NNEK is een vermogensbeheerder met een lange

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NNEK is een vermogensbeheerder met een lange"

Transcriptie

1 VERDIEPEND vermogensplanning PENSIOENADVIES STEEDS VAKER VERMOGENSADVIES Volgens NNEK neemt de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning alleen maar toe. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien dat meer adviseurs de verdiepingsslag maken. Daar hoeven ze overigens niet per se beleggingsadviseur voor te worden. tekst: Toon Berendsen, beeld: Jiri Büller NNEK is een vermogensbeheerder met een lange traditie. Sinds 2000 zet het bedrijf in op distributie via het professionele intermediair. Sinds 2011 kunnen deze adviseurs gebruik maken van Fondsenplatform, waarin NNEK inmiddels 500 beleggingsfondsen heeft samengebracht. Berkhoff vertelt dat Fondsenplatform harder gaat dan hij had verwacht. Er was duidelijk behoefte aan de mogelijkheid voor adviseurs om zelf keuzes te kunnen maken, in plaats van die keuzes aan NNEK als beheerder over te laten. De grootste groep maakt gebruik van de modelportefeuilles die wij hebben ontwikkeld. Het grote voordeel hiervan is dat je als adviseur maatwerk biedt zonder zelf helemaal bovenop de markt te hoeven zitten om de juiste fondsen te selecteren. FOCUS ALS VERMOGENSADVISEUR OF VERMOGENSPLANNER OP DE KLANT IN PLAATS VAN DE PORTEFEUILLE Volgens ons schuilt het succes van de vermogensadviseur ook vooral in de tijd die hij weet te spenderen aan de klant. Onderzoek in Amerika liet laatst zien dat de adviseur daar meer dan 50 procent van zijn tijd aan de klant besteedt. In Nederland is dat minder dan 20 procent. Dat moet echt omhoog, want juist in het contact met de klant kun je als adviseur je meerwaarde laten zien. En bouw je een relatie op. Om die relatie gaat het, veel meer dan om de vraag of aandeel X of aandeel Y nu het beste is voor de klant. Het denken in termen van de klantrelatie is zeker voor een aantal verzekerings- en hypotheekadviseurs een omslag. De cultuur was toch meer product- dan relatiegericht. Het verklaart volgens Berkhoff mede waarom relatief weinig adviseurs uit die hoek vermogensadvisering of vermogensplanning al oppakken. Daarnaast was het misschien ook niet nodig, omdat er aan verzekeringen en hypotheken goed werd verdiend. Mede onder invloed van het provisieverbod bij complexe producten en hypotheken ziet Berkhoff een ken- nieuwe initiatieven na het provisieverbod een hogere vlucht hadden genomen. Er zijn zeker nieuwe initiatieven, maar ik maak ook nog mee dat kantoren willen vernieuwen maar dat direct weer vergeten als zich een hypotheekklant aandient. Want dat is goed voor een paar duizend euro, die snel zijn verdiend. VERMOGENSPLANNING Berkhoff denkt dat al heel wat gewonnen zou zijn als adviseurs nadrukkelijker ook de vermogenspositie van de klant gaan meewegen. Of je nou werkelijk zelf beleggingsadvies moet willen geven? Dat is een keuze die je weloverwogen moet maken. Het kan wel. Juist de succesvolle beleggingsadviseurs verliezen zich niet in de portefeuille, maar focussen volledig op de klant. Zij managen de verwachtingen van de klant en houden hem bij de les als het minder goed gaat met het rendement. Misschien is dat wel de belangrijkste toegevoegde waarde: discipline brengen bij de klant. NNEK juicht het uiteraard wel toe als adviseurs zich ontwikkelen tot echte vermogensadviseur of vermogensplanner. Het zijn ook vooral deze adviseurs die het meeste samenwerken met Fondsenplatform. Berkhoff denkt dat er in Nederland een veel grotere markt is voor vermogensadvisering en vermogensplanning dan tot nu toe is aangeboord. De markt zal ook alleen maar nog groter worden, mede door de voortdurende ingrepen in het pensioenstelsel. De vermogensadviesmarkt zie ik aan de pensioenkant zeker groeien. In Amerika is de rol van de vermogensadviseur ook zo 16 Verhelderend, Verdiepend, Praktisch

2 Egbert Berkhoff (NNEK): Discipline brengen bij de klant. groot juist omdat klantvermogen niet vast zit in pensioenverzekeringen of andere producten. In die zin zijn ze in de nieuwe pensioenwetgeving de adviseur vergeten. De gemiddelde particulier in de VS en Nederland is ongeveer even vermogend. In Nederland kunnen mensen echter maar van een derde van hun vermogen zelf bepalen hoe ze het wegzetten. De rest zit vast in de tweede pijler en in individuele voorzieningen. Bij die laatste hadden de verzekeraars dan ook nog eens heel lang een monopoliepositie, omdat alleen levensverzekeringen wel banksparen bijgekomen. Helaas is daarbij sprake van een weeffout in de wetgeving. Banksparen mag je alleen aanbieden als je eigen fondsen hebt. Een aantal partijen heeft geen eigen fondsen, juist omdat deze bedrijven niet aan productverkoop willen doen. Diezelfde weeffout zie ik trouwens ook bij de nettolijfrente die met ingang van 2015 mag worden aangeboden. Dat de pensioenopbouw per 1 januari 2015 wordt ingeperkt, vindt Berkhoff overigens een goede zaak. Waar- den voor de grootverdieners in Nederland? Deze groep kan prima voor zichzelf zorgen. mie leidt ertoe dat ook de werknemer zich toch steeds beter realiseert dat zijn pensioen afhangt van vermogensontwikkeling. En dat het zaak is daar tijdig naar te kijken en eventueel bij te sturen. EXECUTION ONLY Terwijl de behoefte aan advies toeneemt, worden consumenten echter steeds meer afgescheept met execution only. Berkhoff kijkt er verwonderd naar. Ik weet zeker dat als je er nu naar vraagt, aldus Berkhoff, meer dan 80 procent van de klanten die nu in execution only zijn geplaatst, zal zeggen dat ze dat niet willen. Ik zie het op dit moment als het grootste misfunc- execution only wordt weggezet. Ik vind: execution only is niet voor particulieren. Ik zeg niet dat execution only moet worden verboden. Maar de toets aan de voorkant of execution only bij iemand past, moet veel strenger worden gehandhaafd door wordt bepaald, maar daar hoort de vraag of execution only op zijn plaats is aan vooraf te gaan. vervolg op pagina OKTOBER

3 VERDIEPEND vermogensplanning PERSOONLIJK TOTAALPLAATJE ONTBREEKT IN VERMOGENSBEHEER Henk Dubbeld, directeur van MasterPlanning uit Baarn, verkocht in 2012 zijn verzekeringsportefeuille om zich meer assurantiekantoren doen. Ronald Bruins Dubbeld studeerde in 1999 af als Master of Financial Planning. Ik wilde me destijds bezighouden ning, op het écht persoonlijke vlak. Dat betekent mensen bijstaan bij het maken van juiste keuzes op gebied van Dit op momenten waarop er vraag ontstaat naar ondersteuning, zoals bij het kopen van een andere woning, het overdragen van de onderneming of bij het afdekken van risico s. In beginsel zijn we destijds gestart als een full servicekantoor met de doelstellingen om alles voor iedereen te willen en kunnen doen. Ondanks de groei van het kantoor in Baarn naar een klantenbestand van circa relaties kwam deze doelstelling in de loop der jaren steeds meer in het gedrang. Het is dé reden waarom Dubbeld ruim voor de invoering van het provisieverbod afscheid nam van zijn schade- en pensioenportefeuille. Hij richt zich nu alleen op hypotheekadvies, vermogensadvies en inkomensplanning. Het kostte meer en Henk Dubbeld: We hebben nu meer dan ooit meer energie om de kennis tussenpersonen nodig. op gebied van schade-, zorg- en pensioenverzekeringen op hoog niveau te hebben en te houden. We hadden weliswaar alle benodigde de motivatie afnamen om ook op dit vakgebied te blijven investeren. Je kunt pensioenen en verzekeringen er niet meer even bij doen. Dus dan moet je keuzes maken. TOEGENOMEN ZORGPLICHT dusdanig specialisme dat Dubbeld het vakgebied gedag zei in De portefeuille op het gebied van schade-, zorg- en pensioenverzekeringen werd verkocht. De markt is dusdanig complex en dynamisch geworden, dat IK BEN AFHANKELIJK VAN DE KLANTTEVREDENHEID, NIET VAN HET BELEGD VERMOGEN ik als eindverantwoordelijke vond dat we niet als full service-kantoor moesten verder gaan. Dubbeld noemt een voorbeeld uit de jurisprudentie. Daarin zie ik dat collega s worden afgeserveerd omdat ze in een adviesgesprek van jaren geleden een vraag niet juist zouden hebben gesteld bij het afsluiten van een schadeverzekering. Of het gesprek niet meer kunnen reproduceren, met een kans op een forse schadevergoeding of boete. Tegenover dat risico staat naar mijn idee op dit moment geen realistisch verdienmodel. Daarbij komt dat associatie heeft. Mensen menen dat hun schade niet snel of coulant genoeg wordt afgehandeld of men vindt de premie te hoog. De ontwikkelingen stapelden zich voor Dubbeld op: de 18 Verhelderend, Verdiepend, Praktisch

4 prijsvechtersmarkt bij schade- en zorgverzekeringen, het verdienmodel onder druk en aansprakelijkheden die toenamen... Daarnaast zagen we dat we een mooie groei konden behalen in het opstellen van planningen, hypotheken en vooral in vermogensadvies. Reden voor ons om de knoop door te hakken. Ik geloof namelijk in specialisatie. Nagenoeg alles wat we niet voor meer dan 100 procent beheersen, besteden we liever uit. Met prijsconcurrentie van internet had de gewaagde stap weinig te maken, stelt Dubbeld. De klanten die wij bedienden wilden vooral begeleiding, advies en gemak. En daarvoor waren ze best bereid een fatsoenlijke prijs te betalen. TIJD EN ENERGIE OVER Van de negatieve associatie rondom schadeverzekeringen heeft Dubbeld geen last meer. Doordat we schadeverzekeringen achter ons hebben gelaten, houden we meer tijd en energie over om positieve ontwikkelingen bij de voor een bedrijf in goede banen te leiden. Dat zijn dossiers die veel energie opleveren. Of we klanten zijn verloren als gevolg van de drastische stap? Er zijn best klanten die onze complete dienstverlening enorm waardeerden en daarom zijn overgestapt naar een ander kantoor. Maar over het algemeen vielen de reacties me mee. We hebben ook de tijd genomen de verandering uit te leggen aan onze klanten. Daar was over het algemeen begrip voor. Dubbeld raadt collega intermediairs aan vooral heldere en scherpe keuzes te maken. Hoe spannend deze soms ook zijn... Je moet doen waar je goed in bent. En als je goed bent, kun je de keuze ook uitleggen aan klanten en kun je er een normaal verdienmodel op loslaten. Van alles een beetje doen, werkt niet. Dan heb je grote kans dat je wordt omgewisseld. Wat is het verschil met een internetverzekeraar als je als klant verzekeringen bij een assurantiekantoor hebt ondergebracht en al drie jaar geen contact hebt gehad? GEMOEDSRUST VOOROP Dubbeld zegt in vermogensadvies tegen de markt in te maken met de grote vermogensbeheerders zoals de grootbanken, Van Lanschot en MeesPierson. In het kader van die planning is het belangrijk doelstellingen, ambities en risicobereidheid rondom het aanwezige vermogen te schetsen. Vanuit mijn optiek zijn die elementen leidend soonlijke totaalplaatje ontbreekt bij grote vermogensbeheerders die zich vooral richten op het standaardiseren VERMOGENSADVIES BIEDT MOOI BEDRIJFSMODEL Dubbeld raadt assurantiekantoren aan zich te verdiepen in het verdienmodel van vermogensadvies. Daar is een mooi bedrijfsmodel in op te bouwen. De vraag naar dienstverlening in vermogensadvies neemt de komende jaren structureel toe. Ondanks de crisis zijn er steeds meer mensen met een serieuze hoeveelheid geld. Door de ontwikkelingen bij de overheid op pensioengebied, moet je bovendien meer en meer voor jezelf zorgen. Dat kan eigenlijk maar op één manier: door vermogen op te bouwen. Als adviseur kun je daar een leidende rol in spelen. En in een situatie waarin een verzekering een goede oplossing is, kun je die verzekering adviseren maar ook kiezen voor een beleggersrekening op een fondsenplatform. Kortom: Je kunt actief met de klant meedenken. Daarbij maak ik wel meteen een kanttekening: zorg dat je weet waar je het over hebt. Ook vermogensadvies is een vakgebied. En controleer je aansprakelijkheidsverzekering: valt daar jouw dienstverlening in vermogensadvies ook onder? De rode draad volgens Dubbeld: durf heldere keuzes te maken in de toegevoegde waarde naar de klant toe. Ik kan een dergelijke scherpe keuze van harte aanbevelen. Er blijft altijd een grote groep mensen die wil klankborden en aan de hand wil worden genomen bij keuzes. Als je bestaansrecht is dat je de goedkoopste autoverzekering uit de markt haalt, dan heb je mijn inziens weinig toekomst. We hebben nu meer dan ooit tussenpersonen nodig. Geef de klant wat hij vraagt en dat is gedegen advies. Dan betaalt hij tevreden de factuur en kan daaruit weer een nieuw contact ontstaan. Het geloof in specialisatie moet volgens Dubbeld vrucht afwerpen. In die zin is het provisieverbod een zegen voor de kleinere kantoren. Zij hebben als geen ander de kans toegevoegde waarde te leveren. Zo kan het dat een stereotype succesvolle zakenman het gesprek met me aanging om zijn beklag te doen over de kleerscheuren die hij had opgelopen op de beurs in 2002, 2003, 2008 en Ik word er onrustig van, vertelde hij, hoewel ik het belegde geld niet nodig heb. Doordat gemoedsrust helemaal niet geschikt is voor offensief vermogensbeheer. Grote vermogensbeheerders hebben er geen baat bij nee te zeggen tegen dergelijke vermogende klanten. Het klantbelang wordt daarmee niet in de volle breedte gediend. Als je onafhankelijk opereert, zoals wij dat doen, kan dit wel. Met dat onafhankelijke vermogensadvies maakt Dubbeld naar eigen zeggen hét verschil. Dat doe je door elk jaar met de klant in gesprek te gaan en hun doelstelling scherp te krijgen en eventueel aan te passen. Naar mijn indruk doen nog maar weinig vermogensbeheerders dit in Nederland. VASTE FEE vindt Dubbeld. Een eenvoudig voorbeeld: veel vermo-» 21 OKTOBER

5 vermogensplanning genden betalen voor de hypotheekrente vijf procent, terwijl het grootste deel van hun vermogen in box 3 valt. Is dat zinvol? Waarom zou je én hypotheekrente betalen én het risico lopen dat je vermogen wegvloeit wanneer de beurs in elkaar valt? Daar moet je op zijn minst over nadenken. Het belang van grote vermogensbeheerders zit sec in de pot met geld. Zij adviseren niet zo snel je hypotheek af te lossen. Dergelijke advisering kan alleen vanuit een onafhankelijke positie, benadrukt Dubbeld. Ik ben niet afhankelijk van het belegd vermogen van de klant. Ik ben afhankelijk van de klanttevredenheid en ontvang een vaste fee per jaar. Ik word niet door transacties gedreven. Dat is een wezenlijk verschil. Vanaf 2001 al lang voor het provisieverbod werkte Dubbeld met een fee- en urenmodel. Bij ons kan nee ook een advies zijn. Maar dat advies kan niet gratis zijn. Als we destijds een verzekeraar zeiden dat we een net toproduct wilden, dan kon dat niet. Je kreeg gewoon provisie. Dan legden we die situatie aan de klant voor en die koos dan wel vaak voor het provisiemodel, omdat hij dan niet een paar duizend euro out of the pocket moest betalen. Maar we behandelden het destijds in elk geval al wel transparant. Dat versterkte alleen maar de vertrouwensband met de klant. Voor onze klanten veranderde er dan ook betrekkelijk weinig met de invoering van het provisieverbod. Hierbij moet worden opgemerkt dat het klantenbestand van Dubbeld voor ongeveer driekwart uit ondernemers bestaat. Veel van onze klanten zijn gewend kosten door- vinden het veelal ook logisch dat ze voor expertise en GROTE VERMOGENS BEHEER- DERS HEBBEN ER GEEN BAAT BIJ NEE TE ZEGGEN TEGEN HUN KLANTEN dienstverlening betalen. Toch zit er volgens Dubbeld een groot nadeel aan het provisieverbod. Het is voor de onderkant van de markt onbetaalbaar geworden onafhankelijk advies te krijgen. Terwijl daar de behoefte aan dat advies eigenlijk misschien wel het grootste is. ««vervolg van pagina 17 Het provisieverbod bij beleggingsadvies heeft ervoor gezorgd dat instellingen veel klanten op execution only hebben omgezet. Berkhoff denkt dat dit niet alleen is omdat men minder verdient aan de klant, die door de transparantie kostenkritischer is geworden. Er speelt ook mee dat de zorgplicht rondom beleggingen door de instellingen nooit goed is ingevuld. TOETS OF EXECUTION ONLY PAST BIJ KLANT MOET VEEL STRENGER WORDEN GEHAND- HAAFD DOOR DE AFM BEWUSTE KEUZE Klanten worden momenteel ook sterk gestimuleerd index trackers te kiezen, die goedkoper zijn maar ook geen actieve houding van de klant behoeven. Indexvolgende fondsen zijn in de visie van Berkhoff niet verkeerd maar hij ziet ze vooral als basisproducten. Belangrijk is dat de klant bewust kiest voor actief óf voor passief beleggen. Een index tracker zie ik dan meer als default-oplossing als de klant niet actief wenst te beleggen. Maar Berkhoff is allang blij áls mensen beleggen in een fonds, indexvolgend of niet. In Nederland wordt van oudsher veel meer dan in andere landen belegd in losse aandelen. Mensen met een vermogen van minder dan 1 miljoen euro hebben echter niets in losse aandelen te zoeken. Toch kom ik het vaak tegen: 25 mille belegd in zes of zeven losse aandelen. Een beleggingsfonds is dan toch echt verstandiger. Volgens Berkhoff heeft het provisieverbod inderdaad geleid tot de voorspelde verschraling bij de banken op het gebied van beleggingsadvies. Dit terwijl de banken 80 tot 90 procent van de markt houden. Hier moet gewoon nieuw terrein liggen voor onafhankelijke adviseurs. Dat is eigenlijk sowieso de grootste uitdaging: zorgen dat de adviseur meer in beeld komt bij de klant, zoals dat in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al het geval is. Berkhoff: In de total cost of ownership neemt de beloning van de adviseur in de VS de grootste plaats in. In Nederland zijn dat nog steeds de kosten van het product. We zien dat nu heel voorzichtig veranderen. De adviseur moet ook vooral niet bang zijn een goede beloning voor zijn werk te vragen aan de klant. ««20 Verhelderend, Verdiepend, Praktisch

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie