Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk."

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING DISCLAIMER SCHADE ONTSTAAN OP HET WERK WERKPLEK / IN DE UITOEFENING VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID WERKNEMER BEDRIJFSUITJE; WEL OF NIET IN DE UITOEFENING VAN DE WERKZAAMHEDEN SCHADE NA OVERVAL OP GELDAUTOMAAT OORZAAK VAN DE SCHADE GEDEELDE OORZAAK SCHADE, GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVER WERK OORZAAK KLACHTEN AANSPRAKELIJKHEID DOOR ONJUISTE EN GEBREKKIGE BESCHERMINGSMIDDELEN WERK NIET OORZAAK KLACHTEN WERK OORZAAK PSYCHISCHE SCHADE? ZORGPLICHT WERKGEVER VEILIGE WERKPLEK Schade na overval op geldautomaat Veilige werkplek, automatisch draaiende deur BESCHERMINGS-, HULP- EN VEILIGHEIDSMIDDELEN Geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld Onvoldoende veiligheidsmaatregelen Onvoldoende veiligheidsmaatregelen Werkplek / in de uitoefening van zijn werkzaamheden Eigen verantwoordelijkheid werknemer Werk oorzaak klachten Aansprakelijkheid door onjuiste en gebrekkige beschermingsmiddelen Eigen verantwoordelijkheid werknemer Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out Aansprakelijkheid werkgever voor RSI Veiligheidsmiddelen door werkgever verschaft maar door werknemer niet gebruikt AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERKEERSONGEVALLEN Eigen auto, woon-werkverkeer Leaseauto, woon-werkverkeer? Bedrijfsauto, woon-werkverkeer? AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERKEERSONGEVALLEN - VERZEKERING Auto van de zaak, werkverkeer Eigen auto, werkverkeer VERJARING AANSPRAKELIJKHEID

3 1 Inleiding Hoewel iedereen dat natuurlijk probeert te voorkomen, gebeuren er op de werkvloer nog wel eens ongevallen. De vraag is dan of iemand aansprakelijk is voor die schade en zo ja, wie. De wet- en regelgeving voorziet hier uiteraard in. Aansprakelijkheidskwesties zijn complex omdat meerdere factoren meespelen waarvan beoordeeld moet worden of ze relevant zijn voor de zaak. Hiervoor is niet alleen juridische kennis maar ook technische kennis nodig. Aan de hand van casuïstiek geven we hier een beeld wat er zoal kan spelen bij aansprakelijkheidskwesties. We gaan in op: Schade ontstaan op het werk Oorzaak van de schade Zorgplicht werkgever Verjaring aansprakelijkheid In de meeste stukken die je hierover leest, wordt uitgegaan van werkgeversaansprakelijkheid. Bij een ongeval met een uitzendkracht, kunnen zowel de uitzendonderneming als het inlenende bedrijf (de opdrachtgever) als werkgever aansprakelijk worden gesteld. De uitzendkracht werkt echter onder leiding en toezicht van het inlenende bedrijf. De uitzendonderneming heeft geen invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. In het kader van veiligheid op de werkplek regelt de Arbowet dan ook dat het inlenende bedrijf wordt aangemerkt als werkgever. In feite geldt dat uitzendkrachten op de werkvloer dezelfde bescherming genieten als de vaste medewerkers. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. De uitzendonderneming moet er wel altijd voor zorgen dat de uitzendkracht is voorgelicht voordat hij begint met werken (doorgeleidingsplicht). Het Stappenplan voor de doorgeleidingsplicht Uitzendkracht over de drempel beschrijft in het kort de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen uitzendonderneming, inlenend bedrijf en uitzendkracht. Meer uitleg en achtergrondinformatie is te lezen in de brochure Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten: hoe is dat geregeld? en in de Handreiking Uitzendwerk. Nu wordt tussen uitzendondernemingen en opdrachtgevers meestal via overeenkomsten afgesproken dat de opdrachtgever als enige aansprakelijk is. In deze tekst wordt hiervan uitgegaan. Daar waar werkgever staat kun je ook opdrachtgever lezen en daar waar werknemer staat kun je uitzendkracht lezen. 1.1 Disclaimer Hoewel deze tekst met de grootste zorgvuldigheid is geschreven, kunt u geen rechten aan de inhoud ontlenen. STAF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie die wordt gegeven. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. 3

4 2 Schade ontstaan op het werk Als je als werknemer een ongeval hebt gehad, is het belangrijk om te weten wie er eventueel aansprakelijk zou kunnen zijn voor de schade die je lijdt. Wanneer het ongeval op het werk heeft plaatsgevonden, denk je daarbij in eerste instantie aan de werkgever. Dit is echter niet altijd het geval en kan tot behoorlijke discussie leiden. Hoe zit het als de werknemer de bedrijfsauto tijdens werktijd voltankt en daarbij uitglijdt? En wat te denken van een ongeluk tijdens het jaarlijkse bedrijfsuitje? En hoe zit het met werk van iemand die geldautomaten bijvult en wordt overvallen? Voorbeelden van dergelijke situaties kun je hier vinden: Werkplek / in de uitoefening van zijn werkzaamheden 1 Bedrijfsuitje; wel of niet in de uitoefening van de werkzaamheden 2 Schade na overval op geldautomaat Werkplek / in de uitoefening van zijn werkzaamheden 4 Eigen verantwoordelijkheid werknemer In deze zaak gaat het om een vrachtwagenchauffeur die kort nadat hij heeft getankt, uitglijdt bij het instappen in zijn vrachtauto. Hij gleed uit omdat er olie onder zijn schoenen zat. Deze olie is onder zijn schoenen terecht gekomen doordat de chauffeur tankte op een vervuild tankstation. De werkgever had aangegeven dat chauffeurs bij voorkeur daar dienden te tanken, omdat het daar goedkoper was. In principe is een werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer, als deze schade ontstaat op de werkplek. Maar een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, op een andere plaats dan een vaste werkplek. Een vrachtwagenchauffeur heeft geen echte vaste werkplek. Als die er al zou zijn, dan zou dat zijn vrachtwagen en/of de openbare weg zijn. Desondanks vindt de chauffeur dat zijn werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden. De rechter is dit met de chauffeur eens. Ook schade die is geleden buiten de eigenlijke werkplek, kan voor vergoeding in aanmerking komen. Van belang is dat de schade is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij een vrachtwagenchauffeur is het tanken met zijn vrachtwagen een uitoefenen van zijn werkzaamheden. Schade die daarbij wordt opgelopen, kan voor vergoeding in aanmerking komen als de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. De chauffeur voerde aan dat de werkgever niet aan die zorgverplichting had voldaan. Hij stelde dat de werkgever wist dat het tankstation vervuild was en dat er daardoor gevaar voor uitglijden was. Naar zijn mening had de werkgever hem en de andere chauffeurs juist moeten verbieden om daar te tanken. De rechter is het daarmee niet eens. Hij vindt dat de chauffeur hierin een eigen verantwoordelijkheid kent die ertoe leidt dat van de werkgever niet verlangd kan worden dat hij de chauffeurs verbiedt bij het betreffende station te tanken. Hij heeft daarvoor de volgende argumenten: 1. Werknemer was een ervaren beroepschauffeur, die kon weten wat de gevolgen zouden zijn van het knoeien met diesel; 1 Hoge Raad 2009, LJN BF Hoge Raad 17 april 2009, JAR 2009/ Gerechtshof s-gravenhage 23 december 2005, JAR 2006, Hoge Raad 2009, LJN BF0003 4

5 2. Het is algemeen bekend dat er op tankstations geknoeid wordt met diesel; 3. Werknemer kende het tankstation, en kwam er niet voor het eerst; 4. Werkgever had geen opdracht gegeven om bij dat tankstation te tanken. In dit geval heeft de werkgever dus geen zorgplicht geschonden en daarom niet aansprakelijk. 2.2 Bedrijfsuitje; wel of niet in de uitoefening van de werkzaamheden 5 Dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade die een werkneemster lijdt tijdens het werk, mag duidelijk zijn. De vraag is of een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade die een werknemer lijdt buiten de werktijden, zonder dat hij werkzaamheden verricht. In deze rechtszaak ging het om een werkneemster die haar pols brak tijdens een ontspanningsactiviteit buiten werktijd die de werkgever heeft georganiseerd. Deze activiteiten werden eens in de zoveel maanden gehouden. Op een dag werd er in het kader van zo n activiteit, een rollerskate workshop gehouden. Dit vond plaats in de kantoorhal van de werkgever, buiten de normale werktijden. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft opgelopen. Hoewel de schade niet was ontstaan op de werkplek of in de uitoefening van de werkzaamheden, vond de rechter toch dat de werkgever aansprakelijk was. De omstandigheden die daartoe aanleiding gaven waren; 1. De werkgever had de activiteit georganiseerd; 2. De activiteit vond plaats in het kantoorpand van de werkgever; 3. De activiteit veroorzaakte een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers. De werkgever had daarom moeten (laten) zorgen voor beschermingsmiddelen, hetgeen niet was gebeurd. Immers, door het verstrekken van knie- en polsbeschermers was een veel veiliger situatie ontstaan. Dat de werkgever de organisatie aan een evenementenbureau had uitbesteed, maakte dit niet anders. De rechter was van mening dat de werkgever ervoor verantwoordelijk was dat het bureau de beschermingsmiddelen zou verstrekken, hetgeen niet (op tijd) was gedaan. De werkgever was dus aansprakelijk voor de geleden schade. 2.3 Schade na overval op geldautomaat 6 Een werknemer had als taak het bijvullen van geldautomaten bij banken. Op een dag moest hij een geldautomaat bijvullen die zich in een uitbouw van een pand bevond. De geldautomaat was in een aparte serviceruimte. Op deze serviceruimte was geen tweede verdieping. De serviceruimte was alleen toegankelijk via een beveiligingsdeur. Vlak voordat de werknemer de ruimte wilde verlaten, werd het dak van de ruimte geopend en werd er van daaruit een pistool op hem gericht, waarmee hij uiteindelijk in zijn arm werd geschoten. De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de schotwond. Maar de werkgever zegt niets te kunnen doen aan het ongeval. Volgens de werkgever heeft deze er alles aan gedaan om de werkplek veilig te laten zijn. 5 Hoge Raad 17 april 2009, JAR 2009/ Gerechtshof s-gravenhage 23 december 2005, JAR 2006, 47. 5

6 De rechter moest uitzoeken of de werkgever een zorgplicht had geschonden. Hij is van mening dat de werkgever de ruimte waarin de geldautomaat stond, had moeten inspecteren. Als hij dat had gedaan, had hij kunnen zien dat het dak niet veilig was, omdat het van hout was en het daardoor relatief gemakkelijk was via het dak naar binnen te komen. Dit is relevant omdat de werkgever moet zorgen dat de werkplek van zijn werknemers veilig is. In deze zaak ging de zorgverplichting van de werkgever tamelijk ver omdat de werkgever ook verantwoordelijk was voor een ruimte die niet in het kantoor van de werkgever was en die bovendien niet van de werkgever maar van de bank was. Omdat de werknemer daar zijn werk moest doen, werd van de werkgever toch verwacht dat hij er zelf voor zou zorgen dat die plek voldoende veilig was. 3 Oorzaak van de schade In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag wat nu precies de oorzaak is geweest van de schade van de werknemer. Is dat wel het werk geweest. Een werkgever is namelijk alleen aansprakelijk voor de schade van een werknemer als die schade tijdens de uitoefening van het werk en door dat werk is veroorzaakt. Ook hiervan een aantal voorbeelden: Gedeelde oorzaak schade, gedeeltelijke aansprakelijkheid werkgever 7 Werk oorzaak klachten 8 Werk niet oorzaak klachten 9 Werk oorzaak psychische schade? Gedeelde oorzaak schade, gedeeltelijke aansprakelijkheid werkgever 11 Een werknemer die 15 jaar in dienst is geweest bij een werkgever, komt te overlijden aan de gevolgen van longkanker. Vaststaat dat hij gedurende zijn 15-jarige dienstverband is blootgesteld aan asbest. Maar dat is (mogelijk) niet alleen van invloed geweest op de longkanker, de werknemer heeft ook 28 jaar lang gerookt. De dochters van de werknemer stellen de werkgever aansprakelijk voor het overlijden van hun vader. Zij menen dat hij is overleden als gevolg van de blootstelling aan asbest. De werkgever meent dat de longkanker is veroorzaakt door het roken. Vervolgens staat de rechter voor de lastige vraag waardoor de longkanker is veroorzaakt: het roken of de blootstelling aan asbest. Om hier achter te komen, schakelt hij een deskundige in. Deze deskundige oordeelt dat de kans 55% is dat de kanker is ontstaan door asbest. De rechter gaat hierin mee. Hij oordeelt dat het ook gedeeltelijk de eigen schuld van de werknemer kan zijn dat hij longkanker heeft opgelopen. Het is namelijk algemeen bekend dat roken de kans op longkanker aanzienlijk vergroot. Echter, de kans blijft ook 55% dat de kanker door de werkzaamheden (asbest) is ontstaan. De rechter besluit daarom uiteindelijk dat 55% van het bedrag van de schade voor rekening van de werkgever komt. De rest van de schade dienen de erfgenamen van de werknemer zelf te dragen. 7 Hoge Raad 31 maart 2006, RvdW 2006, Hoge raad 6 februari 2009, LJN BG Hoge Raad 16 mei 2008, LJN BC Gerechtshof s-gravenhage 16 februari 2007, JAR 2007, Hoge Raad 31 maart 2006, RvdW 2006,

7 3.2 Werk oorzaak klachten Aansprakelijkheid door onjuiste en gebrekkige beschermingsmiddelen 12 In deze zaak gaat het om een werknemer die werkte bij een bedrijf dat verwarmingsketels in elkaar zet. Bij deze werkzaamheden kwam de werknemer veel in contact met allerlei gassen en dampen. Zo verrichte hij (verf) spuitwerkzaamheden, maakte hij bepaalde onderdelen veelvuldig schoon met thinner en gebruikte hij vaak een giftig koelmiddel bij zijn werkzaamheden. Na enkele jaren kreeg de werknemer last van zijn longen. De longarts constateerde vervolgens dat de longen van de werknemer ernstig waren aangetast (onder andere longemfyseem). De werkgever voerde aan dat onvoldoende vaststond dat de gezondheidsklachten door het werk waren veroorzaakt. De werknemer rookte namelijk ook veel en was duivenhouder. De rechter was het daar niet mee eens. Hoewel niet met volledige zekerheid te zeggen was dat de klachten door het werk kwamen, vond de rechter het voldoende dat de man jaren met gevaarlijke stoffen had gewerkt die dergelijke klachten konden hebben veroorzaakt. Dat er ook andere oorzaken konden zijn, was daarbij niet relevant. Vervolgens werd beoordeeld of de werkgever voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking had gesteld. Geconstateerd werd dat de werkgever weliswaar beschermingsmiddelen had gegeven, maar dat dit niet de juiste bleken te zijn voor de zich voordoende situaties of dat de middelen niet in (voldoende) werkende staat waren. De rechter vond daardoor dat de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht had voldaan. De werkgever was dus aansprakelijk. 3.3 Werk niet oorzaak klachten 13 De werknemer in deze zaak was als procesoperator betrokken bij de productie van organotinverbindingen. Daarbij werd gebruik gemaakt van organische oplosmiddelen. Blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het centrale zenuwstelsel aantasten en psychische problemen veroorzaken. Na enkele jaren deze werkzaamheden te hebben verricht, is de werknemer vergeetachtig geworden. Hij is hiervoor naar een arts gegaan. Die constateerde inderdaad dat de werknemer aan vergeetachtigheid leed. Omdat de vergeetachtigheid volgens de werknemer was te wijten aan de blootstelling aan oplosmiddelen tijdens zijn werk, heeft hij zijn werkgever aansprakelijk gesteld. De werknemer vorderde een vergoeding voor de schade die hij als gevolg van de werkzaamheden zou hebben opgelopen. De werknemer slaagt er uiteindelijk niet in om de rechter te overtuigen van zijn stellingen. In de procedure is een rapportage opgesteld waaruit blijkt dat de mate van blootstelling aan de gevaarlijke stoffen niet voldoende was om per definitie ervan uit te kunnen gaan dat de gezondheidsklachten daardoor veroorzaakt waren. Omdat de oorzaak van de klachten daardoor onvoldoende duidelijk was, was de werkgever niet aansprakelijk. 12 Hoge Raad 6 februari 2009, LJN BG Hoge Raad 16 mei 2008, LJN BC7683 7

8 3.4 Werk oorzaak psychische schade? 14 Een werknemer met een hoge functie is bijna 30 jaar in dienst bij een grote bank. Op relatief hoge leeftijd raakt hij overspannen. Hij heeft lange tijd last van stress, migraine, kramp, hartritmestoornissen en huidafwijkingen. De werknemer gaat vanwege zijn klachten naar een psychiater en psycholoog. Zij constateren dat de klachten het gevolg zijn van de werksituatie. De rechter dient te beoordelen of er een direct verband is tussen het werk en de klachten. Als dat namelijk niet het geval is, hoeft de werkgever geen schadevergoeding te betalen aan de werknemer. De rechter oordeelt dat er niet is aangetoond dat de klachten het gevolg zijn van het werk. De rechter heeft namelijk geconstateerd dat sprake was van een normale werksituatie met een normale werkdruk. Als een werknemer niet tegen die normale werkdruk kan, en daardoor overspannen raakt, kan dat de werkgever niet worden kwalijk genomen. Daarbij speelt bovendien een rol dat deze werknemer zijn werkgever nooit had verteld dat hij de werksituatie belastend vond. Onder die omstandigheden vond de rechter dat niet kon worden gesteld dat de klachten door het werk kwamen, zodat de werkgever niet aansprakelijk werd geacht. 4 Zorgplicht werkgever Als duidelijk is dat de schade die de werknemer lijdt inderdaad het gevolg is van een ongeval in het werk, dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor deze schade. Hierop zijn twee uitzonderingen. Een werkgever is niet aansprakelijk als de werknemer expres of bewust roekeloos is geweest bij het ongeval. Een tweede uitzondering doet zich vaker voor. Een werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer op een veilige manier zijn werk kan doen. Laat een werkgever dit na, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Dit betekent overigens niet dat een werkgever altijd aansprakelijk is als er een ongeval in het werk gebeurt. Ook een werkgever kan immers niet alle ongelukken voorkomen. Als hij echter kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om een ongeval te voorkomen, kan hem geen verwijt worden gemaakt. Hij is dan niet aansprakelijk. 4.1 Veilige werkplek Een werkgever moet ervoor zorgen dat de plaats waar het werk wordt gedaan, veilig is. Is die werkplek niet veilig en had de werkgever deze wel veiliger kunnen maken, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer die op die werkplek is opgelopen. Hier zijn twee voorbeelden: Schade na overval op geldautomaat 15 Veilige werkplek, automatisch draaiende deur Gerechtshof s-gravenhage 16 februari 2007, JAR 2007, Gerechtshof s-gravenhage 23 december 2005, JAR 2006, Hoge Raad 5 november 2004, NJ 2005,

9 4.1.1 Schade na overval op geldautomaat 17 Een werknemer had als taak het bijvullen van geldautomaten bij banken. Op een dag moest hij een geldautomaat bijvullen die zich in een uitbouw van een pand bevond. De geldautomaat was in een aparte serviceruimte. Op deze serviceruimte was geen tweede verdieping. De serviceruimte was alleen toegankelijk via een beveiligingsdeur. Vlak voordat de werknemer de ruimte wilde verlaten, werd het dak van de ruimte geopend en werd er van daaruit een pistool op hem gericht, waarmee hij uiteindelijk in zijn arm werd geschoten. De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de schotwond. Maar de werkgever zegt niets te kunnen doen aan het ongeval. Volgens de werkgever heeft deze er alles aan gedaan om de werkplek veilig te laten zijn. De rechter moest uitzoeken of de werkgever een zorgplicht had geschonden. Hij is van mening dat de werkgever de ruimte waarin de geldautomaat stond, had moeten inspecteren. Als hij dat had gedaan, had hij kunnen zien dat het dak niet veilig was, omdat het van hout was en het daardoor relatief gemakkelijk was via het dak naar binnen te komen. Dit is relevant omdat de werkgever moet zorgen dat de werkplek van zijn werknemers veilig is. In deze zaak ging de zorgverplichting van de werkgever tamelijk ver omdat de werkgever ook verantwoordelijk was voor een ruimte die niet in het kantoor van de werkgever was en die bovendien niet van de werkgever maar van de bank was. Omdat de werknemer daar zijn werk moest doen, werd van de werkgever toch verwacht dat hij er zelf voor zou zorgen dat die plek voldoende veilig was Veilige werkplek, automatisch draaiende deur 18 Een werkneemster van een verpleegtehuis raakt tijdens haar werkzaamheden gewond. Toen zij door een gang liep, kreeg zij namelijk een deur voor rolstoelgebruikers tegen haar hoofd. De werkneemster liep door een gang van ongeveer 2 meter breed toen er een deur van ongeveer 1,20 meter breed door een patiënt werd geopend. De deur opende automatisch de gang in. Door dit ongeval raakte de werkneemster gedeeltelijk invalide. Zij vordert daarom een schadevergoeding van haar werkgever. In de ogen van de werkneemster heeft de werkgever zich niet gehouden aan zijn zorgplicht. Een werkgever heeft namelijk de plicht om de werkplek veilig te houden. Volgens de werkneemster is dat niet gebeurd. De rechter oordeelt dat er sprake was van een gevaarlijke situatie. De deur was namelijk erg breed in vergelijking tot de breedte van de gang. Als de deur open stond, was er nog maar 80 centimeter over om doorheen te lopen. Bovendien ging de deur van binnen naar buiten open. Door deze situatie heeft de werkgever het risico laten bestaan dat er een ongeval zou gebeuren met de deur. De werkgever had de gevaarlijke situatie kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een schuifdeur te plaatsen. De werkgever werd veroordeeld tot vergoeding van de schade. 17 Gerechtshof s-gravenhage 23 december 2005, JAR 2006, Hoge Raad 5 november 2004, NJ 2005,

10 4.2 Beschermings-, hulp- en veiligheidsmiddelen. Bij het zorgen voor een veilige werkplek wordt van een werkgever over het algemeen verwacht dat hij beschermings-, hulp- en veiligheidsmiddelen aan de werknemers ter beschikking stelt. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan is hij aansprakelijk voor schade die geleden wordt. Hieronder een paar voorbeelden daarvan. Geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld 19 Onvoldoende veiligheidsmaatregelen 20 Onvoldoende veiligheidsmaatregelen 21 Eigen verantwoordelijkheid werknemer 22 Aansprakelijkheid door onjuiste en gebrekkige beschermingsmiddelen 23 Eigen verantwoordelijkheid werknemer 24 Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out. 25 Aansprakelijkheid werkgever voor RSI 26 Veiligheidsmiddelen door werkgever verschaft maar door werknemer niet gebruikt Geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld 28 Een werknemer was werkzaam in een restaurant van een ziekenhuis als verkoopmedewerker. Het restaurant had een nieuwe oven gekocht en kreeg deze geleverd op de dag dat de werknemer aan het werk was. De oven werd geleverd op een pallet. Omdat de oven wielen had, diende de oven een klein stukje te worden opgetild, zodat de pallet eronder vandaan kon worden geschoven. Daarna kon de oven op zijn wielen naar de juiste plek worden gereden. De leidinggevende van de werknemer verzocht de werknemer te helpen bij het tillen van de oven. De werknemer stemde in, en tilde samen met drie anderen de oven op. Hierdoor kon de pallet onder de oven vandaan worden gehaald. Bij het tillen van de 200 kilo zware oven, ging de werknemer door zijn knieën. Als gevolg van het tillen kreeg de werknemer pijn in zijn rug. Deze pijn werd gedurende de dag erger. De werknemer heeft zich enige tijd later dan ook ziek gemeld. Twee maanden later heeft hij het werk weer opgepakt, maar kreeg opnieuw last van zijn rug. Nadat de werknemer tweemaal was geopereerd aan zijn rug en hij nog steeds last ondervond, is hij volledig arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer vordert schadevergoeding van zijn werkgever. In eerste instantie oordeelt de rechter dat het tillen van een oven van 200 kilo met vier personen geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Ondanks het feit dat de werkgever geen mechanische hulpmiddelen heeft verschaft aan de werknemer, heeft hij zijn zorgplicht daarom niet geschonden. De werknemer is het daar niet mee eens. Hij legt dit voor aan de hoogste rechter. Deze rechter oordeelt dat een werkgever maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een werknemer tijdens zijn werk schade lijdt. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In dit geval heeft de werkgever niet aan de zorgplicht voldaan. De 19 Hoge Raad 27 april 2007, LJN AZ Hoge Raad 11 april 2008, LJN BC Hoge Raad 11 november 2005, LJN AU Hoge Raad 2009, LJN BF Hoge raad 6 februari 2009, LJN BG Kantonrechter Sittard-Geleen 9 april 2008, LJN BC Gerechtshof s -Hertogenbosch 9 november 2010, LJN BO Gerechtshof Amsterdam 7 september 2006, LJN AZ Hoge Raad 26 juni 2011, NJ 2011, Hoge Raad 27 april 2007, LJN AZ

11 werkgever heeft namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen of mechanische hulpmiddelen verschaft aan de werknemer, die het letsel hadden kunnen voorkomen, terwijl dat wel mogelijk was. De werkgever wordt dus veroordeeld tot vergoeding van de schade Onvoldoende veiligheidsmaatregelen 29 Een werknemer werkzaam in een wasserette is uitgegleden in een plas water. Als gevolg van deze val, is hij blijvend arbeidsongeschikt geraakt. Tijdens de val droeg de werknemer speciale veiligheidsschoenen die de werkgever aan hem had gegeven ter voorkoming van glijpartijen. De werknemer vordert ondanks de genomen veiligheidsmaatregel, een schadevergoeding van de werkgever. Volgens de werknemer had er namelijk geen plas met water mogen liggen, of er hadden rubberen matten moeten worden neergelegd die het uitglijden hadden kunnen voorkomen. De werkgever meent dat hij voldaan heeft aan zijn zorgverplichting voor de werknemers, door hen veiligheidsschoenen te verschaffen. In eerste instantie gaat de rechter daarin mee en krijgt de werkgever gelijk. De hoogste rechter oordeelt echter anders. Die stelt dat het ter beschikking stellen van veiligheidsschoenen weliswaar goed is van de werkgever, maar dat hij meer veiligheidsmaatregelen had moeten nemen. Zo had hij rubberen matten kunnen neerleggen, hetgeen een eenvoudige en geëigende maatregel was. De werkgever kan niet zonder meer volstaan met een keuze uit verschillende veiligheidsmaatregelen. Soms moeten er meerdere worden ingezet. Omdat de werkgever dat niet heeft gedaan, dient hij een schadevergoeding aan de werknemer te betalen Onvoldoende veiligheidsmaatregelen 30 Een productiemedewerker die al lange tijd in dienst is bij zijn werkgever, krijgt een ongeval op de werkvloer. De hand van de werknemer raakt bekneld in een machine, als gevolg waarvan hij drie vingertoppen verliest. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk. De rechter overweegt dat de werknemer al lange tijd in dienst was bij de werkgever. Dit speelt een rol, omdat het werken met een (mogelijk) gevaarlijke machine, routine wordt. Hierdoor zijn werknemers eerder geneigd onvoorzichtig om te springen met de machine en zullen zij waarschuwingsstickers niet (langer) opmerken. In dit geval waren er niet alleen waarschuwingsstickers, maar was er ook een beschermingskap en een noodknop op de machine aanwezig. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen vindt de rechter dat de werkgever had moeten onderzoeken of er effectievere maatregelen genomen konden worden, ter voorkoming van ongevallen en als dat het geval was, de reden waarom de werkgever die beschermingsmiddelen niet heeft benut. In dit geval had de leverancier van de machine na het ongeval een extra veiligheidsstrip gemonteerd. Waarom dat niet eerder had kunnen gebeuren viel niet te achterhalen. De werkgever werd daarom aansprakelijk gehouden voor de schade van de werknemer. 29 Hoge Raad 11 april 2008, LJN BC Hoge Raad 11 november 2005, LJN AU

12 4.2.4 Werkplek / in de uitoefening van zijn werkzaamheden Eigen verantwoordelijkheid werknemer 31 In deze zaak gaat het om een vrachtwagenchauffeur die kort nadat hij heeft getankt, uitglijdt bij het instappen in zijn vrachtauto. Hij gleed uit omdat er olie onder zijn schoenen zat. Deze olie is onder zijn schoenen terecht gekomen doordat de chauffeur tankte op een vervuild tankstation. De werkgever had aangegeven dat chauffeurs bij voorkeur daar dienden te tanken, omdat het daar goedkoper was. In principe is een werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer, als deze schade ontstaat op de werkplek. Maar een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, op een andere plaats dan een vaste werkplek. Een vrachtwagenchauffeur heeft geen echte vaste werkplek. Als die er al zou zijn, dan zou dat zijn vrachtwagen en/of de openbare weg zijn. Desondanks vindt de chauffeur dat zijn werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden. De rechter is dit met de chauffeur eens. Ook schade die is geleden buiten de eigenlijke werkplek, kan voor vergoeding in aanmerking komen. Van belang is dat de schade is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij een vrachtwagenchauffeur is het tanken met zijn vrachtwagen een uitoefenen van zijn werkzaamheden. Schade die daarbij wordt opgelopen, kan voor vergoeding in aanmerking komen als de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. De chauffeur voerde aan dat de werkgever niet aan die zorgverplichting had voldaan. Hij stelde dat de werkgever wist dat het tankstation vervuild was en dat er daardoor gevaar voor uitglijden was. Naar zijn mening had de werkgever hem en de andere chauffeurs juist moeten verbieden om daar te tanken. De rechter is het daarmee niet eens. Hij vindt dat de chauffeur hierin een eigen verantwoordelijkheid kent die ertoe leidt dat van de werkgever niet verlangd kan worden dat hij de chauffeurs verbiedt bij het betreffende station te tanken. Hij heeft daarvoor de volgende argumenten: 1. Werknemer was een ervaren beroepschauffeur, die kon weten wat de gevolgen zouden zijn van het knoeien met diesel; 2. Het is algemeen bekend dat er op tankstations geknoeid wordt met diesel; 3. Werknemer kende het tankstation, en kwam er niet voor het eerst; 4. Werkgever had geen opdracht gegeven om bij dat tankstation te tanken. In dit geval heeft de werkgever dus geen zorgplicht geschonden en daarom niet aansprakelijk Werk oorzaak klachten Aansprakelijkheid door onjuiste en gebrekkige beschermingsmiddelen 32 In deze zaak gaat het om een werknemer die werkte bij een bedrijf dat verwarmingsketels in elkaar zet. Bij deze werkzaamheden kwam de werknemer veel in contact met allerlei gassen en dampen. Zo verrichte hij (verf)spuitwerkzaamheden, maakte hij bepaalde onderdelen veelvuldig schoon met thinner en gebruikte hij vaak een giftig koelmiddel bij zijn werkzaamheden. Na enkele jaren kreeg de werknemer last van zijn longen. De longarts constateerde vervolgens dat de longen van de werknemer ernstig waren aangetast (onder andere longemfyseem). 31 Hoge Raad 2009, LJN BF Hoge Raad 6 februari 2009, LJN BG

13 De werkgever voerde aan dat onvoldoende vaststond dat de gezondheidsklachten door het werk waren veroorzaakt. De werknemer rookte namelijk ook veel en was duivenhouder. De rechter was het daar niet mee eens. Hoewel niet met volledige zekerheid te zeggen was dat de klachten door het werk kwamen, vond de rechter het voldoende dat de man jaren met gevaarlijke stoffen had gewerkt die dergelijke klachten konden hebben veroorzaakt. Dat er ook andere oorzaken konden zijn, was daarbij niet relevant. Vervolgens werd beoordeeld of de werkgever voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking had gesteld. Geconstateerd werd dat de werkgever weliswaar beschermingsmiddelen had gegeven, maar dat dit niet de juiste bleken te zijn voor de zich voordoende situaties of dat de middelen niet in (voldoende) werkende staat waren. De rechter vond daardoor dat de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht had voldaan. De werkgever was dus aansprakelijk Eigen verantwoordelijkheid werknemer 33 Een werknemer was in dienst als shiftleader bij een bedrijf dat kunstafval verwerkt. Zijn werkzaamheden bestonden onder andere uit het verhelpen van storingen in machines. Op een dag is de mouw van de trui van de werknemer in een machine terecht gekomen. De werknemer werd daardoor de machine in getrokken. De werknemer raakte hierdoor zijn arm kwijt. Het ongeval heeft kunnen gebeuren doordat de werknemer een storing van de machine wilde verhelpen, zonder eerst de machine uit te schakelen. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden, ondanks dat de Arbeidsinspectie had geconcludeerd dat de werkgever geen verwijt was te maken. Vervolgens diende de rechter te oordelen of de werkgever aan alle veiligheidsvoorschriften had voldaan. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de werkgever geen verwijt valt te maken. De rechter komt tot zijn oordeel op grond van de volgende feiten: 1. Werknemer was een bekwaam shiftleader, die zelf veel aandacht en zorg aan de veiligheid in het bedrijf heeft besteed; 2. De machine was met passieve veiligheidsmaatregelen uitgerust; 3. Juist de werknemer behoorde te weten dat hij een zeer risicovolle overtreding van de veiligheidsvoorschriften beging Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out. 34 In deze zaak ging het om een werkneemster die 6 jaar bij een afvalverwerkingsbedrijf in dienst was. Zij begon als planner maar werd later personeelsfunctionaris. In deze functie krijgt de werkneemster steeds vaker last van hoofdpijn, moeheid, duizeligheid en benauwdheidsklachten. De werkneemster gaat naar de bedrijfsarts, die vervolgens een burn-out vaststelt. De werkneemster stelt vervolgens haar werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden door de burn-out. Zij is van mening dat de werkgever haar heeft overbelast met werk en/of haar aan een te hoge werkdruk heeft blootgesteld. De werkgever is het daar niet mee eens. Hij meent dat de werkdruk niet te hoog was. Bovendien stelt hij dat de burn-out door persoonlijke omstandigheden en het karakter van de werknemer is veroorzaakt. Zij wil graag alles goed doen, heeft moeite met nee zeggen, wil alles zelf doen en is 33 Kantonrechter Sittard-Geleen 9 april 2008, LJN BC Gerechtshof s -Hertogenbosch 9 november 2010, LJN BO

14 plichtsgetrouw. Zij heeft daardoor, naar de mening van de werkgever, haar burn-out dus zelf in de hand gewerkt. Om te bewijzen dat de burn-out is veroorzaakt door de werkzaamheden van de werkneemster, werden meerdere getuigen opgeroepen. De getuigenverklaringen maakten onder meer duidelijk dat de vrouw 60 uur per week werkte. Verder bleek dat het ook niet mogelijk was om het werk in de normale werktijden af te ronden. Onder de gegeven omstandigheden oordeelde de rechter uiteindelijk dat de werkgever wist dat de werknemer veel overwerkte en aan de bel had moeten trekken. Het was niet de verantwoordelijkheid van de werknemer om dat zelf te doen. Om die reden had de werkgever de zorgplicht om te bekijken of de werkneemster wel voldoende pauzes nam en of ze werk mee naar huis nam. Omdat de werkgever dat niet heeft gedaan, heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden en is de werkgever aansprakelijk jegens de werknemer Aansprakelijkheid werkgever voor RSI 35 Een werkneemster werkt bij een grote verzekeraar een groot gedeelte van de dag achter de computer. Dit deed zij ook al tijdens haar stage die vooraf ging aan haar dienstverband. Tijdens de maanden dat ze werkzaam was voor de werkgever heeft zij ten behoeve van de werkgever ook thuis, als gedetacheerde, werkzaamheden verricht. Voor de werkzaamheden thuis had de werkneemster zelfs een computer van de werkgever gekregen. Nadat zij 9 maanden had gewerkt, viel zij uit met klachten aan haar armen. De bedrijfsarts constateerde dat er sprake was van RSI. Omdat de werkneemster vindt dat haar klachten te wijten zijn aan de werkgever, stelt zij de werkgever aansprakelijk voor de schade (die zij heeft opgelopen door de RSI). De werkgever vindt dat er geen verband bestaat tussen de werkzaamheden en de klachten van de werkneemster. Bovendien meent de werkgever geen zorgplicht te hebben met betrekking tot thuiswerkzaamheden of gedetacheerde werkzaamheden. De rechter stelde vast dat de RSI wel is ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. Verder was de rechter van mening dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan met betrekking tot veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Gebleken is dat de werknemer haar stoel niet goed kon aanschuiven en dat haar bureau niet verstelbaar was. De werkplek bij het andere bedrijf en de thuiswerkplek voldeden niet aan de eisen die daarvoor gelden. In tegenstelling tot hetgeen de werkgever stelde, vond de rechter de werkgever wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de thuiswerkplek en voor de werkplek tijdens de detachering. Uit de feiten bleek namelijk dat de werkgever zeggenschap over die omstandigheden kon hebben. Nu de beide werkplekken, alsmede de werkplek bij de werkgever zelf, niet voldeden aan de gestelde eisen, werd de werkgever aansprakelijk gehouden voor schade die de werknemer had geleden Veiligheidsmiddelen door werkgever verschaft maar door werknemer niet gebruikt 36 Een dakdekker werd als uitzendkracht ter beschikking gesteld aan een pannen- en leidekkersbedrijf. De uitzendkracht was werkzaam op een project in twee verschillende steden. Hij werkte daar op een dak van een loods. Op enig moment zakte de werknemer door het dak van de loods heen en viel 8 35 Gerechtshof Amsterdam 7 september 2006, LJN AZ Hoge Raad 26 juni 2011, NJ 2011,

15 meter naar beneden op een betonnen vloer. Hij liep hierbij ernstig lichamelijk letsel op. De werknemer droeg tijdens zijn werkzaamheden geen beveiligingsmiddelen, zoals een gordel of vallijn. De werknemer stelde vervolgens de werkgever (opdrachtgever) aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden. Hij is namelijk van mening dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan de na te leven zorgverplichtingen. Echter, de werkgever heeft veiligheidsinstructies gegeven en heeft dakladders en veiligheidsgordels aan de werknemer gegeven. De werkgever vindt dat hem aldus geen verwijt valt te maken. De rechter deelde de mening van de werkgever. De rechter oordeelde dat de werkgever de noodzakelijke veiligheidsmiddelen en instructies had gegeven die in redelijkheid van de werkgever verlangd konden worden. Het kan de werkgever niet verweten worden dat de werknemer die vervolgens niet gebruikt. Kortom, wanneer een werkgever c.q. inlener de zorgplicht voldoende naleeft en dus in voldoende mate zorgt voor een veilige werkplek, is hij niet aansprakelijk voor schade als er toch iets gebeurt. De zorgplicht van een werkgever gaat dus niet zover dat hij iedere vorm van schade dient te voorkomen. 4.3 Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen Bij verkeersongevallen geldt een wat andere regeling. Immers, een werkgever kan er in de regel niet voor zorgen dat autorijden altijd veilig is. Hij heeft daarop simpelweg geen invloed. Toch kan hij onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt in het verkeer. Schade in het verkeer tijdens privétijd, komt uiteraard niet voor rekening van de werkgever. Maar wanneer is nu sprake van privétijd en wanneer van werktijd? Woon-werkverkeer ligt nogal op de grens. Hierna volgt een aantal voorbeelden van woon-werkverkeer dat onder werk valt en woon-werk verkeer dat onder privé valt: Eigen auto, woon-werkverkeer 37 Leaseauto, woon-werkverkeer? 38 Bedrijfsauto, woon-werkverkeer? Eigen auto, woon-werkverkeer 40 Een werknemer reist elke dag van zijn woning naar zijn werkplek met zijn eigen auto. De werknemer werkt in de bouw en heeft daarom steeds andere werkplekken. Onderweg van zijn woning naar de bouwplaats, pikt hij elke dag een drietal collega s op die met hem meerijden. Voor dit vervoer ontvangt de werknemer op grond van de CAO een reiskostenvergoeding en een meerijderstoeslag. Op een dag raakt de werknemer door zijn eigen schuld betrokken bij een verkeersongeval, waarbij zijn auto total loss raakt en hij en zijn collega s ernstig gewond raken. De werknemer probeert de schade aan de auto en zijn eigen lichaam te verhalen op de werkgever. De werkgever weigert dit. Duidelijk is dat schade tijdens privétijd niet door een werkgever vergoed hoeft te worden. De werknemer reed van zijn woning naar zijn werkplek. In principe wordt dat verkeer aangemerkt als 37 Hoge Raad 9 augustus 2001, NJ 2004, Hoge Raad 30 november 2007, RvdW 2007, Hoge Raad 19 december 2008, NJ 2009, Hoge Raad 9 augustus 2001, NJ 2004,

16 privé-tijd. De vraag was nu of daarop ook uitzonderingen bestaan. De rechter vindt van wel. Daarbij vindt hij een paar punten van bijzonder belang: - Het vervoer vond plaats als gevolg van een opdracht van de werkgever. De werknemer moest immers naar de bouwplaats; - De werknemer moest zijn eigen auto gebruiken, maar werd wel geacht om een paar collega s mee te nemen; - De werkplek was ver van zijn woonplaats; - De werknemer kreeg een vergoeding voor het vervoer en het ophalen van de collega s. De rechter vond vanwege deze redenen dat het woon-werkverkeer zoveel verband hield met het daadwerkelijke werk, dat de werkgever daarvoor aansprakelijk kon zijn. Voor wat betreft het feit dat het ongeval door eigen schuld van de werknemer veroorzaakt is, het volgende: Ook als een werknemer enige eigen schuld heeft aan hetgeen gebeurd is, betekent dat niet dat hij de daardoor veroorzaakte schade zelf moet dragen. Eigen schuld van een werknemer ontslaat de werkgever niet van de zorgplicht. Alleen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer wordt hiervan afgeweken. Opzet of bewuste roekeloosheid is echter niet eenvoudig vast te stellen. De rechtspraak houdt er o.a. rekening mee dat door routinematig werk de veiligheid soms uit het oog verloren kan worden Leaseauto, woon-werkverkeer? 41 De werkneemster in deze zaak beschikt over een leaseauto op naam van haar werkgever. Na haar werk rijdt zij naar een teambespreking. Deze besprekingen vinden eens per 5 à 6 weken plaats op verschillende locaties. Dit keer is de locatie ver van haar huis. Na afloop van de teambespreking rijdt de werkneemster naar huis. Tijdens deze reis verliest zij de macht over het stuur, met als gevolg een ernstig verkeersongeval en schade voor de werkneemster. De werkneemster spreekt haar werkgever aan voor de schade die zij heeft geleden. De werkgever weigert de schade te vergoeden. De vraag is of het woon-werkverkeer in deze situatie als privé of als werk was aan te merken. De rechter oordeelde in deze zaak dat er sprake was van een privé-situatie, waardoor van aansprakelijkheid van de werkgever geen reden kon zijn. Hij kwam tot dit oordeel omdat: - De werkneemster niet door haar werkgever was aangewezen om met de auto naar de bespreking te gaan. Zij had ook bijvoorbeeld de trein kunnen pakken; - De werkgever geen inspraak had in de bestemming van de werkneemster. Die bestemming was door anderen bepaald; - Het vervoer zelf geen deel uitmaakte van de werkzaamheden van de werkneemster. Zelfs niet terwijl de reistijd werd vergoed op grond van overuren. Deze uitspraak lijkt in veel opzichten op andere uitspraken over woon-werkverkeer. Een wezenlijk verschil wat je ziet met die andere uitspraken is dat de werkneemster in deze zaak geen collega s meenam. 41 Hoge Raad 30 november 2007, RvdW 2007,

17 4.3.3 Bedrijfsauto, woon-werkverkeer? 42 In deze zaak had een werknemer, die magazijnchef was bij een automobielbedrijf, een autoambulance van het werk meegenomen naar huis. De werknemer moest namelijk nooddiensten draaien. Klanten die pech hadden met hun auto konden een beroep op de nooddienst doen en dan zou deze werknemer met de auto-ambulance naar die klant toegaan. Om te voorkomen dat hij bij een oproep eerst nog langs het bedrijf zou moeten om de auto-ambulance op te halen, nam hij deze mee naar huis, zodat hij vanuit huis meteen naar de klant zou kunnen rijden als er een oproep kwam. Tijdens zijn nooddienst moest de werknemer op enig moment voor zijn normale werk als magazijnchef naar het bedrijf. Tijdens die rit, raakte hij betrokken bij een verkeersongeval. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor zijn schade. Feitelijk was sprake van woon-werkverkeer en in principe daarom dus van privétijd. Voor schade ontstaan tijdens privétijd kan de werkgever niet aansprakelijk zijn. De vraag was of deze rit misschien een uitzondering op die regel mogelijk maakte. De rechter vond dat in deze zaak voor een uitzondering aanleiding bestond. Hij had daarvoor de volgende redenen: 1. De werknemer had op het moment dat het ongeval gebeurde nooddienst, waardoor hij terecht gebruik maakte van de auto-ambulance; 2. Doordat de werknemer de auto meenam naar huis kon hij eerder bij de noodoproepen zijn; 3. Werknemers die nooddienst hadden moesten permanent bereikbaar zijn. De rechter vond om deze reden het woon-werkverkeer zozeer verbandhouden met het feitelijke werk dat het wel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever viel. 4.4 Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen - verzekering Als vaststaat dat een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, is het nog steeds de vraag of de werkgever daarvoor aansprakelijk is. De hoofdregel die uit de rechtspraak blijkt is dat een werkgever in principe aansprakelijk is voor schade die tijdens het vervoer tijdens het werk is ontstaan, tenzij de werknemer de schade zelf opzettelijk heeft veroorzaakt of bewust roekeloos bezig is geweest. Wanneer een werknemer niet opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld, kan de werkgever nog aan aansprakelijkheid ontkomen, wanneer hij een behoorlijke verzekering heeft afgesloten om de schade van de werknemer te dekken. Wanneer een werknemer in zijn werkverkeer gebruik maakt van een eigen auto en niet een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, zal het moeilijk dan wel onmogelijk zijn voor een werkgever om een dergelijke verzekering te arrangeren. In dat geval kan een werkgever ermee volstaan aan de werknemer een vergoeding te betalen waarmee de werknemer zelf een dergelijke verzekering kan afsluiten. Als de werknemer vervolgens nalaat die verzekering daadwerkelijk te sluiten, komt dit voor rekening en risico van de werknemer. Hieronder twee voorbeelden: Auto van de zaak, werkverkeer 43 Eigen auto, werkverkeer Hoge Raad 19 december 2008, NJ 2009, Hoge Raad 1 februari 2008, NJ 2009, Hoge Raad 1 februari 2008, RvdW 2008, 176 en Hof Den Bosch 20 september 2011, JAR 2011/

18 4.4.1 Auto van de zaak, werkverkeer 45 Een taxichauffeur heeft tijdens zijn werkzaamheden ernstig letsel opgelopen nadat bij een spoorwegovergang een trein op zijn taxi was gebotst. De werkgever had een collectieve ongevallenverzekering gesloten, die fl uitkeerde aan de werknemer. Daarnaast ontving de werknemer uit de door de werkgever afgesloten inzittendenverzekering een bedrag van fl ,64. De werknemer gaf aan dat deze bedragen niet de totale schade dekten en wilde dat de werkgever de rest van zijn schade zou vergoeden. De rechter oordeelde dat een werkgever niet zonder meer aansprakelijk is voor alle onverzekerde schade die een werknemer lijdt. Het is van belang dat de werkgever ervoor zorgt dat er een behoorlijke verzekering wordt afgesloten, dan wel dat de werknemer zelf in staat is om een behoorlijke verzekering af te sluiten. Maar wat is dan een behoorlijke verzekering? Die vraag moet volgens de rechter telkens beoordeeld worden op basis van de specifieke omstandigheden. Telkens moet gekeken worden wat verzekerbaar is en hoe men zich over het algemeen in dergelijke situaties verzekert. Als de werkgever daaraan voldoet, gaat hij vrijuit. De rechter geeft ook nog mee dat het voldoen aan een verzekeringsverplichting die in de CAO is opgenomen niet betekent dat de werkgever per definitie niet meer aansprakelijk kan zijn. Het is mogelijk dat van een werkgever wordt gevraagd dat hij meer verzekeringen afsluit dan in de CAO verplicht is gesteld Eigen auto, werkverkeer 46 Een werknemer rijdt vanaf zijn huis naar een klant toe met zijn eigen auto en raakt betrokken bij een verkeersongeval die door de andere automobilist is veroorzaakt. Hij loopt een whiplashtrauma op. De verzekering van de andere bestuurder vergoedde maar 75% van de schade omdat de werknemer zelf verantwoordelijk werd geacht voor 25% van de schade omdat hij zijn gordel niet had gedragen. De werknemer vordert voor de rechter de rest van zijn werkgever. De eerste vraag die de rechter diende te beantwoorden, was of het niet dragen van een gordel opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer betekent. Als dat het geval was, was de werkgever namelijk überhaupt niet aansprakelijk. De rechter vond dat het niet dragen van een gordel niet per definitie bewust roekeloos of opzettelijk handelen betekent. Omdat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid, was de werkgever aansprakelijk, tenzij hij aan zijn zorgplicht had voldaan. In het geval van verkeersongevallen met gemotoriseerde voertuigen, heeft de rechter bepaald dat een werkgever aan die zorgplicht heeft voldaan wanneer de werkgever een behoorlijke verzekering heeft afgesloten die de gebruikelijke risico s in het verkeer dekt. Een dergelijke verzekering hoeft overigens niet de risico s te dekken die gelopen worden wanneer de werknemer zich aan opzet of bewuste roekeloosheid schuldig maakt. Nu het voor een werkgever moeilijk is een verzekering af te sluiten voor werknemers die gebruik maken van een eigen auto, heeft de rechter in deze zaak uitgemaakt dat een werkgever ook aan zijn zorgplicht kan voldoen door de werknemer een vergoeding te betalen waarmee de werknemer zelf een dergelijke verzekering kan afsluiten. Als de werknemer vervolgens nalaat die verzekering daadwerkelijk te sluiten, komt dit voor rekening en risico van de werknemer. 45 Hoge Raad 1 februari 2008, NJ 2009, Hoe Raad 1 februari 2008, RvdW 2008, 176 en Hof Den Bosch 20 september 2011, JAR 2011/

19 In deze zaak bleek dat de werkgever inderdaad aan de werknemer als onderdeel van de aan de werknemer betaalde kilometervergoeding een vergoeding had betaald waarmee de werknemer zelf een verzekering had kunnen afsluiten. De werknemer had die verzekering vervolgens niet afgesloten. Omdat de werkgever die mogelijkheid wel geboden had, was hij jegens de werknemer niet aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen schade. De schade bleef dus uiteindelijk voor eigen rekening van de werknemer. 5 Verjaring aansprakelijkheid Een werknemer kan een werkgever niet tot in lengte van dagen aanspreken voor schade die hij heeft geleden tijdens zijn werk. In principe moet hij dat doen binnen 5 jaren na de dag waarop voor de werknemer duidelijk is dat hij schade lijdt en waar die schade door komt. Het kan dus zijn dat een werknemer pas na 10 jaar merkt dat hij schade lijdt en dat die schade door zijn werk van 10 jaar geleden is ontstaan. Er is dan geen enkel probleem, zolang de werknemer een en ander maar binnen 5 jaar na de ontdekking bij de werkgever aankaart. Er zit echter wel een absolute grens aan. Als er 20 jaar voorbij zijn sinds de schade is ontstaan, vist de werknemer achter het net. Kortom, wanneer een werknemer na 18 jaar bekend wordt met zijn schade en waar deze door is veroorzaakt, zal hij binnen 2 jaar actie moeten ondernemen. Hij kan dan niet alsnog vijf jaar wachten. De werknemer die pas na 22 jaar bekend wordt met zijn schade en de oorzaak, heeft geen mogelijkheden meer de schade te verhalen. De absolute termijn van 20 jaar is dan immers verstreken. 19

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei 2012 1 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2 Het nieuwe werken

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1 Geen schending zorgplicht bij een val tijdens het volgen van een BHV-cursus (Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2017) Werknemer is op 6 augustus 1977 in dienst getreden bij zijn werkgever. Werknemer vervult

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest?

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Het eerste dat u moet doen als u bent blootgesteld aan asbest is het werk stil leggen, mogelijke collega s op de hoogte stellen en de Arbeidsinspectie bellen.

Nadere informatie

RECENTE JURISPRUDENTIE

RECENTE JURISPRUDENTIE RECENTE JURISPRUDENTIE Een werkneemster raakt in 1998 in Duitsland betrokken bij een verkeersongeval. Zij zit als passagier in de auto die wordt bestuurd door de directeur van haar werkgever. Ze zijn op

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest?

Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Wat te doen als u bent blootgesteld aan asbest? Het eerste dat u moet doen als u bent blootgesteld aan asbest is het werk stil leggen, mogelijke collega s op de hoogte stellen en de Inspectie SZW (voorheen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Veilig aan het werk. Woorden van deze les. Wat weet je al? Les 3 woordenschat 1F

Veilig aan het werk. Woorden van deze les. Wat weet je al? Les 3 woordenschat 1F Veilig aan het werk Woorden van deze les de werkgever de leidinggevende toezien nietsvermoedend zich realiseren een ongeluk zit in een klein hoekje de werknemer vaststellen het ongeval anoniem Wat weet

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

RECENTE JURISPRUDENTIE

RECENTE JURISPRUDENTIE RECENTE JURISPRUDENTIE Het feit dat een werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, is geen rechtvaardiging voor een doorbraak van de verjaringstermijn Een man is van 1951 tot 1961, met

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4 Schade Op-/inzittendenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Schade Op-/ inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met uitzendkrachten of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Michael Gerrits Avans Hogeschool s-hertogenbosch, 20 mei 2014 1 Wie is er aansprakelijk? Dodelijk ongeval - Explosie in omkasting

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden PB-A-SI2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden (PB-A-SI2016) Pagina Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen.

Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beheer. Schriftelijke vastlegging van de opdracht. Bevoegdheid tot indienen van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Beklaagde heeft eerst voor klagers vader en later voor klager zelf het beheer over

Nadere informatie

RECENTE JURISPRUDENTIE

RECENTE JURISPRUDENTIE RECENTE JURISPRUDENTIE In augustus 1998 maakt een passagiersvliegtuig een vrij harde landing, hetgeen ook door de captain van het toestel wordt erkend. Een van de stewardessen stelt dat zij als gevolg

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd.

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd. Hoge Raad, 9 augustus 2002 Samenvatting Een bouwvakker, De Bont, reed in zijn eigen auto van huis in Oosterhout, naar de werkplek in Deventer. Een paar collega s reden mee. Door een fout van De Bont sloeg

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Uitspraak 24 juni 2011 Eerste Kamer 10/00078 EV/MD. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 juni 2011 Eerste Kamer 10/00078 EV/MD. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: LJN: BP9897, Hoge Raad, 10/00078 Arbeidsrecht. Arbeidsongeval. Stelplicht en bewijslast onder art. 7:658 BW. Ook als de werknemer die heeft nagelaten een handeling te verrichten om een veiligheidsvoorziening

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines.

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines. Safety Event 2016 www.vandiepen.com Didi Rinkel en Martin Krüger Aansprakelijkheidskwesties rondom machines Agenda Europese Richtlijnen Machinerichtlijn (2006/42/EG) Normen en aansprakelijkheid Contractuele

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Hoge Raad 11 maart 2005, LJN AR6657, JAR 2005, 84 Mw. mr. drs. M.S.A. Vegter Feiten en beslissing kantonrechter en hof Werknemer

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Brabant-Noord hem niet financieel tegemoet heeft willen komen toen hij kort na een huiszoeking een geldbedrag van 1.020 miste.

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 1. Inleiding Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten in alle delen van de wereld zelfs

Nadere informatie

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg Disclosure > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg 1 Karien van Roessel Bedrijfsarts Jurist Beroepsziekten Bedrijfsongevallen en Letselschade ABW 17 oktober 2016 2 Een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden PB-A-OI 2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden (PB-A-OI2016) Pagina Ongevallen Inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 Rapport Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 2 Klacht Verzoeker, die op 20 juli 2002 is aangehouden op grond van verdenking van belediging van een politieambtenaar, klaagt erover dat het Korps

Nadere informatie

Zorgplicht voor PSA risico s

Zorgplicht voor PSA risico s Zorgplicht voor PSA risico s Bent u verantwoordelijk of aansprakelijk? Door : Marjol Nikkels-Agema Datum : 29 juni 2017 1 Werkgeversaansprakelijkheid Zorgplicht werkgever Essentie: werkgever moet voor

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 039.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 29 augustus Rapportnummer: 2012/137

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 29 augustus Rapportnummer: 2012/137 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 29 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/137 2 Klacht Verzoekster klaagt over de onzorgvuldige en onvolledige wijze

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns NIS-bijeenkomst 17 januari 2013 Herstelcoach Actualiteiten Arlette Schijns Wat ga ik met jullie bespreken? Herstelcoach: de juridische inbedding Actualiteiten - Verkeersongevallenjurisprudentie: 7:611

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Volgens artikel 7:928 lid 6 BW kan een

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie