NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS"

Transcriptie

1 NOTA BEROEP & BEDRIJF AAN HUIS Gemeente Vianen Afdeling VROM december

2 1. Inleiding Met enige regelmaat wordt het gemeentebestuur verzocht medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk gebruiken van de woning voor andere doeleinden dan pure bewoning. Het gaat dan om activiteiten die beroepsmatig zijn (arts, advocaat, accountant, fysiotherapeut, adviesbureau) en activiteiten die een meer bedrijfsmatig karakter hebben (kapsalons, assurantiekantoren en adviesbureaus). Daarnaast is er sprake van verzoeken voor uit de hand gelopen hobbymatige karakter zoals expositieruimtes/ateliers en bijvoorbeeld siertuinen. Maatschappelijk gezien is het te verwachten dat steeds vaker werkzaamheden thuis worden verricht (betere communicatiemiddelen, fileprobleem en meer tweeverdieners). Daarnaast is het zo dat door thuiswerken zorg voor het gezin en deelname aan het arbeidsproces kan worden gecombineerd. 2. Doelstelling Op grond van onderstaande redenen is het gewenst het beleid vast te leggen in een beleidsnotitie. Voorkomen moet worden dat aan verzoeken voor beroep en bedrijf aan huis telkens op ad hoc basis medewerking wordt verleend. Voor belanghebbenden dient op voorhand duidelijk te zijn in welke gevallen er door de gemeente wel of geen medewerking wordt verleend. In het kader van de beoordeling van verzoeken zijn de volgende aspecten van belang: Aan welke vorm van activiteiten wordt er medewerking verleend? Duidelijkheid over de te voeren procedure: bepaalde activiteiten zijn niet in strijd met bestemming terwijl voor meer bedrijfsmatige activiteiten een vrijstellingsprocedure moet worden gevoerd. Welke voorwaarden (kunnen) worden verbonden aan verzoeken? Als er sprake is van een vastgestelde beleidsnota die is gepubliceerd kan hiernaar worden verwezen en hoeft niet ieder verzoek afzonderlijk te worden gemotiveerd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de nota in eerste instantie is bedoeld voor de bebouwde kom van Vianen en de kleine kernen. Voor verzoeken in het landelijk gebied kan de nota echter ook als leidraad dienen. 3. Inhoudelijke aspecten 3.1 Ruimtelijke uitwerking als toetsingscriterium Aan huis gebonden activiteiten dienen beoordeeld te worden aan het planologisch juridisch toetsingskader. Voorop staat dat de woning in overwegende mate de woonfunctie moet behouden. Het centrale toetsingscriterium is de ruimtelijke uitwerking die de activiteit zal hebben. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: de aard van het verzoek: gaat het om geluid/stof producerende activiteiten, is er sprake van publieksen/of verkeersaantrekkende werking, gaat het om permanent of periodiek gebruik?; de omvang van de beoogde activiteiten: het aantal vierkante meters dat worden gebruikt; welke gedeelte van de woning wordt gebruikt (zolderkamer of begane grond, één kamer of gehele verdieping); de uitstraling die het verzoek heeft op de woonomgeving: hierbij kan gedacht worden aan ontsierende of schreeuwerige lichtreclames, inrichting aan de straatzijde, gebruik van bepaalde kleurstellingen. 3.2 Gevolgen Gezien het bovenstaande wordt dan ook op inhoudelijke gronden geen onderscheid meer gemaakt tussen: vrije beroepen en bedrijfsmatige activiteiten: Bij vrije beroepen gaat het om de traditionele beroepen die van oudsher praktijk aan huis hebben zoals: (tand)arts, advocaat, notaris, architect. Qua ruimtelijke uitwerking is het niet wenselijk op voorhand een onderscheid te maken met andersoortige activiteiten zoals bijvoorbeeld kappersactiviteiten, een internetdeskundige of een schoonheidssalon. Begripsmatig is het verschil, als het gaat om de toelaatbaarheid aan huis, ook vervaagd. hobbymatige en professionele activiteiten: Vanuit toetsing aan het criterium van ruimtelijke uitwerking is het niet van belang of het gaat om hobby of bedrijfsmatige activiteiten. Bij de meeste - 2 -

3 aanvragen waar sprake is van hobbymatig gebruik gaat het vaak om een uit de hand gelopen hobby en wordt het bedrijfs/beroepsmatige karakter dicht benaderd. Hoofd en bijgebouwen: De ruimtelijke uitwerking van het te wijzigen gebruik is ook in dit geval bepalend. Binnen de gestelde randvoorwaarden, met name het maximum aantal vierkante meters kan er medewerking worden verleend. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om voldoende bergruimte te hebben. Er kan echter geen beroep gedaan op extra bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen (als het toegestane maximum is bereikt) omdat de ruimtes worden gebruikt voor beroeps of bedrijfsmatige activiteiten. 4. Procedurele aspecten Het onderscheid tussen beroeps en bedrijfsmatige activiteiten is van belang voor wat betreft de te voeren procedure. Voor alle aan huisgebonden activiteiten die niet onder de categorie vrije beroepen vallen dient een vrijstellingsprocedure te worden gevoerd ook al blijft de woonfunctie in overwegende mate behouden. Een definitie van een vrij beroep is niet sluitend te geven maar wordt bepaald door wat in het gangbare spraakgebruik hieronder wordt verstaan. Het gaat globaal gesproken om een beroep uitgeoefend op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen gebied. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de volgende beroepen: (tand)arts, advocaat, notaris, makelaar, accountant en dergelijke. In de jurisprudentie zijn weliswaar toetsingscriteria gegeven maar deze bieden niet in elke concrete situatie voldoende houvast. In de praktijk dient bij invulling van het begrip vrij beroep rekening te worden gehouden met de volgende omschrijving: professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid waarbij gebruik wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of vergelijkbare opleiding. 5. Randvoorwaarden De voorwaarden zijn bedoeld om het kleinschalige karakter van de activiteiten te garanderen en ervoor te zorgen dat de woonomgeving niet wordt aangetast en er geen afbreuk wordt gedaan aan de inhoud van het bestemmingsplan: 1. De activiteiten moeten door de bewoner/ster zelf worden uitgeoefend; 2. het vloeroppervlak dat in gebruik is voor beroeps of bedrijfsmatige gebruik mag niet meer bedragen dan 25 % van het vloeroppervlak van hoofd en bijgebouwen met een maximum van 100 m². 3. Detailhandel is niet toegestaan; 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken (maximaal 3 openbare parkeerplaatsen mogen worden benut); 5. Het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving (b.v. ontsierende reclame uitingen). Door de hierboven genoemde voorwaarden wordt gewaarborgd dat de activiteiten een kleinschalig karakter behouden. Als het gaat om kleinschalige activiteiten is er geen sprake van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau en er geen sprake is van wrijving met het vestigingsbeleid van de verschillende voorzieningen. 6. Relatie met bestemmingsplan Van belang is te realiseren dat door het vaststellen van deze nota niet kan worden afgeweken van regelingen voor dergelijke activiteiten die al in de bestaande bestemmingsplannen zijn opgenomen. De onderhavige nota heeft de status van beleidsregels. De inhoud van deze nota dient dan ook gezien te worden als toetsingskader voor de nadere beleidsinvulling, voor zover de regeling in de bestemmingsplannen dat noodzakelijk maakt. 7. Conclusie - 3 -

4 De nota Beroep & bedrijf aan huis is bedoeld om aan te geven in welke gevallen beroep en bedrijfsmatige activiteiten aan huis zijn toegestaan. Het beleid is er op gericht om in ruime zin medewerking te verlenen aan beroep & bedrijf aan huis. Het centrale toetsingscriterium is de ruimtelijke uitwerking die de activiteit, waarvoor het verzoek is ingediend, met zich meebrengt. Inhoudelijk wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen beroeps en bedrijfsmatige activiteiten. De gestelde voorwaarden (en het toezicht op de naleving daarvan!) staan garant voor het kleinschalige karakter en inpasbaarheid in een woonomgeving. Door het kleinschalige karakter wordt voorkomen dat het voorzieningenniveau duurzaam wordt ontwricht en er door de reguliere bedrijven niet kan worden gesproken over oneerlijke concurrentie. In het kader van toetsing aan het begrip ruimtelijke uitwerking is ook bij voorbaat onderscheid maken tussen professioneel of hobbymatig gebruik en tussen hoofd en bijgebouw niet relevant

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie