> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen"

Transcriptie

1 > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen 1

2 18 > 5 > 6 > 10 > Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen 23 > 4 > Nieuwe bedrijfsvoorraadpas duurzamer 4 > Nieuwe leden Raad van Toezicht RDW 5 > Digitale wegenkaart uitkomst voor LZV-transporteurs 5 > RDW-service verder verbeterd 6 > Wat rijdt daar nou?! 8 > LIV 10 jaar 10 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen 13 > Aantal alcoholsloten boven verwachting 14 > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk 16 > Omzetting KvK-nummers megaklus voor RDW 17 > De APK zit in mijn genen 18 > Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen 20 > Meer informatie over recalls voor eigenaren en onafhankelijke dealers 22 > Stille elektrische voertuigen mogen eigen geluid maken 23 > Werken bij de RDW Krijgt u de RDWijzer niet toegestuurd, maar wilt u dat wel? Vul deze bon dan zo volledig mogelijk in en stuur m op naar: RDW, afdeling Communicatie, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer. Werken bij de RDW Bedrijfsnaam : Contactpersoon : Adres : Postcode/ Woonplaats : *S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. m/v* 2/

3 Nieuwe bedrijfsvoorraadpas duurzamer De bedrijfsvoorraadpas is voor iedere Nieuwe leden Raad van Toezicht RDW Digitale wegenkaart uitkomst voor LZV-transporteurs Het klinkt anno 2012 doodnormaal, een digitale wegen- RDW-service verder verbeterd Onze overheid wil de dienstverlening aan bedrijven naar een hoger niveau tillen. erkenninghouder een belangrijk instrument dat bij veel handelingen noodzakelijk is. Zo moeten erkenning- kaart is toch al op elk mobieltje te vinden? Klopt, maar niet zo n bijzondere als die sinds 16 april 2012 op de RDW- Belangrijk middel daarbij is het Bewijs van Goede Dienst. Hiermee wordt niet alleen het niveau van de eigen dienst- houders de pas bijvoorbeeld tonen bij het tenaamstellen van een kenteken op het postkantoor, bij een keuring op een RDW-keuringsstation of bij de GAIK-kentekenplaatfabrikant. website te vinden is. Deze combineert namelijk speciaal voor LZV s niet minder dan 640 verschillende papieren wegenbijlages in één digitaal document! verlening inzichtelijk gemaakt. De dienstverlening moet ook binnen twee jaar merkbaar en meetbaar verbeteren. En dat laatste is een uitkomst voor vrijgegeven, welke wegen tot het gebied Zowel de oude als de nieuwe versie van de > John Reichardt > Pauline Krikke > Peter Janssen transporteurs die met deze LZV s rijden. behoren en hoe die vanaf de snelweg bedrijfsvoorraadpas is geldig. Wanneer de (Bank Nederlandse (burgemeester (voormalig directeur LZV s (lange en zware vrachtwagens) bereikbaar waren. Erg omslachtig en oude pas beschadigd of verloren is geraakt, Gemeenten) Arnhem) RAI Vereniging) ook wel ecocombi s genoemd, zijn die tijdrovend allemaal. wordt deze na aanvraag vervangen door de opvallend lange vrachtwagencombi- nieuwe uitvoering. De nieuwe pas is direct herkenbaar aan de vernieuwde, heldere vormgeving en aan het ontbreken van de magneetstrip op de achterkant. De duurzaamheid van de bedrijfsvoorraadpas is sterk verbeterd door het gebruik van steviger materiaal. Daarnaast is een geavanceerde De Raad van Toezicht heeft een belangrijke taak binnen de RDW. Zij houden toezicht op de directie en geven hen advies. De leden leggen daarover verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De leden worden voor een periode van maximaal twee keer vier jaar benoemd. naties die steeds meer op de weg te zien zijn. Omdat ze langer zijn (maximaal 25,25 meter), kunnen ze meer vracht (tot 60 ton) per rit vervoeren. Wat niet alleen economisch, maar ook voor het milieu aantrekkelijk is. Vanwege hun grote afmetingen mogen zij echter alleen rijden over wegen die het Vervoerdersorganisaties EVO en TLN spraken dan ook hun tevredenheid uit over de nieuwe digitale wegenkaart die in april door de RDW beschikbaar is gesteld. Gebruikers en planners van LZV s, maar ook politieagenten kunnen met deze digitale kaart snel en overzichtelijk zien welke wegen en gebieden voor deze voertuigen zijn vrijgegeven. Vandaar dat het Bewijs van Goede Dienst een belangrijke stap is naar een betere dienstverlening. Bovendien kan het bijdragen aan lagere kosten voor de overheidsorganisatie en hogere klanttevredenheid druktechniek gebruikt, waardoor de pas gewicht en de lengte aankunnen en door onder ondernemers. Om dat te bereiken beter bestand is tegen het wegslijten van De taken en bevoegdheden van de Raad Pauline Krikke is een bekende verschij- de RDW namens de wegbeheerders voor Bovendien verhoogt de digitale kaart de zijn eerst de tien belangrijkste aspecten de opdruk tijdens het gebruik. van Toezicht zijn globaal vergelijkbaar ning in de landelijke politiek. Als LZV s zijn vrijgegeven. Naast autosnel- verkeersveiligheid en zorgt ook voor van de RDW-dienstverlening op het gebied met die van een raad van commissaris- gemeenteraadslid en later wethouder in wegen en een aantal N-wegen zijn er werkbesparing en dus lagere lasten. van erkenningen en ontheffingen vastge- sen. Daarbij ziet ze toe op het werk van de Amsterdam en tegenwoordig als burge- inmiddels ruim 640 kerngebieden (zoals Nederland zet hiermee een belangrijke legd. Dat is gedaan samen met bedrijven directie, adviseert deze ook en houdt meester van Arnhem, is Krikke zeer bedrijfsterreinen, terminals, bloemen- stap in het verder optimaliseren van de uit de voertuig- en transportbranche. Door daarbij zowel het belang van de RDW als bekend met het behartigen van het veilingen) voor LZV s toegankelijk. gebruikersvoorwaarden voor ecocom- de diensten te meten aan de hand van voor het publieke belang in het oog. In totaal publieke belang. John Reichardt heeft bi s, waarvan het aantal overigens hard deze aspecten vastgestelde normen, is de bestaat de raad uit vijf leden die door de een indrukwekkende staat van dienst Met het groeiende aantal LZV s en kern- groeit. TLN en EVO verwachten namelijk dienstverlening van de RDW transparant minister benoemd worden. Drie daarvan binnen de bank- en financiële wereld, gebieden ontstond er meer behoefte aan dat al in de loop van 2013 de grens van en inzichtelijk gemaakt. Tweede stap was zijn nieuwe gezichten die op 1 juli 2012 met name binnen de verantwoordelijk- een grafische kaart met daarop alle vrij ecocombi s gepasseerd gaat het opstellen van de verbetermaatregelen benoemd zijn: Pauline Krikke (burge- heidsgebieden finance, riskmanagement gegeven kerngebieden in Nederland. worden. die de komende jaren zullen worden opge- meester van Arnhem) volgt Tineke en facilitair bedrijf. Het derde nieuwe lid Vervoerders en verladers moesten voor- pakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een- Netelenbos op als voorzitter. De porte- Peter Janssen is binnen de automotive heen per kerngebied zoeken of het was voudigere en transparantere aanvraag- feuille consument/branche valt per deze wereld een zeer bekende naam. Als voor- processen. Ook is besloten om volgend datum op voorstel van de branche onder malig (adjunct-) directeur van onder jaar weer een RDW-breed klanttevreden- Peter Janssen (tot voor kort directeur meer Louwman & Parqui en Mercedes- heidsonderzoek te doen. RAI Vereniging). John Reichardt (lid Benz Nederland is de voormalig RAI bestuursraad Bank Nederlandse Vereniging-directeur zeer vertrouwd met Het traject is inmiddels succesvol doorlo- Gemeenten) is verantwoordelijk voor de het werkterrein van de RDW. In septem- pen. Eind april overhandigde BOVAG- portefeuille financiën. Zij volgen respec- ber vindt de eerste vergadering met de voorzitter Koos Burgman het Bewijs van tievelijk Elly Plooij en Pieter Paul van nieuwe leden plaats. Goede Dienst aan RDW-directeur Besouw als leden op. bedrijfsvoering Hans van Santen. 4 5

4 > De RDW - en daarmee de afdeling Ontheffingen - is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als de centrale partij voor het verlenen van ontheffingen voor exceptioneel transport (ondeelbare lading). Wat rijdt daar nou?! Wanneer je niet beter weet, lijkt het nogal ambtelijk dat de RDW ontheffingen verleent voor uitzonderlijke transporten over de openbare weg. Met een beetje opletten moet dat toch ook zo wel lukken? Nou Eén blik op dit gevaarte en het zal duidelijk zijn dat je hier niet zomaar mee de weg op kan. Het betreft hier het transport van de bovenbouw van een ultraluxe en kolossaal groot jacht. In dit geval een exemplaar van maar liefst 31,67 meter lang, 8,52 meter breed, 6,63 meter hoog met een gewicht van 67 ton. Het geheel staat op een self propelled modular transporter (SPMT), een relatief klein maar ongelooflijk sterk voertuig dat deze belasting makkelijk aankan, want per aslijn kan een SPMT tussen de 25 en 30 ton dragen. In totaal hoefde er maar één kilometer over de openbare weg gereden worden, van de scheepswerf naar de haven van Werkendam. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken vond het transport s nachts plaats. Het verliep overigens vlekkeloos. 6 7

5 LIV 10 JAAR In het afgelopen jaar werden er personenauto s gestolen. Dat zijn er dus 32 per dag. In 2010 waren dat er nog 75 méér, maar omdat de gestolen auto s van een jonger bouwjaar zijn, is de financiële schade toegenomen. Een non-stop business die 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgaat. En wie doet daar wat aan? 10 jaar krachtenbundeling Het LIV werd in 2002 opgericht als een expertisecentrum op het gebied van voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand. De RDW, KLPD en het toenmalige VAR (Vermiste Auto Register) bundelden hun krachten om voertuigcriminaliteit effectief te kunnen bestrijden. In tien jaar tijd is het LIV uitgegroeid tot hét informatie- en kenniscentrum op het gebied van voertuigcriminaliteit. De afgelopen jaren heeft het LIV sterk geïnvesteerd in de kwaliteit en specialisatie van de dienstverlening. Van het leveren van informatie zonder meer heeft het LIV de stap gemaakt naar het leveren van informatie met hoge toegevoegde waarde. Daarnaast krijgt het LIV ook steeds meer een coördinerende rol bij bijvoorbeeld onderzoeken van de politie. Wie doet daar wat aan? Nou, heel wat teit). Hiermee neemt het LIV een bijzondere Relatiemanagement Nieuwe partner instanties. Want niet alleen de politie, positie in. Het is daardoor namelijk het Vijf jaar later is de klanten gevraagd wat zij Maar er staat meer te gebeuren bij het LIV. maar ook verzekeringsmaatschappijen, de enige instituut waarin zowel publieke als vinden en verwachten van het LIV. Uit In dit jubileumjaar diende een vierde, niet RDW, FIOD, Belastingdienst en verschil- private partijen samenwerken aan onderzoek komt naar voren dat het LIV geringe, partner zich aan: op 16 mei 2012 lende buitenlandse partners vechten tegen opsporingsbijstand bij voertuigcriminali- vooral aandacht moet besteden aan is de Belastingdienst de vierde LIV-partner voertuigcriminaliteit. Want het gaat niet teit. En dat alweer tien jaar lang, want op relatiemanagement. Harry Blaauw is op geworden. Een partij die over enorm veel alleen om diefstal van auto s, ook het 30 januari 2002 werd het LIV officieel dat moment hoofd LIV en staat daarmee gegevens beschikt en een belangrijke omkatten van voertuigen, geknoei met opgericht. voor keuze tussen een functie als hoofd of bijdrage kan leveren aan het LIV. Hendrik: kilometerstanden en vervalsing van documenten zijn voorbeelden van Nieuw en spannend als relatiemanager. Het wordt relatiemanager en in 2008 wordt Hendrik Steller als De deelname van de Belastingdienst is een grote aanwinst. Het is geen partij die voertuigcriminaliteit. Harry Blaauw was één van de initiatief- manager LIV aangesteld. Harry: In het dat zomaar doet, er moet wel wat tegen- Het aantal auto s dat door criminelen nemers: Harry Filon, toenmalig directeur begin was dat eigenlijk wel eens moeilijk. over staan. Het nieuwe convenant is ook wordt gekloond is explosief gestegen. Goed VAR (Vermiste Auto Register, nu VbV Je hebt iets opgebouwd wat je weer moet van belang, omdat we daarin meer georganiseerde, internationale bendes die geheten), sprak me erover aan dat niet loslaten. Maar ik merkte al gauw dat het verankerd worden in de wetgeving die aan zich met deze vernuftige vorm van alleen politie en RDW over veel informatie LIV bij Hendrik in goede handen was. de moederorganisaties hangt. Dus de oplichting bezighouden, gaan bovendien beschikken, maar ook de verzekeraars. Hendrik: Voordat ik bij het LIV kwam, had Wegenverkeerswet voor de RDW. Want als steeds agressiever te werk. Het gaat dus bij Daar zouden we veel meer mee moeten ik nooit ergens langer dan twee jaar samenwerkingsverband heb je feitelijk voertuigcriminaliteit om een maatschap- doen. Daar is een voorstel uit voortgeko- gewerkt. Nu zit ik hier al ruim drie jaar en geen status, maar natuurlijk wel als het in pelijk probleem. men richting KLPD en de RDW om het LIV vind het nog steeds boeiend! Ik zie nog veel de wet is vastgelegd. Maar dat mag alleen Expertisecentrum op te richten, dat in 2002 dus realiteit werd. kansen en mogelijkheden. De chemie tussen Harry en Hendrik is dan als we daartoe bij wet zijn aangewezen. Met dat nieuwe convenant kan het LIV dan Alle partijen beschikken over informatie ook prima, hoewel ze in veel opzichten weer een stootje hebben. Dan is voor de hierover, zou het dan niet mooi zijn Op expliciet verzoek wordt de RDW tegenpolen zijn. Harry soms wat kort door volgende tien jaar alles geborgd. wanneer deze gebundeld zou worden? Dat aangewezen als beheersorganisatie. Dat de bocht en Hendrik bedachtzamer. Maar is precies wat het LIV (Landelijk Informa- houdt in dat de RDW zorgde voor huisves- we vullen elkaar juist goed aan, vindt tiecentrum Voertuigcriminaliteit) doet, ting en ondersteunende middelen, zoals Harry. En juist dat ik het LIV zo goed ken, waarmee het LIV hét expertisecentrum computers en telefoons. Blaauw: Vroeger biedt voordelen in mijn werk als relatiema- voor voertuigcriminaliteit en opsporings- was het vooral iets van de RDW. Maar met nager. Toch is Harry Blaauw toe aan een bijstand in Nederland is. de oprichting van het LIV hadden alle nieuwe stap. Hij legt zich steeds meer toe Het gaat hier om het samenwerkingsver- organisaties evenveel te vertellen. Dat was op de beleidsmatige kant. Ik ben sinds band tussen de RDW, het Korps Landelijke nieuw, spannend en soms bijzonder lastig. twee jaar gedetacheerd bij het de stichting Politiediensten (KLPD) en de stichting VbV Niet iedereen kon er even goed mee AVc (stichting Aanpak Voertuigcriminali- (Verzekeringsbureau Voertuigcriminali- omgaan. teit), nu voor 50 procent. Ik denk dat ik daar meer kan betekenen voor het LIV, dan bij het LIV zelf. < Hendrik Steller > Harry Blaauw 8 9

6 André Bouwman: Controleletter helpt in strijd tegen klonen Eind vorig jaar werd een treurig record geboekt: de duizendste gekloonde auto was een feit. De invoering van de check op de controleletter werpt hier een nieuwe dam tegenop, maar vooral met gezond verstand een auto kopen of verkopen is de beste remedie. In deze derde aflevering over het klonen van auto s, de stand van zaken en tips om niet de dupe te worden van deze praktijken. In de voorgaande afleveringen gaven we al aan wat de garagebranche en autohandel aan preventie op dit gebied kan doen. Maar wat kan de particulier hiertegen ondernemen? Maar allereerst wat is klonen ook alweer en wat is het verschil met omkatten? André Bouwman van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) legt het nog eens uit: Bij klonen gaat het om een kopie van een andere auto die nog gewoon rondrijdt. Bij klonen krijgt een gestolen voertuig dus de identiteit van een bestaand voertuig: hetzelfde chassisnummer, vervalst kentekenbewijs en nagemaakte kentekenplaten. Bij omkatten wordt een, in de meeste gevallen gestolen, auto voorzien van een al bestaand chassisnummer. In de praktijk wordt hiervoor meestal het chassisnummer van een buitenlandse of Nederlandse auto met zware schade of een total loss voertuig gebruikt. Vervolgens wordt het chassisnummer van de schadeauto in de gestolen auto geplaatst die dan de identiteit van de oorspronkelijke schadeauto krijgt. Stand van zaken Onlangs zijn de nieuwe cijfers over voertuigcriminaliteit gepubliceerd. Er zijn in 2011 totaal 242 gekloonde auto s geregistreerd. In 2012 zijn in de periode tot 1 mei al 69 kloonvoertuigen gemeld. Bouwman: De invoering van de check op de controleletter heeft zeker een positieve invloed. Iedere extra drempel helpt. Kloonvoertuigen worden nu direct bij het overschrijven herkend. Het aantal teruggevonden kloonauto s tot mei 2012 laat in verhouding tot 2011 zelfs een lichte stijging zien. Dit is te verklaren door een soort inhaaleffect: kloonvoertuigen die al langer in omloop waren, komen door de invoering van de controleletter alsnog aan het licht. We verwachten hierin een kentering, maar het blijft nog even afwachten voor de rest van het jaar. De koper blijft echter de zwakste schakel, maar door deze groep zo veel en vaak mogelijk te waarschuwen, kunnen we het meeste effect bereiken. Het probleem beperkt zich niet tot Nederland, vertelt Bouwman: Ook in het buitenland duiken nog steeds Nederlandse kloonvoertuigen op. Deze komen aan het licht door de afspraak tussen de lidstaten om geregistreerde voertuigen terug te melden aan het land van herkomst. Om de buitenlandse afzetmarkt van klonen te frustreren, hebben RDW en AVc een voorstel ingediend bij de EU om herregistratie pas mogelijk te maken nadat de registratie in het land van herkomst is beëindigd. Bij export wordt namelijk ook de controleletter gecontroleerd. Dit voorstel wordt dit jaar behandeld, dus het is nog even afwachten. Dat de criminelen ondertussen niet stilzitten, blijkt wel uit acties naar bedrijven of particulieren in de trant van: Mag ik het kentekenbewijs even inzien? of Kunt u een kopie van het kenteken mailen? Op allerlei slinkse manieren proberen ze alsnog de informatie te achterhalen. Het motto is dan ook: Ze mogen alles van je weten behalve de controleletter! Klonen is dus een maatschappelijk probleem en Bouwman weet hoe zuur de gevolgen van klonen voor de slachtoffers is. Dan krijg je plotseling te veel betaalde wegenbelasting van de Belastingdienst terug omdat het kenteken van je auto is overgeschreven, terwijl je die gewoon voor de deur ziet staan. Dat lijkt in eerste instantie prettig, maar de gevolgen zijn groot. Denk alleen maar aan de verzekering. Voor de koper van een gekloonde auto wordt het nog vervelender. Vaak heeft de verzekering al aan de oorspronkelijke eigenaar uitbetaald, waarmee de verzekering de eigenaar van de auto is geworden. Komt de fraude aan het licht, dan kan de kloonkoper de auto inleveren of van de verzekering kopen. Hij is dus de auto kwijt of moet die twee keer betalen. Voorkomen kán Voertuigcriminelen gaan uiterst gewiekst te werk. Bouwman verzucht: Zeker de verkopers van kloonauto s schijnen vaak aardige en keurige mensen te zijn. En ze denken en werken als echte ondernemers. We zien de laatste tijd een verschuiving in de merken en modellen die gekloond worden. Op de gewone automarkt zijn goedkope, belastingvrije auto s zeer gewild, hetzelfde geldt dan ook voor het criminele circuit. De heren kijken gewoon naar de top vijf van bestverkochte auto s en gaan daarvan uit te werk. Het gaat om de snelle handel. Het zijn dan ook al lang niet meer de Golfjes, Audi s en BMW s. Een zwarte Volkswagen Golf of een T4 of T5 Transporter zijn nog steeds heel populair als kloonauto, een gele of paarse laten ze staan. Maar we zien verder dat belastingvrije auto s als de Toyota Aygo heel gewild zijn, maar ook een typische familieauto als de Citroën Picasso komen we nu tegen. Hoe kun je voorkomen dat je het slachtoffer wordt van kloners? André Bouwman heeft er een aantal simpele, maar effectieve tips voor. Verliefd worden op een auto is de slechtste raadgever die je kunt hebben. Wanneer een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is die dat meestal ook! Kijk op advertentiesites hoe lang de aanbieder al actief is, geeft die alleen een mobiel nummer en wil de verkoper alleen op een afgelegen parkeerterrein afspreken, dan is dat verdacht. Maak bij voorkeur een afspraak bij de verkoper thuis. Vraag of de verkoper zich wil legitimeren. Wil deze dat niet, zie dan van verder onderhandelen af. Ga bij de aankoop altijd samen het kenteken overschrijven en betaal (bij voorkeur niet contant) pas nadat het overschrijven gelukt is. Stuur nooit een (digitale) kopie van het kentekenbewijs op waarop onder meer de controleletter op het overschrijvingsbewijs te zien is. Ook voor bedrijven geldt dit: als een klant vraagt of hij het originele kentekenbewijs in mag zien, houd dan altijd de controleletter verborgen. Criminelen zijn gewiekst en draaien de vertrouwensverhouding om. Ze doen voorkomen dat ze jou als klant vertrouwen. Een voorbeeld: op zaterdagmiddag verkopen ze de auto tegen contante betaling en geven alle (vervalste) papieren inclusief het overschrijvingsbewijs mee aan de koper. Ik vertrouw u, dus wanneer u maandag het kenteken overschrijft en mij het vrijwaringbewijs opstuurt, is alles nu voor elkaar. Op maandag blijkt vervolgens bij het postagentschap dat het kenteken vals is en dat de auto een kloon is. Controleer het kenteken via RDW.nl en de kilometerstand via NAP.nl, druk deze af en vergelijk de voertuiggegevens. Stel vast dat alle sleutels origineel zijn en allemaal op alle deursloten en het contactslot werken. Controleer of er zichtbare braakschade is, eventueel in de ruiten gegraveerde kentekens en of het onderhoudsboekje en eventuele onderhoudshistorie beschikbaar is

7 > André Bouwman: Ga als particulier bij de aankoop altijd samen met de verkoper het kenteken overschrijven en betaal (bij voorkeur niet contant), pas nadat het overschrijven gelukt is. Wat is die controleletter precies? Al sinds 1 januari 1995 staat de controleletter standaard op alle afgegeven overschrijvingsbewijzen. Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om bij een overschrijving, opname in de bedrijfsvoorraad of export van een voertuig te controleren of de controleletter op het kentekenbewijs correct is. Omdat de controleletter alleen op het originele overschrijvingsbewijs staat, wordt het moeilijker om een voertuig over te schrijven met een vervalst kentekenbewijs. Met een verkeerde controleletter is overschrijven onmogelijk. Herhaalde invoer van de onjuiste controleletter kan bovendien leiden tot extra onderzoek. Aantal alcoholsloten boven verwachting Het aantal deelnemers aan het alcoholslotprogramma overtreft de verwachtingen. In het eerste kwartaal van 2012 zijn al 250 alcoholsloten ingebouwd. Het alcoholslot is een startonderbreker. De bestuurder moet een blaastest doen voor hij de auto kan starten. Het alcoholslotprogramma bestaat verder uit een verplicht begeleidend programma om drinken en autorijden te leren scheiden en duurt minimaal twee jaar. Voorkom sanctie, schrijf alleen over met geldig overschrijvingsbewijs In het eerste kwartaal van 2012 hebben al 1500 bestuurders het rijbewijs moeten inleveren vanwege een te hoog alcoholpromillage. Deze bestuurders hangt een rijontzegging van een aantal maanden boven het hoofd, gevolgd door het alcoholslotprogramma. Naar verwachting worden er dit jaar 2500 alcoholsloten ingebouwd. Uit controles op het invoeren van de controleletter blijkt, dat erkende bedrijven voertuigen in de bedrijfsvoorraad opnemen met een beschadigd of geperforeerd overschrijvingsbewijs. Sommigen doen dat zelfs zonder overschrijvingsbewijs. De juiste weg is dat de eigenaar eerst een vervangend kentekenbewijs aanvraagt. Gezond verstand André Bouwman beseft als geen ander dat het gezond verstand als het om auto s gaat het nog al eens laat afweten: Auto s betekenen nu eenmaal emotie, maar laat je niet verleiden door hebzucht. Dan ben je blind voor de feiten en een makkelijk slachtoffer voor criminelen. Hou je gezonde verstand erbij. Ga naar een goed bekend staand garagebedrijf of dealer. En denk tenslotte niet dat overkomt mij toch niet, want de cijfers laten een heel ander beeld zien. Auto s betekenen nu eenmaal emotie, maar laat je niet verleiden door hebzucht. worden. Zonder de juiste controleletter wordt de overschrijving geblokkeerd. Meer dan 500 erkende bedrijven zijn al met de controleletter in de fout gegaan. Zij vulden niet de juiste letter in en deden een tweede of volgende poging om een letter in te vullen. Deze bedrijven krijgen meteen een controle en een categorie 2-overtreding, zoals in de toezichtbeleidsbrief staat. In het meest voorkomende sanctiegeval gebruikten erkende bedrijven een overschrijvingsbewijs waarbij (een deel van) de controleletter geperforeerd is. Die is daardoor niet meer leesbaar. Beschadigde kentekenbewijzen gebruiken bij het overschrijven mag niet. Vanaf januari 2012 moet bij de overschrijving van voertuigen altijd de controleletter, vermeld op het overschrijvingsbewijs, ingevoerd worden. Dus ook bij opname in bedrijfsvoorraad. Het doel is om te voorkomen dat gestolen en/of gekloonde voertuigen verhandeld 12 13

8 Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk De ontwikkelingen in de aanhangwagenbranche gaan snel. Zo kregen vervoerders al snel de behoefte om afzonderlijke delen van deelbare aanhangwagens flexibeler in te zetten dan met de bestaande manieren van registreren van dergelijke aanhangwagens mogelijk was. De RDW heeft daar nu in voorzien. <> Fabrikanten van deelbare aanhangwagens wilden de registratie ervan zo inrichten dat de delen van deelbare voertuigen min of meer vrij uitwisselbaar gebruikt kunnen worden. De RDW heeft dit vervolgens met de branche, de handhavers en het Openbaar Ministerie besproken en samen onderzocht of (en hoe) die wens tot vrije uitwisselbaarheid gerealiseerd kon worden. Technische eisen Vooral het bepalen van het pakket aan technische eisen waaraan bij de beoordeling moet worden voldaan, heeft de RDW de nodige hoofdbrekers gekost. Het resultaat van deze besprekingen is dat het nu mogelijk is om de delen van deelbare voertuigen min of meer vrij uit te wisselen. Handhaving Al snel bleek dat om de gewenste manier van registreren in te kunnen voeren, aan enkele randvoorwaarden moest worden voldaan. De handhavers stelden bijvoorbeeld dat bij controles op een eenduidige en eenvoudige wijze uit de gegevens op het kentekenbewijs, dan wel uit het kentekenregister, te herleiden moet zijn of het samenstel van star gekoppelde aanhangwagens legaal met elkaar gekoppeld is. Downloaden Meer informatie over de toelatingsprocedure en de technische eisen staat in het informatiedocument dat te downloaden is via de website van de RDW: Toelating Voor de RDW was het belangrijk dat de oplossing te doen moest zijn zonder aanpassing van het registratiesysteem. Ook moest de beoordelingsprocedure garanderen dat elke op deze manier toegelaten combinatie, in ieder geval bij toelating, aan alle eisen voldoet en daarmee ook een veilige combinatie vormt

9 Omzetting KvK-nummers megaklus voor RDW Afscheid Boudewijn Hamel: De APK zit in mijn genen Projectmanager Gert Jan de Nijs: Alsof je het fundament onder een flatgebouw moet vervangen waarvan er al 6 naar de landlady De onafhankelijke garagebedrijven, de verdwenen. Maar ook leuk, met de merkdealers, de truckdealers hadden delivery van door Londen scheuren en de allemaal hun eigen belangen en klopten Iedereen kent die num- Projectmanager Gert Jan de Nijs weet er het vestigingsnummer kan ontvangen Mini Cooper S van Mick Jagger inruilen, dat soort dingen. Daarna kon ik in daarvoor allemaal ook bij de BOVAG aan. Bij de afdeling After Sales, want zo heette mers van de Kamer van alles van. Het is alsof je een fundament onder een flatgebouw moet vervangen. en verwerken in combinatie met het KvKnummer. Maar ook onze klanten moeten Nederland bij Volvo als werkplaatsplanner terecht. Via een omroepinstallatie Techniek en Duurzaamheid toen nog. Ik heb dat project opgepakt, waarbij ik als Koophandel, die je onder Na afloop zie je er nauwelijks iets van, maar het is wel nodig. De wijzigingen (waar nodig) hun systemen aanpassen om de nieuwe nummers te kunnen ontvan- schalden dan mijn werkorders door de werkplaats! Maar Volvo verhuisde, ik had aanspreekpunt voor de partijen ben gaan optreden. Want één ding stond voor mij iedere zakenbrief, factuur worden ingevoerd aan de hand van nieuwe Europese wetgeving, waarbij de wens naar gen. In principe heeft iedere vorm van communicatie met bedrijven hiermee te geen zin om mee te gaan en kwam bij de ANWB terecht als technisch adviseur voor voorop, we moesten de gelederen gesloten houden wilden we een vuist kunnen of offerte tegenkomt. Zo voren kwam dat onder meer elke vestiging van een onderneming individueel gevolgd maken. Of het nu gaat om onze divisie Voertuigtechniek (VT), onze afdeling > Boudewijn Hamel wordt eind september de leden. Het ging daarbij vaak om aankoopadviezen van auto s, maar ik deed maken. gewoon dat je er niet meer kan blijven worden. In de feitelijke uitvoering is het een enorme klus die ons opgedra- Relatiemanagement, de klantenservice en zo kan ik nog even verder gaan, overal kom mogelijk de nieuwe voorzitter van het SO-APK ook de repatriëring door heel Europa van gestrande auto s. Bovendien raakte ik al Dat lukte. Want BOVAG, RDW en de industrie trokken bijvoorbeeld samen op bij stilstaat, maar daar gaat gen is! je deze nummers tegen. Nou ja, genen is misschien wat overdre- snel betrokken bij het testen van nieuwe modellen, geweldig! waar het om voorlichting ging. Bij de invoering van de viergasmeter en verandering in komen. Want Maar is het dan niet gewoon een kwestie van omnummeren? Gert Jan lacht. Nee, Hoe ziet de marsroute van het project er nu uit? De Nijs: We streven ernaar om eind ven. Laten we zeggen dat ik de APK tot in mijn haarvaten ken, lacht Boudewijn Stroef roetmeter stonden we soms voor zalen met 1400 man te praten. Echt een fantastische de Kamer van Koophandel zo simpel is het dus niet! Momenteel krijgt de RDW van de Kamer van Koophandel het dit jaar de zaken intern op orde te hebben. In het eerste en tweede kwartaal van 2013 Hamel. Als hoofd Techniek en Duurzaamheid van de BOVAG heeft hij in de De ANWB maakte plaats voor de BOVAG waar Boudewijn eerst als assistent en later ervaring. (KvK) gaat de nummers in KvK-nummer en het dossiernummer in één twaalfcijferig nummer. Dat is ook het gaan we de bedrijven aansluiten en al onze relaties verder informeren. Daarmee zullen APK-wereld een ijzersterke reputatie opgebouwd. En dat komt niet in de laatste als hoofd TD onder meer de klachtenafhandeling, geschillencommissie en de Die betere samenwerking kwam ook op een ander punt naar voren, de introductie het Handelsregister wijzi- nummer dat we aan onze klanten verstrekken. Het achtcijferige KvK-nummer blijft we op tijd klaar zijn, want het nieuwe systeem moet op 1 januari 2014 operationeel plaats door zijn welhaast legendarische dossierkennis. Maar half september roemruchte koerslijst onder zijn hoede kreeg. En de APK die in 1981 voor van de APK-keurmeester, het eigen blad voor de circa keurmeesters. Vanaf gen. En dat betekent veel, bestaan, maar het viercijferige subdossiernummer wordt vervangen door een num- zijn. En dat is geen vrijblijvende datum, maar een wettelijk geregelde verplichting, neemt hij afscheid, maar niet van de APK. vrachtwagens en in 1985 voor personenauto s werd ingevoerd. De branche was het eerste nummer was Boudewijn actief en zeer gewaardeerd lid van de redactie heel veel werk voor de RDW. mer van twaalf cijfers. Onze klanten krijgen straks deze twee nummers van ons. waarbij ook sprake is van een wettelijk verplicht gebruik van die gegevens. Vandaar Ik houd ervan om de zaken netjes te regelen. Op 13 september 2012 word ik 65, destijds heel divers. Veel uitstekende bedrijven, maar ook veel slechte. De die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de RDW en IBKI. dat wij er zo hard aan trekken om het dus ga ik op 13 september met pensioen. Ik invoering van de APK heeft hier een De nieuwe nummers zorgen voor ingrij- hele proces soepel, nauwkeurig en op tijd kon al eerder weg, maar ik heb nog zo n ongekend positieve invloed op gehad. De Maar ook als redactielid neemt Boudewijn pende veranderingen bij de RDW. Het draaiend te hebben. plezier in dit werk, dat ik echt moeiteloos hele kwaliteit van de branche is er enorm afscheid. Maar niet van de APK, want invoeren van de nieuwe KvK-nummers mijn jaren vol heb gemaakt! Als hoofd op vooruit gegaan, door de invloed van de Hamel is kandidaat om het voorzitter- raakt de RDW werkelijk bij alle processen Techniek is het een voordeel als je weet RDW als externe toezichthouder. schap van Piet Aanraad van de SO-APK waarbij KvK-nummers gebruikt worden. hoe het in een werkplaats gaat. Hamel (stichting Overlegorgaan APK) over te En dat zijn er veel, vertelt Gert Jan de leerde het op de harde manier. Als Maar de relatie tussen BOVAG en RDW was nemen. Hamel kijkt er naar uit: Mijn Nijs. Denk aan het kentekenregister, achttienjarige IVA-student kwam ik in zeker niet optimaal. Nee, laat ik zeggen kennis van de APK kan ik hier helemaal de gegevens van erkenninghouders, de Engeland uit, om daar als echte grease dat je die het beste stroef kon noemen. in kwijt. De SO-APK geeft gevraagd en aansprakelijkheidsregistratie of het per- monkey aan het werk te gaan bij een legt Hamel uit, maar haast zich ook om ongevraagd advies aan de minister en de soonsregister. Daarop moeten de interne Sunbeam-dealer. Onvoorstelbaar slecht en die te relativeren: Ook met andere RDW en het is mijn streven om het gezag systemen aangepast worden, zodat de RDW gevaarlijk werk. In een donkere smeerput, partijen was er geen uitgesproken van de SO-APK hierbij verder op te vijzelen. tot je enkels in het water. Je eigen harmoniemodel. Nu ben ik een echte Een geweldige uitdaging waar ik echt zin gereedschap mee en 9 pond loon per week, polderaar en er was genoeg te polderen. in heb! 16 17

10 Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen Kentekens blijven altijd iets uitdagends houden. Kenners zien in één blik het bouwjaar van de auto. Anderen herkennen de eigen initialen of favoriete afkortingen. En dan zijn er de bijzondere kentekens, die veelal voorbehouden zijn aan vaak even bijzondere eigenaren! Fabeltjes Consulaten, ambassadepersoneel en buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven maken ook gebruik van BN- en GN-platen. Om maar meteen een mythe weg te nemen: de afkortingen zouden staan voor Buitenlander in Nederland en Geen Nederlander, maar in werkelijkheid hebben ze gewoonweg geen betekenis. Om ook maar direct een ander fabeltje weg te nemen: voertuigen met een CD-kenteken mogen weliswaar nooit belemmerd worden in hun vrijheid (een foutgeparkeerde CD-auto zal dus geen wielklem krijgen), maar de bestuurder kan daar wel degelijk voor bekeurd worden, net zoals dat bij te hard rijden en andere overtredingen het geval kan zijn). Interessant detail: wat als een CD-kentekenplaat gestolen wordt? In dat geval wordt een tijdelijke, zwart/witte vervangende CD-nummerplaat met maandcode verstrekt. Daarna wordt er geen duplicaatcode, maar een volkomen nieuwe kentekencombinatie uitgegeven. Defensie Een heel aparte categorie vormen tot slot de kentekens van voertuigen van de Koninklijke Landmacht (KL- en KR-platen en nog enkele lettercombinaties), Koninklijke Luchtmacht (LM-platen), Koninklijke Marine (KM-platen) en Koninklijke Marechaussee (KV-platen). Deze kentekens worden namelijk niet door de RDW, maar door het ministerie van Defensie uitgegeven. De RDW heeft hier dan ook geen informatie over beschikbaar. Hetzelfde geldt voor voertuigen met NATO-kentekens Nederland-Duitsland De bewoners van de grensstreek zullen vertrouwd zijn met de GV-kentekens (grensverkeer). Deze komen onder meer voor op landbouwvoertuigen. Deze zijn in Nederland niet maar bijvoorbeeld in Duitsland wél kentekenplichtig. Om nu toch met een Nederlandse tractor in Duitsland te kunnen en mogen rijden, kan een GV-kenteken verstrekt worden. Witte plaat Een uitgesproken mysterieus kenteken is de zwart/witte plaat waarop slechts één letter en twee groepen van twee cijfers te vinden zijn (bijvoorbeeld K-10-30) en die vaak nog zelf gemaakt zijn met de hulp van viltstift en karton. Het gaat hier om tijdelijke kentekens die zijn uitgegeven zodat een voertuig van en naar een plaats van onderzoek mag rijden, bijvoorbeeld om gewogen of gekeurd te worden. Die eerste letter staat voor de maand, waarbij de K bijvoorbeeld voor september staat. Uitzonderlijk Minder spannend, maar wel nuttig zijn de ZZ-kentekens. Deze worden uitgegeven aan buitenwettelijke voertuigen die in verband met hun constructie, alleen op de weg mogen rijden met een ontheffing. Vaak gaat het hier om immense kraanwagens, speciale brandweerwagens of voertuigen voor zeer zwaar transport. De blauwe kentekens van taxi s zijn al weer jaren een bekend gezicht in het verkeer, aanzienlijk zeldzamer zijn auto s met het beroemde AA-kenteken. Opvallend is dat de letters AA vaak gevolgd worden door een laag getal zoals AA-90, terwijl het toch om recente modellen gaat, hoe kan dat? AA-13 Om te beginnen zijn AA-kentekens voorbehouden aan leden van het Koninklijk Huis. Daarbij kunnen AA-kentekens wanneer de auto vervangen wordt, opnieuw gebruikt worden. Zo heeft prins Bernhard zijn hele leven het nummer 13 in zijn kentekenplaten gebruikt. In de oude provinciale kentekenseries was dat HX-13, later AA-13, AA-013 en als laatste AA En wanneer een auto met AA-kenteken verkocht wordt? Jammer, maar dan komt er weer een gewoon kenteken op. CD Minder exclusief en vooral in Den Haag en omstreken veelvuldig te zien, zijn de beroemde CD-kentekenplaten. De letters staan voor Corps Diplomatique, buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties als Unesco die in Nederland werken. Een variant op de CD-platen zijn de CDJ-versies die voorbehouden zijn aan de rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof en het Paleis van Justitie. Export Voertuigen die naar het buitenland worden geëxporteerd moeten, als ze rijdend over de weg het land verlaten, witte exportkentekenplaten met zwarte tekens voeren. Ook hiervoor mag een plaat van karton met opgeschreven nummer gebruikt worden. Het exportkenteken bestaat uit 2 keer 3 tekens (bijvoorbeeld JVN-R78) en is geldig tot de veertiende dag na het ongeldig verklaren van het Nederlandse kenteken. APK-plichtige voertuigen moeten in die periode een geldige APK hebben. Transito Het transitokenteken ziet er hetzelfde uit als het exportkenteken, maar wordt gebruikt voor het doorvoeren van voertuigen die geen geldig Nederlands kenteken hebben en voor ongekentekende voertuigen

11 Meer informatie over recalls voor eigenaren en onafhankelijke dealers Recalls komen regelmatig voor in de automotive wereld. Terugroepacties zou overigens een beter Nederlands woord zijn, maar het Engelse recall is inmiddels zo ver ingeburgerd dat het een begrip is geworden. Recalls zijn belangrijk voor de veiligheid van gebruikers, maar de infor-matie erover is veelal voorbehouden aan fabrikanten, Een fabrikant is bij geconstateerde onvolkomenheden aan zijn product, verplicht een recallmelding te doen bij de RDW. Juist waar het gaat om veiligheid en milieu, is een recall onontbeerlijk. De fabrikant vraagt, meestal via de eigen merkdealers, aan de eigenaren om het voertuig voor een modificatie bij de merkdealer aan te bieden. Recallmelding Recalls komen regelmatig voor en eigenlijk bij alle merken. Verschillende partijen kunnen overigens een onveilig product aanmelden bij de RDW. Dus niet alleen fabrikanten, maar ook distributeurs, importeurs en zelfs particulieren. Iedereen mag dus melden, maar de melding wordt pas een formele recallmelding als de fabrikant aanmeldt. De melding wordt bij de RDW door de afdeling Beoordeling & Toezicht beoordeeld en behandeld. In de huidige situatie vindt vervolgens nog geen gestructureerde afmeldingen van recalls op voertuigniveau plaats. De fabrikant stuurt het aantal of percentage afmeldingen retour en de recall wordt afgesloten als alle VIN s zijn afgemeld. In de praktijk blijven echter veel recalls openstaan, omdat het percentage op zo n 80% blijft steken. Verborgen informatie De informatie rond een recall blijft op dit moment beperkt tot de fabrikant, de merkdealers en de voertuigeigenaren. Een situatie die ook door het vroegere ministerie van Verkeer en Waterstaat als onbevredigend werd ervaren. Niet alleen onafhankelijke garagebedrijven blijven nu verstoken van recallinformatie, ook particulieren kunnen nu niet of moeilijk nagaan of er recalls zijn voor een voertuig en, nog belangrijker, of deze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Onafhankelijke dealers kunnen op basis van recallinformatie meer servicegericht werken door bijvoorbeeld hun klanten er op te wijzen dat voor hun voertuig een recall van toepassing is. Bovendien kunnen ze met de informatie voorkomen dat voertuigen na uitgevoerd onderhoud afgeleverd worden zonder zekerheid over de verkeersveiligheid. Vandaar dat de minister aan de RDW heeft gevraagd te onderzoeken hoe informatie over recall op kentekenniveau beschikbaar gesteld kan worden. De RDW zal als toezichthouder in het geheel gaan optreden. Een grote verantwoordelijkheid, omdat de RDW weliswaar alleen als verzamelaar en verspreider van informatie optreedt, maar geen onderdeel is voor de invoering, uitvoering en afronding van de recalls. Ook het risico van fraude met de recallverplichting maakt de rol van toezichthouder niet eenvoudig. binnen de bestaande OVI-applicatie (online voertuiginformatie) op de RDW-website. Hier is al uitgebreide informatie op kentekenniveau te vinden, aanvullende details over recall zou daar goed bijpassen. Dan is er de ook al bestaande Mijn voertuiggegevens - website en het OVI-burgerportaal. Garagehouders zouden gebruik kunnen maken van OVI-Zakelijk, terwijl fabrikanten reparatiehandleidingen beschikbaar moeten stellen, zodat ook de onafhankelijke garagehouders de recallreparaties mogen uitvoeren en afmelden. Uiteraard zal de recallinformatie ook bij de RDW opvraagbaar zijn en bij de fabrikant. Inmiddels wordt binnen de RDW hard gewerkt aan de uitwerking en realisatie van het beschikbaar stellen van recallgegevens op kentekenniveau. Naar verwachting gebeurt dat deels in 2012 en deels in Dan zal de transparantie van de recallgegevens en daarmee de verkeersveiligheid vergroot zijn. Dan zijn deze belangrijke gegevens immers voor alle belanghebbenden eenvoudig en snel beschikbaar. merkdealers en de (bekende) eigenaren van de kentekens. Een situatie waar verandering in moet gaan komen. Als er aanleiding is om tot een recall over te gaan, vraagt de RDW bij de fabrikant een VIN-lijst op (voertuigidentificatienummer), die wordt aangevuld met NAW-gegevens. De fabrikant stuurt vervolgens een brief naar de voertuigeigenaren met de melding dat het voertuig onveilig is en een reparatie of modificatie moet ondergaan bij een dealer. In de praktijk Hoe kunnen particulieren en onafhankelijke dealers in de toekomst toegang krijgen tot recall informatie? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld anoniem 20 21

12 Stille elektrische voertuigen mogen eigen geluid maken Dit is een organisatie waar je blijft Een belangrijk kenmerk van elektrische en hybride elektrische voertuigen is dat ze zo stil zijn. Tegelijkertijd kan dat een een toegevoegd geluid wordt gedoogd. Daar zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn RDW zal bij een typegoedkeuring, individuele keuring, kentekenonderzoek of keuring wijziging constructie, toetsen Gerben Feddes Adviseur productontwikkeling gevaar vormen voor voetgangers, vermeld in een conceptverordening van de of aan de eisen wordt voldaan. Bij een kinderen en andere kwetsbare weggebrui- Europese Commissie. Het is begrijpelij- APK-keuring wordt hier overigens niet op Lang hoeft Gerben Feddes (41) niet na kers, omdat ze een dergelijk voertuig niet kerwijs niet toegestaan om bijvoorbeeld gecontroleerd. Wel kan de politie dat doen te denken over wat het werken bij de of te laat horen aankomen. Vandaar dat het geluid van een brandweer- of in het kader van de controle op de RDW anders maakt. Je doet het voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu politiesirene te voeren! Maar ook muziek permanente eisen. het publiek belang, dat spreekt mij besloten heeft dat voor deze voertuigen en geluiden van dieren mogen niet. De aan, is zijn compacte conclusie. De adviseur productontwikkeling komt intensief contact met de voertuigbranche Automatisch kunnen de verkeerslichten van origine overigens uit een heel andere en marktpartijen, om te zien wat zij daarop worden aangepast. hoek. In eerste instantie heb ik HTS-werktuigbouw gedaan, lacht Gerben. Daar heb ik later een universitaire studie belangrijk vinden. Futuristisch BV Nederland Dat maakt dit alles tot boeiend werk? bedrijfskunde aan gekoppeld. Mijn Om van dat laatste een voorbeeld te geven, Gerben: Zeker, maar er is meer. De loopbaan kreeg een andere wending toen de RDW verleent ontheffingen voor publieke functie is al genoemd. Het feit dat ik een ingehuurde adviseur aan het werk exceptioneel transport. Denk daarbij aan de RDW geen winstoogmerk heeft, maar zag. Het viel mij op dat hij niet in de enorme transporten, betonnen liggers van iedereen hetzelfde wil bieden. Je moet je hectiek zat, maar tijd had voor de inhoud. 220 ton om maar eens wat te noemen, die voortdurend de vraag stellen Is dit voor de Dat sprak mij enorm aan. In 2002 ben ik normaal gesproken de weg niet over BV Nederland de beste keus? Dat maakt dan ook als adviseur bedrijfsorganisatie bij mogen. De branche zou op termijn graag werken bij de RDW bijzonder. Daarnaast is de RDW begonnen, vijf jaar later werd ik zelf deze ontheffingen maken, waarbij de er veel ruimte voor studeren en bijleren. Ik productmanager ontheffingen en nu dus RDW het toezicht houdt. Een gedachtegang ben mijn bedrijfskundige kennis aan het adviseur productontwikkeling. waar de RDW in mee wil gaan, maar dan verbreden aan de Business School Koffiedik kijken moet er wel eerst een volledige toezichtfunctie ingericht worden en ook de Nederland in Buren. Deze managementopleiding volg ik s avonds in Achter de weinig prozaïsche branche moet een werkbare constructie mijn eigen tijd, maar wordt door de RDW afdelingsnaam Toelating en Toezicht krijgen. Voor dat laatste is de onlangs mogelijk gemaakt. Voertuigen, voor kenners de vroegere afdeling Typegoedkeuringen, schuilt een geïntroduceerde digitale kaart een stap in de goede richting. Verder heb ik nu een Fireblades verrassend dynamische wereld. Gerben: aantal interessante dossiers onder me, In het beetje vrije tijd dat daarnaast Wat we bij productontwikkeling in feite zoals het routeren van die grote overblijft, heeft Gerben een dynamische doen, is professioneel koffiedik kijken. Wij transporten over water en de ITS, ofwel hobby die zich ook in het verkeer afspeelt: willen graag weten hoe de wereld zich over intelligente transportsystemen. Dat zijn Mijn vrouw en ik zijn gek op motorrijden Colofon > RDWijzer is een uitgave van de RDW, bestemd voor de voertuigbranche. pakweg twee of drie jaar ontwikkelt en systemen die auto s veiliger maken, zoals op onze Honda Fireblades. We kijken nu al Redactie > Erwin Hazenack (hoofdredacteur) > Derk Evers dan in het bijzonder het wegverkeer. Welke de nu al meedraaiende koplampen of lane uit naar de motorvakantie. Afgelopen jaar Fotografie > RDW > Target Press > ANP Photo > Linelle Deunk technische elementen zijn daarbij voor de change warning -systemen. Maar er komt naar Italië en Zwitserland, deze zomer zal Vormgeving > Ping-pong Design, Rotterdam RDW van belang, wat voor voertuigen nog veel meer op ons af. Het klinkt bijna het naar Oostenrijk en Noorwegen gaan. Drukwerk > Scholma Druk, Bedum komen er op de weg en, zeker niet in de futuristisch, maar stel dat als bestuurders Heerlijk toeren, dat is voor ons het ultieme Redactie-adres > RDW, afdeling Communicatie, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer laatste plaats, hoe liggen daarbij de hun ruitenwissers inschakelen er dan een relaxen! belangen van onze klanten? Hoe kunnen signaal naar een centrale computer gaat. wij die belangrijke partner blijven die we Veel signalen betekent regen, waardoor de zijn? Om dat alles te bepalen hebben we doorstroming van het verkeer vermindert

13 > RDW verspreid over Nederland Klantenservice voor ondernemingen Telefoon: (0900 ZRDW) Klantenservice voor particulieren Telefoon: (0900 0RDW) Beide servicenummers kosten 10 cent per minuut. De openingstijden van de Klantenservice zijn van tot uur. Meer informatie? Klik voor meer informatie op de internetsite van de RDW,

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil TWEEËNTWINTIGSTE & FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil EEN TRUCK DIE UW RENDEMENT VERHOOGT RENAULT TRUCKS T Ga ook voor rendementsverhoging en boek nu een demorit op renault-trucks.nl Renault

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken www.denkproducties.nl/dirtytricks HET BLAD SALES EXPERT WAS ERBIJ Over Paul Verweij:

Nadere informatie

Reglement R.A.P. Rally 2013

Reglement R.A.P. Rally 2013 Reglement R.A.P. Rally 2013...een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

MANDEMA & PARTNERS. visie op pensioen, risico, zorg & verzuim. voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1

MANDEMA & PARTNERS. visie op pensioen, risico, zorg & verzuim. voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1 MANDEMA & PARTNERS visie op pensioen, risico, zorg & verzuim voorjaar 2015 jaargang 1 nummer 1 Italiaanse worsten in Amsterdam Op de lange latten in de lage landen Thema: wet en verzekering in beweging

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie