Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie"

Transcriptie

1 Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt alleen graasdierpremie aanvragen voor schapen die juist staan geregistreerd in het I&R-systeem (hierna: I&R) op het moment dat u de aanvraag voor graasdierpremie indient. Dit geldt ook voor de periodes dat de schapen een andere houder hadden. De I&R registratie mag geen enkele fout bevatten, ook niet in de registratie in het verleden toen u eventueel nog geen houder van een dier was. Vraagt u graasdierpremie aan voor één of meer schapen die op het moment dat u de aanvraag voor graasdierpremie indient, niet juist in I&R staan geregistreerd? Dan krijgt u voor deze schapen geen premie en kunt u een korting of sanctie krijgen op de premie die u eventueel voor andere schapen krijgt. In deze flyer leest u hierover meer informatie over wat de I&R regels zijn voor schapen, hoe deze regels van belang zijn voor de graasdierpremie en hoe u de registratie van uw schapen kunt controleren. Inhoud - Voorwaarden graasdierpremie - Regels I&R schapen - Controleren I&R registratie met bedrijfsregister - Andere mogelijkheden om te controleren - Zorgen dat schapen waarvoor u graasdierpremie heeft aangevraagd ook daarna voldoen Voorwaarden graasdierpremie De voorwaarden voor graasdierpremie voor schapen die met de I&R registratie te maken hebben, zijn: - De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari t/m 15 oktober. - De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren. - De schapen staan juist geregistreerd in I&R vanaf het moment dat u uw aanvraag voor graasdierpremie indient. Dit geldt ook voor de periodes dat de dieren een andere houder hadden. o o Alle verblijfplaatsen van het dier moeten op elkaar aansluiten. Een gat of overlap van maximaal één dag is daarbij toegestaan. Bij afvoer van het dier vanaf uw eigen bedrijf mag er geen tegenstrijdigheid zijn met de aanvoerdatum van de volgende houder. Een melding die buiten de meldtermijn wordt hersteld, wordt niet gezien als een fout als daardoor de I&R registratie op het moment van aanvraag juist wordt. Die melding moet dan wel zijn hersteld, voordat u de graasdierpremie aanvraagt. Lukt het niet om de fout in de registratie te herstellen voordat u de graasdierpremie aanvraagt, omdat bijvoorbeeld een vorige houder dit niet meer kan of niet wil doen? Vraag dan voor die schapen geen premie aan. U kunt wel graasdierpremie aanvragen voor de schapen die wel juist in I&R staan geregistreerd door deze aan te vinken in de Gecombineerde opgave. Maar u vinkt het schaap of de schapen die niet voldoen, niet aan. Kijk voor alle voorwaarden voor de graasdierpremie op de informatiepagina Graasdierpremie van 9

2 Regels I&R schapen Om voor de graasdierpremie voor schapen in aanmerking te komen, moet de I&R regels worden nageleefd. Het gaat om: 1. Registratie van locaties waar dieren worden gehouden. 2. Identificatie van schapen met elektronische identificatiemiddelen. 3. Het aanwezig zijn van een vervoersdocument bij het vervoer van schapen. 4. Het bijhouden van een bedrijfsregister: melden aan I&R Voor elk van deze onderdelen geldt een aantal regels die hieronder per onderdeel staan uitgelegd. 1. Registratie van locaties waar dieren worden gehouden Iedere houder die op een locatie dieren gaat houden, moet daarvoor een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen bij RVO.nl. Zijn er wijzigingen in de bedrijfssituatie? Dan geeft u die gegevens binnen 30 dagen door aan RVO.nl. 2. Identificatie van schapen met elektronische identificatiemiddelen Schapen moeten correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat een schaap altijd twee identificatiemiddelen moet dragen. Een van die middelen is voorzien van een elektronische transponder (chip). Lammeren moeten binnen zes maanden worden geïdentificeerd, of zoveel eerder als ze over de openbare weg worden vervoerd. U kunt identificatiemiddelen bestellen bij een erkende leverancier. Heeft een schaap een oormerk verloren, dan moet u binnen drie werkdagen een vervangend merk bestellen. U mag ook hermerken met een nieuwe set uit uw eigen voorraad oormerken. U meldt de vervanging van een nummer binnen zeven kalenderdagen aan I&R. Verliest een dier dat uit een ander EU-land komt het merk? Dan brengt u een merk aan met hetzelfde nummer als op het verloren merk. 3. Het aanwezig zijn van een vervoersdocument bij het vervoer van schapen Worden schapen vervoerd over de openbare weg? Dan moet er een ondertekend vervoersdocument bij het vervoer aanwezig zijn. Op het vervoersdocument staan gegevens over het UBN van vertrek en bestemming, de datum transport, vervoermiddel en vervoerder met vergunningsnummer. Ook worden de ID-codes (landcode en levensnummer) van de betrokken dieren vermeld. Een vervoersdocument is niet nodig als de gegevens elektronisch beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in de chipreader) of als voorafgaand aan het transport een afvoermelding is gedaan, waarin alle benodigde gegevens zijn vermeld. 4. Het bijhouden van een bedrijfsregister: melden aan I&R In Nederland is I&R uw verplichte bedrijfsregister. Dit betekent dat u gebeurtenissen zoals geboorte, dood, aanvoer en afvoer van een dier op uw UBN moet melden aan I&R. U meldt de geboorte van uw lammeren binnen zes maanden aan I&R, of zoveel eerder u deze dieren over de openbare weg vervoert. Andere gebeurtenissen meldt u binnen zeven kalenderdagen. Het melden aan I&R doet u via mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden, uw bedrijfsmanagementpakket of telefonisch via het voiceresponse systeem. U kunt iemand anders machtigen om meldingen te doen of om een stallijst of bedrijfsregister aan te vragen. Om meldingen aan I&R te doen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (landcode en levensnummer) van het schaap en de gebeurtenisdatum nodig. Bij de aanvoer en afvoer moet u ook het UBN opgeven van de houder van wie u het dier aanvoert of van de houder aan wie u het dier afvoert. Het UBN van bestemming moet u altijd invullen. Het UBN van herkomst is geen verplicht veld, mits u er voor zorgt dat de afvoermelding van de vorige houder aansluit op uw aanvoermelding. Er mag maximaal één kalenderdag zitten tussen de datum van afvoer en de datum van aanvoer. 2 van 9

3 Bij de import van dieren geeft u ook gegevens op over het land van herkomst of bestemming en het nummer van het gezondheidscertificaat. Daarnaast mag de aanvoerdatum nooit na de geboortedatum of dooddatum liggen. Foute meldingen gedaan In I&R worden alle meldingen bij de invoer gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden dan staan ze in mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden (na inloggen) direct op de startpagina. Als u doorklikt, staat bij deze meldingen ook waarom ze nog niet goed zijn verwerkt. Heeft u een melding nog niet gedaan, maar de andere houder wel? Dan staan deze ontbrekende meldingen in het blok Signaleringen. Na drie jaar verdwijnen deze meldingen uit dit blok. U kunt ze dan via het scherm Ontbrekende meldingen nog wel opvragen en registeren in I&R. Wilt u een notificatie ontvangen als u één of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de app I&R dieren. Ook bedrijfsmanagementpakketten bieden vaak deze hulpmiddelen aan, zodat u zelf eenvoudig uw registratie kunt bijhouden en controleren. Er zijn geen signaleringen beschikbaar voor fouten in de historie van verblijfplaatsen van een schaap. Of de historie niet klopt kunt u bekijken door de diergegevens op te vragen. Dit wordt verderop in deze flyer uitgelegd. Heeft u een foute melding gedaan? U kunt deze zelf herstellen in I&R. Dit kan zolang het dier nog niet door andere houders als aanvoer is gemeld. U kunt hier ook onterechte meldingen zelf intrekken. Als u geregeld meldingen controleert kunt u op tijd fouten herstellen. Via mijn.rvo.nl kunt u een bedrijfsregister of stallijst bestellen. Dan heeft u overzicht in uw registratie. Deze producten krijgt u na aanvraag direct op uw scherm of in uw mail. U kunt ook kiezen voor een abonnement, zodat u wekelijks of maandelijks een overzicht in uw mailbox krijgt. De regels voor de identificatie en registratie (I&R) van schapen staat ook op de informatiepagina Schapen en geiten melden Controleren I&R registratie met bedrijfsregister Een schaap hoeft niet de hele tijd op uw UBN geregistreerd te zijn geweest om in aanmerking te komen voor graasdierpremie. Daarvoor moet een schaap zijn geboren voorafgaand aan het jaar van aanvraag. Daarnaast moet het schaap op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei 2017 aanwezig zijn op uw bedrijf. U kunt controleren welke schapen op een UBN aanwezig waren door een bedrijfsregister aan te vragen. U kunt het bedrijfsregister aanvragen voor u de graasdierpremie aanvraagt om te zien of de schapen voldoen. Daarnaast kunt u het bedrijfsregister gebruiken om na uw aanvraag te bekijken of de dieren dan ook nog voldoen. Een bedrijfsregister aanvragen doet u als volgt: Ga naar I&R op mijn.rvo.nl, log in en ga naar Aanvragen en bestellingen. 3 van 9

4 Vul het UBN in en vul als Begindatum periode 1januari 2017 in en als Einddatum periode 15 mei Klik op Volgende en klik in de volgende stap op Verstrekken overzicht. U krijgt een pdf met het bedrijfsregister in beeld. Aandachtspunten: - Stonden er op 1 januari 2017 nog geen schapen op de stallijst? Wijzig dan de begindatum. Kies de datum waarop u voor het eerst schapen hebt aangevoerd in Vraagt u het bedrijfsregister op vóór 15 mei, maar worden daarna nog schapen aangevoerd met een gebeurtenisdatum vóór 15 mei? Meld deze schapen dan tijdig aan I&R. Gegevens die nog niet gemeld zijn, worden niet getoond. 4 van 9

5 Voorbeeld bedrijfsregister Welke schapen komen niet in aanmerking voor de graasdierpremie? - Schapen met een geboortedatum op of na 1 januari Deze dieren worden ook niet in uw Gecombineerde opgave voorgesteld als subsidiabel. - Schapen met de opmerking overlap in verblijfsperiode. - Schapen die u nog niet in I&R heeft geregistreerd en daarom ook niet zijn voorgesteld in uw Gecombineerde opgave en die u handmatig toevoegt in uw opgave en waarvan u vervolgens de registratie in I&R te laat of niet juist doet. - Schapen die u op uw bedrijf heeft aangevoerd (waarbij de aanvoerdatum na de geboortedatum ligt) en waar geen UBN van herkomst is ingevuld. o Schapen die u heeft afgevoerd en waarbij de meldingsdatum meer dan zeven dagen na de aanvoerdatum ligt en na de datum ligt, waarop u de aanvraag voor de graasdierpremie hebt gedaan. Wanneer schapen een gat in verblijfsperiode hebben, wordt deze opmerking niet getoond. Of er een gat in de verblijfsperiode is kunt u achterhalen door de diergegevens te raadplegen. Een melding die buiten de meldtermijn wordt hersteld, wordt niet gezien als een fout als daardoor de I&R registratie op het moment van aanvraag van de graasdierpremie juist wordt. 5 van 9

6 Andere mogelijkheden om te controleren Naast de inhoudelijke controle die u met het bedrijfsregister kunt doen, zijn er nog andere mogelijkheden om te controleren of een schaap niet in aanmerking komt voor graasdierpremie. Hier kunt u het dashboard in I&R voor gebruiken. Dashboard: Blok Stallijst: Het aantal schapen op uw stallijst komt niet overeen met het werkelijk aantal schapen. Mogelijk heeft u van een aantal schapen nog niet de aanvoer of geboorte gemeld, of zijn de schapen nog niet afgemeld. Blok Nog niet verwerkte meldingen: Het schaap heeft nog niet verwerkte meldingen. Er zijn twee soorten nog niet verwerkte meldingen : - Inconsistente meldingen De melding kan in zijn geheel niet verwerkt worden, omdat het dier niet of niet correct op het UBN is geregistreerd. Deze meldingen kunt u opvragen door te klikken op de link naar meldingen. De inconsistente meldingen worden dan getoond. U kunt aan de hand van de reden inconsistentie de meldingen herstellen of intrekken. - Voorlopig geregistreerde meldingen De schapen zijn wel op uw UBN geregistreerd, maar de aan- of afvoerdata sluiten niet aan op de data die door de vorige of toekomstige houder van het dier zijn doorgegeven. De periode van verblijf van het dier op het UBN is hierdoor niet eenduidig te bepalen. Zorg er voor dat de data overeenkomen met de werkelijkheid. Zoek hiervoor contact met de andere houder om te bepalen wat de werkelijke datum van aanvoer of afvoer moet zijn. Weet u niet wie de vorige houder van het dier is? Zoek dit dan op via de menu-optie Raadplegen dieren. Eén van de betrokken houders moet de datum herstellen voordat u uw aanvraag voor de graasdierpremie indient. Of de gegevens correct zijn hersteld kunt u zien aan de status van de melding. Een melding met de status voorlopig is een nog openstaande melding, een melding met de status definitief is correct hersteld en heeft aansluitende aan- en afvoerdata. Een overlap of gat van één dag ís toegestaan en leidt niet tot een voorlopige melding. Aandachtspunt: Staat hier een melding dat er de laatste 1095 dagen geen openstaande meldingen zijn geconstateerd? Dan kunnen er toch openstaande meldingen zijn. Ga naar Raadplegen meldingen en zoek hier op meldingen met de status inconsistent of voorlopig om alle niet juiste meldingen te zien. 6 van 9

7 Blok Signaleringen: Het schaap heeft nog signaleringen. Er zijn verschillende signaleringen: - Ontbrekende geboortemeldingen - Ontbrekende aanvoermeldingen - Ontbrekende afvoermeldingen Klik op de link naar ontbrekende meldingen om de meldingen alsnog te registreren. Volg de aanwijzingen op de schermen om de meldingen te registreren. Aandachtspunt: De signaleringen worden na enige tijd niet meer getoond. Hiervan ziet u een melding in het scherm. Dan kunnen er toch signaleringen zijn. Ga naar Raadplegen ontbrekende meldingen en klik op Zoek melding met alleen het veld Diersoort ingevuld. Dan worden alle openstaande meldingen getoond. Volg de aanwijzingen op de schermen om de meldingen te registreren. 7 van 9

8 Raadplegen gegevens over dieren Is een dier niet correct geregistreerd volgens de hiervoor beschreven stappen, dan kunt de diergegevens opvragen via het scherm Raadplegen dieren. Vul de landcode en levensnummer in en klik op Volgende: 8 van 9

9 Bij de dierverblijfplaatsen worden contactgegevens getoond van de houder die de niet correcte registratie heeft veroorzaakt. U kunt op deze wijze zo nodig contact zoeken met de houder om te vragen of hij de registratie wil herstellen. In de schermprint hierboven is te zien dat dit dier een onvolledige verblijfshistorie heeft. Er ontbreekt namelijk een afvoer van het voorlaatste UBN. Wanneer een dier ergens wordt aangevoerd, dan moet er altijd een afvoermelding op het vorige UBN zijn gedaan. Deze data moeten op elkaar aansluiten. Met aansluiten wordt bedoeld, dat er maximaal één dag verschil tussen afvoerdatum en aanvoerdatum zit. Zorgen dat schapen waarvoor u graasdierpremie heeft aangevraagd ook daarna voldoen De premie is voor schapen die op enig moment in de periode van 1 januari t/m 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari t/m 15 oktober. Daarom is het belangrijk dat schapen op het moment dat u de graasdierpremie aanvraagt goed staan geregistreerd, maar ook dat de registratie na die tijd goed is. U kunt dit als volgt controleren: - U kunt een bedrijfsregister opvragen. Kies hiervoor nu de periode 1 januari tot en met 15 oktober Meldingen die te laat zijn ingediend of hersteld, leiden tot uitsluiting van een dier in uw aanvraag. - Controleer regelmatig of er nog openstaande meldingen of signaleringen zijn. Zorg dat U zich houdt aan de u wettelijke meldtermijnen. - Zorg er voor dat schapen die u in de periode van 1 januari tot en met 15 oktober 2017 verplaatst op de juiste wijze worden geregistreerd. U moet meldingen voor schapen binnen zeven kalenderdagen na de gebeurtenis doorgeven, maar ook zorgen dat herstel van foute gegevens binnen zeven kalenderdagen na de gebeurtenis zijn verwerkt. Spreek ook af met houders met wie u zaken doet, dat zij tijdig en correct melden. 9 van 9

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Dit is een uitgave van Dienst Regelingen. www.minlnv.nl/loket Assen, oktober 2009 Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave 1 Nieuwe regels voor merken

Nadere informatie

Registratie in I&R bij veekeuringen

Registratie in I&R bij veekeuringen Registratie in I&R bij veekeuringen Inleiding Per 1 januari 2010 is de ei&r voor schapen en geiten ingevoerd. Alle aan- en afvoeren van dieren moeten worden gemeld aan de centrale databank. Ook wanneer

Nadere informatie

Handleiding SG-Online

Handleiding SG-Online Handleiding SG-Online April 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Startscherm SG-Online... 5 3. Stalbezetting... 6 4. Registratie... 8 4.1. Geboortemelding...8 4.2. Aanvoermelding...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DAS-Online

Gebruikershandleiding DAS-Online Gebruikershandleiding DAS-Online Inhoudsopgave Inloggen in DAS-Online... 2 Uitloggen uit DAS-Online... 2 Controlepaneel... 2 Tips... 2 Filter... 2 Bladeren... 2 Meldingen... 3 Stallijst... 3 Stamkaart...

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Traceerbaarheid WAAROM I&R S&G preventie dierziekten uitroeiing dierziekten voedselkwaliteit Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Bedrijven met dieren (houder; UBN)

Nadere informatie

TESonline handleiding Fokdag

TESonline handleiding Fokdag Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u af- en aanvoer verricht naar een TES fokdag. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline of met DAT. De schermen

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010)

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) pagina 1 van 28 Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap

Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap Handleiding registratie Het Drentse Heideschaap 1 Inloggen 2 2 Aanwezige dieren 2 3 Invoeren lammeren 3 3.1 Levensnummer importeren 3 3.2 Invoeren dekkingen 3 3.3 Werkwijze invoeren lammeren 4 4 Invoeren

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS Falcoo-Online Handleiding voor leden van het NZS Waar in het programma LNV staat, wordt bedoeld de I&R databank van Dienst Regelingen, thans onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze

Nadere informatie

I&R Dieren Instructie rundveehouder

I&R Dieren Instructie rundveehouder Dienst Regelingen Dierregistraties (I&R) I&R Dieren Instructie rundveehouder Inhoudsopgave Inleiding...2 Hoofdstuk 1 Regelingen...3 Hoofdstuk 2 Toekenning ME/UBN...4 Hoofdstuk 3 Het merken...5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Resultaten peiling 12 Internetpanel Dienst Regelingen 11 oktober 2011 1. Inleiding Op 1 januari 2010 is de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Registratie. koppelen de status van de dieren terug naar het Sanitel-systeem.

Registratie. koppelen de status van de dieren terug naar het Sanitel-systeem. Registratie Een goede van het rundvee is een van de fundamenten van een succesvolle rundveeverbetering. Het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R-systeem) van de overheid, beter bekend als Sanitel,

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Levende Have. Met dank aan:

Levende Have. Met dank aan: electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen electronische I&R bij geiten en schapen Levende

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren

Regeling identificatie en registratie van dieren (Tekst geldend op: 03-07-2015) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van

Nadere informatie

Handleiding KHVonline versie 01

Handleiding KHVonline versie 01 Handleiding KHVonline versie 01 1 Inloggen 2 Registreren van verkoop en sterfte 3 Invoeren geboorteberichten 4 Raadplegen van de prestaties van dieren die aanwezig zijn op het bedrijf 4.1 Detail dier 4.2

Nadere informatie

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van de VSS

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van de VSS Falcoo-Online Handleiding voor leden van de VSS Waar in het programma LNV staat, wordt bedoeld de I&R databank van Dienst Regelingen, thans onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze handleiding

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Secretariaat: Luuc Bos * Oranjekanaal Nz 47 * 7825 TK Emmen* tel / fax: 0591-630754 * e-mail: luucbos@hotmail.com Aan De staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

VKI SANITEL: HANDLEIDING

VKI SANITEL: HANDLEIDING VKI SANITEL: HANDLEIDING Inhoud: Algemene onderdelen voor alle diersoorten P2 Onderdelen van de VKI specifiek voor een diersoort Varkens Pluimvee P8 P8 P10 Het terug opzoeken van een VKI/melding P12 VKI

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3. 7 Raadplegen stamboek van de actieve leden en dieren 6

2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3. 7 Raadplegen stamboek van de actieve leden en dieren 6 Handleiding registratie Blauwe Texelaar V1 1 Inloggen 2 2 Aanwezige dieren / Detail / Afstammingsbewijs 3 3 Invoeren lammeren 4 3.1 Levensnummer importeren 4 3.2 Werkwijze 4 4 Invoeren afvoer 5 5 Invoeren

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen

Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw FL_SGH_009_141021 Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen Meer informatie voor houders van schapen, geiten en hertachtigen vindt u op

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Handleiding. www.backhomeclub.nl

Handleiding. www.backhomeclub.nl Handleiding www.backhomeclub.nl Voorwoord Aangewezen databank in het kader van I&R Hond In het kader van de verplichte I & R voor honden, ingaande 1 april 2013, was het noodzakelijk om de software achter

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren...

DIGITAAL KANTOOR BWP. 1. Algemeenheden... 2. 2. Digitaal kantoor openen... 2. 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... Geboorte aangifte DIGITAAL KANTOOR BWP Inhoud 1. Algemeenheden... 2 2. Digitaal kantoor openen... 2 3. Het van toepassing zijnde geboortebericht selecteren... 2 4. Het geboortebericht invullen... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Handleiding. www.backhomeclub.nl

Handleiding. www.backhomeclub.nl Handleiding www.backhomeclub.nl Voorwoord Aangewezen databank in het kader van I&R Hond In het kader van de verplichte I & R voor honden, ingaande 1 april 2013, was het noodzakelijk om de software achter

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan?

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Voor een aantal onderwerpen op anwb.nl heeft u een inlogaccount nodig. Iedereen kan zo n account aanmaken. Hiervoor moet u zich eenmalig registeren. Daarna kunt u

Nadere informatie

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1 Handleiding Handelsvrijwaren RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave Welkom... 4 1. Handelsverkopen... 5 1.1 Handelsverkoop invoeren... 5 1.2 Handelsverkoop raadplegen en intrekken...

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren LNV Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3816, houdende wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

S A N I T R A C E MELDING: TELLING. Versie 6

S A N I T R A C E MELDING: TELLING. Versie 6 S A N I T R A C E MELDING: TELLING Versie 6 10 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene doelstelling... 3 2. Algemene werkwijze Gegevens bovenaan het scherm... 3 3. Tab Aantal dieren... 5 4. Tab Aantal

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Sportlinked downloaden

Sportlinked downloaden Sportlinked downloaden Dit document legt je uit hoe je een Sportlinked account aanmaakt en wat dit inhoudt. De Sportlinked app ben je nodig om bijvoorbeeld, wanneer je een wedstrijd moet fluiten, een wedstrijd

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Verplicht chippen e n registreren!

Verplicht chippen e n registreren! Verplicht chippen e n registreren! Nieuwe plicht In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Dit houdt in dat honden gechipt moeten worden: er wordt

Nadere informatie

Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden...

Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden... Verplicht chippen & registreren! Nieuwe plicht... 2 Chip... 2 Chipnummer... 2 Doel van de maatregel... 2 Databank... 2 Databank Honden... 3 Wat betekent de I&R- verplichting voor fokkers?... 4 Honden met

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen In het aangifteprogramma bevindt zich ook een uitgebreide Handleiding. (Klik hieronder met uw linker muisknop op een categorie/vraag) Veelgestelde vragen over stap 1 Voorregistratie stammen Veelgestelde

Nadere informatie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie Elektrakeuring Agrarische Bedrijven Werkinstructie Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Het proces op hoofdlijnen... 3 In 3 stappen naar een veilige elektrische installatie... 3 Hoe melden relaties zich aan?...

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN A. AANVOER VLEESKALVEREN AFKOMSTIG UIT BELGIË met vervoersdocument en de papieren paspoorten. (samen met het aanvoerformulier)

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen...

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... Webshop 1 Inhoudsopgave 1. Kiezen van een cursus... 3 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... 7 3. Besteloverzicht en kortingscoupon

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

GD Programma Salmonella Onverdacht voor melkveebedrijven Gewijzigd per januari 2015

GD Programma Salmonella Onverdacht voor melkveebedrijven Gewijzigd per januari 2015 GD Programma Salmonella Onverdacht voor melkveebedrijven Gewijzigd per januari 2015 1. Aan- en afmelden 1.1 Aanmelden Aanmelden voor deelname aan het GD Programma Salmonella Onverdacht voor melkveebedrijven

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Welkomscherm welkomsscherm hoofdmenu Helpfunctie Mededelingen zaklantaarntje locatie stalonderhoud verplaatsingsmelding hoofdmenu uzelf

Welkomscherm welkomsscherm hoofdmenu Helpfunctie Mededelingen zaklantaarntje locatie stalonderhoud verplaatsingsmelding hoofdmenu uzelf Welkomscherm Nadat u bent ingelogd, komt u in het welkomsscherm. Hier ziet u hier uw locatie(s) en accountgegevens. In dit scherm bevindt zich ook het hoofdmenu (rechts). Helemaal rechtsboven is de Helpfunctie

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeringen

Handleiding Zorgverzekeringen Versie 2.0 januari 2014 Naast schadeverzekeringen, kunt u nu ook zorgverzekeringen via Voogd & Voogd vergelijken en direct afsluiten. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met Aevitae, een serviceprovider

Nadere informatie

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar:

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar: Mijn registratie Mijn verzekeringen Mijn schades Mijn e-mailberichten Alarmnummer Berekeningen Overige contracten Overige polissen Dossierhandleiding Uitloggen De tekst van deze handleiding is grotendeels

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN Algemene maatregelen: De export kan alleen plaatsvinden indien de DOM-(Document/Overeenstemming/Materiaal)-controle volledig in orde is. Bij omissies kan er niet gecertificeerd worden. Indien er niet voldoende

Nadere informatie

Aanvraag KMO-portefeuille

Aanvraag KMO-portefeuille Aanvraag KMO-portefeuille Via de KMO portefeuille kan u tot 50% van de kostprijs van de adviesverlening recupereren. Gezien de procedure enige tijd in beslag neemt kan u zich best zo snel mogelijk registreren

Nadere informatie

Welkomscherm welkomsscherm hoofdmenu Helpfunctie Mededelingen zaklantaarntje locatie stalonderhoud verplaatsingsmelding hoofdmenu

Welkomscherm welkomsscherm hoofdmenu Helpfunctie Mededelingen zaklantaarntje locatie stalonderhoud verplaatsingsmelding hoofdmenu Welkomscherm Nadat u bent ingelogd, komt u in het welkomsscherm. Hier ziet u hier uw locatie(s) en accountgegevens. In dit scherm bevindt zich ook het hoofdmenu (rechts). Helemaal rechtsboven is de Helpfunctie

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden

Handleiding bestellen abonnement. Stichting Vlister Openlucht Baden Handleiding bestellen abonnement Stichting Vlister Openlucht Baden 1. Start Ga naar de site http://www.deloete.nl of http://www.onspolderbad.nl En druk daar op de grote rode knop Bestel NU online LET OP:

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE INHOUD 1. Inloggen Mijn Amersfoortse 2. Overzicht Mijn Amersfoortse 3. Inzien en wijzigen gegevens - Gegevens contracthouder - Gegevens contract - Gegevens medewerker(s) 4.

Nadere informatie

Handleiding Webshop De Bondt B.V.

Handleiding Webshop De Bondt B.V. Handleiding Webshop De Bondt B.V. Registreren Om van de webshop gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U bent een bestaande klant: u drukt boven in het scherm

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

DE HA DLEIDI G Welkom op de Faunaschade Registratie.

DE HA DLEIDI G Welkom op de Faunaschade Registratie. Welkom op de Faunaschade Registratie. Wat kan ik met http://www.faunaschade.nl/ Dit is met ingang van 1 april 2012 het protaal waar u uw machtiging aanvraagt en uw schades kunt melden. Voor de ontheffingen

Nadere informatie

Beste. In concreto betekent dit:

Beste. In concreto betekent dit: Beste U schreef uw zoon/dochter in voor het schooljaar 2015-2016. Om de lessen te kunnen volgen hebben ze werkschriften nodig. Deze werkschriften dient u zelf te bestellen bij de firma Iddink België. Wat

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie