Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)"

Transcriptie

1

2 Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag

3 Colofon Tekst: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de uitgave van dit boek, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor de gevolgen daarvan. 2

4 Wie is is een organisatie die financieel advies geeft aan boventallige en ontslagen werknemers. Wij geven advies over uw ontslagvergoeding (transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) en de fiscale en financiële consequenties van ontslag (ook in relatie tot een eventuele WWuitkering). Wij hebben veel ervaring in het omgaan met ontslagsituaties, waardoor wij uw situatie goed kunnen inschatten en ons advies hierop afstemmen. Wij zijn gevestigd in Soest en werken landelijk. Jaarboekje 2015 Complete informatie over uw ontslagvergoeding en transitievergoeding Dit jaarboek bestaat uit de volgende onderdelen: Kantonrechtersformule (bepaalt hoogte van de ontslagvergoeding) Transitievergoeding (bepaalt hoogte van de ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015) Hoeveel belasting betaalt u over uw ontslagvergoeding en transitievergoeding Heeft u recht op een WW-uitkering, hoe hoog is uw WW-uitkering en hoe lang heeft u recht op een WW- uitkering Heeft u recht op inkomensafhankelijke toeslagen (zorg-, huurtoeslag) Pensioen en AOW Tips om te besparen op uw maandelijkse lasten Contactgegevens Vredehofstraat HA SOEST Tel Antwoordnummer TA SOEST Gratis boek "Van werk naar werk" De meeste werknemers die met ontslag te maken krijgen, zoeken een nieuwe baan. Voor hen is het boek Van werk naar werk geschreven door Nextjob Outplacement en Opleiding. Nextjob Outplacement begeleidt ontslagen werknemers bij het vinden van een nieuwe baan en zet succesvolle instrumenten in. NextJob is zusterbedrijf van. U bestelt dit gratis boek via Nextjob of

5 Inhoudsopgave Wie is Ontslagvergoeding Hoe hoog is uw ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule Ontslag met wederzijds goedvinden Wat gebeurt er als u in 2015 een ontslagvergoeding krijgt? Wat te doen met uw netto ontslagvergoeding? Wat kunt u doen op fiscaal gebied? Middelen Benutten van jaarruimte Andere manieren om meer uit uw ontslag te halen Bedingen hogere ontslagvergoeding Aanvulling op WW Transitievergoeding bij ontslag vanaf 1 juli Wie heeft recht op een transitievergoeding Transitievergoeding tijdig ontvangen Hoe hoog is de transitievergoeding Transitievergoeding gemaximeerd Transitievergoeding voor 50-plussers is hoger Transitievergoeding bij kleine mkb-werkgevers kan lager zijn Hogere 50-plus transitievergoeding geldt niet voor kleine werkgevers Mkb werkgevers in slechte financiele positie lagere transitievergoeding Voorbeelden transitievergoeding Werknemer van 48 jaar en 14 jaar in dienst Werknemer ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst Werknemer werkt bij Mkb-werkgever in financiële problemen Belasting betalen over transitievergoeding Voorbeeld belasting betalen over transitievergoeding Transitievergoeding bestemd voor van werk naar werk en opleiding Van Werk naar werk traject Transitievergoeding gebruiken voor van werk naar werk of scholing Transitievergoeding voor outplacement en/of scholing Outplacement is verzamelterm voor van werk naar werk begeleiding Opleiding volgen met de transitievergoeding Scholing en cursussen Aantal opleidingen is gigantisch Opleiding van werk naar werk (sollicitatietrainingen, etc.) MBO- en HBO-opleidingen Vmbo-havo-vwo Taalcursussen Beroepscursussen Computer-opleiding Arbo-opleiding BHV-opleiding Social media-cursussen Communicatie, Media en Muziek opleidingen Opleidingen tot coach Opleidingen Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening Management/ leiderschap-opleidingen Workshop start eigen zaak Ontslag via vaststellingsovereenkomst, UWV of kantonrechter ontslag-routes bij individueel ontslag Ontslag via een vaststellingsovereenkomst Ontslag met wederzijds goedvinden

6 4.2.2 Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast Vaststellingsovereenkomst inhoud Vaststellingsovereenkomst en recht op WW-uitkering Ontslag via UWV Wanneer ontslag via UWV? Ontslag via de kantonrechter Ontslag wegens persoonlijke redenen of verstoorde arbeidsrelatie Sociale zekerheid na ontslag WW (Werkloosheidswet) Wat is WW? WW-uitkering Maximale hoogte en duur WW-uitkering Duur WW-uitkering Voorbeeld duur WW-uitkering Alle arbeid na 6 maanden verplicht accepteren vanaf 1 juli Lager inkomen aangevuld met WW-uitkering vanaf 1 juli WW-uitkering Kortere WW-uitkering vanaf WW aanvragen Verplichtingen bij WW Wat heeft u aan UWV? Cursussen, trainingen, sollicitatietips, tips bij het zoeken naar werk Eigen bedrijf vanuit de WW; startersregeling of geleidelijk WW afbouwen? Bijstand en IOW/ IOAW Wat is bijstand? IOAW IOW Inkomensafhankelijke toeslagen Zorgtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Huurtoeslag Pensioen Toekomst pensioen Opgebouwd pensioen via werkgever Zelf aanvullend pensioen opbouwen Bezuinigen Vaste lasten Hypotheek Overige leningen (consumptief) Andere vaste lasten, zoals verzekeringen Gas, stroom, telefoon, internet Alimentatie betalen Variabele uitgaven, zoals boodschappen en vakanties Boodschappen Vakanties Automatische overschrijvingen doorlopen Spullen lenen of ruilen Belastingaangifte Geld verdienen Verkopen van spullen en diensten Autodelen en betalende lifters

7 1. Ontslagvergoeding 1.1 Hoe hoog is uw ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule De hoogte van de ontslagvergoeding kan worden bepaald door de kantonrechtersformule. Tot 1 juli 2015 mogen kantonrechters bij individueel ontslag een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule toekennen. Vanaf 1 juli 2015 ontvangen werknemers bij ontslag via de kantonrechter de -lagere- transitievergoeding. Werkgevers en werknemers mogen altijd in onderling overleg de kantonrechtersformule blijven afspreken, ook na 1 juli Met de kantonrechtersformule wordt de ontslagvergoeding berekend aan de hand van het laatst verdiende salaris, leeftijd, duur van het dienstverband en een correctiefactor. Deze formule is bekend als de ABC-formule. De letters A, B en C staan voor: A = Aantal gewogen dienstjaren B = Beloning per maand C = Correctiefactor Voor de factor A, het aantal gewogen dienstjaren, wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Deze dienstjaren worden vervolgens op de volgende wijze gewogen: Leeftijd Wegingsfactor Tot 35 jaar 0.5 Van 35 tot 45 jaar 1.0 Van 45 tot 55 jaar 1.5 Vanaf 55 jaar 2.0 De peildatum voor de leeftijd is de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. In Sociaal plannen wordt soms een hogere wegingsfactor gehanteerd. Onder de factor B, de bruto beloning per maand, vallen: Vast bruto maandsalaris 13e maand Structureel overwerk Vakantiegeld Structurele winstdeling Vaste ploegentoeslag Onder de factor B vallen niet: Werkgeversdeel pensioenpremie Premie zorgverzekering Auto van de zaak Onkostenvergoeding Niet-structurele winstdeling Tantième In de praktijk blijkt dat over de beloning soms discussie ontstaat. Ter vermijding van die discussie is voor bovenstaande aanbeveling gekozen en is de ruimte voor afwijking slechts beperkt mogelijk. In 6

8 voorkomende gevallen kan toch aanleiding bestaan een uitzondering te maken. Dat gebeurt vooral als een groot deel van de beloning bestaat uit provisie. De correctiefactor C is de variabele factor van de kantonrechtersformule, die door de kantonrechter wordt ingevuld naar aanleiding van de omstandigheden. Bij een neutrale ontbinding is de correctiefactor gelijk aan 1. Hiervan is sprake als beide partijen even weinig valt te verwijten; bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zal de correctiefactor meestal op 1 worden gesteld. De C is 0 als het ontslag geheel aan de werknemer te wijten is. Hiervan is sprake bij wangedrag of diefstal door de werknemer. De kantonrechter kan een correctiefactor tussen de 0 en de 1 hanteren als eigenlijk een correctiefactor 1 zou moeten worden gehanteerd, maar het bedrijf financieel nauwelijks in staat is om de ontslagvergoeding te betalen. Een correctiefactor van meer dan 1 kan worden vastgesteld als het ontslag of de gevolgen daarvan in hoge mate de werkgever is te verwijten. Factoren die daar invloed op kunnen hebben, zijn onder meer in hoeverre de werkgever tijdig heeft ingespeeld op veranderende marktomstandigheden en de mate waarin de werkgever heeft geïnvesteerd in trainingen en opleidingen voor zijn werknemers. Ook als de uitkomst van de kantonrechtersformule leidt tot een oneerlijke uitkomst kan een factor C van meer dan 1 worden vastgesteld. Voorbeeld daarvan is het ontslag van een oudere werknemer die net een paar maanden in dienst is. Bereken uw ontslagvergoeding Ontslag met wederzijds goedvinden Bij ontslag met wederzijds goedvinden "regelen" werkgever en werknemer het ontslag onderling, meestal met hulp van juristen. Vaak zal een ontslagvergoeding worden afgesproken, bijvoorbeeld op basis van de kantonrechtersformule. De correctiefactor C is dan onderwerp van onderhandeling. 1.2 Wat gebeurt er als u in 2015 een ontslagvergoeding krijgt? Het uitgekeerde bedrag wordt in het jaar van ontvangst bij uw inkomen opgeteld en volledig belast. Vaak valt een ontslagvergoeding gedeeltelijk of geheel in de hoogste belastingschaal van 52%. Als u vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding bij ontslag ontvangt en deze NIET gebruikt voor outplacement of opleiding, dan betaalt u ook belasting over uw transitievergoeding. 7

9 Inkomen Belastingpercentage (2015) ,5% % % en hoger 52% Voorbeeld Marcel verdient per jaar en wordt eind 2015 ontslagen met wederzijds goedvinden. Hij krijgt een ontslagvergoeding van Die wordt bij zijn reguliere inkomen opgeteld, zodat hij wordt aangeslagen voor een inkomen van Een deel van de ontslag vergoeding wordt belast tegen 42%, maar boven de betaalt Marcel 52% inkomstenbelasting. De belasting wordt door zijn werkgever ingehouden. Marcel betaalt over zijn ontslagvergoeding aan inkomstenbelasting*, zodat hij daar netto overhoudt. Daarmee mag hij doen wat hij wil. * Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de Zvw-premie en heffingskortingen Wat te doen met uw netto ontslagvergoeding? Nadat uw werkgever belasting heeft ingehouden op uw ontslagvergoeding en het netto bedrag op uw privérekening heeft gestort, zijn er verschillende bestedingen waarvoor u kunt kiezen. Onderstaande voorbeelden laten zien wat die na een aantal jaren opleveren. Jaarsalaris Ontslagvergoeding Jaar van ontslag Sparen De netto ontslagvergoeding bedraagt Dat minder dan de helft overblijft, komt door het hogere belastingtarief en doordat de heffingskortingen bij het hogere inkomen lager uitvallen. Als u het geld 10 jaar vastzet tegen 4% rente, is dat bedrag na 10 jaar opgelopen tot Daarbij is geen rekening gehouden met de eventueel te betalen vermogensrendementsheffing. Die moet u betalen over uw vermogen voor zover dat meer dan bedraagt (of het dubbele als u een fiscaal partner heeft). 2. Beleggen U kunt dit geld ook beleggen. Dat is riskanter: u loopt het risico dat uw beleggingen over 10 jaar minder waard zijn dan nu. Stel dat u gemiddeld 6%rendement behaalt, dan heeft u na 10 jaar een bedrag van Hypotheek aflossen Stel dat u 5% rente over uw hypotheek betaalt en u betaalt 42%inkomstenbelasting. U betaalt dan netto (dus na inkomstenbelasting) 2,9%rente: (100 42)%* 5%= 2,9%. Als u uw ontslagvergoeding van gebruikt om uw hypotheek af te lossen, betaalt u jaarlijks netto 2,9%van = 608 minder aan rente. 8

10 Na 10 jaar is uw besparing opgelopen tot Bovendien hoeft u aan het eind van de rit minder af te lossen en heeft u wellicht een hogere overwaarde op uw woning. Lagere uitgaven aan rente en een lagere schuld door de aflossing leiden na 10 jaar tot een vermogen van ( ). 1.3 Wat kunt u doen op fiscaal gebied? U kunt ook in 2015 de belastingdruk op uw ontslagvergoeding verminderen Middelen Als u een eenmalige ontslagvergoeding ontvangt, neemt uw inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) eenmalig toe. Mogelijk komt een deel van uw inkomen daardoor in de hoogste belastingschijf van 52%. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Deze regeling vermindert de inkomstenbelasting als u sterk wisselende inkomsten heeft, bijvoorbeeld na een eenmalige ontslagvergoeding. Middeling werkt als volgt. U telt de inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op en deelt die door 3. U heeft dan het gemiddelde inkomen over die 3 jaar. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen als u in die jaren dit gemiddelde inkomen had verdiend. De uitkomst van deze berekening vergelijkt u met de belasting die u in werkelijkheid heeft betaald over deze 3 jaren. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan die van de drie al betaalde aanslagen, heeft u mogelijk recht op een teruggaaf van de Belastingdienst. Er geldt wel een drempel van 545; alleen het meerdere kunt u terugvragen. Middelen voorbeeld Karel verdient jaarlijks Op 31 december 2015 wordt hij ontslagen en krijgt bovenop zijn laatste salaris in december ook een ontslagvergoeding van mee. Hij heeft dus in 2015 een belastbaar inkomen van In 2016 leeft hij van een WW-uitkering van Middelen: = Gedeeld door 3 = per jaar. Bereken de inkomstenbelasting over een inkomen van in 2014, 2015 en Het verschil met de werkelijke betaalde belasting krijgt Karel terug na aftrek van een drempel van Totaal Inkomen Belasting Na middeling Inkomen Belasting Totale belasting voor middeling Totale belasting na middeling Verschil Drempel 545 Teruggaaf belasting bij middeling 9

11 Voor middeling gelden de volgende voorwaarden: De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het middelingstijdvak). U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland. Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak. U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke verzoek om middeling. Hebt u in een kalenderjaar een negatief inkomen uit werk en woning gehad? Dan stelt de Belastingdienst uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op 0. TIP: kan middeling voor u uitrekenen én aanvragen bij de Belastingdienst Benutten van jaarruimte Misschien heeft u niet direct werk en is de WW-uitkering onvoldoende om de rekeningen te kunnen betalen. Dan is uw vergoeding nodig om van te leven. Maar als u het geld niet direct nodig heeft voor uw levensonderhoud, kunt u een deel van uw ontslagvergoeding gebruiken voor de inleg in een bancaire lijfrente (banksparen). Deze inleg of premie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Door zoveel mogelijk in te leggen, kunt u uw belastbare inkomen in het jaar waarin u een ontslagvergoeding krijgt verminderen. Tegelijkertijd bouwt u een pensioenvoorziening op. De premie wordt gebruikt om te sparen voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Niet alleen is de premie aftrekbaar van uw inkomen, het opgebouwde kapitaal is ook niet belast met vermogensbelasting (box 3). Pas na uw pensionering, als u het opgebouwde kapitaal omzet in een pensioen, betaalt u inkomstenbelasting (box 1) over de maandelijkse uitkeringen. Een voordeel kan zijn dat de percentages voor de inkomstenbelasting in de eerste twee schijven lager zijn voor mensen in de AOW-leeftijd, namelijk respectievelijk (in 2015) 18,60% en 24,1%in plaats van 36,50%en 42%. Hoeveel u jaarlijks mag inleggen, hangt af van de jaarruimte. Dat is de uitkomst van een formule. Voornaamste variabelen zijn uw inkomen en uw pensioenopbouw. Omdat de ontslagvergoeding uw inkomen eenmalig verhoogt en omdat de pensioenopbouw na uw ontslag ophoudt, is de jaarruimte in het jaar ná uw ontslag vaak positief. U kunt dan een lijfrente opbouwen, die u van uw inkomen in dát jaar mag aftrekken. U krijgt een deel van de inleg terug van de Belastingdienst. Voor 2015 ziet de formule er als volgt uit: 13,8% x (inkomensgrondslag* ) - 6,5 x factor A - toename oudedagsreserve = maximale aftrekbare premie * Bruto-inkomen uit werk plus belastbare uitkeringen Factor A is het pensioen dat over een bepaald jaar via de werkgever is opgebouwd De maximale inkomensgrondslag is Makkelijker is het om naar de site van de Belastingdienst te gaan en daar de jaarruimte met een rekentool te berekenen. Daarvoor moet u het jaaroverzicht over het voorgaande jaar hebben van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie en van uw pensioenuitvoerder. 10

12 TIP: kan dit voor u uitrekenen én een bankspaarproduct voor u afsluiten als u jaarruimte kunt benutten Voorbeeld jaarruimte Stel u gebruikt de ontslagvergoeding om te gaan banksparen voor uw pensioen en benut daarmee uw jaarruimte. Jaarsalaris Ontslagvergoeding Jaar ontslag 2015 Met bovenstaande gegevens is de jaarruimte met ontslagvergoeding Zonder ontslagvergoeding bedraagt de jaarruimte Door de ontslagvergoeding heeft u een hogere jaarruimte en dus meer belastingvoordeel. 1.4 Andere manieren om meer uit uw ontslag te halen Bedingen hogere ontslagvergoeding Hoewel de overheid met de introductie van de transitievergoeding probeert de hoogte van de ontslagvergoeding aan banden te leggen, mogen werkgever en werknemer afspreken wat zij willen. Het is goed denkbaar dat bij collectief ontslag vakbonden en ondernemingsraad zullen inzetten op de kantonrechtersformule. Ook bij individueel ontslag kunnen onderhandelingen ertoe leiden dat werkgevers hogere ontslagvergoedingen betalen dan de uitkomst van de transitievergoeding Aanvulling op WW In plaats van een ontslagvergoeding ineens kunt u met uw voormalige werkgever proberen af te spreken dat u een al dan niet tijdelijke aanvulling op uw WW-uitkering krijgt. U krijgt dan bijvoorbeeld gedurende een jaar een aanvulling tot uw laatste salaris, of totdat u ander werk heeft gevonden, maximaal voor de duur van de WW. Laat een financieel adviseur contact met u opnemen voor de mogelijkheden 11

13 2.Transitievergoeding bij ontslag vanaf 1 juli Wie heeft recht op een transitievergoeding U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking van 2 jaar of langer eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of bij een aflopend tijdelijk contract. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet twee jaar of langer hebben geduurd Transitievergoeding tijdig ontvangen U moet de transitievergoeding binnen een maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding binnen drie maanden na afloop van de dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (3%) verschuldigd. De transitievergoeding kan gebruikt worden voor van werk naar werktrajecten (outplacement), opleiding of een aanvulling op een lager inkomen. Alléén bij besteding voor outplacement of een opleiding betaalt u geen belasting. 2.2 Hoe hoog is de transitievergoeding De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst: Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar Onder het maandsalaris valt Vast bruto maandsalaris 13e maand Structureel overwerk Vakantiegeld (8 %) Structurele winstdeling Vaste ploegentoeslag Bereken de hoogte van uw transitievergoeding Transitievergoeding gemaximeerd De transitievergoeding bedraagt maximaal of het jaarsalaris als dat hoger is dan

14 2.3 Transitievergoeding voor 50-plussers is hoger Voor vijftigplussers geldt een overgangsregeling transitievergoeding, omdat zij moeilijker een nieuwe baan vinden dan jongere werknemers. Vijftigplussers die minimaal 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn, krijgen een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. Voor de dienstjaren die zij voor hun 50e in dienst zijn, geldt de reguliere berekeningswijze Om de financiële belasting voor kleine mkb werkgevers te beperken, geldt deze hogere 50-plus transitievergoeding niet voor kleine mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers. 2.4 Transitievergoeding bij kleine mkb-werkgevers kan lager zijn Uitgangspunt is dat werknemers van mkb-werkgevers (midden en klein bedrijf, dit zijn werkgevers met minder dan 25 werknemers) de reguliere transitievergoeding ontvangen. Voor werknemers bij mkb-bedrijven zijn er echter twee regelingen die de transitievergoeding beperken. Of u voor een of beide regelingen in aanmerking komt, is afhankelijk van de omstandigheden Hogere 50-plus transitievergoeding geldt niet voor kleine werkgevers De eerste regeling is dat de hogere transitievergoeding voor 50-plus werknemers, niet voor mkbwerkgevers geldt. Als u ouder bent dan 50 en bij een mkb-werkgever werkt, ontvangt u de reguliere transitievergoeding Mkb werkgevers in slechte financiele positie lagere transitievergoeding De tweede regeling is een overbruggingsregeling voor mkb-werkgevers waar vanwege een slechte financiële situatie werknemers ontslag krijgen (ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden). De berekening van de transitievergoeding gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei De dienstjaren voor 1 mei 2013 worden niet meegenomen in de transitievergoeding. Dat de werkgever financieel in zwaar weer zit, moet blijken uit de jaarrekeningen over 3 voorafgaande jaren en een prognose voor de eerstvolgende zes maanden. 2.5 Voorbeelden transitievergoeding Werknemer van 48 jaar en 14 jaar in dienst Bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) De eerste tien dienstjaren ontvangt hij een derde maandsalaris per dienstjaar 10 * 1/3 * = Voor de 4 dienstjaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar: 4 * 1/2 * = Transitievergoeding is = Werknemer ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst Werknemer is 57 jaar Bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) is Dienstverband 19 jaar Omdat werknemer ouder dan 50 jaar is en tenminste 10 jaar in dienst geweest, komt hij in aanmerking voor de regeling transitievergoeding voor vijftigplussers. Voor ieder jaar dat hij na zijn 50e in dienst is, ontvangt hij 1 maandsalaris als transitievergoeding: 7 maandsalarissen * = Daarnaast heeft de werknemer 12 dienstjaren voor zijn 50e verjaardag. De eerste 10 dienstjaren ontvangt hij 1/3 maandsalaris per dienstjaar: 10 * 1/3 * = Voor de 2 13

15 resterende dienstjaren 1/2 maandsalaris per dienstjaar: * 1/2 * = Transitievergoeding is = Werknemer werkt bij Mkb-werkgever in financiële problemen Een werkgever met 4 werknemers ontslaat 2 werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat de werkgever financieel in zwaar weer zit, maakt hij gebruik van de regeling voor mkb-werkgevers in financiële moeilijkheden. Werknemer is 30 jaar Bruto maandsalaris is Duur dienstverband 5 jaar Werknemer is 5 jaar in dienst. Echter, vanwege Mkb-regeling werkgever in financiële problemen, gaat de berekening uit van een dienstverband per 1 mei Dat betekent dat de transitievergoeding uitgaat van 2 dienstjaren (1 mei 2013 tot aan het ontslag per 1 juli 2015). En dus niet op basis van de feitelijke 5 dienstjaren. Voor de 2 dienstjaren ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris per dienstjaar: 2 * 1/3 * = Transitievergoeding is Belasting betalen over transitievergoeding De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Als u de ontslagvergoeding gebruikt voor van werk naar werk (outplacement) en/of scholing, dan hoeft u GEEN belasting te betalen. Zodra u de transitievergoeding op uw bankrekening wilt ontvangen, moet u over het bedrag (inkomsten)belasting betalen. De Belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen. In dat geval houdt uw werkgever de belasting in en maakt de netto transitievergoeding over op uw privérekening. De hoogte van het belastingpercentage hangt af van het totale inkomen, dus uw inkomen + transitievergoeding. De transitievergoeding komt bovenop uw inkomen, dus u betaalt een hoog belastingpercentage: Inkomen Belastingpercentage (2015) ,5% % % en hoger 52% Voorbeeld belasting betalen over transitievergoeding Jaarinkomen ,- Transitievergoeding ,- Belasting over transitievergoeding U betaalt 52 % belasting over ,-. Dit is ,-. De werkgever houdt dit in en u ontvangt netto ,- op uw bankrekening. 14

16 3.Transitievergoeding bestemd voor van werk naar werk en opleiding 3.1. Van Werk naar werk traject Transitievergoeding gebruiken voor van werk naar werk of scholing Vanaf 1 juli 2015 ontvangt u bij ontslag een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Via outplacement of scholing kunt u uw kans op een nieuwe baan vergroten. Het is geen plicht om de transitievergoeding in te zetten voor het vinden van een nieuwe baan. U kunt de transitievergoeding ook gebruiken als inkomensaanvulling Transitievergoeding voor outplacement en/of scholing U mag de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en/ of opleidingen in te kopen. Als u naast de outplacement begeleiding ook een opleiding wilt doen, dan is de beste aanpak om via outplacement vast te stellen of de scholing moet voortborduren op uw bestaande werkervaring (bijscholing), of dat het verstandiger is om voor een ander beroep te kiezen (omscholing). Als u de transitievergoeding NIET gebruikt voor outplacement en/ of opleiding, dan betaalt u belasting over de transitievergoeding Outplacement is verzamelterm voor van werk naar werk begeleiding Outplacement is een verzamelterm voor de diverse manieren die er zijn om u 'van werk naar werk' te begeleiden. Denk aan psychologische tests, het selecteren van scholingstrajecten, het scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen sollicitatiebrieven en CV, netwerktrainingen, social media trainingen, zoals LinkedIn en Twitter, jobhunting (jobhunters benaderen werkgevers om openstaande vacatures te traceren), enzovoorts. Er zijn talrijke outplacementbureaus die hun diensten aanbieden. Het is belangrijk dat u het outplacementbureau selecteert dat het beste bij u past. Onderdeel van outplacement kan zijn de selectie van de juiste opleiding en het juiste opleidingsbureau. TIP: Meer informatie over outplacement vindt u op nextjob.nl 15

17 3.2 Opleiding volgen met de transitievergoeding Scholing en cursussen Scholing betekent het volgen van trainingen en cursussen, binnen of buiten het eigen vakgebied. Daarmee verhoogt u uw inzetbaarheid en zorgt daarmee voor toegevoegde waarde voor een nieuwe werkgever. U laat zien dat u op uw vakgebied de actuele en wettelijk verplichte kennis en vaardigheden bezit. Scholing biedt de ontslagen werknemer kansen om een nieuwe baan te verkrijgen Aantal opleidingen is gigantisch Als u uw transitievergoeding wilt gebruikten voor een cursus of een opleiding, is het belangrijk dat u de juiste keuze maakt. De opleiding moet uw baankansen vergroten. Er zijn legio opleidingen en mogelijkheden, zowel online als klassikaal. Voordeel van online studeren is dat u dit kunt doen wanneer u wilt en de kosten vaak lager zijn dan onderwijs in een klas. Wanneer u nog niet weet welke opleiding u wilt volgen, kunt u een test doen bij een outplacement coach. Dit geeft inzicht in uzelf en in de richting waarin u een opleiding moet zoeken. Opleidingen en cursussen zijn er in diverse categorieën: Opleiding van werk naar werk (sollicitatietrainingen, etc.) HBO opleidingen MBO opleidingen Vmbo-havo-vwo Taalcursussen Beroepscursussen Computercursussen Arbo BHV Social Media Communicatie, Media en Muziek Coaching en Training-opleidingen Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening Management-trainingen Leiderschap Start eigen zaak workshops Opleiding van werk naar werk (sollicitatietrainingen, etc.) Sollicitatietrainingen zijn er op gericht om een nieuwe baan te vinden. U leert waar een goede sollicitatiebrief en een goed CV aan moeten voldoen. Er wordt u geleerd hoe om te gaan met sollicitatiegesprekken, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Tijdens een sollicitatietraining leert u hoe u zich op overtuigende wijze presenteert. Er zijn verschillende soorten sollicitatietrainingen. Het is belangrijk dat u hieruit de training kiest die het beste bij u past. 16

18 3.2.4 MBO- en HBO-opleidingen Denkt u meer kans op de arbeidsmarkt te maken na het volgen van een MBO- of HBO-opleiding? Kies dan een flexibele opleiding waarin u nu de nodige uren stopt en die wat minder tijd van u vraagt wanneer u een nieuwe baan vindt. Wanneer het lang geleden is dat u de schoolbanken heeft verlaten, moet u wellicht een toelatingstest voor een HBO-opleiding doen. Zo n toelatingstest bestaat uit vragen die vergelijkbaar zijn met eindexamenvragen HAVO/ VWO Vmbo-havo-vwo Wanneer u werkloos wordt en geen startkwalificatie hebt, zijn de mogelijkheden op een baan beperkt. Het kan verstandig zijn om dan alsnog een startkwalificatie te halen. U kunt uw transitievergoeding hiervoor inzetten Taalcursussen Wanneer het voor uw kansen op een nieuwe baan van belang is dat u zich goed kunt uitdrukken in meerdere talen, heeft een taalcursus meerwaarde Beroepscursussen Beroepscursussen zijn een prima manier om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Vaak zijn deze cursussen kort en praktijkgericht. Een idee dus om uw transitievergoeding hiervoor te gebruiken wanneer u terug wilt naar een zelfde soort functie, maar net iets meer kennis wilt bezitten. Wanneer u een andere richting op wilt gaan en wilt bij-/omscholen, dan kunt u er ook voor kiezen om eerst een oriënterende vakgerichte beroepscursus te volgen Computer-opleiding Voor veel banen is het een must wanneer u vaardig bent in het gebruik van computerprogramma s. Een computercursus gericht op een veelgebruikt softwarepakket in uw branche is dus belangrijk. Ook kunt u computer-workshops volgen die uw sollicitatievaardigheden verbeteren. Dit zijn programma's waarmee u uzelf presenteert aan potentiële werkgevers Arbo-opleiding Naast de opleiding tot Arbo-coördinator bestaan er opleidingen tot preventiemedewerker of veiligheidsdeskundige. Wanneer u al gewerkt heeft als Arbo-coördinator en hierin verder wilt is de HBO-opleiding Integraal Arbomanagement misschien interessant. Een Arbo-coördinator of preventiemedewerker is er voor de werknemers en voor het bedrijf zelf. Bij goede arboomstandigheden zal het ziekteverzuim minder worden en de veiligheid in het bedrijf toenemen. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Er zijn wettelijke verplichtingen voor werkgevers op het gebied van Arbo. 17

19 BHV-opleiding Bedrijfshulpverleners zijn belangrijk voor de veiligheid in een bedrijf. Binnen elk bedrijf moet een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. Als u in een branche werkt met een tekort aan bedrijfshulpverleners, kan het zinvol zijn om een BHV-cursus te volgen. Dit geeft meerwaarde aan uw CV Social media-cursussen Werkzoekenden maken steeds meer gebruik van sociale media om een baan te vinden. LinkedIn is erop gericht om baankansen te inventariseren. Wanneer u optimaal gebruik wilt maken van LinkedIn, zorgt u dat uw CV up to date is en dat recruiters kunnen zien waar uw interesses liggen. U kunt ook lid worden van verschillende LinkedIn groepen gericht op relevante interessegebieden Communicatie, Media en Muziek opleidingen Wilt u uw creatieve talenten aanboren en uw toekomst in deze sector gaan zoeken, dan kunt u communicatie-opleidingen volgen. Deze zijn er op verschillende niveau's. Kenmerken waaraan u moet voldoen om in deze markt te slagen zijn sociale vaardigheden, creativiteit, improvisatietalent en analytisch vermogen Opleidingen tot coach Wilt u mensen coachen? Vind u het boeiend om met kandidaten vaardigheden en motivaties te bespreken en strategieën uit te stippelen om bepaalde doelen te bereiken? Soms lopen mensen in hun leven tegen problemen aan waar zij zich geen raad mee weten en waarbij ze best wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Misschien is dit in uw leven ook wel eens het geval geweest en denkt u met uw ervaringen andere mensen te kunnen helpen. In dat geval zijn opleidingen coaching en training misschien wel iets voor u Opleidingen Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening Een groot deel van de werkgelegenheid in Nederland is in de sectoren zorg, welzijn en publieke dienstverlening. Op sommige vlakken is er een tekort aan werknemers. Misschien dus niet onverstandig om eens te kijken naar de mogelijkheden tot omscholing wanneer werken in deze sector u aanspreekt Management/ leiderschap-opleidingen Wilt u een opleiding volgen waarmee u uw management-vaardigheden verbetert? Dan is het volgen van een management-opleiding wellicht een idee. Denk vooraf wel na of een managementfunctie bij u past. Ken uzelf en doe bijvoorbeeld een test. Ook is belangrijk dat de training uw kansen op een toekomstige baan moet vergroten. Verdiep u eerst in de arbeidsmarkt, voordat u een beslissing neemt over de te volgen scholing. Zijn er in uw vakgebied inderdaad te weinig leidinggevenden? Dan kan het verstandig zijn om een management opleiding te volgen Workshop start eigen zaak Wanneer u de ambitie heeft om een eigen bedrijf te starten, is het verstandig om een cursus te volgen. In de cursus leert u een ondernemingsplan opstellen. Het opstellen van een ondernemingsplan dwingt u na te denken over alle facetten van uw eigen bedrijf. Ook krijgt u les in alle administratieve zaken waarmee u als ondernemer te maken krijgt, zoals belastingaangifte en boekhouden. 18

20 4. Ontslag via vaststellingsovereenkomst, UWV of kantonrechter 4.1 Drie ontslag-routes bij individueel ontslag Er zijn 3 individuele ontslag-routes : 1. ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst 2. ontslag via UWV 3. ontslag via de kantonrechter 4.2 Ontslag via een vaststellingsovereenkomst Ontslag met wederzijds goedvinden De werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden). Wanneer de werknemer met zijn ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. Meestal zal een werknemer pas akkoord gaan als er regelingen zijn om het ontslag te compenseren, zoals een ontslagvergoeding Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast Wanneer de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen, is het noodzakelijk om de onderlinge afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst. Hierbij geldt vanaf 1 juli 2015 een herroepingstermijn van 14 dagen waarin de werknemer zijn instemming met het ontslag kan intrekken Vaststellingsovereenkomst inhoud De inhoud van de vaststellingsovereenkomst bevat meestal afspraken over: einddatum van de arbeidsovereenkomst. Voor een direct aansluitend recht op WW is van belang dat de einddatum overeenkomt met de ingangsdatum van de WW-uitkering. ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. afronding en/of vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot het einde van de arbeidsovereenkomst. eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d. inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer u bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of de auto van de zaak moet inleveren. geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven. contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven. 19

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Financiële Planning bij ontslag

Financiële Planning bij ontslag Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken,

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Financiële oplossingen bij stoppen met werken

Financiële oplossingen bij stoppen met werken Financiële oplossingen bij stoppen met werken voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij PFZW EIGEN INKOMEN VERGOEDING VAN DE WERKGEVER PFZW-pensioen Welke financiële oplossingen kunnen werkgevers

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Transitievergoeding. Inhoud

Transitievergoeding. Inhoud Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort... 1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?... 1 Hoe hoog is de transitievergoeding?... 2 Hoe berekent u het maandsalaris?...

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Kennisdocument Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Door de invoering van de Wet werk en zekerheid vinden er belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden gefaseerd

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Ontslagrecht per 1 juli 2015

Ontslagrecht per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Ontslag & Vergoedingen per 1 juli 2015 Nu: Opzegging na verleende vergunning UWV Ontbinding kantonrechter met open systeem (alle omstandigheden van geval wegen mee voor verandering

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie