Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN COLLEGE SOCIALE WETENSCHAPPEN Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen Versie Januari 2015

2 1 - INLEIDING: DE STAGE - THEORIE EN PRAKTIJK Naast de theoretische kennis die je opdoet in de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) is er bij sommige studenten behoefte aan de meer praktische kant van wetenschap. Een stage is voor deze behoefte een geschikt middel. Een stage heeft als doel studenten op academisch niveau inzicht te laten verwerven en ervaring op te laten doen in praktische werkzaamheden, die relevant zijn voor de studie Algemene sociale wetenschappen. Concreet biedt een stage de mogelijkheid om de tijdens de studie verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen in praktijksituaties, veelal buiten de universiteit. Op die manier bieden stages de mogelijkheid om te ontdekken wat je kunt met de kennis die je tijdens de studie hebt opgedaan. Aan de andere kant merk je tijdens een stage op welke terreinen je juist nog tekort schiet. Een deel van deze lacunes kun je tijdens de stage opvullen. Stages bieden namelijk een uitstekende gelegenheid om kennis en vaardigheden verder uit te breiden. Maar ook kun je leren hoe een platte organisatie werkt, of hoe je iets voor elkaar krijgt in een bureaucratisch of hiërarchisch georganiseerde instelling. Tot slot kun je je op persoonlijk vlak ontwikkelen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met collega s, hoge werkdruk of kritiek? Tijdens je stage krijg je de gelegenheid opgedane kennis en vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek toe te passen. Hiervoor heb je twee mogelijkheden: ofwel je doet een onderzoek in opdracht van de stage- instelling of je onderzoek is gericht op de stage- instelling. Tenslotte biedt een stage goede mogelijkheden om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en relevante contacten op te doen. Het komt geregeld voor dat studenten via een stage hun eerste baan aangeboden krijgen. In het algemeen vormt je stage, gekoppeld aan de scriptie, het onderwijsonderdeel waarmee je je kunt profileren en waarmee je de kansen op een loopbaan na de studie in belangrijke mate kunt beïnvloeden. Bekijk ook de tips&tricks op de ASW site en op de site van ASW en van studievereniging Pegasus. Mochten er na doorlezen van deze stagehandleiding nog vragen onbeantwoord zijn, stel die dan aan de studieadviseur of stagecoördinator. 2 SOORTEN STAGE Studenten ASW kunnen op verschillende manieren een stage invullen. Veelal wordt de stage gecombineerd met het afstudeertraject in het laatste semester van de bachelor. Ook is het mogelijk een stage te doen in het kader van het domein, in de keuzeruimte. Een laatste mogelijkheid is het volgen van een stage buiten het vaste curriculum om. Als deze stage voldoet aan de eisen, benoemd in hoofdstuk 3, dan kan je daar studiepunten voor krijgen. Alvorens je begint aan een stage is het belangrijk overleg te hebben gehad met de studieadviseur over de ingangseis. 2.1 Stage als onderdeel van de afstudeerscriptie

3 Voorafgaand aan de scriptie is er een voorlichting, waarbij ook de mogelijkheden van combinatie met een onderzoeksstage worden uitgelicht. Een belangrijk kenmerk van de stage tijdens deze fase is dat de werkzaamheden bij je stage een aanzienlijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Je voert de werkzaamheden uit vanuit het idee dat je daarmee de onderzoeksvraag van je scriptie kunt beantwoorden. Als ingangsvoorwaarde voor het lopen van een stage als onderdeel van het afstuderen geldt de ingangseis voor het bachelorproject. Dit is het behaald hebben van 150 EC inclusief de Verdieping kwantitatieve methoden 1 en Verdieping kwantitatieve methoden 2. Je voert voor 18EC een scriptie uit, waarbij de student het stage onderdeel inzet voor het verkrijgen van onderzoeksdata. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om een onderzoeksstage, waarvan de onderzoeksresultaten worden verwerkt in de scriptie. 18EC staat voor 504 uur. Hoe deze uren worden ingedeeld is afhankelijk van de stageplek, deadlines van je scriptie en de overige vakken. De minimale tijdsduur voor een stage is 8 weken. Uitspreiden over de gehele afstudeerperiode mag ook, in overleg met de scriptiebegeleider. De student ontvangt hiervoor geen extra studiepunten, wel wordt de stage op de bul vermeld als onderdeel van de scriptie. Begeleiding Als je een stage loopt als onderdeel van je bachelorscriptie dan is de scriptiebegeleider tevens de inhoudelijke begeleider. Wanneer je van plan bent stage te lopen ga je op zoek naar een geschikte plek en neem je vervolgens contact op met je scriptiebegeleider om mogelijkheid stage voor te leggen. Omdat je tijdens je scriptie staat ingeschreven voor het afstudeerproject heb je in het begin wekelijkse bijeenkomsten die je verplicht dient bij te wonen. In de weken na de opstart kan je op afspraak begeleiding verwachten. De afstudeerbegeleider beoordeelt de scriptie samen met de supervisor en een tweede lezer. Procedure - Student overlegt de stagemogelijkheden met de scriptiebegeleider - Student levert ruim voor de scriptiewerkgroepen beginnen een stagevoorstel in bij de scriptiebegeleider (zie bijlagen). - De combinatie stage/scriptie is tijdrovend en bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten. De scriptiebegeleider is degene die (aan de hand van het stagevoorstel) beoordeelt of de stage relevant is en voldoet aan de eisen die aan het scriptie onderzoek worden gesteld. - Na goedkeuring van het voorlopige voorstel levert de student een definitief stagevoorstel in (na aanvang van de stage, in de eerste weken van de scriptieperiode). Dit definitieve voorstel dient goedgekeurd te worden door supervisor van de stage instelling én door de UvA scriptiebegeleider. - Bij een no- go van het scriptievoorstel kan de student er voor kiezen om de stage alsnog (extracurriculair) uit te voeren. - Student loopt stage en houdt logboek bij met leerpunten, ervaring (ongeveer 1A4 per vier weken). Tussentijdse afspraken met scriptiebegeleider. - Student verwerkt verkregen data in scriptie. Sluit de stage af met afsluitingsformulier (logboek als bijlage). 2

4 - - UvA scriptiebgeleider ontvangt eindverslag voor de stage- instelling of woont eventueel eindpresentatie bij. Scriptiebegeleider neemt contact op met supervisor van de stage instelling ter afsluiting. De stage wordt op de bul vermeld 2.2 Stage als keuzeruimte in het domein Binnen de domeinen (Urban Studies, Youth, Global Health en Conflict) is ruimte voor een stage in de vorm van een keuzevak. Een belangrijke vereiste hierbij, naast overige kenmerken in Hoofdstuk 3, is dat de stage in het verlengde ligt van het gekozen domein. Bij een stage als onderdeel van een domein geldt in sommige gevallen de ingangseis dat je 18EC van je domein reeds moet hebben behaald. Enige voorkennis op het terrein van je domein is wenselijk om inhoudelijk een stage een relevante invulling te geven en een goede onderzoeksvraag op te stellen. De omvang van het keuzevak is 6 ECTS- studiepunten (168 uur) en de periode waarin je stage loopt is afhankelijk van wanneer daar plek voor is in je traject. De minimale looptijd van de stage is één blok (8 weken lang) minimaal 20 uur per week. Je stagebegeleider wordt aangewezen door de coördinator van het betreffende domein. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de stage te combineren met je overige vakken die je in deze tijdsperiode volgt. Voor domeinspecifieke ingangseisen zie de stagebeschrijving van het stage- keuzevak van je domein. Begeleiding De inhoudelijke begeleiding bij een stage als onderdeel van je domein ligt bij de domeincoördinator of een door de domeincoördinator aangewezen docent binnen het domein. De begeleiding voor de stage als keuzevak voor het domein, inhoudelijk en procedureel, ligt geheel bij de stagebegeleider van de UvA. Je dient met deze begeleider af te stemmen wat de stage omvat, welke inhoudelijke doelen je stelt en op welke manier je de stage dient af te ronden, bijvoorbeeld in de vorm van een stageverslag en/of een presentatie. Procedure - Student schrijft zich in via SIS (en komt automatisch op de wachtlijst. Er is geen definitieve aanmelding, omdat je het vak niet kan doen wanneer je geen geschikte stageplek hebt gevonden). Vervolgens ga je op zoek naar een stage en neem je contact op met domeincoördinator om stagemogelijkheid te bespreken ter invulling van het domeinvak. - Coördinator van het betreffende domein doet zelf de begeleiding of vraagt hiervoor een andere docent (of de stagecoördinator). - Begeleider beoordeelt stagevoorstel op wetenschappelijke relevantie of scherpt deze aan - Student levert definitief stagevoorstel in (goedgekeurd door supervisor van de stage instelling) ter ondertekening door UvA stagebegeleider - Student loopt stage en houdt logboek bij. Tussentijdse afspraken met begeleider indien nodig. - Student schrijft apart stageverslag (reflectie leerdoelen, kort overzicht van het uitgevoerde onderzoek en betrekt theorie). Het eindverslag van je stage vormt een onafhankelijk onderdeel en is dus geen onderdeel van een ander onderzoeksverslag. De omvang is 10A4, logboek als bijlage. Sluit de stage af met afsluitingsformulier (aan voldaan/niet voldaan). 3

5 - - Op welke manier de stage getoetst wordt, legt de domeincoördinator vast. Dit is natuurlijk afhankelijk van de duur en de grootte van de stage. De beoordeling en toekenning van het aantal ECTS komt voort uit het eindresultaat, een stageverslag (en eventueel een presentatie). De stage wordt afgesloten met afsluitingsformulier (aan voldaan/niet voldaan). UvA stagebegeleider neemt contact op met supervisor van de stage instelling ter afsluiting. 2.3 Stage als extra curriculaire activiteit Sommige studenten doen de stage als een extra vak in het laatste jaar van de bachelor, wanneer hun studie om andere redenen is uitgelopen of als extra activiteit naast hun reguliere traject. Als ingangsvoorwaarde voor het lopen van een stage geldt dat de stagecoördinator van ASW (Katusha Sol) bepaalt of de student voldoende kennis en vaardigheden bezit om aan de stage te beginnen. Het aantal ECTS en de tijdsduur wordt bepaald op basis van het stagevoorstel en de relevantie van de stage voor je studietraject bij ASW. In veel gevallen komt dit neer op een stage van 6 ECTS- studiepunten (168 uur) of van 12 ECTS- studiepunten (336 uur). In beide gevallen is de stage minimaal 20 uur per week. Bij 6 ECTS duurt de stage minimaal een blok (8 weken) en bij 12 ECTS minimaal 2 blokken (16 weken). Als je de stage als extra curriculair onderdeel aan de opleiding ASW toevoegt dan is het van belang met de stagecoördinator te kijken of je voorkennis afdoende is. Dit is vooral afhankelijk van de behaalde vakken. Sowieso behoort een stage als extra curriculair pas tot de mogelijkheid vanaf het tweede studiejaar, dus na het behalen van je propedeuse. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de stage te combineren met je overige vakken die je in deze tijdsperiode volgt. Mocht de stage het enige activiteit zijn die je voor de UvA verricht is een belangrijke afweging of je ingeschreven wil blijven bij de UvA m.a.w. of je de stage voor studiepunten wil doen. Wanneer je het niet voor studiepunten doet schrijf je dus geen verslag voor de UvA en komt het niet op je bul. Wel kan je de stage op je cv zetten en ben je geen maandelijks collegegeld verschuldigd aan de UvA. Begeleiding Als je een stage loopt naast je standaard traject dan is de inhoudelijke begeleider de stagecoördinator. Omdat je deze stage loopt buiten je traject om zal de coördinator natuurlijk vooral kijken naar het belang van de stage voor de opleiding ASW en specifieker voor je traject. Verder kun je van de stagecoördinator dezelfde inhoudelijke begeleiding verwachten als hierboven beschreven; helpen bij het opzetten, tussentijds vragen beantwoorden op aanvraag en uiteindelijk het beoordelen en evalueren van de stage naar aanleiding van een stage verslag. De begeleiding voor de stage als extra- curriculair vak, inhoudelijk en procedureel, ligt geheel bij de stagebegeleider van de UvA. Procedure - Student neemt contact op met stagecoördinator om stagemogelijkheid te bespreken (domeinvak). - Stagecoördinator doet zelf de begeleiding of vraagt hiervoor een andere docent (in overleg met de student). - Begeleider beoordeelt stagevoorstel op wetenschappelijke relevantie of scherpt deze aan 4

6 Student levert definitief stagevoorstel in (goedgekeurd door supervisor van de stage instelling) ter ondertekening door UvA stagebegeleider Student loopt stage en houdt logboek bij. Tussentijdse afspraken met begeleider indien nodig. Student schrijft apart stageverslag (reflectie leerdoelen, kort overzicht van het uitgevoerde onderzoek en betrekt theorie). De omvang is (afhankelijk van het aantal ECTS) 10 of 15A4, logboek als bijlage. Het eindverslag van je stage vormt een onafhankelijk onderdeel en is dus geen onderdeel van een ander onderzoeksverslag. Op welke manier de stage getoetst wordt, legt de stagecoördinator vast. Dit is natuurlijk afhankelijk van de duur en de grootte van de stage. De beoordeling en toekenning van het aantal ECTS komt voort uit het eindresultaat, een stageverslag (en eventueel een presentatie). De stage wordt afgesloten met afsluitingsformulier (aan voldaan/niet voldaan). UvA stagebegeleider neemt contact op met supervisor van de stage instelling ter afsluiting. 3 - FORMULIEREN Om de aanvraag van een stage in goede banen te kunnen leiden is een aantal procedures en formulieren noodzakelijk. De benodigde formulieren zijn te vinden op de ASW website onder A- Z- stage. Stagevoorstel Heb je een stageplaats gevonden, dan dien je een stagevoorstel in door het formulier in te vullen dat als bijlage aan deze handleiding is toegevoegd. Daarnaast geef je een korte omschrijving van de instelling waar je stage wilt gaan lopen en omschrijf je in grote lijnen welke werkzaamheden je daar zult gaan verrichten. In het voorstel geef je ook aan hoe je denkt de leerdoelen te kunnen verwezenlijken en waarom de stage relevant is voor ASW (afhankelijk van je doel: afstuderen, domein, extra). Op basis van het voorlopige voorstel beoordeelt de inhoudelijke begeleider de relevantie. Als je groen licht krijgt van je begeleider dan betekent het, dat je, vaak in samenwerking met de supervisor, kan gaan werken aan het definitieve stageplan. Als de inhoudelijke begeleider nog niet overtuigd is, dan krijg je de kans het voorstel aan te passen. Je kunt pas officieel beginnen met de stage als het voorlopige voorstel is goedgekeurd. Houd er rekening mee, dat er twee tot maximaal drie weken kunnen zitten tussen het indienen van het voorlopige voorstel en het moment waarop je toestemming krijgt dat je met de stage kunt beginnen. Op basis van deze toestemming en in overleg met je supervisor schrijf je een definitief stageplan. Definitieve stageplan Het definitieve voorstel moet uiterlijk twee weken na aanvang van de stage bij de inhoudelijke begeleider worden ingediend. In het definitieve stageplan geef je een omschrijving van de instelling waar je stage gaat lopen. Ook geef je, ditmaal zo concreet mogelijk, aan welke werkzaamheden voor het realiseren van de leerdoelen je tijdens je stage gaat verrichten. Schrijf zo nauwkeurig mogelijk op welke afspraken over de werkzaamheden je hebt gemaakt, inclusief een 5

7 tijdsplanning met de supervisor. Daarnaast is het belangrijk dat je in het voorstel de relatie tussen stage en studie beschrijft door een aantal persoonlijke leerdoelen te formuleren. Dit definitieve stageplan gaat ter goedkeuring naar de supervisor en de inhoudelijke begeleider. Als het plan door alle partijen is ondertekent, zie het als een soort contract, dan is de stage bezegeld. Pas dan is de stage officieel. Waarschijnlijk al je daarvoor al werkzaamheden hebben verricht op je stageplek. Als deze werkzaamheden relevant zijn voor de opleiding ASW, dan mag je dit tijd al meerekenen. Stagelogboek Tijdens de stage doorloop je ook een procedure, dat is het bijhouden van een stagelogboek waarmee je de inhoudelijke begeleider op de hoogte houdt van het reilen en zeilen op de stageplek. Dit is tevens een manier om de werkzaamheden en dus impliciet je leerdoelen te kunnen reflecteren. Spreek met je supervisor af, dat je tussendoor dan werken aan deze reflectie. Je kunt in het logboek ook ideeën en 'invallen' in kwijt. Schrijf op wat je opvalt aan de organisatie, aan de omgangsvormen en bedrijfscultuur. Houd bij wat je verbaast of irriteert. Maak aantekeningen over wat je goed en verkeerd hebt aangepakt, wat je geleerd hebt en wat je nog zou willen leren of doen. Op die manier verzamel je indrukken en informatie die je verwerkt in je stageverslag. Als je dit wekelijks bijhoudt, zal het schrijven van je stageverslag een stuk gemakkelijker worden. Stageverslag Na afronding van de stage schrijf je vervolgens het stageverslag. Per stagedoel zijn er eisen gesteld aan zo n verslag. Globaal beschrijf je, net als in het definitieve stageplan uitgebreid de stage- instelling en wat je functie binnen deze instelling was. Tevens beschrijf je nauwkeurig welke werkzaamheden je tijdens je stage hebt verricht, en wat de relatie van de stage- instelling en - werkzaamheden met de studie ASW is. In het stageverslag doe je ook uitgebreid verslag van het onderzoek dat je hebt uitgevoerd. Het stagelogboek wordt als bijlage aan het stageverslag toegevoegd. Een belangrijk deel van het stageverslag wordt gevormd door een evaluatie van de leerdoelen. Hierbij moet duidelijk aangegeven worden in hoeverre de leerdoelen zijn gerealiseerd. Voor elk van de in het volgende hoofdstuk genoemde leerdoelen geef je in het definitieve stagevoorstel zo concreet mogelijk aan, hoe je die leerdoelen denkt te realiseren. Uit deze evaluatie moet blijken in hoeverre jij er in bent geslaagd de tijdens de studie verworven kennis in praktijk te brengen. Ook moet uit deze evaluatie blijken welke extra kennis en vaardigheden je tijdens je stage hebt opgedaan. Tenslotte moet je bij deze evaluatie ingaan op je eigen functioneren. Wat heb je over jezelf en over de instelling geleerd? Het stage- afsluitingsformulier 6

8 Stages vinden uiteraard grotendeels buiten het gezichtsveld van inhoudelijke begeleider plaats. Aan het einde van de stage vult de supervisor een stage- afsluitingsformulier in. Op dit formulier geeft de supervisor aan hoe lang de stage heeft geduurd, welke werkzaamheden je als stagiair hebt verricht, en wat het nut van de stage voor de instelling is geweest. Ook wordt om een evaluatie van het functioneren van de stagiair gevraagd. Het stage- afsluitingsformulier lever je in als bijlage van het stageverslag bij de inhoudelijke begeleider. Beoordeling Afhankelijk van het type stage krijg je een beoordeling. Aan de stage bij het afstudeerproject hangt een presentatie, deze wordt dan, naast onderstaande onderdelen meegenomen in de beoordeling. Op basis van het definitieve stagevoorstel, de begeleidingsgesprekken en het stageverslag beoordeelt de inhoudelijke begeleider of de stage in voldoende mate aan de leerdoelen heeft voldaan. Een inhoudelijke begeleider kan voor de beoordeling in contact treden met de supervisor. De stagebegeleider kan daarbij, beargumenteerd, afwijken van de evaluatie van de supervisor. Na het in weging nemen van de gehele procedure geeft de inhoudelijke begeleider een AVV (Aan Verplichtingen Voldaan) of een NAV (Niet Aan Voldaan). Er wordt geen cijfer toegekend aan een stage omdat het lastig is om cijfermatige beoordelingscriteria vast te stellen. Natuurlijk krijg je voor de gehele bachelorscriptie wel een cijfer, maar daarin is de stage niet apart becijferd. 4 EEN GESCHIKTE STAGE Het complete antwoord op de vraag wat de voorwaarden en eisen van een geschikte stage zijn, hangt voor een groot deel af van het soort stage. Toch kan er wel een aantal algemene kenmerken worden genoemd. Relevantie Tijdens een stage worden werkzaamheden verricht die relevant zijn voor de studie Algemene sociale wetenschappen en die je in de gelegenheid stellen op academisch niveau inzichten te verwerven en ervaringen op te doen in de praktijk. In een relevante stage zit altijd een onderzoekselement omdat je binnen je stage een vraag centraal stelt. Het kan een onderzoek zijn dat je in opdracht van de stage- instelling uitvoert. Het kan zijn dat de stage- instelling een duidelijke opdracht heeft liggen. In dat geval zal je waarschijnlijk reageren op een stage- vacature. Ook kan het zijn dat je een onderzoek doet dat gericht is op de stage- instelling, dan kan het zijn dat je zelf met een voorstel komt en het dus meer om een open sollicitatie gaat. De stage is academisch relevant wanneer je aan kunt tonen welke sociaalwetenschappelijke theorieën en welke academische vaardigheden je tijdens je stage zult toepassen. Inhoudelijk ligt de stage in het verlengde van je domein. Hiervoor dien je aan te tonen wat de stage inhoudelijk relevant maakt voor jouw specifieke traject binnen ASW. In het stagevoorstel maak je de door jouw beoordeelde relevantie van de stage duidelijk. Leerdoelen 7

9 De doelstellingen die je tijdens een stage wilt realiseren, worden leerdoelen genoemd. Deze leerdoelen geven de relevantie aan van de stage en het belang van de stage voor je verdere loopbaan. Een geschikte stageplaats dient de volgende leerdoelen: 1) Het toepassen en toetsen van verworven sociaalwetenschappelijke kennis in de praktijk (op een directe manier bij het verrichten van werkzaamheden op academisch niveau; en of op een indirecte manier, bij wijze van academische reflectie op meer praktische werkzaamheden). 2) Het uitbreiden van de sociaalwetenschappelijke kennis en, met name, het verbeteren of verwerven van praktische vaardigheden (o.a. mondeling en schriftelijk rapporteren, strategisch handelen binnen organisaties, samenwerken in een team). 3) Het toepassen en verbeteren van sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. 4) Het kritisch beoordelen van het functioneren van jezelf, van je tijdelijke collega's en van de stageverlenende instelling in de praktijk. 5) Het opbouwen van een persoonlijk netwerk. Dit kan nuttig zijn voor je verdere loopbaan. Praktische vaardigheden Een tweede kenmerk is dat een geschikte stage je de mogelijkheid biedt een aantal praktische vaardigheden te verwerven, dat niet of te weinig tijdens de studie aan bod komt. Ook hier geldt weer, dat jij jezelf af moet vragen wat je zou willen leren tijdens een stage, en welke stageplaats daar het meest geschikt voor is. Reflectie Een stage wordt geschikter naarmate je meer de gelegenheid krijgt om je eigen functioneren en dat van de organisatie eens kritisch tegen het licht te houden. Naast mondelinge en schriftelijke vaardigheden belangrijk zijn 'Persoonlijke' vaardigheden (weten wat je sterke en zwakke punten zijn, kunnen opereren in verschillende omgevingen, goed kunnen omgaan met verschillende partijen) van belang. Een stage dwingt je echter ook vraagtekens te plaatsen bij je eigen kennis en bij je verantwoordelijkheid als wetenschapper. Hoe stel je je op, als blijkt dat op je werkplek de hand wordt gelicht met wetenschappelijke normen die bij wetenschappelijk onderzoek zo worden benadrukt? Wat doe je, als je merkt dat het handelen van de organisatie ten koste gaat van de privacy van haar medewerkers of de pluriformiteit van het informatieaanbod? Dat zijn soms ethische vragen waar je tijdens een stage mee geconfronteerd kunt worden. Toekomstperspectief Tenslotte wordt een stage inhoudelijk beter naarmate die stage aansluit op de loopbaan die je zelf voor ogen hebt. Zo kun je stage gaan lopen bij het soort instelling waar je later wilt gaan werken. Dit maakt het mogelijk al contacten op te doen. Geregeld komen studenten na afronding van hun studie op hun stageplek te werken. Voor veel bedrijven is het aanbieden van een stageplaats namelijk een goede manier om potentiële werknemers een tijdje op proef te hebben. Tijdsbesteding 8

10 Afhankelijk van het soort stage (beschreven in het vorige hoofdstuk) dat je loopt, zijn er eisen gesteld aan de duur van de stage. Het gaat in ieder geval om minimaal 8 weken. Een andere belangrijke eis aan de tijdsbesteding is dat je minimaal 75% van je stagetijd besteed aan de relevante werkzaamheden zoals die zijn benoemd bij de eis relevantie. Je houdt dus maximaal 25% van je stagetijd beschikbaar voor ander soortige taken zoals notuleren etc. Begeleiding Om de stage in goede banen te leiden is begeleiding een vereiste. Zowel binnen de stage- instelling als bij ASW dien je een begeleider te hebben. De begeleider bij ASW wordt bepaald op basis van het soort stage. Deze begeleider beoordeelt of de stage geschikt, namelijk of het aan alle eisen voldoet. Binnen de stage instelling is het belangrijk een supervisor te hebben. Deze persoon dient jou te begeleiden tijdens de stage op de werkvloer. Regelmatig overleg en reflectie is een belangrijke eis aan de interne begeleiding. Je begeleiders hebben minimaal één keer contact met elkaar over het functioneren en het evalueren van de stage. Wat je verder precies mag verwachten van de begeleiding wordt in het volgende onderdeel uitgebreider beschreven. Alle eisen samengevat Een geschikte stage voldoet aan de eisen als je: de relevantie van de stage kunt aantonen; je verschillende leerdoelen realiseert praktische vaardigheden ontwikkelt; mogelijkheden krijgt en ziet voor reflectie; de stage vindt passen bij je toekomstperspectief; gedurende minimaal 8 weken werkzaam bent bij de stage- instelling; beschikking hebt over twee begeleiders. 5 - DE STAGEBEGELEIDING De bedoeling van de stage is dat studenten ervaring opdoen in de praktijk door, na een korte inwerkperiode, zelfstandig werkzaamheden te verrichten bij de stage- instelling. Je maakt zelf de afspraken met de stage- instelling over de aard en de omvang van de taken. Verlies hierbij niet de eisen en leerdoelen uit het oog. Naast deze zelfstandige houding is er natuurlijk nog begeleiding vanuit de opleiding en bij de stageplek: deze groep begeleiders bestaat uit de stagecoördinator / studieadviseur in de oriënterende en afsluitende fase, eventueel de inhoudelijke stagebegeleider bij ASW en de supervisor op je stageplek. Hieronder wordt de functie per begeleider uitgelegd. 5.1 Stagecoördinator en studieadviseur De studieadviseur is in eerste instantie de aangewezen persoon voor algemene informatie en het beantwoorden van vragen over stages nadat je de stagehandleiding hebt doorgenomen en een oriënterende zoektocht naar stages hebt gedaan. Daarnaast kan de studieadviseur met jou kijken hoe de stage valt in te passen in het studietraject. Ook kun je bespreken of het haalbaar is om een fulltime stage te lopen en of dat een stage in het buitenland tot de mogelijkheden behoort. 9

11 Mocht het duidelijk zijn dat er ruimte is in je traject, dan zal de studieadviseur je doorverwijzen naar websites of organisaties of je doorsturen naar de stagecoördinator. De stagecoördinator beschikt over een database, op de ASW website, van organisaties en testimonials van oud- stagiaires. Met een duidelijke beschrijving van je wensen kan de coördinator helpen zoeken naar een geschikte plek. De stagecoördinator is tevens de stagebegeleider als je de stage loopt als extra keuzevak. Mocht je een stage lopen als onderdeel van je domein, dan zal je, na met de studieadviseur te hebben gesproken, worden doorverwezen naar de coördinator van je domein. De domeincoördinator heeft wellicht gerichtere informatie of tips voor stageplekken. Ook kan de domeincoördinator bepaalde eisen stellen aan en stage. In de studiegids is een vakomschrijving van de stage opgenomen als het een keuze- onderdeel vormt van je domein. 5.2 De supervisor De supervisor, oftewel de begeleider vanuit de stage- instelling, zal behulpzaam zijn bij het inwerken. Na aanname bij een stage is het belangrijk snel in contact te komen met je supervisor om concrete afspraken te maken over werktijden, een eventuele werkplek en vaste overlegmomenten. De supervisor kan de inhoudelijke vragen beantwoorden, je nuttige suggesties geven, en je wegwijs maken in de organisatie en het veld daaromheen. In ieder geval wordt verwacht dat er regelmatig begeleidingsgesprekken worden gehouden (minstens eens in de twee weken), en dat er naast informele gesprekken, drie formele functioneringsgesprekken worden gehouden: één net na bij aanvang, één bij wijze van tussentijdse evaluatie en één aan het einde van de stage. Daarnaast is je supervisor de contactpersoon voor ASW. Hij of zij ondertekent als één van de drie partijen het definitieve stageplan en rond de stage af met het opzetten van een verklaring van functioneren van de stagiair. Aan de supervisor stelt ASW tevens de eis dat hij/zij een academische achtergrond heeft zodat je op maat begeleid kan worden. Het is namelijk erg prettig als de supervisor kan helpen bij het verwezenlijken van je academische leerdoelen die ten dele onderzoeksgericht zullen zijn. Als de supervisor vragen heeft met betrekking tot de eisen en leerdoelen die ASW stelt ten aanzien van je stage, dan kan je de hem/haar in contact brengen met je inhoudelijke begeleider bij ASW. Het is sowieso de bedoeling dat er tenminste eenmaal contact plaatsvindt tussen de supervisor en de inhoudelijke stagebegeleider. Dit is nodig voor het vaststellen van de eindbeoordeling. 5.3 De inhoudelijke stagebegeleider Je kunt deze vorm van begeleiding zien als inhoudelijk. Het is een begeleider van ASW die vanuit de opleiding nadenkt over de invulling en verwezenlijking van de leerdoelen. Tijdens de stage zal de inhoudelijke begeleiding verder zijn op aanvraag. Mocht je ergens tegen aanlopen wat niet bespreekbaar is of op te lossen valt met de supervisor, dan is het raadzaam contact te zoeken met je inhoudelijke begeleider. Tenslotte zal de inhoudelijke begeleider na afloop van de stage en op basis van je stageverslag of scriptie de stage met je evalueren. 10

12 6 - STAGES IN HET BUITENLAND Uiteraard is het ook mogelijk stage in het buitenland te lopen. Het is echter moeilijker om een stageplaats in het buitenland te vinden dan in Nederland. Bovendien zal begeleiding door de inhoudelijke begeleider via e- mail of skype moeten geschieden. Verder dien je aan de standaard eisen te voldoen. Veel hangt dus van je eigen inzet, zelfstandigheid en roostermogelijkheden af. Natuurlijk kan de stagecoördinator of de studieadviseur behulpzaam zijn bij het zoeken en afstemmen van een juiste plek. Op de website van ASW staan geregeld buitenlandse stages. Ook het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) heeft een website met daarop mogelijke stages. De twee- jaarlijkse Buitenlandmanifestatie, een initiatief van de UvA en HvA, kan je ook voorzien van veel informatie en ook kan je daar ervaringsdeskundige studenten ontmoeten. Meer nog dan bij een 'gewone' stageplaats is het bij een stageplaats in het buitenland van groot belang dat je op tijd begint met zoeken. Kondig je plan ook tijdig aan bij de studieadviseur. Er kan dan gekeken worden naar de meest geschikte tijd van vertrek binnen je traject. Daarnaast is het van belang je tijdig te informeren over allerlei wettelijke en sociale bepalingen, waarmee je te maken kunt krijgen als je voor een langere periode in het buitenland wilt vertoeven. Zorg in ieder geval dat je verzekerd bent voor de reis, ziektekosten, wettelijke aansprakelijkheid en tegen ongevallen en dat je over een geldig visum beschikt. Medewerkers van het BIS - Bureau Internationale Samenwerking - van de Universiteit van Amsterdam kunnen je hier meer over vertellen. Voor een stage in het buitenland gelden dezelfde leerdoelen en eisen en beoordelingscriteria van een stage. Afhankelijk van het doel van je stage krijg je een inhoudelijke begeleider toegewezen. 7. AANVULLENDE INFORMATIE EN ADRESSEN Informatie en contact ASW Op de website van ASW, en op de Bb- site Studieloopbaan kun je informatie vinden over stageplekken, formulieren en ervaringen van studenten die je voorgingen. Studieadviseurs - Alexandra Paffen & Rosanne van Wieringen De studieadviseurs van Algemene sociale wetenschappen zijn Alexandra Paffen (cohort en 13-14) en Rosanne van Wieringen (alle overige cohorten). Mail naar Studieadviseur- of maak een afspraak via de Education Desk Social Sciences: Nieuwe Achtergracht 166, kamer B700 (zevende verdieping). Open van maandag t/m vrijdag, 9:00-17:00. T: Stagecoordinator- Katusha Sol RECB

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap College of Communication Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap Datum 26 november 2013 2. INHOUDSOPGAVE DE STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK... 6 EEN GOEDE STAGE... 8 STAGES IN SOORTEN EN MATEN... 12

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK

BUITENLANDONDERZOEK Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2016-2017 Deze hand-out

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5 Studenthandleiding Contents Inleiding... 3 Tijdspad TechSkills Monitor... 4 Voorbereiding... 5 Doelstelling... 5 Activiteiten... 5 Resultaat... 5 Verkenning bedrijf en verkenning functies... 6 Doelstelling...

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten. Studiejaar 2012-2013

Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten. Studiejaar 2012-2013 Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten Studiejaar 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksstage of praktijkstage... 3 1.2. Stage voorkenniseisen... 3 1.3. Stage-omvang... 4 1.4.

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten

Stagehandleiding voor studenten Stagehandleiding voor studenten Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Stageomvang 3 3. Onderzoeksstage 4 3.1 Doelen van de onderzoeksstage 4 3.2 Criteria voor de onderzoeksstage; opdracht(en)

Nadere informatie

STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES

STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES STAGES IN DE MASTER COMMUNICATIESTUDIES WAAROM EEN STAGE? De stage is een belangrijk onderdeel van het masterprogramma Communicatiestudies. De stage vormt samen met je masterwerkstuk de helft van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te Rondleiding collega Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te verzorgen aan een collega van het stagebedrijf. Jouw stagebegeleider en/of docent

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Stage in klas 5. In 5vwo lopen leerlingen uit de tweetalige afdeling verplicht een internationale stage. Tot dit schooljaar gold dat niet voor de leerlingen uit de reguliere afdeling. We hebben echter

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie