* GEMEENTE DE 2 4 SEP Par:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:"

Transcriptie

1 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus AH DELFT Pstbus AC Dei Fr Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: 21 september 27 Begrting 28 Librijn penbaar nderwijs U27C2/2 J.L.P. Bjstin J.Bustir.3librijn.nl GEMEENTE DE 2 4 SEP 27 Par: i El ^ M' ó JNEN-gebuw) Vlmderweg AX Delft Geacht cllege. Bijgaand zend ik u, cnfrm het gestelde in artikel 21 lid l van de stichtingsstatuten van Librijn penbaar nderwijs, de begrting inclusief telichting vr het jaar 28. Wettelijk gezien heeft Librijn vr wat betreft de begrting een verantwrdingsplicht naar uw raad. Wij gaan er dan k vanuit dat u uw raad ter zake infrmeert. Met vriendelijke gret, stin Algemeen adjunct-directeur

2 penbaar nderwijs Ntitie Van Librijn penbaar nderwijs Pstbus AC Delft 2625 RE Delft Tel (15) Fax (15) Internet Vlinderweg AX Derft Aan Gemeente Delft en Rijswijk Datum 2 september 27 nderwerp Telichting begrting 28 1 Telichting: pbuw van de begrting: De begrting is net als in 27 pgebuwd uit de cmpnenten: Schlen Ttaal; Bvenschls; Bestuurskantr Deze 3 cmpnenten vrmen samen het nderdeel: Librijn Ttaal Werking van de begrting Alle inkmsten staan als negatief getal genteerd. Uitgaven staan als psitief getal genteerd. Alle inkmsten wrden tegerekend aan "Schlen Ttaal" met uitzndering van de inkmenscmpnent 'Bestuur & Management' en de 'de Bruidsschat". Deze laatste twee i wrden tegerekend aan "Bvenschls".! Vanuit de schlen vindt een drbelasting plaats p basis van vaststaande afspraken met het rnanagementverleg. Deze drbelasting heeft betrekking p het P(ersneel)A(rbeidsmarkt)B(eleid)*-budget (grtbekrekening 85), de dtatie grt nderhud (grtbekrekening 421) en de materiele cmpnent Administratie Beheer en Bestuur (grtbekrekening 8299). Vanuit "Bvenschls" vindt een drbelasting plaats naar "Bestuurskantr". De drbelastingen stnden tt en met de begrting van 27 begrt als uitgaven. In deze ntwerpbegrting staan ze als 'negatieve inkmsten' gebekt. Deze werkwijze is p vrstel van Dyade, ns administratiekantr. Begrtingsregels De schlbegrtingen dienen vr wat de persnele explitatie gelijk te lpen met het F(rmatie)P(laats)E(enheid)-mdel uit het bestuursfrmatieplan. Dat betekent een afwijking in de persnele begrting. Het bekjaar vr persneel lpt van l augustus tt en met 31 juli van elk jaar. De persnele begrting kent dus vr de maanden januari tt en met 31 juli 28 de ns reeds bekende lnbaten en lnksten. Deze lnksten zijn vanaf augustus 28 tt en met december 28 drgetrkken vlgens de bestaande verplichtingen; de lnbaten zijn afkmstig uit het FPE-mdel waarin een prgnse van de leerling-daling verwerkt is. Dit leidt dus tt een tekrt p de persnele begrting van Het bestuursfrmatieplan dat van kracht gaat wrden per l augustus 28 zal aangeven welk deel van het persneelsbestand met afvleien m dit tekrt recht te trekken. De schlbegrtingen dienen vr wat betreft de materiële explitatie in principe sluitend te zijn. Vr dit jaar hebben 2 schlen testemming gekregen m een afwijking te mgen hebben die ten laste gaat van de schlspecifieke reserve vr een ttaal van

3 55.25,--. Van dit deel is 5.,- tegestaan vr nderwijsinnvatie. Het verblijvende deel van 5.25, is tegestaan vr een eenmalig explitatietekrt Begrting en beleid Deze ntwerpbegrting is tt stand gekmen vlak vr het traject van het strategisch beleidsplan. Een rechtstreekse kppeling tussen het strategisch beleidsplan en de begrting is dan k ng niet gelegd. Er is natuurlijk wel zveel mgelijk rekening gehuden met strategische vrnemens. Belangrijke speerpunten als naschling (managementdevelpment), pr/cmmunicatie en identiteit zijn cnfrm beleidswensen aangepast. Tevens is rekening gehuden met mgelijke maatregelen ten gevlge van een krappere arbeidsmarkt p specifieke functies in de vrm van een versterkt budget werving en selectie. Resultaatverwachting en bruidsschat Het resultaat vr 28 is begrt p een tekrt van 45.,. Hierin is echter niet de taakstelling verwerkt vanuit het binnenkrt te verschijnen 'bestuursfrmatieplan'. Dit plan, te verschijnen vr l mei 28 en gebaseerd p het werkelijk leerlingaantal van l ktber 27, zal een minimale taakstelling kennen van 37.,-. Dit bedrag staat in deze begrting als een tekrt bij Persnele explitatie van het nderdeel Ttaal schlen. Vanwege de bruidsschat 28, 5., kent deze begrting een versterkte aanacht vr: Managementdevelpment (gr.nr. 416 Bvenschls) van 5., (van 4., in 27 naar 9. in 28. Versterkte aandacht vr naschling p schlniveau: (gr.nr 416 Schlen ttaal) van 5.,- (van 75.,- in 27 naar 125.,- in 28) Versterkte aandacht vr het ptimaliseren van de spreiding van het penbaar nderwijs, gekppeld aan de ntwikkeling van de schlspecifieke identiteiten: (gr.nr. 4547) van 5.,- Extra dtatie aan vrziening grt nderhud van 1.,-- ten beheve van het ptimaliseren van de schlgebuwen. Resumerend: Tekrt van Taakstelling bestuursfrmatieplan van 3., Extra impulsen (managementdevelpment, naschling en identiteit): 15. Extra dtatie grtnderhud: 1.,- Net als vrige jaren een extra impuls kwaliteit gebuwen ( 4., nttrekking uit de vrziening nderhud) Dit alles rechtvaardigt k dit jaar de cnclusie dat Librijn p een geznde wijze het bruidsschatlze tijdperk tegemet kan zien. Belangrijke aanpassingen t..v. 27 Bvenschls 1. grtbekrekening 4 Salarisksten begrting 27, begrting 28 C 146.,- Sinds de invering van het bvenschlse brinnummer (augustus 27) is het mgelijk m bventallig persneel ls te kppelen van een schl. Hierdr blijven de schlbegrtingen en -realisaties zuiverder. Het betreft hier dus bventallig persneel. 2. grtbek 416 Naschling begrting 27 C 63.5, begrting 28 C Naast de beleidsvrnemens p het gebied van naschling (nder andere gekppeld aan mbiliteit) is er vr 28 een studiereis vr het m.. gepland. 3. grtbekrekening 49 Dtatie Bap Realisatie 26,-, begrting ,--, begrting 28,- In 26 heette deze vrziening ng "persneelsvrziening". Dtatie aan een "B(evrdering)a(rbeids)p(articipatie)(uderen)vrziening" is ten niet gedaan, vandaar de,-- realisatie. In 27 hadden we het plan m 14., te dteren aan de vrziening. p advies van de accuntant hebben we in het jaarrekeningtraject 27 de vrziening p basis van een prgnse , in een keer gevuld. Er heft dus in 28 geen dtatie plaats te vinden. De Bapprgnse wrdt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus z zijn dat er vlgend jaar weer gedteerd met wrden, f dat er een stukje kan vrijvallen. 4. grtbekrekening 495 verige persneelsgerelateerde ksten realisatie , begrting 27,-, begrting 28 C 22.5,-- In 26 werd deze pst gebruikt vr incidentele crrectiebekingen naar aanleiding van de vergang van Merces naar Dyade (administratiekantren). In 27 is de pst niet gebruikt. Vanaf 28 det deze grtbekrekening dienst m de ksten vr utplacementtrajecten zichtbaar te maken.

4 5. grtbekrekening 8299 drbelaste pbrengst Grt nderhud was in 27 begrt p grtbekrekening 8595, nu als drbelaste pbrengst. 6. Grtbekrekening 441 werving en selectie Bedrag hger wegens tenemende krapte p arbeidsmarkt 7. Grtbekrekening 4512 nderhudsbeheer pgehgd p basis van realisatiecijfers 26 en Grtbekrekening 4546 pgehgd vanwege strategische uitgangspunten inzake public relatins 9. Grtbekrekening 4547 ksten identiteit Ingebekt vanwege strategische uitgangspunten inzake versterking prfessinalisering cmmunicatie 1. Grtbekrekening 86 rentepbrengst bank rentepbrengst van de lpende rekening. Ttaal Schlen 1. Grtbekrekening 499 drbelaste ksten Hierp vindt de vrijval val van de delsubsidies t.b.v. de Vugzakleerlingen'. Dit ziin leerlingen die met een extra bekstiging p het reguliere basisnderwijs zitten terwijl ze een verwijzing hebben vr het speciaal nderwijs. Deze extra bekstiging, de 'rugzak', wrdt uitgekeerd als delsubsidie. Delsubsidies blijven nrmaal gesprken buiten de explitatie. Vr deze subsidie is de keuze gemaakt m te laten vrijvallen in de explitatie. Er gelden vr deze subsidies geen bijzndere verantwrdingsverplichtingen. p deze manier wrden ze in de ttale frmatie van een schl meegenmen. 2. Grtbekrekening 83, 831 en 43 De batenkant: p de pst 831 kmen de bijdragen van gemeentelijk nderwijsbeleid binnen. p basis van 3 jaar gemeentelijke bijdrage is nu een zuiverder prgnse gemaakt van de gemeentelijke bijdrage. p deze pst wrdt k de Delftse subsidie vr I(nstrm)D(rstrm)-banen gebekt. De Rijswijkse ID-bijdrage staat bij grtbekrekening 83. Deze splitsing heeft te maken met verschillen in de uitvering van de ID-regeling tussen beide gemeentes. De lastenkant: Grtbekrekening 43 "salarisksten persneel". De uitgaven staan hger begrt. k hier weer het effect van het gebrken bekjaar. Gemeentelijke subsidies hebben betrekking p het schljaar. Bij gelijkblijvende verplichtingen zullen de lasten de baten verstijgen. Vrnemens vr begrting 29 In 29 zal in de begrting de uitwerkingen vanuit het bestuurfrmatieplan 29/21 zveel mgelijk verwerkt zijn. Inmiddels heeft Librijn zveel grip p de financiën dat we in staat zijn al in het late vrjaar van 28 te begrten wat het persnele effect zal zijn in het schljaar 29/21. Daardr zal een tekrt p de persnele lasten, zals in deze begrting ng aanwezig is, niet langer vrkmen. Daardr zal de begrting 29 ng transparanter zijn. Daarnaast, zal, vanwege de ttstandkming van het strategisch beleidsplan, de begrting vanuit beleidskeuzes en bijbehrende nderbuwing pgezet wrden. Gebruikte afkrtingen in de begrting: ld - instrm/drstrm (pvlger van de Melkert-)baan Pab - budget vr persneel en arbeidsmarktbeleid Wsns - weer samen naar schl Bgz - bedrijfgezndheidszrg lp - nderwijsleerpakket Iet - infrmatie en cmmunicatietechnlgie (g)mr - (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Bm - bureau managementndersteuning (bestuurskantr) Bs - Bvenschls

5 Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn penbaar nderwijs Ttaal schlen Persnele exlitatle raaf/sa t/e 28 begrting 27 realisatie 27 t/m Juni begrting 29 8 vergeding salansksten Bijdragen CenW 83 id-banen 831 Subsidie Gemeeite Gemeente J : ll « vergeding scli i budget pab 829 drbelaste pbrengsten pab « pib-nurbs premiedifferenuatie 85 wa-uim usz na 3 maanden 855 vergedingspanrverlf FBS verg. sal.kstn.de* scheringen 89 wsns 895 verige persmielsgebnden pbr. verige baten Baten ; salansksten Persnele lasten ^ BÏT salansksten gemeente pers Gemeente pab Salansksten extra pers pab salansksten ujersch verlr pab ksten bgz en arb pab (na)sctiling pa h ven ge ksten pab B ' FBS ksten uitbestecl ng derden verig» lasten (lasten salansksten detachering salarisksten de.'den verige pers geklaterde kstn drbelaste ksten rijval rugzak Persnele explitatie Pagina 1 van 14

6 Begrting 28-Staat van baten en lasten Librijn penbaar nderwijs Materiele exlitatie realisatie 2 begrting 27 realisatie 27 t/m Juni Ttaal schlen begrting verg. maten e Ie rnsi.h drbelaste pbrengsten 8299 drbelaste pbrengsten Bijdragen CnW *%art cndbrtiua-nair Ss abb-iaaibs B395 verige vergedingen Ge m»* n t» pbrengst huur en medegebruik 6595 verigevergedingen verige baten Bate n afschrijvingskstn lp 413 afschnjvingskstn iet 4135 afschrijvingskstn nderw.app&mach 414 afschrijvingskstn kantrmeubilair 4(5 afschrijvingskstn schl meubilair 416 afschrijvingskstn huish.app. afschrijvingen n«iip *meen.'d huur en medegebruik 4215 dagelijks nderh.gebuwen 4217 beveiligingsksten 422 tuinnderhud 4231 schnmaakbedrijf 4235 verige schnmaakksten 424 electricitert 4241 verwarming 4242 water 4245 energie 425 publiekrechtelijke hellingen 4295 verige huisvestingslasten huisvestingslasten , ' j 1.15J i 1.8' verbruiksmateriaal 431 leermiddelen 435 iet 431 nderh.inventaris en meubilair 4311 aanschaf kleine inventaris 4315 biblitheek en dcu.centrum 4316 abnn/tecluur/tijdschriften 432 reprdudiekstnj'drukwerk nderwljsgebnden ksten prtksten 441 kantrbendigdheden 445 ksln telecmmunicatie 441 werving/advertentïekslen 4416 tetsen en testen 442 abnnementen algemeen 4425 culturele vrming 4427 schl zwem me n 443 kstn bijzndere activiteiten 4431 buitenschlse activiteiten 4432 jaarafsluiting 4433 feesten en jubilea 4436 kantineksten 4437 huishudelijke kstn 4438 ksten verblijfgelden 444 dienstreizen 4445 kslen (G)MR/R 4495 verige algemene ksten algamene ksten : 5.624! verzekering 4545 representatieksln 4546 ksten public relatins 456 schling algemeen 4595 verige abb ksten 4599 drbelaste ksten administratie- & beheerslasten [lasten , Materiele explitatie Pagina 2 van 14

7 Financiële exlltatle Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn penbaar nderwijs realisatie 2 begrting 27 nallsatt 27 t/m juni Ttaal «chlen begrting rente-pbrengsten bank 865 rente-pbrengsten spaarrekening Rentebaten i (Baten rente- en bankksten Rentelasten Lasten Financiële explitatie [ttaal l Ql -8.25] l 361. Pagina 3 van 14

8 Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn cpenbaar nderwijs Ttaal Llbrijn Financiële exlitatie reaf/saff* 2 begrting 27 realisatie 27 t/m juni begrting ren ie-pbreng sten bank 865 rente-pbrengsten spaarrekening Rent* ba t B n [Baten rente- en bankkcsten Rentelasten Lasten Financiële explitatie [ttaal Pagina 13 van 14

9 Begrting 28 - Staat van Reserves en Vrzieningen Ubrijn penbaar nderwijs TUil Ubrijn Sald Bestemming Expl.begr. jaar 28 verige mutaties jaar 28 Sald ^Reserves 52 Reserve algemeen 521 Resultaat bekjaar Ttaal reserves Sald Dtatie jaar 28 nttrekking jaar 28 Vrijval Jaar 28 Sald Vrzieningen 74 Vrziening nderhud gebuw 71 Vrziening BAP 75 Vrziening spaarverlf Ttaal vrzieningen Pagina 14 van 14

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid Gemeente Haarlem Jan Nieuwenburg Wethuder vlkshuisvesting, ecnmische en sciale zaken nderwijs en jeugdbeleid Returadres: Stadhuis, Pstbus 511 2003 PB Haariem Aan de leden van de cmmissie Samenleving I

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs (vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003).

Regeling ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs (vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003). Regeling ter uitvering van artikel 113 van de Wet p het primair nderwijs (vaststelling prgramma's van eisen basisnderwijs vr het jaar 2003). DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, Gelet p

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

evaluatie van het Actieplan By sûp en stút

evaluatie van het Actieplan By sûp en stút Onderwerp: evaluatie van het Actieplan By sûp en stút Aanleiding Op 27 maart 2008 stelde de gemeenteraad de beleidsntitie By sûp en stút ver het gemeentelijke gentmiddelenbeleid vast. Het stuk bevat een

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Memo aan de heer Coerts van de provincie Noord-Holland over varianten in samenwerken en tot nu toe behaalde resultaten OVER-gemeenten

Memo aan de heer Coerts van de provincie Noord-Holland over varianten in samenwerken en tot nu toe behaalde resultaten OVER-gemeenten OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeenteLiike samenwerking tussen Ostzaan en Wrmerland GESCAND OP 1 2 JAN. 2012 Gemeente Ostzaan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld dr 4 januari 2012

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jeroen de Groot (Witte Vrouwen) Rolf de Groot (Maaspleinschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) Johan van der Pol (Oog in Al school)

Jeroen de Groot (Witte Vrouwen) Rolf de Groot (Maaspleinschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) Johan van der Pol (Oog in Al school) VERSLAG VERGADERING GMR Datum 1 april 2003 Aanwezig Eric van Baarscht (BCPO) Hans van Dijk (bestuur BCPO) Jeren de Grt (Witte Vruwen) Rlf de Grt (Maaspleinschl) Hans van Heusden (Overvecht) Rien van Keeken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2010 - Balans - Resultatenrekening StOK (Stichting Onderhud van de Krnbeurs) Pstbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email: stk@krnbeurs.nl BTW: NL8109.69.798.B01 Jaarrekening

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Postbus KB Roermond. Roermond, 7 juni Betreft: voortgang M-Tech

ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Postbus KB Roermond. Roermond, 7 juni Betreft: voortgang M-Tech ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Pstbus 1094 6040 KB Rermnd Rermnd, 7 juni 2016 Betreft: vrtgang M-Tech Geachte mevruw Janssen- Reinen, Afgelpen schljaren 2014-2015 en 2015-2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten.

Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten. Aan de Raad van de gemeente Schiedam Pstbus 151 31 EA Schiedam Kenmerk: DIR/U26263/AK/mt Vlaardingen, 7 juli 26 Betreft: Begrting 27 Geachte Raad, Hierbij bieden wij u de begrting 27 aan van de GGD Nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD de Hfnar 15 Pstbus 10100 5550 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefn (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: 10uit06511 genieente@valkenswaard.nl nderwerp:

Nadere informatie

Vondelstraat CS Veghel T (0413) E I

Vondelstraat CS Veghel T (0413) E I Vndelstraat 1 E bernadette@skipv.nl I www.bernadetteskipv.nl De schl stelt leerlingen in de gelegenheid, nder tezicht, de middagpauze in het schlgebuw en p de grte speelplaats dr te brengen. De ksten die

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen Huurverhging 2014 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Tennisvereniging De Gouw

Tennisvereniging De Gouw Tennisvereniging De Guw Agenda - Mededelingen - Balans - Explitatierekening - Begrting Balans TV de Guw 31-12-2016 Balans TV de Guw per 31 december 2016 Aktiva (bezittingen) 1-1-2016 31-12-2016 Paviljen/baanrenvatie

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 Branding Nieuws De Branding : Delgericht samen de wereld ntdekken schljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 In deze nieuwsbrief nder andere: Geslaagd zmerpleinfeest Opgave verblijven Juf Wietske

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Leerlingenverver 2017-2018 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER In te vullen dr de gemeente Sittard-Geleen Cliëntnummer Datum ntvangst Aanvraagnummer Behandelend cnsulent 1. Gegevens leerling BSN nummer

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst

Cbs de Triangel zet de toon voor de toekomst Cbs de Triangel zet de tn vr de tekmst 1 SCHOOLPLAN 2015-2019 INHOUD Inleiding... 5 Deel I: De schl binnen de huidige maatschappij en binnen Nrdkwartier...6 1. De missie, kernwaarden en identiteit... 6

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Aan: de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015

Aan: de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015 Aan: de uders/verzrgers van nze nieuwe leerlingen Betreft: Regeling Ouderbijdragen Amsterdam, 17 juni 2015 Beste uder/verzrger, In deze brief wil ik u graag infrmeren ver nze Regeling Ouderbijdragen. Op

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen en uitwerkingen. Lectus BV. voor de. middagzitting uur

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen en uitwerkingen. Lectus BV. voor de. middagzitting uur Overlegrgaan van HBOschlen met een accuntancypleiding p/a Hgeschl Windesheim, Pstbus 10090 8000 GB Zwlle LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen en uitwerkingen Lectus BV vr de middagzitting 14.00 16.30 uur Samenstellers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Huurverhging 2015 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Beperkte huurverhging - een

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Financieel beleidsplan

Financieel beleidsplan Financieel beleidsplan Versie Wijzigingen Status Versie 3.0 Gedgekeurd RvT 9-10-2015 Psitief advies MR 27-10-2015 Vastgesteld RvB 28-10-2015 Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Del financieel Beleidsplan 3 3.

Nadere informatie

2 SAMENVATTING... 1 3 ACTIVITEITEN 2014... 2 4 PRODUCTEN 2014... 5 5 JAARPLAN 2015... 5 6 BIJLAGEN... 7. 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING

2 SAMENVATTING... 1 3 ACTIVITEITEN 2014... 2 4 PRODUCTEN 2014... 5 5 JAARPLAN 2015... 5 6 BIJLAGEN... 7. 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING Uniflurish KvK nummer: 59435828 BESTUURSVERSLAG 2014 Inhudspgave 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING... 0 a. Algemeen... 0 b. Del... 0 c. Bestuur en persneel... 0 d. Waarderingsgrndslagen... 1 e. Belastingplicht...

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5 Mbiliteitsbeleid Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Aanstelling 3 3. Wat is nu eigenlijk mbiliteit? 4 4. Uitgangspunten 4 5. Vrdelen Mbiliteit: 5 6. Wanneer is er sprake van mbiliteit? 5 7. Vrijwillige mbiliteit

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Meerjarige subsidie. Toelichting meerjarige subsidie. Stichting TivoliVredenburg t.a.v. Postbus DE UTRECHT. Geachte,

Meerjarige subsidie. Toelichting meerjarige subsidie. Stichting TivoliVredenburg t.a.v. Postbus DE UTRECHT. Geachte, Pstadres Pstbus 2158, 3500 GD Utrecht Telefn 030 286 33 36 www.utrecht.nl/subsidie Stichting TivliVredenburg t.a.v. Pstbus 19232 3501 DE UTRECHT Behandeld dr Dssiernummer 3951445 Onderwerp Besluit verlening

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015

Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015 Jaarverslag RENN4 De Atlas Assen 2014-2015 7 december 2015 Vr u ligt het jaarverslag van RENN4 De Atlas Assen van het schljaar 2014-2015. In het jaarverslag leest u een beschrijving van nze schl: he geven

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie