Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

2 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave 1. Personeel... 4 Loopbaanbegeleiding... 4 Re-integratie 1 e en 2 e spoor... 4 Outplacement... 5 Vergoeding outplacement... 5 Selectie outplacementbureau... 5 Opzetten intern mobiliteitscentrum HRM en Organisatie; advies, ondersteuning en uitvoering... 7 HRM en personeelsondersteuning: een nieuwe vorm... 7 Organisatieadvies... 7 Training & Coaching... 8 Team Coaching & Training... 8 Workshop Teamspel... 9 Het geheim van (waan) zinnige SAM&werking... 9 Op weg naar meer business via LinkedIn...10 Adviseren als tweede beroep...10 Kom op voor jezelf!...10 Workshop Persoonlijke ontwikkeling...11 Een persoonlijke en professionele CV sessie...11 De zakelijke gunfactor: stimuleer je verkoop! Waarom SAM&?...11 Meer weten?...12 Contact

4 1. Personeel Loopbaanbegeleiding Af en toe is het een goed idee om eens stil te staan bij loopbaan ontwikkeling van uw medewerkers. Zijn ze blij waar ze zitten, maar vraagt u zich af hoe uw de mogelijkheden volledig kunt benutten? In een aantal gesprekken zetten waar we de focus weer op wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen: het maakt uw medewerker weer scherp en alert. De vragen lijken eenvoudig, de antwoorden blijken het niet te zijn. Re-integratie 1 e en 2 e spoor Als uw werknemer langdurig ziek is, krijgt u als werkgever te maken met een doolhof aan wet- en regelgeving. Zo bent u verplicht om werk te maken van de re-integratie 1 e en zo nodig 2 e spoor in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever heeft u de verplichting om SAMEN met uw werknemer alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn oude werk zo snel mogelijk hervat of ander passend werk binnen uw organisatie gaat doen. Dit is de zogeheten re-integratie 1 e spoor. Wij kunnen hierin ondersteunen middels coaching, training en/of loopbaanoriëntatie. Re-integratie 2e spoor kunt u inzetten vanaf het moment dat uw arbeidsongeschikte werknemer niet meer in de eigen functie kan terugkeren. Als u geen passende functie voor de werknemer beschikbaar heeft, kan SAM& het traject direct opstarten om voor uw werknemer buiten de organisatie een passende werkomgeving te vinden (bijvoorbeeld detachering) of eventuele omscholing. Dit zijn ingrijpende en wet gevoelige processen waar ook het emotionele aspect van de werknemer aandacht en ondersteuning verdient. Denk aan afscheid nemen van de oude werkkring, het verkrijgen van nieuw toekomstperspectief, zelfvertrouwen, communicatie etc. De keuze voor begeleiding van dergelijke trajecten is vrij voor zowel werkgever als werknemer. Wij adviseren dan ook met klem om gebruik te maken vrijblijvende en kosteloze adviesgesprekken bij tenminste twee opdrachtnemers. Het hebben van een klik, een veilig en vertrouwd gevoel is van groot belang om dergelijke trajecten succesvol te laten slagen. SAM& heeft ruime ervaring op het gebied van re-integratie en kan u vrijblijvend adviseren over de Wet Verbetering Poortwachter binnen uw organisatie of de uitvoering van uw re-integratietraject. 4

5 Outplacement Soms roept een veranderde bedrijfssituatie een noodzaak tot externe mobiliteit op. Denk aan; reorganisatie niet naar behoren functioneren van een werknemer verstoorde werkrelatie tussen werkgever en werknemer. op verzoek van werknemer Outplacement heeft het karakter van gedwongen afscheid nemen. Naast een arbeidsvoorwaardelijke regeling komen er ook veel emoties los. Immers uw medewerker(s) dient buiten de onderneming een nieuwe werkkring te vinden. Een traject is persoonlijk en maatwerk. Een offerte wordt in nauw overleg met werkgever en werknemer samengesteld en uitgebracht. De trajectduur is gemiddeld zes tot acht maanden en bevat vaste rapportagemomenten. Hoe ziet een outplacementtraject er inhoudelijk uit? Verwerking van de ontstane situatie van outplacement Vergroten zelfkennis, o.a. sterke/zwakke kanten Inventarisatie en oriëntatie functies en werkgevers Arbeidsmarktverkenning en sollicitatie Trainen van vaardigheden voor het verkrijgen van een baan (netwerken, solliciteren, CV) Nazorg bij het vinden van een nieuwe werkkring Wat zijn de voordelen van outplacement? Positief, sociaal imago werkgever Bij reorganisatie: voorkomen van sociale conflicten (bespaart veel tijd en hoofdbrekens) Bij ontslag wegens conflict: voorkomen juridisch conflict (proceskosten) Bij ontslag op verzoek: ter preventie het hooghouden van de motivatie Bij ontslag met wederzijds goedvinden: onderdeel van de vertrekregeling Bij ontslag wegens disfunctioneren: op fatsoenlijke wijze afscheid nemen Vergoeding outplacement Een vergoeding voor outplacementkosten wordt niet als loon gezien. Hierover hoeft de werkgever dus geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Ook een verstrekking van outplacement is vrij van loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen. Selectie outplacementbureau De selectie van een outplacementbureau is van essentieel belang voor het slagen van een dergelijk traject. Werkgever en werknemer zijn vrij om te kiezen voor een opdrachtnemer. Wij adviseren dan ook met klem om gebruik te maken van vrijblijvende en kosteloze adviesgesprekken bij tenminste twee opdrachtnemers. Het hebben van een klik, een veilig en vertrouwd gevoel is van groot belang om dergelijke trajecten succesvol te laten slagen. Daarnaast is het mogelijk dat SAM& passende en professionele begeleiding biedt aan de managers om het proces op de werkvloer zo prettig mogelijk te laten verlopen. 5

6 Opzetten intern mobiliteitscentrum SAM& heeft altijd spraakmakende ideeën, zeker als het gaat om de combinatie van kennis en het ontwikkelen van mensen tot Happy People! Ons talentencentrum dat we samen opzetten, is origineel van inhoud en vorm en raakt mens, team & organisatie. We richten ons op het (door) ontwikkelen van aanwezig talent en het prikkelen van de verbeelding. Het centrum richten we in aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en kan onderdelen bevatten als: - Individuele begeleiding - Training - EVC - Loopbaanoriëntatie/POP - Opleidingsadvies - Externe bemiddeling - HRM advies - Projectregie SAM& heeft haar eigen productlijn te weten de IK-code. Vanuit deze productlijn klopt het hart van onze visie; het bevat verschillende instrumenten, begeleidingsmethodes en trainingen. Ook beschikken we over een arbeidspsycholoog. 6

7 2. HRM en Organisatie; advies, ondersteuning en uitvoering Als u opdracht geeft aan SAM&, heeft u alles in huis! SAM& werkt nauw samen met vaste partners. Daar waar nodig, vliegen wij onze partner voor u in. Op onze website vindt u een overzicht van onze SAM&werkingspartners. Uiteraard blijft SAM& uw opdrachtnemer. Kortom voor de een-loket-gedachte bent u bij SAM& aan het juiste adres! HRM en personeelsondersteuning: een nieuwe vorm Een goede bedrijfsvoering vraagt altijd om een passend en positief personeelsbeleid. Wij helpen u om uw processen op orde te hebben aangaande de instroom, doorstroom en uitstroom binnen uw organisatie! Daarbij kunt u denken aan de volgende onderdelen: 1. Werving & Selectie 2. Functiewaardering en beloningsbeleid 3. Beoordelings- en functioneringsmethodieken 4. Wet en regelgeving 5. Verzuimbeheersing 6. Arbo 7. Gezondheid & vitaliteit 8. Personeelsbeheer (salarisadministratie, personeelsdossier, personeelshandboek) 9. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 10. Coaching / Mediation / Training voor leidinggevenden en/of werknemers 11. Juridische ondersteuning Wij kunnen u hierin adviseren en indien gewenst de implementatie voor u uitvoeren! Organisatieadvies Over organisaties kunnen we kort zijn: ze bestaan uit mensen. Dat betekent dat welke beslissingen er ook genomen moeten worden, ze moeten worden gedragen en uitgevoerd door medewerkers. Zij bepalen voor een groot deel het succes van het bedrijf. Veel organisaties hebben behoefte aan meetbare resultaten in de bedrijfsprocessen. Een belangrijk onderdeel van die processen is uw personeel. Hoe gaat u om met dit kapitaal? Bent u voorzichtig of gaat u voor groei? Wat zijn de mogelijkheden als het gaat om in-, door- en uitstroom van medewerkers? Zijn er alternatieven? Hoe heeft u HRM geïmplementeerd en de personeelsinstrumenten? Ons advies richt zich op het verbeteren van het rendement van het menselijk kapitaal: de medewerker. Wat zijn concreet de resultaten voor de organisatie? Om uw menselijk kapitaal goed te beheren moet u keuzes maken. Om de juiste keuzes te maken moet u eerst weten wat u precies heeft en waar u met uw bedrijf naar toe wilt. SAM& helpt u daarbij! Wij richten ons op de begeleiding en ontwikkeling van leiderschap binnen organisaties en hun medewerkers. Wat doet SAM&? 1. Organisatieverandering realiseren en ondernemerschap versterken. 2. Activiteiten afstemmen op de vraag binnen de organisatie en resultaten op groeps- of individueel niveau zichtbaar maken. 3. Ontwikkelen van een (HRM) ondernemings- of afdelingsplan en invoering daarvan. 7

8 SAM& gelooft in de eigen kracht van ondernemingen en het talent van hun medewerkers. Wij richten ons op de begeleiding en ontwikkeling van ondernemerschap en daarbij richten wij ons zowel op het individu als de organisatie als geheel. U huurt ons in als u behoefte heeft aan advisering, maar ook bij het zoeken van en het begeleiden naar een nieuwe werkkring voor uw medewerker(s) bij boventalligheid of langdurig ziekte. Voorbeelden zijn: - Strategisch (HRD) plan opzetten of toetsen/aanscherpen - Oplossen van verborgen hindernissen - Heldere richting en prioriteitstelling - Verbetering van prestaties - Creëren van meer betrokkenheid Kenmerkend voor SAM& is dat wij praktisch, oplossingsgericht, concreet en pragmatisch (SAM&)werken. Met elkaar, met de opdrachtgever, cliënt, team of bedrijf. We ontwikkelen trainingen, adviseren teams & ontzorgen organisaties, leiden projecten en laten talenten tot volle bloei komen. Vanuit Heerhugowaard, Noord Holland, werken we voor organisaties door heel Nederland. Ons doel is om onze opdrachtgever te ontzorgen. Dat betekent niet dat er minder hard gewerkt hoeft te worden, maar wel dat er minder zorgen zijn die je afleiden van het resultaat. De focus die ontstaat is een geweldige stap op weg naar het gestelde doel: praktisch organisatieadvies, loopbaanbegeleiding, interne mobiliteitsprojecten, arbeidsongeschikte werknemers en training voor het bedrijfsleven en de overheid. Training & Coaching SAM& levert maatwerk waarbij uw voorkeur, beleid en gewenste resultaten centraal staan. De aanpak van SAM& is breed en gericht op het verbeteren van werk- en communicatiestromen binnen uw bedrijf. U kunt ze inzetten op individueel niveau, voor teams en natuurlijk voor de gehele organisatie. Training zien wij als een instrument, dat kan worden ingezet naast advies en begeleiding. Wij beschikken over verschillende competenties en hanteren meerdere werkstijlen in onze aanpak, waarmee we een passende en verfrissende invulling geven aan veranderingsprocessen. Na een kosteloos oriënterend gesprek wordt een voorstel op maat aangeleverd. Onze trainers zijn zeer ervaren en weten met hun professionele inzet het gewenste resultaat te behalen. Wij zorgen ervoor dat mensen geactiveerd worden en het bedoelde gedrag blijven vertonen, ook als we weer weg zijn! Team Coaching & Training Om uw teamwork een nieuwe boost te geven of te optimaliseren heeft SAM& diverse trainingen voor het bedrijfsleven ontwikkeld. Denkt u aan: motivatie trainingen, zelfreflectie en supervisie, vaardigheidstrainingen zoals persoonlijke effectiviteit, teambuilding, vitaliteit; balans tussen werk en privé, verandertrajecten, timemanagement en communicatietrainingen. Individuele Coaching & Training Wij kunnen ons voorstellen dat u soms behoefte heeft aan advies of een sparringpartner om uw functioneren of loopbaan mee te bespreken. Wellicht wilt u nieuwe wegen inslaan, uzelf versterken binnen uw team of nieuwe vaardigheden aanleren. Wij van SAM& zorgen ervoor dat uw vraag allereerst wordt verhelderd en dat u door begeleiding en training de juiste keuzes kunt maken. Vraag naar de mogelijkheden. Hierna volgt een opsomming van onze meest populaire trainingen. 8

9 Workshop Teamspel Voordat een team begint met spelen, is het van belang te weten wat de verwachting of doelstelling van het spel is. Voorbeelden zijn: Ter kennismaking bij de start van een team, om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van het team, ontdekken waarom het niet lekker loopt in het team, of het oplossen van een conflict. Het maakt verrassend veel creativiteit en spontaniteit los, vergroot de teamgeest en kan een verfrissende blik op de gang van zaken opleveren. Als vooraf geformuleerd wordt wat het team met het spel wil bereiken, heeft het team een concreet aandachtspunt om tijdens de evaluatie te bespreken. Teamspirit verbeteren Ooit aan collega's gevraagd wat ze als hoofddoel van jullie samenwerking zien? Of bedacht voor welke belangrijke prijs je jouw team zou nomineren? Vast niet. Met dit Teamspel ontdek je op een heel creatieve manier allerlei onvermoede teamtalenten. En dat niet alleen: met het Teamspel maak je de belangrijkste aspecten van teamwork bespreekbaar. Want voor een hecht team is goede samenwerking onmisbaar. En daarvoor heb je antwoord nodig op belangrijke vragen als: 'Wat is onze bijdrage?', 'Wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen?', 'Hoe hebben we de taken en rollen verdeeld?' En, last but not least: 'Hoe zien we elkaar?' Die antwoorden vind je met het Teamspel, dé toolkit voor procesbegeleiders. Een beproefd concept van teameffectiviteit Omdat het Teamspel gebaseerd is op een beproefd concept van teameffectiviteit, is het uitstekend te gebruiken bij professionele teamcoaching, workshops over samenwerking, of bij kick-offs van projectteams. Hét spel dus voor een professioneel team. Het geheim van (waan) zinnige SAM&werking Een aantal mensen kan samen wel aan iets werken, maar dat maakt hen lang niet altijd een goed team! Een team kan alleen groeien met de juiste ingrediënten; de juiste mensen met de juiste instelling, maar vooral ook het juiste leiderschap om tot wijze teambesluiten te komen. Teamontwikkeling door is een praktische methode. Bedrijfskundige-, psychologische- en groepsdynamische aspecten passerende de revue, evenals diverse voorbeelden, om al doende je eigen team een spiegel voor te houden. Datgene te herkennen en koesteren wat voor inspiratie en waardering zorgt, en datgene te verbeteren wat voor betere prestaties en groei zorgt. De titel van deze training staat voor een nieuw concept waarin mensen met elkaar (waan)zinnig SAM&werken. We werken hierbij met het begrip Teamocratie. We bouwen rond dit nieuwe begrip een besluitvormingsmodel voor teamleiders en teamleden, die op respectvolle wijze met elkaar resultaten willen boeken. Dat bespreken we door middel van theorie (met veel teamdeugden) en praktijk (met veel handvatten en vaardigheden). De training en begeleiding is creatief (qua vormgeving en verzorging) en tegendraads (humor en zelfspot) en we kijken daarbij op eigenzinnige wijze aan tegen standaard denken over SAM&werking en groepsprocessen. Huis- en denkwerk voor de deelnemers is een vast onderdeel van de ontwikkeling. De begeleiding kent een duidelijke focus op een gezamenlijk resultaat. Een inspirerende reis die prikkelt en stimuleert voor managers, teams en mensen die goed willen samenwerken. 9

10 Op weg naar meer business via LinkedIn Deze exclusieve en persoonlijke training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal vier personen. De training is uitermate geschikt voor diegene die zich beseft dat LinkedIn onmisbaar is voor succesvol en goed zaken doen. U heeft bijvoorbeeld enthousiaste ervaringen van LinkedIn-gebruikers vernomen of u heeft eens een workshop bijgewoond maar om de een of andere reden is het opzetten van een goed profiel en optimaal gebruik van de LinkedIn mogelijkheden er nog niet van gekomen? SAM& ondersteunt u: voor de eerste bijeenkomst ontvangt u van ons opdrachten welke dienen als input. Tijdens de eerste bijeenkomst is de trainer van SAM&, gedurende twee uur, samen met u bezig aan het opstellen van een goed en helder profiel. Persoonlijk en op maat! Daarnaast ontvangt u een introductie van alle mogelijkheden van LinkedIn aangaande netwerken, zichtbaarheid, zoeken, groepen en de do s en don ts. U verlaat de eerste bijeenkomst met opdrachten om de opgedane kennis concreet in te zetten. Na twee weken vindt de follow up training van twee uur plaats. De trainer van SAM& beantwoordt uw vragen, controleert uw profiel en activiteiten en geeft waar nodig advies en tips. Aansluitend neemt de trainer u mee in een verdiepende ontdekking van het gebruik en de toepassingen van LinkedIn. Adviseren als tweede beroep Ideeën in de organisatie geaccepteerd te krijgen. Voor veel staf- en beleidsmedewerkers die goed zijn in hun vak, blijft dit nog steeds een groot struikelblok. En dat is jammer, want vaak is het hun taak vanuit hun discipline een bijdrage te leveren aan de organisatie. Wanneer ze echter niet over de vaardigheden beschikken om invloed uit te oefenen, gaat die bijdrage verloren. Eigenlijk is adviseren dan ook het tweede beroep van staf- en beleidsfunctionarissen. Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline dus niet voldoende. In zes individuele sessies leert u hoe u ideeën en adviezen in uw organisatie wél geaccepteerd krijgt. Hoe u weerstanden kunt overwinnen. Daarbij komen zaken aan de orde als 'standvastig in doelen maar flexibel in methoden', rollen en rolconflicten, het opbouwen van formele en informele netwerken, het onderkennen van en omgaan met de organisatiecultuur en het ontwikkelen van de juiste adviesstrategie. Kom op voor jezelf! Assertief zijn betekent dat men wordt geleerd om anders te gaan communiceren met de omgeving. Nee zeggen, maar wel een alternatief aanbieden. Niet doorschieten in te nederig of te overmoedig gedrag, te kritisch of te negatief, of voorbij gaan aan eigen grenzen. Zorgen dat men leert kijken naar de lange termijn en daar gewenst gedrag aan koppelen in plaats van nu zeggen wat men denkt. Overwogen keuzes maken waarbij men zichzelf en de ander respecteert. Assertief zijn, jezelf goed kunnen presenteren en effectief zijn in je werk, dat is het doel van deze training. De training is praktijkgericht. 10

11 Workshop Persoonlijke ontwikkeling In deze training staan bewustwording van de eigen houding en de eigen invloed op het contact met de ander centraal. Contacten met collega s, cliënten of patiënten, vormen onderdeel van deze training. De training geeft inzicht in de drijfveren van jezelf en van anderen, waardoor begrip en daardoor betere communicatie ontstaan. Resultaat - Interactief gedrag tonen - Inlevingsvermogen wordt vergroot - Bewustwording voor je gedrag - Begrip voor anderen - Tevredenheid verhogen in je werk Een persoonlijke en professionele CV sessie Een CV heeft vele vormen en wordt niet alleen verwacht bij het wisselen van werkgever. Een CV is nodig voor je portfolio gedurende je werkende leven. Het blijkt dat men gemiddeld met het zelf schrijven van een CV nog niet eens voor 40% volledig tot zijn recht komt! Tegenwoordig is het heel gewoon om hiervoor professionele ondersteuning in te schakelen. Een adviseur van SAM& stelt samen met jou een CV op passend bij je vraag/behoefte. Dit gebeurt in een persoonlijke CV sessie van 2 tot 2,5 uur. De zakelijke gunfactor: stimuleer je verkoop! Succesvol verkopen kan alleen als je het persoonlijk maakt. Gunnen is het toverwoord! SAM& brengt je in een workshop van een middag de basisbeginselen bij van succesvol verkopen, zonder te hoeven verkopen, ofwel: de zakelijk gunfactor! Hoe zorg je voor opdrachten? Hoe activeer je de directe verkoop? Tijdens de training zal je ontdekken waarom je hierna nooit meer aan koude acquisitie hoeft te doen, hoe je je eigen werk maakt zonder te moeten wachten tot de telefoon gaat. Je krijgt de beginselen uitgelegd van een eenvoudige, prettige en persoonlijke verkoop aanpak. Want verkopen, dat kun je zelf! 3. Waarom SAM&? SAM& biedt een pakket van diensten en consultancy aan om u, als werkgever, te ondersteunen dan wel te ontzorgen. SAM& levert maatwerk waarbij uw voorkeur, beleid en gewenste resultaten centraal staan. De aanpak van SAM& is breed, no nonsens en gericht op het verbeteren van werk- en communicatiestromen binnen uw bedrijf. U kunt ze inzetten op individueel niveau, voor teams en natuurlijk voor de gehele organisatie. Kortom, bij ons vindt u de passende ondersteuning: of dat nu begeleiding, training, of een professioneel advies is. Met onze heldere, praktische en creatieve aanpak zorgen wij ervoor dat het doel wordt bereikt. Met deze folder geven wij u een indruk van wat SAM& voor uw organisatie of medewerker kan betekenen. SAM& beschikt over een sfeervol kantoor met separate trainingsruimte op een A-locatie in Heerhugowaard. We beschikken over voldoende parkeergelegenheid en zitten op 5 minuten loopafstand van het NS station. 11

12 Meer weten? Indien u wilt weten hoe dat er voor uw organisatie uit kan zien, maken wij graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek. U kunt kennismaken met één van onze adviseurs, uw vragen voorleggen en meer te weten komen over onze aanpak. Een gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets. Tot ziens! Ester Leibbrand Yvonne Truijens 12

13 Contact SAM& Bevelandseweg AX Heerhugowaard KvK

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Management Team Training. Voorbeeld

Management Team Training. Voorbeeld Management Team Training Voorbeeld Exclusieve training op maat MT Voor het Management team wordt er een special pakket op maat aangeboden. Er wordt geluisterd naar uw wensen en u krijgt een speciaal daarop

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren

Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren Teamcoaching Catch22 helpt organisaties uitdagingen te trotseren We richten ons op verbeter- en verandervraagstukken waar mens, proces en techniek centraal staan Onze naam verwijst naar een paradoxale

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling,

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, Jobcoaching JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en praktijkervaring en geloven dat dit

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Assessment & Ontwikkeling

Assessment & Ontwikkeling Mensen stimuleren om het beste uit hun talent te halen Assessment & Ontwikkeling Mensen maken het succes van organisaties. Zij zijn succesvol als hun kwaliteiten matchen met het werk. Zeelenberg helpt

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei!

Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! Training Samenwerken & Persoonlijke Effectiviteit Een mooie mix van zakelijke effectiviteit en persoonlijke groei! De brochure Samenwerken en Persoonlijke Effectiviteit is een voorbeeld van hoe de training

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie