Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o"

Transcriptie

1 Samen lezen Oefenen met lezen van A1 naar A2 Antwoorden op de oefeningen uit het boek Elizabeth Termeer u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011

2 Deze antwoorden op de oefeningen uit het boek horen bij Samen lezen van Elizabeth Termeer Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 114 Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 2/33

3 1 Een verhuizing in de Julianastraat * Het beste antwoord 1 B Wanna Smit en haar man. 2 C Niemand. * Bij elkaar 1 Meneer Kok is met pensioen. 2 Farid Benali is politieagent in Kaasdorp. 3 Jan Smit is buschauffeur. 4 Maria Bakker is huisvrouw. 5 Wanna Smit doet schoonmaakwerk. 6 Els Bos werkt in het ziekenhuis. 7 Sara Benali doet een taalcursus. * Waar of niet waar 1 niet waar, een provincie 2 niet waar, ook buitenlanders 3 waar 4 waar 5 waar ** Het antwoord 1 Hij woont daar al veertig jaar. 2 Tim Bos werkt in de woningbouw. 3 Wanna wil zorghulp worden. 4 Maarten is veertien jaar. 5 Als haar vader en moeder werken. 6 Volgend jaar moet ze inburgerings-examen doen. 7 Bas en Anneke Jansen. 8 Hij is nieuwsgierig. Hij wil weten wie zijn nieuwe buren worden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 3/33

4 2 Kennismaken met de nieuwe buren * De zin past bij 1 meneer Kok 2 Omar Hoesein 3 Omar Hoesein 4 Omar Hoesein 5 meneer Kok 6 Omar Hoesein * Het beste antwoord 1 B De spullen van de familie Hoesein. 2 C Een vader, een moeder en vier kinderen. 3 C Uit Somalië. ** Het antwoord 1 Op nummer 3. 2 Misschien wel honderd. 3 Elf jaar, negen jaar, zeven jaar en zes jaar. 4 Ze willen de hond aaien. 5 Nee. 6 Uit Somalië. * Het tegenovergestelde 1 weinig 2 zeker 3 Nederlands 4 veilig 5 wandelen 6 tot ziens 7 losmaken 8 vervelend Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 4/33

5 * Goed of fout 1 fout, vier mannen 2 goed 3 fout, in de keuken 4 fout, vast aan een riem 5 goed 6 goed Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 5/33

6 3 De buren uitnodigen * Het beste antwoord 1 B Omdat ze hem wil leren kennen en bedanken voor de bloemen. 2 C Omdat hij wil kennismaken met alle buren in de straat. 3 B Omdat Omar en Nimo allebei niet goed kunnen schrijven. * Ingevuld 1 kennismaken 2 uitnodigen 3 bedanken 4 direct 5 bonbons 6 iedereen * Bij elkaar 1 Alle dozen uit de verhuiswagen zijn uitgepakt. 2 De tafel en de stoelen staan in de woonkamer. 3 De kleren hangen in de kasten. 4 We koken rijst en vlees. 5 Ze neemt de pen in haar kleine hand. 6 Hij begint te schrijven. 7 Er zijn ook koekjes en snoepjes. 8 De groeten van Omar en Nimo. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 6/33

7 4 Een boze buurman * In de goede rij het tuinfeest gezellig muziek bloemen op tafel dansen de frisdrank de parasol de gasten de slaapkamer de pyjama vroeg wakker de wekker slordige haren het nachtkastje uit bed slaperig * Het beste antwoord 1 B Omdat hij gisteren heel laat moest werken. 2 C Omdat Achmed het achter in de tuin niet kan horen. 3 C Ja, Abdi roept: Sorry, meneer! * Abdi zegt 1 We geven een feestje buiten, want het is mooi weer. 2 Papa pakt de parasol, want dan zitten de gasten niet in de zon. 3 Ik pak de flessen met frisdrank, want we willen iets kouds drinken. 4 Ik haal de radio uit de kamer, want ik wil graag muziek horen. 5 Ik draai de volumeknop open, want mijn broer kan de muziek niet horen. 6 De buurman wordt wakker, want hij heeft last van de herrie buiten. 7 Ik schrik van de buurman, want hij is heel boos op mij. 8 We lachen om de buurman, want hij heeft een roze pyjama aan. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 7/33

8 * Waar of niet waar 1 niet waar, Nimo is druk bezig in de keuken 2 waar 3 niet waar, van de muziek 4 waar 5 waar 6 niet waar, hij is wakker ** Het antwoord 1 Het is vandaag zaterdag 21 oktober. 2 Omar zet de stoelen, een tafel en een parasol in de tuin. 3 Nimo is bezig in de keuken. 4 Ze kookt een Somalische maaltijd. 5 Abdi moet de drank klaarzetten. 6 Ali brengt het servies naar buiten. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 8/33

9 5 Een lied voor Sinterklaas * Het beste antwoord 1 A Op 5 december. 2 C Nee, maar kinderen geloven dat hij echt bestaat. 3 A Ja, zijn vrouw Sara is in verwachting. * De betekenis 1 Daar kun je de auto parkeren. 2 Dat is een autodeur. 3 Snel gaan, want je wilt op tijd komen. 4 Dat is wat de wind doet. 5 Dat is muziek met een tekst. 6 Dat is denken dat iets echt waar is. 7 Dat is iets wat je hoort. 8 Dat is zwanger zijn van een kind. * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, op een paardje 3 waar 4 waar 5 niet waar, in de schoentjes of in de laarsjes * Past niet in de rij 1 zomer 2 zingen 3 de maaltijd 4 de bomen Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 9/33

10 6 Een zondag in Kaasdorp * Het beste antwoord 1 B Ze slapen uit, gaan naar de kerk of op bezoek bij familie. 2 B Ze trekken hun nette kleren aan. 3 B Nee, want de huisarts heeft in het weekend geen dienst. ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, dan is het rustig. 2 Nee, de scholen zijn dicht. 3 Nee, de mensen hebben vrij. 4 Nee, de hond mag niet mee naar de kerk. 5 Nee, Waalwijk is een kleine stad. 6 Nee, een tweedehands computer. 7 Nee, oma Bakker woont buiten het dorp. 8 Nee, Maarten is thuis gebleven. 9 Nee, hij zit met zijn voeten op de tafel. 10 Nee, er is niemand die kan helpen. * Bij elkaar 1 de klokken luiden 2 een hoed opzetten 3 een pak aantrekken 4 op bezoek gaan 5 een wandeling maken 6 geen zin hebben 7 thuis blijven 8 een sigaret roken Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 10/33

11 ** Het antwoord 1 Het is vandaag zondag. 2 Elke zondag. 3 De kerk is verboden voor honden. 4 Om tien uur. 5 Ze gaan naar de Boeddharama-tempel in Waalwijk. 6 Het hele weekend. 7 Op de zwarte markt in Beverwijk. 8 Ze is 92 jaar. 9 Nee, ze is helemaal gezond. 10 Ze roken, luisteren naar muziek en drinken wijn. 11 Nee, ze krijgen buikpijn. 12 Niemand kan de jongens helpen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 11/33

12 7 Een meisje * Waar of niet waar 1 waar 2 waar 3 niet waar, haar moeder en zusje 4 waar 5 niet waar, ze vindt ze raar 6 niet waar, de man en de vrouw samen 7 waar ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, de kerstvakantie is begonnen. 2 Nee, hij moet werken. 3 Nee, haar moeder en zus zijn op bezoek. 4 Nee, Abida vindt het niet leuk in Nederland. 5 Nee, Europa is anders dan Afrika. 6 Nee, mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. 7 Nee, er is een meisje geboren. 8 Nee, de baby van Sara is helemaal gezond. 9 Nee, Farid belt met zijn vader. 10 Nee, Siham heeft een kleine neus. * -je of -tje 1 neusje 2 vingertje 3 teentje 4 voetje 5 zoontje 6 dochtertje 7 zusje 8 haartje Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 12/33

13 * Dat betekent 1 Rechten: dat betekent dat je vrij bent om iets te doen. 2 Plichten: dat betekent dat je iets moet doen. 3 Kleurig: dat betekent dat iets veel kleuren heeft. 4 Salaris: dat betekent het geld dat je verdient. 5 Fantastisch: dat betekent heel mooi en fijn. 6 Verbazing: dat betekent dat je iets gek vindt. 7 Kerstavond: dat betekent de avond van 24 december. 8 Piepklein: dat betekent heel klein. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 13/33

14 8 Els leest de huizenkrant * Het beste antwoord 1 B Ze weet het nog niet precies: een huurhuis of een koophuis. 2 B Hij vindt de huizen veel te duur. 3 C Rente en aflossing, de kosten van de makelaar, de afrekening van de bank en de belastingen. * Dat betekent 1 Allerlei, dat betekent: veel verschillende. 2 Verschillende, dat betekent: niet dezelfde. 3 Inderdaad, dat betekent: ja, dat is waar. 4 Schitterend, dat betekent: heel mooi. 5 Aflossen, dat betekent: een geldlening terugbetalen. 6. Bladeren, dat betekent: de bladzijden omslaan. 7 Bezet, dat betekent: niet vrij. ** Het antwoord 1 Ze vindt haar huis ouderwets en te klein. 2 Bij een makelaar in Kaasdorp. 3 Vijfhonderdduizend euro of ,-. 4 Zeshonderdduizend euro of ,-. 5 Hij zoekt een goedkoper huis. 6 In de Julianastraat. 7 De Somalische familie. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 14/33

15 9 Oude spullen op de stoep * Bij elkaar 1 Els en Tim Bos gaan niet verhuizen. 2 Maar ze willen wel nieuwe meubels kopen. 3 Dus gaan ze eerst hun oude spullen weggooien. 4 Daarom belt Els met de gemeentereinigingsdienst. 5 Ze vraagt of ze langs willen komen. 6 Ze komen op woensdagochtend. 7 Els en Tim moeten ervoor zorgen dat dinsdagavond alles buiten staat. * Eén lang woord 1 dinsdagavond 2 woensdagochtend 3 avondwandeling 4 fotoboeken 5 slaapkamertafel 6 werkkamer * De goede vorm 1 Ja, het is een ouderwetse tafel. 2 Ja, het is een antieke lamp. 3 Ja, het is een lelijke kast. 4 Ja, het is een oude bank. 5 Ja, het is een bijzondere lamp. 6 Ja, het is een mooie bank. * De goede volgorde is 1d 2a 3c 4e 5b. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 15/33

16 * Goed of fout 1 goed 2 fout, hun oude meubels 3 fout, Els belt 4 goed 5 fout, 21 euro per kubieke meter 6 goed 7 goed ** Het antwoord 1 Omdat ze geen goedkoop huurhuis kunnen vinden. 2 Kapotte, oude en lelijke spullen. 3 De gemeentereinigingsdienst. 4 Ze komen op woensdagochtend. 5 Een bank, een tafel, stoelen, een tapijt, een kastje, een tafeltje, een stoel en een lamp. 6 Omdat ze geen stoelen meer hebben om op te zitten. 7 Van de moskee. 8 In zijn werkkamer. 9 Omdat Sara van antieke spullen houdt. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 16/33

17 10 Water in huis * De goede volgorde is 1d 2b 3e 4a 5c. * Het beste antwoord 1 B Omdat hij op vier plekken in zijn huis een lek heeft. 2 B Omdat zijn huis vier lekken heeft en de woningbouwvereniging niets doet. 3 A Omdat Farid niet wil dat hij uit de spreekkamer wordt gezet. * Bij elkaar 1 een afspraak maken 2 bij de balie melden 3 een klacht noteren 3 een emmer neerzetten 4 de druppels opvangen 5 boos worden 6 de huur betalen 7 een collega roepen 8 de politie waarschuwen ** Het antwoord 1 Bij de woningbouwvereniging. 2 Een uur. 3 Met een medewerkster. 4 Een lek in zijn keuken. 5 Een lek in zijn dak. 6 Omdat de medewerkster zegt: Dat is niet leuk voor u. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 17/33

18 11 Zuinig * Wie? 1 Halima 2 Abdi 3 Achmed 4 Ali 5 Nimo * Het beste antwoord 1 A Elke week. 2 C In Nederland is zoveel water en toch is het water duur! 3 B Misschien is er een kraan die lekt. Hij gaat het controleren. 4 A Omdat ze niet zuinig is met water. * In de goede rij Het is gratis. de kraan dicht de zon schijnt het raam dicht een dikke trui aan Het kost geld. een lekkende kraan de lamp aan de computer aanzetten de verwarming aan ** Het antwoord 1 Elk weekend. 2 De winkelreclames en de Kaasdorper krant. 3 Omar maakt er gaatjes in en bewaart de papieren in een map. 4 Rekeningen. 5 Water, huur, gas, elektriciteit, de telefoon en benzine. 6 Omdat ze poetst met de kraan open. 7 Omdat hij de lamp aandoet in de wc. 8 Omar moet alles betalen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 18/33

19 12 Bevrijdingsdag * De goede volgorde is 1d 2e 3a 4c 5f 6b. * De beste betekenis 1 B Er waren heel veel mensen in Amsterdam. 2 A Amsterdam is heel mooi. 3 A Spanje was eerst de baas in Nederland en daarna niet meer. * Dat is 1 Bevrijdingsdag 2 de vlag 3 de grachten 4 de Gouden Eeuw 5 het herenhuis 6 de handel 7 de diefstal 8 aangifte doen ** Het antwoord 1 Bevrijdingsdag. 2 Rood-wit-blauw. 3 Naar Amsterdam. 4 Nee, ze moesten overstappen op Utrecht Centraal. 5 Precies om twaalf uur. 6 Vierhonderd jaar oud. 7 Omdat ze veel geld verdienden met de handel. 8 Een uur. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 19/33

20 13 Alarm! * Goed of fout 1 fout, hij werd 74 jaar 2 goed 3 goed 4 fout, de mannen 5 goed 6 goed 7 fout, hij vond het onzin * De goede volgorde is 1c 2e 3a 4f 5b 6d. * Het betekent 1 Een barbecue, dat is een vuur om buiten vlees op te bakken. 2 Voorzichtig zijn, dat is goed uitkijken of goed opletten. 3 Waarschuwen, dat is tegen iemand zeggen dat hij voorzichtig moet zijn. 4 De brandweer, dat zijn de mannen die branden blussen. 5 In brand vliegen, dat is beginnen te branden. 6 Verzekeren, dat is premie betalen tegen kosten. 7 Schade, dat heb je als iets kapot is door een ongeluk. * Ingevuld 1 een autoverzekering 2 een ziektekostenverzekering 3 een opstalverzekering 4 een fietsverzekering 5 een aansprakelijkheidsverzekering 6 een glasverzekering Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 20/33

21 ** Het antwoord 1 Meneer Kok werd 74 jaar. 2 Alle buren kwamen. 3 Om vijf uur s middags. 4 Ze stonden te praten en te eten op het gras. 5 Ze renden door de tuin en maakten veel plezier. 6 Een aansprakelijkheidsverzekering. 7 Premie. 8 Over de hond. 9 De schuur vloog in brand , de brandweer. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 21/33

22 14 Ron zoekt ander werk * Waar of niet waar 1 niet waar, meer dan twintig jaar 2 niet waar, te weinig mensen 3 waar 4 waar 5 waar ** Het antwoord 1 Bij de Ford-garage in Kaasdorp. 2 Bij 3 Het werk is te ver weg. 4 In de Kaasdorper banenkrant. 5 In de kassen bij Zoetermeer. 6 Omdat hij geen verstand heeft van verzorgen. 7 Omdat hij last heeft van discriminatie. * Ingevuld 1 gegevens 2 economie 3 Discriminatie 4 geschikt 5 solliciteren 6 kassen 7 verstand 8 sector Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 22/33

23 * Het beste antwoord 1 Ja, de mensen hebben weinig geld. 2 Inderdaad, het bedrijf is gestopt. 3 Dat klopt. Ik heb geen werk. 4 Ik lees de advertenties in de banenkrant. 5 Ik kijk bij 6 Een bedrijf dat bemiddelt voor werk. 7 Ik heb autotechniek gestudeerd. 8 Ik heb in twee garages gewerkt. 9 Ik ben 46 jaar. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 23/33

24 15 Miljonair * De goede volgorde is 1e 2a 3c 4f 5d 6b 7g. * Past niet in de rij 1 invullen 2 boeken 3 de kinderwagen 4 het geld 5 rekenen * Kort ontkennend antwoord 1 Nee, elke maand. 2 Nee, een zilveren ring / Nee, voor haar moeder. 3 Nee, ze wil het geld sparen. 4 Nee, ze gaat naar de bank. 5 Nee, in de kinderwagen. 6 Nee, ze moet eerst in de rij staan. 7 Nee, onderaan. 8 Nee, ze hoeft niets te doen. * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, om hun hals 3 waar 4 waar 5 waar 6 niet waar, u hoeft niets te doen 7 niet waar, dat is elke maand hetzelfde 8 niet waar, dat is iemand met een miljoen euro Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 24/33

25 ** Het antwoord 1 Ze gaat kantoren schoonmaken. / Schoonmaakwerk. 2 Op werkdagen van vijf uur tot acht uur. 3 Driehonderd euro per maand. 4 Ze wil een spaarrekening openen. 5 Driehonderd euro per maand. 6 Zes-en-dertig-duizend euro. 7 Twee-en-zeventig-duizend euro. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 25/33

26 16 Welke school is geschikt voor Rosa? * De goede volgorde is 1a 2d 3b 4e 5c. * Waar of niet waar 1 niet waar, ze moet nog jarig worden 2 waar 3 niet waar, er zijn verschillende 4 niet waar, de ouders 5 waar 6 waar 7 niet waar, dat verschilt 8 niet waar, dat is niet fijn * Bij elkaar 1 De katholieke school is een kleine school met aardige docenten. 2 Protestantse scholen hebben vaak strenge regels. 3 Op islamitische scholen sporten jongens en meisjes niet samen. 4 Openbare scholen doen niet aan geloof en godsdienst. 5 Bij het vak rekenen leren kinderen werken met cijfers. 6 Bij het vak godsdienst leren de kinderen over het geloof. 7 Bij het vak Nederlands leren de kinderen lezen en schrijven. 8 In de gymnastiekles doen de kinderen aan sport. ** Het antwoord 1 Omdat ze vier jaar wordt. 2 Vier. 3 De katholieke school. 4 De openbare school. 5 Meisjes en jongens sporten apart. 6 Geen geloof. 7 Taal, rekenen, tekenen, geschiedenis, muziek, Engels, gymnastiek. 8 Omdat de school dichtbij is, en omdat vriendinnetjes dan in de buurt wonen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 26/33

27 17 Nederland waterland * Het beste antwoord 1 A Zeeland ligt in het westen van Nederland. 2 C Ja, want ze hebben duinen en dijken. 3 C Ze houden het hoge water tegen. * Bij elkaar 1 De mensen beschermen, dat is zorgen dat mensen veilig zijn. 2 Onder zeeniveau, dat is lager dan het water van de zee. 3 Bang zijn, dat is denken dat er gevaar is. 4 Een rivier, dat is water dat van de bergen naar de zee stroomt. 5 De hoofdstad, dat is de belangrijkste stad. 6 Vijftig centimeter, dat is een halve meter. 7 Water tegenhouden, dat is het water stoppen. 8 De havo, dat is een school voor voortgezet onderwijs. ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, de provincies. 2 Nee, ze weet het niet. 3 Nee, vijftig centimeter lager. 4 Nee, onder het niveau van de zee. 5 Nee, alleen maar zand. 6 Nee, het is veilig. 7 Nee, door mensen. 8 Nee, ze houden het water tegen. 9 Nee, ze hoeft geen boot te kopen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 27/33

28 ** Het antwoord 1 Op de havo. 2 Met het vak aardrijkskunde. 3 Over de provincie Zeeland. 4 Middelburg. 5 Vijftig centimeter. 6 Omdat ze niet kan zwemmen. 7 Bij meneer Kok. 8 Met duinen en dijken. 9 Omdat hij wil varen met de hele familie. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 28/33

29 18 Wie is hier de baas in huis? * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, elke werkdag 3 waar 4 niet waar, ze wil Nederlands leren 5 waar 6 waar 7 waar 8 niet waar, mevrouw Verlinden * De tweede helft 1 Nimo wil net zo goed Nederlands spreken als de Nederlanders. 2 Nimo wil vrienden en collega s, net als haar man. 3 Nimo wil werken, net als Wanna Smit. 4 Nimo wil naar school, net als Sara Benali. * Het betekent 1 gymnastiek = sportles 2 het is saai = niet leuk maar vervelend 3 ik verveel me = ik heb niets te doen 4 ophouden = stoppen 5 inburgering = leren over de Nederlandse taal en cultuur 6 een taaltest doen = laten zien hoe goed u de taal kent 7 een roc = een school voor beroepen en inburgering 8 ik ben verhinderd = ik kan niet komen Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 29/33

30 ** Het antwoord 1 Rekenen, taal, kennis van Nederland, werken op de computer, zingen, tekenen en gymnastiek. 2 In de kaasfabriek. 3 Elke werkdag. 4 Omdat het saai is, de hele dag in huis. 5 Nimo moet thuis blijven en voor de kinderen zorgen. 6 Op woensdag 27 juni. 7 Bij Bureau Inburgering. 8 Bij het roc in Kaasdorp. 9 Ze moet contact opnemen met telnr Mevr. E.L. Verlinden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 30/33

31 19 Stemmen * Het beste antwoord 1 A Mensen ouder dan achttien jaar. 2 B Nee, want er zijn zoveel verschillende partijen. 3 B Een sterke economie, lage uitkeringen en lage belastingen. 4 A Een sociale economie, minder bezuinigen en hoge belastingen. 5 A Op het stembureau. * Het goede woord 1 voor, van 2 voor 3 omlaag 4 streng 5 over * De zin afgemaakt 1 Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. 2 Els verwacht een kind, zij is zwanger. 3 Alle partijen maken reclame. 4 Ik wil graag een sterke economie. 5 We gaan stemmen in het stembureau. 6 Ik moet aangifte doen van een geboorte. 7 Welke naam hebben jullie gekozen? 8 De VVD en de PvdA zijn nu even groot. ** Het antwoord 1 Binnenkort. 2 Elke Nederlander boven de achttien jaar. 3 Omdat er zoveel verschillende partijen zijn. 4 Omlaag doen. 5 Minder bezuinigen. 6 Omdat hun zoontje is geboren. 7 Jan-Willem. 8 Niemand, de VVD en de PvdA zijn even groot geworden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 31/33

32 20 Wanna wordt Nederlandse * Waar of niet waar 1 waar 2 waar 3 niet waar, om drie uur s middags 4 niet waar, misschien 5 niet waar, misschien 6 niet waar * Ja of nee 1 ja 2 ja 3 nee 4 ja 5 nee 6 ja 7 nee 8 ja ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, een net pak. 2 Nee, ze kent het niet. 3 Nee, het is moeilijk. 4 Nee, van Duits bloed. 5 Nee, de koning van Spanje. 6 Nee, ze wilden vrij zijn. 7 Nee, tachtig jaar. 8 Nee, de eerste. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 32/33

33 * Bij elkaar 1 Nederlander worden 2 een uitnodiging sturen 3 een pak aantrekken 4 een lied zingen 5 de baas zijn 6 een oorlog beginnen 7 vrij zijn 8 alles vergeten ** Het antwoord 1 Een uitnodiging. 2 Op 25 oktober. 3 De burgemeester. 4 Het volkslied, het Wilhelmus. 5 Uit De koning van Spanje. 7 In Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 33/33

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Samen lezen. Kopieerbladen. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011

Samen lezen. Kopieerbladen. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011 Samen lezen Oefenen met lezen van A1 naar A2 Kopieerbladen Elizabeth Termeer u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze kopieerbladen horen bij Samen lezen van Elizabeth Termeer. 2011 Uitgeverij

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Start.nl deel 1. Sleutel

Start.nl deel 1. Sleutel Start.nl deel 1 Sleutel Katja Verbruggen Welmoed Hoogvorst bussum 2013 Deze sleutels horen bij Start.nl deel 1 van Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst. 2013 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 7 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens Pauline Oud Zwijsen kijk, daar is juf jet. ze is jarig. lot heeft koek

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling Zelfscan onderzoekende houding Maaike van den Herik en Arnout Schuitema bussum 2016 Deze zelfscan hoort bij Een onderzoekende houding. van

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Kennismaken met het werkveld

Kennismaken met het werkveld Kennismaken met het werkveld Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Gerda Verhey, Freda Kamphuis Inhoudelijke redactie: Jessica Satink Verbeek, Ludo

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht.

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht. De taaltrap De taaltrap bestaat uit: een lesboek; veel foto s en tekeningen; 20 lessen met veelgebruikte schooltaalwoorden en zinnen; eenvoudige grammaticale oefeningen; een audio cd. Het boek is opgedeeld

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 5 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele uren tot en met 12 uur 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Maak vast. 2

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld Illustratieverantwoording bij Van licht tot zicht Een interdisciplinaire benadering van visuele communicatie Kees van Overveld 2011 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 3 De familie Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 6 groep 6 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 6 groep 6 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 6 groep 6 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen -

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen - - je kan me wat - module 2 docere delectare movere je O kan ROC p e me n van S wat Amsterdam c h o o l - A nt2taalmenu.nl educatie m s t e r - d ROC a m van module Z Amsterdam u i d - O 2 o s t tekeningen

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 1 Hele getallen Peter Ale Martine van Schaik u i t g e v e r ij c o u t i

Nadere informatie

Bij H&M. Nederlandse Academie 02/2184707 A2

Bij H&M. Nederlandse Academie 02/2184707 A2 Bij H&M Tiebe is bij H&M. Zij is samen met haar kind. Het kind heet Laura. Laura is drie jaar. Tiebe is op de derde verdieping. Ze wil een jurk voor een feest kopen. Ze ziet veel mooie jurken. Dan kijkt

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie