Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt"

Transcriptie

1 2014 Navormingbrochure Menenopleidenwerkt

2 Inhoud Voorwoord Wie i? dienten Printmedia Servicepoint Peroneelbeleid Advie, ubidie en opleidingen Stage- en IBO-begeleiding Communicatie & Publicatie Samenwerkingen JOBS Printmedia apparatuur Onderzoek Onderwij voor medewerker PC FAQ Ik zoek een opleiding... 34

3 Voorwoord Herhaling werkt!, maar we moeten niet blijven doordrammen over het lechte economiche klimaat. Het i niet goed maar we moeten er voor zorgen dat we al printmedia ector kunnen blijven concurreren met onze buurlanden. We moeten inveteren in de peroneelontwikkeling van onze werknemer, goed opgeleide medewerker helpen mee het verchil te maken! Breng de competentie van de werknemer niet alleen in kaart, zorg er voor dat ze hun competentie kunnen uitbreiden waardoor ze de kan krijgen om ruim inzetbaar te zijn. Medewerker die de mogelijkheid hebben om divere taken in het bedrijf in te vullen, kunnen teed bijpringen in afdelingen waar een tijdelijke piek i en verhogen hierdoor hun werkzekerheid in het bedrijf en in de printmedia ector. Leid werknemer op, intern of extern maar zorg er voor dat ze terker taan in hun job. De jarenlange opgebouwde kenni wordt op deze manier overgedragen van collega op collega en blijft verankerd in het bedrijf. Maak gebruik van de opleidingcompetentie van de eigen werknemer. Immer: Goed opgeleid, werkt beter! Deze 8 editie van de Navormingbrochure taat in het teken van opleiding. We brengen niet alleen een aantal opleidingvertrekker in beeld zoal leverancier, Syntra en VDAB, we gingen ook bij de bedrijven op bezoek waar werknemer in opleiding waren. U leet bij de foto¹ waarom opleiding voor hen een mut i. Veel opleidingplezier! Ile Straetman Voorzitter Piet Daneel Ondervoorzitter Getructureerde kennioverdracht tuen collega¹ op de werkvloer i een grote meerwaarde voor de werknemer en het bedrijf. Printmedia Opleidingcentrum 3

4 Deel 1 - WIE i?!

5 Wie i? Printmedia Opleidingcentrum i het Sector- en Vormingfond voor de arbeider uit de Printmedia indutrie (Paritair Comité 130). Sind het interprofeionele akkoord van 1988 beteden de Sociale Partner 0,10% + 0,05% van de bruto loonmaa PC130 aan de vorming van riicogroepen. i de paritair amengetelde organiatie die deze middelen beheert in functie van de PC130 bedrijven en -medewerker uit de Vlaame Gemeenchap. i een erkend ectorfond door VDAB, i erkend opleidingvertrekker binnen de KMO-portefeuille en i houder van het ESF-Kwaliteitlabel. Wie i wie? Dagelijke werking: David Benoit (Sectorconulent, Opleidingadvie & MarCom) Jocelyn Dereumaux (Sectorconulente, Peroneel- & Competentiebeleid en Diveriteit - Profeionele Coach) Herman Stae (Onderwij & Algemene coördinatie) Henk Van der Beke (Stage- en IBO-begeleider werkzoekenden VDAB) Raad van Betuur: Mevr. Ile Straetman (Voorzitter, Printing Partner) Dhr. Piet Daneel (Ondervoorzitter, ACV bouw-indutrie & energie) Mevr. Annick Cannaert (Betuurder, ABVV Algemene Centrale) Dhr. Gerrit Muylaert (Betuurder, ABVV Algemene Centrale) Dhr. Kurt Paredi (uittredend Betuurder, Drukkerij Haletra) Dhr. Michel Pattyn (Betuurder, Drukkerij Pattyn) Dhr. Patrick Tanghe (Betuurder, MIS-Concrete) Mevr. Ann Verhelt (Betuurder, ACV bouw-indutrie & energie) Waldo Van de Velde (Secretari ) Printmedia Opleidingcentrum 5

6 Sectorconvenant: ABVV Algemene Centrale, ACV bouw-indutrie & energie, Febelgra en de Vlaame Dagbladper zijn de ondertekenaar van het 2-jaarlijke convenant en bijhorend actieplan tuen en de Vlaame overheid. De 2 ectorconulenten, Jocelyn Dereumaux en David Benoit, voeren dit ectorconvenant uit. De 4 kernprioriteiten binnen het convenant zijn: Promoten en onderteunen van Printmedia opleidingen en -onderwij, Peroneelbeleid profeionalieren en objectief vormgeven; openheid creëren voor riico- en kanengroepen, Bedrijven en medewerker onderteunen in kader van (collectieve) ontlagen. De ociale partner willen de kenni binnen de ector houden en ontlagen medewerker terug naar de ector toeleiden, Samenwerking aangaan met divere partner. Sectorconvenant en actieplan zijn te downloaden op., onze miie, viie en waarden Miie i het opleiding- en kennicentrum van en voor de Printmedia indutrie in Vlaanderen, waar werknemer en werkgever van paritair comité 130 terecht kunnen voor advie, kenni en informatie. blijft door rechttreeke contacten met bedrijven en menen uit de ector permanent op de hoogte van de noden en behoeften, en vormt zich via continu onderzoek een beeld van actuele trend en ontwikkelingen die leiden tot divere actie. treeft er naar hét referentiepunt en expertiecentrum voor de Printmedia indutrie te zijn, waar informatie en evolutie worden vertaald in kenni en advie. Printmedia bedrijven en medewerker PC130 kunnen teed grati beroep doen op de dienten van. 6

7 Viie wil de kenni en vakmanchap binnen de Printmedia ector op peil houden en verpreiden, en wil een zo optimaal kader cheppen waarbinnen opleidingen kunnen doorgaan. wil het HRM- of peroneelbeleid (competentiebeleid) binnen de Printmedia ector helpen objectief vormgeven en profeionalieren, en openheid creëren voor riicogroepen en kanengroepen. promoot en onderteunt Printmedia opleidingen en het Printmedia onderwij in de Vlaame Gemeenchap. wil de Printmedia indutrie op de kaart zetten en via divere kanalen voor uiteenlopende doelpubliek, de Printmedia ector mee body en imago geven zodat deze een dynamiche, hightech en aantrekkelijke ector i en kan blijven. treeft naar intene amenwerkingen, interectoraal en internationaal. Waarden FLEXIBILITEIT CREATIVITEIT INITIATIEF TOEKOMSTVISIE INTEGRITEIT KLANTGERICHTHEID Printmedia Opleidingcentrum 7

8 We hebben wel een grafiche opleiding gehad, maar zaten te lang achter onze computer. Deze opleiding i een voortzetting én geeft on ook een beter inzicht in het gane productieproce. Karen & Katty, VDAB-curiten Drukafwerking bij Syntra Wet, Brugge..be 8

9 Structuur haalt haar middelen uit de bijdrage via de PC130 bedrijven en voert hiermee tal van actie uit voor PC130 bedrijven en werknemer in de Vlaame Gemeenchap 0,10% + 0,05% bruto loonmaa RSZ frane gemeenchap CEFOGRAF Opleidingcentrum CEPEGRA actie fogra actie GRAFOc Printmedia Opleidingcentrum actie vlaame gemeenchap Printmedia Opleidingcentrum 9

10 1 Peroneelbeleid 9 Onderwij 2 Opleiding 8 Onderzoek ervicepoint 3 Stagebegeleiding 7 Printmedia apparatuur 4 Communicatie 5 Samenwerking 6 JOB Deel 2 - -dienten

11 Wij hebben de tap gezet om via on miion tatement op te tellen en de communicatie op de werkvloer te verbeteren in overleg met onze medewerker. Beide actie komen bedrijf en onze klanten ten goede! Printmedia bedrijf, Vlaam-Brabant Printmedia Servicepoint U vindt de juite opleiding niet? Wat met een miion tatement? U heeft een vacature maar vindt geen kandidaten! Onafhankelijk opleidingadvie nodig? Hoe zit dat nu juit met die tewerktellingmaatregelen voor onze nieuwe werknemer? IBO?! Outplacement? Zo n opleidingplan, hoe begin je dààr aan?... fungeert al onafhankelijk, niet-commercieel eertelijn aanpreekpunt voor PC130 bedrijven en medewerker. 1. Peroneelbeleid HRM, competentiebeleid, peroneelontwikkeling, benamingen die bij vervat zitten onder de noemer Peroneelbeleid. Zowel voor kleine al grote onderneming i uw menelijk kapitaal waardevol! Bij zijn we daar al langer mee bezig en bechikken we over alle expertie in hui om u daarin bij te taan. Wat bieden we bij aan? 4x4 Advie en Profeionele Coaching Peroneelbeleid i een complex doolhof waar niet ieder bedrijf de juite weg in vindt. Daarom telt 4x4 uur grati individuele begeleiding ter bechikking aan PC130 bedrijven om te werken rond HRM gerelateerde item. Na een intakegeprek worden de pijnpunten opgelijt, gevolgd door een verlag door. Aan de hand hiervan wordt een actieplan opgezet voor uw bedrijf onder begeleiding van. Verdere begeleiding door on na de 4x4 uur i mogelijk, maar betalend. Printmedia Opleidingcentrum 11

12 Wat kan in uw actieplan aan bod komen? Uw miie viie bedrijfwaarden Alle begint bij een duidelijk en up-to-date miion tatement, gedragen door àlle medewerker in het bedrijf en om uit te dragen naar uw klanten. werpt al externe een neutrale blik op uw huidige miion tatement, of zet u op weg om te komen tot een onderbouwd miion tatement al bai voor ùw organiatietructuur, proceen en natuurlijk ook uw peroneelbeleid. Aan de hand van praktiche workhop komt onze profeionele coach tot het juite reultaat. Collectief Opleidingplan Bij het optellen van uw Collectief Opleidingplan kan u zowel inhoudelijk al trategich onderteunen. Via enkele handige methodieken kan nel met u de opleidingbehoefte per afdeling aan de oppervlakte brengen en in een Collectief Opleidingplan gieten. Bedrijven met een Opleidingplan verhogen bovendien hun opleidingbudget met 25%! Competentieprojecten Onderteuning van uw bedrijf bij het optellen van competentieprofielen voor arbeider. Dit aan de hand van bedrijfpecifieke competentieworkhop, het op poten zetten en het implementeren van een op maat gemaakt objectief competentiebeleid met aandacht voor de eigenheid en cultuur van uw eigen organiatie en openheid voor diveriteit. Competentieprofielen zijn nuttig bij evaluatie- en functioneringgeprekken, opmaken van vacature, Coaching en Loopbaanbegeleiding voor individuele werknemer PC130 biedt grati coaching aan voor werknemer van PC130 op profeioneel en peroonlijk vlak. Dit kan op vraag van de werkgever of al op vraag van de werknemer. Via op de onderneming en/of de peroon afgetemde coaching trajecten voor peroonlijke ontwikkeling creëren we amen een groeipad waarbij de peroon zelf centraal taat. Op die manier worden ontwikkelingwenen van de individuele medewerker in kaart gebracht en wordt er gekomen tot een individueel ontwikkelingplan. Teamcoaching Naat individuele coaching trajecten voor peroonlijke ontwikkeling bieden we ook teamcoaching waarbij team onderteunt in de ontwikkeling naar hechtere en efficiëntere team. 12

13 HR-Tool Afhankelijk van uw noden reikt een aantal nuttige tool aan rond divere (deel)apecten van het peroneelbeleid waarmee u onmiddellijk aan de lag kunt binnen uw organiatie: - Checklit onthaalbeleid - Leidraad functioneringgeprekken - Competentiegericht interviewen (CBI) - HR-trainingen & Workhop -... HR-Workhop Praktich competentiemanagement (Bai en vervolgtraining) Praktich competentiemanagement, competentiegericht interviewen (objectief rekruteringbeleid), functioneringgeprekken (objectief praten over het functioneren van uw medewerker), voor ploegverantwoordelijken, teamleader, leidinggevenden, HRverantwoordelijken en zaakvoerder. In een vervolgtraining kan er gewerkt worden rond peroneelbeleid, trategiche keuze, employer branding, uitbouwen competentieprofielen, toegankelijke vacature optellen, gedraggericht interviewen, functioneringgeprekken, De hele training i doorweven met praktiche workhop en oefeningen zodat u na afloop van de opleiding onmiddellijk zelf aan de lag kan binnen de onderneming. HR-Workhop Soft kill trainingen Samenwerken en communicatie op de werkvloer, coaching en leidinggeven, mentortraining, peter- en meterchap voor werknemer PC130 binnen Printmedia bedrijven. Outplacement voor ontlagen werknemer PC130 Ontlagen PC130-medewerker die jonger zijn dan 45 jaar, kunnen grati intappen in een outplacementtraject van 16 uur, aangeboden door. De aanpak van onze outplacementpartner i enerzijd gericht op opvang en anderzijd op het doelgericht zoeken naar nieuwe toekomtperpectieven met het volle repect voor de peroonlijkheid van elke werknemer. Voor werknemer vanaf 45 jaar die getroffen worden door ontlag opent het recht op outplacement via de werkgever, zoal wettelijk bepaald in CAO nr. 82. Printmedia Opleidingcentrum 13

14 Een duurzaam en diver peroneelbeleid & ociale innovatie (Loopbaan- en diveriteitplannen) De Vlaame overheid telt middelen, tool en menen ter bechikking om bedrijven te onderteunen in het voeren van een duurzaam en diver peroneelbeleid en dit met het oog op evenredige participatie op de arbeidmarkt (Pact 2020). Deze ubidiemaatregel taat al geruime tijd bekend al de diveriteitplannen. Sind 2013 ziet de Vlaame overheid dit ruimer en chakelt men over naar een holitich actieplan onder de noemer Loopbaan- en Diveriteitplannen (LDP). Bedoeling van deze vernieuwde aanpak i een koppeling te maken tuen duurzame diveriteit, competentieontwikkeling, werkbaarheid en organiatie-innovatie. Ook de prioritaire kanengroepen zijn uitgebreid: arbeidgehandicapten, 50-pluer, allochtonen en ongekwalificeerde uittreder (laaggechoolde jongeren jonger dan 26 jaar) Samen met en een projectontwikkelaar Evenredige Arbeiddeelname (EAD) uit uw eigen regio wordt een traject uitgetippeld met actie op minten 3 van de 4 boventaande terreinen, waarvan duurzame diveriteit er owieo één zal zijn. (In een Intap-LDP zal een actie rond duurzame diveriteit voltaan.) Gedurende het volledige traject worden de nodige tool en onderteuning geboden vanuit om een uccevol loopbaan- en diveriteittraject af te werken. Concreet: 4 mogelijke plannen 1. Intap-LDP: Voor bedrijven die zich toepiten op één of enkele centrale actie (max. projectbudget 5.000, ubidie van 2.500, du 50% cofinanciering). 2. Loopbaan- en Diveriteitplan (LDP): voor bedrijven die op minten 3 van de 4 terreinen actie ondernemen (max. projectbudget , ubidie van , du 1/3 cofinanciering). 3. Groei-LDP: Volgt op een Diveriteitplan, en zorgt voor de verankering van uw beleid (max. projectbudget 5.000, ubidie van 2.500, du 50% cofinanciering) 4. Cluter-LDP: 1 promotor, 1 aanvraag, maar meerdere organiatie die elk een LDP indienen. De LDP van de verchillende bedrijven zijn ongeveer gelijklopend. (max. ubidie van per deelnemend bedrijf).!opgelet! Gezien de inhoudelijke verruiming van de projectinhouden kunnen bedrijven die vóór eind 2012 een traditioneel diveriteittraject of plan hebben afgerond nog één maal een NIEUW LDP of een Cluter-LDP afluiten! Meer info hierover? Contacteer: REFERENTIES: Albert Drukkerij, ASQ Label, ASQ Printing, Arte-Print, Artoo, Boman, Brepol, Clae Printing, Concentra, De Duurzame Drukker, Drukkerij Gewa, Drukkerij Jo Vandenbulcke, Drukkerij Moderna, Drukkerij St-Luc, Eco Print Center, EVM, Goekint Graphic, Group Joo, Haletra, Delabie Book, IPM, Lannoo, Lowyck, Printing Company Vertraete, Proot, Symeta, Vanden Broele, Ypilon, 14

15 2. Advie, ubidie en opleidingen Iedereen wint bij gerichte opleidingen: werknemer, bedrijf én klant. Uw bedrijf haalt meer kenni in hui en meer gemotiveerde medewerker. Deze medewerker op hun beurt krijgen een grotere rugzak die teed van pa komt, en uiteindelijk i dit alle ook in het voordeel van de klanten.opleiding i een van de belangrijkte factoren tot ucce en productiviteitefficiëntie. Daarom onderteunt de opleidinginpanningen van bedrijven én PC130 medewerker. Opleidingadvie Heeft u een pecifieke opleidingvraag, dan gaat op zoek naar een objectief en paend antwoord op maat van uw noden en verwachtingen. Bepaal op voorhand duidelijk de opleidingbehoefte en welk eindreultaat verwacht wordt en communiceer dit ook met uw opleidingvertrekker of leverancier. Op deze manier worden teleurtellingen vermeden. Daarnaat helpt u gericht op zoek te gaan naar de teunmaatregelen die het meet aanleunen bij uw pecifieke project binnen de organiatie en brengt u in contact met de juite intantie, waaronder: - tegemoetkoming voor opleidingen van arbeider - KMO-portefeuille voor advie en opleiding - Doelgroep vermindering voor mentor - VDAB kredietlijn - Loopbaan- en Diveriteitplannen - Bijzondere Tewerktelling onderteunende maatregelen - Ervaringfond - CEVORA tuenkomten voor opleidingen bedienden Printmedia Opleidingcentrum 15

16 ubidie voor bedrijven PC 130: bai Hoeveel bedraagt het maximale opleidingkrediet voor uw bedrijf zonder opleidingplan? > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 1 tot 10 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 11 tot 20 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 21 tot 50 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 51 tot 99 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf vanaf 100 werknemer PC 130 (*): De maximale jaarubidie wordt met 15% verhoogd voor opleidingen aan arbeidgehandicapten of arbeider vanaf 45 jaar! Voorbeeld 1 (zonder opleidingplan): Bedrijf X heeft 12 medewerker PC130 in dient en organieert een in-company opleiding Color Management van Leverancier Y voor 3 arbeider PC130 (rep. 37, 49 en 59 jaar oud), 1 bediende en 1 zelftandig zaakvoerder. Het factuurbedrag voor de opleiding bedraagt excl. BTW. Berekening: gedeeld door 5 deelnemer maakt 750/deelnemer. Voor de deelname van de bedienden: geen tuenkomt Voor de deelname van de zaakvoerder (zelftandige): geen tuenkomt Voor de deelname van de arbeider: 1 arbeider -45 jaar: 750 x 35% = 262,50 2 arbeider +45 jaar: 2 x 750 x 50% = 750 Uw bedrijf heeft recht op een maximum jaartuenkomt van 2.000, verhoogd met 15% door het opleiden van 2 arbeider ouder dan 45 jaar. Reultaat: van uw opleidingfactuur van krijgt u al werkgever 1.012,5 terug via! U houdt nog 1.287,5 over voor andere opleidingprojecten. Mét een Opleidingplan wa dit 2.112,5 geweet. 16

17 EXTRA! Bedrijven die voor 30 juni 2014 een Collectief Opleidingplan indienen dat goedgekeurd wordt door, kunnen een verhoging van 25% verkrijgen op hun jaarmaximum! Een Opleidingplan kan u aanvragen bij of downloaden via. De -conulenten onderteunen u graag bij het invullen van uw plan. Hoeveel bedraagt het maximale opleidingkrediet voor uw bedrijf mét goedgekeurd Opleidingplan? > ,25(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 1 tot 10 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 11 tot 20 werknemer PC 130 > ,25(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 21 tot 50 werknemer PC 130 > ,75(*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 51 tot 99 werknemer PC 130 > (*) per jaar en per bedrijf voor een bedrijf vanaf 100 werknemer PC 130 (*): De maximale jaarubidie wordt met 15% verhoogd voor opleidingen aan arbeidgehandicapten of arbeider vanaf 45 jaar! Voorbeeld 2 (mét opleidingplan): Uw bedrijf, met 3 medewerker PC130 in dient, gaat over tot de aankoop van een nieuwe verzamelhechter, waarin teven een gedeelte opleiding voorzien i voor uw 28- en 56-jarige drukafwerker. Het factuurbedrag voor de opleiding bedraagt excl. BTW. Berekening: gedeeld door 2 deelnemer maakt 3.750/deelnemer. Voor de deelname van de arbeider: 1 arbeider -45 jaar: x 35% = 1.312,5 1 arbeider +45 jaar: x 50% = Uw bedrijf heeft recht op een maximum jaartuenkomt van 1.500, verhoogd met 15% door het opleiden van 1 arbeider ouder dan 45 jaar, en nog een met 25% verhoogd door het indienen van een Opleidingplan maakt dit 2.156,25. Reultaat: van uw opleidingfactuur van krijgt u al werkgever 2.156,25 terug via! U hebt het maximum jaartuenkomt van bereikt en kan voor dit kalenderjaar geen tuenkomt van meer krijgen. Printmedia Opleidingcentrum 17

18 Tamara, vouwter tijden IBO: Ik zocht een kortlopende opleiding in de grafiche waar ik niet moet tilzitten. Drukafwerking wa voor mij de perfecte keuze, een heel fijn beroep. Momenteel zet ik via IBO in dit bedrijf mijn opleiding verder, en komt de tagebegeleider van geregeld lang om me op te volgen en bij te turen waar nodig. De intructeur van Müller Martini wa vandaag de gane dag in mijn buurt, wat goed wa om me te leren een goed afgewerkt product te leveren, maar ook om me vlotter, zelfzekerder en zelftandiger te leren werken. Dirk, intructeur van Müller Martini: Ik geef nog regelmatig tip om beter met de machine te werken, ook aan menen die al veel ervaring hebben. Er i altijd iet wat ze nog niet kennen of vergeten waren..be Tamara & Hendrix Peer 18

19 Reglement opleidingubidie: > Belgiche bedrijven zijn wettelijk verplicht om jaarlijk 1,9% van hun brutoloonkoten in vorming en opleiding te inveteren. Goed gevormd peroneel i één van de bouwtenen van een uccevol bedrijf, maar de vorming wordt niet altijd ytematich bijgehouden. Elke PC130 onderneming i verplicht jaarlijk haar opleidinginpanningen gegroepeerd over te maken aan de vzw FOGRA, het overkoepelende opleidingfond voor de grafiche ector, conform de CAO van 20/09/2010. Dit dient te gebeuren in de eerte 3 maand van het jaar volgend op het jaar waarin de opleidingen plaatvonden. FOGRA ontwikkelde hiervoor een online tool om u te helpen deze adminitratieve verplichting eenvoudiger te realieren via OPGEPAST! Het niet bezorgen van de tabellen door de onderneming wordt aanzien al een inbreuk op het bezorgen van ociale documenten en leidt tot verlie van ectorale () ubidiemaatregelen, voorzien in de collectieve arbeidovereenkomt riicogroepen. (Art. 5 van de CAO van ) > Alle opleidingen - vaktechniche én oft kill trainingen - vertrekt door een externe opleidingvertrekker komen in aanmerking voor aanvraag bij. > Niet-vaktechniche/oft kill opleidingen dienen op vraag van gemotiveerd te worden. > Niet-PC130 medewerker mogen dezelfde opleidingen mee volgen, komt echter enkel tuen in de opleidingkot van de arbeider PC130. > De aanvraag dient binnen de 6 maand na tart van de opleiding te gebeuren d.m.v. het tandaard aanvraagformulier. Indien er een werknemervertegenwoordiging i in het bedrijf, zijn zij verplicht dit mee te ondertekenen. De factuur dient het aanvraagformulier te vergezellen. > Er i een tuenkomt van 35% per doier, onafhankelijk van het type van opleiding. Indien de werkgever een arbeider van 45+ of arbeidgehandicapte opleidt, wordt het bedrijfjaarmaximum verhoogd met 15%, de tuenkomt met 50%. > Er i een verhoging van 25% op het jaarmaximum voor bedrijven met een door goedgekeurd Opleidingplan, ingediend uiterlijk 30/6/14. > De tegemoetkomingen van zijn combineerbaar met de KMO-portefeuille. > Opleidingen in het buitenland worden voorgelegd aan de Raad van Betuur van. > Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Betuur van. Deze belit na overleg en in unanimiteit om de uitbetaling van de ubidie al dan niet goed te keuren. > behoudt zich het recht opleidingdoier niet meer uit te betalen bij overchrijding van het voorziene jaarbudget voor opleidingubidie. > Het indienen van een opleidingdoier bij houdt automatich in dat de indiener akkoord gaat met het reglement. > komt niet tuen in: Opleidingen door medewerker gegeven Loonkoten Verplaatingkoten > Het ubidie aanvraagformulier vind je op of kan aangevraagd worden via Printmedia Opleidingcentrum 19

20 opleidingen geeft volgende opleidingen, op aanvraag en in-company: - Preventie van rugklachten, 1 dag - Coachen van nieuwe medewerker i.k.v. doelgroep vermindering voor mentor, 2 dagen - HR-workhop: Praktich competentiemanagement (bai en gevorderden), 2x 1 dag - HR-workhop: Soft kill, 1 dag - Competentiegericht interviewen (CBI), 1 dag - Werkpleziergeprekken - Functioneringgeprekken, 1 dag - Baiopleiding Packaging i..m. GOC (NL), in ontwikkeling Kalendertraining: - Typo drukafwerking (Mechelen, Teenderlo, Mariakerke), 4 dagen - Flexo training i..m. GOC (NL) in Turnhout, 17 dagen Alle info via VDAB Kredietlijn De kredietlijn i een beperkt budget van bij VDAB om opleidingen voor PC130-medewerker mee te financieren. Via de kredietlijn kan u een 50% reductie op de factuur krijgen voor het volgen van een VDAB opleiding. Vermeld wel bij uw eerte contact met VDAB dat u een bedrijf van PC130 bent, zo doen zij het nodige om die reductie te krijgen. Voor opleidingen Nederland op de werkvloer i er een 100% reductie. Opgelet: Bij uitputting van het jaarbudget vervalt ook de korting. KMO-portefeuille Naat de ubidie van kan u beroep doen op de KMO-Portefeuille voor uw bedrijf, op zoek naar financiële onderteuning voor opleiding, advie, technologiche verkenning, advie internationaal ondernemen of trategich advie. Via komt u meer te weten over de voorwaarden en welke ubidie u kan ontvangen in functie van uw behoefte. > De ubidie binnen de KMO-portefeuille taan lo van de 35 50%-tegemoetkomingen van. i ind 2009 erkend dientverlener binnen de KMO-portefeuille voor opleidingen. 20

21 Opleiding via Cevora Cevora, het Sectorfond voor de bedienden PC218, biedt printmedia en andere opleidingen aan. De amenwerkingovereenkomt tuen en Cevora biedt arbeider PC130 de kan om deel te nemen aan de kalendertrainingen van Cevora. Opleidingaanbod en inchrijven: Praktich: 1. Uw bedrijf chrijft haar PC130 medewerker voor de opleiding rechttreek in bij Cevora. 2. Cevora geeft de gegeven van de PC130 medewerker door aan ter controle en goedkeuring. 3. Facturatie van Cevora aan voor de deelnamekoten van de arbeider. 4. Indien uw bedrijf het jaarmaximum nog niet overchreden heeft, gaat over tot een 100% ubidie via het jaarmaximum. I het jaarmaximum wél overchreden, dan zal de opleiding d.m.v. een debetnota factureren aan uw bedrijf. > Deelnameprij: 150 dag per curit, BTW inbegrepen. > Cevora doier komen niet in aanmerking voor de 35/50% ubidie van. 3. Stage- en IBO-begeleiding In 2009 wa de eerte ector die de tagebegeleiding voor werkzoekenden uitvoerde in overeenkomt met VDAB. Henk Van der Beke, Stagebegeleider bij, begeleidt en volgt alle curiten op voor de VDAB-opleidingen Drukvoorbereiding, Digital Print Operator, Offetdrukken en Drukafwerking bij VDAB Turnhout en Syntra Wet Brugge. Dit zowel vóór, tijden al op het einde van de tage(). Het kwalitatief opvolgen van deze tage heeft een grote toegevoegde waarde voor curiten, tagebedrijven, VDAB en de creatieve ectoren én verhoogt de kan op tewerktelling. In 2013 begeleidde 130 curiten via 116 tagebezoeken. 44 curiten konden meteen aan de lag na hun tage. Daarnaat werd in 2013 het pilootproject opgetart om in een proeffae de nazorg van 15 IBO-begeleidingen uit te voeren in amenwerking met VDAB. IBO of Individuele Beroepopleiding in de Onderneming i een opleidingmaatregel waarbij de werkzoekende zijn of haar opleiding verderzet in het bedrijf, mogelijk gecombineerd met bijkomende opleiding in het opleidingcentrum. Printmedia Opleidingcentrum 21

22 Door de nazorg via divere tagebezoeken wordt continue de vinger aan de pol gehouden en kan er bijgetuurd worden waar nodig met oog op permanente tewerktelling. Bedrijven worden teven geïnformeerd over de tewerktellingmaatregelen. i ook hier de eerte ector die dit pilootproject uitvoert. In 2013 lanceerde in kader van de ESF tudie Werkplekleren de webite Met dit ESF-project wil bedrijven timuleren het label van Erkend Stagebedrijf te behalen. I..m. bedrijven en intructeur werden criteria opgeteld waar een Erkend Stagebedrijf moet aan voldoen. Stagebedrijven die voldoen aan deze criteria ontvangen het door uitgereikte en erkende kwaliteitlabel. Een kwalitatieve tageplek biedt de curit(e) een grotere kan op een goede tage, opleiding en begeleiding op de werkplek en verhoogt de kan op tewerktelling in de printmedia ector. 4. Communicatie & Publicatie We tellen divere publicatie, communicatie- en enibilieringactie voor de Printmedia ector en onderwij grati ter bechikking, waaronder: Online: De maandelijke E-Newletter, Webite met RSS-feed Stagewebite Sociale media: Facebook, Twitter, You tube en LinkedIn Offline: Deelname aan eminarie en organiatie van event Deelname aan beurzen waaronder SID in, materialenbeur in Het Beroepenhui De printmedia Ontdekhoek in het Het Beroepenhui in Gent 22

23 Print & online: Brochure Printmedia onderwij: Brochure Ontdek de drukwereld Brochure voor Secundair Printmedia Onderwij Brochure voor Hoger Printmedia Onderwij Printmedia Leermap Beroepenkaartpel Printmedia Leermap voor Leerkrachten 40 praktich uitgewerkte oefeningen voor in de kla De printmedia indutrie. Indrukwekkend. Voor bedrijven, medewerker, Opleidingplan 2014 Sectortudie Printmedia Indutrie Navormingbrochure 2014 voor medewerker PC130 Advertentie in Grafich Nieuw 2014 NAVORMINGSBROCHURE MENSENOPLEIDENWERKT Alle publicatie zijn ter bechikking in print en digitaal. De meete kan je downloaden op, of eenvoudig aanvragen via Printmedia Opleidingcentrum 23

24 El, leerlinge in het 7 de jaar bij VTI Brugge: Ik volg bijna 50 dagen tage tijden dit chooljaar. In een echte productieomgeving leer ik ontzettend veel bij. El, Brugge en Graphic Ootende..be 24

25 5. Samenwerkingen Naat een uitgebreid netwerk bechikt over divere amenwerkingovereenkomten waarbij kenni en ervaringen worden gedeeld. GOC: en GOC, de Nederlande brancheorganiatie voor de creatieve indutrie, ondertekenden in 2011 een amenwerkingovereenkomt met al doel het uitwielen van kenni en ervaring rond peroneelbeleid, ubidie, competentiemanagement, printmediaonderwij, tagebegeleiding, Europee amenwerkingtrajecten, imulatieapparatuur en good practice. Cevora: Sind 2008 heeft een overeenkomt met Cevora, waardoor PC130 medewerker opleiding kunnen volgen bij Cevora. VDAB: heeft al jaren een goede amenwerking met VDAB voor de opleiding van werkzoekenden in Brugge en Turnhout. In amenwerking met VDAB inveteerde in 2009 in een Heidelberg 2- en 4-kleurenper en een drukperimulator (SHOTS) bij VDAB Turnhout. In 2012 werd een Stitchmater ST350 geplaatt door. Voor 2014 worden inveteringen in digital print en ign voorzien. Daarnaat i er het Protocol van amenwerking tuen en het partnerhip VDAB Syntra Wet CVO VTI Brugge. Het Beroepenhui ontvangt jaarlijk meer dan kinderen en leerlingen, ruim 650 leerkrachten uit de baichool en eerte graad en bijna 500 ouder om hen kenni te laten maken met beroepen. Sind 2008 heeft er een interactieve printmedia ontdekhoek en workhop. Cepegra i het Sectorfond voor de Frane Gemeenchap. Zij bechikt over opleidingcentra in Goelie en Bruel. Sinape Print Simulator i de leverancier van drukperimulatoren. bechikt over 11 imulatoren voor vellenoffet die ter bechikking taan in printmedia cholen en opleidingcentra in Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Turnhout, Mariakerke, Ootakker, Mechelen, St-Denij-Wetrem, Teenderlo en Haelt. Stedelijk Lyceum Cadix. werkt al jaren amen met onderwij. In 2013 werd tuen, Stad Antwerpen en het Stedelijk Lyceum Cadix een amenwerkingovereenkomt geloten rond engagementen en inveteringen in apparatuur. Printmedia Opleidingcentrum 25

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie