Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2015

2 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht is het complete aanbod opgenomen. Het eerste deel betreft een overzicht van cursussen, workshops en bijeenkomsten die KBO-Brabant, al dan niet als onderdeel van het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant), aanbiedt. Het tweede deel betreft het aanbod dat KBO-Brabant heeft voor senioren in het algemeen (leden en niet-leden). Soms worden deze bijeenkomsten centraal door KBO-Brabant georganiseerd, andere bijeenkomsten zijn als kant-en-klare cursus af te nemen door KBO- Afdelingen. Het bureau van KBO-Brabant kan helpen bij het organiseren van deze bijeenkomsten. Daarnaast is het ook mogelijk voor Kringen en Afdelingen om ondersteuning van KBO-Brabant in te roepen bij cursussen, workshops of bijeenkomsten die ze zelf willen organiseren. Mocht KBO-Brabant niet over de vereiste expertise beschikken waar het hun vraag betreft, dan gaan wij op zoek naar een geschikte partner. 2

3 Inhoud Aanbod voor kaderleden, vrijwilligers en andere belangenbehartigers... 5 Basiscursus Vrijwillige ouderenadvisering (VOA)... 6 Basiscursus Thuisadministratie (TA)... 7 Aanvullende cursus Thuisadministratie voor VOA s... 8 Introductieprogramma startende belastinginvullers... 9 Cursusdagen belastinginvullers Cursus cliëntondersteuning Juridische module cliëntondersteuning Introductiemiddag Kennismaken met de KBO Cursus webmaster Cursus Lea-Senior Financieel Cursus LeaWeb Workshops ledenwerving Workshop Social Media Workshop Wmo en participatiesamenleving De rol van KBO-Brabant in de participatiesamenleving Training Woon(keur)adviseur Werkplaats Themabijeenkomst Effect van de veranderingen in de zorg Terugkomdag Woningaanpassing bestaande bouw Voorlichting verzekeringen

4 Aanbod voor leden en niet-leden, af te nemen door KBO-Afdelingen Promotie dienst Vrijwillige Ouderenadvisering (VOA) Tablet introductiecursus voor ipad en Samsung TAB Mijn geheugen laat mij in de steek Heb ik dan dementie? Informatiebijeenkomst Veilig thuis Geloofsgesprekken Het Rijke Roomse Leven Lesprogramma Veilig op Weg

5 Aanbod voor kaderleden, vrijwilligers en andere belangenbehartigers 5

6 Basiscursus Vrijwillige ouderenadvisering (VOA) Twee dagen Eva Geelen Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Ondersteuning bieden aan VOA s, bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen voor VOA s. Aspirant vrijwilligers die voldoen aan het profiel kunnen worden aangemeld door hun Afdelingsbestuur. Aanmeldformulieren zijn te vinden op de groepspagina Vrijwillige ouderenadvisering van Aspirant vrijwilligers Aspirant vrijwilligers leren hier de basisvaardigheden die nodig zijn om Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) te worden 6

7 Basiscursus Thuisadministratie (TA) Twee dagen Eva Geelen Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Ondersteuning bieden aan de vrijwilligers TA en bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen voor de dienst Thuisadministratie en de vrijwilligers. Aspirant vrijwilligers die voldoen aan het profiel kunnen worden aangemeld door hun Afdelingsbestuur. Aanmeldformulieren zijn te vinden op de groepspagina Thuisadministratie van Aspirant vrijwilligers Aspirant vrijwilligers leren hier de basisvaardigheden die nodig zijn om vrijwillig Thuisadministrateur (TA) te worden. 7

8 Aanvullende cursus Thuisadministratie voor VOA s Eén dag Eva Geelen Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Dit is een aanvullende dienstverlening die VOA s kunnen verlenen. De gebruikelijke ondersteuning aan de VOA s volstaat. VOA s kunnen door hun bestuur worden aangemeld. Aanmeldformulieren zijn te vinden op de groepspagina vrijwillige ouderenadvisering van VOA s Vrijwillige ouderenadviseurs leren de vaardigheden die nodig zijn om ook ondersteuning te kunnen verlenen op het gebied van thuisadministratie. 8

9 Introductieprogramma startende belastinginvullers 1,5 dag Wim Kop Niet bepaald 20 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Afdelingen werven zelf vrijwilligers, melden hen aan en zorgen voor de lokale begeleiding. Aspirant vrijwilligers die voldoen aan het profiel kunnen worden aangemeld door hun Afdelingsbestuur. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar via Aspirant vrijwillige belastinginvullers Belastinginvullers die voor het eerst door de Afdeling zijn aangemeld krijgen een introductieprogramma om goed voorbereid aan de slag te kunnen. Deze introductie bestaat uit een dagdeel waarin vertrouwd worden gemaakt met de organisatie en instrumenten van de belastingservice, alsmede een cursusdag bij de belastingdienst. 9

10 Cursusdagen belastinginvullers Eén dag Wim Kop Niet bepaald 20 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Afdelingen werven zelf vrijwilligers, melden hen aan en zorgen voor de lokale begeleiding. Aspirant vrijwilligers die voldoen aan het profiel kunnen worden aangemeld door hun Afdelingsbestuur. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar via Aspirant vrijwillige belastinginvullers Alle belastinginvullers krijgen in het voorjaar een cursusdag die erop gericht is de vaardigheden te oefenen en bijzonderheden met betrekking tot de aangifte door te nemen. 10

11 Cursus cliëntondersteuning Twee dagen Marieke Pette Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. Aanmelding verloopt via de Afdelingen Afdelingen kunnen toekomstige cliëntondersteuners (in principe met VOA-opleiding) aanmelden via Er is een lange wachtlijst. Bij plaatsing wordt onder andere rekening gehouden met regionale spreiding. Kandidaten krijgen een kennismakingsgesprek en moeten voldoen aan het functieprofiel. VOA s, functionerend op HBO-niveau, met belangstelling voor Wmo 2015 De cursus leidt op tot VBOB cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners ondersteunen senioren bij melding, aanvraag en vervolgprocedure in het kader van de Wmo

12 Juridische module cliëntondersteuning Eén dagdeel Marieke Pette Reiskosten worden vergoed, deelname is gratis Aanmelding voor cursus cliëntondersteuning verloopt via Afdelingen Afdelingen kunnen toekomstige cliëntondersteuners (in principe met VOA-opleiding) aanmelden via Er is een lange wachtlijst. Bij plaatsing wordt onder andere rekening gehouden met regionale spreiding. Kandidaten krijgen een kennismakingsgesprek en moeten voldoen aan het functieprofiel. Cliëntondersteuners in opleiding De juridische module is het vervolg op de opleiding cliëntondersteuning 12

13 Introductiemiddag Kennismaken met de KBO 2,5 uur Marieke Hageman 6 16 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden vergoed. nee Aanmelden via Nieuwe kaderleden Introductiemiddag voor nieuwe kaderleden van KBO. Tijdens deze middag leert men KBO-Brabant kennen. Wat doet KBO-Brabant voor zijn Afdelingen en zijn leden? 13

14 Cursus webmaster Standaarddocumenten beschikbaar? Minstens drie dagdelen, op verzoek uit te breiden. Opfriscursus is ook altijd mogelijk. Karen Roelofs 2 10 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed Nee Gebruikershandleiding De Afdeling meldt cursisten aan via Daarna wordt cursus gepland, indien mogelijk lokaal. Aspirant webmasters Cursisten worden opgeleid tot webmaster van de website van hun Afdeling of Kring. 14

15 Cursus Lea-Senior Financieel Standaarddocumenten beschikbaar? Afhankelijk van de kennis van de cursisten: twee tot vier bijeenkomsten van 2 uur Karen Roelofs 2 15 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed. Nee Nee De Afdeling meldt cursisten aan via Penningmeesters van KBO-Afdelingen Cursisten worden opgeleid om overweg te kunnen met het programma Lea-Senior Financieel. 15

16 Cursus LeaWeb Standaarddocumenten beschikbaar? Afhankelijk van de kennis van de cursisten: Twee tot vier bijeenkomsten van 2 uur. Karen Roelofs 2 15 Deelname aan de cursus is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed. Nee Nee De Afdeling meldt cursisten aan via Ledenadministrateurs van KBO-Afdelingen Cursisten worden opgeleid om overweg te kunnen met het programma LeaWeb. 16

17 Workshops ledenwerving Standaarddocumenten beschikbaar? Twee keer één dagdeel Eva Geelen of Simon van den Nieuwenhof Deelname aan de workshop is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed. Ja, opzetten ledenwerfbeleid Toolkit ledenwerving Aanmelden bij of Bestuursleden van lokale Afdelingen die actief bezig zijn/gaan op het gebied van ledenwerving. In twee interactieve bijeenkomsten gaan bestuursleden aan de slag met ledenwerving, met als resultaat het opzetten van een ledenwerfbeleid. 17

18 Workshop Social Media Standaarddocumenten beschikbaar? Eén bijeenkomst van 3 uur Nadzja van der Knaap 4 Afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie. Niet van toepassing, workshop is op locatie. Regelen van een ruimte en faciliteiten (zoals WiFi). Het is wenselijk dat elke deelnemer een laptop heeft om direct aan de slag te kunnen. Nee Aanmelden via Leden en niet-leden Een workshop voor Afdelingsbesturen die aan de slag willen met Social Media. De meest gebruikte platforms worden behandeld zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. De workshop biedt een klein stukje theorie, maar vooral praktische tips over het gebruik van de sociale media. 18

19 Workshop Wmo en participatiesamenleving Twee bijeenkomsten van 3 uur Peer Vermulst 8 30 Deelname aan de workshop is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed. Werving Aanmelding via Afdelingsbesturen gecombineerd op gemeentelijke schaal. Een workshop hoe om te gaan met de Wmo en participatiesamenleving voor besturen van Afdelingen binnen een gemeente. 19

20 De rol van KBO-Brabant in de participatiesamenleving 3,5 uur Peer Vermulst Deelname aan de workshop is kosteloos. Accommodatie, geluid, beamer en laptop. Via Besturen, vrijwilligers, VOA s, cliëntondersteuners (binnen één gemeente) Denkproces bij besturen en bij andere Wmobetrokkenen stimuleren en komen tot nieuwe activiteiten voor de lokale KBO Afdelingen binnen de gemeente c.q. gemeenschap. Kansen en programma mogelijkheden worden gezamenlijk in kaart gebracht en gewaardeerd. 20

21 Training Woon(keur)adviseur Drie bijeenkomsten Edith Mostert Deelname is gratis, en reiskosten worden vergoed Nee N.v.t. Senioren met bekendheid op het gebied van wonen In samenwerking met Stichting WoonKeur Bestaande Bouw worden via het VBOB projectmatig vrijwilligers opgeleid zodat zij in staat zijn om een deskundig advies uit te brengen over aanpassingen aan woningen. Aan het einde van een nog te ontwikkelen opleiding zijn deze vrijwilligers gecertificeerd om woonadviezen uit te brengen. 21

22 Werkplaats Een dagdeel Edith Mostert Onbekend n.v.t. Via Belangenbehartigers die zich (willen) verdiepen in deze materie Een verdiepingsslag in navolging van de themabijeenkomst over veranderingen in de zorg; hoe is het in de eigen gemeente georganiseerd? 22

23 Themabijeenkomst Effect van de veranderingen in de zorg uur Edith Mostert Deelname is gratis, en reiskosten worden vergoed Verspreiden uitnodiging Digitaal Belangenbehartigers en geïnteresseerden Informatie en uitwisselingen over de veranderingen in de zorg t.a.v. Wmo 2015, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, mantelzorg en PGB. 23

24 Terugkomdag Woningaanpassing bestaande bouw 6 uur Edith Mostert Ja Nee Niet In april getrainde vrijwilligers Deze terugkomdag is een vervolg van de training die de workshopleiders in april 2014 hebben gevolgd. De training is onderdeel van het project Woningaanpassing bestaande bouw. 24

25 Voorlichting verzekeringen Standaarddocumenten beschikbaar? Eén bijeenkomst van 2 uur Secretariaat KBO-Brabant 25 Afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie, +/- 100 personen. Niet van toepassing, workshop is op locatie. Zaal huren, evt. koffie/thee in de pauze verzorgen, beamer en scherm. PowerPoint presentatie Via Leden en niet-leden In samenwerking met IAK Verzekeringen BV wordt voorlichting gegeven over de verzekeringen van KBO- Brabant: de zorgverzekering, (groeps)reisverzekering, privépakket verzekeringen, vrijwilligersverzekeringen. 25

26 Aanbod voor leden en niet-leden, af te nemen door KBO- Afdelingen 26

27 Promotie dienst Vrijwillige Ouderenadvisering (VOA) Standaarddocumenten beschikbaar? 1,5 uur Eva Geelen N.v.t. De aanwezigheid van een dienst VOA binnen de Afdeling. Nee Aanmelden via Leden en niet-leden Een bijeenkomst om de bekendheid van de dienst Vrijwillige ouderenadvisering te vergroten. De cursus geeft antwoord op vragen als: Wat doet een VOA precies? Wie kan er gebruik van maken? Welke hulpvragen leven er zoal en wat kan een VOA dan betekenen? 27

28 Tablet introductiecursus voor ipad en Samsung TAB3 Standaarddocumenten beschikbaar? Drie à zes bijeenkomsten Simon van den Nieuwenhof, Wim Kop 6 15 Op lokaal niveau voor instructeurs van toepassing. Zelf zorgen voor instructeurs, locatie (met WiFi!) en tablets Ja, een instructieprogramma voor instructeurs en Op lokaal niveau georganiseerd, werving via de Afdeling. Senioren die ver af staan van computer gebruik Een basiscursus gericht op senioren die geen ervaring hebben met computergebruik, maar wel geïnteresseerd zijn in het gebruik van een tablet. 28

29 Mijn geheugen laat mij in de steek Heb ik dan dementie? (Project: Dementie, óók onze zorg!) Standaarddocumenten beschikbaar? 2 uur Jacquelien Cuppers 20 Afhankelijk van capaciteit accommodatie. De cursus is kosteloos. Overige kosten zijn voor de Afdeling. Zaal huren, evt. koffie/thee in de pauze verzorgen/panelleden zoeken. Er is een handboek waarin precies beschreven staat hoe je de bijeenkomst kunt organiseren. Dit handboek bevat voorbeelden van uitnodigingen en persberichten. Via of telefonisch via Senioren De voorlichting bestaat uit een PowerPoint presentatie waarin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen dementie en vergeetachtigheid, wat kom je tegen als jij, je partner of je ouders dement worden? Na de pauze wordt een film vertoond waarna er een half uur de gelegenheid is om vragen te stellen aan een panel bestaande uit dementie deskundigen uit de plaatselijke gemeente (huisarts, dementieconsulent, vertegenwoordiger van thuiszorg en/of zorgcentrum, enz.). 29

30 Informatiebijeenkomst Veilig thuis Standaarddocumenten beschikbaar? 2,5 uur (inclusief een half uur pauze) Eva Geelen Deelname aan de workshop is kosteloos, reiskosten worden niet vergoed. Verzorgen van ruimte en faciliteiten en werving (met behulp van kant en klare wervingspakket). Conceptpersbericht, concept-uitnodigingbrief, PowerPoint, evaluatieformulier, informatiepakket. Een Afdeling kan contact opnemen met Eva Geelen via Alle senioren in een gemeente Een informatiebijeenkomst over veilig thuis oud worden, met onderwerpen als: babbeltruc, inbraakpreventie, het herkennen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting ouderen. 30

31 Geloofsgesprekken Standaarddocumenten beschikbaar? Drie bijeenkomsten Eva Geelen Niet van toepassing, workshop is op locatie. Nee Nee Een Afdeling kan contact opnemen met Eva Geelen via Leden en niet-leden Met andere gelovigen binnen uw Afdeling (of binnen enkele Afdelingen) gaat u onder deskundige en inspirerende leiding in gesprek over geloven en geloofsbeleving anno

32 Het Rijke Roomse Leven Standaarddocumenten beschikbaar? Vier bijeenkomsten Eva Geelen Niet van toepassing, workshop is op locatie. Nee Nee Aanmelden via Leden en niet-leden Deze themareeks wordt georganiseerd in samenwerking met Erfgoed Brabant. In de reeks wordt teruggeblikt op alle facetten van het katholieke verleden van Brabant, aan de hand van onder andere de volgende thema s: verenigingsleven, volksdevotie in huis en op straat en grote gezinnen. 32

33 Lesprogramma Veilig op Weg Standaarddocumenten beschikbaar? Eén bijeenkomst van 2 uur Nadzja van der Knaap 8 Afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie, +/- 30 personen Niet van toepassing, workshop is op locatie. Het programma is ook beschikbaar voor basisscholen. Omdat deze doorgaans leeg zijn op woensdagmiddag en al het benodigde materiaal daar dan al aanwezig is kan een Afdeling (in overleg) gebruik maken van deze locaties. Indien er geen basisschool beschikbaar is dient een ruimte en daarbij behorende faciliteiten worden geregeld, zoals: Parkeerplaats voor vrachtauto Catering (kopje koffie) Beamer en scherm Cursusmateriaal Persbericht Via Leden en niet-leden De 'Veilig op weg'-les is een programma om het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van de dode hoek terug te dringen en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Mede dankzij de aanwezigheid van de speciale vrachtauto kunnen de gevaren van de 'dode hoek' op een inzichtelijke manier worden uitgelegd. Door achter het stuur van de vrachtauto plaats te nemen, kunnen het gevaar van de 'dode hoek' zelf ervaren. 33

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2016 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018 Inleiding In dit programmaoverzicht is het complete aanbod opgenomen van basiscursussen en bijscholing voor de vrijwillige ondersteuners die lokaal voor kwetsbare

Nadere informatie

KBO SOMEREN-DORP BELEIDSPLAN

KBO SOMEREN-DORP BELEIDSPLAN KBO SOMEREN-DORP BELEIDSPLAN 2015 2019 pagina 1 I Voorwoord: Dit beleidsplan is geschreven om de doelstellingen en de organisatie van KBO Someren-Dorp uiteen te zetten. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 WORKSHOPS thema avonden TRAININGEN team en individueel CURSUSSEN persoonlijk computergebruik OP MAAT cursussen, trainingen en workshops cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 1 WORKSHOPS thema avonden

Nadere informatie

Kent u nog andere AED-stichtingen die aan deze dag willen deelnemen? Stuur deze mail dan gerust door.

Kent u nog andere AED-stichtingen die aan deze dag willen deelnemen? Stuur deze mail dan gerust door. Zwolle, 18 augustus 2014 Geachte heer/mevrouw, Op zaterdag 25 oktober organiseert GHOR IJsselland een regionale AED-dag. Op deze dag geven we zoveel mogelijk inwoners van IJsselland de mogelijkheid om

Nadere informatie

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Naam afdeling Naam contactpersoon Adres contactpersoon Postcode, woonplaats Datum: Kenmerk: Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Beste heer/mevrouw, Dank voor uw

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Vooraf Leren omgaan met internet, de computer, de ipad of andere tablet? Met nieuwe of sociale media? Dat kan in de bibliotheek! Ook dit jaar zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015.

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015. NR 8, NOV EMBER 2015 Nieuwsbrief November 2015 Start 2e lesperiode winter 2015-2016 In dit nummer 1 Start 2 e lesperiode winter 2015-2016 1 Verslag van de eerste periode 1 Digitale vaardigheden 2 LesOpMaat

Nadere informatie

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Onvergetelijk Zeeuws Museum

Onvergetelijk Zeeuws Museum Onvergetelijk Zeeuws Museum Overzicht van activiteiten die het Zeeuws Museum de komende maanden biedt voor mensen met dementie, naasten, zorgverleners en geïnteresseerden: Rondleidingen Onvergetelijk Zeeuws

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar 2016. Digitale vaardigheden

Nieuwsbrief. Start 3e lesperiode voorjaar 2016. Digitale vaardigheden NR 9, JANUAR I 2016 Nieuwsbrief Januari 2016 Start 3e lesperiode voorjaar 2016 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2016 1 Digitale vaardigheden 1 Upgrade naar Winws 10 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop Tel. 040-2861213 Doelstelling van de Stichting Senior Computer Hulp Geldrop. De stichting heeft

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10...

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10... INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3 Hoe kan ik mij aanmelden?... 5 Kennismaken met de computer... 6 Overstap naar Windows 10... 7 Fotoboek maken... 9 Werken met een Android tablet... 10 Werken

Nadere informatie

Projecten 2015. 6 november 2014

Projecten 2015. 6 november 2014 Projecten 2015 6 november 2014 KBO-Brabant Belangenorganisatie van senioren NMOB Netwerk Migranten Ouderenorganisaties PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond PVGE Vereniging voor Senioren Website: www.vbob.nl

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland Aan de afdelingsbesturen van KBO, PCOB en ANBO Gelderland Betreft: werving Belastinginvullers voor de Belastingservice Bemmel, 8 augustus 2016 Geacht bestuur, Voor de hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

S c h o l i n g s a a n b o d 2012

S c h o l i n g s a a n b o d 2012 Scholingsaanbod 2012 vo o r actieve vr i jw illigers Blz 1 / van 29 INHOUD Voorwoord blz. 3 blz. 4 Deel 1 Cursussen ter ondersteuning van afdelings- en gewestbesturen Overzicht opleidingen blz. 5 Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014.

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014. NR 3 JAN 2014 Nieuwsbrief Januari 2014 Start derde lesperiode In dit nummer 1 Start derde lesperiode 1 Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen 1 Ontwikkelingen Windows XP 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2019 KBO TEYLINGEN een goede plaats voor senioren in de komende jaren Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst)

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden NR 6 JAN 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 1 Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden 1 LesOpMaat

Nadere informatie

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties.

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties. INHOUD Inleiding... 4 Basistraining: Nieuwe vrijwilligers... 5 Workshop: Vergaderen... 6 Workshop: Werving bestuursleden... 7 Informatiebijeenkomst: Vrijwilligerswerk... 8 Workshop: Groepsactiviteiten

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Werkplan Van, voor en door senioren. Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland

Werkplan Van, voor en door senioren. Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland Werkplan 2016-2017 Van, voor en door senioren Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland Werkplan 2016-2017 Van, voor en door senioren Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland Belangenorganisatie voor 50-plussers

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s.

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s. NR 4 AUG 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Start nieuwe seizoen In t nummer 1 Start nieuwe seizoen 1 Open dagen 1 Verhuizing Leercentrum Franeker 2 LesOpMaat gaat door 2 Workshops 2 Evaluatie afgelopen seizoen

Nadere informatie

Belangenorganisatie van senioren. KBO s-hertogenbosch Afdeling Centrum-Zuid. Jaarkalender 2017 vijfde jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie van senioren. KBO s-hertogenbosch Afdeling Centrum-Zuid. Jaarkalender 2017 vijfde jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie van senioren KBO s-hertogenbosch Afdeling Centrum-Zuid Jaarkalender 2017 vijfde jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Voorwoord van de Voorzitter Namens het volledige bestuur wens ik u een gelukkig

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Computer- en tabletcursussen

Computer- en tabletcursussen Computer- en tabletcursussen Aanbod winter 2016 / voorjaar 2017 Computercursussen en workshops Aanbod winter 2016/ voorjaar 2017 ZB helpt u graag om makkelijker en beter gebruik te maken van uw laptop,

Nadere informatie

Workshop samen talenten benutten

Workshop samen talenten benutten Workshop samen talenten benutten Doelgroep: organisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken Doel: kennis en vaardigheden overdracht voor het werken met mensen met een beperking Bijeenkomst

Nadere informatie

Computercursussen voor Senioren

Computercursussen voor Senioren Computercursussen voor Senioren WWW.LUUKSKE.NL Gemeenschapshuis t Luukske & KBO Wellerlooi Gemeenschapshuis t Luukske presenteert in samenwerking met de KBO Wellerlooi met trots haar programma Computercursussen

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen.

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. CURSUSSEN Windows 10 Basis incl. Intern&Email 9 lessen prijs 75 Cursussen najaar gestart. Nieuwe cursussen starten

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Het nieuwe Cursus- en Workshopprogramma

Het nieuwe Cursus- en Workshopprogramma Het nieuwe Cursus- en Workshopprogramma Splitsing in Cursussen en Workshops Wat wordt er met Cursus bedoeld? En wat is een Workshop? Inschrijving via website voor deelname aan een cursus of workshop Wat

Nadere informatie

WERKPLAN KBO LIMBURG

WERKPLAN KBO LIMBURG WERKPLAN 2014 KBO LIMBURG Bezoekadres: Steegstraat 5, Roermond Postadres: Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND Telefoon: 0475-381740 Fax: 0475-381845 E-mail: info@kbolimburg.nl Website: www.kbolimburg.nl INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht voorjaar 2012 Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops van de bibliotheken

Nadere informatie

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011

ANBOacademie Scholingsaanbod najaar/winter 2011. Aanbod najaar/winter 2011 Aanbod najaar/winter 2011 1 INHOUD pag Inleiding 3 OVERZICHT najaar/winter 2011 4 Workshop Secretaris 5 Workshop Conflicthantering 6 Terugkomdag POL-Trainers 7 Docentenopleiding VOA 8 Spelleider Spel Levenskunst

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN/WORKSHOPS Voorjaar 2016 in de Bibliotheek van Veldhoven en in het Rundgraafpark complex (Houtwal 63) Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! 2 docenten per

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUSSEN VOOR SENIOREN duidelijk en leerzaam Welzijn Teylingen organiseert al ruim 10 jaar samen met Stichting SeniorWeb computercursussen. De cursussen worden gegeven

Nadere informatie

DOCENTHANDLEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAMMA

DOCENTHANDLEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAMMA DOCENTHANDEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAA Bijeenkomst Naam: Dag 1 intro ocatie/opstelling: Hotel De Witte Raaf, Noordwijk Hoofdzaal: Tuinzaal Subzaal: Kruidenkamer Opstelling: U-vorm Aantal deelnemers: 14

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Project PCOB Gewest Brabant Dementie, óók onze zorg

Project PCOB Gewest Brabant Dementie, óók onze zorg Project PCOB Gewest Brabant Dementie, óók onze zorg 1 Project PCOB Gewest Brabant Dementie, óók onze zorg 2 1a. Aanleiding voor het project De groep mensen met Dementie in Nederland bij 65 jaar en ouder

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 6 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 8 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 6 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 8 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 6 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 8 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 9 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht:

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei 2016 Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Workshop elektrische fietsen op 6 juli 2016 Elektrische fietsen zijn een normaal verschijnsel geworden

Nadere informatie

Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september 2014

Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september 2014 Bijlagen Overdrachtsdocument Samenwerkingsverband West-Brabant 1 Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september

Nadere informatie

HANDLEIDING HUISKAMERBIJEENKOMSTEN

HANDLEIDING HUISKAMERBIJEENKOMSTEN HANDLEIDING HUISKAMERBIJEENKOMSTEN Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 1. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module: Monitoring en evaluatie van de LEA (Blauwe

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES ICC-CURSUSSEN EN -MODULES IN DRENTHE Cultuurcoördinator worden of je als ICC-er verder verdiepen in cultuureducatie? Lees alles over de mogelijkheden voor (bij-)scholing! Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Mantelzorg Bergen op Zoom

Mantelzorg Bergen op Zoom Nieuwsflits juni 2017 Mantelzorg Bergen op Zoom Pop up Store Huis van Morgen BBQ jonge mantelzorgers Sieraden maken Trainingen En nog veel meer Nieuwsflits Mantelzorg Bergen op Zoom Juni 2017 MANTELZORG

Nadere informatie

Stichting SeniorWeb Stiphout. Cursusprogramma voorjaar Start in de week van 18 januari

Stichting SeniorWeb Stiphout. Cursusprogramma voorjaar Start in de week van 18 januari Stichting SeniorWeb Stiphout Cursusprogramma voorjaar 2016 Start in de week van 18 januari Stichting SeniorWeb Stiphout Leslokaal: Dorpsstraat 29, 5708 GC Stiphout tel. 0492 474494 Secretariaat: Voor algemene

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie