OOST EUROPA AAN DE POORTEN VAN DE EUROPESE UNIE Nieuwe uitdagingen en ideeën op het gebied van missie en liefdadigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOST EUROPA AAN DE POORTEN VAN DE EUROPESE UNIE Nieuwe uitdagingen en ideeën op het gebied van missie en liefdadigheid"

Transcriptie

1 OOST EUROPA AAN DE POORTEN VAN DE EUROPESE UNIE Nieuwe uitdagingen en ideeën op het gebied van missie en liefdadigheid 1/ Verwachtingen en realiteit Verwachtingen zijn te hooggespannen, soms onrealistisch De condities zijn erg slecht Informatie is emotioneel, niet realistisch Teleurstelling kan groot zijn Volgend weekend gaat de bevolking van Hongarije stemmen over deelname aan de Europese Unie. Daar de belangrijkste politieke partijen toetreding tot de Unie ondersteunen, lijkt het zeker te zijn dat het referendum een meerderheid aan Ja-stemmers zal krijgen. Maar het probleem is dat de meeste stemmers niet weten wat de gevolgen van deze stap zijn voor hun privé leven en voor het land in zijn geheel De mensen in Oost Europa waren gewend om te leven in het rijk van beloften. De sovjet-geleide communistische utopie beloofde een hoge levensstandaard, veel banen, gratis gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding voor iedereen. De spanning tussen de alledaagse realiteit en de beloofde rechtvaardige maatschappij werd meer en meer duidelijk, en dit proces leidde tot de ineenstorting van het sovjet systeem. Maar het verlangen naar een beter en gemakkelijker leven bleef de belangrijkste scheppende kracht in het politieke leven. Nieuwe verkiezingen zijn altijd grond voor nieuwe beloften en mensen die daarin willen geloven. Dit is de reden dat er in Oost Europa geen gekozen regering het 2 achtereenvolgende periodes heeft uitgezeten. Voor de meeste mensen is deelname aan de Europese Unie alleen maar een nieuwe kans om te dromen over een gemakkelijker en beter leven, meer geld en goedbetaalde banen. De politici versterken deze verwachtingen met nieuwe beloften en spectaculaire projecten. De hele campagne voor de JA stem is primitief, emotioneel, heeft te maken met onbelangrijke vragen. De stemgerechtigden hebben geen echte van vitaal belangzijnde informatie om een juiste keuze te maken. Voor de meerderheid van de bevolking is de Unie het Kanaän, het Beloofde Land overvloeiende van melk en honing. De politici (in West- en Oost Europa ook) hebben een goede reden om informatie achter te houden: de voorwaarde voor toetreding zijn zo nadelig voor de nieuwe landen dat er 1

2 wordt verwacht dat het verschil tussen hen en de "oude" landen in de toekomst groter wordt. Zelfs heden zijn deze verschillen zijn erg groot en duidelijk. Slechts een voorbeeld: de subsidies in de landbouw van de EU zullen slechts 25% van de ondersteuning van de huidige lidstaten bedragen, en zelfs de nationale regeringen hebben slecht gedeeltelijk toestemming dit aan te vullen. De reden is duidelijk: geen eerlijke concurrentie. Experts zeggen dat we een radicale toename van de werkeloosheid (ca %, nu: 8%) kunnen verwachten, het verdwijnen van de meerderheid van de kleine boerderijen en beleggingen, ondernemingen en winkels. De gevolgen van de "goedkope vergroting" zouden kunnen leiden tot sociale onrust en anti-europese bewegingen. Zoals zo vaak gedurende de afgelopen 13 jaar zou het grote enthousiasme kunnen leiden tot een bittere teleurstelling. 2/ De speciale situatie van Hongarije, het probleem van de Hongaarse minderheden Hongaarse minderheden in de naburige landen - spanningen vanwege historische redenen The Status Law een poging voor de vredige integratie van de Hongaarse natie Het nieuwe "IJzeren Gordijn, afzondering en integratie De grenzen van het Oosten werden opnieuw bepaald na WO 1 in het verdrag van Parijs. Nieuwe nationale staten werden gecreëerd, en Hongarije als een verliezer verloor groot terrein en Hongaars sprekende bevolking. Deze Hongaars sprekende minderheidsgroepen waren groot in aantal, zelfs hedentendage, ondanks de etnische zuiveringen, vervolgingen, emigratie bewegingen van de geschiedenis van de twintigste eeuw. Kijk eens naar het schema, en we zien het gemiddelde aantal van Hongaarse minderheden in de naburige landen! Roemenie Slowakije Joegoslavië Oekraïne Kroatië Slovenië Oostenrijk

3 Na de ineenstorting van het Communistische blok, ontwikkelden de verhoudingen tussen de Hongaars sprekende gemeenschappen zich erg snel. Vrij reizen schiep niet alleen de mogelijkheid voor onderlinge contacten, maar ook voor verhoudingen tussen kerkgenootschappen, congregaties, voor het organiseren van conferenties, zomerkampen etc. De zogenaamde Wereld Meetings van de Hongaarse Gereformeerde Kerken werd gemanifesteerd en symbolische tekenen van een vredige hereniging van een krachtig uiteengerukte kerk. Al de vrij gekozen Hongaarse regeringen verklaarden hun verantwoordelijkheden voor de Hongaarse minderheden, en hebben voor een zeer groot dilemma gestaan: Hongarije's toetreden tot de Europese Unie zou een nieuwe verwijdering tussen de Hongaarse etnische groepen onderling kunnen betekenen. Om deze moeilijke situatie te voorkomen presenteerde het voormalige Parlement in 2001 een stuk, genoemd de "Status Law", die het Hongaars sprekende volk in het buitenland enkele rechten geeft en positief discrimineert. Deze rechten zijn: goedkoper reizen binnen Hongarije, studiebeurzen, financiële ondersteuning van families met schoolgaande kinderen etc. Het belangrijkste doel was een legale mogelijkheid te scheppen voor de etnische Hongaren om in de toekomst gemakkelijker toegang te krijgen op EU-grondgebied. Sommige buurlanden accepteerden de regels (bijv. Oekraïne), anderen boden felle weerstand. (Slowakije). De EU probeert de basiselementen van de regels ter zijde te schuiven, en spreekt over discriminatie op ras. De Roemeense en Slowaakse regering staan ook voor een groot dilemma: zij hebben de ondersteuning van de Hongaarse etnische partijen nodig om een meerderheid in het Parlement te behalen, het belemmert ze om in directe aanval te gaan tegen de regelgeving. Laten we nog eens naar het schema kijken! De nieuwe Schengen grenzen (het 2e IJzeren Gordijn) zal komen tussen Hongarije en Oekraïne, Roemenie, Joegoslavië. Het betekend, dat alle contacten tussen Hongarije en minderheidsgroepen gecompliceerder en moeilijker zullen worden. Zelfs vandaag is het reizen van een Roemeens burger naar Hongarije een zeer dure luxe: de prijs van een paspoort is ongeveer de helft van een gemiddeld maandsalaris, de extra autoverzekering bedraagt een maandsalaris. Omdat zij vrije toegang hebben tot de EU landen, dienen zij bij de Hongaarse grens ongeveer 4 maanden salaris te laten zien als borg/onderpand. De meeste mensen "huren" deze garantie van vrienden of familieleden, tegen een zeer hoge rente. Maar de situatie van de mensen in de Oekraïne (Transkarpatie) zal nog moeilijker worden. Omdat werkelijk meer dan 80% van de bevolking werkloos is, voor veel gezinnen is de enige manier om te overleven het 3

4 grensverkeer, het smokkelen van benzine, kopen en verkopen van kleine hoeveelheden voedsel en andere goederen. Dankzij de angst voor de toekomst is er in de nabije toekomst een nieuwe emigratiegolf te verwachten. De regio staat vol met lege huizen, jonge mensen in het bijzonder, verlaten het land zo snel mogelijk. Ik herinner me nog de angstaanjagende dubbele schutting met stroomdraad tussen Hongarije en de vriendelijke Sovjet-Unie. We kunnen weer een soortgelijke (misschien iets modernere) schutting tussen de Hongaars sprekende dorpen aan beide zijden van de grens verwachten. 3/ Het zigeuner probleem Zigeuners"- snel groeiende bevolking, een "tijdbom" en sociale uitdaging Zigeuner missie"- is nodig, maar heeft special training en toewijding nodig De "Zigeuner" is voor ons in Nederland een romantisch figuur, maar zigeuners" betekenen ook het grootste sociale probleem, en zelfs de grootste zendingsuitdaging in Oost Europa. Veel politieke activisten en mensenrechten beschermers gebruiken het lot van de zigeuners voor politieke redenen in heel Europa. Zelfs de Brusselse autoriteiten chanteren vaak de nieuwe kandidaat-staten: als u niet in staat bent het zigeunerprobleem op te lossen, dat wordt u niet toegelaten als EU-lid. Het probleem is echt heel ingewikkeld, en kan niet worden opgelost met korte termijn acties. Het voornaamste probleem is dat de cultuur en de gewoonten van de zigeuners totaal verschillen van die van ons, en dat maakt een snelle intergratie onmogelijk. Hun houding ten opzicht van persoonlijke relaties, privé-bezit en opleiding is anders dan onze ervaringen. Het zigeuner probleem" is een tijdbom omdat het geboortepercentage in zigeunerfamilies veel hoger ligt dan het gemiddelde. Omdat het aantal geboortes binnen de Hongaarse bevolking elk jaar met ong daalt, hebben zigeunerfamilies 6-8 kinderen. In sommige gebieden is 80-90% van de leerlingen op de scholen zigeuner. De situatie is hetzelfde in Roemenie, Oekraïne en Slowakije De kerken en Christelijke gemeenschappen hebben nu een grote uitdaging op dit gebied. Het niet werken met zigeuners is als zelfmoord voor de kerk. Maar, hoe moeten we dit doen? Er zijn enige verklaringen van individuele pogingen in sommige dorpen, maar er bestaat geen lange termijn strategie. Om met zigeuners te werken is een klassieke zendingsstrategie nodig: tussen ze te leven, hun lifestyle en cultuur aan te leren. Maar het is erg moeilijk om mensen te vinden die klaar zijn om dit te doen. Sommige groepen binnen de Pinksterbeweging bereikten spectaculaire resultaten, misschien door hun spontaniteit en aantrekkelijke muziek. Binnen de Gereformeerde Kerk is de grootste ontwikkeling in de 4

5 Oekraïne behaald, waar 7 zigeuner kerken zijn gebouwd en veel onafhankelijke zigeuner congregaties zijn gevormd. In deze diensten hebben de voorgangers, getrained door Nederlandse Gereformeerden, een belangrijke rol. In Hongarije zijn er ook kleine stappen ondernomen: in een dorp bij Debrecen wordt een cultureel centrum voor zigeuners opgezet met de financiële hulp van de Zuid Koreaanse Gereformeerde Kerken. Op het Theologische Hogeschool in Sarospatak start in september een postgraduatie programma over het kerkewerk onder zigeuners" niet alleen voor voorgangers, maar voor iedereen die interesse heeft op dit gebied. Dit zijn goede stappen, maar we hebben een lange termijn strategie nodig en speciaal toegewijde Christenen klaar om de roeping voor deze zending aan te nemen. Hoe zouden onze Nederlandse vrienden ons op dit gebied kunnen helpen, dit zou een onderwerp kunnen zijn voor verdere discussies. 4/ Nieuwe ideeën en uitdagingen op zendings- en liefdadigheidsgebied Theoretische benadering: nieuwe houding moet worden aangeleerd: meer geven, minder verwachten Praktische benadering: het oprichten van liefdadigheidscentra in Hongarije, om de niet- EU leden te helpen a/ Behoefte aan een nieuwe houding in Hongarije De laatste 20 jaar waren de Christenen en congregaties in Hongarije gewend aan de situatie dat zij werden ondersteund door Nederlandse, Duitse of Zwitserse Zusters en Broeders. Om altijd een "ontvanger" te zijn zou een groot risico betekenen, omdat men de empathie zou kunnen verliezen ten opzichte van degenen die misschien in grotere nood zijn dan hij of zij is. Met de toetreding tot de EU zal Hongarije de nieuwe situatie moeten accepteren: minder op hulp van buiten wachten en meer en meer leunen op eigen bronnen. Op het gebied van liefdadigheid en zending betekent dit : We moeten de mensen (in het bijzonder Christenen) wijzen op het feit dat we meer en meer gevers nodig hebben en geen ontvangers We moeten onze eigen visies en strategieën hebben en we moeten onze geestelijke en financiële bronnen vinden om deze te behalen De contacten met de Nederlandse en andere gereformeerde congregaties en mensen moeten meer gebaseerd zijn op bilaterale algemene projecten in plaats van te wachten op hulp en ondersteuning. 5

6 Gereformeerde Christenen in Hongarije moeten de belangrijke verantwoordelijkheid voor de etnische kerken en groepen buiten de EU overnemen. Natuurlijk is dit een pijnlijk proces en niet gemakkelijk, we moeten grote moeilijkheden overwinnen, en we hebben gedurende lange tijd uw geestelijke en materiele hulp nodig. Hoe kunnen we de houding van onze zeer egoïstische samenleving veranderen? - dit is zelfs voor mij een open vraag? Christelijke scholen en opleiding zouden een goede start kunnen zijn en we zouden erg graag praktische adviezen ontvangen, leermaterialen met betrekking tot dit onderwerp. Ik zou me een lezing voor Christelijke leerkrachten in Hongarije over zulke onderwerpen kunnen voorstellen: Hoe kunnen we sociale verantwoordelijkheid onder studenten op een Christelijke school ontwikkelen? Hoe kunnen we liefdadigheid en sociale verantwoordelijkheid in de studierichting van Christelijke scholen integreren? b/ Het oprichten van strategische liefdadigheidscentra in Hongarije De verwijdering van de grenzen tussen Hongarije en de EU maakt het gemakkelijker om liefdadigheidsgoederen en donaties naar Hongarije te vervoeren. Maar zoals we vaak ervaren, wordt het moeilijker om deze goederen in grote hoeveelheden naar Roemenie of Oekraïne te sturen. Moeilijke administratie, declaraties, originele documenten etc. zijn nodig. Mijn persoonlijke opvatting is dat we enkele depots in Hongarije nodig hebben die als opslag dienen, om te sorteren en de giften te distribueren die bedoeld zijn om de mensen in Roemenie en Oekraïne te helpen. Als we enkele basisstations (logistieke centra) dichtbij de grens gelegen, zouden hebben, dan zouden de giften al door de gebruikelijke reizigers, bezoekers, groepen etc. in kleine aantallen naar de bestemmingen kunnen worden vervoerd. Zo'n gebouw zou multifunctioneel moeten zijn, bijvoorbeeld, kunnen dienen als verblijf voor reizigers, voor families die vakantie hebben etc. Maar over dit idee moet nog door verschillende mensen worden besproken en na worden gedacht. Dank u voor de uitnodiging en dank voor uw aandacht. God zegen u. Er kan nu worden gediscussieerd. 6

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie

Activiteit: Een uur over aids

Activiteit: Een uur over aids 1 Activiteit: Een uur over aids Het leiden van de activiteit. Iedereen kan deze een uur durende activiteit leiden met leerlingen, leerkrachten, en ander schoolpersoneel. Je hoeft geen expert te zijn op

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak 1 STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011 Geert Mak Het was in de winter van 1999. Het voormalige Joegoslavië lag in ontreddering uiteen. De vriendelijke Donau-stad Novi Sad was keer op keer door de geallieerden

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Essay door Jojanneke Scheepers

Essay door Jojanneke Scheepers Waarom is er (nog steeds) op grote schaal honger en armoede in de wereld en hoe kunnen armoede en onderontwikkeling worden bestreden in een globaliserende wereld? Essay door Jojanneke Scheepers September

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA IOM staat achter het principe dat menselijke en gereglementeerde migratie goed is voor zowel de migrant als de gemeenschap.

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM?

WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM? WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM? De uitzonderlijke economie van de kunst Hans Abbing Nederlandstalige samenvatting van Hans Abbing, Why are Artists Poor. The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam: Amsterdam

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie