Aangifte IH ondernemers (R27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte IH ondernemers (R27)"

Transcriptie

1 Eindrapportage campagne-effectonderzoek

2 Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 30 Communicatieve werking 13 2

3 Voorwoord Dit is de eindrapportage van het beperkt campagneeffectonderzoek naar de campagne Aangifte IH ondernemers. Dit onderzoek is in opdracht van de Belastingdienst uitgevoerd door TNS NIPO onder begeleiding van de Dienst Publiek en Communicatie. Rapporteurs: Martin Schalkwijk Campagneperiode: 1 februari 8 april Veldwerkperiode: Nameting: 22 feb. 6 mrt Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het beperkt campagne-effectonderzoek voor campagnes zonder zendtijd van de Rijksoverheid. Dienst Publiek en Communicatie is verantwoordelijk voor deze methodiek en de benchmarks. TNS NIPO draagt zorg voor de uitvoering en rapportage van dit onderzoek. Het bereik, de waardering en de boodschapoverdracht (als voorwaarden voor het realiseren van campagne-effecten) worden gemeten aan het einde van de looptijd van de campagne. De campagne-effecten worden gemeten door een door de doelgroep ingeschatte effectiviteit. Voor meer gedetailleerde informatie over de achtergronden van het beperkt campagne-effectonderzoek voor campagnes zonder zendtijd van de Rijksoverheid, de benchmarks en het achterliggende communicatiemodel verwijzen wij u naar de bijlagen van dit onderzoeksrapport. 3

4 1 Management summary 4

5 Management summary (1/3) Inleiding Voor ondernemers verandert er veel ten opzichte van de aangifte inkomstenbelasting in Zij kunnen voor de inkomstenbelasting geen aangifte meer doen via de aparte ondernemersportal van de Belastingdienst, maar moeten gebruikmaken van de deels vooringevulde aangifte via MijnBelastingdienst. Voor ondernemers is het gemakkelijker geworden omdat de gegevens nu zijn ingevuld. Daar staat wel tegenover dat het een ander kanaal is met een andere manier van inloggen. Het doel van de campagne is om ondernemers te informeren over deze veranderingen. Doelgroep De doelgroep voor de campagne zijn kleine aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers ( ondernemers ). Campagnemiddelen en budget De campagne omvat radio-spots, banners, aangevuld met tweets en social video. Daarnaast is gebruik gemaakt van search en een tijdschriftadvertentie. Het totale mediabudget bedraagt euro. Conclusies De campagne heeft een goede communicatieve werking. Bereik en herinnering liggen hoog ten opzichte van de benchmark. Het extra bereik dat gerealiseerd is door de aanvullende uitingen op de radiospots, is vrij gering. De meerderheid weet spontaan niet wat er verandert voor ondernemers in de aangifte inkomstenbelasting. Geholpen weet twee derde van de doelgroep van de veranderingen. Zzp-ers zijn iets minder goed op de hoogte van de veranderingen kleine ondernemers. De grote meerderheid van de ondernemers (maar niet iedereen) zal van te voren de gegevens opzoeken. Het gebruik van de aangiftehulp blijft achter bij de andere maatregelen. Dit komt gedeeltelijk door de lagere bekendheid van deze tool in vergelijking met de andere maatregelen. Communicatieve werking De communicatieve werking van de campagne was goed. Bereik (62%) en herinnering (37%) liggen duidelijk hoger dan de benchmark. Het bereik is vooral gerealiseerd door de radiospots (58%). De overige uitingen hoewel ze een relatief goed bereik hadden hebben tot weinig aanvullend bereik geleid. 5

6 Management summary (2/3) Gemiddeld waardeert de doelgroep de campagne met een 7,0. Dit is vergelijkbaar met de benchmark, maar relatief hoog voor campagnes van de Belastingdienst. Hetzelfde beeld zien we wanneer we kijken naar de waardering op de verschillende aspecten. De campagne slaagt er goed in om de boodschappen over te brengen. Alle boodschappen scoren boven de benchmark met scores tussen 83% en 87%. Doelstellingen en overige resultaten Kennis Spontaan weet ruim de helft van de ondernemers niet wat er voor hun verandert. Twee op de tien ondernemers noemen wel een van de relevante punten, zoals vooraf ingevuld of samen met je partner. Geholpen ligt het kennisniveau een stuk hoger: dan zegt twee derde van de ondernemers te weten dat men geen aangifte meer kan doen via het ondernemersportal, maar gebruik moet maken van de online aangifte via MijnBelastingdienst. Voorbereidingen op aangifte Er zijn diverse manieren waarop ondernemers zich goed kunnen voorbereiden op het doen van aangifte inkomstenbelasting. Ruim acht op de tien ondernemers zijn van plan om hun DigiD te controleren en alle gegevens van tevoren te verzamelen, of hebben dit al gedaan. Ruim zeven op de tien ondernemers zeggen te (zullen) controleren of ze uitgenodigd zijn en of ze als ondernemer of particulier aangifte moeten doen. Twee derde zegt dat ze extra zullen letten op foutgevoelige onderwerpen en veranderde belastingzaken. Het gebruik van de aangiftehulp blijft achter bij de overige maatregelen: in totaal vier op de tien ondernemers zullen de aangiftehulp gebruiken. Het toepassen van de diverse maatregelen houdt verband met de bekendheid er van. Dat zien we ook terug in dit onderzoek. De controle van DigiD en het vooraf verzamelen van gegevens zijn het meest bekend (beide ruim 90%); de aangiftehulp is het minst bekend (69%). 6

7 Management summary (3/3) Houding De doelgroep is gematigd positief over de inspanningen van de Belastingdienst. Vier op de tien ondernemers vinden dat de Belastingdienst nuttige tips en hulpmiddelen biedt en nog eens vier op de tien ondernemers vinden dat de Belastingdienst het makkelijk voor hen maakt. Het grootste deel van de respondenten antwoordt neutraal, er zijn weinig echte tegenstanders. Een op de tien vindt namelijk dat de Belastingdienst het echt niet makkelijker maakt. Zzp-ers versus kleine ondernemers Er zijn duidelijke verschillen tussen zzp-ers en kleine ondernemers. Kleine ondernemers zijn meer geïnteresseerd in het onderwerp dan zzp-ers. Aan de andere kant vertonen kleine ondernemers een minder positieve houding ten opzichte van de maatregelen die de Belastingdienst neemt dan zzp-ers. 7

8 Management summary Kerncijfers (1/3) Communicatieve werking Primaire doelgroep Benchmark Bereik 62% 49% Radiospot script 1 (aan 2/3 sample voorgelegd) 53% Radiospot script 2 (aan 2/3 sample voorgelegd) 48% Radiospot script 3 (aan 2/3 sample voorgelegd) 53% 38% Totaal Radiospots 58% Online display advertising 14% 16% Social video 12% - Tweet 10% - Herinnering 37% 17% Waardering 7,0 6,9 Boodschapoverdracht: met de campagne wil men aan u duidelijk maken dat u voortaan online aangifte moet doen via Mijn Belastingdienst 87% dat je je als ondernemer goed moet voorbereiden op het doen van aangifte inkomstenbelasting 87% dat de Belastingdienst u tips en hulpmiddelen aanbiedt om uzelf voor te bereiden op het doen van aangifte inkomstenbelasting. 83% 80% 8

9 Management summary Kerncijfers (2/3) Doelstellingen kennis Primaire doelgroep Aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers zijn op hoofdlijnen op de hoogte van de veranderingen t.o.v. vorig jaar. R27KE02: Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 kunt u geen aangifte meer doen via het aparte ondernemersportal van de Belastingdienst, maar moet u voor het eerst gebruik maken van de online aangifte via MijnBelastingdienst. Wist u dat? (% ja) Aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers weten dat en weten hoe zij zich voor moeten bereiden op aangifte inkomstenbelasting. (R27KE03, % mee bekend of reeds gedaan) controleren of ik uitgenodigd ben om als ondernemer aangifte te doen 83% controleren of ik als particulier of als ondernemer aangifte moet doen 84% controleren of mijn DigiD nog werkt 92% al mijn gegevens van te voren verzamelen om de aangifte te kunnen controleren en aanvullen 95% de aangiftehulp en rekentools voor ondernemers op 69% NM 66% extra letten op belastingzaken die veranderd zijn sinds 1 januari 2015 en foutgevoelige onderwerpen 75% 9

10 Management summary Kerncijfers (3/3) Doelstellingen houding Primaire doelgroep Aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers staan er positief tegenover dat de Belastingdienst hen helpt met voorbereiden en tools beschikbaar stelt om zichzelf voor te kunnen bereiden. R27AT02: De Belastingdienst biedt nuttige tips en hulpmiddelen om me voor te bereiden op het doen van mijn aangifte inkomstenbelasting (% (helemaal) eens) R27AT01: Hoe staat u er tegenover dat de aangifte inkomstenbelasting 2015 nu via MijnBelastingdienst gaat in plaats van het ondernemersportal? (% (zeer) positief) Aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers voelen zich door de Belastingdienst ondersteund L16At08: De Belastingdienst maakt het voor mij makkelijker om belastingaangifte te doen. (% (helemaal) eens) Doelstellingen gedrag NM 42% 24% 39% Primaire doelgroep Aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers bereiden zich voor op het doen van aangifte. (R27KE03 % reeds gedaan + R27GD02 % ja, zeker/waarschijnlijk van plan) controleren of ik uitgenodigd ben om als ondernemer aangifte te doen 72% controleren of ik als particulier of als ondernemer aangifte moet doen 73% controleren of mijn DigiD nog werkt 83% al mijn gegevens van te voren verzamelen om de aangifte te kunnen controleren en aanvullen 87% de aangiftehulp en rekentools voor ondernemers op 42% NM extra letten op belastingzaken die veranderd zijn sinds 1 januari 2015 en foutgevoelige onderwerpen 67% 10

11 2 Doel en opzet van de campagne 11

12 2. Doel en opzet van de campagne Inleiding Voor ondernemers verandert er veel ten opzichte van de aangifte inkomstenbelasting in Zij kunnen voor de inkomstenbelasting geen aangifte meer doen via de aparte ondernemersportal van de Belastingdienst, maar moeten gebruikmaken van de deels vooringevulde aangifte via MijnBelastingdienst. Voor ondernemers is het gemakkelijker geworden omdat de gegevens nu zijn ingevuld. Daar staat wel tegenover dat het een ander kanaal is met een andere manier van inloggen. Het doel van de campagne is om ondernemers te informeren over deze veranderingen. Doelgroep De doelgroep voor de campagne zijn kleine aangifteplichtige zelfaangevende ondernemers. In dit onderzoek is dit geconcretiseerd tot drie voorwaarden waaraan een respondent dient te voldoen: De respondent moet dit jaar aangifte inkomstenbelasting over 2015 doen als ondernemer. De respondent vult zelf de aangifte inkomstenbelasting 2015 in. Men heeft maximaal 5 personen in dienst (inclusief de leidinggevende) Wanneer we in het vervolg van het rapport spreken over ondernemers, dan bedoelen we daarmee de groep die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Campagnestrategie De strategie is vroegtijdig wijzen op een goede voorbereiding en de online hulpmiddelen die de Belastingdienst beschikbaar stelt zoals de ondernemerscheck en de aangiftehulp die naast de hulpteksten in de aangifte nog scherper aangeeft wat je wáár moet invullen. Communicatiedoelstellingen De campagne heeft de volgende doelstellingen: Kennis De doelgroep is op hoofdlijnen op de hoogte van de veranderingen ten opzichte van vorig jaar; Leden van de doelgroep weten dat en weten hoe zij zich voor moeten bereiden op aangifte inkomstenbelasting; Houding De doelgroep staat er positief tegenover dat de Belastingdienst hen helpt met voorbereiden en tools beschikbaar stelt om zichzelf voor te kunnen bereiden; De doelgroep voelt zich door de Belastingdienst ondersteund; Gedrag De doelgroep bereidt zich voor op het doen van aangifte. 12

13 3 Communicatieve werking 13

14 3. Communicatieve werking Om met een campagne daadwerkelijk communicatie-effecten te kunnen behalen, is een goede communicatieve werking van de campagne essentieel. In het campagne-effectonderzoek wordt de communicatieve werking van de campagne gemeten tijdens en na de looptijd van de campagne. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven in hoeverre de doelgroep met de campagne wordt bereikt en zich de campagne herinnert. Tevens wordt gekeken in hoeverre de campagne de juiste reacties heeft opgeroepen door te beschrijven hoe de campagne scoort op een aantal waarderingsitems. Tot slot wordt weergegeven in hoeverre men de boodschap van de campagne heeft begrepen en in hoeverre er draagvlak voor de campagne is onder de doelgroep. Er wordt gerapporteerd over de doelgroep ondernemers. In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd wordt op basis van twee categorieën samen ( top 2 ). Sturingsmogelijkheid Campagne-concept Media-inzet Overige invloeden: - Overig beleid - Media-aandacht - Incidenten Communicatieve werking 3.1 Media-inzet 3.2 Bereik & herinnering 3.3 Waardering 3.4 Boodschapoverdracht 3.5 Draagvlak Achtergrond doelgroep Communicatie-effect Om de communicatieve werking van de campagne af te kunnen zetten tegen andere campagnes zijn benchmarks gebruikt. 14

15 3.1 Media-inzet De campagne bestond uit een radiospot en banners, aangevuld met tweets en social video s. In de figuur hiernaast is de inzet per week voorafgaand aan de meetperiode uitgesplitst. De tweets en social video s hadden geen apart mediabudget. Na week 9 zijn zowel banners als search nog verder ingezet, tot week respectievelijk week 14 en week 17. De advertentie in het ondernemerstijdschrift was in de vorm van een bijlage en is niet opgenomen in dit onderzoek. Het totale mediabudget voor de campagne bedraagt euro. 15

16 3.2 Bereik en herinnering Radiospots zorgen voor relatief hoog campagnebereik Het bereik en de herinnering van de campagne zijn in vergelijking met de benchmark hoog. Bijna vier op de tien ondernemers kunnen zich geholpen de campagne herinneren. Zes op de tien hebben een of meer uitingen gezien. De radiospots hebben het meeste bijgedragen aan het bereik; bijna zes op de tien ondernemers hebben een of meer radiospots gehoord. De spots berichtenbox en DigiD wachtwoord hebben ruim de helft van de ondernemers bereikt (beide 53%). Het bereik van de spot aftrekposten ligt iets lager met 48%, maar nog altijd ruim boven de benchmark. Ruim een op de tien heeft de banners gezien. De social video en de tweet zijn door een op de tien ondernemers gezien. % bereikt per medium HERKR1b + HERKWB1b + HERKI1b + HERKTW1b Heeft u de afgelopen weken een campagne van de Belastingdienst gezien of gehoord, over het voorbereiden op het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2015 voor ondernemers? HERIN 16

17 3.3 Waardering Campagne krijgt een ruime voldoende De campagne krijgt gemiddeld een 7,0 van de ondernemers. Alle uitingen krijgen ongeveer dezelfde waardering, tussen een 7,0 en een 7,2.* De waardering is vergelijkbaar met de benchmark. * De waardering voor de tweet is niet uitgevraagd. Rapportcijfer per mediumtype, gemiddelde op een schaal van 1-10 (RAP_CIJF, RAPR, RAP_WB, RAP_I) 17

18 3.3 Waardering Campagne vooral duidelijk en informatief Ook op de diverse aspecten scoort de campagne vergelijkbaar met de benchmark. Op vrijwel alle aspecten waarderen de ondernemers de campagne vergelijkbaar met de benchmark. De campagne is iets opvallender dan gemiddeld. De campagne scoort het hoogst op duidelijk en informatief. Wat vindt u van de campagne? (WD_DUID, WD_INFOR, WD_IRRI, WD_GELOOF, WD_AANSP, WD_OPVAL, WD_MOOI, WD_NIEUW, WD_HAND) 18

19 3.4 Boodschapoverdracht Campagne brengt gewenste boodschappen goed over De boodschapoverdracht van de campagne is goed in vergelijking met de benchmark. Voor alle drie de boodschappen geldt dat een ruime meerderheid (tussen de 82% en de 88%) van de ondernemers vinden dat de campagne er (deels) in slaagt om de boodschap over te brengen. Spontaan noemen de ondernemers vooral dat je je als ondernemer goed moet voorbereiden op het doen van aangifte inkomstenbelasting (32%), gevolgd door dat er veranderingen zijn (18%) en dat je de aangifte op tijd moet indienen (12%). Met de campagne wil men aan u duidelijk maken dat: (BDGEH_P1 t/m P3) 19

20 3.5 Draagvlak Draagvlak campagne relatief laag Er is draagvlak voor de campagne onder een meerderheid van de ondernemers. Ruim zes op de tien ondernemers vinden de campagne belangrijk, nuttig en een goed initiatief. Dit is relatief laag in vergelijking met de benchmark. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het onderwerp. Bij andere campagnes van de Belastingdienst die te maken hebben met administratieve handelingen, zien we namelijk vergelijkbare scores. Aan de andere kant is er weinig echte weerstand. Ongeveer een op de tien vindt de campagne niet nuttig, onbelangrijk of een slecht initiatief. De meesten zijn neutraal. Wat vindt u van de campagne? (WD_NUT, WD_INIT, WD_BELANG) 20

21 3.5 Draagvlak campagne Gepercipieerde effectiviteit hoger dan benchmark Ruim de helft van de ondernemers denkt dat de campagne bijdraagt aan de doelstellingen. Zes op de tien denken dat de campagne eraan bijdraagt dat ondernemers weten dat ze via MijnBelastingdienst hun aangifte moeten invullen. De benchmark voor een kennisdoelstelling is 40%. De helft denkt dat de campagne eraan bijdraagt dat ondernemers zich goed voorbereiden. De benchmark voor een gedragsdoelstelling is 35%. In hoeverre denkt u dat de campagne eraan bijdraagt dat (R27AT03, R27AT05) 21

22 4 Doelstellingen en overige resultaten 22

23 4. Doelstellingen en overige resultaten Campagnes worden gevoerd om communicatieeffecten bij de doelgroep te realiseren. Men kan hierbij denken aan het vergroten van kennis over een specifiek onderwerp, het positief beïnvloeden van houding of het stimuleren van bepaald gedrag. Sturingsmogelijkheid Campagneconcept Communicatieve werking Communicatie-effect 4.1 Kennis In dit campagneonderzoek wordt de resultaten op het gebied van kennis, houding en/of gedrag(sintentie) vastgesteld door de situatie na afloop van de campagne te meten*. Media-inzet 4.2 Voorbereidingen 4.3 Houding 4.4 Gespreksonderwerp 4.5 Doelgroep De resultaten worden weergegeven en beschreven voor de doelgroep aangifteplichtige zelfaangevende ondernemers met 1-5 werknemers ( ondernemers ). Achtergrond doelgroep In sommige gevallen kunnen de percentages in tekst en grafiek 1% van elkaar afwijken. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen wanneer gerapporteerd wordt op basis van twee categorieën samen ( top 2 ). Overige invloeden: - Overig beleid - Media-aandacht - Incidenten * We spreken van resultaten, en niet van effecten die door de campagne gerealiseerd zijn. Doordat we enkel de campagne evalueren via een nameting, weten we namelijk niet in hoeverre de situatie veranderd is ten opzichte van de periode voorafgaand aan de campagne. 23

24 4.1 Kennis Twee derde weet geholpen van de veranderingen Een doelstelling van de campagne is dat aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers op hoofdlijnen op de hoogte zijn van de veranderingen in het doen van aangifte ten opzichte van vorig jaar. In totaal geven twee op de tien ondernemers minimaal één correct antwoord. Correcte antwoorden zijn termen als vooraf ingevulde aangifte, samen met je partner, inloggen met DigiD, via Mijn Belastingdienst en niet meer via het ondernemersportal. Een op de twintig geeft antwoorden die te maken hebben met de veranderingen voor de aangifte voor particulieren. Dan gaat het met name om de verruiming van de termijn of dat het niet meer offline kan. Uiteraard zijn deze opmerkingen ook deels van toepassing op ondernemers, maar niet de bedoelde veranderingen zoals gecommuniceerd in de campagne. Ruim de helft van de ondernemers kan de veranderingen spontaan niet noemen. Geholpen kennis ligt hoger (niet in de grafiek) Geholpen zegt twee derde (66%) van de ondernemers te weten dat men geen aangifte meer kan doen via het ondernemersportal, maar gebruik moet maken van de online aangifte via MijnBelastingdienst. Weet u wat er dit jaar voor ondernemers veranderd is in het doen van aangifte? (R27KE01) 24

25 4.2 Voorbereidingen Van tevoren gegevens verzamelen en DigiD controleren meest bekende manieren om zich voor te bereiden op het doen van aangifte Een doelstelling van de campagne is dat de doelgroep weet dat en weet hoe ze zich voor moet bereiden op het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Ruim negen op de tien ondernemers zijn bekend met de maatregelen controleren of mijn DigiD nog werkt en van tevoren al mijn gegevens verzamelen. Ruim acht op de tien ondernemers weten dat ze moeten controleren of ze uitgenodigd zijn en of ze als ondernemer of particulier aangifte moeten doen. Drie kwart weet dat ze extra moeten letten op foutgevoelige onderwerpen en veranderde belastingzaken. De aangiftehulp is het minst bekend: ruim twee op de drie ondernemers zijn hier mee bekend. Er zijn een aantal manieren waarop u zich kunt voorbereiden voor de aangifte inkomstenbelasting Welke kent u? (R27KE03a-f) 25

26 4.2 Voorbereidingen Van te voren gegevens verzamelen en DigiD controleren meest gebruikte manieren om zich voor te bereiden op het doen van aangifte Het is niet alleen een doelstelling van de campagne dat men weet hoe zich voor te bereiden; het is ook een doel dat ondernemers zich daadwerkelijk voorbereiden op het doen van aangifte. Ruim acht op de tien ondernemers zijn van plan om hun DigiD te controleren en alle gegevens van de te voren te verzamelen, of hebben dit al gedaan. Ruim zeven op de tien ondernemers zeggen te (zullen) controleren of ze uitgenodigd zijn en of ze als ondernemer of particulier aangifte moeten doen. Twee derde zegt dat ze extra zullen letten op foutgevoelige onderwerpen en veranderde belastingzaken. Opnieuw blijft de aangiftehulp achter: in totaal vier op de tien ondernemers zullen de aangiftehulp gebruiken, of hebben dit al gedaan. Bent u van plan de onderstaande dingen te doen? (R27GD02a-f) 26

27 4.3 Houding Doelgroep gematigd positief over veranderingen De campagne heeft twee houdingsdoelstellingen. Ondernemers zijn gematigd positief over de beide punten. De doelgroep staat er gematigd positief tegenover dat de Belastingdienst hen helpt met het voorbereiden en tools beschikbaar stelt om zichzelf voor te kunnen bereiden. Vier op de tien ondernemers vinden dat de Belastingdienst nuttige tips en hulpmiddelen biedt. De doelgroep voelt zich door de Belastingdienst ondersteund. Vier op de tien ondernemers vinden dat de Belastingdienst het makkelijk voor hen maakt om belastingaangifte te doen. Daarnaast staat een kwart van de ondernemers er positief tegenover dat de aangifte nu via MijnBelastingdienst gaat. R27AT02, L16AT08, R27AT01 27

28 4.4 Gespreksonderwerp Onderwerp is actueel Het onderwerp is actueel. Twee op de drie ondernemers hebben de afgelopen maand gesproken over het onderwerp (benchmark 41%). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de periode waarin het onderzoek plaatsvindt. Zo zagen we vorig jaar bij de evaluatie van de campagne voor de belastingaangifte van particulieren dat ook veel over het onderwerp was gesproken (toen 57%). Andere informatiebronnen (niet in de grafiek) Vier op de tien (37%) hebben op een andere manier iets gehoord of gezien over dit onderwerp (niet in de grafiek). De bronnen zijn divers: artikelen, internet, tvprogramma, financieel adviseur en andere mensen worden allemaal ongeveer even vaak genoemd (tussen 5% en 11%). Heeft u de afgelopen maand wel eens gesproken over het doen van belastingaangifte? (R27WM01) 28

29 4.5 Doelgroep Duidelijke verschillen tussen zzp-ers en kleine ondernemers Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen zzp-ers en kleine ondernemers (met 2-5 werknemers). Kleine ondernemers zijn meer geïnteresseerd in het onderwerp dan zzp-ers. De interesse ligt hoger, evenals de mate waarin ze er over hebben gesproken. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom meer kleine ondernemers weten wat er is veranderd. Aan de andere kant vertonen kleine ondernemers een minder positieve houding dan zzp-ers. Kleine ondernemers zijn het er minder vaak mee eens dat volledig, juist en op tijd aangifte doen er gewoon bij hoort. Ook vinden ze het minder vaak belangrijk dat de Belastingdienst deze campagne voert. INVOLV, R27WM01, R27KE02, L16AT10, WD_BELANG 29

30 5 Bijlagen 30

31 5.1 Onderzoeksverantwoording Methode De respondenten zijn ondervraagd door middel van CAWI - Computer Assisted Web Interviewing. Er is sprake van een onderzoeksopzet met een enkele meting, tijdens en kort na de campagne. De respondenten zijn geselecteerd uit TNS NIPObase Business, het zakelijk online access panel van TNS NIPO. Veldwerk De meting liep gedurende twee weken (week 8-9) tijdens de laatste week en de weken na de campagne. Er zijn reminders uitgezet. De vragenlijst duurde gemiddeld 10 minuten. Week Campagne Veldwerk NM NM Steekproef De doelgroep voor de campagne zijn kleine aangifteplichtige zelfaangevende ondernemers ( ondernemers ). In dit onderzoek is dit geconcretiseerd tot drie voorwaarden waaraan een respondent dient te voldoen: De respondent moet dit jaar aangifte inkomstenbelasting over 2015 doen als ondernemer (nadruk in vragenlijst). De respondent vult zelf de aangifte inkomstenbelasting 2015 in. Men heeft maximaal 5 personen in dienst (inclusief de leidinggevende). Significantie Indien gesproken wordt van een significant verschil (bijvoorbeeld bij een vergelijking met de benchmark), dan wordt een verschil met een overschrijdingskans p<0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau) als significant beschouwd. Verschillen met een overschrijdingskans p<0,10 zijn als indicatief gerapporteerd. Benchmarks Benchmarks zijn gemiddelde waarden die berekend zijn over meerdere campagnes heen. De benchmarks maken het mogelijk om de resultaten van een specifieke campagne af te zetten tegen andere campagnes. Vergelijkingen met de benchmark zijn altijd indicatief. Voor deze campagne is gebruik gemaakt van de benchmark voor campagnes zonder zendtijd van de Rijksoverheid. De benchmark is gebaseerd op de primaire doelgroep van een campagne. Respons en weging In het onderstaande overzicht ziet u de belangrijkste kenmerken met betrekking tot de steekproef, respons en weging. De data zijn gewogen op de kenmerken bedrijfsgrootte en sector. Ondernemers NM Bruto steekproef Totale respons Buiten doelgroep Netto steekproef 391 Netto respons in % 9,2% Weeg-efficiëntie 0,766 31

32 5.1 Onderzoeksverantwoording De steekproef voor het onderzoek is getrokken naar de ideaalcijfers van bedrijven met maximaal 5 werknemers. Vooraf was niet bekend of de respondenten aangifteplichtig waren, noch of ze zelfstandig aangifte doen. De resultaten van de respondenten zijn naar grootteklasse en sector gewogen. Aantal mdw. Doelgroep NM Kleine ondernemers Gouden standaard In de tabel hiernaast zijn de achtergrondkenmerken van de doelgroep (aangifteplichtige zelf-aangevende ondernemers) gewogen weergegeven. Ten opzichte van het de algemene populatie van kleine ondernemers heeft de doelgroep gemiddeld iets minder werknemers in dienst en komt minder vaak uit de industriële sector. 1 77% 68% % 26% 5 4% 7% Sector landbouw, bosbouw, visserij, nijverheid en industrie Niet commerciële dienstverlening Commerciële dienstverlening 10% 20% 9% 7% 81% 73% 32

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Communicatieve werking 14 4 Overige resultaten 22 5 Achtergronden doelgroep 31 6 Bijlagen 34

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20)

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) BIJLAGE 5 ijksvoorlichtingsdienst Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) Vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Vergeet uw stempas en ID-bewijs niet Brengl ietnjrxl andets uw Slem uit? Geef dan een lopie van tnv lo-be wijs mee. Een io-be^v js is; een paspooa tdenoteitskd JR of njbewijs. 2 maart Provinciale StatenPflERKIEZINGENl

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Campagne 'Meld geweld'

Campagne 'Meld geweld' Campagne 'Meld geweld' F05 Eindrapportage bereiks- en effectonderzoek Week 26 t/m week 40, 2004 Anna Paulownastraat 76 Postbus 20006 2500 EA Den Haag Telefoon (070) 356 42 49 Fax (070) 364 17 43 E-mail

Nadere informatie

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 14 3 Behaalde effecten 16 4 Trends 45 5 Communicatieve werking

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg Resultaten campagneeffectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2014 DPC Paula van den Berg Conclusies campagne-effectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen Stijgingen gerealiseerd op de twee primaire

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Just Stream It De effectiviteit van online video 4 november 2008 MIE, Rotterdam Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Agenda 2 Online video is booming Uitgesteld kijken Grootschalig

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Dienst Publiek en Communicatie juni 2008 AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK,

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Versie 1.0 Datum mei 2014 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012

Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012 Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012 Versie 1.0 Datum juni 2013 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved.

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. OnlineTracker - One Media Sales / Etos 2 Campagnebereik Etos campagne week 21/22 De Etos campagne die in week 21 en 22 heeft gelopen, heeft 85% van

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week De campagne Introductie Big Bang Beans Nationale abricampagne in week 8 3.000 vakken in 36 steden in Nederland Campagneduur: 1 week Bereik: 57,6%* (= 7.402.299 personen) Overige ondersteuning: Website:

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie