Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt"

Transcriptie

1 2014 Navormingbrochure Menenopleidenwerkt

2 Inhoud Voorwoord Wie i? dienten Printmedia Servicepoint Peroneelbeleid Advie, ubidie en opleidingen Stage- en IBO-begeleiding Communicatie & Publicatie Samenwerkingen JOBS Printmedia apparatuur Onderzoek Onderwij voor medewerker PC FAQ Ik zoek een opleiding... 34

3 Voorwoord Herhaling werkt!, maar we moeten niet blijven doordrammen over het lechte economiche klimaat. Het i niet goed maar we moeten er voor zorgen dat we al printmedia ector kunnen blijven concurreren met onze buurlanden. We moeten inveteren in de peroneelontwikkeling van onze werknemer, goed opgeleide medewerker helpen mee het verchil te maken! Breng de competentie van de werknemer niet alleen in kaart, zorg er voor dat ze hun competentie kunnen uitbreiden waardoor ze de kan krijgen om ruim inzetbaar te zijn. Medewerker die de mogelijkheid hebben om divere taken in het bedrijf in te vullen, kunnen teed bijpringen in afdelingen waar een tijdelijke piek i en verhogen hierdoor hun werkzekerheid in het bedrijf en in de printmedia ector. Leid werknemer op, intern of extern maar zorg er voor dat ze terker taan in hun job. De jarenlange opgebouwde kenni wordt op deze manier overgedragen van collega op collega en blijft verankerd in het bedrijf. Maak gebruik van de opleidingcompetentie van de eigen werknemer. Immer: Goed opgeleid, werkt beter! Deze 8 editie van de Navormingbrochure taat in het teken van opleiding. We brengen niet alleen een aantal opleidingvertrekker in beeld zoal leverancier, Syntra en VDAB, we gingen ook bij de bedrijven op bezoek waar werknemer in opleiding waren. U leet bij de foto¹ waarom opleiding voor hen een mut i. Veel opleidingplezier! Ile Straetman Voorzitter Piet Daneel Ondervoorzitter Getructureerde kennioverdracht tuen collega¹ op de werkvloer i een grote meerwaarde voor de werknemer en het bedrijf. Printmedia Opleidingcentrum 3

4 Deel 1 - WIE i?!

5 Wie i? Printmedia Opleidingcentrum i het Sector- en Vormingfond voor de arbeider uit de Printmedia indutrie (Paritair Comité 130). Sind het interprofeionele akkoord van 1988 beteden de Sociale Partner 0,10% + 0,05% van de bruto loonmaa PC130 aan de vorming van riicogroepen. i de paritair amengetelde organiatie die deze middelen beheert in functie van de PC130 bedrijven en -medewerker uit de Vlaame Gemeenchap. i een erkend ectorfond door VDAB, i erkend opleidingvertrekker binnen de KMO-portefeuille en i houder van het ESF-Kwaliteitlabel. Wie i wie? Dagelijke werking: David Benoit (Sectorconulent, Opleidingadvie & MarCom) Jocelyn Dereumaux (Sectorconulente, Peroneel- & Competentiebeleid en Diveriteit - Profeionele Coach) Herman Stae (Onderwij & Algemene coördinatie) Henk Van der Beke (Stage- en IBO-begeleider werkzoekenden VDAB) Raad van Betuur: Mevr. Ile Straetman (Voorzitter, Printing Partner) Dhr. Piet Daneel (Ondervoorzitter, ACV bouw-indutrie & energie) Mevr. Annick Cannaert (Betuurder, ABVV Algemene Centrale) Dhr. Gerrit Muylaert (Betuurder, ABVV Algemene Centrale) Dhr. Kurt Paredi (uittredend Betuurder, Drukkerij Haletra) Dhr. Michel Pattyn (Betuurder, Drukkerij Pattyn) Dhr. Patrick Tanghe (Betuurder, MIS-Concrete) Mevr. Ann Verhelt (Betuurder, ACV bouw-indutrie & energie) Waldo Van de Velde (Secretari ) Printmedia Opleidingcentrum 5

6 Sectorconvenant: ABVV Algemene Centrale, ACV bouw-indutrie & energie, Febelgra en de Vlaame Dagbladper zijn de ondertekenaar van het 2-jaarlijke convenant en bijhorend actieplan tuen en de Vlaame overheid. De 2 ectorconulenten, Jocelyn Dereumaux en David Benoit, voeren dit ectorconvenant uit. De 4 kernprioriteiten binnen het convenant zijn: Promoten en onderteunen van Printmedia opleidingen en -onderwij, Peroneelbeleid profeionalieren en objectief vormgeven; openheid creëren voor riico- en kanengroepen, Bedrijven en medewerker onderteunen in kader van (collectieve) ontlagen. De ociale partner willen de kenni binnen de ector houden en ontlagen medewerker terug naar de ector toeleiden, Samenwerking aangaan met divere partner. Sectorconvenant en actieplan zijn te downloaden op., onze miie, viie en waarden Miie i het opleiding- en kennicentrum van en voor de Printmedia indutrie in Vlaanderen, waar werknemer en werkgever van paritair comité 130 terecht kunnen voor advie, kenni en informatie. blijft door rechttreeke contacten met bedrijven en menen uit de ector permanent op de hoogte van de noden en behoeften, en vormt zich via continu onderzoek een beeld van actuele trend en ontwikkelingen die leiden tot divere actie. treeft er naar hét referentiepunt en expertiecentrum voor de Printmedia indutrie te zijn, waar informatie en evolutie worden vertaald in kenni en advie. Printmedia bedrijven en medewerker PC130 kunnen teed grati beroep doen op de dienten van. 6

7 Viie wil de kenni en vakmanchap binnen de Printmedia ector op peil houden en verpreiden, en wil een zo optimaal kader cheppen waarbinnen opleidingen kunnen doorgaan. wil het HRM- of peroneelbeleid (competentiebeleid) binnen de Printmedia ector helpen objectief vormgeven en profeionalieren, en openheid creëren voor riicogroepen en kanengroepen. promoot en onderteunt Printmedia opleidingen en het Printmedia onderwij in de Vlaame Gemeenchap. wil de Printmedia indutrie op de kaart zetten en via divere kanalen voor uiteenlopende doelpubliek, de Printmedia ector mee body en imago geven zodat deze een dynamiche, hightech en aantrekkelijke ector i en kan blijven. treeft naar intene amenwerkingen, interectoraal en internationaal. Waarden FLEXIBILITEIT CREATIVITEIT INITIATIEF TOEKOMSTVISIE INTEGRITEIT KLANTGERICHTHEID Printmedia Opleidingcentrum 7

8 We hebben wel een grafiche opleiding gehad, maar zaten te lang achter onze computer. Deze opleiding i een voortzetting én geeft on ook een beter inzicht in het gane productieproce. Karen & Katty, VDAB-curiten Drukafwerking bij Syntra Wet, Brugge..be 8

9 Structuur haalt haar middelen uit de bijdrage via de PC130 bedrijven en voert hiermee tal van actie uit voor PC130 bedrijven en werknemer in de Vlaame Gemeenchap 0,10% + 0,05% bruto loonmaa RSZ frane gemeenchap CEFOGRAF Opleidingcentrum CEPEGRA actie fogra actie GRAFOc Printmedia Opleidingcentrum actie vlaame gemeenchap Printmedia Opleidingcentrum 9

10 1 Peroneelbeleid 9 Onderwij 2 Opleiding 8 Onderzoek ervicepoint 3 Stagebegeleiding 7 Printmedia apparatuur 4 Communicatie 5 Samenwerking 6 JOB Deel 2 - -dienten

11 Wij hebben de tap gezet om via on miion tatement op te tellen en de communicatie op de werkvloer te verbeteren in overleg met onze medewerker. Beide actie komen bedrijf en onze klanten ten goede! Printmedia bedrijf, Vlaam-Brabant Printmedia Servicepoint U vindt de juite opleiding niet? Wat met een miion tatement? U heeft een vacature maar vindt geen kandidaten! Onafhankelijk opleidingadvie nodig? Hoe zit dat nu juit met die tewerktellingmaatregelen voor onze nieuwe werknemer? IBO?! Outplacement? Zo n opleidingplan, hoe begin je dààr aan?... fungeert al onafhankelijk, niet-commercieel eertelijn aanpreekpunt voor PC130 bedrijven en medewerker. 1. Peroneelbeleid HRM, competentiebeleid, peroneelontwikkeling, benamingen die bij vervat zitten onder de noemer Peroneelbeleid. Zowel voor kleine al grote onderneming i uw menelijk kapitaal waardevol! Bij zijn we daar al langer mee bezig en bechikken we over alle expertie in hui om u daarin bij te taan. Wat bieden we bij aan? 4x4 Advie en Profeionele Coaching Peroneelbeleid i een complex doolhof waar niet ieder bedrijf de juite weg in vindt. Daarom telt 4x4 uur grati individuele begeleiding ter bechikking aan PC130 bedrijven om te werken rond HRM gerelateerde item. Na een intakegeprek worden de pijnpunten opgelijt, gevolgd door een verlag door. Aan de hand hiervan wordt een actieplan opgezet voor uw bedrijf onder begeleiding van. Verdere begeleiding door on na de 4x4 uur i mogelijk, maar betalend. Printmedia Opleidingcentrum 11

12 Wat kan in uw actieplan aan bod komen? Uw miie viie bedrijfwaarden Alle begint bij een duidelijk en up-to-date miion tatement, gedragen door àlle medewerker in het bedrijf en om uit te dragen naar uw klanten. werpt al externe een neutrale blik op uw huidige miion tatement, of zet u op weg om te komen tot een onderbouwd miion tatement al bai voor ùw organiatietructuur, proceen en natuurlijk ook uw peroneelbeleid. Aan de hand van praktiche workhop komt onze profeionele coach tot het juite reultaat. Collectief Opleidingplan Bij het optellen van uw Collectief Opleidingplan kan u zowel inhoudelijk al trategich onderteunen. Via enkele handige methodieken kan nel met u de opleidingbehoefte per afdeling aan de oppervlakte brengen en in een Collectief Opleidingplan gieten. Bedrijven met een Opleidingplan verhogen bovendien hun opleidingbudget met 25%! Competentieprojecten Onderteuning van uw bedrijf bij het optellen van competentieprofielen voor arbeider. Dit aan de hand van bedrijfpecifieke competentieworkhop, het op poten zetten en het implementeren van een op maat gemaakt objectief competentiebeleid met aandacht voor de eigenheid en cultuur van uw eigen organiatie en openheid voor diveriteit. Competentieprofielen zijn nuttig bij evaluatie- en functioneringgeprekken, opmaken van vacature, Coaching en Loopbaanbegeleiding voor individuele werknemer PC130 biedt grati coaching aan voor werknemer van PC130 op profeioneel en peroonlijk vlak. Dit kan op vraag van de werkgever of al op vraag van de werknemer. Via op de onderneming en/of de peroon afgetemde coaching trajecten voor peroonlijke ontwikkeling creëren we amen een groeipad waarbij de peroon zelf centraal taat. Op die manier worden ontwikkelingwenen van de individuele medewerker in kaart gebracht en wordt er gekomen tot een individueel ontwikkelingplan. Teamcoaching Naat individuele coaching trajecten voor peroonlijke ontwikkeling bieden we ook teamcoaching waarbij team onderteunt in de ontwikkeling naar hechtere en efficiëntere team. 12

13 HR-Tool Afhankelijk van uw noden reikt een aantal nuttige tool aan rond divere (deel)apecten van het peroneelbeleid waarmee u onmiddellijk aan de lag kunt binnen uw organiatie: - Checklit onthaalbeleid - Leidraad functioneringgeprekken - Competentiegericht interviewen (CBI) - HR-trainingen & Workhop -... HR-Workhop Praktich competentiemanagement (Bai en vervolgtraining) Praktich competentiemanagement, competentiegericht interviewen (objectief rekruteringbeleid), functioneringgeprekken (objectief praten over het functioneren van uw medewerker), voor ploegverantwoordelijken, teamleader, leidinggevenden, HRverantwoordelijken en zaakvoerder. In een vervolgtraining kan er gewerkt worden rond peroneelbeleid, trategiche keuze, employer branding, uitbouwen competentieprofielen, toegankelijke vacature optellen, gedraggericht interviewen, functioneringgeprekken, De hele training i doorweven met praktiche workhop en oefeningen zodat u na afloop van de opleiding onmiddellijk zelf aan de lag kan binnen de onderneming. HR-Workhop Soft kill trainingen Samenwerken en communicatie op de werkvloer, coaching en leidinggeven, mentortraining, peter- en meterchap voor werknemer PC130 binnen Printmedia bedrijven. Outplacement voor ontlagen werknemer PC130 Ontlagen PC130-medewerker die jonger zijn dan 45 jaar, kunnen grati intappen in een outplacementtraject van 16 uur, aangeboden door. De aanpak van onze outplacementpartner i enerzijd gericht op opvang en anderzijd op het doelgericht zoeken naar nieuwe toekomtperpectieven met het volle repect voor de peroonlijkheid van elke werknemer. Voor werknemer vanaf 45 jaar die getroffen worden door ontlag opent het recht op outplacement via de werkgever, zoal wettelijk bepaald in CAO nr. 82. Printmedia Opleidingcentrum 13

14 Een duurzaam en diver peroneelbeleid & ociale innovatie (Loopbaan- en diveriteitplannen) De Vlaame overheid telt middelen, tool en menen ter bechikking om bedrijven te onderteunen in het voeren van een duurzaam en diver peroneelbeleid en dit met het oog op evenredige participatie op de arbeidmarkt (Pact 2020). Deze ubidiemaatregel taat al geruime tijd bekend al de diveriteitplannen. Sind 2013 ziet de Vlaame overheid dit ruimer en chakelt men over naar een holitich actieplan onder de noemer Loopbaan- en Diveriteitplannen (LDP). Bedoeling van deze vernieuwde aanpak i een koppeling te maken tuen duurzame diveriteit, competentieontwikkeling, werkbaarheid en organiatie-innovatie. Ook de prioritaire kanengroepen zijn uitgebreid: arbeidgehandicapten, 50-pluer, allochtonen en ongekwalificeerde uittreder (laaggechoolde jongeren jonger dan 26 jaar) Samen met en een projectontwikkelaar Evenredige Arbeiddeelname (EAD) uit uw eigen regio wordt een traject uitgetippeld met actie op minten 3 van de 4 boventaande terreinen, waarvan duurzame diveriteit er owieo één zal zijn. (In een Intap-LDP zal een actie rond duurzame diveriteit voltaan.) Gedurende het volledige traject worden de nodige tool en onderteuning geboden vanuit om een uccevol loopbaan- en diveriteittraject af te werken. Concreet: 4 mogelijke plannen 1. Intap-LDP: Voor bedrijven die zich toepiten op één of enkele centrale actie (max. projectbudget 5.000, ubidie van 2.500, du 50% cofinanciering). 2. Loopbaan- en Diveriteitplan (LDP): voor bedrijven die op minten 3 van de 4 terreinen actie ondernemen (max. projectbudget , ubidie van , du 1/3 cofinanciering). 3. Groei-LDP: Volgt op een Diveriteitplan, en zorgt voor de verankering van uw beleid (max. projectbudget 5.000, ubidie van 2.500, du 50% cofinanciering) 4. Cluter-LDP: 1 promotor, 1 aanvraag, maar meerdere organiatie die elk een LDP indienen. De LDP van de verchillende bedrijven zijn ongeveer gelijklopend. (max. ubidie van per deelnemend bedrijf).!opgelet! Gezien de inhoudelijke verruiming van de projectinhouden kunnen bedrijven die vóór eind 2012 een traditioneel diveriteittraject of plan hebben afgerond nog één maal een NIEUW LDP of een Cluter-LDP afluiten! Meer info hierover? Contacteer: REFERENTIES: Albert Drukkerij, ASQ Label, ASQ Printing, Arte-Print, Artoo, Boman, Brepol, Clae Printing, Concentra, De Duurzame Drukker, Drukkerij Gewa, Drukkerij Jo Vandenbulcke, Drukkerij Moderna, Drukkerij St-Luc, Eco Print Center, EVM, Goekint Graphic, Group Joo, Haletra, Delabie Book, IPM, Lannoo, Lowyck, Printing Company Vertraete, Proot, Symeta, Vanden Broele, Ypilon, 14

15 2. Advie, ubidie en opleidingen Iedereen wint bij gerichte opleidingen: werknemer, bedrijf én klant. Uw bedrijf haalt meer kenni in hui en meer gemotiveerde medewerker. Deze medewerker op hun beurt krijgen een grotere rugzak die teed van pa komt, en uiteindelijk i dit alle ook in het voordeel van de klanten.opleiding i een van de belangrijkte factoren tot ucce en productiviteitefficiëntie. Daarom onderteunt de opleidinginpanningen van bedrijven én PC130 medewerker. Opleidingadvie Heeft u een pecifieke opleidingvraag, dan gaat op zoek naar een objectief en paend antwoord op maat van uw noden en verwachtingen. Bepaal op voorhand duidelijk de opleidingbehoefte en welk eindreultaat verwacht wordt en communiceer dit ook met uw opleidingvertrekker of leverancier. Op deze manier worden teleurtellingen vermeden. Daarnaat helpt u gericht op zoek te gaan naar de teunmaatregelen die het meet aanleunen bij uw pecifieke project binnen de organiatie en brengt u in contact met de juite intantie, waaronder: - tegemoetkoming voor opleidingen van arbeider - KMO-portefeuille voor advie en opleiding - Doelgroep vermindering voor mentor - VDAB kredietlijn - Loopbaan- en Diveriteitplannen - Bijzondere Tewerktelling onderteunende maatregelen - Ervaringfond - CEVORA tuenkomten voor opleidingen bedienden Printmedia Opleidingcentrum 15

16 ubidie voor bedrijven PC 130: bai Hoeveel bedraagt het maximale opleidingkrediet voor uw bedrijf zonder opleidingplan? > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 1 tot 10 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 11 tot 20 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 21 tot 50 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 51 tot 99 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf vanaf 100 werknemer PC 130 (*): De maximale jaarubidie wordt met 15% verhoogd voor opleidingen aan arbeidgehandicapten of arbeider vanaf 45 jaar! Voorbeeld 1 (zonder opleidingplan): Bedrijf X heeft 12 medewerker PC130 in dient en organieert een in-company opleiding Color Management van Leverancier Y voor 3 arbeider PC130 (rep. 37, 49 en 59 jaar oud), 1 bediende en 1 zelftandig zaakvoerder. Het factuurbedrag voor de opleiding bedraagt excl. BTW. Berekening: gedeeld door 5 deelnemer maakt 750/deelnemer. Voor de deelname van de bedienden: geen tuenkomt Voor de deelname van de zaakvoerder (zelftandige): geen tuenkomt Voor de deelname van de arbeider: 1 arbeider -45 jaar: 750 x 35% = 262,50 2 arbeider +45 jaar: 2 x 750 x 50% = 750 Uw bedrijf heeft recht op een maximum jaartuenkomt van 2.000, verhoogd met 15% door het opleiden van 2 arbeider ouder dan 45 jaar. Reultaat: van uw opleidingfactuur van krijgt u al werkgever 1.012,5 terug via! U houdt nog 1.287,5 over voor andere opleidingprojecten. Mét een Opleidingplan wa dit 2.112,5 geweet. 16

17 EXTRA! Bedrijven die voor 30 juni 2014 een Collectief Opleidingplan indienen dat goedgekeurd wordt door, kunnen een verhoging van 25% verkrijgen op hun jaarmaximum! Een Opleidingplan kan u aanvragen bij of downloaden via. De -conulenten onderteunen u graag bij het invullen van uw plan. Hoeveel bedraagt het maximale opleidingkrediet voor uw bedrijf mét goedgekeurd Opleidingplan? > ,25(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 1 tot 10 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 11 tot 20 werknemer PC 130 > ,25(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 21 tot 50 werknemer PC 130 > ,75(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 51 tot 99 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf vanaf 100 werknemer PC 130 (*): De maximale jaarubidie wordt met 15% verhoogd voor opleidingen aan arbeidgehandicapten of arbeider vanaf 45 jaar! Voorbeeld 2 (mét opleidingplan): Uw bedrijf, met 3 medewerker PC130 in dient, gaat over tot de aankoop van een nieuwe verzamelhechter, waarin teven een gedeelte opleiding voorzien i voor uw 28- en 56-jarige drukafwerker. Het factuurbedrag voor de opleiding bedraagt excl. BTW. Berekening: gedeeld door 2 deelnemer maakt 3.750/deelnemer. Voor de deelname van de arbeider: 1 arbeider -45 jaar: x 35% = 1.312,5 1 arbeider +45 jaar: x 50% = Uw bedrijf heeft recht op een maximum jaartuenkomt van 1.500, verhoogd met 15% door het opleiden van 1 arbeider ouder dan 45 jaar, en nog een met 25% verhoogd door het indienen van een Opleidingplan maakt dit 2.156,25. Reultaat: van uw opleidingfactuur van krijgt u al werkgever 2.156,25 terug via! U hebt het maximum jaartuenkomt van bereikt en kan voor dit kalenderjaar geen tuenkomt van meer krijgen. Printmedia Opleidingcentrum 17

18 Tamara, vouwter tijden IBO: Ik zocht een kortlopende opleiding in de grafiche waar ik niet moet tilzitten. Drukafwerking wa voor mij de perfecte keuze, een heel fijn beroep. Momenteel zet ik via IBO in dit bedrijf mijn opleiding verder, en komt de tagebegeleider van geregeld lang om me op te volgen en bij te turen waar nodig. De intructeur van Müller Martini wa vandaag de gane dag in mijn buurt, wat goed wa om me te leren een goed afgewerkt product te leveren, maar ook om me vlotter, zelfzekerder en zelftandiger te leren werken. Dirk, intructeur van Müller Martini: Ik geef nog regelmatig tip om beter met de machine te werken, ook aan menen die al veel ervaring hebben. Er i altijd iet wat ze nog niet kennen of vergeten waren..be Tamara & Hendrix Peer 18

19 Reglement opleidingubidie: > Belgiche bedrijven zijn wettelijk verplicht om jaarlijk 1,9% van hun brutoloonkoten in vorming en opleiding te inveteren. Goed gevormd peroneel i één van de bouwtenen van een uccevol bedrijf, maar de vorming wordt niet altijd ytematich bijgehouden. Elke PC130 onderneming i verplicht jaarlijk haar opleidinginpanningen gegroepeerd over te maken aan de vzw FOGRA, het overkoepelende opleidingfond voor de grafiche ector, conform de CAO van 20/09/2010. Dit dient te gebeuren in de eerte 3 maand van het jaar volgend op het jaar waarin de opleidingen plaatvonden. FOGRA ontwikkelde hiervoor een online tool om u te helpen deze adminitratieve verplichting eenvoudiger te realieren via OPGEPAST! Het niet bezorgen van de tabellen door de onderneming wordt aanzien al een inbreuk op het bezorgen van ociale documenten en leidt tot verlie van ectorale () ubidiemaatregelen, voorzien in de collectieve arbeidovereenkomt riicogroepen. (Art. 5 van de CAO van ) > Alle opleidingen - vaktechniche én oft kill trainingen - vertrekt door een externe opleidingvertrekker komen in aanmerking voor aanvraag bij. > Niet-vaktechniche/oft kill opleidingen dienen op vraag van gemotiveerd te worden. > Niet-PC130 medewerker mogen dezelfde opleidingen mee volgen, komt echter enkel tuen in de opleidingkot van de arbeider PC130. > De aanvraag dient binnen de 6 maand na tart van de opleiding te gebeuren d.m.v. het tandaard aanvraagformulier. Indien er een werknemervertegenwoordiging i in het bedrijf, zijn zij verplicht dit mee te ondertekenen. De factuur dient het aanvraagformulier te vergezellen. > Er i een tuenkomt van 35% per doier, onafhankelijk van het type van opleiding. Indien de werkgever een arbeider van 45+ of arbeidgehandicapte opleidt, wordt het bedrijfjaarmaximum verhoogd met 15%, de tuenkomt met 50%. > Er i een verhoging van 25% op het jaarmaximum voor bedrijven met een door goedgekeurd Opleidingplan, ingediend uiterlijk 30/6/14. > De tegemoetkomingen van zijn combineerbaar met de KMO-portefeuille. > Opleidingen in het buitenland worden voorgelegd aan de Raad van Betuur van. > Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Betuur van. Deze belit na overleg en in unanimiteit om de uitbetaling van de ubidie al dan niet goed te keuren. > behoudt zich het recht opleidingdoier niet meer uit te betalen bij overchrijding van het voorziene jaarbudget voor opleidingubidie. > Het indienen van een opleidingdoier bij houdt automatich in dat de indiener akkoord gaat met het reglement. > komt niet tuen in: Opleidingen door medewerker gegeven Loonkoten Verplaatingkoten > Het ubidie aanvraagformulier vind je op of kan aangevraagd worden via Printmedia Opleidingcentrum 19

20 opleidingen geeft volgende opleidingen, op aanvraag en in-company: - Preventie van rugklachten, 1 dag - Coachen van nieuwe medewerker i.k.v. doelgroep vermindering voor mentor, 2 dagen - HR-workhop: Praktich competentiemanagement (bai en gevorderden), 2x 1 dag - HR-workhop: Soft kill, 1 dag - Competentiegericht interviewen (CBI), 1 dag - Werkpleziergeprekken - Functioneringgeprekken, 1 dag - Baiopleiding Packaging i..m. GOC (NL), in ontwikkeling Kalendertraining: - Typo drukafwerking (Mechelen, Teenderlo, Mariakerke), 4 dagen - Flexo training i..m. GOC (NL) in Turnhout, 17 dagen Alle info via VDAB Kredietlijn De kredietlijn i een beperkt budget van bij VDAB om opleidingen voor PC130-medewerker mee te financieren. Via de kredietlijn kan u een 50% reductie op de factuur krijgen voor het volgen van een VDAB opleiding. Vermeld wel bij uw eerte contact met VDAB dat u een bedrijf van PC130 bent, zo doen zij het nodige om die reductie te krijgen. Voor opleidingen Nederland op de werkvloer i er een 100% reductie. Opgelet: Bij uitputting van het jaarbudget vervalt ook de korting. KMO-portefeuille Naat de ubidie van kan u beroep doen op de KMO-Portefeuille voor uw bedrijf, op zoek naar financiële onderteuning voor opleiding, advie, technologiche verkenning, advie internationaal ondernemen of trategich advie. Via komt u meer te weten over de voorwaarden en welke ubidie u kan ontvangen in functie van uw behoefte. > De ubidie binnen de KMO-portefeuille taan lo van de 35 50%-tegemoetkomingen van. i ind 2009 erkend dientverlener binnen de KMO-portefeuille voor opleidingen. 20

21 Opleiding via Cevora Cevora, het Sectorfond voor de bedienden PC218, biedt printmedia en andere opleidingen aan. De amenwerkingovereenkomt tuen en Cevora biedt arbeider PC130 de kan om deel te nemen aan de kalendertrainingen van Cevora. Opleidingaanbod en inchrijven: Praktich: 1. Uw bedrijf chrijft haar PC130 medewerker voor de opleiding rechttreek in bij Cevora. 2. Cevora geeft de gegeven van de PC130 medewerker door aan ter controle en goedkeuring. 3. Facturatie van Cevora aan voor de deelnamekoten van de arbeider. 4. Indien uw bedrijf het jaarmaximum nog niet overchreden heeft, gaat over tot een 100% ubidie via het jaarmaximum. I het jaarmaximum wél overchreden, dan zal de opleiding d.m.v. een debetnota factureren aan uw bedrijf. > Deelnameprij: 150 dag per curit, BTW inbegrepen. > Cevora doier komen niet in aanmerking voor de 35/50% ubidie van. 3. Stage- en IBO-begeleiding In 2009 wa de eerte ector die de tagebegeleiding voor werkzoekenden uitvoerde in overeenkomt met VDAB. Henk Van der Beke, Stagebegeleider bij, begeleidt en volgt alle curiten op voor de VDAB-opleidingen Drukvoorbereiding, Digital Print Operator, Offetdrukken en Drukafwerking bij VDAB Turnhout en Syntra Wet Brugge. Dit zowel vóór, tijden al op het einde van de tage(). Het kwalitatief opvolgen van deze tage heeft een grote toegevoegde waarde voor curiten, tagebedrijven, VDAB en de creatieve ectoren én verhoogt de kan op tewerktelling. In 2013 begeleidde 130 curiten via 116 tagebezoeken. 44 curiten konden meteen aan de lag na hun tage. Daarnaat werd in 2013 het pilootproject opgetart om in een proeffae de nazorg van 15 IBO-begeleidingen uit te voeren in amenwerking met VDAB. IBO of Individuele Beroepopleiding in de Onderneming i een opleidingmaatregel waarbij de werkzoekende zijn of haar opleiding verderzet in het bedrijf, mogelijk gecombineerd met bijkomende opleiding in het opleidingcentrum. Printmedia Opleidingcentrum 21

22 Door de nazorg via divere tagebezoeken wordt continue de vinger aan de pol gehouden en kan er bijgetuurd worden waar nodig met oog op permanente tewerktelling. Bedrijven worden teven geïnformeerd over de tewerktellingmaatregelen. i ook hier de eerte ector die dit pilootproject uitvoert. In 2013 lanceerde in kader van de ESF tudie Werkplekleren de webite Met dit ESF-project wil bedrijven timuleren het label van Erkend Stagebedrijf te behalen. I..m. bedrijven en intructeur werden criteria opgeteld waar een Erkend Stagebedrijf moet aan voldoen. Stagebedrijven die voldoen aan deze criteria ontvangen het door uitgereikte en erkende kwaliteitlabel. Een kwalitatieve tageplek biedt de curit(e) een grotere kan op een goede tage, opleiding en begeleiding op de werkplek en verhoogt de kan op tewerktelling in de printmedia ector. 4. Communicatie & Publicatie We tellen divere publicatie, communicatie- en enibilieringactie voor de Printmedia ector en onderwij grati ter bechikking, waaronder: Online: De maandelijke E-Newletter, Webite met RSS-feed Stagewebite Sociale media: Facebook, Twitter, You tube en LinkedIn Offline: Deelname aan eminarie en organiatie van event Deelname aan beurzen waaronder SID in, materialenbeur in Het Beroepenhui De printmedia Ontdekhoek in het Het Beroepenhui in Gent 22

23 Print & online: Brochure Printmedia onderwij: Brochure Ontdek de drukwereld Brochure voor Secundair Printmedia Onderwij Brochure voor Hoger Printmedia Onderwij Printmedia Leermap Beroepenkaartpel Printmedia Leermap voor Leerkrachten 40 praktich uitgewerkte oefeningen voor in de kla De printmedia indutrie. Indrukwekkend. Voor bedrijven, medewerker, Opleidingplan 2014 Sectortudie Printmedia Indutrie Navormingbrochure 2014 voor medewerker PC130 Advertentie in Grafich Nieuw 2014 NAVORMINGSBROCHURE MENSENOPLEIDENWERKT Alle publicatie zijn ter bechikking in print en digitaal. De meete kan je downloaden op, of eenvoudig aanvragen via Printmedia Opleidingcentrum 23

24 El, leerlinge in het 7 de jaar bij VTI Brugge: Ik volg bijna 50 dagen tage tijden dit chooljaar. In een echte productieomgeving leer ik ontzettend veel bij. El, Brugge en Graphic Ootende..be 24

25 5. Samenwerkingen Naat een uitgebreid netwerk bechikt over divere amenwerkingovereenkomten waarbij kenni en ervaringen worden gedeeld. GOC: en GOC, de Nederlande brancheorganiatie voor de creatieve indutrie, ondertekenden in 2011 een amenwerkingovereenkomt met al doel het uitwielen van kenni en ervaring rond peroneelbeleid, ubidie, competentiemanagement, printmediaonderwij, tagebegeleiding, Europee amenwerkingtrajecten, imulatieapparatuur en good practice. Cevora: Sind 2008 heeft een overeenkomt met Cevora, waardoor PC130 medewerker opleiding kunnen volgen bij Cevora. VDAB: heeft al jaren een goede amenwerking met VDAB voor de opleiding van werkzoekenden in Brugge en Turnhout. In amenwerking met VDAB inveteerde in 2009 in een Heidelberg 2- en 4-kleurenper en een drukperimulator (SHOTS) bij VDAB Turnhout. In 2012 werd een Stitchmater ST350 geplaatt door. Voor 2014 worden inveteringen in digital print en ign voorzien. Daarnaat i er het Protocol van amenwerking tuen en het partnerhip VDAB Syntra Wet CVO VTI Brugge. Het Beroepenhui ontvangt jaarlijk meer dan kinderen en leerlingen, ruim 650 leerkrachten uit de baichool en eerte graad en bijna 500 ouder om hen kenni te laten maken met beroepen. Sind 2008 heeft er een interactieve printmedia ontdekhoek en workhop. Cepegra i het Sectorfond voor de Frane Gemeenchap. Zij bechikt over opleidingcentra in Goelie en Bruel. Sinape Print Simulator i de leverancier van drukperimulatoren. bechikt over 11 imulatoren voor vellenoffet die ter bechikking taan in printmedia cholen en opleidingcentra in Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Turnhout, Mariakerke, Ootakker, Mechelen, St-Denij-Wetrem, Teenderlo en Haelt. Stedelijk Lyceum Cadix. werkt al jaren amen met onderwij. In 2013 werd tuen, Stad Antwerpen en het Stedelijk Lyceum Cadix een amenwerkingovereenkomt geloten rond engagementen en inveteringen in apparatuur. Printmedia Opleidingcentrum 25

4. Opleidingen voor werkzoekenden

4. Opleidingen voor werkzoekenden 4. Opleidingen voor werkzoekenden Wie als werkzoekende een opleiding wil volgen, kan hiervoor in eerste instantie terecht bij VDAB. Volg je een door VDAB erkende opleiding, dan is deze volledig gratis

Nadere informatie

3. Opleidingen voor werkgevers en werknemers PC 130

3. Opleidingen voor werkgevers en werknemers PC 130 3. Opleidingen voor werkgevers en werknemers PC 130 ACERTA CONSULT Green Hill Campus Interleuvenlaan 15B 3001 Heverlee www.acerta.be consult.outplacement@acerta.be T: 016 24 53 26 Contact: Magda Duerinckx,

Nadere informatie

5. Opleidingen volwassenen op eigen initiatief

5. Opleidingen volwassenen op eigen initiatief 5. Opleidingen volwassenen op eigen initiatief CARABAS MULTIMEDIA TRAINING Engels Plein 35/01.01 3000 Leuven www.carabas.be info@carabas.be T: 016 27 00 52 Sheets (CSS) - Initiatie of Gevorderd atie Schrijven

Nadere informatie

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de grafimediabranche aan te kunnen pakken, heeft het A&O Fonds Grafimediabranche namens sociale partners een sectorplan opgesteld.

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

VORMINGEN VOOR OPERATOREN IN PRINTMEDIA

VORMINGEN VOOR OPERATOREN IN PRINTMEDIA VORMINGEN VOOR OPERATOREN IN PRINTMEDIA 2015 Editie Oost- en West-Vlaanderen In samenwerking met: INHOUDSTAFEL PRINTMEDIA INTRODUCTIEWEEK 3 PRINTMEDIA OPERATOR 4 DIGITAL PRINT OPERATOR 6 POSTPRESS OPERATOR

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2014-2015 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Navormingsbrochure2013 Printmedia Servicepoint voor trainingen, HRM, opleidingssubsidies,

Navormingsbrochure2013 Printmedia Servicepoint voor trainingen, HRM, opleidingssubsidies, Navormingbrochure2013 Printmedia Servicepoint voor trainingen, HRM, opleidingubidie, Waarom voor de helft inveteren in uw medewerker ...al meer beter i GRAFOC onderteunt bedrijven in HRM, opleidingen,

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. opleidingen. studies. werkervaring SOFTWARE

CURRICULUM VITAE. opleidingen. studies. werkervaring SOFTWARE CURRICULUM VITAE werkervaring studies opleidingen SOFTWARE Personalia Naam De Haes Stefan Adres Guido Gezellelaan 35-2640 Mortsel GSM 0485 60 86 14 E-mail stefan_de_haes@hotmail.com Web www.stefandehaes.be

Nadere informatie

Bram Vanhaeren. graphic designer _ +32 (0) 474 361 795 / www.bramvanhaeren.com

Bram Vanhaeren. graphic designer _ +32 (0) 474 361 795 / www.bramvanhaeren.com Bram Vanhaeren graphic designer _ +32 (0) 474 361 795 / www.bramvanhaeren.com Ervaring 2006-2009 2009-2010 2011-2013 2004-2013 2006-2013 2006-2013 2012-2013 2013 2013-2014 2014 Diploma Sociaal Technische

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Beauty Business Academy

Beauty Business Academy ! e in u B r u o y t o o B Beauty Buine Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagne te voeren. Je leert beleid te maken op tra- De Beauty Buine Academy i een op

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

PRINT DESIGNERS VIDEO PRO S WEB DESIGNERS EN DEVELOPERS FOTOGRAFEN ALLE DOELGROEPEN

PRINT DESIGNERS VIDEO PRO S WEB DESIGNERS EN DEVELOPERS FOTOGRAFEN ALLE DOELGROEPEN P R O G R A M M A O K T O B E R, N O V E M B E R E N D E C E M B E R M A A N D A G D I N S D A G W O E N S D A G D O N D E R D A G V R I J D A G Z A T E R D A G Z O N D A G 11 OKTOBER 12 OKTOBER 13 OKTOBER

Nadere informatie

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016 Sectorplan grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen op het sectorplan Over het sectorplan 5 5 5 Opleiden en ontwikkelen Ervaringsprofiel

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

Standaardisatie en z-scores

Standaardisatie en z-scores Prof. dr. Herman Callaert Inhoudtafel 1 Standaardiatie bij concreet cijfermateriaal... 1 1.1 Een eerte voorbeeld: de punten van Pol... 1 1.1.1 De ruwe core... 1 1.1.2 Vergelijken met het klagemiddelde...

Nadere informatie

Adobe Creative Cloud voor uw hele school. Software én Onderwijs. Goed Geregeld.

Adobe Creative Cloud voor uw hele school. Software én Onderwijs. Goed Geregeld. Adobe Creative Cloud voor uw hele school Software én Onderwijs. Goed Geregeld. Adobe Creative Cloud voor uw hele school Bent u ook op zoek naar een manier om zowel uw studenten als uw docenten te voorzien

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door:

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door: Benchmarkrapport 2014-1 Gemeente Utrecht AUTEURS Jurgen de Jong, enior advieur Partner+Pröpper Marleen Henbergen, projectleider Totta Reearch CONTACT Webite www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikerhandleiding Inhoud 1. Inleiding...2 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le...2 2.1. Leerlingen in kla weergeven...5 2.2. Leerlingen...6 2.2.1. Viion ME-leerling...6 2.2.2. Betaande

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media

Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media Interactive Media Developer (IMD) DPS-producties maken (interactieve magazine app) epub s vervaardigen (e-book of e-magazine?) 3 dagen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) cliëntnummer: datum vorig onderzoek: heronderzoekformulier Ioaz (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte gewezen zelftandigen) datum ontvangt: belangrijk: lee deze algemene toelichting

Nadere informatie

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Klachten Indien iemand niet tevreden is over de

Nadere informatie

Project Excellence. 3 december 2012

Project Excellence. 3 december 2012 Project Excellence 3 december 2012 Introductie Henk Drenth Onderwerpen - General management - Outourcing - IT Service Management - Programma en Interim Management - Lean Six Sigma - Human Reource Management

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje Sectorplan grafimediabranche 201-2017 Alle subsidiemaatregelen op een rijtje Inhoudsopgave Inleiding Nieuw sectorplan Maar ook voortzetting gedeelte van het vorige sectorplan Over het sectorplan 3 3 3

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) De Nederlande overheid wil graag de Nederlande export bevorderen, maar niet tegen elke

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Thema Event. Van verandermanagement naar Transformationeel Leiderschap' 3 februari 2014

Thema Event. Van verandermanagement naar Transformationeel Leiderschap' 3 februari 2014 Thema Event Van verandermanagement naar Tranformationeel Leiderchap' 3 februari 2014 Agenda 16:45 Update Management in Motion - Rie Bode 17:00 Van Verandermanagement naar Tranformationeel Leiderchap -

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer)

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Anke Colson. Summary. Certifications. Experience

Anke Colson. Summary. Certifications. Experience Anke Colson Owner at Vizualia (praktijk Creatieve Coaching) * Als freelance coach ben ik op zoek naar nieuwe projecten. anke.colson1@telenet.be Summary Ik begeleid zowel kinderen als volwassenen. Kinderen

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200 CAO voor de bedienden van het paritair comité 200 PERIODE 2016-2017 Maak van opleiding uw strategische troef Uw praktische gids Geniet van de diensten van Cevora en van uw (financiële) voordelen die ermee

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

CURSUSAGENDA DECEMBER FEBRUARI 2018

CURSUSAGENDA DECEMBER FEBRUARI 2018 Cursus Acrobat - Formulieren Cursus Acrobat - Grafisch Cursus Acrobat - Kantoor Cursus After Effects Cursus Illustrator Cursus InDesign Cursus Photoshop Cursus Premiere Pro Cursus RoboHelp Cursus SketchUp

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Gids voor het instellen van klassen

Gids voor het instellen van klassen Gid voor het intellen van klaen Viion ME - Gid voor het intellen van klaen Inhoud 1. Inleiding...2 2. Klaen toevoegen...4 3. Lemateriaal toevoegen...5 4. Aanbevolen werkwijzen...7 4.1. Lemateriaal ordenen...7

Nadere informatie

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE INHOUD Overzicht van de opleidingen Logistieke arbeidsmiddelen Werken op hoogte

Nadere informatie

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE (1) ANNE HIMPENS DIRECTION DU FONDS DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE BELGIAN MINISTRY

Nadere informatie

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel?

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel? Horeca Vorming Vlaanderen Opleidingen voor uw personeel? https://www.magisto.com/video/ouayjlyift1uba5hcze?l=vsm Wie zijn we? Sectorale opleidingsorganisatie Paritair Comité 302 Raad van Bestuur: sociale

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax LESSENTABELLEN 2017-2018 HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be EERSTE GRAAD Grafische communicatie en media leerjaar 1 leerjaar

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Specificaties multifunctionele zwart-wit laserprinters

Specificaties multifunctionele zwart-wit laserprinters l l Specificatie multifunctionele zwart-wit laerprinter HL-L2300D HL-L2340DW DCP-L2500D DCP-L2520DW MFC-L2700DW Functie Printer Printer, Copier & Scanner Printer, Copier, Scanner & Fax Algemeen Laerclaificatie

Nadere informatie

CURSUSAGENDA T/M APRIL 2017

CURSUSAGENDA T/M APRIL 2017 Cursus Acrobat - Formulieren Cursus Acrobat - Grafisch Cursus Acrobat - Kantoor Cursus After Effects Cursus Illustrator Cursus InDesign Cursus Photoshop Cursus Premiere Pro Cursus RoboHelp Cursus SketchUp

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Curriculum Vitae Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Roepnaam Jordi Adres Van Limburg Stirumstraat 8 Postcode en woonplaats 5051 KB, Goirle Geboortedatum 28-07-1994 Geboorteplaats Nationaliteit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie