Hoe goed kent u uw scoringssysteem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe goed kent u uw scoringssysteem?"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t? Factureren en betalen via hoe veilig is veilig? Is credit management de belangrijkste functie in de onderneming? Praktisch belicht: alternatieve wijzen van betaling Literatuursignalement: POWERboek voor de credit controller De budgetcoach: preventie is beter dan incasseren Reportage: VVCM Beachdag en VVCM Golfdag 2012

2 Optimaal inzicht in de waarde van credit management Inzicht in de relatie met uw klant helpt u bij het managen van risico s en draagt bij aan het verlagen van de kosten voor uw werkkapitaal. Met tastbare financiële en operationele voordelen als resultaat. Al meer dan 850 bedrijven in 40 landen doen hun voordeel met OnGuard credit, collections en complaints management software. Dus wanneer komt u tot nieuwe inzichten? OnGuard. A decent way of doing business.

3 Voorwoord Inhoud Het zijn economisch zware tijden, daarover is iedereen het eens. Dat we in zulke tijden allemaal moeten delen in de pijn, is ook onbetwistbaar. In dat kader is de btw-verhoging van 19% naar 21%, een verhoging van grofweg 10%, goed te onderbouwen. Maar dat men in Den Haag nu heeft bedacht om de assurantiebelasting tegelijkertijd op te hogen van 9% naar 21%, een verhoging van 133%, dat noem ik bij de wilde beesten af! Ik heb gezegd! Ik hoop dat de VVDvrienden van onze gewaardeerde columnist Ed Nijpels nog eens achter hun oor willen krabben en deze draconische maatregel alsnog herzien. De economische malaise raakt natuurlijk ook op vele manieren de creditmanagementbranche. Daarom leek het ons een goed idee om, met ingang van de volgende editie van De Credit Manager, een nieuwe rubriek te lanceren, Credit Management Collectief, waarin mensen die actief zijn in ons vakgebied, en die tijdelijk zonder werk zijn, zichzelf aan de markt kunnen presenteren. Mocht u belangstelling hebben om in deze rubriek het spits af te bijten, meld u dan bij het VVCM-secretariaat. Nog een punt van orde: tot onze grote spijt heeft ons gewaardeerde redactielid Michael de Bakker besloten zijn redacteurschap neer te leggen. Namens de redactie dank ik Michael voor zijn inspirerende deelname en bijdrage aan ons magazine. We zullen hem van harte missen! Tot slot wens ik u, als altijd, veel genoegen met het verslinden van uw lijfblad. Foto cover: slobo 3 De Credit Manager nummer mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), mr. J. Beeuwkes CCM, mr. T. Bijleveld, mw. R. Drost-Lubach, H. Ilahibaks, R. van Poelgeest redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 75,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 5Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Van de kwaliteit van uw scoringssysteem kan veel afhangen. Primair moet het de mogelijke oninbaarheid van uw vorderingen kunnen voorspellen. Daarnaast kan de continuïteit van uw omzet, uw liquiditeit, uw rentabiliteit en last but not least de herfinanciering van uw debiteurenvorderingen ervan afhankelijk zijn. Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat de VVCM en de Stichting NORA dit najaar uitvoeren. 13 Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t? In Nederland zijn vele buitenlandse rechtspersonen actief in het handelsverkeer. Nogal eens wordt het gebruik van een buitenlandse rechtspersoon geassocieerd met misbruik. Terecht? 16 De passie van Wim Helmer Het is een voorrecht dat ik een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten. Al bijna 20 jaar maakt Wim Helmer, Senior Business Consultant bij Cwize BV, deel uit van de organisatie van de Roparun. Bij deze estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam leveren teams een sportieve prestatie om geld op te halen voor mensen met kanker. En verder: 11 CM Analyse: Factureren en betalen via hoe veilig is veilig? 18 CM Analyse: Is credit management de belangrijkste functie in de onderneming? 20 CM Analyse: Alternatieve wijzen van betaling (deel 1) 22 CM Analyse: De CMI in retrospect 24 Uit de pers 26 CM Literatuur: Het POWERboek 29 CM Opinie: Krom of niet? 29 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 30 Credit&Debet: VVCM en VCMB samen op de Credit Expo 33 CreditKronkels: De positieve effecten van de WIK 33 CM Ambtshandelingen: Even rust voor de rechtsstaat 34 CM Politiek: Deponeren van de jaarrekening in de landen om ons heen en daarbuiten 35 CM Analyse: De budgetcoach: preventie is beter dan incasseren 39 Verenigingsnieuws

4 Working Capital Today Het Credit Management Dagblad Nieuw in Nederland! Working Capital Today, het financiële dagblad voor de ipad. Dagelijks het laatste creditmanagementnieuws, wereldwijd vergaard in ruim 400 toonaangevende media. Beter en sneller bestaat niet. MaxCredible biedt de leden van de VVCM de primeur van het gratis lidmaatschap op Working Capital Today. Meld u nu aan via en laat u verrassen door het toegankelijke en gevarieerde nieuwsaanbod. Een must voor iedere CFO en Credit Manager! Working Capital Today wordt u aangeboden door: Sponsor van de VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award 2012 is kennispartner van Working Capital Today 4 De Credit Manager nummer CTC Finance Koningslaan AD Amsterdam tel

5 CM ANALYSE Onderzoek VVCM en Stichting NORA Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Van de kwaliteit van uw scoringssysteem kan veel afhangen. Primair moet het systeem de (on)inbaarheid van uw vorderingen kunnen voorspellen. Daarnaast kan de continuïteit van uw omzet, uw liquiditeit, uw rentabiliteit en last but not least de herfinanciering van uw debiteuren vorderingen ervan afhankelijk zijn. Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat de VVCM en de Stichting NORA dit najaar uitvoeren. In dit artikel gaan wij in op de betekenis en de werkwijze van scoringssystemen en het belang van het onderzoek van de VVCM en de Stichting NORA. Fritz Witt CRA is rating analist en expert in credit ratings en ratingsystemen. Hij is hoofddocent van de Credit Rating Advisor leergang aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij voorzitter van de normcommissie voor de ISO-norm voor rating- en scoringsystemen bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) en secretaris van de Stichting NORA. Peter Meefout is voorzitter van de VVCM. Waarvoor gebruikt men scoringssystemen? Scoringssystemen worden gebruikt voor de gestandaardiseerde beoordeling van individuele debiteuren. Ook gebruikt men een scoringssysteem voor de monitoring van het complete debiteurenbestand. Het vermogen om continu de kwaliteit van de omzet en de openstaande vorderingen te managen, is vooral belangrijk bij de liquiditeitsplanningen en de herfinanciering van debiteurenvordering. Men moet in staat zijn anticiperend de kwaliteit van het portfolio te managen. Bij grote debiteurenportfolio s is dit zonder een geavanceerd scoringssysteem nauwelijks meer mogelijk. In dit artikel gaan wij allereerst in op de voordelen van een goed scoringssysteem. Vervolgens laten wij u kennismaken met de mogelijkheden om een scoringssysteem te beoordelen en te verbeteren. Waarom is een scoringssysteem zo belangrijk? De economische situatie zorgt voor meer aandacht voor de positie van het leverancierskrediet. Steeds meer bedrijven hebben langere krediettermijnen nodig om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Bancaire kredieten zijn schaars voor de leverancier en de klant. De economische situatie verandert in een hoog tempo. Een snelheid die de meeste kredietbeoordelaars en kredietbeoordelingssystemen nauwelijks kunnen bijhouden. Als gevolg hiervan vertrouwen credit managers niet meer voor de volle 100% op kredietinformatie en hun scoringssystemen, en gaat de aandacht steeds meer uit naar de individuele analyse. Bij grote debiteurenportfolio s heeft dit vergaande consequenties. Deze omstandigheden vragen om meer aandacht voor de kwaliteit van de kredietanalyse en van de technische hulpmiddelen bij de kredietbeoordeling, de scoringssystemen. Scoringssystemen worden meestal door grotere ondernemingen ingezet, of door non bank finance financiers zoals lease- of factoringbedrijven. De reden waarom credit managers, die verantwoordelijk zijn voor grote portfolio s, scoringssystemen inzetten, ligt in het feit dat het onmogelijk is om de kredietbeoordeling van grote aantallen debiteuren op een andere wijze nog efficiënt uit te voeren. Het belang van een scoringssysteem maakt deze techniek echter ook interessant voor kleinere portfolio s. Vooral als men de vorderingen wil herfinancieren. Er komen immers steeds meer financieringsvormen op de markt die herfinanciering van kleinere portfolio s mogelijk maken. En door de herfinanciering van de debiteuren wordt de financiering van het eigen bedrijf aanzienlijk verbeterd. Hoe werkt een scoringssysteem? Scorings hebben tot doel het gedrag van klanten in kaart te brengen. Gedragingen die de kredietwaardigheid of gebeurtenissen voorspellen. Bijvoorbeeld het tijdstip van de betaling. Een scoringswaarde toont onder andere de waarschijnlijkheid van de te verwachten betaling in overeenstemming met de condities en afspraken met een klant. Onder scoring verstaat men doorgaans de methode van puntenwaardering. Een scoringssysteem bevat ook de inzet van score cards voor de procesondersteuning binnen de onderneming. Een score card toont hoe en waarom diverse kenmerken een rol spelen bij de beoordeling van debiteuren. Deze kenmerken worden voorzien van punten, waar- 5 De Credit Manager nummer

6 verwachten betaling in overeenstemming met de condities en afspraken met een klant. Onder scoring verstaat men doorgaans de methode van puntenwaardering. Een Onderzoek scoringssysteem VVCM en Stichting bevat NORAook de inzet van score cards voor de procesondersteuning binnen de onderneming. Een score card toont hoe en waarom diverse kenmerken een rol spelen bij de beoordeling van debiteuren. Deze kenmerken worden voorzien van punten, waarvan de som het scoringsresultaat of de scoringswaarde is. De diverse kenmerken moeten de goede inschatting van de uitvalwaarschijnlijkheid weergeven. Tabel 1 verduidelijkt de berekening van de waarde van een score Risk drivers sub-drivers: FAIL 0 PASS Busine ss: Years in business: Industry experience: Market position: Performance: Payment performance FAIL Payment methodology: Operational control: Reference (bank opinion): Credit search: Guarantees: Financials: Personal liability: Personal guarantee: Guarantee other: Net (personal) worth guarantee: Amount of bank guarantee: Sales growth: Profitability: Retained profit / sales: Retained loss / TNW: Interest coverage: Tangible leverage: Current ratio: PASS Custome r info Quality of financials: FAIL Age of financials: Tabel 1: voorbeeld 1: voorbeeld van een score card van waarderingssysteem een score card waarderingssysteem Scoringssystemen ondersteunen alle creditmanagementprocessen. Vanaf de acquisitie, de acceptatie, de levering en de betaling tot de invordering en de incasso. Met marketing van scores de som worden het scoringsresultaat doelgroepen of de conform scoringswaarde aan is. de bedrijfsactiviteiten aanbeveling uit te spreken. en Deze aanbeveling vindt vaak rendementsdoelstellingen aangewezen en actief benaderd. Met een zogenaamde De diverse kenmerken moeten de goede inschatting van de plaats in de vorm van een verkeerslicht. Als groen beoordeelde debiteuren, met van een het hoog aantal punten, kunnen debiteurenmanagement berekening van waarde van en een het score. incasso wordt direct een incasso goedgekeurd scoring worden. gebruikt. Aanvragen Deze met een gemid- aanvraag- of gedragsscoring wordt vastgesteld of en onder welke condities men aan een uitvalwaarschijnlijkheid nieuwe klant kan of weergeven. wil leveren. Tabel 1 Voor verduidelijkt de procesondersteuning Scoringssystemen verschillende scoringssystemen ondersteunen alle creditmanagementprocessen. Vanaf de acquisitie, de acceptatie, de levering en matig aanvullend beoordeeld worden. Aanvragen met een kunnen geïntegreerd delde waardering bij een die als bedrijf geel zijn worden ingedeeld, ingezet, moeten hand- maar ook zelfstandig bij gespecialiseerde dienstverleners zoals marketing- of incassobureaus. de In betaling het kader tot invordering van afhandeling en incasso. Met van marketing bestellingen zeer geringe door score nieuwe die als klanten rood wordt verschaffen aangemerkt, worden scores structureren worden doelgroepen score cards conform alle aan vereiste de bedrijfsactiviteiten informatie direct over afgewezen. de debiteur. Bijvoorbeeld interne informatie en rendementsdoelstellingen (zoals aard van aangewezen het contract en actief of betalingsgedrag tot nu toe) en externe data van handelsinformatieleveranciers of kredietverzekeraars (bijvoorbeeld betalingservaring benaderd. Met een zogenaamde aanvraag- of gedragsscoring gestructureerde wordt vastgesteld interne of en onder en externe welke condities informatie men Scoring voorziet maakt men besluitvorming van gewichten transparant die en het objectief. belang De Eisen aan een scoringssysteem van de branche, brancherisico s, huidige financiële situatie van de debiteur, etc.). De aan van een de nieuwe informatie klant kan moeten of wil leveren. weergeven. Voor de procesondersteuning De optelsom besluitvorming van de vindt gewichten in overeenstemming geeft dan met de beleidsuitgangspunten puntenwaardering van het van debiteurenmanagement de klant. De procesondersteuning en het door uit de score creditmanagementpolicy cards heeft als plaats. doel In een aanbeveling uit te spreken. Deze aanbeveling vindt vaak plaats in de vorm van een incasso verkeerslicht. wordt een incasso Als groen scoring gebruikt. beoordeelde Deze verschillende scoringssystemen kunnen geïntegreerd bij een bedrijf den dat elke aanvraag op basis van gelijke criteria worden debiteuren, het kader met van een de aanvragen hoog aantal verschaft punten, scoring de kunnen voorwaar- worden ingezet, maar ook zelfstandig bij gespecialiseerde beoordeeld. De statistisch zuivere en plausibele waardering dienstverleners zoals marketing- of incassobureaus. van aanvragen verschaft acceptatie bij de medewerkers en In het kader van de afhandeling van bestellingen door maakt een calculeerbare processturing mogelijk. Een scoring vervult in het credit management de volgende taken: nieuwe klanten verschaffen en structureren score cards alle vereiste informatie over de debiteur. Bijvoorbeeld interne Scoring moet de best bereikbare beoordeling van debiteuren met behulp van alle beschikbare informatie en informatie (zoals aard van het contract of betalingsgedrag tot nu toe) en externe data van handelsinformatieleveranciers of kredietverzekeraars (bijvoorbeeld betalingservaring maken. in een vooraf in te schatten bewerkingstijd mogelijk van de branche, brancherisico s, huidige financiële situatie Een vergaande standaardisatie van alle werkzaam heden van de debiteur, etc.). De gestructureerde interne en externe moet het kredietbeoordelingsproces in aanmerke lijke informatie voorziet men van gewichten die het belang mate rationaliseren. van de informatie moeten weergeven. De optelsom van de De scoring zal het inzicht en daarmee de acceptatie van gewichten geeft dan de puntenwaardering van de klant. De de medewerkers in alle gelederen en op alle niveaus procesondersteuning door score cards heeft als doel een binnen de organisatie bevorderen. 6 De Credit Manager nummer

7 CM ANALYSE Typische conflicten tussen verkoop en credit management worden met behulp van een scoring geobjectiveerd en calculeerbaar gemaakt. De uitvalwaarschijnlijkheid wordt calculeerbaar gemaakt en de risico s worden inzichtelijk. De risicostructuur van het portfolio kan doorlopend op elk tijdstip berekend worden. Hierdoor kent men de mate van continuïteit van de omzet en kan men de vereiste informatie verschaffen aan de financiers van de uitstaande debiteuren. Een scoringssysteem maakt de nauwkeurige planning van de cashflow (betalingen) pas mogelijk. Inherent aan deze voorspelling wordt tevens de analyse van de rendementen per debiteur ondersteund. Afbeelding 1: α/ß fouten verdeling Afbeelding 1: α/ß fouten verdeling De prestaties van een scoringssysteem? Met de variabele instelling van de α-fout en de ß-fout is het mogelijk om afhankelijk van de risicobereidheid van de onderneming het scoringssysteem precies af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Omdat scoringssystemen meestal over een verkeerslicht met drie beslissingsaanbevelingen beschikken, kan men naast de α- en ß-fout instelling ook de afstand tussen de beide fouten gebruiken voor de verbetering van de prestatie van het scoringssysteem. Dit wordt bereikt door de afstand tussen het gemiddelde van de score van de uitgevallen ondernemingen en de niet-uitgevallen ondernemingen ten opzichte van elkaar te beoordelen. Het verschil is de discriminerende afstand. Des te verder de gemiddelden uit elkaar liggen, des te beter presteert het scoringssysteem. Daarom staan hoge discriminanten voor een goede prognosekwaliteit. Afbeelding 2: discriminerende afstand (score interval geel) Afbeelding 2: discriminerende afstand (score interval geel) Een score card kan bepaalde eigenschappen en handelingen van een klant openbaren en de specifieke handelswijze van de klant onthullen. Het kan logische verbanden leggen en conclusies van een aanbeveling voorzien. De voorwaarde van deze eigenschappen vormt de zogenaamde tijdstabiliteit-hypothese. Dit houdt in dat een klant zich in de toe- Een goed scoringssysteem moet geschikt zijn om verschillende instellingen van een variabele α-fout en ß-fout mogelijk te maken. komst hoogstwaarschijnlijk op een gelijke wijze gedraagt zoals in vergelijkbare situaties in het verleden. Bij de ontwikkeling van de score cards wordt met behulp van mathematisch statistische methodes een bewijs geleverd welke kenmerken achteraf bijzonder discriminerend waren. Men simuleert hierbij met steekproeven vergelijkbare situaties in het verleden. Beschikt men niet over vergelijkbare data, omdat er bijvoorbeeld een nieuwe markt wordt betreden, dan ontwikkelt men zogenaamde generieke score cards op basis van kennis van experts en aanverwante representatieve data. Het behoeft geen betoog om in te zien dat een generieke score card minder presteert dan een mathematisch statistische score card waarvan de prestatie voorafgaand aan de inzet is komen vast te staan. Deze mathematisch statistische score cards zijn dan weliswaar beter dan de generieke score cards maar zij zijn desondanks nog altijd de best guess. De afwijkingen van de realiteit worden weergegeven in de zogenaamde α-fout (alfa fout) en ß-fout (beta fout). Met de α-fout merkt men toekomstige insolvente ondernemingen op het ogenblik van de scoringsfout als solvent aan. Bij een ß-fout gaat het om toekomstig solvente ondernemingen die men op het ogenblik van de scoring als in de toekomst insolvent heeft aangemerkt. Beide fouten hebben met elkaar te maken. Besluit men bij het ontwikkelen van de score card de α-fout te minimaliseren om verliezen op incourante vorderingen te voorkomen, dan heeft dit tot gevolg dat ook de ß-fout toeneemt en mist men onevenredig veel handel. Omgekeerd veroorzaakt een minimale ß-fout hogere verliezen voor incourantheid door het toenemen van de α-fout. Zoals in afbeelding 1 is te zien, kan men deze foutkans minimaliseren door het verschuiven van de cut off punt. Een goed scoringssysteem moet geschikt zijn om verschillende instellingen van een variabele α-fout en ß-fout mogelijk te maken. De prestaties van een scoringssysteem? Met de variabele instelling van de α-fout en de ß-fout is het mogelijk om afhankelijk van de risicobereidheid van de onderneming het scoringssysteem precies af te stemmen op de behoefte van de gebruiker. Omdat scoringssystemen meestal over een verkeerslicht met drie beslissingsaanbevelingen beschikken, kan men naast de α- en ß-fout instelling ook de afstand tussen de beide fouten gebruiken voor de verbetering van de prestatie van het scoringssysteem. Dit wordt bereikt door de afstand tussen het gemiddelde van de score van de uitgevallen ondernemingen en de niet-uitgevallen ondernemingen ten opzichte van elkaar te beoordelen. Het verschil is de discriminerende afstand. Des te verder de gemiddelden uit elkaar liggen, des te beter presteert het Omdat scoringssystemen veelal door leasing- of factoringbedrijven worden gebruikt, moeten veel van dergelijke systemen 7 De Credit aan Manager de Basel nummer II-regelgeving voldoen. Deze regelgeving eist dat scoringssystemen in staat moeten zijn de prognoses met een hoge mate aan kwaliteit te waarborgen. Met behulp van backtesting controleert men de geprognosticeerde uitvalpercentages. Hierbij controleert men in het bijzonder de stabiliteit en kwaliteit van het systeem aan de hand van een aantal kwaliteitsparameters.

8 Onderzoek VVCM en Stichting NORA scoringssysteem. Daarom staan hoge discriminanten voor een goede prognosekwaliteit. Omdat scoringssystemen veelal door leasing- of factoringbedrijven worden gebruikt, moeten veel van dergelijke systemen aan de Basel II-regelgeving voldoen. Deze regelgeving eist dat scoringssystemen in staat moeten zijn de prognoses met een hoge mate aan kwaliteit te waarborgen. Met behulp van backtesting controleert men de geprognosticeerde uitvalpercentages. Hierbij controleert men in het bijzonder de stabiliteit en kwaliteit van het systeem aan de hand van een aantal kwaliteitsparameters. Allereerst meet men het aantal uitgevallen bedrijven en het aantal niet-uitgevallen bedrijven die het systeem juist heeft kunnen detecteren. Men leidt hiervan de zogenaamde accuracy ratio af. Hieronder wordt verstaan de mate van juiste voorspelling door het systeem uitgedrukt in procenten. Een tweede kwaliteitsmaat is de zogenaamde gini coëfficiënt. Deze gini coëfficiënt toont de mate van discriminerend vermogen van de risk drivers uit de score card (voorbeeld zie tabel 1). De gini coëfficiënt is daarom een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken. Des te meer uitval uit slechte risicoklassen wordt gemeten, des te beter is het systeem in staat te discrimineren tussen goed en slecht. Des te meer uitval uit goede risicoklassen wordt gemeten, des te slechter is het systeem in staat te discrimineren. Als derde belangrijke kwaliteitsmaat worden migratietabellen gebruikt. Een migratietabel toont de eerste score van een onderneming en een tweede score na verloop van een jaar. In de regel ontstaan er verschillen. De wijze waarop de verschillen optreden - zijn er stelselmatig positieve of negatieve ontwikkelingen? - geeft een belangrijke indicatie van de kwaliteit van het systeem. Hiervoor moet men uiteraard wel de metingen bewaren om het verloop gestructureerd te kunnen analyseren. Afbeelding 3: grafische weergave gini coëfficiënt van een goedgekeurd scoring model Afbeelding 3: grafische weergave gini coëfficiënt van een goedgekeurd scoring model Hoe verbeter je de prestaties van een scoringssysteem? De prestaties van een scoringssysteem zijn alleen te verbeteren door de juiste indicatoren (risk drivers) te kunnen vinden en bovendien de mate van belangrijkheid in onderlinge relatie tot elkaar te kunnen 8 De Credit bepalen. Manager Daarom nummer 3 zijn 2012 zowel de risico-indicatoren als de weging van doorslaggevende betekenis voor de kwaliteit van een scoringssysteem. In deze samenhang is ook de kwaliteit van de ingekochte externe informatie van een kredietverzekeraar of handelsinformatiebedrijf van groot belang. Ook die informatie moet op kwaliteit en relevantie voor het te verbeteren scoringssysteem worden onderzocht. Onderzoek VVCM en Stichting NORA naar gebruik van scoringssystemen De samenwerking tussen de VVCM en de Stichting NORA kwam tot stand omdat beide organisaties groot belang hechten aan de ontwikkeling en deling van vakkennis; elk op z n eigen terrein. De VVCM vertegenwoordigt de belangen van credit managers en is verantwoordelijk voor het curriculum van de opleidingen tot credit manager. De Stichting NORA heeft als doel het bevorderen van de specialistische kwaliteit van credit managers voor kredietanalyses. In dit project wil de Stichting NORA vooral de kwaliteit van kredietbeoordelings systemen onderzoeken en de VVCM de aard en het gebruik hiervan. Er bestaat dan ook een goed en algemeen geaccepteerd kader waaraan de prestaties van scoringssystemen kunnen worden getoetst. Hoe verbeter je de prestaties van een scoringssysteem? De prestaties van een scoringssysteem zijn alleen te verbeteren door de juiste indicatoren (risk drivers) te kunnen vinden en bovendien de mate van belangrijkheid in onderlinge relatie tot elkaar te kunnen bepalen. Daarom zijn zowel de risico-indicatoren als de weging van doorslaggevende betekenis voor de kwaliteit van een scoringssysteem. In deze samenhang is ook de kwaliteit van de ingekochte externe informatie van een kredietverzekeraar of handelsinformatiebedrijf van groot belang. Ook die informatie moet op kwaliteit en relevantie voor het te verbeteren scoringssysteem worden onderzocht. Zekerheid over de kwaliteit kan alleen verkregen worden door het bewaren van alle kredietbeoordelingen en door middel van backtesting van deze data. Dit lukt alleen met een mathematisch statistisch model. Beschikt men niet over voldoende data, dan worden in de regel generieke score cards samengesteld aan de hand van kennis van experts. Deze experts zijn doorgaans de credit managers die voldoende ervaring hebben met het soort debiteuren dat gescoord moet worden. Maar de kans dat men zowel de juiste risk drivers als het belang van deze drivers en

9 CM ANALYSE hun onderlinge relatie goed weet in te schatten is gering, omdat men de eigen inschatting niet hard kan maken door een backtesting. De prestaties van beide score cards, de mathematisch statistische en de generieke, kunnen verbeterd worden door individuele analyses. Om een goed eindresultaat te behalen - zo gering mogelijke uitval en zo veel mogelijk handel - is de individuele analyse absoluut noodzakelijk. De scores dienen voor de versnelling van de doorloopsnelheid van de kredietbeoordelingen en het monitoren van de kwaliteit van het portfolio. De individuele analyse verdient echter een prominentere plaats binnen de kredietbeoordeling Als men duizenden debiteuren moet monitoren, zijn de gele scores nog altijd van een aanzienlijke omvang en is er daarom behoefte aan effectievere en efficiëntere analysemethoden. Ook de individuele analyses moeten efficiënter en objectiever kunnen worden uitgevoerd. Kennis over rating- en scoringssystemen en analysevaardigheden bij de kredietanalyse is een specialisme die in onvoldoende mate binnen reguliere opleidingen aan de orde komt. De kwaliteit van de prestaties van scoringssystemen en van de kredietanalyse als geheel kan verbeterd worden door kennis. Kennis die men kan ontwikkelen door een opleiding tot certified credit rating advisor te volgen. Aan deze opleiding is de titel CRAd verbonden. Alumni van deze opleiding zijn in staat de scoringssystemen en score cards te beoordelen en adequate individuele analyses uit te voeren. Ten slotte is meten weten. Het verdient aanbeveling het eigen scoringssysteem en de score card geregeld te laten valideren door een externe expert. Dan zal blijken of en in hoeverre het scoringssysteem presteert. Ook hieraan is een certificaat verbonden. Niet voor de credit manager maar voor het scoringssysteem; vergelijkbaar met een ISO-certificering. Onderzoek naar het gebruik van scoringssystemen Alleen al als gevolg van de huidige economische situatie is er meer aandacht voor een goede kredietanalyse voorafgaand aan het verstrekken van leverancierskrediet. Bij grote debiteurenportfolio s is de kredietanalyse nauwelijks meer handmatig uitvoerbaar. Men gebruikt score cards voor een efficiëntere kredietbeoordeling en voor het monitoren en managen van de kwaliteit van de complete debiteurenportfolio. Een afgewogen combinatie van een goed functionerend scoringssysteem en aanvullende handmatige analyses is de basis van een veilige kredietbeoordeling. Wij willen weten wanneer en waarom credit managers score cards inzetten bij hun kredietbeoordeling en wanneer juist niet. Heeft het te maken met de omvang van de onderneming? Met de (teruglopende) prestaties van het huidige systeem? Wij zijn benieuwd of de keuze van een softwarepakket nog van invloed is op de beslissing om een eigen scoringssysteem in te zetten. Immers, er zijn pakketten die de opbouw van score cards ondersteunen. Is de invoering van een scoringssysteem nodig om de debiteuren te kunnen financieren via de non bank finance markt? Wie weet zijn er nog veel meer redenen waarom credit managers kiezen voor de invoering van een eigen scoringssysteem. Vervolgens willen wij weten in welke mate credit managers kennis hebben van de feitelijke prestaties van hun kredietbeoordelingssysteem. Leiden zij dit achteraf af van de uitvallen of meten zij vooraf de prestaties van hun systeem? En vooral, weten zij hoe en in welke mate deze systemen te verbeteren zijn? Kortom, door dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de kwaliteit van kredietbeoordelingssystemen die een zeer belangrijke plaats innemen binnen het credit management. Ook hopen wij hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering en innovatie van dit soort systemen. 9 De Credit Manager nummer

IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN

IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN Agenda Initiatiefnemers Aanleiding Opzet van het onderzoek Stellingen Wat waren de verwachtingen? Uitslage Wat kan

Nadere informatie

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING Agenda Initiatiefnemers Ontwikkelingen werkkapitaalfinanciering Marktontwikkelingen factoring-systemen Innovatie werkkapitaalfinancieringssystemen

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen FAQ AcceptEmail Antwoorden op veelgestelde vragen 1. Antwoorden op veelgestelde vragen 1.1. Wat is AcceptEmail? AcceptEmail is de opvolger van de papieren acceptgiro. Betalen kan veilig en snel met ideal,,

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. inzake : de besloten vennootschap Allewelt Benelux B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team.

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team. Team Doetinchem Roparun 14 t/m 16 mei 2016 www.roparun teamdoetinchem.nl info@roparun teamdoetinchem.nl Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven... 1 P

Nadere informatie

Supplier Portfolio Manager

Supplier Portfolio Manager Decide with Confidence Supplier Portfolio Manager Verschaft u een compleet overzicht Supplier Portfolio Manager - Elke dag neemt u belangrijke zakelijke beslissingen om uw inkoopdoelstellingen te halen,

Nadere informatie

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten.

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Laat geld slimmer stromen Flinqer de Financial Linker - is opgestart door ondernemers, die niet begrepen

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport

Uitgebreid Informatierapport Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 06 jul 2009 Klantnummer 870-150469 Referentie zeynep Identificatie en Samenvatting Staat der Nederlanden (Ministerie van Financien) D&B Risico evaluatie D&B Rating

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Beknopt advies inzake het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), hierna: het Voorstel. 26 mei

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Beleidsplan Venlo versus Kanker

Beleidsplan Venlo versus Kanker Beleidsplan Venlo versus Kanker 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Team Venlo versus Kanker 3 Visie/Missie 3 Doelstelling 3 Organisatie 3 Dagelijks bestuur 4 Team Runners 4 Team Logistiek 4 Team Evenementen 4

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Beleidsplan Sleen4Life. Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement

Beleidsplan Sleen4Life. Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement Beleidsplan Sleen4Life Sleen4Life wil goede doel steunen met sportief evement Datum: 24 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Sleen4Life... 3 Visie/Missie... 3 Doelstelling... 3 Organisatie... 4 Dagelijks

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Zoals vrijwel iedere organisatie heeft u weleens te maken met facturen die niet of te laat worden betaald. U wilt deze facturen

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

De invloeden van ratings

De invloeden van ratings Basel II voor de zakelijke dienstverlening De invloeden van ratings De invloeden van ratings De invloeden van Basel II op uw cliënten Evolutie van de waardeketen van het kredietproces 1 De invloeden van

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER MET MINDER

ZORG VOOR MEER MET MINDER ZORG VOOR MEER MET MINDER Intrum Justitia & AZ Jan Portaels Congres Zorgondersteuning VZW 27 maart 2013 Christophe De Boeck, commercieel directeur Intrum Justitia Meer met minder : nog al gezien... Performante

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

DBAI. Beknopte handleiding. Wat is DBAI? Hoe kan u inloggen op DBAI?

DBAI. Beknopte handleiding. Wat is DBAI? Hoe kan u inloggen op DBAI? Beknopte handleiding Wat is DBAI? DBAI is een web based risk management tool die u online handels- en kredietinformatie levert. Via DBAI krijgt u een directe toegang tot s wereld grootste zakelijke database,

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Elektronisch factureren Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Contact informatie: Deltec Software B.V. Nikkelstraat 43 1411 AH Naarden Tel: +31 (0) 35

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld.

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. Incasseren met IQ Ja, mét IQ Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. U Strategisch Natuurlijk zijn er veel organisaties die zich bezighouden met incasso. En als het goed is,

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s ndividueel bekijk alleen dat wat u zelf wilt zien n control

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

FinanciËle stromen in goede banen

FinanciËle stromen in goede banen Contactweg 129 1014 BJ Amsterdam Postbus 36231 1020 ME Amsterdam T (020) 486 10 86 F (020) 486 84 06 info@concredis.nl www.concredis.nl FinanciËle stromen in goede banen consultancy & detachering training

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW

1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW 1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW Er zijn veel omstandigheden die je niet altijd in de hand hebt Net als bij het rijden in de auto, is het goed besturen van de financiële afdeling, afhankelijk

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

Week van de financiën 2017

Week van de financiën 2017 Week van de financiën 2017 Online financiering 1 www.spotcap.co m Agenda Toelichting thema: Online financiering Voor- en nadelen Overzicht online financieringsmogelijkheden Spotcap en een voorbeeld uit

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

HET RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM STEUNT DE STICHTING ROPARUN, KUNNEN WIJ OP UW STEUN REKENEN? SPONSORINFORMATIE ROPARUN 2013 TEAM 223 RIJNLANDS LYCEUM

HET RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM STEUNT DE STICHTING ROPARUN, KUNNEN WIJ OP UW STEUN REKENEN? SPONSORINFORMATIE ROPARUN 2013 TEAM 223 RIJNLANDS LYCEUM HET RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM STEUNT DE STICHTING ROPARUN, KUNNEN WIJ OP UW STEUN REKENEN? SPONSORINFORMATIE ROPARUN 2013 TEAM 223 RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM Inleiding Met z n allen aan de slag voor

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow, hoe bereikt u die? Om de continuïteit van uw organisatie te borgen en groei te realiseren heeft u werkkapitaal nodig.

Nadere informatie

Rapportage Flexipol Composites B.V.

Rapportage Flexipol Composites B.V. 2016 Rapportage Flexipol Composites B.V. De heer S.Plaisier 4-10-2016 0 Inhoud Inleiding... 2 1 Dashboard... 3 2 Samenvatting financieringsaanvraag... 4 Winst- & Verlies rekening 2016... 4 Balans per 31-08-2016...

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie