Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3"

Transcriptie

1 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) tel (m): Marcel Helmer (220764) Wendy Fiene (220767) Prevish Marapengopi (182900) Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Managementsamenvatting 5 1. Algemeen De huidige situatie van het bedrijf Aanleiding voor de reorganisatie De toekomstige situatie van het bedrijf Geldigheidsduur Werkingssfeer Mededelingsplicht Wijzigingen 8 2. Organisatorische aspecten Organisatiestructuur Integratie van de vestigingen Bedrijfscultuur Managementstijlen Marketingsstrategie Juridische aspecten Ontslag wegens reorganisatie Anciënniteitbeginsel aan de hand van afspiegelingsmethode Consequenties voor het pensioen Verplichtingen en sancties van de WW bij ontslag IVM reorganisatie Positie medezeggenschapsorganen Personeels aspecten Inventarisatie van het personeel Algemeen Personeel per vestiging Personeel in dienstjaren Leeftijdsopbouw Af te vloeien personeel Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten VUT-Regeling Herplaatsing Tijdlijn Financiële aspecten Afstoten van activiteiten Raming van kosten/baten Kosten ontslag 23 Afkoopregeling 23 Eventuele outplacement kosten 23 Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 2

3 Kostenbesparingen Resultatenbegroting Ethische aspecten De kwaliteit van de producten De relatie met de klant Hoe worden de werknemers voorbereid op de nieuwe bedrijfscultuur? Het nieuwe imago van Bouwmat 24 Conclusie 25 Bronnen 26 Bijlagen Sociaal Plan Bouwmat NV 27 Inhoudsopgave 28 Inleiding 29 Deel 1 Definities en werkingssfeer 30 Deel 2 Beëindiging arbeidsovereenkomst Planning Bouwmat NV Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV Vestigingen en medewerkers Leeftijd, dienst en ziekte Ontslaginventarisatie Luxsan BV & Bouwmat NV Ontslagkosten Luxsan BV en Bouwmat NV Resultatenbegroting Bouwmat NV Organisatiestructuren Bouwmat BV & Luxsan BV Procesverslag Individuele opdrachten Individuele opdracht Paulien Lakeman Individuele opdracht Wendy Fiene Individuele opdracht Prevish Marapengopi Individuele opdracht Marcel Helmer 62 Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 3

4 Inleiding Al een geruime tijd geleden is bekend geworden dat sinds 1 januari 2006 Bouwmat NV voor 100 procent eigenaar is geworden van Luxsan BV. Luxsan verliest hierbij haar status als zelfstandige onderneming maar de merknaam Luxsan blijft naar buiten toe wel bestaan. Het personeel van Luxsan wordt overgenomen door Bouwmat. De financiele ontwikkelingen van Luxsan zijn onder de maat en maatregelen zijn nodig om de resultaten van Luxsan tussen nu en twee jaar sterk te verbeteren en op eenzelfde niveau te krijgen als de resultaten van het moederbedrijf Bouwmat NV. Hierbij presenteren wij het reorganisatieplan die per 1 februari 2007 in werking gaat treden. De reorganisatie zal via efficiencymaatregelen en vooral kostenreducties de resultaten van Luxsan sterk moeten laten verbeteren. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 4

5 Managementsamenvatting Algemeen De financiële positie van Luxsan zijn sinds de overname onacceptabel. De directie van Bouwmat ziet genoodzaakt om maatregelen te treffen om de resultaten van Luxsan BV tussen nu een twee jaar sterk te verbeteren. Om tot deze verbetering komen is het nodig een reorganisatie door te voeren. Voor het reorganisatieplan is het nodig te kijken naar de richtlijnen en de wensen die naar voren zijn gekomen in de directievergadering. In het reorganisatieplan, sociaal plan en een planning worden de richtlijnen voor de reorganisatie uiteengezet. Organisatorisch - De organisatiestructuur van Bouwmat NV zal een nieuwe structuur aannemen. De organogram van Luxsan verdwijnt en de divisies worden opgenomen in de organogram van Bouwmat. Deze divisies zullen ieder hun eigen zelfstandigheid hebben. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 1 directie & public relations voor Bouwmat & onderdeel Luxsan. - De managementlagen van Bouwmat zullen deels worden versterkt door de gelijke managementlagen van Luxsan waar nodig is. Commerciële en financiële tak wordt van toepassing op alle 47 vestigingen. Inkoop, logistiek & projecten worden van toepassing op alle 47 vestigingen. - De vestigingen van Luxsan valt nu onder de vestigingen van Bouwmat. De bedrijfscultuur van Bouwmat blijft centraal staan in de bedrijfsvoering. Wel moet er een aantal aanpassingen worden gemaakt waardoor Bouwmat optimaal functioneert en als een onderneming wordt gezien die kwaliteit levert. De belangrijkste aanpassingen zijn: De nadruk op presteren en het halen van deadlines behouden maar deze wel in hand laten gaan met de kwaliteitsstrategie die belangrijker is. Het halen van deadlines is minder belangrijk dan het niet halen van de kwaliteit. Het niet halen van deadlines is beter te compenseren dan het verlies van kwaliteit wat Bouwmat hoog in het vaandel heeft staan. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren tussen de afdelingen vergroten. De managementstijl resultaatgericht management zal door de hele organisatie centraal staan. Juridisch Er zal ontslag worden ingediend bij het CWI wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 maart is de hantering van de afspiegelingsmethode verplicht voor elk ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Aangezien er meer dan 20 mensen hun baan zullen verliezen zal er collectief ontslag plaatsvinden. (Art.3 Wet Melding Collectief Ontslag lid 1) Het ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 lid 1 het ontslagbesluit de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische reden. Dit zal gebeuren aan de hand van de afspiegelingsmethode. De 20 personen die al in dienst waren bij Luxsan voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds behouden hun eigen regeling. De werknemers van Luxsan die overgenomen zullen worden, moeten hun pensioenregeling behouden van voor de overname. Dit om een pensioenbreuk te voorkomen. Volgens artikel 7:664 BW gelden de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op de overgang van een onderneming niet op rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging betreffende pensioen. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 5

6 De werkloosheidwet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Verder geeft de wet aan werknemers, van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon, en bevat de WW regels met betrekking tot reïntegratie. De positie van de medezeggenschapsorganen is in deze casus vooral de positie van een advies orgaan. De positie van de medezeggenschapsorganen zullen voor wat betreft de besluitvorming betrokken zijn bij de organisatorische kant van het reorganisatieproces. Alvorens het reorganisatieproces een aanvang neemt, brengen de medezeggenschapsorganen advies uit over de noodzaak van een reorganisatie. En hebben zij instemmingsrecht en moeten zij instemmen met het reorganisatieplan voordat deze word geïmplementeerd in het bedrijf. Personeel Bij Luxsan zijn voor de reorganisatie 1127 werknemers werkzaam (1060 vast en 67 oproep) en bij Bouwmat 2980 werknemers (2000 vast en 980 oproep). Om Luxsan winstgevend te maken komen zullen er 1025 ontslagen vallen verdeeld onder 632 Luxsan (569 vast en 63 oproep) en 394 van Bouwmat (226 vast en 168 oproep). De VUT-regeling zal versoepeld worden waardoor de medewerkers die in 2008 met VUT zouden gaan dat in 2007 kunnen voltooien. De 379 medewerkers die niet ontslagen worden bij Luxsan zullen herplaatst worden binnen de 10 vestigingen van Luxsan. De opzegtermijnen van de arbeidscontracten zijn: - korter dan vijf jaar heeft geduurd; één maand - vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar; twee maanden - tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar; drie maanden - vijftien jaar of langer heeft geduurd; vier maanden Financiën Bij het reorganiseren van Bouwmat NV moeten de secundaire activiteiten van het onderdeel Luxsan worden afgestoten. Deze secundaire activiteiten worden overgenomen door de desbetreffende takken van Bouwmat. Voor de afkoopregeling van de vaste medewerkers van Bouwmat en Luxsan verwachten wij ,- kwijt te zijn. Deze kosten komen voort uit de Kantonrechterformule die gehanteerd word bij het afkopen van medewerkers. Voor het medewerkers die niet herplaatst willen worden binnen het bedrijf maar elders willen gaan werken bieden wij deze medewerkers de mogelijkheid om via een outplacement bureau elders werk te zoeken, het outplacement bureau rekent voor een loopbaantraject van 6 maanden 4500,- per 6 maanden per persoon. Voor het herplaatsen van 379 medewerkers van Luxsan naar een andere werkgever verwachten wij ,- kwijt te zijn. Deze kosten komen voort uit het begeleiden van deze personen door een outplacement bureau. De kosten die Bouwmat met de reorganisatie bespaart per jaar bestaat uit het besparen van personeelskosten en het afstoten van de secundaire activiteiten. De kosten die bespaart worden door het ontslaan van de werknemers is ,- per jaar. De kosten die bespaard worden door het afstoten van de secundaire activiteiten is niet bekend door het ontbreken van gegeven informatie. Om een overzicht te krijgen van de liquiditeiten in de komende 5 jaar is er een resultatenbegroting opgesteld. Uit deze resultatenbegroting blijkt dat er, uitgaande van de 10% omzetgroei per jaar die de directie van Bouwmat wil behalen, in 2006 een nettowinst behaald zal worden van ,- oplopend tot ,- in Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 6

7 1. Algemeen 1.1. De huidige situatie van het bedrijf Sinds 1 januari 2006 is Bouwmat NV via een aandelenoverdracht 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf Luxsan BV Aanleiding voor de reorganisatie De ontwikkeling van de financiële resultaten van zelfstandige dochter Luxsan BV baart de directie van Bouwmat NV ernstige zorgen. De verliezen die sinds het tweede halfjaar van 2005 worden geleden zijn voor de directie van Bouwmat onacceptabel. Maatregelen zijn nodig om de resultaten van Luxsan BV tussen nu en twee jaar sterk te verbeteren en op eenzelfde niveau te krijgen als de resultaten van moeder Bouwmat NV. Om tot deze verbetering te komen is het nodig een reorganisatie in te stellen. Om tot deze reorganisatie te komen zullen wij een reorganisatieplan op poten zetten. Daarnaast is het nodig om met een voorstel te komen van het sociaal plan en een concrete planning waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Voor het reorganisatieplan is het nodig te kijken naar de richtlijnen en de wensen die naar voren zijn gekomen tijdens de directievergadering. De wensen en richtlijnen zijn de volgende: - Luxsan BV verdwijnt als zelfstandige onderneming. - Personeel van Luxsan komt in dienst van Bouwmat NV. - De kernactiviteiten van Luxsan blijven bestaan in een aparte divisie van Bouwmat NV. - De merknaam Luxsan (naar buiten toe) blijft bestaan. - Er dient een nieuwe organisatiestructuur te worden ontworpen. - Het waar mogelijk efficiënt samenvoegen van vestigingen is gewenst. - Het vermijden van dubbele functies in de nieuwe organisatie(structuur) is een must. - De directie heeft een sterke voorkeur voor verjonging van het personeelsbestand. - Een zeer sterke focus op de zakelijke managementstijl en bedrijfscultuur van Bouwmat. - Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten. - De directie wenst een voorstel tot het afstoten van activiteiten die niet tot de kern horen. In dit rapport zal worden in gegaan op deze wensen en richtlijnen van de directie. Daarnaast gaan wij in op de juridische aspecten, organisatorische aspecten, financiële aspecten en ethische aspecten. Zoals eerder werd vermeld in deze paragraaf maken wij ook een voorstel van het sociaal plan en een planning. Deze reorganisatie zal via efficiencymaatregelen en vooral kostenreducties de resultaten van Luxsan BV sterk moeten laten verbeteren. Conclusie: De aanleiding voor het inzetten van een reorganisatie is te wijten aan de verliezen die Luxsan BV heeft geleden sinds de tweede helft van het jaar Deze verliezen zijn onacceptabel voor Bouwmat NV en heeft tot maatregel het in stellen van een reorganisatie in de bedrijven. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 7

8 1.3. De toekomstige situatie van het bedrijf Per 1 februari 2007 wenst deze reorganisatie te worden geïmplementeerd. Dit zal een aantal drastische veranderingen met zich meebrengen voor beide bedrijven. Het is de bedoeling dat vanaf 1 februari 2007 Luxsan BV verdwijnt als zelfstandige onderneming en wordt ingeschoven bij Bouwmat NV. Naar buiten toe zal de naam Luxsan nog enkele jaren gewaarborgd blijven. Door het opnemen van Luxsan BV door Bouwmat NV zal het personeel in dienst komen bij Bouwmat. Door de vele veranderingen die verwacht worden door deze reorganisatie is het ook nodig een nieuwe organisatie structuur te ontwerpen. Deze structuur zal verder in dit rapport nader worden toegelicht. Hoe de toekomst eruit ziet voor het personeel vindt u ook in dit rapport. Het is zeer waarschijnlijk dat er mensen worden ontslagen en, eventueel worden herplaatst in de organisatie van Bouwmat NV. Aangezien dubbele functies moeten worden voorkomen achten wij het nodig dat er mensen worden ontslagen of herplaatst, ook dit is allemaal verder verwerkt in het reorganisatieplan. De productie van Luxsan BV, zal echter voort blijven bestaan in een aparte divisie van Bouwmat. Alleen de activiteiten die niet tot de kern van de huidige productie van Bouwmat horen worden afgestoten Geldigheidsduur Dit reorganisatieplan treedt in werking per 1 februari Werkingssfeer Dit reorganisatieplan wordt van toepassing verklaard op Luxsan BV en Bouwmat NV. Alle werknemers die met ingang van 1 februari 2007 werkzaam zijn in deze bedrijven zullen rekening moeten houden met ingrijpende veranderingen Mededelingsplicht De directie is verantwoordelijk dat iedereen werkzaam in het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van het reorganisatieplan Wijzigingen Indien tijdens de werkingsduur van het reorganisatieplan wijzigingen in de wetgeving plaats vinden zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele wijzigingen van het reorganisatieplan. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 8

9 2. Organisatorische aspecten 2.1. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Bouwmat NV en Luxsan BV 1 zal een totaal nieuwe vorm aannemen. Luxsan wordt een zelfstandig onderdeel van Bouwmat. Luxsan zal zich gaan concentreren op haar kernactiviteiten. De organogram van Luxsan verdwijnt en de divisies worden opgenomen in de organogram van Bouwmat NV. Luxsan wordt als een divisie opgenomen in de divisiestructuur van Bouwmat. Bij een divisiestructuur spreekt men van een overkoepelende structuur van verschillende bedrijven die binnen een concern actief zijn. Elke divisie vormt een in hoge mate zelfstandige eenheid. Iedere divisie beschikt over een eigen structuur die aansluit op de specifieke situatie waarin de divisie zich bevindt. Bij een divisiestructuur is voornamelijk het resultaat belangrijk. De wijzingen zijn als volgt: - 1 directie & public relations voor Bouwmat & onderdeel Luxsan. - De managementlagen van Bouwmat zullen deels worden versterkt door de gelijke managementlagen van Luxsan waar nodig is. Commerciële en financiële tak wordt van toepassing op alle 47 vestigingen. Inkoop, logistiek & projecten worden van toepassing op alle 47 vestigingen. - De vestigingen van Luxsan valt nu onder de vestigingen van Bouwmat. 1 Zie Bijlage 7 Organisatiestructuren Bouwmat NV & Luxsan BV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 9

10 Organisatiestructuur Bouwmat NV per Voorzitter & Directie Bouwmat NV Public Relations Financieel directeur Commercieel directeur Operationeel directeur Financiën HRM Marketing Facility management Inkoop Management Logistiek Zelfbediening Projecten Distributiecentrum NL 47 vestigingen Bouwmat activiteiten 37 vestigingen Luxsan & Bouwmat activiteiten 10 vestigingen Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 10

11 2.2. Integratie van de vestigingen Er zijn momenteel 10 vestigingen van Luxsan verspreid over 10 steden. Doormiddel van integratie van vestigingen met die van Bouwmat willen wij voorkomen dat er onnodig meerdere vestigingen in 1 stad bevinden. Het geval betreft dat 8 vestigingen van Luxsan zich in dezelfde stad bevinden als Bouwmat. Deze steden zijn: Amsterdam Arnhem Assen Breda Den Haag Eindhoven Leeuwarden Rotterdam De vestigingen van Almelo en Maastricht zijn plaatsen waar Bouwmat geen vestiging heeft. Voor de vestigingen van Luxsan willen wij een reorganisatie van de activiteiten zodat er ruimte gemaakt kan worden voor activiteiten van Bouwmat. Hiermee willen wij voorkomen dat er vestigingen worden gesloten. Door het implementeren van Bouwmat in de Luxsan vestigingen worden er aan meer vragen van de klant voldaan en is het mogelijk om meer mensen kennis te laten maken met het merknaam Bouwmat. Doordat er alleen geïnvesteerd wordt en er niet direct een positieve cashflow uit de vestigingen zal ontstaan is dit het grootste nadeel van dit scenario. Een ander nadeel is dat de werknemers van Luxsan trainingen moeten krijgen om klanten te kunnen helpen bij het assortiment van Bouwmat. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 11

12 2.3. Bedrijfscultuur De bedrijfscultuur van Bouwmat is gericht op het vertalen van lange termijn doelstellingen in resultaten omzetten. Uit de recente bedrijfscultuuranalyse is gebleken dat: De directie heeft een lange termijn doelstelling van 10% groei per jaar gesteld. Waarbij de volgende indicatoren zijn gesteld: o Elke zes maanden een nieuw product o Kwalitieve uitstraling o Regelmatige vernieuwingen in verpakking Doelstelling om meer als mvo-ondernemer te profileren. Met als doel het creëren van eenheidsgevoel. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren is binnen elke afdeling sterk aanwezig, maar in veel mindere mate tussen de afdelingen onderling Informele communicatie. De nadruk op presteren en het halen van deadlines. 1. Sterke kanten Het stellen van lange termijn doelstellingen met als doel om 10% groei per jaar te realiseren. De indicatoren van kwaliteit zijn logisch en duidelijk. Met deze indicatoren en het profileren als mvoondernemer wilt de directie het kwaliteitstrategie benadrukken. De informele communicatie (enthousiasme, gedrevenheid en complimenterend bij goede resultaten) en de afhankelijk van elkaars functioneren is positief voor de werksfeer. 2. Zwakke kanten De kwaliteitsindicatoren hebben als nadeel dat deze geen prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren bevatten. Zwakke kanten op het gebied van informele communicatie is de tendens van informele en ad-hoc afspraken, ontbreken van vaste procedures en spanningen tussen afdelingen bij slechte resultaten. Bij de nadruk op presteren en het halen van deadlines schieten de volgende punten erbij in: - Kwaliteitsbewustzijn. - Versterking van afdelingsgericht gedrag - Onder druk komen van het eenheidsgevoel binnen de afdelingen door de ambitie van sommige werknemers. 3. Aanpassing Om de bedrijfsculturen optimaal te laten presteren moet er een aantal punten gewijzigd moeten worden: Werknemers moeten zich gaan focussen op lange termijn doelstellingen die zich richt op de kwaliteitsstrategie die bestaat uit innovatie, prestatie en kritische succesfactoren. Deze doelstellingen moeten door de directie vertaald worden in graadmeters waarmee de onderneming gemeten kunnen worden. Het doel om als mvo-ondernemer te worden gezien te realiseren. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren tussen de afdelingen vergroten. Informele communicatie te verbeteren door een positieve sfeer te behouden in het bedrijf vooral bij mindere resultaten. De nadruk op presteren en het halen van deadlines behouden maar deze wel in hand laten gaan met de kwaliteitsstrategie die belangrijker is. Het halen van deadlines is minder belangrijk dan het niet halen van de kwaliteit. Het niet halen van deadlines is beter te compenseren dan het verlies van kwaliteit wat Bouwmat hoog in het vaandel heeft staan. Met deze aanpassingen aan het bedrijfscultuur kan Bouwmat het beste functioneren, waardoor Bouwmat als een onderneming worden gezien die kwaliteit levert. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 12

13 2.4. Managementstijlen Bij Bouwmat is resultaatgericht management al twee jaar de belangrijkste stijl van het managen. Bij Luxsan is taakgericht management al jaren de belangrijkste stijl van leidinggeven. Inbreng van onderop wordt gestimuleerd en waarbij de onderlinge afhankelijkheid van werknemers voor hun individuele prestaties wordt benadrukt. Omdat de resultaten van Luxsan moeten verbeteren en zij onderdeel worden van het bedrijf zal resultaatgericht management ook voor de medewerkers van Luxsan een rol gaan spelen. In een opfriscursus gegeven door de managers van Bouwmat N.V zullen de verschillen in managementstijlen worden toegelicht waardoor de werknemers minder aanloop problemen zullen hebben in de nieuwe bedrijfscultuur Marketingsstrategie Luxsan BV heeft een uitstekende concurrentiepositie opgebouwd, die niet alleen gebaseerd is op de goede kwaliteit van de producten, maar ook op sterke aandacht voor het opbouwen van vertrouwensrelaties met de klanten. Bij de marketingactiviteiten heeft men door de jaren heen de nadruk gelegd op corporate image advertising om op die manier het imago te vestigen van een betrouwbare en degelijke onderneming, die producten levert met een constante hoge kwaliteit, tegen een prijs die acceptabel is in relatie tot de kwaliteit en service. Doordat Luxsan een onderdeel wordt van Bouwmat, zal de marktpositie van Bouwmat verbeteren ten opzicht van de concurrent. De positie die zij nu al innemen als marktleider zal alleen maar sterker worden. Het is belangrijk dat Bouwmat de strategie van Luxsan, hierboven beschreven, mee neemt bij de integratie van Luxsan als een divisie van Bouwmat. Luxsan heeft met deze strategie een goede concurrentiepositie opgebouwd. Door Luxsan voort te laten bouwen op deze strategie zal de concurrentiepositie voor Bouwmat verbeteren. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 13

14 3. Juridische aspecten 3.1. Ontslag wegens reorganisatie In de wet is vastgesteld dat een arbeidsovereenkomst niet mag worden beëindigd door een overgang voor een onderneming. Art.7: 670 lid 8 BW Aangezien de slechte resultaten van Luxsan BV zijn we genoodzaakt een reorganisatie door te voeren. Reorganisatie is een vorm van organisatieverandering. We onderscheiden reorganisaties op basis van gevolgen. (art CAO) Bij deze gevolgen moet gedacht worden aan ingrijpende gevolgen bijvoorbeeld ontslag, overplaatsing, lagere waardering van de functie en een andere werktijdregeling of een andere takenpakket waarvaan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze niet zonder meer de instemming van de betrokekenen zullen hebben. Hierbij is de werkgever gebonden aan het anciënniteitbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Er zal ontslag plaatsvinden wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 maart is de hantering van de afspiegelingsmethode verplicht voor elk ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Aangezien er meer dan 20 mensen hun baan zullen verliezen zal er collectief ontslag plaatsvinden. (Art.3 Wet Melding Collectief Ontslag lid 1) Het collectieve ontslag moet worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen Anciënniteitbeginsel aan de hand van afspiegelingsmethode Het ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 lid 1 het ontslagbesluit de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische reden. Vanaf 1 maart 2006 is de afspiegelingsmethode verplicht voor alle ontslagaanvragen die wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend. De afspiegelingsmethode houdt in dat het gehele personeelsbestand wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: I jaar II jaar III jaar IV jaar V. 55 jaar en ouder Per leeftijdscategorie en per uitwisselbare functiegroep moet het anciënniteitbeginsel weer gehanteerd worden. Op grond van het anciënniteitbeginsel dient per bedrijfsvestiging gekeken te worden naar uitwisselbare werkzaamheden. De werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voor ontslag voorgedragen. Het anciënniteitbeginsel wordt daarom ook wel het dienstjarenbeginsel of het beginsel van last in, first out (lifo) genoemd. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 14

15 3.3. Consequenties voor het pensioen Binnen Luxsan zijn er 20 werknemers die een andere afspraak hebben betreffende hun pensioenregeling. Zij waren al in dienst voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds. Deze werknemers moeten hun oorspronkelijke regeling behouden. De rest van de werknemers van Luxsan die overgenomen zullen worden, moeten ook hun pensioenregeling behouden van voor de overname. Dit om een pensioenbreuk te voorkomen. Volgens artikel 7:664 BW gelden de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op de overgang van een onderneming niet op rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging betreffende pensioen. De 20 personen die al in dienst waren bij Luxsan voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds behouden hun eigen regeling. Deze regeling houdt in dat hun pensioenregeling is gebaseerd op 37 dienstjaren en een pensioenopbouw van 1,9 % per jaar. Bij een diensttijd van 37 jaar betekent dit bij pensionering inclusief AOW in de meeste gevallen een uitkering van 70% van het gemiddeld genoten loon over de opbouwperiode. Alle deelnemende medewerkers dragen bij in de pensioenpremie door middel van een inhouding op het salaris. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van het bruto jaarinkomen (12 maal salaris plus vakantietoeslag) en de pensioengrondslag. Over het algemeen betekent dit dat de werkgever 2/3 van de premie betaalt en de medewerker 1/3. Om een pensioenbreuk te voorkomen zullen ook de overige werknemers van Luxsan hun eigen pensioenfonds behouden Verplichtingen en sancties van de WW bij ontslag IVM reorganisatie De werkloosheidwet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Verder geeft de wet aan werknemers, van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon, en bevat de WW regels met betrekking tot reïntegratie. Met ingang van 1 oktober 2006 werd de WW op een aantal punten gewijzigd. Er bestaat nog maar een soort WW-uitkering, namelijk een loongerelateerde uitkering met een duur van minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De hoogte van de uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon, daarna 70%. Een jaar arbeidsverleden staat voor een maand loonsgerelateerde WW-uitkering waarbij de minimale uitkeringsduur drie maanden is (basisuitkering). Per jaar extra arbeidsverleden wordt de duur van de WW-uitkering met een maand verlengd. De maximumduur van de loongerelateerde uitkering is 38 maanden. De werknemer moet van zijn werkloosheid onmiddellijk aangifte doen bij het Centrum voor Werk en Inkomen waar hij onder valt. Als de werknemer zich niet houdt aan de verplichtingen of maatregelen is het UWV verplicht om een administratieve maatregel of boete op te leggen. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 15

16 3.5. Positie medezeggenschapsorganen De regelgeving van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) staan geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (vanaf nu WOR). Een OR is verplicht als er in een bedrijf 50 of meer medewerkers werkzaam zijn in een bedrijf. De Ondernemingsraad wordt ingesteld om de rechten van de werknemers te verdedigen en de gang van zaken in de onderneming goed te laten verlopen. (Art. 2 lid 1 WOR) De positie van de medezeggenschapsorganen is in deze casus vooral de positie van een advies orgaan. Zoals eerder vermeld behartig de OR cq. de medezeggenschapsorganen de belangen van de werknemers in het bedrijf van Bouwmat NV. De reorganisatie moet daarom ook van dermate van belang zijn voor het bedrijf en het personeel. In dit geval gaat het puur om bedrijfseconomische redenen die lijden tot deze reorganisatie. De positie van de medezeggenschapsorganen zullen voor wat betreft de besluitvorming betrokken zijn bij de organisatorische kant van het reorganisatieproces. Alvorens het reorganisatieproces een aanvang neemt, brengen de medezeggenschapsorganen advies uit over de noodzaak van een reorganisatie. Daarbij wordt tevens de aanpak van de voorbereiding van de reorganisatie besproken en de eventueel de te volgen medezeggenschapsprocedure. Indien de noodzaak door de beheerder en het medezeggenschapsorgaan is vastgesteld, wordt een reorganisatieplan ontwikkeld. Wij gaan er hier dan ook vanuit dat de medezeggenschapsorganen de noodzaak van de reorganisatie hebben ingezien en hier in mee stemmen. De medezeggenschapsraad moet in ieder geval instemming geven aan het reorganisatieplan, aangezien zij instemmingsrecht hebben, krachten Art. 27 WOR. Bouwmat is verantwoordelijk dat elk overleg ook daadwerkelijk plaatsvindt met de OR van Bouwmat, aangezien zij de OR ook adviesrecht heeft, krachten Art. 25 WOR. Door het vragen van advies aan de medezeggenschapsorganen zal het reorganisatieplan een goed overlegt plan zijn volgens alle criteria waaraan deze moet voldoen. Om tot een conclusie te komen acht ik de positie van de medezeggenschapsorganen puur tot advies organen binnen Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 16

17 4. Personeels aspecten 4.1. Inventarisatie van het personeel Algemeen Om een goed overzicht te krijgen van het werkzame personeel per locatie, leeftijdsopbouw en aantal dienstjaren is gebruik gemaakt van een excel-bestand 2. Het excel-bestand is opgenomen in de bijlage. Alle conclusies en beredenering die u hier aantreft zijn gebaseerd op die gegevens. Omdat Luxsan een Nederlands concept is en de locaties die elkaar overlappen alleen in Nederlands plaats vinden gaan we hierbij uit van de gegevens van het personeel dat werkzaam is in Nederland. In totaal heeft Bouwmat 2000 vaste werknemers in dienst en 980 oproepkrachten. Bij Luxsan werken er 67 oproepkrachten en 1060 vaste werknemers Personeel per vestiging Bouwmat kan vanuit de bestaande vestigingen van Luxsan zijn producten gaan verkopen en Luxsan als onderdeel van het assortiment gebruiken. Door gebruik te maken van deze vestigingen kan Bouwmat zijn bekendheid vergroten. De werknemers op alle locaties van Luxsan worden of herplaatst of ontslagen. De expertise en ervaringen die het overgebleven personeel met de producten van Luxsan heeft zal een voordeel zijn voor de verkoop van deze producten. Voordat er ontslag wordt ingediend bij het CWI moet er op zoveel mogelijk gedaan worden om werknemers te herplaatsen in de bedrijven van Bouwmat. Dit wordt nader uitgewerkt in herplaatsing Personeel in dienstjaren Het aantal dienstjaren per werknemer speelt een belangrijke rol bij de ontslagprocedure. Bij de afspiegelingsmethode speelt het aantal dienstjaren van het personeel een rol. Het Lifo systeem is bij deze methode gebruikelijk. Dit houdt in dat de werknemers die er het kortst werken als eerste moeten worden ontslagen. De afspiegelingsmethode met daarin het anciënniteitbeginsel is vastgesteld in het ontslagrecht en er mag hierbij niet worden afgeweken. Het aantal dienstjaren onder het vaste personeel scheelt niet veel van elkaar. De grootste verschillen is te vinden in de categorieen 1-3 dienstjaren,wat bij Bouwmat het grootste aandeel heeft, en 5-15 dienstjaren, wat bij Luxsan het grootste aandeel heeft Leeftijdsopbouw De directie heeft gevraagd om een verjonging van het personeelsbestand. Helaas is zo een eis moeilijk in te willigen. Het ontslagrecht is tot en met de details in de wet geregeld. De afspiegelingsmethode komt hier weer naar voren. Dit is uitgebreid uitgewerkt in de juridische verantwoording. Wel hebben we een gunstige regeling opgesteld die het mogelijk moet maken om de werknemers van Luxsan die de leeftijd van 55jaar en ouder hebben bereikt, vrijwillig het bedrijf te verlaten. Zo hopen wij tegemoet te komen aan de eis van de directie Af te vloeien personeel Bij de inventarisatie is aan bod gekomen hoeveel personeel er kan worden behouden. De conclusie was dat 984 werknemers uiteindelijk hun baan verliezen. Hieronder volgt een toelichting op de ontslagcijfers 3 die te vinden zijn in de bijlage van de proftaak. Ontslag Luxsan tijdelijke medewerkers 63 Ontslag Bouwmat tijdelijke medewerkers 226 Ontslag Luxsan vaste medewerkers 569 Ontslag Bouwmat vaste medewerkers 168 Totaal ontslag Zie bijlage 3 Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV. 3 Zie bijlage 4 Ontslaginventarisatie Luxsan BV & Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 17

18 Bij Luxsan worden de tijdelijke werknemers allemaal ontslagen omdat zij allemaal over een tijdelijk contract beschikken. Er zijn niet veel gegevens bekend over deze werknemers. Zo kunnen wij niet vaststellen op welke tijdsschaal deze contracten aflopen, maar wij gaan ervan uit dat binnen een termijn van zes maanden deze contracten aflopen. Deze contracten worden dus beëindigd wegens rechtswege bij het verstrijken van de tijd.( Art. 7:667 lid BW) Het voordeel is hierbij dat de werkgever niet verplicht is om een ontslagvergoeding mee te geven. Een nadeel is dat de werkgever de werknemers moet doorbetalen, ook al is er geen ruimte voor herplaatsing, voor de periode dat zij nog in dienst zijn. Bij Bouwmat wordt 50 procent van de oproepkrachten ontslagen. Dit zien wij genoodzaakt omdat er plaats gemaakt moet worden voor de vaste werknemers van Luxsan. De oproepkrachten hebben minder uren maar de vaste medewerkers bij Luxsan die een dienstverband hebben van 0,8ft of minder kunnen deze uren gaan opvullen. Als je 50% van de oproepkrachten ontslaat kom je op 226 werknemers. Deze plaatsen komen dus beschikbaar worden gesteld voor werknemers van Luxsan. Bij de vaste medewerkers is er een verdeling gemaakt. Er is gekozen voor een verdeling van een ontslagpercentage van 20% voor Bouwmat en 60% voor Luxsan. Het principe gaat uit dat de 40% die bij Luxsan mag blijven, wordt onderverdeeld in de vestigingen van Luxsan. Als je deze gegevens bij elkaar neemt kom je op een totaal ontslag van 1025 werknemers. In het totale perspectief kom je bij 1025 werknemers van een totaalbestand van 4107 op een percentage van ongeveer 25%. Om een zo efficiënt mogelijke manier medewerkers te kunnen uitplaatsen is het van belang om te kijken naar bepaalde werkomstandigheden. Bij uitplaatsing van de medewerkers is gelet op onder andere leeftijd, efficiency van de functie binnen de werkprocessen en het vermijden van dubbele functies. De volgende berekening over het af te vloeien personeel kan worden gemaakt. Deze berekening is gedaan aan de hand van de afspiegelingsmethode. De oproepkrachten en de werknemers met een tijdelijk contract worden niet opgenomen in deze berekening. Hun arbeidscontract wordt ontbonden via rechtswege en zij komen dus niet in aanmerking voor het collectief ontslag bij het CWI.(Bron: Sociaal recht, Prf. Mr. C.J. Loonstra) Deze methode wordt nader toegelicht in de juridische verantwoording. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 18

19 Luxsan heeft op 30 november 2006 een personeelsbestand van 1060 vaste werknemers. Deze werknemers worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen en de procentuele verdeling wordt vastgesteld jaar jaar jaar Totaal ,9% 30,2% 24,5% 17% 9,4% 100% Bij Luxsan verdwijnen er 569 banen. De procentuele verdeling over de leeftijdsgroepen staat vast.(zie vorige tabel) De ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld jaar jaar jaar Totaal (18,9%x 569=) (30,2%x569=) (24,5%x569=) (17%x569=) (9,4%x569=) Bouwmat heeft op 30 november 2006 een personeelsbestand van 2000 vaste werknemers. Deze werknemers worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen en de procentuele verdeling wordt vastgesteld jaar jaar jaar jaar 55+ jaar Totaal ,9% 58,7% 4,9% 4,8% 4,8% 100% Bij Bouwmat verdwijnen er 210 banen. De procentuele verdeling over de leeftijdsgroepen staat vast.(zie vorige tabel) De ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld jaar jaar Totaal (26,9%x168=) (58,7%x168=) (4,9%x168=) (4,8%x168=) (4,8%x168=) Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten Voor de werknemers die herplaatst worden of een andere functie gaan bekleden moet gekeken worden in hoeverre er een mogelijkheid is tot het flexibiliseren van de arbeidscontracten. Zowel bij Bouwmat als bij Luxsan zijn de vaste medewerkers verdeeld in parttimers en fulltimers. Dat kun je afleiden in de cijfers van het aantal dienstbetrekkingen 4. Na de reorganisatie is het van belang om de juiste mix te realiseren van Parttimers en fulltimers. De volgende mogelijkheden zetten we uiteen: Flexpool: De flexpool is een flexibele groep medewerkers die ingezet worden op verschillende tijdelijke of structurele werkzaamheden. Zij hebben een vast urencontract maar deze uren kunnen verschillend in worden gedeeld. Het voordeel van een flexpool is dat er altijd beschikking is over precies het aantal flexibele arbeidskrachten die er nodig zijn. Een nadeel is dat de uren niet op lange termijn kunnen worden vastgesteld en op korte termijn ingevuld moeten worden. Duobanen: In een duobaan wordt een fulltime baan verdeeld tussen twee of meer mensen en wordt het dus een parttime baan. De mensen die een duobaan delen, verdelen de verantwoordelijkheid, werkuren en beloningen. Tijdens een reorganisatie is een duobaan een goede oplossing voor het creëren van ruimte voor herplaatsingen. 4 Zie bijlage 3 Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 19

20 4.4. VUT-Regeling Aangezien de directie het liefst een verjonging van het personeel ziet bieden wij de werknemers van Luxsan BV die 55 jaar of ouder zijn een gunstige VUT-regeling. De betreffende 100 werknemers wordt het mogelijk gemaakt het bedrijf met een goede regeling te verlaten: Voor alle Luxsan medewerkers van 55 jaar en ouder, die werkzaam zijn in functies waarin reductie moet plaatsvinden, komt er een vrijwillige vertrekregeling waarbij 80% van het laatst verdiende salaris wordt doorbetaald. Daarnaast kunnen alle medewerkers die in 2008 met VUT zouden gaan al vanaf 1 februari 2007 met VUT vertrekken Dit voorstel is nog niet verwerkt in het ontslagproces. Wij gaan ervan uit dat het merendeel van de werknemers akkoord gaat met deze regeling. Het aantal werknemers dat via deze regeling het bedrijf gaan verlaten zal in vermindering worden gebracht op de werknemers die nu voor ontslag in aanmerking komen. Dit zal gunstig uitpakken voor het ontslagpercentage Herplaatsing Zoals eerder in dit rapport naar boven kwam verliezen 646 werknemers uiteindelijk hun baan door de reorganisatie. Binnen deze groep van ontslagen worden 379 medewerkers herplaatst binnen Bouwmat NV. Wij moeten als HR-managers er voor zorgen dat de herplaatsing zo efficiënt en effectief mogelijk gebeurd. Om deze herplaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen maken wij een mogelijk scenario voor het te herplaatsen personeel in de organisatie. In deze situatie stellen wij de werkgever verplicht een herplaatsingonderzoek in te stellen. Het herplaatsingonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van: Werknemers die met ontslag bedreigd zijn ten gevolge van reorganisatie. Het herplaatsingonderzoek is onderdeel van het flankerende beleid bij reorganisatie. De directeur van de dienst waartoe de herplaatsingkandidaat behoort, is belast met het herplaatsingonderzoek. Wij achten het nodig om elke herplaatsingkandidaat een eigen begeleidingsplan aan te bieden. Dit plan zal moeten worden opgesteld door de werkgever zelf en de betrokken herplaatsingkandidaat. Veelal zal een uitgebreid begeleidingstraject plaatsvinden waarbij het vinden van een passende functie binnen of buiten de organisatie van Bouwmat NV centraal staat. Onder passende functie verstaan wij hier: een functie is passend indien de daarin gevraagde arbeid voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding van deze arbeid om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd. Bij de beoordeling van de passendheid van een functie kunnen de volgende factoren een rol spelen: Het salarisniveau behorend bij de functie; De aard van het werk; De omvang van het dienstverband; Indien na herplaatsing in een passende functie die nieuwe functie binnen 6 maanden zodanig verandert dat niet meer van passendheid kan worden gesproken, wordt het herplaatsingonderzoek hervat door Bouwmat NV en zal een nieuwe einddatum worden afgesproken. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 20

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT...

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... 4 3. MANAGEMENT SAMENVATTING... 5 4. ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN... 8 4.1 OVERLEGPUNTEN:... 8 4.2 ALGEMEEN:...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING

WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING WERKGELEGENHEID Artikel 38 WERKGELEGENHEID BIJ CONTRACTSWISSELING 1. Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, bepalingen sociaal plan en WMCO Inhoudsopgave Inleiding 1. Collectief ontslag 2.

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) AVV biedt werknemers werkzaam onder de cao Kunsteducatie, die te maken krijgen met ontslag via wederzijds goedvinden door middel van

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden Straks ben ik mijn baan kwijt Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden U dreigt werkloos te worden Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16614 14 augustus 2012 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 31 juli 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie