Ronde Tafel Verkeer en Alcohol, 11 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ronde Tafel Verkeer en Alcohol, 11 december 2013"

Transcriptie

1 Rnde Tafel Verkeer en Alchl, 11 december 2013 Aanwezig: Filip De Sager (drugcördinatr Stad Gent, mderatr), Alex De Graeve (Plitiezne Gent), Ann Flaveau (parket Gent), Tim Jiris (Hreca Vlaanderen), Lieselt De Neve (vzw Jng), Rudy Gssens (CGG Eclips), Maryline Tch (CGG Eclips), Bart Inghelbrecht (hrecacach Stad Gent) en Inge De Rse (Gezndheidsdienst, verslaggever) DEEL 1. WAT GEBEURT ER REEDS EN WAT ZIJN DE KNELPUNTEN? Plitie (Alex De Graeve) De plitie vert al jaren alchlcntrles in kader van de BOB-campagne uit. Plitie werkt (tppririteit) nu gerichter naar plaats en tijd. Vral de drgangsrutes (Damprt en steenwegen) in en naar Gent wrden gecntrleerd in het weekend en s nachts. Overtredingspercentage = 6,5 % Levert veel cijfermateriaal aan vr cmmunicatie. De laatste jaren is ng meer inzet p alchlen hreca gerelateerde cntrles. Werkt samen met het parket en de bestuurlijke verheid zals BIVV en Prvincie. Verleent steeds haar medewerking aan campagnes van actren rnd verkeersveiligheid. De fcus ligt nu teveel p de alchlcntrles van de plitie. Betere afstemming tussen de verschillende rganisaties: de andere actren hebben een te beperkte inbreng. Z zu de bv. de hreca ng meer kunnen inzetten p preventie gekppeld aan middelen. Veel initiatieven zijn niet geïntegreerd. Parket (Ann Flaveau) Het parket van Gent vert mmenteel ng geen alternatieve straffen uit. In Dendermnde en Brugge is men strikter en staat men meer pen vr alternatieve straffen. In Gent zijn de rechters m ngekende redenen ng niet gemtiveerd. Onduidelijke verkeerswetgeving. Parket is k vrstander van Nultlerantie (gaat enkel ver chauffeurs en fietsers, wat niet wil zeggen dat anderen niet mgen drinken) Recidieven meten testen ndergaan, zwel medische en fysische maar het parket heeft geen zicht p resultaat daarvan. Wat is de rzaak van hge aantal recidieven? Hreca (Tim Jiries) Werken mee aan Quality Nights en BOB-campagne.

2 Organiseren wrkshps rnd alchlvrije ccktails. De verkeerswetgeving is nduidelijk. Alchl det de remming afnemen waardr, al na geringe cnsumptie de gede vrnemens wegvallen (bv. studenten die dan tch niet blijven slapen p kt en met de aut naar huis rijden). Nultlerantie vlgens het vrbeeld van Scandinavië is de beste, simpelste en duidelijkste plssing. Geldbetes zijn niet effectief; ze wrden vergeten met de tijd. VZW Jng (Lieselt De Neve) Vzw Jng werkt preventief rnd alchlgebruik binnen haar eigen werking, bv. he gedragen p een feest. Jng prbeer zveel mgelijk hun jngeren te infrmeren bv. met nakende feestperide. Meewerken aan bestaande campagnes.a. BOB-campagne, Zatte Btten affiches phangen. Via gezndheidsprjecten prbeert vzw Jng preventief te werken rnd het thema: Geznde befkick, werken rnd veerkracht, Binge drinking (vral sterke dranken) gebeurt vral binnen vriendenkringen want in de jeugdhuizen wrdt geen alchl tegestaan De jngeren van vzw Jng zijn vral van allchtne afkmst. Binnen hun cultuur is alchl verbden waardr alles meer in den duik gebeurt waardr ze hun grenzen sneller gaan verleggen met vermatig gebruik tt gevlg. CGG Eclips (Rudy Gssens en Maryline Tch) Alchlpreventie vr schlen, jeugd en werknemers is kerntaak van de preventiewerkers CGG Eclips is heel actief in de schlen. Schlen vinden, in tegenstelling tt vreger, hun imag heel belangrijke en staan nu zeer pen vr preventielessen m.b.t. middelengebruik. Organiseert samen met LPV en GZD en het Pakt (art. 117) de intersectrale infrmatiereeks Gent drinkt wijs. Integratie van de Zatte Btten campagne binnen preventieve acties in verschillende sectren. Werkt mee aan Quality Nights. Infrmeren cliënten ver belang van alchlpreventie in verkeer. Er is ng te weinig aanbd ver alchl en verkeer in de 2 e graad van het secundair nderwijs. De 2 e graad neemt ng niet deel aan het gemtriseerd verkeer maar is wel heel kwetsbaar als fietser en/f vetganger. Het is belangrijk m daarp in te spelen vanuit het eigen gedrag en

3 vigerende wetgeving. Met een pen geest en niet vanuit een afschrikwekkende benadering. Dit kan eventueel gekppeld wrden aan behalen van het rijbewijs in de 3 e graad. Geen specifiek thema dus heft meer aandacht. Gezndheidsdienst (Inge De Rse) Cördineert de stuurgrep Alchlpreventie. Cördineert de interne werkgrep alchlpreventie interne werkvler Stad Gent Werkte zatte btten campagne uit samen met LPV en CGG Eclips. Organiseert samen met LPV en CGG Eclips en het Pakt (art. 107) de intersectrale infrmatiereeks Gent drinkt wijs. Er zijn reeds veel acties rnd alchl maar die zijn meestal niet p elkaar afgestemd. De verschillende actren en verheden kennen elkaars acties en werking te weinig. Er wrdt ng te weinig ingezet p het vrmen van een lange termijn visie. Dienst Lkale Preventie en Veiligheid (Bart Inghelbrecht) Werkte nieuw Drugbeleidsplan uit waarvan alchlpreventie een van de speerpunten is. Is lid van de stuurgrep alchlpreventie. LPV werkte Zatte Btten campagne uit samen met Gezndheidsdienst en CGG Eclips Werkt mee aan Quality Nights. Det aan alchlsensibilisatie tijdens Gentse Feesten, 10 days ff, I Techn. Werkte vestigingswet en vergunningsplicht vr nachtwinkels uit. Happy hurs van smmige hrecazaken (cafés) uit bepaalde znes zijn gericht p 12 tt 14 jarigen (schlieren uit te buurt)! Dit staat haaks p de cijfers van de VAD. Er wrdt te weinig ingezet p cntrle en berisping van uitbaters. De cntrleurs van het FOD Vlksgezndheid (2 vr Ost-Vlaanderen) zijn nderbemand waardr de pakkans zeer klein is. De link tussen preventie en repressie is te zwak. Alchl is te gedkp en wrdt veel verkcht dr nachtwinkels en benzineshps. Er is te weinig wetgeving rnd de verkp van alchl in de nachtwinkels en benzineshps (in Amerika mag er tussen 9 u s avnds en 4 uur s mrgens geen alchl verkcht wrden). Het succes van Quality Nights is afhankelijk van de gdwill van de uitbaters. Er is van verheidswege te weinig druk. QN wrdt meer en meer geïntegreerd in het Gentse wat dan weer het imag van de Stad bevrdert.

4 CONCLUSIE DEEL 1 Er gebeurt reeds veel rnd preventie maar dit is te weinig zichtbaar en wrdt te weinig afgestemd tussen partners en verschillende niveaus (lkaal/ Vlaamse verheid/federale verheid). Vaak uit het niet weten van elkaar. De huidige verkeerswetgeving is nduidelijk. Nultlerantie is de beste plssing. Alchl is te gedkp en er is meer wetgeving ndig vr de nachtwinkels en benzineshps. DEEL 2. KANSEN, MOGELIJKHEDEN EN DROOMBEELD Wetgeving en handhaving Uitbreiding van de (Vlaamse) wetgeving rnd als ndersteuning van de preventieve link. Duidelijke wetgeving met zuivere regels en zinnige sancties (geen geldbetes). Nultlerantie van alchl in verkeer Alchlverkp in handen van de staat zals het Scandinavisch mdel. Handhaving en repressie zijn ndig als stk achter de deur. Meer cntrle van uitbaters rnd wetgeving -14/-16. Geen alchlverkp meer in nachtwinkels en benzinestatins. Meer middelen vr handhaving en lkale wetgeving mits gede dssierpbuw (bv. rnd alchlverbd p Gentse feesten). Meer druk uitefenen naar hgere verheden rnd wetgeving (rnd alchlverbd in benzinestatins en nieuwe acties bruwerijen, prijssetting, ). Mgelijke alternatieve straffen: verplichte begeleiding; werkstraf in revalidatiecentrum; verkeerslessen vr recidivisten. Cnfrntatie met verkeerslachtffers. Vrzien van middelen vr het investeren van lesgevers van het BIVV. Recidieven laten vrkmen bij gerechtsarts vr een nderzek p rijgeschiktheid (tijdelijk f permanent rijverbd) Bij melding van risicchauffeurs, dktersattest laten vrleggen. Oprichten van een alchlbehandelingskamer naar analgie van drugbehandelingskamer. Dit is nu meilijk haalbaar mwille van de vlugge verjaring van verkeersvertredingen (deze vervallen binnen een jaar ), dit in tegenstelling tt drugsfeiten. Intensief middelen blijven inzetten vr cntrles p zwarte plaatsen (juiste lcatie en tijdstip): pakkans vergrten. Uitgaansleven vrzien in specifieke znes ( bijv. Overprt en Vlasmarkt => Quality Nights), afbuwen in andere znes. Verver Inzetten p betaalbare alternatieve verversmiddelen zals nachtbussen tijdens de Gentse Feesten en taxi s met demcratische prijzen vr jngeren. Samenwerking bevrderen tussen taxibedrijven en hreca.

5 Cmmuniceren ver taxi s (twee bedenkingen => 1. in Gent zijn ze betaalbaar maar zijn ze k betruwbaar? 2. Taxisegment buiten Gent is prblematisch). Rl van de Respnsible Yung Drivers? De schaduwkant van gedkp alternatief verver is: de maar p, als je niet rijdt mag je te pletter drinken. Preventie Alchl prminenter als thema p de agenda plaatsen (ng teveel gedgbeleid). Attitudeverandering is mgelijk dr psitief te belnen (bv. via autverzekering f d.m.v. gadgets zals de BOB-sleutel die zeer gegeerd is). Brengen van getuigenissen dr zwel slachtffers als daders. Druk verhgen bij uitbaters en k gdwill uitbaters verhgen dr in te spelen p belang van het imag (imag is passe-partut vr preventie). Uitwerken van preventieve gezndheidsprjecten waar alchl een plaats kan in vinden. Meer sensibilisering in beeldvrm creëren (bv. waarschuwingssymbl plaatsen p drankjes rnd niet rijden nder invled naar analgie van symbl niet geschikt vr zwangere vruwen ). Media aandacht vr ddelijke ngevallen als gevlg van rijden nder invled heeft grte impact (cfr. ddelijk ngeval in september aan de Zuid). Zwel mikken p vlwassenen als jngeren. Jngeren kunnen bereikt wrden via rlmdellen bij begeleiders en uders (gaan naar bepaalde lcaties, zelfbeheersing). Zeker inzetten p laatste graad secundair nderwijs (vreg geneg). Pedaggische benadering tepassen dr bv. jngeren hun ervaringen laten uitleggen aan jngeren met prblematisch gebruik ( peer educatin ). Vlwassenen: extra aandacht vr 45-plussers (.a. via getuigenissen tijdens wrkshps vr bedrijven) en specifieke settings zals sprtverenigingen (waar ng veel uders nder invled rijden). Ok aandacht schenken aan risicberepen dr.a. het geven van vrmingen. Alchlpreventie kppelen aan rijbewijs, via: Schlen. Rijbewijs behalen kan vanaf 17 jaar via nderwijs. Leerlingen krijgen er les als vrbereiding p het rijexamen. Thema alchl kan tegevegd wrden aan dit lespakket. Inrichten van verkeersklassen vr secundair nderwijs (plitie had vreger educatief centrum maar daar zijn nu geen middelen meer vr). Rijschlen. Ok pakket alchlpreventie inbuwen. Belning (bijv. Zatte btten sticker) geven bij afhalen van rijbewijs. Vreghulpmdule vr alchl en verkeer (naar analgie van vreghulpmdule vr werknemers van bedrijven) in samenwerking met parket en BIVV. Hierbij wrdt vral gewerkt rnd het bewustwrdingsprces. Vrzien van een aanspreekpunt hreca per wijk CONCLUSIE DEEL 2 Deze eerste rnde tafel was een gede aanzet m elkaars werking te leren kennen en de richting te bepalen. Een 2 e rnde tafel biedt de mgelijkheid m cncrete afspraken te maken. De pririteiten die uit deze rnde tafel naar vr kwamen zijn:

6 Duidelijke verkeerswetgeving is ndig. Nultlerantie is de beste en meest heldere plssing. Uitbuwen van Scandinavisch alchlbeleidsmdel (aanbd). Niet aanbieden van alchl in tankstatins en nachtwinkels. Gerichte aanpak van de plitie qua tijdstip en plek. Blijven inzetten p gerichte alchlcntrles p zwarte plaatsen. Inzetten p psitieve belning gericht naar attitudeverandering/preventie. Sensibilisering meer in beeld brengen: media-aandacht + agendasetting versnellen in de plitiek Meer werken met rlmdellen. Alchlpreventie kppelen aan rijbewijs en nderwijs (.a. leerkrachten vrmen, brmmerklassen, ).

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie