Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen lezen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek. Oefenen met lezen van A1 naar A2. Elizabeth Termeer. u i t g e v e r ij c o u t i n h o"

Transcriptie

1 Samen lezen Oefenen met lezen van A1 naar A2 Antwoorden op de oefeningen uit het boek Elizabeth Termeer u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011

2 Deze antwoorden op de oefeningen uit het boek horen bij Samen lezen van Elizabeth Termeer Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 114 Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 2/33

3 1 Een verhuizing in de Julianastraat * Het beste antwoord 1 B Wanna Smit en haar man. 2 C Niemand. * Bij elkaar 1 Meneer Kok is met pensioen. 2 Farid Benali is politieagent in Kaasdorp. 3 Jan Smit is buschauffeur. 4 Maria Bakker is huisvrouw. 5 Wanna Smit doet schoonmaakwerk. 6 Els Bos werkt in het ziekenhuis. 7 Sara Benali doet een taalcursus. * Waar of niet waar 1 niet waar, een provincie 2 niet waar, ook buitenlanders 3 waar 4 waar 5 waar ** Het antwoord 1 Hij woont daar al veertig jaar. 2 Tim Bos werkt in de woningbouw. 3 Wanna wil zorghulp worden. 4 Maarten is veertien jaar. 5 Als haar vader en moeder werken. 6 Volgend jaar moet ze inburgerings-examen doen. 7 Bas en Anneke Jansen. 8 Hij is nieuwsgierig. Hij wil weten wie zijn nieuwe buren worden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 3/33

4 2 Kennismaken met de nieuwe buren * De zin past bij 1 meneer Kok 2 Omar Hoesein 3 Omar Hoesein 4 Omar Hoesein 5 meneer Kok 6 Omar Hoesein * Het beste antwoord 1 B De spullen van de familie Hoesein. 2 C Een vader, een moeder en vier kinderen. 3 C Uit Somalië. ** Het antwoord 1 Op nummer 3. 2 Misschien wel honderd. 3 Elf jaar, negen jaar, zeven jaar en zes jaar. 4 Ze willen de hond aaien. 5 Nee. 6 Uit Somalië. * Het tegenovergestelde 1 weinig 2 zeker 3 Nederlands 4 veilig 5 wandelen 6 tot ziens 7 losmaken 8 vervelend Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 4/33

5 * Goed of fout 1 fout, vier mannen 2 goed 3 fout, in de keuken 4 fout, vast aan een riem 5 goed 6 goed Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 5/33

6 3 De buren uitnodigen * Het beste antwoord 1 B Omdat ze hem wil leren kennen en bedanken voor de bloemen. 2 C Omdat hij wil kennismaken met alle buren in de straat. 3 B Omdat Omar en Nimo allebei niet goed kunnen schrijven. * Ingevuld 1 kennismaken 2 uitnodigen 3 bedanken 4 direct 5 bonbons 6 iedereen * Bij elkaar 1 Alle dozen uit de verhuiswagen zijn uitgepakt. 2 De tafel en de stoelen staan in de woonkamer. 3 De kleren hangen in de kasten. 4 We koken rijst en vlees. 5 Ze neemt de pen in haar kleine hand. 6 Hij begint te schrijven. 7 Er zijn ook koekjes en snoepjes. 8 De groeten van Omar en Nimo. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 6/33

7 4 Een boze buurman * In de goede rij het tuinfeest gezellig muziek bloemen op tafel dansen de frisdrank de parasol de gasten de slaapkamer de pyjama vroeg wakker de wekker slordige haren het nachtkastje uit bed slaperig * Het beste antwoord 1 B Omdat hij gisteren heel laat moest werken. 2 C Omdat Achmed het achter in de tuin niet kan horen. 3 C Ja, Abdi roept: Sorry, meneer! * Abdi zegt 1 We geven een feestje buiten, want het is mooi weer. 2 Papa pakt de parasol, want dan zitten de gasten niet in de zon. 3 Ik pak de flessen met frisdrank, want we willen iets kouds drinken. 4 Ik haal de radio uit de kamer, want ik wil graag muziek horen. 5 Ik draai de volumeknop open, want mijn broer kan de muziek niet horen. 6 De buurman wordt wakker, want hij heeft last van de herrie buiten. 7 Ik schrik van de buurman, want hij is heel boos op mij. 8 We lachen om de buurman, want hij heeft een roze pyjama aan. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 7/33

8 * Waar of niet waar 1 niet waar, Nimo is druk bezig in de keuken 2 waar 3 niet waar, van de muziek 4 waar 5 waar 6 niet waar, hij is wakker ** Het antwoord 1 Het is vandaag zaterdag 21 oktober. 2 Omar zet de stoelen, een tafel en een parasol in de tuin. 3 Nimo is bezig in de keuken. 4 Ze kookt een Somalische maaltijd. 5 Abdi moet de drank klaarzetten. 6 Ali brengt het servies naar buiten. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 8/33

9 5 Een lied voor Sinterklaas * Het beste antwoord 1 A Op 5 december. 2 C Nee, maar kinderen geloven dat hij echt bestaat. 3 A Ja, zijn vrouw Sara is in verwachting. * De betekenis 1 Daar kun je de auto parkeren. 2 Dat is een autodeur. 3 Snel gaan, want je wilt op tijd komen. 4 Dat is wat de wind doet. 5 Dat is muziek met een tekst. 6 Dat is denken dat iets echt waar is. 7 Dat is iets wat je hoort. 8 Dat is zwanger zijn van een kind. * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, op een paardje 3 waar 4 waar 5 niet waar, in de schoentjes of in de laarsjes * Past niet in de rij 1 zomer 2 zingen 3 de maaltijd 4 de bomen Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 9/33

10 6 Een zondag in Kaasdorp * Het beste antwoord 1 B Ze slapen uit, gaan naar de kerk of op bezoek bij familie. 2 B Ze trekken hun nette kleren aan. 3 B Nee, want de huisarts heeft in het weekend geen dienst. ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, dan is het rustig. 2 Nee, de scholen zijn dicht. 3 Nee, de mensen hebben vrij. 4 Nee, de hond mag niet mee naar de kerk. 5 Nee, Waalwijk is een kleine stad. 6 Nee, een tweedehands computer. 7 Nee, oma Bakker woont buiten het dorp. 8 Nee, Maarten is thuis gebleven. 9 Nee, hij zit met zijn voeten op de tafel. 10 Nee, er is niemand die kan helpen. * Bij elkaar 1 de klokken luiden 2 een hoed opzetten 3 een pak aantrekken 4 op bezoek gaan 5 een wandeling maken 6 geen zin hebben 7 thuis blijven 8 een sigaret roken Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 10/33

11 ** Het antwoord 1 Het is vandaag zondag. 2 Elke zondag. 3 De kerk is verboden voor honden. 4 Om tien uur. 5 Ze gaan naar de Boeddharama-tempel in Waalwijk. 6 Het hele weekend. 7 Op de zwarte markt in Beverwijk. 8 Ze is 92 jaar. 9 Nee, ze is helemaal gezond. 10 Ze roken, luisteren naar muziek en drinken wijn. 11 Nee, ze krijgen buikpijn. 12 Niemand kan de jongens helpen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 11/33

12 7 Een meisje * Waar of niet waar 1 waar 2 waar 3 niet waar, haar moeder en zusje 4 waar 5 niet waar, ze vindt ze raar 6 niet waar, de man en de vrouw samen 7 waar ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, de kerstvakantie is begonnen. 2 Nee, hij moet werken. 3 Nee, haar moeder en zus zijn op bezoek. 4 Nee, Abida vindt het niet leuk in Nederland. 5 Nee, Europa is anders dan Afrika. 6 Nee, mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. 7 Nee, er is een meisje geboren. 8 Nee, de baby van Sara is helemaal gezond. 9 Nee, Farid belt met zijn vader. 10 Nee, Siham heeft een kleine neus. * -je of -tje 1 neusje 2 vingertje 3 teentje 4 voetje 5 zoontje 6 dochtertje 7 zusje 8 haartje Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 12/33

13 * Dat betekent 1 Rechten: dat betekent dat je vrij bent om iets te doen. 2 Plichten: dat betekent dat je iets moet doen. 3 Kleurig: dat betekent dat iets veel kleuren heeft. 4 Salaris: dat betekent het geld dat je verdient. 5 Fantastisch: dat betekent heel mooi en fijn. 6 Verbazing: dat betekent dat je iets gek vindt. 7 Kerstavond: dat betekent de avond van 24 december. 8 Piepklein: dat betekent heel klein. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 13/33

14 8 Els leest de huizenkrant * Het beste antwoord 1 B Ze weet het nog niet precies: een huurhuis of een koophuis. 2 B Hij vindt de huizen veel te duur. 3 C Rente en aflossing, de kosten van de makelaar, de afrekening van de bank en de belastingen. * Dat betekent 1 Allerlei, dat betekent: veel verschillende. 2 Verschillende, dat betekent: niet dezelfde. 3 Inderdaad, dat betekent: ja, dat is waar. 4 Schitterend, dat betekent: heel mooi. 5 Aflossen, dat betekent: een geldlening terugbetalen. 6. Bladeren, dat betekent: de bladzijden omslaan. 7 Bezet, dat betekent: niet vrij. ** Het antwoord 1 Ze vindt haar huis ouderwets en te klein. 2 Bij een makelaar in Kaasdorp. 3 Vijfhonderdduizend euro of ,-. 4 Zeshonderdduizend euro of ,-. 5 Hij zoekt een goedkoper huis. 6 In de Julianastraat. 7 De Somalische familie. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 14/33

15 9 Oude spullen op de stoep * Bij elkaar 1 Els en Tim Bos gaan niet verhuizen. 2 Maar ze willen wel nieuwe meubels kopen. 3 Dus gaan ze eerst hun oude spullen weggooien. 4 Daarom belt Els met de gemeentereinigingsdienst. 5 Ze vraagt of ze langs willen komen. 6 Ze komen op woensdagochtend. 7 Els en Tim moeten ervoor zorgen dat dinsdagavond alles buiten staat. * Eén lang woord 1 dinsdagavond 2 woensdagochtend 3 avondwandeling 4 fotoboeken 5 slaapkamertafel 6 werkkamer * De goede vorm 1 Ja, het is een ouderwetse tafel. 2 Ja, het is een antieke lamp. 3 Ja, het is een lelijke kast. 4 Ja, het is een oude bank. 5 Ja, het is een bijzondere lamp. 6 Ja, het is een mooie bank. * De goede volgorde is 1d 2a 3c 4e 5b. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 15/33

16 * Goed of fout 1 goed 2 fout, hun oude meubels 3 fout, Els belt 4 goed 5 fout, 21 euro per kubieke meter 6 goed 7 goed ** Het antwoord 1 Omdat ze geen goedkoop huurhuis kunnen vinden. 2 Kapotte, oude en lelijke spullen. 3 De gemeentereinigingsdienst. 4 Ze komen op woensdagochtend. 5 Een bank, een tafel, stoelen, een tapijt, een kastje, een tafeltje, een stoel en een lamp. 6 Omdat ze geen stoelen meer hebben om op te zitten. 7 Van de moskee. 8 In zijn werkkamer. 9 Omdat Sara van antieke spullen houdt. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 16/33

17 10 Water in huis * De goede volgorde is 1d 2b 3e 4a 5c. * Het beste antwoord 1 B Omdat hij op vier plekken in zijn huis een lek heeft. 2 B Omdat zijn huis vier lekken heeft en de woningbouwvereniging niets doet. 3 A Omdat Farid niet wil dat hij uit de spreekkamer wordt gezet. * Bij elkaar 1 een afspraak maken 2 bij de balie melden 3 een klacht noteren 3 een emmer neerzetten 4 de druppels opvangen 5 boos worden 6 de huur betalen 7 een collega roepen 8 de politie waarschuwen ** Het antwoord 1 Bij de woningbouwvereniging. 2 Een uur. 3 Met een medewerkster. 4 Een lek in zijn keuken. 5 Een lek in zijn dak. 6 Omdat de medewerkster zegt: Dat is niet leuk voor u. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 17/33

18 11 Zuinig * Wie? 1 Halima 2 Abdi 3 Achmed 4 Ali 5 Nimo * Het beste antwoord 1 A Elke week. 2 C In Nederland is zoveel water en toch is het water duur! 3 B Misschien is er een kraan die lekt. Hij gaat het controleren. 4 A Omdat ze niet zuinig is met water. * In de goede rij Het is gratis. de kraan dicht de zon schijnt het raam dicht een dikke trui aan Het kost geld. een lekkende kraan de lamp aan de computer aanzetten de verwarming aan ** Het antwoord 1 Elk weekend. 2 De winkelreclames en de Kaasdorper krant. 3 Omar maakt er gaatjes in en bewaart de papieren in een map. 4 Rekeningen. 5 Water, huur, gas, elektriciteit, de telefoon en benzine. 6 Omdat ze poetst met de kraan open. 7 Omdat hij de lamp aandoet in de wc. 8 Omar moet alles betalen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 18/33

19 12 Bevrijdingsdag * De goede volgorde is 1d 2e 3a 4c 5f 6b. * De beste betekenis 1 B Er waren heel veel mensen in Amsterdam. 2 A Amsterdam is heel mooi. 3 A Spanje was eerst de baas in Nederland en daarna niet meer. * Dat is 1 Bevrijdingsdag 2 de vlag 3 de grachten 4 de Gouden Eeuw 5 het herenhuis 6 de handel 7 de diefstal 8 aangifte doen ** Het antwoord 1 Bevrijdingsdag. 2 Rood-wit-blauw. 3 Naar Amsterdam. 4 Nee, ze moesten overstappen op Utrecht Centraal. 5 Precies om twaalf uur. 6 Vierhonderd jaar oud. 7 Omdat ze veel geld verdienden met de handel. 8 Een uur. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 19/33

20 13 Alarm! * Goed of fout 1 fout, hij werd 74 jaar 2 goed 3 goed 4 fout, de mannen 5 goed 6 goed 7 fout, hij vond het onzin * De goede volgorde is 1c 2e 3a 4f 5b 6d. * Het betekent 1 Een barbecue, dat is een vuur om buiten vlees op te bakken. 2 Voorzichtig zijn, dat is goed uitkijken of goed opletten. 3 Waarschuwen, dat is tegen iemand zeggen dat hij voorzichtig moet zijn. 4 De brandweer, dat zijn de mannen die branden blussen. 5 In brand vliegen, dat is beginnen te branden. 6 Verzekeren, dat is premie betalen tegen kosten. 7 Schade, dat heb je als iets kapot is door een ongeluk. * Ingevuld 1 een autoverzekering 2 een ziektekostenverzekering 3 een opstalverzekering 4 een fietsverzekering 5 een aansprakelijkheidsverzekering 6 een glasverzekering Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 20/33

21 ** Het antwoord 1 Meneer Kok werd 74 jaar. 2 Alle buren kwamen. 3 Om vijf uur s middags. 4 Ze stonden te praten en te eten op het gras. 5 Ze renden door de tuin en maakten veel plezier. 6 Een aansprakelijkheidsverzekering. 7 Premie. 8 Over de hond. 9 De schuur vloog in brand , de brandweer. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 21/33

22 14 Ron zoekt ander werk * Waar of niet waar 1 niet waar, meer dan twintig jaar 2 niet waar, te weinig mensen 3 waar 4 waar 5 waar ** Het antwoord 1 Bij de Ford-garage in Kaasdorp. 2 Bij 3 Het werk is te ver weg. 4 In de Kaasdorper banenkrant. 5 In de kassen bij Zoetermeer. 6 Omdat hij geen verstand heeft van verzorgen. 7 Omdat hij last heeft van discriminatie. * Ingevuld 1 gegevens 2 economie 3 Discriminatie 4 geschikt 5 solliciteren 6 kassen 7 verstand 8 sector Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 22/33

23 * Het beste antwoord 1 Ja, de mensen hebben weinig geld. 2 Inderdaad, het bedrijf is gestopt. 3 Dat klopt. Ik heb geen werk. 4 Ik lees de advertenties in de banenkrant. 5 Ik kijk bij 6 Een bedrijf dat bemiddelt voor werk. 7 Ik heb autotechniek gestudeerd. 8 Ik heb in twee garages gewerkt. 9 Ik ben 46 jaar. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 23/33

24 15 Miljonair * De goede volgorde is 1e 2a 3c 4f 5d 6b 7g. * Past niet in de rij 1 invullen 2 boeken 3 de kinderwagen 4 het geld 5 rekenen * Kort ontkennend antwoord 1 Nee, elke maand. 2 Nee, een zilveren ring / Nee, voor haar moeder. 3 Nee, ze wil het geld sparen. 4 Nee, ze gaat naar de bank. 5 Nee, in de kinderwagen. 6 Nee, ze moet eerst in de rij staan. 7 Nee, onderaan. 8 Nee, ze hoeft niets te doen. * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, om hun hals 3 waar 4 waar 5 waar 6 niet waar, u hoeft niets te doen 7 niet waar, dat is elke maand hetzelfde 8 niet waar, dat is iemand met een miljoen euro Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 24/33

25 ** Het antwoord 1 Ze gaat kantoren schoonmaken. / Schoonmaakwerk. 2 Op werkdagen van vijf uur tot acht uur. 3 Driehonderd euro per maand. 4 Ze wil een spaarrekening openen. 5 Driehonderd euro per maand. 6 Zes-en-dertig-duizend euro. 7 Twee-en-zeventig-duizend euro. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 25/33

26 16 Welke school is geschikt voor Rosa? * De goede volgorde is 1a 2d 3b 4e 5c. * Waar of niet waar 1 niet waar, ze moet nog jarig worden 2 waar 3 niet waar, er zijn verschillende 4 niet waar, de ouders 5 waar 6 waar 7 niet waar, dat verschilt 8 niet waar, dat is niet fijn * Bij elkaar 1 De katholieke school is een kleine school met aardige docenten. 2 Protestantse scholen hebben vaak strenge regels. 3 Op islamitische scholen sporten jongens en meisjes niet samen. 4 Openbare scholen doen niet aan geloof en godsdienst. 5 Bij het vak rekenen leren kinderen werken met cijfers. 6 Bij het vak godsdienst leren de kinderen over het geloof. 7 Bij het vak Nederlands leren de kinderen lezen en schrijven. 8 In de gymnastiekles doen de kinderen aan sport. ** Het antwoord 1 Omdat ze vier jaar wordt. 2 Vier. 3 De katholieke school. 4 De openbare school. 5 Meisjes en jongens sporten apart. 6 Geen geloof. 7 Taal, rekenen, tekenen, geschiedenis, muziek, Engels, gymnastiek. 8 Omdat de school dichtbij is, en omdat vriendinnetjes dan in de buurt wonen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 26/33

27 17 Nederland waterland * Het beste antwoord 1 A Zeeland ligt in het westen van Nederland. 2 C Ja, want ze hebben duinen en dijken. 3 C Ze houden het hoge water tegen. * Bij elkaar 1 De mensen beschermen, dat is zorgen dat mensen veilig zijn. 2 Onder zeeniveau, dat is lager dan het water van de zee. 3 Bang zijn, dat is denken dat er gevaar is. 4 Een rivier, dat is water dat van de bergen naar de zee stroomt. 5 De hoofdstad, dat is de belangrijkste stad. 6 Vijftig centimeter, dat is een halve meter. 7 Water tegenhouden, dat is het water stoppen. 8 De havo, dat is een school voor voortgezet onderwijs. ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, de provincies. 2 Nee, ze weet het niet. 3 Nee, vijftig centimeter lager. 4 Nee, onder het niveau van de zee. 5 Nee, alleen maar zand. 6 Nee, het is veilig. 7 Nee, door mensen. 8 Nee, ze houden het water tegen. 9 Nee, ze hoeft geen boot te kopen. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 27/33

28 ** Het antwoord 1 Op de havo. 2 Met het vak aardrijkskunde. 3 Over de provincie Zeeland. 4 Middelburg. 5 Vijftig centimeter. 6 Omdat ze niet kan zwemmen. 7 Bij meneer Kok. 8 Met duinen en dijken. 9 Omdat hij wil varen met de hele familie. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 28/33

29 18 Wie is hier de baas in huis? * Waar of niet waar 1 waar 2 niet waar, elke werkdag 3 waar 4 niet waar, ze wil Nederlands leren 5 waar 6 waar 7 waar 8 niet waar, mevrouw Verlinden * De tweede helft 1 Nimo wil net zo goed Nederlands spreken als de Nederlanders. 2 Nimo wil vrienden en collega s, net als haar man. 3 Nimo wil werken, net als Wanna Smit. 4 Nimo wil naar school, net als Sara Benali. * Het betekent 1 gymnastiek = sportles 2 het is saai = niet leuk maar vervelend 3 ik verveel me = ik heb niets te doen 4 ophouden = stoppen 5 inburgering = leren over de Nederlandse taal en cultuur 6 een taaltest doen = laten zien hoe goed u de taal kent 7 een roc = een school voor beroepen en inburgering 8 ik ben verhinderd = ik kan niet komen Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 29/33

30 ** Het antwoord 1 Rekenen, taal, kennis van Nederland, werken op de computer, zingen, tekenen en gymnastiek. 2 In de kaasfabriek. 3 Elke werkdag. 4 Omdat het saai is, de hele dag in huis. 5 Nimo moet thuis blijven en voor de kinderen zorgen. 6 Op woensdag 27 juni. 7 Bij Bureau Inburgering. 8 Bij het roc in Kaasdorp. 9 Ze moet contact opnemen met telnr Mevr. E.L. Verlinden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 30/33

31 19 Stemmen * Het beste antwoord 1 A Mensen ouder dan achttien jaar. 2 B Nee, want er zijn zoveel verschillende partijen. 3 B Een sterke economie, lage uitkeringen en lage belastingen. 4 A Een sociale economie, minder bezuinigen en hoge belastingen. 5 A Op het stembureau. * Het goede woord 1 voor, van 2 voor 3 omlaag 4 streng 5 over * De zin afgemaakt 1 Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. 2 Els verwacht een kind, zij is zwanger. 3 Alle partijen maken reclame. 4 Ik wil graag een sterke economie. 5 We gaan stemmen in het stembureau. 6 Ik moet aangifte doen van een geboorte. 7 Welke naam hebben jullie gekozen? 8 De VVD en de PvdA zijn nu even groot. ** Het antwoord 1 Binnenkort. 2 Elke Nederlander boven de achttien jaar. 3 Omdat er zoveel verschillende partijen zijn. 4 Omlaag doen. 5 Minder bezuinigen. 6 Omdat hun zoontje is geboren. 7 Jan-Willem. 8 Niemand, de VVD en de PvdA zijn even groot geworden. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 31/33

32 20 Wanna wordt Nederlandse * Waar of niet waar 1 waar 2 waar 3 niet waar, om drie uur s middags 4 niet waar, misschien 5 niet waar, misschien 6 niet waar * Ja of nee 1 ja 2 ja 3 nee 4 ja 5 nee 6 ja 7 nee 8 ja ** Kort ontkennend antwoord 1 Nee, een net pak. 2 Nee, ze kent het niet. 3 Nee, het is moeilijk. 4 Nee, van Duits bloed. 5 Nee, de koning van Spanje. 6 Nee, ze wilden vrij zijn. 7 Nee, tachtig jaar. 8 Nee, de eerste. Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 32/33

33 * Bij elkaar 1 Nederlander worden 2 een uitnodiging sturen 3 een pak aantrekken 4 een lied zingen 5 de baas zijn 6 een oorlog beginnen 7 vrij zijn 8 alles vergeten ** Het antwoord 1 Een uitnodiging. 2 Op 25 oktober. 3 De burgemeester. 4 Het volkslied, het Wilhelmus. 5 Uit De koning van Spanje. 7 In Antwoorden op de oefeningen uit het boek bij Samen lezen 33/33

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Wat doe je zoal op een dag?

Wat doe je zoal op een dag? Wat doe je zoal op een dag? 4 A 's Morgens als ik opsta 1 Nu, straks cd 1-21 Luister naar de dialogen en kruis aan. Wat gaan Michel, Joost en Maria nu doen? Wat gaan ze straks doen? nu straks Michel: televisiekijken

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie