Brandweer en brandpreventie in Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer en brandpreventie in Twente"

Transcriptie

1 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012

2 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente Themarapport Brandweer April 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/ Datum 04/2012 Opdrachtgever Regio Twente Auteurs Doortje Schuthof-Vermeulen Frank ten Doeschot (red.) Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Leeswijzer 4 2. Contact met de brandweer Inleiding Contact Tevredenheid 7 3. Brandpreventie Inleiding Oorzaak woningbrand Checklist brandveiligheid Brandpreventiemiddelen Brandveiligheidsadvies Brandweertaken 16 Bijlage 1. Vragenlijst 18

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1

6 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 hebben 13 van de 14 Twentse gemeenten meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. 1 In de periode september tot en met november 2011 zijn hiervoor Twente in enquêtes afgenomen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. In Twente zijn vragen toegevoegd over contact met de brandweer en brandpreventie. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van de Twentse gemeenten (zie figuur 1.1) van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 2 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop elke deelnemende gemeente de informatie wenst te ontvangen. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1 In Twenterand is de Veiligheidsmonitor al in het najaar van 2010 op wijkniveau uitgevoerd. 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 2

7 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding Figuur 1.1 De Twentse gemeenten. 1.3 Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte (zie bijlage). Het vragenblok van de brandweer maakte deel uit van de vrije ruimte in Twente. Er zijn vragen gesteld over (tevredenheid) over het contact met de brandweer en brandpreventie (o.a. bekendheid). 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 48 procent. Van de totale respons in Twente heeft 75 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 14 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 11 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor 3

8 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op (de reden van) het contact dat inwoners al dan niet met de brandweer hebben gehad in de afgelopen jaren en de tevredenheid hierover. In hoofdstuk 3 komt brandpreventie aan de orde. Bijlage 1 bevat de vragenlijst. Het betreft alleen het brandweerblok uit de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Daarnaast zijn er twee aparte bijlagen. Eén bevat alle antwoorden op de open vragen. In de andere zijn uitsplitsingen naar 4-cijferig postcodeniveau opgenomen. 4

9 Hoofdstuk 2 Contact met de brandweer 5

10 Brandweer en brandpreventie in Twente Contact met de brandweer 2. Contact met de brandweer 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op het contact dat inwoners al dan niet met de brandweer hebben gehad in de afgelopen jaren, de reden van dit contact en de tevredenheid hierover. 2.2 Contact Ongeveer een op de acht inwoners (12 procent) van Twente heeft in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de brandweer. Tussen de Twentse gemeenten varieert dit van 9 procent in Oldenzaal 14 procent in Losser. In de drie grootste gemeenten zijn het contactpercentages vergelijkbaar met het regionale gemiddelde. De burgers die wel eens contact hebben gehad met de brandweer in de afgelopen vijf jaar zeggen vooral dat dit vanwege brandveiligheidsadvies of om een andere reden was. Bij anders geeft men vooral aan contact te hebben gehad met de brandweer door een auto-ongeval, beroepsmatig (bijvoorbeeld als BHV-er) en doordat het brandalarm afging (bijvoorbeeld op het werk). Tabel 2.1 Heeft u in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de brandweer? (percentage genoemd; n=23.128) geen contact brand in brand bij brandveiligheidsadvies de Nationale anders gehad woning anderen Brandpreven- tieweek Almelo 87% 1% 3% 3% 1% 5% Borne 88% 2% 3% 3% 2% 4% Dinkelland 88% 1% 3% 2% 1% 5% Enschede 88% 1% 2% 3% 1% 5% Haaksbergen 89% 1% 2% 3% 1% 4% Hellendoorn 88% 1% 2% 3% 1% 5% Hengelo 88% 1% 3% 3% 2% 5% Hof van Twente 87% 2% 2% 3% 1% 5% Losser 86% 1% 3% 2% 2% 6% Oldenzaal 91% 1% 2% 2% 1% 3% Rijssen-Holten 89% 1% 3% 2% 1% 4% Tubbergen 88% 1% 2% 3% 1% 7% Wierden 88% 1% 2% 2% 1% 6% Twente 88% 1% 2% 3% 1% 5% 6

11 Brandweer en brandpreventie in Twente Contact met de brandweer 2.3 Tevredenheid De inwoners van Twente die hebben aangegeven contact te hebben gehad met de brandweer zijn zeer tevreden hierover. Alle aspecten hebben namelijk een rapportcijfer tussen ruim voldoende en goed, waarbij de Nationale Brandpreventieweek met een 7,6 het minst hoog wordt beoordeeld en contact bij brand in eigen woning en brandveiligheidsadvies (beide 7,9) het hoogst. Doordat slechts een deel van de inwoners heeft aangegeven contact te hebben gehad met de brandweer, zijn deze resultaten niet weergegeven op gemeenteniveau. Tabel 2.2 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u dit contact heeft gewaardeerd? (n=<2.402) Twente brand in eigen woning 7,9 brand bij anderen 7,8 een brandveiligheidsadvies 7,9 de Nationale Brandpreventieweek 7,6 contact over iets anders 7,9 7

12 Hoofdstuk 3 Brandpreventie 8

13 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3. Brandpreventie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt brandpreventie. Allereerst komt daarbij bewustzijn van oorzaken van woningbranden aan de orde. Vervolgens gaat het verder met de bekendheid van en tevredenheid over een aantal maatregelen op het terrein van brandpreventie: checklist brandveiligheid, preventiemiddelen en brandveiligheidadvies. Tenslotte worden de prioriteiten van de inwoners gepresenteerd bij de uitvoering van brandweertaken. 3.2 Oorzaak woningbrand In relatie tot brandpreventie is allereerst aan de respondenten gevraagd wat volgens hen de meest voorkomende oorzaak is van woningbranden. In heel Twente noemt ruim een derde (35 procent) dat elektrische apparaten de hoofdoorzaak van woningbranden zijn. Ongeveer een op de zes (17 procent) noemt kaarsen als belangrijkste reden. Een open haard of kachel en spelen met vuur worden in Twente minder vaak genoemd. Op gemeenteniveau zijn er slechts kleine verschillen. Overal worden elektrische apparaten het vaakst genoemd. Tabel 3.1 Wat is volgens u de meest voorkomende oorzaak van woningbrand? (percentage genoemd; n=23.128) vlam in de pan kaarsen elektrische apparatuur open haard/ kachels spelen met vuur Almelo 15% 17% 34% 4% 10% Borne 15% 19% 35% 5% 7% Dinkelland 12% 14% 32% 16% 5% Enschede 12% 19% 37% 3% 8% Haaksbergen 12% 16% 35% 9% 8% Hellendoorn 16% 14% 35% 9% 7% Hengelo 16% 17% 35% 5% 9% Hof van Twente 16% 16% 32% 9% 5% Losser 12% 15% 31% 12% 9% Oldenzaal 14% 15% 34% 6% 7% Rijssen-Holten 15% 17% 35% 6% 8% Tubbergen 14% 14% 33% 7% 6% Wierden 14% 13% 39% 5% 8% Twente 14% 17% 35% 6% 8% 9

14 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.3 Checklist brandveiligheid In heel Twente is ruim een op de vijf inwoners (22 procent) op de hoogte van de checklist brandveiligheid van de brandweer. In de gemeente Losser is de bekendheid met 24 procent het hoogst en in de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden het laagst (beide 17 procent). Figuur 3.1 Kent u de checklist brandveiligheid van de brandweer? (percentage ja; n=23.128) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Wierden Twente 23% 21% 20% 22% 22% 23% 23% 21% 24% 22% 17% 20% 17% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

15 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Aan de respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met de checklist is vervolgens gevraagd of men deze ook wel eens heeft gebruikt. Van alle inwoners in Twente die de checklist kennen heeft bijna een derde (32 procent) deze ook daadwerkelijk wel eens gebruikt (figuur 3.2). In de gemeente Rijssen-Holten ligt het gebruik onder de inwoners die bekend zijn met de checklist het hoogst: 39 procent heeft aangegeven deze ook daadwerkelijk te hebben gebruikt. In de gemeente Dinkelland ligt het werkelijke gebruik met 28 procent het laagst. Figuur 3.2 Heeft u de checklist brandveiligheid van de brandweer wel eens gebruikt? (percentage ja; n=4.535) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn 33% 31% 28% 29% 33% 33% Hengelo 38% Hof van Twente 31% Losser 37% Oldenzaal 29% Rijssen-Holten 39% Tubbergen 29% Wierden 37% Twente 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11

16 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.4 Brandpreventiemiddelen Met 72 procent geeft een ruime meerderheid van alle Twentenaren aan rookmelders in huis te hebben. Op gemeenteniveau loopt dit uiteen van bijna tweederde (Almelo) tot viervijfde (Tubbergen) van de inwoners. Rookmelders zijn daarmee het meest voorkomende brandpreventiemiddel. Blusdekens en een vluchtplan komen beduidend minder vaak voor in woningen. Tot slot wordt de aanwezigheid van brandblussers nog vaak genoemd als ander aanwezig brandpreventiemiddel. In heel Twente geeft nog een vijfde van alle inwoners aan geen enkel brandpreventiemiddel in huis te hebben. Tabel 3.2 Welke van de brandpreventiemiddelen zijn in uw woning aanwezig? (percentage genoemd; n=23.128) geen rookmelder(s) blusdeken vluchtplan anders Almelo 24% 64% 20% 13% 14% Borne 13% 82% 24% 10% 14% Dinkelland 15% 76% 23% 12% 19% Enschede 22% 69% 17% 14% 16% Haaksbergen 14% 78% 22% 12% 16% Hellendoorn 16% 77% 18% 9% 13% Hengelo 17% 75% 22% 15% 18% Hof van Twente 17% 71% 24% 10% 20% Losser 13% 79% 21% 12% 14% Oldenzaal 19% 75% 18% 12% 13% Rijssen-Holten 19% 74% 19% 9% 14% Tubbergen 12% 80% 21% 11% 19% Wierden 19% 70% 25% 11% 16% Twente 19% 72% 20% 12% 16% 12

17 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Een ruime meerderheid van 71 procent in Twente beoordeeld zijn of haar eigen kennis over brandpreventie als voldoende of (zeer) goed. In gemeente Tubbergen vindt men met 76 procent het vaakst dat men voldoende of (zeer) goed op de hoogte is. In Rijssen-Holten is men iets minder vaak tevreden over de eigen kennis in relatie tot brandpreventie, maar met 66 procent geeft nog steeds een meerderheid van alle inwoners aan voldoende of (zeer) goed op de hoogte te zijn. Figuur 3.3 Hoe beoordeelt u uw eigen kennis over brandpreventie? (n=23.128) Almelo 28% 42% 22% 7% Borne 25% 49% 20% 5% Dinkelland 31% 45% 18% 4% Enschede 26% 43% 23% 6% Haaksbergen 26% 47% 20% 5% Hellendoorn 25% 45% 22% 6% Hengelo 28% 46% 21% 4% Hof van Twente 27% 42% 25% 4% Losser 29% 45% 20% 5% Oldenzaal 25% 47% 22% 7% Rijssen-Holten 22% 44% 25% 6% Tubbergen 32% 44% 18% 4% Wierden 20% 47% 22% 8% Twente 27% 44% 22% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed voldoende matig (zeer) slecht 13

18 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.5 Brandveiligheidsadvies Met betrekking tot het brandveiligheidsadvies van de brandweer is gevraagd in hoeverre men het eens is met de stelling dat adviezen over brandveilig leven kunnen helpen om brand of letsel en schade te beperken. Acht op de tien inwoners van Twente zijn het hier (helemaal) mee eens. Ook in de verschillende gemeenten geeft een ruime meerderheid aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. Dit aandeel is het hoogst in de gemeenten Hengelo en Losser (beide 83 procent). In Almelo zijn de inwoners het met 76 procent iets minder vaak (helemaal) eens met de stelling, maar dit is nog steeds een ruime meerderheid. Figuur 3.4 Adviezen over brandveilig leven kunnen mij helpen om brand te voorkomen of letsel en schade te beperken (percentage (helemaal) mee eens; n=23.128) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Wierden Twente 76% 81% 78% 79% 80% 78% 83% 77% 83% 82% 76% 80% 77% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

19 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Bij een brandveiligheidsadvies gaat de brandweer kijken naar de brandgevaarlijke situaties in woningen. De inwoners krijgen in dat geval een advies op maat, waarin staat wat zij hieraan kunnen doen. Daarnaast worden door de brandweer tips gegeven wat men kan doen om een brand te voorkomen. Ongeveer vier van de tien respondenten geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in een brandveiligheidsadvies voor hun woning (39 procent), ruim een vijfde (22 procent) is waarschijnlijk niet geïnteresseerd, een kwart zeker niet en 16 procent weet het nog niet. De verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten zijn klein. Aan de respondenten die niet hebben aangegeven zeker geen interesse te hebben in een brandveiligheidsadvies is gevraagd voor welk onderdeel van het brandveiligheidsadvies men dan geïnteresseerd zou zijn. Advies over wat te doen bij brand en tips over het voorkomen van brand worden hierbij het meest genoemd. Maar ook voor een check op brandgevaarlijke situaties en informatie over brandpreventiemiddelen is er vrij veel belangstelling. Tabel 2.3 Welke onderdelen van het brandveiligheidsadvies spreken u aan? (percentage genoemd; n=18.509) check brandgevaarlijke tips over het voorkomen van informatie over brandpreventie- wat te doen bij brand situaties brand middelen Almelo 44% 52% 33% 55% Borne 46% 55% 33% 56% Dinkelland 38% 52% 27% 52% Enschede 46% 54% 35% 61% Haaksbergen 42% 51% 33% 56% Hellendoorn 39% 49% 31% 57% Hengelo 45% 53% 32% 59% Hof van Twente 43% 50% 30% 55% Losser 39% 53% 28% 49% Oldenzaal 43% 52% 33% 56% Rijssen-Holten 42% 48% 30% 58% Tubbergen 41% 52% 31% 57% Wierden 46% 52% 31% 55% Twente 44% 52% 32% 57% 15

20 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.6 Brandweertaken Tot slot is aan de respondenten gevraagd om 10 euro te verdelen over vier belangrijke brandweertaken. In tabel 6 worden de gemiddelde toegekende bedragen weergegeven. Hieruit blijkt dat men vooral de taken blussen van branden ( 3,50) en hulpverlening bij ongevallen ( 3,10) belangrijk vindt. Hieraan worden gemiddeld namelijk hogere bedragen toegekend dan aan de taken voorlichting en advies over brandpreventie ( 1,80) en brandveiligheidscontroles van gebouwen (exclusief woningen) ( 1,60). Tabel 3.3 Stel u kunt 10 euro verdelen over vier belangrijke brandweertaken, welke verdeling kiest u? (gemiddelde bedragen; n=23.128) blussen van brand hulpverlening bij ongevallen voorlichting en advies over brandpreventie brandveiligheidscontroles van gebouwen Almelo 3,40 3,20 1,80 1,60 Borne 3,50 3,10 1,80 1,60 Dinkelland 3,50 3,20 1,80 1,60 Enschede 3,40 3,00 1,90 1,70 Haaksbergen 3,60 3,00 1,90 1,50 Hellendoorn 3,50 3,30 1,70 1,50 Hengelo 3,60 3,00 1,80 1,60 Hof van Twente 3,50 3,20 1,80 1,50 Losser 3,40 3,10 1,90 1,60 Oldenzaal 3,50 3,20 1,80 1,60 Rijssen-Holten 3,50 3,20 1,80 1,50 Tubbergen 3,30 3,40 1,70 1,60 Wierden 3,60 3,30 1,60 1,50 Twente 3,50 3,10 1,80 1,60 16

21 Bijlagen 17

22 Bijlage 1. Vragenlijst (Selectie Brandweerblok) Volgt 18

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Risicobeleving in Hollands Midden

Risicobeleving in Hollands Midden Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Risicobeleving Juni 2012 Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek Twente Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek 2012 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/079 Datum Juli 2012

Nadere informatie

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Tubbergen Regio Twente Wierden Twenterand Borne Hengelo

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BrandVeilig Leven. Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen.

BrandVeilig Leven. Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen. BrandVeilig Leven Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid bij brandveiligheid onder de inwoners van de gemeente Kampen. BrandVeilig Leven Onderzoek naar burgerparticipatie en zelfredzaamheid

Nadere informatie

Opinieonderzoek Naoberschap

Opinieonderzoek Naoberschap Opinieonderzoek Naoberschap Tabellenboek Tangram Advies & Onderzoek Jantina van Sloten 18 april 2013 Bestemd voor: Wegener Media BV Mariëlle Verhees-Wijdeven Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist T: 030 6919171

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Bijlage A Gebruikte databestanden

Bijlage A Gebruikte databestanden Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006. S.E. Kooiker (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2006 Bijlage A Gebruikte databestanden Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel

Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Happy Fris?! Zomerevenementen 2011 Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel Met de Happy Fris?! bus vol promotiemateriaal gingen preventiemedewerkers in het gezelschap van twee of drie peers op

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Ladderen: svz RvS & regio s

Ladderen: svz RvS & regio s Ladderen: svz RvS & regio s Sessie met provincie Zuid-Holland, 31 augustus 2015 Ladder: laatste rijksbelang goede RO, geborgd door provincie Zuid-Holland 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND INTERVENTIE In een studentenwoning in de Zwolse wijk Assendorp is op maart 0 brand ontstaan. Twee slachtoffers zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Nadere informatie

Thuiszorg. Zoals u dat vraagt. Thuiszorg. leveren we in heel Twente, 24-uurs zorg in heel Nederland

Thuiszorg. Zoals u dat vraagt. Thuiszorg. leveren we in heel Twente, 24-uurs zorg in heel Nederland Thuiszorg leveren we in heel Twente, 24-uurs zorg in heel Nederland Thuiszorg Zoals u dat vraagt Almelo Borne Dinkelland Enschede Hof van Twente Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Losser Oldenzaal Rijssen-Holten

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. 1. Belangrijkste resultaten. Januari 2009

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. 1. Belangrijkste resultaten. Januari 2009 Enschedepanel Dienstverlening door Brandweer Enschede Januari 2009 1. Belangrijkste resultaten Van 27 november tot en met 10 december 2008 is een vragenlijst over Brandweer Enschede voorgelegd aan het

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie