De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar."

Transcriptie

1 koninlfiëtaalunre Aan de leden die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek en bij het UWVzijn ingedeeld in de sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) De Ondernemersorganisatie voor het mkb in de Metaal Postbus GA Nieuwegein Einsteinbaan NJ Nieuwegein Telefoon Fax Ref.: XEjJSj Nieuwegein, 19 december 2014 Betreft: sociale kosten 2015 Geachte heer, mevrouw, In 2015 zal zich wederom een aantal wrjztqmqen voordoen in de salarissen en sociale verzekeringspremies. Hieronder treft u een overzicht aan van de sociale kosten voor het komende jaar Salarisverhoging ingevolge de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf De CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf loopt tot en met 28 februari Van de komende CAO-onderhandelingen zullen wij u op de hoogte houden. Pensioenregeling Metaal en Techniek Met ingang van 1 januari 2015 komt er een nieuwe pensioenregeling voor de bedrijven in de Metaal en Techniek. De aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek verschuldigde premie voor de pensioenregeling bedraagt in 2015: over het salaris tot een grensbedrag van ,- (2014: ,-) 24% (2014: 24,82%) van de pensioengrondslag van de werknemer. De pensioengrondslag bestaat uit het brutoloon min de franchise voor 2015 ter hoogte van ,- (2014: ,-). De werkgeverspremie over de pensioengrondslag bedraagt 12,89% (2014: 13,33%). De werknemerspremie over de pensioengrondslag bedraagt 11,11% (2014: 11,49%); over het salaris boven het grensbedrag van ,- (2014: ,-) tot een bedrag van maximaal ,- bedraagt de premie 19,2% (2014: 23,7%). De werkgeverspremie boven het grensbedrag bedraagt 10,21% (2014: 12,61%). De werknemerspremie boven het grensbedrag bedraagt 8,99% (2014: 11,09%); De CAO-partijen hebben daarnaast afgesproken dat werkgevers ook in 2015 de (tijdelijke) VPL-premie voor overgangsrechten in de Metaal en Techniek voor hun rekening zullen blijven nemen. Voor salarissen tot maximaal ,- bruto is de VPL-premie 6,26% over de pensioengrondslag (2014: 6,38%). De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar. Ziektewet (ZW) Voor zover het ziekterisico door het bedrijf is herverzekerd, zal de premie per bedrijf variëren. Er mag op het loon van de werknemer geen premie-inhouding plaatsvinden.!ban: NL06 INGB BIC: INGB NL2A KVK: BTW: 001S.40.9S6.B01

2 Basispremie WAO/WIA Er geldt in het jaar 2015 voor alle werkgevers een WAOjWIA-basispremie van 5,75% inclusief een bijdrage van 0,5% voor kinderopvang (2014: 5,45% inclusief een bijdrage van 0,5% voor kinderopvang). Gedifferentieerde premie/sectorale premie Vanaf 1 januari 2014 krijgen werkgevers als gevolg van de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) te maken met een gedifferentieerde premie WGA-vast, een gedifferentieerde premie WGA-flex en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor de prem iecomponenten. De sectorale premie WGA-vast De sectorale premie WGA-vast voor kleine werkgevers bedraagt voor 2015 voor de Sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) 0,56% (2014: 0,52%). De werkgever mag maximaal 50% van de sectorale premie WGA-vast op het nettoloon van de werknemer verhalen. De sectorale premie WGA-flex De sectorale premie WGA-flex voor kleine werkgevers bedraagt voor 2015 voor de Sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) 0,22% (2014: 0,16%). De werkgever mag maximaal 50% van de sectorale premie WGA-flex op het nettoloon van de werknemer verhalen. De sectorale premie ZW-flex De sectorale premie ZW-flex voor kleine werkgevers bedraagt voor 2015 voor de Sector Metaal en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) 0,37% (2014: 0,32%). De werkgever mag de sectorale premie ZW-flex niet op de werknemer verhalen. Gedifferentieerde premie WGA-vast De gedifferentieerde premie WGA-vast voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie WGA-vast van minimaal 0,12% (2014: idem) en maximaal 1,92% (2014: 1,96%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De werkgever mag maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA-vast op het nettoloon van de werknemer verhalen. Gedifferentieerde premie WGA-flex De gedifferentieerde premie WGA-flex voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie WGA-flex van minimaal 0,06% (2014: 0,04%) en maximaal 0,96% (2014: 0,68%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De werkgever mag maximaal 50% van de gedifferentieerde premie WGA-flex op het nettoloon van de werknemer verhalen. Gedifferentieerde premie ZW-flex De gedifferentieerde premie ZW-flex voor grote werkgevers bedraagt in 2015: een gedifferentieerde premie ZW-flex van minimaal 0,08% (2014: 0,07%) en maximaal 1,40% (2014: 1,24%) (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De gedifferentieerde premie ZW-flex mag niet op de werknemer worden verhaald.

3 Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie (zie uw beschikking van de Belastingdienst). De grens kleine/middelgrote werkgever ligt in 2015 bij een totale loonsom gerekend over het jaar 2013 op ,-. De grens middelgrote/grote werkgever ligt in 2015 bij een totale loonsom gerekend over het jaar 2013 op ,-. Indien de huidige loonsom meer dan 25% afwijkt van de loonsom in 2013, dan kunt u verzoeken om indeling in een andere werkgeversklasse. Dit dient u te doen binnen zes weken na ontvangst van de premiedifferentiatiebeschikking van de Belastingdienst. Premie WGA-hiaatverzekering en WIA-bodemverzekering In de Metaal en Techniek bestaat er een WGA-hiaatverzekering en een WIAbodemverzekering. Vanaf 1 januari 2015 worden de WGA-hiaatverzekering en de WIAbodemverzekering samengevoegd tot de WIA-werknemersverzekering. De premie voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 is vastgesteld op 0,828% (2014: 0,675%). De werkgever mag 50% van de premie van de WIA-werknemersverzekering het brutoloon van de werknemer. inhouden op De premie voor de WIA-werknemersverzekering wordt berekend over het verzekerd loon. Dit bestaat uit alle vaste salariscomponenten op jaarbasis die werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken. Daarbij geldt dat het verzekerd loon niet meer bedraagt dan het maximum SV-jaarloon. Het maximum SV-jaarloon bedraagt in ,- (2014: ,-). Voor meer informatie over voornoemde producten en de WIA-excedentverzekering en de WIA-excedentverzekering Top verwijzen wij u naar de site van NV Schade (www.nvschade-mt.nl). De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet Per 1 januari 2015 betaalt de werkgever aan de Belastingdienst een werkgeversheffing van 6,95% (2014: 7,5%) tot het maximumpremieloon, te weten ,- (2014: ,-). Voor gepensioneerden en directeuren-grootaandeelhouders bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,85% (onder voorbehoud) (2014: 5,4%). Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering (WW) In 2015 betaalt de werkgever over het volledige premieloon (tot het maximumpremiedagloon) een WW-premie van 2,07% (2014: 2,15%). De premie voor de Wachtgeldverzekering Sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) is voor 2015 vastgesteld op 1,97% exclusief kosten kinderopvang (2014: 2,68% exclusief kosten kinderopvang). De premie wachtgeld- en werkloosheidsverzekering werkgever. komt geheel voor rekening van de Algemene ouderdomswet (AOW) De premie voor de Algemene ouderdomswet is voor 2015 vastgesteld op 17,9% (2014: idem). Deze premie wordt door de werknemer betaald. Algemene nabestaandenwet (ANW) De premie voor de Algemene nabestaandenwet is voor 2015 vastgesteld op 0,6% (2014: idem). Deze premie wordt door de werknemer betaald.

4 Wet langdurige zorg (WLZ) Per 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in werking. Deze wet vervangt de huidige AlgemeneWet Bijzondere Ziektekosten. De premie wordt vastgesteld op 9,65% (2014: 12,65%). Deze premie komt geheel voor rekening van de werknemer. Premiegrenzen De premiegrens voor de werknemersverzekeringen is voor 2015 vastgesteld op C 199,90 per dag (2014: 197,74). Het maximum premie-inkomen voor de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg wordt per 1 januari ,- (2014: ,-) per jaar (gelijk aan de optelsom van de eerste en tweede tariefschijf). Verzekeringsdagen Het aantal verzekeringsdagen in 2015 bedraagt 260 (2014: idem). Heffing voor scholing en vorming van Ondernemingsraadleden (GBIO-heffing) De GBIO-heffing is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Werkgevers dienen de kosten voor scholing en vorming van de ondernemingsraadleden vanaf 1 januari 2013 zelf te vergoeden. Voor meer informatie zie de site van de SER(www.ser.nl). Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek De werkgever is aan het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 een bijdrage verschuldigd van 0,2% (2014: 0,25%) van de loonsom. Per werknemer wordt deze bijdrage in het eerste kwartaal van 2015 berekend over een maximum bruto jaarsalaris van ,- (2014: ,-). Over de bijdrage vanaf 1 april 2015 houden wij u uiteraard op de hoogte. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM) Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de premie 0,625% (2014: 0,732%) waarvan 0,025% bestemd is voor het project 5xBeter en RIE. Voor het Carrosseriebedrijf (OOC) is vanaf 1 januari 2015 een bijdrage verschuldigd van 0,5% (2014: 0,6%) van de loonsom. De basisheffing OOC bedraagt voor autobekleed-, autorestauratie, autopoets- en motorfietsherstelbedrijven vanaf 1 januari ,25% (2014: 0,35%) van de loonsom. Valt de werkgever onder Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) dan is de (voorlopige) bijdrage vanaf 1 januari % (2014: 1,1%). Het Koeltechnisch Onderwijs (SKO) is opgegaan in het Technisch Installatiebedrijf (OTIB). Per werknemer wordt deze bijdrage in 2015 berekend over een maximum jaarsalaris van ,- (2014: ,-). Uitvoeringsorganen De uitvoering van de Ziektewet (vangnet), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW) is opgedragen aan het UWV. De Belastingdienst int de sociale verzekeringspremies. De Belastingdienst int eveneens de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet waarvan de uitvoering in handen is van de zorgverzekeraars. De uitvoering van de AOW en de ANW is opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. De invordering van de premie krachtens deze wetten geschiedt echter door de Belastingdienst.

5 Bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg zijn de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars nauw betrokken. De premie-inning wordt verricht door de Belastingdienst. De heffing voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek, de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de bedrijfstak-wia-werknemersverzekering wordt geïnd door Mn Services. Loonberekeningen bruto-netto Net als in 2014 kunt u ook in 2015 een pro forma loonberekening maken via Klik hiervoor bovenaan bij Kennisbank op Bedrijfsvoering. Selecteer vervolgens loonkosten en loonberekening en klik op bruto-netto berekening van Raet. Selecteer vervolgens de juiste sector. Daarmee kunt u snel en eenvoudig een bruto-netto of een netto-bruto loonberekening maken. Het programma geeft een 'pro forma' berekening. Het bouwt geen cumulatieven op en kan derhalve niet gebruikt worden ter vervanging van de loonadministratie. Het programma voor het jaar 2015 is via beschikbaar. De Nieuwsbrief loonheffingen 2015 kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Koninklijke Metaalunie Mr. X. Evers PS Houdt u voor 2015 ook rekening met het volgende. In 2015 zal als gevolg van de Wet werk en zekerheid een aantal wijzigingen waar u in uw sociaal beleid rekening mee te houden heeft. optreden Tijdelijke contracten Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer met een einddatum na 1 januari 2015 gaat een aanzegtermijn gelden. Dit houdt in dat de werknemer schriftelijk uiterlijk 1 maand van tevoren in kennis moet worden gesteld of het contract al dan niet wordt voortgezet. Doet u dit niet of niet tijdig dan bent u een schadevergoeding verschuldigd. Transitievergoeding Met het nieuwe ontslagrecht heeft na 1 juli 2015 elke werknemer met een dienstverband van 2 jaar of langer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Meer informatie kunt u vinden op s>wet werk en zekerheid.

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers

Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers Verschillen CAO Metaal en Techniek en CAO Motorvoertuigen en Tweewielers Inhoud In het kort...1 Vanaf 2014 extra CAO. Ouderdomspensioenpremies ook rood...2 Gevolg: premies Ouderdomspensioen eerste tijdvak

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie