De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector"

Transcriptie

1 De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector Dit overzicht van meest gestelde vragen is onderverdeeld in: Algemeen Sociale sector - Bezwaar maken Vrije sector ALGEMEEN Wie stelt de huurverhoging vast? De spelregels voor de huurverhoging worden bepaald door de regering, de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Waterweg Wonen stelt vervolgens binnen deze spelregels de huurverhoging vast. Waar kan ik meer informatie vinden? Woonbond. Hier vindt u meer informatie over de huurverhoging en kunt u nagaan of de huurverhoging die u heeft gekregen terecht is: De Belastingdienst. Informatie over huurtoeslag vindt u op U kunt ook de Belastingtelefoon bellen met uw vragen over huurtoeslag. Telefoonnummer Dit nummer is gratis. Huurcommissie. Als u bezwaar wilt maken tegen uw huurverhoging, kunt u bellen met de Huurcommissie. U vindt meer informatie op: Telefoonnummer: 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van uur. Rijksoverheid. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over bijvoorbeeld huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel. Juridisch Loket. Heeft u vragen over huurgeschillen bij geliberaliseerde huurovereenkomsten, dan kunt u deze stellen aan het Juridisch Loket. Dit kan via ( 0,25 p/m, met een starttarief van 4,5 ct plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50) of kijk op Ik wil mijn huur automatisch gaan betalen. Hoe doe ik dat? Wanneer u uw betaalwijze wilt aanpassen, kunt u dit doorgeven via mijn.waterwegwonen.nl1. Ik heb geen voorstel voor een huurverhoging ontvangen. Klopt dat? Dat kan. In het geval de huurprijs niet verhoogd wordt ( huurbevriezing ) stuurt Waterweg Wonen geen voorstel tot huurverhoging. Dit is het geval als uw huurprijs hoger is dan de huurprijs die Waterweg Wonen bij uw woning nastreeft of in het geval u in een woning woont die op korte termijn gesloopt wordt en (binnenkort) de herhuisvesting plaatsvindt. SOCIALE SECTOR Welke huurverhoging kan ik verwachten? Het is gebruikelijk dat elk jaar op 1 juli de huren van woningen worden aangepast.. De voorgaande jaren waren inkomensafhankelijk huurverhogingen het uitgangspunt. De Woonbond en Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, hebben enige tijd geleden een akkoord voor een aangepast huurbeleid voorgelegd aan het Rijk. Het Rijk heeft dit voorstel grotendeels overgenomen. Het nieuwe huurbeleid van de overheid is daarmee in beginsel niet meer inkomensafhankelijk, maar gebaseerd op 1 Uw persoonlijke inloggegevens voor mijn.waterwegwonen.nl heeft u eerder van ons ontvangen, per post of bij de ondertekening van uw huurovereenkomst. Bent u uw wachtwoord vergeten? Maak dan gebruik van de wachtwoord vergeten - optie op mijn.waterwegwonen.nl. Bent u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten, bel dan ons Woonpunt op (010) , op werkdagen tussen uur, voor uw nieuwe inloggegevens.

2 een begrensde stijging van de huursom (optelsom van huurprijzen van alle sociale huurwoningen). Per kalenderjaar is wettelijk vastgesteld dat onze totale huursom niet meer mag stijgen dan inflatie + 1%. Per woning mag de huur ook niet meer stijgen dan inflatie + 2,5%. Met het oog op de betaalbaarheid van onze woningen heeft Waterweg Wonen, in samenspraak met de Huurdersraad, er voor gekozen om de huursom met minder te laten stijgen, namelijk met inflatie + 0,5%, ofwel 0,8% (inflatie = 0,3%). Per woning voert Waterweg Wonen een huurstijging door van 0,8% of 1,7% (inclusief inflatie). De huurstijging van 1,7% wordt alleen berekend als de huurprijs behoorlijk lager is dan de huurprijs die wij nastreven. Alle huurders met een huurprijs boven de huurprijs die wij nastreven, krijgen per 1 juli geen huurverhoging. Hun huurprijs verandert dus niet. Ligt de netto huurprijs van uw woning nu onder de 710,68? Dit is de huurgrens vrije sector. In dat geval zorgen wij er in 2017 voor dat uw netto huurprijs niet hoger wordt dan deze 710,68. Ligt de netto huurprijs van uw woning al boven de huurgrens vrije sector, dan wordt uw huurprijs in 2017 niet verhoogd. Wanneer vind de huurverhoging plaats? Vanaf 1 januari 2017 stopten we bij de vrijkomende huurwoningen met het verhogen van de huren naar het niveau dat we nastreven. We verhogen de huren nu alleen bij de jaarlijkse huurronde per 1 juli. Wat is de huurgrens vrije sector? Dit wordt ook wel de huurliberalisatiegrens genoemd. Deze bepaalt of u in een sociale huurwoning woont of een vrije sectorwoning. Was uw huurprijs bij het ondertekenen van de huurovereenkomst lager dan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije sector) woning. De huurgrenzen vrije sector van de afgelopen jaren, vindt u op: Momenteel bedraagt de grens 710,68. Per wanneer ga ik de nieuwe huurprijs betalen? De nieuwe huurprijs wordt per 1 juli 2017 bij u in rekening gebracht. Vanaf die datum staat het nieuwe huurbedrag op de acceptgirokaart vermeld. Wanneer u per automatische incasso betaalt, wordt het nieuwe huurbedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Wanneer u echter opdracht tot periodieke overschrijving aan uw bank heeft verstrekt, moet u zelf het nieuwe huurbedrag tijdig aan uw bank doorgeven. Ontvang ik straks nog huurtoeslag? Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw huishoudenssituatie is niet veranderd, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Uw nieuwe huurprijs is van invloed op de hoogte van de te ontvangen Huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt ( Moet ik mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst? Op verzoek van de Belastingdienst (afdeling Toeslagen) geeft Waterweg Wonen uw nieuwe huurprijs aan hen door. Op deze wijze ontvangt u vanzelf de juiste Huurtoeslag. U hoeft dan niets te doen. Soms lukt dit echter niet. Indien blijkt dat de Belastingdienst uw gegevens niet kan verwerken, ontvangt u in juni een brief met het verzoek zelf uw nieuwe huurgegevens door te geven. Daarvoor heeft u de brief van Waterweg Wonen nodig met het nieuwe huurprijsvoorstel. Deze ontving u eind april van ons. Bewaart u deze brief daarom goed. Is er een maximum voor de huurprijs van mijn woning? Ja, daar zijn voor sociale huurwoningen wetten voor gemaakt. Bij het bepalen van de wettelijk maximale huur voor een woning wordt gebruik gemaakt van het woningwaarderingsstelsel. Dat werkt als volgt.

3 Iedere woning die we verhuren, krijgt een aantal punten. Voor bijvoorbeeld de oppervlakte, het voorzieningenniveau en het energielabel. Sinds oktober 2015 bepaalt bovendien de WOZ-waarde van de woning die u huurt, circa 25% van het puntenaantal van uw woning. Die punten samen bepalen hoeveel een woning maximaal mag kosten. In de huurverhogingsbrief die u eind april van ons ontving, staat onder het kopje Woningwaardering van uw huurwoning wat het totaal aantal punten van uw woning is en wat de maximale huurprijs is die Waterweg Wonen voor een huurwoning met dat puntenaantal mag vragen. Uw huurprijs per 1 juli 2017 staat daaronder. Het percentage dat vervolgens wordt genoemd, laat zien hoeveel u nu aan huurprijs betaalt ten opzichte van het maximale huurbedrag. Een uitgebreid overzicht van de huidige punten voor uw woning vindt u op mijn.waterwegwonen.nl. Voor woningen in de vrije sector is geen maximum huurprijs vastgesteld. SOCIALE SECTOR Bezwaar maken Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat? Nee, bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken kan niet. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij Waterweg Wonen. Waterweg Wonen heeft dan zes weken de tijd om het gebrek te verhelpen. Ik ben het niet eens met de door Waterweg Wonen voorgestelde huurprijswijziging. Kan ik hiertegen bezwaar maken? Per kalenderjaar is wettelijk vastgesteld dat onze totale huursom (optelsom van huurprijzen van alle sociale huurwoningen) niet meer mag stijgen dan 1,3% (inflatie van 0,3 % + 1%). Per woning mag de huur ook niet meer stijgen dan 2,8% (0,3% inflatie + 2,5%). Waterweg Wonen heeft, in samenspraak met de Huurdersraad, er voor gekozen om de huursom met minder te laten stijgen, namelijk met 0,8% (inflatie van 0,3% + 0,5%). Per woning voert Waterweg Wonen een huurstijging door van 0,8% (0,3% inflatie + 0,5 %) of 1,7% (0,3% inflatie + 1,4% ). 1,7% huurstijging wordt alleen berekend als de huurprijs behoorlijk lager is dan de huurprijs die wij nastreven. Alle huurders met een huurprijs boven de huur die wij nastreven krijgen geen huurverhoging. Aangezien het huurverhogingsvoorstel van Waterweg Wonen lager is dan wettelijk is toegestaan, kunt u geen bezwaar maken. De huur is te hoog geworden in verhouding tot mijn inkomen. Wat moet ik doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op: Is uw inkomen het afgelopen jaar (drastisch) gedaald, waardoor u de huur niet meer kunt betalen? In dat geval kunt u bij Waterweg Wonen een urgentie aanvragen om te kunnen verhuizen naar een goedkopere woning. Per 1 juli 2017hanteert Waterweg Wonen hiervoor soepelere regels. Ontvangt u of heeft u recht op Huurtoeslag en bedraagt uw huurprijs per 1 juli meer dan 592,55 (1-2 persoonshuishouden) of 635,05 (3 of meer persoonshuishouden) dan heeft u de mogelijkheid om met voorrang naar een goedkopere sociale huurwoning van Waterweg Wonen te verhuizen. Interesse? Neem contact op met Waterweg Wonen. VRIJE SECTOR Per wanneer wordt de huur voor de vrije huursector verhoogd? De huren voor de vrije huursector worden verhoogd per 1 juli.

4 Hoe vaak mag een verhuurder de huur verhogen? Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten mag de huur niet vaker dan 1 keer per 12 maanden verhoogd worden. Op deze hoofdregel geldt bij geliberaliseerde huurovereenkomsten één uitzondering: de huur mag tussendoor extra verhoogd worden als de verhuurder verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de woning heeft aangebracht. Gelden de door het kabinet geadviseerde huurverhogingspercentages ook voor de vrije huursector? De maximale huurverhoging geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Wat zijn de regels voor huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector? Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten zijn het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrens niet van toepassing; Er is geen maximale huurverhoging en de verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging, zoals bij sociale huurwoningen wel het geval is; U komt niet in aanmerking voor huurtoeslag; Bij huurliberalisatie kunnen huurgeschillen niet worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Daarvoor moet u naar de rechter; De huurprijs mag eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is toegestaan. Ging uw huurcontract de afgelopen 6 maanden in? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs van uw geliberaliseerde woning terecht is. De verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen. De huurbescherming bij huurbeëindiging is hetzelfde als bij sociale huurwoningen. Met welk percentage verhoogt Waterweg Wonen de huur van de vrije sector huurwoningen in 2017? Waterweg Wonen hanteert voor woningen in het vrije sector segment en voor garages, carports, bedrijfsruimtes e.d. een wijzigingspercentage dat gelijk is aan de inflatie, tenzij anders is overeengekomen in het huurcontract. Over 2016 bedroeg de gemiddelde inflatie 0,3% (CBS Consumentenprijsindex). De huur voor deze objecten wordt daarom per 1 juli 2017 met 0,3% verhoogd. Bij wie moet ik zijn wanneer er sprake is van een huurgeschil? Huurgeschillen - zoals over de huurverhoging - bij een geliberaliseerde huurovereenkomst kunt u alleen aan de rechter voorleggen, tenzij anders overeengekomen in uw huurovereenkomst. De Huurcommissie doet namelijk geen uitspraak over geliberaliseerde huurovereenkomsten. Met vragen hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket via of kijk op Waar vind ik meer informatie over de regels met betrekking tot de geliberaliseerde huur? Meer informatie over huurliberalisatie vindt u op de website van de Huurcommissie ( en van de Rijksoverheid ( SOCIALE- EN VRIJE SECTOR: WOZ-waarde WOZ-waarde binnenkort bij u op de mat Zoals elk jaar ontvangt u in februari uw aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze ontvangt u van de Regionale Belasting Groep. Huurt u een sociale huurwoning? Dan staat dit jaar voor het eerst ook de WOZ-waarde van uw huurwoning vermeld op de aanslag. Sinds de introductie van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) op 1 oktober 2015, is de WOZ-waarde mede bepalend voor de hoogte van uw maandelijkse huurbedrag. Hoe zit het ook alweer? De huurprijs die u maandelijks betaalt, is vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS), dat werkt met punten. Per 1 oktober 2015 is dit stelsel vereenvoudigd. De punten voor

5 woonomgeving, hinderlijke situaties en woonvorm zijn toen vervangen door punten gebaseerd op de WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Met andere woorden: uw huurprijs is nu mede afhankelijk van de waarde van de woning waarin u woont. Is de WOZ-waarde van uw woning gedaald? Dat kan gevolgen hebben voor de maximale huurprijs die Waterweg Wonen voor uw woning mag vragen. Wanneer de WOZ-waarde van uw woning met ongeveer is gedaald, leidt dit tot 1 punt minder en dus tot een daling van de maximale huurprijs die Waterweg Wonen wettelijk mag vragen. Echter, gemiddeld bedraagt de huurprijs van onze sociale huurwoningen 72-73% van het wettelijk maximum. Dit betekent dat de WOZ-waarde van uw huurwoning flink moet dalen voordat de huur die u nu betaalt hoger ligt dan Waterweg Wonen maximaal van de wet mag vragen. De kans dat dit zich voordoet is dan ook zeer gering. Waterweg Wonen houdt dit scherp in de gaten. Mocht de situatie zich tóch voordoen, dan past Waterweg Wonen de huurprijs aan en ontvangt de betreffende huurder een bericht. Ik heb bezwaar gemaakt tegen de te hoge WOZ-waarde. Gaat u mijn huurverhoging corrigeren? Als het bezwaar door de gemeente is toegekend, krijgt waterweg Wonen daar ook bericht van. Het komt bijna nooit voor, maar de nieuwe WOZ-waarde kan in twee gevallen tot een bijstelling van de huurverhoging leiden: 1. De nieuwe huurprijs is hoger dan het nieuwe wettelijke maximum. Waterweg Wonen corrigeert dan de huurprijs tot het wettelijk maximum; 2. De nieuwe WOZ-waarde resulteert erin dat u een lagere huurverhoging had moeten hebben (0,8% in plaats van 1,7%). Waterweg Wonen corrigeert dat in het geval de afwijking van der WOZ-waarde groter was dan 5%. Bij toekomstige huurrondes houden we rekening met de nieuwe WOZ-waarde. Wilt u meer weten over de opbouw van de punten voor uw woning in het WWS? Ga dan naar mijn.waterwegwonen.nl en log in. Daar kunt u de opbouw van uw huurbedrag bekijken. Meer informatie Een helder rekenvoorbeeld vindt u op ( Op de websites van de gemeente Vlaardingen ( en van de Regionale Belastinggroep ( vindt u aanvullende informatie. Dit vraag- en antwoordoverzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Waterweg Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit overzicht. U kunt geen rechten ontlenen aan dit vraag- en antwoordoverzicht. April 2017

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5 De jaarlijkse huurverhoging 5 Huurcommissie 6 Servicekosten 6 Huurtoeslag 7 Meer informatie

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

Huur betalen. betalen

Huur betalen. betalen Huur betalen betalen Inhoud Brochure Huur betalen Versie mei 2013 04.13.004 03 Hoe betaal ik? 04 Huurachterstand, wat nu? 05 Professionele hulp bij financiële problemen 06 Huurtoeslag Huurverhoging 07

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

alles wat u moet weten over uw huur

alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huur betalen Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huurprijs De huurprijs bestaat uit de netto huur, ook wel kale huur genoemd, plus de servicekosten. Deze kosten vormen bij elkaar opgeteld de bruto huur.

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag ALLES OVER HUURtoeslag Als u in verhouding tot uw inkomen teveel huur betaalt, is er een kans dat u in aanmerking

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Klachten en geschillen. waar je thuis bent...

Klachten en geschillen. waar je thuis bent... Klachten en geschillen waar je thuis bent... Gericht op tevreden klanten Onze dienstverlening is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Meestal slagen we daar ook in. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Tips voor huurdersorganisaties

Tips voor huurdersorganisaties Huurbeleid 2016 Tips voor huurdersorganisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Overleg en onderhandeling 5 3. In acht stappen naar het nieuwe huurbeleid 2016 7 4. Huurbeleid 2017 en volgende jaren 18 5. Aanbod

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Vanaf 1 juli 2008 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t Huur, Huurzeker en Huurvast Meerkeuzewoning Woningstichting Nijkerk is een vooruitstrevende woningcorporatie die haar klanten

Nadere informatie

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies?

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies? Huur betalen Huur betalen Huur betalen U woont in één van de huurwoningen van Stek. Daarvoor betaalt u ons iedere maand huur. Hiervan betalen wij weer belangrijke zaken zoals het onderhoud van het pand.

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Huurderscontact. E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth

Huurderscontact. E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth Huurderscontact E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth NIEUWSBRIEF 2016 Algemene Ledenvergadering van de Renkumse Huurders Vereniging UITNODIGING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Workshop Huur Woningwaarderingstelsel. 20 november 2012 SNH Partners Annemiek Schuitemaker-Blijdorp

Workshop Huur Woningwaarderingstelsel. 20 november 2012 SNH Partners Annemiek Schuitemaker-Blijdorp Workshop Huur Woningwaarderingstelsel 20 november 2012 SNH Partners Annemiek Schuitemaker-Blijdorp Programma Huurstelsel Woningwaarderingstelsel Servicekosten Plannen uit Lenteakkoord en Rutte 2 Huurstelsel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 8 oktober 2015 DATUM 8 oktober 2015 TITEL Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

Huurbeleid 2011/2012

Huurbeleid 2011/2012 Huurbeleid 2011/2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Hoe komt de huurprijs tot stand? 04 2.1 Woningwaarderingsstelsel 04 2.2 Puntentelling en huurprijs 04 2.3 Huurverlaging vanwege puntentelling 05 2.4 Bijzondere

Nadere informatie

servicekosten wonen met karakter

servicekosten wonen met karakter servicekosten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om uw woongenot verder

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Huurbeleid 2011/2012

Huurbeleid 2011/2012 Huurbeleid 2011/2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Hoe komt de huurprijs tot stand? 04 2.1 Woningwaarderingsstelsel 04 2.2 Puntentelling en huurprijs 04 2.3 Huurverlaging vanwege puntentelling 05 2.4 Bijzondere

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

24-4-2013. Wonen en Wetgeving IVVU - Blok 3. Programma

24-4-2013. Wonen en Wetgeving IVVU - Blok 3. Programma Wonen en Wetgeving IVVU - Blok 3 Programma 1. Opening 2. Mag ik mijn gebouw als appartementen verhuren? 3. Elementen verhuurorganisatie a. Toewijzingsbeleid b. Huurovereenkomsten c. Huurprijsbeleid d.

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Energiebesparing en huurverhoging: volop kansen Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om bij woningverbetering een huurverhoging te vragen? Het verkrijgen van 70% instemming hoeft

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Ét* wonen limburg. WHA/Phu/2013-036. Aan het GOH. Bergweg 4 5801 EG VENRAY

Ét* wonen limburg. WHA/Phu/2013-036. Aan het GOH. Bergweg 4 5801 EG VENRAY Kenmerk WHA/Phu/2013-036 Ét* Aan het GOH t.a.v. Mevrouw W. Traa Bergweg 4 5801 EG VENRAY Geachte leden van het Gezamenlijk overleg Huurderorganisaties, Wij danken u voor uw adviezen inzake de wijziging

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten! > Melden van klachten Niet tevreden? Laat het ons weten! > Inhoudsopgave > Wat te doen bij klachten? 1 Wat te doen bij klachten? 2 Waar kunt u met uw klacht terecht? 4 Voor welke klachten kan ik terecht

Nadere informatie

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen

Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen Scheiden van Wonen en Zorg Praktijksessie Realisatie van kleinschalige woonzorg voorzieningen KMVG Zorghotel Merlinde Breda 29 november 2012 Mr M.L.J. (Maaike) Bomers 2BW Advocaten Nijmegen www.2bwadvocaten.nl

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

mum Procesbeschrijving vergunningverlening Leegstandwet Juni 2009 Pagina 1 van 7 H09-02017

mum Procesbeschrijving vergunningverlening Leegstandwet Juni 2009 Pagina 1 van 7 H09-02017 mum H09-02017 Procesbeschrijving vergunningverlening Leegstandwet Juni 2009 Pagina 1 van 7 Inhoud Inleiding 3 Uitvoering 4 Praktische zaken 6 Communicatie 7 Pagina 2 van 7 Inleiding In de normale huursituatie

Nadere informatie