Deel 1 - Risk management voor de kmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 - Risk management voor de kmo"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Voorwoord Deel 1 - Risk management voor de kmo 1. Wat is risk management? Waarom risk management in de kmo? Zuiver risico versus speculatief risico Bedrijfsrisicomanagement in de praktijk Risk management in de kmo: de vijf stappen Stap 1: risico s in kaart brengen Stap 2: risico s analyseren Stap 3: risico s vermijden Stap 4: risico s verminderen Stap 5: beheer van restrisico s Overzicht van courante verzekeringen voor bedrijven Concreet Business continuity planning Wat is business continuity planning? Business continuity planning in de praktijk Lijst 1: Wie moet ik verwittigen? Lijst 2: Wie kan mij helpen? Lijst 3: Wie wilt u te woord staan? Lijst 4: Wat gaat u zeggen? Deel 2 - Over verzekeraars, makelaars en premies 1. Verzekeringsmaatschappijen: hun rol en opdracht Verzekeringsmakelaars en -agenten Verzekeringsbankiers: branche vervaging in twee richtingen.. 30 Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, I

2 4. Directe verzekeraars Twin Peaks voor uw verzekerings adviseur Informatie Precontractuele fase Contractuele fase Communicatie met uw adviseur Transparantie over kosten en belangenconflicten Een nieuwe trend: social insurance media of friendsurance Premies en de overheid Verzekeringen en indexatie Deel 3 - Wet op de landsverzekering 1. Inleiding Bescherming van de consument Zorg voor een juridisch evenwicht tussen de partijen Rechten van de verzekerde Jaarlijkse opzegbaarheid van het verzekeringscontract Opzegbaarheid na schadegeval Premiebetaling Overdracht van polis door de verkoop van een goed Recht op de volledige schadevergoeding Rechten van het slachtoffer Plichten van de verzekerde Mededelingsplicht Bij het opstarten van een nieuwe verzekering Tijdens de looptijd van de polis Gevolgen van een verkeerde mededeling van het risico bij een schadegeval Schaderegeling Wetgeving over de schadeaangifte Schaderegeling: de gebruikelijke procedure Stap 1: aangifte en verzamelen van informatie Stap 2: expertise Stap 3: vergoeding II Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

3 6. Geldigheid in de tijd van de verzekering Schadegeval: de vijf sleutelmomenten Dekking volgens act committed Dekking in claims made Dekking volgens loss occurence Wettelijke regeling in België Praktisch: hoe lees ik nu een polis? Deel 4 - Risico s op eigendommen: zaakschadeverzekeringen 1. De alle-risico-verzekering versus de opgesomde-risicoverzekering Een allriskpolis is interessanter Allerisicoverzekering: de uitsluitingen staan in de polis Multiriskverzekering: de dekkingen staan in de polis Vergelijkende tabel allrisk versus multirisk Klassieke uitsluitingen in allrisk Klassieke dekkingen in multirisk Speciale en eenvoudige risico s Risicopreventie: een brand vermijden is beter dan blussen Risico-eliminatie Risicoreductie Gratis advies mogelijk? Doelstelling van uw brandverzekering Onderverzekering, waardebepaling en eersterisicoverzekering Onderverzekering Waardebepaling van het gebouw Het rooster De expertise Het volume en de afwerkingscoëfficiënt Zelf het kapitaal bepalen Het aantal kamers Verzekering op eerste risico Concreet: welke waardebepaling past u nu het beste toe? Waardebepaling van de inhoud Uw bedrijf Uw woning Waardebepaling van uw koopwaar Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, III

4 5.5. Waardebepaling van materiaal, plannen en modellen, waardepapieren, dieren Materiaal Plannen en modellen Waardepapieren Dieren Worden er afschrijvingen toegepast op de verzekerde waarde? Gedekte risico s in de brandverzekering eenvoudig risico Wettelijk verplichte dekkingen Flexa is de basis Waarborg storm Waarborg BA Waarborg reddingskosten Verhaal van derden Waarborg arbeidsconflicten en aanslagen Waarborg schade door natuurrampen Bijkomende vrije dekkingen in de brand verzekering eenvoudig risico Uitsluitingen Premiebepaling Verzekerde kapitaal Risico Gedekte gevaren Vrijstelling Risico s gedekt in de brandverzekering voor speciale risico s Bedrijfsschadeverzekering Doelstelling van de verzekering bedrijfsschade Onbekend en dus onbemind? Geen verzekering bedrijfsschade? Nut van een verzekering bedrijfsschade Wanneer belangrijk? Verzekerde risico s Koppel uw bedrijfsschadeverzekering aan uw brandverzekering Enkel brand? Koppel uw bedrijfsschadeverzekering ook aan andere verzekeringen Belang van een bedrijfsschade verzekering Commerciële argumenten Sociale redenen Managementredenen Behoud van de financiële toestand van het bedrijf Bedrijfsschadeverzekering en kredieten IV Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

5 8.4. Hoe het te verzekeren kapitaal berekenen? Zelfstandigen en kleine bedrijven: een dagvergoeding als verzekerd kapitaal Berekening van het verzekerde kapitaal op jaarbasis Verzekering op basis van omzet Verzekerde periode Bijzondere aandachtspunten bij de bedrijfsschadeverzekering Verzekering van de lonen Verzekering van bijkomende kosten Formule increase-decrease Premiebepaling Praktische tips Diefstalverzekering Wanneer is een diefstalverzekering noodzakelijk? Diefstalpreventie Mechanische beveiliging Elektronische beveiliging Alternatieve preventiemaatregelen Polisvoorwaarden Eigenlijke diefstal van goederen Beschadiging van roerende goederen Wat met schade aan onroerende goederen? Wanneer is er voor de verzekeraar sprake van diefstal? Uitsluitingen in de polis Premiebepaling Worden er afschrijvingen toegepast? Machinebreukverzekering Risico s op machinebreuk Machinebreukverzekering en kredieten Bedrijfsschade na machinebreuk Polisvoorwaarden Gedekte waarborgen Uitsluitingen Worden er afschrijvingen toegepast? Premiebepaling Allerisicoverzekering zwakstroom toestellen Risico s bij zwakstroomtoestellen Allerisicoverzekering computers en kredieten Allerisicoverzekering computers en bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Gedekte waarborgen Uitsluitingen Worden er afschrijvingen toegepast? Premiebepaling Bijzondere gevallen Zonnepanelen Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, V

6 12. Omniumverzekering voor het wagenpark Doelstelling van de verzekering Risicopreventie Omvang van de waarborg in de omnium verzekering Volledige omniumverzekering Gedeeltelijke omniumverzekering Waarborg brand en diefstal Uitsluitingen Een omnium voor uw motorfiets? Schaderegeling Totaal verlies Schaderegeling via hersteller Regeling bij diefstal Verzekerde bedragen Worden er afschrijvingen toegepast? Aangenomen waarde Nieuwwaarde Werkelijke waarde Omniumverzekering in eerste risico voor bedrijfsvoertuigen Premiebepaling Tips Enkele bijzondere zaakschaderisico s Reclameborden Transport van goederen Waarom zo n verzekering overwegen? Waarborgen van een transportverzekering Hoe wordt de premie bepaald? Werven Deel 5 - Persoonsrisico s correct verzekeren 1. Inleiding Arbeidsongevallen Wat is een arbeidsongeval? Definitie Ongevallen tijdens het werk Ongevallen op de weg van en naar het werk Wie moet een arbeidswegongevallen verzekering onderschrijven? Waarop is de premieberekening gebaseerd? Welke waarborgen voorziet de arbeidswegongevallenverzekering? VI Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

7 2.5. Hoe wordt de premie bepaald? Aantal personeelsleden Risicograad van uw bedrijf Uw loonmassa Uw schadestatistiek Zijn er uitsluitingen? Tips voor een goede schadeaangifte Uitbreidingen op de arbeidsongevallen polis Excedentverzekering Dekking 24/ Dekking gewaarborgd loon Dekking service bij arbeidsongevallen Tip: u heeft verhaalrecht bij een arbeids ongeval Patroonsverzekering: ongevallen verzekering voor de zelfstandige Waarom een patroonsverzekering? Wat wordt er verzekerd? Wat is er uitgesloten? Hoe wordt de premie bepaald? Groepsverzekering Waarom een CPT voor uw medewerkers? Een groepsverzekering is een persoonsverzekering Wie kan een groepsverzekering afsluiten? Aansluiting voor werknemers en zelfstandigen Algemene regels van het reglement groepsverzekering Aansluitingsvoorwaarden Afspraken rond de premie Wie betaalt de premie? Kan de premie wijzigen? Wie is de begunstigde? Rechten van de verzekerden Fiscale voordelen Taksen en sociale lasten op de premie Aftrekbaarheid van de premies Sociale lasten op de uitkering Belastingen op de uitkering Sectorplannen: ins en outs Hoe veilig is een CPT voor u en uw personeel? Faling van de verzekeraar Rendementsgarantie Wet aanvullende pensioenen Tips Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, VII

8 5. IPT voor werknemers Waarom een IPT? Een IPT is een persoonsverzekering Wie kan een IPT afsluiten? Spelregels van de IPT Fiscale aspecten IPT voor zelfstandigen Waarom een IPT onderschrijven? Een aanvullend pensioen is noodzakelijk U houdt bij een IPT zelf de touwtjes in handen Een IPT is een legale manier om geldmiddelen uit uw bedrijf te halen Een IPT is een veilige belegging zonder zorgen Het fiscale voordeel is niet te versmaden Een IPT is een persoonsverzekering Aanvullend pensioen Uitkering bij overlijden Gewaarborgd inkomen Ongevallenverzekering Wie kan een IPT onderschrijven en voor wie? Zijn er spelregels rond de premie? Wie is de begunstigde? Welke rechten heeft u als verzekerde? Welke fiscale aspecten kleven er aan een IPT-polis? Wat is externalisatie van een interne IPT? Uw IPT als kredietinstrument Tips Risico s verbonden aan de 80%-regel Wat begrijpt de fiscus onder normale brutojaarbezoldiging? Wat is het geschatte wettelijk pensioen? Welke dienstjaren tellen mee? Moet u rekening houden met andere bedrijfspensioenen? Wat mag ik nu maximaal verzekeren? Risico op overlijden en de bedrijfsleidersverzekering Risicoanalyse: waarom een bedrijfs leiders verzekering? Wat is de bedrijfsleidersverzekering? Fiscale voordelen Tips Gewaarborgd inkomen Risicoanalyse: waarom een verzekering gewaarborgd inkomen? Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen? Fysiologische invaliditeit versus economische invaliditeit VIII Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

9 9.4. Welke opties heeft u bij een verzekering gewaarborgd inkomen? Verzekerde rente Verzekerde periode Wachttijd Indexatie Vanaf 25% invaliditeit of alleen 100% invaliditeit Hoe wordt de premie bepaald? Gewaarborgd inkomen en de fiscus Taks op de premie Aftrekbaarheid van de premie Belastbaarheid van de uitkering Kan een gewaarborgd inkomen de vaste kosten van een bedrijf verzekeren? Tips Een bijzonder ondernemingsrisico: vroegtijdig overlijden en de transfer van aandelen Inleiding en risicoanalyse Aandeelhoudersovereenkomst Financiële oplossing voor het risico Fiscale en parafiscale elementen van de oplossing De overlijdensverzekering wordt gefiscaliseerd in de personenbelasting De overlijdensverzekering wordt gefiscaliseerd in de vennootschapsbelasting En de successierechten? Conclusie: ga voor aan ABA-constructie Risico op medische kosten: collectieve hospitalisatieverzekering Waarom een collectieve hospitalisatie verzekering onderschrijven? Welke dekkingen biedt zo n polis? Bij het ziekenfonds of toch een privéverzekeraar kiezen? Premie Wat met de zelfstandige medewerker? Tips: waarop moet u letten? Wachtpolis Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, IX

10 Deel 6 - Risico s op aansprakelijkheid 1. Wat is aansprakelijkheid? Het begrip aansprakelijkheid: een juridische benadering Burgerlijke aansprakelijkheid Foutloze of objectieve aansprakelijkheid Strafrechterlijke aansprakelijkheid Overzicht van de soorten aansprakelijkheden en de verzekering ervan Contractuele aansprakelijkheid Extra-contractuele aansprakelijkheid Aansprakelijkheidsrisico s tijdens de uitbating van het bedrijf Welke risico s loopt uw bedrijf? Verzekering BA uitbating Limieten Activiteiten Rechtsbijstand Welke uitsluitingen zijn er? Nucleaire risico s Oorlogsrisico Opzet en zware fout Boetes en punitive damages Asbest Niet-gehomologeerde procedés Niet-volgen van reglementering Eigen schade aan de onderneming Toevertrouwd voorwerp Contractuele conflicten Vrijstellingen Hoe wordt de premie bepaald? Tips Risico s op aansprakelijkheid na levering van producten of diensten Welke risico s loopt uw bedrijf Verzekering BA na levering Premiebepaling Tips Aansprakelijkheid tegenover het toevertrouwde voorwerp Welke risico s loopt uw bedrijf? Verzekering toevertrouwd goed Premiebepaling Tips X Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

11 2.9. Beroepsaansprakelijkheidsrisico s Inleiding Medische beroepsaansprakelijkheid Risico op beroepsaansprakelijkheid bij bestuurders van vennootschappen Beroepsaansprakelijkheid van accountants, boekhouders, belastingconsulenten en revisoren Beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers: de 10-jarige aansprakelijkheids verzekering Beroepsaansprakelijkheid van reisorganisatoren en -bemiddelaars Beroepsaansprakelijkheid van diverse andere beroepen En de beroepsaansprakelijkheid van uw makelaar? Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing Voorgeschiedenis Wat is er verzekerd? Wie moet deze polis onderschrijven? Polisvoorwaarden Wat als u niet verzekerd bent? Hoeveel kost die verzekering? Aansprakelijkheidsverzekering voor auto s en vrachtwagens Waarom verzekeren? Wat is er verzekerd? Welke dekkingen zijn er van toepassing? Wie wordt er vergoed? Wat is er uitgesloten? Hoe wordt de premie bepaald? Wat is de RDR-regeling? Tips Aansprakelijkheid bij transport van goederen Vervoer voor eigen rekening Vervoer voor rekening van derden Deel 7 - Kredietrisico s 1. Verzekering van kredietrisico s Inleiding Hoe kredietrisico s beperken? Welk bedrijf komt in aanmerking voor een kredietverzekering? Verzekerde risico s Uitsluitingen Premiebepaling Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d, XI

12 Deel 8 - Bijstandsrisico s 1. Wat zijn bijstandsrisico s? Reisbijstandsverzekering Wat is er gedekt door uw reisbijstandsverzekering? Jaarcontract of niet? Is er nog meer dan een reisbijstandsverzekering? Wie betaalt het contract? Bijstandsverzekering bij uw autoverzekering? Mijn automerk biedt mij al pechbijstand Rechtsbijstandsverzekering Waarom een rechtsbijstandsverzekering onderschrijven? Vormen van rechtsbijstandsverzekering Polis algemene rechtsbijstandsverzekering Wat wordt er precies vergoed? Hoe wordt de premie bepaald? Hoe zit het met class action? Tips Milieu en verzekeringen Milieurisico s in uw bedrijf? Definitie Zuivere milieurisico s en speculatieve milieurisico s Algemeen schema Invloed van een milieu-incident op uw patrimonium Invloed van een milieu-incident op het personeel En uw aansprakelijkheid bij een milieu-incident? Milieurisico s en verzekeringen Milieurisico s en persoonsverzekeringen Milieurisico s en eigendomsverzekeringen Milieurisico s en aansprakelijkheidsverzekeringen Schematisch overzicht van milieurisico s en verzekeringen Verzekering BA milieu Hoe verzeker ik correct mijn zonnepanelen? Isolatie en verwarmingssystemen Warmtepompen en warmtekrachtkoppeling (WKK) Zonnepanelen en zonneboilers ABR-polis: de oplossing om veilig te bouwen Doelstelling van de alle bouwplaatsrisicoverzekering (ABR-polis) Waarom zou een aannemer een ABR-polis afsluiten? Waarom zou een bouwheer een ABR-polis moeten onderschrijven? Polisvoorwaarden Premiestelling XII Uw b e d r i j f g o e d v e r z e k e r d,

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd

Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd Klanten bezoeken, grondstoffen ophalen, eindproducten leveren, materieel vervoeren Als zelfstandige of bedrijfsleider beseft u als geen ander

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie