ALGEMENE REGLEMENT GAZONMAAIER RACE Hoogland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE REGLEMENT GAZONMAAIER RACE Hoogland"

Transcriptie

1 ALGEMENE REGLEMENT GAZONMAAIER RACE Hoogland A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaier race wordt verstaan een snelheids- en/of behendigheidswedstrijd welke wordt gehouden op een permanent of een daarvoor, tijdelijk afgezette baan, met dien verstande dat de ondergrond geheel onverhard dient te zijn met als basismateriaal gras. 2.)Deelnemers dienen de minimale leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben voor het deelnemen aan deze wedstrijden. B.inschrijvingen Aanmeldingsformulieren voor deelname dienen volledig te worden ingevuld en ondertekend voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend. Tijdens de wedstrijd mag alleen de ingeschreven deelnemer met de ingeschreven machine starten. Een deelnemer mag per machine slechts voor één klasse inschrijven. Bij aankomst op het circuit dient U zich bij de organisatie in te schrijven in of bij de z.g. jurywagen. Puntentelling De uitslag van een serie wordt als volgt geteld: 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e Enz Gestart, niet gefinisht: Niet gestart: Diskwalificatie: 2 punten 1 punten 0 punten Het is verplicht om rijdend met draaiende motor te finishen, men moet met de machine blijven rijden. Ex aeqo regeling Indien meerdere deelnemers een gelijk aantal punten behaald hebben, wordt het klassement als volgt bepaald: a.) naar het aantal behaalde eerste plaatsen b.) naar het aantal behaalde tweede plaatsen c.) naar het aantal behaalde derde plaatsen enz. d.) naar het resultaat in de "schrapwedstrijd. C.) Diverse bepalingen voor deelnemers 1.)Het is de deelnemers niet toegestaan met opzet iemand aan te rijden of op welke wijze dan ook te hinderen, met opzet tegen de aangegeven rijrichting in te rijden

2 en passeren onmogelijk te maken door koppelvorming of zigzag te gaan rijden. 2.)Wanneer een deelnemer niet meer aan de start kan verschijnen vanwege bijv. schade of motorpech, moet dit onmiddellijk bij de jurywagen bekend worden gemaakt. 3.)Een deelnemer is verplicht, aan de hand van de mededelingen op het z.g. prikbord in het rennerskwartier, zijn eigen starttijd en plaats in de gaten te houden. De startplaats wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie. 4.)Zolang de deelnemer zich op de racebaan bevindt, is hij verplicht zijn voorgeschreven kleding te dragen en helm op te houden. 5.)Gebruik van alcohol voor of tijdens de wedstrijd is verboden. De organisatie behoudt zich het recht voor dit te controleren en bij gebleken alcoholgebruik heeft de betreffende deelnemer zichzelf uitgesloten voor verdere deelname. 6.)Indien een deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in het Reglement kan hij gestraft worden door middel van diskwalificatie d.w.z. vanaf dat moment niet meer mogen deelnemen aan de lopende wedstrijd met als eventueel gevolg een schorsing. 7.)Indien in één manche een deelnemer twee maal een valse start veroorzaakt, zal hij bij de volgende start 20 meter achter de laatste deelnemers moeten plaatsnemen. 8.)Indien een deelnemer tijdens de wedstrijd met 4 banden naast het circuit beland is hij automatisch uitgesloten voor verdere deelname van deze serie of finale. 9.)Hulp van derden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan en betekent automatische uitsluiting voor verdere deelname aan deze serie of finale. Alleen hulp van officials uit veiligheidsoverwegingen is toegestaan. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk om geen hulp van derden aan te nemen. 10.Bij laswerkzaamheden of buigwerkzaamheden aan de machine, tussen de series door, dient de deelnemer dit te melden bij de technisch commissie 11.Indien een deelnemer buiten het aan en afrijden van het circuit, in het rennerskwartier gaat rijden of testen moet dit met de voorgeschreven kleding en moet men stapvoets rijden. 12.Het is niet toegestaan om een andere persoon dan diegene die ingeschreven staat met de racemachine te laten rijden dit geld 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd en tot 1 uur na afloop van de wedstrijd. D.)Wedstrijdindeling en verloop snelheidwedstrijden 1.)De wedstrijd zal verreden worden in meerdere groepen. Indeling en duur nader te omschrijven in het bijzonder reglement. 2.)In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator en in geval van lopende wedstrijdaangelegenheden de wedstrijdleiding. 3.)De organiserende vereniging verplicht zich om de wedstrijden volgens de reglementen te laten verlopen. E.)Circuit/baan 1.)Het circuit is minimaal 200 meter lang en aan beide zijden voorzien van een geploegde geul van tenminste 50 cm diep met een dam van minimaal 50 cm hoog. 2.)Het circuit is op het rechte eind maximaal 100 meter lang, minimaal 8 meter breed, en in de bochten minimaal 10 meter. 3.)De zogenaamde veiligheidsstrook tussen de baan en het publiek, is op het rechte eind minimaal 5 meter en in de bochten minimaal 6 meter breed. Tussen baanvakken onderling is een veiligheidsstrook van minimaal 5 meter. Of men scheid de baanvakken d.m.v. stro balen. 4.)Op het middenterrein mogen zich tijdens de wedstrijd alleen door de organisatie aangewezen officials/medewerkers bevinden met een oranje veiligheidsvest. 5.)Door de organisatie zal een plaats buiten het circuit worden aangewezen waar reparaties verricht mogen worden of waar brandstof bijgetankt mag worden. De ruimte is alleen toegankelijk voor 2 door de deelnemer aan te wijzen personen (helpers). 6.)Het circuit zal 1 dag voor aanvang of op de dag van de wedstrijd door de technische commissie worden gekeurd.

3 7.)De organiserende vereniging moet er voor zorgen dat er op de wedstrijddag een twintigtal stro balen aanwezig zijn, dit om e.v.t. veiligheid op het circuit te verbeteren. G.)Rennerskwatier Het betreden van het rennerskwartier geschied voor deelnemers en publiek geheel op eigen risico. Dit moet duidelijk zichtbaar op het terrein aangegeven worden. Op het rennerskwartier mag nooit harder dan stapvoets (5km) worden gereden. Op het rennerskwartier mag alleen door de ingeschreven bestuurder met de voorgeschreven Kleding met de racemachine gereden worden. H.)Organisatie van de Gazonmaaierrace 1.)Wedstrijdleider Hij heeft tot taak de wedstrijd te leiden, overtredingen te constateren en volgens het reglement te handelen. De uiteindelijke beslissing betreffende alle wedstrijdzaken berust bij hem. Besluiten van de wedstrijdleider inzake het wedstrijdverloop zijn bindend. Alle officials vallen onder zijn verantwoording. Voor aanvang van de wedstrijd bespreekt hij met de baancommissarissen het reglement en geeft hen een plaats. 2.)Baancommissaris Hij bevindt zich altijd op het middenterrein en is voorzien van o.a. een gele vlag. De baancommissaris geeft aanwijzingen aan gestrande deelnemers en helpt in geval van een gevaarlijke situatie. Hij ziet er op toe dat de deelnemers elkaar niet opzettelijk hinderen en na afloop van iedere manche meldt hij eventuele overtredingen aan de wedstrijdleider die uiteindelijk beslist. 3.)Betekenis van vlaggen Rood, wit, blauwe vlag Startvlag. Gele vlag bewegend Opgepast, baan gedeeltelijk versperd, inhalen verboden. Gele vlag stil gegeven Rode vlag Blauwe vlag Opgepast, baan gedeeltelijk versperd Onmiddellijk stoppen let op: er komt een snellere deelnemer blijf je eigen lijn houden. Zwart-wit geblokte vlag Einde wedstrijd c.q. training Het niet onmiddellijk opvolgen van de vlagsignalen kan uitsluiting tot gevolg hebben. Herstart procedure na rode vlag Valt de rode vlag in de eerste ronde wordt er opnieuw gestart, vanaf de start/finish lijn in de eerste startpositie. Indien één van de deelnemers de finish lijn is gepasseerd, zal de herstart plaatsvinden voor de jurywagen op volgorde van de laatste doorkomst. De deelnemers dienen zich in één rechte lijn achter elkaar op te stellen met enkele meters tussenruimte. 4.)Technische Commissie Deze bestaat uit minimaal twee leden met een behoorlijke technische kennis, van Gazonmaaier techniek. Hun werkzaamheden worden gecontroleerd door de wedstrijdleider.

4 5.)Jury Deze bestaat gewoonlijk uit 5 leden. Zij noteren de volgorde van de deelnemers wanneer ze langs de jurywagen komen. Zij delen de deelnemers, aan de hand van hun inschrijvingen en/of verrichte prestaties, in voor de manches. Eén van hen vervult de functie van hoofdjury. Deze persoon onderhoudt contact met de wedstrijdleider en de commentator als dat nodig is. De uitslagen dienen na iedere manche goed zichtbaar in het renners kwartier te worden op gehangen. De uitslagen van de manches en van het dagklassement dienen te worden ondertekend door het hoofd van de jury. 6.)Organisatie De organisator behoudt zich het recht voor om aanvullingen in de reglementen aan te brengen met de beperking dat de deelnemers kunnen deelnemen zonder dat er grote veranderingen aan de gazonmaaiers aangebracht dienen te worden. De veranderingen dienen schriftelijk medegedeeld te worden aan de deelnemers. De organisator dient zich aan het wedstrijdverloop te houden zonder hierop grote wijzigingen aan te brengen. Alle veranderingen en aanvullingen op het wedstrijdverloop kunnen op z'n laatst tijdens de briefing aan de deelnemers meegedeeld worden. I.)Uitslag Bij het opmaken van het klassement zal het aantal ronden en vervolgens de volgorde van doorkomst bepalend zijn. Indien meerdere deelnemers in dezelfde ronde uitvallen, zal de volgorde van de laatst genoteerde doorkomst bepalend zijn. Het officiële klassement zal z.s.m. na de wedstrijd op het z.g. prikbord bekend worden gemaakt. K.)Klasse indeling en technische eisen, waaraan de gazonmaaiers moeten voldoen A)Super standaardklasse 1) Onder standaard wordt verstaan alle zitmaaiers die uitwendig geheel in originele staat verkeren. Deze mag niet breder zijn dan 1.04 meter buitenzijde band en niet langer dan 1.27 meter hart achteras tot hart vooras. Totaal lengte van bumper tot bumper moet binnen de 2.08 meter blijven. 2) Het maximum gewicht is 300 kg ( zonder bestuurder ) 3) Voor deze klasse zijn alleen motoren toegestaan welke standaard geleverd worden t/m 22 pk. 4) Er is geen enkele uitwendige wijziging toegestaan aan de motor. 5) Overbrenging, wielophanging en/of besturing mag verstevigd worden. a.)aanpassingen aan de overbrenging zijn alleen inwendig in de versnellingsbak toegestaan. Het type aandrijving dient origineel van een aangeboden zitmaaier te blijven. b.)het is toegestaan het vermogen van deze motoren op te voeren met dien verstande dat het shortblok geheel origineel dient te blijven 6) Banden moeten voorzien zijn van gazonmaaier profiel verder moet de band de originele hoogte en breedte van het aangeboden type hebben. 7) Tractorprofielen of andere noppenbanden zijn niet toegestaan. 8) De lagering van de wielen mag verbeterd worden. 9) Het type luchtfilter is vrij, echter niet het formaat of plaats,

5 deze dienen standaard te blijven. (Niet groter dan origineel filterhuis) 10)Het uiterlijk van de machine dient origineel te blijven. 11) Zie ook de eisen waaraan de gazonmaaier moet voldoen. 12) De gemonteerde uitlaat is vrij, mits het geluidsniveau niet hoger wordt dan 90 DBA B) Specialklasse 1) Onder Specialklasse wordt verstaan zitmaaiers die voorzien zijn van een standaard chassis, wielophanging en wielen. Deze mag niet breder zijn dan 1.04 meter buitenzijde band en niet langer dan 1.27 meter hart achteras tot hart vooras. Totaal lengte van bumper tot bumper moet binnen de 2.08 meter blijven. 2) De motor en versnellingsbak moeten aangepast worden met dien verstande dat de motor zich in het originele compartiment bevindt. 3) De inbouwhoogte van de motor is vrij. Deze moet zich echter wel voor de bestuurder bevinden ( mits de motor zich bij het aangeboden type ook voor de bestuurder bevind ) 4) Het maximale gewicht is 357,5 kg zonder bestuurder. 5) Zie ook de eisen hieronder waaraan de gazonmaaier moet voldoen. 6) Machines mogen niet verkleind of vergroot worden dan het aangeboden type. A. De machine: ( eisen waar de machine aan moet voldoen ) De machines dienen, met uitzondering van toegestane wijzigingen nader omschreven bij de klasse indeling, eruit te zien als een zitmaaier Uitsluitend zitmaaiers die gebouwd zijn als gazonmaaier, en als zodanig geïmporteerd mogen deelnemen. De wielbasis en de spoorbreedte mogen nooit veranderd worden maar gelijk zijn aan die van het aangeboden type machine. De machines dienen verstevigd te worden door buis of kokerprofielen met dien verstandhouding dat de originele maatvoeringen in acht genomen worden. Machines met vering zijn niet toegestaan. B. Motor: In de superstandaardklasse mag het motorvermogen niet hoger zijn dan 22 PK. Het dient een originele gazonmaaiermotor te zijn. In de specialklasse mag de cilinderinhoud maximaal 600CC zijn en een turbolader is niet toegestaan. C. Geluid: Het geluid mag ten hoogste 90 DBA zijn, gemeten 10 meter vanaf het circuit met een geluidsmeter geplaatst op stand A en SLOW. D. Remmen: De machines moeten voorzien zijn van goed werkende remmen. Bij de superstandaards mogen alleen wijzigingen ter verbetering, van de remwerking aangebracht worden. Bij de specials is dit verplicht. Indien er remschijven worden ingebouwd dient men binnen de originele maten te blijven. Er mag niet geremd worden met de versnellingshendel zodat de wielen blokkeren. E. Banden: Banden moeten voorzien zijn van gazonmaaierprofiel, verder moeten zij de originele hoogte en breedte van het aangeboden type hebben.

6 Bij de specials is het gebruik van meer ply s toegestaan, de bandenmaat dient echter origineel te blijven. Bij twijfel van bandenmaat dan word deze bepaald door de technische commissie Dubbel lucht is niet toegestaan. De lagering van de wielen moet verbeterd worden. F. Aandrijving: Standaard : De V-snaar poulies mogen worden aangepast. Specials : De V-snaar poulies mogen worden aangepast. Kettingoverbrengingen mogen worden aangepast indien ze standaard aanwezig zijn. Bij de kettingoverbrenging dient altijd een kettingvanger gemonteerd te zijn. Ook dienen er beschermkappen gemonteerd te zijn. De achteras moet uit één stuk bestaan deze mag niet onafhankelijk en of geveerd zijn. G. Maaidek Het maaidek moet origineel van een aangeboden type gazonmaaier zijn en dient gebouwd of gelast te zijn op de originele plaats Onderkant maaidek dient op minimaal 10 cm hoogte van de grond te hangen. De mesinschakeling en de messen moeten verwijderd zijn. De onderkant, achter- en zijuitworp moeten geheel afgesloten zijn, zonder ribbels of uitstekende delen. Scherpe randen moeten worden verwijderd met een radius van, minimaal 10 millimeter rond. De hoogte verstellingshendel en de zijuitworpkap dienen te worden verwijderd. H. Stuurinrichting: Deze dient zeer deugdelijk te zijn maar mag worden aangepast. Hij dient zich op de originele plaats te bevinden. Ook de fusees mogen verzwaard worden maar men dient zich aan de originele maatvoering te houden. De speling op de fusees dient minimaal te zijn. De speling op de stuurinrichting dient minimaal te zijn De stuuras ( vooras )moet uit één stuk bestaan, dus star zijn, deze mag alleen scharnieren op het middelpunt van deze as en het frame. I. Accu: Accu s moeten stevig worden vastgezet in een lekvrije bak en voorzien zijn van een isolerend lekvrij deksel (bijvoorbeeld plastic jerrycan. Bij vervanging bij voorkeur een droge GEL accu monteren. J. Brandstoftank: De brandstoftank moet voorzien zijn van een ontluchting. Als de ontluchting d.m.v. een slang gebeurt, dan deze naar de onderzijde van de machine geleiden. Hij dient zeer degelijk te zijn vastgezet en voorzien zijn van een degelijke sluiting. Deze tank mag niet rechtstreeks boven de uitlaat gebouwd zijn. Hier moet een brandscherm tussen zijn gemonteerd. K. Dodemansknop: Een originele dodemansknop is op iedere machine verplicht en moet degelijk en goedwerkend zijn.

7 L. Bestuurdersstoel: De bestuurdersstoel dient stevig op de originele plaats bevestigt te zijn. Een minimale zijdelingse steun is toegestaan met dien verstande dat men niet klem komt te zitten zonder het verwijderen van die steun Een steun op het spatbord is toegestaan, indien men met de hand binnen de machine blijft. Een geveerde stoel is toegestaan. M. Brandstof: Er mag alleen, in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder toevoegingen zoals kerosine of metanol worden gebruikt. De organisator heeft het recht de deelnemers te verplichten om tegen betaling gebruik te maken van door de organisator beschikbaar gestelde brandstof. Ook zelf meegebrachte benzine moet in goedgekeurde jerrycans staan met een lekbak minimaal 15% groter dan de inhoud van de jerrycan. Het vullen moet met grote zorg gebeuren, er mag geen brandstof gemorst worden. N. Bumper: De machine dient voor en achter voorzien te zijn van een rechte bumper. Deze dient de breedte te hebben van hart tot hart van de banden en te bestaan uit minimaal kokerprofiel 30 x 30 mm of 30 mm rond De hoogte van de bumper is 30 cm van het hart van het profiel tot op de grond gemeten. Sierlijsten, wieldoppen, koplampen, achterlichten en alle brandbare losse of uitstekende delen moeten verwijderd zijn. Losse delen of ballast mogen niet mee vervoerd worden. O. Startnummers: Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op een plaats van 12 x 12 cm, op witte ondergrond met zwarte letters, aangebracht te worden: aan beide zijden aan de zijkant van de motorkap en één goed zichtbaar achter op de stoel. P. Milieu: De machine mag geen olie, vet, benzine of andere licht ontvlambare of brandbare stoffen lekken. In het rennerskwartier is het gebruik van een milieumat verplicht. Deze mileumat is te koop bij de organisatie. (vloeistof dicht) Q. Keuring: Minimaal een maand voor de keuring ontvangt, de technische commissie alle technische specificaties van de opgegeven machine. Alle coureurs zijn verplicht hun machine voor aanvang van het seizoen te laten keuren. Op de dag van de wedstrijd zullen enkele machines twee uur voor de wedstrijd, steekproefsgewijs wordengekeurd. Indien een machine niet goedgekeurd wordt, krijgt de coureur tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd de tijd zijn machine aan te passen, en is verplicht deze ter herkeuring aan te bieden. Zonder goedkeuring mag er niet worden proef gereden en

8 niet aan de wedstrijd worden deelgenomen. De wedstrijdleider bepaalt ten alle tijden over uitsluiting of diskwalificatie. De machine dient ten alle tijden in originele staat tot beschikking van de organisatie te blijven voor een mogelijke herkeuring, ook na de wedstrijd. NOG EVEN VOOR DE DUIDELIJKHEID Het gebruik van All Terrein Vehikels (ATV's) of 4 maal 4 bestuurde of aangedreven voertuigen, mini tractoren, ruwtereinmaaimachines of andere types voertuigen die niet speciaal als gazonmaaiers gebouwd zijn, zijn dus niet toegestaan. Algemeen reglement bromfiets/dames klasse A. De machine: ( eisen waar de machine aan moet voldoen ) In deze klasse mogen alleen brommers/snorfietsen en scooters meedoen, die volgens het Nederlandse verkeerswet met een geel of oranje plaatje rijden. Uitgesloten zijn dus minibikes, crossmotoren. etc. B. Motor: de cilinderinhoud van het motorblok mag maximaal 70 cc bedragen. Bij twijfel zal de deelnemer dit moeten kunnen aantonen bij de technische keuring. C. Geluid: Het geluid mag ten hoogste 90 DBA zijn, gemeten 10 meter vanaf het circuit met een geluidsmeter geplaatst op stand A en SLOW.

9 D. Remmen: De machines moeten voorzien zijn van goed werkende remmen. E. Banden: Er mogen allen originele banden met deugdelijk profiel worden gebruikt. Dus geen noppenbanden (crossbanden). F. Aandrijving: De V-snaar poulies mogen worden aangepast. Kettingoverbrengingen mogen worden aangepast indien ze standaard aanwezig zijn. Bij de kettingoverbrenging dient altijd een kettingvanger gemonteerd te zijn. Ook dienen er beschermkappen gemonteerd te zijn. G. Stuurinrichting: Deze dient zeer deugdelijk te zijn maar mag worden aangepast. H. Accu: Accu s moeten stevig worden vastgezet in een lekvrije bak en voorzien zijn van een isolerend lekvrij deksel (bijvoorbeeld plastic jerrycan. Bij vervanging bij voorkeur een droge GEL accu monteren. I. Brandstoftank: De brandstoftank moet voorzien zijn van een ontluchting. Als de ontluchting d.m.v. een slang gebeurt, dan deze naar de onderzijde van de machine geleiden. Hij dient zeer degelijk te zijn vastgezet en voorzien zijn van een degelijke sluiting. Deze tank mag niet rechtstreeks boven de uitlaat gebouwd zijn. Hier moet een brandscherm tussen zijn gemonteerd. J. Brandstof: Er mag alleen, in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder toevoegingen zoals kerosine of metanol worden gebruikt. De organisator heeft het recht de deelnemers te verplichten om tegen betaling gebruik te maken van door de organisator beschikbaar gestelde brandstof. Ook zelf meegebrachte benzine moet in goedgekeurde jerrycans staan met een lekbak minimaal 15% groter dan de inhoud van de jerrycan. Het vullen moet met grote zorg gebeuren, er mag geen brandstof gemorst worden. K. Startnummers: Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op een plaats van 12 x 12 cm, op witte ondergrond met zwarte letters, aangebracht te worden: aan beide zijden aan de zijkant L. Milieu: De machine mag geen olie, vet, benzine of andere licht ontvlambare of brandbare stoffen lekken. In het rennerskwartier is het gebruik van een milieumat verplicht. De milieu mat is vloeistof absorberend, en vloeistof dicht. Te koop bij onze vrijwilligers.

10 M. Keuring: Op de dag van de wedstrijd zullen machines twee uur voor de wedstrijd, worden gekeurd. Indien een machine niet goedgekeurd wordt, krijgt de coureur tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd de tijd zijn machine aan te passen, en is verplicht deze ter herkeuring aan te bieden. Zonder goedkeuring mag er niet worden proef gereden en niet aan de wedstrijd worden deelgenomen. De wedstrijdleider bepaalt ten alle tijden over uitsluiting of diskwalificatie. De machine dient ten alle tijden in originele staat tot beschikking van de organisatie te blijven voor een mogelijke herkeuring, ook na de wedstrijd. Algemeen reglement Junior quad klassen A. De machine: ( eisen waar de machine aan moet voldoen ) In deze klasse mogen alleen originele UTILITY ATV s (dus geen sport ATV s) Dit in verband met de verleende vergunning. De machines dienen in een algehele goede technische staat te verkeren. B. Motor: de cilinderinhoud van het motorblok mag maximaal 200cc bedragen. C. Geluid: Het geluid mag ten hoogste 90 DBA zijn, gemeten 10 meter vanaf het circuit met een geluidsmeter geplaatst op stand A en SLOW. D. Remmen:. De machines moeten voorzien zijn van goed werkende remmen. E. Noodstop Een originele dodemansknop is op iedere machine verplicht en moet degelijk en goedwerkend zijn. F. Luchtfilter: Er mag een semi-wedstrijdfilter worden gemonteerd. G. Banden: Er mogen allen originele banden met deugdelijk profiel worden gebruikt. H. Aandrijving: De V-snaar poulies mogen worden aangepast. Kettingoverbrengingen mogen worden aangepast indien ze standaard aanwezig zijn. Bij de kettingoverbrenging dient altijd een kettingvanger gemonteerd te zijn.

11 Ook dienen er beschermkappen gemonteerd te zijn. J. Stuurinrichting: Deze dient zeer deugdelijk te zijn maar mag worden aangepast. K. Accu: Accu s moeten stevig worden vastgezet in een lekvrije bak en voorzien zijn van een isolerend lekvrij deksel (bijvoorbeeld plastic jerrycan. Bij vervanging bij voorkeur een droge GEL accu monteren. L. Brandstoftank: De brandstoftank moet voorzien zijn van een ontluchting. Als de ontluchting d.m.v. een slang gebeurt, dan deze naar de onderzijde van de machine geleiden. Hij dient zeer degelijk te zijn vastgezet en voorzien zijn van een degelijke sluiting. Deze tank mag niet rechtstreeks boven de uitlaat gebouwd zijn. Hier moet een brandscherm tussen zijn gemonteerd. O. Brandstof: Er mag alleen, in Nederland verkrijgbare handelsbenzine zonder toevoegingen zoals kerosine of metanol worden gebruikt. De organisator heeft het recht de deelnemers te verplichten om tegen betaling gebruik te maken van door de organisator beschikbaar gestelde brandstof. Ook zelf meegebrachte benzine moet in goedgekeurde jerrycans staan met een lekbak minimaal 15% groter dan de inhoud van de jerrycan. Het vullen moet met grote zorg gebeuren, er mag geen brandstof gemorst worden.

12 Q. Startnummers: Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op een plaats van 12 x 12 cm, op witte ondergrond met zwarte letters, aangebracht te worden: aan beide zijden aan de zijkant R. Milieu: De machine mag geen olie, vet, benzine of andere licht ontvlambare of brandbare stoffen lekken. In het rennerskwartier is het gebruik van een milieukleed verplicht. ( b.v. een bouwzeil ) S. Keuring: Op de dag van de wedstrijd zullen machines twee uur voor de wedstrijd, steekproefsgewijs worden gekeurd. Indien een machine niet goedgekeurd wordt, krijgt de coureur tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd de tijd zijn machine aan te passen, en is verplicht deze ter herkeuring aan te bieden. Zonder goedkeuring mag er niet worden proef gereden en niet aan de wedstrijd worden deelgenomen. De wedstrijdleider bepaalt ten alle tijden over uitsluiting of diskwalificatie. De machine dient ten alle tijden in originele staat tot beschikking van de organisatie te blijven voor een mogelijke herkeuring, ook na de wedstrijd. L. Veiligheid bestuurder Bromfietsklasse 1) De bestuurder dient een goed vastgemaakte helm dragen die is voorzien van een goedkeurings merk. 2) Hij mag niet gekleed zijn in kunststofkleding en dient een overal of crosskleding te dragen (kunststofkleding wil zeggen: geen nylon of ander licht ontvlambare/brandbare stoffen, doch wol of katoenen stoffen.) 3) Hij moet handschoenen dragen en stevige schoenen met stalen neus. Superstandaard Klasse 1) De bestuurder dient een goed vastgemaakte helm dragen die is voorzien van een goedkeurings merk. 2) Hij mag niet gekleed zijn in kunststofkleding en dient een overal of crosskleding te dragen (kunststofkleding wil zeggen: geen nylon of ander licht ontvlambare/brandbare stoffen, doch wol of katoenen stoffen.) 3) Hij moet handschoenen dragen en stevige schoenen met stalen neus. 4) Een nekband word ten zeerste aanbevolen. Special / Junior quad klasse 1) De bestuurder dient een goed vastgemaakte helm dragen die is voorzien van een goedkeurings merk. 2) Hij mag niet gekleed zijn in kunststofkleding en dient een overal of crosskleding te dragen (kunststofkleding wil zeggen: geen nylon of ander licht ontvlambare/brandbare stoffen, doch wol of katoenen stoffen.) 3) Hij moet handschoenen dragen en stevige schoenen met stalen neus. 4) Een nekband is verplicht. 5) Bodyprotector verplicht.

13 Algemeen reglement bosmaaierklasse A. Definitie 1.)Onder de bosmaaierrace klasse wordt een snelheids- en/of behendigheidswedstrijd verstaan welke wordt gehouden op een permanent of een daarvoor, tijdelijk afgezette baan, met dien verstande dat de ondergrond geheel onverhard dient te zijn met als basismateriaal gras. 2.)Deelnemers dienen de minimale leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben voor het deelnemen aan deze wedstrijden. B.inschrijvingen Aanmeldingsformulieren voor deelname dienen volledig te worden ingevuld en ondertekend voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend. Tijdens de wedstrijd mag alleen de ingeschreven deelnemer met de ingeschreven machine starten. Een deelnemer mag per machine slechts voor één klasse inschrijven. Bij aankomst op het circuit dient U zich bij de organisatie in te schrijven in of bij de z.g. jurywagen. C. veiligheid Deelnemers dienen veiligheidsschoeisel te dragen tijdens de wedstrijd. Ook dient men een helm te dragen welke is bedoeld voor het gebruikt van een bosmaaier ook zijn handschoenen verplicht en is gehoorbescherming vereist. VRIJWARINGSCLAUSULE De organisator neemt tegenover de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid op zich voor persoonlijke, materiële of vermogenschades. De deelnemers doen afstand van, met uitzondering van gerechtelijke wegen, door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier, zowel voor zichzelf als wel voor de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen, iedere vorm van gerechtelijke vervolging tegenover; ** De organisator, diens verantwoordelijke officials, helper en wedstrijdleiders en de sportcommissarissen ** Deelnemers, helpers of eigenaren van gazonmaaiers welke aan de wedstrijd deelnemen. ** Overheid, vrijwilligers, grondeigenaren en alle ander personen die met de organisatie in verbinding staan. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement.

14 Zij alleen dragen civiel- en strafrechtelijke verantwoording, voor alle door hen zelf, of van het door hem gebruikte voertuig veroorzaakte schade. De organisator behoud zich het recht voor alle door hogere autoriteiten, of uit veiligheidsoverwegingen of vanuit overheidswege voorgeschreven veranderingen, door te voeren of het evenement af te zeggen, als dit door buitengewone omstandigheden noodzakelijk is, zonder enige vorm van schade vergoeding.

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIER - RACEN "2011 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIER - RACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaier race wordt verstaan een

Nadere informatie

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIERRACEN "2015 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIERRACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaierrace wordt verstaan een snelheids-

Nadere informatie

Stichting N.K. Gazonmaaierracen

Stichting N.K. Gazonmaaierracen Stichting N.K. Gazonmaaierracen Reglement voor het NEDERLANDS-KAMPIOENSCHAP GAZONMAAIER - RACEN "2013 ALGEMEEN REGLEMENT GAZONMAAIER - RACEN A. Definitie 1.)Onder een gazonmaaier race wordt verstaan een

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace

CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace CONCEPT ALGEMEEN REGLEMENT 2016 Overijssels Kampioenschap Zitmaaierrace Dit reglement is uitsluitend van toepassing op races van het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace welke onder het auspiciën van

Nadere informatie

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Inhoud: Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de deelnemers + algemene richtlijnen Hoofdstuk

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

R E G L E M E N T AUTOCROSS VvV Warffum

R E G L E M E N T AUTOCROSS VvV Warffum - 1 - Secretariaat: Oudendijk 19 9989 EM Warffum Tel. 06-20398283 E-mail: info@vvvwarffum.nl R E G L E M E N T AUTOCROSS VvV Warffum Deelnemer: - Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van

Nadere informatie

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing.

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing. 2015 Emmen Bangerstox reglement Rijders worden verplicht volgend reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en de organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

Technisch reglement rodeo klasse

Technisch reglement rodeo klasse Technisch reglement rodeo klasse Wijzigingen t.o.v. 2010 zijn in Rood aangegeven. Vanaf 2010: zijn niet drukgevulde motoren met meer dan 2 kleppen per cilinder toegestaan. Reglementswijzigingen op termijn:

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel.

WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOCROSS 2012 M.A.B. Club Texel. De rijder die deelneemt aan autocross wedstrijden, georganiseerd door de M.A.B. Club Texel aanvaardt de onderstaande voorwaarden en dient zich voorts

Nadere informatie

Reglement 2012. Voorwoord:

Reglement 2012. Voorwoord: Reglement 2012 Voorwoord: Elke organisatie biedt de mogelijkheid te overnachten voor de race. Deze grond wordt beschikbaar gesteld door mensen uit de buurt. Wij als organisatie hebben en willen een goede

Nadere informatie

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen 3.5 ton boeresport 4.5 ton boeresport 5.5 ton boeresport 6.5 ton boeresport Algemeen De tractor moet een standaard tractor zijn zonder merkvreemde

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid Klassen WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: Standaardklasse (3,5 ton, 5.5 ton, 7 ton, 8.5 ton, 10 ton en 11.5 ton). Er kan met 1 standaardtractor

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder REGLEMENT VOOR HET HOUDEN VAN AUTOCROSSEN Organisatie: 1. Uiterlijk 8 weken voor de te houden autocross dient een vergunning aangevraagd te worden bij de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013

M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013 M.O.N. SAM CIRCUITDAG REGLEMENT 2013 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl

Nadere informatie

Reglement voor model-truck-trial

Reglement voor model-truck-trial Reglement voor model-truck-trial versie 2005 Voorwoord Dit reglement is vertaald uit de Duitse versie, en mijn vertaling is misschien niet de beste. Ook zijn sommige stukken verplaatst. Naar de bijlage.

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico.

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. A: Algemeen 1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. 2. De start volgorde wordt vooraf door het bestuur van de STTE vastgesteld. 3. Met onmiddellijke uitsluiting

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

DE KEURING VOOR ALLE KLASSEN SLUIT OM 11.00 UUR AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ALLE KLASSEN.

DE KEURING VOOR ALLE KLASSEN SLUIT OM 11.00 UUR AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ALLE KLASSEN. 2009 Belangrijke mededelingen voor de deelnemers. Om het verloop van de wedstrijd beheersbaar te houden heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen: A. Aanvang wedstrijd 12.00 uur. Het bestuur kan

Nadere informatie

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 `SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1. Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden.

Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden. ALGEMEEN REGLEMENT Minimumleeftijd : 16 jaar, piloten onder de 18 jaar moeten een door de ouders ondertekende en door de gemeente gewettigde toelating voorleggen, anders geen deelname mogelijk. Nummers:

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

6. Reglement sectie electro 1:10

6. Reglement sectie electro 1:10 6. Reglement sectie electro 1:10 Dit Reglement maakt deel uit van Het Huishoudelijk Reglement van MRM en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement. 6.1 Technisch reglement Modelwagens die niet

Nadere informatie

Technisch reglement Junioren klasse

Technisch reglement Junioren klasse Technisch reglement Junioren klasse Reglement 2015: Technisch reglement Juniorklasse 1. Een Junioren auto is een standaard productieauto. De auto moet er aan de buitenkant relatief net zo uit zien zoals

Nadere informatie

Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham

Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham Algemeen Reglement Stichting Baansport Blijham 1) Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2) Deelname is voor eigen

Nadere informatie

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Futurumshop.nl Nederlands Studenten Kampioenschap Baanatletiek Versie 5 Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het NSK Baan 2014

Nadere informatie

Algemeen Reglement St. Noordelijke Autocross Club (NAC)

Algemeen Reglement St. Noordelijke Autocross Club (NAC) Algemeen Reglement St. Noordelijke Autocross Club (NAC) Mededelingen: 1. Men word geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2.

Nadere informatie

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement Kwalificatie 12min + 2 uurs race Definitief Reglement Datum: 28-02- 2015 Artikel A: Organisatie 1. De wedstrijdleider(s): Gerald & Niels. Klachten kunnen alleen gemeld worden bij de wedstrijdleiding. 2.

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement

MON C50ccgt Reglement MON C50ccgt Reglement 2015 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: Fax.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl IMBA: www.imba-mx.com

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS A. Chassis Het chassis bestaat uit de volgende delen c.q. moet aan de volgende regels voldoen: 1. Een standaard motorblok of origineel vervangingsonderdeel waarin een standaard

Nadere informatie

MON. C50ccgt Reglement. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON. C50ccgt Reglement. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON C50ccgt Reglement 2015 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross

--------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross --------------------------------------------------------------- REGLEMENT Noord-Hollands Kampioenschap Auto Cross --------------------------------------------------------------- I N H O U D: HOOFDSTUK

Nadere informatie

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury.

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. Klassen: * De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: a. standaardklasse (3ton,4ton,5ton,6ton,6.5ton,7ton,8.5ton,10ton en 11.5ton) b. sportklasse *

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 9 De pro stock trekker... 10 De special

Nadere informatie

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein Algemeen. 1 Wedstrijd Commissie... 1 Technische Commissie..2 Voorinschrijving...2 Afmelden.. 2 Indeling.2 Wedstrijdindeling. 2 Inleveren auto s en (aanvang)tijden.. 2 Parc Fermé 2 Straffen..2 Hinderen..2

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek T.S.T.A Klasse indeling Klasse Gewicht Motor 1 tot 2600 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700rpm 2 tot 3800 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700 rpm 3 Sportklasse tot 4000 kg. 6 cil. turbo (max.

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

MON Off-road REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk

MON Off-road REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk MON Off-road REGLEMENT 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: www.mon.nl Email: info@mon.nl IMBA: www.imba-mx.com

Nadere informatie

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor Kart Afstellingen Een goed afgesteld kart chassis is een van de belangrijkste vereisten om snelle tijden te kunnen rijden. Een goede stuurmanskunst, banden met veel grip en een perfect afgestelde motor

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 Fictieve opdrachtgever Fictief adres Fictieve postcode en plaats Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 RAPPORT VAN INSPECTIE EN TAXATIE Opdrachtgever : Fictief Expert : Fictief Opdrachtdatum : 02-01-2006

Nadere informatie

HOOFDSTUKKEN. blz. 4. blz. 4

HOOFDSTUKKEN. blz. 4. blz. 4 HOOFDSTUKKEN Euro-Pokal reglement 2009 A. Algemene informatie blz. 1 B. Vrijwaringsclausule blz. 3 C. Verzekeringen blz. 3 D. Wedstrijddatum blz. 3 E. Medewerkers van de Euro-Pokal blz. 4 F. Veranderingen

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen:

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen: Reglement Truggy Masters Vanaf seizoen 2015 0 Inhoud Organisatie... 2 Communicatie... 2 Doelstelling... 3 Truggy Klasse Indeling... 3 Electro & Vrije 1:8 klasse... 4 Heat indeling Rookie, Sport, Masters

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Secretariaat: Ruud de Boer Havikshorst 21 3871 JK Hoevelaken Tel: 033-2536781 fietscross.ncc@gmail.com versie: 30 maart 2011 Artikel 1. Aangesloten verenigingen NCC

Nadere informatie

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden 2016 ASE Bangerstox Reglement Rijders wordt verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN REGLEMENT VOOR AAN DE CARNAVALSOPTOCHT DEELNEMENDE WAGENS Versie 2011 Begripsomschrijvingen De Stichting De Stichting A.H.C. De Vossen (KvK S 110374). Het

Nadere informatie

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard Kioti Mechron, wat gaan we doen vandaag? MECHRON HET 4 X 4 WERKPAARD Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 De Stichting DNRT Zomeravondcompetitie auto s organiseert wedstrijden voor de Legends Cars Cup 2013 (promotor Legendscarscup.nl). Van toepassing is het Algemeen

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 KUBOTA WIELLADER KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen

Nadere informatie

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden

d. Bangerstox is een contact klasse waar alleen linksom rond geduwd mag worden. Follow- in of inrijden op stil staande auto is verboden 2016 ASE SaloonStocks Reglement Rijders wordt verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013

GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 GOUDEN KLAVERTJE VIER 2013 Naam bedrijf Briggs & Stratton Stand Nr. 2.04 Website www.briggsandstratton.nl Omschrijving innovatie Introductie van het Simplicity Suspension Comfort System voor zitmaaiers

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN

Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN 2013 Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie keuze voertuig... 2 Voertuigspecificaties... 2 Maten en gewichten... 2 Aandrijving... 3 Voertuigdynamiek...

Nadere informatie

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 11 De pro stock trekker... 12 De special

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA

NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A New Holland Serie TCD-A tractoren Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA NEW TCD-A Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen. Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Formula Toyota REGLEMENT 2013.

Formula Toyota REGLEMENT 2013. Formula Toyota REGLEMENT 2013. Dit reglement is samengesteld door alle actieve leden van de Formule Toyota klasse. Uitgegeven door de Formule Toyota Organisatie (FTO). ALGEMENE RICHTLIJNEN VAN DE RACEWAGEN:

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur.

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. Vrije Standaard Reglement 2015 1 1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. 1.1 Afscherming rijder Gaas t.p.v. voorruit en zij rek moet maximaal 5 cm bij 5 cm en minimaal 3 mm dik zijn. Het gaas moet zodanig

Nadere informatie

FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN. Bronnen: UCI/KNWU

FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN. Bronnen: UCI/KNWU FIETSMETINGEN BIJ WIELERWEDSTRIJDEN Bronnen: UCI/KNWU Positie regels Plaats van het traditionele stuur Plaats van de stuur extensies Meting punt van de shifters Hoogte van het stuur extensies Positie van

Nadere informatie

REGLEMENTEN NO BUDGET CUP. Nederlands

REGLEMENTEN NO BUDGET CUP. Nederlands REGLEMENTEN NO BUDGET CUP 2012 Nederlands 1 1. STRUCTUUR De No Budget CUP is een volledig onafhankelijk kampioenschap. De teams bestaan uit minimum 2 en maximum 3 piloten die de wedstrijd rijden op dezelfde

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908. info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl

Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908. info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl Prijslijst 2011/2012 Prijzen exlcusief BTW Ceresbolsward B.V. De Marne 1 8701 PV Bolsward 0515 573908 info@ceresbolsward.nl www.ceresbolsward.nl Pagina 1 Inhoud B30 Motorploeg machine 3 Willy Nilly Maai

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18.

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18. Reglementen 2014 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Alle wijzigingen 2014 t.o.v. 2013 zijn in ROOD aangegeven Stockcar F1 reglement via BVSR (zie bladzijde 8) AGENDA 2014 zondag 27 april zondag

Nadere informatie

3. Deelnemers aan autocrosswedstrijden moeten in het bezit zijn van een geldige

3. Deelnemers aan autocrosswedstrijden moeten in het bezit zijn van een geldige Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2015 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een

Nadere informatie

Inhoud. Voorschriften voertuig. Besturen en Begeleiden. Verantwoordelijkheid

Inhoud. Voorschriften voertuig. Besturen en Begeleiden. Verantwoordelijkheid Inhoud pag. 1 pag.2 pag. 3 pag. 4/5 pag. 6 pag.7 pag.8 Inschrijving Voorschriften voertuig Organisatie Besturen en Begeleiden Veiligheid Geluid Verantwoordelijkheid Inschrijving 1. Bij inschrijving gaat

Nadere informatie

ZANDVOORT CIRCUITEXPERIENCE CIRCUITRIJDEN VOOR IEDEREEN! Stichting Motorsport Lifestyle Fluorietweg 23d, 1812 RR Alkmaar T +31 (0)72-7202209

ZANDVOORT CIRCUITEXPERIENCE CIRCUITRIJDEN VOOR IEDEREEN! Stichting Motorsport Lifestyle Fluorietweg 23d, 1812 RR Alkmaar T +31 (0)72-7202209 PROGRAMMA CIRCUITEXPERIENCE ZANDVOORT PROGRAMMACIRCUITEXPERIENCE ZANDVOORT 2 Beste motorsportvrienden, Hierbij het programma voor de circuitdag die plaatsvindt op het circuit van Zandvoort. Neem de tijd

Nadere informatie

Attractiecentrum Zoetermeer Wattstraat 20 2723 RC Zoetermeer www.attractiecentrum.nl www.kartcursus.nl kartcursus@attractiecentrum.nl tel.nr.

Attractiecentrum Zoetermeer Wattstraat 20 2723 RC Zoetermeer www.attractiecentrum.nl www.kartcursus.nl kartcursus@attractiecentrum.nl tel.nr. Attractiecentrum Zoetermeer Wattstraat 20 2723 RC Zoetermeer www.attractiecentrum.nl www.kartcursus.nl kartcursus@attractiecentrum.nl tel.nr. 079-3426226 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden.

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Hoogte L: 55-60 cm, M: 35-40 cm, S: 25-30 cm Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Regio Midden 2015

Wedstrijdreglement Regio Midden 2015 Wedstrijdreglement Regio Midden 2015 versie: 17 maart 2015 Artikel 1. Aangesloten verenigingen NCC Nijkerk, Nijkerk FCC Flying Bikes, Kootwijkerbroek FCC Putten, Putten FCC de Volharding, Nunspeet FCC

Nadere informatie

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini Technisch Reglement Klasse 01T 160cc 4T Mini 2015 TECHNISCH REGLEMENT KARTING NFK 01T 160cc 4T MINI Series NOOT: Dit aanvullend technisch reglement maakt deel uit van het NRK (NFK Reglement Karting) dat

Nadere informatie

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner

TM 3215/3265. Uw professionele veelzijdige partner TM 3215/3265 Uw professionele veelzijdige partner Krachtig & betrouwbaar Bij de tractoren van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: de ISEKI TM serie bestaat uit twee modellen met hydrostatische

Nadere informatie

Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen. ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen

Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen. ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Secretariaat: Drabbelsweg 3 5814 AG Veulen ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS 2014 Alle eerder gepubliceerde reglementen komen hierbij te vervallen Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN

TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN TECHNISCH REGLEMENT ALLE KLASSEN De bestuurder dient een onbeschadigde & goedgekeurde helm te dragen met vizier of bril. Het is verplicht om een goedgekeurde nekband te dragen, dit in verband met voorkomende

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

MON Wedstrijdreglement ijsraces op natuurijs.

MON Wedstrijdreglement ijsraces op natuurijs. 1. Organisatie MON Wedstrijdreglement ijsraces op natuurijs. De wedstrijden worden georganiseerd door de individuele organisaties die zich verenigd hebben in de Stichting IJsraces SNEL, onder auspiciën

Nadere informatie