Overzicht SHL instrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht SHL instrumenten"

Transcriptie

1 Overzicht SHL instrumenten

2 SHL biedt de meest uitgebreide product portfolio met objectieve beoordelingsproducten. Onze producten zijn gegroepeerd in de hieronder genoemde portfolio s, elk geconcentreerd op een bijzondere aspect van de vaardigheden van de mens. Ability Personality Motivation Competencies Interest INHOUD 2 ABILITY Capaciteitentests OT Ability Screening Online 3 4 PERSONALITY Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ Persoonlijkheidsvragenlijst CCSQ Persoonlijkheidsvragenlijst WSQ MOTIVATION Motivatievragenlijst MQ 8 COMPETENCIES Quicksift 360 feedback vragenlijst 9 10 INTEREST Interessevragenlijst GOII Interessevragenlijst AOII Interessevragenlijst MII

3 Ability Capaciteitentests (OT) De Occupational Tests (OT) ofwel capaciteitentests zijn tests om het intellectuele werk- en denkniveau van de kandidaat te bepalen. De OT zijn onder meer geschikt voor selectie doeleinden. Meetinstrument gericht op een specifieke capaciteit Vijf deelgebieden; verbaal, numeriek, ruimtelijk technisch, abstract en administratief. Afnameduur verschilt per test Van laag opleidingsniveau tot universitair niveau Keuze uit verschillende normgroepen Beschikbaar in 16 talen Rapportages Overzicht van behaalde scores gerelateerd aan een gekozen normgroep. Selectie Development Identificeren van trainingsbehoeften De OT is voor alle functiegroepen geschikt van VMBO- tot WO-niveau van de OT is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van de basistraining OPQ / OT. De OT zijn online beschikbaar. Tevens kan de software op de pc of het netwerk geïnstalleerd worden. 3

4 Ability Screening Online In de huidige arbeidsmarkt is het aanbod van kandidaten stijgende. Dit biedt u de mogelijkheid een keuze te maken uit grotere aantallen kandidaten, maar vergt tegelijkertijd meer kostbare tijd van uw medewerkers. De behoefte, om potentiële kandidaten al voor de fase van het sollicitatiegesprek te identificeren, groeit. U wilt immers zo min mogelijk gesprekken voeren met kandidaten die achteraf niet geschikt blijken. Elke vragenlijst is uniek en kan daardoor ongesuperviseerd online worden afgenomen Uitermate geschikt voor pre-selectie Beschikbaar in 23 talen Ability Screening Online omvat twee randomized capaciteitentests, een numerieke en een verbale. Randomized wil zeggen dat per afname at random vragen geselecteerd worden uit een databank met vragen. Elke test is daardoor uniek, en derhalve uitermate geschikt om als pre-selectie instrument in te zetten. Numerieke Test ONT: - 21 vragen - 21 minuten Verbale Test OVT: - 30 vragen - 15 minuten Rapportages Overzicht van behaalde scores gerelateerd aan de Internationale of Europese normgroep. De ONT en OVT zijn bedoeld voor pre-selectie. De ONT en OVT zijn voor alle functiegroepen geschikt op HBO- / WO-niveau. van de ONT en OVT is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van de basistraining OPQ / OT. De pre-selectie instrumenten zijn online beschikbaar en dus overal ter wereld te gebruiken. 4

5 Personality OPQ De Occupational Personality Questionnaire (OPQ32i) is een persoonlijkheidsvragenlijst. Aan de hand van een zelfbeschrijvingsvragenlijst worden de sterke kanten en aandachtspunten van de persoon op 32 dimensies in kaart gebracht. De OPQ is onder meer geschikt voor selectie en development doeleinden. Meetinstrument gericht op kerncompetenties Persoonlijkheidsvragenlijst: afnameduur 45 minuten HBO- en WO-niveau Beschikbaar in 28 talen Rapportages De OPQ beschikt over een expertsysteem. Hierin is kennis van experts op het gebied van persoonlijkheid opgeslagen. Senior consultants hebben zich gebogen over de OPQ-dimensies en bepaald welke combinaties van die dimensies voorspellend zijn voor een bepaalde rol, vaardigheid, stijl, factor of competentie. Hieruit zijn regels opgesteld. Deze regels zijn opgeslagen in de software. De computer kan hierdoor de scores op de OPQ analyseren en interpreteren. Vervolgens wordt op basis hiervan een rapport gegenereerd. Er zijn verschillende rapportages mogelijk zoals bijvoorbeeld het Sales Rapport en het Universal Competency Rapport. Selectie Development Career Counseling Team Building Identificeren van trainingsbehoeften De OPQ is voor alle functiegroepen geschikt op HBO- en WO-niveau. van de OPQ is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van de basistraining OPQ / OT. De OPQ is online beschikbaar. Tevens kan de software op de pc of het netwerk geïnstalleerd worden. 5

6 CCSQ De Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) is een persoonlijkheidsvragenlijst gericht op functies waarbij verkoop en klantgerichtheid centraal staan. Aan de hand van een zelfbeschrijvingsvragenlijst worden de sterke kanten en aandachtspunten van de persoon op 16 belangrijke competenties in kaart gebracht. De CCSQ is geschikt voor selectie en development doeleinden. Meetinstrument gericht op kerncompetenties voor verkoop en klantgerichtheid. Verkorte persoonlijkheidsvragenlijst: afnameduur 25 minuten Beschikbaar in 16 talen MBO- tot WO-niveau Rapportages 1. Persoonlijk Rapport geeft een beschrijving van de persoon op basis van de CCSQ kerncompetenties 2. Competentie Rapport geeft een beschrijving van de sterke en zwakke punten van de persoon 3. Interview Hulp is een professioneel hulpmiddel om de CCSQ gericht te kunnen terugkoppelen in selectiegesprekken Selectie Individueel Development Identificeren van trainingsbehoeften Klantgerichte functies: Call Center medewerkers Customer Service medewerkers Secretaresses Office managers Verkoopgerichte functies: Verkoop binnendienst medewerkers Account Managers van de CCSQ is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van de basistraining OPQ / OT. De CCSQ is online beschikbaar. Tevens kan de software op de pc of het netwerk geïnstalleerd worden. 6

7 EENHEDEN WSQ De Work Styles Questionnaire (WSQ) is een persoonlijkheidsvragenlijst gericht op praktische functies. Aan de hand van een zelfbeschrijvingsvragenlijst worden de sterke kanten en aandachtspunten van de persoon op 18 persoonlijkheidsdimensies. Deze zijn te verdelen in de onderdelen: Relaties met mensen, Denkstijl, Emoties, Energie en Flexibiliteit. 144 stellingen, verdeeld over 18 dimensies 5 hoofdgroepen Afnameduur is ongeveer 30 minuten Rapportages Het rapport is een grafisch profiel van de voorkeuren van de kandidaat. Selectie Development De vragenlijst is vooral van toepassing voor functies in fabrieken, in de detailhandel en in de dienstverlenende sector. Het invullen van de WSQ neemt ongeveer 25 minuten in beslag. Lager opleidingsniveau. van de WSQ is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van de basistraining OPQ / OT. De WSQ is online beschikbaar. 7

8 Motivation Motivatievragenlijst MQ De Motivational Questionnaire (MQ) is een zelfbeschrijvingsvragenlijst. Om gedrag van een medewerker te kunnen voorspellen is het niet voldoende te weten wat zijn capaciteiten en vaardigheden zijn (wat kan de medewerker), zijn interesses (wat vindt de medewerker stimulerend) of wat zijn persoonlijkheid is (de voorkeur voor bepaald gedrag). Motivatie (de stuwkracht achter gedrag, het waarom van gedrag) is tevens een essentieel deel van het voorspellen van gedrag. Meetinstrument gericht op motivatiefactoren Zelfbeschrijvingsvragenlijst. bestaande uit 144 uitspraken. De respondent beoordeelt uitspraken op een 5-puntsschaal: 18 dimensies die samen vier brede gebieden beschrijven: Energie & Dynamiek: werkdruk, uitdaging, competitie, faalangst, invloed, balans, commercie. Synergie: verbondenheid, erkenning, persoonlijke ethiek, comfort en zekerheid, persoonlijke groei. Intrinsieke motivatie: interessant werk, flexibiliteit, autonomie. Extrinsieke motivatie: beloning, promotie, status. Beschikbaar in 16 talen Rapportages Een overzicht van motiverende en demotiverende factoren met een bijbehorende toelichting. Individueel Development Career Counseling Team Building Identificeren van trainingsbehoeften Selectie De MQ is voor alle functiegroepen geschikt. Voor het gebruik van de MQ gelden geen trainingseisen. De MQ is online beschikbaar. Tevens kan de software op de pc of het netwerk geïnstalleerd worden. 8

9 Competencies Quicksift De Quicksift is een op competenties gebaseerde screeningsvragenlijst. De Quicksift maakt het mogelijk om in een vroeg stadium van het selectieproces ongeschikte kandidaten uit te filteren. U kunt snel inzicht krijgen in de sterk en minder sterk aanwezige competenties van kandidaten. De Quicksift is gebaseerd op de 20 dimensies van het SHL Universal Competenty Framework. Dit maakt de vragenlijst geschikt voor alle functieniveaus en voor alle marktsectoren en typen organisaties. De Quicksift is ipsatief, dat wil zeggen een gedwongen keuzevragenlijst en hierdoor bijzonder geschikt voor selectiedoeleinden. De Quicksift bestaat uit 40 vragen en neemt niet meer dan 20 minuten in beslag om in te vullen. De Quicksift resulteert in een competentieprofiel. Preselectie Selectie De Quicksift is voor alle functiegroepen geschikt. Voor het gebruik van de Quicksift gelden geen trainingseisen. De Quicksift is online beschikbaar. 9

10 360 feedback vragenlijst In de 360 feedback vragenlijst worden beoordelingen in kaart gebracht op de relevante competenties over het functioneren van individuele medewerkers. Deze beoordelingen kunnen gedaan worden door één of meerdere personen, waaronder de medewerker zelf, de manager, collega s of klanten. Een zelfbeoordeling door enkel de medewerker is mogelijk. De verschillende beoordelingen worden evenveel meegewogen in de eindscore op de verschillende competentie. Selectie van 8 tot 12 competenties uit 20 dimensies van het SHL Universal Competenty Framework. Lengte van de vragenlijst is afhankelijk van het aantal gekozen competenties (4-7 vragen per competentie) Beschikbaar in 16 talen Rapportages Het standaard rapport laat op gedetailleerd niveau zien hoe de beoordelingen tot stand gekomen zijn. Het toont de betrokkene welk gedrag een belangrijke rol gespeeld heeft bij het tot stand komen van de beoordelingen. Performance Management Competentie Assessment Development Planning Training behoefte analyse Career Counselling Cultuur verandering Opsporen van Blind Spots Oplossen van conflicten Evaluatie van training De 360 feedbackvragenlijst is voor alle functiegroepen geschikt. van de 360 feedbackvragenlijst is voorbehouden aan diegenen die gecertificeerd zijn door middel van een training. De 360 feedbackvragenlijst is online beschikbaar. 10

11 Interest Interesse vragenlijst (GOII) Interesses verwijzen naar gebieden (zowel binnen als buiten de wereld van het werk) die de aandacht trekken, waartoe men zich aangetrokken voelt of waar men plezier in heeft of denkt te zullen hebben. Interessevragenlijsten kennen een lange traditie binnen de bedrijfspsychologische praktijk. Wanneer men praat over loopbaanbegeleiding en beroepskeuze dan zal men één uitspraak heel frequent horen: "Ik wil iets gaan doen wat ik leuk vind." Interesse is in dit proces zonder twijfel een van de belangrijkste richtinggevende factoren. Er bestaan drie vragenlijsten die interesses inventariseren. Het betreft de General Occupational Interest Inventory (GOII), de Advanced Occupational Interest Inventory (AOII) en de Management Interest Inventory (MII). De GOII geeft scores op 18 dimensies (van elk 8 items), die gecombineerd kunnen worden tot 6 bredere categorieën, en geeft ten slotte een schatting van een algeheel werk-interesseniveau. Zorg Beïnvloeding Kantoor Kunst en Ambachten Natuur Techniek Gezondheidszorg, Welzijn en Persoonlijke dienstverlening Verkoop van goederen, Verkoop van diensten, Supervisie Administratie, Kantoorautomatisering Kunst en Vormgeving, Ambachten Planten, Dieren Bouw, Elektronica, Mechanica Interessevragenlijsten worden gebruikt om cliënten behulpzaam te zijn bij beroepskeuze en loopbaanoriëntatie. De General Occupational Interest Inventory (GOII) heeft te maken met activiteiten op een vaardigheid en toezichthoudend niveau en is geschikt voor mensen waarvan de opleiding van lager en middelbaar niveau is, in het algemeen MBO en lager. Dit betekent niet dat de kandidaten ook daadwerkelijk in het bezit zijn van deze diploma's, maar dat zij ten minste het potentieel hebben voor dit niveau. Er worden activiteiten beschreven uit semi-professionele tot lager leidinggevende functies. Voor het gebruik van de GOII is geen training vereist. De GOII is online beschikbaar. 11

12 Interesse vragenlijsten (AOII) Interesses verwijzen naar gebieden (zowel binnen als buiten de wereld van het werk) die de aandacht trekken, waartoe men zich aangetrokken voelt of waar men plezier in heeft of denkt te zullen hebben. Interessevragenlijsten kennen een lange traditie binnen de bedrijfspsychologische praktijk. Wanneer men praat over loopbaanbegeleiding en beroepskeuze dan zal men één uitspraak heel frequent horen: "Ik wil iets gaan doen wat ik leuk vind." Interesse is in dit proces zonder twijfel een van de belangrijkste richtinggevende factoren. Er bestaan drie vragenlijsten die interesses inventariseren. Het betreft de General Occupational Interest Inventory (GOII), de Advanced Occupational Interest Inventory (AOII) en de Management Interest Inventory (MII). De AOII geeft scores op 19 dimensies (van elk 8 items), die gecombineerd kunnen worden, in overeenstemming met het hiërarchisch interessemodel, tot 8 bredere categorieën en drie clusters van categorieën en geeft ten slotte een schatting van een algemeen werk-interesseniveau. Zorg Invloed Non-verbaal Verbaal Creatieve vormgeving Wetenschap Techniek Gezondheidszorg, Welzijnszorg en Onderwijs Ordehandhaving, Commercie, Management Financiën, Informatisering Documentatie, Journalistiek Journalistiek, Kunst & Vormgeving Biologie, Fysica Procestechniek, Mechanica, Elektronica, Bouw Interessevragenlijsten worden gebruikt om cliënten behulpzaam te zijn bij beroepskeuze en loopbaanoriëntatie. De Advanced Occupational Interest Inventory (AOII) heeft te maken met activiteiten op een vaardigheids - en toezichthoudend niveau tot aan professionals en managers en is geschikt voor mensen met een opleidingsniveau die boven het gemiddelde niveau ligt, in het algemeen HAVO en hoger. Voor het gebruik van de AOII is geen training vereist. De AOII is online beschikbaar. 12

13 Interessevragenlijst (MII) De Managerial Interest Inventory (MII) is een zelfbeschrijvingsvragenlijst die is werkactiviteiten en belangstelling voor de diverse bezigheden van een manager systematisch in kaart te brengen. Ten aanzien van allerlei werkactiviteiten wordt de kandidaat gevraagd aan te geven of hij de activiteit graag zou willen uitvoeren, niet zou willen uitvoeren, of dat het hem niet uitmaakt of u de activiteit wel of niet zou moeten uitvoeren. Tevens wordt gevraagd aan te geven of de kandidaat er wel of geen ervaring mee heeft. De resultaten geven een indicatie van de mate waarin de kandidaat belangstelling heeft voor verschillende werkactiviteiten. Daarnaast wordt de ervaring met verschillende werkactiviteiten in kaart gebracht. 12 veel voorkomende typen managementfuncties 12 schalen geconstrueerd van managementbezigheden (vaardigheden) Deze beide groepen schalen worden in onderstaande tabel weergegeven. Functies Productie Technische Dienstverlening Onderzoek & ontwikkeling Distributie Inkoop Verkoop Marketing Ondersteuning Personeel & Opleiding Informatisering Financiën Juridisch & Secretarieel Administratief Organisatie Vaardigheden Informatie verzamelen Informatie verwerken Problemen oplossen Distributie Plannen & Voorspellen Mondeling Communiceren Schriftelijk Communiceren Organiseren van Dingen Organiseren van Mensen Overtuigen Motiveren Vertegenwoordigen Interessevragenlijsten worden gebruikt om cliënten behulpzaam te zijn bij beroepskeuze en loopbaanoriëntatie. De Management Interest Inventory (MII) is een instrument bedoeld om de interesse voor het type managementfunctie en het soort activiteiten vast te stellen. Naast belangstelling wordt ook de mate van ervaring in bepaalde typen functies gemeten. Voor het gebruik van de MII is geen training vereist. De MII is online beschikbaar. 13

14 Alleen door interactie worden ontwikkelingen zichtbaar. Advance ondersteunt uw organisatie bij complexe organisatieveranderingen of persoonlijke ontwikkelingen. Daar waar strategische veranderingen, personele- en/of managementvraagstukken daadwerkelijke performanceverandering vereisen brengen wij een meetbare beweging teweeg. Altijd met respect voor de mens die de vooruitgaande beweging maakt. Wij zijn puur betrokken en helpen u en uw organisatie de verbinding te maken tussen weten (know-how) en doen (show-how). Door het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie- en mensgerichte maatwerkinterventies op het gebied van training, coaching (on the job) en assesments, creëren wij een veilige en betrouwbare omgeving. Alle mensen zijn immers uniek in hun gelijkenis met alle anderen. Dit is de toegang tot borging en vormt daarmee de basis van de gewenste resultaten. Wilt u met uw organisatie een groter marktaandeel creëren (sales performance), efficiencyverbeteringen waarborgen (operational excellence), winstgevende groei genereren (post merger integratie) of liever meer in relatie komen met uw personeel? Wij bieden u hierbij onze expertise aan; verrassend, helder en beklijvend! Advance training & coaching Schijfstraat 26 Oisterwijk T E W

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen:

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: E-assessment Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: 1. The Bridge Personality (short): een persoonlijkheidstest 2. The Bridge Ability Suite: een capaciteitentest Hieronder volgt een

Nadere informatie

Over kunnen, willen en passen

Over kunnen, willen en passen Testing Solutions Testen is weten Prima cv, mooie referenties. Maar hoe hoog is het kennisniveau precies? En leveren de persoon lijkheids kenmerken toegevoegde waarde aan uw organisatie? Prima motivatie,

Nadere informatie

Rapportage Assessment Bert Voorbeeld

Rapportage Assessment Bert Voorbeeld Rapportage Assessment Bert Voorbeeld UITGANGSSITUATIE INTELLECTUELE CAPACITEITEN PERSOONLIJKE KWALITEITEN SAMENVATTING EN CONCLUSIE 25 MEI 2009 ADVANCE TRAINING & COACHING trainer/coach Dit rapport bevat

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

De OPQ persoonlijkheidsvragenlijst vormt een indicatie van de perceptie van de kandidaat omtrent de gedragsstijl die hij verkiest op het werk.

De OPQ persoonlijkheidsvragenlijst vormt een indicatie van de perceptie van de kandidaat omtrent de gedragsstijl die hij verkiest op het werk. Inleiding De OPQ persoonlijkheidsvragenlijst vormt een indicatie van de perceptie van de kandidaat omtrent de gedragsstijl die hij verkiest op het werk. Het inwinnen van gedetailleerde informatie over

Nadere informatie

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Kandidaat: De heer Cornée de Ruyter Programma: Programma voor Software engineer (sr) Afname: 19 november 2015

Nadere informatie

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Kandidaat: De heer Simon Software Engineer Testprogramma: Selectie-assessment Software E. Afname: 8 december 2010, 6 januari 2011 Leeswijzer Dit rapport

Nadere informatie

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002 Motivatievragenlijst MQ rapport de heer Piet Hollander 29 oktober 2002 Dit rapport is gegenereerd door een instrument behorende tot het SHL Human Resource Management System. Het gebruik van enig instrument

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Ons basis assessment bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding: ongeveer 1-1 ½ uur. Uitnodiging van kandidaat Psychologische

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Onderdelen op basis waarvan een maatwerk assessment kan worden samengesteld. 1. Psychologische gedragskenmerken test: OPQ van SHL,

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel CCSQ Managerrapport - Klantgerichte functies Naam Dhr. Sample Candidate Datum 19 september 2013 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit SHL Managerrapport stelt u in staat om vast te stellen of Dhr.

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Geschiktheidsassessment

Geschiktheidsassessment Geschiktheidsassessment Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling Arbeidsgedrag en loopbaan Training Arbeid en Gezondheid Healthcare coaching

Nadere informatie

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent QuickSift > Profiel Naam: De heer Regio Talent Vergelijkingsgroepen: NED Quicksift norm Datum: 9 mei 2011 QUICKSIFT PROFIEL De competentie scores worden weergegeven als Sten scores (1-10). Hoge scores

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

03.03.2010 Conferentie Studiesucces

03.03.2010 Conferentie Studiesucces 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Anita de Vries A.devries@noa-vu.nl A.de.vries@psy.vu.nl 1/40 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Persoonlijkheid als voorspeller van Studieprestatie & Contraproductief

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Dit Capaciteitenrapport laat de score zien van Alexander de Vries voor de Verify Capaciteiten Test. Als deze test zonder

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam Sales Rapport > voor Selectie of Ontwikkeling Naam Dhr. Piet Hollander Datum: 07 november 2006 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Piet Hollander met een salesfunctie.

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries > Sales Rapport Naam: Dhr. Alexander de Vries Datum: 28 november 2008 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Alexander de Vries met een salesfunctie. Dit rapport is

Nadere informatie

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl

Intake assessment. Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA. Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010. www.noa-vu.nl Intake assessment Indra Newton Psycholoog/adviseur NOA Masterclass Studiekeuzegesprekken 18 November 2010 Wat doet NOA? Online tests en vragenlijsten Advies en productontwikkeling Training en coaching

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl Voorspellen van Studiesucces Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! Programma Welkomstwoord dr. Remko van den Berg Presentatie drs. Anita de Vries: Voorspellers van studiesucces

Nadere informatie

kwaliteit snelheid gemak

kwaliteit snelheid gemak Compleet platform van online assessmentinstrumenten Tests die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen Volledig in eigen beheer te gebruiken Praktisch bruikbare testrapportages Met HFMtalentindex brengt

Nadere informatie

E-Assessment Voorbeeldrapportage

E-Assessment Voorbeeldrapportage E-Assessment Voorbeeldrapportage Mw. A. Noniem, alle gegevens uit deze rapportage zijn fictief Datum: 27-07-2011 Opgesteld door: Scherp Management Assessment Handtekening: Inhoudsopgave Inleiding... 2

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4 John Sample Inhoud Introductie... 2 Bridge Abstract... 3 Bridge Abstract Scores...4 Introductie De resultaten uit dit rapport zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon die de test heeft ingevuld.

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

SEARCH & SELECTION. Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen

SEARCH & SELECTION. Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen SEARCH & SELECTION Search & Selection ondersteunt werkgevers Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen voor verschillende functies en op meerdere van personeel

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD E-assessment Voorbeeldrapporta ge Mw. A. Noniem Inhoudsopgave Inleiding... Samenvatting voor HRM/Management... Functieomschrijving & Bedrijfsvisie... Testkeuze... Testresultaten... 3 Persoonlijkheid inleiding...

Nadere informatie

CRE-W. Instrument over creatief denken in organisaties. HTS Report. Jeroen de Vries ID Datum Basisrapport

CRE-W. Instrument over creatief denken in organisaties. HTS Report. Jeroen de Vries ID Datum Basisrapport CRE-W Instrument over creatief denken in organisaties HTS Report ID 5107-7038 Datum 18.07.2017 Basisrapport INLEIDING CRE-W 2/7 Inleiding De CRE-W is een vragenlijst die de mate van creatief denken van

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist Achtergrond Vanuit de GGZ-VS opleiding is behoefte aan een instroom assessment voor studenten die geen

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample > Gebruikersrapport Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 OPQ Gebruikersrapport Inleiding Dit rapport is ontworpen voor diegenen die de OPQ training hebben gevolgd. Het kan u helpen bij uw voorbereiding

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD ASSESSMENTS 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD 3 Materialen 3 Locaties 3 Selectie-assessments

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY O V E R Z I C H T INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon meet.

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanonderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september OPQ Profiel OPQ Sales Rapport Naam Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUCTIE Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Sample Candidate met een salesfunctie.

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

> Universal Competency rapport. Naam: Mrs Jane Doe

> Universal Competency rapport. Naam: Mrs Jane Doe > Universal Competency rapport Naam: Mrs Jane Doe Datum: 20 juli 2008 INTRODUCTIE Dit rapport is bedoeld voor gebruik door lijnmanagers en HR professionals. Het geeft weer hoe de bepaalde stijl of typische

Nadere informatie

ACT Algemene Intelligentie

ACT Algemene Intelligentie Rapport Datum ACT Algemene Intelligentie Voor u ligt het rapport van de ACT Algemene Intelligentie. Door middel van subtests zijn uw cognitieve capaciteiten gemeten. Allereerst wordt uw totaalscore weergegeven.

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Selor Community Event 22/5/2012

Selor Community Event 22/5/2012 Screeningsmodel Selor Community Event 22/5/2012 Het screeningsmodel EVENT 1 EVENT 2 Het screeningsmodel Basiscompetenties en cognitieve vaardigheden aangetoond door een diploma-niveau of equivalent aan

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting

Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie. TestGroup Consulting Capaciteitentesten: de voordelen tijdens selectie TestGroup Consulting Maart 2010 Management samenvatting Met de opkomst van nieuwe technologie en goedkopere instrumenten zijn bedrijven steeds meer gaan

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken

Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken Assessment centers: wanneer wel, wanneer niet? Jo Verbeken Assessment Wanneer wel Wanneer niet? Jo Verbeken 8 december 2011 2 Overzicht De assessment center methode Gedragsgerichte functieclassificatie

Nadere informatie

Hollands Zelfonderzoek

Hollands Zelfonderzoek HZO - Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes - (Standaard) Totale duur [min]: 8:24 Nederlandse bevolking, totaal - Percentielen HZO Bast M - 33;3 Jaren Hollands Zelfonderzoek voor beroeps-

Nadere informatie

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress WORK EXPERIENCE SCAN VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Voor elk bedrijf is het van belang de oorzaken van stresserende factoren zo snel mogelijk te herkennen om vervolgens het beleid hierop af te kunnen

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

> Universal Competency rapport. Naam: Piet Hollander

> Universal Competency rapport. Naam: Piet Hollander > Universal Competency rapport Naam: Piet Hollander Datum: 4 februari 2008 INTRODUCTIE Dit rapport is bedoeld voor gebruik door lijnmanagers en HR professionals. Het geeft weer hoe de bepaalde stijl of

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie