Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ Turien & Co./Avero Zorgverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ 2013. www.mijnonlinepolismap.nl. Turien & Co./Avero Zorgverzekering"

Transcriptie

1 Dekkingsoverzicht Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ 2013 Turien & Co./Avero Zorgverzekering

2 SUCSEZ Aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Omschrijving artikel SUCSEZ Primair SUCSEZ Prima SUCSEZ Privilege 1. Aanvullende thuisverpleging Indien daardoor een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis wordt voorkomen of bekort. 2. Acnebehandeling Peeling in geval van ernstige acne in het gelaat. 3. Adoptievergoeding 1. adoptiekraamzorg door een kraamcentrum óf; 2. medische screening (preventief onderzoek) bij een adoptiekind afkomstig uit het buitenland. 4. Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen met uitzondering van laboratoriumonderzoek. 5. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder. 6. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood De huur van een bewakingsmonitor voor maximaal 12 maanden. 7. Beweegprogramma s Beweegprogramma's door een fysiotherapeut en/of oefentherapeut voor verzekerden met obesitas, voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD en reuma. 8. Brillenglazen en/of contactlenzen Met een sterkte van ten minste 1 dioptrie. 9. Buitenland, spoedeisende en onvoorziene zorg Medisch noodzakelijke zorg wegens een ongeval of onvoorzien ziektegeval ontstaan tijdens de eerste 12 maanden van uw verblijf in het buitenland voor vakantie, dienstreizen of studiedoeleinden. 10. Camouflagetherapie Camouflagelessen en de aanschafkosten van de benodigde middelen voor de lessen. 11. Couveuse nazorg Nazorg aan ouders van couveusekinderen. 12. Dieetadvisering en/of voedingsvoorlichting Voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met medisch doel. Voedingsvoorlichting omvat voorlichting en advisering. 13. Elektrische epilatie en/of laserontharing in het gelaat Het verwijderen van overtollige beharing in het gelaat bij vrouwelijke verzekerden. 14. Fysiotherapie en oefentherapie Behandelingen en consulten. 15. Gasthuis Overnachting in een gasthuis en vervoer van gezinsleden bij ziekenhuisopname in Nederland dat verder dan 50 kilometer van uw huis ligt vanaf de eerste verblijfsdag. 16. GeboorteTENS Bruikleen van een geboortetens voor pijnbestrijding tijdens de bevalling. 120 dagen per kalenderjaar tot e 150 per dag uur per dag gedurende 3 dagen óf; 2. adoptiekind. e 250 per Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS. e 175 per Aanvulling tot 200% van het Nederlands Wmgtarief na aftrek van de vergoeding uit de basisverzekering. 12 behandelingen per 35 per dag tot 500 per kalenderjaar voor alle gezinsleden tezamen. 120 dagen per kalenderjaar tot e 150 per dag. e 450 per 1. 3 uur per dag gedurende 3 dagen óf; 2. adoptiekind. Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS. e 350 per e 75 per Aanvulling tot 200% van het Nederlands Wmgtarief na aftrek van de vergoeding uit de basisverzekering. e 450 per 12 uur tot e 21 per uur. e 115 per e 450 per 20 behandelingen per 35 per dag tot 600 per kalenderjaar voor alle gezinsleden tezamen. 120 dagen per kalenderjaar tot e 150 per dag uur per dag gedurende 3 dagen óf; 2. adoptiekind. e per Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS. e 350 per e 125 per Aanvulling tot 200% van het Nederlands Wmgtarief na aftrek van de vergoeding uit de basisverzekering. 12 uur tot e 21 per uur. e 115 per 27 behandelingen per 35 per dag tot 750 per kalenderjaar voor alle gezinsleden tezamen. 2

3 Omschrijving artikel SUCSEZ Primair SUCSEZ Prima SUCSEZ Privilege 17. Gehandicaptenvakanties Thuiszorg verleend aan een gehandicapte tijdens een vakantiereis. 18. Geneesmiddelenwet Geneesmiddelen die geleverd mogen worden onder de Geneesmiddelenwet. 19. Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), eigen bijdrage De eigen bijdrage die van toepassing is op medicijnen vallend onder het GVS zoals door de overheid bij wet bepaald. 20. Groepstherapie voor reumapatiënten Onder leiding van een fysiotherapeut voor verzekerden die lid zijn van een reumapatiëntenvereniging. 21. Herstel & Balans Nazorg voor patiënten met kanker die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als mentale conditie weer op peil willen brengen. 22. Herstellingsoord Verblijf in een herstellingsoord. 23. Hoofdbedekking bij oncologie Hoofdbedekking bij (tijdelijk) haarverlies bij chemotherapie. 24. Hospice, eigen bijdrage Verpleging in een hospice of Bijna-Thuis-Huis als u ongeneeslijk ziek bent en niet meer thuis kunt worden verzorgd. 25. Hulpmiddelen, eigen bijdrage Eigen bijdrage die verzekerde is verschuldigd naast de uit de Regeling Hulpmiddelen verleende gemaximeerde 26. Kinderopvang Extra kinderopvang voor kinderen jonger dan 13 jaar tijdens verpleging van de bij Turien & Co. verzekerde ouder in een Nederlands ziekenhuis. 27. Kraampakket Een pakket dat in overleg met verloskundigen is samengesteld. 28. Kraamzorg, eigen bijdrage De wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg. 29. Kraamzorg, uitgestelde Uitgestelde kraamzorg ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum. 30. Kuuroorden Behandeling in een kuuroord binnen Europa voor verzekerden met reumatoïde artritis of de ziekte van Bechterew. 31. Lactatiekundig consult Advisering, voorlichting en ondersteuning ter bevordering van borstvoeding. 32. Lichamelijke en/of psychologische keuringen Lichamelijke en/of psychologische keuring door een arts of psycholoog. 33. Mammaprint Via laboratorium Agendia. 34. Nachtelijk verblijf in een oncologisch ziekenhuis Verblijf aansluitend aan een poliklinische behandeling door middel van bestraling en/of behandeling met cytostatica. 35. Obesitasbehandeling Deeltijd dagbehandelingprogramma voor obese patiënten in de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) of bij provider Santrion. e 250 per Eenmalig e 600. Eenmalig e 700. Eenmalig e 800. e 70 per dag tot e per e 75 per e 75 per e 50 per dag tot e voor de e 250 per e 50 per dag tot 2 aaneengesloten maanden per 50% 15 uur per 20 uur per Eenmaal e per 3 kalenderjaren. e 125 per bevalling. 75% eenmaal per 2 kalenderjaren. e 125 per bevalling. vergoeding eenmaal per 2 kalenderjaren. e 35 per nacht. e 35 per nacht. e 750 voor de e voor de 3

4 Omschrijving artikel SUCSEZ Primair SUCSEZ Prima SUCSEZ Privilege 36. Ooglaseren Een tegemoetkoming in de kosten van ooglaserbehandelingen. 37. Ooglidcorrectie Correctie van bovenoogleden. 38. Oorstandcorrectie Correctie van afstaande oorschelpen voor verzekerden jonger dan 18 jaar. 39. Orthodontie voor verzekerden jonger dan 22 jaar Een kaakorthopedische behandeling (orthodontie of gebitsregulatie). 40. Orthopedische geneeskunde Diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat waarbij geen gebruik wordt gemaakt van operaties. 41. Overgangsconsulent Voorlichting, advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. 42. Pedicurezorg Een pedicurebehandeling in verband met voetproblemen door: 1. diabetes of reumatoïde artritis; 2. een herseninfarct (CVA). 43. Plakstrips mammaprothese Voor de bevestiging van een uitwendig te dragen mammaprothese na een borstamputatie. 44. Plastische chirurgie (cosmetische operatie) Cosmetiche operaties van het uiterlijk. 45. Plaswekker Aanschaf of huur van een plaswekker bij bedplasproblemen. Tevens vergoeden wij het bijbehorend broekje. 46. Podotherapie Behandelingen van voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat die voortvloeien uit de voeten. 47. Poliklinische bevalling zonder medische indicatie, eigen bijdrage De op basis van de Zorgverzekeringswet in rekening gebrachte wettelijke eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling. 48. Preventieve cursussen Een tegemoetkoming in de kosten van bepaalde in de voorwaarden genoemde cursussen. 49. Preventieve onderzoeken en/of behandelingen 1. Onderzoeken ten behoeve van vroegtijdige opsporing van bepaalde ziektes of afwijkingen zoals omschreven in de voorwaarden; 2. periodiek onderzoek (check-up). 50. Psoriasisdagbehandeling Behandeling gericht op het bestrijden van de chronische huidziekte psoriasis. 51. Psychologische zorg, eerstelijns, eigen bijdrage De eigen bijdrage van e 20 per zitting voor de eerste 5 zittingen voortvloeiend uit de voorwaarden van de basisverzekering. 52. Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland. Eenmalig e 200 voor de gehele looptijd van deze verzekering. Eenmalig e 350 voor de gehele looptijd van deze verzekering. Eenmalig e 500 voor de gehele looptijd van deze verzekering. 80% e 150 per 1. e 75 per kalenderjaar; 2. geen 75% van het consulttarief tot e 115 per 1. e 250 per kalenderjaar; 2. geen 75% van het consulttarief tot e 115 per kalenderjaar voor de punten 1 en 2 tezamen. Geen vergoeding Geen vergoeding 75% tot per e 100 voor de e 100 voor de 50% 75% 75% tot e 115 per cursus per geen e 750 per e 100 per 75% tot e 115 per cursus per geen e per e 100 per eenmaal per 2 kalenderjaren. e 100 per 4

5 Omschrijving artikel SUCSEZ Primair SUCSEZ Prima SUCSEZ Privilege 53. Sportarts Een blessure- of herhalingsconsult. e 130 per e 130 per 54. Sportmedisch onderzoek Een sportmedisch onderzoek in een sportmedische instelling. Eenmaal per 2 kalenderjaren: - basis: e 85; - basis plus: e 100; - groot: e 135. e 225 per 55. Sterilisatie Sterilisatie in het ziekenhuis. Man: e 800; vrouw: e Man: e 800; vrouw: e Man: e 800; vrouw: e Steunzolen Aanschaf en reparatie van orthopedische en/of podotherapeutische steunzolen. e 100 per 57. Stottertherapie Volgens de methode Boma, Del Ferro, Hausdörfer en McGuire. 58. Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder Voor bepaalde behandelingen. Per prestatie geldt een door de zorgverzekeraar vastgestelde maximum Per prestatie geldt een door de zorgverzekeraar vastgestelde maximum Per prestatie geldt een door de zorgverzekeraar vastgestelde maximum 59. Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland Consulten, vaccinaties en/of geneesmiddelen wegens tijdelijk verblijf in het buitenland. e 150 per 60. Ziekenvervoer Medisch noodzakelijk ziekenvervoer in Nederland. 1. Voor verzekerden met een chronische indicatie Ziekenvervoer met eigen auto als aanvulling op de aanspraak uit de basisverzekering. 2. Voor verzekerden zonder chronische indicatie Ziekenvervoer per taxi of met eigen auto. 1. e 0,03 per 2. Taxi: volledige eigen auto: e 0,31 per 1. e 0,05 per 2. Taxi: volledige eigen auto: e 0,31 per 1. e 0,07 per 2. Taxi: volledige eigen auto: e 0,32 per 61. Zwangerschapscursus Het volgen van zwangerschaps gerelateerde cursussen voor vrouwelijke verzekerden bij in de voorwaarden genoemde zorgaanbieders. e 50 per verzekerde per zwangerschap. e 50 per verzekerde per zwangerschap. e 75 per verzekerde per zwangerschap. 5

6 SUCSEZ Suppletie verzekeringen Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Omschrijving artikel Suppletie verzekeringen 62. Aanvullende klassenverzekering A. Comfort en service B. Ziekenhuisverpleging in Nederland: 1. Verpleging in een één- of tweepersoonskamer. 2. Vergoeding in geval van verpleging in de laagste klasse. C. Ziekenhuisverpleging buiten Nederland: 1. Vergoeding van klasseverschil bij verpleging in een ziekenhuis dat onderscheid in klassenverpleging kent. 2. Vergoeding in geval van verpleging in de laagste klasse of indien het betreffende ziekenhuis geen onderscheid in klassenverpleging kent. D. Herstellingsoord E. Taxivervoer van en naar het ziekenhuis. 63. Aanvullende Tanden Gaaf dekking voor verzekerden van 18 jaar en ouder exclusief techniekkosten Tandheelkundige zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. 64. Aanvullende Tanden Gaaf dekking voor verzekerden van 18 jaar en ouder inclusief techniekkosten Tandheelkundige zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. Indien meeverzekerd vergoeding tot het gemaximeerde bedrag. Indien meeverzekerd vergoeding tot het gemaximeerde bedrag. Het gemaximeerde bedrag vindt u op uw polisblad. Indien meeverzekerd vergoeding tot het gemaximeerde bedrag. Het gemaximeerde bedrag vindt u op uw polisblad. SUCSEZ Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Pakket Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden anticonceptiemiddelen 65. Anticonceptiemiddelen Voor verzekerden van 21 jaar en ouder. BRILLEN EN/OF CONTACTLENZEN Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling basisverzekering en het GVS. Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling basisverzekering en het GVS. 66. Brillen en/of contactlenzen Brillenglazen op sterkte met bijbehorend brilmontuur en/of contactlenzen. Buitenland e 150 per 3 kalenderjaren. e 150 per 3 kalenderjaren. Verzekerden jonger dan 18 jaar: e 200 per 3 kalenderjaren. e 150 per 3 kalenderjaren. 67. Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland. 68. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland 6

7 DIEETADVISERING 69. Dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. e 250 per GEBOORTEZORG 70. Adoptievergoeding Een uitkering die u ontvangt als u uw adoptiekindje aanmeldt of het inkopen van kraamzorg. 71. Eigen bijdrage kraamzorg Vergoeding van de eigen bijdrage die geldt vanuit de basisverzekering. 72. Elektrische borstkolf Huur van een elektrische borstkolf tijdens en na een ziekenhuisopname van een zieke baby. 73. GeboorteTENS De huur- of aanschafkosten van een geboortetens. 74. Kraampakket Als u zwanger bent, kunt u dit pakket aanvragen. 75. Lactatiekundig consult Een lactatiekundig consult voor de moeder bij problemen met borstvoeding. 76. Luxe kraamzorg Extra ondersteuning van en advisering aan de moeder over verzorging en omgang met haar kind. 77. Verloskundige zorg Het verschil tussen het bedrag dat het ziekenhuis in rekening brengt en de vergoeding vanuit de basisverzekering. MANTELZORG 78. Mantelzorgmakelaar U kunt de mantelzorger inschakelen als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. 79. Vervangende mantelzorg (respijtzorg) Tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger aan de verzekerde. MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG adoptiekind. e 110 per bevalling. e 80 voor de e 100 per bevalling. 15 uur per 9 dagen per 80. Besnijdenis (medische circumcisie) e 600 per tarieven. e 750 per 9 dagen per e 600 per. 81. Ooglidcorrectie e 950 per 82. Oorstandcorrectie Voor verzekerden jonger dan 18 jaar. 83. Sterilistatie Sterilisatie van de man of de vrouw. e per man: e 800 per kalenderjaar; vrouw: e per 7

8 PSYCHOLOGISCHE ZORG 84. Eerstelijnspsychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, paniekstoornis, Mindfullness based cognitive therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen, begeleiding bij het stoppen met roken en vergoeding van de eigen bijdrage internetbehandeltraject. 85. Neurofeedback Neurofeedback bij ADHD en ADD voor verzekerden jonger dan 18 jaar. REDRESSIEHELM 86. Redressiehelm Behandeling met een redressiehelm voor kinderen jonger dan 14 maanden bij bijzondere indicaties door gecontracteerde zorgaanbieder. THUISZORG 87. Gezinshulp Hulp bij het huishouden in Nederland bij ziekte, ongeval of tijdens/ na ziekenhuisopname. 88. Kinderopvang Kinderopvang in Nederland bij u thuis voor uw kinderen jonger dan 13 jaar. VERBLIJF 89. Herstellingsoord en/of zorghotel Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel door een gecontracteerde zorgaanbieder. 90. Hospice, eigen bijdrage Het verblijf in een hospice of Bijna-Thuis-Huis voor verzekerden die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis kunnen worden verzorgd. 91. Ronald McDonald en/of familiehuis Als uw kind(eren) of partner wordt opgenomen in een ziekenhuis. 92. Therapeutische vakantiekampen Voor verzekerden jonger dan 18 jaar. VERVOER 93. Vervoer in verband met transplantatie van organen Over een afstand van maximaal 200 kilometer enkele reis. e 240 per tarieven. e 240 per kalenderjaar; verzekerden jonger dan 18 jaar: e 360 per tarieven. e per 10 uur per 24 uur per e 100 per dag tot e per e 240 per tarieven. e 100 per dag tot e per e 30 per dag. e 30 per dag..e 30 per dag. Taxi: volledige e 400 per Taxi: volledige e 400 per Taxi: volledige VRIJZEKER eigen auto: e 0,31 per eigen auto: e 0,31 per eigen auto: e 0,31 per 94. Condooms Bestellen via e 20 per 95. Soa preventie Preventief onderzoek. ZORG VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN Eenmaal per 96. Revalidatieprogramma Herstel & Balans Nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker die zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. e 800 per diagnose. e 800 per diagnose. e 800 per diagnose. 8

9 Budgetten De volgende zorgsoorten hebben een totaal budget waar meerdere artikelen onder kunnen vallen. Binnen dit budget kan een maxima gelden. De maximale vergoedingen en/of eigen bijdragen worden in het betreffende zorgartikel vermeld. ALTERNATIEVE ZORG Een budget of zorgtegoed te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: e 200 per 97. Alternatieve zorg - Behandelingen en consulten; - homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. alternatieve zorg. alternatieve zorg. alternatieve zorg. BEWEEGzorg Een budget of zorgtegoed te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: e 600 per e 600 per e per 98. Beweegzorg - Fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck en ergotherapie. - alternatieve bewegingstherapieën. HUIDBEHANDELINGEN beweegzorg. tarieven. Geen vergoeding voor alternatieve bewegingstherapieën. beweegzorg. tarieven. Geen vergoeding voor alternatieve bewegingstherapieën. beweegzorg. tarieven. Geen vergoeding voor alternatieve bewegingstherapieën. Een budget of zorgtegoed te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 99. Acnebehandeling Behandeling van ernstige vorm van acne en van acnelittekens in het gezicht Camouflagetherapie Behandeling gericht op het minder opvallend maken van littekens, spataderen, huidaan-doeningen met kleurafwijkingen, inclusief de benodigde middelen Epilatie Behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat bij vrouwelijke verzekerden. HULPMIDDELEN Een budget of zorgtegoed te besteden aan wettelijke bijdragen/ eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: e 250 per e 350 per 102. Audiologische hulpmiddelen Aanschaf volgens de Regeling zorgverzekering Mammaprothese Artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie Plaswekker Voor verzekerden van 7 tot 18 jaar. budget 105. Pruiken Aanschaf volgens de Regeling zorgverzekering Steunpessarium Inclusief vergoeding van de kosten van het plaatsen. 9

10 PREVENTIE Een budget of zorgtegoed te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: e 200 per e 400 per Advies en begeleiding 107. Sportmedisch advies Behandelingen, consult en en sportkeuringen Zorg voor vrouwen in de overgang Voorlichting, advisering en begeleiding van vrouwen in de overgang. budget Gezond leven 109. Cursussen Vergoeding van de in de voorwaarde genoemde cursussen. preventie 110. Gewichtsconsulent Voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting aan gezonde mensen met gewichtsproblemen Gezondheidstest Integrale medische gezondheidstest met als doel het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen gevolgd door een advies. Keuring 112. Medische keuring rijbewijs Medische keuring ten behoeve van verlenging van het rijbewijs B of BE. budget budget Vaccinaties 113. Griepvaccinatie Vaccintatie ter voorkoming van de griep. budget budget 114. Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie Voor vakantie in het buitenland noodzakelijke consulten, vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen. VOETBEHANDELINGEN Een budget of zorgtegoed te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: 115. Podotherapie Behandelingen van voetafwijkingen te weten huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat van de voet Steunzolen en/of therapiezolen Inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen Voetverzorging voor de diabetes- of reumatische voet Voor verzekerden met diabetes mellitus of reumatoïde artritis. Tandheelkundige zorg 118. Tandheelkundige zorg voor verzkerden van 18 jaar en ouder Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg en algehele narcose (inclusief techniek- en materiaalkosten). 80% tot 80% tot 80% tot 119. Gebitsprothesen De wettelijke eigen bijdrage voor de uitneembare volledige gebitsprothese en/of een uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten, zoals deze geldt vanuit de basisverzekering Kroon- en brugwerk ten gevolge van een ongeval vergoeding voor verzekerden jonger dan 22 jaar.

11 121. Orthodontische zorg Zorg zoals tandartsen en orthodontisten die plegen te bieden. e 350 voor de Verzekerden jonger dan 22 jaar: 80% tot e voor de gehele looptijd van deze verzekering. Verzekerden van 22 jaar en ouder: e 350 voor de Dit dekkingsoverzicht is een beknopte weergave van de vergoedingen voor Op het moment waarop dit dekkingsoverzicht tot stand is gekomen, waren nog niet alle besluiten inzake de wettelijke wijzigingen door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal eigen bijdragen. De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt ook telefonisch informatie opvragen. Aan dit dekkingsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dekkingsoverzicht 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden LIC Health Plan Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl LIC Health Plan Aanvullende verzekeringen Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen.

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 TURIEN & CO. AVÉRO ACHMEA samen met Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ www.mijnonlinepolismap.nl Turien & Co. Aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl SUCSEZ Aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012. Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal

Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012. Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012 Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl Dekkingsoverzicht Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013 Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Beperkte Aanvullende Verzerkering (BAV) Voor de

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl VGZ Aanvullend Goed Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingen in de aanvullende verzekeringen Overheid & Welzijn VGZ Aanvullend Goed Alternatieve zorg - Behandelingen en consulten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl ANTICONCEPTIE Anticonceptiemiddelen voor verzekerden vanaf 21 jaar BUITENLAND VGZ

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Balans Aanvullende verzekeringen Primair en Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal

Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Vegapolis

Vergoedingenoverzicht 2015 Vegapolis Vergoedingenoverzicht 2015 Vegapolis Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl 1. Adoptiekraamzorg medische screening bij adoptie 1. Adoptiekraamzorg; 2. medische screening bij een adoptiekind

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte samenvatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende en Start - Surplus - Summum Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012 (Dit zijn alleen wijzigingen, raadpleeg www.aevitae.com voor het totale vergoedingenoverzicht) Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol Turien

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende en Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 75, per jaar max. 100, per jaar max.

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 50, per jaar max. 75, per jaar max. 100, per jaar

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2014 - Budget - Basis - - Aan de hieronder genoemde kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de voor informatie. Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal Dekkingsoverzicht 2015, Budget, Basis, en Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn te vinden op onze website en op te

Nadere informatie

Vergelijking GezondSamenPolis 2015

Vergelijking GezondSamenPolis 2015 Vergelijking GezondSamenPolis 2015 IZA Zilveren Kruis D3674-201412 Alternatieve geneesmiddelen Maximaal 130 Alternatieve geneeswijzen en therapieën Anticonceptie (pil, spiraal, pessarium) maximaal 250

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Dit overzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte samenvatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2017 Dit overzicht is bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013 Univé GemeentePakket Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 203 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Univé GemeentePakket Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2013 - Budget - Basis - - Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. De genoemde gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen ( vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven) Alternatieve geneeswijzen alternatieve geneeswijzen (inclusief geregistreerde geneesmiddelen)

Nadere informatie