Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer"

Transcriptie

1 . panel Beleggen.... Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer Een belegging is een vorm van investering in je eigen toekomst of in de toekomst van je bedrijf, vereniging of organisatie. Een investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere termijn met als doel: financieel voordeel halen op termijn. Sommigen formuleren het ook zo: "Beleggen is het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst." Juridisch wordt het beleggen geregeld door het effectenrecht en in mindere mate door het vennootschapsrecht. In principe is in de praktijk iedereen direct of indirect belegger. Af en toe bestaat de grens tussen sparen en beleggen maar uit een dunne koord zoals de perikelen rond Dexia en sommige van haar aandeelhouders aangetoond hebben. Mensen die jarenlang als "beste belegger" aangeschreven werden, werden door handige kronkels in de wetgeving plot s "spaarders" genoemd, waardoor zij van een beschermingsstatuut konden genieten. Het is een voorbeeld dat in vele middens nog herhaaldelijk op tafel zal gegooid worden. Sparen en beleggen hebben beide de bedoeling om geld uit te zetten tegen een vergoeding en waarbij risico gelopen wordt. We kennen in de regel drie soorten beleggers: - Particuliere beleggers, dat zijn privépersonen, die hun reserves beleggen in individuele aandelen of obligaties en participeren aan beleggingsfondsen; - Institutionele beleggers zijn instellingen die het vermogen van o.a. pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen beheren. Dit zijn professionele beleggers; - Ondernemingen -Zij kunnen actief zijn op de geld- of kapitaalmarkt, o.a. door het tijdelijk uitzetten van hun reserves. Vooral sedert het duidelijk is dat het pensioenstelsel in onze maatschappij op lemen bouwstenen gebaseerd is, is ook het bewustzijn van de burgers en de bedrijven om te beleggen gegroeid. Beleggen houdt evenwel risico's in zoals we de voorbije jaren gemerkt hebben. De bankencrisis heeft een ernstige bres geslagen in het vertrouwen van zowel de burger als de bedrijfsleider. En dit vertrouwen is nog niet helemaal hersteld met wat er zich de jongste maanden heeft afgespeeld als een gevolg van het avontuurlijk beleid van sommige Europese lidstaten. Toch is beleggen een noodzaak voor wie zijn toekomst - en die van zijn onderneming - wil veilig stellen. De banken zijn ondertussen verplicht van elke belegger die zij als klant hebben, een "beleggerprofiel" samen te stellen zodat zij niet langer tegen de initiële belangen van de klant kunnen adviseren. Beleggers zijn voorzichtig ge- BAN VLAANDEREN BNP PARIBAS FORTIS BANK OEGROOF Rik Goessens Geert Ruysschaert Stephen Meeus bnpparibasfortis.com OE WITIE-VISELE ASSOCIATES DELTA LLOYD BANK DELTA LLOYD LIFE Rolf Oederck Rik Ohoest BrunoMoors Januilri 2012

2 worden, moeten vaak ook beschermd worden tegen zichzelf. Naar jaarlijkse gewoonte hebben we weer enkele experts uit de sector van de beleggingen aan de ontbijttafel uitgenodigd. Van hen wilden we graag vernemen welke de vuistregels zijn die zij ons kunnen aanraden om veilig of risicovol - afhankelijk van wat de klant wil- te beleggen. Gaven gevolg aan onze uitnodiging: - Kobe Brankaer (lmmpact) - Rolf Declerck (De Witte- Viselé Associates) - Rik Ohoest (Delta IIoyd Bank) - Jan De Punt (Fortuna Financial Planning) - Frédéric de Ridder (Kanakna) - Herman Ou Bois (Quares) - Rik Goessens (BAN Vlaanderen) - Philippe Janssens (Stadim) - Eric Jonkers (Life Plan) - Stephen Meeus (Bank Degroof) - Bruno Moors (Delta Lloyd Life) - Geert Ruysschaert (BNP Paribas Fortis) - Werner Wuyts (Dierickx Leys Effectenbank) Het werd zowel voor ons als voor de lezers een boeiende confrontatie. Panellid Geert Ruysschaert zorgde meteen voor de perfecte definitie van het begrip: "Beleggen is een bestemming geven aan je spaargelden:' Het panelgesprek had plaats op 13 december 2011 en werd vanzelfsprekend voor een deel gedomineerd door de toekomstperspectieven van de zopas geïnstalleerde federale regering. Daarmee gingen we ook van start. De regering moet zorgen dat de economische groei sterk blijft Verwachten de panelleden dat de besparingsmaatregelen van de nieuwe regering een grote invloed zullen hebben op het beleggingsgedrag van de bevolking, particulieren zowel als bedrijven? Zijn beleggers niet veel voorzichtiger en minder avontuurlijk geworden door wat er zich de voorbije drie jaar heeft voorgedaan in onze maatschappij? Bruno Moors: De besparing hebben in feite geen impact op het gedrag van de beleggers. De bevolking is er niet zo ingrijpend mee bezig. De belastingen, die hebben wel een impact op het beleggingsgedrag. Het beleggingsgedrag wordt niet door de regering beïnvloed. Mensen leggen zichzelf richtlijnen en regels op die hen toelaten van hun beleggingen te plaatsen vanuit de positie van een goede huisvader. Werner Wuyts: Het beleggersentiment is al gewijzigd door de internationale context: tot voor enkele jaren zochten beleggers rendement; nu vragen particuliere beleggers zich af hoe ze hun kapitaal kunnen veiligstellen. De verhoging van de roerende voorheffing door de nieuwe regering zal de beleggers meer naar ka pita liserende beleggingsfondsen leiden. Rik Dhoest: De kans bestaat toch dat het vertrouwen licht aangetast wordt en dat we zullen moet terugblikken op tien verloren jaren vanuit beleggingsperspectief bekeken. Het vertrouwen in de banken is zeker nog niet hersteld. Geert Ruysschaert: De economie is onzeker en dat heeft als gevolg dat meer op korte dan op lange termijn gedacht wordt. Zeker bij volatiele beleggingen blijft het zaak de juiste beleggingshorizon te hanteren. Vele beleggers nemen momenteel een afwachtende houding aan. Bruno Moors: De liquide middelen leveren minder rendement op en sommige beleggers hebben in het recente verleden wel een paar"accidenten" gehad. Van een aandeel mag verwacht worden dat het meer opbrengt dan louter spaargeld, maar daar staat een risico tegenover en risico's worden hoe langer hoe minder impulsief genomen. Werner Wuyts: Onder druk van MiFID (*) is er toch een en ander veranderd. Stephan Meeus: Er heerst gewoon heel veel onzekerheid en in onzekere situaties stijgt de spaarquota van de mensen. Tijdens de beurscrisis van 2008 gingen heel wat activa tegelijk zwaar onderuit: aandelen van traditionele landen, aandelen van opkomende landen, bedrijfsobligaties, hedgefunds & grondstoffen (posities op krediet), CDO's... Enkel goud, overheidsobligaties en de $ hielden stand. Nu in 2011 gaan ook heel wat overheidsobligaties onderuit. Ik wil daarmee enkel maar aangeven dat de verkoopdruk bijna geen enkele activaklasse gespaard heeft, m.a.w. ook traditioneel goed gespreide portefeuilles hebben heel wat klappen gekregen. Wij merken zowel klanten die thans minder risico nemen, maar zien ook klanten die nu heel wat opportuniteiten in de markten zien. Veel hangt ook af van de ervaring en van de beleggingshorizon van de klant. Rik Dhoest: De klant moet wel alle gegevens op een correcte wijze delen zodat de bankier op de juiste manier kan helpen. Een goede bankier kan een meerwaarde bezorgen aan de belegger die alle kaarten transparant op tafel legt. Zo kan maar naar goede beleggingen worden gezocht binnen zijn risicoprofiel Jan De Punt : Beleggers zijn inderdaad voorzichtiger geworden ligt nog vers in het geheugen. Het profiel van vele beleggers is dan ook gewijzigd. Beleggers die vroeger een zeer dynamisch profiel hadden, bouwen nu toch ook meer veiligheid in. Het is wel duidelijk dat het voor de klant moeilijker geworden is om het overzicht te bewaren. Een eerlijke en duidelijke infoverstrekking is dus van groot belang. Werner Wuyts: De overheid heeft teveel schulden en moet dus noodgedwongen besparen. Daar is iedereen het mee eens. Maar de overheid moet op een doortastende manier besparen, om het impact op de groei te beperken. Eric Jonkers: Mensen beseffen nog te weinig wat de gevolgen zullen zijn van de beslissingen van de nieuwe regering. Wij hebben uitgerekend dat iemand die moet leven van de rente op zijn vermogen ofwel 22% meer vermogen zal moeten opbouwen, ofwel 22% minder zal kunnen consumeren om zijn levensstandaard te behouden. Gelukkig blijven een aantal alternatieven mogelijk. Kobe Brankaer: Vastgoed gaat niet achteruit. (*) MiFID is een Europese beveiliging MiFID is een Europese beleggingsrichtlljn. Het stoor voor Morkets in Finonciol Directive. Deze rtchtlijn is in de Europese Ume op I november ZOOl in werking getreden en heeft drfedoekstellingen: Her beschermen van beleggers en de integriteit van de linondele markten Het bevorderen van eerl1jke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiele markten Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt. MiFID is van kracht in de Zl EU Ionden plus Noorwegen, Liechtenstein en llsland. Inlichtingen over MiFID van de Europese Commissie vindt men op: hnpj/ec.europo.eu/interno/_morket/sewrities/isdlindex_ en.htm#isd kmo~nsidef januari

3 Bruno Moors: De liquiditeit van de banken wel. Rik Goossens: We worden helaas geconfronteerd met een reeks maatregelen die haast onmiddellijk van toepassing komen. Naast de economische onzekerheid is er nu ook de fiscale onzekerheid en een gebrek aan stabiel en transparant fiscaal beleid op lange termijn. Je zal het bv. maar meemaken als kleine kmo, in het kader van de "war for talent" en na zorgvuldige ca lculatie van de financiele impact, dat je binnen een globaal verloningspakket juist hebt beslist om je medewerkers een bedrijfswagen toe te kennen, die nu plots aanzienlijk duurder wordt. Dat is een flinke streep door de rekening van kleine kmo's en quasi onmogelijk terug te draaien. Dit is toch een gebrek aan visie. We moeten er, samen met de overheid, voor zorgen dat we de onvoorziene omstandigheden zoals dezen, verkleinen. Kobe Brankaer: We spreken natuurlijk over luxeproblemen. In de grond heeft iedereen het goed Rolf Declerck: Bedrijven hebben wel visie over de bedrijfsvoering, maar het is veel minder evident om op de effecten te anticiperen van een steeds wijzigende fisca le regelgeving. Er zou best wat meer zekerheid mogen bestaan omtrent de fi scale context waarin bedrijven moeten opereren. Stephen Meeus: Bedrijven hebben meer zuurstof nodig, ze trekken niet meer naar de markt. Eric Jonkers: Wie wil er vandaag nog geld steken in eigen bedrijf? Mensen voelen zich bedrogen door de overheid. We gaan een zware recessie tegemoet als we niet veranderen. Eric Jonkers: Ondernemers stellen zich meer en meer de vraag of het nog zin heeft om te investeren in het eigen bedrijf. Heel wat voordelen smelten weg: de opbouw van de groepsverzekering wordt beperkt, het voordeel van de bedrijfswagen wordt drastisch verminderd en de mogelijkheden van de notionele intrest worden ingeperkt. Bovendien vermindert de fiscale stabiliteit. De risico's voor de ondernemers nemen dus toe, en de voordelen verminderen. Wie gaat er dan nog in die omstandigheden willen ondernemen? Gezien ondernemers de motor zijn van de groei en dus ook voor de groei van de inkomsten voor de overheid, vrezen we dat deze ontmoediging zalleiden tot een negatieve economische spiraa l en een zware recessie. Philippe Janssens: Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de onzekerheid wegvalt. Stephen Meeus: We zien reeds enige tijd dat steeds minder bedrijven beroep doen op de markt van beursintroducties en dit omwille van de schuldencrisis. Zowel bij de ondernemingen als bij de investeerders is er een manifest gebrek aan vertrouwen. Wereldwijd verliest de beurs zijn functie als financieringsinstrument en dat is op zijn minst gezegd zorgwekkend. De overheid, de bedrijven, beursautoriteiten,... moeten hier toch de nodige aandacht aan besteden om het tij te laten keren. De engagementen van België op de banken wegen zwaar door De rente op de klassieke beleggingen zijn bijzonder laag. Dat zal ook mee verklaard hebben waarom de jongste staatsbon (tot 4,25%) zo'n gigantisch succes is geworden in vergelijking met de vorige kwartalen. Verwachten de panelleden dat de volgende uitgifte van een staatsbon, in maart 2012, deze trend zal blijven volgen? België is een arm land met rijke burgers. Gaat de overheid in de nabije toekomst opnieuw inspanningen doen om het geld van de burgers op te vragen? Rik Dhoest: De jongste staatsbon had inderdaad een recordopbrengst. Op korte termijn was die aantrekkelijk, ook mede dankzij het fiscaal voordeel (minder roerende voorheffing) en door de snel veranderende omstandigheden in die week op de financiële markten, fluctuatie van de rente, lees: daling van de rente in de markt die week. In maart wordt er wellicht weer geld opgehaald door de respectievelijke staten. Bij interessa nte voorwaarden mag weer succes verwacht worden. Veel hangt evenwel af van de evolutie van en oplossingen al dan niet van de Eurocrisis. Stephan Meeus: De lancering van de Staatsbon gebeurde feitelijk in de pers en kreeg ook veel aandacht bij onze regeringsleiders van lopende zaken en dit door een samenloop van omstandigheden: de aandacht voor de stijgende obligatierente door de aanslepende begrotingsbesprekingen, de ratingverlaging,... Er werd a.h.w. een beroep gedaan op het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel van de beleggende Belg. Als we even teruggaan in de tijd stellen we vast dat de Belgische overheid pas sinds de invoering van de euro meer en meer een beroep is gaan doen op institutionele investeerders, veelal in het buitenland. Volgens het Agentschap van de Schuld wordt momenteel zo'n 56% door het buitenland aangehouden. Het succes is mede te verklaren door de hoge nominale coupon. De overheid heeft ook reeds aangegeven om terug meer beroep te doen op de Belgische spaarder, daar wil zij zo'n 6 miljard euro ophalen. Potentiële investeerders zullen het rendement zeker vergelijken met de rente op hun spaartegoeden en met de evolutie van de inflatie. Bruno Moors: De rente wordt beïnvloed door de Belgische situatie, maar is toch ook afhankelijk van wat er gebeurt in de andere Europese landen. ledereen lijdt eronder. Eric Jonkers: Ik denk niet dat het uitblijven van een regering zo'n belangrijke rol gespeeld heeft. De historische overheidsschuld en de nieuwe engagementen van België op de banken wegen zwaarder door. De vraag is ook of de Belgische overheid haar burgers voldoende zal kunnen overtuigen om haar schulden mee te helpen financieren. En ook welke de voorwaarden zullen zijn die zij daarvoor zal moeten hanteren. OIERICKX LEVS EFFECTENBANK FORTUNA FINANClAL PLANNING IMMPACT WernerWuyts Jan Oe Punt Kobe Brankaer Jan.de.punt fortunafinancialplanning.com KANAKNA LIFE PLAN QUARES Frédéric de Ridder Eric Jonkers Herman Ou Bois n lnlldtr januarl2012

4 Jan De Punt: Succes van de volgende staatsbon zal voor een stuk afhangen van de uitgiftevoorwaarden en het algemeen klimaat op dat ogenblik. Indien de regeringsvorming sneller afgerond zou geweest zijn, zouden we in ieder geval minder in de kijker van de financiële markten gelopen hebben en zouden de besparingen misschien minder drastisch geweest zijn. Rik Goossens: Duitsland heeft een gouden zaak gedaan op korte termijn. Beleggingen in vastgoed en tax shelter doen het goed Speelt de huidige situatie in de kaart van Tax Shelter(**) bijvoorbeeld? Tax Shelter is een fiscale maatregel die ertoe moet bijdragen het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector te verbeteren en te stimuleren. Frédéric de Ridder: Wellicht wel. Wij hebben daar minder zicht op want wij komen voornamelijk in contact met bedrijven die winst maken. Rolt Declerck: Het voordeel van tax shelter is natuurlijk dat terugbetaling veelal gewaarborgd is. Een investering van 100% heeft 51o/o fiscaal voordeel, waardoor de netto-investering maar 49o/o bedraagt. Het minimaal rendement van tax shelter is vandaag gegarandeerd op een niveau van 4,52 procent op jaarbasis, na belastingen. Wie kan gebruik maken van tax shelter? En over welke kapitalen gaat het dan? Frédéric de Ridder: Alle Belgische vennootschappen die winst maken komen hiervoor in aanmerking, uitgezonderd financiële instellingen en TV-zenders. De wetgever staat toe dat per boekjaar maximaal voor euro geïnvesteerd wordt in de audiovisuele sector via tax shelter. Het gaat om speelfilms en tv-series, dus fictie en ook om documentaires. De markt haalt vandaag zo'n 300 à 400 miljoen euro op voor tax shelter, gespreid over alle producenten. Het systeem startte oorspronkelijk met een inbreng van de grote bedrijven, maar geleidelijk aan zijn ook de kmo's gewonnen om gebruik te maken van deze mogelijkheid en momenteel merken we een stijgende interesse bij de managementvennootschappen en vrije beroepen. Er kan gekozen worden tussen verschillende looptijden van de raamovereenkomsten, waarbij de voorkeur bij de investeerders uitgaat naar 12 maanden, dus alles mooi afgerond op één jaar tijd. Een studie van Geert Noels heeft aangetoond dat er momenteel in ons land meer mensen tewerk gesteld zijn in de entertainmentindustrie dan in de auto-industrie. Een duidelijk teken dat tax shelter voor iedereen rendeert, niet alleen voor de investeerders zelf, maar bovendien ook voor de overheid door de creatie van werkgelegenheid in een fragiele sector. Onze sector kent dan ook een beduidende heropleving met prachtige bioscoopfilms en TV-series als resultaat. Ook internationaal worden onze producties gewaardeerd. Men spreekt op de internationale beurzen zelfs over 'The Belgian Wave in Film'. Daarom wil het merendeel van de huidige investeerders ook weten in welke film ze investeren: wie is de regisseur, wie speelt erin mee en wat is het verhaal. Ook zijn onze investeerders welkom op onze sets en premières. De betrokkenheid gaat vaak verder dan enkel de fiscale optimalisatie. Philippe Janssens: Kan je ook investeren om ervoor te zorgen dat sommige series zouden stoppen? Frédéric de Ridder: Neen, dat kan niet. Gewoon niet kijken is dan de beste oplossing (lacht). Jan De Punt: Verschillende van onze klanten hebben met succes gebruik gemaakt van de fiscale voordelen die Tax Shelter kan opleveren. Is beleggen in vastgoed nog altijd een constant waardevol gegeven? Wordt het vastgoed nog altijd als een begeerde belegging beschouwd? Philippe Janssens: De residentiële markt stagneert op het niveau van einde De intrestvoeten van de hypothecaire leningen stijgen nog niet spectaculair. Het aantal verkopingen van appartementen en bouwgronden daalt met 10%. De beleggersmarkt is lang buiten beeld gebleven. Het is een aantrekkelijke belegging wegens de zeer lage inflatie en zeker wanneer je koper bent voor een eigen bewoning, want dan is ze 1 /3d meer waard dan voor een belegger. In ons land is 75% van de volwassen bevolking eigenaar van een woonst. Van alle gepensioneerden is 80o/o eigenaar van een woonst. Door de evolutie in de maatschappij is het beleggen in vastgoed ook veranderd. Zo is de wens ontstaan om appartementen compacter te maken en probeert men de kosten te reduceren om het rendement op te krikken. Herman Ou Bois: De retail zit vandaag goed in de beleggersmarkt Voor kantoren is er momenteel een overaanbod. Commercieel vastgoed is uitermate geldintensief Wij promoten niet-beursgenoteerde fondsen. Het risicorendement profiel is gunstig. Rik Oho est: Diversificatie is zeker aangewezen, je kan je beter niet uitsluitend op één beleggingsonderwerp focussen. Spreiding is de boodschap. Investeren moetje ook doen vanuit een bepaalde kennis. Kobe Brankaer: De vastgoedsector heeft ook specifieke problemen. Wij moeten vergunningen krijgen. Het kan soms tot drie jaar duren vooraleer wij een grondvergunning krijgen. De sector van het vastgoed wordt enorm beregeld! Philippe Janssens: Het is een rare sector. Soms ben je op termijn beter met een laag rendement dan met een hoog. De zorgsector staat natuurlijk wel sterk in the picture. STADIM Philippe lanssens (*") Wat is Tax Shelter? Tox Shelter is een fiscale mootregel die ertoe moet bijdrogen het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector te verbeteren en te stimuleren. Sinds januari 2003 kunnen investeerders van een be/astingsvnjstelling genieten van 1 SO% voor het bedrag dat door hen werd besteed aan Belgisch audiovisueel werk. Dit bedrag kon gedeeltelijk bestoon uit leningen. Aan deze be/astingsvnjstellmg ZIJn evenwel een aantol voorwaarden verbonden, a.m. De financiering moet bestemd zijn voor audiovisuele producties waarbij een Belgisch productiehuis is betrokken; De belostmgoftrek mag moximoa/50% van de belastbare gereserveerde winst bedrogen; Productie-en explottotie-uitgoven moeten m België gebeuren voor een bedrog van minstens van het tox shelter nsicokopitoo/ (bmnen de 18 maanden na het afsluiten van de roomovereenkomst en door het Belgisch productiehws) Verplichte a trestering door de betrokken Gemeenschop Voor meer inlichtingen: vloonderen.be/wltuur/beleidsthemos/film/vloanderpnl deportement/taxshe/ter/xx der januari 2012

5 Herman Du Bois: Inzake rendement is het jammer dat er geen correcte, bruikbare statistieken zijn voor residentieel vastgoed. De rendementen van commercieel vastgoed daarentegen worden nauw opgevolgd door de internationale makelaarskantoren en de taxateurs. Hierover publiceren zij op regelmatige tijdstippen. Eric Jonkers: Door de herhaalde ratingverlagingen van obligaties beseffen onze klanten meer en meer dat de risico's in hun portefeu illes gestegen zijn. Om een gelijkaardige opbrengst op te leveren met minder risico, is vastgoed dan een mogelijke oplossing. En meer bepaald de zorgsector biedt zeer veel mogelijkheden. Maar ook hier is goed advies enorm belangrijk om het verwachte resultaat op te leveren zonder zich te vergalopperen met, op het eerste zicht, aantrekkelijke offertes. Jan De Punt: Interesse naar vastgoed is inderdaad wat gestegen. Toch blijft ook hier de boodschap dat vastgoed slechts een deel mag uitmaken van een goed gediversifieerde portefeuille. Vlaanderen heeft ook een aanbod van investeerders via een "business angels netwerk'~ Het gaat dan om personen die bereid zijn om in een bedrijf of organisatie te investeren. Wat is het verwachtingspatroon van dergelijke investeerders/beleggers? Rik Goossens: BAN Vlaanderen groepeert zo'n 180 business angels die interesse hebben om te beleggen in bedrijven of organisaties. Jaarlijks worden zo'n 500 trajecten gescreend. Hiervan houden wij er uiteindelijk 1 op 5 over welke wij voorstellen aan onze leden. Onze leden hebben interesse om geld in een bedrijvigheid te investeren maar veelal willen ze ook op een of andere manier hun knowhow ter beschikking stellen. Als ze affiniteit hebben met een sector of bedrijvigheid, dan stimuleert dit de belegging en vermindert dit het risico natuurlijk. Dan passen zij een soort van mentorship toe en stellen zij hun eigen ervaring en netwerk ter beschikking. Maar ook bij BAN Vlaanderen is spreiding van risico over verschillende projecten zinvol.. Is het bekend tegen welk rendement deze business angels werken? Rik Goossen s: In België zij n er geen betrouwbare statistieken. Wij zijn in de regel ook niet betrokken bij de resultaten. Wij leveren eerstelijnsadvies, met andere woorden: w ij zorgen dat de twee partijen samenkomen, maar worden zelden geïnformeerd over de resultat en die de samenwerking meebrengt. In de Verenigde Staten zijn er wel studies geweest rond deze vorm van investering en daar lag het gemiddeld rendement dan op 11 à 17 procent afhankelijk van sector, steekproef,... Wat zou het beste zijn dat ons inzake beleggingen kan overkomen? Wat zou de professionelen uit de sector (nog) gelukkiger maken? Wat zou de beleggers gelukkiger maken? Stephen Meeus: Het belangrijkste is dat de onzekerheid verdwijnt, dat we in stabieler vaarwater terechtkomen. Dan volgt het vertrouwen in beleggen automatisch en zullen wij stijgende beurzen zien, of nog beter: krijgen we correctere waarderi ngen van deze beurzen. Herman Du Bois: Het beste dat ons kan overkomen is dat beter is dan het voorspeld wordt. De voorspellingen plaatst ons in de hoek waar de klappen vallen. Er is ook een stijgende behoefte aan transparantie. Bruno M oors: We moeten een leerproces doorstaan. Groei is ook niet eindeloos. Wat voor de ene w inst is, is voor de andere verlies. Als de overheid de moed heeft om krachtdadig op te treden en economische groei te stimuleren, dan komt het vertrouwen automatisch terug. in de ban van ondernemen antwerpen - gent - hasselt - kartrijk - Ieuven - geel Het platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden business angels netwerk vla anderen smart money ark angels fund ark angels activator fund BA+ lening (ism participatiefonds) dealmaking Deloitte. ifij!is tij ING iàà) BAN Vlaanderen vzw I 'Officenter' Hendrik Van Veldekesingel 150/7 I 3500 Hasselt I t I f I 46 kmo in~der januari 2012

6 Eric Jonkers: Overal in Europa is er een tekort aan financiële middelen: bij de overheid, bij de bedrijven, bij de banken en bij de particulieren. Een massale geldcreatie zal voor gevolg hebben dat de overheden hun schulden kunnen afbouwen, de banken zullen zich kunnen herfinancieren en weer vlotter kredieten kunnen verschaffen aan het bedrijfsleven, particulieren gaan opnieuw kunnen consumeren en door de verhoogde stabiliteit zullen beleggers weer investeren op de beurs. Zolang dit niet gebeurt, is de huidige onderwaardering van de aandelenmarkten door de onstabiele perspectieven, misschien wel verantwoord. Voor 2012 wensen we dan ook dat onze politieke leiders dus snel tot dergelijke inzichten komen. Kobe Brankaer: Stabiliteit zorgt automatisch voor vertrouwen. Er wordt vandaag vergeleken, men gaat shoppen. Rik Dhoest: Normaal dat er geshopt wordt. Banken passen hun tarieven aan naargelang hun ratio deposito's t.o.v. hun uitstaande leningen. De banken moeten veiliger worden en deze ratio nauwgezet in de gaten houden. Jan De Punt: De huidige financieel/economische omgevingsfactoren kunnen snel wijzigen. Men heeft hiervoor nood aan krachtige en duidelijke maatregelen. En die zullen er ook komen. De politiekers zullen er zich zeker en vast van bewust zijn dat dergelijke ingrepen absoluut nodig zijn. Bedankt heren, voor deze inspirerende tips. Interview: Freddy Michiels Foto's: Wilfried Deferme Mangrove Belgium bvba Kromstraat 64c Ranst T F Mangrove Belgium staat voor: Een persoonlijke en professionele aanpak Kennis en expertise Flexibiliteit en beschikbaarheid Proactieve medewerking Netwerken Actief in België en Luxemburg Peter GEYLEN, erkend boekhouder BtBF lid nr Mag een zwangere werkneemster een extra pauze nemen? De wetgeving voorziet verschillende beschermingsmaatrege/en voor een zwangere werkneemster. Deze maatregelen beschermen de werkneemstertijdens de zwangerschap en de bevalling, en tijdens de periode van lactatie. De maatregelen gaan van bescherming tegen ontslag tot onderbreking van de arbeid wanneer bepaalde risico's worden vastgesteld. Maar mag de zwangere werkneemster ook wat meer pauzes nemen omwille van haar zwangerschap? De pauze, algemeen Volgens de arbeidswet mogen de werknemers niet langer dan 6 uur aan één stuk werken. Dit betekent dat de werkgever een pauze moet voorzien indien men langer dan 6 uur wordt tewerkgesteld. De duur en de nadere regels voor de toekenning van deze pauzes zijn terug t e vinden in een col lectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement van een onderneming. Info: Johan van Middel Legal Expert AristA Bij het ontbreken van een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst geldt de regel dat de werknemer minstens een kwartier pauze moet worden toegekend, ten laatste op het ogenblik waarop de duur der prestaties 6 uren heeft bereikt. Voor de zwangere werkneemster bestaan hier geen afwijkingen. Zij heeft dus geen recht om een extra pauze te vragen aan de werkgever. Deze laatste kan hierin wel vrijwillig toestemmen. Borstvoedingspauzes Sinds 2002 hebben werkneemsters het recht om gedurende 7 maanden na de geboorte tijdens de werku ren een pauze te nemen om bijvoorbeeld af te kolven. In uitzonderlijke geval len (die te maken hebben met de gezondheidstoestand van het kind) kan deze periode verlengd worden tot 9 maanden. Concreet betekent dit dat men recht heeft op 1 uur (of 2 x V2 uu r) borstvoedingspauze per dag indien men minstens 7,5 uur per dag effectief werkt (werkneemsters die minimum 4 uu r per dag werken, hebben recht op een pauze van een half uur). De duur van de pauzes is inbegrepen in de totale arbeidsduur van die dag. De pauze wordt niet betaald door de werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een vergoeding t en laste van de ziekteen invaliditeitsverzekering. De werkneemster die gebruik wenst te maken van het recht op borstvoedingspauzes za l een akkoord moeten krijgen van de werkgever over de tijdstippen waarop de pauzes kunnen worden genomen. 48 kmo-msider januari 2012

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

De rol van banken in de economie

De rol van banken in de economie De rol van banken in de economie Bijdrage in het kader van de lancering van het boek Bankgeheim van Peter Devlies op 12 oktober 2016 ( Jan Locus) Caroline Ven, econoom en bestuurder van vennootschappen

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 ------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT INVOERING VAN EEN RECHT

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Vastgoed: nog altijd de beste belegging? Waarom onroerend goed zo crisisbestendig is

Vastgoed: nog altijd de beste belegging? Waarom onroerend goed zo crisisbestendig is Vastgoed: nog altijd de beste belegging? Waarom onroerend goed zo crisisbestendig is Inhoud Inleiding... 3 Alternatieven... 3 Vastgoed als belegging... 4 Gespaard door de overheid... 5 Flexibel... 5 Case:

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes Borstvoedingspauzes 1. Definitie - Wat : Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters recht op pauzes van een half uur tijdens de werkuren om hen in staat te stellen borstvoeding aan hun pasgeboren kind te

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen TAX SHELTER 2.0 Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen Sprekers Jean-Paul Philippot Casa Kafka Pictures, gedelegeerd bestuurder Dirk Gyselinck Belfius, lid van het directiecomité,

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Hoe beschermt u uw vermogen?

Hoe beschermt u uw vermogen? Hoe beschermt u uw vermogen? Vastgoedinvesteringen 22 oktober 2011 Niet-beursgenoteerde investeringsopportuniteiten in vastgoed Beperkte risico s Aantrekkelijk rendement Inflatiegebonden rendement Historisch

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Turnhout, 28 februari 2016

Turnhout, 28 februari 2016 Turnhout, 28 februari 2016 Royal Bank of Scotland noteert achtste jaarverlies op rij Door Xavier Boutinge op Feb 26, 2016 De Royal Bank of Scotland kon vrijdag niet profiteren van het optimisme van investeerders.

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Een actief activa-passiva beheer in de KMO

Een actief activa-passiva beheer in de KMO Een actief activa-passiva beheer in de KMO sprekers Activa beheer : Gerrit Van Daele, prof Ugent Passiva beheer : Lennert Cooreman, business banker, BKCP bank Activa beheer Welke activa? Alle vorderingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie