Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten"

Transcriptie

1 Inzameling en scheiding van afval in Leusden Uitkomsten eerste peiling van het Leusdenpanel December 2009 Inleiding In november 2009 is de eerste peiling van het Leusdenpanel gehouden. Het digitale burgerpanel van Leusden is een meetinstrument om de kwaliteit van de publieke besluitvorming te vergroten. De vragen hadden betrekking bij deze eerste peiling op de afvalinzameling in de gemeente. De gemeente wil graag meer inzicht in de tevredenheid van de burgers over de huidige opslag- en inzamelingsmethode. Ook is men benieuwd naar de mate waarin Leusdenaren hun afval scheiden. In totaal hebben 874 inwoners meegedaan aan deze peiling. Het panel is zo samengesteld dat de leden (na weging) een representatieve afspiegeling vormen van de bevolking van de gemeente. Samenvatting Inzameling restafval en Gft-afval De Leusdenaren zijn doorgaans (zeer) positief over de ondergrondse containers voor restafval 1. Men vindt het vooral prettig dat men niet gebonden is aan ophaaldagen en -tijden. Ook over de afvalpas is men goed te spreken, hoewel deze bij regenachtig weer wat minder goed werkt en voor sommigen van slechte kwaliteit is. Ook blijkt dat sommige containers zonder pasje te openen zijn. Men is wat minder positief over de ondergrondse container voor Gft-afval 2. De minicontainer wordt goed beoordeeld. Voor het gebruik van de huisvuilzakken bestaat minder waardering, bijna een kwart is (zeer) ontevreden. Men ziet graag dat er met kliko s gewerkt gaat worden en het huisvuil frequenter wordt opgehaald. Afvalscheiding Vrijwel alle Leusdenaren scheiden verschillende afvalstromen, voornamelijk uit milieuoverwegingen. Ook vindt de ruime meerderheid het een kleine moeite. Degenen die zelden of nooit aan afvalscheiding doen, vinden het daarentegen teveel gedoe of heeft er thuis te weinig ruimte voor. Veel afvalstromen, zoals klein chemisch afval, glas, papier en karton worden gescheiden van het restafval. Bij een aantal afvalsoorten, zoals medicijnen, spaarlampen en textiel gebeurt dit minder. Kunststof wordt verhoudingsgewijs weinig gescheiden. De meeste soorten afval worden naar de openbare containers gebracht. Deze worden door 85% van de Leusdenaren gebruikt. Acht procent kent de containers wel, maar maakt er geen gebruik van en voor zeven procent zijn ze niet bekend. Vrijwel alle gebruikers zijn tevreden over deze voorzieningen. Genoemde verbeterpunten zijn: containers op meer locaties, grotere containers en frequenter legen. Bij de milieustraat wordt met name klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten gebracht. De openingstijden van de milieustraat blijkt voor de inwoners een punt van aandacht. 1 Restafval is huisvuil dat na scheiden van vijf stromen overblijft (gft-afval, glas, papier, plastic, of chemisch afval). 2 Dit staat voor groente-, fruit- en tuinafval 1

2 De meerderheid is tevreden over de informatievoorziening omtrent de afvalinzameling. Toch wenst men meer informatie, met name over wat er gedaan wordt met de ingezamelde afvalstromen, wat wel en wat niet bij een bepaalde afvalstroom hoort en over de locaties waar het afval heen gebracht kan worden. Daarnaast wil men meer en vooral duidelijkheid over de ophaalfrequenties. Uitkomsten Restafval Restafval is huisvuil dat na scheiden van vijf stromen overblijft (gft-afval, glas, papier, plastic, of chemisch afval). In de gemeente Leusden wordt restafval voornamelijk ingezameld via huisvuilzakken. 93% van de bewoners gebruikt huisvuilzakken voor het restafval. Zes procent maakt gebruik van de ondergrondse container met toegangssysteem. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor bewoners van hoogbouw. Een kleine groep inwoners brengt (ook) restafval naar de milieustraat. Een enkeling gebruikt de groene GFT-bak voor het restafval. De meerderheid van de huisvuilzakgebruikers is hierover (zeer) tevreden. Bijna een kwart heeft er echter weinig tot geen waardering voor. Men ziet als verbeterpunten het gebruik van een kliko en het frequenter ophalen van het vuil, ook buiten de zomermaanden. Enkele Leusdenaren aan het woord: - Restafval verzamelen in containers in plaats van in zakken. Dit voorkomt dat dieren de zakken open maken en het afval op staat komt te liggen. - Het is nu een puinhoop, een berg zakken voor sommige mensen hun deur op de betreffende maandagochtend. Alsof de ophaaldienst al twee weken staakt. Verder zijn er altijd mensen die de zakken te vroeg buiten zetten. Feest voor katten en vogels. - Er moeten grijze containers komen, huisvuilzakken komt uit de middeleeuwen. - Ik vind de inzameling met vuilniszakken echt uitermate beroerd. Er zit altijd wel iets in wat vogels of katten aantrekt en het gesleep ermee is zwaar en onhandig. Ik zou heel graag een rolcontainer willen, ook als die klein is om afvalscheiding te blijven stimuleren. - Eigenlijk is het behoorlijk goed geregeld, maar als ik dan toch iets moet noemen dan zou het huisvuil, gft en papier ook elke week opgehaald kunnen worden. - In de rest van het jaar moet het vuil net zo vaak worden opgehaald als in de zomermaanden. Figuur 1 Tevredenheid over inzamelingsmethoden restafval 3 ondergrondse container 94% 3% huisvuilzak 65% 12% 23% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 3 Vanwege de kleine groep gebruikers van de ondergrondse containers dienen deze resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 2

3 De waardering over de ondergrondse containers voor restafval is aanzienlijk hoger, vrijwel alle gebruikers zijn positief. Deze ondergrondse containers voor restafval zijn elektronisch vergrendeld. Het gemak en het niet gebonden zijn aan bepaalde tijden vindt men voornamelijk prettig, zo blijkt uit de gegeven toelichtingen: - Alles functioneert feilloos; de gemeente is goed bezig hiermee. - Een handig systeem dat 'hufterproof' is. - Handig formaat. Werkt tot op heden altijd perfect. - Ik kan altijd wanneer het mij uitkomt mijn vuil kwijt. - De ondergrondse containers zijn te klein. Hij zit veel vol. Ook over het gebruik van de afvalpas is de ruime meerderheid (89%) zeer tevreden. Enkele ontevreden Leusdenaren vinden de pas van slechte kwaliteit of zien in hun woonomgeving dat ook onbevoegden er gebruik van maken. - Werkt erg goed, je hoeft hem niet eens uit je portemonnee te halen. - Alles functioneert feilloos, de gemeente is hiermee goed bezig. - Werkt altijd, nog nooit problemen gehad. Erg makkelijk dat er niet een extra pas voor is, maar dezelfde pas als voor de gemeente reiniging. - De pas werkt vaak wel, echter met nat weer reageert de boel wat minder snel. - Werkt prima. Alleen bij regen moet je eerst het venster droogmaken. - De passen zijn redelijk breekbaar. Binnenkort heb ik mijn derde pasje in zes jaar nodig. - De container is zonder pas te openen, iedereen kan zijn afval erin kwijt. - We hebben de pas niet nodig, de ondergrondse container is altijd te openen. - Het is alleen jammer dat het alleen voor de bewoners van de flat is. Mensen die in de buurt wonen, zetten hun afval naast het inzamelpunt. De helft van de gebruikers heeft nog nooit meegemaakt dat de ondergrondse container vol zit (49%). Degenen die dit wel ervaren, zoeken een andere ondergrondse container of brengen het naar de milieustraat (35%). Sommige inwoners nemen het afval weer mee terug naar huis (26%), maar er zijn ook bewoners die het restafval naast de ondergrondse container zetten (7%). - Het werkt tot nu toe erg handig. De container heeft nog nooit niet gewerkt. - Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. De meeste gebruikers (70%) deponeren grijze afvalzakken in de ondergrondse container, per keer nemen zij gemiddeld één zak mee. Een derde gebruikt (ook) kleine afvalzakken en 20% pedaalemmerzakken. Tabel 1 Gemiddeld aantal zakken per bezoek aan ondergrondse container gemiddelde grijze afvalzak (40 liter) 1,2 kleine afvalzak (20 tot 30 liter) 1,9 pedaalemmerzak/gewone plastic zak (10 liter) 2,0 3

4 Inzameling Gft G ft-afval In Leusden wordt het Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) apart ingezameld. Acht op de tien inwoners hebben de beschikking over een groene minicontainer. Zes procent gebruikt de ondergrondse container met toegangssysteem. Gft-afval wordt minder vaak naar het tuingroendepot en de milieustraat gebracht. Driekwart van de gebruikers is (zeer) positief over de ondergrondse container. De groene minicontainers worden nog meer gewaardeerd. Een enkele inwoner vindt het wel lastig om de containers schoon te houden, zo blijkt uit de reacties: Ik wil de mogelijkheid om de groene afvalcontainers zo nu en dan eens schoon te spoelen/spuiten. En De bakken nodigen uit om met milieuonvriendelijke middelen schoon te maken. Dit is zowel zomers als 's winters een probleem. Bakken worden erg onhygiënisch. Figuur 2 Tevredenheid over inzamelingsmethoden Gft-afval 4 groene minicontainers 84% 9% 7% ondergrondse container 76% 15% 19% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 4 Vanwege de kleine groep gebruikers van de ondergrondse containers dienen deze resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 4

5 Afvalscheiding Vrijwel alle Leusdenaren scheiden afval. Dit gebeurt meestal uit milieu-overwegingen. Ook ziet de ruime meerderheid het als een kleine moeite om te doen. Vier procent van de inwoners doet zelden of nooit aan afvalscheiding; men vindt het teveel gedoe en heeft er thuis te weinig ruimte voor. Een klein deel weet niet waar men het afval gescheiden aan kan bieden of weet niet precies welke producten gescheiden moet worden. Figuur 3 Top 5 redenen om wel/niet afval te scheiden 5 Wel scheiden Niet scheiden 1 Milieu (80%) 1 Te weinig ruimte (53%) 2 Kleine moeite (63%) 2 Teveel gedoe (45%) 3 Goede voorzieningen (33%) 3 Deels bij restafval (21%) 4 Minder huisvuilzakken (16%) 4 Locatie onbekend (4%) 5 Wordt verwacht (13%) 5 Afvalstromen onbekend (4%) De gemeente Leusden heeft op diverse locaties containers geplaatst voor papier en karton, glas, textiel en kunststof. Deze containers zijn voor alle inwoners toegankelijk. Ze worden dan ook door 85% van de Leusdenaren gebruikt. Acht procent kent de containers wel, maar maakt er geen gebruik van, terwijl voor 7% deze onbekend zijn. De gebruikers zijn grotendeels tevreden over de containers. Slechts drie procent is ontevreden. Figuur 4 Tevredenheid over containers voor papier/karton, glas, textiel en kunststof 86% 10% 4% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 5 Vanwege de kleine groep respondenten die niet scheiden dienen deze resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 5

6 Enkele Leusdenaren noemen verbeterpunten voor de openbare containers, zoals grotere containers of frequenter legen. Ook wenst een aantal inwoners meer containers (en groendepots) in de gemeente. Des te kleiner de afstand naar dergelijke containers of depots, hoe meer men wordt herinnerd en gestimuleerd, denken deze Leusdenaren. Een aantal Leusdenaren aan het woord: - Er worden regelmatig spullen naast de containers gezet, omdat de container vol is. Graag meer controle hierop. - De containers voor plastic zijn te klein. Er staan veel flacons naast de containers en dit geeft een rommelig straatbeeld. - De afval verzamelcontainers zijn dikwijls vol, waardoor je het niet kwijt kunt. - De ondergrondse containers vaker leeg maken. Nu staat met name glas vaak buiten de containers omdat ze vol zijn. - Het groendepot in Achterveld puilt zo nu en dan uit waardoor het groen op straat ligt. Meer glasbakken, in 't Ruige Veld weet ik op dit moment geen glasbak te vinden. Ook moeten er meer plasticcontainers worden geplaatst. Dit bevordert het scheiden van kunststoffen. - Meer groendepots graag. - Meer plasticafvalbakken plaatsen naast de glasbakken, gooi nu de plasticflessen in de vuilnisbak, omdat ik te ver moet lopen voor de plasticafvalbak. Informatievoorziening De meeste Leusdenaren zijn tevreden over de informatievoorziening omtrent de afvalinzameling. Toch blijft er ruimte voor verbetering. Zo wil bijna de helft meer informatie over wat er gedaan wordt met de ingezamelde afvalstromen: - Uitleggen wat gedaan kan worden met kunststofafval. Ik snap werkelijk niet hoe al die verschillende kunststoffen bij elkaar een zinvol product kunnen opleveren. Bovendien verbranden de meeste kunststoffen heel schoon in een goede verbrandingsoven. - De motivatie om afval te scheiden wordt mogelijk groter als duidelijk wordt gemaakt wat er met de diverse afvalstromen gebeurt en hoe dat uitpakt in termen van milieueffecten. Ruim veertig procent wil beter weten wat wel en wat niet bij een bepaalde afvalstroom hoort. - Ik wil informatie over wat te doen met lompen, dus niet bruikbare textiel en kleding. - Wat valt precies onder kunststofaval? Ook blisterverpakkingen? Een derde wenst meer informatie over de locaties waar het afval heen gebracht kan worden. - Waar kan men heen met kunststofverpakkingen? - Wat te doen met afgedankte en versleten schoenen? - Breng de diverse inzamelpunten in kaart voor de bewoners. Figuur 5 Informatievoorziening afvalinzameling 78% 18% 4% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden 6

7 Daarnaast wensen sommigen meer duidelijkheid over de ophaalfrequenties én de zekerheid dat men de afvalstromen ook daadwerkelijk gescheiden houdt: - Beter communiceren wanneer wekelijks ophalen weer tweewekelijks wordt en omgekeerd. En ook informeren als door bijvoorbeeld feestdagen afwijkende ophaaldagen gelden. - Een afvalkalender huis aan huis verspreiden zou ook mijn voorkeur hebben, in plaats van er moeite voor moeten doen om erachter te komen hoe het zit. - De gemeente doet het zelf heel slecht als ik kunststof naar de milieustraat breng en men het daar bij het grof vuil laat gooien. - Zekerheid geven dat de afvalstromen niet gemengd worden! De communicatiemiddelen kunnen ook benadrukken dat het op dit moment goed loopt: - Misschien een goed bericht plaatsen, dat het allemaal goed werkt en loopt en wat het de Leusdenaren bespaart en hoe goed het voor het milieu is? Afvalscheiding per soort afval Veel afvalstromen worden door de Leusdenaren gescheiden aangeboden, zo wordt klein chemisch afval, glas, papier en karton doorgaans gescheiden van het restafval. Bij een aantal afvalsoorten, zoals medicijnen, spaarlampen en textiel gebeurt dit minder. Opvallend is dat vier op de tien Leusdenaren kunststof niet of nauwelijks scheidt. Zelf leveren enkele Leusdenaren ook ideeën aan voor andere scheidingsproducten, zoals blik en aluminium: - Blik, hout en metaalfolie inzamelen, vooral dat blik. - Inzameling van aluminium(folie), zoals in Zwitserland. De meeste soorten afval worden naar de openbare containers gebracht. Ook de milieustraat wordt bezocht, met name voor het deponeren van klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten. Enkele inwoners zien graag dat de openingstijden van de milieustraat worden verruimd en dat bouw- en sloopafval ook gratis kan worden ingeleverd. Een aantal reacties van Leusdenaren: - Ik wil erg graag dat de milieustraat meer buiten kantoortijden open is. - De milieustraat kan beter de hele zaterdag en één of twee avonden open zijn. - Wel is het denk ik van belang dat de milieustraat niet sluit als er bijvoorbeeld lange weekeinden zijn en op bepaalde feestdagen. - De openingstijden van de milieustraat zijn niet ruim genoeg. En het is regelmatig onverwachts gesloten in verband met vergaderingen en/of verplichte atv. Het lijkt wel een gemeentelijke instelling. - De irritante scheiding tussen kosteloos en betaalt grof vuil. Dit lijkt volkomen willekeurig en niet gericht op een gemengd aanbod. Gevolg is dat ik dit soort afval naar Amersfoort of Utrecht breng. - Al het afval moet gratis ingeleverd kunnen worden bij de milieustraat, dus ook bouw- en sloopafval; dit om dumpen in de natuur te voorkomen! - Voor mensen zonder auto is de milieustraat lastig te bereiken en gebruiken. 7

8 84% 84% altijd Locaties om glas weg te brengen Container (96%) Milieustraat (16%) 14% 14% meestal van de inwoners scheidt glas Locaties Locaties om papier/karton weg te brengen Buiten zetten (75%) Vereniging, kerk of school (23%) Milieustraat (21%) Container (5%) 78% 78% altijd 20% 20% Enkele inwoners pleiten voor kliko s voor oud papier, zo blijkt uit de toelichtingen: - Ook kliko's voor papier en restafval, zoals in Amersfoort. - Ook papier in een container bij huis vind ik een prima idee. meestal van de inwoners scheidt papier en karton Locaties om kunststof weg te brengen Containers (91%) Milieustraat (17%) 29% 29% altijd Eind november 2009 heeft de gemeente Leusden huis aan huis meer informatie over de gescheiden plastic afval inzameling verspreid. Daarbij heeft iedereen enkele plastic zakken ontvangen om plastic afval in te verzamelen. Leusden werkt mee aan de landelijke campagne van de Plastic Heroes' van Nedvang om meer plastic verpakkingafval in te zamelen6. 33% 33% meestal van de inwoners scheidt kunststof 6 Bron: nl 8

9 46% van de inwoners scheidt textiel 38% altijd meestal Locaties om textiel weg te brengen Container (55%) Liefdadigheidsinstelling (43%) Kringloopcentrum (27%) Milieustraat (17%) Figuur 6 Frequentie scheiden klein chemisch afval (kca) accu's benzine batterijen verf tl-buizen medicijnen spaarlampen 95% 94% 83% 82% 80% 73% 63% 20% 12% 14% 4% 4% 11% 15% 7% 9%9% 0% 25% 50% 75% 100% Altijd Meestal Zelden Nooit Locaties om kca weg te brengen Milieustraat (89%) Apotheek (41%) Winkelier (27%) School (7%) Redenen om kca niet te scheiden Te veel gedoe (39%) Locatie onbekend (24%) Afvalstromen onbekend (22%) Vergeten (21%) Te weinig ruimte (11%) Locaties om kleine elektrische/elektronische apparaten weg te brengen Milieustraat (91%) Inzameling aan huis (8%) Winkelier (8%) Tevreden Er zijn verschillende Leusdenaren die hun waardering laten blijken voor de huidige aanpak. Zij zien geen grote problemen en dus geen reden voor verandering: - Het gaat heel goed met ons afvalsysteem, vooral zo houden. De groendepots zijn zeer waardevol, vooral in de herfst. - Het gaat uitstekend zo. Alles al goed geregeld. - Ik heb geen opmerkingen, ik ben heel tevreden. - Ik vind dat het goed is geregeld. dus gewoon doorgaan. - Het kan niet beter! Prima zo! - Het gaat goed zo. Er is geen schade meer op het plein door te grote wagens. De groenstort moeten we houden. - Ik vind het erg goed gaan. - Ik ben tevreden over de huidige gang van zaken. 9

10 Zwerfvuil Ruim acht op de tien inwoners ervaart wel eens overlast van zwerfvuil. Een kwart van de bewoners zegt zelfs hier vaak last van te hebben. Leusdenaren zien met name zwerfvuil bij het winkelcentrum Hamershof, winkelcentrum Biezenkamp en het Princenhofpark. Sommige inwoners noemen meer algemene locaties, zoals in het gemeentelijk groen en langs de schoolfietsroutes. Een aantal inwoners merkt op dat de prullenbakken erg vaak vol zitten, wat zwerfafval in de omgeving van de prullenbakken veroorzaakt. Uitgave: I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) Nummer: Opdrachtgever: Gemeente Leusden Redactie: Drs. Marion Holzmann Tijmen Siermann, MSc. 10

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, juni 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Afvalinzameling en Recreatie, Van 14 tot 27 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over Afvalinzameling

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING HELMOND. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond

AFVALSCHEIDING HELMOND. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond Logo in Grijs: PA Rood: P AFVALSCHEIDING HELMOND Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding in Helmond AFVALSCHEIDING HELMOND Onderzoek naar de mening van de bevolking over de afvalscheiding

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012

ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 ONDERZOEK AFVALINZAMELING 2012 Concept-rapportage Februari 2013 Concernstaf/Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding en werkwijze... 3 Respons... 3 De onderzoeksresultaten... 4 Afvalscheiding

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Brielle Monique van Leeuwen en Albert Boomgaardt Utrecht, mei 2015 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Afval is de grondstof van onze toekomst!

Afval is de grondstof van onze toekomst! Bunschoten 16 maart 2016 Afval is de grondstof van onze toekomst! Wist u dat een gerecyclede plastic fles een lamp 6 uur laat branden? Wist u dat 75% van ons afval herbruikbaar is? Wist u dat deze krant

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies

marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel marktonderzoek& advies marintel marktonderzoek& advies Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Bewonersonderzoek Amersfoort Gemeente Amersfoort BIJLAGEN 2010 Marintel Copyright 2010 Marintel BV

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Afval Apart 2008. Een peiling naar de inzameling van huishoudelijk afval in Deventer

Afval Apart 2008. Een peiling naar de inzameling van huishoudelijk afval in Deventer Een peiling naar de inzameling van huishlijk afval in Gemeente Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jaap Barink februari 2008 Samenvatting Introductie De gemeente heeft een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal

Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Afvalkalender Zuidplas nu ook digitaal Digitale afvalkalender Per 1 januari 2016 biedt de gemeente Zuidplas de afvalkalender alleen digitaal aan via www.recyclemanager.nl. Bij deze Recyclemanager - website

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie

Communicatieplan afvalscheiding 2014-2015

Communicatieplan afvalscheiding 2014-2015 Communicatieplan afvalscheiding 2014-2015 Achtergrond Op 6 februari 2014 heeft de Commissie Ruimte de nota afvalinzameling en afvalscheiding op weg naar 65%- besproken. Onderdeel van deze nota is het Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil.

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil. Aarde Aarde mag niet worden ingeleverd op de Milieustraat. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingbedrijf. Let op: deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoon grond verklaring.

Nadere informatie

Van statiegeld naar Plastic Heroes... ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 20 maart 2015 G9350

Van statiegeld naar Plastic Heroes... ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Van statiegeld naar Plastic Heroes... TNS 20 maart 2015 G9350 ... hoe groot is het draagvlak hiervoor? Inhoudsopgave 1 Houding tegenover overgang naar Plastic Heroes systeem 2 Gedrag na overgang naar Plastic Heroes systeem 6 13 3 Kansen om gedrag te beïnvloeden 16

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv.

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. Afval vroeger en nu Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. 1. Wat betekent primitief? 3 antwoorden zijn goed. eenvoudig simpel

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur Jeroen Winckers Communicatieadviseur 12 juni 2014 De organisatie Milieu Centraal Onafhankelijk kennisinstituut én voorlichtingsorganisatie Bestuur met bedrijven en maatschappelijke organisaties Validatieproces

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik

Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik Vraag en antwoord Afvalproef Laagbouw De Leeuwerik In dit document vindt u een overzicht van meest gestelde vragen met antwoorden over de afvalproef in de laagbouw van De Leeuwerik. U kunt hieronder op

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Afval doe je in de goede bak.

Afval doe je in de goede bak. Cliënt Roteb Omschrijving Flyer Afvalwijzer Ordernummer 155.00.015 Datum 12 september 2012 Afval doe je in de goede bak. Dat doe je goed! Afvalwijzer 2012/2013 Huishoudelijk restafval

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie