrecties. Eind 2014 stond de CAPE-ratio op een niveau van 27,2. Vuistregel van de CAPE-ratio luidt: hoe hoger de gemiddelde waardering, des te lager de gemiddelde toekomstige rendementen zullen zijn. De huidige overwaardering en de verhoogde risico s op een toekomstige correctie worden ook onderschreven door onze Capvest Masters. Het zijn de belangrijkste redenen waarom Peter Huber, Fabrice Vecchioli, Winfried Walter en Christoph Bruns hun blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt proactief hebben verlaagd. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 8

9 Europese en Chinese aandelen favoriet Shiller heeft met de CAPE-ratio aangetoond de toekomstige rendementen Amerikaanse beurzen deels te kunnen voorspellen. De CAPE-ratio is ook op andere kapitaalmarkten in de wereld van toepassing, zo blijkt uit research door de Duitse fondsorganisatie StarCapital van Capvest Master Peter Huber. Onderstaande figuren laten de aandelenwaarderingen zien over verschillende landen (linkerfiguur) en beleggingsregio s (rechterfiguur). Op basis van de CAPE-ratio zijn negen van de tien goedkoopste aandelenmarkten ter wereld te vinden in Europa. Oorzaak is dat Europa onder druk staat van zowel cyclische als structurele problemen. De financiële crisis van 2007 tot 2009 veroorzaakte een ernstige economische inzinking, gevolgd door een zwak herstel. Toch zijn wij en Capvest Masters als Gianmarco Mondani, Nicolas Walewski, Christoph Bruns en Thomas de Saint-Seine positief gestemd over de Europese aandelenmarkt. Het groeipotentieel van Europa wordt momenteel te negatief ingeschat. Door hervormingen binnen het Europese bankensysteem verwachten we een normalisering van het huidige verkrampte investeringsklimaat. Daarnaast zijn grote Europese bedrijven internationaal vertegenwoordigd. Ze profiteren van het aanhoudende, lichte herstel van de wereldeconomie. Ook de zwakke euro, dalende financieringskosten als gevolg van lage rentes en sterk teruggelopen olie- en grondstofprijzen vormen de beste stimuleringsprogramma s die een economie zich wensen kan. Thomas de Saint-Seine en Christoph Bruns zijn beide anti-cyclische beleggers met een sterke voorkeur voor Europa En laten we de aangekondigde stimuleringsmaatregelen van Mario Draghi niet vergeten. De ECB heeft door de toename van het deflatiegevaar in de eurozone het belangrijkste argument in handen om in 2015 de geldpers aan te zetten. De combinatie van de lage waarderingen met de kickstart die Europa vanuit verschillende hoeken kan verwachten zorgt voor aantrekkelijke investeringscondities. Binnen de Capvest Masters Funds is het meeste fondskapitaal dan ook geïnvesteerd in deze momenteel ongeliefde regio. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 9

10 Naast Europa zijn ook de waarderingen voor opkomende landen aantrekkelijk (zie figuur rechtsboven). Binnen de opkomende landen hebben de Capvest Masters Funds een relatief grote positie in China. Sinds de crisis van 2007 is het groeitempo van de Chinese economie aan het afzwakken. Dit heeft het investeringssentiment en de waarderingen sterk omlaag gebracht. Lage waarderingen, goedkope grondstofprijzen en aanhoudende hervormingen zijn de belangrijkste ingrediënten voor positieve vooruitzichten van de Chinese aandelenmarkten. Terwijl Chinese aandelen overall goedkoop lijken, bestaan er onderliggend grote verschillen in risico s. Dus naast kansen ook zeker gevaren. Capvest Masters met een sterke Aziatische focus zoals Kristoffer Stensrud, Angus Tulloch, Martin Lau en Lilian Co beleggen bijvoorbeeld geen van allen in Chinese staatsbedrijven. Staatsbedrijven zijn wel sterk vertegenwoordigd in de MSCI China index en vertegenwoordigen met name de oude economie zoals staatsbanken, verzekeraars, energie- en telecombedrijven. Voor de echte kansen gaan de Capvest Masters op zoek buiten de index, naar bedrijven uit nieuwe economische sectoren zoals internet, IT, milieu en consumentengoederen. Specifieke kennis van de Chinese markt, cultuur en regelgeving is noodzakelijk om deze regionale kansen te kunnen benutten. China specialisten Lilian Co en Martin Lau beheren het fondskapitaal vanuit Hong Kong Tencent is na Google, Amazon, Alibaba en Ebay het op vier na grootste internetbedrijf ter wereld en bedient met name de Chinese markt. Zowel Lilian Co als Martin Lau hebben een relatief groot belang in dit bedrijf. Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 10

11 Beleggingsstrategie Capvest Masters Funds Terugblikkend op 2014 heeft de positionering van de Capvest Masters Funds niet kunnen profiteren van de opwaartse ontwikkelingen op de obligatie- en aandelenmarkt. Het fondskapitaal heeft weliswaar zijn waarde behouden met licht positieve jaarrendementen (respectievelijk +2% voor het Capvest Masters Fund Defensief en +5% voor het Capvest Masters Fund Offensief), maar tevreden stelt het ons allerminst. Onze conclusie is dat de positionering van de Capvest fondsen naar alle waarschijnlijk te vroeg is ingezet op toekomstige marktontwikkelingen. Anders gezegd: we lopen op de muziek vooruit. Voor 2015 en verder blijven de basisovertuigingen aangaande de huidige portefeuilleconstructie overeind staan. De aanhoudende trend van dalende rentes zorgt ervoor dat investeerders in obligaties inmiddels genoegen moeten nemen met jaarlijkse rente-inkomsten van ongeveer 1%. Binnen het defensief belegd vermogen hebben we nagenoeg geen fondskapitaal toevertrouwd aan traditionele obligatiemanagers. Wij verwachten dat de door ons geselecteerde defensieve flexibele beleggingsstrategieën een duidelijke meerwaarde kunnen leveren ten opzichte van de klassieke buy and hold obligatiebeleggingen. De almaar stijgende koersen op de Amerikaanse beurzen vormen de belangrijkste trend op de aandelenmarkten. Sinds de crisis in 2008 lijkt de opmars niet te stuiten. Amerika begeeft zich volgens de CAPE-ratio van Shiller inmiddels echter in de gevarenzone. Vanuit waarderingsperspectief handelen de beurzen van Europa en de opkomende landen tegen kortingen die oplopen tot 50% ten opzichte van de Amerikaanse markt. De actuele risico-rendementverhoudingen zorgen ervoor dat we onze relatief grote posities in Europa en opkomende landen aanhouden. Samenvattend doen we dus niet mee aan de heersende trends, omdat er veel te hoge risico s aan verbonden zijn en er geen stabiel rendement mee te behalen is. De trends zijn volgens ons niet houdbaar in de toekomst, maar uiteraard weet niemand precies wanneer het sentiment omslaat. Wij sluiten ons in dit kader graag aan bij de uitspraak van de oude Griekse veldheer Perikles: Het is niet van belang de toekomst te voorspellen, maar wel om er op voorbereid te zijn. Dit document sluit aan op voorgaande strategische documenten, die onverminderd relevant zijn voor de beleggingsstrategie van de Capvest Masters Funds. Als u belangstelling hebt voor deze documenten, kunt u ze opvragen bij Capvest Fund Management of downloaden op Beleggingsstrategie update 2015 Pagina 11

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Beleggingsstrategie update 2014

Beleggingsstrategie update 2014 Beleggingsstrategie update 2014 Highlights Capvest beleggingsstrategie update 2014: 1. 2. 3. 4. We leven in een wereld met kunstmatig lage rentestanden. Breekt er een nieuw Amerikaans gouden tijdperk aan?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Update beleggen april 2016

Update beleggen april 2016 Update beleggen april 2016 Twijfels bij beleid centrale banken In mijn column van juli 2014 schreef ik al over de doelstellingen en acties van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanaf juni 2014 moeten banken

Nadere informatie

Beleggingsstrategie update juli 2012

Beleggingsstrategie update juli 2012 Beleggingsstrategie update juli 2012 Het tweede kwartaal van 2012 werd gedomineerd door hernieuwde angst onder beleggers. De rendementen op veilige Duitse, Zwitserse, Engelse en Amerikaanse staatsobligaties

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Update Beheerd Beleggen juli 2016

Update Beheerd Beleggen juli 2016 Update Beheerd Beleggen juli 2016 Brexit, hoe nu verder? Nadat in de nacht van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit had gestemd leidde dat meteen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Update januari 2015 Beleggen

Update januari 2015 Beleggen Update januari 215 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Dit was de titel van mijn column in de Update Beleggen van juli 214. Daarin schreef ik al dat er meer maatregelen zouden volgen

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008?

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Karel Mercx Sinds september weer terug bij Beleggers Belangen Beleggingsspecialist RTL Z Beursspel (2015) Beurstwitteraar van het jaar (2014)

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2016. Tijd voor een beetje minder risico

Beleggingsvisie 2016. Tijd voor een beetje minder risico Beleggingsvisie 2016 Tijd voor een beetje minder risico 2 Beleggingsvisie 2016 Van Lanschot Bankiers Jarenlang loonde het om in een gespreide beleggingsportefeuille het accent zwaar op aandelen te leggen.

Nadere informatie

Update beleggen oktober 2015

Update beleggen oktober 2015 Update beleggen oktober 2015 Hoe gaat het nu echt met de wereldeconomie? In mijn vorige column heb ik uitgebreid stil gestaan bij de soms zorgelijke ontwikkelingen in China. Kort daarna gingen de aandelenbeurzen

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie