Verzekering van de transportrisico's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering van de transportrisico's"

Transcriptie

1 Verzekering van de transportrisico's Bij het transporteren van zendingen via weg-, spoor-, lucht- en maritiem vervoer zijn de goederen blootgesteld aan enkele gevaren. Waaronder diefstal, bederf, verkeersongevallen, contaminatie, zinken van het schip, enzovoort. Het vervoer wordt verricht door een derde partij. Hierdoor heeft verkoper noch koper invloed op de veiligheid van de goederen. Om toch de transportrisico's te kunnen dekken is het noodzakelijk om een transportverzekering af te sluiten. In het verzekeren van het transport hebben verschillende instanties zich gespecialiseerd. Zij stellen het contract op in naam van een derde en zullen in geval van schade de oorzaak vaststellen. De verzekering dekt de verzekerde tegen mogelijke schade. Risico's bij internationale handel Zoals al eerder besproken zijn er verschillende risico's verbonden aan het transport van de goederen. Daarom is het nodig dat de verantwoordelijke partij de nodige verzekeringen afsluit om de risico's te dekken. Wie er verantwoordelijk is voor het afhandelen van de verzekeringen hangt af van welke incoterm er gebruikt wordt. Hieronder staan de meest voorkomende risico's besproken: Commercieel risico De kans bestaat dat de importeur niet meer in staat is om te betalen. De reden kan zijn dat de koper niet meer solvabel is vanwege overmacht of onwil. De verkoper kan zich hiervoor indekken door het aangaan van een transportverzekering. Het risico dat de importeur zijn betalingsverplichtingen niet wil of niet kan nakomen valt eveneens onder het commercieel risico. Bovendien kan de exporteur een verzekering aangaan dat het frabricagerisico dekt. Dit houdt in dat de verkoper verzekerd is tegen eventuele contractbreuk van de koper voor de levering of tijdens het frabricageproces. De importeur kan zich verzekeren tegen het verlies wegens een niet conforme of te late levering. Landenrisico Het invoerende land weigert de goedkeuring tot betalen van de goederen omwille van economische problemen in het land. Dit is uiteraard een slechte zaak voor de verkoper. De koper heeft hier geen inspraak in en hij draagt dus geen schuld. De verkoper kan zich voor dit politiek risico indekken met een kredietverzekering bij de Nationale Delcrederedienst (ONDD).

2 Transportrisico en logistieke risico Het is namelijk zo dat bij elke transportverzending de kans bestaat op verlies of fysieke schade van de goederen. De schade kan veroorzaakt worden bij de behandeling van de goederen of tijdens het transport. Bij deze case worden de goederen verzonden in containers. Containers verminderen de kans op diefstal en schade maar dat neemt het risico niet weg. De goederen moeten te allen tijde goed bewaakt worden, indien dit niet gebeurd is de kans op diefstal groter. Er zijn zelfs gevallen waar volledige containers verdwijnen door menselijke of natuurlijke oorzaken. Wie verantwoordelijk gesteld wordt voor het verpakken, overladen en transporteren van de goederen wordt vastgesteld in de gekozen incoterm. Administratief risico Bij elke transportverrichting is het noodzakelijk om de bijhorende administratieve documenten te vervullen. Wanneer een fout in de documenten wordt ontdekt bij de douane kan het zijn dat de goederen het land niet binnen mogen. Zolang de fout niet verholpen wordt, zullen de goederen bij de douane moeten blijven. Dit oponthoud kan schade opleveren voor de koper. De koper kan zich hiervoor verzekeren door de administratieve documenten te laten afhandelen door een gespecialiseerde onderneming. Indien er alsnog een fout voorkomt is dit de schuld van de derde partij en is de koper hiertegen verzekerd. Wisselkoersrisico De koers op het moment van verzenden kan gunstiger zijn dan op het moment dat de koper de vracht moet betalen. Met als gevolg dat het bedrag niet meer overeenkomt en de verkoper ofwel verlies lijdt ofwel winst maakt. De Nationale Delcrederedienst dekt het verlies of nadeel van de koersschommelingen bij internationaal transport. In geval van onze case is dit risico niet van toepassing aangezien er niet buiten de EU wordt gehandeld. Economisch risico Wanneer de prijzen van de grondstoffen sterk kunnen fluctueren, bestaat de kans op verlies voor de verkoper. De prijs waartegen de verkoper zijn grondstoffen aankoopt, kan meer zijn dan op het moment van het verkopen van zijn afgewerkt product. De verkoper kan zich indekken door bepaalde clausules in het verkoopcontract te laten opnemen. Zo vermijdt hij het verlies in de prijsbepaling. Juridisch risico Niet elk land hanteert dezelfde wetgeving voor het transport van goederen. Bij tegenstrijdige wetgeving zal er een akkoord moeten worden gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Elke partij wil graag dat de wetgeving van zijn land gebruikt wordt. Er kan eveneens gekozen worden voor een internationale, gestandaardiseerde wetgeving.

3 Welke organisaties financieren en/of verzekeren deze transacties? Nationale delcrederedienst (ONDD) Het is een Belgische instantie die ondernemingen helpt bij het verzekeren van de goederen bij internationaal verkeer. De Nationale delcrederedienst voorziet de ondernemingen van verzekeringen en zal ze in hun naam uitvoeren. De verzekering zal de ondernemingen dekken tegen politieke- en commerciële risico's. De instantie verleent niet enkel hulp aan Belgische ondernemingen maar ze richten zich tot heel de EU. Bovendien is hun site voorzien van informatie over de verschillende risico's van de verschillende landen. Dit is zeer handig voor ondernemingen. Zo kunnen ze op voorhand over de landenrisico's beschikken en dit kan de doorslag geven om een verzekering af te sluiten. Door deze werkwijze hebben de ondernemingen meer zekerheid en de risico's worden verkleind. Coface Coface helpt elke onderneming die zich wil verzekeren tegen het risico op wanbetalingen van de klant. De doelstelling van de instantie is het beschermen van de ondernemingen tegen het financieel risico bij internationale handel. Ze staan bekend om hun kredietverzekering en voorzien ondernemingen over de hele wereld met hun diensten. Dankzij hun landanalyse helpen ze de ondernemingen met hun beslissing om een verzekering al dan niet af te sluiten. Het is een zeer groot en wereldwijd bekend bedrijf. Het heeft een omzet van ongeveer 1,5 miljoen dollar per jaar en is actief in 66 landen. International Union of Marine Insurance (IUMI) De instantie IUMI wordt geleid door zijn eigen leden en werkt voor zijn leden. Ze voorzien een uitgebreid informatienetwerk voor de betrokken partijen bij internationaal transport. Jaarlijks houden ze een conferentie waar verschillende verzekeraars samenkomen en ideeën uitwisselen. Die ideeën zijn bedoeld om de verzekeringen zodanig te verbeteren zodat de risico's steeds te verkleinen. De conferenties houden plaats in telkens een verschillend land. Zo ging in het jaar 2009 de conferentie door in de stad Brugge.

4 Welke verzekeringsproducten bieden zij aan? In een verzekeringscontract staan verschillende risico's in die gedekt worden gedurende het transport. Het is een bundel van verschillende verzekeringen in één document. De verzekering is zodanig opgesteld dat enkel de nodige gegevens ingevuld moeten worden. Indien er verschillende verzekeringen afgesloten worden, zullen de gegevens telkens opnieuw ingevuld moeten worden. Er zijn drie soorten clausules voor het verzekeren van goederen. De clausules zijn opgesteld door Institute Cargo Clauses, ICC. 1 Institute Cargo Clause A: Het is een uitgebreide dekking voor internationaal transport en deze is het meeste gebruikt over de wereld. De verzekerde wordt gedekt voor alle mogelijke schade of verlies die kan voorkomen gedurende het transport. 2 Institute Cargo Clause B: Bij deze clausule is de verzekerde niet voor alle schade verzekerd. Het dekt de risico's die opgesomd staan in het verzekeringscontract. Meerbepaald voor brand of explosie, aanvaring tussen twee schepen, het stranden of kapseizen van het schip. Alsook het omkantelen van het vervoermiddel bij voor- en natransport en lossing van de goederen in een noodhaven. Bovendien dekt de clausule eveneens de schade of verlies van goederen in geval van averij-grosse. Dit betekent dat de goederen schade hebben geleden door een handeling in een noodsituatie. De handeling moet enkel genomen worden met als doel om de goederen, schip en bemanning te beschermen. Waterschade opgelopen door zout of zoet water en het verlies van lading bij laden of lossen staan eveneens hierin vermeld. 3 Institute Cargo Clause C: Zoals in de clausule B worden hier eveneens de verzekerde risico's vernoemd in het verzekeringscontract. Indien de risico's niet opgenomen zijn worden ze dus niet gedekt. In onze case wordt er gebruik gemaakt van de Institute Cargo Clause A. Hierbij worden alle risico's gedekt en heeft het bedrijf zekerheid dat verlies of schade van alle aard gedekt zal worden.

5 Hoe wordt een premie berekend? Uiteraard moet er een premie betaald worden bij het afsluiten van een verzekering. Aan de hand van een vooraf opgesteld schema gaan we nagaan tot welke categorie de verzonden goederen vallen. Dit schema is opgesteld door the Belgian Organisation of Marine Insurers. De premies zijn van toepassing op elk transport van of naar België. In de bovenvermelde tabel kan men de verschillende categorieën vinden met de samenhangende premies. De verschillende categorieën zijn 'All kind +', 'All -', 'Delicate' en 'Very Delicate'. Onder de eerste categorie vallen alle producten die niet onder de andere categorieën geklasseerd worden. De premies hangen af van de bestemming en houden geen rekening met de plaats van vertrek. De bestemmingen zijn onderverdeeld in de verschillende delen van de wereld en niet land per land. Zo kan men bijvoorbeeld de premie opzoeken voor de Benelux. België, Nederland en Luxemburg hanteren dezelfde premies vanwege hun handelsakkoord. De hoogte van de premie hangt af van het landenrisico. Hoe groter het risico, hoe hoger de premie zal zijn. Als men kijkt naar België bedraagt de premie 0,075%, hieruit kunnen we afleiden dat er een laag landenrisico is. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen containerladingen of conventionele ladingen. Dit is belangrijk om te weten, aangezien de veiligheid van een container hoger ligt dan bij een conventionele lading. Met als gevolg dat de premie bij het gebruik van een container lager zal zijn. Als laatste factor hangt de premie af van transport naar de haven of transport naar het binnenland. Als de goederen naar de haven worden vervoerd, bedoeld men dat de goederen opgeslagen worden in de haven zelf. Indien de goederen verder worden vervoerd naar een opslagplaats bij de geadresseerde spreekt men van transport naar binnenland. De goederen worden bij aankomst in de haven direct vervoerd naar de geadresseerde. Wanneer de goederen opgeslagen zijn in de haven van bestemming bestaat de kans dat ze niet voldoende beschermd worden. Omwille van onvoldoende kennis over de goederen of onvoldoende bewaking. Het is ten slotte een opslagplaats waar verschillende zendingen opgeslagen worden, in tegenstelling tot de opslagplaats bij de geadresseerde. Hier is de bescherming groter omdat de geadresseerde een uitgebreide kennis over de goederen bezit. Voor onze case vervoeren we producten die onder de categorie 'All kind +' vallen. De goederen worden niet vervoerd in containers en ze worden getransporteerd naar het binnenland. De zending gaat naar Zweden, dit land valt onder U.K. + Scandinavia. Als we al deze factoren weten kunnen we afleiden dat de premie 0,125% bedraagt.

6 Berekening van de premie Hieronder vindt u de berekening van de premie aan de hand van het landenrisico, de totale waarde van de goederen en de vrachtprijs. In ons geval bedraagt de premie 220,11.

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Omvang dekking verzekerde zaken. Uitsluitingen en beperkingen. Schadeberekening en -vergoeding

Begripsomschrijvingen. Omvang dekking verzekerde zaken. Uitsluitingen en beperkingen. Schadeberekening en -vergoeding VOORWAARDEN Transportgoederenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.05 D INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omvang dekking verzekerde

Nadere informatie

GOEDERENVERZEKERINGSPOLIS VAN ANTWERPEN dd. 20.04.2004 (PN100)

GOEDERENVERZEKERINGSPOLIS VAN ANTWERPEN dd. 20.04.2004 (PN100) GOEDERENVERZEKERINGSPOLIS VAN ANTWERPEN dd. 20.04.2004 (PN100) INHOUD TITELS ARTIKELS A TOEPASSINGSGEBIED... 1 B TIJD EN PLAATS VAN DE DEKKING... 2-3 C VERZEKERINGSVOORWAARDEN... 4 11 Vrij van Particuliere

Nadere informatie

De vrachtbrief. Direct duidelijk

De vrachtbrief. Direct duidelijk De vrachtbrief Direct duidelijk Inhoudsopgave Voorwoord Het zakenverkeer is gebaat bij duidelijkheid. Afspraken tussen zakenpartners moeten dus goed worden vastgelegd. De snelste methode van vastlegging

Nadere informatie

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Artikel 1 1. In deze condities wordt onder afzender uitsluitend de contractuele wederpartij van de vervoerder verstaan; vermelding van een

Nadere informatie

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen'

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' Juli 2014 Position paper Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' In 2004 werd de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd, die nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade.

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade. Home 1 Goederen Plus Polis Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving van dekking

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AIV 01012015 All-In Verhuizerspolis Met deze All-In Verhuizerspolis wordt uw aansprakelijkheid als verhuizer, vervoerder, bewaarnemer en/of verlener van logistieke verhuisdiensten verzekerd.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie