KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo"

Transcriptie

1 KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo

2 KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt u aan iets heel anders dan aan een opgeruimd bureau. Want u oefent een vrij beroep uit. Door hun specifieke situatie stellen beoefenaars van een vrij beroep dikwijls specifieke vragen aan hun bankier en verzekeraar. De meest courante vragen hebben we voor u gebundeld in deze gids. Mét antwoord. Voor een antwoord op uw persoonlijke vragen blijft u natuurlijk altijd welkom bij de medewerkers van KBC Bank & Verzekering. Dat zijn specialisten met de nodige ervaring en knowhow om u vakkundig te adviseren over uw bankzaken en over de verzekeringen die u nodig hebt. Vakmensen die uw vertrouwen meer dan waard zijn. Dus, hebt u vragen? Plannen misschien? Kom gerust langs. U zult zien dat praten werkt. 1

3 KBC-gids voor vrije beroepen Inhoud Inleiding Vrijheid, blijheid?... 5 Groei Toenemend Vlaams gewicht Vervrouwelijking Vrij beroep en werkgelegenheid Formule 1: financiële leasing Renting 15+ voor optimaal fiscaal voordeel Operationele leasing: full service autolease Autolening op afbetaling Andere professionele investeringen Leasen of lenen Starten in een vrij beroep Sociale verplichtingen voor starters... 7 Kredieten voor starters... 7 Een startkrediet? Een investeringskrediet? Andere mogelijke kredieten bij KBC Bank Eenmanszaak of vennootschap? Wanneer denkt u beter aan een vennootschap?. 9 Fiscale voordelen onder de loep Ook extra kosten Van zelfstandige beroepsactiviteit naar vennootschap Welke vennootschapsvorm? Het begrip rechtspersoonlijkheid De verschillende vennootschapsvormen in detail Beleggen via uw vennootschap of privé? Uw auto en de belastingen Voor zelfstandigen met een vrij beroep Auto s van vennootschappen Alleen woon-werkverkeer? Verzekeringen Bescherming van uw patrimonium Bescherming van uw bedrijfswerking Bescherming van werknemers Gewaarborgd inkomen Ongevallenverzekering Ziekenhuisopname Arbeidsongevallenverzekering Drie systemen om uw pensioen aan te vullen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Pensioensparen Levensverzekeringen Belastingen Betaal uw belastingen liever vooraf Minder belastingen met het KBC-Voorafbetalingsplan Ook voor starters Nog meer voordeel Al uw voordelen op een rij Mobiliteit en andere investeringen Een auto kopen, leasen of huren? Betalingen Een betaalterminal: iets voor u? Hoe regelt u zelf uw betalingen? Telefoonbankieren Thuisbankieren via uw pc Regelmatig terugkerende rekeningen Hoe beheert u uw vermogen? KBC-Vermogensadvies KBC-Vermogensbeheer

4

5 KBC-gids voor vrije beroepen Vrijheid, blijheid? Vandaag oefenen meer dan mensen in België een vrij beroep uit. Dat is meer dan 20% van alle zelfstandigen. En bijna de helft meer dan tien jaar geleden. Een kleine 50% van de vrije beroepen is actief in de medische of paramedische wereld, maar er zijn ook juridische, boekhoud- en bouwkundige vrije beroepen. In alfabetische volgorde gaat het vooral over accountants, advocaten, apothekers, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren, boekhouders, dierenartsen, fiscale raadgevers, gerechtsdeurwaarders, kinesitherapeuten, landmeters-experts, notarissen en tandartsen. Vervrouwelijking Opvallend is ook de sterk toegenomen vervrouwelijking van het vrije beroep. Vandaag is bijna vier op tien beoefenaars van een vrij beroep een vrouw. Die trend is het sterkst bij de medische vrije beroepen. De minst vervrouwelijkte vrije beroepen zijn die van notaris (17% vrouwen) en gerechtsdeurwaarder (16% vrouwen). Vrij beroep en werkgelegenheid Groei Het gaat goed met de vrije beroepen. Het sterkst is de groei in de paramedische beroepen. Maar ook het aantal architecten groeide de laatste tien jaar met 58%. Het aantal advocaten verdubbelde zelfs in die periode. Vergeleken met andere beroepscategorieën is die groei spectaculair. Maar één beroepssector vertoonde in het voorbije decennium een daling van het aantal beoefenaars: de zelfstandige apothekers. De groei bij de vrije beroepen zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid: allemaal samen hebben de beoefenaars van vrije beroepen vandaag gemiddeld één loontrekkende in dienst. Ze werken dus meestal op kleine schaal. Maar toch komen er elk jaar nieuwe vennootschappen bij. Daaronder zijn ook veel eenpersoonsvennootschappen. Toenemend Vlaams gewicht Meer dan de helft van de beoefenaars van een vrij beroep oefent dat beroep uit in Vlaanderen. Een derde van de vrijeberoepspraktijken is gesitueerd in Wallonië. Brussel tekent voor 14% van de zelfstandigen met een vrij beroep. 5

6

7 KBC-gids voor vrije beroepen Starten in een vrij beroep Sociale verplichtingen voor starters Niet iedereen kan zich van vandaag op morgen vestigen als huisarts of advocaat, als accountant of architect. U hebt de juiste papieren nodig. In de meeste gevallen moet u uw diploma laten viseren en bent u verplicht om u aan te sluiten bij een beroepsorganisatie of een orde. In de medische sector moet u ook een identificatienummer van het RIZIV aanvragen voor u echt van start kunt gaan. De formaliteiten verschillen per beroep. Hebt u een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig? Het best kunt u uw orde of uw beroepsvereniging vragen welke documenten u nodig hebt en wat u ermee moet doen. Als u uw vrij beroep als zelfstandige uitoefent, is er een aantal administratieve verplichtingen waar u niet onderuit kunt: U moet een bankrekening openen. Binnen 90 dagen na de start van uw zelfstandige activiteit moet u aangesloten zijn bij een sociale kas voor zelfstandigen: aan die kas betaalt u uw bijdragen voor de sociale zekerheid. U bent verplicht u te verzekeren bij een ziekenfonds voor de zogenoemde grote risico s (een opname in een ziekenhuis, chirurgische ingrepen, een bevalling en de behandeling van kanker). Voor de kleine risico s bent u niet verplicht u te verzekeren. Krijgt u toch graag uw kosten van uw bezoek aan huisarts of tandarts terugbetaald? Dan betaalt u een extra bijdrage. Alles bij elkaar is de sociale zekerheid van zelfstandigen vrij beperkt. Neem nu uw vergoeding voor ziekte of invaliditeit: pas na drie maanden zonder inkomsten ontvangt u een bescheiden bedrag. En ook het ouderdoms- en overlevingspensioen van zelfstandigen is niet echt toereikend. Daarom voorziet u beter zelf in extra dekkingen voor noodgevallen en voor later. Praat er eens over met de verzekeringsspecialist van KBC Verzekeringen. Kredieten voor starters Een startkrediet? Denkt u aan uw eigen zaak, uw eigen praktijk, uw eigen kantoor? Bij KBC Bank kunt u terecht voor de nodige financiële middelen. Voor zo n startkrediet gaat KBC Bank altijd uit van uw situatie, wat u wilt, wat u nodig hebt. Afhankelijk daarvan kiezen we samen voor een investeringskrediet, een kaskrediet of leasing. Maar telkens kiest u voor een pakket op uw maat, perfect afgestemd op wat u nodig hebt en op uw financiële planning voor de eerste jaren. Een investeringskrediet? Denkt u eraan een bestaande praktijk over te nemen? U te associëren met een bestaande praktijk? Een apotheek over te nemen? In al die gevallen zorgt een investeringskrediet voor de gepaste financiering. Het terugbetalingsplan stellen we samen op, op basis van de inkomsten die u verwacht. Eventueel kunnen we overeenkomen dat u in de beginfase nog geen kapitaal aflost: u begint met de terugbetaling van de (fiscaal aftrekbare) interest. Andere mogelijke kredieten bij KBC Bank Ook later hebt u wellicht nog kredieten nodig. Bij KBC Bank kunt u in alle mogelijke situaties terecht voor een aangepast krediet. Kom er eens over praten. 7

8

9 KBC-gids voor vrije beroepen Eenmanszaak of vennootschap WANNEER DENKT U BETER AAN EEN VENNOOTSCHAP? Werkt u nauw samen met iemand anders? Dikwijls is een vennootschap dan de ideale manier om uw samenwerkingsverband juridisch vorm te geven. Maar u kent wellicht ook collega s die een eenpersoonsvennootschap oprichtten. Afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm zorgden ze voor een duidelijke scheiding tussen hun privé-financiën en hun professioneel vermogen. Zeker als u beroepshalve serieus moet investeren, is het soms een hele geruststelling als u het risico en de schulden voor die investeringen kunt overlaten aan uw vennootschap: persoonlijk bent u dan nog maar beperkt aansprakelijk. Verder in deze brochure lichten we de verschillende vennootschapsvormen waarvoor u kunt kiezen toe. U kunt ook onze brochure Eenmanszaak of Vennootschap raadplegen. Fiscale voordelen onder de loep Een vennootschap biedt u natuurlijk fiscale voordelen, ook al zette de overheid daar de laatste jaren flink het mes in. Minder belastingen en minder socialezekerheidsbijdragen U betaalt minder belastingen en minder socialezekerheidsbijdragen. Uw inkomsten worden inkomsten van uw vennootschap, die u als bedrijfsleider bezoldigt. Voor de winst van uw vennootschap zijn de belastingtarieven merkelijk lager dan in de personenbelasting. Normaal geldt een algemeen tarief van 33% (waar nog 3% crisisbelasting bovenop komt). Voor KMO s zijn er onder bepaalde voorwaarden ook lagere belastingvoeten mogelijk, vanaf 24,50%. De winst wordt dus voordeliger belast dan uw persoonlijk beroepsinkomen. Omdat niet alle inkomsten van uw vennootschap naar uw privé-bezoldiging gaan, verdient u persoonlijk ook minder. Daardoor betaalt u niet alleen minder personenbelasting, maar ook minder socialezekerheidsbijdragen. Bovendien hebben niet alle gelden die vanuit uw vennootschap naar u als privé-persoon vloeien de kwalificatie van beroepsinkomen. Denk bijvoorbeeld aan intresten op een rekening-courant, verhuur van roerende en onroerende goederen, dividenden, enz. die elk hun eigen fiscaal regime ondergaan (meestal lagere afzonderlijke tarieven dan het progressief tarief). Werk maken van een aanvullend pensioen Bouwt u graag een pensioenkapitaal op voor later? Via uw vennootschap kan dat fiscaal voordelig met een groepsverzekering. Voor uw vennootschap zijn de betaalde premies aftrekbare beroepskosten (op voorwaarde dat uw wettelijk én uw aanvullend pensioen samen lager blijven dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging). Bij uw pensionering (of in sommige gevallen ten vroegste vijf jaar daarvoor) krijgt u van uw vennootschap uw pensioenkapitaal, dat erg voordelig belast wordt: op dat hele kapitaal betaalt u één keer 16,50% (deel opgebouwd met vennootschapsgeld) en/of 10% (deel opgebouwd met privégeld) belasting (exclusief gemeentebelasting en crisisbijdrage). Uw privé-woning onderbrengen in uw vennootschap of uw praktijkruimte verhuren aan uw vennootschap? Steeds meer beoefenaars van vrije beroepen huren hun privé-woning van hun vennootschap. Of ze ver- 9

10 huren het beroepsgedeelte van hun woning aan hun vennootschap. Zeker als u beroepshalve een deel van uw huis gebruikt, is dat het overwegen waard. Wat zijn de gevolgen als uw vennootschap onroerend goed koopt? Uw vennootschap mag afschrijven op de volledige waarde van het gebouw, zelfs voor het deel dat u alleen maar privé gebruikt. De rente op de lening kan uw vennootschap integraal aftrekken als beroepskosten. Ook alle kosten voor onderhoud, alle verzekeringspremies, de onroerende voorheffing en andere lasten gaan van de belastbare winst van uw vennootschap af. Voor het gedeelte van het gebouw waarin u woont, moet u als particulier wel huur betalen. Voor uw vennootschap komt die huur bij de belastbare winst. Betaalt u geen huur, dan wordt u als particulier belast op een voordelig (want forfaitair bepaald) voordeel van alle aard. Wilt u later uw privé-woning weer uit uw vennootschap weghalen? In de vennootschapsvormen waarvan de wet vereist dat ze voor een notaris worden opgericht, kan dat alleen met een notariële akte waarop u registratierechten (vrijstelling mogelijk voor een BVBA in bepaalde gevallen) en notariskosten betaalt. Op de meerwaarde betaalt uw vennootschap dan ook nog vennootschapsbelasting. Houdt u uw huis liever binnen uw persoonlijk bezit? Dan kunt u het beroepsgedeelte verhuren aan uw vennootschap. Dat gaat niet alleen over uw praktijkruimte, maar ook over roerende zaken: interieur, meubilair, enz. Door dat allemaal te verhuren aan uw vennootschap transformeert u zwaar belaste beroepsinkomsten in roerende en onroerende inkomsten waarop u minder belastingen betaalt. In uw huurcontract bedingt u dan bijv. ook dat schilderwerken en de onroerende voorheffing ten laste van de huurder zijn. Voor veel beoefenaars van een vrij beroep is dat een aantrekkelijke mogelijkheid, maar opgelet: er zitten aan dit systeem natuurlijk wel wettelijke beperkingen. Praat erover met uw boekhouder of met uw contactpersoon bij KBC Bank & Verzekering. Ook extra kosten Kiezen voor een vennootschap betekent soms ook kiezen voor extra kosten. Zo worden afhankelijk van de vennootschapsvorm waarvoor u kiest uw administratieve en boekhoudkundige verplichtingen veel zwaarder. Bepaalde vennootschapsvormen moeten verplicht voor een notaris worden opgericht. Ook elke wijziging aan de oprichtingsakte of de statuten moet voor een notaris worden verleden. Die notaris int daarvoor niet alleen registratierechten. Vanzelfsprekend vraagt hij ook erelonen. Anderzijds moet u in sommige vennootschapsvormen elk jaar een jaarrekening opmaken, in sommige gevallen ook nog een jaarverslag, waarin de bestuurders/zaakvoerders rekenschap geven van hun beleid. In principe moeten jaarrekening en jaarverslag ook beide worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, waaraan bepaalde kosten zijn verbonden. De opmaak van de jaarrekening is de taak van het bestuursorgaan van de vennootschap. Maar het kan soms aangewezen zijn om ook een beroep te doen op een boekhouder, een accountant, een belastingconsulent of fiscalist. Uiteraard vraagt die daarvoor een bepaalde vergoeding. Verder zijn bepaalde vennootschappen verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een commissaris, die lid moet zijn van het 10

11 KBC-gids voor vrije beroepen Instituut van Bedrijfsrevisoren. Er kan ook op vrijwillige basis een commissaris met de controle van de jaarrekening belast worden. Controle op de boekhouding impliceert vanzelfsprekend ook kosten. Uw boekhouding wordt ingewikkelder, dus duurder. De afweging die u moet maken, is dus niet alleen fiscaal: natuurlijk is de vennootschapsbelasting veel voordeliger dan wat u aan personenbelasting zou betalen. Maar een vennootschap betaalt meer belastingen op inkomsten uit roerend vermogen. Het verhaal van het sop en de kool: wegen de voordelen wel op tegen de nadelen? Van zelfstandige beroepsactiviteit naar vennootschap Er is nog een factor waarmee u rekening moet houden: als u vandaag al zelfstandig werkt en u start een vennootschap, dan stopt u met uw beroepsactiviteit als zelfstandige. Eigenlijk neemt uw vennootschap uw privé-activiteiten over. Als u uw zelfstandige activiteit stopt, moet u belastingen betalen op de stopzettingsmeerwaarden. Om die meerwaarden in te brengen in het kapitaal van uw vennootschap, moet u uw beroepsactiviteit laten waarderen door de commissaris of, als er geen commissaris is aangesteld, een bedrijfsrevisor. Die waardebepaling gaat niet alleen over materiële elementen zoals installaties, apparatuur en inrichting. Ook uw professionele reputatie, uw cliënten- of patiëntenbestand, uw vestigingsrecht worden mee in rekening gebracht. Eigenlijk verkoopt u alles aan uw vennootschap. Die goodwill of die drempel heeft een prijskaartje. Voor de stopzettingsmeerwaarden die u als zelfstandige realiseert, gelden verschillende belastingtarieven: 16,50% voor uw meerwaarden op immateriële vaste activa tot de grens van uw nettobaten in de laatste vier jaar voor u stopte (als u al 60 bent op het ogenblik dat u overstapt naar een vennootschap); 16,50% voor uw meerwaarden op materiële vaste activa; 33% voor uw meerwaarden op immateriële vaste activa tot de grens van uw nettobaten in de laatste vier jaar voor u stopte (als u overstapt naar een vennootschap vóór u 60 jaar wordt); het gewone progressieve tarief van de personenbelasting naarmate uw meerwaarden op immateriële vaste activa hoger liggen dan uw netto belastbare baten van de laatste vier jaar. Boven op die percentages komt nog de gemeentebelasting. Die tarieven zijn al bij al voordelig in vergelijking met de progressieve tarieven (tot 50%) in de personenbelasting. Extra afschrijvingen Bovendien moet u nog voor een volledige kostenbatenanalyse rekening houden met dit voordeel van uw overstap naar een vennootschap: u krijgt extra afschrijvingen. De goodwill die uw vennootschap betaalt om uw beroepsactiviteit over te nemen, kunt u over een aantal jaren afschrijven. Zo krijgt uw vennootschap bijvoorbeeld de eerste tien jaar een extra fiscale aftrekmogelijkheid: uw inkomsten blijven vrij van belastingen tot aan het bedrag van die afschrijvingen. Voor de financiering van uw vennootschap kiest u uit verschillende mogelijkheden: ofwel brengt u zelf kapitaal in of leent u persoonlijk een bedrag aan uw 11

12 vennootschap, ofwel kiest u voor een krediet via de bank. Ook voor de goodwill kunt u een lening aangaan als u graag wilt dat uw vennootschap de verkoopprijs direct aan u uitbetaalt. De rente op die lening is voor uw vennootschap in principe fiscaal aftrekbaar. Door de lening krijgt u privé meteen de verkoopprijs van uw zaak: dat is geld dat u kunt gebruiken voor uw privébestedingen of dat u kunt beleggen. WELKE VENNOOTSCHAPSVORM? Er zijn verschillende soorten van vennootschappen. Werkt u samen met een collega? Of met verschillende collega s? In principe staat dan de hele waaier van mogelijke vennootschapsvormen voor u open. Alleen is de kans groot dat uw orde of uw beroepsorganisatie uw keuzemogelijkheden inperkt. Het is dan ook essentieel dat u zich daarover vooraf inlicht. Een vennootschap oprichten vraagt een grondige voorbereiding. U moet kiezen uit verschillende vennootschapsvormen en de voor- en nadelen ervan tegen elkaar afwegen. Eerder werd toegelicht dat veel mensen voor een vennootschap kiezen om een scheiding te creëren tussen hun privé-financiën en het professioneel vermogen. Maar of die scheiding werkelijk zo strikt is als gewenst en de vennoten op hun privé-vermogen alleen aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng in de vennootschap, hangt af van de vennootschapsvorm waarvoor u kiest. In dat verband is het essentieel om het begrip rechtspersoonlijkheid toe te lichten. Het begrip rechtspersoonlijkheid Het Wetboek van Vennootschappen bevat geen definitie van het begrip rechtspersoonlijkheid. Het somt alleen de vennootschapsvormen op waaraan het wetboek rechtspersoonlijkheid verleent. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een zelfstandige entiteit die drager is van eigen rechten en plichten, los van die van haar achterliggende vennoten. Het belangrijkste gevolg van het feit dat een vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, is dat er een afgescheiden (professioneel) vermogen ont- 12

13 KBC-gids voor vrije beroepen staat, los van het (privé-)vermogen van de achterliggende vennoten. Traditioneel verkregen vennootschappen in België rechtspersoonlijkheid op het moment dat de oprichtingsakte werd verleden. Maar sedert 1 juli 1996 is dat anders: een vennootschap verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf het ogenblik dat een uittreksel uit de oprichtingsakte wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het Wetboek van Vennootschappen verleent rechtspersoonlijkheid aan de volgende vennootschapsvormen (we gebruiken verder de officiële afkortingen): De vennootschap onder firma (v.o.f.): dat is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten, met de bedoeling om een burgerlijke activiteit of een handelsactiviteit uit te oefenen. De gewone commanditaire vennootschap (CV): dat is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. De commanditaire vennootschap op aandelen (CVOA): dat is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer stille vennoten die de hoedanigheid hebben van aandeelhouder en die zich maar tot een bepaalde inbreng verbinden. De (eenhoofdige) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ((E)BVBA): dat is een vennootschap, opgericht door een of meer personen die zich maar tot hun inbreng verbinden, waarin de rechten van de vennoten alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden overgedragen. De naamloze vennootschap (NV): dat is een vennootschap waarin de vennoten zich maar tot een bepaalde inbreng verbinden en waarin de aandelen in principe vrij overdraagbaar zijn. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA): dat is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen en waarin de vennoten maar instaan voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbrengen. De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOnbep.A): dat is een vennootschap die ook is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen, maar die vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn: de maatschap met een burgerlijk doel of een handelsdoel, de stille handelsvennootschap en de tijdelijke handelsvennootschap. Op die vennootschapsvormen gaan we hier niet in. Een vennootschap wordt in principe opgericht door een contract op grond waarvan minstens twee personen overeenkomen om goederen of bedrijvigheid in gemeenschap te brengen, met als doel een of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en de winst die daaruit voortvloeit, onder elkaar te verdelen. Het Wetboek van Vennootschappen laat alleen toe dat een BVBA maar door één natuurlijke persoon opgericht wordt. Dat is dan een eenpersoons-bvba (EBVBA). Veel uitoefenaars van vrije beroepen werken onder de vorm van een EBVBA. Overigens kan een natuurlijke persoon maar één enkele BVBA een- 13

14 hoofdig oprichten. Richt dezelfde natuurlijke persoon een andere EBVBA op, of wordt hij buiten het geval van overlijden enig vennoot in een andere EBVBA, dan wordt hij geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van die andere EBVBA. Die hoofdelijke aansprakelijkheid duurt totdat een nieuwe vennoot in de andere EBVBA wordt opgenomen die daardoor een meerhoofdige BVBA wordt of totdat de ontbinding van de andere EBVBA wordt bekendgemaakt. De vennootschappen waaraan het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verleent, zijn handelsvennootschappen. Oefent u geen commerciële, maar wel een burgerlijke activiteit uit en kiest u voor een van de genoemde vennootschapsvormen, dan hebt u een burgerlijke vennootschap in de vorm van een handelsvennootschap. Uw vennootschap volgt dan wel de regels van het Wetboek van Vennootschappen. Maar omdat uw vennootschap geen handelaar is, kan zij bijvoorbeeld niet failliet worden verklaard: dat kan alleen voor handelaars. We geven hier een overzicht van de verschillende vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid, met de voor- en nadelen van elke vennootschapsvorm. Zoals gezegd is, staat afhankelijk van de beroepsvereniging of orde waartoe u behoort niet elke vennootschapsvorm voor u open. Vraag het even na bij uw beroepsvereniging of orde. De verschillende vennootschapsvormen in detail De vennootschap onder firma (v.o.f.) De vennootschap onder firma of v.o.f. is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het is een zuivere personenvennootschap. Dat betekent in principe dat: de vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot; de vennoten hun rechten in de vennootschap niet kunnen verkopen of schenken zonder instemming van de medevennoten; alle beslissingen, behalve de bestuursbeslissingen, met eenparigheid van stemmen worden genomen. De v.o.f. is een vennootschap met een minimum aan formele regels. Er zijn met andere woorden weinig juridische procedures. De v.o.f. is een vennootschap met onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Toch is de v.o.f. maar aan te raden wanneer het ondernemingsrisico beperkt is. Samen handeldrijvende ondernemers die om een of andere reden verkiezen geen BVBA, NV of CVBA op te richten, kunnen beter een v.o.f. oprichten in plaats van een feitelijke vennootschap te vormen. Zo kunnen ze grote problemen vermijden, bijvoorbeeld bij het instellen van een vordering voor de rechtbank. De belangrijkste voordelen van de v.o.f.: Voor de oprichting ervan hoeft u niet naar de notaris te gaan. Een onderhandse oprichtingsakte volstaat, tenzij een (zakelijk recht op een) onroerend goed wordt ingebracht. De rechten van de vennoten in de vennootschap zijn zonder instemming van de medevennoten 14

15 KBC-gids voor vrije beroepen niet overdraagbaar, zodat het familiale karakter gemakkelijk gewaarborgd blijft. Er gelden beperkte verplichtingen voor de openbaarmaking van stukken, zoals de jaarrekening. Er gelden geen minimumkapitaalvereisten. De belangrijkste nadelen van de v.o.f.: Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de v.o.f.. Een v.o.f. oprichten was vóór de wet van 13 april 1995 niet aan formele vereisten gebonden. Elke feitelijke vennootschap die tot stand kwam tussen samenwerkende vennoten, moest daarom gekwalificeerd worden. Om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen moet u nu een uittreksel uit de oprichtingsakte neerleggen. En daardoor is de kwalificatie van de feitelijke vennootschap met commercieel doel als (onregelmatige) v.o.f. definitief van de baan. Dat is allicht de reden waarom het aantal bestaande v.o.f. s sedert 1995 gestabiliseerd is. De gewone commanditaire vennootschap (CV) De gewone commanditaire vennootschap of CV verschilt van de v.o.f. doordat er naast de onbeperkt aansprakelijke vennoten (de beherende vennoten) ook geldschieters zijn (de stille vennoten), die een beperkte aansprakelijkheid hebben. De stille vennoten mogen zich niet inlaten met het bestuur van de vennootschap, en hun naam mag niet voorkomen in de naam van de vennootschap. Hun aandeel beperkt zich tot het inbrengen van kapitaal, wat hun recht geeft op deelname in de winst. Hun aandeel in het eventuele verlies blijft beperkt tot het kapitaal dat zij zelf hebben ingebracht. De belangrijkste voordelen van de CV: De voordelen zijn dezelfde als die van de v.o.f., met het verschil dat de stille vennoten in principe alleen aansprakelijk zijn voor hun inbreng. Dat maakt het voor geldschieters aantrekkelijker. In tegenstelling tot wat geldt voor andere vennootschapsvormen moet volgens het Wetboek van Vennootschappen het dubbel van de oprichtingsakte van de CV waarin vanzelfsprekend alle (dus zowel de werkende als de stille) vennoten zijn vermeld niet ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd. Anderzijds moet het neer te leggen uittreksel uit de oprichtingsakte de naam van de stille vennoten niet vermelden, ten minste voorzover zij hun inbreng volgestort hebben. De stille vennoten van een CV kunnen met andere woorden anoniem blijven. De belangrijkste nadelen van de CV: De nadelen zijn dezelfde als die van de v.o.f., met het verschil dat de stille vennoten geen enkele daad van bestuur mogen verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. Doen zij dat toch, dan zijn zij tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor die verbintenissen van de vennootschap waarbij zij zijn opgetreden. Als de naam van een stille vennoot in de naam van de vennootschap voorkomt, en ook als hij er een gewoonte van maakt om de zaken van de vennootschap waar te nemen, dan is hij zelfs ook aansprakelijk voor de verbintenissen waarbij hij niet zelf is opgetreden. De CV mag geen winst uitkeren zolang er overgedragen verlies is. De stille vennoten kunnen door derden verplicht worden om de hun uitgekeerde dividenden terug te betalen, als ze niet uit de werkelijke winst van de vennootschap genomen zijn. 15

16 Is er in dat geval sprake van bedrog, kwade trouw of nalatigheid van de zaakvoerder, dan kan de stille vennoot de zaakvoerder verplichten om het bedrag dat hij (op vordering van derden) heeft moeten teruggeven te betalen. Het aantal bestaande CV s is de laatste jaren min of meer stabiel gebleven en bedraagt ongeveer het dubbel van het aantal CVOA s. De commanditaire vennootschap op aandelen (CVOA) De commanditaire vennootschap op aandelen of CVOA heeft net zoals de gewone commanditaire vennootschap (CV) twee soorten van vennoten: de stille vennoten en de beherende vennoten. Het grote verschil met de gewone commanditaire vennootschap bestaat erin dat de aandelen, net zoals in de NV, aan toonder kunnen zijn. De vennootschapsvorm combineert de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met die van een kapitaalvennootschap (aandelen aan toonder). De statutaire zaakvoerder geniet een bijzonder beschermd statuut, aangezien in de regel zijn ontslag niet alleen een statutenwijziging vereist, maar bovendien ook het akkoord van hemzelf veronderstelt. Wat anderzijds de regeling voor kapitaal betreft, zijn de wettelijke bepalingen van de NV uitdrukkelijk van toepassing verklaard op de CVOA (art. 657 W. Venn.). De belangrijkste voordelen van de CVOA: De stille vennoten zijn net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap maar aansprakelijk ten belope van hun inbreng. De aandelen zijn in principe aan toonder en vrij overdraagbaar. Aandelen aan toonder kunnen overgedragen worden met een handgift. De belangrijkste nadelen van de CVOA: De beherende vennoten zijn net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. De stille vennoten mogen geen enkele daad van bestuur verrichten, tenzij zij optreden krachtens een volmacht. De stille vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht, wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De CVOA moet worden opgericht bij notariële akte. De CVOA moet voldoen aan alle boekhoudkundige verplichtingen voor publicatie en moet verschillende administratieve verplichtingen naleven. Het wettelijk vereiste minimumkapitaal is tamelijk groot (zie verder onder de NV wat betreft kapitaal volgt de CVOA het regime van de NV). In het kader van de erfopvolging wordt de CVOA als vennootschapstype almaar meer gekozen. Hoewel zij op zich nog altijd de minst voorkomende rechtsvorm blijkt te zijn, is het aantal bestaande CVOA s de laatste tien jaren meer dan vertienvoudigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de naamloze vennootschap (NV). De BVBA werd gekenmerkt door een eenvoudi- 16

17 KBC-gids voor vrije beroepen gere structuur of organisatie, beperktere voorschriften bij de oprichting en minder verregaande publicatieverplichtingen. Minder administratieve rompslomp dus. Een hele serie wetswijzigingen heeft inmiddels het onderscheid tussen de NV en de BVBA steeds meer doen vervagen. Het belangrijkste juridische verschilpunt dat overblijft tussen de NV en de BVBA ligt in het besloten karakter van de BVBA: de overdracht van aandelen (onder meer door verkoop, schenking, vererving) is bij de BVBA aan strikte regels gebonden. De wetgever wil daarmee verhinderen dat aandelen van een BVBA zonder de instemming van de medevennoten in vreemde handen overgaan. Dat wordt bedoeld met besloten vennootschap. De belangrijkste voordelen van de BVBA: Alle vennoten zijn maar ten belope van hun inbreng in de vennootschap aansprakelijk. De aandelen zijn maar onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden, zodat het familiale karakter van de vennootschap gewaarborgd is. Het wettelijk vereiste minimumkapitaal is niet zo groot en u moet het bij de oprichting maar gedeeltelijk volstorten. Het geplaatste kapitaal moet minimaal euro bedragen, waarvan u bij oprichting maar euro moet volstorten. Daarenboven moet op elk aandeel minimaal een vijfde worden volgestort. Elk aandeel dat overeenstemt met een gehele of gedeeltelijke inbreng in natura (onderworpen aan revisorale controle) moet onmiddellijk worden volgestort. De belangrijkste nadelen van de BVBA: Er is een notariële akte nodig voor de oprichting van een BVBA. Er gelden strikte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Samen met de NV is de BVBA het meest voorkomende vennootschapstype in België. Het aantal bestaande BVBA s is de laatste jaren lichtjes gestegen en overtreft in totaal zelfs het aantal bestaande NV s. De eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) Sedert 1 september 1987 kan elke handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep alleen een vennootschap oprichten. Die eenpersoonsvennootschap moet verplicht de vorm aannemen van een BVBA. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA gelden in principe ook voor een eenpersoons-bvba. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat het minimale kapitaal dat u moet volstorten in een EBVBA opgericht na 2 augustus 2004 het dubbele bedraagt van het kapitaal in de gewone BVBA. Bestaande EBVBA s hebben sinds 2 augustus 2004 één jaar de tijd om hun kapitaal van euro vol te storten, tenzij ze binnen dat jaar ontbonden worden. Is het kapitaal niet tijdig volgestort, dan staat de enige vennoot in de EBVBA persoonlijk en hoofdelijk borg voor alle verbintenissen van de EBVBA, totdat haar ontbinding wordt bekendgemaakt of totdat het kapitaal van euro werkelijk wordt volgestort. Het aantal bestaande EBVBA s in België is de laatste jaren bijna vervijfvoudigd. 17

18 De naamloze vennootschap (NV) Hoewel de wetgever de vennootschapsvorm van de NV had uitgedacht als ondernemingsvorm voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kunnen ook kleine en middelgrote familiebedrijven de NV-vorm aannemen. De NV blijft wel in de eerste plaats een kapitaalvennootschap: een vennootschap die anoniem kapitaal kan aantrekken. De strakkere en meer ingewikkelde bestuursorganisatie van de NV en het hogere minimumkapitaal van deze vennootschapsvorm zijn de grootste verschillen met de BVBA. Ze kunnen ook een beletsel zijn om voor een NV te kiezen. In naamloze vennootschappen zijn de aandelen doorgaans aan toonder en in principe vrij overdraagbaar. Toch kunnen ook aandelen van een NV op naam worden gesteld en kan de overdracht van aandelen in de statuten worden beperkt (binnen bepaalde grenzen). Als dat gebeurt, heeft de NV dan ook een besloten karakter, wat betekent dat er dan nog heel weinig echte verschilpunten bestaan tussen die NV en een BVBA. De belangrijkste voordelen van een NV: Alle vennoten zijn maar ten belope van hun inbreng aansprakelijk. Aandelen zijn in principe aan toonder en vrij overdraagbaar. Aandelen aan toonder kunnen met een handgift overgedragen worden. De belangrijkste nadelen van een NV: Er is een notariële akte nodig voor de oprichting van een NV. De waarborgen voor het behoud van het familiale karakter van de vennootschap zijn minder goed. De besluitvorming is vrij ingewikkeld en er gelden strikte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Het vereiste minimumkapitaal is tamelijk groot. Het geplaatste kapitaal moet minimaal euro bedragen, dat bij oprichting onmiddellijk moet worden volgestort. Daarenboven moet op elk aandeel minimaal een vierde worden volgestort. Elk aandeel dat overeenstemt met een gehele of gedeeltelijke inbreng in natura (onderworpen aan revisorale controle) moet binnen de vijf jaar na de oprichting worden volgestort. Iets minder dan de BVBA vormt de NV het meest voorkomende vennootschapstype in België. Het aantal bestaande NV s is de laatste jaren vrijwel hetzelfde gebleven. De coöperatieve vennootschap De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen. Vandaar dat het kapitaal van de coöperatieve vennootschap altijd een vast gedeelte (met wettelijk bepaald minimum) en een variabel gedeelte heeft. Er bestaan twee soorten coöperatieve vennootschappen: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOnbep.A). Omdat in de praktijk de meeste bestaande coöperatieve vennootschappen hun aansprakelijkheid hebben beperkt, sommen we alleen de belangrijkste voor- en nadelen op van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 18

19 KBC-gids voor vrije beroepen De belangrijkste voordelen van een CVBA: Alle vennoten (minstens drie) zijn maar ten belope van hun inbreng aansprakelijk. Binnen het variabel gedeelte van het kapitaal kunnen de vennoten gemakkelijk toe- en uittreden. De CVBA biedt een veel grotere vrijheid in statutaire beschikkingen dan de NV en de BVBA. Het wettelijke minimum van het vast gedeelte van het kapitaal is niet zo groot. Het vast gedeelte van het kapitaal moet minstens euro bedragen, waarvan bij de oprichting euro moet worden volgestort. Bovendien moet op elk aandeel minimaal een vierde worden volgestort. Elk aandeel dat overeenstemt met een gehele of gedeeltelijke inbreng in natura (onderworpen aan revisorale controle) moet binnen de vijf jaar na de oprichting volgestort zijn. De belangrijkste nadelen van een CVBA: Er is een notariële akte nodig voor de oprichting. Er gelden strikte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Het aantal coöperatieve vennootschappen in het algemeen vertoont sedert tien jaar een sterk dalende tendens. Voor specifieke onderwerpen (aandelen en hun overdraagbaarheid, vereniging van alle aandelen in één hand, bestuur en vertegenwoordiging, toezicht, de algemene vergadering van aandeelhouders en de omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm) verwijzen we naar onze brochure Eenmanszaak of vennootschap waarin die onderwerpen uitgebreid worden toegelicht. Beleggen via uw vennootschap of privé? Wat doet u met de winst van uw vennootschap? Het blijft afwegen: elke euro die uw vennootschap u als bezoldiging betaalt, valt onder de personenbelasting. Beslist u om de winst in de vennootschap te houden? Ook dat heeft nadelen. Ten eerste kunt u met het geld van uw vennootschap niet zomaar uw privé-uitgaven betalen. Want de vennootschap kan niet zomaar eigen verbintenissen van derden (de verbintenissen van haar aandeelhouder(s)) ten laste nemen zonder dat de vennootschap daarvan een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel heeft of verwacht. Bovendien moet dat voordeel ook in verhouding staan tot de omvang van de verbintenis van de derde die de vennootschap ten laste neemt. En ten tweede is beleggen via een vennootschap minder voordelig dan wanneer u privé belegt. Het principe van de bevrijdende roerende voorheffing geldt namelijk niet voor vennootschappen. De opbrengst van uw belegging wordt voor uw vennootschap veel zwaarder belast dan in de personenbelasting: die opbrengst is gewoon een deel van uw belastbare winst. De roerende voorheffing die eventueel ingehouden wordt, is geen eindbelasting, maar geldt als voorschot op wat u uiteindelijk aan vennootschapsbelasting betaalt. Als u op uw renteopbrengst 33,99% vennootschapsbelasting moet betalen in plaats van 15% roerende voorheffing, weegt dat natuurlijk zwaar op het nettorendement van uw beleggingen. Praat er in elk geval over met uw boekhouder en met uw KBC-adviseur Sparen en Beleggen. 19

20

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie