Warmteterugwinunit HRU3BVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmteterugwinunit HRU3BVN"

Transcriptie

1 Warmtetergwinnit HRU3BVN Toepassing Het Codmé Combiflow-systeem met warmtetergwinnit type HRU3BVN is in vele verschillende woningtypen toe te passen, zowel in de niewbow- als in de renovatiesector. Omschrijving De warmtetergwinnit type HRU3BVN is een Hoog Rendement warmtetergwinnit. De nit is voorzien van een nieke tegenstroomwisselaar waardoor gemiddeld ca. 96% van de warmte it de afgevoerde lcht wordt gebrikt om de verse bitenlcht op te warmen. Elke nit is standaard voorzien van een bypassklep en een nieke vorstbeveiligingsklep, die beide volledig in de nit zijn geïntegreerd. Verder wordt elke nit altijd geleverd met energiezinige gelijkstroommotoren. Programma In tabel 1 vindt een overzicht van de verschillende typen en itvoeringen. Omkasting Uiterlijk verschillen de laagbownit en hoogbownit niet van elkaar. Wel is de toevoer verschillend door het toepassen van een andere servicemodle. Bij de laagbowversie zit de toevoer aan de onderzijde en bij de hoogbowversie aan de bovenzijde. De tegenoverliggende aansliting wordt afgedicht door de motormodle. Voor de afvoer kan zowel de onder- als de bovenaansliting worden gebrikt. Standaard wordt er één aanslitopening afgedicht met een dop. Door de nieke gepatenteerde klemconstrctie van de HRU3BVN wordt een optimale afdichting van de verschillende onderdelen verkregen. Zo kan er geen interne en externe lchtlekkage optreden. Bij gespiegelde woningen kan de nit eenvodig worden gedraaid. Wij adviseren wel om het kanalenstelsel voor de getekende en gespiegelde woningen apart it te werken, zie ook het hoofdstk maatschetsen. Type HRU3BVN Kenmerken Gewicht Door de nieke klembandconstrctie in combinatie met de knststofelementen ontstaat een warmtetergwinnit met een zeer laag gewicht van slechts 25 kg. Uitblaas- en aanzigtiten Alle itblaas- en aanzigtiten zijn inwendig ø mm en itwendig ø 180 mm. De aanslitingen zijn ds geschikt om direct knststofbizen en hlpstkken op aan te sliten. Elke tit is voorzien van een pictogram. Uit dit pictogram blijkt om welke aansliting het gaat. Condensafvoer De condensafvoer bevindt zich aan de onderzijde van de HRU3BVN. Tegenstroom warmtewisselaar De speciale warmtewisselaar is van het tegenstroomprincipe. Kenmerkend voor deze tegenstroom-warmtewisselaar is dat de in- en itgaande lcht zich intern verplaatst via driehoekige kanalen. Elk kanaal is daardoor omgeven door kanalen waarin de stroming tegengesteld is. Hierdoor wordt een zeer groot warmtewisselend oppervlak verkregen. Onder meer door deze bijzondere constrctie wordt een temperatrrendement bereikt van gemiddeld 96%. Tabel 1 Aanslitingen Aanslitingen Toe- en naar de woning naar de bitenlcht afvoercapaciteit Type Uitvoering Afvoer Toevoer Afvoer Toevoer Standaard Maximaal Drk HRU3BVLN Laagbow onder en boven onder boven boven 225 m 3 /h 325 m 3 /h Pa HRU3BVHN Hoogbow onder en boven boven boven boven 225 m 3 /h 325 m 3 /h Pa B = Bypass L = Laagbow V = Vorstklep H = Hoogbow Stormstraat 9 0 Brssel Tel. : 02 / Fax : 02 / Wijzigingen voorbehoden

2 Bypass De Codmé warmtetergwinnit wordt standaard geleverd met een volledig geïntegreerde bypassklep. Deze klep zorgt ervoor dat de toevoerlcht volledig om de warmtewisselaar heen wordt geleid en ds niet wordt opgewarmd door de afvoerlcht it de woning. Dit is vooral wenselijk in een zomernacht, omdat de bitenlcht dan vaak koeler is dan de lcht in de woning. Uitnemen wisselaar Een volatomatische temperatrregeling zorgt ervoor dat de bypassklep alleen open gestrd wordt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de binnentemperatr is hoger dan gewenst (niet instelbaar); de binnentemperatr is hoger dan de bitentemperatr; de bitentemperatr is lang genoeg hoger dan ca. 22 C (hoe lang precies is afhankelijk van de exacte biten temperatr). Zowel de bitentemperatr als de binnentemperatr worden in de HRU3BVN gemeten. Hiervoor zijn twee sensoren aangebracht. Vorstbeveiliging Om te voorkomen dat de tegenstroomwisselaar invriest is de Codmé warmtetergwinnit HRU3BVN standaard voorzien van een vorstbeveiliging. Deze vorstbeveiliging bestaat o.a. it een nieke vorstklep die aan de bovenzijde in de nit is geïntegreerd. Wanneer de vorstbeveiliging in werking treedt, worden de volgende stappen doorlopen: De vorstklep wordt geregeld open gestrd en zigt gedeeltelijk rimtelcht aan. Deze bitenlcht wordt gemengd met de aangezogen bitenlcht. Tegelijk gaat de toevoerventilator harder draaien, om de hoeveelheid aangezogen bitenlcht hetzelfde te hoden. Bij verdere daling van de temperatr (ca. 6 C) gaat de toevoerventilator zachter draaien tot iteindelijk een minimm. Bij een temperatr lager dan ca. 8 C gaat de afvoer - ven tilator harder draaien en blijft de toevoerventilator op een minimm draaien. Als het extreem ( 10 C) kod is, wordt de toevoerventilator itgezet, slit de vorstklep maar blijft de afvoerventilator wel in werking. Na ca. 1 1 /2 r gaat de toevoerventilator op een minimm draaien en wordt de vorstklep open gestrd, om na te gaan of het vorstgevaar is geweken. Als de temperatr stijgt, zllen bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde worden itgevoerd. De hierboven genoemde werking van de vorstbeveiliging geschiedt volatomatisch. Motoren In de HRU3BVN zijn twee energiezinige gelijkstroom motor en toegepast. Op deze motoren zijn waaiers met achter overgebogen schoepen toegepast. Het grote voordeel hiervan is dat de waaiers nagenoeg niet vervilen waardoor de toevoer- en afvoercapaciteit gewaarborgd blijft. Stormstraat 9 0 Brssel Tel. : 02 / Fax : 02 /

3 Warmtetergwinnit HRU3BVN Instellingen capaciteit In de knststofaanslitkap van de HRU3BVN is standaard een tweetal potmeters voor laagstand resp. de hoogstand geplaatst. Hiermee kan de ventilatiecapaciteit bij laagstand en bij hoogstand worden bepaald. De middenstand is een rekenkndig gemiddelde tssen de laagstand en hoogstand instelling. Standaard staat de hoogstand ingesteld op 225 m 3 /h. Alleen als de gevraagde lchthoeveelheid bij het inregelen van de ventielen niet wordt gehaald en de ventielen staan maximaal open mag de ventilatiehoeveelheid met deze potmeter worden verhoogd. Hierdoor verbrikt men zo min mogelijk energie. Filters De HRU3BVN is standaard voorzien van twee filters van de klasse EU3. Het filter tssen het afzigkanaal van keken, badrimte en toilet en de warmtewisselaar zorgt ervoor dat stof en vet wordt opgevangen en de warmtewisselaar hierdoor minder vervild. Het filter tssen de bitenlchtaanziging en de warmte wisselaar zorgt ervoor dat de toevoerlcht wordt gefilterd voordat deze de woning wordt ingeblazen. Het voorkomt ook verviling van de warmtewisselaar. De filters zijn eenvodig door de bewoner te verwijderen en te reinigen of te vervangen. Indien gewenst kan de G3 filter vervangen worden door een G4 filter of een F7 filter. Rendement volgens EN8 In opdracht van Codmé is het thermische rendement van de Codmé HRU3BVN vastgesteld volgens de norm EN 8. Dit is de norm waarmee het rendement voor warmtetergwinapparaten wordt bepaald. Het resltaat van het vastegestelde rendement is 90% volgens EN 8 (conform EPB - regeling België). Opstelling De warmtetergwinnit Codmé HRU3BVN is toepasbaar voor verschillende woningtypen zowel in de niewbow als in de renovatiesector. De nit kan op verschillende plaatsen in de-woning worden gemonteerd zoals bijvoorbeeld: op zolder in een gesloten opstellingsrimte in een bergrimte, als dit een gesloten opstellingsrimte is Zowel de hoog- als laagbow versie van de nit zijn draaibaar, waardoor er veel verschillende opstellingen mogelijk zijn. Meer informatie hierover vindt ook in het hoofdstk Maatschetsen. Montage van de nit De nit moet worden gemonteerd met behlp van een montagebegel, tegen een wand met een massa van minimaal 200 kg/m 2. Voorzieningen in de opstellingsrimte Om de nit te knnen aansliten moeten minimaal de volgende voorzieningen in de opstellingsrimte aanwezig zijn: dampdicht thermisch geïsoleerd ventilatieafvoerkanaal, minimaal ø mm inwendig dampdicht thermisch geïsoleerd bitenlcht aanzigkanaal, minimaal ø mm inwendig ventilatie afvoerkanaal it de woning, minimaal ø mm inwendig ventilatie toevoerkanaal naar de woning, minimaal ø 180 mm welke daarna gesplitst kan worden in twee keer Ø mm inwendig. Tssen het toevoerkanaal naar de woning en de nit een Codmé geliddempende flexibele slang, type FGD (D = 180 mm L = 50 cm) (o.g.) monteren condenswaterafvoer voorzien van waterslot aanvlbaar voor alleen de warmtetergwinnit, waardoor er een lchtdichte afdichting ontstaat tssen zowel de nit en de opstellingsrimte als tssen de nit en de binnenriolering wandcontactdoos of stopcontact Bereikbaarheid van de nit De nit moet te allen tijde bereikbaar blijven voor onderhod van de filters, de warmtewisselaar en de servicemodle. Daarom moet aan de voorzijde van de nit minimaal 48 cm rimte beschikbaar zijn. De servicemodle kan dan nog it de nit worden gehaald. Belangrijk! Zorg dat er nooit iets boven op de vorstklep wordt neergelegd c.q. dat er iets door de geopende vorstklep naar binnen kan val len. Dit zo een goede werking van de vorstbeveiliging belemmeren. Installaters- en Gebrikershandleiding Bij de Codmé HRU3BVN wordt een installatershandleiding meegeleverd. Om tot een probleemloze montage te komen, verdient het aanbeveling deze vooraf goed te lezen. Deze installatershandleiding wordt op aanvraag ook vooraf verstrekt. Voor de bewoner wordt een gebrikershandleiding meegeleverd. 3 Wijzigingen voorbehoden

4 Onderhod Het onderhod voor de gebriker blijft beperkt tot het reinigen van de filters. Om de goede werking van het apparaat op lange termijn te garanderen dienen de filters regelmatig te worden gereinigd of vervangen. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de gemiddelde termijn is voor onderhod of vervanging van de filters. Per sitatie kan dit afwijken. De nit wordt geleverd met standaard G3 filters. Tot 3 maanden na oplevering van de woning moeten de filters iedere maand schoongemaakt worden m.b.v. een stofziger. Hierna moeten de filters vervangen worden. De eerste set filters kan via internet door de gebriker gratis worden aangevraagd. Let op: het G3 Bowfilter ziet er anders it dans G4 of F7 filter. Filtertype Reinigen Vervangen G3 Wekelijks gedrende Na 3 maanden de eerste 3 maanden G4 Iedere 9 maanden Een keer per 1,5 jaar F7 Iedere 6 maanden Een keer per jaar Garantie Er wordt een schriftelijke garantie verleend van drie jaar na prodctiedatm. De garantie hodt in dat in deze periode door Codmé het defecte onderdeel gratis beschikbaar wordt gesteld. De batterij voor de RF zender is niet opgenomen in de garantie. De garantievoorwaarden zijn bij elke warmtetergwinnit gevoegd. Elektrische aansliting De nit wordt met een gestript snoer aangesloten op V 50Hz. Een aarde-aansliting is niet noodzakelijk. Hiervoor wordt er standaard een 1,5 meter voedingskabel, voorzien van een gestriptsnoer of snoer met erostekker meegeleverd. De elektrische aansliting bij de standaard itvoering zit aan de linker zijkant van de nit. Bij de gedraaide itvoering zit de elektrische aansliting aan de rechter zijkant. Regeling De standenregeling van de afzigcapaciteit kan eenvodig geschieden door het aansliten van schakelmateriaal. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar: een bedrade 3-standenschakelaar type RS3; een draadloze (RF) 3-standenschakelaar met timerfnctie. Tabel 2 - G4 filter. In praktijk is gebleken dat het soms veel tijd kost om bij storingen een onderdeel te vervangen. Bij de ontwikkeling van de warmtetergwinnit type HRU3BVN is er rekening mee gehoden dat de verwisselbare onderdelen eenvodig en bij voorker zonder gereedschap itneembaar zijn. Enkele voorbeelden zijn: de filters zijn bereikbaar door aan de handgrepen in de der te trekken (zie ook de bewonersinfo) ook de warmtewisselaar is bereikbaar door de eerst de filters te verwijderen en dan de der los te draaien de servicemodle (complete motormodle inclsief ventilatoren, voeding en bestring) is te verwijderen of te vervangen zonder de kanalen los te koppelen van het systeem data kan door Codmé worden itgelezen door eenvodig een laptop aan te sliten op de 8-polige aansliting 3-standenschakelaar type RS3 Deze 3-schakelaar (zonder itstand) kan eenvodig, door middel van drie aanslitdraden, rechtstreeks op de wandcontactdoos worden aangesloten (zie aanslitschema). Type RS3 inbow Draadloze (RF) 3-standenschakelaar met timerfnctie De warmtetergwinnit kan ook worden voorzien van een draadloze (Radio Freqente) afstandsbediening. Hierbij worden een ontvanger (opsteekprintje) en een bedieningsschakelaar (zender) geleverd. De ontvanger moet in het aanslitkapje op de print worden gestoken. Deze bedieningsschakelaar kan overal in de woning worden geplaatst en kan de nit in drie standen schakelen. De laatst bediende schakelaar bepaalt de stand van de afzignit. Stormstraat 9 0 Brssel Tel. : 02 / Fax : 02 /

5 Warmtetergwinnit HRU3BVN Deze draadloze afstandsbediening is bij itstek geschikt voor bestaande woningen, maar kan ook toegepast worden in niewbowwoningen. Uitbreiding aantal bedieningsschakelaars Elke RFT-bedieningsset wordt geleverd met één ontvanger voor in de nit en één 3-standenbedieningsschakelaar (zender) voor bijvoorbeeld in de keken. Elke ontvanger kan worden aangestrd door meerdere bedieningsschakelaars. Het is ds mogelijk naast de keken ook in doche en/of badkamer en toilet een (extra) bedieningsschakelaar te plaatsen. Voordelen voor de bestaande bow bestaande natrlijke ventilatiesystemen knnen eenvodig worden omgebowd naar een mechanisch ventilatiesysteem, want boorwerk, zichtwerk en elektrische bedrading zijn niet meer noodzakelijk; regeling vanit elk vertrek mogelijk, ook achteraf bij toepassing van meerdere bedieningsschakelaars; een beter binnenmilie door optimale bediening. Diverse gegevens bedieningsschakelaars zendbereik meter in open lcht; richten van zender niet noodzakelijk; geen itwendige antennes; zendfreqentie 868 MHz (hiervoor is geen zendvergnning nodig). Timerfnctie Op de RFT-bedieningsschakelaar is ook een timer geïntegreerd. Deze timer kan worden ingesteld om de ventilatie gedrende een bepaalde tijd op hoogstand te laten draaien na gebrik van bijvoorbeeld de badkamer. Het voordeel is dat na het aflopen van de timer de afzignit weer op de laagstand gaat draaien. Dit is energieziniger. Voordelen voor de niewbow geen bedrading meer nodig vanaf de keken naar de warmtetergwinnit; regeling vanit elk vertrek mogelijk, ook achteraf bij toepassing van meerdere bedieningsschakelaars; een beter binnenmilie door optimale bediening. Montage RFT-bedieningsschakelaar Montage van de bedieningsschakelaar, bijvoorbeeld in een keken, kan door de schakelaar, door middel van een meegeleverde dbbelzijdige tape, op een tegel te plakken. Uiteraard is het ook mogelijk de schakelaar door middel van schroeven te bevestigen. Bij elke bedieningsschakelaar is een itgebreide gebrikers- en montageinstrctie toegevoegd. Monteer de bedieningsschakelaar niet op een metalen ondergrond. Door alleen op de timertoets te drkken wordt de afzignit voor 10 minten op hoogstand geschakeld. Door twee keer op de timertoets te drkken wordt de afzignit 20 minten op hoogstand geschakeld. Door drie keer op de timertoets te drkken wordt de afzignit minten op hoogstand geschakeld. De timer kan op elk moment worden onderbroken door op stand 1, 2 of 3 te drkken. RFT-bediening 5 Wijzigingen voorbehoden

6 Aanslitschema s Aanslitschema RS 3 Principe schema RS 3 Aanslitschema RS 3 Principe schema RS 3 Technische specificaties AWW Dispswitch E Indien een AWW (Aardbodem WarmteWisselaar) in het bitenlcht aanzig kanaal is toegepast dan moet de HRU3BVN zodanig worden ingesteld dat de bypassklep eerder open gaat. Dit kan men doen door dispswitch 2 op "ON" te Capaciteit zetten. Hierdoor zal de bypassklep eerder open gaat. Drk Vermogen Stroom Spanning Cos phi Thermisch rendement E [m 3 /h] [Pa] [W] [A] [V] [%] Stand 1 Minimm stand ,07 0,63 98 Technische specificaties Stand 1 Laagstand ,094 0,65 98 Stand 2 Middenstand ,32 0,53 96,2 Capaciteit Drk Vermogen Stroom Spanning Cos phi Thermisch rendement Stand 2 Middenstand ,37 0,54 96,2 [m 3 /h] [Pa] [W] [A] [V] [%] Stand 3 Hoogstand ,69 0,54 94 Stand 1 Minimm stand Stand 3 Hoogstand ,07 0,79 0,63 0, Stand 1 Laagstand Stand 3 Hoogstand ,094 0,95 0,65 0, Stand 2 Middenstand Stand 3 Hoogstand ,32 1,09 0,53 0,55 96,2 93 Stand 2 Middenstand Stand 3 Maximm stand ,37 1,32 0,54 0,56 96,2 92 Stand 3 Hoogstand Stand Maximm stand ,69 1,45 0,54 0, Stand 3 Hoogstand 225 0,79 0,55 94 Stand 3 Hoogstand ,95 0,55 93 Overige technische gegevens Stand 3 Hoogstand ,09 0,55 93 Voedingsspanning : V Stand 3 Maximm stand Diameter condensafvoer: 40 mm itwendig 1,32 0,56 92 Freqentie : 50 Hz Stand 3 Maximm stand Beschermingsgraad 1,45 : IP 31 0,58 92 Afmetingen : hoogte 848 mm breedte 7 mm Filterklasse : G3 Overige technische gegevens diepte 479 mm Voedingsspanning : V Diameter condensafvoer: 40 mm itwendig Freqentie : 50 Hz Beschermingsgraad : IP 31 Afmetingen : hoogte 848 mm Filterklasse : G3 breedte 7 mm diepte 479 mm Stormstraat 9 0 Brssel Tel. : 02 / Fax : 02 /

7 Warmtetergwinnit HRU3BVN Gelidvermogen nivea Lw(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 0 Hz 2000 Hz 4000 Hz totaal db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) itstraling 325 m 3 /h / Pa itstraling 275 m 3 /h / Pa itstraling 225 m 3 /h / Pa itstraling m 3 /h / 80 Pa itstraling 75 m 3 /h / 20 Pa afvoer 325 m 3 /h / Pa afvoer 275 m 3 /h / Pa afvoer 225 m 3 /h / Pa afvoer m 3 /h / 80 Pa afvoer 75 m 3 /h / 20 Pa toevoer 325 m 3 /h / Pa toevoer 275 m 3 /h / Pa toevoer 225 m 3 /h / Pa toevoer m 3 /h / 80 Pa toevoer 75 m 3 /h / 20 Pa Capaciteitsgrafieken Capaciteit qv [dms/s] Statische drk Pst [Pa] Vermogen [W] Capaciteit qv [m 3 /h] Capaciteit 1 minimm stand 2 laagstand 3 middenstand 4 hoogstand 225 m 3 /h 5 hoogstand 275 m 3 /h 6 hoogstand 325 m 3 /h Vermogen 7 minimm stand 8 laagstand 9 middenstand 10 hoogstand 225 m 3 /h 11 hoogstand 275 m 3 /h 12 hoogstand 325 m 3 /h 7 Wijzigingen voorbehoden

8 Warmtetergwinnit HRU3BVN Maatschetsen Standaardophanging Gedraaide ophanging xø5mm xø5mm Vorstklep Aanzig van biten ø ø Afvoer naar biten Toevoer naar woning hoogbow Elektrische aanslitingen Retor it woning Detail ophanging scale 1: Bovenaanzicht Toevoer naar woning laagbow See detail ophanging General view ø 5 Vooraanzicht Achteraanzicht Linker zijaanzicht Onderaanzicht 424 COD HRU FITE 8 NL PS45B2E001/0410/ED Stormstraat 9 0 Brssel Tel. : 02 / Fax : 02 / Wijzigingen voorbehoden

Warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3

Warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3 Toepassing Het Itho Combiflow-systeem met warmteterugwinunit type HRU ECO-fan 3 is in vele verschillende woningtypen toe te passen, zowel in de nieuwbouw- als in de renovatiesector. Omschrijving De warmteterugwinunit

Nadere informatie

Ventilatie-unit. type CVE ECO RFT S/H

Ventilatie-unit. type CVE ECO RFT S/H Ventilatie-unit type CVE ECO RFT S/H Toepassingen De ventilatie-unit type Itho Daalderop CVE ECO RFT is ontwikkeld voor een individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem in woningen en is toepasbaar

Nadere informatie

Pijpdakventilator type CVD ECO-fan 2

Pijpdakventilator type CVD ECO-fan 2 Toepassing De Codumé pijpdakventilatoren type CVDECO zijn ontwikkeld voor een individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem voor zowel laagbouw als gestapelde bouw tot 4 woonlagen en is toepasbaar

Nadere informatie

Ventilatie-unit. type CVE ECO-fan 2 S/H

Ventilatie-unit. type CVE ECO-fan 2 S/H Ventilatie-unit type CVE ECO-fan 2 S/H Toepassingen De ventilatie-unit type Itho CVE ECO-fan 2 is ontwikkeld voor een individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem in woningen en is toepasbaar in/bij:

Nadere informatie

Afzuigunit type CVE ECO-fan 2

Afzuigunit type CVE ECO-fan 2 ventilatie instelling laagstand laagstand hoogstand min. 50 m 3 /h max. 125 m 3 /h stand. 75 m 3 /h off hoogstand VKK min. 175 m 3 /h on koppelstuk max. 325 m 3 /h stand. 225 m 3 /h zw III zw/wt II gn/gl

Nadere informatie

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume.

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume. BROCHURE Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325 Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform www.codume.eu EEN VERFRISSEND GEZOND BINNEN- MILIEU, OPTIMAAL WOONCOMFORT EN OOK

Nadere informatie

ECOVE. Afzuigunit type ECOVE. Toepassingen. Programma. Kenmerken

ECOVE. Afzuigunit type ECOVE. Toepassingen. Programma. Kenmerken Toepassingen De afzuigunit type ECOVE is ontwikkeld voor een individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem in woningen en is toepasbaar in/bij: nieuwbouw eengezinswoningen; het verbeteren van bestaande

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in bestaande bouw door compact ontwerp EPC-winst: 0.27 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200

Nadere informatie

Afzuigunit type CVE ECO-fan 2

Afzuigunit type CVE ECO-fan 2 ventilatie instelling laagstand laagstand hoogstand min. 50 m 3 /h max. 125 m 3 /h stand. 75 m 3 /h off hoogstand VKK min. 175 m 3 /h on koppelstuk max. 325 m 3 /h stand. 225 m 3 /h zw III zw/wt II gn/gl

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28! Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard vorstbeveiliging Met onderhoudsinstructie

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 950

Warmteterugwinapparaat WHR 950 Belangrijke kenmerken Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display Intelligente

Nadere informatie

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 400

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 400 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 400 Bewaren bij het toestel Land : NL INDEX 1 Uitvoering...1 1.1 Algemeen...1 blz. 2 Installeren...2 2.1 Algemeen...2 2.2 Voorschriften...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 920

Warmteterugwinapparaat WHR 920 Belangrijke kenmerken Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200 Pa Geschikt voor beperkte opstellingsruimte door compact ontwerp Wand- en plafondmontage

Nadere informatie

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat.

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat. Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat. HRU ECO-fan 3 houdt overal rekening mee. Een verfrissend gezond binnenmilieu, optimaal wooncomfort en ook nog

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 531101 S. Filterset G3 Renovent HR I N S T A L L A T I E V O O R S C H R I F T E N WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR Bewaren bij het toestel Land : NL INDEX 1 Uitvoering... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28! Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard met vorstvrij voorziening Met

Nadere informatie

3.1 Technische informatie

3.1 Technische informatie 3.1 Technische informatie Renovent Excellent 300 Voedingsspanning [V/Hz] 0/0 Beschermingsgraad IP30 Afmetingen (b x h x d) [mm] 6 x 6 x 64 Kanaaldiameter [mm] Ø160 Uitwendige diameter condensafvoer [mm]

Nadere informatie

Afzuigunit CVE 166. STABU Spec.: B f03. Toepassing. Omschrijving

Afzuigunit CVE 166. STABU Spec.: B f03. Toepassing. Omschrijving Afzuigunit CVE 166 STABU Spec.: B544110.313.f03 Toepassing De Itho afzuigunits zijn ontwikkeld voor een individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem in woningen. Toepassingen zijn: in nieuwbouw eengezinswoningen

Nadere informatie

WTWe. Warmteterugwinapparaten. Warmteterugwinapparaat. Belangrijke kenmerken. Algemeen. Behuizing. Ventilatoren

WTWe. Warmteterugwinapparaten. Warmteterugwinapparaat. Belangrijke kenmerken. Algemeen. Behuizing. Ventilatoren Belangrijke kenmerken Gelijkstroommotoren, % energiebesparing Kruisstroomwisselaar met thermisch rendement 65% Condensafvoer in luchtrichting (down-flow) WTW 7 voor plafondmontage WTW 11 en WTW 12 leverbaar

Nadere informatie

Zehnder ComfoD 300 Balansventilatie voor appartementen en kleinere woningen

Zehnder ComfoD 300 Balansventilatie voor appartementen en kleinere woningen Belangrijke kenmerken Balansventilatie-unit voor appartementen en kleinere woningen Capaciteit 310 m³/h bij 150 Pa Zwenkbare bochten 45 Geschikt voor nieuwbouw (BEN-woningen) en renovatie Voor wandmontage

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 950

Warmteterugwinapparaat WHR 950 Belangrijke kenmerken Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display Intelligente

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

Zehnder ComfoAir Q. Technische specificaties. Algemene kenmerken en voordelen. display voor inregeling en bediening

Zehnder ComfoAir Q. Technische specificaties. Algemene kenmerken en voordelen. display voor inregeling en bediening Technische specificaties Algemene kenmerken en voordelen balansventilatie-units voor middelgrote tot grote woningen en kleine utiliteit Quality en Premium uitvoering 3 luchtvolumes: Q350 Q450-Q600 max.

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.19-a VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Focus (zone-geregelde mechanische

Nadere informatie

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Technische specificaties Zehnder ComfoAir E De energiebesparende WTW voor de woningbouw.

Nadere informatie

MaxiBox Installatiehandleiding

MaxiBox Installatiehandleiding 2016.001 MaxiBox Installatiehandleiding 2 ClimaRad montagehandleiding Copyright 2016 ClimaRad B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Itho warmteterugwinunit. HRU ECO-fan 3

Itho warmteterugwinunit. HRU ECO-fan 3 Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3 HRU ECO-fan 3 houdt overal rekening mee Een verfrissend gezond binnenmilieu, optimaal wooncomfort en HRU ECO-fan 3 ook nog eens fors op energie besparen? Met de vernieuwde

Nadere informatie

Mechanische Woonhuisventilator Zehnder ComfoFan S

Mechanische Woonhuisventilator Zehnder ComfoFan S Belangrijke kenmerken De stilste woonhuisventilator De energiezuinigste woonhuisventilator Zeer betrouwbaar Eén op één te vervangen Makkelijk te monteren en onderhouden Uit te breiden met verschillende

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 350m³/h - 200Pa Flexibele

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-10W MPV-10WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MPV.

Nadere informatie

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 250

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 250 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 250 Bewaren bij het toestel Land : NL INDEX blz. 1 Uitvoering...1 1.1 Algemeen...1 1.2 Samenstelling Renovent HR 250...1 2 Installeren...2 2.1

Nadere informatie

Zehnder ComfoD 250 Balansventilatie voor de kleinere woning

Zehnder ComfoD 250 Balansventilatie voor de kleinere woning Belangrijke kenmerken Compacte balansventilatie-unit voor de kleinere woning Capaciteit 240 m³/h bij 150 Pa NBN EN 308 en PHI gecertificeerd Voor nieuwbouw (laagenergie/passiefhuis) Voor wand- of plafondmontage

Nadere informatie

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. Standaard met 100% bypass en energiezuinige vorstbeveiliging

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. Standaard met 100% bypass en energiezuinige vorstbeveiliging Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3 Standaard met 100% bypass en energiezuinige vorstbeveiliging HRU ECO-fan 3 houdt overal rekening mee Een verfrissend gezond binnenmilieu, optimaal wooncomfort en ook

Nadere informatie

mechanische ventilatie met warmterecuperatie nanakia 450sT & nanakia 450rF

mechanische ventilatie met warmterecuperatie nanakia 450sT & nanakia 450rF TeCHnisCHe FiCHe mechanische ventilatie met warmterecuperatie nanakia 450sT & nanakia 450rF MONTAGE OP MUUR VOOR MIDDELGROTE TOT GROTE WONINGEN EN APPARTEMENTEN V-0.1 VOORDELEN Ontworpen voor de europese

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

1. Woningventilatie WARMTERECUPERATIE VENTO AIR PRINCIPE WARMTETERUGWINNING. Producten woningventilatie

1. Woningventilatie WARMTERECUPERATIE VENTO AIR PRINCIPE WARMTETERUGWINNING. Producten woningventilatie 1.2.4. WARMTERECUPERATIE VENTO AIR 1.2.4.1. PRINCIPE WARMTETERUGWINNING In dergelijk ventilatiesysteem onderscheidt men twee luchtstromen (luchttoevoer en luchtafvoer), dewelke elkaar kruisen in de warmtewisselaar

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

Mechanische Woonhuisventilator Zehnder ComfoFan S

Mechanische Woonhuisventilator Zehnder ComfoFan S Belangrijke kenmerken De stilste woonhuisventilator De energiezuinigste woonhuisventilator Zeer betrouwbaar Eén op één te vervangen Makkelijk te monteren en onderhouden Uit te breiden met verschillende

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 4 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.10-b VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Silent (centraal geregelde

Nadere informatie

Itho centrale ventilatie-unit. CVE ECO-fan 2

Itho centrale ventilatie-unit. CVE ECO-fan 2 Itho centrale ventilatie-unit CVE ECO-fan 2 Energiezuinig door toepassing gelijkstroommotoren Een Centrale Ventilatie- Eenheid die ruim 83% minder energie verbruikt dan gewone CVE s? Terwijl CVE ECO-fan

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat Zehnder WHR 960

Warmteterugwinapparaat Zehnder WHR 960 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 325

WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 325 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR 325 Bewaren bij het toestel Land : NL INDEX 1 Uitvoering... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Samenstelling Renovent HR 325... 1 blz. 2 Installeren...

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.19-a VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Focus (zone-geregelde mechanische

Nadere informatie

Comfortunit Zehnder Artic

Comfortunit Zehnder Artic Belangrijke kenmerken Geschikt voor toepassing in combinatie met de WHR 93 en 95 Luxe versies Koeling mogelijk van 15 tot 45m3/h Geringe geluidsproductie Constante inblaastemperatuur Comfortunit voor topkoeling

Nadere informatie

Itho HRU ECO-fan 3. installatiehandleiding HRU ECO-fan 3 BVFT-L HRU ECO-fan 3 BVFT-H

Itho HRU ECO-fan 3. installatiehandleiding HRU ECO-fan 3 BVFT-L HRU ECO-fan 3 BVFT-H Itho HRU ECO-fan 3 installatiehandleiding HRU ECO-fan 3 BVFT-L HRU ECO-fan 3 BVFT-H 2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 1.1 Voorwoord 4 1.2 Garantie en aansprakelijkheid 4 1.3 Veiligheid 4 2. Technische

Nadere informatie

RAAM-MUURVENTILATOREN HV-STYLVENT

RAAM-MUURVENTILATOREN HV-STYLVENT Complete serie axiale ventilatoren voor muur of raammontage. alle ventilatoren worden geleverd met stevige ABS kunststof roosters, jaloezieklep en -fasige V-5Hz motor. Alle ventilatoren zijn Klasse II

Nadere informatie

Niet lokaal Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem Duco Ventilation & Sun Control Duco Comfort Plus System

Niet lokaal Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem Duco Ventilation & Sun Control Duco Comfort Plus System dossier... - dd.... 1 00.00.00 Niet lokaal Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem Duco Ventilation & Sun Control Duco Comfort Plus System volgnr. 1 Omschrijving: Het Duco Comfort Plus System ventileert

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Manuel de l utilisateur t.s.v.p. Heating Cooling Fresh Air Clean Air Zehnder Group Belgium

Nadere informatie

Systeemoplossing CombiFlow

Systeemoplossing CombiFlow Belangrijke kenmerken GasKeur (HR 107, HRww, NZ (naverwarmer zonlichtsystemen), SV EPC winst tot 0,4 Geschikt voor laag- en gestapelde bouw Van 4 naar 2 leidingen: snel en praktisch Gecombineerde kap:

Nadere informatie

Mechanische Woonhuisventilator CMFe

Mechanische Woonhuisventilator CMFe Belangrijke kenmerken Volledig reclyclebare kunststof behuizing Energiezuinige gelijkstroommotor Regelbaar over 3 toerentallen, 9 instelpunten 4 aansluitpunten voor luchtafvoer Leverbaar met achteraansluiting

Nadere informatie

Elektrische aansluitingen accessoires

Elektrische aansluitingen accessoires . ansluitingen connectoren 8 7 6 5 4 2 2 4 5 6 7 8 9 2 2 4 Modulaire connector t.b.v. toerenregeling Modulaire connector type RJ-2 - lleen geschikt voor laagspanning! us connector Twee-polige schoefconnector

Nadere informatie

Zehnder ComfoD 450 Balansventilatie voor de grotere woning

Zehnder ComfoD 450 Balansventilatie voor de grotere woning Belangrijke kenmerken Balansventilatie-unit voor de grotere woning Stil en krachtig Capaciteit 480 m³/h bij 150 Pa NBN EN 308 gecertificeerd (PHI in aanvraag) Voor nieuwbouw (laagenergie/passiefhuis) Voor

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10RH

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10RH Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10RH Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10RH. Deze hand leiding

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Woonhuisventilator. www.r-vent.com

Woonhuisventilator. www.r-vent.com WVX Woonhuisventilator Onderhoudsarm Hoge capaciteit Regelbaar in 3 standen www.r-vent.com Installateurshandleiding R-vent is een merk van R-vent group B.V., Boterdorpsweg 10, Bergschenhoek, Nederland.

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 950

Warmteterugwinapparaat WHR 950 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

LS1-OC100E-1 Hemidirectionele luidspreker

LS1-OC100E-1 Hemidirectionele luidspreker Commnicatiesystemen LS1-OC1E-1 Hemidirectionele lidspreker LS1-OC1E-1 Hemidirectionele lidspreker www.boschsecrity.nl Voor grote oppervlakken en hoge plafonds Optionele begel voor vaste montage Overbelastingsbeveiliging

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR 950

Warmteterugwinunit WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR 930

Warmteterugwinunit WHR 930 Belangrijke kenmerken Zowel geschikt voor toepassing in nieuwbouw als in bestaande bouw EPC-winst: 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 350m³/h - 200Pa Flexibele

Nadere informatie

Systeemoplossing CombiFlow Bosch

Systeemoplossing CombiFlow Bosch Belangrijke kenmerken GasKeur (HR 107, HRww, NZ (naverwarmer zonlichtsystemen), SV EPC winst tot 0,4 Geschikt voor laag- en gestapelde bouw Van 4 naar 2 leidingen: snel en praktisch Gecombineerde kap:

Nadere informatie

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow Belangrijke kenmerken Veilige oplossing om WTW en CV toestel te combineren Rookgasafvoer en ventilatieafvoerlucht in één kanaal Mechanisch/elektronisch KIWA gekeurde veiligheidsklep Voor alle CV toestellen

Nadere informatie

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 1. Het systeem De ventilatie unit is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met warmterecuperatie in grotere woningen en kleine utiliteit (bv. kleine kantoren,

Nadere informatie

Zehnder ComfoD 350 Balansventilatie voor de middelgrote woning

Zehnder ComfoD 350 Balansventilatie voor de middelgrote woning Belangrijke kenmerken Balansventilatie-unit voor de middelgrote woning Capaciteit 380 m³/h bij 150 Pa NBN EN 308 en PHI gecertificeerd Geschikt voor nieuwbouw (laagenergie/passiefhuis) Voor wandmontage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Decentrale woningventilatie

Decentrale woningventilatie Decentrale woningventilatie VX Muurventilatoren 230V pagina 4 DX100B Muurventilatoren 230V pagina 7 LV100S/R Muurventilatoren 12V pagina 9 SAF LD(A) Muur- en plafondventilatoren 230V pagina 11 SSFC Doucheventilatoren

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard met vorstvrij voorziening Met onderhoudsinstructie

Nadere informatie

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50

Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Nano Air 50 Warmteterugwinning per ruimte Ventilatie Voordelen Conformiteit Installatie Beschrijving Assortiment Technische details Afstandsbediening Afstandsbediening Conformiteit Elektrische veiligheid Voordelen

Nadere informatie

LASTENBOEKOMSCHRIJVING balansventilatiesysteem Vasco D275(EP) II

LASTENBOEKOMSCHRIJVING balansventilatiesysteem Vasco D275(EP) II LASTENBOEKOMSCHRIJVING balansventilatiesysteem Vasco D275(EP) II 1. Het systeem Het balansventilatiesysteem bestaat uit een balansventilatie-unit met warmteterugwinning en een daarbijhorend luchtkanalensysteem.

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING 1.09.46F 10.10.0 Type 1 VALLOX Code 1 TECHNISCHE HANDLEIDING Specifiek voor woningen Balansventilatie (toe- en afvoer) met warmterecuperatie Hoogrendement tegenstroomwarmtewisselaar in aluminium η >90%

Nadere informatie

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld.

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld. WK600 XWK 600-3 Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, die in drie standen kan worden geschakeld. type klep ventilator centrale afzuiging XWK 600-1

Nadere informatie

Ni eu wbo u w. Koeltechnisch deel Het koeltechnische deel van de Artic omvat de volgende onderdelen:

Ni eu wbo u w. Koeltechnisch deel Het koeltechnische deel van de Artic omvat de volgende onderdelen: Ni eu wbo u w Belangrijke kenmerken Koeling mogelijk van 150 tot 600m3/h Geschikt voor de WHR 930 en 950 Luxe versies Geringe geluidsproductie Constante inblaastemperatuur voor topkoeling en ontvochtiging

Nadere informatie

Mechanische Woonhuisventilator ComfoFan S

Mechanische Woonhuisventilator ComfoFan S Belangrijke kenmerken De stilste woonhuisventilator De energiezuinigste woonhuisventilator Zeer betrouwbaar Eén op één te vervangen Makkelijk te monteren en onderhouden Uit te breiden met verschillende

Nadere informatie

Zehnder ComfoCool 550 Unit voor topkoeling en ontvochtiging

Zehnder ComfoCool 550 Unit voor topkoeling en ontvochtiging Belangrijke kenmerken Geschikt voor toepassing in combinatie met de ComfoD 450 en 550 Luxe versies Koeling mogelijk van 150 tot 600 m3/h bij 150 Pa (afhankelijk van de gekozen unit) Geringe geluidsproductie

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Zehnder ComfoFan Opti-Air Energiebesparende vraaggestuurde woonhuisventilatie

Zehnder ComfoFan Opti-Air Energiebesparende vraaggestuurde woonhuisventilatie Belangrijke kenmerken Hoofdcomponent van het vraaggestuurd ventilatiesysteem C van Zehnder - ComfoFan Opti- Air Intelligente vraagsturing via hygro-presence sensoren en/of CO2-sensoren (i.f.v. gekozen

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 G-CLASSIC-30 Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 Leidingdoorvoeringen Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten

Nadere informatie

Mechanische Woonhuisventilator ComfoFan S

Mechanische Woonhuisventilator ComfoFan S Belangrijke kenmerken De stilste woonhuisventilator De energiezuinigste woonhuisventilator Zeer betrouwbaar Eén op één te vervangen Makkelijk te monteren en onderhouden Uit te breiden met verschillende

Nadere informatie

It s in the air HRU 3 BV (N) Installatiehandleiding HRU 3 BVL (N) HRU 3 BVH (N)

It s in the air HRU 3 BV (N) Installatiehandleiding HRU 3 BVL (N) HRU 3 BVH (N) www.codume.eu It s in the air HRU 3 BV (N) Installatiehandleiding HRU 3 BVL (N) HRU 3 BVH (N) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Garantie en aansprakelijkheid 1 1.3 Veiligheid 1

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Elektrische aansluitingen accessoires

Elektrische aansluitingen accessoires 11.1 ansluitingen connectoren Connector X1 Connector X2 Niet geschikt voor! Eus resp. OpenTherm connector X1 Twee-polige schoefconnector f fabriek ingesteld als eus connector; door aanpassing van stapnummer

Nadere informatie

Zehnder ComfoAir Compact Compacte balansventilatie met Smart Technology: eenvoudiger, sneller, slimmer

Zehnder ComfoAir Compact Compacte balansventilatie met Smart Technology: eenvoudiger, sneller, slimmer Belangrijke kenmerken zeer compacte balansventilatie-unit beschikbaar in wand- en plafondmodel 2-in-1: L/R-versie met druk op de knop met ingebouwde vochtsensor met intelligente timer met indienststellingswizard

Nadere informatie

Zehnder ComfoD 350 Balansventilatie voor de middelgrote woning

Zehnder ComfoD 350 Balansventilatie voor de middelgrote woning Belangrijke kenmerken Balansventilatie-unit voor de middelgrote woning Capaciteit 380 m³/h bij 150 Pa NBN EN 308 en PHI gecertificeerd Geschikt voor nieuwbouw (laagenergie/passiefhuis) Voor wandmontage

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie