FTP Kennisbrief 22 Mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FTP Kennisbrief 22 Mei 2010"

Transcriptie

1 FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 AFM: Maatregelen in 2009 AFM: Centrale thema s 2010 AFM: Controle op DVD AFM: Pas op voor grondaanbieders! Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Den Haag: Geen ondergrens BKR registratie Den Haag: Vrijstelling permanent wonen in vakantiehuis BrancheFlitsen HypotheekFlitsen PensioenFlitsen LevenFlitsen SchadeFlitsen ZorgFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: Maatregelen in 2009 In 2009 heeft de AFM 414 maatregelen genomen tegen de onderkant van de financiële dienstverlening (2008: 113 toezichtacties). Adviseurs en bemiddelaars kregen 23 boetes, 14 lasten onder dwangsom en 203 aanwijzingen. Verder trok de AFM 31 vergunningen in, deed ze éénmaal aangifte en bracht ze een publieke waarschuwing uit. In 141 dossiers kwam het tot een normoverdragend gesprek. Dit blijkt uit het Jaarverslag van de AFM. Het merendeel van de 23 boetes ziet op het onvoldoende inventariseren van de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument bij het adviseren in bijvoorbeeld hypotheken, consumptieve kredieten en kapitaalverzekeringen. De AFM heeft één boete opgelegd voor niet passend pensioenadvies, maar verwacht hiervoor in 2010 meer boetes op te leggen. De AFM heeft ook boetes opgelegd aan bemiddelaars en adviseurs die verzuimd hebben interne incidenten aan de AFM te melden, zoals het constateren van valse documenten in dossiers die aangebracht worden door een onderbemiddelaar en de betrokkenheid van medewerkers in een politieonderzoek naar witwaspraktijken. De AFM trok na eigen onderzoek 31 vergunningen in, voornamelijk vanwege problemen bij het invullen van het self assessment. Er werden 203 aanwijzingen opgelegd aan adviseurs en bemiddelaars die het self assessment ondanks herhaald verzoek niet hadden ingevuld. De meeste van de 14 lasten onder dwangsom werden opgelegd vanwege het niet reageren op informatieverzoeken.

2 AFM: Centrale thema s 2010 In 2010 stelt de AFM 8 thema s centraal als prioriteiten in het toezicht en de inzet van capaciteit: 1. productaanbieders gaan de klant centraal stellen; 2. kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter; 3. hoogte en risico s van pensioenen worden transparanter; 4. meer doelgerichte en snellere aanpak zware schendingen integriteit. 5. kwaliteit (financiële) informatie kapitaalmarkten wordt verbeterd; 6. internationale handelsplatformen worden eerlijker en efficiënter; 7. toezicht op marktmisbruik wordt meer zichtbaar; 8. bevorderen kwaliteit Europees toezicht. AFM: Controle op DVD De AFM gaat 4 keer per jaar extra letten op specifieke onderdelen in de informatieverstrekking van financieel dienstverleners. Van 6 mei t/m 20 mei vindt er een extra controleronde plaats op het DVD. De betrokken kantoren worden vooraf op de hoogte gesteld. Naast dit soort specifieke controles volgt de AFM op dagbasis hoe klanten worden geïnformeerd in reclame uitingen en ander materiaal. De onderzoeken vinden steekproefsgewijs plaats. Partijen die hun informatieverstrekking onvoldoende op orde hebben, worden de volgende keren standaard meegenomen in het onderzoek en krijgen een aantekening in het toezichtdossier. AFM: Pas op voor grondaanbieders! De AFM waarschuwt consumenten voor beleggingen in grond. Het is zeer onzeker of de beloofde hoge rendementen gehaald kunnen worden. Consumenten worden vaak verleid met een hoog positief rendement door te speculeren op een bestemmingsplanwijziging. De AFM raadt consumenten aan om vooraf goed onderzoek te doen. Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Door de demissionaire status komt het kabinet niet meer met voorstellen om de WGA te privatiseren. Dit meldt minister Donner van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens de minister blijkt uit de evaluatie van de WGA niet dat er uit het oogpunt van preventie een verschil is in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting bij werknemers tussen publieke en privaat verzekerde werkgevers. Het huidige duale systeem werkt efficiënt, aldus de minister, doordat private verzekeraars en UWV concurreren en werkgevers zelf kiezen voor de beste oplossing voor hun zieke werknemers. Den Haag: Geen ondergrens BKR registratie Minister De Jager van Financiën wil geen ondergrens voor een BKR registratie. Dat meldt hij in reactie op VVD Kamerlid Weekers die het idioot vindt dat mensen gedurende 5 jaar geen hypotheek kunnen krijgen, alleen omdat ze bijvoorbeeld een telefoonrekening van 90 niet op tijd betaald hebben. De Jager wil echter geen ondergrens, omdat die het moeilijker zou maken te voorkomen dat mensen te veel schulden krijgen. Hij stelt bovendien dat het risico op vergroting van betalingsproblemen bij personen met een achterstand op een mobiel telefoonabonnement drie keer hoger is dan bij de gemiddelde Nederlander.

3 Den Haag: Vrijstelling permanent wonen in vakantiehuis Het ministerie van VROM heeft een wetsvoorstel ingediend dat gemeenten verplicht een woonvergunning of vrijstelling af te geven voor recreatiewoningen die al langere tijd permanent worden bewoond. De betreffende woning moet dan al vóór permanent bewoond worden. Dat moet concreet aangetoond kunnen worden óf aannemelijk gemaakt worden, bijv. door gegevens te overleggen over de WOZ, het ophalen van huisvuil en telefoonrekeningen. Als bewoners al in de Gemeentelijke Basis Administratie staan geregistreerd, mag een vergunning niet geweigerd worden. Een 2de voorwaarde voor een woonvergunning is dat er recent geen tijdelijke gedoogverklaring of dwangsom voor het staken van permanente bewonen is opgelegd. Is dat wel het geval, dan mag geen vergunning worden verstrekt. Is er echter sprake van een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, dan moet juist wel een vergunning worden gegeven. Dat geldt ook als gemeenten de permanente bewoning al vele jaren stilzwijgend hebben gedoogd. De woningen moeten uiteraard voldoen aan de Woningwet. BrancheFlitsen Omzet online verzekeren De totale jaarlijkse omzet van online verzekeren bedraagt circa 0,5 miljard. Het ene jaar 100 miljoen meer, het ander jaar 100 miljoen minder. Ter vergelijking: de totale schademarkt bedraagt jaarlijks 13 miljard en de zorgmarkt zet jaarlijks 35 miljard om. PensioenPoint opgeheven Afab heeft de formule PensioenPoint opgeheven en binnen Inbiznis geïntegreerd in Pro Pensioen dat ruim 50 kantoren telt. Pensioendesk failliet Pensioendesk Nederland is failliet. Allianz, Aegon, Avéro Achmea, Generali en Reaal hadden de samenwerking al per 1 januari opgezegd. Het bedrijf werd gefinancierd door Zwitserleven. Er waren circa 20 franchisenemers. Inmiddels heeft intermediairbedrijf Flexis Groep de naam en goodwill overgenomen. Flexis wil de naam, beeldmerken, domeinnamen en websites gaan hanteren voor nieuwe activiteiten. Ook is het klantenbestand van de franchiseorganisatie overgenomen en het recht om de contracten met de franchisenemers over te nemen. Virtueel Verbond voor kleiner intermediair Voor kleinere intermediairbedrijven (tot 10 medewerkers) is er een nieuwe belangenclub: het Virtueel Verbond van Intermediairs (VVI). Het VVI wil het gezicht en de stem zijn van het kleinere intermediair in de zekerheid van de anonimiteit. De club zegt complementair te zijn aan organisaties als Adfiz, niet concurrerend. Over de houding t.o.v. Fidin staat niets vermeld in de Position papers. Het VVI kiest voor virtuele en anonieme contacten vanwege de kwetsbaarheid van het kleine intermediair door de macht en de lobby van de grote verzekeraars. Lidmaatschap: 10 per maand. DNB: Provisieloos abonnement is verzekeringsproduct Intermediairs die werken met een serviceabonnement zonder daarvoor provisie te ontvangen, zullen door De Nederlandsche Bank (DNB) beschouwd worden als rechtsbijstandverzekeraars. Daardoor moeten deze kantoren ook een vergunning als verzekeraar hebben. DNB vindt dat een serviceabonnement van een intermediair een verzekeringsproduct is omdat de dienstverlening wordt geboden bij onzekere voorvallen. DNB gaf vorig jaar al aan dat een adviseur geen abonnement kan aanbieden dat recht geeft op de dienstverlening die voor een assurantiekantoor gebruikelijk is, waarbij uitsluitend een vaste periodieke vergoeding aan de klant gevraagd wordt.

4 De Consumentenbond wil behoud van provisie op schadeverzekeringen omdat dit voor de consument het goedkoopst is. Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over de DNB visie: Dit kan niet het beoogde effect zijn gelet op de maatschappelijke discussie over de rol van het intermediair en diens beloning. Als de talrijke vergelijkbare serviceabonnementen als verzekeringen worden beschouwd, heeft dat vergaande gevolgen voor de consument én voor de aanbieders van dergelijke abonnementen. Fidin wil een spoedoverleg met DNB. DNB zet een streep door ontwikkelingen in de markt, gericht op nieuwe beloningsmodellen. Fidin is bezorgd over de positie van de (vele) kantoren die nu al op abonnementsbasis werken of dit overwegen. DNB heeft de Advies Periodieke Keuring (APK) van De Hypotheekshop goedgekeurd. CDFD advies gelijkstellingen Wft diploma's Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een aanvullende lijst van gelijkstellingen Wft diploma s gepubliceerd. De lijst moet nog door de minister van Financiën formeel worden bekrachtigd. Verdiensten assurantiepersoneel Binnendienstmedewerkers en leidinggevenden van een assurantiekantoor verdienen dit jaar bijna 1% meer dan in Dit blijkt uit het beloningsonderzoek van Bureau D&O. Volgens het bureau hebben de slechte economische situatie en de verkrappende marges voor assurantiekantoren een salarisdrukkend effect. Het toenemende deskundigheidsniveau en de schaarste aan goed opgeleide en ervaren medewerkers stimuleren het salaris. Een kwart van de assurantiekantoren hanteert naast een vast salaris een variabele beloning. In 2010 heeft het gemiddelde kantoor bijna 8 fte s (incl. vennoten of directeur/eigenaar). Een kwart van de kantoren verwacht de komende 2 jaar een (minimale) stijging van de personeelsbezetting, 17% verwacht een daling en ruim de helft voorziet een gelijke bezetting. Crisis kost verzekeraars $ 261 miljard Verzekeraars hebben wereldwijd $ 261 miljard verloren a.g.v. de financiële crisis, concludeert de Oeso. Europese verzekeraars verloren $ 69 miljard en Amerikaanse verzekeraars $ 189 miljard. AIG, ING Groep, Ambac Financial Group inc en Aegon waren samen goed voor de helft van de verliezen. AIG verloor bijna $ 100 miljard, ING Groep $ 18,6 miljard, Aegon $ 10,7 miljard en Fortis $ 9,3 miljard. De Oeso stelt dat verzekeraars hebben bijgedragen aan het ontstaan van de financiële crisis met verzekeringen op ingewikkelde financiële producten en kredietverzekeringen, en dan met name met het intrekken ervan sinds eind De organisatie concludeert dat verzekeraars geen grote verliezen hebben geleden door te beleggen in hypotheekgerelateerde financiële producten. HypotheekFlitsen AFM: Nieuwe normen hypotheekverstrekking De AFM heeft nieuwe normen opgesteld ter voorkoming van overkreditering bij hypotheken. Volgens de AFM laat de bestaande norm nog te veel ruimte voor te hoge hypotheken. Zo kunnen een aantal huishoudtypes de minimumbehoeften voor levensonderhoud niet meer opbrengen en is het risico op restschuld vaak te groot doordat leningen hoger zijn dan de aankoopwaarde van de woning. De AFM vindt dat te vaak uitzonderingen zijn gebruikt om de norm te overschrijden. In de nieuwe AFM normen zal er naast het inkomen ook rekening worden gehouden met de hypotheekhoogte in verhouding tot de woningwaarde. De hypotheek mag maximaal 112% van de aankoopwaarde van het huis bedragen (nu: 125%). Daarbij moet het deel van de schuld boven de aankoopwaarde binnen 7 jaar worden afgelost of gedekt door opgebouwd vermogen (dit geldt niet voor NHG hypotheken). Ook vrij vermogen kan gebruikt worden ter afdekking van de schuld boven

5 de woningwaarde. Bij verbouwing geldt de taxatiewaarde na de werkzaamheden als aankoopwaarde, waardoor ook (een deel) van de woningverbetering gefinancierd kan blijven worden. De AFM wil ook de huidige inkomensnorm aanpassen waarbij er beter rekening gehouden moet worden met de samenstelling en het budget van het huishouden (drie huishoudtypen). Het Ministerie van Financiën zal het toetskader hypothecaire kredietverlening verwerken in een Algemene Maatregel van Bestuur. Ten aanzien van het voorstel om te toetsen op basis van drie huishoudtypen krijgt de sector gelegenheid om met een alternatief voorstel te komen (dat getoetst wordt door de AFM) dat dezelfde doelstelling bereikt in het kader van risicobeperking voor consumenten. Het nieuwe toetskader moet begin 2011 ingaan. De Consumentenbond vindt het AFM voorstel buitenproportioneel omdat het negatieve effecten heeft voor grote groepen huizenkopers. Kopers die ook de KK meefinancieren zien de hypotheeklasten in de eerste 7 jaar sterk stijgen. De nieuwe plannen richten zich op de schuldenproblematiek terwijl uit onderzoek van de bond blijkt dat er nauwelijks verband is tussen schuldenproblematiek en hypotheekverstrekkingen. Na felle kritiek van banken en de Tweede Kamer heeft minister De Jager van Financiën het voorstel ingetrokken om gezinnen met kinderen een minder hoge hypotheek te geven. Fidin en OvFD vinden dat de aanpak van overkreditering niet geïsoleerd, maar coherent in samenhang met de totale woningmarktproblematiek moet worden aangepakt. Negatief zijn ze over de verplichte vervroegde aflossing van 12% in 7 jaar. Ook betreuren ze het dat de AFM qua financiering geen rekening houdt met eventuele verzekeringen die het risico op restschuld kunnen verminderen. AFM: Hypotheekverstrekkers gedragen zich beter De AFM signaleert dat er steeds minder overkreditering plaats vindt bij het verstrekken van hypotheken. Dat zei bestuursvoorzitter Hoogervorst bij de presentatie van het Jaarverslag Volgens hem komt het betere verstrekkingsbeleid deels door de financiële crisis en deels door de negatieve publiciteit die gepaard gaat met overtredingen. SER commissie wil hervorming woningmarkt Een onafhankelijke commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) stelt voor de eigen woning in het belastingstelsel in box 3 te plaatsen zodat eigenaren van duurdere woningen minder profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Verder wil de commissie de overdrachtsbelasting afschaffen. Op de huurmarkt zouden voor goede, maar relatief goedkope woningen hogere huren moeten gelden, vooral daar waar veel vraag naar huurwoningen is. Volgens het Centraal Planbureau leiden deze voorstellen bij koopwoningen tot een prijsdaling van 5 tot 10%, maar komt de woningmarkt wel weer in beweging. Ook de Stichting Vastgoed Overleg pleit voor een brede hervorming van de woningmarkt. De stichting vindt dat de hypotheekrenteaftrek per 2014 gefaseerd in 30 jaar moet worden afgebouwd, dat er voor huurders in de sociale sector om de 5 jaar een inkomenstoets moet komen om scheefwonen tegen te gaan en dat de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. (On)tevredenheid over hypotheekadvies Van alle hypotheekklanten zijn 4 op de 6 zeer tevreden over het hypotheekadvies en is 1 op de 6 niet tevreden. Dit blijkt uit de Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur door Independer. Ruim mensen hebben een oordeel gegeven over hun hypotheekadvies. Inmiddels hebben ruim hypotheekkantoren zich aangemeld bij Independer. Econoom: Woekerpolissen schaden huizenmarkt De ruim 1 miljoen woekerpolissen die gekoppeld zijn aan een hypotheek vormen een bedreiging voor de huizenmarkt. Dit stelt hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot n.a.v. het boek De Woekerpolisaffaire. De aan hypotheken gekoppelde beleggingspolissen kunnen huizenbezitters in de toekomst opzadelen met restschulden die voor hen mogelijk onbetaalbaar zijn. Hierdoor dreigen de huizenprijzen nóg verder omlaag te gaan. De schade die Nederland hierdoor oploopt, overschrijdt de grens van 20 miljard, berekende Boot. Dat is het tienvoudige van de schikking die verzekeraars vorig jaar met enkele gedupeerdenstichtingen overeenkwamen. Volgens Boot zijn toezichthouders

6 zéér ongerust over het scenario dat alle polishouders hun recht gaan halen en daarbij in het gelijk gesteld worden. Dat zou enkele verzekeringsmaatschappijen aan het wankelen kunnen brengen. Boot pleit voor een onafhankelijk onderzoek. Het Verbond noemt de kritiek niet nieuw. KNB: Nader beraad over derdengelden Half april meldde het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat het de Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden zou aanscherpen. Daarmee zou de uitzondering namelijk dat de notaris het honorarium uitbetaalt aan adviseurs als makelaars, hypotheekadviseurs of advocaten komen te vervallen. Inmiddels heeft de KNB aangegeven dat de toelichting op de beleidsregel vooralsnog ongewijzigd blijft. Het bestuur van de KNB beraadt zich nog wel op de rol en de positie van de notaris m.b.t. tot derdengelden. WEW: Meer NHG hypotheken In het 1ste kwartaal van 2010 hebben huishoudens hun hypotheek afgesloten met NHG (1ste kwartaal 2009: circa ). Momenteel worden 4 van de 5 woningaankopen gefinancierd met NHG; voorheen was dat 1 op de 2 woningen. Het betreft (2009: ) leningen voor de aankoop van een woning en leningen (2009: 4.000) voor woningverbetering. In het 1ste kwartaal van 2010 heeft NHG uitvoerder WEW 307 verliesdeclaraties ontvangen wegens gedwongen verkoop (1ste kwartaal 2009: 167). Voor heel 2010 worden (2009: 750) gedwongen verkopen met verlies verwacht. In 15% van de gevallen is werkloosheid de oorzaak, in 35% van de gevallen echtscheiding. WEW: Boete voor fout verstrekte NHG hypotheken Financiële instellingen die fouten maken bij het verstrekken van NHG hypotheken moeten in de toekomst kunnen worden beboet. Directeur Karel Schiffer van het Waarborgfonds Eigen Woningen is met de overheid in overleg over een boetesysteem. Vooral in de hoogtijperiode hebben mensen een NHG hypotheek gekregen terwijl dat eigenlijk niet kon, bijvoorbeeld omdat de huizenkoper nog een andere schuld had uitstaan. De fouten hebben ertoe geleid dat het Waarborgfonds de afgelopen 2 jaar financiers van hypotheken minder schadeloos hebben gesteld nadat huiseigenaren hun hypotheeklasten niet meer konden opbrengen. Een boetesysteem moet het aantal fouten terugdringen, aldus Schiffer. In 2008 en 2009 kregen financiers bij ongeveer een kwart van de NHG hypotheken hun geld niet volledig terug als een huiseigenaar de hypotheek niet meer kon betalen. In de jaren ervoor ging het om hooguit 14%. Twijfels aan waardering NHG hypotheek Kredietbeoordelaar Fitch betwijfelt of de Nederlandse hypotheken met NHG de hoogste kredietwaardering kunnen behouden. Fitch wijst er op dat banken de afgelopen jaren niet al hun geld hebben teruggekregen uit het Waarborgfonds Eigen Woningen als huiseigenaren niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Nu hebben schuldpapieren van NHG hypotheken nog een triple A waardering. Als Fitch overgaat tot een afwaardering wordt het duurder om de hypotheken te financieren. Dit kan ook gevolgen hebben voor mensen die een NHG hypotheek willen aanvragen. Taxatienormen voor NHG financieringen Begin april hebben de brancheverenigingen van taxateurs (NVM, VBO, VastgoedPRO) de normen (pdf) gepubliceerd voor taxateurs en taxatierapporten en de controle hierop. Voor dit moment betekent dit dat de tot 1 juli 2010 erkende validatie instituten, die de taxatierapporten namens NHG controleren, per 1 mei 2010 de normen van de brancheverenigingen dienen te volgen. Ook is de tijdelijke erkenning verlengd tot 1 januari Daarna dient een erkend validatie instituut te voldoen aan de dan geldende certificeringsregeling. CBS: Hypotheekverstrekking gehalveerd In 2009 hebben huishoudens voor 19 miljard aan hypothecaire leningen gesloten. Dat is het laagste niveau sinds 1995, aldus het CBS. De totale hypothecaire schuld van alle huishoudens bedroeg eind vorig jaar 637 miljard (2008: 618 miljard). In 2006 en 2007 groeide de hypotheekmarkt nog met ongeveer 40 miljard per jaar.

7 IG&H: Minder hypotheken Het aantal afgesloten hypotheken is de eerste 2 maanden van dit jaar gedaald met 11% t.o.v. een jaar geleden. Dat meldt IG&H Consulting o.b.v. gegevens van het Kadaster. Volgens het adviesbureau heeft het politieke debat over beperking van de hypotheekrenteaftrek aan de daling bijgedragen. NVM: Wisselend beeld woningmarkt De NVM meldt dat de prijs van een gemiddelde koopwoning in het 1ste kwartaal met 0,4% is gestegen tot In totaal werden de eerste 3 maanden van dit jaar woningen verkocht. Dat is 14,7% meer dan in dezelfde periode De tijd dat een woning te koop staat, is verder toegenomen tot 231 dagen. Bijna 31% van de huizen staat langer dan een jaar te koop (2008: 17%). Er staan woningen te koop, evenveel als in NVM woningmakelaars zagen in 2009 de omzet met 27,2% dalen. In 2009 daalde het aantal transacties met 30% tot (2008: ruim ). Kadaster: Hypotheekproductie daalt minder In februari er is voor 4,5 miljard aan nieuwe hypotheken ingeschreven bij het Kadaster: 3% minder dan in februari Vorig jaar februari bedroeg de productiedaling nog 41% t.o.v dezelfde maand In februari 2010 is het aantal nieuwe woninghypotheken met 4,6% gedaald en bedroeg de gemiddelde hypotheek bijna euro (februari 2009: ). Banken zagen de hypotheekomzet met 3% dalen waarmee hun marktaandeel ruim 62% is. De hypotheekbanken en bouwfondsen hebben een marktaandeel van 12,7% en buitenlandse partijen 1,5%. CBS: Prijsdaling blijft afvlakken De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 3,5% lager dan in maart Vergeleken met februari waren de prijzen 0,3% lager. De prijsdalingen lijken de laatste 2 maanden af te vlakken, zo blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen daalden met 2,5% het minst in prijs; vrijstaande woningen daalden met 4,6% en twee onder een kapwoningen met 4,0%. In alle provincies waren de prijzen lager dan in maart In maart werden ruim bestaande woningen verkocht: 16% meer dan in maart Jaap.nl = Telegraaf De 50% aandelen van DSB in huizenzoeksite Jaap.nl zijn door de curatoren verkocht aan Telegraaf Media Nederland. Jaap.nl is na Funda de tweede huizenzoeksite met ongeveer unieke huizenzoekers. Verkopers trekken woning (tijdelijk) terug 1 op de 5 te koop staande huizen wordt weer van de markt gehaald omdat de verkoop tegenviel. Dit blijkt uit een analyse over woningen die online te koop worden aangeboden door softwarebedrijf Dankers & Frank. In 2009 ging het om huizen. In totaal stonden op Funda objecten te koop. De NVM bevestigt de trend. Volgens de NVM werden in de periode november 2008 t/m november 2009 circa woningen onverkocht van de markt gehaald. Een deel van deze woningen komt later terug op de markt tegen een lagere vraagprijs of met nieuwe foto s. AFM boete voor ELQ De AFM heeft op een bestuurlijke boete van opgelegd aan ELQ Hypotheken omdat het bedrijf beoordelingscriteria hanteerde die onvoldoende gericht waren op het voorkomen van overkreditering (overtreding van art. 115, eerste lid, van het BGfo). De AFM ziet de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) als een gedegen invulling van de open normen t.a.v. overkreditering. De boete is opgelegd omdat ELQ bij de berekening van het deel van het inkomen dat materieel aan woonlasten mag worden uitgegeven, uitgaat van het gezamenlijke inkomen terwijl de GHF voorschrijft dat hiervoor alleen het hoogste inkomen mag worden gehanteerd. Ook hanteerde ELQ hogere woonlastenpercentages dan die in de GHF tabellen. Tot slot gaf ELQ bij een overschrijding van de GHF norm slechts in algemene bewoordingen aan waarom het verstrekte

8 hypothecaire krediet toch verantwoord was, zonder cijfermatige onderbouwing. ELQ verstrekt sinds september 2008 geen hypotheken meer in Nederland en beheert alleen bestaande hypotheken. Eigen Huis (semi) verontwaardigd over einde koopsubsidie Vereniging Eigen Huis en De Telegraaf stellen dat tot starters gedupeerd worden doordat de koopsubsidiepot eerder leeg is dan zij konden weten. Eigen Huis stelt dat uitvoeringsorgaan Agentschap NL al op 29 maart wist dat de subsidiepot leeg was, maar pas op 13 april bekendmaakte dat alle aanvragen na 29 maart worden afgewezen. Mensen die tussen deze twee datums een huis kochten en een aanvraag indienden, krijgen nu geen subsidie meer en kunnen in ernstige financiële problemen komen of zien zich gedwongen de koop te ontbinden. Aldus Eigen Huis. Eigen Huis maakt ten onrechte ophef. Op 23 maart liet minister Van Middelkoop (VROM) al weten dat de pot voor de koopsubsidie bijna leeg was. Bovendien gaven SenterNovem en Agentschap NL al vanaf 19 maart op hun sites aan hoeveel aanvragen nog konden worden toegekend: Vanaf maandag 22 maart 2010 kunnen aanvragers dagelijks op de website van Koopsubsidie lezen hoeveel aanvragen toegekend kunnen worden met het resterende budget. Op 29 maart bleek het budget overschreden te zijn. Vooral meer huurwoningen met energielabel Eind 2009 had bijna een kwart van de Nederlandse woningen een energielabel. Halverwege 2009 was dit nog 13%. Het aandeel woningen met een energielabel verschilt flink tussen de provincies. In Zeeland nam het aandeel gelabelde woningen fors toe, maar Groningen blijft koploper met 30%. Utrecht en Noord Holland zijn met 18% hekkensluiters. Er zijn slechts gelabelde koopwoningen en bijna 1,5 miljoen gelabelde huurwoningen. PensioenFlitsen Pensioenvisie kabinet Het kabinet heeft op basis van de bevindingen van commissies Goudswaard en Frijns conclusies getrokken voor de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het gaat om het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen, de kosten van de vergrijzing en aanpassingen in de aanvullende pensioenen. Het kabinet wil meer zekerheid voor pensioengerechtigden, een reëler vooruitzicht van pensioen en meer helderheid over risico s. Het kabinet wil deze zaken via overleg met de sociale partners en via het wettelijk kader (Pensioenwet en Financieel Toetsingskader) aanpassen. Concreet stelt het kabinet voor dat: pensioenfondsen pensioenregelingen kunnen afspreken waarbij een waardevast pensioen voorop staat dat rekening houdt met gestegen kosten van levensonderhoud; pensioenfondsen onder voorwaarden pensioenaanspraken kunnen aanpassen als de financiële positie van een pensioenfonds dat noodzakelijk maakt; pensioenfondsen meer in reële termen met de deelnemers moeten communiceren; de pensioenaanspraken afhankelijk kunnen worden van de levensverwachting om de financiële schokbestendigheid van de pensioenfondsen te vergroten; het huidige Financiële Toetsingskader wordt aangepast om de zekerheid van de pensioenen te vergroten; pensioenfondsen bij zwaar weer iets meer tijd krijgen voordat zij herstelplannen moeten indienen. Het kabinet wil werknemers vanwege de mogelijkheid van voorwaardelijke pensioenaanspraken gebaseerd op de financiële positie en/of levensverwachting de kans geven langer door te werken dan tot 65 jaar en komt daarom nog vóór de zomer met een voorontwerp van wet daartoe. DNB: Kleine pensioenfondsen presteerden beter dan grote Kleine pensioenfondsen zijn beter door de crisis gekomen dan grote fondsen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank. Kleine pensioenfondsen belegden in minder complexe effecten en dekten hun renterisico beter af. De dekkingsgraad van de doorgaans kleine ondernemingspensioenfondsen

9 daalde tussen het 3de kwartaal van 2007 en 1 januari 2010 van 150 naar 116%. De grote bedrijfstakfondsen hadden een verval van 149 naar 106%. De uitkomsten contrasteren met de uitspraak van DNB directeur Joanne Kellermann dat het aantal pensioenfondsen zou moeten afnemen van 600 naar 100. Dat zou leiden tot een hoger kennisniveau van fondsbestuurders, want met minder fondsen is het makkelijker om deskundige bestuurders te vinden. CBS: Financieel vermogen huishoudens Het financieel vermogen (bezittingen / schulden) van huishoudens is in 2009 met 136 miljard toegenomen, de grootste jaartoename ooit. Hiermee is ruim de helft van het in 2008 verdampte vermogen terugverdiend. De toename is vooral te danken aan het herstel van de aandelenkoersen. Koerswinsten op beleggingen zorgden voor een vermogensstijging van 123 miljard, waarvan 91 miljard in beheer is bij pensioenfondsen. De eigen aandelen van huishoudens stegen met 26 miljard. CBS/TNO: Meer acceptatie doorwerken tot 65ste 42% van de werknemers wil doorwerken tot 65 jaar (2005: 21%). Slechts 13% wil ook na het 65ste levensjaar werken. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009 door TNO en CBS. Het zijn vooral 55 plussers die niet tot hun 65ste willen doorwerken. Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Werknemers met een hogere opleiding willen vaker tot 65 jaar doorwerken dan middelbaar en laag opgeleiden en het zijn vooral hoogopgeleide mannen die na hun 65ste willen doorwerken. Woekerpensioen niet altijd gecompenseerd Niet alle woekerpensioenen komen in aanmerking voor compensatie, zo blijkt uit navraag door het Financieele Dagblad bij het Verbond van Verzekeraars. Polissen met een gegarandeerde uitkomst worden niet gecompenseerd. Verzekeraars hebben toegezegd dat ze alle semicollectieve polissen gingen omzetten naar collectieve polissen en de financiële schade zouden compenseren. De inmiddels afgesproken kostennorm geldt echter alleen voor contracten op basis van een beschikbare premieregeling met beleggingsmogelijkheid (waarbij de uitkomst onzeker is). Andere polissen vallen niet onder de norm, omdat de deelnemer daarbij wel een afgesproken bedrag krijgt, laat het Verbond weten. Semicollectieve polissen met een eind of middelloonregeling en polissen met een beschikbare premieregeling waarbij het eindkapitaal is gegarandeerd worden dus niet gecompenseerd. LevenFlitsen Particulieren stappen uit beleggingsfondsen De particuliere beleggersmarkt in Nederland is op het laagste niveau aangeland sinds In totaal belegden huishoudens: 3% minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Millward Brown. In 2009 startten huishoudens met beleggen tegen in Beleggers zijn wel positiever gestemd en ze nemen meer risico. Zij beleggen meer in aandelen, maar minder in beleggingsfondsen. Sinds 2000 belegde driekwart van de beleggers in een fonds, nu is dat nog 62%. Ruim de helft van de beleggers gebruikt een professionele adviseur. Levensverzekeringen uit de gratie De omzet van levensverzekering is in januari en februari opnieuw gedaald, zo meldt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). De nieuwe productie van Nederlandse levensverzekeraars is in de eerste 2 maanden van dit jaar met 17% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2009 toen de nieuwe productie al met 25% was gekrompen vergeleken met dezelfde periode in Toen werd er nog 1,7 miljard aan nieuwe levensverzekeringen afgesloten. Dit jaar was dat minder dan 1,1 miljard. Redenen voor de afname: de economische omstandigheden, de zwakke huizenmarkt, maar vooral het feit dat consumenten geen vertrouwen meer hebben in levensverzekeringen als instrument bij het opbouwen van vermogen. Ze stappen massaal over naar bankspaarproducten, die als goedkoper en eenvoudiger worden gezien. Verzekeraars verwachten dat de vraag zich niet zal herstellen.

10 Delta Lloyd schrapt lijfrentepolissen Delta Lloyd schrapt per 1 juni de particuliere levensverzekeringsproducten Financieel VrijheidsPlan (Lijfrente, Gouden Handdruk, Hypotheek en Kapitaal) en de traditionele Lijfrenteverzekering tegen premiebetaling. Delta Lloyd kiest voor bancaire oplossingen. Delta Lloyd blijft wel actief op de particuliere levenmarkt met overlijdensrisicoverzekeringen, direct ingaande lijfrentes en hypotheekspaarverzekeringen. SchadeFlitsen Autopolissen vaak onbegrijpelijk De polisvoorwaarden van de meeste autoverzekeraars zijn volslagen onbegrijpelijk voor de gemiddelde consument, zo blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl. In het onderzoek zijn de polisvoorwaarden van 46 autoverzekeraars onderzocht op begrijpelijke taal. Vrijwel alle onderzochte voorwaarden scoren taalniveau C1, een niveau dat 60% van de consumenten niet begrijpt. De voorwaarden van Neerlandia, VVS, Hema, Erasmus en Noordhollandse van 1816 scoren zelfs taalniveau C2. Ditzo, InShared en Orion Direct scoorden bovengemiddeld met B2 niveau. Autopolissen goedkoper dan in 2008 Autoverzekeringen zijn nu 12% goedkoper dan in Dat blijkt uit de Research Special Autoverzekeringen van MoneyView. De goedkoopste aanbieder nu is 30% goedkoper dan de goedkoopste aanbieder in Meer schadegevallen Waarborgfonds Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar ruim schadegevallen behandeld en in totaal 60 miljoen aan schadevergoeding uitgekeerd (2008: 57 miljoen). Dit blijkt uit het jaarverslag over In ruim van de behandelde schadegevallen ging het om schade aan een geparkeerde auto. In iets meer dan dossiers was sprake van letsel, terwijl beschadigd wegmeubilair tot ruim claims leidde. Weer meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen In het laatste kwartaal van 2009 is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het eerst in 7 jaar weer licht toegenomen. Eind 2009 zijn er arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ, WIA, Wajong) verstrekt. In de afgelopen 2 jaar nam het aantal WIA en Wajong uitkeringen met gemiddeld per maand toe. ZorgFlitsen Schuldhulpverlening wanbetalers Zorgverzekeraars Nederland en de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, gaan mensen helpen die hun zorgpremie niet kunnen betalen. De gemaakte afspraken over de uitvoering van de schuldhulpverlening zijn vastgelegd in een convenant. Sinds september 2009 regelt de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (onderdeel van de Zorgverzekeringswet) dat bij wanbetalers met een premieachterstand van meer dan 6 maanden, een bedrag ingehouden kan worden op het salaris of de uitkering. Dit bedrag is 30% hoger dan de nominale premie voor de basisverzekering. In principe wordt de inhouding pas stopgezet als de schuld is voldaan. Op grond van het convenant wordt de inhouding nu ook gestopt als er een stabilisatieovereenkomst is aangegaan tussen de wanbetaler en de schuldhulpverlenende organisatie. Het aantal wanbetalers in de zorg is volgens het CBS vorig jaar met gestegen naar

11 CommunicatieFlitsen Driekwart intermediairsites heeft geen nieuws Driekwart van de websites van intermediairs bevat geen nieuwsberichten of actualiteiten, 21% heeft wel een nieuwsvoorziening. Op de sites die wel nieuws brengen, staat in bijna 40% van de gevallen sterk verouderd nieuws. Dat blijkt uit een steekproef onder 850 intermediairsites. Van de kantoren die nieuwsberichten op hun site presenteren, doet 33,5% dat op een kwalitatief goede manier. Daar is het nieuws relevant voor de doelgroep, begrijpelijk geschreven en actueel. Van de goed scorende kantoren vult ongeveer eenderde zelf het nieuws in en tweederde neemt het nieuws af van een nieuwsformule als DenK, Hofstaete of FTP Communicatie. De overige nieuwspresentatie is onder de maat, verouderd of niet passend bij de dienstverlening: 14% plaatst algemene berichten van kranten of tijdschriften die niet worden geselecteerd op relevantie en bij 38% is het nieuws sterk verouderd (laatste bericht ouder dan 6 maanden). Conclusies steekproef: 73% van de intermediairs heeft een website zonder nieuws of actualiteiten 21% van de websites presenteert nieuwsberichten. Van deze kantoren: o presenteert 33,4% het nieuws op een kwalitatief goede manier o presenteert 38% sterk verouderde berichten o laat 20% het nieuws verzorgen door een extern bureau o neemt 14% algemene nieuwsberichten over van landelijke media o presenteert 6% alleen kantoornieuws FTP Communicatie: Het verrast ons niet dat driekwart van de kantoren geen nieuws op hun site plaatst. Een site kan zelfs heel goed zijn zonder actualiteiten te bevatten. Maar mét een goede nieuwsvoorziening laat je wel zien dat je actueel bent en beloon je regelmatige bezoekers van je site. De eerste keuze is dus: wel of niet doen? Doe je het wel, dan moet je weten of je het zelf doet of via een extern bureau. Wil je het nieuws zelf plaatsten op je site, dan heb je een enthousiasteling of een webredacteur nodig die dagelijks het nieuws bijhoudt, de berichten in heldere woorden kan vertalen naar de doelgroep en op de site plaatst. Laat je het over aan een extern bureau, dan moet je je afvragen hoeveel geld je ervoor over hebt en of het nieuws voldoet aan jouw criteria. Kwalitatief goede nieuwsberichten volgens FTP Communicatie: Frequentie: wordt het nieuws regelmatig (dagelijks, wekelijks, maandelijks) ververst Relevantie: zijn de nieuwsberichten relevant voor de doelgroep Klantgericht: zijn de nieuwsberichten vertaald in heldere en begrijpelijke taal Branchegericht: passen de nieuwsberichten bij de dienstverlening van de afzender Redactie voor financiële professionals De FTP Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar professionals werkzaam bij verzekeraars, ketens, serviceproviders en intermediairs. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door TDM, Fintool.nl en Hofstaete. Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , of Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Bij verder gebruik van de teksten stellen wij bronvermelding op prijs.

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl

Informatiedocument. info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Informatiedocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : Internet: info@ikink-koenders.nl www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur Kopers komen te kort Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen Auteurs: Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur 1 Inhoud Aanleiding Maximale lening Gevolgen aanscherping

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA den Haag Kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën,

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën, Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 24 mei 2007 FM 2007-00924 U Onderwerp Vragen van

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden en de hoogte

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ACADIUM BASTION BV Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens: De kerngegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Veghel,23 januari 2010 25 januari 2010 J. (Jan) Bot MBA Rabobank Nederland Rabobank Inhoud De woningmarkt Analyse Visie Rabobank op woningmarkt in

Nadere informatie

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten

Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Aflevering 2 - Advies over verantwoorde woonlasten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Stel & Toes Assurantiën

Stel & Toes Assurantiën Stel & Toes Assurantiën Dienstenwijzer Particulieren Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie