Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant"

Transcriptie

1 Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair onderwijs in stadsdeel Centrum, in de periode

2 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in stadsdeel Centrum in Den Haag in de periode Expertisecentrum CultuurSchakel Den Haag Datum: Oktober 2016 Auteur: drs. Peter van der Zant Telefoon: Mailadres: Website: Adres: Bureau ART, Peperstraat 46, 2801 RE Gouda Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

3 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 4 2. Cultuuronderwijs in de scholen in stadsdeel Centrum 5 3. De rol van CultuurSchakel De ambities van de scholen voor de komende jaren Cultuuronderwijs op zijn Haags 19 Bijlage: Cultuurscan Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

4 1. Inleiding De medewerkers van het Expertisecentrum van CultuurSchakel, de cultuurcoaches, voerden in het schooljaar 2013/14 met de meeste scholen voor primair onderwijs in Den Haag een gesprek over cultuuronderwijs op de school. Tijdens dit gesprek vulden de scholen (en/ of de cultuurcoach) een Cultuurscan in met vragen over de toenmalige situatie met betrekking tot cultuuronderwijs en de ambities voor de komende jaren. In opdracht van CultuurSchakel werd een aparte rapportage opgesteld over de scholen die zijn gevestigd in stadsdeel Centrum. In de periode mei tot en met september 2016 namen de cultuurcoaches wederom een Cultuurscan af bij (bijna) alle scholen voor primair onderwijs in Den Haag (zie bijlage). Zo kon een beeld worden verkregen van de ontwikkeling van het cultuuronderwijs bij de scholen in de afgelopen drie schooljaren, mede door het werk van CultuurSchakel. Dit is de eindrapportage over de 31 cultuurscans die in 2016 werden ingevuld door of in direct contact met de scholen die zijn gevestigd in stadsdeel Centrum. Hoofdstuk 2 handelt over het cultuuronderwijs in deze scholen. De huidige stand van zaken wordt vergeleken met die in 2013/14 bij de scholen in stadsdeel Centrum en met die bij. Hoofdstuk 3 beschrijft de rol die CultuurSchakel volgens de scholen in stadsdeel Centrum heeft gespeeld in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs de afgelopen jaren. Hoofdstuk 4 gaat in op de ambities van deze scholen op het terrein van cultuuronderwijs in de komende jaren, hoofdstuk 5 op de resultaten van Cultuuronderwijs op zijn Haags tot nu toe. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

5 2. De huidige situatie m.b.t. cultuuronderwijs Dit hoofdstuk handelt over het cultuuronderwijs in de scholen in stadsdeel Centrum. De huidige stand van zaken wordt waar mogelijk vergeleken met die in 2013/14 en met de andere scholen voor primair onderwijs in Den Haag. Het cultuurplan Het aantal scholen in stadsdeel Centrum dat over een cultuurplan zegt te beschikken is de afgelopen drie jaren gestegen van in 2013/14 naar 5 nu. Bij nog eens van de scholen is het cultuurplan in ontwikkeling. Grafiek 2.1: Beschikt uw school over een cultuurbeleidsplan?, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % 5 33% 7% 7% Ja Nee In ontwikkeling Anders 2013/14 huidige situatie De situatie in stadsdeel Centrum is iets gunstiger dan die bij alle scholen voor primair onderwijs in totaal. Grafiek 2.2: Beschikt uw school over een cultuurbeleidsplan?, vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie % % 35% 2 5% 7% 15% Ja Nee Anders In ontwikkeling Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

6 Bij anders wordt vermeld: Door vertrek icc er en directeur ligt alles stil Zit verwerkt in schoolplan. 68% van de scholen die over een cultuurplan beschikken, geeft aan dat het plan ook wordt uitgevoerd; 5% voert het plan niet uit, doorgaans omdat het plan verouderd is, of voert het slechts gedeeltelijk uit. Grafiek 2.3: Wordt het plan ook uitgevoerd? vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie % 73% 3 26% 2 5% 17% Ja Nee Anders Bij anders wordt vermeld: Gedeeltelijk Wordt gedeeltelijk uitgevoerd Door een directeurswisseling gaan we het cultuurplan zeer stapsgewijs invoeren met paar leerkrachten. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

7 De positie van de icc er Het aantal scholen dat over een of meer interne cultuurcoördinatoren beschikt is in stadsdeel Centrum de afgelopen drie jaar gestegen van 36% naar 63%. Grafiek 2.4: Aanwezigheid interne cultuurcoördinator, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % % 34% 37% 3 2 Een of enkele icc'ers Nee, geen interne cultuurcoördinator Anders 2013/14 huidige situatie Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie bij alle scholen voor primair onderwijs in Den Haag. Grafiek 2.5: Interne cultuurcoördinator aangesteld? vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie % 63% % 28% 2 Een of enkele icc'ers Nee, geen interne cultuurcoördinator Anders 9% alle scholen in Den haag Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

8 Van de interne cultuurcoördinatoren is momenteel 73% gecertificeerd (tegen 64% in 2013/14). Nog eens 9% volgt momenteel de icc-cursus en zal dus over enige tijd gecertificeerd zijn (grafiek 2.4). Grafiek 2.6: Is ICC er gecertificeerd? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % 73% 4 36% % 9% 4% Ja Nee Volgt cursus Anders 2013/14 huidige situatie In vergelijking met zijn icc ers in stadsdeel Centrum iets vaker gecertificeerd (grafiek 2.7). Grafiek 2.7: Is ICC er gecertificeerd? vergeleken met, huidige situatie % % 2 14% 9% 4% 5% Ja Nee Volgt cursus Anders Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

9 In vergelijking met 2013/14 is het aantal uren waarover een icc er beschikt gemiddeld in stadsdeel Centrum enigszins gedaald (grafiek 2.8); 32% van de icc ers beschikt over maximaal 40 uur per jaar voor het uitvoeren van de taak; 16% heeft zelfs geen specifieke uren beschikbaar en verricht deze taken vanuit de niet-lesgebonden uren. Grafiek 2.8: Aantal uren voor de icc er, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % 4 35% 3 25% 2 15% 5% 47% 44% 31% 25% 16% 16% 16% 5% Geen < >40 anders 2013/14 huidige situatie In vergelijking met hebben veel meer icc ers in stadsdeel Centrum meer dan 40 uur per jaar ter beschikking (47% vs. 23%). Grafiek 2.9: Aantal uren voor de icc er, stadsdeel Centrum vergeleken met, huidige situatie 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 47% 34% 22% 23% 16% 17% 16% 16% 5% 4% Geen < >40 anders Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

10 Het budget voor cultuuronderwijs In 2013/14 had 52% van de scholen het toenmalige standaardbedrag van 10,90 euro per leerling beschikbaar voor cultuuronderwijs. Dit bedrag is inmiddels door het Rijk verhoogd naar 11,64 euro per leerling in de Prestatiebox Primair Onderwijs. Nu geeft 84% van de scholen aan dit bedrag beschikbaar te hebben voor cultuuronderwijs. Vaak wordt dit bedrag nog aangevuld uit de ouderbijdragen of uit het LKP-budget of incidentele fondsen (grafiek 2.10). Grafiek 2.10: Budget beschikbaar voor cultuuronderwijs, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % 84% 10,90/ 11,64 euro per leerling 7% 3% Een ander bedrag per leerling Een totaalbedrag voor de school 17% 3% 3% Er is geen specifiek budget Anders 2013/14 huidige situatie In vergelijking met hebben relatief iets meer scholen in stadsdeel Centrum 11,64 euro per leerling beschikbaar (grafiek 2.11). Grafiek 2.11: Budget beschikbaar voor cultuuronderwijs, stadsdeel Centrum vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie % 67% 10,90/ 11,64 euro per leerling 3% 11% 11% 7% Een ander bedrag per leerling Een totaalbedrag voor de school 6% 3% 3% 5% Er is geen specifiek budget Anders/ onbekend Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

11 Bij de school die een ander bedrag per leerling heeft, bedraagt het budget 30,90 euro per leerling (bij is dat gemiddeld 22,00 euro). Indien er een totaalbedrag voor de school is, bedraagt dit in stadsdeel Centrum gemiddeld euro (bij gemiddeld euro). Deze bedragen zijn exclusief de subsidie die de gemeente Den Haag met ingang van het schooljaar 2016/17 beschikbaar stelt voor activiteiten in het kader van het programma Schoolvoorstellingen & Bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties voor Primair Onderwijs. Vakleerkrachten In vergelijking met wordt er in stadsdeel Centrum iets meer gebruik gemaakt van vakleerkrachten voor kunst en cultuur (grafiek 2.12). Grafiek 2.12: Zet uw school structureel vakleerkrachten in? vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie 7 65% 6 54% % 42% 3% Ja Nee Anders 4% Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

12 Er wordt vooral gebruik gemaakt van vakleerkrachten voor muziek, beeldende kunst, theater en dans (grafiek 2.13). Grafiek 2.13: Inzet van vakleerkrachten per kunstdiscipline, als percentage van het aantal scholen dat vakleerkrachten inzet voor kunst en cultuur, stadsdeel Centrum vergeleken met alle scholen in Den Haag, huidige situatie muziek theater cultureel erfgoed mediacultuur dans literatuur beeldende kunst, design, architectuur anders % In 2013/14 maakte ruim de helft van de scholen (53%) gebruik van het Cultuurmenu; dit aantal is gedaald naar 43% thans (grafiek 2.14). Grafiek 2.14: Maakt uw school gebruik van het Cultuurmenu? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 2013/ % Ja 43% 2013/14 huidige situatie Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

13 Dat is vergelijkbaar met de deelname aan het Cultuurmenu bij (grafiek 2.15). 1 Grafiek 2.15: Maakt uw school gebruik van het Cultuurmenu? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met % Ja 46% Sinds 2016/17 geeft de gemeente Den Haag een financiële impuls aan Haagse basisscholen voor het bezoeken van culturele instellingen d.m.v. de subsidieregeling Schoolvoorstellingen & Bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties voor primair onderwijs. In 2013/14 maakte eveneens ruim de helft van de scholen (62%) gebruik van het oude programma Schoolvoorstellingen. Aan het nieuwe programma Schoolvoorstellingen & Bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties voor primair onderwijs neemt thans 97% deel (grafiek 2.16). 1 De deelnamepercentages aan Cultuurmenu en het nieuwe programma Schoolvoorstellingen & bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties op basis van de Cultuurscans kunnen enigszins afwijken van de officiële deelnamecijfers, omdat er scholen zijn die niet door CultuurSchakel worden ondersteund -dus waar geen cultuurscan ingevuld is- maar die wel deelnemen aan deze programma's (zoals enkele particuliere en internationale scholen). Bovendien worden in de officiële deelnamecijfers soms meerdere locaties van één school als aparte deelnemers opgevoerd, terwijl er maar 1 Cultuurscan voor deze school is ingevuld. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

14 Grafiek 2.16: Maakt uw school gebruik van het nieuwe programma Schoolvoorstellingen & Bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met deelname programma Schoolvoorstellingen in 2013/ % % Ja 2013/14 huidige situatie Dat is nog meer dan bij (grafiek 2.17). Grafiek 2.17: Maakt uw school gebruik van het programma Schoolvoorstellingen & Bezoek aan musea en tentoonstellingslocaties? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met alle scholen in Den Haag % Ja 86% Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

15 Ruim helft van de scholen in stadsdeel Centrum (57%) geeft aan extra subsidie te ontvangen voor cultuuronderwijs en/ of culturele activiteiten; dat is nog iets meer dan gemiddeld bij alle scholen in Den Haag (grafiek 2.18). Grafiek 2.18: Ontvangt de school extra subsidie voor cultuuronderwijs/ culturele activiteiten? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met 6 58% 56% 54% 52% 5 48% 46% 44% 42% 4 57% 49% De scholen noemen vooral gemeentelijke subsidies (brede buurtschool, verlengde schooldag, LKP, zomerscholen) en de subsidie CultuurSchakel (extra impuls cultuuronderwijs). Slechts enkele scholen noemen een ander fonds of een andere subsidiegever: Fonds Cultuurparticipatie (2x), Fonds 1818 (1x) en Rotary (1x). Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

16 3. De rol van CultuurSchakel Veel scholen in stadsdeel Centrum hebben de afgelopen jaren ondersteuning gekregen van CultuurSchakel. In 83% van de gevallen betrof dat advisering over culturele activiteiten, cultuuronderwijs, praktische zaken e.d.; in 57% van de gevallen ging het (ook) om ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en/of het ontwikkelen van een cultuurplan, in 43% van de gevallen (ook) om scholing van een of meer interne cultuurcoördinatoren, in 37% van de gevallen (ook) om bemiddeling tussen vraag en aanbod (grafiek 3.1). Grafiek 3.1: Heeft de school de afgelopen jaren ondersteuning gekregen van CultuurSchakel? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met ondersteuning bij ontwikkelen visie/ cultuurplan scholing van interne cultuurcoördinator bemiddeling tussen vraag en aanbod advisering over activiteiten, cultuuronderwijs e.d. anders Sommige scholen noemen nog andere vormen van ondersteuning, zoals: Review COH Theater Wellicht dat er met de nieuwe ontwikkelingen/de toekomstige Steve Jobs school ondersteuning gewenst ontwikkelschool voor COH interdisciplinair review van COH discipline Beeldend Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

17 Twee derde van de scholen in stadsdeel Centrum (67%) geeft aan dat deze ondersteuning (in enige of zelfs in hoge mate) heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de school (grafiek 3.2). Grafiek 3.2: Heeft deze ondersteuning bijgedragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op uw school? Huidige situatie stadsdeel Centrum 22% 26% 11% 41% in hoge mate in enige mate in geringe mate niet of nauwelijks De scholen die vinden dat de ondersteuning slechts in geringe mate (of zelfs niet of nauwelijks) heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs, geven vrijwel alle aan dat dit niet zozeer aan CultuurSchakel lag maar aan de school zelf: De prioriteiten van onze school lagen op een ander vlak i.v.m. ontbreken bestendige directie Er is een directeurs wisseling geweest waardoor het contact een jaar heeft stil gelegen. Er waren andere prioriteiten. De school gaat dit jaar tijdelijk verhuizen i.v.m. met nieuwbouw. School houdt dit bewust af i.v.m. focus op taal/rekenen en opbrengsten en gedrag van leerlingen Icc'er is weg, tijdelijke directie heeft geen aandacht voor cultuuronderwijs. School kan weer van voor af aan beginnen Onze school heeft andere prioriteiten, wij hopen in 17/18 meer aandacht aan verbinding LKP en cultuur te kunnen leggen. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

18 4. De ambities van de scholen Gevraagd naar de gewenste situatie de komende jaren blijken veel scholen in stadsdeel Centrum (in vergelijking met de huidige situatie) meer structurele relaties te willen leggen met de kerndoelen, de thema s in de school, de prioriteiten van de school (zoals taal) en methodes voor andere vakken. Ook wil 46% van de scholen de leerlingen beter volgen en/ of beoordelen op het gebied van cultuuronderwijs (grafiek 4.1). Grafiek 4.1: Mate waarin structurele relaties worden gelegd bij de culturele activiteiten met kerndoelen, methodes en thema s, huidige situatie en gewenste situatie stadsdeel Centrum De kerndoelen Methodes voor kunstzinnige oriëntatie Methodes voor andere vakken Thema s in de school Prioriteiten van de school Toetsen van leerlingen Op andere wijze volgen of beoordelen van leerlingen huidige situatie door scholen gewenste situatie Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

19 5. Cultuuronderwijs op zijn Haags Aan alle scholen werden vijf stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de doelen van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Respondenten konden ook dit keer een score van 1 tot en met 7 kiezen, waarbij 1 stond voor niet van toepassing, 7 voor geheel van toepassing en alle andere cijfers tussenposities vormden. Uit de scores blijkt dat met name op het gebied van nascholing nog veel valt te verbeteren (tabel 5.1). Tabel 5.1: Gemiddelde scores op stellingen over inhoud van cultuuronderwijs, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met Score stadsdeel Centrum Score alle scholen in Den Haag Bij elke culturele activiteit kijkt onze school wat de relevantie is voor de school en hoe de inhoud aansluit bij het gehele onderwijsprogramma. 4,2 4,5 Onze school legt relaties tussen de culturele activiteiten op school en buitenschoolse culturele activiteiten (d.w.z. culturele activiteiten op school buiten de reguliere lesuren) 2,8 3,3 Onze leerkrachten zijn zich bewust van de mogelijkheden die de culturele omgeving aan hen biedt. 3,5 3,9 Onze leerkrachten volgen nascholing op het gebied van cultuuronderwijs 2,2 2,2 Onze school bespreekt met culturele instellingen/ aanbieders hoe de inhoud van hun aanbod bijdraagt aan het nastreven van doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingen. 3,1 3,0 Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

20 Ongeveer de helft van de scholen zegt nu van een of meer leerlijnen gebruik te maken bij cultuuronderwijs (grafiek 5.2). Grafiek 5.2: Maakt school gebruik van een of meer leerlijnen bij cultuuronderwijs? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met % 52% 4 37% 3 27% % Ja Nee Anders Het meest worden leerlijnen gebruikt voor muziek, theater, dans en beeldende kunst (grafiek 5.3). Grafiek 5.3: Voor welke discipline is er een leerlijn?, huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met leerlijn muziek leerlijn beeldende kunst leerlijn theater leerlijn dans leerlijn erfgoed leerlijn mediacultuur leerlijn literatuur leerlijn kunst algemeen/ interdisciplinair anders % Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

21 In meer dan de helft van de gevallen betreft de leerlijn een aparte lesmethode. Bij 21% van de scholen die een of meer leerlijnen gebruiken, betreft het een leerlijn van Cultuuronderwijs op zijn Haags (grafiek 5.4). Grafiek 5.4: Waar bestaat/ bestaan leerlijnen uit? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met aparte methode leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags leerlijn Leer Kansen Profielschool leerlijn Kunstmagneetschool anders Bij anders wordt vaak genoemd dat (vak)leerkrachten zelf een leerlijn hebben ontwikkeld. Bijna twee derde van de scholen zegt op de hoogte te zijn van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Grafiek 5.5: Op de hoogte van COH? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met alle scholen in Den Haag % 57% % 3 2 Ja Enigszins Nee 13% Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

22 53% van de scholen is betrokken bij COH, ofwel als ontwikkelschool (7%), ofwel als reviewschool (13%) ofwel op andere wijze (33%). Grafiek 5.6: Bent u betrokken bij COH? huidige situatie stadsdeel Centrum vergeleken met alle scholen in Den Haag % % % 2 7% 9% 13% 11% 13% ja, als ontwikkelschool ja, als reviewschool ja, op andere manier nee Bij op andere manier wordt gemeld: School gaat in 16/17 met hele team thema Identiteit met beeldend en muziek uitproberen wil in 16/17 onderzoeken of het aansluit bij LKP gaan in 16/17 testen of COH binnen de themaweken past de ICCer is ook lid van de Ontwerpgroep en de school gaat onderzoeken hoe COH aansluit bij IPC. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

23 SCAN CULTUURONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS DEN HAAG 2016 Naam school : Naam contactpersoon voor cultuuronderwijs: 1. Beschikt de school over een schriftelijk vastgelegd cultuurplan? 0 Ja 0 Ja, in ontwikkeling 0 Nee 0 Anders, nl Zo ja, wordt dit cultuurplan ook uitgevoerd? 0 Ja 0 Nee 0 Anders, nl 2. Heeft de school een interne cultuurcoördinator (icc er) aangesteld? 0 Ja, de school heeft een of meer icc er(s) 0 Ja, de functie van icc er maakt deel uit van de LKP-coördinatie 0 Nee, de school heeft geen interne cultuurcoördinator 0 Anders, nl... Zo ja, is deze interne cultuurcoördinator gecertificeerd? 0 ja 0 nee 0 volgt momenteel cursus 0 anders, nl Zo ja, heeft de interne cultuurcoördinator speciale taakuren ter beschikking? 0 0 uur/ geen speciale taakuren uur per jaar uur per jaar uur per jaar uur per jaar 0 > 100 uur uur per jaar 0 anders, namelijk 3. Welk budget heeft de school in het schooljaar 2015/ 16 voor cultuuronderwijs? euro per leerling 0 Een ander bedrag per leerling, namelijk.. per leerling 0 Een totaalbedrag voor de school, namelijk.. 0 Er is geen specifiek budget 0 Anders, namelijk Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

24 4. Maakt de school structureel gebruik van de inzet van vakleerkrachten op het gebied van kunst en cultuur? 2 0 ja 0 nee 0 anders, nl. Zo ja, voor welke vakgebieden worden vakleerkrachten ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk) 0 Muziek 0 Theater 0 Cultureel erfgoed 0 Mediacultuur 0 Dans 0 Literatuur 0 Beeldende kunst, design, architectuur 0 Anders, nl. 5. Maakt de school gebruik van het Cultuurmenu? 0 ja 0 nee 0 school gaat op eigen gelegenheid 6. Neemt de school deel aan het programma Schoolvoorstellingen? 0 ja 0 nee 0 school koopt zelf voorstellingen in 7. In hoeverre legt de school momenteel bij de culturele activiteiten relaties met De kerndoelen (o.a. voor kunstzinnige oriëntatie) Methodes voor kunstzinnige oriëntatie Methodes voor andere vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie e.d.) structureel incidenteel nooit weet niet Thema s in de school Prioriteiten van de school (bijv. taal) Toetsen van leerlingen Op andere wijze volgen of beoordelen van leerlingen Nog iets anders, nl. 2 Het gaat hierbij om structurele inzet van leerkrachten, gedurende het schooljaar of bijvoorbeeld jaarlijks in een projectweek of in het kader van LKP. Het gaat niet om de inzet van vakleerkrachten in het kader van de Verlengde Schooldag. Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

25 8. In hoeverre wil de school de komende jaren bij de culturele activiteiten relaties leggen met De kerndoelen (o.a. voor kunstzinnige oriëntatie) Methodes voor kunstzinnige oriëntatie Methodes voor andere vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie e.d.) structureel incidenteel nooit weet niet Thema s in de school Prioriteiten van de school (bijv. taal) Toetsen van leerlingen Op andere wijze volgen of beoordelen van leerlingen Nog iets anders, nl. 9. Maakt de school gebruik van een of meerdere leerlijnen bij cultuuronderwijs? 0 ja 0 nee 0 anders Zo ja, voor welke disciplines is er een leerlijn? 0 kunst algemeen/ interdisciplinair 0 literatuur 0 theater 0 dans 0 muziek 0 beeldende kunst 0 erfgoed 0 mediacultuur 0 anders, nl.. Zo ja, waar bestaat/ bestaan deze leerlijn(en) uit? 0 aparte methode 0 leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) 0 leerlijn in het kader van Leer Kansen Profiel school 0 leerlijn Kunstmagneetschool 0 anders, nl. Toelichting: Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

26 10. Kunt u aangeven in welke mate de vijf onderstaande uitspraken van toepassing zijn op uw school? (Graag cijfer omcirkelen 1 = helemaal niet van toepassing, 7 = geheel van toepassing, alle andere cijfers vormen tussenposities) a. Bij elke culturele activiteit kijkt onze school wat de relevantie is voor de school en hoe de inhoud aansluit bij het gehele onderwijsprogramma. (Helemaal niet van toepassing) (geheel van toepassing) b. Onze school legt relaties tussen de culturele activiteiten op school en buitenschoolse culturele activiteiten (d.w.z. culturele activiteiten op school buiten de reguliere lesuren) (Helemaal niet van toepassing) (geheel van toepassing) c. Onze leerkrachten zijn zich bewust van de mogelijkheden die de culturele omgeving aan hen biedt. (Helemaal niet van toepassing) (geheel van toepassing) d. Onze leerkrachten volgen nascholing op het gebied van cultuuronderwijs (Helemaal niet van toepassing) (geheel van toepassing) e. Onze school bespreekt met culturele instellingen/ aanbieders hoe de inhoud van hun aanbod bijdraagt aan het nastreven van doelstellingen m.b.t. de ontwikkeling van de leerlingen. (Helemaal niet van toepassing) (geheel van toepassing) 11. Heeft de school de afgelopen jaren ondersteuning gekregen van CultuurSchakel? 0 ondersteuning bij ontwikkelen visie/ cultuurbeleidsplan 0 scholing van interne cultuurcoördinator 0 bemiddeling tussen vraag en aanbod 0 advisering over activiteiten, cultuuronderwijs, praktische zaken e.d. 0 anders, nl. In hoeverre heeft deze ondersteuning bijgedragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op uw school? 0 in hoge mate 0 in enige mate 0 in geringe mate 0 niet of nauwelijks Kunt u hieronder uw antwoord toelichten? Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

27 12. Bent u bekend met Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)? 0 ja 0 enigszins 0 nee Zo ja, bent u betrokken bij Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)? 0 ja, als ontwikkelschool 0 ja, als reviewschool 0 ja, op een andere manier, nl 0 nee 13. Ontvangt de school extra subsidie voor cultuuronderwijs/ culturele activiteiten? 0 ja 0 nee Zo ja, van welke instantie(s)/ fonds(en)? Dit was het! Bedankt! Bureau ART Cultuuronderwijs bij de scholen in stadsdeel Centrum,

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode 2013-2016 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Het verschil

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Den Haag Eindrapportage over de Cultuurscans, afgenomen door medewerkers van het Expertisecentrum Cultuureducatie van Cultuurschakel Den Haag,

Nadere informatie

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland November 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland Samenvatting en conclusies FleCk, Expertisecentrum

Nadere informatie

Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst

Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst Januari 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in opdracht van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Resultaten na het eerste jaar Monitoring en evaluatie: In hoeverre zijn de doelen van CemK Drenthe behaald? Doelen: De Drentse scenario s Realiseer de doelstellingen

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren 217-22 1. TOELICHTING Welkom bij Mijn Fonds. U kunt hier een subsidieaanvraag doen voor Impuls Muziekonderwijs. De regeling Basis voor de beoordeling

Nadere informatie

De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie

De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie december 2013 Bureau ART Peter van der Zant De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever:

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 1. PRAKTISCHE GEGEVENS 2.1 GEGEVENS HOOFDCONTACTPERSOON Vul hier ontbrekende, aanvullende of afwijkende gegevens in Voornaam* Tussenvoegsel

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS CULTUUREDUCATIE EN FINANCIËN PRIMAIR EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COLOFON Cultuurmij Oost Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem 026 3519029 info@cultuurmijoost.nl www.cultuurmijoost.nl Auteur: Reineke De Vries

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Cultuureducatie op Brabantse scholen voor PO en VO 2015 met een vergelijking tussen PO scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper KPC Groep Ria

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES

ICC-CURSUSSEN EN -MODULES ICC-CURSUSSEN EN -MODULES IN DRENTHE Cultuurcoördinator worden of je als ICC-er verder verdiepen in cultuureducatie? Lees alles over de mogelijkheden voor (bij-)scholing! Cursus Interne Cultuurcoördinator

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 15 oktober 2015

Informatiebijeenkomst 15 oktober 2015 Informatiebijeenkomst 15 oktober 2015 Donderdag 15 oktober kwamen verschillende culturele aanbieders uit Den Haag samen in theater De Vaillant voor een informatiebijeenkomst over het project Cultuuronderwijs

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Gemeenteblad nr. 583304 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 januari 2016 Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Collegebesluit van 19 januari 2016 Burgemeester

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

1. Is cultuureducatie belangrijk op uw school?

1. Is cultuureducatie belangrijk op uw school? Pagina 1 van 19 1. Is cultuureducatie belangrijk op uw school? Niet 4% Zeer 42% Redelijk 54% Zeer Redelijk Niet Pagina 2 van 19 3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel uur in de maand per groep aan cultuureducatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Beleidsplan cultuur-educatie OBS t Busseltje 2010-2015

Beleidsplan cultuur-educatie OBS t Busseltje 2010-2015 Beleidsplan cultuur-educatie OBS t Busseltje 2010-2015 1 Inhoud 1. Visie op cultuureducatie in de school 3 Visie op leren en ontwikkeling Onze visie op cultuureducatie Aansluiting bij het onderwijskundig

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit. nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe

Cultuureducatie met Kwaliteit. nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe Cultuureducatie met Kwaliteit nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe juni 2013 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 3 2. Inleiding en vraagstelling 9 2.1 Methode 12 3. Onderzoeksresultaten en analyse

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Datum rapport: 25 nov 2014 Opgesteld door Yvette van Rijswick, Stichting Doejemee Inleiding De Werkgroep Cultuureducatie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo Programma van Toetsing en Afsluiting 4 havo 2014 2015 Inhoudsopgave CKV pag 3 Lichamelijke opvoeding pag 5 Het examenreglement is te vinden op de Huygens website. 2 Programma van ing en afsluiting voor

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16)

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16) Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (Peiling 2015/16) Sardes Joke Kruiter Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Marjolein Bomhof

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Welkom Introductie CultuurSchakel

Welkom Introductie CultuurSchakel Op 17 oktober jl. vond op uitnodiging van de gemeente Den Haag een kennismakingsbijeenkomst plaats voor de basisscholen in Den Haag en de cultuurcoaches van CultuurSchakel Tijdens een inspirerende bijeenkomst

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie

Koplopers Volgers Achterblijvers. Leidschendam-Voorburg. Grafiek 1. Percentage koplopers, volgers en achterblijvers landelijk versus lokale situatie 1 Trias onderzocht de mate van verankering van cultuuronderwijs onder schooltijd op de 21 basisscholen in de gemeente. Leidraad voor de interviews en de analyse vormde de landelijke Monitor cultuuronderwijs

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo

Programma van Toetsing en Afsluiting. 4 havo Programma van Toetsing en Afsluiting 4 havo 2016 2017 Inhoudsopgave CKV pag 3 Lichamelijke opvoeding pag 5 Het examenreglement is te vinden op de Huygens website. 2 Programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Katern Primair Onderwijs Openbare Basisschool Bos en Vaart

Katern Primair Onderwijs Openbare Basisschool Bos en Vaart Katern Primair Onderwijs Openbare Basisschool Bos en Vaart Bulletin Cultuur & School #48, juli 2007 fotografie: Jochem Jurgens 2 tekst: Maaike Severijnen Openbare Basisschool Bos en Vaart Als het team

Nadere informatie

Verslag netwerkbijeenkomst ICC-Alumni

Verslag netwerkbijeenkomst ICC-Alumni Verslag netwerkbijeenkomst ICC-Alumni Remember the good times op de NDSM-werf - 15 mei 2014 Op donderdag 15 mei vond de tweede netwerkbijeenkomst voor ICC-Alumni plaats. De bijeenkomst was op de NDSM-werf.

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de dames C.H.C. Bogers en J.S. Rambaran en de heer A.J.F. Kapteijns sv 2011.223 RIS 180210 Regnr. BOW/2011.260 Den Haag, 24 mei 2011

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3 Vak: Frans Geen schoolexamens (min.) Herkansbaar? Vak: Duits Geen schoolexamens (min.) Herkansbaar? Vak: Engels Leesdossier (1 boek) (min.) Herkansbaar? Uiterlijke inleverdatum donderdag 25 juni 2015 voor

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Motivatie voor invulling onderwijs

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur Bijlage 5 Kunst- en Cultuureducatie op de Joop Westerweelschool Beleidsplan Kunst en Cultuur Juni 2009 Joop Westerweelschool ondernemend in cultuur 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan kunst en cultuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kunstzinnige oriëntatie in beeld. Marleen van der Lubbe Adriana Nichting

Kunstzinnige oriëntatie in beeld. Marleen van der Lubbe Adriana Nichting Kunstzinnige oriëntatie in beeld Marleen van der Lubbe Adriana Nichting Peilingsonderzoek - Van 1987 2014 door Stichting Cito in opdracht van OCW - In 2014 regie naar de inspectie -> Peil.onderwijs Jaarlijkse

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Cultuureducatie met vitamines

Cultuureducatie met vitamines Cultuureducatie met vitamines Plan van het primair onderwijs Hoogeveen Cultuureducatie met kwaliteit 2013/2014 en 2014/2015 Stuurgroep Cultuurmenu Hoogeveen, april 2013 0 1. Inleiding De Stuurgroep Cultuurmenu

Nadere informatie