Je moet niet wachten tot het te laat is om

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je moet niet wachten tot het te laat is om"

Transcriptie

1 ATRADIUS CREDIT INSURANCE Patrick Van der Avert DELTA POINT OCS Henri De Swaef owbyweb.eu owbyweb.eu GRAYDON Stefan Vermeulen INTRUM JUSTITIA Guy Van Mullem INSTITUUT VOOR KREDIET- MANAGEMENT Ludo Theunissen icredit Sven Bruggeman LXE BELGIUM Patrick De Boom TRADE INSURE Marc Vuylsteke Je moet niet wachten tot het te laat is om aan debiteurenbewaking te doen Onlangs had ik een interview met een Antwerpse ondernemer die vandaag vier en weldra vijf vestigingen van de McDonaldketen beheert. Op de vraag hoe hij als bioloog op de idee kwam om zich te interesseren voor de sector van de fast food antwoordde hij mij: Omdat iedereen aan de kassa onmiddellijk betaalt voor wat ze besteld hebben. Ik kan mij vorstellen dat het de droom is van vele ondernemers. Onlangs had ik een interview met een Antwerpse ondernemer die vandaag vier en weldra vijf vestigingen van de McDonald-keten beheert. Op de vraag hoe hij als bioloog op de idee kwam om zich te interesseren voor de sector van de fast food antwoordde hij mij: Omdat iedereen aan de kassa onmiddellijk betaalt voor wat ze besteld hebben. Ik kan mij voorstellen dat het de droom is van vele ondernemers. De betaling van de goederen, diensten of producten die je geleverd hebt, is een cruciaal onderdeel van efficiënt zakendoen. Helaas zijn er weinig bedrijven die zich de weelde kunnen veroorloven van nul procent openstaande facturen te hebben. Want als er voor vele ondernemers één moeilijk onderdeel is in hun bedrijfsleiding, dan is het wel betaald worden zoals afgesproken, m.a.w. zoals de verkoopsvoorwaarden voorzien. In tijden van financiële crisissen kan dit zelfs leiden tot verhoogde liquiditeitsproblemen. In 2009 werden, zoals verwacht, records gebroken met betrekking tot het aantal faillissementen. In november zaten we al aan faillissementen, ruim 150 meer dan in gans 2008 en dan moest de maand december nog afgesloten worden. Veelbetekenend is de rangschikking van de sectoren waarin de meeste falingen voorkomen. Eén op 33 horecabedrijven, één op 39 transportbedrijven en één op 41 telecommunicatiebedrijven. De oorzaken van de faillissementen zijn zeer divers, maar hebben zelden te maken met een gebrek aan beroepskennis van de sector waarin gewerkt wordt. Vaak is een overvloed aan regeltjes en een gebrek aan opleiding de oorzaak van het zakelijk falen. Daarom zijn wij vorig jaar begonnen met alle starters binnen de arrondissementen Antwerpen en Mechelen, van zodra zij hun ondernemingsnummer hebben ontvangen, gratis een handleiding te sturen (kmo-starter) waarin richtlijnen en vuistregels samengevat worden om beginnende ondernemers te ruggensteunen. federaal regeringscommissaris Guido De Padt (Open VLD) heeft ondertussen de Inspectie van Financiën de opdracht gegeven de problematiek van de betalingsachterstand bij de federale overheidsdiensten te onderzoeken. Het rapport moet eind januari 2010 klaar zijn. Niet alleen zijn laattijdige betalingen een bewijs van onzorgvuldig bestuur maar bovendien betaalt de overheid zich blauw aan verwijlintresten door dit slechte voorbeeld. Het onderzoek debiteurenbewaking kmo-insider - januari

2 debiteurenbewaking wordt aan de inkomstenzijde gevoerd. De inspectie zal nagaan of de procedures tot inning en invordering van niet-fiscale inkomsten efficiënt georganiseerd zijn en of de interne controle daarop goed werkt, zodat de overheid geen potentiële inkomsten verloren ziet gaan. Een rapport om naar uit te kijken. Hoe belangrijk het is om aan een degelijke, ernstige en gestructureerde debiteurenbewaking te doen, vroegen we aan enkele experts uit de sector. We nodigden hen uit op een ontbijtvergadering begin december 2009 in San Marco Village en legden hen de actualiteitsvragen voor die onze lezers zich ongetwijfeld ook stellen. Gaven gevolg aan onze oproep: Sven Bruggeman (icredit) Patrick De Boom (LXE Belgium) Henri De Swaef (Delta Point OCS) Ludo Theunissen (Instituut voor Krediet Management) Patrick Van der Avert (Atradius) Guy Van Mullem (Intrum Justitia) Stefan Vermeulen (Graydon) Marc Vuylsteke (Trade Insure) De antwoorden van het specialistenteam zijn verhelderend en wijzen erop dat debiteurenbewaking nog altijd niet door ieder bedrijf even ernstig behandeld wordt. De antwoorden zijn voor alle bedrijfsleiders leerrijk. Het betalingsgedrag van klanten korter opvolgen is noodzaak VRAAG 1 Starters mislukken vaker door een slechte voorbereiding dan door echte pech. Wie zonder dossierkennis, zonder degelijke voorbereiding van start gaat, neemt vandaag grote risico s. Is een slechte en ongestructureerde opvolging van de openstaande facturen (debiteurenbewaking dus) één van de oorzaken van een faillissement? Ludo Theunissen: Ik weet niet of het dé oorzaak is, maar het is in elk geval een goede methode om failliet te gaan. Helaas moeten we vaststellen dat de financiële processen toch nog altijd gemakkelijk verwaarloosd worden. Henri De Swaef: Het hangt af. Soms is een relatie tussen het bedrijf en de klanten iets te vriendschappelijk zodat de tolerantiegraad hoger is dan men verstandelijk mag aannemen. Daarom is het belangrijk van voor dit onderdeel van de bedrijfsvoering te werken met externe partners die dagdagelijks professioneel met de debiteuren in contact komen en die met veel begrip een menselijke aanpak kunnen voeren die tot snellere betalingen kunnen leiden. Bovendien zijn de banken veel voorzichtiger geworden om financieringen te geven aan kmo-bedrijven dan vóór de crisis. Stefan Vermeulen: De economische situatie doet vandaag natuurlijk velen nadenken. Niet iedereen kan zich veroorloven van openstaande facturen lang onbetaald te laten. Bedrijven die vroeger een buffer hadden, komen nu ook sneller in nauwe schoentjes Daarnaast worden kmo s vandaag geconfronteerd met het feit dat bv. hun 5 grootste leveranciers plots strengere betalingsvoorwaarden opleggen (soms cash), gepaard met strengere kredietvoorwaarden, waardoor hun situatie onhoudbaar wordt. Patrick Van der Avert: De crisis heeft er in elk geval voor gezorgd dat bedrijven strenger geworden zijn en de openstaande facturen sneller en beter opvolgen. Betalingen worden alleszins beter opgevolgd dan pakweg een jaar of twee jaar geleden. Hopelijk blijft het zo. Het betalingsgedrag van de klanten korter opvolgen is absoluut noodzakelijk. Guy Van Mullem: We stellen een structurele verjonging van de dossiers vast. We moeten de bedrijven adviseren van vroeger in het opvolgingsproces in te stappen. Wacht niet te lang en maak duidelijke afspraken, dat kan de invorderbaarheid enkel ten goede komen. Sommige kmo s zijn bovendien erg afhankelijk van enkele klanten. En dat maakt de relatie zo mogelijk nog specialer. Meer spreiding maakt hen in ieder geval minder afhankelijk en verlaagt het risico. Patrick De Boom: Er zijn hoe dan ook meer falingen vandaag en een hoge tolerantiegraad bij de debiteurenbewaking werkt de moeilijkheden vaak ook verder in de hand. Het gaat soms zeer snel. Patrick Van der Avert: Veel bedrijven zijn ook ondergekapitaliseerd. Ze kunnen niet altijd aan hun reserves. Henri De Swaef: De problemen van kmo s komen zelden in de pers. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan de grote bedrijven die problemen hebben of die een aanzienlijk aantal personeelsleden moeten ontslaan. Geleidelijk beginnen de media te beseffen dat dit niet altijd rechtvaardig is. Kmo s verdienen meer aandacht. Sven Bruggeman: Veel bedrijven zijn sales driven, doen veel inspanningen om te verkopen zonder zich altijd af te vragen of de klanten wel op tijd kunnen betalen. Grote bedrijven zijn vaak slechte betalers, al dan niet vanuit een machtspositie. Bedrijven nemen ook hoe langer hoe meer eigen risico s wanneer 66 kmo-insider - januari 2010

3 voleter wee Het orter De perfecte balans tussen zekerheid en vrijheid rucvast. van n te maak vormen. afdat ecieder het Waar er ook handel gedreven wordt, Atradius is steeds in de buurt. Wij helpen voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan vorderingen die te laat of niet worden betaald, wereldwijd. Door onze jarenlange ervaring en marktkennis kunnen onze klanten met vertrouwen de toekomst tegemoet zien zelfbewust, veerkrachtig en vooruitstrevend. We zorgen voor de perfecte balans tussen risicobeheersing en het bevorderen van handeldrijven, tussen zekerheid en vrijheid, tussen veiligheid en vertrouwen. ook toking rder Grijp uw kans en ontdek meer. ven kun- Tel: 070/ Mail: Bezoek: van ordt grodie den nen ltijd meer zijn gen f te kunvaak een hoe neer Kredietverzekering Incasso Bedrijfsinformatie 2010 PERFECT BALANS TUSSEN ZEK.indd 1 23/12/09 9:26:50

4 debiteurenbewaking bijvoorbeeld de kredietverzekeraar de kredietlimiet verlaagt. Kleine bedrijven hebben in de regel een goed zicht op hun risico. Tijdens de groei van een bedrijf verandert het zicht op de klanten wel eens. Marc Vuylsteke: Er wordt minder klantenkrediet gegeven. De normen worden strenger. Bedrijven die voor hun openstaande facturen niet verzekerd zijn, worden moeilijker gefinancierd. Sven Bruggeman: De kredietverzekering lost ook niet alles op natuurlijk. Het is niet zo dat je kan zeggen: ik doe aan kredietverzekering, dus ik doe aan debiteurenbewaking. Ik vergelijk het met een autoverzekering. Het is niet omdat je een autoverzekering hebt, dat je de wagen niet meer moet onderhouden. Factoring lost niet alles op van de debiteurenbewaking VRAAG 2 Om de economische activiteit aan te moedigen, heeft de federale overheid besloten in navolging van andere Europese landen om een systeem van aanvullende openbare kredietverzekering in te voeren onder de naam Belgacap, toegekend door de kredietverzekeraars en met een staatswaarborg onder bepaalde voorwaarden. Overeenkomstig het advies van de Europese Commissie kan het systeem sedert 6 november 2009 ook gebruikt worden voor Belgacaplimieten op debiteuren van de Europese economische ruimte. Voor die datum kan het systeem slechts gebruikt worden op Belgische debiteuren. Kan het panel dit even toelichten? Marc Vuylsteke: Belgacap is geconcipieerd naar het voorbeeld van Frankrijk. Wanneer een kredietverzekering het krediet aan een klant verlaagd heeft, dan is de overheid bereid bij te springen met een aanvullende kredietverzekering op deze klanten. De prijs is niet goedkoop maar alleszins goedkoper dan in de buurlanden. Patrick Van der Avert: De invloed van deze maatregel is in de prakrijk zeer beperkt. Ludo Theunissen: Omdat de maatregel veel te laat gekomen is. Marc Vuylsteke: De maatregel sluit ook veel kmo s uit. Sven Bruggeman: De impact van betalingen die normaal op 40 dagen gebeuren en nu plots op 80 dagen bijvoorbeeld, is enorm. Iedereen heeft er belang bij dat klanten zo snel mogelijk en zeker op tijd betalen. VRAAG 3 Wanneer is factoring een aan te bevelen methode om efficiënter aan debiteurenbewaking te doen? Marc Vuylsteke: De groei van het aantal bedrijven dat via factoring werkt is bijzonder sterk gestegen. Het wordt mee in de hand gewerkt doordat de banken minder makkelijk kredieten toestaan. Sven Bruggeman: Factoring is niet onderhevig aan Basel 2. Toch is het merkwaardig dat 30% van de nieuwe factoringklanten na één jaar stopt met factoring. Henri De Swaef: Bij factoring laat het debiteurenbeheer wel eens te wensen over. Debiteurenbewaking is niet de core business van de cateringbedrijven. De kmo s verwachten dat ze via factoring hun liquiditeitsproblemen gaan oplossen en dat is niet altijd het geval. Van Quickenborne zit er achter VRAAG 4 Hoe ziet het betalingsgedrag van de overheid er tegenwoordig uit? Het is bekend dat momenteel hierover een onderzoek loopt bij de federale overheid (zie inleiding). Stefan Vermeulen: Volgens de laatste cijfers zou 71 procent van de overheidsbetalingen op tijd gebeuren. Vooral minister Van Quickenborne heeft zijn nek uitgestoken om de overheid bewuster te maken van het belang van tijdige betalingen. Tegenover vorige jaren is het 68 kmo-insider - januari 2010

5 betalingsverkeer van de overheid in elk geval aanzienlijk verbeterd. Ludo Theunissen: Volgens Van Quickenborne zou tegen het einde van 2010 de betalingsachterstand van de overheid nul procent moeten bedragen. Dat zou een fameuze vooruitgang zijn. Guy Van Mullem: Alle initiatieven door de overheid genomen om het eigen betalingsgedrag te verbeteren, moeten absoluut toegejuicht worden. Immers, een goede betalingsmoraliteit door de overheid zet aan tot een verbeterd betalingsgedrag over de hele lijn. De wil om verbetering in de overheidsbetalingen aan te brengen is er, maar er moet nog wel veel werk verricht worden om de soms wel erg logge procedures te verbeteren. In een kmo zit geen kredietmanager VRAAG 5 Ervaren kredietmanagers hebben in 2006 het Instituut voor Kredietmanagers opgericht. Wat doet deze vzw precies? Ludo Theunissen: De kredietmanager leidt een eenzaam bestaan. Daarom hebben we het Instituut voor Kredietmanagers opgericht, een neutrale ledenvereniging van kredietmanager, los van commerciële bindingen. Onze missie is: bijdragen tot de professionalisering en de emancipatie van het kredietmanagement in de ondernemingen. Dit doen we door het aanbieden van verschillende vormings- en netwerkingsactiviteiten. Het ontbreekt ons beroep aan specifieke opleidingen. Ondertussen hebben we in het kader van de managementschool van de Universiteit Antwerpen, het UAMS, de kans om opleidingen te organiseren. Marc Vuylsteke: Je komt altijd dezelfde mensen tegen van meestal grote ondernemingen. Waar zijn de kmo s? Patrick De Boom: In een kmo zit geen kredietmanager, wel een financiële directeur. Via het Instituut voor Kredietmanagers trachten we het beroep op te waarderen en te professionaliseren. In Engeland telt een gelijkaardige vereniging 8000 leden. Sven Bruggeman: In Nederland is men veel rijper gebleken voor de professionalisering van het beroep, naar Angelsaksich voorbeeld. Ludo Theunissen: In Finland bestaat zo n vereniging reeds 50 jaar, in Frankrijk ook al 40 jaar. We hebben een inhaalbeweging nodig. Wanneer weten de bedrijven dat er een probleem is met de facturatie? VRAAG 6 Op welke manier is de moderne informaticasoftware een hulpmiddel om korter op de bal te spelen? Sven Bruggeman: Iedereen heeft wel weet van Eicelbestanden of een ERPsysteem als hulpmiddel en dat is natuurlijk niet slecht wanneer je maar 100 tot 500 klanten hebt. Ondertussen zijn er programma s op de markt die het historisch betaalgedrag van de klanten archiveert en veel meer geautomatiseerde mogelijkheden biedt aan de bedrijfswereld. Patrick De Boom: Met de klassieke programma s maak je mee dat het systeem blokkeert. Er zijn momenteel gespecialiseerde softwarepakketten op de markt die veel performanter zijn en die zeer gebruiksvriendelijk zijn. Guy Van Mullem: Vaak komen problemen pas in de facturatie naar boven. Neem nu bijvoorbeeld een promotiecampagne die niet duidelijk is. Het is vaak pas bij herhaaldelijke klachten, die structureel vanuit het debiteurentraject worden gerapporteerd. Nogmaals het bewijs van het strategisch belang van een goed credit management proces. Het is duidelijk dat een degelijke software hierbij ondersteunend kan optreden. Henri De Swaef: Wanneer weten de bedrijven dat er een probleem is met de facturatie? Nadat de klanten hun eerste betalingsherinnering gekregen hebben. Met een degelijke software moet dat vermeden kunnen worden en moeten debiteurenbewaking icredit, experts in working capital Wie zijn we? icredit is hét competence center voor credit management. Wat doen we? icredit is actief op volgende domeinen: Detachering Credit management software Audit Consultancy icredit, Veldkant 33a, 2550 Kontich kmo-insider - januari 2010 Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

6 debiteurenbewaking fouten of onnauwkeurigheden onmiddellijk aan de oppervlakte komen. Geen tijdverlies en je wordt sneller betaald. Omzet is pas winst als hij gerealiseerd wordt VRAAG 7 Welke tips kunnen we bedrijven nog geven om sneller betaald te worden? Marc Vuylsteke: Ik doe een oproep aan de kmo-leiders: hou je klant beter in het oog! Wees kritisch, wees minder naïef en je zal merken dat er daardoor al een groot deel van je problemen opgelost zijn. Patrick De Boom: Bouw in je bedrijf processen in met betrekking tot kredietmanagement. En dat begint al bij het opstellen van een offerte. Volg je klant op de voet. Patrick Van der Avert: Ik doe een warme oproep om niet te snel te euforisch te doen. De golf van problemen in de bedrijfswereld is nog niet achter de rug. Er komen nog moeilijke dagen. Ik vrees dat bedrijven daar vandaag iets anders over denken. Maak dit jezelf niet wijs. Hou er rekening mee dat de crisis nog niet ten einde is. Ludo Theunissen:Ik zou zeggen: begin alvast met aan kredietmanagement te doen. Wij, maar ook onze klanten, moeten ervoor zorgen dat iedereen weet hoe belangrijk het is. Henri De Swaef: Debiteurenbewaking is multidisciplinair. Het is de bewaking van heel het bedrijf. Iedereen moet er zich van bewust zijn dat het snel betalen van klanten voor vele ondernemingen van cruciaal belang is. Guy Van Mullem: De verleiding in de kmo-wereld is nog altijd: wat we zelf doen, doen we beter. Dat klopt niet altijd. Debiteurenbewaking is veel meer dan een briefje schrijven. Daarom raad ik iedereen aan van specialisten in te schakelen. Een professionele credit management aanpak staat garant voor een verbeterde cash flow positie, minimalisatie van de bad debt en een positieve bijdrage tot een winstgevende omzetgroei. Stefan Vermeulen: Het vraagt soms een mentale switch. Omzet is pas winst als hij gerealiseerd wordt. De eerste stap vanuit een curatief perspectief is preventie. Zo kan je een gezonde portefeuille met gezonde vorderingen opbouwen in plaats van je inspanningen te richten op het opnieuw gezond maken van zieke vorderingen. Sven Bruggeman: Kredietmanagement is een proactief proces. Beter voorkomen dan genezen. Je moet niet wachten tot het te laat is om aan debiteurenbewaking te doen. De opdracht is duidelijk: stel niet uit tot morgen. Begin met de carrière van kredietmanagement zo vroeg mogelijk. Interview: Freddy Michiels Foto s: Luc Peeters BillingByWeb: approved your invoices Product of Delta Point OCS bvba Blauwtorenplein 2 - B-2000 Antwerpen Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) icredit Best practice for working capital Naar jaarlijkse gewoonte neemt icredit deel aan de awarduitreiking van Best Finance Team Binnen deze awarduitreiking is er ook aandacht voor credit management, nl. Best practice for working capital. Vorig jaar werd icredit-klant USG als case aangebracht en wonnen zij overtuigend deze award. Dit jaar draagt icredit A. Schulman voor als kandidaat. In 2009 startte zij met de uitbouw van hun shared service center voor Europa en centraliseerde ook het credit management in hun vestiging te Londerzeel. De uitreiking heeft plaats op donderdag 11 februari 2010 in De Montil te Affligem. Info: FISCAAL Pensioensparen Het aantal Belgen die stortingen verrichten voor pensioensparen is gestegen van 1,72 tot 2,1 miljoen in de periode 2005 tot Dat antwoordde minister Didier Reynders als antwoord op een parlementaire vraag van Magalie De Block (Open VLD) en Michel Doomst (CD&V). De financierminister deelde mee dat in 2008 voor 100 miljoen euro meer aan pensioensparen gedaan werd dan in In 2008 deden bijna evenveel mannen (50,8%) als vrouwen aan pensioensparen. Voor het aanslagjaar 2008 bedraagt de budgettaire kostprijs van de belastingvermindering voor het pensioensparen 471,4 miljoen euro. Voor het langetermijnsparen (individuele levensverzekering) gaat het tot 224,5 miljoen euro. 70 kmo-insider - januari 2010

7 Intrum Justitia, uw expert in Credit Management Better business for all Intrum Justitia is Belgisch en Europees marktleider op gebied van debiteurenbeheer. De onderneming is beursgenoteerd in Zweden, actief op 24 markten, telt opdrachtgevers en steunt op meer dan enthousiaste medewerkers. Intrum Justitia biedt haar klanten de nodige expertise wat betreft het genereren van totaaloplossingen in credit management, van factureren tot en met incasseren. Producten en diensten Intrum Justitia Uitbesteden debiteurenbeheer Kredietinformatie Invorderingen nationaal & internationaal Invorderingen consumenten & bedrijven Minnelijke invordering Gerechtelijke invordering Schuldbewaking Credit management rapporten BTW teruggave Consultancy & detachering Opleidingen Juridisch advies Intrum Web Aarlenstraat Brussel T: F:

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center Vakbeurs voor Credit Management 6 Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14 + beter betalende

Nadere informatie

Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben

Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben 52 Actief geduld is een deugd die we vandaag zeker nodig hebben Een ernstig ondernemer is het aan zichzelfen z~in medewerkers velplicht om vooruitziend zijn bedrijfte leiden. Wil hij de concurrentie een

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Hoe goed kent u uw scoringssysteem?

Hoe goed kent u uw scoringssysteem? De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 3 2012 Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t?

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3) De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 3 2010 Ard van der Steur (VVD): Wetsvoorstel incassokosten moet van tafel De passie van

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Je moet beslissingen durven nemen

Je moet beslissingen durven nemen Je moet beslissingen durven nemen dit jaar zullen naar verwachting een kleine achtduizend bedrijven failliet gaan. Wat kun je als ondernemer doen als het water je aan de lippen staat? Hoe overleef je deze

Nadere informatie