Online communicatie. Het groeiende belang van online communicatie. Doelstellingen van online communicatie. Instrumenten van online communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online communicatie. Het groeiende belang van online communicatie. Doelstellingen van online communicatie. Instrumenten van online communicatie"

Transcriptie

1 13 Het groeiende belang van online communicatie Doelstellingen van online communicatie Instrumenten van online communicatie Relatiemarketing en internet De effectiviteit van online communicatie In dit hoofdstuk leer je het volgende: uuhet belang van internet voor interactieve communicatie-instrumenten uuhet onderscheid tussen de diverse instrumenten van online communicatie, gerelateerd aan de doelstellingen van online communicatie uude manieren waarop internet als mediakanaal kan worden gebruikt, de succesfactoren en de verschillende vormen van communicatie via internet uunieuwe ontwikkelingen met socialmediaplatforms, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, bloggen en podcasts uude bijdrage van internet aan relatiemarketing uuhoe de effectiviteit van online communicatie kan worden gemeten

2 13.1 Inleiding Communicatiestrategieën werden altijd door de massamedia beheerst. Geleidelijk is men echter steeds meer principes van direct marketing gaan toepassen. Hierdoor kunnen individuen binnen een bepaalde doelgroep op persoonlijke basis worden benaderd. De huidige fase in deze ontwikkeling is echte interactiviteit. Dat betekent dat de marketeer zich op de individuele klant kan richten en dat individuele klanten op de zender van de boodschap kunnen reageren of met hem kunnen interacteren. Bovendien worden de conversaties vaak door de individuele klanten of potentiële klanten zelf gestart. Hoewel enige mate van interactiviteit ook bij sommige methoden van marketingcommunicatie mogelijk is, hebben internet, social media en nieuwe interactieve media zoals interactieve televisie de aard van marketingcommunicatie-interactiviteit grondig veranderd. De media-aandacht raakt steeds meer gefragmenteerd. Het aantal televisiezenders is toegenomen, miljoenen personen en bedrijven een eigen kanaal op YouTube en het mobiele internet en de smartphone zijn niet meer weg te denken. Al deze factoren hebben het oude mediamodel op zijn kop gezet. Om in contact te komen en te blijven met consumenten en (potentiële) klanten zal de marketeer dan ook gebruik moeten maken van deze nieuwe media. Internet verschilt wezenlijk van conventionele en zelfs directe vormen van marketingcommunicatie. Consumenten kunnen het gehele traject, van bekendheid tot interesse en koopbereidheid, binnen een en hetzelfde medium en gedurende een en dezelfde sessie afleggen. 1 Wat marketingcommunicatie betreft biedt het internet de volgende voordelen: 2 Interactiviteit. Wederzijds contact tussen zender en ontvanger. Behalve de organisatie kan ook de consument het communicatieproces starten. Informatie. Organisaties en consumenten kunnen gemakkelijk informatie over elkaar verkrijgen. Individualisme en personalisatie. Boodschappen kunnen op maat worden gemaakt voor de individuele consument. Plaatsonafhankelijkheid. Consumenten zijn overal bereikbaar. De unieke kenmerken van de huidige ontwikkelingen worden in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk verkend. Hierna besteden we aandacht aan de verschillende instrumenten voor online communicatie, vooral wat betreft de extra mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt. Gerelateerde onderwerpen, zoals relatiemarketing en loyaliteitsmarketing, komen ook aan bod. In de laatste paragraaf wordt beschreven hoe de effectiviteit van online communicatie kan worden beoordeeld. Hoewel internet allerlei bedrijfsprocessen kan ondersteunen (zoals logistiek, e-commerce en e- procurement), wordt er in dit hoofdstuk vooral aandacht besteed aan het gebruik van nieuwe media voor marketingcommunicatie Het groeiende belang van internet Internet is het wereldwijde computernetwerk waarmee digitale gegevens worden uitgewisseld. Wereldwijd zijn er zo n miljoen hosts 3 door kabel- en telefoonnetwerken met elkaar verbonden. Het internet was aanvankelijk een militair systeem bedoeld om communicatie mogelijk te maken in het geval van een nucleaire aanval. Later werd het door de academische wereld gebruikt om informatie uit te wisselen. Tegenwoordig is het internet een uniek medium dat onafhankelijk is van welke commerciële bedrijven of overheidsinstellingen dan ook. Hoewel internet ook het netwerk is voor , nieuwsgroepen, ftp (bestandstransfer), gopher (puur tekstuele gegevenstransfer) enzovoort, wordt het vaak als synoniem voor het world wide web (www) gebruikt, het interactieve en grafische communicatiemedium dat is uitgevonden door Tim Berners-Lee, fysicus bij het European Centre for Nuclear Research (Cern). 4 Het web is gebaseerd op hypertext mark-up language (HTML). Met deze scripttaal kunnen documenten met tekst, pictogrammen, geluidjes of afbeeldingen door verschillende gebruikers worden gedeeld, ongeacht het computersysteem dat ze gebruiken. Met behulp van hyperlinks (tekst of plaatjes) kan men snel door documenten en pagina s navigeren. De Hoofdstuk 13 3

3 0Het Interactive Advertising Bureau (IAB) is een belangrijke bron van informatie over online adverteren. Bekijk op MyLab de ontwikkelingen voor groei van het world wide web is toe te schrijven aan de gebruiksvriendelijkheid van pagina s die gebruikmaken van de hypertextmogelijkheden. 5 Aan het eind van 2011 waren er wereldwijd 225 miljoen domeinnamen. 6 Dit is een indicatie van het aantal websites op dat moment. Meer dan 2,3 miljard mensen (onder wie 501 miljoen Europeanen) beschikken over een internetverbinding. Voor de meest recente cijfers kun je de website van Eurostat raadplegen, de Europese organisatie voor statistiek (http://ec.europa.eu/eurostat/home, zoekterm: internet access individuals). Hier staan de meest recente gegevens over de toegang tot en het gebruik van internet in de verschillende Europese landen. In 2014 beschikte 81% van de Europese huishoudens thuis over toegang tot internet. Dit percentage was het hoogst in Nederland (96%), IJsland (96%) en Luxemburg (96%). Het percentage is laag in onder andere Bulgarije (57%), Roemenië (61%) en Portugal (65%). De ontwikkeling van online reclame Met de snelgroeiende internetpenetratie zijn ook de online reclame-uitgaven sterk gestegen. In Europa wordt een op de vijf reclame-euro s nu online uitgegeven. Deze verschuiving in de mediamix geldt voor heel Europa. Uit een recente IAB-marktstudie waarin de online reclame-uitgaven van 26 landen werden vergeleken, blijkt dat er in 2011 ruim 20,9 miljard euro is uitgegeven aan online reclame. De Europese groei in 2011 bedroeg 14,5%, wat lager is dan de groei in de Verenigde Staten (22%). De Europese top 5 (het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland) is verantwoordelijk voor 68% van de totale markt voor online reclame, een kleine daling ten opzichte van de 69,2% in Adverteerders erkennen online steeds meer als een medium voor branding. Video bestrijkt een aanzienlijk en groeiend deel van de uitgaven, en zoekmachinemarketing blijft goede en meetbare resultaten opleveren. De explosie van big data heeft tot betere targetingmogelijkheden geleid, waardoor adverteerders hun adressenbestand beter te gelde kunnen maken. Er is dan ook een trend onder adverteerders om reclamebudgetten van traditionele naar opkomende media te verschuiven. Een zich uitbreidende breedbandinfrastructuur draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze media. 8 Er is een nieuwe generatie marketingmethoden die verfijnde gedragsreclametechnieken (behavourial targeting) gebruiken om de interesses van de gebruiker af te lezen en aangepaste boodschappen te bieden. Reclamecommercials zoals op tv kunnen online opnieuw worden uitgezonden. Daardoor kan de campagne verder gerekt worden en kan er een hoger bereik worden gerealiseerd. Er zijn ook andere redenen om internet als marketingcommunicatiemedium te gebruiken. Overdag is primetime: doelgroepen die nooit eerder bereikt konden worden, zijn nu wel bereikbaar. Internet is een medium van wel duizend niches: het combineert lifestyle targeting met een massaal bereik. Voordelen van strategische aard zijn de direct toe te rekenen kosten en opbrengsten (de accountability van het medium) en de grotere effectiviteit. Omdat het online aandeel van de markt gegroeid is, worden reclamegelden weggehaald bij andere kanalen, zoals bij print, tv en radio. Met name print (dagbladen en tijdschriften) heeft te maken met sterk dalende reclame-inkomsten. Het communicatie-instrument direct mail heeft te maken met een daling omdat het budget voor klantacquisitie vooral naar zoekmachinemarketing gaat en het budget voor klantbehoud naar marketing. De gerubriceerde reclame in dagbladen en tijdschriften is aan het migreren naar het web. Sommige specifieke onderwerpen worden op een geheel andere wijze ingevuld. De personeelsadvertenties, een groot deel van de advertentiemarkt, zijn nagenoeg verdwenen omdat de personeelswerving via geheel andere kanalen plaatsvindt, bijvoorbeeld via de eigen bedrijfswebsite Doelstellingen voor online communicatie Internet biedt voor de marketingcommunicatie geheel nieuwe technieken, zoals zoekmachinemarketing, affiliate marketing, behavourial marketing, targeting en e-commerce. Hoewel de techniek zelf 4 Marketingcommunicatie

4 niet het onderwerp van dit boek is, heeft ze wel invloed op online communicatie. De doelstellingen die via online communicatie kunnen worden gerealiseerd, zijn niet anders dan in de offline omgeving. De online omgeving heeft wel directere mogelijkheden. kent: Bereiksdoelstellingen. Het bereiken van de doelgroep met een boodschap. Acquisitiedoelstellingen. Het verkrijgen van nieuwe bezoekers en klanten. Conversiedoelstellingen. Het converteren van bezoekers. Behoudsdoelstellingen. Het behouden van bezoekers en klanten. Vaak wordt alleen aandacht geschonken aan het genereren van verkeer naar een website of socialmedia-account, maar dit is niet een einddoel van marketingcommunicatie. In wezen is het een tussenliggend doel. Eenmaal op de website moet de gebruiker geconverteerd worden. De instrumenten voor online marketingcommunicatie kunnen worden gebruikt binnen het algehele marketingcommunicatieplan, dat ingaat op de in te zetten offline en online instrumenten. Websites en social media zijn daarbij een onderdeel of een instrument. In de volgende paragrafen worden diverse online instrumenten beschreven en met cases verduidelijkt. 0Lees de case study over het meten van effectiviteit 13.4 Instrumenten van online communicatie Er zijn diverse instrumenten voor online marketingcommunicatie. De werking van deze instrumenten, zoals reclame, verschilt in de kern niet ten opzichte van de werking van de offline instrumenten, die beschreven zijn in de voorgaande hoofdstukken. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de gebruikte technologie. Met behulp van targeting kan men er bijvoorbeeld voor zorgen dat er specifieke advertenties worden getoond aan een specifieke gebruiker. Het gevolg is dat twee verschillende bezoekers van dezelfde website verschillende boodschappen te zien krijgen. De multimediamogelijkheden van internet bieden adverteerders de kans om content, afbeeldingen, audio en video te gebruiken. Bijna elk conventioneel communicatie-instrument heeft wel een online equivalent, bijvoorbeeld reclame, e-coupons en online prijsvragen. Door het grote succes van mobiele telefonie en de toenemende penetratie van smartphones hebben organisaties steeds meer mogelijkheden om, onafhankelijk van tijd en plaats, hun doelgroep te bereiken. In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende instrumenten: websites zoekmachinemarketing online adverteren, waaronder affiliate marketing, content sponsoring en targeting; online events advergames en online spellen viral marketing online merkactivatie marketing De website De website is binnen de online communicatie het centrale communicatie-instrument. De website biedt mogelijkheden voor het verstrekken van informatie, voor het interacteren met een doelgroep, voor het creëren van een beleving en voor het verkopen van producten en diensten. Een volledige opsomming van de verschillende websitesoorten is niet te geven. Chaffey 10 noemt in elk geval de volgende typen: Transactionele website of webshop. De belangrijkste bijdrage van deze website bestaat uit de verkoop van producten en diensten. Website voor servicegerichte klantenbinding. Biedt informatie om de verkoop te stimuleren en relaties op te bouwen. Merkopbouwende website. Biedt ervaringen die het merk ondersteunen. Hoofdstuk 13 5

5 Portal of mediawebsite. Biedt informatie of nieuws over een reeks onderwerpen. Social media. Deze websites zijn gericht op bieden van interactie tussen consumenten. Merkwebsites zijn websites met informatie over het merk en/of de diensten van het merk. Via de site wordt gecommuniceerd met de doelgroep. De site kan ook dienen als platform waarop consumenten met elkaar kunnen communiceren of als een plek om informatie over afzonderlijke consumenten te verzamelen. Zo moedigt Coca-Cola de bezoekers van zijn site aan om zich te registeren in ruil voor goodies, zoals spelletjes en downloads (screensavers). Met deze persoonsgegevens kan Coca-Cola direct in contact treden met de consument. De merkwebsite, die informatie en diensten levert ter versterking van de merkpositie, kan bijdragen aan de beeldvorming van het merk. Merkwebsites zijn ook essentieel voor het op effectieve wijze behouden of versterken van de tevredenheid van gebruikersgroepen. Een website is noodzakelijk voor voortdurende communicatie, het hele jaar door, 24 uur per dag, met trouwe klanten en liefhebbers van het merk. Als mensen die veel gebruikmaken van een merk zich verbonden voelen met dat merk en de organisatie, zullen ze ook meer productinformatie verwachten op het internet. Ze willen misschien zelfs contact opnemen met de mensen achter hun favoriete product. Als basis voor communicatie met de doelgroep is de website van groot belang. Toch is een opzichzelfstaande website in de meeste gevallen een verspilling van geld. Het zijn vooral de bekende merken die profiteren van spontaan bezoek op hun websites. Organisaties en merken met een gemiddelde of lage spontane bekendheid halen vaak teleurstellende bezoekersaantallen. Bedrijven moeten dus voortdurend moeite doen om bezoekers naar hun website te krijgen. Dat kan met online adverteren, zoekmachinemarketing, s, het opnemen van de URL op de bedrijfsmedia (visitekaartjes, briefhoofden, brochures enzovoort), op verpakkingen en in offline reclameboodschappen. Door het toenemende aanbod van websites moet de website zelf onder de aandacht worden gebracht. Spontane bezoekers van de website zijn er niet. Voor het internettijdperk waren het telefoonboek en de Gouden Gids zeer belangrijke media voor het vinden van bedrijven. Nu is zoekmachinemarketing (via Google gevonden kunnen worden) en de inzet van online en offline communicatie-instrumenten van belang. De communicatie van een site heeft grote invloed op het type klanten dat de site aantrekt. Trouwe klanten worden aangetrokken door verwijzingen, terwijl zwevende klanten worden aangetrokken door aanbiedingen en algemene, ongerichte banners. 11 PRAKTIJKINZICHT De website van O Neill Begin 2009 lanceerde O Neill wereldwijd een nieuwe website, die bezoekers snelle en makkelijke toegang geeft tot de wereld van O Neill. De site valt op door de vele fantastische beelden in groot formaat. Naast een presentatie van de nieuwste O Neill collecties, O Neills internationale evenementen en de leden van het sportteam, geeft de website ook rechtstreeks toegang tot O Neill TV. Ook nieuw zijn de aparte pagina s voor mannen en vrouwen. Vanaf de eerste klik moet de bezoeker beslissen of hij of zij de mannen of vrouwenversie wil bekijken. Elke versie heeft zijn eigen unieke ontwerp en inhoud. Beide versies bevatten blogs, nieuwsberichten over de teamleden en informatie over trends en collecties, maar wel met een eigen look and feel. En dan is er nog het onderdeel heritage (erfenis), met informatie over Jack O Neill, de man die in 1952 O Neill heeft opgericht en verantwoordelijk is geweest voor enkele baanbrekende uitvindingen en innovaties, waaronder het surfpak. In 2012 vierde O Neill zijn zestigste verjaardag. De site maakt nog steeds onderscheid tussen de beide seksen. Ook biedt de site toegang tot O Neill s Facebook-, Twitteren YouTube-accounts. Meer dan fans liken O Neill s Facebook-pagina voor vrouwen, terwijl de mannenpagina meer dan fans heeft mensen volgen O Neills Twitter-account voor vrouwen en er zijn volgers voor het algemene O Neill-account. O Neill heeft 2212 abonnees op zijn YouTube-kanaal en 1,7 miljoen views Marketingcommunicatie

6 Er zijn tijdelijke sites die ook wel microsites genoemd. Een microsite is een kleine website die wordt ontwikkeld voor een specifiek doel en een specifieke actie of activiteit. Bedrijven kopen een specifieke URL gerelateerd aan de lancering of promotie van een nieuw product of een nieuwe dienst, en gebruiken de microsite dan om de merkervaring te verbeteren. De bestaande website hoeft dan niet te worden aangepast. Het is een goede manier om een exclusieve en specifieke boodschap te communiceren, zonder direct gebonden te zijn aan het stramien van de corporate of algemene website van de organisatie. Dit is precies wat de Belgische band Absynthe Minded deed toen het creëerde. Op deze microsite werd de videoclip van hun nieuwe nummer Space alleen vertoond wanneer een muziekzender echt hun nummer liet horen. De video was exclusief te zien op de site, niet op tv en ook niet via YouTube of een andere muzieksite. 13 Een ander voordeel van de microsite is de beperkte levensduur ervan. Die levensduur is vergelijkbaar met reguliere advertentiecampagnes. Na de introductie van het nieuwe product of na een specifieke actie kan de microsite uit de lucht worden gehaald. In plaats van het ontwikkelen van een microsite kan er ook een extra pagina of een actiepagina binnen de algemene website worden aangemaakt. Met een link in een of een goed doorverwijzende link in een advertentie kan de gebruiker direct op deze nieuwe pagina terechtkomen. Dit wordt de landingspagina genoemd. De gebruiker hoeft in eerste instantie niet eens door te hebben dat hij of zij op een algemene website is terechtgekomen. Het nadeel van een extra pagina binnen de algemene website is het feit dat je gebonden bent aan het stramien van de website. Wanneer er sprake is van een kortdurende actie of een introductie van een nieuw product, zal een microsite de beste optie zijn. Wanneer er sprake is van een specifieke promotie van bestaande producten, zal een landingspagina de beste oplossing zijn. Een consument die op zoek is naar een autoverzekering zal direct op de autoverzekeringspagina van een verzekeringsmaatschappij terecht willen komen na het klikken op een advertentie in Google. Bij direct marketing of reclame met een specifieke URL van een landingspagina of microsite is de consument slechts één klik verwijderd van relevante informatie. PRAKTIJKINZICHT Direct marketing voor Franse wijnen Een campagne ter promotie van Franse wijnen in het Verenigd Koninkrijk moest aantonen dat er een Franse wijn is voor iedere gelegenheid. Het bureau wilde specifieke wijnen aanbevelen die bij streekgerechten pasten. Een secundair doel was het promoten van het toerisme naar Frankrijk. Om aan deze uitdaging te voldoen, werd een microsite ontwikkeld. Om verkeer te genereren naar deze specifieke site werd er een partnership met BBC Good Food opgezet. Displayadvertenties op de homepage bbcgoodfood.com zorgden voor de nodige aandacht voor de microsite. Daarnaast konden gebruikers op links klikken in het wijngedeelte van de website bbcgoodfood.com. De advertenties en links verwezen door naar de microsite. De microsite gaf informatie over het klimaat en de geschiedenis van de streek, over de druiventeelt en over interessante plekken in de omgeving. Verder werden er recepten aanbevolen bij elke soort wijn. Een deel van de website was gewijd aan een wedstrijd waarmee gebruikers een tweedaagse trip naar de Franse wijnstreek van hun keuze konden winnen. Daarvoor moesten ze een vraag over de content beantwoorden. Na het zien van de displayreclame zei circa een derde van de respondenten van een onderzoek dat ze op de een of andere manier zouden profiteren van het zien van de advertentie. 27% beweerde op zoek te zullen gaan naar meer informatie (doorklikratio of click-through rate). De respondenten waren na het zien van de displayreclame op de site ook meer geneigd de website te bezoeken, de winkel te bezoeken en iets te kopen Zoekmachinemarketing Het belangrijkste probleem voor een website is het trekken van bezoekers. Daar waar conventionele reclame gericht is op het verkrijgen van bekendheid en awareness en het een bepaalde mate van Hoofdstuk 13 7

7 zendgedrag in zich heeft, is online marketingcommunicatie anders van aard. De ontvanger (de gebruiker van digitale media) beheerst grotendeels het eigen gedrag. Hij is actief en in veel gevallen meer zoekend dan ontvangend. Daarom is de zogenaamde zoekmachinemarketing van groot belang voor online communicatie: de website moet gevonden kunnen worden. Na het ontstaan van internet ontstonden er al snel zogenaamde zoekmachines. Een zoekmachine is een soort robot die het internet afstruint op de zoektermen die worden ingegeven door de gebruiker. Google is in Nederland en België de grootste zoekmachine. Ook Yahoo, Bing en Vinden zijn geavanceerde zoekmachines. Wanneer een gebruiker een zoekterm invoert, wordt voor alle websites bekeken of deze zoekterm aanwezig is. De websites met de zoekterm worden weergegeven in de resultatenpagina s. Een zoekterm kan miljoenen resultaten opleveren. Een speciaal ontwikkelde formule zorgt voor de volgorde van de resultaten (ranking). Deze formule, die is samengesteld uit misschien wel 200 variabelen, wordt door Google geheimgehouden. Om hoog op de resultatenpagina s te eindigen, moet de website geoptimaliseerd worden voor zoektermen die voor de organisatie van belang zijn. Dit wordt zoekmachineoptimalisatie genoemd (search engine optimization, SEO). SEO is een onderdeel van zoekmachinemarketing. Een enquête uitgevoerd door PEW Internet in mei 2011 toonde aan dat 92% van de volwassenen voor het zoeken naar informatie op het web gebruikmaakt van zoekmachines. Dit plaatst zoeken boven aan de lijst van meest gebruikte online activiteiten onder Amerikaanse volwassenen. 15 Zoekmachineoptimalisatie is belangrijk voor veel organisaties, omdat de website anders mogelijk niet gevonden wordt tussen de miljoenen andere aanbieders. Om de positie in de resultatenpagina s te verbeteren, zal er gebruikgemaakt moeten worden van de juiste variabelen binnen de formule van de zoekmachine. Belangrijke variabelen zijn metatags, paginatitels, naam van de URL, domeinnamen, hyperlinks, content, tussenkopjes enzovoort. Er zijn gespecialiseerde bureaus die voor optimalisatie van de website kunnen zorgen. Essentieel is echter dat duidelijk is op welke zoektermen de website gevonden wil worden. Tegenwoordig worden voor de rangschikking van de resultaten ook de dynamics van de site meegenomen (frequentie van het wijzigen van content, links naar de site, likes/shares van content op social media). Het is belangrijk om bij de zoekende consument onder de aandacht te komen. Wanneer de consument nog geen voorkeur heeft en in het algemeen zoekt, dan is het van belang om een zo hoog mogelijke ranking te hebben. Ook wanneer het gaat om lokaal zoeken, is het van belang via een zoekmachine gevonden te kunnen worden. Uit een onderzoek van Google 16 blijkt dat vier op de vijf consumenten eerst een zoekmachine gebruikt en dan pas handelt. Een andere manier om hoog op de resultatenpagina s te komen is keyword buying (betaald adverteren), een van de online communicatietechnieken die hieronder besproken worden Online adverteren Online advertenties zijn commerciële boodschappen die op bepaalde plekken van websites van andere bedrijven worden geplaatst. Terwijl de mondiale reclame-uitgaven met bijna 4% toenemen, wordt verwacht dat de mondiale opbrengsten van online advertenties jaarlijks met een hoger percentage toenemen. In 2014 waren de advertentieopbrengsten ruim 33 miljard euro. De online advertentieuitgaven zullen de uitgaven voor advertenties in drukwerk (dagbladen en tijdschriften) inhalen. 18 Al in 2011 was video de snelst groeiende vorm van online adverteren. Ook banners spelen een belangrijke rol in de advertentiecampagnes van online marketeers. Dat komt vooral door de mogelijkheid ze aan te passen aan het gebruikte platform (pc of mobiel). Mobiel zal een steeds belangrijker reclameplatform worden naarmate de smartphonepenetratie toeneemt. 19 Het IAB (Interactive Advertising Bureau) is een grote organisatie die de belangen van de online reclamebranche behartigt. Deze organisatie biedt zeer veel relevante informatie, onder andere over de omzetten en de omzetontwikkeling in online adverteren. Ook biedt zij interessante publicaties over best practices, bannerformaten, ontwikkelingen in de branche, nieuwe technieken, onderzoek enzovoort. Zie hiervoor Banners zijn afbeeldingen (gif-animaties of Java-applets) gebruikt als advertenties. Er zijn diverse formaten (gedefinieerd door het aantal pixels). Banners kunnen de vorm hebben van een knop 8 Marketingcommunicatie

8 (zeer kleine rechthoekjes of vierkantjes), een rechthoek en een skyscraper (een smal en lang formaat, gewoonlijk langs de rechterkant of linkerkant van een webpagina). Naast het formaat moet ook de keuze worden gemaakt of de banner statisch moet zijn of dat er een animatie of zelfs audio in verwerkt moet zijn. Het IAB heeft de bannerformaten gestandaardiseerd, zodat zowel de adverteerders als de media (de aanbieders van de advertentieruimte) rekening kunnen houden met de grootte van de verschillende banners. Behalve banners zijn er nog andere vormen van online advertenties, zoals pop-ups en interstitials. Pop-ups zijn banners die in een apart venster worden weergegeven, voor of achter (in dit geval spreken we van pop-unders) het venster van de website. Interstitials zijn advertenties die worden weergegeven wanneer er een nieuwe webpagina wordt geladen. Wanneer een advertentie behalve tekst en afbeeldingen ook audio en video bevat, is er sprake van een rich-media ad. De markt van displayadvertenties is sterk in beweging. Er komen niet alleen nieuwe advertentieformaten, ook de manier waarop de advertenties worden getoond is aan verandering onderhevig. Wanneer de advertenties op basis van zoekwoorden of context verschijnen, is er sprake van programmatic advertising. De advertenties kunnen dan worden getoond op basis van real-time bidding (de hoogste bieder krijgt de plek). 20 7Het IAB heeft standaardvormen en -maten gedefinieerd voor internetadvertenties. Wil je meer weten over de technische specificaties van bijvoorbeeld het leaderboard, de rectangle, de skyscraper of de in-banner video, kijk dan op MyLab. ONDERZOEKSINZICHT Grootte is van belang: grote advertenties verhogen merkbewustzijn Volgens nieuw onderzoek uitgevoerd door Millward Brown presteren de nieuwe grote displayadvertentieformaten zoals billboard en wallpaper beter dan standaardbanners als de mid-page unit-banner (MPU) (flash- of filmbanner) wanneer er wordt gelet op de belangrijkste merkdoelstellingen. De studie was gebaseerd op 940 campagnes over een periode van twee jaar in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika en Australië en delen van Azië. De studie onderzocht de prestatie van verschillende formaten op de volgende belangrijke merkmaatstaven: merkbewustzijn, advertentiebewustzijn, boodschapherkenning, merkvoorkeur en koopintentie. Er werden zes formaten geanalyseerd: drie nieuwe (billboard, wallpaper en half-page) en drie reeds gevestigde (skyscraper, MPU en banner). De resultaten van de verschillende advertentieformaten zijn weergegeven aan de hand van de gemiddelde stijging van elk formaat: Het billboard presteerde beter dan de andere geanalyseerde formaten. Het bood drie keer hogere bewustzijnsniveaus en een tweemaal zo hoog niveau van merkvoorkeur als het op een na best presterende formaat (wallpaper). Het wallpaperformaat leverde vijfmaal het niveau van boodschapherkenning en het hoogste niveau van merkbewustzijn. Het skyscraperformaat presteerde beter dan andere formaten aan het einde van de verkoopfunnel, met een stijging van 1,4 procentpunt voor de koopintentie. 21 De Thomas Cook-reisgroep biedt verschillende bannermogelijkheden voor derden op zijn websites. 22 Hoofdstuk 13 9

9 0Websites worden vooral gevonden doordat mensen een bepaald zoekwoord gebruiken. In dit artikel legt het Interactive Advertising Bureau (IAB) uit hoe een bedrijf zelf kan achterhalen welke zoekwoorden belangrijk Zoekmachineadverteren (SEA) Een specifiek type van online adverteren is het betaald adverteren (keyword buying), ook bekend als zoekmachineadverteren (search engine advertising, SEA). SEA is het tweede onderdeel binnen zoekmachinemarketing. Dit omvat het adverteren in grote zoekmachines (zoals Google, Yahoo en Bing) door middel van het inkopen van specifieke trefwoorden of zoektermen. Google heeft verschillende mogelijkheden. De AdWords-advertenties verschijnen op de resultatenpagina (bovenin en rechts) nadat er gezocht is met een zoekterm. Wanneer een adverteerder deze zoekterm heeft gekocht, dan zal de tekstuele advertentie op de resultatenpagina verschijnen. Het hangt af van de bieding voor het trefwoord op welke plaats de advertentie zal komen te staan. Naast AdWords biedt Google ook een advertentienetwerk aan (voorheen Adsense). Advertenties worden op websites geplaatst die overeenkomende termen gebruiken. Dit type van adverteren gebruikt de unieke voordelen die het web als pullmedium te bieden heeft. 23 In tegenstelling tot de andere types online adverteren, die gebaseerd zijn op CPM (cost-per-mille, oftewel de kosten per duizend views), gebruikt keyword buying een PPC-model (pay-per-click, betalen per klik) of CPC-model (cost-per-click). Adverteerders die hiervan gebruikmaken, betalen alleen voor elke klik op de advertentie die leidt naar de website. De kosten per klik variëren en worden bepaald door de biedingen op de keywords (zoektermen). Hoe populairder het keyword, hoe duurder. Wanneer de adverteerder het doel heeft om awareness te creëren, heeft het afrekenen volgens CPM de voorkeur. Het is dan zeker dat de advertentie wordt getoond op een website. Wanneer een consument in een later stadium zit van het koopproces, kan een advertentie gebaseerd op het PPCafrekenmodel effectiever zijn. De consument is dan doelbewuster en zal eerder geneigd zijn om op de AdWord-advertentie te klikken. Affiliate marketing Een andere manier van online adverteren is affiliate marketing of affiliate networking. Vooral (online) retailers, maar ook organisaties in de vakantiebranche, maken veel gebruik van deze manier van adverteren. Een affiliatenetwerk, zoals Zanox, bestaat uit drie partijen: de adverteerder, de affiliate en de netwerkorganisator. De zogenaamde affiliates, ook wel publishers genoemd, plaatsen producten en diensten van de verkoper (de adverteerder) zonder zelf eigenaar te worden van het product of de dienst. De bezoekers en gebruikers van de affiliatewebsite worden wanneer ze een bestelling plaatsen (klikken op de link, de advertentie, het product of de dienst) in principe doorgeleid van de affiliatewebsite naar de website van de verkoper (adverteerder). De affiliates hebben hun eigen businessmodel. Ze verdienen door het aanbieden en verkopen van producten van anderen. Voorbeelden van affiliatewebsites zijn Zalando, Tix en Vliegtickets. Ook vergelijkingssites zijn affiliatewebsites. Omdat affiliates volwaardige ondernemingen zijn en hun eigen marketingcommunicatie-inspanningen hebben, maken zij ook gebruik van reguliere reclamemethoden, zoals zoekmachineoptimalisatie (SEO), betaalde zoekmachinemarketing, marketing en displayadvertising. 24 Er zijn verschillende manieren om affiliates te vergoeden: commissie (voor iedere verkoop die een direct gevolg is van het doorklikverkeer vanaf de affiliatewebsite), pay-per-click, pay-per-lead (voor iedere persoon die zich ergens voor aanmeldt), overwinst (voor elke keer dat een klant een service vernieuwt of extra producten koopt na een initiële doorklik vanaf een affiliatewebsite) of pay-per-sale (voor elke keer dat iemand een product of dienst koopt na het doorklikken vanaf een affiliatewebsite). 25 Amazon, gestart als een online boeken- en cd-winkel en nu een online warenhuis, stimuleert affiliates om artikelen van Amazon op te nemen op de eigen website. Amazon maakt geen gebruik van een affiliatenetwerk met commissies die van de omzet afgaan. In plaats daarvan heeft het zijn eigen affiliateprogramma ontwikkeld. Daarbij biedt het een breed scala aan methoden ter verbetering van de conversie. Zo kunnen affiliates pure tekstlinks gebruiken die rechtstreeks naar een productpagina leiden, of ze kunnen dynamische banners met uiteenlopende content gebruiken, zoals boeken over internetmarketing. Amazon creëerde gelaagde, op prestatie gebaseerde beloningen om affiliates te stimuleren meer Amazon-producten te verkopen. 26 Voor Amazon vertegenwoordigt dit affiliatenetwerk een kwart van zijn inkomsten. 27 Het IAB biedt op zijn website informatie over affiliate marketing. Het meldt onder andere dat de 10 Marketingcommunicatie

10 omzet in Nederland via affiliate marketing in 2011 ongeveer 131 miljoen euro bedroeg. 28 De gerelateerde omzet aan de kant van de verkopers liep tegen de 2 miljard. Affiliate marketing kent voor- en nadelen. Het voordeel om als adverteerder gebruik te maken van affiliates is een groter bereik onder de doelgroep en zelfs onder doelgroepen die anders nooit bereikt zouden worden. Een belangrijk nadeel is dat de adverteerder geen invloed kan uitoefenen op de affiliates. Dit kan invloed hebben op de merkbeleving. Andere vormen van online reclame Minder gestandaardiseerde reclamevormen zijn advertorials, contentsponsoring en anchor deals. Deze vormen worden niet door mediaverkopers aangeboden. De eigenaar van de website moet dus direct worden benaderd. Advertorials zijn informatieve advertenties met een redactionele inslag, maar met een duidelijk waarneembare adverteerder. Ze worden gebruikt om informatie over producten of diensten, endorsements van derden, onderzoeksresultaten of trends te verstrekken en kunnen visuele elementen en links naar de website van de adverteerder bevatten. De inhoud van de advertorial moet informatief en interessant zijn en de via conventionele media verspreide boodschap versterken. Ze worden ook wel gebruikt ter ondersteuning van promotionele activiteiten waarbij consumenten prijzen kunnen winnen door het lezen van de informatie. Advertorials verbeteren de attitude ten opzichte van de adverteerder en zorgen voor een beter imago en extra bekendheid en interesse. Contentsponsoring omvat het plaatsen van de boodschap van de adverteerder op een plek op de website die van andere advertenties gescheiden is, bijvoorbeeld een vaste en exclusieve aanwezigheid op een voor de producten van het bedrijf relevante pagina. Areasponsoring en topicsponsoring zijn de meest voorkomende typen. Homepagerestyling, een aanpassing van het uiterlijk van een webpagina met de kleuren, stijl en logo s van de adverteerder, is een andere populair type. Het voordeel is dat de producent geen eigen website hoeft te ontwikkelen en niet hoeft te zorgen voor het aantrekken van bezoekers. Anchor deals zijn langdurige afspraken tussen twee partijen. Zo verleende Yahoo in ruil voor cobranding op Pepsi-flesjes en winkeldisplays technische assistentie voor de website pepsistuff.com. De website werd het kloppend hart van de succesvolste Pepsi-campagne ooit. Consumenten konden zich op de site aanmelden met een code die in de dop van Pepsi-flesjes te vinden was. Elke code was honderd punten waard. Punten konden worden ingewisseld voor prijzen, zoals dvd s en digitale diensten (muziekdownloads, credits voor veilingen van Yahoo enzovoort). Meer dan vijftig procent van de prijzen was digitaal, wat Pepsi dus veel geld bespaarde. Pepsi bespaarde een extra tien miljoen dollar doordat het geen papieren catalogi hoefde te drukken. De anchor deal met Yahoo resulteerde in de namen, adressen, postcodes en geboortedata van 2,9 miljoen consumenten oftewel een waardevolle database voor het verrichten van klantonderzoek, het introduceren van nieuwe producten (zoals Pepsi Blue, de cola met bessensmaak die werd geïntroduceerd in de lente van 2003) en het promoten van producten door middel van endorsements van Britney Spears en Shakira. Doelgroepsgericht online adverteren Online advertenties zijn het effectiefst wanneer ze goed op de doelgroep gericht zijn. Marketeers kunnen advertenties breed inzetten door middel van content targeting, of heel specifiek, gericht op een duidelijk omschreven doelgroep of zelfs op individuen binnen die doelgroep. Dit gebeurt op basis van enkele criteria: Context/content targeting. De content en de context van de webpagina kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om online advertenties op de juiste doelgroep te richten. Zo richt Unilever zich met de merken Hertog, Knorr, Maggi en Blue Band op mensen die zijn geïnteresseerd in koken en lifestyle (hoofdzakelijk vrouwen van tussen de 20 en 49 jaar oud). Het gebruikte hiervoor advertorials en contentsponsoring op de website van het televisieprogramma Life & Cooking.29 Webserver/webbrowser. Een webserver of adserver kan advertenties weergegeven op basis van het profiel van de bezoeker van de website. Dit profiel omvat gegevens als het IP-adres, de browser, het besturingssysteem en de datum en tijd van het paginaverzoek. Een marketeer kan op basis van deze gegevens gerichte advertenties weergegeven. Zo zegt het IP-adres iets over de locatie van de gebruiker. Hoofdstuk 13 11

11 Registratiegegevens/klantgegevens. Een website of advertentienetwerk kan gerichte advertenties weergeven op basis van registratiegegevens (verkregen via lidmaatschappen, deelname aan prijsvragen, aankopen enzovoort). Clickstreamgegevens/gedragsgegevens. Aan de hand van de manier waarop bezoekers door een website of een reeks van verschillende sites navigeren, kunnen er advertenties worden weergegeven die gerelateerd zijn aan de content die de bezoeker bekijkt. Uit een studie van het Network Advertising Initiative bleek dat het conversiepercentage voor gedragsgestuurde advertenties 6,8% was, terwijl niet-gerichte advertenties relatief slecht presteerden met 2,8%.30 Collaborative filtering. Online advertenties kunnen aan een gebruiker worden getoond op basis van de vergelijking van zijn of haar profiel met de profielen van gebruikers die dezelfde interesses hebben Online evenementen en web(sem)inars Ook op persoonlijk contact gebaseerde communicatie-instrumenten zoals beurzen en evenementen hebben een virtuele evenknie. Het Amerikaanse lingeriemerk Victoria s Secret organiseerde in 1999 een van de eerste commerciële online evenementen ooit: een modeshow op het web. De show werd aangekondigd in kranten als de New York Times. Ook was er een reclamespotje dat te zien was in de pauze van de Super Bowl. Het online evenement trok 1,2 miljoen geïnteresseerden, een stijging van 82 procent van het gebruikelijke aantal websitebezoekers. De modeshows werden de daaropvolgende jaren herhaald. Webinars, een afkorting van webseminars, zijn online prestentaties gegeven door deskundigen. Naderhand nemen de deskundigen live deel aan een online discussie. Webinars worden steeds vaker gehouden Advergames en online spellen Advergames zijn aan het merk gerelateerde online spelletjes voor merkinteractie en merkervaring. Aan de hand van interactieve gametechnologie wordt een bepaalde boodschap overgebracht aan de speler. De boodschap kan een inherent onderdeel van het spel zelf zijn. Advergames worden vaak gebruikt in combinatie met - en viralmarketingcampagnes, omdat de entertainmentwaarde de waardeperceptie van de spelers verbetert en een respons uitlokt die verdergaat dan persoonlijke interactie (zoals het doorgeven van de boodschap aan vrienden en familie). In deze zin kunnen advergames tot vier keer zo veel mensen bereiken. Gaming krijgt steeds meer aandacht. In juni 2011 bezochten 25,2 miljoen Duitsers een gamingsite, een toename van 8% vergeleken met het jaar ervoor. Online gaming bereikt nu 46% van de Duitse internetgebruikers. Naast online gaming op computers is ook mobiel gamen in opkomst: 14,1 miljoen smartphonegebruikers hebben gedurende een periode van drie maanden eindigend in juni 2011 gemiddeld ten minste één game op hun mobiele telefoon gespeeld. 32 Adverteren via games kan het doel hebben om merk- of productbekendheid op te bouwen, maar ook om gegevens te verzamelen. Het spel kan gratis worden verspreid in ruil voor persoonlijke informatie. Een heel ander doel van gaming kan voorlichting zijn. Dit kan het belangrijkste doel van serieuze games zijn. Zulke games kunnen serieuze onderwerpen toegankelijker maken. Games voor kinderen worden vaak gebruikt om hun op speelse wijze bepaalde vermogens, vaardigheden en kennis bij te brengen. Ook managementproblemen kunnen via games worden aangepakt. 33 Er zijn drie belangrijke typen advergames: 34 Gesponsorde games. Behalve de match met de doelgroep is er geen directe link naar de adverteerder. Het merk betaalt voor het plaatsen van de naam op een bestaande game. Games speciaal gecreëerd voor het promoten van een merk of product. De aan een tv-reclamespot gekoppelde Waterslide iphone-game van Barclaycard (een creditcard) werd binnen dertien dagen na zijn release in 2009 de populairste gratis merkgame in de geschiedenis van de itunesappstore. Een rond een bedrijf of productfunctie gecreëerde game. Dit wordt gedaan om de betrokkenheid van gebruikers en de koopfrequentie te vergroten door het demonstreren van merkkenmerken. 12 Marketingcommunicatie

12 Qantas heeft een frequent-flyerapp die zowel de betrokkenheid als de aankoopbereidheid stimuleert. Dit staat bekend als gamification (het gebruik van gamedesigntechnieken, gamedenken en gamemechanismen om niet-gamecontexten te versterken). 35 Een ander populair voorbeeld is Foursquare, een webtoepassing/app die geregistreerde gebruikers in staat stelt hun locatie te posten (inchecken), contact te leggen met vrienden en ervaringen te delen. Iedere check-in (in winkels, hotels, restaurants enzovoort) wordt beloond met punten. Met die punten kun je badges winnen en concurreren met vrienden. Tot april 2012 waren er meer dan twee miljard check-ins bij Foursquare. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun check-ins op Twitter of Facebook te posten. 36 Dit soort gamedenken heeft een diepgaand effect op bedrijven, de overheid en zelfs de wetenschap. Zo is het Fold It-project gericht op het vinden van geneeswijzen voor ziekten als aids, kanker en Alzheimer. Met Fold It kun je puzzels oplossen. In september 2011 wisten de Fold It-spelers op basis van menselijke intuïtie in enkele dagen tijd een enzymstructuurprobleem op te lossen dat onderzoekers jarenlang voor een raadsel had gesteld. Volgens de BBC heeft dit de weg geopend voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor aids. 37 Hoewel advergames duurder zijn dan bijvoorbeeld het plaatsen van banners, moeten de interactietijd en merkervaring worden meegewogen in de keuze voor het juiste communicatie-instrument. Online games en advergames zijn hulpmiddelen waarmee de online marketeer door middel van een interactieve gebruikerservaring merkbekendheid en merkimago kan opbouwen. 38 De spelers van Jurassic Park III waren gemiddeld negentien minuten lang aan het spelen, wat dus tot aanzienlijk meer aandacht onder de doelgroep leidt dan het zien van een advertentie op een website. De retentiewaarde van advergames zou tien keer zo hoog zijn als de retentiewaarde van conventionele reclame. Advergames zorgen voor vrijwillige exposure aan de merkboodschap en zijn een niet-ingrijpende en niet-onderbrekende manier van online adverteren. 39 Nu de penetratie van smartphones toeneemt, wordt gaming in Europa steeds socialer (verbinden, spelen en socialiseren met vrienden en anderen). Volgens een studie uitgevoerd door comscore had in februari % van de mensen in de vijf grootste EU-landen een game gespeeld op hun mobiele apparaat, met het Verenigd Koninkrijk voorop. In dezelfde periode speelden 6,1 miljoen smartphonegamers een sociale game op hun toestel, een toename van 42% vergeleken met zes maanden eerder. Dat aantal vertegenwoordigt 13,2% van het totaal van alle smartphonegamers. 40 Kijk op MyLab voor voorbeelden van advergames op de weblog adverblog. com Viral marketing Viral marketing omvat het aanzetten van merkgebruikers, merkliefhebbers, speldeelnemers en pleitbezorgers in de doelgroep om het merk bij vrienden en familie aan te raden. Ze moeten het merk of product promoten via , sms, Tell a friend -knoppen op webpagina s of social media, beoordelingssites en invloedrijke blogs. Met viral marketing probeert men de allersterkste actie-impuls voor consumenten in te zetten: persoonlijke aanbeveling. In feite is hier sprake van mond-tot-mondreclame, ook wel word-of-mouth genoemd (WOM). Viral marketing werkt op basis van het sneeuwbaleffect. Internet is uitermate geschikt voor het snel verspreiden van een boodschap. Net als virussen gebruikt viral marketing specifieke kenmerken van internet om de boodschap onder duizenden of zelfs miljoenen gebruikers te verspreiden. Een van de eerste viralmarketingcampagnes was de campagne van Hotmail. Door gebruik te maken van deze gratis service verzonden gebruikers met elk e- mailtje de reclameboodschap van Hotmail: Get your own private free at com. Hotmail beschikte na het eerste jaar (1996) al over twaalf miljoen gebruikers. Vergeleken met de resultaten van de campagne via gedrukte media (honderdduizend gebruikers) waren de resultaten indrukwekkend. 41 Hoofdstuk 13 13

13 PRAKTIJKINZICHT Drie succesvolle viralmarketingcampagnes Veel van de gedeelde YouTube-video s bevatten humor. Hier geven we drie voorbeelden van geslaagde virale campagnes, die alle drie ook veel humor bevatten. Eerst bekijken we een campagne die goed scoorde in de VS, daarna een Belgisch en een Nederlands viraal succes. Volkswagen - Darth Vader In 2011 lanceerde Volkswagen een reclame voor de nieuwe Passat. De campagne heette The Force, met een hoofdrol voor een miniatuurversie van Darth Vader. Een week voor de Super Bowl werden er teaservideo s geplaatst. Later volgde de volledige versie. Er ontstond een forse buzz, met 13,7 miljoen views voorafgaand aan de wedstrijd. Volkswagen gebruikte zijn eigen sociale kanalen als integraal onderdeel van de digitale activatie. Daarnaast werd de Passat-spot vertoond op de homepages van MSN en Yahoo. De spots werden in meer dan 120 blogs en mediaoutlets genoemd, waaronder Perez Hilton, AdWeek, New York Times, MotorTrend, BrandWeek en Jalopnik. Tijdens de zondag van de Super Bowl verzekerde Volkswagen zich van het exclusieve eigenaarschap van ESPN s mobiele site om die dag deel uit te maken van de conversatie. De dag na de grote wedstrijd werd de homepage van YouTube ingenomen om de post-gamebuzz uit te buiten. Om de buzz langer in stand te houden werd er aanvullende videocontent uitgebracht, zoals bloopers en een blik achter de schermen. Op YouTube werd de bekroonde reclame rond half mei 2012 meer dan 53 miljoen maal bekeken. De video ontving likes. In de week van de Super Bowl steeg het aantal interacties per dag op Facebook (likes en commentaren) met 214% en kreeg Volkswagen er in één week tijd meer dan fans bij. Op Twitter bedroeg het aantal doorkliks per tweet 820, een toename van 925%. In dezelfde periode kreeg Volkswagen er meer dan 500 volgers bij. 42 TNT - Push to add drama De op één na meest gedeelde reclame aller tijden is een promotievideo van de Amerikaanse tv-zender TNT voor de lancering in België. Het filmpje heet Push to add drama. Binnen 24 uur werden er 10 miljoen kijkers bereikt. Inmiddels hebben ruim 52 miljoen mensen het filmpje bekeken, en dat aantal groeit nog steeds. Deze flashmobachtige pr-stunt werd uitsluitend gelanceerd via sociale media en op de TNT-website, hoewel er gedurende twee weken in Europese bioscopen ook een korte trailer te zien was. Dit is het verhaal: TNT plaatste een grote rode knop in het midden van een rustig plein in een Belgische stad met daarnaast een bord met de tekst drukken om drama toe te voegen. Vervolgens nam het de reactie op van de verblufte menigte toen een van hen echt op de knop drukte. Er volgde een reeks dramatische gebeurtenissen: de komst van een ambulance met verplegers die een patiënt enkele malen van de brancard laten vallen, een fietser die tegen de openstaande deur van de ambulance rijdt, een knokpartij tussen de fietser en de potige ambulancebestuurder, een schaars geklede vrouw op een motor achtervolgd door een auto, een namaakbotsing waarbij iemand voor dood blijft liggen en tot slot de bizarre aankomst van een team van rugbyspelers. Deze reclame is erg succesvol geweest in het vergroten van de blootstelling aan het merk. WaveMetrix analyseerde de aard van de discussie rond de video om precies te onderzoeken hoe deze video de beleving van TNT beïnvloedde bij consumenten. Uit de analyse blijkt dat consumenten op de eerste plaats de effectiviteit van de video als reclame bespreken. Een groot deel van de commentaren prees de video als geweldige reclame en men wenste dat er meer van dergelijke reclames waren. Een klein gedeelte van deze commentaren besprak echter het TNT-kanaal zelf. Sommige mensen zeiden dat ze wilden gaan kijken vanwege deze reclame. De reclame heeft ervoor gezorgd dat consumenten TNT als een uniek, slim merk beleven. 43 Douwe Egberts - Yo Oma Een van de meest succesvolle virals in Nederland is Yo Oma van Douwe Egberts. In 2004 is deze viral in één week tijd keer gedownload en bekeken. Een paar weken later stond de teller op een miljoen. De viral stond op de website van het programma 6pack. Douwe Egberts zag dat het aantal jongeren dat koffiedrinkt daalde. Daardoor zou het toekomstige marktaandeel onder druk komen te staan. Het bedrijf ging een samenwerking aan met 6pack met als doelstelling om mentaal en fysiek sterker aanwezig te zijn in de jongerenwereld. 6pack deed een oproep om DE als merk zo cool mogelijk neer te zetten. Dit leidde tot maar liefst vijftig inzendingen met een idee. De viral werd in eerste instantie voornamelijk door de groep bekeken waarvoor de viral was gemaakt: de jongeren. De viral werd later als een commercial ingezet op de televisie. d Bekijk de filmpjes op MyLab. 14 Marketingcommunicatie

14 Virale campagnes werken het best tussen groepen die dezelfde interesses hebben. Dit betekent dat marketeers specifieke boodschappen onder specifieke groepen kunnen verspreiden. Door de methoden met zorg te gebruiken en het bereik van de marketingboodschap flink uit te breiden, kunnen marketeers negatieve reacties vermijden en een hoog rendement behalen. Viral marketing wordt steeds belangrijker. Ten eerste omdat complete sociale groepen online zijn en steeds meer mensen, vrienden en familieleden social media gebruiken, waardoor aanbevelingen sneller en door meer mensen worden gezien. Ten tweede kunnen de kosten lager liggen dan bij een reguliere reclamecampagne met hetzelfde bereik. Er zijn voorbeelden dat een viral binnen een paar weken door één miljoen consumenten is bekeken. Om dat offline te bereiken, zijn er tientallen commercials nodig. Volgens een onderzoek stuurt 81 procent van de mensen de ontvangen viralmarketingboodschap door naar iemand anders. Bijna de helft van de ontvangers stuurt de boodschap naar twee of drie anderen door. 44 Voor 68 procent van de websurfers is mond-tot-mondreclame dé bron van informatie over nieuwe websites. Referenties en viral marketing komen in dit opzicht na zoekmachines (74 procent). Ze staan boven links op andere sites (65 procent), advertenties (46 procent) en online advertenties (45 procent). 45 Diverse studies bevestigen de macht van mond-tot-mondreclame: 90% van de consumenten vertrouwt aanbevelingen door mensen die ze kennen. 70% vertrouwt zelfs onbekende gebruikers, 14% vertrouwt reclame, terwijl slechts 8% beroemdheden vertrouwt. 92% heeft meer vertrouwen in online gevonden informatie dan in informatie afkomstig van een vertegenwoordiger of een andere bron. 70% raadpleegt voor aankoop beoordelingen of scores. Vandaag de dag heeft de collega-consument de macht. 46 Een speciale vorm van mond-tot-mondreclame is buzzmarketing. Dit houdt in dat de afzender ervoor probeert te zorgen dat er een gesprek op gang komt rond een product. Een evenement of activiteit genereert de benodigde publiciteit. Wanneer de buzz goed is, zal de rumour around the brand groter zijn. Buzzmarketing is niet hetzelfde als viral marketing. Pas als de afzender invloed probeert te hebben op het doorsturen van de boodschap is er sprake van viral marketing. In dat geval spreken we van het seeden van een boodschap met als doel dat die boodschap wordt gewaardeerd en doorgestuurd. Viral marketing heeft voor- en nadelen. Wanneer een boodschap goed is, kan deze zich in korte tijd exponentieel verspreiden. Een boodschap (video of beeld) kan in zeer korte tijd door miljoenen worden gezien. Bij word of mouth zijn de verspreiders van de boodschap zo tevreden over het product of de dienst dat zij onbetaalde ambassadeurs worden van het product. Een nadeel van viral marketing (of mond-tot-mondreclame) is dat de boodschap niet is te beheersen door de zender en niet in de hand is te houden. Het kan dus tot negatieve associaties met het merk leiden, omdat de consumenten het internet ook kunnen gebruiken om teleurstelling en boosheid te verspreiden. ONDERZOEKSINZICHT Balans en volgorde in online beoordelingen: hoe ervaringen attitudes en intenties beïnvloeden Van traditionele mond-tot-mondcommunicatie (word of mouth, WOM) is bewezen dat het verschijnsel zowel beslissingen vóór de aankoop als belevingen na de aankoop van een product beïnvloedt. 47 Met het toenemend gebruik van internet en de voortschrijdende informatietechnologie vindt mond-tot-mondreclame niet alleen rechtstreeks plaats maar ook op verschillende typen elektronische mond-tot-mondplatforms (ewom), zoals de sociale en professionele netwerksites (Facebook, LinkedIn), consumentbeoordelingswebsites (Epinions, kieskeurig.nl, kieskeurig.be), online community s (fansites) enzovoort. In het algemeen is aangetoond dat ewom de attitudes van consumenten en gedragingen ten aanzien van producten en merken beïnvloedt. 48 Steeds meer mensen wisselen informatie uit via internet. Deze informatie stelt andere consumenten in staat hun aankoopbeslissing te overdenken. De meeste consumenten beschouwen door gebruikers gegenereerde content, zoals online beoordelingen, als minder opdringerig dan door de producent gegenereerde content, zoals reclame. Dat komt doordat ze zelf actief naar deze informatie zoeken. 49 Informatie verkregen uit door gebruikers gegenereerde bronnen wordt over het algemeen ook als geloofwaardiger en dus nuttiger ervaren dan door marke Hoofdstuk 13 15

15 teers gegenereerde informatie. Dit geldt met name voor ervaringsproducten, zoals hotels en restaurants. 50 Aangenomen dat consumenten online beoordelingen raadplegen omdat ze een bepaald product of een bepaalde dienst willen gaan kopen, zullen sommige beoordelingen als nuttiger worden gecategoriseerd dan andere (dat wil zeggen, nuttig bij het nemen van de koopbeslissing). 51 Een studie met 413 respondenten (gemiddelde leeftijd 39 jaar, 38% man) onderzocht hoe de balans (de verhouding tussen positieve en negatieve beoordelingen) en de volgorde (de volgorde waarin de beoordelingen gepresenteerd worden) van een reeks online beoordelingen de ervaren bruikbaarheid van deze beoordelingen als geheel beïnvloeden. In een tweede analyse van de studie werd onderzocht hoe de ervaren bruikbaarheid van een beoordelingsset de relatie beïnvloedt tussen de herinnerde informatie, de indruk van de beoordelingen en de houding en gedragsintentie tegenover een beoordeeld hotel. 52 Het belangrijkste experiment bevatte drie (balans: positief, neutraal, negatief) maal vier (volgorde: positief/negatief, negatief/positief, positief/negatief/positief, negatief/ positief/negatief) factoren. Iedere respondent las dezelfde acht beoordelingen zoals ontwikkeld in een voorafgaande test, maar afhankelijk van de situatie werden ze op positieve dan wel negatieve wijze en in een wisselende volgorde gepresenteerd. De balans werd gemanipuleerd door de verhouding van positieve en negatieve reacties te variëren. Voor een positieve balans waren zes van de acht beoordelingen positief, terwijl de andere twee negatief waren. Bij een neutrale balans verschenen vier positieve en vier negatieve beoordelingen. De negatieve balans bestond uit zes negatieve en twee positieve beoordelingen. De volgorde werd gemanipuleerd door de positie van de negatieve en positieve reacties binnen de reeks te variëren. Bij een van de volgordes werden eerst alle positieve statements samen gegroepeerd, gevolgd door alle negatieve. De tweede volgordesituatie was het omgekeerde van de eerste (eerst negatief, gevolgd door positief). De ingepakte situaties begonnen met de helft van de positieve beoordelingen, gevolgd door alle negatieve beoordelingen, opnieuw gevolgd door de helft van de positieve beoordelingen (of precies andersom). Uit de resultaten blijkt dat de ervaren bruikbaarheid van een reeks online beoordelingen wordt beïnvloed door de balans en de volgorde. Ongebalanceerde (positieve of negatieve) beoordelingsreeksen worden als bruikbaarder beschouwd dan gebalanceerde (neutrale). Vergeleken met gebalanceerde reeksen bieden ongebalanceerde reeksen de lezer een duidelijke algemene richting. In lijn met het diagnosticiteitsprincipe 53 is de balans van een reeks beoordelingen dus verantwoordelijk voor het bepalen of de beoordelingen al dan niet bruikbaar zijn. Als meer personen het erover eens zijn dat het hotel goed is (in het geval van een positieve balans) of juist slecht (in het geval van een negatieve balans) vergeleken met de neutrale situatie, kan de lezer er meer vertrouwen in hebben dat de informatie klopt. Wanneer er te veel conflicterende meningen zijn en de helft van de groep een positief oordeel geeft terwijl de andere helft een negatieve evaluatie uitspreekt (dat wil zeggen, bij een neutrale balans), zorgt deze tegenstrijdige informatie ervoor dat de lezer zich geen raad weet. De informatie zal worden beleefd als minder bruikbaar dan wanneer de groep een heldere mening geeft en de balans duidelijk positief of negatief is. 54 Als gevolg hiervan wordt de consistente informatie in de positieve en negatieve balans als bruikbaarder beleefd dan de betrekkelijk inconsistente informatie in de neutrale balans. Er is ook een volgorde-effect. Wanneer de balans van een reeks beoordelingen duidelijk positief of negatief is, vergroot het inpakken van negatieve beoordelingen in positieve beoordelingen (of omgekeerd) de beleefde bruikbaarheid van de beoordelingen. Dit is in lijn met de versterkingsprincipe van voorrangs- en nieuwheidseffecten: zowel het eerste als het laatste element in een lijst hebben een grotere invloed in vergelijking met alle andere elementen in die lijst. Andere studies naar volgordebias in een online omgeving hebben bewijs gevonden voor voorrangseffecten, 55 nieuwheidseffecten 56 en de versterking door voorrangs- en nieuwheidseffecten. 57 Na het lezen van de beoordelingen houden potentiële kopers een deel van de beoordelingsinformatie vast in hun kortetermijngeheugen. Deze herinnerde informatie vormt de basis van hun attitudes en gedragsintentie tegenover het beoordeelde object. Wanneer mensen de beoordelingen als bruikbaar ervaren, wordt hun indruk van het beoordeelde object een sterkere voorspeller van hun attitude en gedrag dan wanneer ze de beoordelingen als minder bruikbaar ervaren. Deze bevindingen zijn ook consistent met het accessibility-diagnosticity framework. 16 Marketingcommunicatie

16 Online merkactivatie Gerelateerd aan online games zijn de internetversies van prijsvragen en sweepstakes. Deze instrumenten zijn ideaal voor het wekken van enthousiasme, het opbouwen van merkbekendheid en het belonen van vaste klanten. Online prijsvragen hebben vaak een offline onderdeel, bijvoorbeeld radio- of televisiespotjes (om de aandacht te trekken) of verpakkingen en folders (om de bekendheid te vergroten). Voor gemakkelijke toegang tot de website van het merk kan een QR-code worden toegevoegd. Door het scannen van de code met een smartphone wordt de consument rechtstreeks naar de site geleid. Soms wordt de productverpakking gebruikt om toegangscodes of loterijnummers te verspreiden. De prijsvraag kan worden gebruikt om de interesse van de klant te trekken en interactie te stimuleren. Winnaars kunnen willekeurig worden aangewezen (sweepstakes) of er kan om creatieve input worden gevraagd (prijsvragen). 58 Zo vierde Heineken zijn 140ste verjaardag door de ontwerpcommunity de kans te geven via Facebook een limited-editionflesje te creëren. Onderdeel van de wedstrijd was dat de ontwerper zijn of haar ontwerp via Facebook moest koppelen aan dat van een andere ontwerper. Heineken ontving meer dan inzendingen uit 100 landen. De top 100 van ontwerpen werd gepresenteerd aan een jury in New York, waar ze werden beoordeeld op hun creativiteit en ook op hun complementaire koppeling. Heineken produceerde 1 miljoen flessen van het winnende ontwerp voor wereldwijde verkoop. 59 Net als advergames lijken online prijsvragen aan populariteit te winnen. Succesfactoren zijn een hoge speelwaarde en een geschikte incentive om deel te nemen. Dit laatste wordt bepaald door de branche waarin het bedrijf werkzaam is en het doel van de prijsvraag. Als het doel bijvoorbeeld het aanleggen van een klantendatabase is, moet het bedrijf een van de eigen producten als prijs uitloven. De relevantie van de prijs trekt dan de juiste consumenten aan. Een prijsvraag of sweepstake met een hoog aantal deelnemers lijkt op het eerste gezicht misschien succes te hebben, maar als de verkeerde consumenten meedoen (mensen die alleen meedoen om iets te winnen), is de campagne niet effectief en stijgen de acquisitiekosten. Prijzen moeten een bepaalde waarde, uniciteit en emotionele aantrekkingskracht hebben. Als de prijs groot of aantrekkelijk genoeg is, zullen mensen de tijd nemen om alle voor deelname vereiste gegevens in te vullen en zullen ze vrienden en collega s over de prijsvraag informeren. Uiteraard werken prijsvragen alleen als mensen weten dat er een prijsvraag wordt gehouden. Als je wilt dat mensen regelmatig terugkeren, moeten prijzen dagelijks of wekelijks worden uitgereikt. 60 Bedrijven (met name bedrijven in de markt van consumentenartikelen) kunnen hun producten onder de aandacht brengen door middel van proefgebruik of waardebonnen via internet. Klanten kunnen bijvoorbeeld via banners naar webpagina s geleid worden waar ze hun gegevens moeten achterlaten om voor proefmonsters of waardebonnen in aanmerking te komen. E-coupons zijn het online equivalent van gedrukte waardebonnen. E-coupons kunnen online (op e- commercewebsites) worden ingewisseld of worden afgedrukt. Ze kunnen via of een website worden verspreid. E-coupons bieden de mogelijkheid een doelgroep te bereiken die moeilijk bereikbaar is met gewone waardebonnen. De adverteerder kan experimenteren met split-runtests (kijken welke combinatie van aanbod en ontwerp de beste respons genereert en op basis hiervan de waarde of boodschap van de waardebon aanpassen) en de e-coupons direct aan het demografische profiel van de consument aanpassen. Onderzoek toont aan dat ongeveer 48 procent van de webgebruikers e-coupons gebruikt. In 2010 groeiden de online waardebonsites uit tot een belangrijk kanaal voor het sturen van consumentgedrag in Europa. Deze groei was groter dan waar ook in Het bereik van waardebonsites in Europa kwam neer op 9,6% van alle internetgebruikers. De forse groei kan grotendeels worden toegerekend aan Groupon, dat in 2009 nog geen significante speler in Europa was. Groupon, een deal-van de-dagwebsite die kortingsbonnen uitgeeft die bruikbaar zijn bij lokale of nationale bedrijven, slaagde erin om in 2010 in meer dan honderd Europese steden aanwezig te zijn. Er werden meer dan 12 miljoen bezoekers per maand bereikt, ongeveer een derde van de totale markt. 61 ain 2012 dreigde het Nederlandse Metropole Orkest zijn subsidie kwijt te raken. Een virale campagne, waarbij mensen zelf een stukje muziek componeerden, bracht redding. Deze case bevat opdrachten. Hoofdstuk 13 17

17 PRAKTIJKINZICHT Sociale sampling werkt goed voor Kleenex Proefmonsters zijn gewoonlijk ongevraagde eenrichtingsaanbiedingen van marketeers. Online sampling bestaat meestal uit consumenten die zichzelf aanmelden om gratis artikelen te krijgen. Maar het kan ook anders. In de lente van 2011 liet Kleenex mensen gratis pakjes tissues naar vrienden en familie sturen via Kleenex.com en via aanmeldingen bij deelnemende retailers. Ze konden ook virtuele Kleenex-tissues naar Facebook-vrienden sturen, een voorbeeld van sociale sampling. Kimberly-Clark verzond meer dan 1 miljoen echte miniboxjes met tissues in Noord- Amerika en stelde daarmee al deze consumenten in staat ambassadeurs van het merk te worden. Mensen konden ook online volgen hoe hun monsters anderen inspireerden om mee te doen. De langste deelketen bestond uit 34 cycli. De Softness Worth Sharing-campagne, gericht op het introduceren van een nieuwe, zachtere versie van de tissue, heeft het marktaandeel met 1,7 procentpunt doen stijgen. Gegevens van Nielsen tonen een stijging van het aandeel Kleenex met 3,9 procentpunt tot 49,9% in vergelijking met de periode voor de campagne. Kleenex promootte de sociale sampling via tv, drukwerk, digitale reclame en reclame op social media. Tv en digitale reclame bleken de meeste activiteit te genereren. 62 0Kijk op MyLab voor de gehele benchmark marketing marketing is de digitale invulling, met s, van direct marketing. kan op verschillende manieren worden ingezet: 63 Rechtstreekse s. is een toepassing die zeer belangrijk is voor consumenten. Het is een basistoepassing op het internet. Net als bij de traditionele direct marketing kan marketing worden gebruikt voor inkomende en uitgaande activiteiten.64 De inzet is vooral acquisitie. Er kan een worden gestuurd met een aanbieding of om consumenten tot een bepaalde actie aan te zetten. s om klanten te behouden. Deze mails worden verstuurd om de houding en de beleving van het merk bij de klant te versterken. Een populair voorbeeld van s om klanten te behouden zijn nieuwsbrieven. Hierin kunnen advertenties staan, maar het hoofddoel is om een langetermijneffect te creëren door de consument bij het merk te betrekken. Ze geven de lezer toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in de vorm van informatie. Advertenties in s van derden. In plaats van zelf een nieuwsbrief uit te geven kunnen adverteerders mails en nieuwsbrieven van derden uitkiezen en hierin advertentieruimte of contentruimte kopen. Het internet biedt snelheid, flexibiliteit en lagere kosten vergeleken met de traditionele directmarketingmedia. Daardoor zijn maatwerk en individualisering een stuk gemakkelijker te realiseren. Door deze eigenschappen is het gebruik van e mailmarketing de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Een van de voornaamste redenen voor deze ontwikkeling is het feit dat marketing wat betreft de respons effectiever is dan conventionele directmail- of webcampagnes (zoals banners). In het Nederlandse rapport Benchmark staan cijfers die een indicatie geven van de resultaten die met bereikt kunnen worden. Hieruit blijkt dat de openratio van s gemiddeld 25% bedraagt. Dat betekent dat van alle verzonden s er een kwart wordt geopend. De cijfers verschillen sterk per branche. De doorklikratio ligt gemiddeld op 3,5%. De doorklikratio (click through ratio, CTR) geeft aan hoe vaak er op een link binnen de wordt geklikt om naar een landingspagina te worden doorgeleid. Hoe beter de mailcampagne is gesegmenteerd, hoe hoger de doorklikratio zal zijn. 66 Ter vergelijking: bannerclick-throughs liggen ver onder de één procent, terwijl de respons bij een gemiddelde directmarketingcampagne twee procent bedraagt. 67 Voor- en nadelen van marketing We zeiden al dat marketing leidt tot een (relatief) hoge respons. Ook de lagere kosten zijn aantrekkelijk: men schat dat de kosten van marketing 60 tot 65 procent lager liggen dan die 18 Marketingcommunicatie

18 van een conventionele directmarketingcampagne. Dit betekent dat direct marketing op basis van marketing nu ook voor goedkopere producten kan worden gebruikt en dat het benaderen van minder frequente kopers rendabel wordt. 68 Ook de snelheid is een voordeel: berichten bereiken binnen enkele seconden hun bestemming en de reactie komt gemiddeld binnen 48 uur na ontvangst binnen. Vergeleken met een gebruikelijke responstijd van zes weken voor een conventionele directmarketingcampagne is dit een duidelijk voordeel. 69 Een ander voordeel van marketing is dat marketeers hun boodschap gemakkelijk en goedkoop op specifieke groepen of zelfs individuen kunnen afstemmen. De inhoud van het bericht kan aan specifieke interessegebieden van de klant worden aangepast. Het testen van de boodschap, om deze te verfijnen voordat de ing wordt verzonden, is goedkoop geworden. Uit onderzoek blijkt dat personalisatie een grote invloed op de resultaten heeft. Het gemiddelde click-throughpercentage verdubbelt wanneer het bericht volledig aan het individu is aangepast. Het effect van personalisatie wordt ook sterker met de tijd: waar onpersoonlijke e-zines (digitale magazines die via worden verzonden) alleen geïnteresseerden aanspreken, lijken de volledig aangepaste versies de aandacht van de lezer blijvend te trekken. 70 De privacy en de juridische aspecten van marketing zijn punten die aandacht verdienen. De meeste branches hebben het gebruik van commerciële aan banden gelegd. Spam (ongewenste ) is in Europa verboden en in elke verzonden boodschap moet een opt-outmogelijkheid worden geboden. Tevens mag er pas een worden verzonden na toestemming van de gebruiker (permissiemarketing). Opt-in betekent dat gebruikers ermee hebben ingestemd om commerciële e- mailberichten over voor hen interessante onderwerpen toegestuurd te krijgen. Ze geven dit op websites te kennen door een bepaald keuzevakje te selecteren. In Nederland is er zelfs sprake van een dubbele opt-in. Na het aanvinken van een selectievakje wordt er een verzonden. De gebruiker moet deze accorderen. Op dat moment is er volledige permissie gegeven. Opt-out betekent dat de consument in een mail of nieuwsbrief altijd de gelegenheid krijgt om zich uit te schrijven. Bedrijven moeten altijd duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen. Ze moeten garanderen dat de gegevens niet worden misbruikt of aan derden worden doorgegeven. Sommige analisten voorspellen dat de responspercentages flink zullen dalen. Consumenten worden overspoeld door berichten, waardoor ze massaal gebruik zullen maken van de opt-outmogelijkheid. Een andere beperking is het gebrek aan een goede database van opt-inmailadressen. De toevoer is beperkt, zodat veel bedrijven dezelfde lijsten huren. De eerste en grootste uitdaging voor marketeers is het aanleggen van een goede, gerichte database van prospects en klanten. 71 De tweede uitdaging is het bezorgen van de juiste content, omdat klanten zich uitschrijven wanneer ze te veel berichten met weinig relevante inhoud ontvangen. 7Er zijn vele blogs over marketing. Bijvoorbeeld het Nederlandse blog van Blinker en het Belgische blog van Tamara Gielen. Beide partijen zijn dienstverleners, dus houd in gedachten dat ze je graag iets willen verkopen. Bekijk ze via MyLab. PRAKTIJKINZICHT Bekroond: de gepersonaliseerde van Argos Argos, een Britse internetretailer, wilde op zijn website ook productbeoordelingen hebben staan. Men vond e mail het beste kanaal om dit doel te bereiken. Twee weken na aankoop van een product op de Argos website kreeg de kant een toegestuurd. Dat gaf hem de tijd om het product te gebruiken, terwijl de ervaring met het product nog vers in het geheugen zat. In een poging om de verkoop van de beoordeelde producten te doen toenemen, werd de koper in de e mail bedankt voor zijn aankoop en werd hem de gelegenheid geboden om een beoordeling te schrijven. Argos stuurt geen algemene s, maar personaliseert zijn berichten op basis van de producten die de ontvanger heeft gekocht. Deze benadering heeft geleid tot een doorklikpercentage van meer dan 42 procent en een openratio van meer dan 30 procent. Ook het aantal opzeggingen van de nieuwsbrief is laag. Het doel was om in zes maanden tijd beoordelingen binnen te krijgen. In slechts vier maanden kreeg Argos beoordelingen. Het communicatiebureau van Argos kreeg voor deze campagne de Revolution Award 2009 in de categorie Beste benutting van Hoofdstuk 13 19

19 13.5 De socialmediarevolutie Dankzij nieuwe technologie gaat marketing steeds meer over massale tweerichtingsconversaties tussen internetgebruikers. Web 1.0 was een informatiebron met statische websites en weinig interactie. Het huidige Web 2.0 daarentegen is een sociaal platform waaraan gebruikers actief deelnemen. Het contact dat zij met elkaar onderhouden loopt meer via diensten dan via websites. 73 Web 2.0 kun je zien als een verzameling opkomende technologieën waarmee internetgebruikers kunnen samenwerken en waarmee ze verschillende soorten content (tekst, geluid, video, afbeeldingen) kunnen toevoegen, bewerken, delen en labellen. Social media drijven voor een groot deel op zogeheten usergenerated content, ook wel genoemd UGC genoemd. Deze door de consument gegenereerde content omvat weblogs (of blogs), videoblogs (vlogs), podcasts, wiki s, smartphonefotografie en RSS-feeds. Een van de eerste Web 2.0-toepassingen was Napster, een peer-to-peerdienst waarmee gebruikers muziekbestanden konden uitwisselen. Volgens Kaplan en Haenlein, 74 die een reeks theorieën op het gebied van mediaonderzoek toepasten, kunnen social media worden ingedeeld naar twee dimensies: de mate waarin een individu informatie geeft over zichzelf (zelfpresentatie/zelfonthulling) en de mate van sociale deelname (sociale aanwezigheid/mediarijkdom). Dit leidt tot zes verschillende typen social media. Deze worden weergegeven in tabel In de volgende paragrafen gaan we in op de eerste vier typen: collaboratieve projecten, blogs, contentcommunity s en socialenetwerksites. Daarna bekijken we hoe merken gebruik kunnen maken van social media. Tabel 13.1 Classificatie van social media naar sociale aanwezigheid/mediarijkdom en zelfpresentatie/ zelfonthulling Sociale aanwezigheid/mediarijkdom Laag Gemiddeld Hoog Zelfpresentatie/zelfonthulling Hoog Blogs Socialenetwerksites (bijv. Facebook) Virtuele sociale werelden (bijv. Second Life) Laag Collaboratieve projecten (bijv. Wikipedia) Contentcommunity s (bijv. YouTube) Virtuele gamewerelden (bijv. World of Warcraft) 0Door de opkomst van collaboratieve projecten op het internet is delen steeds gewoner geworden. Mensen delen niet alleen kennis maar ook auto s, huizen, kleren enzovoort. Lees hier meer over de deeleconomie. Bron: Kaplan, A.M. en Haenlein, M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, Vol. 53 (1), Copyright 2010, met toestemming van Elsevier Collaboratieve projecten Het belangrijkste achterliggende idee bij collaboratieve projecten is dat de gezamenlijke inspanning van vele deelnemers tot een betere uitkomst leidt dan een situatie waarin een enkele expert zijn eigen gang gaat. Dit wordt aangeduid met de term wisdom of the crowd. Voorbeelden binnen deze categorie zijn de online encyclopedie Wikipedia en de socialbookmarkingservice Delicious, die het opslaan en delen van bookmarks mogelijk maakt. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat collaboratieve projecten voor veel consumenten een zeer belangrijke informatiebron aan het worden zijn. Hoewel niet alles op Wikipedia feitelijk waar hoeft te zijn, wordt de informatie die er wordt aangetroffen door steeds meer gebruikers voor waar aangenomen. Adobe Systems houdt een lijst bij van bookmarks naar bedrijfsgerelateerde websites en conversaties op Delicious. 20 Marketingcommunicatie

20 Blogs en microblogs Weblogs, samengetrokken tot blogs, zijn regelmatig bijgewerkte persoonlijke logboeken op het internet. Blogs worden gewoonlijk slechts door één persoon gemanaged. Interactie met anderen is mogelijk via de commentaarfunctie. Sommige blogs zijn niet veel meer dan de uitdrukking van persoonlijke meningen en analyses, terwijl op andere blogs informatie of links naar andere blogs of websites worden verzameld. Sommige blogs zijn bedrijfsinterne blogs. Die zijn alleen toegankelijk voor de werknemers van een bedrijf. Andere blogs worden op openbare websites gezet, zodat iedereen ze kan lezen en erop kan reageren. De vroegste blogs werden eind jaren negentig gemaakt, maar de belangstelling is de afgelopen jaren omhooggeschoten. Eind 2011 vond Nielsen meer dan 181 miljoen blogs over de hele wereld, tegenover 36 miljoen in Vrouwelijke bloggers zijn in de meerderheid, en de helft van de bloggers is tussen de 18 en 34 jaar oud. Circa een op de drie bloggers is moeder. 75 PRAKTIJKINZICHT Belgische blogger lanceert succesvol boek De Belgische Madame Zsazsa (32) is een van de toonaangevende figuren in de blogosfeer in België en Nederland. Wat in 2006 begon als gevolg van een nieuwe sollicitatie, eindigde (via lessen in patroonontwerp) in een blog die de prestigieuze Weekend Knack Blog Award won in de categorie persoonlijke blogs. Als creatieve moeder van twee zoons post ze artikelen over onderwerpen als het maken van kleding, tuinieren, vegetarisme, recepten, trips met de kinderen enzovoort, altijd op haar eigen karakteristieke manier, met een vleugje humor en stijlvolle foto s. Meer dan mensen per maand lezen haar blog. Bijna 6000 mensen zijn fans van haar Facebook-pagina. Vorig jaar is ze gestart met het toestaan van advertenties op haar blog, voornamelijk van webshops in stoffen, kleding en andere artikelen gericht op gezinnen met kinderen. In april 2012 bracht ze haar eerste boek uit over het maken van rokken, wat in een mum van tijd het bestverkopende non-fictieboek in België werd met verkochte exemplaren in juni Inmiddels heeft ze haar eigen dagbladcolumn. 76 Bloggers zijn actief op alle social media. Ze zijn tweemaal zoveel geneigd om commentaar te geven op videosites als YouTube, en bijna driemaal zoveel geneigd om te posten op message boards of forums. 77 Volgens een blogosfeerstudie van Technorati, de leidende zoekmachine voor blogs, schrijft 38% van de bloggers over de merken waar ze van houden of over de merken die ze juist haten. 65% van de bloggers gebruikt social media voor het volgen van merken. Het bloggen over deze merken is een veelvoorkomende activiteit. 78 Blogs geven een goed beeld van consumententrends en kunnen relaties opbouwen. Een van de populaire u vormige sloten van Kryptonite moest worden teruggeroepen nadat in een blogbericht op bikerforum.net was gemeld dat het slot met een Bic pen opengemaakt kon worden. Het verhaal ging vliegensvlug de blogosfeer rond en werd door de New York Times en andere grote media opgepikt. Het inruilen van het product betekende een kostenpost van tien miljoen dollar voor Kryptonite. Een Zuid Afrikaanse wijnmakerij, Stormhoek, zette blogs in bij de betreding van de Britse markt. De oprichter stuurde proefflessen naar honderdvijftig bloggers in Groot Brittannië zonder de verplichting om iets over de wijn te zeggen. Velen van hen schreven er uiteindelijk wel over. Door contact te maken met de blogosfeer is Stormhoek op een andere manier naar zijn primaire klanten (supermarktketens) en eindgebruikers (de klanten van de supermarkt) gaan kijken. Door het blogverhaal alleen al aan de inkopers en importeurs van supermarkten te vertellen, verliep het verkoopproces gemakkelijker en verwierf de wijn een aandeel van 19 procent in zijn categorie in de Britse markt. De verkoop verdubbelde van kisten in 2004 tot in Twitter kan worden beschouwd als een microblog. Tegelijkertijd is het een gratis socialenetwerkdienst. Twitter stelt gebruikers in staat updates (tweets) te verzenden. Dit zijn posts van ten hoogste 140 tekens die op de profielpagina van de gebruiker worden weergegeven. Ze komen ook terecht bij Hoofdstuk 13 21

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 SEO - Ruudhanou.com 2013 p.1 INHOUDSOPGAVE Waarom zoekmachineoptimalisatie?

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD 1 INHOUDSOPGAVE HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL?... 3 1. PRINTMEDIA MARKETINGCOMMUNICATIE IN EEN DIGITALE WERELD... 4 1.1.

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

Alcoholmarketing en jongeren

Alcoholmarketing en jongeren en jongeren Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel 2014 VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

Maatschappelijke informatievoorziening via internet Achtergronddocument

Maatschappelijke informatievoorziening via internet Achtergronddocument Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport STB-03-03 Maatschappelijke informatievoorziening via internet

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

Alles draait om Google

Alles draait om Google Marktonderzoek Zoekmachinemarketing Nederland 2007 Alles draait om Google Auteur: Eduard Blacquière Studie: Small Business & Retail Management, Hogeschool Rotterdam Studentnummer: 0760269 Illustratie:

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie