Universitair Medisch Centrum St. Radboud Afd. Tumor Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Huispost 557 Postbus HB Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair Medisch Centrum St. Radboud Afd. Tumor Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Huispost 557 Postbus HB Nijmegen"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus LL Den Haag Universitair Medisch Centrum St. Radboud Afd. Tumor Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Huispost 557 Postbus HB Nijmegen Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus LL Den Haag T F Inlichtingen bij mw. A. van Sliedregt T (070) Datum 24 juli 2014 Onderwerp Inspectierapport Ons kenmerk /V/ /AvS Geachte Bijlagen 1 Op 17 juni 2014 heb ik de afdeling Tumor Immunologie bezocht voor een follow up inspectie in het kader van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal zoals aan u bekend gemaakt was op 27 maart Tijdens het bezoek heb ik gekeken naar de implementatie van het Plan van Aanpak, welke naar aanleiding van mijn inspectiebezoek op 19 november 2013 was opgesteld. Ik heb geconstateerd dat alle tekortkomingen adequaat zijn opgepakt en gecorrigeerd. In de bijlage treft u een overzicht aan van de tekortkomingen van de vorige inspectie en hoe deze zijn gecorrigeerd. Ik wijs u er nogmaals op dat de inspectie in principe alle eindrapporten van (algemeen) tweede fasetoezicht en thematisch toezicht actief openbaar maakt. Ik heb het voornemen ook bijgevoegd rapport openbaar te maken via onze website De inspectie doet dit niet eerder dan drie weken na definitieve vaststelling van het rapport. Bij actieve openbaarmaking neemt de inspectie de wettelijke normen in acht, zoals gesteld in de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de inspectie in haar rapporten waar mogelijk geen persoonsgegevens opneemt, zoals bijvoorbeeld medische gegevens van uw patiënten of cliënten. FORM Pagina 1 van 2

2 Ons kenmerk /V/ /AvS Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website ( Datum 24 juli 2014 Hoogachtend, Dr A. van Sliedregt, Sr. inspecteur cc Verantwoordelijk Persoon FORM Pagina 2 van 2

3 Rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek (follow up) aan de afdeling Tumor Immunologie van het UMC St Radboud op 17 juni 2014 te Nijmegen Den Haag, 24 juli 2014

4 Rapport /V/ /AvS/dvc Inspectierapport 1. Geïnspecteerde orgaanbank UMC St Radboud Afdeling Tumorimmunologie Geert Grooteplein GA Nijmegen 2. Activiteiten In ontvangst nemen na verkrijgen Bewaren Bewerken Distribueren Directe toepassing op de mens Verdere verwerking tot geneesmiddel Het ontvangen van lichaamsmateriaal uit een ander EU lidstaat Het ontvangen van lichaamsmateriaal uit een niet-eu lidstaat (import) Het distribueren van lichaamsmateriaal naar een niet-eu lidstaat (export) 3. Datum van inspectie 17 juni Inspecteur(s) Mw. dr. A. van Sliedregt Senior Inspecteur Bloed & Weefsels, Inspectie voor de gezondheidszorg, Werkgebied Geneesmiddelen, locatie Den Haag 5. Referenties De afdeling Tumor Immunologie heeft een erkenning als weefselinstelling. Deze is door Farmatec verleend op 6 januari 2014 onder registernummer 5742 L/EW. 6. Introductie Doel van dit bezoek is te beoordelen of de weefselinstelling haar Plan van Aanpak, dat na de vorige inspectie was opgesteld, heeft geïmplementeerd. 7. Vorige inspectie De vorige inspectie is uitgevoerd op 19 november 2013 door Mw A. van Sliedregt. 8. Doel en reden van de inspectie Erkenningaanvraag Thematisch toezicht (TT) Op verzoek van: Erkenningwijziging Incidententoezicht (IT) Routine Gefaseerd toezicht (GT) FORM Pagina 2 van 4

5 Rapport /V/ /AvS/dvc 9. Geïnspecteerde afdelingen / onderwerpen Implementatie Plan van Aanpak 10. Bij inspectie aanwezige medewerkers S.s.t.t. Verantwoordelijk Persoon inhoudsdeskundige 11. Observaties en bevindingen Follow-up van de tekortkomingen n.a.v. de vorige inspectie Alle tekortkomingen van vorige inspectie waren gecategoriseerd als overig. De nummering volgt die van de tekortkoming in het vorige inspectierapport De documentatie van de relevante gegevens is nog wat versnipperd, het verwijzen naar de vindplaatsen moet nog specifieker worden uitgewerkt. Alsook de borging gedurende dertig jaar. De relevante gegevens zijn thans wel vindbaar en gebundeld. Daarnaast zijn voorwaarden gecreëerd waardoor de gegevens gedurende 30 jaar toegankelijk zijn Afspraken over hoe en welke informatie toegankelijk is voor de afdeling Tumor Immunologie is nog niet vastgelegd. Evenmin is vastgelegd op welke manier de gegevens die door de afdeling hematoferese vastgelegd worden onderdeel (kunnen) vormen van het bewerkingsdossier. Deze tekortkoming is gecorrigeerd doordat de hematoferese-afdeling de gegevens, zoals de batchnummers van de materialen die gebruikt worden bij de aferese, op het formulier invoert (dit is vastgelegd in een Quality Agreement). Deze informatie wordt overgedragen aan de afdeling Tumor Immunologie (weefselinstelling). De weefselinstelling bewaart deze gegevens in klappers op een in het kwaliteitshandboek aangegeven locatie gedurende 30 jaar De vrijgifte procedure van het WVKl product voor verdere verwerking tot geneesmiddel moet nog geïmplementeerd worden in het bewerkingsdossier ATMP. Omdat direct na de aferese gestart wordt met de bewerking (ATMP) zal zo praktisch mogelijk een apart moment worden ingebouwd voor vrijgifte van het WVKL product. De inkeur tot ATMP product valt dan samen met de vrijgifte van het WVKL product. Deze tekortkoming is gecorrigeerd door aan het bewerkingsdossier ATMP een vrijgifte van het WVKL-product op te nemen. De VP (of diens vervanger) tekent na controle van de vereiste gegevens hiervoor. Hiermee ligt vast dat aan de eisen ten aanzien van verkrijgen, doneren en testen is voldaan Een risicoanalyse is niet uitgevoerd. Een risico analyse van de processtappen is uitgevoerd volgens de FMEA methode. Waar nodig zijn verbeteringen in het proces ingebed om de kans op fouten te verkleinen. Veel processen bleken al geborgd en aanpassingen waren niet nodig. Jaarlijks zal bezien worden of de risicoanalyse aanpassing behoeft.

6 Rapport /V/ /AvS/dvc In het organogram is de VP niet herkenbaar opgenomen. De medewerkers die de vrijgifte op basis van de WVKL zullen uitvoeren, moeten eveneens zichtbaar zijn in het organogram, dan wel in een kruistabel ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De tekortkoming is gecorrigeerd. In het organogram zijn de VP en andere betrokkenen van de weefselinstelling opgenomen Nog niet alle verantwoordelijkheden en taken van de Verantwoordelijk Persoon zijn geëxpliciteerd en beschreven. De tekortkoming is gecorrigeerd doordat deze taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de beschrijving van de functie van de VP (KTIL001 werkformulier kwaliteitshandboek TIL DC VAcci) De recent aangestelde biovigilantiefunctionaris zal de audits voor zijn rekening gaan nemen. Een auditplanning is nog niet opgesteld. De tekortkoming is gecorrigeerd doordat de biovigilantiefunctionaris heeft aangegeven een audit te zullen uitvoeren in het eerste kwartaal De oorspronkelijke serologie uitslagen zullen wel bewaard moeten worden. De tekortkoming is gecorrigeerd. De behandelend arts maakt een uitdraai van de serologie-uitslagen die het mircobiologisch lab aanlevert. De arts geeft in de mail aan de afdeling Tumor Immunologie aan of hij akkoord is met de uitslagen. Deze hard copy wordt toegevoegd aan de batchdocumenten en wordt bewaard bij het bereidingsvoorschrift Een kopie van de vergunning van het donortestlab zal nog worden toegevoegd aan het kwaliteitshandboek evenals een kopie van de JACIE accreditatie van de hematologie afdeling. De tekortkoming is gecorrigeerd doordat een kopie van de vergunning van het donortestlaboratorium (medisch microbiologie) alsook van de JACIE accreditatie is opgevraagd en aan het kwaliteitshandboek zijn toegevoegd. 15. Conclusie De afdeling Tumor Immunologie voldoet aan de eisen van de WVKL met betrekking tot het in ontvangst nemen na verkrijgen, doneren en testen van autologe aferese producten (dendritische cellen en monocyten) die verder verwerkt worden tot geneesmiddel (ATMP) voor patiënten die onder behandeling zijn in het UMC St Radboud ziekenhuis Mw. dr. A. van Sliedregt Senior inspecteur voor de gezondheidszorg FORM Pagina 4 van 4

Maastricht Universitair Medisch Centrum t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ MAASTRICHT. Datum 29 april 2014 Onderwerp Inspectierapport

Maastricht Universitair Medisch Centrum t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ MAASTRICHT. Datum 29 april 2014 Onderwerp Inspectierapport > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Maastricht Universitair Medisch Centrum t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT Datum 29 april 2014 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen

Nadere informatie

UMC St Radboud Laboratorium Hematologie t.a.v. Raad van Bestuur Geert Grooteplein-noord EZ Nijmegen

UMC St Radboud Laboratorium Hematologie t.a.v. Raad van Bestuur Geert Grooteplein-noord EZ Nijmegen > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag UMC St Radboud Laboratorium Hematologie t.a.v. Raad van Bestuur Geert Grooteplein-noord 9 6525 EZ Nijmegen Datum 16 juni 2014 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht Celtherapie Faciliteit, afd. Medische Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Postbus GA Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht Celtherapie Faciliteit, afd. Medische Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Postbus GA Utrecht > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Universitair Medisch Centrum Utrecht Celtherapie Faciliteit, afd. Medische Immunologie T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 85500 3508 GA Utrecht Datum 7 juli 2014

Nadere informatie

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 27 juli 2013 een plan van aanpak van u.

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 27 juli 2013 een plan van aanpak van u. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Antonius Ziekenhuis Zuid-West Friesland Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Postbus 20000 8600 BA SNEEK Datum 28 mei 2013 Onderwerp Concept inspectierapport

Nadere informatie

Stichting BPM Zorg Nij Barrahûs, Centrum voor vruchtbaarheid T.a.v. Heerenveenseweg ZA Wolvega

Stichting BPM Zorg Nij Barrahûs, Centrum voor vruchtbaarheid T.a.v. Heerenveenseweg ZA Wolvega > Retouradres Postbus 2680 Stichting BPM Zorg Nij Barrahûs, Centrum voor vruchtbaarheid T.a.v. Heerenveenseweg 99 8471 ZA Wolvega Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) T.a.v. directeur Nij Geertgen Ripseweg SM Elsendorp

Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) T.a.v. directeur Nij Geertgen Ripseweg SM Elsendorp > Retouradres Postbus 2680 Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) T.a.v. directeur Nij Geertgen Ripseweg 9 5424 SM Elsendorp Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 22 september 2014 een plan van aanpak van u.

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 22 september 2014 een plan van aanpak van u. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Maastricht UMC+ T.a.v. Directeur-bestuurder RVE Patiënt & Zorg Postbus 5800 6202 AZ Maastricht Datum 24 juli 2014 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen

Nadere informatie

Stg. Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Borniastraat AD Leeuwarden. Datum 18 november 2013 Onderwerp Inspectierapport.

Stg. Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Borniastraat AD Leeuwarden. Datum 18 november 2013 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stg. Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Borniastraat 34 8934 AD Leeuwarden Datum 18 november 2013 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan A-Skin Nederland B.V. op 14 juli 2015 te Amsterdam. Utrecht, 28 september 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan A-Skin Nederland B.V. op 14 juli 2015 te Amsterdam. Utrecht, 28 september 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan A-Skin Nederland B.V. op 14 juli 2015 te Amsterdam Utrecht, 28 september 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde weefselinstelling A-Skin Nederland

Nadere informatie

UMCG Operatieve Zorg Organisatie T.a.v. Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen. Datum 10 december 2012 Onderwerp Inspectierapport.

UMCG Operatieve Zorg Organisatie T.a.v. Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen. Datum 10 december 2012 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag UMCG Operatieve Zorg Organisatie T.a.v. Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen Datum 10 december 2012 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Botbank T.a.v. Lid Raad van Bestuur P. Debyelaan HX Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Botbank T.a.v. Lid Raad van Bestuur P. Debyelaan HX Maastricht > Retouradres Postbus 2680 Maastricht Universitair Medisch Centrum, Botbank T.a.v. Lid Raad van Bestuur P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

Healthlink Europe B.V. T.a.v. De Tweeling MC s-hertogenbosch. Datum 10 november 2014 Onderwerp Inspectierapport.

Healthlink Europe B.V. T.a.v. De Tweeling MC s-hertogenbosch. Datum 10 november 2014 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 2680 Healthlink Europe B.V. T.a.v. De Tweeling 20-22 5215 MC s-hertogenbosch Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

UMCG Operatieve Zorg Organisatie (OZO) T.a.v. XX, directeur Medische Zaken Hanzeplein GZ Groningen

UMCG Operatieve Zorg Organisatie (OZO) T.a.v. XX, directeur Medische Zaken Hanzeplein GZ Groningen > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen UMCG Operatieve Zorg Organisatie (OZO) T.a.v. XX, directeur Medische Zaken Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen Datum 10 maart 2016 Onderwerp Definitief Inspectierapport

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Tumor Tissue Bank op 25 juni 2014 te Schaijk. Den Haag, 6 oktober 2014

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Tumor Tissue Bank op 25 juni 2014 te Schaijk. Den Haag, 6 oktober 2014 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Tumor Tissue Bank op 25 juni 2014 te Schaijk Den Haag, 6 oktober 2014 Definitief rapport 2014-1122912/V1002000/AvS Inspectierapport

Nadere informatie

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium t.a.v. Raad van Bestuur s-gravenpolderseweg RA Goes

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium t.a.v. Raad van Bestuur s-gravenpolderseweg RA Goes > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium t.a.v. Raad van Bestuur s-gravenpolderseweg 114 4462 RA Goes Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

2. Activiteiten In ontvangst nemen na verkrijgen Bewaren Bewerken Distribueren

2. Activiteiten In ontvangst nemen na verkrijgen Bewaren Bewerken Distribueren Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het stamcellaboratorium van de afdeling hematologie van de Stichting VU-VUmc op 3 maart 2015 te Amsterdam Utrecht, 19 mei 2015 Inspectierapport

Nadere informatie

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven.

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven. Academisch Ziekenhuis Maastricht t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT Betreft bezoek afdeling Urologie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Meander Medisch Centrum, Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. de Raad van Bestuur Maatweg TZ Amersfoort

Meander Medisch Centrum, Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. de Raad van Bestuur Maatweg TZ Amersfoort > Retouradres Postbus 2680 Meander Medisch Centrum, Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. de Raad van Bestuur Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511

Nadere informatie

ERC The Netherlands B.V. T.a.v. Nistelrooisebaan 3 5374 RE Schaijk. Datum 10 september 2013 Onderwerp Inspectierapport. Geachte,

ERC The Netherlands B.V. T.a.v. Nistelrooisebaan 3 5374 RE Schaijk. Datum 10 september 2013 Onderwerp Inspectierapport. Geachte, > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag ERC The Netherlands B.V. T.a.v. Nistelrooisebaan 3 5374 RE Schaijk Datum 10 september 2013 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

LUMC, Centrum voor Stamceltherapie T.a.v. Albinusdreef ZA Leiden. Datum 18 augustus 2014 Onderwerp Inspectierapport.

LUMC, Centrum voor Stamceltherapie T.a.v. Albinusdreef ZA Leiden. Datum 18 augustus 2014 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag LUMC, Centrum voor Stamceltherapie T.a.v. Albinusdreef 2 2233 ZA Leiden Datum 18 augustus 2014 Onderwerp Inspectierapport Geachte, Geneesmiddelen En Medische

Nadere informatie

Wij hebben uw Plan van Aanpak (PVA) van het fertiliteitslaboratorium (KCHL), d.d. 17 juni 2016, in goede orde ontvangen.

Wij hebben uw Plan van Aanpak (PVA) van het fertiliteitslaboratorium (KCHL), d.d. 17 juni 2016, in goede orde ontvangen. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Zuyderland Medisch Centrum (locatie Sittard) Fertiliteitslaboratorium (KCHL) t.a.v. Raad van Bestuur Dr. H. van der Hoffplein 1 6162 BG Sittard-Geleen Stadsplateau

Nadere informatie

Memodent B.V. t.a.v. Postbus 40000 7504 RA Enschede. Datum 16 september 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte

Memodent B.V. t.a.v. Postbus 40000 7504 RA Enschede. Datum 16 september 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte > Retouradres Postbus 2680 Memodent B.V. t.a.v. Postbus 40000 7504 RA Enschede Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F

Nadere informatie

Stichting TweeSteden ziekenhuis Midden Brabant Operatiekamers Zorgeenheid Orthopaedie T.a.v. Raad van Bestuur Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg

Stichting TweeSteden ziekenhuis Midden Brabant Operatiekamers Zorgeenheid Orthopaedie T.a.v. Raad van Bestuur Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting TweeSteden ziekenhuis Midden Brabant Operatiekamers Zorgeenheid Orthopaedie T.a.v. Raad van Bestuur Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg Datum 23 januari

Nadere informatie

Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Kruisebergseweg BL Doetinchem

Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Kruisebergseweg BL Doetinchem > Retouradres Postbus 2680 Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Kruisebergseweg 25 7009 BL Doetinchem Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Bravis Ziekenhuis Botbank T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AC Bergen op Zoom. Datum 23 maart 2015 Onderwerp Inspectierapport.

Bravis Ziekenhuis Botbank T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AC Bergen op Zoom. Datum 23 maart 2015 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 2680 Bravis Ziekenhuis Botbank T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 135 4600 AC Bergen op Zoom Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR

Nadere informatie

Wij hebben uw Plan van Aanpak van het Klinisch Chemisch Laboratorium, d.d. 14 juli 2016, in goede orde ontvangen.

Wij hebben uw Plan van Aanpak van het Klinisch Chemisch Laboratorium, d.d. 14 juli 2016, in goede orde ontvangen. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen OLVG, locatie West Klinisch chemisch laboratorium (IUI) T.a.v. Raad van Bestuur Jan Tooropstraat 164 1061 AE Amsterdam Datum 18 juli 2016 Onderwerp Reactie Plan

Nadere informatie

Stichting t Lange Land Ziekenhuis T.a.v. Postbus KJ Zoetermeer. Datum 17 april 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte

Stichting t Lange Land Ziekenhuis T.a.v. Postbus KJ Zoetermeer. Datum 17 april 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting t Lange Land Ziekenhuis T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ Zoetermeer Datum 17 april 2014 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

Stichting Catharina Ziekenhuis afd. IVF laboratorium T.a.v. raad van bestuur Postbus ZA Eindhoven

Stichting Catharina Ziekenhuis afd. IVF laboratorium T.a.v. raad van bestuur Postbus ZA Eindhoven > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Catharina Ziekenhuis afd. IVF laboratorium T.a.v. raad van bestuur Postbus 1350 5602 ZA Eindhoven Datum 24 februari 2014 Onderwerp Inspectierapport

Nadere informatie

Nederlandse Transplantatie Stichting T.a.v. directeur Postbus CH Leiden. Datum 18 december 2014 Onderwerp Inspectierapport.

Nederlandse Transplantatie Stichting T.a.v. directeur Postbus CH Leiden. Datum 18 december 2014 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 2680 Nederlandse Transplantatie Stichting T.a.v. directeur Postbus 2304 2301 CH Leiden Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500

Nadere informatie

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 24 juni 2013 een plan van aanpak van u.

Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport verwachten wij uiterlijk 24 juni 2013 een plan van aanpak van u. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Amnitrans Eyebank Rotterdam t.a.v. Laan op Zuid 88 3071 AA ROTTERDAM Datum 24 april 2013 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie

Nadere informatie

Zuyderland Medisch Centrum (locatie Heerlen) Medische Microbiologie (IUI) t.a.v. Raad van Bestuur Henri Dunantstraat PC Heerlen

Zuyderland Medisch Centrum (locatie Heerlen) Medische Microbiologie (IUI) t.a.v. Raad van Bestuur Henri Dunantstraat PC Heerlen > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Zuyderland Medisch Centrum (locatie Heerlen) Medische Microbiologie (IUI) t.a.v. Raad van Bestuur Henri Dunantstraat 5 6419 PC Heerlen Datum 15 juli 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Wij hebben uw Plan van Aanpak van de afdeling Pathologie, d.d. 12 januari 2017, in goede orde ontvangen.

Wij hebben uw Plan van Aanpak van de afdeling Pathologie, d.d. 12 januari 2017, in goede orde ontvangen. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afdeling Klinische Pathologie t.a.v. lid Raad van Bestuur Tegelseweg 210 5912 BL Venlo Datum 31 januari

Nadere informatie

Stichting Medisch Centrum Kinderwens T.a.v. Simon Smitweg GA Leiderdorp. Datum 26 januari 2015 Onderwerp Inspectierapport.

Stichting Medisch Centrum Kinderwens T.a.v. Simon Smitweg GA Leiderdorp. Datum 26 januari 2015 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 2680 Stichting Medisch Centrum Kinderwens T.a.v. Simon Smitweg 16 2353 GA Leiderdorp Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

Utrecht, 7 januari 2016

Utrecht, 7 januari 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het klinisch chemisch hematologisch laboratorium (IUI en semenbank) van de Stichting Rijnstate op 6 oktober 2015 te Arnhem Utrecht, 7 januari

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie Vrouw & Baby, Voortplanting en Gynaecologie T.a.v. Postbus GA Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie Vrouw & Baby, Voortplanting en Gynaecologie T.a.v. Postbus GA Utrecht > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie Vrouw & Baby, Voortplanting en Gynaecologie T.a.v. Postbus 85500 3508 GA Utrecht Datum 15 mei 2014 Onderwerp Inspectierapport

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) op 28 juli 2015 te Elsendorp

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) op 28 juli 2015 te Elsendorp Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland (Nij Geertgen) op 28 juli 2015 te Elsendorp Utrecht, 8 oktober 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IVF Laboratorium van Stichting VU-VUmc op 18 augustus 2015 te Amsterdam

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IVF Laboratorium van Stichting VU-VUmc op 18 augustus 2015 te Amsterdam Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IVF Laboratorium van Stichting VU-VUmc op 18 augustus 2015 te Amsterdam Utrecht, 3 september 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde orgaanbank

Nadere informatie

Stichting Euro Tissue Bank T.a.v. Zeestraat AJ Beverwijk. Datum 27 mei 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte

Stichting Euro Tissue Bank T.a.v. Zeestraat AJ Beverwijk. Datum 27 mei 2014 Onderwerp Inspectierapport. Geachte > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Euro Tissue Bank T.a.v. Zeestraat 29 1941 AJ Beverwijk Datum 27 mei 2014 Onderwerp Inspectierapport Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van

Nadere informatie

BISLIFE T.a.v. bestuurder a.i. Postbus AH Leiden. Datum 4 mei 2015 Onderwerp Inspectierapport. Geachte

BISLIFE T.a.v. bestuurder a.i. Postbus AH Leiden. Datum 4 mei 2015 Onderwerp Inspectierapport. Geachte > Retouradres Postbus 2680 BISLIFE T.a.v. bestuurder a.i. Postbus 309 2300 AH Leiden Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 5000 F

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Stamcelbank Nederland op 2 december 2014 te Leusden

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Stamcelbank Nederland op 2 december 2014 te Leusden Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Stamcelbank Nederland op 2 december 2014 te Leusden Den Haag, 26 januari 2015 Definitief rapport 2015-1150212/V66588/JvB Inspectierapport

Nadere informatie

Utrecht, 27 september 2016

Utrecht, 27 september 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het Klinisch Chemisch Laboratorium, locatie Woerden van de Stichting St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht Utrecht, 27 september 2016 Inspectierapport

Nadere informatie

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie T.a.v. Henri Dunantstraat GZ s Hertogenbosch

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie T.a.v. Henri Dunantstraat GZ s Hertogenbosch > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie T.a.v. Henri Dunantstraat 1 5223 GZ s Hertogenbosch Datum 17 maart 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Certe-KCL Leeuwarden(IUI) op 9 augustus 2016 te Leeuwarden

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Certe-KCL Leeuwarden(IUI) op 9 augustus 2016 te Leeuwarden Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Stichting Certe-KCL Leeuwarden(IUI) op 9 augustus 2016 te Leeuwarden Utrecht, 3 november 2016 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde weefselinstelling

Nadere informatie

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de Inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen).

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de Inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen). > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Tweesteden Ziekenhuis, Botbank T.a.v. Raad van Bestuur Doctor Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120

Nadere informatie

Op 26 juni 2014 is een bezoek gebracht aan de bloedafnamelocatie Zaandam. Het betrof een GMP- inspectie welke door de Europese regelgeving is vereist.

Op 26 juni 2014 is een bezoek gebracht aan de bloedafnamelocatie Zaandam. Het betrof een GMP- inspectie welke door de Europese regelgeving is vereist. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. VP/QP Postbus 9892 1006 AN AMSTERDAM Datum 31 juli 2014 Onderwerp Inspectierapport Geachte Geneesmiddelen En Medische

Nadere informatie

Utrecht, 7 april 2016

Utrecht, 7 april 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (IUI), Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo op 22 maart 2016 te Den Haag

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Postbus GC Deventer

Deventer Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Postbus GC Deventer > Retouradres Postbus 2680 Deventer Ziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5001 7400 GC Deventer Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Johnson & Johnson Medical B.V. op 30 september 2015 te Amersfoort

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Johnson & Johnson Medical B.V. op 30 september 2015 te Amersfoort Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Johnson & Johnson Medical B.V. op 30 september 2015 te Amersfoort Utrecht, 7 januari 2016 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde weefselinstelling

Nadere informatie

Erasmus Medisch Centrum, Voortplantingcentrum T.a.v. s-gravendijkwal CE Rotterdam. Datum 4 juni 2015 Onderwerp Inspectierapport.

Erasmus Medisch Centrum, Voortplantingcentrum T.a.v. s-gravendijkwal CE Rotterdam. Datum 4 juni 2015 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 2680 Erasmus Medisch Centrum, Voortplantingcentrum T.a.v. s-gravendijkwal 230 3013 CE Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 5000 F 088 120

Nadere informatie

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen).

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen). > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. VP/QP Postbus 9892 1006 AN AMSTERDAM Datum 8 september 2014 Onderwerp Inspectierapport Geachte Geneesmiddelen En Medische

Nadere informatie

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen).

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen). > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. VP/QP Postbus 9892 1006 AN AMSTERDAM Datum 8 september 2014 Onderwerp Inspectierapport Geachte Geneesmiddelen En Medische

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam, op 7 juli 2015 Utrecht 18 augustus 2015 Follow-up inspectierapport 1. Geïnspecteerd bedrijf

Nadere informatie

Datum 1 juni 2015 Onderwerp Inspectierapport. Geachte

Datum 1 juni 2015 Onderwerp Inspectierapport. Geachte > Retouradres Postbus 2680 Gelre Ziekenhuizen, Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (IUI) Gelre Apeldoorn T.a.v. lid raad van bestuur Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IUI laboratorium van Medlon B.V. op 26 mei 2015 te Hengelo

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IUI laboratorium van Medlon B.V. op 26 mei 2015 te Hengelo Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het IUI laboratorium van Medlon B.V. op 26 mei 2015 te Hengelo Utrecht, 08 september 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde weefselinstelling

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

Stichting HagaZiekenhuis Stamcel Unit, Afdeling Hematologie T.a.v. XX, directievoorzitter Raad van Bestuur Leyweg CH Den Haag

Stichting HagaZiekenhuis Stamcel Unit, Afdeling Hematologie T.a.v. XX, directievoorzitter Raad van Bestuur Leyweg CH Den Haag > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting HagaZiekenhuis Stamcel Unit, Afdeling Hematologie T.a.v. XX, directievoorzitter Raad van Bestuur Leyweg 275 2545 CH Den Haag Datum 6 mei 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27 mei 2014.

Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27 mei 2014. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Apotheek Gelre Ziekenhuizen Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ APELDOORN Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Taureon B.V. op 7 april 2015 te Rijswijk. Utrecht, 15 juni 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Taureon B.V. op 7 april 2015 te Rijswijk. Utrecht, 15 juni 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Taureon B.V. op 7 april 2015 te Rijswijk Utrecht, 15 juni 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde weefselinstelling Taureon B.V. Laan van Zuid

Nadere informatie

1. Geïnspecteerde orgaanbank Voortplantingslaboratorium Divisie Vrouw & Baby Universitair Medisch Centrum Utrecht Heidelberglaan CX Utrecht

1. Geïnspecteerde orgaanbank Voortplantingslaboratorium Divisie Vrouw & Baby Universitair Medisch Centrum Utrecht Heidelberglaan CX Utrecht Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan het Voortplantingslaboratorium, Divisie Vrouw & Baby van het Universitair Medisch Centrum Utrecht op 29 maart 2016 te Utrecht Utrecht, 24 mei

Nadere informatie

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen).

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen). > Retouradres Postbus 26802680 3500 GR Utrecht Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. VP/QP Postbus 9892 1006 AN AMSTERDAM Geneesmiddelen En Medische Technologie Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus 153 3240 AD MIDDELHARNIS St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Maastricht Universitair Medisch Centrum T.a.v. de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. manager QA Postbus BA NIJMEGEN. Datum 4 mei 2015 Onderwerp Inspectierapport.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. manager QA Postbus BA NIJMEGEN. Datum 4 mei 2015 Onderwerp Inspectierapport. > Retouradres Postbus 26802680 3500 GR Utrecht Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. manager QA Postbus 1013 6501 BA NIJMEGEN Datum 4 mei 2015 Onderwerp Inspectierapport Geachte Geneesmiddelen En Medische

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 12 mei 2014 vroeg ik u uiterlijk 10 juni 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Added Pharma B.V... Smalstraat 3a 5341 TW OSS Datum 24 juni 2014 Onderwerp GDP inspectie Geachte mevrouw.. In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van

Nadere informatie

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland de heer Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Weefselcodering in Nederland - update

Weefselcodering in Nederland - update Weefselcodering in Nederland - update Frank J.M. van Linden Ministerie van VWS Den Haag fj.v.linden@minvws.nl Inhoud Wetgeving Actoren Weefselcodering in NL Informatie Waarom een uniforme Europese codering

Nadere informatie

Utrecht, 23 juni 2016

Utrecht, 23 juni 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de Stichting Euro Tissue Bank (Divisie Euro Skin Bank en Divisie Euro Cornea Bank) op 10 mei 2016 te Beverwijk Utrecht, 23 juni 2016 Inspectierapport

Nadere informatie

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen).

Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igz.nl/onderwerpen). > Retouradres Postbus 26802680 3500 GR Utrecht Stichting Sanquin Bloedvoorziening T.a.v. VP/QP Postbus 9892 1006 AN AMSTERDAM Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie

Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie AKL Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie : 1 Datum : 14-02-2017 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organogram, Organisatie of Bestuurlijke

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 999 4700 AZ ROOSENDAAL Cc: Onderwerp Definitief rapport inspectiebezoek High Risk Medicatie Farmaceutische

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Waterland Ziekenhuis T.a.v. Raad van Bestuur Waterlandlaan 250 1441 RN PURMEREND Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 120 5000 F 088

Nadere informatie

Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur postbus EB BEVERWIJK

Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur postbus EB BEVERWIJK > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur postbus 1074 1940 EB BEVERWIJK Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Henry Schein B.V. Veluwezoom 16 1327 AG ALMERE 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Utrecht, 22 november 2016

Utrecht, 22 november 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling Pathologie (IUI) van de Stichting Haga ziekenhuis op 4 oktober 2016 te Den Haag Utrecht, 22 november 2016 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde

Nadere informatie

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie

Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam SG RUCPHEN. Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Internationale Produktenhandel Hiproha B.V. T.a.v. de directie Bredendam 4 4715 SG RUCPHEN Datum 6 juli 2015 Onderwerp GDP inspectie Farmaceutische bedrijven

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Ziekenhuis De Sionsberg T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 39 9100 AA DOKKUM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Wijziging Wvkl en Eisenbesluit Lichaamsmateriaal; De theorie

Wijziging Wvkl en Eisenbesluit Lichaamsmateriaal; De theorie Wijziging Wvkl en Eisenbesluit Lichaamsmateriaal; De theorie Frank J.M. van Linden Ministerie van VWS Den Haag fj.v.linden@minvws.nl Inhoud Wijziging van wet- en regelgeving - Algemeen - Uniforme Europese

Nadere informatie

T.a.v. Datum 11 november 2015 Onderwerp Meldingen lichaamsmateriaal. Geachte heer, mevrouw,

T.a.v. Datum 11 november 2015 Onderwerp Meldingen lichaamsmateriaal. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 2680, 3500 GR Utrecht T.a.v. Inspectie voor de gezondheidszorg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen

Nadere informatie

Nij Smellinghe Ziekenhuisapotheek T.a.v. Compagnonsplein NN DRACHTEN

Nij Smellinghe Ziekenhuisapotheek T.a.v. Compagnonsplein NN DRACHTEN > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Nij Smellinghe Ziekenhuisapotheek T.a.v. Compagnonsplein 1 9202 NN DRACHTEN Geneesmiddelen En Medische Technologie St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Wilhelmina ziekenhuis Assen... Postbus 30001 9400 RA Assen Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 120 5000 F 088 120 5001 www.igz.nl Inlichtingen

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis T.a.v. de heer dr. J.Th.M. van der Schoot Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 95500 1090 HM AMSTERDAM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 6063 4000 HB Tiel Datum 8 juli 2014 Onderwerp reactie Toezichtonderzoek

Nadere informatie

Conclusie herbezoek 6 november 2014

Conclusie herbezoek 6 november 2014 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Erasmus MC Kankerinstituut T.a.v. de heer prof. dr. J. Verweij Raad van Bestuur Postbus 5201 3008 AE ROTTERDAM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte,

Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo. Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie. Geachte, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Top Pharma B.V T.a.v. Columbusweg 8b 5928 LC Venlo Datum 17 augustus 2015 Onderwerp GDP inspectie Geachte, In reactie op het eindrapport van de GDP inspectie

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur Postbus 1074 1940 EB BEVERWIJK Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Haarlem op 17 december 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Haarlem op 17 december 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Haarlem op 17 december 2015 Utrecht 24 februari 2016 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde bloedafnamelocatie

Nadere informatie

Dit verslag is vastgesteld en voorzien van conclusies na uw reactie per van 13 september 2013, waarin u kon instemmen met het verslag.

Dit verslag is vastgesteld en voorzien van conclusies na uw reactie per  van 13 september 2013, waarin u kon instemmen met het verslag. > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Leids Universitair Medisch Centrum xxxx, Raad van Bestuur Postbus 9600 2300 RC LEIDEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Emmen op 15 oktober 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Emmen op 15 oktober 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Emmen op 15 oktober 2015 Utrecht 14 december 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde bloedafnamelocatie

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit van zorg Op basis van uw toelichting is de toelichting het aandachtspunt bij dit onderdeel verwijderd.

Zicht op kwaliteit van zorg Op basis van uw toelichting is de toelichting het aandachtspunt bij dit onderdeel verwijderd. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Volksgezondheid, Gemeente Utrecht T.a.v. de directie Postbus 2423 3500 GK Utrecht Datum 7 augustus 2014 Onderwerp Reactie rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak.

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport van 8 juli 2014 vroeg ik u uiterlijk 5 augustus 2014 om een Plan van Aanpak. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Global Pharma Logistics B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM Datum 27 oktober 2014 Onderwerp GDP inspectie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg

Nadere informatie

Hieronder treft u de reactie van de inspectie naar aanleiding van uw brief van 13 mei jl. (met kenmerk: /DvdL/sh).

Hieronder treft u de reactie van de inspectie naar aanleiding van uw brief van 13 mei jl. (met kenmerk: /DvdL/sh). > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Vitras T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 1235 3430 BE Nieuwegein Datum 30 juni 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Rivas Zorggroep T.a.v. de Raad van bestuur Postbus AB Gorinchem

Rivas Zorggroep T.a.v. de Raad van bestuur Postbus AB Gorinchem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Rivas Zorggroep T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 90 4200 AB Gorinchem Datum 30 juni 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak.

Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het opvragen van een plan van aanpak. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medtronic B.V. T.a.v. de directie Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ HEERLEN Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 1032 7301 BG Apeldoorn Datum 7 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Doetinchem op 13 augustus 2015

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Doetinchem op 13 augustus 2015 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Doetinchem op 13 augustus 2015 Utrecht 14 september 2015 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde bloedafnamelocatie

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Waalwijk op 19 januari 2016

Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Waalwijk op 19 januari 2016 Definitief rapport naar aanleiding van het toezichtbezoek aan Sanquin Bloedvoorziening, afnamelocatie Waalwijk op 19 januari 2016 Utrecht 23 februari 2016 Inspectierapport 1. Geïnspecteerde bloedafnamelocatie

Nadere informatie