Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg"

Transcriptie

1 Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

2 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor gebruikt de marktanalyse voor haar inkoopbeleid. Zorgaanbieders kunnen deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van het gewenste zorgaanbod voor hun cliënten. Daarnaast biedt de marktanalyse de gelegenheid om samen met elkaar over de ontwikkelingen in gesprek te gaan. Deze marktanalyse geeft een beeld van de zorgvraagontwikkeling, het zorgaanbod, de toegankelijkheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van de regio Zuid-Limburg in vergelijking met het totaal van de zes CZ zorgkantoorregio s (Haaglanden, Zuid- Hollandse eilanden, West-Brabant, Zeeland, Zuidoost-Brabant en West-Brabant). Nieuw, ten opzichte van vorig jaar is deze indeling op de vijf beleidskaders, passend bij onze opdracht in de Wet langdurige zorg. Hierdoor wordt voor het eerst ook informatie wordt gegeven over de doelmatigheid. De cijfers zijn gebaseerd op 2014 (en soms ook nog vergeleken met eerdere jaren) maar dat voor de consequenties wordt gekeken naar Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd. De AWBZ bestaat niet meer en de Wlz is in werking getreden. Delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Zvw (zorgverzekeraars) en delen naar de Wmo en de jeugdwet (gemeente). CZ Zorgkantoren is in de Wlz verantwoordelijk voor mensen met een langdurige intensieve zorgvraag. Deze marktanalyse zal dan ook niet ingaan op het benoemen en oplossen van knelpunten van extramurale zorg en jeugdzorg. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Tilburg, 31 maart 2015 Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 Inhoudsopgave 1. De Wlz is een feit 2. Marktgrootte regio 3. Vijf Beleidskaders Kader 1. Zorgvraagontwikkeling Kader 2. Toegankelijkheid Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling Kader 4. Doelmatigheid Kader 5. Kwaliteit 4. Hoe verder? 3

4 1. De Wlz is een feit De Wlz is per 1 januari 2015 ingegaan. De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: 1. Toegang: Alleen toegankelijk voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag in de directe nabijheid. 2. Keuzevrijheid: Keuzevrijheid cliënt voor leveringsvorm: MPT, VPT, ZZP, PGB of combinatie MPT en PGB. Toets zorgkantoor op doelmatigheid en zorglevering verantwoord thuis (toetsingsprotocollen zijn nog in ontwikkeling) Voor MPT en VPT geldt een machtigingsprocedure die op basis van advies zorgaanbieder leidt tot een positieve of negatieve beschikking. 3. Onafhankelijke cliëntondersteuning: Naast de cliëntondersteuning van zorgaanbieder en zorgkantoor kan cliënt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang of MEE bij bijvoorbeeld keuze voor zorgaanbieder, leveringsvorm en/of zorgplanbespreking. Zowel het CIZ, de zorgaanbieder als het zorgkantoor moeten de cliënt actief wijzen op deze mogelijkheid. Meer (actuele) informatie over deze ontwikkelingen vindt u op onze website 4

5 Marktgrootte regio Zuid-Limburg * op basis van het aantal intramurale afgesproken dagen 5

6 REA W PA Vraag 3. Vijf beleidskaders Klantvraag criteria en beleidskader Confrontatie vraag en aanbod 1. Zorgvraagontwikkeling (klantbehoefte): Indicaties opgesplitst per ZZP Indicaties afgezet over 3 jaar ( ) 2. Toegankelijkheid: Wachtlijstinformatie wachtlijst actief wachtenden buiten de norm wens wachtenden buiten de norm 4. Doelmatigheid: Kosten per bed ZZP s inclusief en exclusief behandeling Meerzorg 5. Kwaliteit: Landelijke kwaliteitskader pijler 1 Landelijk kwaliteitskader Pijler 2a onderdeel zorgafspraken en ondersteuningsplannen 3. Zorgaanbodontwikkeling: Aanbod Realisatie ZZP/VPT MPT en PGB Meerzorg Crisis 6

7 Kader 1. Zorgvraagontwikkeling 7

8 Toelichting In dit hoofdstuk zorgvraagontwikkeling wordt de indicatieontwikkeling van de intramurale indicaties in beeld gebracht. Er is onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van VG 1 en VG 2, LG 1, en LG 3, en de hoge ZZP s (VG 3 t/m VG 8, LG 2, LG 4 t/m LG 7). Bron: indicatieontwikkeling CIZ basisrapportage (publicatie website CIZ) Periode: tot met een trendlijn richting Indeling: VG 1-2, VG 3-8, LG en ZG in aantal cliënten. Vervolgens is een verder uitsplitsing gemaakt op de VG 1 tot en met VG 8 indicaties en LG 1 tot en met LG 7 indicaties. Let wel: Het aantal indicaties kan hoger zijn dan aanbod: Cliënten kunnen slaap wachtend zijn of de indicatie kan in een andere zorgkantoorregio worden verzilverd Aanbod kan hoger zijn dan het aantal indicaties: Indicaties van bureau jeugdzorg* zijn niet meegenomen in CIZ rapportage noch in de wachtlijsten. De zorg is wel opgenomen in het aanbod. Indicaties vanuit een ander zorgkantoorregio worden in West-Brabant verzilverd. * deze analyse heeft betrekking op 2014 waar CZ zorgkantoren nog zorg inkocht voor cliënten met een bureau jeugdzorg indicatie 8

9 Indicatieontwikkeling intramuraal Stijging zorgvraag VG 3 t/m 8 Daling lage ZZP s (VG 1 en 2 en LG 1 en 3), LG en ZG Zeer sterke daling LG 1 en 3 CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 9

10 Indicatieontwikkeling tussen 2012 en 2014 VG Sterke stijging zorgvraag VG 6 en VG 8 Daling lage ZZP s en VG 5 Verschuiving van indicaties van VG 5 naar VG 8 Zuid-Limburg laat dezelfde trend zien als CZ totaal behalve op de VG 3 CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 10

11 Indicatieontwikkeling tussen 2012 en 2014 LG Sterke afname in het aantal LG indicaties behalve op de LG 7 Relatief sterke afname in het aantal indicaties op alle LG ZZP s Zeer sterke afname LG 3, 4 en 6 CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 11

12 Conclusies Zorgvraagontwikkeling Beleid VWS i.r.t. afbouw lage ZZP s (VG 1&2 en LG 1&3) is goed te zien in de indicatieontwikkeling Er worden geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor VG 1&2 en LG 1&3 voor 23+. De huidige 20 VG 1, 265 VG 2, 20 LG 1 en 45 LG 3 indicaties zullen door natuurlijk verloop verder teruglopen. De vrijkomende plaatsen kunnen niet vervangen worden door hoge VG ZZP s; Er kan geen substitutie plaatsvinden. Stijgende zorgvraag VG 3 t/m 8 (excl. VG 5) Bij CZ totaal zien we een zorgzwaarteverzwaring in indicaties op de hoge ZZP s. Deze is ook zichtbaar in Zuid-Limburg. Daarbij is de stijging van de zorgvraag voor VG 8 relatief groot. Sterk dalende zorgvraag LG Sterke afname in de zorgvraag LG. De afname op LG 3 is relatief minder sterk dan CZ totaal

13 Kader 2. Toegankelijkheid 13

14 Toelichting toegankelijkheid Bron: AZR vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en de peildatum Peildata: maandelijks over 2014 Aantal cliënten buiten de norm : Actief wachtenden: cliënt wil de geïndiceerde zorg ontvangen, maar krijgt dit niet (wachtend buiten zijn wil) Wens wachtenden: cliënt wil de geïndiceerde zorg alleen ontvangen van de zorgaanbieder van voorkeur Alleen voor de wachtenden VG is onderscheid gemaakt tussen cliënten die wachten met en zonder enige vorm van zorg. Overig: cliënten die wachten met een LG of LVG indicatie. Er zijn geen wachtlijsten voor mensen met een zintuiglijk beperking. De tabellen op slide 15, 16 en 17 laten het gemiddeld aantal wachtenden cliënten per ZZP zien over de genoemde periode. Er is onderscheid gemaakt tussen cliënten die wachten met en zonder enige vorm van zorg. Gehanteerde landelijke norm: maximaal aanvaarbare wachttijd: 6 weken: LVG 1-5, VG 3-8, LG weken: VG 1 en 2, LG 1 en 2 14

15 Aantal actief wachtenden Meeste actief wachtenden bij de VG 1, 2, 3 en 6 Actief wachtenden zonder enige vorm van zorg op de VG 1, 2, 3, 5, 6 en de LVG ZZP s Nauwelijks geen actief wachtenden jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Actief Wachtend VG met enige vorm van zorg Actief Wachtend VG zonder enige vorm van zorg Actief Wachtend Overig met en zonder enige vorm van zorg CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 15

16 Aantal wens wachtenden VG Meeste wens wachtenden bij VG 3 en 6 Nauwelijks wens wachtenden Meeste wens wachtenden VG jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Wens Wachtenden VG 1 t/m 8 Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg VG 1 en VG 2 Wens Wachtend met enige vorm van zorg VG 1 en VG 2 Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg VG3 t/m VG 8 Wens Wachtend met enige vorm van zorg VG 3 t/m VG 8 CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 16

17 Aantal wens wachtenden Overig Meeste wens wachtenden bij LG 2 en 4 en LVG 3 en 4 Meeste wens wachtenden bij LG 2 en 4, deze ontvangen wel enige vorm van zorg jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Wens Wachtenden LG en LVG LG 01 en LG 03: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LG 01 en LG 03: Wens Wachtend met enige vorm van zorg LG 02 en LG 04 t/m 07: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LG 02 en LG 04 t/m 07: Wens Wachtend met enige vorm van zorg LVG: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LVG: Wens Wachtend met enige vorm van zorg CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 17

18 Conclusies Toegankelijkheid Zeer gering aantal wachtenden lage ZZP s (VG 1&2 en LG 1&3) Cliënten kunnen in 2015 op de lage ZZP s alleen maar actief wachten: Cliënten met een lage ZZP indicatie moeten in 2015 een keuze maken of hij opgenomen wil worden in een instelling of thuis wil blijven wonen. Deze keuze heeft consequenties voor de wijze van financiering van de zorg die de cliënt ontvangt. Meeste wens wachtenden op VG 3 Cliënt wil wachten op een bepaalde locatie of woongroep of is tevreden met de extramurale zorg die hij op dit moment ontvangt. Uitzoeken waar de behoefte ligt van de wens wachtenden om te kijken of hier een aanbod voor is te creëren. Zeer gering aantal wachtenden LG en LVG Gelet op de relatief geringe omvang is niet te verwachten dat dit tot grote problemen leidt. LVG cliënten wachten omdat er fysiek geen plek is. Bekeken wordt of de zorgvraag op een andere manier kan worden ingezet. 18

19 Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling 19

20 Toelichting Zorgaanbod Zorgaanbod ZZP/VPT Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en monitor Peildata , , Aantal plaatsen/cliënten : deze zijn gekoppeld aan de realisatiecijfers ZZP MPT Bron: realisatiecijfers CZ zorgkantoren aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en monitor Peildata: 2013 en 2014 Aantal cliënten : Deze zijn gekoppeld aan de realisatiecijfers voor extramurale functies. Op BSN niveau is gekeken voor welk bedrag er per unieke cliënt is gedeclareerd op jaarbasis. Bedragen onder zijn weggelaten in de weergave. Er is onderscheid gemaakt in declaraties tot en boven Dit om een beeld te hebben welke cliënten hun ZZP alleen extramuraal verzilveren (scheiden wonen en zorg) en waar het gaat om een combinatie MPT en PGB of (kortdurende) overbruggingszorg tot intramurale opname. Het is niet per cliënt vast te stellen wanneer het gaat om MPT ter vervanging van intramurale opname. In werkelijkheid kan deze verhouding dus anders liggen. De bedragen geven alleen een indicatie. PGB Bron: PGB realisatie tabellen van CZ zorgkantoren Peildata: 2012,2013,2014 Aantal cliënten : Bij de toekenning van PGB is bekeken welk bedrag nodig is per cliënt (bruto PGB). Op BSN niveau is bekeken voor welk bedrag er per unieke cliënt is toegekend op jaarbasis. Bedragen onder 1,000 zijn weggelaten in de weergave. Er is onderscheid gemaakt in toekenning tot en boven Dit om een beeld te geven welke cliënten hun ZZP volledig verzilveren in PGB of voor een gedeelte. 20

21 Er is weinig aanbod VPT Zorgaanbodontwikkeling Alleen aanbod in VPT in VG Relatief hoog aanbod VG 2, 3 en 4 VPT CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 21

22 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal VG Sterke toename aanbod VG 6 Toename aanbod VG 4 en 7 Afname aanbod VG 1, 2 en de jaarlijkse afbouw past binnen de opdracht van VWS (10% van de afspraak) Relatief laag aanbod VG 1 en 7 Toename VG 4 t/m 7 9% 21% 19% 19% 19% 19% 10% 19% CZ zorgkantoren Percentage zorgaanbod 2014 ten opzichte van CZ totaal Zuid-Limburg 22

23 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal LG Veel LG zorg wordt in de sector V&V geleverd maar dit aanbod neemt af Toename aanbod LG 4 en 6 Afname aanbod LG 1, 3, 5 en 7 Relatief groot aanbod LG ten opzichte van CZ totaal Toename GZ aanbod LG 4 en 6 23% 30% 14% 31% 8% 33% 14% CZ zorgkantoren Percentage aanbod 2014 in de GZ ten opzichte van CZ totaal Zuid-Limburg 23

24 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal LVG LVG 3 grootste omvang LVG 4 en 5 grootste toename zorgaanbod Afname aanbod LVG 1 t/m 3 Afname aanbod alle LVG ZZP s Relatief groot aanbod LVG 3 en 4 0% 22% 31% 37% 1% CZ zorgkantoren Percentage aanbod 2014 ten opzichte van CZ totaal Zuid-Limburg 24

25 Zorginzet Extramuraal MPT VG Toename MPT op de hoge ZZP s Er wordt relatief weinig zorg extramuraal verzilverd Toename bij VG 3, 6 en 8 wat extramuraal wordt verzilverd 0% 3% 9% 1% 14% 8% 0% 10% 18% 16% 15% 15% 9% 11% 2% 14% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 25

26 Toename bij de LVG Afname van extramurale zorg bij LG en ZG Zorginzet Extramuraal Relatief veel cliënten verzilveren hun LG of LVG ZZP via MPT MPT Overig 12% 19% 33% 19% 13% 23% 24% 46% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 26

27 Toename inzet PGB op alle hoge ZZP s Sterkste stijging is te zien in VG 3 Zorginzet PGB PGB VG Er wordt relatief veel zorg via PGB verzilverd behalve door cliënten met een VG 7 indicatie 29% 16% 16% 15% 20% 6% 16% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 27

28 Toename van cliënten met een LG hoog indicatie die hun indicatie via PGB (deels) verzilveren Zorginzet PGB PGB Overig Veel cliënten met een LG hoog, LVG of ZG indicatie die hun indicatie via PGB (deels) verzilveren 14% 25% 30% 39% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 28

29 Toelichting Meerzorg en Crisisbedden Toelichting grafiek meerzorg Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ afgegeven meerzorg beschikkingen. Meerzorg: cliënten met een ZZP VG 5, VG 7, VG 8, LG 5, LG 7, ZG 3 auditief, ZG 5 visueel, LVG 4, LVG 5 of SGLVG die aantoonbaar een behoefte aan zorg hebben die minimaal 25% hoger is dan de in dat zorgzwaartepakket opgenomen zorg. Het tarief komt tot stand door het bepalen van het benodigde aantal uren zorg boven de reguliere ZZP. Hoe hoger het tarief, hoe meer uren extra zorg er geboden wordt aan de cliënt. Het CCE is hierbij betrokken door middel van een toetsing. Periode: tot en met % cliënten met meerzorg ten opzichte van totaal aantal cliënten in zorg met een van de eerder genoemde ZZP s. In verband met onvoldoende heldere cijfers over de bezettingsgraad is dit niet meegenomen in de marktanalyse. Toelichting grafiek crisis Bron: Productieafspraken Peildata: en Aantal bedden/cliënten : deze zijn gekoppeld aan de productieafspraken ZZP, oftewel in werkelijkheid zouden er meer fysieke plekken beschikbaar kunnen zijn. 29

30 Meerzorg Meerzorg VG en LG cliënten hebben relatief vaker meerzorg toegekend gekregen dan LVG en ZG cliënten LG cliënten hebben relatief de hoogste meerzorg toeslag Aantal cliënten met meerzorg is afgenomen, de hoogte van de toeslag is toegenomen Relatief weinig cliënten met meerzorg De gemiddelde toeslag voor VG cliënten is hoger dan gemiddeld voor CZ totaal CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 30

31 Crisisbedden Crisis Relatief veel crisisbedden LVG Ten opzichte van 2014 is VG met 48% afgenomen in 2015 LVG is met 85% afgenomen Relatief hoog aantal crisisbedden in Zuid-Limburg CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 31

32 Conclusies Zorgaanbodontwikkeling Relatief klein aantal cliënten verzilveren hun indicatie via extramurale arrangementen 34 VG 1 cliënten en 314 VG 2 cliënten verzilveren hun ZZP (gedeeltelijk) in MPT. Deze cliënten zullen in 2015 een keuze moeten maken voor intramurale zorg of zorg via de Wmo. VPT en MPT wordt nog relatief weinig aangeboden. In de regio Zuid-Limburg wordt VPT vooral ingezet op de LG, LVG en ZG. Relatief groot aanbod LG Toename aanbod GZ LG 4 en 6, terwijl afname in LG indicaties. Afname in indicaties LG enkel zichtbaar in aanbod LG in de sector V&V. Er zijn relatief minder cliënten met meerzorg, maar de gemiddelde toeslag is hoger Het zorgaanbod VG 7 is in Zuid-Limburg relatief laag. In verhouding wordt er relatief weinig meerzorg aangevraagd, maar de gemiddelde toeslag is wel hoger. CZ zorgkantoren wil samen met de betreffende aanbieders onderzoeken waardoor dit verschil in hoogte van de toeslag komt en dit verschil verminderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet

33 Kader 4. Doelmatigheid 33

34 Toelichting Doelmatigheid Toelichting grafiek meerzorg Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ afgegeven meerzorg beschikkingen. Periode: tot en met % VG 7 cliënten met meerzorg ten opzichte van totaal aantal VG 7cliënten in zorg. Toelichting grafiek gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix Bron: Productieafspraken Periode: en Bij het bepalen van de gemiddelde kosten per bed is alleen rekening gehouden met de ZZP s. Er is geen onderscheidt gemaakt in inclusief of exclusief behandeling of dagbesteding. De toeslagen en vervoerskosten zijn buiten beschouwing gelaten. De grafiek geeft de verhouding per zorgzwaartepakket neer. Daarnaast wordt boven de grafiek het aantal bedden genoemd en het gemiddelde tarief per ZZP. CZ zorgkantoren heeft bedden met een gemiddeld tarief van per intramurale cliënt. Toelichting grafiek ZZP s inclusief en exclusief behandeling Bron: Productieafspraken Periode: 2014 De grafiek laat per VG-ZZP zien voor welk percentage cliënten afspraken is gemaakt inclusief behandeling en exclusief behandeling. Boven de grafiek is ook het aantal bedden genoemd. De VG 7 is buiten beschouwing gelaten omdat CZ daar alleen afspraken inclusief behandeling voor maakt. 34

35 Gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix De ZZP-mix bevat relatief veel VG 3 en 6 De gemiddelde kosten zijn met 2,9% omhoog gegaan wat gelijk is aan de indexering, er is dus geen zorgzwaarteverzwaring op ZZP totaal Gemiddelde kosten per bed in ZZP zijn lager dan CZ totaal Dit wordt veroorzaakt door een relatief klein aanbod VG 7 Daarentegen is de zorg niet verzwaard (verhoging is 2,45% wat lager is dan de indexering) CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 35

36 ZZP s inclusief en exclusief behandeling CZ totaal heeft vooral ZZP s inclusief behandeling op de VG 5 en 8 Op de VG 3 en 4 wordt de minste behandeling aangeboden Verhouding is in lijn met CZ totaal VG 3 relatief weinig afspraken incl. behandeling NB: VG 7 wordt alleen afgesproken incl. BH en is daarom buiten beschouwing gelaten CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 36

37 Meerzorg VG 7 De verhouding van het aantal VG 7 cliënten met meerzorg is afgenomen, maar de hoogte van de toeslag is toegenomen Gemiddeld evenveel cliënten met VG 7 hebben meerzorg als CZ totaal, de gemiddelde toeslag is echter hoger CZ zorgkantoren Zuid-Limburg 37

38 Conclusies Doelmatigheid De gemiddelde kosten per bed zijn niet toegenomen De kosten per bed zijn lager dan gemiddeld door het relatief kleine aanbod VG 7 en de afwijkende verhouding afspraken inclusief behandeling op de VG 3 t.o.v. CZ totaal. De kosten per bed zijn licht gedaald ten opzichte van De verhouding inclusief / exclusief behandeling is in lijn met CZ totaal m.u.v. op de VG 3 Op aanbiedersniveau zitten er wel verschillen in de verhouding inclusief/exclusief behandeling. Dit verschil is ontstaan vanuit de historie. CZ zorgkantoren wil deze verschillen de toekomst verminderen wanneer daar aanleiding toe is. Inzet van meerzorg is in Zuid-Limburg ondoelmatiger in verhouding tot CZ totaal De gemiddelde toeslag meerzorg is erg hoog ten opzichte van CZ totaal. CZ zorgkantoren wil deze verschillen tussen de regio s in de toekomst minimaliseren wanneer daar aanleiding toe is. 38

39 Kader 5. Kwaliteit 39

40 Toelichting kwaliteitskader Toelichting pijler 1 Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vragen die zijn opgenomen in het Zorginkoopdocument Periode: 2013 Er wordt weergegeven voor welk marktaandeel er per regio volledig groen gescoord wordt. Aangezien de rode scores per aanbieder nihil of nul zijn wordt er geen verdiepingsslag gemaakt op pijler 1 in deze analyse. Toelichting pijler 2a Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vraag m.b.t. zorg- en ondersteuningsplan Periode: 2013 Gewogen gemiddelde score per doelgroep: De zorgaanbieder kan per doelgroep maximaal 4 scoren. De scores zijn gewogen op basis van de marktgrootte (aantal cliënten per doelgroep). Daaruit is een gemiddelde per regio berekend. De paarse lijn geeft de score van CZ weer, de groene balk is de score van de regio. Ligt de score van de regio boven de CZ score dan scoort de regio op deze doelgroep hoger dan CZ gemiddeld. Kanttekening: alleen die groepen zijn meegenomen waarbij voor minimaal 10 cliënten de vragen over het ondersteuningsplan zijn ingevuld. 40

41 GZ Kwaliteitskader Pijler 1 Kerngegevens Marktaandeel aanbieders met alleen groene scores Zuid-Limburg 100% CZ zorgkantoren 96,77% Pijler 2a Zorgafspraken en ondersteuningsplannen In Zuid-Limburg scoren alle aanbieders volledig groen op pijler 1. Op Pijler 2a scoort de regio bovengemiddeld. Op extramuraal scoort Zuid-Limburg echter onder het CZ gemiddelde. 41

42 Conclusies Kwaliteit Alle aanbieders scoren volledig groen op Pijler 1 CZ zorgkantoren vindt dat iedereen aan Pijler 1 moet voldoen als onderdeel om de basiskwaliteit te garanderen. Pijler 2a, zorgafspraken en ondersteuningsplannen Extramuraal wordt onder het gemiddelde van CZ totaal gescoord

43 4. Hoe verder 1. CZ zorgkantoren gaat de cliëntbehoefte meer centraal stellen De klantbehoefte is op dit moment alleen in beeld op basis van indicaties: Over de onderliggende vraag naar behoefte en wensen is bij CZ zorgkantoren te weinig bekend. Op zorg goed te kunnen inkopen zal deze vraag inzichtelijk moeten worden. Hier gaat CZ zorgkantoren in 2015 mee verder om daarmee cliëntgerichter zorg in te kopen. 2. CZ zorgkantoren gaat de cliënt volgen in zijn keuze voor een bepaalde leveringsvorm In Zuid-Limburg zijn er nagenoeg geen wachtenden. Over deze enkele wachtenden gaat CZ zorgkantoren met aanbieders/cliënten in gesprek. Onbekend is of de toegankelijkheid, los van de indicaties, ook op orde is qua leveringsvorm. Het is op dit moment onbekend of de specifieke cliëntbehoefte aansluit op het aanbod. 3. De meeste zorg wordt intramuraal ingezet Er is weinig aanbod VPT. Daarentegen wordt wel veel zorg in MPT ingezet. CZ zorgkantoren zal anders gaan inkopen wanneer uit de klantbehoefte en toegankelijkheid een ander zorgaanbod wordt verlangd. De afbouw van de lage ZZP s in Zuid-Limburg is ver gevorderd. Door middel van de proeftuinen meerzorg wil CZ zorgkantoren de inzet van deze zorg verbeteren. 4. CZ zorgkantoren wil de verschillen tussen de regio s m.b.t. doelmatigheid verminderen wanneer daar aanleiding toe is De gemiddelde kosten zijn lager dan CZ totaal evenals de afspraken op de VG 3 inclusief behandeling. Daarnaast wordt er relatief weinig meerzorg ingezet, maar wel voor een gemiddeld hogere toeslag. De doelmatigheid kan omhoog gaan door onder andere het aanbod VPT/MPT te stimuleren. 5. CZ zorgkantoren gaat meer aandacht besteden aan de relatie tussen de cliënt-professional en de samenwerking over domeinen heen De voorwaarden voor basiskwaliteit heeft CZ zorgkantoren vastgelegd in de overeenkomst en in het landelijke kwaliteitskader. CZ zorgkantoren wil zich in 2015 en verder focussen op de relatie cliënt-professional en de samenwerking tussen de domeinen aangezien hier nog verbetering te realiseren is. 43

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Versie: Definitief Versiedatum: 01-04-2015 1 Voorwoord Voor u ligt de marktanalyse 2015 van CZ zorgkantoren, afdeling Verpleging en

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 2.1. Beeld van de regio algemeen... 4 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse zorgaanbod

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen

sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Gehandicaptenzorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Zorgplicht 4 1.1 Algemene ontwikkeling van de Wlz zorgvraag 5 1.2 Toekomstige zorgvraag 6

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ Algemeen De werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd. Indien u een onjuistheid ontdekt, verzoeken wij u dit via e-mail aan de NZa door te geven (care@nza.nl). Alle in te

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie