Brandweer en brandpreventie in Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer en brandpreventie in Twente"

Transcriptie

1 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012

2 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente Themarapport Brandweer April 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/ Datum 04/2012 Opdrachtgever Regio Twente Auteurs Doortje Schuthof-Vermeulen Frank ten Doeschot (red.) Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Leeswijzer 4 2. Contact met de brandweer Inleiding Contact Tevredenheid 7 3. Brandpreventie Inleiding Oorzaak woningbrand Checklist brandveiligheid Brandpreventiemiddelen Brandveiligheidsadvies Brandweertaken 16 Bijlage 1. Vragenlijst 18

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1

6 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 hebben 13 van de 14 Twentse gemeenten meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. 1 In de periode september tot en met november 2011 zijn hiervoor Twente in enquêtes afgenomen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. In Twente zijn vragen toegevoegd over contact met de brandweer en brandpreventie. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van de Twentse gemeenten (zie figuur 1.1) van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 2 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop elke deelnemende gemeente de informatie wenst te ontvangen. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1 In Twenterand is de Veiligheidsmonitor al in het najaar van 2010 op wijkniveau uitgevoerd. 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 2

7 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding Figuur 1.1 De Twentse gemeenten. 1.3 Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte (zie bijlage). Het vragenblok van de brandweer maakte deel uit van de vrije ruimte in Twente. Er zijn vragen gesteld over (tevredenheid) over het contact met de brandweer en brandpreventie (o.a. bekendheid). 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 48 procent. Van de totale respons in Twente heeft 75 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 14 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 11 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor 3

8 Brandweer en brandpreventie in Twente Inleiding gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op (de reden van) het contact dat inwoners al dan niet met de brandweer hebben gehad in de afgelopen jaren en de tevredenheid hierover. In hoofdstuk 3 komt brandpreventie aan de orde. Bijlage 1 bevat de vragenlijst. Het betreft alleen het brandweerblok uit de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Daarnaast zijn er twee aparte bijlagen. Eén bevat alle antwoorden op de open vragen. In de andere zijn uitsplitsingen naar 4-cijferig postcodeniveau opgenomen. 4

9 Hoofdstuk 2 Contact met de brandweer 5

10 Brandweer en brandpreventie in Twente Contact met de brandweer 2. Contact met de brandweer 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op het contact dat inwoners al dan niet met de brandweer hebben gehad in de afgelopen jaren, de reden van dit contact en de tevredenheid hierover. 2.2 Contact Ongeveer een op de acht inwoners (12 procent) van Twente heeft in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de brandweer. Tussen de Twentse gemeenten varieert dit van 9 procent in Oldenzaal 14 procent in Losser. In de drie grootste gemeenten zijn het contactpercentages vergelijkbaar met het regionale gemiddelde. De burgers die wel eens contact hebben gehad met de brandweer in de afgelopen vijf jaar zeggen vooral dat dit vanwege brandveiligheidsadvies of om een andere reden was. Bij anders geeft men vooral aan contact te hebben gehad met de brandweer door een auto-ongeval, beroepsmatig (bijvoorbeeld als BHV-er) en doordat het brandalarm afging (bijvoorbeeld op het werk). Tabel 2.1 Heeft u in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de brandweer? (percentage genoemd; n=23.128) geen contact brand in brand bij brandveiligheidsadvies de Nationale anders gehad woning anderen Brandpreven- tieweek Almelo 87% 1% 3% 3% 1% 5% Borne 88% 2% 3% 3% 2% 4% Dinkelland 88% 1% 3% 2% 1% 5% Enschede 88% 1% 2% 3% 1% 5% Haaksbergen 89% 1% 2% 3% 1% 4% Hellendoorn 88% 1% 2% 3% 1% 5% Hengelo 88% 1% 3% 3% 2% 5% Hof van Twente 87% 2% 2% 3% 1% 5% Losser 86% 1% 3% 2% 2% 6% Oldenzaal 91% 1% 2% 2% 1% 3% Rijssen-Holten 89% 1% 3% 2% 1% 4% Tubbergen 88% 1% 2% 3% 1% 7% Wierden 88% 1% 2% 2% 1% 6% Twente 88% 1% 2% 3% 1% 5% 6

11 Brandweer en brandpreventie in Twente Contact met de brandweer 2.3 Tevredenheid De inwoners van Twente die hebben aangegeven contact te hebben gehad met de brandweer zijn zeer tevreden hierover. Alle aspecten hebben namelijk een rapportcijfer tussen ruim voldoende en goed, waarbij de Nationale Brandpreventieweek met een 7,6 het minst hoog wordt beoordeeld en contact bij brand in eigen woning en brandveiligheidsadvies (beide 7,9) het hoogst. Doordat slechts een deel van de inwoners heeft aangegeven contact te hebben gehad met de brandweer, zijn deze resultaten niet weergegeven op gemeenteniveau. Tabel 2.2 Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u dit contact heeft gewaardeerd? (n=<2.402) Twente brand in eigen woning 7,9 brand bij anderen 7,8 een brandveiligheidsadvies 7,9 de Nationale Brandpreventieweek 7,6 contact over iets anders 7,9 7

12 Hoofdstuk 3 Brandpreventie 8

13 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3. Brandpreventie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt brandpreventie. Allereerst komt daarbij bewustzijn van oorzaken van woningbranden aan de orde. Vervolgens gaat het verder met de bekendheid van en tevredenheid over een aantal maatregelen op het terrein van brandpreventie: checklist brandveiligheid, preventiemiddelen en brandveiligheidadvies. Tenslotte worden de prioriteiten van de inwoners gepresenteerd bij de uitvoering van brandweertaken. 3.2 Oorzaak woningbrand In relatie tot brandpreventie is allereerst aan de respondenten gevraagd wat volgens hen de meest voorkomende oorzaak is van woningbranden. In heel Twente noemt ruim een derde (35 procent) dat elektrische apparaten de hoofdoorzaak van woningbranden zijn. Ongeveer een op de zes (17 procent) noemt kaarsen als belangrijkste reden. Een open haard of kachel en spelen met vuur worden in Twente minder vaak genoemd. Op gemeenteniveau zijn er slechts kleine verschillen. Overal worden elektrische apparaten het vaakst genoemd. Tabel 3.1 Wat is volgens u de meest voorkomende oorzaak van woningbrand? (percentage genoemd; n=23.128) vlam in de pan kaarsen elektrische apparatuur open haard/ kachels spelen met vuur Almelo 15% 17% 34% 4% 10% Borne 15% 19% 35% 5% 7% Dinkelland 12% 14% 32% 16% 5% Enschede 12% 19% 37% 3% 8% Haaksbergen 12% 16% 35% 9% 8% Hellendoorn 16% 14% 35% 9% 7% Hengelo 16% 17% 35% 5% 9% Hof van Twente 16% 16% 32% 9% 5% Losser 12% 15% 31% 12% 9% Oldenzaal 14% 15% 34% 6% 7% Rijssen-Holten 15% 17% 35% 6% 8% Tubbergen 14% 14% 33% 7% 6% Wierden 14% 13% 39% 5% 8% Twente 14% 17% 35% 6% 8% 9

14 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.3 Checklist brandveiligheid In heel Twente is ruim een op de vijf inwoners (22 procent) op de hoogte van de checklist brandveiligheid van de brandweer. In de gemeente Losser is de bekendheid met 24 procent het hoogst en in de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden het laagst (beide 17 procent). Figuur 3.1 Kent u de checklist brandveiligheid van de brandweer? (percentage ja; n=23.128) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Wierden Twente 23% 21% 20% 22% 22% 23% 23% 21% 24% 22% 17% 20% 17% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

15 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Aan de respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met de checklist is vervolgens gevraagd of men deze ook wel eens heeft gebruikt. Van alle inwoners in Twente die de checklist kennen heeft bijna een derde (32 procent) deze ook daadwerkelijk wel eens gebruikt (figuur 3.2). In de gemeente Rijssen-Holten ligt het gebruik onder de inwoners die bekend zijn met de checklist het hoogst: 39 procent heeft aangegeven deze ook daadwerkelijk te hebben gebruikt. In de gemeente Dinkelland ligt het werkelijke gebruik met 28 procent het laagst. Figuur 3.2 Heeft u de checklist brandveiligheid van de brandweer wel eens gebruikt? (percentage ja; n=4.535) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn 33% 31% 28% 29% 33% 33% Hengelo 38% Hof van Twente 31% Losser 37% Oldenzaal 29% Rijssen-Holten 39% Tubbergen 29% Wierden 37% Twente 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11

16 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.4 Brandpreventiemiddelen Met 72 procent geeft een ruime meerderheid van alle Twentenaren aan rookmelders in huis te hebben. Op gemeenteniveau loopt dit uiteen van bijna tweederde (Almelo) tot viervijfde (Tubbergen) van de inwoners. Rookmelders zijn daarmee het meest voorkomende brandpreventiemiddel. Blusdekens en een vluchtplan komen beduidend minder vaak voor in woningen. Tot slot wordt de aanwezigheid van brandblussers nog vaak genoemd als ander aanwezig brandpreventiemiddel. In heel Twente geeft nog een vijfde van alle inwoners aan geen enkel brandpreventiemiddel in huis te hebben. Tabel 3.2 Welke van de brandpreventiemiddelen zijn in uw woning aanwezig? (percentage genoemd; n=23.128) geen rookmelder(s) blusdeken vluchtplan anders Almelo 24% 64% 20% 13% 14% Borne 13% 82% 24% 10% 14% Dinkelland 15% 76% 23% 12% 19% Enschede 22% 69% 17% 14% 16% Haaksbergen 14% 78% 22% 12% 16% Hellendoorn 16% 77% 18% 9% 13% Hengelo 17% 75% 22% 15% 18% Hof van Twente 17% 71% 24% 10% 20% Losser 13% 79% 21% 12% 14% Oldenzaal 19% 75% 18% 12% 13% Rijssen-Holten 19% 74% 19% 9% 14% Tubbergen 12% 80% 21% 11% 19% Wierden 19% 70% 25% 11% 16% Twente 19% 72% 20% 12% 16% 12

17 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Een ruime meerderheid van 71 procent in Twente beoordeeld zijn of haar eigen kennis over brandpreventie als voldoende of (zeer) goed. In gemeente Tubbergen vindt men met 76 procent het vaakst dat men voldoende of (zeer) goed op de hoogte is. In Rijssen-Holten is men iets minder vaak tevreden over de eigen kennis in relatie tot brandpreventie, maar met 66 procent geeft nog steeds een meerderheid van alle inwoners aan voldoende of (zeer) goed op de hoogte te zijn. Figuur 3.3 Hoe beoordeelt u uw eigen kennis over brandpreventie? (n=23.128) Almelo 28% 42% 22% 7% Borne 25% 49% 20% 5% Dinkelland 31% 45% 18% 4% Enschede 26% 43% 23% 6% Haaksbergen 26% 47% 20% 5% Hellendoorn 25% 45% 22% 6% Hengelo 28% 46% 21% 4% Hof van Twente 27% 42% 25% 4% Losser 29% 45% 20% 5% Oldenzaal 25% 47% 22% 7% Rijssen-Holten 22% 44% 25% 6% Tubbergen 32% 44% 18% 4% Wierden 20% 47% 22% 8% Twente 27% 44% 22% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed voldoende matig (zeer) slecht 13

18 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.5 Brandveiligheidsadvies Met betrekking tot het brandveiligheidsadvies van de brandweer is gevraagd in hoeverre men het eens is met de stelling dat adviezen over brandveilig leven kunnen helpen om brand of letsel en schade te beperken. Acht op de tien inwoners van Twente zijn het hier (helemaal) mee eens. Ook in de verschillende gemeenten geeft een ruime meerderheid aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. Dit aandeel is het hoogst in de gemeenten Hengelo en Losser (beide 83 procent). In Almelo zijn de inwoners het met 76 procent iets minder vaak (helemaal) eens met de stelling, maar dit is nog steeds een ruime meerderheid. Figuur 3.4 Adviezen over brandveilig leven kunnen mij helpen om brand te voorkomen of letsel en schade te beperken (percentage (helemaal) mee eens; n=23.128) Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Wierden Twente 76% 81% 78% 79% 80% 78% 83% 77% 83% 82% 76% 80% 77% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

19 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie Bij een brandveiligheidsadvies gaat de brandweer kijken naar de brandgevaarlijke situaties in woningen. De inwoners krijgen in dat geval een advies op maat, waarin staat wat zij hieraan kunnen doen. Daarnaast worden door de brandweer tips gegeven wat men kan doen om een brand te voorkomen. Ongeveer vier van de tien respondenten geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in een brandveiligheidsadvies voor hun woning (39 procent), ruim een vijfde (22 procent) is waarschijnlijk niet geïnteresseerd, een kwart zeker niet en 16 procent weet het nog niet. De verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten zijn klein. Aan de respondenten die niet hebben aangegeven zeker geen interesse te hebben in een brandveiligheidsadvies is gevraagd voor welk onderdeel van het brandveiligheidsadvies men dan geïnteresseerd zou zijn. Advies over wat te doen bij brand en tips over het voorkomen van brand worden hierbij het meest genoemd. Maar ook voor een check op brandgevaarlijke situaties en informatie over brandpreventiemiddelen is er vrij veel belangstelling. Tabel 2.3 Welke onderdelen van het brandveiligheidsadvies spreken u aan? (percentage genoemd; n=18.509) check brandgevaarlijke tips over het voorkomen van informatie over brandpreventie- wat te doen bij brand situaties brand middelen Almelo 44% 52% 33% 55% Borne 46% 55% 33% 56% Dinkelland 38% 52% 27% 52% Enschede 46% 54% 35% 61% Haaksbergen 42% 51% 33% 56% Hellendoorn 39% 49% 31% 57% Hengelo 45% 53% 32% 59% Hof van Twente 43% 50% 30% 55% Losser 39% 53% 28% 49% Oldenzaal 43% 52% 33% 56% Rijssen-Holten 42% 48% 30% 58% Tubbergen 41% 52% 31% 57% Wierden 46% 52% 31% 55% Twente 44% 52% 32% 57% 15

20 Brandweer en brandpreventie in Twente Brandpreventie 3.6 Brandweertaken Tot slot is aan de respondenten gevraagd om 10 euro te verdelen over vier belangrijke brandweertaken. In tabel 6 worden de gemiddelde toegekende bedragen weergegeven. Hieruit blijkt dat men vooral de taken blussen van branden ( 3,50) en hulpverlening bij ongevallen ( 3,10) belangrijk vindt. Hieraan worden gemiddeld namelijk hogere bedragen toegekend dan aan de taken voorlichting en advies over brandpreventie ( 1,80) en brandveiligheidscontroles van gebouwen (exclusief woningen) ( 1,60). Tabel 3.3 Stel u kunt 10 euro verdelen over vier belangrijke brandweertaken, welke verdeling kiest u? (gemiddelde bedragen; n=23.128) blussen van brand hulpverlening bij ongevallen voorlichting en advies over brandpreventie brandveiligheidscontroles van gebouwen Almelo 3,40 3,20 1,80 1,60 Borne 3,50 3,10 1,80 1,60 Dinkelland 3,50 3,20 1,80 1,60 Enschede 3,40 3,00 1,90 1,70 Haaksbergen 3,60 3,00 1,90 1,50 Hellendoorn 3,50 3,30 1,70 1,50 Hengelo 3,60 3,00 1,80 1,60 Hof van Twente 3,50 3,20 1,80 1,50 Losser 3,40 3,10 1,90 1,60 Oldenzaal 3,50 3,20 1,80 1,60 Rijssen-Holten 3,50 3,20 1,80 1,50 Tubbergen 3,30 3,40 1,70 1,60 Wierden 3,60 3,30 1,60 1,50 Twente 3,50 3,10 1,80 1,60 16

21 Bijlagen 17

22 Bijlage 1. Vragenlijst (Selectie Brandweerblok) Volgt 18

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Risicobeleving in Hollands Midden

Risicobeleving in Hollands Midden Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Risicobeleving Juni 2012 Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

drs. Marco Wolves ir. Inge Tensen Verdiepend onderzoek prestatie wassen en strijken binnen huishoudelijke ondersteuning

drs. Marco Wolves ir. Inge Tensen Verdiepend onderzoek prestatie wassen en strijken binnen huishoudelijke ondersteuning drs. Marco Wolves ir. Inge Tensen Verdiepend onderzoek prestatie wassen en strijken binnen huishoudelijke ondersteuning Verdiepend onderzoek prestatie wassen en strijken binnen huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek Twente Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek 2012 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/079 Datum Juli 2012

Nadere informatie

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2014 Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede

Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

AGRESSIE EN GEWELD TEGEN POLITIEKE AMBTSDRAGERS IN OVERIJSSEL

AGRESSIE EN GEWELD TEGEN POLITIEKE AMBTSDRAGERS IN OVERIJSSEL Rapport AGRESSIE EN GEWELD TEGEN POLITIEKE AMBTSDRAGERS IN OVERIJSSEL Secundaire analyse Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2017

VEILIGHEIDSMONITOR 2017 VEILIGHEIDSMONITOR 2017 Praktische deelnemersinformatie Januari 2017 Hartelijk welkom! U bent deelnemer aan de Veiligheidsmonitor of heeft hiervoor belangstelling. Met deze korte notitie willen wij u graag

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede

Enschede-panel. Vijfde peiling februari 2004. Uitgave: I&O Research Postbus 563 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Opdrachtgever: gemeente Enschede Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. Belangrijkste resultaten. Oktober 2007

Enschedepanel. Dienstverlening door Brandweer Enschede. Belangrijkste resultaten. Oktober 2007 Enschedepanel Dienstverlening door Brandweer Enschede Oktober 2007 Belangrijkste resultaten Van 2 tot en met 10 september 2007 is het Enschedepanel een vragenlijst over Brandweer Enschede voorgelegd. Het

Nadere informatie

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland

Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Enschede Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen- Holten Waterschap Vechtstromen Haaksbergen Veiligheidsregio Twente Almelo Hellendoorn Dinkelland Tubbergen Regio Twente Wierden Twenterand Borne Hengelo

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie