Brief van de Beheerder 2e kwartaal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief van de Beheerder 2e kwartaal 2015"

Transcriptie

1 Brief van de Beheerder 2e kwartaal 2015 Het was een frustrerend laatste kwartaal, gelet op het feit dat de wereldwijde aandelenmarkten eerst verder bouwden op de sterke prestaties die ze in het eerste kwartaal lieten optekenen, alvorens te bezwijken aan winstnemingen naar aanleiding van problemen zoals de aanhoudende zwakte van de Chinese economie en het Griekse eurodrama die onzekerheid zaaiden in de hoofden van de beleggers. De portefeuille blijft zich focussen op haar filosofie om bedrijven die snellere groeicijfers van inkomsten vertonen, te identificeren en erin te beleggen. Dit houdt wel in dat we meer opportuniteiten vinden in Azië en Europa dan in de VS. Dit is niet echt verrassend omdat de VS een meer matuur deel van haar economische cyclus is ingegaan. Gedurende het kwartaal hebben beleggingen in Japan en China een positieve bijdrage geleverd aan de prestaties, terwijl Taiwan en India hier op korte termijn een negatieve impact op hadden. Technologie beleefde een moeilijk kwartaal, gelet op het feit dat enkele uitgaven voor IT-infrastructuren een kwartaal of twee lijken te zijn uitgesteld aangezien bedrijven het nieuwe groeiklimaat inschatten. Individuele beleggingen die waarde hebben toegevoegd, waren onder andere Citic Telecom, China International Travel, Welcia en AIG. Beleggingen die een negatieve impact hadden, waren onder andere Shiriam Transport en Fujitsu. De ontwikkelingen in Griekenland hebben het grootste deel van de afgelopen 3 maanden de krantenkoppen in Europa gedomineerd. Het vijfjarige reddingsprogramma van de eurozone voor het land dat de Griekse economie heeft ondersteund, liep op 30 juni af zonder dat het verlengd werd. Dit betekent dat Griekenland de eerste ontwikkelde economie is die een betaling aan het IMF niet nakomt. Technisch gesproken is het land nog niet "in default" gegaan en eerste minister, Alexis Tsipras, blijft proberen om met zijn Europese schuldeisers te onderhandelen. De nee-stem na het referendum dat op 5 juli plaatsvond in het land - waardoor het hervormingsplan werd verworpen, dat gevraagd was door de Europese Commissie, de ECB en het IMF - zou echter de start kunnen inluiden van een "Grexit", waarna de Griekse overheid waarschijnlijk gedwongen zal worden om schuldpapier of een "nieuwe drachme" uit te geven om zo de economie drijvende te houden. Een nog belangrijkere datum is 20 juli, de datum waarop Griekenland een bedrag van 3,5 miljard aan de ECB moet terugbetalen. De risico's op besmetting, als gevolg van de onzekerheid die veroorzaakt wordt door Griekenland, zijn veel minder groot dan in In plaats daarvan zal de grootste impact waarschijnlijk te merken zijn in het vertrouwen en het risico van, wat ofwel een Grexit, ofwel goedmoedigheid vanwege de ECB, zou kunnen betekenen voor andere eurolanden; vooral de landen in Zuid-Europa. 1

2 We hebben onze blootstelling aan cyclische Europese aandelen gedurende de eerste helft van het kwartaal blijven verlagen, gezien de huidige macro-economische onzekerheid op korte termijn en het oordeel dat de waarderingen van enkele meer economisch gevoelige namen hoog lekente zijn. Zo hebben we posities verkocht in BCP, dat in grote mate blootgesteld is aan perifeer Europa, en in Vallourec, wat klappen blijft incasseren aangezien de kapitaalbudgetten voor Exploratie & Productie zijn blijven verkleinen, na de scherpe daling van de olieprijzen waar we verleden jaar getuige van zijn geweest. Wanneer we naar de meer middellange termijn kijken, waren er de afgelopen 3 maanden toch enkele bemoedigende signalen voor de onderliggende Europese economie. De PMI (Index van de aankoopdirecteurs) blijft verbeteren, de werkloosheid blijft afnemen en de toenemende vraag naar kredieten vanwege zowel huisgezinnen als bedrijven zou zich kunnen vertalen in hogere consumentenuitgaven en investeringen. Ons vertrouwen in de cyclische economische heropleving van de regio was een drijvende kracht achter onze beslissing om opnieuw in Q2 een positie te nemen in Commerzbank, nadat ze een kapitaalverhoging had doorgevoerd. Commerzbank Commerzbank is de op een na grootste bank van Duitsland. Naast de aanhoudende Duitse macro-economische groei, verwachten we dat Commerzbank zal profiteren van verdere verkopen van niet-kernactiva, van kostenbesparingen en van een toenemend gebruik van haar uitgestelde belastingactiva (dankzij de grotere duidelijkheid rond de inkomsten na de betaling van de Amerikaanse regelgevende boetes). De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 0,5x de koers-boekwaarderatio. Ondanks opiniepeilingen die aangaven dat de algemene verkiezingen in het VK van mei zouden uitmonden in een "hung parliament", slaagde de conservatieve partij van David Cameron er toch in een meerderheidsregering te behalen. De overwinning werd positief onthaald door de markt, die gevreesd had dat een Labour-partij in mindere mate de bedrijfsbelangen zou behartigen. Een referendum tegen het einde van 2017 over het verdere lidmaatschap van het VK in de Europese Unie zal waarschijnlijk een schaduw blijven werpen op de markt, maar recente macrocijfers waren positief. De looncijfers voor april waren bijzonder sterk en sterkten ons in onze overtuiging dat de Bank of England, net zoals de Amerikaanse Federal Reserve, als eerste hun rentevoeten zullen optrekken. Gedurende het kwartaal hebben we een positie genomen in Saga, een onderneming die profiteert van zowel positieve consumptietendensen en de ouder wordende bevolking van het land. Saga Saga is de toonaangevende gespecialiseerde aanbieder van diensten aan 50-plussers in het VK. De onderneming profiteert van de ouder wordende bevolking en de groei zou moeten versnellen dankzij een herstel van de autoverzekeringscyclus, het toevoegen van derde onderschrijvers van autoverzekeringen, de uitbreiding van de activiteit inzake vermogensbeheer en het betreden van nieuwe markten. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 15.5x de winst voor De Amerikaanse markt kende een opmerkelijke daling van de winstverwachtingen sinds het begin van het jaar tot nu aangezien de sterkte van de Amerikaanse dollar de winsten afzwakte van de multinationals en de energie gerelateerde industrieën de impact bleven ondervinden van de lagere olieprijzen. Dit kan worden waargenomen in onderstaande grafiek. De winstramingen voor 2015 (in het rood) zijn scherp gedaald en doen een beperkte groei voor 2014 vermoeden. 2

3 Deze tegenwind is de afgelopen 3 maanden evenwel iets afgezwakt. De Amerikaanse dollar is in het tweede kwartaal licht verzwakt en de olieprijs kende in april een kort herstel alvorens zich in mei en juni te stabiliseren. We verwachtten dat de daling van de olieprijs een positief effect zou hebben op de Amerikaanse consumptie, voor consumenten met een laag inkomen, en daarom hebben we posities toegevoegd. Deze groep heeft tot dusver het minst geprofiteerd van het herstel in termen van werkzekerheid en loongroei, maar een lagere benzineprijs heeft een positieve impact gehad op hun besteedbare inkomen. Daarom hebben we in het eerste kwartaal posities in GAP en YUM! aangenomen. De verdere stabilisering van de olieprijs de afgelopen maanden, heeft ons geloof versterkt dat dit nu gewaardeerd wordt door de markt en bijgevolg hebben we op deze twee posities winst genomen. De arbeidsmarkt in de VS blijft het goed doen. Zo zijn er voor het eerst in de laatste 10 jaar meer vacatures dan werkzoekenden. Ondanks de macro-economische onzekerheid in andere delen van de wereld, geloven we dat deze verbetering van de werkgelegenheid de Federal Reserve ertoe zal aanzetten om de rentevoeten tijdens haar vergadering van september te verhogen. Gelet op de lage groei van het aanbod in vergelijking met de groei van de vraag sinds de financiële crisis, dankzij de beperkte kapitaaluitgaven en verbeteringen van de productiviteit, en aangezien de omvang van de doorgevoerde kwantitatieve versoepeling, geloven we dat de markt momenteel het risico van een stijging tot het inflatiepercentage onderwaardeert. De rendementen van Amerikaanse overheidsobligaties worden momenteel niet meegerekend in de prognoses van de leden van het FOMC van 3-4% op lange termijn, maar we denken dat ze dit na verloop van tijd toch zullen moeten doen. Daarom blijven we posities waarderen in de ondernemingen die profiteren van hogere obligatierendementen, met name American International Group, Citigroup, JPMorgan en Aflac. Ondanks de hoge waarderingen op de Amerikaanse markt blijven we opportuniteiten vinden voor een groeiversnelling van de winsten. De afgelopen drie maanden waren dit ofwel aandelen met bedrijfsspecifieke groeiverhalen, zoals Brunswick en ORBCOMM, of bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen, zoals KEYW en Intuitive Surgical. ORBCOMM ORBCOMM is een leverancier van machine-to-machine (M2M) producten en diensten, die speciaal ontwikkeld werden om activa op een bred schaal op te volgen; waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere netwerkplatformen, inclusief de bedrijfseigen constellatie van satellieten die laag boven de aarde rondvliegen. Verwacht wordt dat de organische groei van ORBCOMM zal versnellen dankzij 1) een betere satellietdekking, en 2) recente overnames die een weerslag hebben op de resultaten per aandeel en die geholpen hebben om de dienstverlening te ontwikkelen en de beschikbare eindmarkten 3

4 te verbreden. We denken dat het aandeel verhandeld zou moeten worden aan een premie tegenover M2M peers gelet op het feit dat het een verticaal geïntegreerde oplossing biedt. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 1,5x de koers-boekwaarderatio. Brunswick Brunswick is marktleider op het vlak van maritieme, fitness- en biljartindustrieën. De onderneming heeft een uitgebreide nieuwe portefeuille aan producten die in de tweede jaarhelft van 2015 op de markt wordt gebracht en waarvan we verwachten dat deze zal leiden tot een omzetherstel. Daarnaast verwachten we dat de marges in de tweede helft van 2015 zullen verbeteren, ondanks de stevige tegenwind van de wisselkoersen omdat de volumes zullen toenemen. Dit is een ietwat over het hoofd geziene luxespel dat de komende 18 maanden een sterk winstmomentum zou moeten opleveren. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 14,7x de winst voor Intuitive Surgical Intuitive Surgical is een wereldleider en momenteel de enige fabrikant van robotgestuurde chirurgische systemen. De winstversnelling op korte termijn zou aangedreven moeten worden door de lancering van het nieuwe da Vinci Xi-model van Intuitive Surgical, dat de breedte van de chirurgische procedures die met een robot uitgevoerd kunnen worden, vergroot. Op langere termijn zou de onderneming aanzienlijk moeten kunnen profiteren van de algemene tendens naar robotgestuurde chirurgie toe, die voor tal van procedures blijkt een kostenvoordeel op te leveren in vergelijking met traditionele chirurgie naast het feit dat complicaties worden beperkt en de hersteltijden korter worden. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 25x de winst voor KEYW KEYW verschaft missie kritische cyberveiligheids- en informatieoplossingen aan verschillende Amerikaanse overheidsagentschappen en, meer recentelijk, aan commerciële klanten. We verwachten dat de onderneming in grote mate zal profiteren van haar uitbreiding naar de private sector, gelet op de uitzonderlijke reputatie van haar producten en diensten die ze sinds 2008 heeft verstrekt aan belangrijke Amerikaanse overheidsagentschappen die informatie verzamelen. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 1.3x de omzet voor Japan blijft onze grootste positie in Azië vertegenwoordigen. De arbeidsmarkt in Japan blijft het goed doen en dit vertaalt zich in een loonstijging waarvan we verwachten dat deze een verhoging van de inflatieverwachtingen zal veroorzaken, waardoor de consumptie en de rentabiliteit van ondernemingen een boost zullen krijgen. Ook blijven we er vertrouwen in hebben dat de Japanse bedrijfswereld haar houding naar de rendementen voor de aandeelhouders wijzigt. Een steeds groter aantal bedrijven bespreken nu plannen om de kapitaalefficiëntie te verbeteren, wat zou moeten leiden tot een verbetering van de waarderingen. De afgelopen 3 maanden hebben we ook steeds meer vertrouwen gekregen in het potentieel van de toeristische sector, vooral vanuit China, die de komende jaren kan uitgroeien tot een drijvende kracht achter de winstgroei. Lange tijd werd Japan door toeristen beschouwd als een onwelkome bestemming, maar onlangs heeft de regering Abe de klemtoon gelegd op het aantrekken van meer toeristen naar Japan. Na de 12,4 miljoen bezoekers in 2014 mikt de overheid op 20 miljoen bezoekers voor het jaar van de Japanse Olympische Spelen in 2020 en op 30 miljoen tegen Deze doelstellingen lijken echter behoudend gelet op de recente groei tendens. Het aantal inkomende toeristen steeg in mei met 50%, maar vooral het aantal Chinese toeristen nam toe met 134%. De potentiële omvang en impact van het Chinese toerisme op de Zuid-Koreaanse economie werd lange tijd ondergewaardeerd en leidde tot een aantal opwindende beleggingsopportuniteiten. We denken dat hetzelfde geldt voor Japan en omwille van deze reden hebben we gedurende het kwartaal een positie in HIS toegevoegd. HIS HIS is een toonaangevend reisbureau in Japan dat vliegtickets, hotelkamers, huurwagens en all-in vakanties verkoopt aan individuen en bedrijven via haar kantorennetwerk en online. De onderneming baat ook het Huis Ten Bosch uit, het themapark waarvoor ze in april 2010 een controlerend belang verwierf. We beschouwen HIS als een goede manier om de groei van het Chinese toerisme uit te spelen, met het bijkomende voordeel van een ommekeer in de themaparkactiviteiten van het bedrijf dat verlies maakte tot het door HIS werd overgenomen. Het aandeel zou een rerating moeten kennen om in lijn te 4

5 komen met zijn gelijken, aangezien de omzetgroei blijft aanhouden. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 19.1x de winst voor Gedurende de afgelopen drie maanden hebben we ook een positie in Modec toegevoegd, een Japanse firma die oliediensten levert. We denken dat de reactie van het aandeel op de daling van de olieprijs overdreven was en dat de onderneming zou moeten kunnen blijven profiteren van de afnemende concurrentie voor zijn belangrijkste klant in Brazilië, Petrobras. Modec Modec is een toonaangevende wereldwijde fabrikant en uitbater van FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) en FSO (Floating Storage and Offloading) schepen voor de offshore olie- en gasindustrie. We verwachten dat de onderneming zal profiteren van het feit dat ze in de nabije toekomst de enige leverancier van FPSO's wordt voor Petrobras. Daarnaast verwachten we dat de marges zullen verbeteren aangezien het orderboekje van de onderneming aandikt, waarbij een kleiner deel van de inkomsten gegenereerd wordt door bouwproject die zich in een vroeg stadium bevinden en die minimale winsten opleveren. De inkomsten en marge zouden ook baat moeten hebben bij de recente investeringen die de onderneming heeft gedaan in werknemers - waardoor het bedrijf zijn activiteiten kon opvoeren - met een operationele hefboomwerking terwijl het nieuwe projectteam op kruissnelheid komt. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 1,1x de koersboekwaarderatio. We blijven opportuniteiten voor versnellende groei in India vinden. De afgelopen drie maanden heeft vooral de vastgoedsector onze belangstelling gewekt. Vastgoed is momenteel goed voor slechts circa 5% van het Indische bbp. In schril contrast staan de Chinese investeringen die snel stegen van die niveaus in 2001 naar momenteel circa 14% van het bbp. Bovendien ligt de hypotheekpenetratie in India een stuk lager (circa 9%) dan in andere ontwikkelde en opkomende economieën (bijv. circa 20% in China en circa 88% in het VK). Het afgelopen kwartaal hebben we twee posities toegevoegd die rechtstreeks verband houden met de ontwikkeling van de Indische vastgoedsector, namelijk Prestige Estates Projects en Indiabulls Housing Finance. Indiabulls Housing Finance Indiabulls Housing Finance is de op een na grootste financieringsfirma van private hypotheken van India en heeft een AAA-rating. We verwachten dat de sterke groei van het aantal leningen ondersteund zal blijven worden door de toename van het aantal nieuwe huizen, de hogere hypotheekpenetratie en het groter marktaandeel dat zal worden ingepikt door banken uit de private sector. Daarnaast zouden de hoge kwaliteit van de activa en de dalende rentevoeten de onderneming in staat moeten stellen een toonaangevende netto rentemarge op de markt te handhaven. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 10.1x de winst voor Prestige Estates Prestige Estates is een in Bangalore gevestigde vastgoedontwikkelaar die zich toespitst op residentiële, kantoor-, retail- en horecaeigendommen. De Indische huizenmarkt heeft nog aanzienlijke ruimte om te groeien aangezien ze momenteel slechts circa 5% van het bbp vertegenwoordigt (tegenover circa 14% in China) en de Indische overheid denkt dat het land tegen 2020 nog 60 miljoen nieuwe huizen nodig heeft. De vraag zou ook moeten profiteren van het feit dat Prestige nieuwe markten heeft aangeboord - namelijk Chennai en Hyderabad. Aangezien de onderneming het aandeel van huurwoningen opdrijft en de inkomsten uit diensten zouden moeten blijven stijgen, zorgt dit voor meer stabiliteit wat de toekomstige inkomsten betreft. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 2,5x de koers-boekwaarderatio. De afgelopen 3 maanden hebben we onze blootstelling aan China verlaagd door bestaande posities af te bouwen en onze positie in China International Travel Service te verkopen. De Shanghai aandelenmarkt van China heeft er in het tweede kwartaal een woelige rit op zitten als gevolg van margetrading en steeg ze tegen het midden van juni met 38% alvorens de drie maanden slechts 14% hoger af te sluiten. Fundamenteel blijft de Chinese economie echter tekenen van vertragende groei vertonen die vooral te wijten is aan een verzwakkende groei van de industriële productie. In een poging om de economie nieuw leven in te blazen heeft de People's Bank of China in juni de rente 5

6 opnieuw verlaagd (de vierde renteknip sinds november 2014) en wordt een verdere versoepeling verwacht, gelet op het zwakke inflatiepeil van de economie. We blijven geloven dat de belangrijkste drijvende kracht van de economische groei zal afglijden van de industriële productie naar de consumptie en we blijven interessante opportuniteiten vinden in de boomende sector van de e-commerce. Binnen deze sector hebben we een positie toegevoegd in het in Amerika genoteerde Vipshop. VIPShop VIPShop is de grootste Chinese online discount retailer voor merken via flashverkopen. De onderneming heeft een stevige reputatie opgebouwd en handhaaft sterke banden met een breed scala aan topmerken. De onderneming heeft ook zwaar geïnvesteerd in een sterke toeleveringsketen. We verwachten dat de onderneming in grote mate zal profiteren van de snelle groei van de markt van de online flashverkopen in China die momenteel slechts 5% vertegenwoordigt van de discount retail markt. Ook de marges zouden moeten profiteren van de groei van de onderneming. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 23.7x de winst voor Elders in Azië blijven we versnellende groeiopportuniteiten vinden en de afgelopen drie maanden hebben we posities toegevoegd in Primax Electronics en G8 Education. Primax Electronics Primax is uitgegroeid tot de grootste Taiwanese ODM (tech assembleur met ontwerpmogelijkheden) voor high-end audioproducten na hun overname in 2014 van het Deense Tymphany - een bedrijf voor high-end audiocomponenten dat al tachtig jaar bestaat. De timing van deze overname valt heel mooi samen met een belangrijke nieuwe audiothematiek. De audiocontentbronnen waar we naar luisteren worden omgeschakeld van geïntegreerd in een hi-fi (cd's, bandjes, enz.) naar geïntegreerd in de cloud en op smartphones. Het gevolg hiervan is dat "Wireless Speaker"-systemen met ingebouwde toestellen om content opnieuw af te spelen al snel de norm zijn geworden en het traditionele hi-fi-model vervangen. We denken dat dit nieuwe Wireless Speaker-segment tussen een totale omzetgroei op jaarbasis van 30% zal kennen. Grote audiomerken, zoals Beats (Apple), B&O en Bose zijn begonnen met het outsourcen van deze nieuwe wifi/bluetooth audiosystemen naar Primax om voordeel te halen uit het eerste audio ODM-model dat lage kosten met zich meebrengt en uit de wifi/bluetooth-ervaring van Primax als bouwer van pc randapparatuur. Vooral Sony begint met Primax te werken in een poging om kosten te besparen. De audioproducten van Primax genereren momenteel een brutomarge van 20%, wat veel hoger is dan de normale ODM-marge van 3-5%. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 8.1x de winst voor G8 Education G8 is actief op het vlak van kinderverzorging en verstrekt op ontwikkeling en opvoeding gerichte kinderverzorgingsdiensten in Australië en Singapore. Het Australische kinderverzorgingssysteem blijft sterk gefragmenteerd en wordt gedomineerd door "mom & pop"- spelers die over slechts één centrum beschikken. We verwachten dat G8 zal blijven groeien dankzij haar rol als consolidator binnen de industrie. De groei van G8 zal waarschijnlijk ook profiteren van de sterke bevolkingstoenamen in Australië (sneller dan andere ontwikkelde economieën), van een toenemend aantal vrouwen in de werkende bevolking en de sterkere financiering door de overheid van huishoudens voor kinderverzorging. De onderneming wordt momenteel verhandeld tegen 10.7x de winst voor

7 Vooruitzichten De wereldeconomie wordt nog steeds aangevoerd door de VS, aangezien de opkomende markten de investeringscyclus niet langer aansturen. Het lijdt echter geen twijfel dat wij het buigpunt voor de rentevoeten in de VS naderen. Het tijdperk van heel goedkoop geld loopt ten einde, doordat de kwantitatieve versoepeling wordt afgerond. We verwachten dat de Amerikaanse rente de komende drie maanden zal stijgen. Het herstel van Europa en Japan gaat door, geholpen door de depreciatie van hun munten en lagere energiekosten. De duidelijke waarderingskorting op de Europese markten is nu sterk verminderd, maar wij zitten nog vooraan in de winstcyclus en dat geeft ons vertrouwen dat de Europese markten nog meer rendement zullen bieden. Griekenland is eerder een irriterende factor dan een hinderpaal voor dit herstel. Japan behoudt zijn positie als de interessantste ontwikkelde markt met een aanzienlijke mogelijkheid om in de toekomst waarde te halen uit zijn inefficiënte kapitaalstructuur. India blijft een groot politiek engagement tentoon spreiden om de economie nieuw leven in te blazen, al zal het nog enige tijd duren vooraleer de eerste tekenen van succes merkbaar worden. Op middellange termijn zien we hier veel mogelijkheden. Globaal blijft de portefeuille een groot aantal beleggingen vinden die voldoen aan de vereiste van versnellende winstgroei en een exploiteerbare discrepantie in de waardering. 7

Brief van de Beheerders 2 e kwartaal 2015

Brief van de Beheerders 2 e kwartaal 2015 Brief van de Beheerders 2 e kwartaal 2015 Jacques Berghmans & Hubert d Ansembourg 1. De M&A cyclus ondersteunt de aandelen markten De fusie- en overnamecyclus In ons verslag over het eerste kwartaal van

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR 2015 juni MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Terwijl een grote meerderheid een gunstige afloop verwachte van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers, werden deze onderhandelingen

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 vergemakkelijken van het ontslaan

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0 Tienjaarsrente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in Januari 9, 2015 Bij Templeton Emerging Markets Group zijn wij van mening dat de hoge economische groeipercentages een belangrijk aantrekkingspunt voor veel opkomende markten in 2015 zullen blijven. Hoewel

Nadere informatie

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR

juli & augustus MARKTCOMMENTAAR juli & augustus 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext 4 Marktcontext in Europa 5 INLEIDING De onzekerheden stapelden zich tijdens deze twee zomermaanden op voor de beleggers.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bedrijfsklimaat

Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bedrijfsklimaat Brussel, 26 maart 2015 Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bedrijfsklimaat Coface werkt de beoordelingen van het landenrisico van twee Europese landen bij en plaatst Brazilië

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016 Landenrapport Atradius Australië januari 16 Australië Belangrijkste importlanden (1, % van totaal) Belangrijkste exportmarkten (1, % van totaal) China:,6 % China:,9 % Verenigde Staten: 1,6 % Japan: 17,9

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Een maand na de aankondiging van de Quantitative Easing door de Europese Centrale Bank zijn de rentemarkten ongeveer gestagneerd terwijl de rendementen

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund februari 2016 Macro & Markten 1. Macro-economische vooruitzichten De volgende twee weken zullen de centrale bankiers in belangrijke mate het nieuws en de

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts

De favoriete aandelen van Bart Sebrechts De favoriete aandelen van Bart Sebrechts 08/08/2016 om 09:16 door Bart Sebrechts Bart Sebrechts, hoofd beleggingen van Merit Capital, geeft in zijn aandelenselectie geven de voorkeur aan marktleiders met

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Groei van het BBP. Kwartaal op kwartaal, geannualiseerd. Bron: IMF

Groei van het BBP. Kwartaal op kwartaal, geannualiseerd. Bron: IMF VKW Metena stelt voor: Outlook 2010 Met dank aan Groei van het BBP Kwartaal op kwartaal, geannualiseerd Bron: IMF Groei van het BBP Kwartaal op kwartaal, geannualiseerd Bron: IMF 2009 2010 VS Eurozone

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Amerikaanse huurwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 en trends en vooruitzichten 2014

Amerikaanse huurwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 en trends en vooruitzichten 2014 Amerikaanse huurwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 en trends en vooruitzichten 2014 Amerikaanse huurwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 en trends en vooruitzichten 2014 2 Amerikaanse huurwoningmarkt 1 e kwartaal

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN!

GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! GEEN AARDSCHOK IN DE BOUW, MAAR HERSTEL IS NIET VOOR MORGEN! De balans 2008 ziet er nog goed uit De productie heeft stand gehouden... Volgens de ramingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie