Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie"

Transcriptie

1 Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt alleen graasdierpremie aanvragen voor schapen die juist staan geregistreerd in het I&R-systeem (hierna: I&R) op het moment dat u de aanvraag voor graasdierpremie indient. Dit geldt ook voor de periodes dat de schapen een andere houder hadden. De I&R registratie mag geen enkele fout bevatten, ook niet in de registratie in het verleden toen u eventueel nog geen houder van een dier was. Vraagt u graasdierpremie aan voor één of meer schapen die op het moment dat u de aanvraag voor graasdierpremie indient, niet juist in I&R staan geregistreerd? Dan krijgt u voor deze schapen geen premie en kunt u een korting of sanctie krijgen op de premie die u eventueel voor andere schapen krijgt. In deze flyer leest u hierover meer informatie over wat de I&R regels zijn voor schapen, hoe deze regels van belang zijn voor de graasdierpremie en hoe u de registratie van uw schapen kunt controleren. Inhoud - Voorwaarden graasdierpremie - Regels I&R schapen - Controleren I&R registratie met bedrijfsregister - Andere mogelijkheden om te controleren - Zorgen dat schapen waarvoor u graasdierpremie heeft aangevraagd ook daarna voldoen Voorwaarden graasdierpremie De voorwaarden voor graasdierpremie voor schapen die met de I&R registratie te maken hebben, zijn: - De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari t/m 15 oktober. - De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren. - De schapen staan juist geregistreerd in I&R vanaf het moment dat u uw aanvraag voor graasdierpremie indient. Dit geldt ook voor de periodes dat de dieren een andere houder hadden. o o Alle verblijfplaatsen van het dier moeten op elkaar aansluiten. Een gat of overlap van maximaal één dag is daarbij toegestaan. Bij afvoer van het dier vanaf uw eigen bedrijf mag er geen tegenstrijdigheid zijn met de aanvoerdatum van de volgende houder. Een melding die buiten de meldtermijn wordt hersteld, wordt niet gezien als een fout als daardoor de I&R registratie op het moment van aanvraag juist wordt. Die melding moet dan wel zijn hersteld, voordat u de graasdierpremie aanvraagt. Lukt het niet om de fout in de registratie te herstellen voordat u de graasdierpremie aanvraagt, omdat bijvoorbeeld een vorige houder dit niet meer kan of niet wil doen? Vraag dan voor die schapen geen premie aan. U kunt wel graasdierpremie aanvragen voor de schapen die wel juist in I&R staan geregistreerd door deze aan te vinken in de Gecombineerde opgave. Maar u vinkt het schaap of de schapen die niet voldoen, niet aan. Kijk voor alle voorwaarden voor de graasdierpremie op de informatiepagina Graasdierpremie van 9

2 Regels I&R schapen Om voor de graasdierpremie voor schapen in aanmerking te komen, moet de I&R regels worden nageleefd. Het gaat om: 1. Registratie van locaties waar dieren worden gehouden. 2. Identificatie van schapen met elektronische identificatiemiddelen. 3. Het aanwezig zijn van een vervoersdocument bij het vervoer van schapen. 4. Het bijhouden van een bedrijfsregister: melden aan I&R Voor elk van deze onderdelen geldt een aantal regels die hieronder per onderdeel staan uitgelegd. 1. Registratie van locaties waar dieren worden gehouden Iedere houder die op een locatie dieren gaat houden, moet daarvoor een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen bij RVO.nl. Zijn er wijzigingen in de bedrijfssituatie? Dan geeft u die gegevens binnen 30 dagen door aan RVO.nl. 2. Identificatie van schapen met elektronische identificatiemiddelen Schapen moeten correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat een schaap altijd twee identificatiemiddelen moet dragen. Een van die middelen is voorzien van een elektronische transponder (chip). Lammeren moeten binnen zes maanden worden geïdentificeerd, of zoveel eerder als ze over de openbare weg worden vervoerd. U kunt identificatiemiddelen bestellen bij een erkende leverancier. Heeft een schaap een oormerk verloren, dan moet u binnen drie werkdagen een vervangend merk bestellen. U mag ook hermerken met een nieuwe set uit uw eigen voorraad oormerken. U meldt de vervanging van een nummer binnen zeven kalenderdagen aan I&R. Verliest een dier dat uit een ander EU-land komt het merk? Dan brengt u een merk aan met hetzelfde nummer als op het verloren merk. 3. Het aanwezig zijn van een vervoersdocument bij het vervoer van schapen Worden schapen vervoerd over de openbare weg? Dan moet er een ondertekend vervoersdocument bij het vervoer aanwezig zijn. Op het vervoersdocument staan gegevens over het UBN van vertrek en bestemming, de datum transport, vervoermiddel en vervoerder met vergunningsnummer. Ook worden de ID-codes (landcode en levensnummer) van de betrokken dieren vermeld. Een vervoersdocument is niet nodig als de gegevens elektronisch beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in de chipreader) of als voorafgaand aan het transport een afvoermelding is gedaan, waarin alle benodigde gegevens zijn vermeld. 4. Het bijhouden van een bedrijfsregister: melden aan I&R In Nederland is I&R uw verplichte bedrijfsregister. Dit betekent dat u gebeurtenissen zoals geboorte, dood, aanvoer en afvoer van een dier op uw UBN moet melden aan I&R. U meldt de geboorte van uw lammeren binnen zes maanden aan I&R, of zoveel eerder u deze dieren over de openbare weg vervoert. Andere gebeurtenissen meldt u binnen zeven kalenderdagen. Het melden aan I&R doet u via mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden, uw bedrijfsmanagementpakket of telefonisch via het voiceresponse systeem. U kunt iemand anders machtigen om meldingen te doen of om een stallijst of bedrijfsregister aan te vragen. Om meldingen aan I&R te doen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (landcode en levensnummer) van het schaap en de gebeurtenisdatum nodig. Bij de aanvoer en afvoer moet u ook het UBN opgeven van de houder van wie u het dier aanvoert of van de houder aan wie u het dier afvoert. Het UBN van bestemming moet u altijd invullen. Het UBN van herkomst is geen verplicht veld, mits u er voor zorgt dat de afvoermelding van de vorige houder aansluit op uw aanvoermelding. Er mag maximaal één kalenderdag zitten tussen de datum van afvoer en de datum van aanvoer. 2 van 9

3 Bij de import van dieren geeft u ook gegevens op over het land van herkomst of bestemming en het nummer van het gezondheidscertificaat. Daarnaast mag de aanvoerdatum nooit na de geboortedatum of dooddatum liggen. Foute meldingen gedaan In I&R worden alle meldingen bij de invoer gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden dan staan ze in mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden (na inloggen) direct op de startpagina. Als u doorklikt, staat bij deze meldingen ook waarom ze nog niet goed zijn verwerkt. Heeft u een melding nog niet gedaan, maar de andere houder wel? Dan staan deze ontbrekende meldingen in het blok Signaleringen. Na drie jaar verdwijnen deze meldingen uit dit blok. U kunt ze dan via het scherm Ontbrekende meldingen nog wel opvragen en registeren in I&R. Wilt u een notificatie ontvangen als u één of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de app I&R dieren. Ook bedrijfsmanagementpakketten bieden vaak deze hulpmiddelen aan, zodat u zelf eenvoudig uw registratie kunt bijhouden en controleren. Er zijn geen signaleringen beschikbaar voor fouten in de historie van verblijfplaatsen van een schaap. Of de historie niet klopt kunt u bekijken door de diergegevens op te vragen. Dit wordt verderop in deze flyer uitgelegd. Heeft u een foute melding gedaan? U kunt deze zelf herstellen in I&R. Dit kan zolang het dier nog niet door andere houders als aanvoer is gemeld. U kunt hier ook onterechte meldingen zelf intrekken. Als u geregeld meldingen controleert kunt u op tijd fouten herstellen. Via mijn.rvo.nl kunt u een bedrijfsregister of stallijst bestellen. Dan heeft u overzicht in uw registratie. Deze producten krijgt u na aanvraag direct op uw scherm of in uw mail. U kunt ook kiezen voor een abonnement, zodat u wekelijks of maandelijks een overzicht in uw mailbox krijgt. De regels voor de identificatie en registratie (I&R) van schapen staat ook op de informatiepagina Schapen en geiten melden Controleren I&R registratie met bedrijfsregister Een schaap hoeft niet de hele tijd op uw UBN geregistreerd te zijn geweest om in aanmerking te komen voor graasdierpremie. Daarvoor moet een schaap zijn geboren voorafgaand aan het jaar van aanvraag. Daarnaast moet het schaap op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei 2017 aanwezig zijn op uw bedrijf. U kunt controleren welke schapen op een UBN aanwezig waren door een bedrijfsregister aan te vragen. U kunt het bedrijfsregister aanvragen voor u de graasdierpremie aanvraagt om te zien of de schapen voldoen. Daarnaast kunt u het bedrijfsregister gebruiken om na uw aanvraag te bekijken of de dieren dan ook nog voldoen. Een bedrijfsregister aanvragen doet u als volgt: Ga naar I&R op mijn.rvo.nl, log in en ga naar Aanvragen en bestellingen. 3 van 9

4 Vul het UBN in en vul als Begindatum periode 1januari 2017 in en als Einddatum periode 15 mei Klik op Volgende en klik in de volgende stap op Verstrekken overzicht. U krijgt een pdf met het bedrijfsregister in beeld. Aandachtspunten: - Stonden er op 1 januari 2017 nog geen schapen op de stallijst? Wijzig dan de begindatum. Kies de datum waarop u voor het eerst schapen hebt aangevoerd in Vraagt u het bedrijfsregister op vóór 15 mei, maar worden daarna nog schapen aangevoerd met een gebeurtenisdatum vóór 15 mei? Meld deze schapen dan tijdig aan I&R. Gegevens die nog niet gemeld zijn, worden niet getoond. 4 van 9

5 Voorbeeld bedrijfsregister Welke schapen komen niet in aanmerking voor de graasdierpremie? - Schapen met een geboortedatum op of na 1 januari Deze dieren worden ook niet in uw Gecombineerde opgave voorgesteld als subsidiabel. - Schapen met de opmerking overlap in verblijfsperiode. - Schapen die u nog niet in I&R heeft geregistreerd en daarom ook niet zijn voorgesteld in uw Gecombineerde opgave en die u handmatig toevoegt in uw opgave en waarvan u vervolgens de registratie in I&R te laat of niet juist doet. - Schapen die u op uw bedrijf heeft aangevoerd (waarbij de aanvoerdatum na de geboortedatum ligt) en waar geen UBN van herkomst is ingevuld. o Schapen die u heeft afgevoerd en waarbij de meldingsdatum meer dan zeven dagen na de aanvoerdatum ligt en na de datum ligt, waarop u de aanvraag voor de graasdierpremie hebt gedaan. Wanneer schapen een gat in verblijfsperiode hebben, wordt deze opmerking niet getoond. Of er een gat in de verblijfsperiode is kunt u achterhalen door de diergegevens te raadplegen. Een melding die buiten de meldtermijn wordt hersteld, wordt niet gezien als een fout als daardoor de I&R registratie op het moment van aanvraag van de graasdierpremie juist wordt. 5 van 9

6 Andere mogelijkheden om te controleren Naast de inhoudelijke controle die u met het bedrijfsregister kunt doen, zijn er nog andere mogelijkheden om te controleren of een schaap niet in aanmerking komt voor graasdierpremie. Hier kunt u het dashboard in I&R voor gebruiken. Dashboard: Blok Stallijst: Het aantal schapen op uw stallijst komt niet overeen met het werkelijk aantal schapen. Mogelijk heeft u van een aantal schapen nog niet de aanvoer of geboorte gemeld, of zijn de schapen nog niet afgemeld. Blok Nog niet verwerkte meldingen: Het schaap heeft nog niet verwerkte meldingen. Er zijn twee soorten nog niet verwerkte meldingen : - Inconsistente meldingen De melding kan in zijn geheel niet verwerkt worden, omdat het dier niet of niet correct op het UBN is geregistreerd. Deze meldingen kunt u opvragen door te klikken op de link naar meldingen. De inconsistente meldingen worden dan getoond. U kunt aan de hand van de reden inconsistentie de meldingen herstellen of intrekken. - Voorlopig geregistreerde meldingen De schapen zijn wel op uw UBN geregistreerd, maar de aan- of afvoerdata sluiten niet aan op de data die door de vorige of toekomstige houder van het dier zijn doorgegeven. De periode van verblijf van het dier op het UBN is hierdoor niet eenduidig te bepalen. Zorg er voor dat de data overeenkomen met de werkelijkheid. Zoek hiervoor contact met de andere houder om te bepalen wat de werkelijke datum van aanvoer of afvoer moet zijn. Weet u niet wie de vorige houder van het dier is? Zoek dit dan op via de menu-optie Raadplegen dieren. Eén van de betrokken houders moet de datum herstellen voordat u uw aanvraag voor de graasdierpremie indient. Of de gegevens correct zijn hersteld kunt u zien aan de status van de melding. Een melding met de status voorlopig is een nog openstaande melding, een melding met de status definitief is correct hersteld en heeft aansluitende aan- en afvoerdata. Een overlap of gat van één dag ís toegestaan en leidt niet tot een voorlopige melding. Aandachtspunt: Staat hier een melding dat er de laatste 1095 dagen geen openstaande meldingen zijn geconstateerd? Dan kunnen er toch openstaande meldingen zijn. Ga naar Raadplegen meldingen en zoek hier op meldingen met de status inconsistent of voorlopig om alle niet juiste meldingen te zien. 6 van 9

7 Blok Signaleringen: Het schaap heeft nog signaleringen. Er zijn verschillende signaleringen: - Ontbrekende geboortemeldingen - Ontbrekende aanvoermeldingen - Ontbrekende afvoermeldingen Klik op de link naar ontbrekende meldingen om de meldingen alsnog te registreren. Volg de aanwijzingen op de schermen om de meldingen te registreren. Aandachtspunt: De signaleringen worden na enige tijd niet meer getoond. Hiervan ziet u een melding in het scherm. Dan kunnen er toch signaleringen zijn. Ga naar Raadplegen ontbrekende meldingen en klik op Zoek melding met alleen het veld Diersoort ingevuld. Dan worden alle openstaande meldingen getoond. Volg de aanwijzingen op de schermen om de meldingen te registreren. 7 van 9

8 Raadplegen gegevens over dieren Is een dier niet correct geregistreerd volgens de hiervoor beschreven stappen, dan kunt de diergegevens opvragen via het scherm Raadplegen dieren. Vul de landcode en levensnummer in en klik op Volgende: 8 van 9

9 Bij de dierverblijfplaatsen worden contactgegevens getoond van de houder die de niet correcte registratie heeft veroorzaakt. U kunt op deze wijze zo nodig contact zoeken met de houder om te vragen of hij de registratie wil herstellen. In de schermprint hierboven is te zien dat dit dier een onvolledige verblijfshistorie heeft. Er ontbreekt namelijk een afvoer van het voorlaatste UBN. Wanneer een dier ergens wordt aangevoerd, dan moet er altijd een afvoermelding op het vorige UBN zijn gedaan. Deze data moeten op elkaar aansluiten. Met aansluiten wordt bedoeld, dat er maximaal één dag verschil tussen afvoerdatum en aanvoerdatum zit. Zorgen dat schapen waarvoor u graasdierpremie heeft aangevraagd ook daarna voldoen De premie is voor schapen die op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari t/m 15 oktober. Daarom is het belangrijk dat schapen op het moment dat u de graasdierpremie aanvraagt goed staan geregistreerd, maar ook dat de registratie na die tijd goed is. U kunt dit als volgt controleren: - U kunt een bedrijfsregister opvragen. Kies hiervoor nu de periode 1 januari tot en met 15 oktober Meldingen die te laat zijn ingediend of hersteld, leiden tot uitsluiting van een dier in uw aanvraag. - Controleer regelmatig of er nog openstaande meldingen of signaleringen zijn. Zorg dat U zich houdt aan de u wettelijke meldtermijnen. - Zorg er voor dat schapen die u in de periode van 1 januari tot en met 15 oktober 2017 verplaatst op de juiste wijze worden geregistreerd. U moet meldingen voor schapen binnen zeven kalenderdagen na de gebeurtenis doorgeven, maar ook zorgen dat herstel van foute gegevens binnen zeven kalenderdagen na de gebeurtenis zijn verwerkt. Spreek ook af met houders met wie u zaken doet, dat zij tijdig en correct melden. 9 van 9

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Instructie Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Waar vindt u I&R Dieren? 2 Dashboard 4 - Stallijst 4 - Nog niet verwerkte meldingen 7 - Signaleringen 7 Soorten meldingen en herstel

Nadere informatie

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten Instructie Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Waar vindt u I&R Dieren? 2 Dashboard 4 - Stallijst 4 - Nog niet verwerkte meldingen 7 - Signaleringen 7 Soorten meldingen en herstel

Nadere informatie

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Dit is een uitgave van Dienst Regelingen. www.minlnv.nl/loket Assen, oktober 2009 Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave 1 Nieuwe regels voor merken

Nadere informatie

Registratie in I&R bij veekeuringen

Registratie in I&R bij veekeuringen Registratie in I&R bij veekeuringen Inleiding Per 1 januari 2010 is de ei&r voor schapen en geiten ingevoerd. Alle aan- en afvoeren van dieren moeten worden gemeld aan de centrale databank. Ook wanneer

Nadere informatie

Handleiding SG-Online

Handleiding SG-Online Handleiding SG-Online April 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Startscherm SG-Online... 5 3. Stalbezetting... 6 4. Registratie... 8 4.1. Geboortemelding...8 4.2. Aanvoermelding...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DAS-Online

Gebruikershandleiding DAS-Online Gebruikershandleiding DAS-Online Inhoudsopgave Inloggen in DAS-Online... 2 Uitloggen uit DAS-Online... 2 Controlepaneel... 2 Tips... 2 Filter... 2 Bladeren... 2 Meldingen... 3 Stallijst... 3 Stamkaart...

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn

Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn meerdere manieren om dieren af te voeren. Van snel met weinig extra info tot zeer gedetailleerd.

Nadere informatie

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Traceerbaarheid WAAROM I&R S&G preventie dierziekten uitroeiing dierziekten voedselkwaliteit Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Bedrijven met dieren (houder; UBN)

Nadere informatie

TESonline handleiding Fokdag

TESonline handleiding Fokdag Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u af- en aanvoer verricht naar een TES fokdag. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline of met DAT. De schermen

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010)

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) pagina 1 van 28 Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Nadere informatie

REGISTER VAN HET BESLAG

REGISTER VAN HET BESLAG REGISTER VAN HET BESLAG R : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DATUM BESLAG BESLAGADRES GEOGRAFISCHE COORDINATEN Straat + nummer X-coordinaat : XXX XXXXX Postcode + gemeente Y-coördinaat : Fusiegemeente Taal : NL

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap

Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap 1 Inloggen 2 2 Aanwezige dieren 2 3 Invoeren lammeren 3 3.1 Levensnummer importeren 3 3.2 Invoeren dekkingen 3 3.3 Werkwijze invoeren lammeren 4 4 Invoeren

Nadere informatie

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS Falcoo-Online Handleiding voor leden van het NZS Waar in het programma LNV staat, wordt bedoeld de I&R databank van Dienst Regelingen, thans onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

I&R Dieren Instructie rundveehouder

I&R Dieren Instructie rundveehouder Dienst Regelingen Dierregistraties (I&R) I&R Dieren Instructie rundveehouder Inhoudsopgave Inleiding...2 Hoofdstuk 1 Regelingen...3 Hoofdstuk 2 Toekenning ME/UBN...4 Hoofdstuk 3 Het merken...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Registratie. koppelen de status van de dieren terug naar het Sanitel-systeem.

Registratie. koppelen de status van de dieren terug naar het Sanitel-systeem. Registratie Een goede van het rundvee is een van de fundamenten van een succesvolle rundveeverbetering. Het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R-systeem) van de overheid, beter bekend als Sanitel,

Nadere informatie

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Resultaten peiling 12 Internetpanel Dienst Regelingen 11 oktober 2011 1. Inleiding Op 1 januari 2010 is de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Levende Have. Met dank aan:

Levende Have. Met dank aan: electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen Levende

Nadere informatie

Paspoorten voor runderen

Paspoorten voor runderen identificatie en registratie r dieren Paspoorten voor runderen Het I&R-systeem is vernieuwd. Dat betekent ook dat de procedure voor de aanvraag en afgifte van paspoorten voor runderen is aangepast. Paspoorten

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Inloggen op het Mestbankloket... 3 3 Overzicht... 5 3.1 Overzicht openstaande burenregelingen 5 3.2 Overzicht geweigerde

Nadere informatie

De VKI kunt u melden via of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u

De VKI kunt u melden via  of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u Inleiding De kunt u melden via www.infoschaap.nl of middels het invullen van een papierendocument. Ook kunt u de melden via TESonline. Dit is niet verplicht. U bent vrij in uw keuze. Let op: Als u dieren

Nadere informatie

Handleiding formulier vangstopgave aal

Handleiding formulier vangstopgave aal Handleiding formulier vangstopgave aal Open uw internetbrowser en ga naar de website van het DR-Loket: www.drloket.nl. Klik op Mijn dossier in de zwarte balk. Vul in dit scherm uw Gebruikerscode en Wachtwoord

Nadere informatie

VKI SANITEL: HANDLEIDING

VKI SANITEL: HANDLEIDING VKI SANITEL: HANDLEIDING Inhoud: Algemene onderdelen voor alle diersoorten P2 Onderdelen van de VKI specifiek voor een diersoort Varkens Pluimvee P8 P8 P10 Het terug opzoeken van een VKI/melding P12 VKI

Nadere informatie

Handleiding KHVonline versie 01

Handleiding KHVonline versie 01 Handleiding KHVonline versie 01 1 Inloggen 2 Registreren van verkoop en sterfte 3 Invoeren geboorteberichten 4 Raadplegen van de prestaties van dieren die aanwezig zijn op het bedrijf 4.1 Detail dier 4.2

Nadere informatie

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van de VSS

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van de VSS Falcoo-Online Handleiding voor leden van de VSS Waar in het programma LNV staat, wordt bedoeld de I&R databank van Dienst Regelingen, thans onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze handleiding

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren

Regeling identificatie en registratie van dieren (Tekst geldend op: 03-07-2015) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding aanmaken inscharingscontract

Handleiding aanmaken inscharingscontract Handleiding aanmaken inscharingscontract Als uw dieren grazen op landbouwgronden van een andere landbouwer of als dieren van een andere landbouwer op uw percelen grazen, moet u een overeenkomst, een zogenaamd

Nadere informatie

Regelwijzer varkens. Over registratie, aan- en afvoer en oormerken

Regelwijzer varkens. Over registratie, aan- en afvoer en oormerken Regelwijzer varkens Over registratie, aan- en afvoer en oormerken je moet je als houder van varkens registreren je moet de varkens die je houdt registreren (en oormerk aanvragen) en je moet het verplaatsen

Nadere informatie

Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst) Geachte heer/mevrouw,

Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst) Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst) uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD 05.1348/PBO 20-04-2005 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Nadere informatie

2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3. 7 Raadplegen stamboek van de actieve leden en dieren 6

2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3. 7 Raadplegen stamboek van de actieve leden en dieren 6 Handleiding registratie Blauwe Texelaar V1 1 Inloggen 2 2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3 3 Invoeren lammeren 4 3.1 Levensnummer importeren 4 3.2 Werkwijze 4 4 Invoeren afvoer 5 5 Invoeren

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Secretariaat: Luuc Bos * Oranjekanaal Nz 47 * 7825 TK Emmen* tel / fax: 0591-630754 * e-mail: luucbos@hotmail.com Aan De staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 (2016-07) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek onder gebruikers van het I&R-systeem.

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

CBD Kees Keet Januari Kalf Volg Systeem (KVS) Handleiding KVS app

CBD Kees Keet Januari Kalf Volg Systeem (KVS) Handleiding KVS app CBD Kees Keet Januari 2017 Kalf Volg Systeem (KVS) Handleiding KVS app Document context Dit document is een handleiding voor het gebruik van de KVS app die door SBK ter beschikking wordt gesteld. Deze

Nadere informatie

Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst)

Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst) Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Gebruikersgroep I&R schapen en geiten (zie verzendlijst) uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD 05.1348/PBO 20-04-2005 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Nadere informatie

Rapportage RVO.nl, Dierregistraties

Rapportage RVO.nl, Dierregistraties Rapportage RVO.nl, Dierregistraties Rijksdienst voor Ondernemend Nederland KC&G/KKO 3 Mandemaat 3 9405 TG Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle Datum Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren...

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... Geboorte aangifte DIGITAAL KANTOOR BWP Inhoud 1. Algemeenheden... 2 2. Digitaal kantoor openen... 2 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... 2 4. Het geboortebericht invullen... 3 5.

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 15 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [15] v C : conform NC : niet-conform NA : niet van

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen

Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw FL_SGH_009_141021 Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen Meer informatie voor houders van schapen, geiten en hertachtigen vindt u op

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING INLOGGEN OP HET MESTBANKLOKET Via www.mestbankloket.be komt u terecht op de startpagina van het Mestbankloket. Meld u aan als landbouwer, consulent

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren).

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren). Mobi-ID beheerder worden o o o Om beheerder voor het betreffende bedrijf te kunnen worden moet u al via een Mobi-ID aan dat bedrijf gekoppeld zijn. U heeft een éénmalig te gebruiken code nodig om beheerder

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk invullen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 03-07-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT. Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Elk vervoer in het kader van een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie naar een verwerkingseenheid en van

Nadere informatie

Handleiding. www.backhomeclub.nl

Handleiding. www.backhomeclub.nl Handleiding www.backhomeclub.nl Voorwoord Aangewezen databank in het kader van I&R Hond In het kader van de verplichte I & R voor honden, ingaande 1 april 2013, was het noodzakelijk om de software achter

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding. www.backhomeclub.nl

Handleiding. www.backhomeclub.nl Handleiding www.backhomeclub.nl Voorwoord Aangewezen databank in het kader van I&R Hond In het kader van de verplichte I & R voor honden, ingaande 1 april 2013, was het noodzakelijk om de software achter

Nadere informatie

Voorwaarden partijbemonstering:

Voorwaarden partijbemonstering: 8-9- Partijbemonstering september Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Voorwaarden partijbemonstering: 1 partij vaste mest van maximaal 200 m 3 op de bedrijfslocatie. De partij: wijzigt

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN A. AANVOER VLEESKALVEREN AFKOMSTIG UIT BELGIË met vervoersdocument en de papieren paspoorten. (samen met het aanvoerformulier)

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe Inschrijvingsmodule Mijn Werkvakanties Laatste update: 8/2/2017

Handleiding Nieuwe Inschrijvingsmodule Mijn Werkvakanties Laatste update: 8/2/2017 Handleiding Nieuwe Inschrijvingsmodule Mijn Werkvakanties Laatste update: 8/2/2017 Vanaf het zomerseizoen 2017 werken we met een nieuwe module voor vrijwilligers. In deze handleiding geven we een kort

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 3 Uw gebruikersnaam... 4 Uw e-mail adres... 4 Uw geboortedatum en postcode... 4 Uw

Nadere informatie

S A N I T R A C E MELDING: TELLING. Versie 6

S A N I T R A C E MELDING: TELLING. Versie 6 S A N I T R A C E MELDING: TELLING Versie 6 10 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene doelstelling... 3 2. Algemene werkwijze Gegevens bovenaan het scherm... 3 3. Tab Aantal dieren... 5 4. Tab Aantal

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Klanthandleiding Meldpunt

Klanthandleiding Meldpunt Klanthandleiding Meldpunt Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 1.1 Uitloggen... 4 1.2 Zoekschermen... 4 2. Menukeuzes 5 2.1 Aanpassen werknemergegevens.. 5 2.2 Verzuim- en hersteldmeldingen invoeren..

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden Handleiding bestellen abonnement Stichting Vlister Openlucht Baden 1. Start Ga naar de site http://www.deloete.nl of http://www.onspolderbad.nl En druk daar op de grote rode knop Bestel NU online LET OP:

Nadere informatie

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren LNV Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3816, houdende wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1 Handleiding Handelsvrijwaren RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave Welkom... 4 1. Handelsverkopen... 5 1.1 Handelsverkoop invoeren... 5 1.2 Handelsverkoop raadplegen en intrekken...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer. 3 Routinematige invoer. Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven

HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer. 3 Routinematige invoer. Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer 3 Routinematige invoer Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven Afkalven Tochtigheid Inseminatie Drachtigheidscontrole Droogzetten

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

gearchiveerd op 01/03/2011

gearchiveerd op 01/03/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek DPA 259 SCHAPEN, GEITEN en HERTACHTIGEN - IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE [259] v2 C : conform

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen:

Nadere informatie

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan?

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Voor een aantal onderwerpen op anwb.nl heeft u een inlogaccount nodig. Iedereen kan zo n account aanmaken. Hiervoor moet u zich eenmalig registeren. Daarna kunt u

Nadere informatie

Sportlinked downloaden

Sportlinked downloaden Sportlinked downloaden Dit document legt je uit hoe je een Sportlinked account aanmaakt en wat dit inhoudt. De Sportlinked app ben je nodig om bijvoorbeeld, wanneer je een wedstrijd moet fluiten, een wedstrijd

Nadere informatie

Rapportage DR, Dierregistraties T.b.v. Directie Dierlijke Agroketen en Dierenwelzijn (DAD)

Rapportage DR, Dierregistraties T.b.v. Directie Dierlijke Agroketen en Dierenwelzijn (DAD) Rapportage DR, Dierregistraties T.b.v. Directie Dierlijke Agroketen en Dierenwelzijn (DAD) 4e kwartaal Dienst Regelingen Gegevensmanagement I&R Dieren Mandemaat 3 Postbus 322 9400 AH ASSEN Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Pool Service B.V. 2016

Pool Service B.V. 2016 Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden... 4 1.4 Order annuleren...

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen...

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... Webshop 1 Inhoudsopgave 1. Kiezen van een cursus... 3 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... 7 3. Besteloverzicht en kortingscoupon

Nadere informatie

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [142]

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie