HR update Arbeidsrecht nu en straks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks"

Transcriptie

1 HR update Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda Ontvangst Presentatie wijzigingen flexwet Pauze en netwerken met small diner Presentatie wijzigingen ontslagrecht Vragen stellen Afronding 1

2 Sprekers Bart Clercx is werkzaam als Legal Counsel bij Adecco Group Nederland in Zaltbommel, sinds zomer Bart heeft notarieel recht gestudeerd in Utrecht en heeft eerst geruime tijd gewerkt als kandidaat-notaris. Karin Weise, Manager Legal, werkt sinds 2004 bij Adecco Group Nederland. Zij heeft gestudeerd in Leiden en daarna enkele jaren als advocaat gewerkt. Met als specialisme arbeidsrecht. Bij de overstap naar Adecco is zij begonnen als Legal Counsel en heeft daarna de rol van Manager Legal overgenomen. Het nieuwe arbeidsrecht Flexwetgeving nu en straks Ontslagrecht nu en straks De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014 Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten nu en straks 2

3 Flexwetgeving: ketenregeling, terugvalregeling, Ragetlie & scholing nu en straks Ingangsdatum 1 juli 2015; overgangsregeling van 12 maanden voor CAO s Ketenregeling 1 juli 2015 Wet 3-in-3 regel (max. 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in max. 3 jaar, óf 1 langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst) Straks 3-in-2 regel (max. 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in max. 2 jaar, óf 1 langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst) 3

4 Ketenregeling 1 juli 2015 Uitzonderingen in CAO Binnen een CAO kan de ketenregeling worden opgerekt tot maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar, mits deze oprekking noodzakelijk is gelet op de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering of als het een uitzendovereenkomst betreft. Niet van toepassing voor werknemers < 18 jaar en arbeidspatroon gemiddeld < 12uur per week ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN - FASESYSTEEM 1 juli 2015 ABU CAO voor Uitzendkrachten NU (maximaal 3,5 jaar: fase A + B) Fase A: 78 gewerkte weken Fase B: maximaal 8 contracten in maximaal 2 jaar Fase C: onbepaalde tijd ABU CAO voor Uitzendkrachten STRAKS (maximaal 5,5 jaar: fase A + B) Fase A: 78 gewerkte weken Fase B: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar Fase C: onbepaalde tijd 4

5 Terugvalregeling - Wet - 1 juli 2015 De telling van de ketenregeling begint opnieuw: bij onderbreking langer dan 3 maanden Straks bij onderbreking langer dan 6 maanden ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN TERUGVAL BINNEN FASESYSTEEM ABU CAO voor Uitzendkrachten NU Fase A: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase B: onderbreking >13 weken < 26 weken terugval begin fase B onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase C: onderbreking < 13 weken terug naar fase C onderbreking >13 weken < 26 weken terugval begin fase B onderbreking >26 weken terugval begin fase A 5

6 ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN TERUGVAL FASESYSTEEM 1 juli 2015 ABU CAO voor Uitzendkrachten STRAKS Fase A: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase B: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase C: onderbreking < 26 weken terug naar fase C onderbreking >26 weken terugval begin fase A Opvolgend werkgeverschap 1 juli 2015 Twee criteria voor opvolgend werkgeverschap: 1. wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden én 2. opvolgende werkgever heeft inzicht in hoedanigheid en geschiktheid werknemer Straks Één criterium voor opvolgend werkgeverschap: 1. wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden Opvolgend werkgeverschap geldt niet als de werknemer op eigen initiatief hetzelfde werk gaat doen bij een andere werkgever. 6

7 Ragetlieregel 1 juli 2015 Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd die een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opvolgt, eindigt niet van rechtswege, opzegging is nodig. (behalve indien eerdere arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is opgezegd na UWV of ontbinding door de rechter; in die gevallen geldt de Ragetlieregel niet) Opvolging binnen 3 maanden Straks Opvolging binnen 6 maanden (toevoeging: indien eerdere arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd eindigt wegens AOW-leeftijd, is de Ragetlieregel in aanvulling op de 2 andere uitzonderingen ook niet van toepassing) Scholingsplicht 1 juli 2015 Werkgevers hebben geen wettelijke verplichting om werknemers te scholen. Straks Werkgevers moeten zorgen voor scholing van werknemers als dat nodig is voor: 1. de uitoefening van de functie 2. de voortzetting van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is om de functie uit te oefenen. let op: bij ontslag gaat deze scholingsplicht een rol van betekenis spelen. 7

8 Flexwetgeving: overig nu en straks Ingangsdatum 1 januari 2015 Uitzendbeding 1 januari 2015 Gedurende 26 weken mag een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst worden opgenomen. Bij CAO kan deze periode van 26 weken (nog) onbeperkt worden verlengd. Straks De wettelijke mogelijkheid om in een uitzendovereenkomst het uitzendbeding op te nemen blijft 26 weken, waarbij de mogelijkheid om deze periode te verlengen bij CAO wordt gemaximeerd tot 78 weken. Overgangsregeling CAO s vanaf 1 januari

9 Aanzegplicht 1 januari 2015 Geen wettelijk verplicht gestelde aanzegplicht. Straks Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van >6 maanden; werkgever is verplicht om minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk mede te delen aan werknemer of arbeidsovereenkomst komt te eindigen of wordt verlengd (en onder welke voorwaarden er verlengd gaat worden). Geldt ook voor lopende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd van >6 maanden die eindigen op of ná 1 februari 2015! Aanzegplicht 1 januari 2015 Niet of te laat aangezegd: werkgever is schadeplichtig en betaalt een vergoeding ter grootte van één bruto maandsalaris (of naar rato indien te korte aanzegtermijn); vervalt 2 maanden na einddatum. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van >6 maanden blijft van rechtswege eindigen na einddatum, ongeacht of de aanzegplicht (tijdig) wordt nagekomen. Aanzegplicht geldt niet: Bij tussentijdsebeëindiging van de arbeidsovereenkomst of voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. 9

10 Proeftijd 1 januari 2015 max. 1 maand bij arbeidsovereenkomst < 2 jaar max. 2 maanden bij arbeidsovereenkomst > 2 jaar of onbepaalde tijd Straks geen proeftijd bij arbeidsovereenkomst < 6 mnd max. 1 maand bij arbeidsovereenkomst van > 6 mnd max. 2 maanden bij arbeidsovereenkomst > 2 jaar of onbepaalde tijd Overgangsregeling: Arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2015: het oude regime blijft van toepassing. Flexwetgeving nu en straks Non-concurrentiebeding 1 januari 2015 In iedere arbeidsovereenkomst (bepaalde/onbepaalde tijd) mag een nonconcurrentiebeding. Straks Alleen een non-concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de werkgever noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Overgangsregeling: Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aangegaan vóór 1 januari 2015: het oude regime blijft van toepassing. 10

11 Ontslagrecht nu en straks Ingangsdatum 1 juli 2015 Ontslagrecht nu en straks Ontslagrouting 1 juli 2015 Keuze ontslag via UWV of ontbinding door rechter. Straks Ontslagverzoeken (1) bedrijfseconomisch of (2) arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar moeten via het UWV. Overige ontslaggronden moeten via de rechter. Werkgever moet keuze maken of 2 procedures initiëren ingeval er meerdere ontslaggronden zijn (bijvoorbeeld én bedrijfseconomische redenen én disfunctioneren). 11

12 Ontslagrecht nu en straks Hoger beroep en cassatie 1 juli 2015 Na ontslagaanvraag of ontbindingsverzoek is geen hoger beroep (en geen cassatie) mogelijk. Werknemer heeft wel de mogelijkheid om na een ontslagprocedure UWV een zogeheten kennelijk onredelijk ontslagprocedure op te starten (bij de rechter). Straks De beslissing* van het UWV kan ter herbeoordeling aan de kantonrechter worden voorgelegd. Vervolgens kan tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof (en daarna kan ook nog cassatie volgen bij de Hoge Raad). (4 instanties) * Tegen een beslissing van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure, kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof (en daarna kan ook nog cassatie volgen bij de Hoge Raad). (3 instanties) Ontslagrecht nu en straks Ontslagrouting & Hoger beroep en cassatie - schematisch 12

13 Ontslagrecht nu en straks Opzegtermijn 1 juli 2015 Bij ontslagtoestemming van UWV mag werkgever 1 maand in mindering brengen op de geldende opzegtermijn (met 1 maand opzegtermijn als ondergrens). Straks De wettelijk bepaalde opzegtermijnen blijven hetzelfde, alleen mag de proceduretijd bij het UWV worden verrekend met de geldende opzegtermijn (waarbij als ondergrens altijd een opzegtermijn van 1 maand moet overblijven). UWV geeft aan wat de proceduretijd is geweest. Ontslagrecht nu en straks Vaststellingsovereenkomst 1 juli 2015 Afspraken worden vastgelegd indien partijen (werkgever en werknemer) het eens zijn over de voorwaarden omtrent beëindiging arbeidsovereenkomst. (zgn. ontslag met wederzijds goedvinden ) Straks Afspraken worden vastgelegd indien partijen het eens zijn over de voorwaarden omtrent beëindiging arbeidsovereenkomst blijft, maar werknemer krijgt altijd een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Als de wettelijke bedenktijd niet wordt vastgelegd in de schriftelijke vaststellingsovereenkomst of daarna, dan krijgt werknemer een wettelijke bedenktijd van 3 weken. Werknemer kan slechts éénmaal in een periode van 6 maanden gebruik maken van de wettelijke bedenktijd. 13

14 Ontslagrecht nu en straks AOW-gerechtigde leeftijd 1 juli 2015 Bij AOW-gerechtigde leeftijd eindigt arbeidsovereenkomst niet van rechtswege indien dit niet is afgesproken in overeenkomst of CAO. Ontslagtoestemming UWV of ontbinding door rechter is nodig indien werknemer diens arbeidsovereenkomst niet wenst te beëindigen. Straks Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of latere datum) krijgt de werkgever vanzelf een opzeggrond om de arbeidsovereenkomst (met inachtneming opzegtermijn) op te zeggen (dus geen ontslagtoestemming UWV of ontbinding door rechter meer nodig). Geldt alleen als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding Bij ontbindingsverzoek bepaalt de rechter de door de werkgever aan de werknemer te betalen vergoeding. Maatstaf: zgn. kantonrechtersformule De dienstjaren worden nu als volgt gewaardeerd: -dienstjaren bij leeftijd < 35 jaar: 0,5 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 35 < 45 jaar: 1,0 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 45 < 55 jaar: 1,5 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 55 jaar: 2,0 maandsalaris per dienstjaar 14

15 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Straks Transitievergoeding: -na 2 jaar of langer in dienst en ongeacht beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd dan wel onbepaalde tijd -tot 10 dienstjaren = 1/3 maandsalaris per dienstjaar -vanaf 10 dienstjaren = 1/2 maandsalaris per dienstjaar maximaal bruto (of 1 bruto jaarsalaris als dat hoger is dan ) Geldt niet: voor werknemers tot 18 jaar en de gemiddelde arbeidsduur < dan 12 uur per week als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd als de werknemer zelf de beëindiging initieert of een verlengingsaanbod afslaat wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Opvolgend werkgeverschap: Als een opvolgende werkgever op enig moment een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer, dan mag daarop een eerder aan de werknemer door een voorgaande werkgever betaalde transitievergoeding in mindering worden gebracht. ABU CAO voor Uitzendkrachten Overgang van een uitzendkracht naar een opdrachtgever of ander uitzendbureau wordt gezien als beëindiging op initiatief van de werknemer geen transitievergoeding door het uitzendbureau verschuldigd 15

16 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Kosten in het kader van de employability van werknemer en/of in verband met van werk naar werk (bijvoorbeeld outplacementtraject of scholing) mogen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Bij CAO kan worden afgeweken van de wettelijke transitievergoeding, mits CAO voorziet in een gelijkwaardige voorziening gericht op het voorkomen van werkloosheid of bekorten van werkloosheidsperiode. Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding overgangsregeling juli 2015 Werknemer 50 jaar of ouder 10 jaar of langer in dienst tot 1 januari 2020 Transitievergoeding bedraagt vanaf het bereiken van de 50-jarige leeftijd 1,0 maandsalaris per dienstjaar. Deze overgangsregeling geldt niet voor werknemers die werken bij een werkgever met minder dan 25 werknemers. 16

17 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding overgangsregeling kleine werkgevers 1 juli 2015 gemiddeld minder dan 25 werknemers referteperiode: 2 e helft kalenderjaar voorafgaande aan einde arbeidsovereenkomst dienstverleden vanaf 1 mei 2013 telt mee (periode daarvoor niet) alleen bij bedrijfseconomisch ontslag vanwege slechte financiële positie werkgever tot 1 januari 2020 vanaf 1 januari 2020 tellen alle dienstjaren (weer) mee Ontslagrecht nu en straks Billijke vergoeding 1 juli 2015 De billijkheid van de beëindigingsvergoeding (ontslagvergoeding) zit verwerkt in de correctiefactor van de kantonrechtersformule. Straks Ingeval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter een billijke vergoeding toekennen, als aanvulling op de transitievergoeding. Geen maatstaf. 17

18 De nieuwe Ziektewet Ingegaan per 1 januari 2014 Slide 35 De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014 Invoering Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Werkgever draagt via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan de ziektekosten van werknemers* met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. * Met werknemers worden in dit verband bedoeld: werknemers met een fictieve dienstbetrekking die ziek worden zoals thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers. werknemers die ziek uit dienst gaan werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun arbeidsovereenkomst ziek worden (nawerking) 18

19 De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014: kostenrisico werkgever Werkgever blijft verantwoordelijk voor zieke medewerkers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook als de ziekte voortduurt na afloop van de overeenkomst Werkgever is ook verantwoordelijk voor werknemers die 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek worden (nawerking) mits... aan hen nog geen ww-uitkering is toegekend Financiële schadelast voor werkgever kan aanzienlijk zijn (optelsom ZWperiode en 10 jaar WGA) Leent u tijdelijke medewerkers in via een uitzend-of detacheringsbureau, dan bent u niet verantwoordelijk, dat wil zeggen het BeZaVa-risico ligt bij het uitzend-of detacheringsbureau Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten Ingangsdatum 30 maart 2015 Slide 38 19

20 Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten Keuzemogelijkheid: óf ABU beloningsregeling (1e 26 weken en daarna inlenersbeloning) óf inlenersbeloning vanaf dag 1 Straks Standaard inlenersbeloning vanaf dag 1 (per 30 maart 2015) Uitzondering(met mogelijkheid voor ABU beloningsregeling) voor specifieke doelgroepen: Opstapfunctie/allocatiegroep = afstand tot arbeidsmarkt (max. 52 weken + max 52 weken verlenging bij onafgeronde kwalificerende opleiding) Transitiegroep = met ontslag bedreigd of net ontslagen(max. 52 weken) Arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd = fase C (muv startende OT-er) Niet-indeelbaren = inlenersbeloning kan niet worden vastgesteld Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten ABU Loongebouw(doelgroepers) 30 maart Per functiegroep een begin- en eindsalaris - Periodiekeverhogingna 52 gewerkte weken, indienverlengingvan deze52 weken bij opstapfunctie/allocatiegroep nb: indieninlenersbeloningnámaximaal52 wekenabu Loongebouw: geen ABU periodiek - Per functiegroep een eigen periodiek (tussen 2,1% - 2,9%) - Toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden(fase C?) 20

21 Wat betekent dit voor uw organisatie? Slide 41 Vragen? Slide 42 21

22 Bedankt 22

Arbeidsrechtelijke Wet- en en Regelgeving. Wijzigingen 2015 2015

Arbeidsrechtelijke Wet- en en Regelgeving. Wijzigingen 2015 2015 Arbeidsrechtelijke Wet- en en Regelgeving Wijzigingen 2015 2015 ARTO Recruitment Nieuwezijds Voorburgwal 158 020-531 79 00 2 Wijzigingen in Wet- en Regelgeving in vogelvlucht Op de laatste pagina van dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Arbeidsrecht nu en straks

Arbeidsrecht nu en straks HR UPDATE 2014/2015 Arbeidsrecht nu en straks Nieuwe en voorgenomen arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving Versie 2: maart 2014 2 Leeswijzer Adecco Group Nederland stelt zich ten doel u als kennispartner

Nadere informatie

HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT NU EN STRAKS NIEUWE EN VOORGENOMEN ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT NU EN STRAKS NIEUWE EN VOORGENOMEN ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT EN NIEUWE EN VOORGENOMEN ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING Versie 3: juni 2014 Leeswijzer Adecco Group Nederland stelt zich ten doel u als kennispartner nauwgezet

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT NU EN STRAKS NIEUWE ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT NU EN STRAKS NIEUWE ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING HR UPDATE 2014/2015 ARBEIDSRECHT EN STRAKS NIEUWE ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING Versie 4: november 2014 2 Leeswijzer Adecco Group Nederland stelt zich ten doel u als kennispartner nauwgezet te

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht nu en straks

Arbeidsrecht nu en straks HR UPDATE 2014/2015 Arbeidsrecht nu en straks Nieuwe en voorgenomen arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving Versie 1: januari 2014 Leeswijzer Adecco Group Nederland stelt zich ten doel u als kennispartner

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht HR update 2015/2016 Het nieuwe arbeidsrecht Nieuwe arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving Versie 6: november 2016 2 3 Leeswijzer Adecco Group Nederland stelt zich ten doel u als kennispartner nauwgezet

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet!

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een groot aantal onderdelen wijzigen. Vooral voor werkgevers is het van cruciaal belang om exact te weten

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid Thema-avond WWZ Wijzigingen (arbeids-)wetgeving 2014 2016 agenda wijzigingen per 1 januari 2015 ketenregeling en CAO voor Uitzendkrachten ontslagrecht transitievergoeding 2 wet werk en zekerheid doelstellingen

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie