VERDWENEN GEHUCHTJES. Een onderzoek van Heemkundige kring Rumesta in opdracht van het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERDWENEN GEHUCHTJES. Een onderzoek van Heemkundige kring Rumesta in opdracht van het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel"

Transcriptie

1 VERDWENEN GEHUCHTJES Een onderzoek van Heemkundige kring Rumesta in opdracht van het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel

2 Rumst en Terhagen niet altijd even goede vrienden In het midden van de 19 de eeuw bestond Rumst uit twee agglomeraties: de huidige dorpskern van Rumst en het Molleveld te Terhagen. Een zware cholera-epidemie in 1859 maakte veel slachtoffers. Velen stierven zonder de ziekenzalving omdat er geen kerk of pastoor in de buurt was. Terhagen wenste daarom in 1860 een eigen kerk en school. Maar Rumst lag ernstig dwars! Zij wilden hun eigen kerk vergroten. Voor de bouw van twee kerken was er geen geld.

3 Terhagen onafhankelijk Na een jarenlange tweedracht tussen Rumst en Terhagen over de kerk werd op 24 november 1874 het gehucht Terhagen een zelfstandige gemeente. Tien jaar later was de neo-gotische kerk St. Jozef klaar.

4 Terhagen en zijn jaarlijkse kermis De afscheiding werd uitbundig gevierd en er werd meteen besloten de jaarlijkse kermis in Terhagen te laten plaats vinden op de eerste zondag na het feest van St.Petrus en Paulus (29 juni). Een traditie die nog steeds bestaat maar recent verschoven werd naar de week vóór St.Pieter.

5 Terhagen een dorp vol steenbakkerijen Terhagen was bijna uitsluitend in handen van de steenbakkers die langs de noordelijke oever klei ontgonnen voor de baksteenproductie. De bevolking bestond hoofdzakelijk uit meestersteenbakkers en hun werklieden, een aantal boeren en handelaars.

6 Terhagen een dorp vol steenbakkerijen Vele sporen van de vroegere steenbakkerijnijverheid zijn nu verdwenen, maar wie goed zoekt, vindt hier en daar nog stille getuigen. De poort van de Beukelaer bv. die ca gebouwd werd als toegang tot de lager gelegen droogloodsen in de kleiput van steenbakkerij De Beukelaer. De poort van de Beukelaer wordt terug in ere hersteld dankzij RL Rivierenland en de gemeente Rumst.

7

8 Terhagen een dorp vol steenbakkerijen Of de lein van Terhagen, een ijzeren reling tussen Rumst en Boom die door de steenbakkers in samenspraak met de gemeenten werd gebouwd tussen 1898 en 1905 voor de veiligheid van de passanten en als afscherming tegen diefstal. Het pad tussen de straat met de tramsporen voor de stoomtram en de kleiput was soms maar 70 cm breed. Ook de lein wordt, waar mogelijk, in ere hersteld.

9

10 Terhagen een dorp in twee delen Terhagen bestond uit een lager gelegen dorpskern langsheen de Rupel en hogerop bovenop de kleicuesta enkele kleine gehuchtjes. Van Boom naar Reet waren dit de wijk Wildernis met noordelijker de Mussenpotten, Eikerveld met de Kerkenhoekstraat of de lange root en den Drijhoek, het punt waar Reet, Boom en Terhagen samenkwamen.

11 Gehuchtjes voorgoed verdwenen! Eikerveld en de omliggende gehuchtjes zijn in 1951 definitief verlaten. Opgekocht door de steenbakkers omwille van de kostbare kleigrond. In de jaren 70 zijn ze volledig weggebaggerd. In Boom gebeurde dit ook met de root van Verstrepen. (zie foto, 1961, Alex Vinck)

12 De verdwenen gehuchtjes WILDERNIS De Terhagenlei leidde naar de kleine wijk Wildernis. een kleine wilde hoogvlakte die door de dorpelingen de wildernis was gedoopt, de naam die door de bewoners zelf geredelijk en stilzwijgend werd aanvaard. Piet Van Aken inspireerde heel wat van zijn boeken op het leven in de Wildernis, het gehucht waar zijn schoonfamilie woonde.

13 De verdwenen gehuchtjes de MUSSENPOTTEN Het gebied ten noorden van de Wildernis noemde men de Mussenpotten, een wijk van zeer armoedige volkshuisjes. Volgens Rosa Callaert zo genoemd omdat ze maar de grootte hadden van een mussenpot. Rosa Callaert is geboren in de Wildernis en heeft er heel haar jeugd gewoond. Later huwde ze met Piet Van Aken. Het was armoe troef in haar jonge tijd! Vaak ging Rosa met de andere kinderen op pad om een paar aardappelen op de omliggende velden te stelen voor het warme middageten.

14 De verdwenen gehuchtjes de MUSSENPOTTEN Mussenpotten hingen echter aan bijna alle huisjes! Ze waren gevormd uit klei en werden in het voorjaar opgehangen om de mussen te lokken. De vetgemeste jonge mussen waren meer dan welkom als voedingsbron voor een bevolking die te weinig en niet gevarieerd te eten had.

15 De verdwenen gehuchtjes EIKERVELD De huidige Hoogstraat die voert naar het panoramisch punt, was toen gekend als de Nieuwe Steenweg. Hij was belegd met lange smalle rode stenen op sommige plaatsen nog zichtbaar- en leidde naar het hoger gelegen gehucht Eikerveld. Oostelijk van deze weg was het toenmalig gemeentelijk stort gelegen.

16 De verdwenen gehuchtjes EIKERVELD Getuigen beweerden dat ze deze weg echter zelden namen! Men ging bergaf naar de werkplek langs de putten. De kortste weg maar een onderneming die niet zonder gevaar was in de natte, glibberige klei.

17 De verdwenen gehuchtjes EIKERVELD Eikerveld telde ongeveer een 60-tal huisjes. Ze geleken op elkaar met gevels in rode of donkere grijsblauwe baksteen, of wit bepleisterd. Het ene wat kleiner; het andere soms wat groter.

18 De verdwenen gehuchtjes EIKERVELD De Kerkenhoekstraat was de langste straat de verbindingsweg tussen west en oost. Het was een aarden weg door de bevolking de lange root genoemd. Achter de rij de huisjes, die met tussenpaadjes waren gescheiden, bevond zich een weiland en een voetweg.

19

20 Eikerveld nu Het huidige Keibrekerspad passeert aan de zandvlakte tussen wandelknooppunt 293 en 193, de vroegere dorpskern van Eikerveld. De verhoogde berm ten noorden van de zandvlakte loopt op de plaats waar 20 m hoger de lange root liep.

21 Verdwenen gehuchtjes het volksleven De huisjes waren menselijk met de weinige voorzieningen uit die tijd: zonder waterleiding of elektriciteit. Walter haalde men aan de dorpspompen; afvalwater werd in een open goot gekapt. (cf. foto de blau root, Boom)

22 Verdwenen gehuchtjes het volksleven De toiletten -gemakkenstonden buiten met een aantal naast elkaar, voor evenveel gezinnen. Het was slechts een houten plank met een gat. cf. arbeiderswoningen, Noeveren,EMABB)

23 Verdwenen gehuchtjes het volksleven Het leven was in de 19 de eeuw en begin 20 ste eeuw erg hard. De kindersterfte lag omstreeks 1850 tussen de 30 en de 45%. In de Rupelstreek lag dit nog hoger! In 1859, het jaar van de grote cholera-epidemie, stierf de helft van de kinderen tussen 0 en 5 jaar. In 1889 bereikte men zelfs het dramatische cijfer van 70%! De grootste doodsoorzaak waren cholera, stuipen, longziekten, roodvonk en kroep. Te wijten aan slechte hygiënische omstandigheden en onvoldoende medische voorzieningen.

24 Verdwenen gehuchtjes het volksleven Wie veel miserie had, moest zich ook kunnen ontspannen Eikerveld had twee eigen voetbalterreinen. De plaatselijke ploeg wipte ooit het roemrijke Anderlecht uit de bekercompetitie. Een triomf die bij vele inwoners nog steeds nazindert! Maar Eikerveld telde ook heel wat dorpscafé s. De bekendsten zijn het café van de rus -langs de huidige Hoogstraat-, het café van Maes en Linne, vlak aan het grootste voetbalveld, en aan de overzijde in de lange root het café van Fille de weef.

25 Verdwenen gehuchtjes het volksleven In het centrum van Eikerveld, lag een groot plein. Hier werd jaarlijks een kermis gehouden die alom bekend was. Men kwam er van heinde en verre naar toe. Getuigen herinneren zich dat ook Bobbejaan Schoepen er heeft opgetreden met zijn paard. Is de kermis de reden dat Eikerveld als eerste elektriciteit had in het gehucht? Zelfs nog vóór de dorpskern langs de Rupel?

26 Met dank aan Tom De Loenen, geschiedkundige kring Rumesta Patrik Schoeters William De Jonghe Fried Happaerts, gemeente Rumst Patrick Smits, Actief Terhagen Tim Ghysels, RL Rivierenland Karel Verboven, voorzitter Scheldelandgidsen Diverse getuigen Presentatie: Sabine Denissen, provinciaal Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel

RUPELSTREEK ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 OP ZOEK NAAR BAKSTEENHISTORIE

RUPELSTREEK ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 OP ZOEK NAAR BAKSTEENHISTORIE RUPELSTREEK ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 OP ZOEK NAAR BAKSTEENHISTORIE Er zijn nog gebieden in onze streken waar de restanten van de nijverheid(heden) van weleer grote impact hebben gehad op de huidige ruimtelijke

Nadere informatie

Beste Terhagenaar, In dit nummer: Sfeerbeelden van de parkfeesten vorig jaar

Beste Terhagenaar, In dit nummer: Sfeerbeelden van de parkfeesten vorig jaar Informatieblad Van Het Dorpscomité Actief Terhagen - Oplage : 1.250 Exemplaren - twaalfde Jaargang - Nummer Een - Juni 2012 Beste Terhagenaar, Vóór u ligt de nieuwste Terhaegsche Gazet. Als inwoner van

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

De Rupelkleiroute. i n d e v o et sp o r en va n Pi et va n Aken

De Rupelkleiroute. i n d e v o et sp o r en va n Pi et va n Aken i n d e v o et sp o r en va n Pi et va n Aken in de voetsporen van Piet van Aken voert je langs enkele pareltjes van de Rupelstreek. Deze fascinerende regio staat symbool voor de kleiontginning en de baksteenindustrie.

Nadere informatie

De Kleitrappers Wandeltochten 2014

De Kleitrappers Wandeltochten 2014 De Kleitrappers Wandeltochten 2014 Zondag 19/01/2014 Winterheidetocht Kessel - Basisschool Bisterveld, Nieuwstraat 26, 2560 Kessel. Zaterdag 29/03/2014 Klinkaerttocht "Memorial André Vanheuckelom & François

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

de rupelklei route in de voetsporen van Piet van Aken wandelbrochure

de rupelklei route in de voetsporen van Piet van Aken wandelbrochure de rupelklei route in de voetsporen van Piet van Aken wandelbrochure Rupelstreek ten tijde van Piet Van Aken Kleiputten vandaag - Wienerberger de rupelkleiroute in de voetsporen van piet van aken De Rupelkleiroute

Nadere informatie

39e Wandeling door de Rupelstreek.

39e Wandeling door de Rupelstreek. 39e Wandeling door de Rupelstreek. Op zondag 28 augustus 2016 nodigt W.S.V. Schelle vzw, al voor de 39 ste maal, alle wandelaars uit om deel te nemen aan een wandeling door de Rupelstreek. W.S.V. Schelle

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

naam WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden.

naam WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden. WERKBLAD in de buurt van de school Bekijk de buurt waar de school staat. Probeer de vragen te beantwoorden. Ga het vragen. Zoek in boeken en op internet. Schrijf de antwoorden op. Zoek er plaatjes bij.

Nadere informatie

Wij zetten onze wandeling verder langs het wegeltje rechtover huisnummer 49 en komen zo in de Stationsstraat.

Wij zetten onze wandeling verder langs het wegeltje rechtover huisnummer 49 en komen zo in de Stationsstraat. OOSTHOEKWANDELING v 2017.07.05 We starten onze wandeling aan de Sint- Blasiuskerk op het Dorpsplein. De oudste delen van deze kerk ( onderbouw van de toren) dateren uit de eerste helft van de twaalfde

Nadere informatie

Hoe geraak ik met de bus In Terhagen

Hoe geraak ik met de bus In Terhagen Hoe geraak ik met de bus In Terhagen www.delijn.be Voor parcours voorzien van 4.6 km Bekijk ook wandelparcours op Google Maps https://maps.google.be/maps/ms?msid=210456876915788903096.0004f882a8fb0138d7bbb&msa=0

Nadere informatie

Heemkundekring Nieuwerkerken

Heemkundekring Nieuwerkerken Heemkundekring Nieuwerkerken 1 2 Fake in Groot Nieuwerkerken Ook Heemkunde Nieuwerkerken draagt zijn bescheiden steentje bij aan het brede jaarthema Fake. In ons landelijk dorpje leefde tot 1950 bijna

Nadere informatie

Kerkepaden in de Achterhoek

Kerkepaden in de Achterhoek voorbeeldproject Kerkepaden in de Achterhoek Historische verbindingen hersteld Nederland heeft waarschijnlijk het best onderhouden en meest fijnmazige net van verharde wegen dat er op de wereld te vinden

Nadere informatie

Kleiputten Terhagen: verborgen parel eenmalig open voor publiek Aftrap voor een mooie toekomst voor Kleiputten Terhagen

Kleiputten Terhagen: verborgen parel eenmalig open voor publiek Aftrap voor een mooie toekomst voor Kleiputten Terhagen Persbericht Provincie Antwerpen 18 9 2017 Kleiputten Terhagen: verborgen parel eenmalig open voor publiek Aftrap voor een mooie toekomst voor Kleiputten Terhagen Met financiële steun van de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Van Welkom op de 250 e verjaardag van de Hazerswoudsche Droogmakerij. Vierheemkinderenweg 7 Hazerswoude

Van Welkom op de 250 e verjaardag van de Hazerswoudsche Droogmakerij. Vierheemkinderenweg 7 Hazerswoude Van Welkom op de 250 e verjaardag van de Hazerswoudsche Droogmakerij Vierheemkinderenweg 7 Hazerswoude 8 + 9 september 2012 Vanaf dit punt had u voor 1759 uitzicht op de Hazerswoudse Plas, al het ingekleurde

Nadere informatie

Steenbakkerij. Wat vooraf ging

Steenbakkerij. Wat vooraf ging Steenbakkerij Wat vooraf ging Voordat de mens bestond, miljoenen jaren geleden, vormde zich aan de oever van de Rupel een dikke kleilaag. De baksteennijverheid werd in de dertiende eeuw ingevoerd door

Nadere informatie

Noeveren Boom Gezinswoning - Renovatieproject

Noeveren Boom Gezinswoning - Renovatieproject Noeveren 239 2850 Boom Gezinswoning - Renovatieproject Marktoproep aan kandidaat-kopers November 2018 Inhoud 1. Arbeiderswoning... 3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Ligging en bereikbaarheid... 5 1.3 Kadastrale

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede

BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede voor groep 5 t/m 8 1.1 DE OUDE KERK IN EDE IN 1910 Toelichting bij de praatplaten bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 1.1 DE OUDE KERK IN EDE IN 1910 1.2 EEN KERK

Nadere informatie

Steendorp, O mijn duurbre grond

Steendorp, O mijn duurbre grond Steendorp, O mijn duurbre grond Herwonnen cuestatrots Europees Landbouwfonds voor platteland investeert in zijn platteland samen met de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Project

Nadere informatie

De kerktoren was voor een aantal fotografen meermaals de interessantste plek om het dorp

De kerktoren was voor een aantal fotografen meermaals de interessantste plek om het dorp Lenzen door de luiken De kerktoren was voor een aantal fotografen meermaals de interessantste plek om het dorp vanuit de dichtste hemel te bekijken. Door de hoge luiken fotografeerden ze in de vier windrichtingen.

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de parochie

Korte geschiedenis van de parochie Korte geschiedenis van de parochie Het dorp Schin op Geul is zeer oud. Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd opgesteld.

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Streekverhaal Rupelstreek Rapport

Streekverhaal Rupelstreek Rapport Streekverhaal Rupelstreek Rapport Bailleul Ontwerpbureau 28 november 2012 Voorwoord Dit rapport is opgemaakt in opdracht van de Provincie Antwerpen Dienst Gebiedsgericht Beleid en beschrijft het streekverhaal

Nadere informatie

RUIMTELIJK ONDERZOEK

RUIMTELIJK ONDERZOEK RUIMTELIJK ONDERZOEK de vallei van het Klein Schijn de vallei van de Zwanebeek de vallei van het Groot Schijn Luchtfoto op grote schaal met aanduiding van de landschappelijke beekvalleien en de heuvelruggen

Nadere informatie

Lange Route Afstand: 6 KM Toestand van de weg: Avontuurlijke Natuurwandeling, stevige wandelschoenen volstaan, maar bij regenweer zijn laarzen gewenst

Lange Route Afstand: 6 KM Toestand van de weg: Avontuurlijke Natuurwandeling, stevige wandelschoenen volstaan, maar bij regenweer zijn laarzen gewenst WANDELBROCHURE PIET VAN AKEN WANDELROUTE Kleur: Paars Vertrekplaats: Museum Rupelklei, Kloosterstraat Terhagen Parking: In de directe omgeving Korte Route Afstand: 3 KM Dorpswandeling Toegankelijk voor

Nadere informatie

ARC Detail Erkerhuis#1. Offingawier, Friesland

ARC Detail Erkerhuis#1. Offingawier, Friesland ARC Detail Erkerhuis#1 Offingawier, Friesland Erkerhuis#1 Offingawier, Friesland Het erkerhuis heeft een zadelkap en is met zijn erkerhoofdvorm toegesneden op de locatie: een kavel aan de hoofdweg van

Nadere informatie

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers 1411.1260 Betreft een herbestemming van de R.K. Kerk van de H. Andreas en Antonius van Padua; een beschermd Rijksmonument gebouwd in

Nadere informatie

BOERDERIJ MIDDELWEG - OPMEER Boerderij Middelweg Opmeer

BOERDERIJ MIDDELWEG - OPMEER Boerderij Middelweg Opmeer BOERDERIJ MIDDELWEG - OPMEER De voormalige veehouderij Fries en Vrij stond op de hoek van de Middelweg en de A. C. de Graafweg te Opmeer. Opmerkelijk is het bouwjaar 1814 van deze stolp genaamd Fries en

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom

Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom ZOMER 2013 www.fietsersbond.be/kontich p. 1 Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 22 september)

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede.

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede. Vanuit de Wijmenier kan je tal van prachtige wandelingen maken. Eén ervan beschrijven we in onderstaande tekst Wandelpad : Beschermde landschappen langs de Molenbeken Praktische gegevens LENGTE: 15 km

Nadere informatie

een schetsontwerp in het kader van het Groen- en waterplan / reconstructie Plesmanweg Gemeente Beverwijk LUNA IN PHREAR PAUL DE KORT 2004

een schetsontwerp in het kader van het Groen- en waterplan / reconstructie Plesmanweg Gemeente Beverwijk LUNA IN PHREAR PAUL DE KORT 2004 een schetsontwerp in het kader van het Groen- en waterplan / reconstructie Plesmanweg Gemeente Beverwijk LUNA IN PHREAR PAUL DE KORT 2004 De voormalige Stelling van Beverwijk kan beschouwd worden als een

Nadere informatie

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters

Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters Herinneringen aan 'De Nest' Arie Pieters 1 2 Herinneringen aan 'De Nest' De 's-gravendeelse wijk 'De Nest' in vroeger tijden Arie Pieters 3 Schrijver: Arie A. Pieters Omslagontwerp: Arie A. Pieters Foto's:

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Steendam. In den Zoeten Inval toch menigmaal gefotografeerd. Nog te verdwijnen huizen (vgd dia)

Steendam. In den Zoeten Inval toch menigmaal gefotografeerd. Nog te verdwijnen huizen (vgd dia) Gent A.30 Steendam In den Zoeten Inval toch menigmaal gefotografeerd geweest. Het gebouw St Joris instituut op het Steendam behoorde eens toe aan de Baudelooabdij. In de eerste periode van het Frans bewind

Nadere informatie

Brugge, Sint-Salvatorskathedraal

Brugge, Sint-Salvatorskathedraal Komvest 45 8000 Brugge T +32 [0]50 44 50 44 F +32 [0]50 61 63 67 E info@raakvlak.be www raakvlak.be Brugge, Sint-Salvatorskathedraal Dossiernr. 2010/067 onderzoek t.h.v. het koorgestoelte Elisabeth Van

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod!

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod! algemene informatie contact: dienst erfgoed openingsuren: T 09 210 32 92 ma 9-12 u. di 9-12 u. woe 9-12 u. adres: Gemeentehuis Merelbeke do 9-12 u. Hundelgemsesteenweg 353 vrij 9-12 u. 9820 Merelbeke Waarvoor

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg. Les 6: Speurtocht door Maastricht

Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg. Les 6: Speurtocht door Maastricht Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg Les 6: Speurtocht door Maastricht Les 6:Speurtocht door Maastricht Opdrachten Deze speurtocht is speciaal voor jullie uitgezet. Ze voert

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn Ambthuis Hedendaags wonen met historie Wonen Zorg Welzijn Verzorgd wonen in historisch Bredevoort Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar wel met de benodigde zorg en voorzieningen binnen handbereik.

Nadere informatie

11 januari 2019, 19u30. by corpuswijk. Inschrijven vóór 5 januari via of bij de voorzitter (Oorlogstraat 6B)

11 januari 2019, 19u30. by corpuswijk. Inschrijven vóór 5 januari via of bij de voorzitter (Oorlogstraat 6B) 11 januari 2019, 19u30 WINTERBAR by corpuswijk Wissel je wensen voor het nieuwe jaar uit met alle buren tijdens onze unieke openlucht winterbar. Trek je warmste sokken en wollen muts aan en kom proeven

Nadere informatie

HET GEHEIM VAN HET GEBROKEN FLESJE.

HET GEHEIM VAN HET GEBROKEN FLESJE. HET GEHEIM VAN HET GEBROKEN FLESJE. LEZINGEN Schriftlezing: Marcus 14:1-11 Stemmenspel bij Marcus 14:1-11 ds. Gerard Rinsma zondag 25 maart 2018 (zesde zondag 40 dagen tijd) 1 Dominee: Goh, nou ligt hier

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde.

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde. namen 1 a OPDRACHTKAART ULRUM - ONDERZOEK Catharinakerk Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde. Op deze kaart staan

Nadere informatie

FOTOVERSLAG RESTAURATIE bakhuis Leeuwerkhoeve

FOTOVERSLAG RESTAURATIE bakhuis Leeuwerkhoeve FOTOVERSLAG RESTAURATIE bakhuis Leeuwerkhoeve Oorsprong en gebruik Een bakhuis is een bijgebouw van een hoeve waarin men vroeger brood en koek bakte. De oudste sporen van vaste bakovens dateren van 4000

Nadere informatie

Verdrongen door de rivier

Verdrongen door de rivier Verdrongen door de rivier Het verdwenen Bevershoek Arie Pieters 1 2 Verdrongen door de rivier Het verdwenen Bevershoek Arie Pieters 3 Schrijver: Arie A. Pieters Omslagontwerp: Arie A. Pieters Foto's: Collectie/archief

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Grote of Sint Maartenkerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de terp.

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Grote of Sint Maartenkerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de terp. namen 1 a OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK Sint Maartenkerk Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Grote of Sint Maartenkerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de terp. Op deze kaart staan

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

GENTSE MEMORIEDAGEN: DECEMBER.

GENTSE MEMORIEDAGEN: DECEMBER. GENTSE MEMORIEDAGEN: 29-30-31 DECEMBER. 29 December 1577 Willem van Oranje wordt plechtig ingehaald in het Hof van Wacken. Hij verblijft er tot 14 januari 1578. 29 December 1734 Dood van de drukker Cornelis

Nadere informatie

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant Informatiekaart Kruittoren Kruittoren De Kruittoren staat aan de noordzijde van de Nieuwstad, naast het spoor, in een verloren hoekje. Circa 700 jaar geleden werd deze hoektoren gebouwd bij het verbeteren

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Kaart van 1755 van de Keizersen. Lievenspoort. St lievenspoort. Brusselsepoort. Oud Scheldeken. Heuvelpoort. St Pietersdorp.

Kaart van 1755 van de Keizersen. Lievenspoort. St lievenspoort. Brusselsepoort. Oud Scheldeken. Heuvelpoort. St Pietersdorp. Brusselsepoortstraat johan@sint-pietersdorp.be D7 Brusselsepoort St lievenspoort Kaart van 1755 van de Keizersen Sint- Lievenspoort Oud Scheldeken Heuvelpoort St Pietersdorp Spaans kasteel Kaart van 1799

Nadere informatie

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: Leefomstandigheden De kloof tussen arm en rijk De afstand tussen arm en rijk was in de negentiende eeuw veel groter dan nu. Door de toenemende

Nadere informatie

Frans Coeckelbergs ( )

Frans Coeckelbergs ( ) Frans Coeckelbergs (1859 1918) Frans Coeckelbergs werd in 1859 in het gehucht Achterheide (Heist-op-den- Berg) geboren. Zijn geboortehuis, hoeve De Kroon, staat er nog steeds. Als kind verhuisde hij naar

Nadere informatie

Wie staat er op de foto. Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief, nummer twintig, de 2e van 2015.

Wie staat er op de foto. Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief, nummer twintig, de 2e van 2015. NIEUWSBRIEF Nr.20-4e JAARGANG uitgave nr.2 van 2015 opmaak: maart 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en WOK)

Nadere informatie

D23 K Karelstr Abeelstr Lange Boomgaardstr. Begradostr. Pelicanstr. St Kristoffelstraat

D23 K Karelstr Abeelstr Lange Boomgaardstr. Begradostr. Pelicanstr. St Kristoffelstraat In de Keizer Karelstraat 7 was er een fabrikant van stoffen D23 K Karelstr Abeelstr Lange Boomgaardstr. Begradostr. Pelicanstr. St Kristoffelstraat Ook in de 4 de en de 7 de wijk waren er nog vele citeetjes

Nadere informatie

VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT AUGUSTUS 2010

VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT AUGUSTUS 2010 VIRGA JESSE FEESTEN HASSELT 13-29 AUGUSTUS 2010 DE VIRGA JESSEFEESTEN IN HASSELT De Virga Jesse is de beschermvrouw van de stad. Rond haar mirakelbeeld worden al sinds 1682 om de zeven jaar feesten georganiseerd

Nadere informatie

B6 Bisschop. Trieslaan Rozemarijnstr Raas van. Gaverestr. Coupure zal er 70 jaar later komen

B6 Bisschop. Trieslaan Rozemarijnstr Raas van. Gaverestr. Coupure zal er 70 jaar later komen B6 Bisschop Trieslaan Rozemarijnstr Raas van 1678? Coupure zal er 70 jaar later komen?? Gaverestr?? Lieve vleeshuis Kaart uit 1755 van Malfeson omgeving Ekkergem en Brugse Poort De Rozemarijnstraat met

Nadere informatie

TITEL VAN DE FOTO. Dorpsgezichten Rumst 2. Dorpsgezichten Rumst 2 Tuinwijk vóór 1940. Boom zicht vanaf Klein Willebroek

TITEL VAN DE FOTO. Dorpsgezichten Rumst 2. Dorpsgezichten Rumst 2 Tuinwijk vóór 1940. Boom zicht vanaf Klein Willebroek RUBRIEK TITEL VAN DE FOTO A. De Winterstraat Antwerpsesteenweg Gemeentehuis en park Hollebeekstraat Kerkstraat Kerkstraat Kerkstraat inkom gemeente Molenveld Monument gesneuvelden Nieuwstraat Steenberghoestraat

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN Deze speurtocht is geschikt voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Dit jaar is door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen uitgeroepen tot het jaar van Architectuur

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Dorpsplein en café Tuindorp & Tuindorp Oost

Dorpsplein en café Tuindorp & Tuindorp Oost Dorpsplein en café Tuindorp & Tuindorp Oost Ini a ef van projecteam dorpsplein Tuindorp Oktober 2011 Inhoud Inleiding Programma van eisen Analyse Schetsplan dorpsplein en cafe 3D beelden schetsplan Inleiding

Nadere informatie

Lefkada ten Voeten Uit

Lefkada ten Voeten Uit Lefkada ten Voeten Uit Wandeling nr. 1 p.10, tussen LE3 en LE4, er is geen ketting meer. p.10, na LE4, twee bankjes (achter de vuilnisbakken), de vuilnisbakken waren weg. Wandeling nr. 2 p.12, toen wij

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Koolpadje of Schipperswegeling te Goes

Koolpadje of Schipperswegeling te Goes Koolpadje of Schipperswegeling te Goes De Schipperswegeling is een klein modern straatje aan de oostzijde van de Goese haven. Tot het midden van de vijftiende eeuw was dit Kloetings grondgebied. De stadsgracht

Nadere informatie

SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM?

SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM? SILLE WY EFKES DE GEASTEN OM? bijdrage van Stichting Hattum de Vries Voor de wandelaars en fietsers die de route van de Geasten afleggen, is het veelal onbekend dat de situatie daar vroeger nogal verschilde

Nadere informatie

Plaggen- en boerenturfgereedschap in Noord-Twente

Plaggen- en boerenturfgereedschap in Noord-Twente M. Hesselink-van de Riet Twentse Taalbank Plaggen- en boerenturfgereedschap in Noord-Twente Bij het eerste lustrum van Heemkunde Albergen zag de Jaarboekredactie op de bij die gelegenheid ingerichte tentoonstelling

Nadere informatie

Wat staan jullie naar de hemel te kijken?

Wat staan jullie naar de hemel te kijken? L I T U R G I E van de gemeenschappelijke viering op Hemelvaart, 29 mei 2014 in de Wilhelminakerk te Soest. Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Voorganger: Ambtsdragers: Lector: Organist: Ds. Peter

Nadere informatie

Vredesbomen te Zwevegem Vrijheidsbomen - Vrijbomen - vredesbomen

Vredesbomen te Zwevegem Vrijheidsbomen - Vrijbomen - vredesbomen Vredesbomen te Zwevegem Vrijheidsbomen - Vrijbomen - vredesbomen Deze tekst bevat gegevens over herdenkingsbomen op het huidige grondgebied van Zwevegem. Bij speciale gelegenheden, zoals de Belgische onafhankelijkheid

Nadere informatie

Kasteelexpeditie. Kasteelexpeditie. Opdrachten in en rondom het Kasteel van Boxmeer

Kasteelexpeditie. Kasteelexpeditie. Opdrachten in en rondom het Kasteel van Boxmeer Opdrachten in en rondom het Kasteel van Boxmeer In groepjes verkennen jonge kinderen het Kasteel, liefst onder begeleiding van oudere kinderen of volwassenen (ouders). Maak van tevoren afspraken met Kasteelmuseum

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Vallis ❿ 61. Prachtige gebouwen en panorama's

Vallis ❿ 61. Prachtige gebouwen en panorama's Route 6 60 Vallis 61 Prachtige gebouwen en panorama's In Vaals en Lemiers getuigen monumentale gebouwen van een bewogen verleden. De groene heuvels in de omgeving bieden allerlei fascinerende vergezichten.

Nadere informatie

Rotterdam Uitje 23 juli 2013

Rotterdam Uitje 23 juli 2013 Rotterdam Uitje 23 juli 2013 Een select gezelschap Rotterdamse jongens ( Tom, Gerrit, Frans, John en Casper), waarvan één uit Hillegersberg ( Hein), gingen om 11.00 uur vanaf de golfclub met schitterend

Nadere informatie

3. Van wie is de kreet? 4. Wat wil Albor met het zwijntje doen?

3. Van wie is de kreet? 4. Wat wil Albor met het zwijntje doen? Lees het verhaal over de Albor de jager. Albor is de jongste van de 5 jagers. De speer van Albor is van vuursteen. De jagers vinden een spoor van een hert Het spoor is vers, het hert is dichtbij. De jagers

Nadere informatie

WAAROM STAAN DIE STENEN DAAR? OVERSTAPDIENST

WAAROM STAAN DIE STENEN DAAR? OVERSTAPDIENST WAAROM STAAN DIE STENEN DAAR? OVERSTAPDIENST Overstap van Geeske Vader Iris van Noord Joëlle van den Doel Meerle van Groningen Zondag 17 juni 2018 Exoduskerk Voorganger: ds. Rob van der Plicht Organist:

Nadere informatie

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Kruisbeeld aan de kerk + gedenksteen ter nagedachtenis van Augustinus Ambrosius Rosseeuw. Was van 1816 tot 1837 pastoor van Kachtem. Onder zijn bestuur kreeg de kerk in 1830

Nadere informatie

PROJECTEN STICHTING ZWANENBURG ONTWIKKELINGSFONDS

PROJECTEN STICHTING ZWANENBURG ONTWIKKELINGSFONDS PROJECTEN STICHTING ZWANENBURG ONTWIKKELINGSFONDS Aan: Via: Van: C.W.M. Zwanenburg /kz Afd.: RvC C.C.: D.d.: Augustus 2018 Voorbeelden van enkele projecten van de afgelopen jaren India Mananthavady landbouwproject

Nadere informatie

Boerderij Binnenwijzend 102

Boerderij Binnenwijzend 102 Boerderij Binnenwijzend 102 Hoogkarspel De stolpboerderij Binnenwijzend 102 is in 2015 gesloopt vanwege de aanleg van de doorsteek van de N23 (Alkmaar- Zwolle). Het betreft een karakteristieke Noord- Hollandse

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

Kaaiendonkse. Tradities. (studieles ) Vooraf. Voorbereiding leerkracht

Kaaiendonkse. Tradities. (studieles ) Vooraf. Voorbereiding leerkracht Kaaiendonkse Tradities Doorvmiddel van de tekst en de verwerkingsopdracht krijgen de leerlingen inzicht in de viering van het carnaval in de regio Oosterhout Het belangrijkste doel is de leerlingen een

Nadere informatie

Tijd geven aan jezelf en aan elkaar als een geschenk

Tijd geven aan jezelf en aan elkaar als een geschenk Op het Pelgrimspad Tijd geven aan jezelf en aan elkaar als een geschenk Pelgrim zijn Een lange tocht maken. Dichterbij God en je eigen ziel komen. Je doet het alleen en toch samen met anderen. Pelgrimeren,

Nadere informatie

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem.

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem. Alle huizen zonder steen. In de Middeleeuwen is het dorp Boxtel ontstaan. Het dorp was klein. Rond 1100 lag er een motteheuvel met daarnaast een paar voorraadschuren. Beiden werden door water omsloten.

Nadere informatie

Kapellenwandeling Oosterzele-Gijzenzele-Landskouter-Oosterzele: 10 km

Kapellenwandeling Oosterzele-Gijzenzele-Landskouter-Oosterzele: 10 km Kapellenwandeling Oosterzele-Gijzenzele-Landskouter-Oosterzele: 10 km START: Parking IZOO, Dorp Oosterzele Tota Pulchra, vroeger klooster van de Zusters Apostolinnen van Gent, nu kleuter- en lager onderwijs.voorgevel

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker

BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker Op 28 augustus 1827 kwam er een koninklijk besluit dat het met ingang van 1 1 januari 1829 in grotere steden (meer dan 1000 inwoners) verboden was om overledenen

Nadere informatie

u i t b l i n k e r s

u i t b l i n k e r s uitblinkers Van Malcolm Gladwell verschenen: Het beslissende moment Intuïtie Wat de hond zag Malcolm Gladwell Uitblinkers Waarom sommige mensen succes hebben en andere niet Vertaald door Judith Dijs Uitgeverij

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Inleiding We beginnen in de Zuidplaspolder op de kruising van de Ringvaartlaan en het fietspad dat omhooggaat naar de Gele Brug en het Oude Dorp. Bij het

Nadere informatie

B1 Hoofddorp pagina 1

B1 Hoofddorp pagina 1 B1 Hoofddorp pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Geschiedenis 3. Ontwikkeling 4. Bezienswaardigheden 1. Inleiding Hoofddorp is een stad in de provincie Noord-Holland en de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Wandelweg nr. 16 : Pont le Prêtre : Durbuy Merkteken

Wandelweg nr. 16 : Pont le Prêtre : Durbuy Merkteken Wandelweg nr. 16 : Pont le Prêtre : Durbuy Merkteken Het rijke Ardense woud biedt onderdak aan een zeer heterocliete fauna. Langs de hele wandelweg Pont le Prêtre geniet u van het gastvrije onderdak dat

Nadere informatie

Holland 1000 jaar geleden. Meer weten? Klik hier

Holland 1000 jaar geleden. Meer weten? Klik hier Holland 1000 jaar geleden Meer weten? Klik hier de plaat Holland 1000 jaar geleden INHOUD Waar kijken we naar? Abdij van Egmond Huldtoneel Kerkje van Velsen Ridders over de Heerenweg Haarlem Rijnsburg

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

is geweest. Wie klopt er bij ons aan. Hoe is hij vandaag aanwezig? Voor mij draait het daar om. Moeten we daarover denken.

is geweest. Wie klopt er bij ons aan. Hoe is hij vandaag aanwezig? Voor mij draait het daar om. Moeten we daarover denken. Niet in een stal maar in een grot. Daar werd Jezus geboren. Het is even wennen. We zijn gewend te zingen en te praten over een stal. Maar Palestijnse christenen zeggen: hij werd in een grot geboren. En

Nadere informatie

Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005

Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005 Broederschap van Sint-Guido lezing door Jan Longin op 13 maart 2005 bron foto : http://www.broederschapheiligeguido.be Naar aanleiding van het Sint-Guidojaar menen we er goed aan te doen om een verslag

Nadere informatie