Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

2 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave 1. Personeel... 4 Loopbaanbegeleiding... 4 Re-integratie 1 e en 2 e spoor... 4 Outplacement... 5 Vergoeding outplacement... 5 Selectie outplacementbureau... 5 Opzetten intern mobiliteitscentrum HRM en Organisatie; advies, ondersteuning en uitvoering... 7 HRM en personeelsondersteuning: een nieuwe vorm... 7 Organisatieadvies... 7 Training & Coaching... 8 Team Coaching & Training... 8 Workshop Teamspel... 9 Het geheim van (waan) zinnige SAM&werking... 9 Op weg naar meer business via LinkedIn...10 Adviseren als tweede beroep...10 Kom op voor jezelf!...10 Workshop Persoonlijke ontwikkeling...11 Een persoonlijke en professionele CV sessie...11 De zakelijke gunfactor: stimuleer je verkoop! Waarom SAM&?...11 Meer weten?...12 Contact

4 1. Personeel Loopbaanbegeleiding Af en toe is het een goed idee om eens stil te staan bij loopbaan ontwikkeling van uw medewerkers. Zijn ze blij waar ze zitten, maar vraagt u zich af hoe uw de mogelijkheden volledig kunt benutten? In een aantal gesprekken zetten waar we de focus weer op wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen: het maakt uw medewerker weer scherp en alert. De vragen lijken eenvoudig, de antwoorden blijken het niet te zijn. Re-integratie 1 e en 2 e spoor Als uw werknemer langdurig ziek is, krijgt u als werkgever te maken met een doolhof aan wet- en regelgeving. Zo bent u verplicht om werk te maken van de re-integratie 1 e en zo nodig 2 e spoor in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever heeft u de verplichting om SAMEN met uw werknemer alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn oude werk zo snel mogelijk hervat of ander passend werk binnen uw organisatie gaat doen. Dit is de zogeheten re-integratie 1 e spoor. Wij kunnen hierin ondersteunen middels coaching, training en/of loopbaanoriëntatie. Re-integratie 2e spoor kunt u inzetten vanaf het moment dat uw arbeidsongeschikte werknemer niet meer in de eigen functie kan terugkeren. Als u geen passende functie voor de werknemer beschikbaar heeft, kan SAM& het traject direct opstarten om voor uw werknemer buiten de organisatie een passende werkomgeving te vinden (bijvoorbeeld detachering) of eventuele omscholing. Dit zijn ingrijpende en wet gevoelige processen waar ook het emotionele aspect van de werknemer aandacht en ondersteuning verdient. Denk aan afscheid nemen van de oude werkkring, het verkrijgen van nieuw toekomstperspectief, zelfvertrouwen, communicatie etc. De keuze voor begeleiding van dergelijke trajecten is vrij voor zowel werkgever als werknemer. Wij adviseren dan ook met klem om gebruik te maken vrijblijvende en kosteloze adviesgesprekken bij tenminste twee opdrachtnemers. Het hebben van een klik, een veilig en vertrouwd gevoel is van groot belang om dergelijke trajecten succesvol te laten slagen. SAM& heeft ruime ervaring op het gebied van re-integratie en kan u vrijblijvend adviseren over de Wet Verbetering Poortwachter binnen uw organisatie of de uitvoering van uw re-integratietraject. 4

5 Outplacement Soms roept een veranderde bedrijfssituatie een noodzaak tot externe mobiliteit op. Denk aan; reorganisatie niet naar behoren functioneren van een werknemer verstoorde werkrelatie tussen werkgever en werknemer. op verzoek van werknemer Outplacement heeft het karakter van gedwongen afscheid nemen. Naast een arbeidsvoorwaardelijke regeling komen er ook veel emoties los. Immers uw medewerker(s) dient buiten de onderneming een nieuwe werkkring te vinden. Een traject is persoonlijk en maatwerk. Een offerte wordt in nauw overleg met werkgever en werknemer samengesteld en uitgebracht. De trajectduur is gemiddeld zes tot acht maanden en bevat vaste rapportagemomenten. Hoe ziet een outplacementtraject er inhoudelijk uit? Verwerking van de ontstane situatie van outplacement Vergroten zelfkennis, o.a. sterke/zwakke kanten Inventarisatie en oriëntatie functies en werkgevers Arbeidsmarktverkenning en sollicitatie Trainen van vaardigheden voor het verkrijgen van een baan (netwerken, solliciteren, CV) Nazorg bij het vinden van een nieuwe werkkring Wat zijn de voordelen van outplacement? Positief, sociaal imago werkgever Bij reorganisatie: voorkomen van sociale conflicten (bespaart veel tijd en hoofdbrekens) Bij ontslag wegens conflict: voorkomen juridisch conflict (proceskosten) Bij ontslag op verzoek: ter preventie het hooghouden van de motivatie Bij ontslag met wederzijds goedvinden: onderdeel van de vertrekregeling Bij ontslag wegens disfunctioneren: op fatsoenlijke wijze afscheid nemen Vergoeding outplacement Een vergoeding voor outplacementkosten wordt niet als loon gezien. Hierover hoeft de werkgever dus geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Ook een verstrekking van outplacement is vrij van loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen. Selectie outplacementbureau De selectie van een outplacementbureau is van essentieel belang voor het slagen van een dergelijk traject. Werkgever en werknemer zijn vrij om te kiezen voor een opdrachtnemer. Wij adviseren dan ook met klem om gebruik te maken van vrijblijvende en kosteloze adviesgesprekken bij tenminste twee opdrachtnemers. Het hebben van een klik, een veilig en vertrouwd gevoel is van groot belang om dergelijke trajecten succesvol te laten slagen. Daarnaast is het mogelijk dat SAM& passende en professionele begeleiding biedt aan de managers om het proces op de werkvloer zo prettig mogelijk te laten verlopen. 5

6 Opzetten intern mobiliteitscentrum SAM& heeft altijd spraakmakende ideeën, zeker als het gaat om de combinatie van kennis en het ontwikkelen van mensen tot Happy People! Ons talentencentrum dat we samen opzetten, is origineel van inhoud en vorm en raakt mens, team & organisatie. We richten ons op het (door) ontwikkelen van aanwezig talent en het prikkelen van de verbeelding. Het centrum richten we in aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en kan onderdelen bevatten als: - Individuele begeleiding - Training - EVC - Loopbaanoriëntatie/POP - Opleidingsadvies - Externe bemiddeling - HRM advies - Projectregie SAM& heeft haar eigen productlijn te weten de IK-code. Vanuit deze productlijn klopt het hart van onze visie; het bevat verschillende instrumenten, begeleidingsmethodes en trainingen. Ook beschikken we over een arbeidspsycholoog. 6

7 2. HRM en Organisatie; advies, ondersteuning en uitvoering Als u opdracht geeft aan SAM&, heeft u alles in huis! SAM& werkt nauw samen met vaste partners. Daar waar nodig, vliegen wij onze partner voor u in. Op onze website vindt u een overzicht van onze SAM&werkingspartners. Uiteraard blijft SAM& uw opdrachtnemer. Kortom voor de een-loket-gedachte bent u bij SAM& aan het juiste adres! HRM en personeelsondersteuning: een nieuwe vorm Een goede bedrijfsvoering vraagt altijd om een passend en positief personeelsbeleid. Wij helpen u om uw processen op orde te hebben aangaande de instroom, doorstroom en uitstroom binnen uw organisatie! Daarbij kunt u denken aan de volgende onderdelen: 1. Werving & Selectie 2. Functiewaardering en beloningsbeleid 3. Beoordelings- en functioneringsmethodieken 4. Wet en regelgeving 5. Verzuimbeheersing 6. Arbo 7. Gezondheid & vitaliteit 8. Personeelsbeheer (salarisadministratie, personeelsdossier, personeelshandboek) 9. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 10. Coaching / Mediation / Training voor leidinggevenden en/of werknemers 11. Juridische ondersteuning Wij kunnen u hierin adviseren en indien gewenst de implementatie voor u uitvoeren! Organisatieadvies Over organisaties kunnen we kort zijn: ze bestaan uit mensen. Dat betekent dat welke beslissingen er ook genomen moeten worden, ze moeten worden gedragen en uitgevoerd door medewerkers. Zij bepalen voor een groot deel het succes van het bedrijf. Veel organisaties hebben behoefte aan meetbare resultaten in de bedrijfsprocessen. Een belangrijk onderdeel van die processen is uw personeel. Hoe gaat u om met dit kapitaal? Bent u voorzichtig of gaat u voor groei? Wat zijn de mogelijkheden als het gaat om in-, door- en uitstroom van medewerkers? Zijn er alternatieven? Hoe heeft u HRM geïmplementeerd en de personeelsinstrumenten? Ons advies richt zich op het verbeteren van het rendement van het menselijk kapitaal: de medewerker. Wat zijn concreet de resultaten voor de organisatie? Om uw menselijk kapitaal goed te beheren moet u keuzes maken. Om de juiste keuzes te maken moet u eerst weten wat u precies heeft en waar u met uw bedrijf naar toe wilt. SAM& helpt u daarbij! Wij richten ons op de begeleiding en ontwikkeling van leiderschap binnen organisaties en hun medewerkers. Wat doet SAM&? 1. Organisatieverandering realiseren en ondernemerschap versterken. 2. Activiteiten afstemmen op de vraag binnen de organisatie en resultaten op groeps- of individueel niveau zichtbaar maken. 3. Ontwikkelen van een (HRM) ondernemings- of afdelingsplan en invoering daarvan. 7

8 SAM& gelooft in de eigen kracht van ondernemingen en het talent van hun medewerkers. Wij richten ons op de begeleiding en ontwikkeling van ondernemerschap en daarbij richten wij ons zowel op het individu als de organisatie als geheel. U huurt ons in als u behoefte heeft aan advisering, maar ook bij het zoeken van en het begeleiden naar een nieuwe werkkring voor uw medewerker(s) bij boventalligheid of langdurig ziekte. Voorbeelden zijn: - Strategisch (HRD) plan opzetten of toetsen/aanscherpen - Oplossen van verborgen hindernissen - Heldere richting en prioriteitstelling - Verbetering van prestaties - Creëren van meer betrokkenheid Kenmerkend voor SAM& is dat wij praktisch, oplossingsgericht, concreet en pragmatisch (SAM&)werken. Met elkaar, met de opdrachtgever, cliënt, team of bedrijf. We ontwikkelen trainingen, adviseren teams & ontzorgen organisaties, leiden projecten en laten talenten tot volle bloei komen. Vanuit Heerhugowaard, Noord Holland, werken we voor organisaties door heel Nederland. Ons doel is om onze opdrachtgever te ontzorgen. Dat betekent niet dat er minder hard gewerkt hoeft te worden, maar wel dat er minder zorgen zijn die je afleiden van het resultaat. De focus die ontstaat is een geweldige stap op weg naar het gestelde doel: praktisch organisatieadvies, loopbaanbegeleiding, interne mobiliteitsprojecten, arbeidsongeschikte werknemers en training voor het bedrijfsleven en de overheid. Training & Coaching SAM& levert maatwerk waarbij uw voorkeur, beleid en gewenste resultaten centraal staan. De aanpak van SAM& is breed en gericht op het verbeteren van werk- en communicatiestromen binnen uw bedrijf. U kunt ze inzetten op individueel niveau, voor teams en natuurlijk voor de gehele organisatie. Training zien wij als een instrument, dat kan worden ingezet naast advies en begeleiding. Wij beschikken over verschillende competenties en hanteren meerdere werkstijlen in onze aanpak, waarmee we een passende en verfrissende invulling geven aan veranderingsprocessen. Na een kosteloos oriënterend gesprek wordt een voorstel op maat aangeleverd. Onze trainers zijn zeer ervaren en weten met hun professionele inzet het gewenste resultaat te behalen. Wij zorgen ervoor dat mensen geactiveerd worden en het bedoelde gedrag blijven vertonen, ook als we weer weg zijn! Team Coaching & Training Om uw teamwork een nieuwe boost te geven of te optimaliseren heeft SAM& diverse trainingen voor het bedrijfsleven ontwikkeld. Denkt u aan: motivatie trainingen, zelfreflectie en supervisie, vaardigheidstrainingen zoals persoonlijke effectiviteit, teambuilding, vitaliteit; balans tussen werk en privé, verandertrajecten, timemanagement en communicatietrainingen. Individuele Coaching & Training Wij kunnen ons voorstellen dat u soms behoefte heeft aan advies of een sparringpartner om uw functioneren of loopbaan mee te bespreken. Wellicht wilt u nieuwe wegen inslaan, uzelf versterken binnen uw team of nieuwe vaardigheden aanleren. Wij van SAM& zorgen ervoor dat uw vraag allereerst wordt verhelderd en dat u door begeleiding en training de juiste keuzes kunt maken. Vraag naar de mogelijkheden. Hierna volgt een opsomming van onze meest populaire trainingen. 8

9 Workshop Teamspel Voordat een team begint met spelen, is het van belang te weten wat de verwachting of doelstelling van het spel is. Voorbeelden zijn: Ter kennismaking bij de start van een team, om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van het team, ontdekken waarom het niet lekker loopt in het team, of het oplossen van een conflict. Het maakt verrassend veel creativiteit en spontaniteit los, vergroot de teamgeest en kan een verfrissende blik op de gang van zaken opleveren. Als vooraf geformuleerd wordt wat het team met het spel wil bereiken, heeft het team een concreet aandachtspunt om tijdens de evaluatie te bespreken. Teamspirit verbeteren Ooit aan collega's gevraagd wat ze als hoofddoel van jullie samenwerking zien? Of bedacht voor welke belangrijke prijs je jouw team zou nomineren? Vast niet. Met dit Teamspel ontdek je op een heel creatieve manier allerlei onvermoede teamtalenten. En dat niet alleen: met het Teamspel maak je de belangrijkste aspecten van teamwork bespreekbaar. Want voor een hecht team is goede samenwerking onmisbaar. En daarvoor heb je antwoord nodig op belangrijke vragen als: 'Wat is onze bijdrage?', 'Wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen?', 'Hoe hebben we de taken en rollen verdeeld?' En, last but not least: 'Hoe zien we elkaar?' Die antwoorden vind je met het Teamspel, dé toolkit voor procesbegeleiders. Een beproefd concept van teameffectiviteit Omdat het Teamspel gebaseerd is op een beproefd concept van teameffectiviteit, is het uitstekend te gebruiken bij professionele teamcoaching, workshops over samenwerking, of bij kick-offs van projectteams. Hét spel dus voor een professioneel team. Het geheim van (waan) zinnige SAM&werking Een aantal mensen kan samen wel aan iets werken, maar dat maakt hen lang niet altijd een goed team! Een team kan alleen groeien met de juiste ingrediënten; de juiste mensen met de juiste instelling, maar vooral ook het juiste leiderschap om tot wijze teambesluiten te komen. Teamontwikkeling door is een praktische methode. Bedrijfskundige-, psychologische- en groepsdynamische aspecten passerende de revue, evenals diverse voorbeelden, om al doende je eigen team een spiegel voor te houden. Datgene te herkennen en koesteren wat voor inspiratie en waardering zorgt, en datgene te verbeteren wat voor betere prestaties en groei zorgt. De titel van deze training staat voor een nieuw concept waarin mensen met elkaar (waan)zinnig SAM&werken. We werken hierbij met het begrip Teamocratie. We bouwen rond dit nieuwe begrip een besluitvormingsmodel voor teamleiders en teamleden, die op respectvolle wijze met elkaar resultaten willen boeken. Dat bespreken we door middel van theorie (met veel teamdeugden) en praktijk (met veel handvatten en vaardigheden). De training en begeleiding is creatief (qua vormgeving en verzorging) en tegendraads (humor en zelfspot) en we kijken daarbij op eigenzinnige wijze aan tegen standaard denken over SAM&werking en groepsprocessen. Huis- en denkwerk voor de deelnemers is een vast onderdeel van de ontwikkeling. De begeleiding kent een duidelijke focus op een gezamenlijk resultaat. Een inspirerende reis die prikkelt en stimuleert voor managers, teams en mensen die goed willen samenwerken. 9

10 Op weg naar meer business via LinkedIn Deze exclusieve en persoonlijke training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal vier personen. De training is uitermate geschikt voor diegene die zich beseft dat LinkedIn onmisbaar is voor succesvol en goed zaken doen. U heeft bijvoorbeeld enthousiaste ervaringen van LinkedIn-gebruikers vernomen of u heeft eens een workshop bijgewoond maar om de een of andere reden is het opzetten van een goed profiel en optimaal gebruik van de LinkedIn mogelijkheden er nog niet van gekomen? SAM& ondersteunt u: voor de eerste bijeenkomst ontvangt u van ons opdrachten welke dienen als input. Tijdens de eerste bijeenkomst is de trainer van SAM&, gedurende twee uur, samen met u bezig aan het opstellen van een goed en helder profiel. Persoonlijk en op maat! Daarnaast ontvangt u een introductie van alle mogelijkheden van LinkedIn aangaande netwerken, zichtbaarheid, zoeken, groepen en de do s en don ts. U verlaat de eerste bijeenkomst met opdrachten om de opgedane kennis concreet in te zetten. Na twee weken vindt de follow up training van twee uur plaats. De trainer van SAM& beantwoordt uw vragen, controleert uw profiel en activiteiten en geeft waar nodig advies en tips. Aansluitend neemt de trainer u mee in een verdiepende ontdekking van het gebruik en de toepassingen van LinkedIn. Adviseren als tweede beroep Ideeën in de organisatie geaccepteerd te krijgen. Voor veel staf- en beleidsmedewerkers die goed zijn in hun vak, blijft dit nog steeds een groot struikelblok. En dat is jammer, want vaak is het hun taak vanuit hun discipline een bijdrage te leveren aan de organisatie. Wanneer ze echter niet over de vaardigheden beschikken om invloed uit te oefenen, gaat die bijdrage verloren. Eigenlijk is adviseren dan ook het tweede beroep van staf- en beleidsfunctionarissen. Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline dus niet voldoende. In zes individuele sessies leert u hoe u ideeën en adviezen in uw organisatie wél geaccepteerd krijgt. Hoe u weerstanden kunt overwinnen. Daarbij komen zaken aan de orde als 'standvastig in doelen maar flexibel in methoden', rollen en rolconflicten, het opbouwen van formele en informele netwerken, het onderkennen van en omgaan met de organisatiecultuur en het ontwikkelen van de juiste adviesstrategie. Kom op voor jezelf! Assertief zijn betekent dat men wordt geleerd om anders te gaan communiceren met de omgeving. Nee zeggen, maar wel een alternatief aanbieden. Niet doorschieten in te nederig of te overmoedig gedrag, te kritisch of te negatief, of voorbij gaan aan eigen grenzen. Zorgen dat men leert kijken naar de lange termijn en daar gewenst gedrag aan koppelen in plaats van nu zeggen wat men denkt. Overwogen keuzes maken waarbij men zichzelf en de ander respecteert. Assertief zijn, jezelf goed kunnen presenteren en effectief zijn in je werk, dat is het doel van deze training. De training is praktijkgericht. 10

11 Workshop Persoonlijke ontwikkeling In deze training staan bewustwording van de eigen houding en de eigen invloed op het contact met de ander centraal. Contacten met collega s, cliënten of patiënten, vormen onderdeel van deze training. De training geeft inzicht in de drijfveren van jezelf en van anderen, waardoor begrip en daardoor betere communicatie ontstaan. Resultaat - Interactief gedrag tonen - Inlevingsvermogen wordt vergroot - Bewustwording voor je gedrag - Begrip voor anderen - Tevredenheid verhogen in je werk Een persoonlijke en professionele CV sessie Een CV heeft vele vormen en wordt niet alleen verwacht bij het wisselen van werkgever. Een CV is nodig voor je portfolio gedurende je werkende leven. Het blijkt dat men gemiddeld met het zelf schrijven van een CV nog niet eens voor 40% volledig tot zijn recht komt! Tegenwoordig is het heel gewoon om hiervoor professionele ondersteuning in te schakelen. Een adviseur van SAM& stelt samen met jou een CV op passend bij je vraag/behoefte. Dit gebeurt in een persoonlijke CV sessie van 2 tot 2,5 uur. De zakelijke gunfactor: stimuleer je verkoop! Succesvol verkopen kan alleen als je het persoonlijk maakt. Gunnen is het toverwoord! SAM& brengt je in een workshop van een middag de basisbeginselen bij van succesvol verkopen, zonder te hoeven verkopen, ofwel: de zakelijk gunfactor! Hoe zorg je voor opdrachten? Hoe activeer je de directe verkoop? Tijdens de training zal je ontdekken waarom je hierna nooit meer aan koude acquisitie hoeft te doen, hoe je je eigen werk maakt zonder te moeten wachten tot de telefoon gaat. Je krijgt de beginselen uitgelegd van een eenvoudige, prettige en persoonlijke verkoop aanpak. Want verkopen, dat kun je zelf! 3. Waarom SAM&? SAM& biedt een pakket van diensten en consultancy aan om u, als werkgever, te ondersteunen dan wel te ontzorgen. SAM& levert maatwerk waarbij uw voorkeur, beleid en gewenste resultaten centraal staan. De aanpak van SAM& is breed, no nonsens en gericht op het verbeteren van werk- en communicatiestromen binnen uw bedrijf. U kunt ze inzetten op individueel niveau, voor teams en natuurlijk voor de gehele organisatie. Kortom, bij ons vindt u de passende ondersteuning: of dat nu begeleiding, training, of een professioneel advies is. Met onze heldere, praktische en creatieve aanpak zorgen wij ervoor dat het doel wordt bereikt. Met deze folder geven wij u een indruk van wat SAM& voor uw organisatie of medewerker kan betekenen. SAM& beschikt over een sfeervol kantoor met separate trainingsruimte op een A-locatie in Heerhugowaard. We beschikken over voldoende parkeergelegenheid en zitten op 5 minuten loopafstand van het NS station. 11

12 Meer weten? Indien u wilt weten hoe dat er voor uw organisatie uit kan zien, maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek. U kunt kennismaken met één van onze adviseurs, uw vragen voorleggen en meer te weten komen over onze aanpak. Een gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets. Tot ziens! Ester Leibbrand Yvonne Truijens 12

13 Contact SAM& Bevelandseweg AX Heerhugowaard KvK

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie