Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal. Onderwerp Inzet Actieprogramma Toerisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal. Onderwerp Inzet Actieprogramma Toerisme"

Transcriptie

1 Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/ RIS Doorkiesnummer adres Aantal bijlagen Onderwerp Inzet Actieprogramma Toerisme Datum 19 juni Inleiding Ook de komende jaren blijft het noodzakelijk om gericht te investeren in de Haagse economie om de effecten van de economische crisis te verzachten en te zorgen dat de werkgelegenheid op peil blijft. In tegenstelling tot Amsterdam en Utrecht daalt de werkgelegenheid in Den Haag nog steeds. Qua werkgelegenheid zijn er twee sterke kanskaarten: de veiligheidssector en toerisme/vrijetijdseconomie. De sector biedt veel werkgelegenheid: van de inwoners van Den Haag werkt 1 op de 10 in de vrijetijdseconomie. Toerisme is van belang vanwege de werkgelegenheid voor de onderste helft van de arbeidsmarkt. Het is - zowel recreatief als zakelijk - een stuwende economische sector in die zin dat er geld van buiten de stad naar Den Haag wordt gebracht. We moeten als stad veel meer kunnen halen uit de voordelen die we hebben. De ligging aan zee, de goede bereikbaarheid binnen de gehele Randstad, de combinatie van groen en stedelijkheid, de aantrekkelijke woonbuurten, de culturele sector, de internationale instellingen etc. Het succes Den Haag als toeristenstad is afhankelijk van een breed pakket aan investeringen: het gaat om aandacht voor het bestaande aanbod (bijv. snelle vergunningverlening), de acquisitie van nieuwe formules, een aantrekkelijke openbare ruimte, gerichte toeristische marketing, investeringen in basisvoorzieningen (service-informatie-bewegwijzering), het aantrekken van hoogwaardige hotelshoreca-retail, etc. 2. Kanskaart Toerisme Jaarlijks bezoeken circa 50 miljoen mensen de binnenstad, Scheveningen en Kijkduin. De diversiteit van het Haagse toeristische product biedt veel kansen voor citytrippers. Toerisme heeft een hoge economische spin-off: de hotelovernachtingen zorgden in 2010 voor zo n 200 miljoen aan bestedingen in de stad. Een congresganger geeft gemiddeld 344,00 per dag uit in de stad. Inlichtingen bij Carolien Nederlof Postadres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 DSO/ Ook verschillende marktpartijen op het gebied van vrijetijdseconomie, retail, horeca en hotels investeren in de stad of willen zich vestigen in Den Haag. De concurrentie is groot om de gunsten van de consument, met snel veranderende wensen en hoge verwachtingen. Ook de technologische/technische ontwikkelingen noodzaken het bedrijfsleven tot voortdurende investeringen en vernieuwingen. Om deze redenen vormt toerisme een van de 7 speerpunten in de Economische Visie van Den Haag en zijn investeringen van belang. Het gaat daarbij om zowel investeringen in het fysieke product, zoals de openbare ruimte en voorzieningen, als in de contacten met de markt en in de marketing van de stad. Goede toeristische voorzieningen verhogen de quality of life van de stad. Hierdoor blijft Den Haag een prettige stad voor bezoekers, bewoners en bedrijven. 3. Den Haag: tweede toeristenstad Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) meldde recent dat 2011 een toeristisch topjaar was voor Nederland: met 11,3 miljoen internationale gasten is de omvang met 3% gestegen t.o.v Amsterdam is op recreatief en zakelijk toerisme de onbetwiste nummer één en is daarin niet te evenaren. Niettemin is Den Haag de tweede toeristische stad van Nederland. Met hotelovernachtingen in 2011 doet Den Haag het relatief goed (bron: CBS). De gemiddelde kamerprijzen waren in ,00 (dit is wel wat betreft prijsstelling gunstig bij het binnenhalen van congressen). De rapportage m.b.t volgt in derde kwartaal Op de congresmarkt neemt Den Haag de tweede plek in. Den Haag heeft een aantal meerjarige topcongressen binnengehaald (o.a. World Health Forum en World Education Forum). Hoewel Den Haag al decennia lang tweede toeristische stad van Nederland is, laat Rotterdam op het gebied van congressen en overnachtingen een sterke groei zien. In de bezoekersaantallen van attracties en musea zien we positieve resultaten. De top 5 attracties van Den Haag trekken bijna 3 miljoen bezoekers (Holland Casino, Uithof, Madurodam, Drievliet, SeaLife). De grootste Haagse musea haalden in 2011 bijna één miljoen bezoekers. Het Gemeentemuseum ontving circa bezoekers. Twee musea springen er qua groei uit. In 2011 ontving Museum Escher in het Paleis ruim bezoekers (+36% ten opzichte van 2007) en het Haags Historisch Museum bijna (+68% ten opzichte van 2007). Het is opmerkelijk dat er ondanks de economische crisis er relatief goede cijfers zijn. Dit is te verklaren door enerzijds het lichte economische herstel in het eerste half jaar van 2011 en tegelijkertijd - juist door de crisis - de groei van zowel binnenlandse korte vakanties als toename van de zogenaamde dichtbijmarkten (Duitsland, Engeland, België en Frankrijk). Om er voor te zorgen dat Den Haag haar positie blijft behouden en verder versterkt, is het van belang te investeren in het toeristisch product. De marktpartijen in de stad onderkennen dit: ondanks de financieel moeilijke tijden hebben de afgelopen twee jaar Sealife, Panorama Mesdag, Holland Casino en Madurodam hun voorziening geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Investeren is voor attracties en musea ook continue noodzakelijk, simpelweg al om het aantal bezoekers op peil te houden. Er zijn ook nieuwe initiatieven, zo is in 2011 de Haagse Toren geopend en in mei het bezoekerscentrum van het Vredespaleis. In juni verhuist het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen naar Den Haag. Momenteel ondergaat het Mauritshuis een grote verbouwing en uitbreiding. Hierbij wordt ook slim samengewerkt met het Gemeentemuseum zodat een groot deel van de collectie gewoon te zien blijft in Den Haag. Een aantal partijen heeft voor de komende periode plannen voor vernieuwing en is de mogelijkheden hiervoor aan het onderzoeken.

3 DSO/ Actieprogramma Toerisme In 2009 is het Actieprogramma Toerisme vastgesteld. Doelstelling is het maximaliseren van de economische spin-off, door het aantal bezoekers te vergroten die langer blijven en meer besteden. Dit betekent het vergroten van de omzet in winkels en horeca, het aantal hotelovernachtingen en de bezoekersaantallen van culturele instellingen en attracties. De aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen en bezoekers wordt door een groot aantal factoren beïnvloed, zoals de aanwezigheid van het strand en de boulevard, de historische binnenstad, het winkelaanbod, de horeca, het culturele aanbod en de bereikbaarheid. Vanuit het Actieprogramma Toerisme wordt ingezet op projecten, accountmanagement/acquisitie en toeristische marketing. Het Actieprogramma Toerisme is bij uitstek het programma om verbindingen te leggen tussen de verschillende sectoren (detailhandel, horeca, musea, attracties etc), gebieden (binnenstad en strand) en beleidsterreinen (toerisme, citymarketing, cultuur). Projecten In de eerste periode is vanuit projecten voornamelijk ingezet op het realiseren van basisvoorzieningen waarmee de bezoeker letterlijk en figuurlijk zijn weg kan vinden in de stad. Projecten zijn onder andere: - de voetgangersbewegwijzering van het centrum - het ontwikkelen van goede toeristische plattegronden - het gebruiken/verspreiden van deze plattegronden bij de voetgangersbewegwijzering, in parkeergarages, bij VVV en in diverse communicatie-uitingen - de verhuizing van VVV naar de bibliotheek - het realiseren van diverse VVV shop-in-shops (museumshop, NH Atlantic, Keizerstraat) - daarnaast wordt dit jaar de bewegwijzering van de Internationale Zone vernieuwd. Nu deze basis gelegd is, wordt de komende periode de focus gelegd op het verder vermarkten van het toeristische product. Dit gebeurt natuurlijk is nauwe samenwerking met Den Haag Marketing. Zo wordt ingezet op het toevoegen van toeristische informatie in en om de tram/bus en wordt de informatievoorziening op de stations verbeterd - bijv. met een touch-screen met toeristische informatie. Om beter te laten zien wat er te doen is, willen we digitale schermen in de stad realiseren bij aankomstpunten en knooppunten waar veel publiek is, zoals bij de stations (Koningin Julianaplein), Grote Markt en Spuiplein. Juist daar kunnen we de vele bezoekers en forenzen op een aantrekkelijke manier informeren en enthousiasmeren. Om informatie op deze schermen te kunnen tonen, wordt in samenwerking met alle instellingen en bedrijven kwalitatief hoogwaardig filmmateriaal ontwikkeld en verzameld over het toeristisch product. Daarnaast wordt de touroperatormarkt in kaart gebracht, om hier een gerichte en actieve bewerking op te voeren. Juist deze jaren moet daar een tandje bijgezet worden, onder andere vanwege verbouwingen en werkzaamheden (Madurodam, Mauritshuis, boulevard). Den Haag Marketing pleegt dan ook extra inzet op de travel trade markt. Voor het (langer) vasthouden van de traveltrademarkt is het van belang dat de voorzieningen op orde zijn, hierbij gaat het o.a. om de bereikbaarheid voor touringcars - dit soort aspecten wordt meegenomen in het onderzoek. Ten slotte is van belang om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in de markt, zodat hier slim op ingespeeld kan worden. Dit jaar wordt een consumentenonderzoek voor Scheveningen, de binnenstad en Kijkduin uitgevoerd, wat inzicht geeft in de ontwikkeling van de bezoekersaantallen en de doelgroepen binnen die bezoekers. Deze cijfers zijn ook essentieel bij de acquisitie van nieuwe formules.

4 DSO/ Accountmanagement en acquisitie Naast de genoemde projecten is er veel aandacht voor het accountmanagement richting het bestaande bedrijfsleven en de acquisitie van nieuwe concepten en formules. We zetten actief in het gebied van winkelformules, horeca, hotels en attracties/vrijetijdsvoorzieningen. De accountmanagers vervullen hierbij een belangrijke loodsfunctie, waarbij marktpartijen zo goed/snel mogelijk worden begeleid bij onder andere verbouwingen of vestigingsvragen. We merken dat bedrijven hier veel waarde aan hechten, juist op momenten dat ze de keuze maken om wel/niet te investeren kan goed accountmanagement en een warm welkom vanuit Den Haag de doorslag geven. Verschillende nationale en internationale marktpartijen zien Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats, sinds een jaar of twee zien we de investeringsinteresse ook weer toenemen. Bij hun vestigingskeuze oriënteren zij zich serieus op de mogelijkheden in Den Haag. We proberen deze nieuwe initiatiefnemers te interesseren voor Den Haag: voor deze partijen leggen we de rode loper uit. Het is voor bedrijven belangrijk dat ze het gevoel hebben dat de rode loper voor ze uitgaat. De gemeente ondersteunt ze daarom waar mogelijk met vergunningen, introductie in netwerken, promotie, bewegwijzering en/of andere faciliteiten. Afgelopen periode is dit onder andere gebeurd voor diverse hotels, Sealife, Legoland, de Haagse Toren, NBTC en Madurodam. Om het aanbod in Den Haag verder uit te bouwen, voeren we een onderzoek uit naar interessante concepten en formules en belangrijke spelers in de leisuremarkt, hierbij wordt ook gekeken naar de betreffende investeringsmogelijkheden en expansiegedrag. Hierbij kijken we gericht naar de kansen voor Scheveningen (haven, rondom de nieuwe boulevard, Palace Promenade-Pier e.o.), Kijkduin (wellness) en de Binnenstad (gebied CS-Turfmarkt-Spuiplein-Spui). Den Haag Marketing Naast een sterke - vooral fysieke - infrastructuur (het product stad Den Haag) is de marketing van de stad (de verkoop van het product stad Den Haag) natuurlijk een belangrijk onderdeel van het stimuleren van het toerisme. Den Haag Marketing (DHM) is de overkoepelende toeristische marketingorganisatie voor Den Haag en speelt de centrale rol in het verkopen van Den Haag als toeristische èn zakelijk toeristische bestemming aan nationale en internationale bezoekers. Het creëren van economische spin-off staat hierbij centraal. Afgelopen jaren heeft DHM een grote omslag gemaakt in zowel financiële, organisatorische als inhoudelijke zin. De professionalisering en vernieuwing van DHM is ook tastbaar zichtbaar, Den Haag is bijvoorbeeld veelvuldig terug te vinden in de diverse bladen en kranten.de samenwerking met marktpartijen is sterk verbeterd. Het nieuwe DHM zet actief in op PR, overall-campagne voor Den Haag, marketing via internet en nieuwe multimedia, acquisitie van congressen in binnen- en buitenland, VVV/Uitburo e.d. DHM speelt daarnaast een centrale rol bij het uitvoeren van de marketing voor Scheveningen, Kijkduin en binnenstad. 5. Tot slot, potentie komende jaren De potentie is de afgelopen tijd al zichtbaar aan de nieuwe projecten in de Haagse binnenstad, de investeringen van attracties/musea en de groei van de bezoekersaantallen van diverse musea. De afgelopen weken is de enorme impuls van de nieuwe boulevard al goed zichtbaar: meer bezoekers, flaneren, gebruik van de trappen, langere verblijfsduur. Er zijn diverse nieuwe exploitanten geïnteresseerd om in Scheveningen te investeren. Den Haag heeft ook de komende periode nog volop kansen op het gebied van toerisme. Zo wordt komende jaren 100 jaar Vredespaleis en 200 jaar Koninkrijk gevierd. En ook een evenement als het WK Hockey brengt een groot aantal hotelovernachtingen en bestedingen met zich mee. Daarnaast zet Den Haag zwaar in op de kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad Dat het economische belang groot is, blijkt uit een recent onderzoek naar de economische effecten van DH2018.

5 DSO/ Met name de bestedingen van bezoekers bij de horeca en middenstand in 2018 zijn hoog, maar bij een succesvolle uitvoering is er zeker sprake van een structureel effect voor de Haagse economie. Ook Den Haag als congresstad laat nog volop kansen zien, experts geven aan dat we gezien het profiel van de stad slechts de helft van onze potentie aan congressen binnen halen. Hierover ontvangt u na de zomer een separate commissiebrief. Er zit nog volop investeringspotentie in de sector: diverse bedrijven en instellingen willen de komende jaren vernieuwen. De komende jaren komen in het gebied CS-Turfmarkt-Spuiplein-Spui diverse nieuwe locaties op de markt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Scheveningen. Uniek dat op A-locaties in de binnenstad nog ruimte beschikbaar komt, dit wordt hoog gewaardeerd door de markt. Voor de beleving van de toerist en het imago van Den Haag is het heel belangrijk dat deze gebieden van een kwalitatief hoog niveau zijn, vooral het belang van een goede openbare ruimte moet niet worden onderschat. Zoals bekend is de concurrentie tussen steden hoog. Den Haag is nog steeds de 2 e toeristenstad maar Rotterdam groeit harder. Investeringen vanuit de gemeente zijn nodig vanwege het vliegwieleffect op externe investeringen, de gemiddelde spin-off van elke geïnvesteerde euro is bovengemiddeld hoog. Het levert de stad veel extra inkomsten/extra werkgelegenheid/extra inwoners/extra bedrijven/extra marketing op. In het kader van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en instellingen is de sector cruciaal. Bovendien leveren de investeringen (attracties, openbare ruimte, horeca, gastvrijheid etc.) ook de Haagse bevolking extra faciliteiten en service op. De toeristische voorzieningen verhogen de quality of life en zorgen voor een stad als prettige plek om te wonen, werken en/of bezoeken. Met vriendelijke groet, de wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Monitor Toerisme

Monitor Toerisme Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Toeristisch Breda in 2030

Toeristisch Breda in 2030 Toeristisch Breda in 2030 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Albert van Schendel Hogeschooldocent Vrijetijdsmanagement Breda, maart 2013 Toeristisch Breda in 2030 Pagina 1 1. Inleiding In zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie RIS151889_22-JAN-2008

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie RIS151889_22-JAN-2008 Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie RIS151889_22-JAN-2008 Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse kracht

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens drs. K.P. Klein Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal Marjolein de Jong Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Onderwerp Voortgangsrapportage Citymarketingvisie

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

Gemeentemuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag 1 Gemeentemuseum Den Haag Niederländische Kulturoffensive auf dem deutschen Markt 2014 2016 Kunst Holland Museumbezoek tijdens vakantie NL Leisure bezoekersaantal Aandeel museumbezoek Leisure museumbezoeker

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Leisurenota Den Haag 2005-2010 en Inspraakrapport

Leisurenota Den Haag 2005-2010 en Inspraakrapport Gemeente Den Haag RAADSVOORSTEL (TEN BEHOEVE VAN GRIFFIE) Registratienummer: DSO/2005.1582 Risnummer RIS 127847 Onderwerp Datum college-besluit 17 mei 2005 Portefeuillehouder Dienst Samenvatting en Inspraakrapport

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

Kanskaart Toerisme. De Haagse troef

Kanskaart Toerisme. De Haagse troef Kanskaart Toerisme De Haagse troef Kanskaart Toerisme Inleiding Het toerisme groeit zowel landelijk als internationaal. Uit onderzoek blijkt dat vooral het kusttoerisme en de citytrip in opkomst zijn.

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen art. 39 Reglement van Orde Raad van de fractie CDA Nijmegen over Toeristische promotie gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009

SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 SCHEVENINGEN BAD Perspresentatie Platform Scheveningen Bad 18 mei 2009 WERELDSTAD AAN ZEE > Stedelijke voorzieningen aan het strand > Kust is een bestemming BADPLAATS AAN DE NL KUST > Drukste badplaats

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Promotie Den Haag (garantstelling) , Promotie Den Haag ,00

Gemeente Den Haag Promotie Den Haag (garantstelling) , Promotie Den Haag ,00 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2007.305 RIS 143818_12-feb-2007 BEATSTAD III EDITIE 2007 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien - de succevolle voorgaande edities en de positieve (economische)

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004 Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Samenvatting rapport februari 24 Inhoud Toerisme in Amsterdam Huidige situatie en prognose Verdeling binnen- en buitenlandse bezoekers Trends in vraag en aanbod Locatieonderzoek

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Stedelijke ontwikkeling, Wonen en Economie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Stedelijke ontwikkeling, Wonen en Economie Wethouder Economie en Personeel RIS110396_12-11-2003 mr drs G.A.A. Verkerk Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de commissie voor Stedelijke

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

I. Maximaal ,00 ter beschikking te stellen aan de evenementen 2de helft 2005 overeenkomstig bijbehorende toelichting.

I. Maximaal ,00 ter beschikking te stellen aan de evenementen 2de helft 2005 overeenkomstig bijbehorende toelichting. RIS129262_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.2184 RIS 129262 DEN HAAG MARKETING & EVENTS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de promotie van de stad Den Haag

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1 Provin cie h øis llesterbrink r, Assen Postad.res Postbus f 22, 94oo Ac Assen www,drenthe.nl r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: mevrouw H.R. Siertsema en de heer J.A. van Dalen (i.a.a.

Nadere informatie

Cultuur en events moeten het verschil maken!

Cultuur en events moeten het verschil maken! Cityhospitality in Collegeakkoorden: Cultuur en events moeten het verschil maken! Citymarketing is in steeds meer steden een vast onderdeel van gemeentebeleid. Vanuit de beleidsportefeuille van Economische

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Presentatie Meet & Share www.thehagueomc.com Presentatie Meet & Share Eerste resultaten: eerste helft 2012 ruim 587.000 * overnachtingen.

Nadere informatie

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN VISIE SCHEVENINGEN HAVEN BINT architecten is gevestigd aan de Dr.Lelykade te Scheveningen. Planvorming voor Scheveningen haven gaat dus over ons toekomstig uitzicht waar we straks dagelijks mee te maken

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013 213 UITGAVE: GEMEENTE ROTTERDAM ROTTERDAM MARKETING ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM CITY DE ROTTERDAMSE VRIJETIJDSSECTOR Een sterke vrijetijdssector is voor Rotterdam heel belangrijk. Deze sector draagt

Nadere informatie

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Positionering Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Agenda 1. Update Arts Holland 2. Trends 3. Arts Holland NEXT 4. Kunst Holland 5. Debat Alliantie toerisme, cultuur, ICT Innovatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2011.809

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.1807 RIS 164932 PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de detailhandelsnota (rv 112) de ambitie is neergelegd

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie