Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: Gegevenscatalogus IMGeo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: Gegevenscatalogus IMGeo"

Transcriptie

1 Basisregistratie Grootschalige grootschalige Topografie: topografie Gegevenscatalogus IMGeo Juli Februari

2 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu Linda van den Brink Hans van Eekelen Marcel Reuvers Linda van den Brink, Geonovum Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum Geonovum helpdesk: Informatie: Licentie Dit document is beschikbaar onder de volgende Creative Commons licentie:

3 Inhoud 1 Inleiding IMGeo, het optionele deel Doel Inwinning en gebruik Inhoud Ontwerpprincipes Plus- en beheertopografie Waarom plustopografie? Waarom beheertopografie? Topografie IMGeo-objecten in de BGT Authenticiteit in IMGeo D in IMGeo CityGML Integratie IMGeo en CityGML Algemene principes Bronhouders Geometrietypen Topologie Niveauaanduidingen per object Meetgegevens Identificatie en historie Toekomstige topografie Domeinwaardenlijsten Datakwaliteit Actualiteit en nauwkeurigheid Volledigheid Semantisch gegevensmodel Beschrijving van de objecttypen Objecttype: OverigeScheiding Objecttype: Inrichtingselement Objecttype: Bak Objecttype: Bord Objecttype: GebouwInstallatie Objecttype: Installatie Objecttype: Kast Objecttype: Mast Objecttype: Paal Objecttype: Put Objecttype: Sensor Objecttype: Straatmeubilair Objecttype: Waterinrichtingselement Objecttype: Weginrichtingselement Objecttype: VegetatieObject Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -2-

4 6.16 Objecttype: RegistratiefGebied Objecttype: Buurt Objecttype: OpenbareRuimte Objecttype: Stadsdeel Objecttype: Waterschap Objecttype: Wijk Beschrijving van de attributen en associaties IMGeo-Object plus-status Wegdeel plus-functiewegdeel plus-fysiekvoorkomenwegdeel Associatie: lod0surfacewegdeel OndersteunendWegdeel plus-functieondersteunendwegdeel plus-fysiekvoorkomenondersteunendwegdeel Associatie: lod0surfaceondersteunendwegdeel OnbegroeidTerreindeel plus-fysiekvoorkomen BegroeidTerreindeel plus-fysiekvoorkomen Associatie: lod0multisurfacebegroeidterreindeel Waterdeel plus-type OndersteunendWaterdeel plus-type OverigeConstructie Associatie: lod0geometry Associatie: lod1geometry Associatie: lod2geometry Associatie: lod3geometry Associatie: lod0implicitrepresentation Associatie: lod1implicitrepresentation Associatie: lod2implicitrepresentation Associatie: lod3implicitrepresentation Spoor plus-functiespoor Associatie: lod0curvespoor OverigBouwwerk plus-type Kunstwerkdeel plus-type Overbruggingsdeel typeoverbruggingsdeel hoortbijtypeoverbrugging overbruggingisbeweegbaar Associatie: lod0geometrieoverbruggingsdeel Tunneldeel Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -3-

5 Associatie: lod0geometrietunneldeel Scheiding plus-type FunctioneelGebied plus-type naam OverigeScheiding plus-type Inrichtingselement bgt-type Bak plus-type Associatie: geometrie2dbak Associatie: lod0geometriebak Bord plus-type Associatie: lod0geometriebord Associatie: geometrie2dbord GebouwInstallatie bgt-typegebouwinstallatie plus-typegebouwinstallatie Associatie: geometrie2dgebouwinstallatie Associatie: lod0geometrygebouwinstallatie Installatie plus-type Associatie: geometrie2dinstallatie Associatie: lod0geometrieinstallatie Kast plus-type Associatie: lod0geometriekast Associatie: geometrie2dkast Mast plus-type Associatie: lod0geometriemast Associatie: geometrie2dmast Paal hectometeraanduiding plus-type Associatie: geometrie2dpaal Associatie: lod0geometriepaal Put plus-type Associatie: geometrie2dput Associatie: lod0geometrieput Sensor plus-type Associatie: lod0geometriesensor Associatie: geometrie2dsensor Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -4-

6 7.27 Straatmeubilair plus-type Associatie: geometrie2dstraatmeubilair Associatie: lod0geometriestraatmeubilair Waterinrichtingselement plus-type Associatie: lod0geometriewaterinrichtingselement Associatie: geometrie2dwaterinrichtingselement Weginrichtingselement plus-type Associatie: lod0geometrieweginrichtingselement Associatie: geometrie2dweginrichtingselement VegetatieObject bgt-type plus-type Associatie: geometrie2dvegetatieobject Associatie: lod0geometryvegetatieobject RegistratiefGebied naam Associatie: geometrie2d Buurt buurtcode Associatie: wijk OpenbareRuimte Associatie: naamenidopenbareruimte Wijk wijkcode Associatie: stadsdeel Domeinwaarden StatusPlus FunctieWegPlus FysiekVoorkomenWegPlus FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelPlus FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreinPlus FysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus TypeWaterPlus FunctieSpoorPlus TypeOverigBouwwerkPlus TypeKunstwerkPlus TypeScheidingPlus TypeFunctioneelGebiedPlus TypeOverbrugging TypeOverbruggingsdeel TypeGebouwInstallatie TypeGebouwInstallatiePlus TypeBak TypeBakPlus TypeBord Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -5-

7 8.20 TypeBordPlus TypeInstallatie TypeInstallatiePlus TypeKast TypeKastPlus TypeMast TypeMastPlus TypePaal TypePaalPlus TypePut TypePutPlus TypeSensor TypeSensorPlus TypeStraatmeubilair TypeStraatmeubilairPlus TypeVegetatieObject TypeVegetatieObjectPlus TypeWaterinrichting TypeWaterinrichtingPlus TypeWeginrichting TypeWeginrichtingPlus Objectafbakening Inleiding Wegdeel en weginrichting Ondersteunend wegdeel OnbegroeidTerreindeel BegroeidTerreindeel Waterdeel en waterinrichtingselement Pand en gebouwinstallatie Overig bouwwerk Overkappingen Kunstwerkdeel Overbruggingsdeel Objectvorming Scheiding Vegetatieobject Inrichtingselementen Registratief gebied Functioneel gebied Afkortingen Documentatie Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -6-

8 1 Inleiding Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet worden vastgelegd, zodat landelijk uitwisseling van deze informatie mogelijk is. In 2007 is versie 1.0 van IMGeo vastgesteld. Het informatiemodel voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is vervolgens in samenhang met IMGeo ontwikkeld. In februari 2012 is versie 2.0 van IMGeo vastgesteld, waarin het informatiemodel BGT in zijn geheel is opgenomen. IMGeo bevat meer detail dan de BGT. IMGeo bestaat uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optioneel deel, te weten de plus- en beheertopografie. Vanaf versie 2.0 is IMGeo gebaseerd op CityGML, een internationale standaard voor 3D geoinformatie. De IMGeo objecttypen zijn gekoppeld aan klassen uit het CityGML informatiemodel en hebben hiermee de mogelijkheid om 3D geometrie in verschillende gradaties van detail op te nemen. IMGeo is beschreven in een gegevenscatalogus, die uit twee delen bestaat. In deel I is het verplichte deel van IMGeo, de BGT, vastgelegd: de Gegevenscatalogus BGT. Dit is deel II met daarin het optionele deel van IMGeo: de Gegevenscatalogus IMGeo. Dit document is versie van de Gegevenscatalogus IMGeo. Ten opzichte van versie 2.0 zijn er, naast de verbetering van taal- en stijlfouten, wijzigingen doorgevoerd die zijn gebaseerd op afspraken die bij de voorlopige vaststelling van versie 2.0 in de IMGeo-stuurgroep zijn gemaakt. Het betreft afspraken over de actualiteit, plaatsbepalingspunten en wegindeling. Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd die voortkomen uit opmerkingen, wensen en vragen van bronhouders en softwareontwikkelaars. De opmerkingen en wensen zijn via de BGT IMGeo helpdesk in de loop van 2012 geregistreerd en in deze versie verwerkt. De mogelijkheid is gecreëerd om aan de Landelijke Voorziening aan elkaar grenzende objecten met gelijke attribuutwaarden aan te bieden. Dit impliceert het opnemen van beheerobjecten als IMGeo-object waarbij wel de kwaliteitsaspecten van IMGeo vereist blijven, evenals de toepassing van plaatsbepalingspunten bij de aangeboden objecten. Hierdoor verdwijnt de noodzaak van het vastleggen van weg-, terrein- en watervakonderdelen in IMGeo. Deze objecten komen daarom niet meer voor in deze versie 2.1. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van IMGeo 2.0 zijn verder: Voor het vastleggen van toekomstige gegevens (plantopografie) geldt dat als een bestaand object mogelijk gaat wijzigen, de plantopografie als nieuw object met een nieuw (plan) ID wordt opgenomen. Dit om mogelijke verwisseling van gerealiseerde en geplande informatie te voorkomen; Toevoeging van classificaties: - kunststof bij fysiek voorkomen van onbegroeid terrein; - voedersilo en schuur, beide bij overig bouwwerk; - benzinestation en verzorgingsplaats, beide bij functioneel gebied. Verplaatsing van classificaties: - Parkeervlak: carpoolplaats van wegdeel naar functioneel gebied: carpoolplaats; - OV-baan: bushalte van wegdeel naar functioneel gebied: bushalte. Verwijdering van objecten door de opname ervan in de Basisregistratie Ondergrond (BRO): Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -7-

9 - Put: boorgat; - Sensor: peilbuis. 1.1 IMGeo, het optionele deel Het informatiemodel IMGeo is een uitbreiding in diepte en breedte op de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een wegdeel is in de BGT bijvoorbeeld omschreven als Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding. Met IMGeo kan deze beschrijving worden gedetailleerd naar Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding, asfaltbeton. Deze uitgebreide objectbeschrijving is vervolgens met verschillende applicaties uit te wisselen. Het verplichte informatiemodel van de BGT vormt een integraal onderdeel van IMGeo. 1.2 Doel De verdieping- en verbredingslag op de BGT, die in IMGeo is vastgelegd als optioneel deel, is bedoeld voor het opslaan en uitwisselen van plus- en beheertopografie. Waarschijnlijk is er geen behoefte om deze plustopografie voor heel Nederland gebiedsdekkend beschikbaar te hebben. Wel zijn er bronhouders en afnemers die deze informatie willen uitwisselen. Een informatiemodel voor de plus- en beheertopografie is ook voor softwareleveranciers van belang. Zij kunnen hun softwareproducten hierop inrichten. IMGeo zorgt ervoor dat wie de optionele informatie wil beheren en/of uitwisselen, dit in ieder geval volgens een landelijke standaard kan doen (zie ook paragraaf en 2.1.2). IMGeo biedt ook voor de uitwisseling van grootschalige topografie in 3D de landelijke standaard en baseert zich hiervoor op de internationale standaard CityGML. 1.3 Inwinning en gebruik Het gebruik van het optionele deel van IMGeo is niet verplicht. Bronhouders zijn dus niet verplicht IMGeo-objecten in te winnen al zullen zij dit voor hun eigen beheer vaak wel doen. Evenmin is het gebruik van de optionele IMGeo-objecten verplicht, in tegenstelling tot het gebruik van de BGT-objecten. Een bronhouder levert geen IMGeo objecten die liggen op BGT objecten van een andere bronhouder. 1.4 Inhoud IMGeo bevat naast de verplichte BGT-set ook optionele objecttypen. Dit zijn niet alleen fysieke, topografische objecten, zoals inrichtingselementen, maar ook functionele en registratieve gebieden en nadere indelingen van wegen, water en terreinen voor beheer. Figuur 1 geeft een overzicht van de optionele objecttypen in de BGT. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -8-

10 Inrichtingselement Bak Bord Kast Mast Paal Put Sensor Installatie Straatmeubilair Waterinrichtings element Weginrichtings element Vegetatieobject Gebouw installatie Overbrugging Overige scheiding Registratief gebied Buurt Wijk Stadsdeel Waterschap Openbare ruimte 1 Figuur 1: Inhoud van IMGeo: optionele objecttypen De meeste van deze objecttypen hebben een attribuut type waarmee het object nader geclassificeerd kan worden. Zo kan een Bord worden opgenomen met de nadere classificatie informatiebord. Ook dit is optioneel; het attribuut mag worden weggelaten. Zo kan men ervoor kiezen alle borden op te nemen, maar niet nader te classificeren om wat voor soort bord het gaat. Naast extra, optionele objecttypen bevat IMGeo voor de meeste BGT-objecttypen een nadere verdieping van de classificatie en/of een uitbreiding van de populatie van het objecttype. Zowel de verdieping van BGT-classificaties als de uitbreiding van de populatie komen tot uitdrukking in de uitbreiding die IMGeo kent van de BGT-domeinwaardenlijsten. BGT gesloten verharding open verharding half verhard IMGeo optionele deel asfalt cementbeton betonstraatstenen gebakken klinkers tegels sierbestrating beton element grasklinkers schelpen puin Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -9-

11 onverhard grind gravel boomschors zand Tabel 1 Voorbeeld van nadere classificatie in IMGeo Figuur 2: Uitbreidingen van de populatie van BGT-objecttypen Voorbeelden ter verduidelijking: Waar de BGT voor begroeid terreindeel het fysiek voorkomen groenvoorziening kent, is dit in IMGeo nader geclassificeerd tot onder meer bosplantsoen, gras en beplanting. De populatie van kunstwerkdeel is uitgebreid met onder meer keermuur, overkluizing, duiker en faunavoorziening. Kunstwerken van dit soort worden in de BGT niet opgenomen, wel in IMGeo. De inhoud van IMGeo wordt gevormd door: Abstracties van fysieke topografische objecten; Virtuele objecten die een geometrie hebben en van belang zijn voor het tonen op een grootschalige kaart en/of bij het beheer van de openbare ruimte; Hierbij is er sprake van: dat de objecten voorkomen bij meerdere partijen die grootschalige topografie bijhouden; meervoudig gebruik. Deze regel is, omdat de objecten optioneel zijn, niet zo streng gehanteerd als in de BGT ( duidelijk meervoudig gebruik ); dat gegevens die nodig zijn voor het eigen beheer (bijvoorbeeld een attribuut maaifrequentie bij een grasveld) niet zijn opgenomen. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -10-

12 2 Ontwerpprincipes Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de ontwerpprincipes van IMGeo. 2.1 Plus- en beheertopografie Plus- en beheertopografie zijn begrippen die voor de één synoniem met elkaar zijn en voor de ander verschillend. Over het algemeen wordt met plustopografie de inrichtingselementen bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan straatmeubilair, bakken, borden of palen die in de openbare ruimte staan. Dit zijn over het algemeen puntobjecten. Beheertopografie gaat over het opdelen van objecten voor beheer. De wegdelen uit de BGT zullen voor beheer nader worden onderverdeeld. Omdat de mogelijkheid bestaat om aan elkaar grenzende objecten met gelijke attribuutwaarden aan te bieden aan de Landelijke Voorziening, ontstaat meerwaarde voor het beheerproces. Overigens blijven wel de kwaliteitsaspecten van IMGeo vereist, evenals de toepassing van plaatsbepalingspunten bij de aangeboden objecten. IMGeo bevat geen beheertopografie in de zin dat hiermee voldoende informatie voor beheerdoeleinden wordt opgeslagen. IMGeo bevat indelingen die rekening houden met beheerdoeleinden, maar bevat zelf geen beheerinformatie Waarom plustopografie? Door IMGeo uit te breiden met plustopografie ontstaat als het ware een ballenbak waaruit de bronhouders objecttypen kunnen kiezen. Doordat zij dezelfde ballenbak gebruiken is gegarandeerd dat een bronhouder die een extra optioneel objecttype wil opnemen, dit op exact dezelfde manier doet als andere bronhouders die hetzelfde objecttype gebruiken. Dit principe zorgt voor een harmoniserende werking in model en uitwisseling binnen Nederland Waarom beheertopografie? Een beheerder van de openbare ruimte, landelijk gebied, rijkswegen, etc. heeft meer gedetailleerde objecttypen nodig dan de BGT biedt. Een begroeid terreindeel heeft een BGTclassificatie groenvoorziening. Met IMGeo kan het geometrisch vlak van het objecttype groenvoorziening nader onderverdeeld worden in kleinere vlakken met als classificatie bodembedekkers, heesters, planten, etc. Deze onderverdeling is dusdanig van opzet dat de verschillende objecttypen, die geometrie hebben en door beheersystemen gebruikt worden, in IMGeo met hun geometrie kunnen worden opgenomen. Door deze onderverdeling op te nemen in IMGeo is de structuur eenduidig vastgelegd. Dit zorgt voor een harmoniserende werking in de uitwisseling tussen IMGeo met de beheersystemen en de beheersystemen onderling, doordat de objecttypen en de structuur van objecttypen is vastgelegd. De administratieve beheerinformatie, zoals hoe vaak een groenvoorziening: gras- en kruidachtigen wordt gemaaid valt buiten de scope van IMGeo en dient te worden opgenomen in het beheersysteem zelf. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -11-

13 2.2 Topografie IMGeo bevat naast het verplichte BGT-deel met daarin de fysieke topografische objecten (basistopografie) ook objecten die deze basistopografie nader inrichten (plustopografie) en objecten die de basisobjecten nader indelen voor beheer (beheertopografie). Functionele gebieden komen voor in zowel de BGT als IMGeo. Deze gebieden overlappen doorgaans met een groep andere objecten en geven aan deze verzameling, liggend in een bepaald gebied, een functie. Registratieve gebieden zijn onderdeel van IMGeo, terwijl die geen fysieke topografie hebben. 2.3 IMGeo-objecten in de BGT Aan elkaar grenzende IMGeo-objecten met gelijke attribuutwaarden worden als afzonderlijke objecten aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Hierdoor is het mogelijk om detaillering op beheerniveau in IMGeo aan te brengen. 2.4 Authenticiteit in IMGeo De BGT kent het objecttype IMGeo-Object. De waarden van de attributen identificatie, status, relatievehoogteligging, objectbegintijd en objecteindtijd zijn volgens de BGT authentiek. Bijna alle objecttypen uit de BGT en IMGeo zijn subtypen van het IMGeo-Object en erven dus deze authentieke attributen. BGT-objecttypen zijn authentiek, IMGeo-objecttypen niet. Waar het IMGeo-objecttypen betreft, zijn de van het IMGeo-Object overerfde attributen dan ook niet authentiek. Een bijzonder geval zijn de BGT-waardenverzamelingen die in IMGeo uitgebreid worden (populatie-uitbreiding). Als een BGT-waarde gekozen wordt, is het desbetreffende object een authentiek BGT-object en is het attribuut waar de waarde in opgenomen is authentiek. Als een IMGeo-waarde gekozen wordt, ook herkenbaar aan de toevoeging niet-bgt- in de tabel in 3.2, zijn zowel het object als attribuut niet-authentiek. BGT-waarden en IMGeo-waarden worden in aparte attributen opgenomen, waarvan de naam begint met respectievelijk bgt- en plus-. Een voorbeeld is het objecttype OverigBouwwerk. Authentiek object Niet-authentiek object Overig Bouwwerk bgt-type= open loods Overig Bouwwerk bgt-type= niet-bgt, plus-type= bunker 2.5 3D in IMGeo IMGeo is gebaseerd op CityGML, een internationale standaard voor 3D. Hierdoor is een optionele uitbreiding naar representaties van IMGeo-objecten in 2.5D- en 3D mogelijk. IMGeo is gecodeerd als een extensie van CityGML. Hierdoor wordt 3D IMGeo-data ondersteund in software die voldoet aan de CityGML standaard en is IMGeo 2.0 optimaal voorbereid voor 3D. De volgende subparagrafen bevatten een technische uitleg over de integratie tussen CityGML en IMGeo en mogelijke uitbreiding van 2D IMGeo naar 3D IMGeo. Om de integratie te kunnen Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -12-

14 begrijpen, volgt eerst een korte uitleg over CityGML. Het eindrapport van de 3D Pilot werkgroep 3D Standaard NL 1 gaat dieper in op CityGML en de integratie hiervan met IMGeo CityGML De OGC-standaard CityGML 2 kent zijn oorsprong als uitwisselingsformaat. In middels is het ook en vooral een informatiemodel voor het weergeven van 3D-ruimtelijke objecten. CityGML onderscheidt zowel op geometrisch als semantisch niveau thematische concepten (gebouwen, vegetatie, water, landgebruik, straatmeubilair etc.). Daarnaast ondersteunt CityGML verschillende detailniveaus per object, de zogenaamde Levels of Detail (LODs). Een gebouwobject kan bijvoorbeeld variëren van een eenvoudig blok model (LOD1), met dakvormen (LOD2), met ramen, deuren en andere uiterlijke kenmerken (LOD3) tot een volledig gedetailleerd interieurmodel (LOD4) met of zonder textuur informatie. Figuur 3: LOD concept in CityGML verbeeld2 CityGML is gebaseerd op Geography Markup Language (GML) en heeft daarmee dezelfde geometriemogelijkheden als GML. Veel informatiemodellen voor geo-informatie definiëren hun geometrie volgens GML, maar beperken zich tot de geometrieën gerepresenteerd door alleen x- en y-coördinaten. GML bevat echter klassen voor 0D tot 3D geometrische primitieven. CityGML ondersteunt deze klassen. Dit zijn 1D-3D composite geometries (surfaces verbonden langs gemeenschappelijke grenzen), zoals CompositeSurface, en 0D-3D geometry aggregates (niet verbonden en dus zonder samenhang), zoals MultiSurface of MultiSolid. 1 arden.pdf 2 OpenGIS City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, version 2.0.0, document # Zie Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -13-

15 2.5.2 Integratie IMGeo en CityGML IMGeo is geïntegreerd met versie 2.0 van CityGML, met gebruik van de volgende modelleerprincipes: 1. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de CityGML-klassen, -attributen en attribuutwaarden. Hierbij zijn de IMGeo-klassen (met Nederlandse benaming) gemodelleerd als specialisaties van CityGML-klassen (met Engelse benaming), zie bijvoorbeeld Wegdeel in Figuur 7Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. De specialisatierelatie met CityGML is gerealiseerd voor alle objecten. De diagrammen zijn opgenomen in hoofdstuk Er zijn twee vormen van specialisatie toegepast: a. IMGeo-klassen die conceptueel en wat betreft de eigenschappen overeenkomen met een CityGML-klasse, en er alleen extra eigenschappen aan toevoegen, zijn gemodelleerd als subklasse met het stereotype <<ADEElement>> (zie Figuur 4). Dit geeft aan dat de CityGML-klasse gebruikt wordt en IMGeo er alleen eigenschappen aan toevoegt. In de uitwisseling wordt de CityGML-klasse gebruikt. b. IMGeo-klassen die conceptueel een nadere specialisatie zijn van een CityGML-klasse, zijn gemodelleerd als subklasse met het stereotype <<featuretype>>. In de uitwisseling wordt de IMGeo-klasse gebruikt. 3. Voor constructies die niet gelijk zijn aan gebouwen bevat CityGML geen equivalente klasse. Er is een klasse toegevoegd, namelijk OtherConstruction (OverigeConstructie). Hieronder vallen Kunstwerkdeel, Scheiding en OverigBouwwerk. 4. Voor de meeste attributen heeft CityGML wel een equivalent (bijvoorbeeld Wegdeel.bgtfysiekVoorkomen is equivalent met TrafficArea.surfaceMaterial). In dat geval wordt het CityGML-attribuut gebruikt. In het model is voor alle CityGML-attributen die gebruikt worden door IMGeo een Nederlandse benaming toegevoegd; in de uitwisseling wordt de Engelstalige CityGML-benaming gebruikt. Waar geen CityGML-attribuut beschikbaar is, is een attribuut toegevoegd. 5. Omdat CityGML geen definities kent voor de domeinwaarden zijn de Nederlandse domeinwaardenlijsten (codelijsten) 1:1 gehandhaafd. 6. Ten opzichte van IMGeo 1.0 zijn door de nauwe aansluiting met CityGML twee nieuwe klassen gedefinieerd: de klasse Vegetatie (BegroeidTerreindeel; in IMGeo 1.0 was dit concept verdeeld over meerdere klassen) en de klasse AuxiliaryTrafficArea (OndersteunendWegdeel), voor wegdelen die niet bedoeld zijn voor gebruik door verkeer, zoals vluchtheuvels en bermen. 7. CityGML definieert voor de verschillende klassen verschillende LODs afhankelijk van het detailniveau. Deze detailniveaus variëren van 2.5D surfaces (LOD0) tot volume LOD1 (blokmodellen), LOD2 en LOD3 representaties. Voor IMGeo is daar een 2D-LOD geometrie aan toegevoegd. Hierdoor wordt voor topografie de hele reeks vanaf 2D en 2.5D tot 3D-metveel-detail geïntegreerd in één model. 8. In CityGML hebben niet alle klassen een LOD0 (2.5D) representatie; sommige klassen beginnen pas op LOD1. Dit zijn Vegetation en CityFurniture. Voor deze klassen zijn daarom ook LOD0 representaties toegevoegd aan IMGeo. 9. De 2.5D topologie sluit aan bij de 2D topologie in IMGeo: alle objecten krijgen een LOD0 representatie (= 2.5D surface) die samen een 2.5D topologische structuur vormen. Hierdoor is de exacte 3D locatie van de objecten in het 2.5D terrein bekend en kunnen de 3D representaties in het terrein worden geplaatst, zodat zij niet zweven of onder het maaiveld verdwijnen. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -14-

16 10. Voor CityGML-IMGeo wordt het Spatial Reference System EPSG: gehanteerd. Dit is een samengesteld SRS met RD voor de XY-dimensie (EPSG:28992) en NAP voor de Z dimensie (EPSG:5709). Hiernaar moet expliciet gerefereerd worden in een CityGML-bestand. class Vegetatie «featuretype» Vegetation::(VegetatieObject) SolitaryVegetationObject + function: GenericName [0..*] + usage: GenericName [0..*] + species: GenericName [0..1] + height: Length [0..1] + trunkdiameter: Length [0..1] + crowndiameter: Length [0..1] «attribuuttype» + (type) class: GenericName [0..1] «ADEElement,objecttype» (VegetatieObject) SolitaryVegetationObject +geometrie2dvegetatieobject +lod0geometryvegetatieobject 0..1 «type» GML::GM_Object Figuur 4: Vegetatieobject als subklasse van CityGML SolitaryVegetationObject Zie voor meer informatie over het toepassen van CityGML-IMGeo het 3D-pilotrapport Technische specificaties voor de opbouw van 3D IMGeo-CityGML 4. 3 Overeenkomstig het raamwerk van geo-standaarden, versie Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -15-

17 3 Algemene principes IMGeo hanteert het Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610:2011) en CityGML 2.0 als uitgangspunt voor het toe te passen model. De algemene principes die voor zowel BGT als het optionele deel van IMGeo gelden, zijn in deel I, de gegevenscatalogus BGT beschreven. Hier volgen de principes voor het optionele deel van IMGeo. 3.1 Bronhouders Voor IMGeo zijn geen bronhouders aangewezen. Alle bronhouders van de BGT kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om optionele IMGeo-objecten uit te wisselen. 3.2 Geometrietypen De typen met de geometrie van het optionele deel van IMGeo zijn opgesomd in de tabel hieronder (kolom 3 en 4). Deze typen zijn aanvullende classificaties en nadere classificaties van BGT typen (2 e kolom). Dit is aangegeven door respectievelijk de vermelding bij de betreffende BGT classificatie of de vermelding: niet-bgt in de kolom BGT classificatie. Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie Transport Wegdeel kruinlijn: lijn Functie: OV-baan op talud: ja/nee overweg spoorbaan baan voor vliegverkeer rijbaan autosnelweg verbindingsweg calamiteitendoorsteek rijbaan autoweg verbindingsweg calamiteitendoorsteek rijbaan regionale weg verbindingsweg verkeersdrempel rijbaan lokale weg verkeersdrempel fietspad voetpad voetpad op trap ruiterpad parkeervlak voetgangersgebied inrit woonerf Fysiek voorkomen: gesloten verharding asfalt cementbeton open verharding betonstraatstenen Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -16-

18 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie gebakken klinkers tegels sierbestrating beton element half verhard grasklinkers schelpen puin grind gravel onverhard boomschors zand Ondersteunend wegdeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Functie: verkeerseiland berm Fysiek voorkomen: gesloten verharding asfalt cementbeton open verharding betonstraatstenen gebakken klinkers tegels sierbestrating beton element half verhard grasklinkers schelpen puin grind gravel onverhard boomschors zand groenvoorziening bosplantsoen gras- en kruidachtigen planten struikrozen heesters bodembedekkers Spoor Functie: trein sneltram tram niet-bgt (haven)kraan Lijn Lijn Lijn Lijn Terrein Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -17-

19 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie Onbegroeid terreindeel Fysiek voorkomen: erf kruinlijn: lijn gesloten verharding asfalt op talud: ja/nee cementbeton kunststof open verharding betonstraatstenen gebakken klinkers tegels sierbestrating beton element half verhard grasklinkers schelpen puin grind gravel onverhard boomschors zand zand strand en strandwal zandverstuiving Begroeid terreindeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Fysiek voorkomen: loofbos griend en hakhout gemengd bos naaldbos heide struiken houtwal duin open duinvegetatie gesloten duinvegetatie grasland overig moeras rietland kwelder fruitteelt laagstam boomgaarden hoogstam boomgaarden wijngaarden klein fruit boomteelt bouwland akkerbouw braakliggend vollegrondsteelt bollenteelt grasland agrarisch groenvoorziening bosplantsoen gras- en kruidachtigen Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -18-

20 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie planten struikrozen heesters bodembedekkers Water Waterdeel Type: zee waterloop rivier sloot kanaal beek gracht bron watervlakte haven meer, plas, ven, vijver greppel, droge sloot Ondersteunend waterdeel oever, slootkant slik Bouwwerk Pand Grondvlaksituatie van BAG-pand Multivlak Overig bouwwerk Type: overkapping open loods opslagtank bezinkbak windturbine lage trafo bassin niet-bgt bunker niet-bgt voedersilo niet-bgt schuur Multivlak Kunstwerk Overbruggingsdeel overbruggingisbeweegbaar: ja/nee Hoort bij type overbrugging: brug aquaduct viaduct ecoduct fly-over * Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -19-

21 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie Type Overbruggingsdeel: dek landhoofd pijler sloof pyloon Tunneldeel Tunneldeel Kunstwerkdeel Type: hoogspanningsmast gemaal perron sluis strekdam steiger stuw niet-bgt keermuur niet-bgt overkluizing niet-bgt duiker niet-bgt faunavoorziening niet-bgt vispassage niet-bgt bodemval niet-bgt coupure niet-bgt ponton niet-bgt voorde Multivlak of Multipunt Lijn of Lijn of Scheiding Type: muur Kademuur damwand geluidsscherm walbescherming hek niet-bgt draadraster niet-bgt faunaraster Lijn of vlak Lijn of vlak Lijn Lijn Lijn Lijn Lijn Lijn Ongeclassificeerd object Functioneel Gebied Type: kering niet-bgt bedrijvigheid niet-bgt natuur en landschap Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -20-

22 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie niet-bgt landbouw niet-bgt bewoning niet-bgt infrastructuur verkeer en vervoer niet-bgt infrastructuur waterstaatswerken niet-bgt waterbergingsgebied niet-bgt maatschappelijke en/of publieksvoorziening niet-bgt recreatie niet-bgt begraafplaats niet-bgt functioneel beheer niet-bgt functioneel beheer: hondenuitlaatplaats niet-bgt recreatie: speeltuin niet-bgt recreatie: park niet-bgt recreatie: sportterrein niet-bgt recreatie: camping niet-bgt recreatie: bungalowpark niet-bgt recreatie: volkstuin niet-bgt bushalte niet-bgt carpoolplaats niet-bgt benzinestation niet-bgt verzorgingsplaats Overige Scheiding niet-bgt Type zoals Scheiding Lijn of vlak Bak Type: niet-bgt afval apart plaats niet-bgt afvalbak niet-bgt drinkbak niet-bgt bloembak niet-bgt zand- / zoutbak niet-bgt container Bord Type: niet-bgt informatiebord niet-bgt plaatsnaambord niet-bgt straatnaambord niet-bgt verkeersbord niet-bgt scheepvaartbord niet-bgt verklikker transportleiding niet-bgt reclamebord niet-bgt wegwijzer Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -21-

23 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie niet-bgt waarschuwingshek niet-bgt dynamische snelheidsindicator Gebouwinstallatie Type: niet-bgt bordes niet-bgt luifel niet-bgt toegangstrap Installatie Type: niet-bgt pomp niet-bgt zonnepaneel Kast Type: niet-bgt CAI-kast niet-bgt elektrakast niet-bgt gaskast niet-bgt telecom kast niet-bgt rioolkast niet-bgt openbare verlichtingkast niet-bgt Verkeersregelinstallatiekast niet-bgt telkast niet-bgt GMS kast Mast Type: niet-bgt bovenleidingmast niet-bgt laagspanningsmast niet-bgt straalzender niet-bgt zendmast niet-bgt radarmast Paal Type: niet-bgt lichtmast niet-bgt telpaal niet-bgt portaal niet-bgt verkeersregelinstallatiep aal niet-bgt verkeersbordpaal niet-bgt poller niet-bgt haltepaal niet-bgt vlaggenmast niet-bgt afsluitpaal niet-bgt praatpaal niet-bgt hectometerpaal Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -22-

24 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie niet-bgt dijkpaal niet-bgt drukknoppaal niet-bgt grensmarkering niet-bgt sirene Put Type: niet-bgt benzine- / olieput niet-bgt brandkraan / -put niet-bgt drainageput niet-bgt gasput niet-bgt inspectie- / rioolput niet-bgt kolk niet-bgt waterleidingput Sensor Type: niet-bgt camera niet-bgt debietmeter niet-bgt hoogtedetectieapparaat niet-bgt detectielus niet-bgt weerstation niet-bgt flitser niet-bgt waterstandmeter niet-bgt windmeter niet-bgt lichtcel niet-bgt GMS sensor niet-bgt radar detector Lijn Straatmeubilair Type: niet-bgt abri niet-bgt bolder niet-bgt brievenbus niet-bgt fietsenrek niet-bgt kunstobject niet-bgt openbaar toilet niet-bgt slagboom niet-bgt speelvoorziening niet-bgt telefooncel niet-bgt bank niet-bgt picknicktafel niet-bgt fontein niet-bgt lichtpunt niet-bgt parkeerbeugel niet-bgt betaalautomaat niet-bgt reclamezuil niet-bgt fietsenkluis Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -23-

25 Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie niet-bgt herdenkingsmonument Waterinrichtingselement Type: niet-bgt remmingswerk niet-bgt betonning niet-bgt geleidewerk niet-bgt vuilvang niet-bgt meerpaal niet-bgt hoogtemerk Lijn Lijn Lijn Weginrichtings-element Type: niet-bgt molgoot niet-bgt lijnafwatering niet-bgt wegmarkering niet-bgt wildrooster niet-bgt rooster niet-bgt geleideconstructie niet-bgt balustrade niet-bgt boomspiegel niet-bgt verblindingswering Lijn Lijn, lijn of vlak, lijn of vlak, lijn of vlak, lijn of vlak Lijn of vlak Lijn Vegetatieobject Type: niet-bgt boom niet-bgt haag Lijn of vlak RegistratiefGebied Buurt niet-bgt Multivlak OpenbareRuimte niet-bgt Multivlak Stadsdeel niet-bgt Multivlak Waterschap niet-bgt Multivlak Wijk niet-bgt Multivlak 3.3 Topologie Niveau 0 (maaiveld) De objecten in het optionele deel van IMGeo zijn al dan niet topologisch gestructureerd ( opdelend ). De optionele objecttypen van IMGeo zijn topologisch gestructureerd indien het een nadere detaillering betreft van de BGT objecten, zie daarvoor de tabel in de vorige paragraaf. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -24-

26 Het optionele deel van IMGeo is geen onderdeel van de topologische structuur indien het een uitbreiding van de populatie is ( inrichtend ). Dit geldt bijvoorbeeld voor Overig bouwwerk: bunker en Kunstwerkdeel: keermuur. Deze objecten liggen ongeacht of ze een punt-, lijn- of vlakgeometrie hebben altijd boven of onder één of meer BGT objecten op maaiveldniveau. Een optioneel IMGeo object dat een vlakgeometrie heeft, bijvoorbeeld een wildrooster, maakt geen gat in het onderliggende BGT object, bijvoorbeeld een wegdeel of onbegroeid terreindeel. Niveaus ongelijk aan 0 Op deze niveaus zijn alle objecten niet topologisch gestructureerd. 3.4 Niveauaanduidingen per object Alle inrichtende IMGeo objecten krijgen het niveaugetal toegekend dat bij het topologisch gestructureerde object, waarboven of onder het zich bevindt, is vastgelegd. Voorbeeld: de lantaarnpalen op een wegdeel dat zich bevindt op een brug en dus niveau 1 heeft, krijgen ook het niveaugetal 1 toegekend. Een wildrooster krijgt niveau 0, net als het wegdeel of terreindeel waar het op ligt. 3.5 Meetgegevens Net als in de BGT worden bij optionele IMGeo objecten de plaatsbepalingspunten opgenomen. 3.6 Identificatie en historie Voor de identificatiecode van optionele IMGeo objecten gelden dezelfde regels als voor BGT objecten. Voor het vastleggen van toekomstige gegevens (plantopografie) geldt dat wanneer een bestaand object mogelijk gaat wijzigen, dat object een nieuw id met de status plan krijgt toebedeeld, naast de reeds toegekende id voor het gerealiseerde object. Er ontstaan dus twee objecten in de registratie die over hetzelfde object in de werkelijkheid gaan: een met de bestaande geometrie, en een met de geplande wijziging van de geometrie. Dit dient om mogelijke verwisseling van gerealiseerde en geplande informatie te voorkomen. 3.7 Toekomstige topografie Toekomstige topografie is geen inhoud voor de BGT. In IMGeo kunnen zowel toekomstige als historische (niet meer bestaande) objecten worden opgenomen. Dat een object toekomstig of historisch is, kan men aangeven met het plus-status attribuut dat in IMGeo de optionele waarden plan en historie kent. Als aan een bestaand object een wijziging gepland is die gevolgen heeft voor de registratie, kan het object zowel voorkomen als bestaand object met een unieke identificatie en als nieuw object met een nieuw toegekende identificatie met de status: plan. Dit dient om mogelijke verwisseling van gerealiseerde en geplande informatie over dit object te voorkomen. IMGeo heeft niet als doel om de gehele levenscyclus van topografische objecten, van plan tot realisatie en sloop, exact vast te leggen. IMGeo biedt wel de mogelijkheid om plantopografie vast te leggen, omdat de behoefte bestaat om op de kaart alvast te kunnen laten zien waar in de toekomst bepaalde objecten komen te liggen. Men heeft over het algemeen aan de lijnen al voldoende die schetsen waar het object komt te liggen. Omdat IMGeo objectgericht is, wordt ook Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -25-

27 plantopografie opgenomen als zelfstandig object met een eigen identificatie. De levenscyclus van het object wordt echter niet expliciet gemodelleerd. De volgende werkwijze wordt daarbij gehanteerd: Als een planobject een volledig nieuw object in de werkelijkheid betreft, blijft na realisatie van de bouw/aanleg het object met dezelfde identificatie bestaan. De status wijzigt van plan naar bestaand. Als een planobject een geometriewijziging betreft van een bestaande object, worden de twee objecten verenigd, zodra de plangeometrie gerealiseerd is. Via de geometrie (overlay) wordt het bestaande object bij het planobject gevonden. Er is geen expliciete, administratieve relatie tussen het bestaande object en de geplande aangepaste variant. De geometrie uit het planobject wordt overgenomen in het bestaande object (dat zijn id behoudt). Het planobject wordt beëindigd (de einddatum wordt ingevuld). De status van dit object blijft plan. 3.8 Domeinwaardenlijsten In IMGeo zijn objecttypen nader geclassificeerd door middel van domeinwaarden. Er zijn aparte lijsten met domeinwaarden die in de BGT zijn toegestaan, en lijsten met waarden die geen BGT inhoud zijn maar wel in het optionele IMGeo deel gebruikt mogen worden. BGT waarden en IMGeo waarden worden in aparte attributen opgenomen, waarvan de naam begint met respectievelijk bgt- en plus-. Daarnaast is het in IMGeo toegestaan om eigen waarden toe te voegen. De domeinwaardenlijsten zijn in het technische informatiemodel aangemerkt met het stereotype <<codelist>>. Dit duidt aan dat de waardenlijst uitbreidbaar is. Bij de uitwisseling dient men, naast het opnemen van een waarde uit een codelijst, een verwijzing op te nemen naar de codelijst waaruit de waarde afkomstig is. Alle IMGeo codelijsten zijn te vinden op een URI beginnend met Bij het gebruik van een eigen, niet in IMGeo gedefinieerde waarde dient te bij de uitwisseling te worden gerefereerd (middels een URI) aan een eigen codelijst. Voorbeeld: Men wil een wegdeel typeren met een functie weg vluchtstrook. Deze waarde zit niet in IMGeo. In de BGT kunnen alle rijstroken van een weg, ook als ze alleen gescheiden zijn door wegmarkering, evenzovele wegdelen zijn, alle met functie rijbaan. In IMGeo mogen aan deze wegdelen eigen domeinwaarden worden toegekend zoals: functie weg vluchtstrook waarbij in het attribuut codespace wordt gerefereerd aan een URI waar de codelijst met deze waarde te vinden is. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -26-

28 4 Datakwaliteit De kwaliteitseisen voor optionele IMGeo objecten worden op dezelfde manier beschreven als voor BGT objecten. 4.1 Actualiteit en nauwkeurigheid Voor IMGeo objecten die een nadere typering (zoals wegdeel functie verbindingsweg) of opdeling zijn van BGT objecten gelden de BGT kwaliteitseisen. Deze worden in de tabel hieronder niet meer genoemd. IMGeo-object Type Actualiteit van object in maanden Positionele nauwkeurheid tussen punten van object in cm Idealisatie per punt van object in cm Spoor (haven)kraan Overig bouwwerk bunker, voedersilo, schuur Kunstwerkdeel keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde Scheiding draadraster, faunaraster Gebouwinstallatie bordes, luifel, toegangstrap Inrichtingselement bak, bord, installatie, kast, mast, paal, put, sensor, straatmeubilair, waterinrichtings element, weginrichtings element Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -27-

29 IMGeo-object Type Actualiteit van object in maanden Positionele nauwkeurheid tussen punten van object in cm Idealisatie per punt van object in cm Vegetatie object boom, haag Functioneel gebied Registratief gebied stadsdeel, wijk, buurt, waterschap, openbare ruimte Volledigheid Voor het optionele IMGeo deel is het aan de eigenaar van een dataset om optionele objecten wel of niet op te nemen. Er zijn geen eisen ten aanzien van de volledigheid. In het informatiemodel IMGeo wordt geen ruimte geboden om informatie op te nemen over de volledigheid van een dataset. Deze informatie hoort bij de metadata. Aan de data zelf kan een afnemer daardoor niet zien, of een dataset bijvoorbeeld geen bunkers bevat omdat deze door de eigenaar van de data niet worden ingewonnen, niet worden uitgewisseld, of niet aanwezig zijn in het gebied dat de dataset beslaat. Indien gewenst kan men een dataset beschrijven in bijvoorbeeld een productcatalogus waar dan de volgende informatie in kan worden opgenomen: Objecttype Classificering Compleetheid Kies een van de onderstaande mogelijkheden: Komt niet voor Niet ingewonnen Niet opgenomen in dataset Aanwezig in dataset Kunstwerkdeel keermuur Niet opgenomen in dataset overkluizing Komt niet voor duiker Aanwezig in dataset faunavoorziening Niet ingewonnen vispassage Komt niet voor bodemval Niet ingewonnen coupure Aanwezig in dataset ponton Komt niet voor voorde Niet opgenomen in dataset Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -28-

30 5 Semantisch gegevensmodel Het IMGeo gegevensmodel is te uitgebreid om in één plaat te laten zien. Hieronder wordt het overzicht getoond in twee delen waarop de objecttypen, die tot de BGT behoren, in lichtroze zijn afgebeeld en de objecttypen, die tot het optionele IMGeo deel behoren, in oranje. In het model is te zien dat de IMGeo klassen zijn afgeleid van klassen van CityGML. De klasse IMGeo-Object is gedefinieerd als een <<ADEElement>> specialisatie die extra eigenschappen toevoegt aan _CityObject uit CityGML. Via die klasse erven alle IMGEO objecttypen deze eigenschappen. Figuur 5: IMGeo model overzicht deel I: constructies en transport Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -29-

31 Figuur 6: IMGeo model overzicht deel II: terrein, water, inrichtingselementen en gebieden In de rest van dit hoofdstuk wordt de detailmodellering getoond in meerdere figuren. In deze diagrammen zijn de IMGeo klassen uitgewerkt als specialisaties van klassen uit CityGML. Deze OGC-standaard bevat een uitgebreid semantisch model voor 3D topografie. IMGeo is van CityGML afgeleid om zo het informatiemodel 3D klaar te maken. Zoals beschreven in paragraaf zijn de IMGeo klassen gemodelleerd als subklasse van CityGML van de vorm <<ADEElement>> of <<featuretype>>. De laatsten zijn volwaardige subklassen, de eersten komen conceptueel volledig overeen met de CityGML superklasse en voegen er alleen eigenschappen aan toe. In de diagrammen is gebruik gemaakt van kleur om te laten zien welke klassen bij CityGML, BGT of het optionele IMGeo deel horen: CityGML: geel BGT: beige IMGeo optioneel: oranje In het informatiemodel zijn BGT en IMGeo samen gemodelleerd. Niet alleen op klasseniveau, maar ook op attribuut-, associatie- en domeinwaardenlijstenniveau is het onderscheid tussen BGT en IMGeo gemaakt. Een BGT klasse kan een attribuut of associatie hebben die bij het optionele IMGeo deel hoort en voor de BGT niet geleverd hoeft te worden. Een domeinwaardenlijst (enumeratie) kan onderdeel van BGT of IMGeo zijn, waarbij een IMGeo waardenlijst waarden bevat die die optioneel zijn en ofwel een optionele nadere detaillering bieden, ofwel objecten aanduiden die voor de BGT niet geleverd hoeven te worden maar in IMGeo wel toegestaan zijn. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -30-

32 Alle objecten, attributen, associaties en domeinwaardenlijsten die onderdeel zijn van de BGT zijn aangemerkt met een <<BGT>> stereotype. Alle objecten, attributen, associaties en domeinwaardenlijsten die deze markering niet hebben, horen bij het optionele deel van IMGeo. De rest van dit hoofdstuk bevat figuren van alle IMGeo UML diagrammen. Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -31-

33 Figuur 7: Wegdeel, ondersteunend wegdeel en weginrichtingselement Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -32-

34 Figuur 8: Onbegroeid terreindeel Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -33-

35 Figuur 9: Begroeid terreindeel en vegetatieobject Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -34-

36 Figuur 10: Waterdeel en waterinrichtingselement Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -35-

37 Figuur 11: Pand en gebouwinstallatie Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -36-

38 Figuur 12: Spoor Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -37-

39 Figuur 13: Abstracte superklasse OverigeConstructie met subklassen: kunstwerkdeel, overig bouwwerk, scheiding en overige scheiding Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -38-

40 Figuur 14: Overbruggingsdeel Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -39-

41 Figuur 15: Tunneldeel Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -40-

42 Figuur 16: Inrichtingselementen Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -41-

43 Figuur 17: Registratief gebied Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -42-

44 Figuur 18: Functioneel gebied Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -43-

45 6 Beschrijving van de objecttypen De optionele objecttypen uit IMGeo worden hieronder besproken. 6.1 Objecttype: OverigeScheiding Naam objecttype OverigeScheiding <<featuretype>> <<objecttype>> Herkomst objecttype IMGeo 2.0 Code objecttype 54 Definitie objecttype Herkomst definitie objecttype Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT. IMGeo 2.0 Datum opname objecttype Subtype van OverigeConstructie Toelichting objecttype Unieke aanduiding objecttype Populatie Identificatie. Scheidingen die niet aan de definitie en afbakeningsregels van de BGT voldoen: Hekken, muren, en andere obstakels die geen objectscheidende functie hebben; Hekken die lager zijn dan 1 meter en/of korter dan 10 meter; Muren die korter zijn dan 1 meter en/of lager dan 50 cm; Scheidingen in terrein met fysiek voorkomen 'erf'. Kwaliteitsbegrip Overzicht associaties Overzicht attributen plus-type [0-1] 6.2 Objecttype: Inrichtingselement Naam objecttype Herkomst objecttype Inrichtingselement <<ADEElement>> <<objecttype>> IMGeo Code objecttype 150 Definitie objecttype Herkomst definitie objecttype Een ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement. NEN 3610:2011 Datum opname objecttype Gegevenscatalogus IMGeo, Deel II: Optionele uitbreiding -44-

gisib en de BGT / IM GEO

gisib en de BGT / IM GEO gisib en de BGT / IM GEO BGT en IMGEO BGT en IMGEO -planning De overheid gebruikt één en dezelfde gedetailleerde kaart van Nederland: de BGT Verkenning Ontwerp fase Implementatie bij gebruikers Die kaart

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Bentley Map dg DIALOG BGT

Bentley Map dg DIALOG BGT Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 INLEIDING... 3 1.1 DOCUMENT VERSIES... 4 1.2 OVERZICHT VAN TERMEN EN AFKORTINGEN... 4 2.0 OPLOSSING... 5 3.0 OMGEVING... 6 3.1 ORACLE SCRIPTS... 6 3.2 BENTLEY XFM SCHEMA...

Nadere informatie

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model IMGeo Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model Versie 1.0 17 oktober 2007 Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni 2012 076413477:A - Definitief D03031.002148.0100 Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Doel...5 1.2 BGT...5 1.2.1 IMGeo 2.0...5 1.2.2 BGT Transitie...5

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s

Onderwerp Van Aan Datum Aantal pagina s Notitie Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Van KING Aan leden werkgroep RSGB 3.0 Datum 2 februari 2015 Aantal pagina s 78 1 1 Inleiding Het doel van deze notitie is:

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK

Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Notitie Onderwerp Wijzigingen RSGB 3.0 versus RSGB 2.0 t.a.v. BGT / IMGeo en BRK Van KING Aan leden werkgroep RSGB 3.0 Datum 9 maart 2015 Aantal 82 pagina s Historie Versie 0.9.1 concept Objecttype ZEKERHEIDSRECHT

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Omschrijving beheergroep Deventer Omschrijving beheergroepen Olst-WIjhe Omschrijving beheergroepen Raalte eenheid BGT objecten handboek AFRASTERING

Omschrijving beheergroep Deventer Omschrijving beheergroepen Olst-WIjhe Omschrijving beheergroepen Raalte eenheid BGT objecten handboek AFRASTERING AFRASTERING Afrastering metalen afrastering m¹ 3.10.2 Overige scheiding, niet BGT, plus: faunaraster GAAS AFRASTERING m¹ 3.10.2 Overige scheiding, niet BGT, plus: faunaraster GAAS MET PUNTDRAAD m¹ 3.10.2

Nadere informatie

0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes

0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes 0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes Datum 15 april 2016 Inhoudsopgave 1 Release LV BGT 3.1.2.... 3 1.1 Verschil vorige versie... 3 1.2 Opmerkingen en bekende problemen... 7 Versie 3.1.2. 15 april 2016 2 / 7

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

StUF-Geo IMGeo berichten

StUF-Geo IMGeo berichten Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo berichten Beschrijving van de berichten in het BGT en Geo-BOR berichtenverkeer Geonovum Colofon Auteurs: Beheer: Arnoud de Boer Geonovum versie 1.0 status Definitief datum

Nadere informatie

Voortbouwen op de BGT

Voortbouwen op de BGT Voortbouwen op de BGT BGT IMGeo als basis voor andere sectoren Arnoud de Boer Open GeoDag 2 september 2015 Informatiemodel Geografie Voordelen BGT Overheid werkt op zelfde basiskaart Betere Dienstverlening

Nadere informatie

Belastingcongres Papendal. Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties

Belastingcongres Papendal. Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties Belastingcongres Papendal Workshop: Voordelen geïntegreerde bijhouding basisregistraties Wie is wie? Marcel Reuvers Manager geo standaarden Marco Kok Adviseur Geotax Rudolf van Summeren Adviseur informatisering

Nadere informatie

Handreiking Informatiemodellen

Handreiking Informatiemodellen Handreiking Informatiemodellen Geonovum datum 25 februari 2015 versie 1.0 Definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave 1 Toepassing informatiemodellen

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Rapport BGT IMGeo en NLCS

Rapport BGT IMGeo en NLCS Rapport BGT IMGeo en NLCS Auteurs: Opdrachtgevers: Oranjewoud en Nedgraphics SBRCURnet en Geonovum datum 29 oktober 2013 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 BGT IMGeo en NLCS 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

3D geo-informatie. standaard. Centrale 3D omgeving. standaard uitwisselingsformaat. Toepassingen

3D geo-informatie. standaard. Centrale 3D omgeving. standaard uitwisselingsformaat. Toepassingen 3D Pilot Eindrapport werkgroep 3D Standaard NL Leon van Berlo, Linda van den Brink, Marcel Reuvers, Jantien Stoter, Sisi Zlatanova 3D data (ruw) 3D geo-informatie standaard uitwisselingsformaat Centrale

Nadere informatie

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT GEO-INFO 6 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 PROVINCIE WATERSCHAP pagina 4 De BGT: van denken naar doen pagina 10 Huidige stand Grootschalige Topografie pagina 30 3D en BGT BGT Themanummer:

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief:

BGT-info. Jaargang 3 maart 2012 nummer 13. De Stuurgroep BGT positief: BGT-info Jaargang 3 maart 2012 nummer 13 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een uitgave van het programmabureau BGT. In dit nummer: Stuurgroep BGT positief: Ontwerp

Nadere informatie

6 juni 2012, Dolf de Rooij

6 juni 2012, Dolf de Rooij 6 juni 2012, "Uit de gebruikersgroep" 2 Amstelveen 1 De oogst Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen "Uit de gebruikersgroep" 4 Amstelveen 2 Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen 1 3D

Nadere informatie

3D Pilot Eindrapport werkgroep Technische specificaties voor de opbouw van 3D IMGeo-CityGML

3D Pilot Eindrapport werkgroep Technische specificaties voor de opbouw van 3D IMGeo-CityGML 3D Pilot Eindrapport werkgroep Technische specificaties voor de opbouw van 3D IMGeo-CityGML auteurs Jan Blaauboer, Bentley Joris Goos, Gemeente Rotterdam Hugo Ledoux, TU Delft Friso Penninga, Gemeente

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten

Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten Overzicht van kwaliteitseisen Auteur: IHW Publicatiedatum: 1 april 2016 Versie: 1.0 Kenmerk: Zaakdossier/documentnummer Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Uniformeringsbestek GBKN

Uniformeringsbestek GBKN Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Inhoud GBKN...7 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid...7

Nadere informatie

Verkenningsstudie naar semantische afstemming tussen IMGeo en domein informatiemodellen

Verkenningsstudie naar semantische afstemming tussen IMGeo en domein informatiemodellen Verkenningsstudie naar semantische afstemming tussen IMGeo en domein informatiemodellen Jantien Stoter, Geonovum Met medewerking van: Annemiek Droogh, Waarderingskamer Ruud Kathmann, Waarderingskamer Frans

Nadere informatie

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 12-12-2013 0.1 T. Bakker Eerste versie. Alleen hoofdstuk 1

Nadere informatie

TOP10NL in ontwikkeling

TOP10NL in ontwikkeling TOP10NL in ontwikkeling Drs. N.J. Bakker Topografische Dienst Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling Inleiding De Topografische Dienst (TDN) ontwikkelt momenteel nieuwe vectorbestanden voor gebruik in Geografische

Nadere informatie

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl Nederland 3D www.geonext.nl Inhoud Pag. Inleiding 3 Overzicht producten 4 Opwaardering 3D vectorbestand naar LOD0 5 Maaiveldtriangulatie 6 LOD1 3D stadsmodel 7 LOD2 3D stadsmodel 8 Taludmodellering 9 Inkleuren

Nadere informatie

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006. Modeldocument: beschrijving van het model. Opdrachtnemer: Ravi

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006. Modeldocument: beschrijving van het model. Opdrachtnemer: Ravi 6 Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2006 Modeldocument: beschrijving van het model Juni 2006 Opdrachtnemer: Ravi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Onderwerp en toepassingsgebied... 2 3. Relatie

Nadere informatie

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen Werkelijkheid Real-life dingen, locaties,... Real-life events domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/perceel/102412839 domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/gebeurtenis/3940128 Begrippenkader NORA

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Data uitwisseling specificatie Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) Opgesteld door Geonovum In opdracht van Stichting RIONED.

Data uitwisseling specificatie Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) Opgesteld door Geonovum In opdracht van Stichting RIONED. Data uitwisseling specificatie Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) Opgesteld door Geonovum In opdracht van Stichting RIONED Datum 23 05 2014 Versie 1.0 versie (vastgesteld) Documentkenmerken In onderstaande

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van UML

Keteininformatiemodellering op basis van UML Keteininformatiemodellering op basis van UML Richtlijnen en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Keteininformatiemodellering op basis van UML... 1 Richtlijnen en voorbeelden... 1 Inleiding... 2 Documenten...

Nadere informatie

Taal van de Laan WAZZUP? Hoeveel doekoe kost die fatoe? Paul Janssen - Geonovum p.janssen@geonovum.nl

Taal van de Laan WAZZUP? Hoeveel doekoe kost die fatoe? Paul Janssen - Geonovum p.janssen@geonovum.nl Taal van de Laan Hoeveel doekoe kost die fatoe? WAZZUP? Paul Janssen - Geonovum p.janssen@geonovum.nl Digitaal Stelsel Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet Eén loket Eén Virtuele databank Standaarden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen

Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen Werkafspraak verbeelding vormvrije plannen Onderwerp Verbeelding structuurvisies en verordeningen van provincie en het Rijk Aan Bronhouders van structuurvisies, verordeningen en AMvB (provincies en het

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn IMBRO

Praktijkrichtlijn IMBRO Praktijkrichtlijn IMBRO Auteur : TNO / Alterra Datum : 25 november 2009 versie : 1.0 Status : definitief IMBRO Informatiemodel Bodem en Ondergrond REVISIE HISTORIE Datum Versie Beschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen gisib de Core applicationen de Apps Wat is gisib ook alweer? Wat maakt gisib onderscheidend in de markt? Uit welke onderdelen bestaat gisib? Wat betekent dat voor u? Historie KOAC-NPC en DG Groep eigen

Nadere informatie

Uitdagingen bij opbouwen BGT

Uitdagingen bij opbouwen BGT Uitdagingen bij opbouwen BGT BRAVO1 Spreker(s) : Datum : E-mail : Albert Lems, Richard Huesken 23 januari 2014 alems@transfer-solutions.com, richard.huesken@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Quickscan BGT Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen

Nadere informatie

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator.

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator. 3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 2: 3D Geometrie validator. auteurs Paul Janssen (Geonovum) Jan Kooijman (TNO) Hugo Ledoux (TU-Delft) datum 2012-11-15 versie 1.0 Eindversie Inhoudsopgave 1 Uitleg

Nadere informatie

InformatieModel Water (IMWA) 2013

InformatieModel Water (IMWA) 2013 InformatieModel Water (IMWA) 2013 Auteur Datum IHW 21-augustus-2013 Versie 5.0 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging H-J. Lekkerkerk Dit document is gebaseerd op IMWA 2005, IMWA

Nadere informatie

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s)

Directie Services Communicatie Services IMKL. Beschrijving van het model 1.1. Het Kadaster. Versie. Auteur(s) Directie Services Communicatie Services IMKL Beschrijving van het model Versie 1.1 Auteur(s) Het Kadaster Datum mei 2008 Directie Services Communicatie Services Titel IMKL Versie 1.1 Blad 1 van 51 IMKL

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo voor horizontaal en verticaal koppelvlak

Functioneel ontwerp Berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo voor horizontaal en verticaal koppelvlak Functioneel ontwerp Berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo voor horizontaal en verticaal koppelvlak Geonovum datum 4 april 2013 versie v1.0 status definitief 1 Colofon Auteurs: Beheer: Arnoud de Boer Geonovum

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 Deel 1 Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 1. INLEIDING In de opwaarderingprojecten van de GBK-B en GBK-L in Noord-Brabant en Limburg is intensief gebruik gemaakt van de Referentie inhoud van het Landelijk SamenwerkingsVerband

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie projectnr. 257047 Definitief 13 maart 2013 auteur M.R. Bücking R. Klooster Opdrachtgever: Middelsee gemeenten Postbus

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05H Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Notitie. Documentnr: 05.05/030

Notitie. Documentnr: 05.05/030 Notitie Documentnr: 05.05/030 Aan GBKN werkveld Van Hans van Eekelen Kopie Datum 18 februari 2005 Onderwerp GBKN Productspecificaties In het najaar van 2003 kwam vanuit het GBKN werkveld de vraag naar

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur

Informatiemodel Natuur Informatiemodel Natuur Visiedocument Informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen in de natuurketen Concept > Doelstelling > Uitleg > Gebruik > Besturing > Beheer Eén natuur taal, een keten van natuurpartners

Nadere informatie

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) beschrijving van het model 2 0 0 8 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 concept Linda

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0

Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem. Versie 1.0 Gebruikershandleiding DAMO Watersysteem Versie 1.0 i Project: HWH - DAMO_W realisatie Datum: woensdag 30 april 2014 Auteur: Eigenaar: Beheerder: Rieks van der Straaten Het Waterschapshuis (HWH) Nieuwland

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening PRPV2012

Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening PRPV2012 Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening PRPV2012 Toelichting datum 1920 mei augustus 2014 versie 1.1.1 definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71 Regels Juni 2011 71 Juni 2011 72 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het van de gemeente Almere, vervat in de plankaart en deze regels. 1.2 plankaart de

Nadere informatie

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 inleidende regels Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Maatschappelijk 5 Artikel

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen. Behoort bij V.R. 2010/17 NOTA VAN WIJZIGINGEN Bestemmingsplan Ede West 2009 Voorgesteld wordt het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd vast te stellen. Het betreft wijzigingen naar aanleiding

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Veel te doen in 2016!

Veel te doen in 2016! GBI6 Applicatieinformatie 2016 > Veel te doen in 2016! > Achtergrondinfo: product 6.3 > Tip: planmatig naar 6.3 > Nieuwe helpdesk: GBIservices > Indexering GBI producten en onderhoud > Achtergrondinfo:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4615 22 maart 2010 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2010, nr. WJZ/9230923, houdende regels

Nadere informatie

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Een introductie voor leden van de expertgroep Informatiemodellen Harmen Mantel, Ordina ICT Management & Consultancy, werkzaam voor KING DOELSTELLING PRESENTATIE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie