Publieksonderzoek evenementen 2010 gemeente Heerlen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieksonderzoek evenementen 2010 gemeente Heerlen"

Transcriptie

1 Publieksonderzoek evenementen 2010 gemeente Heerlen Datum rapportage: Februari 2011 Onderzoeksperiode: 27 augustus Februari 2011 Opdrachtgever: Stagebegeleidster: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Cluster Cultuur Anya Smeets, afdeling Welzijn Cluster Cultuur Uitvoerder onderzoek: Tessa Houten (stagiaire afdeling Welzijn) in samenwerking met Bureau Onderzoek & Statistiek binnen de gemeente Heerlen Auteur: Tessa Houten Stagiaire Gemeente Heerlen, afdeling Welzijn - Cluster Cultuur Vierdejaarsstudent aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen Opleiding Facility Management Profiel Event, Leisure & Sport Management 1

2 2

3 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Probleemstelling Begripsomschrijving Onderzoekseenheden en kenmerken Onderzoeksvragen 6 2. Het onderzoek Onderzoekstype Onderzoeksontwerp Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproefomvang Betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit Meetinstrumenten Procedure Kanttekeningen onderzoek Resultaten Resultaten Heerlens Internet Panel Resultaten bezoekers Cultura Nova Resultaten bezoekers Nieuwe Nor Overeenkomsten tussen de 3 onderzochte groepen Conclusies Conclusies Heerlens Internet Panel Conclusies bezoekers Cultura Nova Conclusies bezoekers Nieuwe Nor Aanbevelingen Referenties 27 Bijlagenboek Bijlage 1 Begeleidende brief Bijlage 2 Enquête Bijlage 3 Resultaten doelgroep Heerlens Internet Panel Bijlage 4 Resultaten doelgroep Cultura Nova Bijlage 5 Resultaten doelgroep Nieuwe Nor 3

4 4

5 1. Inleiding Dit rapport geeft een beeld van het onderzoek dat gedaan is naar wat bewoners en bezoekers van Heerlen van de evenementen in Heerlen vinden en waar hun interesses op dit gebied liggen. Dit onderzoek in de vorm van een enquête is in opdracht van de gemeente Heerlen in december 2010 uitgevoerd door Tessa Houten, stagiaire afdeling Welzijn. Dit is in samenwerking met bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen gebeurd Aanleiding Vanaf 1 juni 2008 werkt de gemeente Heerlen met de Nota evenementenbeleid Heerlen, van ambitie naar uitvoering. De nota bakent de kaders voor het evenementenbeleid af en geeft aan welke evenementen onder het subsidiebeleid van de gemeente vallen (en welke niet). De toetsingscriteria voor de subsidiëring van de evenementen zijn vastgesteld voor de periode van Volgens de nota worden de beeldbepalende en onderscheidende evenementen eens in de vier jaar geauditeerd door een externe audit commissie van deskundigen die de evaluatie gaat uitvoeren. Dat toetsingsmoment is in 2010 aangebroken en de gemeente heeft een audit commissie ingeschakeld die dat totale onderzoek gaat uitvoeren. Een deel van dat onderzoek is er op gericht inzicht te verkrijgen in wat de bewoners en bezoekers van de evenementen in Heerlen vinden. Hun mening kan worden meegenomen in de totale toetsing van het evenementenbeleid. Deze rapportage gaat over dit deelonderzoek Doelstelling Het centrale doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in wat de bewoners en bezoekers van de gemeente Heerlen van de evenementen in Heerlen vinden. Daarnaast wil de gemeente ook zicht krijgen op de interesses van deze bewoners en evenementenbezoekers met betrekking tot evenementen in het algemeen (buiten Heerlen) Probleemstelling Wat vinden de bewoners en bezoekers van de evenementen in Heerlen en waar liggen hun interesses op evenementengebied? 1.4. Begripsomschrijving Bewoners: Dit zijn de inwoners van Heerlen. Dit kunnen bewoners zijn die de evenementen bezoeken, maar het kunnen ook bewoners zijn die geen evenementen bezoeken. In deze rapportage zijn de bewoners vertegenwoordigd door de deelnemers van het Heerlens Internet Panel (zie HIP). Bezoekers: In deze rapportage worden daarmee de bezoekers van het festival Cultura Nova en de bezoekers van het poppodium de Nieuwe Nor bedoeld. Evenement: Een evenement is een jaarlijks terugkerende openbare gebeurtenis, waarbij sport, muziek, kunst, literatuur of andere cultuuruitingen centraal staan. Een festival is meerdaags en behoort ook tot het begrip evenement. 1 Gemeente (Heerlen): Dit is in de meeste gevallen de gemeente als organisatie en als beleidsorgaan voor de evenementen. In sommige gevallen is het de gemeente Heerlen als woonplaats en/of en bezoekersplaats. Heerlen: Hiermee wordt zowel het centrum van Heerlen alsook de overige 22 buurten bedoeld. HIP: HIP staat voor Heerlens Internet Panel. Dit is een online burgerpanel waarmee de mening van de inwoners van Heerlen wordt gepeild. Parkstad Limburg: Parkstad Limburg is een gebied van 8 gemeenten in Zuidoost- Limburg met circa inwoners. Deze gemeenten zijn Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken. 1 Bron: Gemeente Heerlen (2008). Nota evenementenbeleid Heerlen, van ambitie naar uitvoering 2 Bron: Parkstad Limburg Buurtmonitor, Totaal aantal inwoners 2010 ( 5

6 1.5. Onderzoekseenheden en kenmerken De onderzoekseenheden zijn enerzijds de bewoners en anderzijds de bezoekers van evenementen in Heerlen. De evenementenbezoekers van Heerlen bestaan in dit onderzoek uit twee groepen. De eerste groep bestaat uit mensen die het festival Cultura Nova in de zomer van 2010 hebben bezocht. De tweede groep bestaat uit bezoekers van het poppodium de Nieuwe Nor. Er wordt verder in deze rapportage ook wel over groepen gesproken die telkens afzonderlijk worden behandeld. In dit onderzoek worden de volgende kenmerken van deze onderzoekseenheden gemeten: wat de achtergrondkenmerken van de respondenten zijn wat de hoogte van hun bestedingen is op welke wijze zij informatie verzamelen over een evenement wat de reden voor hun bezoek aan het evenement is welke factoren van belang zijn voor hun bezoek aan een evenement naar welke soort evenementen hun voorkeur uitgaat met welke evenementen in Heerlen zij bekend zijn hoe vaak en welke evenementen zij bezoeken met welk cijfer zij de Heerlense evenementen beoordelen of zij vinden dat de Heerlense evenementen een positieve bijdrage leveren aan de stad welke wensen zij nog hebben ten aanzien van de evenementen in Heerlen of zij Heerlen nog een keer voor een evenement zullen bezoeken welke verbeterpunten/suggesties zij hebben ten aanzien van evenementen in Heerlen hebben Onderzoeksvragen Op basis van de probleemstelling en onderzoekskenmerken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Met men worden de bewoners en bezoekers van Heerlen bedoeld. Achtergrondkenmerken Wat zijn de achtergrondkenmerken van de bewoners en bezoekers van Heerlen, zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, woonsituatie en opleiding? Evenementenbezoek algemeen Hoe vaak bezoekt men gemiddeld per jaar een evenement? Hoeveel geld besteedt men aan een evenement? Welk bedrag is men bereid uit te geven aan een evenement? Op welke wijze verzamelt men informatie over een evenement? Wat vindt men belangrijke redenen om een evenement te bezoeken? Welke factoren 3 vind men van belang om een evenement te bezoeken? Naar welk soort evenement gaat de voorkeur uit? Evenementenbezoek Heerlen Met welke evenementen in Heerlen is men bekend? Welke evenementen in Heerlen heeft men bezocht? Hoe waardeert men de evenementen in Heerlen? Vindt men dat de evenementen in Heerlen een positieve bijdrage leveren aan de stad? Van welke evenementen vindt men dat ze in Heerlen moeten blijven plaatsvinden? Welke evenementen bezoekt men nog meer in Parkstad Limburg? Wat zou men in Heerlen nog meer willen zien op evenementengebied? Zal men Heerlen vaker bezoeken voor een evenement? 3 De volgende factoren worden bedoeld: aankleding locatie, uitstraling van het evenement, hoogte van entree, kosten en kwaliteit eten/drinken, bereikbaarheid, informatievoorziening, inhoud programma en parkeergelegenheid. 6

7 2. Het onderzoek In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek toegelicht. Eerst wordt uitgelegd welk onderzoekstype en onderzoeksontwerp van toepassing is. Daarna wordt de onderzoekspopulatie in kaart gebracht en wordt de soort steekproef en steekproefomvang beschreven. Als laatste wordt besproken welke meetinstrumenten zijn gebruikt en hoe de procedure van het contact met de deelnemers is verlopen Onderzoekstype Dit is een beschrijvend onderzoek, omdat er geen hypothese of verwachting aan de orde is. De mening van de bewoners en bezoekers, met betrekking tot evenementen in Heerlen en evenementen in het algemeen, wordt in kaart gebracht. De antwoorden worden enkel beschreven zoals ze zijn, zonder naar een verklaring hiervan te zoeken. De antwoorden worden gecategoriseerd en geteld en er worden tabellen gemaakt Onderzoeksontwerp Dit onderzoek is een kwantitatief surveyonderzoek. Het is een surveyonderzoek, omdat op systematische wijze een (groot) aantal mensen wordt ondervraagd over een groot aantal kenmerken/begrippen die gaan over de meningen, motieven en persoonskenmerken. Het is een kwantitatief onderzoek, omdat er een behoorlijk aantal onderzoeksgegevens is verzameld dat in cijfers en percentages wordt uitgedrukt Onderzoekspopulatie Binnen dit onderzoek vormen de 3 onderzoekseenheden de onderzoekspopulatie, namelijk: 1. Bewoners van de gemeente Heerlen: de gemeente Heerlen telt inwoners in Bezoekers Cultura Nova: Cultura Nova trok bezoekers in Bezoekers Nieuwe Nor: de Nieuwe Nor heeft aangegeven te beschikken over een klantenbestand van bezoekers in Een kanttekening hierbij is dat dit klantenbestand ten tijde van dit onderzoek verouderd was en de Nieuwe Nor tijdens dit onderzoek bezig was met het installeren van een nieuw computersysteem om dit op te schonen. De Nieuwe Nor heeft dit onderzoek dan ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de mensen die nog actief waren binnen het klantenbestand zich in het nieuwe systeem konden aanmelden door mee te werken aan dit onderzoek. De bewoners van de gemeente Heerlen vormen een belangrijke groep in dit onderzoek. Het is belangrijk naar hun mening te vragen, omdat zij de basis van de stad vormen en je als gemeente hen tevreden wilt houden, zodat ze in de stad blijven wonen. Het is ook de meest neutrale groep, omdat zij niet gekenmerkt wordt door bepaalde voorkeuren met betrekking tot evenementen die de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. De tweede onderzoeksgroep is tijdens het Cultura Nova festival benaderd. Dit is een beeldbepalend evenement waarop veel mensen tussen de 40 en 65 jaar afkomen. Zij kunnen in hun hoedanigheid als evenementenbezoeker een oordeel geven over de evenementen in Heerlen. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen waarop ingespeeld kan worden. Bovendien is Cultura Nova een belangrijk beeldbepalend evenement voor Heerlen en is het de moeite waard om naar de mening van deze bezoekersgroep te vragen. Het publiek van de Nieuwe Nor is voor dit onderzoek benaderd om een beeld te kunnen vormen van de mening van mensen tussen de 18 en 35 jaar ten opzichte van de evenementen in Heerlen. Ook is bekend dat een behoorlijk deel van deze doelgroep van buiten Heerlen afkomstig is, wat interessant is om te peilen in hoeverre mensen van buiten de stad evenementen in Heerlen bezoeken. 4 Bron: Parkstad Limburg Buurtmonitor, Totaal aantal inwoners 2010 ( 5 Bron: Stichting Cultura Nova, Jaarverslag Cultura Nova 2010 (Heerlen 2010). 7

8 2.4. Steekproef Voor dit onderzoek zijn de kenmerken van alle 3 de onderzoekseenheden middels een steekproef gemeten. Dat wil zeggen dat een selectie uit de populatie is gemaakt waarvan bepaalde eigenschappen worden gemeten. Hieronder wordt iedere groep afzonderlijk toegelicht. Bewoners gemeente Heerlen Bij de bewoners is er sprake van een aselecte steekproef, omdat iedere bewoner een gelijke kans heeft gehad om in het Heerlens Internet Panel (HIP) terecht te komen. De aselecte steekproef kan wat minder transparant zijn, omdat er enige sprake is van zelfselectie. De leden van het HIP hebben zich namelijk zelf aangemeld om mee te werken aan onderzoeken van de gemeente Heerlen. Hoewel de bewoners zich zelf hebben geselecteerd geeft het HIP toch een representatieve afspiegeling van de bevolking. Bezoekers Cultura Nova Bij deze groep is er sprake van een selecte steekproef, omdat alleen de mensen die Cultura Nova in 2010 bezocht hebben de kans hebben gehad om in de steekproef terecht te komen. De bezoekers van Cultura Nova zijn tijdens het evenement weliswaar willekeurig gekozen, maar zij vormen een groep die al een evenement in Heerlen bezocht heeft. Bovendien is Cultura Nova ook een specifiek evenement dat al bepaalde kenmerken van de respondent bepaalt en zo de resultaten van de enquête kleurt. Bezoekers Nieuwe Nor Ook bij deze groep is er sprake van een selecte steekproef, omdat alleen de mensen die in het klantenbestand van de Nieuwe Nor stonden een kans hadden om in de steekproef terecht te komen. Daarnaast vormen de bezoekers van de Nieuwe Nor een groep die voornamelijk bestaat uit jongeren die geïnteresseerd zijn in popmuziek. Zij wijken in dat opzicht dus af van de neutrale evenementenbezoeker van Heerlen Steekproefomvang De enquête is in totaal naar personen verstuurd. Dit is het totaal van alle drie de groepen bij elkaar. De steekproefomvang van het Heerlens Internet Panel is Daarnaast is de enquête naar 540 bezoekers van Cultura Nova verstuurd en naar 402 personen afkomstig van het klantenbestand van de Nieuwe Nor. De omvang van een steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Uit een steekproefberekening blijkt dat de steekproefomvang van dit onderzoek groot genoeg is. Dit is berekend aan de hand van een steekproefcalculator op internet. 6 Daar zijn de volgende getallen uitgekomen: Bij een populatie van inwoners van de gemeente Heerlen zou de steekproefomvang 383 moeten zijn. Bij een populatie van bezoekers van Cultura Nova zou de steekproefomvang 381 moeten zijn. Bij een populatie van bezoekers van de Nieuwe Nor zou de steekproefomvang 365 moeten zijn. De uitkomsten hiervan liggen allemaal zo dicht bij elkaar, omdat de steekproefomvang niet veel wijzigt naarmate de populatie groter dan wordt. Dit wordt door diverse bronnen bevestigd 7. Deze getallen zijn allemaal op basis van standaardpercentages berekend, waarbij de steekproefomvang het grootst is. Deze percentages zien er als volgt uit: 5% foutmarge Dit percentage geeft de afwijking met de werkelijkheid weer. Dus de antwoorden die gegeven zijn zullen voor 5% afwijken van de werkelijkheid. 95% betrouwbaarheidsmarge Dit houdt in dat in 9 van de 10 gevallen hetzelfde antwoord zou worden gegeven wanneer het onderzoek nog een keer onder vergelijkbare omstandigheden zou worden uitgevoerd. 50% spreiding 6 Bron: steekproefcalculator 7 Bronnen: steekproefgrootte Baarda en de Goede, Basisboek Methoden en Technieken, figuur 5.3. Vereiste steekproefomvang (p.169) 8

9 Dit percentage heeft betrekking op de vraag welk resultaat verwacht wordt. Wanneer de antwoorden uit de steekproef fel in dezelfde richting wijzen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Wanneer dit niet bekend is het gebruikelijk hier 50% in te vullen. Zo wordt namelijk de maximale steekproefgrootte berekend. Voor de gemeente Heerlen voldoet de steekproefomvang, omdat het uitgangspunt is een globaal onderzoek te doen, dat bovendien binnen een termijn van 4 maanden met het beschikbare budget kan worden uitgevoerd Betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit Over de betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit van het onderzoek kan het volgende gezegd worden. 8 Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid wil zeggen dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk zijn. Dit onderzoek is betrouwbaar, omdat de resultaten hetzelfde zouden zijn wanneer dit onderzoek onder vergelijkbare omstandigheden bij deze groepen nogmaals zou worden uitgevoerd. Representativiteit Een onderzoek is representatief wanneer de respondenten uit een steekproef een goede afspiegeling vormen van de populatie. De resultaten van het HIP zijn representatief, omdat het HIP een goede weerspiegeling geeft van de bewoners van de gemeente Heerlen. De resultaten van de groepen Cultura Nova en Nieuwe Nor zijn representatief voor de bezoekers van deze twee specifieke groepen. Dit onderzoek is dus representatief. Validiteit Een onderzoek is valide wanneer datgene gemeten is wat er met het onderzoek beoogd wordt te meten. Dit onderzoek is valide, omdat de onderzoeksresultaten een antwoord geven op de voorafgestelde onderzoeksvragen. Met dit rapport krijgt het bestuurd van de gemeente een beeld van hoe de bewoners en bezoekers over de evenementen in Heerlen denken en waar hun interesses liggen op dat gebied Meetinstrumenten Voor dit onderzoek is een voorgestructureerde enquête gemaakt, zie bijlage 2 van het bijlagenboek. Er is voor gekozen om het onderzoek door middel van een enquête uit te voeren, omdat de mening van een grote groep mensen in kaart moet worden gebracht. Een enquête is hiervoor het meest efficiënte meetinstrument. Om deze enquête digitaal te kunnen versturen is gebruik gemaakt van het online tool Net Questionnaire (ofwel NetQ). NetQ wordt bij het Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Heerlen gebruikt om online enquêtes te versturen, voor dataverzameling en data-analyse. Daarnaast is ook het programma SPSS gebruikt voor data-analyse Procedure Hieronder wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd vanaf het eerste contact met de deelnemers tot het moment waarop het contact is beëindigd. Werven van respondenten Om respondenten voor dit onderzoek te werven zijn door mij diverse acties ondernomen, namelijk: Het bezoeken van evenementen in Heerlen. Dit is (in verband met de stageperiode) van eind augustus t/m eind november 2010 gebeurd. De evenementen die hiervoor zijn bezocht zijn Cultura Nova, The Notorious IBE en Heerlen Jazzt. Juist deze 3 evenementen, omdat dit de grootste evenementen in die periode zijn. Tijdens The Notorious IBE zijn geen adressen verkregen, omdat het festival voornamelijk uit deelnemers bestaat die bovendien voor 90% afkomstig zijn uit het buitenland (de enquête is alleen in het Nederlands). Heerlen Jazzt is vrij kleinschalig. Tijdens dit evenement zijn 38 adressen 8 Bron: Baarda en de Goede, Basisboek Methoden en Technieken, paragraaf Steekproefgrootte (p ) 9

10 verzameld. Naar deze groep is een enquête verstuurd, maar de respons is 0%. Naar de verklaring daarvoor is niet gezocht. De directie van de Nieuwe Nor is benaderd om de enquête onder de doelgroep te verspreiden. In gesprekken met de directeur en het hoofd Programmering en marketing is besloten de enquête via hun nieuwsbrief te versturen. Er heeft ook overleg plaatsgevonden met Parkstad Limburg Theaters om de enquête onder hun klantenbestand te verspreiden en met Hogeschool Zuyd Heerlen om de enquête naar studenten te versturen. Echter kon dit in beide gevallen wegens technische beperkingen en om privacyredenen niet gerealiseerd worden. Zoals eerder vermeld zijn de bewoners benaderd via het Heerlens Internet Panel. Instructies deelnemers De bezoekers van de drie genoemde evenementen zijn benaderd met de vraag of ze mee willen werken aan een onderzoek van de gemeente Heerlen, waarbij wordt onderzocht wat zij van de evenementen in Heerlen vinden en waar hun interesses liggen op dat gebied. Hierbij is aangegeven dat zij kunnen meewerken door later via de een enquête in te vullen. Wanneer zij aangeven mee te willen werken aan dit onderzoek wordt alleen hun adres genoteerd. Zij krijgen dan later een met meer informatie en een link naar de digitale enquête. De instructies die via de aan de deelnemers van het onderzoek zijn gegeven om de enquête digitaal te kunnen invullen zijn in een begeleidende brief opgesteld. Deze brief is terug te vinden in bijlage 1 van het bijlagenboek. Prijsuitreiking Alle deelnemers van het onderzoek maakten kans op een prijs. De bewoners van de gemeente Heerlen en bezoekers van Cultura Nova maakten kans op twee vrijkaarten voor een Heerlens evenement naar keuze. Deze prijs is door de gemeente Heerlen aangeboden. De groep van de Nieuwe Nor maakte kans op een jaar lang gratis toegang tot de Nieuwe Nor voor twee personen. Dit is een prijs die door de Nieuwe Nor is aangeboden. Degenen die kans wilden maken op de prijs hebben bij de laatste vraag hun adres ingevuld. De winnaars zijn dan ook via de mail op de hoogte gesteld Kanttekeningen onderzoek De groep die in dit onderzoek ontbreekt is de niet- evenementenbezoeker (de mensen die geen evenementen in Heerlen bezoeken). Dit is een zeer interessante groep om te onderzoeken, maar daarvoor is in deze stageperiode geen ruimte. Het Heerlens Internet Panel bevat wel enkele mensen die geen evenementen bezoeken, maar dat is niet genoeg om uitspraak te kunnen doen over de gehele groep niet- evenementenbezoekers. Ook de leeftijdsgroep jaar is matig vertegenwoordigd in dit onderzoek. Het zal voor de gemeente Heerlen dan ook interessant zijn hier nader onderzoek naar te verrichten. De periode waarin de enquête is ingevuld is in de kerstvakantie 2010 en in de 1 e week van het nieuwe jaar. Dit kan de respons beïnvloeden doordat mensen in de vakantie weg kunnen zijn en hierdoor minder respons is. Van de andere kant is het ook juist een periode waarin mensen tijd hebben de enquête in te vullen. Op de betrouwbaarheid van dit onderzoek zal het geen (negatief) effect hebben gehad. 10

11 3. Resultaten In dit hoofdstuk wordt de respons van het onderzoek weergegeven en komen de resultaten aan bod. Dit gebeurt voor iedere groep afzonderlijk, beginnende bij het Heerlens Internet Panel, dan Cultura Nova en als laatste de Nieuwe Nor. In de laatste paragraaf worden overeenkomsten tussen de resultaten van de 3 groepen besproken. Alle resultaten zijn in de vorm van tabellen in het bijlagenboek weergegeven Resultaten Heerlens Internet Panel De enquête is naar 1800 deelnemers van het HIP verstuurd. Hiervan hebben 680 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Dat staat gelijk aan een respons van 38%. Alle resultaten van het HIP staan in bijlage 3 van het bijlagenboek. In deze paragraaf worden de resultaten per onderzoeksvraag beschreven. Hierbij worden met name de hoogste percentages weergegeven. In de vraagstelling wordt met men de deelnemers van het HIP bedoeld. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de deelnemers van het HIP? Bijna twee derde van het HIP is 50 jaar of ouder en 68% is man. 60% is werkzaam en 64% woont op dit moment zonder kinderen. Het opleidingsniveau verschilt van 34% die het Hoger Beroeps Onderwijs als hoogst afgeronde opleiding heeft tot 21% Middelbaar Beroeps Onderwijs en 17% Middelbaar Voorgezet Onderwijs. Hoe vaak bezoekt men gemiddeld per jaar een evenement? 45% van het HIP bezoekt gemiddeld 3 t/m 5 keer per jaar evenementen in de regio Parkstad Limburg terwijl 29% dit 1 of 2 keer doet. Het gemiddelde evenementenbezoek in het algemeen ligt iets hoger dan het evenementenbezoek in Parkstad Limburg. Hier geeft namelijk 36% aan gemiddeld 3 t/m 5 keer per jaar evenementen te bezoeken, bij 21% is dit 6 t/m 9 keer en 17% geeft zelfs aan gemiddelde 10 keer of meer evenementen te bezoeken per jaar. Hoeveel geld besteedt men daadwerkelijk aan een evenement? 53% van het HIP geeft 1 t/m 25 euro uit aan een entreekaart van een evenement. Dit bedrag geeft de meerderheid ook uit aan eten en drinken (67%) en reiskosten (51%). Een ruime meerderheid (85%) geeft geen geld uit aan overnachtingen en bijna twee derde geeft ook geen geld uit aan overige aankopen tijdens het evenement. Welk bedrag is men bereid uit te geven aan een evenement? 45% van het HIP geeft aan bereid te zijn om 11 t/m 30 euro uit te geven aan een entreekaart van een evenement. Dat bedrag ligt toch iets hoger dan dat zij aangeven daadwerkelijk te besteden. Aan de totale besteding van een evenement is 34% bereid 26 t/m 50 euro uit te geven en een andere 34% is bereid hier 51 t/m 100 euro aan uit te geven. Op welke wijze verzamelt men informatie over een evenement? Een top 5 van de meest gekozen informatiebronnen ziet er als volgt uit: 1. Website evenement (63%) 2. Krant (57%) 3. Via familie/vrienden/kennissen (47%) 4. Huis-aan-huisbladen (45%) 5. Stadskrant (43%) De minst gekozen bron van informatieverzameling is met 4% het VVV. De website van de gemeente wordt door 26% als informatiebron gebruikt. Wat vindt men belangrijke redenen om een evenement te bezoeken? De 3 belangrijkste redenen voor de bewoners om een evenement te bezoeken zijn: 1. Sfeer/gezelligheid (80%) 2. Interesse in soort evenement/thema (57%) 3. Interesse in bepaalde artiest/band (44%) De minst gekozen reden is netwerken (zakelijk) met 6%. 11

12 Welke factoren vindt men van belang om een evenement te bezoeken? Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft van het HIP alle genoemde factoren (de aankleding van een evenement, de uitstraling/imago van een evenement, de hoogte van de entree, de kosten en kwaliteit van eten/drinken bij het evenement, de bereikbaarheid en informatievoorziening voorafgaand aan een evenement) van belang vinden voor hun bezoek aan een evenement. De inhoud van het programma is zelfs bepalend (52%) tot heel erg bepalend (38%). Wat betreft de parkeergelegenheid vindt 35% van het HIP dit van belang en 28% geeft neutraal als antwoord. Naar welk soort evenement gaat de voorkeur uit? De 3 soorten evenementen waar de belangstelling van het HIP het meest naar uit gaat zijn: 1. Volksfeesten (57%) 2. Theaterfestival (46%) 3. Popmuziek (44%) De minste belangstelling gaat uit naar urban/breakdance/hiphop. 5% van het HIP had hiervoor gekozen. Daarna scoren Jazz (15%) en sport (26%) het laagst. Opmerkelijk is dat de gemeente Heerlen ook op deze 3 vlakken onderscheidende evenementen heeft. Met welke evenementen in Heerlen is men bekend? De 5 evenementen die het meest bekend zijn bij het HIP: 1. Taptoe Heerlen (70%) 2. BOOCH? (67%) 3. Raboronde (66%) 4. Cultura Nova (64%) 5. Braderie Hoensbroek (62%) Welke evenementen in Heerlen heeft men bezocht? De 5 evenementen die het meest zijn bezocht door het HIP: 1. Raboronde (52%) 2. Cultura Nova (48%) 3. Braderie Hoensbroek (40%) 4. Taptoe Heerlen (33%) 5. BOOCH? (28%) Wat opvalt is dat de sportevenementen (op Raboronde na) weinig bezocht worden. Limburgs Mooiste is wel bij 52% van het HIP bekend, maar door 14% bezocht. De Cyclocross is bij 43% bekend, maar door 16% bezocht. The Notorious IBE is ook maar bij 15% bekend en weinig bezocht. Het zijn wel 3 evenementen die met name uit deelnemers bestaan. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring zijn voor de lagere bezoekersaantallen. Hoe waardeert men de evenementen in Heerlen? Het HIP beoordeelde de volgende 5 evenementen met de hoogste cijfers: 1. Cultura Nova (gemiddelde cijfer 7,7) 2. Raboronde en Taptoe Heerlen (beide een gemiddelde cijfer van 7,6) 3. Parkcity Live (gemiddelde cijfer 7,3) 4. Cyclocross (gemiddelde cijfer 7,2) 5. Limburgs Mooiste (gemiddelde cijfer 7,1) Let wel: de cijfers zijn enkel gegeven door deelnemers van het HIP die het evenement ook daadwerkelijk bezocht hebben. Is het evenement niet vaak bezocht, dan is dit gemiddelde cijfer dus op een lager aantal beoordelingen gebaseerd. Vindt men dat de evenementen in Heerlen een positieve bijdrage leveren aan de stad? 43% van het HIP vindt dat alle evenementen een positieve bijdrage leveren aan Heerlen. 52% vindt dat sommige evenementen een positieve bijdrage leveren aan de stad. 12

13 Van welke evenementen vindt men dat ze in Heerlen moeten blijven plaatsvinden? Een top 3 van evenementen waarvan het HIP vindt dat ze zeker in Heerlen moeten blijven plaatsvinden ziet er als volgt uit: 1. Raboronde/wielerevenementen (39,7%) 2. Cultura Nova (38%) 3. BOOCH? (25%) Opmerkelijk is dat BOOCH? wel in deze top 3 staat, terwijl het door 28% van de respondenten daadwerkelijk bezocht is. Welke evenementen bezoekt men nog meer in Parkstad Limburg? De 3 meest genoemde evenementen, die de deelnemers van het HIP nog meer in Parkstad Limburg hebben bezocht in de afgelopen 2 jaar, zijn: 1. Wereld Muziek Concours in Kerkrade (39%) 2. Wereld Festival Parade in Brunssum (25%) 3. Pinkpop in Landgraaf (24%) Daarnaast geeft 30% van het HIP aan de afgelopen 2 jaar geen evenementen in Parkstad Limburg te hebben bezocht. Wat zou men in Heerlen nog meer willen zien op evenementengebied? 1. Niets, 34% van de bewoners vindt dat er voldoende aanbod is. 2. Volksfeesten (22%) 3. Popmuziek (19%) Urban/breakdance/hiphop, sportevenementen en Jazz zijn met 2%, 6% en 7% de 3 soorten evenementen waar de minste belangstelling van het HIP naar uitgaat. Zal men Heerlen vaker bezoeken voor een evenement? 32% van het HIP geeft aan Heerlen vaker te zullen bezoeken voor een evenement. 52% geeft aan dit misschien te doen. Verbeterpunten en suggesties Er zijn door de bewoners veel verschillende verbeterpunten en suggesties genoemd. Hieronder zijn punten beschreven die door meerdere bewoners werden genoemd: Meer/betere reclame rondom het bekendmaken van en informeren over de evenementen in Heerlen. Toegankelijkheid voor iedereen. De evenementen moeten betaalbaar blijven voor iedereen. De parkeergelegenheid kan meer/beter/goedkoper. Betere spreiding van de evenementen gewenst, zowel door het jaar heen als in wijken. Dus ook evenementen buiten het centrum organiseren. Meer richten op het gezin/kinderen. Het centrum gezelliger maken. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan dat het tevreden is over de gang van zaken en over hoe Heerlen bezig is zich als stad te verbeteren en te positioneren. 13

14 3.2. Resultaten bezoekers Cultura Nova De resultaten die in deze paragraaf beschreven worden gelden specifiek voor de groep Cultura Novabezoekers. Deze groep kenmerkt zich doordat zij al evenementenbezoeker zijn en er al een voorkeur ligt bij theater en het festival Cultura Nova. Dit zal ook in de resultaten naar voren komen. De enquête is naar 540 mensen van deze groep verstuurd. Hiervan hebben 170 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Dat staat gelijk aan een respons van 31%. Alle resultaten van Cultura Nova staan in bijlage 4 van het bijlagenboek. In deze paragraaf worden de resultaten per onderzoeksvraag beschreven. Hierbij worden met name de hoogste percentages weergegeven. In de vraagstelling wordt met men de bezoekers van Cultura Nova bedoeld. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de bezoekers van Cultura Nova? 51% van de bezoekers van Cultura Nova woont in Heerlen. 49% woont dus buiten Heerlen, 24% hiervan woont elders in Parkstad en 21% woont elders in Limburg (niet in Parkstad). 58% van de bezoekers van Cultura Nova is vrouw, 42% is man. 47% is 51 t/m 65 jaar oud en 29% is 36 t/m 50 jaar oud. 70% geeft aan werkzaam te zijn en de helft heeft het Hoger Beroeps Onderwijs als hoogst afgeronde opleiding. 59% woont zonder kinderen en 35% woont met kinderen. Hoe vaak bezoekt men gemiddeld per jaar een evenement? 39% van de bezoekers van Cultura Nova bezoekt gemiddeld 3 t/m 5 keer per jaar evenementen in de regio Parkstad Limburg, 22% doet dit 6 t/m 9 keer per jaar en 26% doet dit zelfs 10 keer of meer per jaar. Het totale evenementenbezoek (in het algemeen) ligt bij 46% gemiddeld bij 10 bezoeken per jaar of meer. 31% geeft aan gemiddeld 6 t/m 9 keer per jaar evenementen te bezoeken. Hoeveel geld besteedt men daadwerkelijk aan een evenement? Ongeveer de helft van de bezoekers van Cultura Nova besteedt gemiddeld 1 t/m 25 euro aan een entreekaart van een evenement. 30% geeft hier gemiddeld 26 t/m 50 euro aan uit. Aan eten en drinken geeft 70% gemiddeld 1 t/m 25 euro uit. De meerderheid geeft geen geld uit aan overige aankopen tijdens het evenement (61%) of overnachtingen (85%). Aan reiskosten wordt gemiddeld 1 t/m 25 euro besteedt (door 61%). 24% geeft hier geen geld aan uit. Welk bedrag is men bereid uit te geven aan een evenement? 40% van de bezoekers van Cultura Nova is bereid om 51 t/m 100 euro uit te geven aan de totale besteding van een evenement. Bij 36% is dat 26 t/m 50 euro. 57% is bereid om 11 t/m 30 euro uit te geven aan entreegelden. Bij 19% ligt dat bedrag tussen de 31 t/m 50 euro. Op welke wijze verzamelt men informatie over een evenement? Een top 5 van de meest gekozen informatiebronnen ziet er als volgt uit: 1. Website evenement (77%) 2. Affiches/flyers/posters (69%) 3. Via familie/vrienden/kennissen en krant (beiden 59%) 4. Overige internetsites (45%) 5. Huis-aan-huisbladen (35%) De minst gekozen bron van informatieverzameling is met 7% het VVV. Daarna komt de stadskrant (22%) en de website van de gemeente (24%). Wat vindt men belangrijke redenen om een evenement te bezoeken? De 3 belangrijkste redenen voor de bezoekers van Cultura Nova om een evenement te bezoeken zijn: 1. Sfeer/gezelligheid (82%) 2. Interesse in een bepaalde muziekstijl (70%) 3. Interesse in een bepaalde artiest/band (68%) Daarnaast wordt met 67% ook de interesse in een soort evenement/thema als een belangrijke reden genoemd. De minst gekozen reden is netwerken (zakelijk) met 9%. 14

15 Welke factoren vind men van belang om een evenement te bezoeken? Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers van Cultura Nova de aankleding van een evenement, de uitstraling/imago van een evenement, de hoogte van de entree, de bereikbaarheid en informatievoorziening voorafgaand aan een evenement van belang vinden voor hun bezoek aan een evenement. De inhoud van het programma is zelfs bepalend (41%) tot heel erg bepalend (53%). Wat betreft de parkeergelegenheid en kosten van eten/drinken vindt ongeveer een derde het van belang voor hun bezoek aan een evenement en een derde geeft neutraal als antwoord. De kwaliteit van eten/drinken vindt 40% van belang en 31% geeft neutraal als antwoord. Naar welk soort evenement gaat de voorkeur uit? De 3 soorten evenementen waar de belangstelling van de bezoekers van Cultura Nova het meest naar uit gaat zijn: 1. Theaterfestival (71%) 2. Popmuziek (62%) 3. Volksfeesten en dans (beiden 46%) De minste belangstelling gaat uit naar urban/breakdance/hiphop. 7% van de bezoekers van Cultura Nova had hiervoor gekozen. Daarna scoren sport (15%) en jazzmuziek (24%) het laagst. Met welke evenementen in Heerlen is men bekend? De 5 evenementen die het meest bekend zijn bij de bezoekers van Cultura Nova: 1. Cultura Nova (60%) 2. Taptoe Heerlen (59%) 3. Raboronde (58%) 4. Limburgs Mooiste (52%) 5. Braderie Hoensbroek (45%) Welke evenementen in Heerlen heeft men bezocht? De 5 evenementen die het meest zijn bezocht door de bezoekers van Cultura Nova: 1. Cultura Nova (86%) 2. BOOCH? (42%) 3. Raboronde (39%) 4. Braderie Hoensbroek (28%) 5. Taptoe Heerlen (22%) Wat verder opvalt is dat de sportevenementen hier vrij laag scoren (op Raboronde na). Limburgs Mooiste is wel bij 52% bekend, maar door 13% bezocht. De Cyclocross is bij 36% bekend en door 12% bezocht. The Notorious IBE is ook maar weinig bekend bij de bezoekers van Cultura Nova (18%) en door 7% bezocht. Deze 3 evenementen bestaan wel met name uit deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring zijn van de lage bezoekersaantallen. Hoe waardeert men de evenementen in Heerlen? De bezoekers van Cultura Nova beoordeelde de volgende 5 evenementen met de hoogste cijfers: 1. Cultura Nova en Parkcity Live (beide een gemiddelde cijfer van 8,2) 2. The Notorious IBE (gemiddelde cijfer 7,8) 3. Charles Hennen Concours (gemiddelde cijfer 7,6) 4. Heerlen Jazzt en Limburgs Mooiste (beide een gemiddelde cijfer van 7,5) 5. Raboronde (gemiddelde cijfer 7,3) Let wel: de cijfers zijn enkel gegeven door de bezoekers van Cultura Nova die het evenement ook daadwerkelijk bezocht hebben. Is het evenement niet veel bezocht, dan is dit gemiddelde cijfer dus op een minder aantal beoordelingen gebaseerd. Vindt men dat de evenementen in Heerlen een positieve bijdrage leveren aan de stad? 52% van de bezoekers van Cultura Nova vindt dat alle evenementen een positieve bijdrage leveren aan Heerlen. 42% vindt dat sommige evenementen een positieve bijdrage leveren aan de stad. 15

16 Van welke evenementen vindt men dat ze in Heerlen moeten blijven plaatsvinden? Een top 3 van evenementen waarvan de bezoekers van Cultura Nova vinden dat ze zeker in Heerlen moeten blijven plaatsvinden ziet er als volgt uit: 1. Cultura Nova (68%) 2. BOOCH? (41%) 3. Raboronde (31%) Welke evenementen bezoekt men nog meer in Parkstad Limburg? De 3 meest genoemde evenementen, die de bezoekers van Cultura Nova nog meer in Parkstad Limburg hebben bezocht in de afgelopen 2 jaar, zijn: 1. Pinkpop in Landgraaf (46%) 2. Wereld Muziek Concours in Kerkrade (36%) 3. Pinkpop Classic in Landgraaf (30%) Wat zou men in Heerlen nog meer willen zien op evenementengebied? 1. Filmfestivals (34%) 2. Theaterfestival (32%) 3. Popmuziek (28%) Sportevenementen en urban/breakdance/hiphop zijn met 2% en 4% de 2 soorten evenementen waar de minste belangstelling van de bezoekers van Cultura Nova naar uit gaat. Zal men Heerlen vaker bezoeken voor een evenement? 46% van de bezoekers van Cultura Nova geeft aan Heerlen vaker te zullen bezoeken voor een evenement. 44% zegt dit misschien te doen. Verbeterpunten en suggesties Er zijn veel verschillende verbeterpunten en suggesties benoemd. Hieronder zijn punten beschreven die door meerdere bezoekers van Cultura Nova werden genoemd: Laagdrempeligheid, de evenementen moeten betaalbaar blijven voor iedereen. Investeren in de kwaliteit van evenementen en niet zo zeer in de kwantiteit. Informatievoorziening/communicatie/promotie wenst men meer, beter en duidelijker. Meer sfeer in het centrum creëren (en bij het station). Betere samenwerking creëren (in allerlei opzichten: grensoverschrijdend, tussen gemeenten, locaties, met ondernemers). 16

17 3.3. Resultaten bezoekers Nieuwe Nor De resultaten die in deze paragraaf beschreven worden gelden specifiek voor de groep mensen die de Nieuwe Nor bezoeken. Zo zullen ook hier de resultaten gerelateerd zijn aan de kenmerken van deze groep. Dit is hoofdzakelijk de interesse in popmuziek. De enquête is naar 402 mensen van deze groep verstuurd. Hiervan hebben 183 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Dat staat gelijk aan een respons van 46%. De resultaten van de Nieuwe Nor staan in bijlage 5 van het bijlagenboek. In deze paragraaf worden de resultaten per onderzoeksvraag beschreven. Hierbij worden met name de hoogste percentages weergegeven. In de vraagstelling wordt met men de bezoekers van de Nieuwe Nor bedoeld. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de bezoekers van de Nieuwe Nor? 38% van de bezoekers van de Nieuwe Nor woont in Heerlen, 31% woont in Parkstad (niet in Heerlen) en 27% woont elders in Limburg (niet in Parkstad). 61% van de bezoekers van de Nieuwe Nor is man, 39% is vrouw. 44% is 18 t/m 35 jaar en ongeveer een derde is 36 t/m 50 jaar. Een meerderheid van 60% geeft aan werkzaam te zijn. De woonsituatie verschilt nogal bij de bezoekers van de Nieuwe Nor. 29% woont nog bij familie, 24% woont op zichzelf zonder kinderen en 22% woont samen en heeft kinderen. 32% heeft het Hoger Beroeps Onderwijs als hoogst afgeronde opleiding. Bij een kwart is dat het Hoger Voortgezet Onderwijs en bij een vijfde is dat het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Hoe vaak bezoekt men gemiddeld per jaar een evenement? 38% van de bezoekers van de Nieuwe Nor geeft aan gemiddeld 10 keer of meer evenementen per jaar te bezoeken in de regio Parkstad Limburg, 28% doet dit gemiddeld 3 t/m 5 keer en een kwart doet dit gemiddeld 6 t/m 9 keer per jaar. Het totale evenementenbezoek (in het algemeen) ligt bij 68% gemiddeld bij 10 bezoeken per jaar of meer. 18% geeft aan gemiddeld 6 t/m 9 keer per jaar evenementen te bezoeken. Hoeveel geld besteedt men daadwerkelijk aan een evenement? 60% of meer van de bezoekers van de Nieuwe Nor geven een bedrag van 1 t/m 25 euro uit aan entreegelden, eten/drinken en reiskosten. 55% geeft dit bedrag uit aan overige aankopen tijdens een evenement. 78% geeft aan geen geld uit te geven aan overnachtingen tijdens een evenement. Welk bedrag is men bereid uit te geven aan een evenement? 49% van de bezoekers van de Nieuwe Nor is bereid om 11 t/m 30 euro uit te geven aan een entreekaart van een evenement. Bij 22% is dat 31 t/m 50 euro. Een derde van de bezoekers van de Nieuwe Nor is bereid om 51 t/m 100 euro uit te geven aan de totale besteding van een evenement. 31% geeft aan bereid te zijn hier 26 t/m 50 euro aan uit te geven. Op welke wijze verzamelt men informatie over een evenement? Een top 5 van de meest gekozen informatiebronnen ziet er als volgt uit: 1. Website evenement (91%) 2. Affiches/flyers/posters (80%) 3. Overige internetsites (70%) 4. Via familie/vrienden/kennissen (64%) 5. Radio/TV (39%) De minst gekozen bron van informatieverzameling is met slechts 2% het VVV. Daarna scoren de stadskrant en de website van de gemeente met ieder 10% het laagst. Wat vindt men belangrijke redenen om een evenement te bezoeken? De 3 belangrijkste redenen voor de bezoekers van de Nieuwe Nor om een evenement te bezoeken zijn: 1. Interesse in een bepaalde artiest/band (98%) 2. Sfeer/gezelligheid (88%) 3. Interesse in een bepaalde muziekstijl (86%) De minst gekozen reden is netwerken (zakelijk) met 10%. 17

18 Welke factoren vind men van belang om een evenement te bezoeken? De meest bepalende factor voor de bezoekers van de Nieuwe Nor om een evenement te bezoeken is de inhoud van het programma (58% geeft aan dit heel erg bepalend te vinden). De factoren die meer dan de helft van de bezoekers bepalend vindt voor haar bezoek aan een evenement zijn de uitstraling van het evenement, de hoogte van de entree en de bereikbaarheid (om bij het evenement te komen). 49% vindt informatievoorziening voorafgaande het evenementen ook bepalend. De aankleding van de locatie, kosten en kwaliteit eten/drinken en parkeergelegenheid denken de meeste neutraal tot bepalend over. Naar welk soort evenement gaat de voorkeur uit? De 3 soorten evenementen waar de belangstelling van de bezoekers van de Nieuwe Nor het meest naar uit gaat zijn: 1. Popmuziek (88%) 2. Theaterfestival (40%) 3. Volksfeesten (33%) De minste belangstelling gaat uit naar literatuur/boekenmarkt (12%). Daarna scoren dans en sport het laagst (ieder 20%). Met welke evenementen in Heerlen is men bekend? De 5 evenementen die het meest bekend zijn bij de bezoekers van de Nieuwe Nor: 1. BOOCH? (69%) 2. Parkcity Live (66%) 3. Cultura Nova (63%) 4. Raboronde (55%) 5. Taptoe Heerlen (46%) Welke evenementen in Heerlen heeft men bezocht? De 5 evenementen die het meest zijn bezocht door de bezoekers van de Nieuwe Nor: 1. BOOCH? (65%) 2. Cultura Nova (45%) 3. Raboronde (42%) 4. Braderie Hoensbroek (30%) 5. Parkcity Live (27%) Wat opvalt met betrekking tot de overige onderscheidende evenementen is het volgende: Charles Hennen Concours scoort bij de bezoekers van de Nieuwe Nor het laagst, deze is bij 18% bekend en door 4% bezocht. The Notorious IBE en de Cyclocross zijn elk bij 27% van de bezoekers van de Nieuwe Nor bekend en beiden door 7% bezocht. Limburgs Mooiste is bij 41%, maar door 11% bezocht. Dit geldt ook voor Heerlen Jazzt, deze is bij 34% bekend en door 9% bezocht. Hoe waardeert men de evenementen in Heerlen? De bezoekers van Cultura Nova beoordeelde de volgende 5 evenementen met de hoogste cijfers: 1. BOOCH? (gemiddelde cijfer van 8,3) 2. Cultura Nova (gemiddelde cijfer 7,8) 3. Parkcity Live (gemiddelde cijfer 7,7) 4. Limburgs Mooiste en Braderie Hoensbroek (beide een gemiddelde cijfer van 7,4) 5. Brookpop, The Notorious IBE en Raboronde (alle drie een gemiddelde cijfer van 7,1) Let wel: de cijfers zijn enkel gegeven door de bezoekers van de Nieuwe Nor. Is het evenement niet veel bezocht, dan is dit gemiddelde cijfer dus op een minder aantal beoordelingen gebaseerd. Vindt men dat de evenementen in Heerlen een positieve bijdrage leveren aan de stad? 48% van de bezoekers van de Nieuwe Nor vindt dat alle evenementen een positieve bijdrage leveren aan Heerlen. 44% vindt dat sommige evenementen een positieve bijdrage leveren en sommige niet. 18

19 Van welke evenementen vindt men dat ze in Heerlen moeten blijven plaatsvinden? Een top 3 van evenementen waarvan de bezoekers van de Nieuwe Nor vinden dat ze zeker in Heerlen moeten blijven plaatsvinden ziet er als volgt uit: 1. BOOCH? (67%) 2. Parkcity Live (36%) 3. Cultura Nova (33%) Welke evenementen bezoekt men nog meer in Parkstad Limburg? De 3 meest genoemde evenementen die de bezoekers van de Nieuwe Nor nog meer in Parkstad Limburg hebben bezocht in de afgelopen 2 jaar: 1. Pinkpop in Landgraaf (80%) 2. Pinkpop Classic in Landgraaf (32%) 3. Wereld Muziek Concours in Kerkrade (22%) Wat zou men in Heerlen nog meer willen zien op evenementengebied? 1. Popmuziek (58%) 2. Filmfestivals (35%) 3. Theaterfestival (18%) Klassieke muziek en sportevenementen scoren met 4% en 5% het laagst bij de bezoekers van de Nieuwe Nor. Zal men Heerlen vaker bezoeken voor een evenement? 53% van de bezoekers van de Nieuwe Nor geeft aan Heerlen vaker te zullen bezoeken voor een evenement. 40% zegt dit misschien te doen. Verbeterpunten en suggesties Er zijn veel verschillende verbeterpunten en suggesties benoemd. Hieronder zijn punten beschreven die door meerdere bezoekers van de Nieuwe Nor werden genoemd: Meer en specifieker aanbod van popmuziek en alternatieve muziek gewenst Laagdrempeligheid, de evenementen moeten betaalbaar blijven voor iedereen. Deze groep geeft aan dat zij de prijzen vaak te hoog vinden waardoor ze een bepaald evenement niet kunnen bezoeken (genoemd voorbeeld is Cultura Nova). Informatievoorziening/communicatie/promotie wenst men meer, beter en duidelijker. Openbaar vervoer voor s nachts Investeren in de kwaliteit van evenementen en niet zo zeer in de kwantiteit. Meer richten op jongeren en filmfestivals Betere samenwerking creëren (in allerlei opzichten: grensoverschrijdend, tussen gemeenten, locaties, met ondernemers). Er is ook een redelijk aantal bezoekers van de Nieuwe Nor dat gewoon positief is over (de evenementen in) Heerlen. 19

20 3.4. Overeenkomsten tussen de 3 onderzochte groepen In deze paragraaf worden resultaten beschreven waarbij is opgevallen dat alle 3 de groepen ongeveer dezelfde antwoorden hebben gegeven. Achtergrondkenmerken respondenten Zowel bij het Heerlens Internet Panel als Cultura Nova is bijna de helft van de bezoekers 51 t/m 65 jaar oud en ongeveer 28% is 36 t/m 50 jaar. Verder zijn bij alle 3 de groepen 60% of meer van de respondenten werkzaam. Qua opleidingsniveau vormt het Hoger Beroeps Onderwijs telkens het hoogste percentage. Bij het Heerlens Internet Panel en de Nieuwe Nor ligt dit allebei rond een derde en bij Cultura Nova geeft zelfs de helft aan het Hoger Beroeps Onderwijs als hoogste opleiding te hebben afgerond. Besteding evenement Alle groepen geven ongeveer dezelfde bedragen uit aan een entreekaart van een evenement (1 t/m 25 euro), eten/drinken (1 t/m 25 euro), reiskosten (1 t/m 25 euro), overnachtingen (0 euro) en het totale bedrag van een evenement (tussen de 26 en 100 euro). Wat afwijkt is dat de bezoekers van de Nieuwe Nor meer geld uitgeven aan overige aankopen tijdens een evenement. Wijze informatieverzameling Bij alle groepen staat de website van het evenement zelf op nummer 1 als bron voor informatieverzameling. Ook scoort bij alle 3 de groepen het VVV het laagst. Reden bezoek evenement Alle 3 de groepen hebben de volgende 4 redenen om een evenement te bezoeken het meest genoemd: Sfeer/gezelligheid Interesse een bepaalde artiest/band Interesse in een bepaalde muziekstijl Interesse in een soort evenement/thema Netwerken is bij alle groepen de minst gekozen reden om een evenement te bezoeken. Voorkeur evenement Bij alle groepen zijn popfestivals, theaterfestivals en volksfeesten de 3 meest genoemde festivals waar de belangstelling van de respondenten naar uit gaat. Volksfeesten zijn laagdrempelig van aard, waardoor deze makkelijker bezocht worden. Daarnaast is het verklaarbaar dat de bezoekers van de Nieuwe Nor popfestivals als voorkeur opgeven en de bezoekers van Cultura Nova theaterfestivals. Meest bezochte evenementen Bij alle groepen staan Cultura Nova en de Raboronde in de top 3 van de meest bezochte evenementen. Bij de groep van Cultura Nova is het logisch dat zij Cultura Nova het meest bezocht hebben. Minst bezochte evenementen Als er naar de onderscheidende evenementen wordt gekeken valt op dat bij alle groepen The Notorious IBE en Cyclocross maar weinig bezocht zijn. Top 3 evenementen die in Heerlen moeten blijven Cultura Nova en BOOCH? worden door alle 3 de groepen in de top 3 genoemd van evenementen die in Heerlen moeten blijven plaatsvinden. Bij Cultura Nova is dit wederom verklaarbaar, omdat deze groep het evenement al bezoekt. Daarnaast is de voorkeur van BOOCH? door de bezoekers van de Nieuwe Nor ook logisch. 20

21 Evenement dat buiten Parkstad Limburg wordt bezocht Bij alle groepen komt het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in de top 3 voor van evenementen die buiten Parkstad Limburg het meest zijn bezocht. Soort evenement dat men nog meer wil zien in Heerlen Alle groepen geven aan nog meer popmuziek in Heerlen te willen zien. Daarnaast geven zowel de bezoekers van Cultura Nova als de bezoekers van de Nieuwe Nor aan graag meer filmfestivals in het evenementenaanbod van Heerlen te willen zien. Verbeterpunten/suggesties Bij alle groepen worden de volgende punten meerdere keren genoemd als verbeterpunt/suggestie met betrekking tot de evenementen in Heerlen: De communicatie/promotie/bekendmaking van evenementen kan beter en duidelijker. De evenementen moeten toegankelijk/betaalbaar blijven voor iedereen. Meer samenwerken op diverse fronten (op grensoverschrijdend gebied, tussen gemeenten, ondernemers, locaties). Meer investeren in de diepgang/kwaliteit van evenementen en niet zo zeer in de hoeveelheid. Meer sfeer creëren in het centrum. 21

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Titelpagina Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Geschreven door: In opdracht van: Trequartista-NHTV Frank Hagoort Timon Klerx Provincie

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Lauri Close / Camiel de Bruijn Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504815 E-mail

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft Gemeente Delft Facilitaire Dienstverlening Vakteam Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5 Werkcollege 5 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2. Populatie - steekproef 3. Vragenlijst ontwikkelen 2 Instructies opdrachten 3 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011 Onderzoeksrapport Weekmarkt Hengelo Gld. Online panel Bronckhorst Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2014 Referentie: 13011 Moventem Oktober 2014 Referentie: 13011 Pagina 1-1 van 13 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Ledenpeiling nieuwe speltaktekens

Ledenpeiling nieuwe speltaktekens Ledenpeiling nieuwe speltaktekens Datum: 6 oktober 2010 Auteur: Eric Lepelaar Project: Spelvisie en methode Inhoudsopgave 1. Opzet ledenpeiling nieuwe speltaktekens...4 1.1. Aanleiding en doelstelling...4

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Het commerciële effect

Het commerciële effect Etalageverlichting Het commerciële effect Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer Auteurs C.J.M. van Merksteijn Window of Opportunity Alternative Solutions B.S.G. van Vegchel K.L.J. van den Eeden L.H.F.M.

Nadere informatie

Uitkomsten burgerpanel

Uitkomsten burgerpanel Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss, Team Onderzoek en Statistiek Juni 2013 1. Inleiding Waarom is het burgerpanel gevraagd? De gemeente is op dit moment bezig met een verkenning naar hoe woongebieden

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2013

Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2013 Stadsonderzoek gemeentebestuur en dienstverlening in Parkstad Limburg 2013 Rapportage burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie