MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

2 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Een kabelgoot van aardappelzetmeel, diervriendelijk geproduceerd vlees, een koerier die rijdt op aardgas. Steeds meer consumenten en organisaties vragen naar maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Slimme ondernemers spelen tijdig in op deze ontwikkeling. De gemeente Tilburg komt hen tegemoet, onder meer met een MVO-subsidie. Wie denkt dat MVO alleen is weggelegd voor grote bedrijven heeft het mis, zegt wethouder Joost Möller van de gemeente Tilburg (Ondernemerszaken). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor alle ondernemers. Soms brengt het eerst investeringen met zich mee. Maar aangetoond is dat duurzaam ondernemen op termijn loont. Ook voor kleinere bedrijven. Energiebesparing of het terugdringen van ziekteverzuim bijvoorbeeld, leveren altijd winst op. HONDERD PROCENT DUURZAAM De gemeente Tilburg koopt vanaf 2010 honderd procent duurzaam in. Dat betekent dat elk bedrijf dat direct of indirect aan de gemeente levert, maatschappelijk verantwoord moet ondernemen. MVO is een breed begrip, waaraan elke ondernemer zijn eigen invulling kan geven. In de visie van de gemeente betekent het dat een bedrijf in elk geval streeft naar duurzaamheid op de volgende gebieden: personeel en integriteit maatschappelijk betrokken ondernemen milieu, energie en klimaat inkoop en keten transparantie en communicatie marketing en verkoop MVO is: bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen ook rekening houden met het brandstofverbruik, bij het invullen van vacatures ook denken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij nieuwbouw rekening houden met de omgeving. STIMULERINGSREGELING Met een stimuleringsregeling wil de gemeente de marktpositie van het Tilburgse bedrijfsleven versterken. Er is geld beschikbaar om ondernemers met elkaar en met andere partijen in contact te brengen, te onderzoeken waar behoefte aan is en concrete projecten te ondersteunen. Hoe het geld precies wordt besteed, bepalen de ondernemers voor een deel zelf. MVO kun je niet van bovenaf opleggen, realiseert Möller zich. De wetgeving stelt de kaders. De markt zelf levert creativiteit en innovatieve ideeën. Tot en met 2012 is een ton per jaar beschikbaar voor concrete initiatieven van bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De criteria waaraan projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn te vinden op de website van de gemeente. VERANTWOORDELIJKHEID Een ondernemer die in 2009 een MVO-subsidie kreeg, is Marti de Brouwer. Als manager van Lips Textielservice in Tilburg helpt hij in zijn wasserij aan de Havendijk kansarmen aan het werk. Als je een Tilburgs bedrijf bent, heb je een verantwoordelijkheid voor de stad, vindt hij. Het is niet de enige reden waarom hij zich richt op langdurig werklozen. Op deze manier heeft hij altijd genoeg personeel, ook als de arbeidsmarkt krap is. Want: Het zijn de best gemotiveerde werknemers die er zijn. GROEN EN DUURZAAM Een ander project dat werd ondersteund met een MVO-subsidie was afkomstig van PresEarth, een samenwerkingsverband van vier groenbedrijven. Zij stelden het boekje Duurzaam Innoveren samen. Hierin staan een tiental ideeën voor duurzame innovatie binnen én buiten de groensector. Uitgangspunt is het principe cradle to cradle (afval is voedsel). De ideeën variëren van composteerbare bedrijfskleding tot beleggingsgroen : een tuin of groenvoorziening die zichzelf na verloop van tijd terugverdient. De subsidie maakt het mogelijk de ideeën nader uit te werken en mogelijk ook uit te voeren. Eén van de kartrekkers van het project was Bert van Helvoirt, directeur van Van Helvoirt Groenprojecten. Hij droeg de dagelijkse leiding van het familiebedrijf over om meer tijd te kunnen besteden aan zijn passie: duurzaam innoveren. Om ook op lange termijn succesvol te kunnen zijn, móet je wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is zijn overtuiging.

3 VANZELFSPREKEND MVO hoeft niet vernieuwend of grootschalig te zijn. Het moet vooral een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Bij CZL, dat in 2008 de allereerste MVO-prijs ontving, is dat al dertig jaar zo. CZL is gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van metalen, een bedrijfstak met een slecht imago. Directeur Tini van Laarhoven is daarom voortdurend op zoek naar processen en grondstoffen die minder belastend zijn voor mens en milieu. Ik voel me er prettig bij en uiteindelijk rendeert het nog ook. INVESTEREN IN DE TOEKOMST Niet elke duurzame maatregel levert direct geld op. Sommige investeringen verdienen zichzelf pas na verloop van tijd terug, en soms is de winst helemaal niet in geld uit te drukken. Etiënne Luijten van I&L Koeriers & Transport kocht een dure aardgasauto. Economisch voordelig is hij niet. De actieradius is laag en er zijn maar weinig tankstations. Toch overweegt hij de aanschaf van een tweede exemplaar: Het is een investering in de toekomst en een manier om ons te onderscheiden in de markt. Het geeft ook gewoon een goed gevoel om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Je hóeft niet op deze manier te werken, maar ik voel me er wel het prettigst bij, zegt Marco Aerts, directeur van Saint-Gobaine Cultilène. Het Tilburgse bedrijf produceert steenwol bodemvervangers en verhief MVO tot integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. INGESLAGEN WEG Ook in een periode van economische neergang is het belangrijk de ingeslagen weg te blijven volgen, zegt Möller: MVO draagt bij aan een stijging van de winst. Daarnaast zorgt het voor positieve publiciteit. Het is zaak dat ondernemers verder durven kijken en zich niet laten leiden door conjunctuurbewegingen. Tilburg is sinds 2004 de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat betekent meer dan het schenken van Max Havelaar koffie, zegt Möller. Zo moeten uitzendbureaus waarmee wij werken, ook uitzendkrachten met een bijstandsuitkering bemiddelen. En de schoonmaakactiviteiten bij de gemeente worden uitgevoerd door medewerkers van leerwerkbedrijf de Diamant-groep. Ook al staat Tilburg vooraan als het om duurzaamheid gaat, toch mag de gemeente niet achterover leunen, benadrukt de wethouder: Je moet jezelf altijd willen verbeteren.

4 DE 3 P S: PEOPLE, PLANET, PROFIT People, planet, profit. Bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, zijn deze drie aspecten in balans. De onderneming streeft naar een gezond bedrijfsrendement (profit), een beter milieu (planet) en meer welzijn voor de medewerkers en de maatschappij (people). Cradle to Cradle Cradle to cradle wordt in het Nederlands vertaald als: Afval is voedsel. Het is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, waarbij restproducten beschouwd worden als grondstoffen. Uitgangspunt is dat de huidige generatie in haar behoeften voorziet, zonder de volgende generatie te belasten.

5 TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE Als ondernemer leef je niet op een eiland. Er zijn anderen aan wie je verantwoording moet afleggen: klanten, maar ook buurtbewoners, leveranciers en medewerkers. Vanuit die gedachte gaan maatschappelijk verantwoorde bedrijven de dialoog aan, over wat goed en fout gaat. Vaak kom je samen tot oplossingen, die je alleen niet had bedacht. SAINT-GOBAIN CULTILÈNE productie van steenwol bodemvervangers voor de internationale groente- en bloementeelt De gevel van Saint-Gobain Cultilène is een oase van groen tussen de doorgaans kleurloze bebouwing op bedrijventerrein Vossenberg. Als een variant op de klimop, is de muur bedekt met planten. De wortels hechten in de steenwolblokken die bij het bedrijf worden gemaakt. Wallflore, zoals de groene muur heet, is een product van een reeks innovatiesessies voor medewerkers. Cultilène wilde het personeel betrekken bij vernieuwingen en productdiversificatie. Daarbij werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor duurzaamheid. MVO is ook regelmatig onderwerp van gesprekken met klanten. Zo kwam bijvoorbeeld een manier tot stand om houders voor steenwolpluggen milieuvriendelijk te reinigen. Aldus zijn directeur Marco Aerts en zijn medewerkers voortdurend bezig met MVO. Aerts: Je hóeft niet op deze manier te werken, maar persoonlijk voel ik me er wel het prettigst bij.

6 INTERPOLIS verzekeringen Veel banken en verzekeraars richtten zich de afgelopen jaren vooral op de belangen van (groot)aandeelhouders, met alle gevolgen van dien. Interpolis is van oudsher gewend ook rekening te houden met andere belanghebbenden. De verzekeringsmaatschappij is ooit opgericht door boeren en tuinders, die beseften dat ze alleen sámen bepaalde risico s konden dragen. Dat coöperatieve gedachtegoed is altijd gebleven, zegt Ronald Overbeek Bloem, manager communicatie en merkmanagement. Het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van Tilburgs grootste werkgever komt onder meer tot uiting in het contact met de klant. Daarin staat helderheid voorop. We streven naar een duurzame relatie met de klant, zegt Overbeek Bloem. Tien jaar geleden, toen de verzekeraar nieuwbouw pleegde aan de Spoorlaan, was transparantie ook al het devies in de dialoog met buurtbewoners. Het bedrijf belegde destijds diverse informatieavonden. Overbeek Bloem: De Interpolistuin is daar mede het resultaat van. TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE DELICIA producent hagelslag en andere chocoladespecialiteiten Maar liefst 40 inzendingen leverde een prijsvraag over afvalreductie op, die Delicia uitschreef onder het personeel. Eén van ideeën was om naast papier en big bags, ook plastic folie apart in te zamelen. Het viel productiemedewerkers op dat het verpakkingsmateriaal in grote hoeveelheden bij het restafval belandde. Tegenwoordig staan er overal in het bedrijf knapzakhouders, met grote zakken eraan waarin de folie verdwijnt. We bieden het aan voor hergebruik en besparen tegelijkertijd op de kosten voor afvalverwerking, zegt Annemieke van Eijk, manager Kwaliteit, Arbo en Milieu. De prijsvraag is een van de vele manieren waarop het bedrijf de 120 medewerkers betrekt bij zijn streven naar duurzaamheid. Delicia is ervan doordrongen dat het opstellen van mooie milieujaarplannen niet voldoende is. Die worden pas werkelijkheid als iedereen meedoet. Van Eijk: Of je nu manager bent of productiemedewerker: ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

7 PERSONEEL EN INTEGRITEIT Een open bedrijfsvoering, een inspirerende werkomgeving en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Wie goed is voor z n personeel, plukt daar ook zelf de vruchten van. Een tevreden werknemer presteert immers beter. PONDRES partner in direct marketing communicatie Medewerkers die zich in hun vrije tijd inzetten voor een goed doel, kunnen voor financiële ondersteuning een beroep doen op hun werkgever. En tijdens kwartaalborrels of kerstvieringen van het Tilburgse bedrijf is een doventolk aanwezig. Het zijn zulke kleine dingen die het Pondres-gevoel geven, zegt manager P&O Brigitte Musters. Mensen werken hier graag, hoewel onze arbeidsvoorwaarden eigenlijk maar heel gewoon zijn. Ons verzuimbeleid is zelfs streng. Daar staat tegenover dat we er alles aan doen om onze mensen gezond en blij aan het werk te houden. Elke twee weken schuift de directie aan de ontbijttafel met een aantal medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Alle denkbare onderwerpen passeren dan de revue. Ook de vraag hoe het eigenlijk gaat met Pondres, nu de economische crisis heeft toegeslagen: Medewerkers hebben recht om dat te weten. In verband met de recessie werd het gebruikelijke uitgangspunt voor de gratificatie vorig jaar losgelaten. In plaats daarvan kreeg iedereen, hoog of laag binnen de organisatie, hetzelfde financiële extraatje. Een gepaste vorm van inkomensnivellering in deze tijd, vindt Musters.

8 HOPPENBROUWERS ELEKTROTECHNIEK De muur achter het bureau van directeur Henny de Haas hangt vol sheets. Op één ervan staan de vijf strategische doelen van Hoppenbrouwers Elektrotechniek. Bovenaan staat: medewerkertevredenheid. De medewerkers vormen mijn belangrijkste kapitaal, realiseert De Haas zich. Onder het motto behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, geeft hij hen veel eigen verantwoordelijkheid. Niemand wil saai werk. En als je zelfstandig mag werken is het snel half vijf. Het bedrijf aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout beschikt ook over een eigen praktijkschool. Vmbo-schoolverlaters kunnen bij Hoppenbrouwers direct aan de slag, en tegelijkertijd een opleiding volgen in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Behalve een bijdrage aan de samenleving, is het ook een efficiënte manier om aan personeel te komen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. GEOFOX-LEXMOND milieuadviesbureau PERSONEEL EN INTEGRITEIT Een bedrijf leiden waar medewerkers graag werken, en waar klanten graag klant zijn. Dat is de missie van Boudewijn ter Haar, vestigingsmanager van Geofox-Lexmond in Tilburg. Zelf spreekt hij overigens liever van mensen dan van medewerkers, waarmee hij wil aangeven dat je bij Geofox-Lexmond veel méér bent dan je functieprofiel. Wij geven ruimte aan persoonlijke ontwikkeling, en dat is géén loze kreet. In de praktijk betekent dat: optimale begeleiding, ruime mogelijkheden om opleidingen te volgen of - voor wie dat ambieert - zélf les te geven, en maximale betrokkenheid bij de organisatie. Veel aandacht gaat uit naar de sfeer op de werkvloer. Mensen moeten opbouwende kritiek kunnen geven én ontvangen, en het durven zeggen als hen iets dwars zit. Het personeel is mijn belangrijkste kapitaalfactor. Mijn materiaal kan ik morgen vervangen, maar de mensen niet, legt Ter Haar uit. Zij vormen dus eigenlijk het bedrijf. En als zij tevreden zijn, zijn de klanten dat ook. Want wie tevreden is doet z n werk met passie.

9 MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT Energiebesparing, dubbelzijdig kopiëren en zuinige bedrijfswagens: maatregelen die vriendelijk zijn voor het milieu, zijn dat vaak ook voor de portemonnee. Soms direct, soms indirect, door subsidies op milieuvriendelijke maatregelen. Een ondernemer die milieuschade beperkt en compenseert, maakt pure winst! VAN HELVOIRT GROENPROJECTEN hoveniersbedrijf Composteerbare bedrijfskleding, lokaal inkopen van grondstoffen en advisering over duurzaam innoveren. Drie verschillende voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen die bij Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel-Enschot al (bijna) in de praktijk worden gebracht. In het boekje Duurzaam Innoveren, een initiatief van directeur Bert van Helvoirt, zijn er nog veel meer te vinden. Om meer tijd te kunnen besteden aan het bedenken van duurzame oplossingen, droeg hij de dagelijkse leiding van zijn bedrijf enkele jaren geleden over aan iemand anders. Zelf ging hij sturing geven aan een denktank die praktische toepassingen bedacht voor het cradle to cradle principe, vrij vertaald als afval is voedsel. Om duurzaam succesvol te kunnen zijn móet je wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is zijn overtuiging. Je moet als ondernemer iets bijdragen aan de maatschappij, zonder het economisch voordeel uit het oog te verliezen. Iets dat geen voordeel oplevert, kan in mijn ogen niet duurzaam zijn.

10 KLOSTERMANN NEDERLAND BV elektrotechniek Méér doen dan een kabel leggen van A naar B. Dat wilde Wim van Dijk, directeur van Klostermann Nederland BV in Tilburg. Van Dijk stoort zich al jaren aan de materiaalverspilling in de bouwsector. Tien procent van de bouwmaterialen verdwijnt ongebruikt in de container, vaak als gevolg van een gebrekkige afstemming tussen deelnemers aan een bouwproject. In een klassieke bouwkolom, waarin de hiërarchie naar beneden loopt van aannemer tot installateur, staan de marges onderin de kolom onder druk. Hoofdaannemers bepalen de strategie en inhoud van een project. Onderaannemers krijgen nauwelijks de kans het proces te beïnvloeden, of te innoveren. Van Dijk nam het initiatief tot Bouwteam+ : een experiment waarin de opdrachtgever (een Tilburgse woningbouwvereniging), de architect, de aannemer en de installateur náást elkaar opereren in plaats van boven elkaar. Samen richten ze het bouwproces zo duurzaam mogelijk in, met oog voor milieuvriendelijke oplossingen en innovaties. Door de transparante manier van samenwerken staan marges niet onder druk en kan gesproken worden over een verantwoorde winst. MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT I&L KOERIERS & TRANSPORT De eerste Volkswagen op aardgas in de regio Tilburg is eigendom van I&L Koeriers. Economisch voordelig is het niet, geeft directeur Etiënne Luijten toe. Het is een dure auto met een lage actieradius. Na 250 kilometer is het gas op, en er zijn maar heel weinig tank-stations in Nederland. Toch overweegt hij op korte termijn een tweede exemplaar aan te schaffen. Het is een investering in de toekomst en een manier om ons te onderscheiden in de markt. Klanten vinden het steeds belangrijker dat we milieuvriendelijk werken. Daarnaast is het in sommige steden pure noodzaak, omdat we met vervuilende wagens de binnenstad niet meer in komen. Steeds meer gemeenten kennen, net als Tilburg, een milieuzone. De gewone auto s van I&L zijn uitgerust met roetfilters en schone Euro 5 motoren. Uiteindelijk betalen de investeringen zich op vele manieren terug, zegt Luijten. In een goed gevoel, een schonere wereld voor onze kinderen en het voortbestaan van het bedrijf.

11 MARKETING EN VERKOOP Steeds meer consumenten vragen naar duurzame producten, en overheden gaan vanaf 2015 zelfs volledig duurzaam inkopen. Verschillende ondernemers weten succesvol in te spelen op deze vraag. Hun inspanningen om duurzame producten of diensten te vermarkten, worden beloond. BIEF SELECT vleesveehouderij Henk Broeders is eigenaar van één van de weinige vleesveehouderijen die Nederland nog telt. Bijzonder aan zijn bedrijf is dat het nagenoeg zelfvoorzienend is. Het voer voor de dieren verbouwt Broeders dicht bij huis, op de landerijen rondom de trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. De mest van de runderen rijdt hij uit over de akkers. De klanten van Broeders gaan niet voor de laagste prijs, maar hechten aan voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu. En dat kan hij bieden. Broeders weet precies wat zijn runderen eten, de dieren zijn in groepen gehuisvest en hij werkt volgens het milieuvriendelijke potstalsysteem, dat ook in de biologische veehouderij wordt toegepast. Onder de naam Bief Select verkoopt Broeders het vlees aan slagerijen en kleine supermarktketens. Hij heeft zelf zijn afzetmarkt gecreëerd. Door steeds maar weer te vertellen over zijn werkwijze, won hij het vertrouwen van de consument. Als een standwerker heb ik mijn vlees aan de man gebracht.

12 GROEI IN WERK duurzaam personeels- en organisatieadvies Groei in Werk heeft een klant die beoordeelt of koffie al dan niet het predikaat duurzaam verdient. Toen deze klant nieuwe mensen zocht voor de certificering van cacao en soja, schakelde hij Groei in Werk in. Een logische keuze, zegt mede-eigenaar Paul Vissers: Wij vinden de mensen die gedreven genoeg zijn voor zo n baan. Vissers en zijn compagnon Chris Mulder zoeken hun opdrachtgevers nadrukkelijk in de duurzame hoek. Zo bouwden ze een klantenkring op van maatschappelijk verantwoorde werkgevers. De samenwerking met een opdrachtgever verloopt prettiger als je dezelfde waarden deelt, vindt Vissers. Groei in Werk hecht aan duurzaam klantcontact, werken met plezier, respect en zorg voor de mens. Ook werknemers kunnen bij het Tilburgse adviesbureau terecht, voor een outplacementtraject bijvoorbeeld. Zij kiezen ook voor Groei in Werk omdat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. En als het bureau dan binnen de eigen klantenkring een nieuwe baan voor hen vindt, voelen ze zich al gauw op hun plek. MARKETING EN VERKOOP BVA PROJECTEN MVO-advies Alex van Zundert werkte jarenlang voor Oxfam Novib. Die ervaring gebruikt hij tegenwoordig om organisaties te adviseren, die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Een voorbeeld: onder het motto think global, act local hielp hij Brabant Water bij het opzetten van een ontwikkelingsproject. Hij adviseerde méér te doen dan geld geven. Afgeschreven watermeters gingen naar Afrika, waar een grote behoefte is aan dergelijke apparatuur. Medewerkers van Brabant Water installeerden ze ter plekke, in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Veel klanten kent hij nog uit zijn tijd bij Oxfam Novib. Door zijn kennis over ontwikkelingslanden, brengt hij hen op ideeën waar ze zelf nooit aan hadden gedacht. Zo schept mijn aanbod weer nieuwe vraag. De behoefte aan advies over duurzaamheid blijkt groot. Steeds meer bedrijven en instellingen willen iets doen op dit gebied. Van Zundert schetst de mogelijkheden en legt de contacten. Ik ben eigenlijk een soort makelaar. Voor meer informatie /

13 INKOOP EN KETEN Duurzaam inkopen is meer dan Max Havelaar koffie schenken. Het vergt een kritische houding ten opzichte van leveranciers van producten en diensten. Zo ontstaan ketens van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Door vanaf 2015 alleen nog maar duurzaam in te kopen, wil de overheid de motor zijn achter deze ontwikkeling. PRINS HEERLIJK lunchcafé en restaurant Bij Prins Heerlijk doen leerling-medewerkers met een verstandelijke beperking of leerproblemen ervaring op in de horeca. Toch werkt het leerwerkbedrijf onder dezelfde voorwaarden als concurrenten. Kwaliteit is volgens directeur Ella Buijze het sleutelwoord. Dat is ook het criterium waarop Prins Heerlijk leveranciers beoordeelt. Het restaurant koopt verse, veelal biologische producten in. Leveranciers dragen daarnaast bij aan de opleiding van leerling-medewerkers. Zo heeft het bedrijf waar Prins Heerlijk zijn appels vandaan haalt, hen verteld over de teelt van de vruchten. Het personeel was zo enthousiast, dat de appeltaart daarna beduidend beter verkocht. Het meisje dat vandaag in de bediening werkt, is het levende voorbeeld van wat Prins Heerlijk kan bereiken. Als ze een bestelling opneemt, onderbreekt Ella Buijze het gesprek. Het blijkt haar eerste keer te zijn. Leermeester Abgar van Rijswijk: Toen ze hier pas kwam, was ze zo verlegen dat het leek alsof ze niet kon praten!

14 VERDIVAS drukkerij Regelmatig haalt een tuinman het onkruid weg rond het gebouw van Verdivas aan de Kobaltstraat. Dat heb ik van mijn vader overgenomen, zegt algemeen directeur Jos Frijters. Het familiebedrijf, gevestigd in een woonwijk, wil een goede buurman zijn. Rekening houden met je omgeving, zonder je winstoogmerk uit het oog te verliezen. Dat is voor Frijters de kern van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zijn bedrijf was begin jaren negentig een van de eerste drukkerijen in Nederland met een milieucertificaat. Sinds vorig jaar is de ondermening ook FSC-gecertificeerd. Het drukwerk is vervaardigd van papier dat ecologisch verantwoord wordt geproduceerd. Tegelijkertijd probeert Verdivas het gebruik van papier zo veel mogelijk te beperken. In het hele proces van concept tot drukwerk, werden nogal eens proeven uitgeprint en per post verstuurd. Bestanden blijven nu zo lang mogelijk digitaal: dat bespaart papier en kilometers. We drukken pas af als het helemaal goed is, zegt Frijters. INKOOP EN KETEN ECOSERVER producent energiezuinige server Ondernemer Ad van der Put ontwikkelde de ECO-server: een energiebesparende computer. Artikelen in de vakpers over stroomvretende systemen brachten hem op het idee. De ECO-server bleek een gat in de markt: ondernemers voelen wel voor zo n computer die de elektriciteitsrekening omlaag brengt en tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu. De ECO-server won in 2008 de Innovation Award van de Digikring Groot Amsterdam. De jury prees het product om de CO2-reductie die het oplevert. Afhankelijk van het type, verbruikt het apparaat tot zeventig procent minder stroom. De verwachting is dat de ECO-server ook concurrenten zal aanzetten tot de ontwikkeling van energiebesparende systemen. Het succes van zijn product zette Van der Put aan het denken over zijn eigen energieverbruik. Hij besloot zijn auto, die 1 op 7 reed, in te ruilen voor een hybride personenwagen. Waarom zo veel brandstof verbruiken als het ook met minder kan?

15 MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN Een arbeidsgehandicapte of langdurig werkloze in dienst nemen. Het vrijwillig opknappen van een kinderboerderij in de buurt. Het zijn voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Maar ook door hun producten of diensten kunnen ondernemers bijdragen aan een betere samenleving. LIPS TEXTIELSERVICE wasserij en linnenverhuur Kansen creëren voor minder kansrijke Tilburgers. Zo vat Marti de Brouwer, directeur van Lips Textielservice, zijn personeelsbeleid bondig samen. Heel wat allochtone vrouwen, maar ook rasechte Tilburgers, vonden in de wasserij aan de Tilburgse Havendijk hun eerste baan. Sommigen van hen kwamen daarvóór nauwelijks de deur uit. Anderen circuleerden jarenlang in de bestanden van het CWI. De meeste werkgevers durven hem niet na te doen, maar De Brouwer heeft een heel eigen visie op deze moeilijk bemiddelbaren : Het zijn de best gemotiveerde werknemers die er zijn. Hij investeert veel in zijn mensen, maar krijgt ook veel terug. Als de arbeidsmarkt krap is, heeft hij nog voldoende personeel. Maar dat is niet zijn enige drijfveer. Als je een Tilburgs bedrijf bent, heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor de stad.

16 IT FITS producent en leverancier van kleding en producten voor de zorg In zijn vorige beroep als verpleegkundige kwam Joost Gulikers schrijnende situaties tegen. Zoals mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, die een groot deel van de dag met onrustbanden gefixeerd op bed doorbrachten. Als directeur van It Fits, marktleider in Nederland op het gebied van vrijheidsbeperkende hulpmiddelen, verkoopt hij de zogenoemde onrustbanden alleen als het écht niet anders kan. Iemand die wild om zich heen slaat en daarmee zichzelf of anderen pijn doet, kun je polsbanden omdoen. Maar vaak zijn er humanere alternatieven mogelijk, speciale kledingstukken bijvoorbeeld. Áls vrijheidsbeperkende middelen nodig zijn, moeten die zo min mogelijk negatieve prikkels geven, is zijn motto. It Fits levert ook kleding voor rolstoelgebruikers. Jassen zonder achterkant, met ritsen aan de zijkant of een aangepaste mouw: het wordt allemaal op maat gemaakt in het naaiatelier op bedrijventerrein T58. Doel is altijd om het leven van de cliënt zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken, en dat geeft veel voldoening. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN SOCIAL SOFA S meubelproducent, in samenwerking met reïntegratiebedrijf Cardan Met een ingespannen gezicht plakt een vrouw stukjes glasmozaïek binnen de lijntjes van het patroon op een betonnen bank. We zijn in de werkplaats van Cardan aan de Goirkekanaaldijk. Hier worden de Social Sofa s gemaakt, in de Tilburgse volksmond beter bekend als benkskes. Bedenkster Karin Bruers wilde er tweehonderd maken, als geste aan de stad. Inmiddels stromen bestellingen binnen uit alle hoeken van het land. De benkskes vormen een ambachtelijk en arbeidsintensief product. In een eenvoudig ontwerp zit zo n honderd uur werk. Is de tekening wat ingewikkelder, dan zijn dat er al gauw tweehonderd. Om de sofa s betaalbaar te houden had Bruers relatief goedkope arbeidskrachten nodig. Die vond ze bij reïntegratiebedrijf Cardan. Voor directeur Joost Eijkens kwam de klus als geroepen. Benkses beplakken is een leuke manier om weer in het arbeidsproces te komen, en het is een positief product. Goed voor ons imago als reïntegratiebedrijf. De meeste medewerkers van Cardan vinden na drie maanden een reguliere baan. Sommigen blijven letterlijk plakken, en ontwikkelen zich tot heuse mozaïekkunstenaars.

17 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een breed begrip. Het gaat over energiebesparing en afvalreductie, maar ook over personeelsbeleid en duurzaam inkopen. Het betekent verantwoording afleggen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Maar bovenal is het een kwestie van lange termijn denken, wat vaak nog winstgevend blijkt te zijn ook. CONNEX KABELCAMOUFLAGE milieuvriendelijke kabeldraagsystemen, contactdozen en draadloze systemen Een kabelgoot van biologisch afbreekbaar bioplastic. Met deze zogeheten ChipChain de naam verwijst naar de grondstof aardappelzetmeel - verovert Connex sinds begin 2009 de markt. De manier waarop het product tot stand kwam, is typerend voor de werkwijze van het bedrijf. Wij zijn een aanstichter van duurzaamheid, zegt mede-eigenaar Dirk van der Ven. Connex leverde de goot al negen jaar, maar dan van kunststof. Toen het bedrijf zijn co-maker aansprak op duurzaamheid, bleek dat hij al andere producten van zetmeelkorrels maakte. De overstap naar bioplastic bleek eenvoudig. Van der Ven en Connex-oprichter Bas Luiting zijn echte netwerkers. Zo participeert Connex in het ISCE in Eindhoven, een centrum voor duurzaamheid. Ook hebben ze contact met Anne- Marie Rakhorst, bekend pleitbezorgster van het principe cradle to cradle (afval is voedsel). Zij inspireerde hen tot een no nonsense aanpak van MVO, die hen als doeners op het lijf geschreven is.

18 CZL TILBURG oppervlaktebehandeling Toen de gemeente Tilburg in 2008 voor het eerst een prijs uitreikte voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, was die voor CZL Tilburg. Het bedrijf is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen. Een bedrijfstak met een slecht imago. Voor directeur Tini van Laarhoven is dit juist een uitdaging: We zijn altijd op zoek naar processen en grondstoffen die minder belastend zijn voor mens en milieu. Het bedrijf is zuinig met energie, heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie en hergebruikt chemicaliën waar mogelijk. Dat is niet alleen beter voor het milieu, de kosten zijn ook gedaald. En CZL Tilburg is goed voor zijn personeel. De mensen werken in zuivere lucht en worden geschoold in milieubewust en veilig werken. Mede hierdoor is er weinig verloop en is het ziekteverzuim laag. Van Laarhoven: Dertig jaar terug deden we al aan MVO, al heette het toen nog niet zo. Ik voel me er prettig bij en uiteindelijk rendeert het nog ook! MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN SAMAS duurzaam transformeren en inrichten van kantoorpanden In 2010 wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap objectief meetbaar met de ISO MVO-richtlijn. Samas werkt al met de norm. Of het nu gaat om materiaalgebruik, personeelsbeleid of afvalstromen: elk detail wordt beoordeeld op duurzaamheid. Samas levert producten en diensten aan organisaties die op duurzame wijze een kantoor willen transformeren en inrichten. Hoe het resultaat eruit kan zien, is te bewonderen in het hoofdkantoor, belevingscentrum The Village Office in Houten. In de Tilburgse vestiging aan de Zevenheuvelenweg werken 170 mensen aan het vervaardigen van design kantoormeubelen. ISO implementeren is vooral een kwestie van de dialoog aangaan met je stakeholders, zegt marketingcommunicatie manager Valérie Gonçalves. Samen met medewerkers, toeleveranciers en klanten bekijkt Samas hoe het nóg duurzamer kan. Zo gebruikt het bedrijf ouderwetse dekens om tafelbladen in te transporteren. Eenvoudig, en vanuit het oogpunt van afvalbesparing bijzonder effectief!

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) Tilburg MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) Bert van Helvoirt, directeur Van Helvoirt Groenprojecten BV: Duurzaamheid is voorwaarde voor blijvend succes Om blijvend succesvol te zijn, móet je

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing?

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? (gebaseerd op lessen van 50 minuten) Les 1 en 2: Bekijken van de DVD Afval is Voedsel (Vpro Tegenlicht 6 oktober 2006) Maken van de verwerkingsopdrachten. De DVD

Nadere informatie

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Interview We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Door: Marlou Dahmen Een geboren ondernemer, een gedreven persoon en een gevoelsmens. Haar enthousiasme en passie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV 2 juni 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding...

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Blijf innoveren. Duurzaam ondernemen. De Almere Principles: Blijf innoveren

DuurzaamAlmere.nl. Blijf innoveren. Duurzaam ondernemen. De Almere Principles: Blijf innoveren Blijf innoveren Om Almere vooruit te brengen, wil de gemeente Almere nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen. Zo

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

Eper Stoom- en Wasserij

Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij bv Voor een onvergetelijke eerste indruk! Tafels voorzien van prachtig linnen Handdoeken keurig gevouwen Beddengoed netjes geseald Wij leveren en wassen.

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u?

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Veel mensen willen graag een eigen bedrijf. Ze zijn het liefst eigen baas. Omdat ze weten wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. De vier ondernemers

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele

Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele opvallende conclusies. Zo hebben opdrachtgevers veel minder oog voor de factor mens dan schoonmaakbedrijven en schalen

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Een duurzame toekomst voor uw vastgoed

Een duurzame toekomst voor uw vastgoed Een duurzame toekomst voor uw vastgoed De toekomst van uw vastgoed U wilt de levensduur van uw vastgoed verlengen en tegelijkertijd zorgen voor meer wooncomfort voor uw huurders? Met Ecoveren realiseert

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld én in het eigen huis is voor uw opdrachtgevers van steeds grotere betekenis. Met duurzame producten

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voor vragen en opmerkingen:

Voor vragen en opmerkingen: Op 8 december heeft Wethouder Lara de Brito het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Door ondertekening van dit manifest geven we ondersteuning aan een landelijk gedragen initiatief

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Duurzaam Lage Weide Een bedrijventerrein vol kansen

Duurzaam Lage Weide Een bedrijventerrein vol kansen Utrechtse Energie! Duurzaam Lage Weide Een bedrijventerrein vol kansen Verbeter de werel Lage Weide op de kaart zetten als duurzaam bedrijventerrein dat wilt u toch ook? Een milieubewuste benadering van

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

People Product Packaging

People Product Packaging Duurzaamheid 2016 Voorwoord Als Nederlands leidende producent van bed- en badtextiel staat Beddinghouse op dit moment voor een uitdaging. De waarden die we hanteren voor onze producten kwaliteit, comfort

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009 Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009 Inleiding Duurzaamheidkompas Duurzaamheid dilemma s - In deze tijd van financiële-, klimaat-, voedsel- en systeemcrises is het bepalen van richting

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Voorwoord db audiovisueel ontwerpt en implementeert

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Werknemers stonden raar te kijken toen ik opeens zelf de koffie ging halen.

Werknemers stonden raar te kijken toen ik opeens zelf de koffie ging halen. Grafimediabedrijf 4 - sociale innovatie in de praktijk Het bedrijf stimuleert sinds 2009 de proactiviteit van zijn werknemers en geeft hen bijbehorende verantwoordelijkheden. Het samenspel van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN PLAN VAN AANPAK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Inleiding Op 8 december 2016 heeft Zoetermeer het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Zoetermeer heeft hiermee aangegeven

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele opvallende conclusies. Zo hebben opdrachtgevers veel minder

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Lokaal verantwoord ondernemen

Lokaal verantwoord ondernemen Lokaal verantwoord ondernemen Super Supermarkt Keurmerk Een verantwoorde keuze Duurzaam en onderscheidend: het Super Supermarkt Keurmerk People, Planet en Profit. Dat zijn de drie pijlers van maatschappelijk

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie mvoconsultants.nl BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie Waarom MVO? Dat is een vraag die wij altijd stellen voordat bedrijven een begin maken met hun beleid op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie