Subsidieleidraad voor uw sector SUBSIDIELEIDRAAD KINDEROPVANG Versie: 19 mei '15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieleidraad voor uw sector SUBSIDIELEIDRAAD KINDEROPVANG Versie: 19 mei '15"

Transcriptie

1 SUBSIDIELEIDRAAD KINDEROPVANG Versie: 19 mei '15

2 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Subsidies kinderopvang van Kind&Gezin... 3 KidsInvest... 5 Winwinlening... 6 Startlening... 8 Starteo Optimeo Impulskrediet START Impulskrediet PART Impulskrediet GO Kmo-portefeuille - Opleiding Kmo-portefeuille - Advies Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) Instapstage Premie Structurele vermindering Doelgroepvermindering eerste aanwervingen Doelgroepvermindering langdurige werkzoekenden Doelgroepvermindering oudere werknemers Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel in kleine ondernemingen Bijlagen... 41

3 Voorwoord Subsidieleidraad kinderopvang Ondernemen in de kinderopvang impliceert naast de passie voor het werken met kinderen ook een zakelijke kant. Nieuwe uitdagingen gaan immers vaak gepaard met een zoektocht naar financiële middelen. Om u als ondernemer te ondersteunen in uw zoektocht naar beschikbare overheidsmaatregelen, stelden we deze subsidieleidraad samen. U vindt hier een overzicht van maatregelen die nuttig kunnen zijn bij o.a de start van uw onderneming, het volgen van opleidingen, het inwinnen van advies of de financiering van projecten. In deze publicatie geven we een overzicht van de steunmogelijkheden van Kind en Gezin, de tewerkstellingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden. Zo is KidsInvest een Vlaams investeringsfonds dat leningen verstrekt aan gezins- en groepsopvang. Deze sectorspecifieke maatregel kan gebruikt worden bij de opstart, uitbreiding of groei van uw opvang. Daarnaast zijn de winwinlening en de achtergestelde leningen van Participatiefonds Vlaanderen en Hefboom alternatieven voor het financieren van uw onderneming of project. De kmo-portefeuille biedt financiële ondersteuning bij het volgen van opleidingen, het inwinnen van extern advies of het toetsen van de haalbaarheid van een nieuw project (indien u reeds over een ondernemingsnummer beschikt). Het decreet Kinderopvang van baby s en peuters omvat de verplichting dat elke organisator met subsidies vanaf trap 2 met meer dan 18 plaatsen vanaf 1 april 2020 zijn/haar kinderbegeleiders met een werknemersstatuut moet tewerkstellen (uitzondering is mogelijk indien de kinderbegeleider tegelijk verantwoordelijke is) (info op ). We geven u in deze context de meest relevante tewerkstellingsmaatregelen waarvan u gebruik kan maken bij de aanwerving van een werknemer. Deze brochure bevat slechts een selectie van maatregelen. Een uitgebreid overzicht is te vinden in de thematische Subsidieleidraden van het Agentschap Ondernemen. Informeer ook steeds bij provincies, steden en gemeenten naar subsidiemogelijkheden! Deze brochures worden via de Subsidiedatabank, (rubriek Subsidieleidraden), automatisch bijgewerkt wanneer de informatie in de Subsidiedatabank wordt aangepast. Zo beschikt u op elk moment over de meest actuele brochures. Of u kan via de RSS-feed of nieuwsbrief Subsidieleidraad Online op de hoogte blijven van alle aanpassingen aan de steunmaatregelen (zie rubriek "Subsidienieuwsbrief & RSS-feed" ). Meer informatie? Voor bijkomende informatie of de bespreking van een concreet project, kunt u terecht bij de accountmanagers van het Agentschap Ondernemen in uw provincie. Bel gratis het nummer of mail Deze uitgave is een algemene informatiebrochure die enkel de grote lijnen van de behandelde materie aangeeft. Zij maakt derhalve geen aanspraak op volledigheid. De gegevens kunnen vrij overgenomen worden mits duidelijke vermelding van de bron. Agentschap Ondernemen

4 Het decreet Kinderopvang van baby s en peuters voorziet nieuwe kwalificatiebewijzen voor de diverse functies in de kinderopvang. Afhankelijk van de grootte van de opvang is een bepaald kwalificatiebewijs vereist. Meer informatie over de vereiste kwalificaties en attesten is terug te vinden via: Het is mogelijk om met niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders of verantwoordelijken te werken tijdens de overgangsperiode. De kinderbegeleider en verantwoordelijken kunnen werken en het volgen van een opleiding combineren. De kinderbegeleiders behalen ten laatste tegen 1 april 2024 het vereiste kwalificatiebewijs. Als verantwoordelijke krijgt u de tijd tot 2020 voor het behalen van een kwalificatiebewijs. Opgelet: gebruik van tewerkstellingsmaatregelen en de interpretatie van kwalificatiebewijzen Als u gebruik wenst te maken van één van de volgende tewerkstellingsmaatregelen, de instapstage of de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO), levert dit geen kwalificatiebewijs op. 19 mei '15 Agentschap Ondernemen

5 Subsidies kinderopvang van Kind&Gezin Laatste revisiedatum: 21 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Het decreet Kinderopvang van Baby s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen. De basissubsidie is mogelijk voor kinderopvang met minstens 220 openingsdagen; actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders; meer info: De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen; kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen; meer info: De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt; waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen; meer info: Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk. De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Meer info: Zowel individuele inclusieve opvang (vanaf vergunning) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk. De subsidie voor flexibele kinderopvang is de subsidie voor de realisatie van kinderopvang op flexibele openingstijden. Meer info: Wie komt in aanmerking In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij evt. de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie. Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen. Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Agentschap Ondernemen

6 Omvang steun De bedragen verschillen naargelang: groepsopvang of gezinsopvang (<9 kinderen), gezien de verscheidenheid in de kostenstructuur. de eventuele overgangsfase voor bepaalde opvangsoorten (trap 2A of 2B in het kader van subsidie inkomenstarief, voor meer info De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens. Meer info in de brochure voorschotten op De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar. De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders. De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt. Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de bedragen van de subsidies: Aanvraagprocedure De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd. Ook de subsidie voor flexibele opvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal Kind en Gezin een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan u de nieuwsbrief en/of de website van Kind & Gezin raadplegen: De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin. Contactinformatie Voor meer informatie over bedragen en voorwaarden kan u terecht op de website of bij de "Kind en Gezin-Lijn" ( ). Kind&Gezin Afdeling Kinderopvang Hallepoortlaan Brussel T Agentschap Ondernemen

7 KidsInvest Laatste revisiedatum: 07 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in KidsInvest is een investeringsfonds voor kinderopvang van PMV dat werd opgericht omwille van het tekort aan kinderopvangplaatsen in Vlaanderen. Wie komt in aanmerking Wie kapitaal nodig heeft voor de opstart, uitbreiding, groei of overname van een opvanginitiatief (zowel groepsopvang als gezinsopvang), kan terecht bij het kinderopvangfonds KidsInvest. Ook renovaties, opknapbeurten en andere investeringen in de kinderopvang komen in aanmerking. KidsInvest verleent ook werkkapitaalkredieten aan opvanginitiatieven met een tijdelijke nood aan financiële ademruimte. Voorwaarden KidsInvest verschaft leningen met de volgende modaliteiten: het maximum te ontlenen bedrag: voor investeringskredieten. Voor vastgoedkredieten kan er maximum ontleend worden. de looptijd van de lening is vijf of zeven jaar. Voor investeringen in vastgoed is dat maximum 15 jaar. de looptijd van een werkkapitaalkrediet bedraagt maximaal 3 jaar en het te ontlenen bedrag is gelimiteerd tot ; het betreft achtergestelde leningen; KidsInvest vraagt geen waarborgen, tenzij voor investeringen in infrastructuur; de rentevoet bedraagt: 4,99%; KidsInvest kan tot 90% van het investeringsbedrag financieren. De overige 10% komt van eigen inbreng of via bankfinanciering; de lening moet worden terugbetaald via driemaandelijkse aflossingen van kapitaal met een vrijstelling van één jaar (gratieperiode). De intresten worden betaald van bij de start van de lening, telkens op driemaandelijkse basis; KidsInvest leent enkel aan kmo s in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad; KidsInvest financiert enkel nieuwe investeringen. Het fonds aanvaardt geen herfinanciering van verbintenissen die al werden aangegaan bij andere kredietinstellingen; voor investeringen in onroerende goederen komt KidsInvest enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het goed. Voor vastgoedkredieten is de rentevoet marktconform, maar afhankelijk van de genomen waarborgen kan het intrestpercentage worden aangepast. Aanvraagprocedure De investeringsaanvraag dient elektronisch ingediend te worden op de website U kan voor ondersteuning terecht bij het uniek loket VoorZet (T Op algemene vragen geeft het loket onmiddellijk antwoord. Voor specifieke vragen of meer doorgedreven ondersteuning, verwijst het loket naar de juiste partner voor advies en begeleiding. Voor de pijler organiseren en kwaliteitszorg is dit t OpZet (T voor de pijler ondernemen gaat het om Unizo (T Contactinformatie PMV KidsInvest Oude Graanmarkt Brussel T F Agentschap Ondernemen

8 Winwinlening Laatste revisiedatum: 09 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van Winwinleningen aangaan met een maximum van per kredietgever. Wie komt in aanmerking Als kredietnemer Deze maatregel richt zich enkel tot kmo s die voldoen aan de Europese kmo-definitie: met minder dan 250 werknemers; waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen; die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen). Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden. Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming. Een exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn. Als kredietgever Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden: moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten; deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd of, indien het een inwoner betreft van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest voor de toepassing van de belasting van niet-inwoners; mag geen werknemer zijn van de kredietnemer; als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn; als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening. Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit: enerzijds een jaarlijkse belastingvermindering voor de hele looptijd van de lening: Als berekeningsbasis wordt genomen het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van per belastingplichtige; De belastingvermindering bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een maximum van per jaar). en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalige belastingvermindering ingeval een gedeelte van de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Deze belastingvermindering bedraagt 30% van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding,vereffening, ). Agentschap Ondernemen

9 Voorwaarden De belangrijkste eigenschappen zijn: het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden; met een looptijd van 8 jaar. De kredietgever en kredietnemer kunnen kiezen uit volgende aflossingsmogelijkheden: terugbetaling in één keer na 8 jaar; maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen; een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo is eveneens mogelijk. het totale bedrag dat in hoofde van de kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers uitgeleend wordt, kan ten hoogste bedragen; het totale bedrag, in hoofdsom,dat één kredietnemer in het kader van één of meer Winwinleningen kan ontlenen van kredietgevers bedraagt ten hoogste ; de interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. In 2015 bedraagt deze rentevoet 2,5 %. Aanvraagprocedure De Winwinlening moet worden opgesteld in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn op de website De akte en aflossingstabel worden in 3 exemplaren worden afgedrukt, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één ondertekend origineel moet worden bezorgd aan Waarborgbeheer nv. Binnen 3 maanden nadat de Winwinlening gesloten is, bezorgt de kredietgever één van de originele exemplaren van de ondertekende akte en aflossingstabel aan Waarborgbeheer nv, die op zijn beurt binnen de maand na ontvangst van deze akte nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien dit zo is gaat Waarborgbeheer nv over tot registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de lening in een register. Binnen een week na registratie van de akte zal Waarborgbeheer nv de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie. Contactinformatie PMV Waarborgbeheer Oude Graanmarkt Brussel T F Agentschap Ondernemen

10 Startlening Laatste revisiedatum: 09 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in De Startlening is een achtergestelde lening met voordelig rentetarief van maximum voor personen die zich willen vestigen als zelfstandige in hoofdberoep. Ingevolge de zesde staatshervorming werden de activiteiten van het Participatiefonds vanaf 1 juli 2014 stopgezet. De bevoegdheden inzake de toekenning van (achtergestelde) leningen werd overgedragen naar de gewesten. In het Vlaams Gewest worden deze actviteiten verdergezet door Participatiefonds Vlaanderen nv, behorend tot de groep van PMV. Wie komt in aanmerking De Startlening is bestemd voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekende ingeschreven sinds ten minste 3 maanden, en de begunstigde van een inschakelingsuitkering of een leefloon, die zich als zelfstandige in hoofdberoep wil vestigen of een onderneming wil oprichten, dan wel een bestaande onderneming of activiteit overnemen om zelf in te staan voor de uitbating. Indien de aanvrager een vennootschap opricht, dient hij meerderheidsaandeelhouder te zijn en het dagelijkse beheer waar te nemen. De Startlening kan enkel worden toegekend aan natuurlijke personen die wonen in het Vlaamse Gewest. Iedere aanvrager van een lening bij het Participatiefonds Vlaanderen nv moet beantwoorden aan de Europese definitie van een kleine onderneming: minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen; een jaaromzet of een balanstotaal van maximum 10 miljoen realiseren; voldoen aan de regels van de partner en verbonden ondernemingen zoals omschreven in de aanbeveling van de Commissie van 6/5/2003, voor deelnemingen vanaf 25%. Een onderneming wordt niet meer als ko bestempeld indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal.indien het aantal voltijdse equivalenten evenwel 50 eenheden of meer bereikt, komt Participatiefonds Vlaanderen nv niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden. Ingevolge Europese regelgeving (de-minimis) dient Participatiefonds Vlaanderen nv volgende doeleinden in het kader van leningsaanvragen uit te sluiten: transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten); landbouwactiviteiten; financieringsaanvragen gericht op export (b.v. verkoopkantoor in het buitenland). Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor financiering door Participatiefonds Vlaanderen nv. Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten. Wat komt in aanmerking De Startlening is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start van de activiteit. Participatiefonds Vlaanderen nv financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen vragen voor herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Zo is bv. betaling van achterstallige schulden tegenover de rsz of btw-administratie uitgesloten. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag door Participatiefonds Vlaanderen nv wordt evenwel niet beschouwd als een bestaande schuld. Voor de investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen nv enkel tussen voor het Agentschap Ondernemen

11 beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed moet in principe blijken uit een expertiseverslag. Participatiefonds Vlaanderen nv komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk) en al dan niet beroepsmatig zal worden verhuurd Met de Startlening kan eveneens de overname van een activiteit/handelsfonds, uitgebaat door een natuurlijke persoon of door een vennootschap, gefinancierd worden.ook overname van de aandelen van een bestaande vennootschap komt in aanmerking voor financiering door een Startlening. In dat laatste geval dient de meerderheid van de aandelen overgenomen te worden en dient de overnemer tevens het dagelijkse beheer uit te oefenen, met uitsluiting van de overdrager(s). Omvang steun Maximum bedrag Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen: 4 maal de inbreng in geld. Dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig worden geleend; In principe wordt er geen minimumbedrag vooropgesteld, doch er wordt vanuit gegaan dat aanvragen van minder dan best op een andere manier worden gefinancierd. Voorwaarden De duur van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar. Voor een looptijd van 5 jaar bedraagt de intrestvoet 4,25% vast. Voor een looptijd van 7 of 10 jaar bedraagt de intrestvoet 4,5% vast. De Startlening wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen. Het eerste jaar dienen enkel intresten betaald te worden; het kapitaal wordt afgelost vanaf het 2e jaar. Deze vrijstellingsperiode voor aflossing in kapitaal van 12 maanden begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Door het achtergesteld karakter van de door Participatiefonds Vlaanderen nv toegekende lening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van reguliere bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken. Waarborgen Er wordt geen enkele waarborg gevraagd. Wat bij stopzetting Indien de activiteit stopgezet wordt uiterlijk 5 jaar na de opstart ervan en indien dit buiten de wil van de ondernemer gebeurt, dan kan Participatiefonds Vlaanderen nv deze stopzetting als onvrijwillig beschouwen. Er wordt dan geen verdere terugbetaling van de Startlening gevraagd. De leningnemer moet het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren uiterlijk drie maanden na de stopzetting. Het recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit. Cumulatie De Startlening kan gecumuleerd worden met een Starteo of BA+, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger Agentschap Ondernemen

12 liggen dan ( bij overname van aandelen). Indien de Starteo of BA+ aangevraagd worden op naam van een vennootschap dient de tegenwaarde van de Startlening en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal ingebracht te worden in de vennootschap. Aanvraagprocedure Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kan men zich wenden tot de steunpunten voor startersbegeleiding, banken of kmo-organisatie Contactinformatie Meer informatie kan u bekomen bij het Agentschap Ondernemen in uw provincie of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen. Participatiefonds Vlaanderen Oude Graanmarkt Brussel T Agentschap Ondernemen

13 Starteo Laatste revisiedatum: 07 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Starteo is een achtergestelde lening met voordelig rentetarief, bestemd voor starters of bestaande ondernemingen, die minder dan 4 jaar actief zijn in hoofdberoep, met een maximumbedrag van ( bij overname van aandelen). Deze lening wordt toegekend in combinatie met een investeringskrediet/leasingovereenkomst verstrekt door een kredietinstelling waarmee Participatiefonds Vlaanderen nv samenwerkt. Ingevolge de zesde staatshervorming werden de activiteiten van het Participatiefonds sinds 1 juli 2014 stopgezet. De bevoegdheden inzake toekennen van (achtergestelde) leningen werd overgedragen naar de gewesten. In het Vlaams Gewest worden deze activiteiten verdergezet door Participatiefonds Vlaanderen nv, die behoort tot de groep PMV. Wie komt in aanmerking Starteo is bedoeld voor natuurlijke en/of vennootschappen, voor zover zij een kleine onderneming zijn en gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. Zij richt zich op zelfstandigen, zaakvoerders of bestuurders van een onderneming die hun activiteiten sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefenen. Indien de Starteo-lening aangevraagd wordt op naam van een vennootschap dan is de oprichtingsdatum bepalend, tenzij de vennootschap de voortzetting zou zijn van een activiteit die voordien door de aandeelhouders in eigen naam uitgeoefend werd. Iedere aanvrager van een lening bij het Participatiefonds Vlaanderen nv moet beantwoorden aan de Europese definitie van een kleine onderneming (ko): minder dan 50 voltijdse equivalenten tewerkstellen; een jaaromzet of een balanstotaal van maximum 10 miljoen realiseren; voldoen aan de regels van de partner en verbonden ondernemingen zoals omschreven in de aanbeveling van de Commissie van 6/5/03 voor deelnemingen vanaf 25%. Een onderneming wordt niet meer als ko bestempeld indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten evenwel 50 eenheden of meer bereikt, komt Participatiefonds Vlaanderen nv niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden. Ingevolge Europese regelgeving (de-minimis) dient Participatiefonds Vlaanderen nv volgende doeleinden in het kader van leningsaanvragen uit te sluiten: transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten); landbouwactiviteiten; financieringsaanvragen gericht op export (bv. verkoopkantoor in het buitenland). Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor financiering. Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten. Wat komt in aanmerking De Starteo is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit. Participatiefonds Vlaanderen nv financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen of investeringen in tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Zo is bv. betaling van achterstallige schulden tegenover de rsz of btw-administratie steeds uitgesloten. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag door Participatiefonds Vlaanderen nv wordt evenwel niet beschouwd als een bestaande schuld. Voor de investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen nv enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed Agentschap Ondernemen

14 moet in principe blijken uit een expertiseverslag. Het Participatiefonds Vlaanderen nv komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk) en al dan niet beroepsmatig zal worden verhuurd. Met Starteo kan eveneens de overname van een activiteit/handelsfonds, uitgebaat door een natuurlijke persoon of door een vennootschap, gefinancierd worden. Ook overname van de aandelen van een bestaande vennootschap komt in aanmerking voor financiering door een Starteo. In dat laatste geval dient de meerderheid van de aandelen overgenomen worden en dient de overnemer tevens het dagelijkse beheer uit te oefenen, met uitsluiting van de overdrager(s). Omvang steun Maximum bedrag Het maximumbedrag van de Starteo-lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: bedrag van het investeringskrediet of de leasing door de bank zelf verstrekt; 4 maal de eigen inbreng; Voor de overname van ondernemingen via de aankoop van aandelen kan dit laatste plafond worden, beperkt tot: bedrag van het investeringskrediet of de leasing door de bank zelf verstrekt; 35% van het overnamebedrag indien het bedrag van tussenkomst van Participatiefonds Vlaanderen nv overschrijdt. De eigen inbreng van de aanvrager moet minstens 10% van de globale investering bedragen. Een Winwinlening kan in aanmerking komen als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor kan best contact opgenomen worden met Participatiefonds Vlaanderen nv zelf Het minimumbedrag van Starteo is vastgesteld op Voorwaarden De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, maar wordt mede bepaald door de aard van te financieren investering. De looptijd van het begeleidende bankkrediet mag niet korter zijn dan de Starteo-lening verminderd met twee jaar. De rentevoet toegepast door Participatiefonds Vlaanderen nv is gelijk aan de IRS-rentevoet (basisrentevoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd +0.53% met een minimum van 3%. De rentevoet wordt wekelijks vastgesteld. In het leningsvoorstel wordt een indicatieve rentevoet vermeld. Deze indicatieve rentevoet wordt hernomen in de leningsovereenkomst indien op het tijdstip van opmaak van deze overeenkomst de rentevoet, vastgesteld voor die week, hoger zou zijn dan de indicatieve rentevoet. Indien de rentevoet voor de betrokken week evenwel lager zou zijn dan de indicatieve rentevoet, dan wordt die lagere rentevoet toegepast in de leningsovereenkomst. Deze rentevoet is vast voor de volledige looptijd van de lening. Terugbetaling van het kapitaal geschiedt hetzij met een vast maandelijks bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) hetzij met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen). Op vraag van de ondernemer kan eveneens een vrijstelling in kapitaalsaflossing gedurende 1 of 2 jaar worden toegestaan. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar wordt de rentevoet met 0,25% verhoogd. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Door het achtergesteld karakter van de door Participatiefonds Vlaanderen nv toegekende lening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van reguliere bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken. Waarborgen Participatiefonds Vlaanderen nv stelt zich soepel inzake bewaarborging van Starteo-leningen. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De te vragen waarborgen Agentschap Ondernemen

15 worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten. Cumulatie De Starteo-lening kan gecumuleerd worden met een Startlening of met een BA+-lening. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan ( bij overname van aandelen). Aanvraagprocedure Aanvragen voor de Starteo worden ingediend via een van de kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen nv een samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft en nadat de kredietinstelling een positieve (eventueel voorwaardelijke) beslissing genomen heeft omtrent het door haar toe te kennen investeringskrediet of leasingbedrag: ABK, Bank J.Van Breda & Co, BKCP, Delta Lloyd Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC Bank, KBC Lease, Crelan, Triodos Bank. Contactinformatie Meer informatie kan u bekomen bij het Agentschap Ondernemen in uw provincie of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen nv. Participatiefonds Vlaanderen Oude Graanmarkt Brussel T Agentschap Ondernemen

16 Optimeo Laatste revisiedatum: 09 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Optimeo is een achtergestelde lening met voordelig rentetarief, bestemd voor zelfstandigen in hoofdberoep en ondernemingen die reeds meer dan 4 jaar actief zijn en gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bedrag is maximum (maximum bij overname van aandelen) in combinatie met een hoofdlening/leasingovereenkomst van een kredietinstelling waarmee Participatiefonds Vlaanderen nv samenwerkt. Ingevolge de zesde staatshervorming werden de activiteiten van het Participatiefonds vanaf 1 juli 2014 stopgezet. De bevoegdheden inzake de toekenning van (achtergestelde) leningen werd overgedragen naar de gewesten. In het Vlaams Gewest worden deze activiteiten verdergezet door Participatiefonds Vlaanderen nv, behorend tot de groep van PMV. Wie komt in aanmerking Optimeo is bedoeld voor bestaande ondernemingen (in hoofdberoep) voor zover zij beantwoorden aan het ko-criterium en gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. Optimeo helpt de uitbreiding van een zaak of onderneming te financieren. Iedere aanvrager van een lening bij het Participatiefonds Vlaanderen nv moet beantwoorden aan de Europese definitie van een kleine onderneming (ko): minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen; een jaaromzet of een balanstotaal van maximum 10 miljoen realiseren; voldoen aan de regels van de partner en verbonden ondernemingen zoals omschreven in de aanbeveling van de Commissie van 6/5/03 voor deelnemingen vanaf 25%. Een onderneming wordt niet meer als ko bestempeld indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal.indien het aantal voltijdse equivalenten evenwel 50 eenheden of meer bereikt, komt Participatiefonds Vlaanderen nv niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden. Ingevolge Europese regelgeving (de minimis) dient Participatiefonds Vlaanderen nv volgende doeleinden in het kader van leningsaanvragen uit te sluiten: transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten); landbouwactiviteiten; financieringsaanvragen gericht op export (b.v. verkoopkantoor in het buitenland). Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor financiering door Participatiefonds Vlaanderen nv. Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten. Wat komt in aanmerking Optimeo is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit. Participatiefonds Vlaanderen nv financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, investeringen in tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen vragen voor herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Zo is bv. betaling van achterstallige schulden tegenover de rsz of btw-administratie uitgesloten. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag door Participatiefonds Vlaanderen nv wordt evenwel niet beschouwd als een bestaande schuld. Voor de investeringen in onroerende goederen komt het Fonds enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed moet in principe blijken uit een expertiseverslag. Participatiefonds Vlaanderen nv komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk) en al dan niet beroepsmatig zal worden verhuurd. Agentschap Ondernemen

17 Met Optimeo kan eveneens de overname van een activiteit/handelsfonds, uitgebaat door een natuurlijke persoon of door een vennootschap, gefinancierd worden. Ook overname van de aandelen van een bestaande vennootschap komt in aanmerking voor Optimeo. In dat laatste geval dient de meerderheid van de aandelen overgenomen te worden en dient de overnemer tevens het dagelijkse beheer uit te oefenen, met uitsluiting van de overdrager(s). Omvang steun Maximum bedrag Het maximumbedrag van de Optimeo-lening is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: bedrag van het investeringskrediet of de leasing door de bank zelf verstrekt; 3 maal de eigen inbreng; Voor de overname van ondernemingen via de aankoop van aandelen kan dit laatste plafond worden, beperkt tot: bedrag van het investeringskrediet of de leasing door de bank zelf verstrekt; 35% van het overnamebedrag indien het bedrag van tussenkomst van Participatiefonds Vlaanderen nv overschrijdt. De eigen inbreng van de aanvrager minstens 10% van de globale investering bedragen. Een Winwinlening kan in aanmerking komen als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor kan best contact opgenomen worden met Participatiefonds Vlaanderen nv zelf Het minimumbedrag van de Optimeo is vastgesteld op Voorwaarden De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, maar wordt mede bepaald door de aard van de te financieren investering. De looptijd van het begeleidende bankkrediet mag niet korter zijn dan de Optimeo-lening verminderd met twee jaar. De rentevoet toegepast door Participatiefonds Vlaanderen nv is gelijk aan de IRS-rentevoet voor de betrokken looptijd +0.53% met een minimum van 3%. De rentevoet wordt wekelijks vastgesteld. In het leningsvoorstel wordt een indicatieve rentevoet vermeld. Deze indicatieve rentevoet wordt hernomen in de leasingovereenkomst indien op het tijdstip van opmaak van deze overeenkomst de rentevoet, vastgesteld voor die week, hoger zou zijn dan de indicatieve rentevoet. Indien de rentevoet voor de betrokken week evenwel lager zou zijn dan de indicatieve rentevoet, dan wordt die lagere rentevoet toegepast in de leningsovereenkomst. Deze rentevoet is vast voor de volledige looptijd van de lening. Terugbetaling van het kapitaal geschiedt hetzij met een vast maandelijks bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) hetzij met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen). Op vraag van de ondernemer kan eveneens een vrijstelling in kapitaalsaflossing gedurende 1 of 2 jaar worden toegestaan. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar wordt de rentevoet met 0,25% verhoogd. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Door het achtergesteld karakter van de door Participatiefonds Vlaanderen nv toegekende lening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van reguliere bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken. Waarborgen Participatiefonds Vlaanderen nv stelt zich soepel op inzake bewaarborging van Optimeo-leningen. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De te vragen waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten. Agentschap Ondernemen

18 Aanvraagprocedure Aanvragen voor de Optimeo worden ingediend via een van de kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen nv een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en nadat de kredietinstelling een positieve (eventueel voorwaardelijke) beslissing genomen heeft omtrent het door haar toe te kennen investeringskrediet of leasingbedrag: ABK, Bank J.Van Breda & Co, BKCP, Delta Lloyd Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC Bank, KBC Lease, Crelan, Triodos Bank. Contactinformatie Meer informatie kan u bekomen bij het Agentschap Ondernemen in uw provincie of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen nv. Participatiefonds Vlaanderen Oude Graanmarkt Brussel T Agentschap Ondernemen

19 Impulskrediet START Laatste revisiedatum: 01 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Het Impulskrediet START is een lening van Hefboom met een rentevoet van 6% van maximaal voor starters die de eigen inbreng van de Startlening bij het Participatiefonds Vlaanderen willen ontlenen. Indien er geen begeleiding is door een erkend steunpunt van het Participatiefonds, wordt er gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches van Hefboom. Hefboom is een cvba die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Het Impulskrediet START wordt financieel ondersteund door het Agentschap Ondernemen en PMV. Wie komt in aanmerking Deze lening van Hefboom richt zich op mensen die geen toegang hebben tot bankkrediet, en die in aanmerking komen voor een Startlening bij het Participatiefonds Vlaanderen (o.a. werkzoekende zijn). Vzw s komen niet in aanmerking. Alle activiteiten die niet stroken met de waarden van Hefboom worden uitgesloten van deze maatregel. Wat komt in aanmerking Het Impulskrediet START is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Het Impulskrediet START kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen. Het overnemen van uitstaande bedragen of het herstructureren ervan, komen dus niet in aanmerking, evenals de herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande, al dan niet achterstallige, schulden. Met het Impulskrediet START kan eveneens de overname van een activiteit gefinancierd worden. Wat zijn de financieringsvoorwaarden De duur van de lening bedraagt 3 jaar. Het Impulskrediet START wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen. Gedurende het eerste jaar wordt al 50% van het Impulskrediet START terugbetaald, want bij de Starlening is er in het eerste jaar vrijstelling van kapitaalaflossing en worden er enkel interesten betaald. De volgende twee jaren, wordt de andere 50% van het Impulskrediet START afgelost. Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Op alle dossiers worden solidariteitskosten aangerekend. Totaal geleend bedrag Solidariteitskost Een persoonlijke borg (iemand, buiten de directe familiekring van de aanvrager, die borg staat voor de terugbetaling van (een deel) van de lening) kan het aanvraagdossier wel versterken. Aanvraagprocedure Vul het contactformulier in op of contacteer Impulskrediet via of 02/ Men gaat na of u, uw activiteit en uw investering in aanmerking komt voor een krediet. Als uw aanvraag ontvankelijk lijkt, Agentschap Ondernemen

20 stuurt Hefboom u een aanvraagformulier Impulskrediet START op. Dit aanvraagformulier vult het dossier van de Startlening aan. Dit aanvraagformulier moet u vervolgens zo volledig mogelijk invullen en samen met uw volledige dossier van de Startlening bezorgen aan Hefboom. Enkel dan kan Hefboom uw leningsaanvraag verder bestuderen. Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de website Contactinformatie Hefboom Vooruitgangstraat 333/ Brussel T F Agentschap Ondernemen

21 Impulskrediet PART Laatste revisiedatum: 01 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Het Impulskrediet PART is een lening van Hefboom met een rentevoet van 6% van maximaal voor personen die zelfstandige in bijberoep willen worden of zijn. Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring. Hefboom is een cvba die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Het Impulskrediet PART wordt financieel ondersteund door het Agentschap Ondernemen en PMV. Wie komt in aanmerking Deze lening van Hefboom richt zich op mensen die geen toegang hebben tot bankkrediet, die al dan niet al met hun zaak gestart zijn, met of zonder eigen inbreng. Vzw s komen niet in aanmerking. Alle activiteiten die niet stroken met de waarden van Hefboom worden uitgesloten van deze maatregel. Wat komt in aanmerking Het Impulskrediet PART is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Het Impulskrediet PART kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen. Het overnemen van uitstaande bedragen of het herstructureren ervan, komen dus niet in aanmerking, evenals de herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande, al dan niet achterstallige, schulden. Met het Impulskrediet PART kan eveneens de overname van een activiteit gefinancierd worden. Wat zijn de financieringsvoorwaarden De duur van de lening bedraagt 4 jaar. Het Impulskrediet PART wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen. Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 maanden waarin enkel interesten en nog geen kapitaal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Op alle dossiers worden solidariteitskosten aangerekend. Deze kosten kunnen evenwel deel uitmaken van het bedrag dat ontleend wordt (tot max ). Totaal geleend bedrag Solidariteitskost Een persoonlijke borg (iemand, buiten de directe familiekring van de aanvrager, die borg staat voor de terugbetaling van (een deel) van de lening) kan het aanvraagdossier wel versterken. Aanvraagprocedure Vul het contactformulier in op of contacteer Impulskrediet via of 02/ Men gaat na of u, uw activiteit en uw investering in aanmerking komt voor een krediet en stuurt een aanvraagformulier op. Agentschap Ondernemen

22 Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de website Contactinformatie Hefboom Vooruitgangstraat 333/ Brussel T F Subsidieleidraad voor uw sector Agentschap Ondernemen

23 Impulskrediet GO Laatste revisiedatum: 01 apr '15 Vlaamse maatregel Wat houdt deze maatregel in Het Impulskrediet GO is een lening van Hefboom met een rentevoet van 6% van maximaal voor personen die zelfstandige in hoofdberoep willen worden of zijn. Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring. Hefboom is een cvba die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Het Impulskrediet GO wordt financieel ondersteund door het Agentschap Ondernemen en PMV. Wie komt in aanmerking Deze lening van Hefboom richt zich op mensen die geen toegang hebben tot bankkrediet, die al dan niet al met hun zaak gestart zijn, met of zonder eigen inbreng. Vzw s komen niet in aanmerking. Alle activiteiten die niet stroken met de waarden van Hefboom worden uitgesloten van deze maatregel. Wat komt in aanmerking Het Impulskrediet GO is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Het Impulskrediet GO kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen. Het overnemen van uitstaande bedragen of het herstructureren ervan, komen dus niet in aanmerking, evenals de herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande, al dan niet achterstallige, schulden. Met het Impulskrediet GO kan eveneens de overname van een activiteit gefinancierd worden. Wat zijn de financieringsvoorwaarden De duur van de lening bedraagt 4 jaar. Het Impulskrediet GO wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen. Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 maanden waarin enkel interesten en nog geen kapitaal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Op alle dossiers worden solidariteitskosten aangerekend. Deze kosten kunnen evenwel deel uitmaken van het bedrag dat ontleend wordt (tot max ). Totaal geleend bedrag Solidariteitskost Een persoonlijke borg (iemand, buiten de directe familiekring van de aanvrager, die borg staat voor de terugbetaling van (een deel) van de lening) kan het aanvraagdossier wel versterken. Agentschap Ondernemen

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV 50% 50% XL-FONDS 2009 1 Missie Stuwkracht geven aan projecten die belangrijk

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Greenbridge, 11 december 2014 Programma Algemene voorstelling AO Subsidiedatabank Overzicht

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 38 38 Fax 02 553 37

Nadere informatie

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETINSTELLING STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 3 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van de rentevoet voor de

Nadere informatie

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet.

Vade-Mecum. Starteo - Optimeo. Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, http://economielocale.org 02/215 73 29 alain.dochy@skynet. Vade-Mecum Starteo - Optimeo Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, vereniging onder de voorzitterschap van Dhr Etienne Noël, Schepen, met de steun van het het Fonds voor Grootstedenbeleid, van het

Nadere informatie

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO

Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO 1 Vademecum KREDIETAANVRAGER STARTEO - OPTIMEO Juni 2007 Juni 2007 1 INHOUDSTAFEL I. Terminologie 1 II. De verschillende doelgroepen en de toegelaten investeringen 4 III. Regels voor het vastleggen van

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

De Vlaamse cultuursector heeft niet altijd het grote geld nodig. Vaak volstaat microfinanciering. Waar kan dat vandaan komen en wat kost dat?

De Vlaamse cultuursector heeft niet altijd het grote geld nodig. Vaak volstaat microfinanciering. Waar kan dat vandaan komen en wat kost dat? W EL K O M De Vlaamse cultuursector heeft niet altijd het grote geld nodig. Vaak volstaat microfinanciering. Waar kan dat vandaan komen en wat kost dat? Piet Callens Hefboom Bertoud Coose - PMV Woensdag

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Participatiefonds. Openbare kredietinstelling. Kernactiviteiten : sinds 1984 autonoom (financiële parastatale)

Participatiefonds. Openbare kredietinstelling. Kernactiviteiten : sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Participatiefonds Openbare kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK VZW) Participatiefonds

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering Het Participatiefonds

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken. Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie

STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken. Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie op Vlaams niveau: Agentschap Ondernemen: RENTETOELAGE WAARBORGREGELING Participatiefonds Vlaanderen: INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Woensdag 9 januari 2013 Winwinlening De

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

Informatie voor financiële instellingen

Informatie voor financiële instellingen Informatie voor financiële Hoe werkt de Waarborgregeling? Figuur 1: mechanisme oproep Op voorstel van Waarborgbeheer nv doet de Vlaamse minister van Economie een oproep om te achterhalen welke financiële

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Subsidies voor starters Vlaamse, federale en Europese steunmaatregelen

Subsidies voor starters Vlaamse, federale en Europese steunmaatregelen Subsidies voor starters Vlaamse, federale en Europese steunmaatregelen Stad Aalst 1 Subsidies voor starters Vlaamse maatregelen Kmo-portefeuille De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

INANCIERING VAN EEN KMO

INANCIERING VAN EEN KMO Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. INANCIERING VAN EEN KMO MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN Financiering van een KMO: mogelijke problemen en

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds Kamer van de Middenstand Regionalisering van het Participatiefonds Reflectienota van 18 maart 2008 REGIONALISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS REFLECTIENOTA VAN DE KAMER VAN DE MIDDENSTAND 18 maart 2008

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden Concrete voorbeelden Voorbeeld 1: juffrouw Evita Juffrouw Evita werkte een aantal jaren als hulp in een krantenzaak maar nu wil ze eindelijk op eigen benen staan. Zij heeft een dagbladhandel op het oog

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011 1 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel +

Vademecum. van de kredietaanvragen. Business Angel + Vademecum van de kredietaanvragen Business Angel + 1 INHOUDSTAFEL A. Terminologie 3 B. Doelgroep en karakteristieken 7 C. Criteria a) Ontvankelijkheidscriteria b) Beoordelingscriteria 9 D. De kredietaanvraag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren)

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud.

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud. Premiereglement voor startende ondernemingen Artikel 1. Inhoud. Het college van burgemeester en schepenen kan binnen de perken van de beschikbare budgetten een eenmalige premie toekennen voor het opstarten

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie