Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362."

Transcriptie

1 Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1

2 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Loyalis gesloten. In het contract wordt naar deze handleiding verwezen. Deze handleiding is bedoeld om u informatie te geven en dient als praktisch naslagwerk. Voor gedetailleerde informatie kunt u ook uw contract en de bijlage bij uw contract raadplegen. Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. Met de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u uw werknemers een verzekering met zeer goede voorwaarden en profiteert u zelf ook van enkele voordelen. Loyalis werkgevershandleiding > 2

3 De voordelen voor uw werknemer Aanvulling WIA De arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat om een aanvulling op de WIA en de regeling van het pensioenfonds. Minimaal 70% inkomen De verzekering vult aan tot minimaal 70% van het oude inkomen. De uitkering loopt door tot AOW-leeftijd van de verzekerde tenzij anders met u overeengekomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is er een aanvulling van 10% van het inkomen over de hele looptijd tot AOW-leeftijd van de verzekerde tenzij anders met u overeengekomen. Uitkering bij minder dan 35% Ook bij een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% is een uitkering mogelijk. Aanvulling pensioenopbouw Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan er recht zijn op een vergoeding voor de aanvulling van de pensioenopbouw. Geen medische selectie Er vindt geen medische selectie plaats. Alle medewerkers zijn verzekerd zonder dat er gezondheidsvragen beantwoord hoeven te worden. De premie wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom van alle werknemers samen. Loyalis werkgevershandleiding > 3

4 De voordelen voor u en uw organisatie Goed werkgeverschap U biedt uw werknemers een goed inkomen bij arbeidsongeschiktheid en geeft het belang aan van het inkomen zeker te stellen bij bepaalde gebeurtenissen. Dit kan gezien worden als een pluspunt bij de keuze voor u als werkgever, en bij de onderhandeling in de sollicitatieprocedure. Blanco acceptatie Binnen de collectieve overeenkomst geldt voor uw werknemers een blanco acceptatie. Werknemers die ten tijde van het afsluiten van het contract al wegens ziekte verzuimen, zijn uitgesloten van deelname. Pas nadat sprake is van vier weken onafgebroken herstel, is de dekking van kracht. Korting Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt. Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag. Re-integratie subsidie Loyalis betaalt mee aan de re-integratiekosten van langdurig zieken en aan maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau. Met de Re-integratie Subsidie kunnen wij zowel uw als onze schadelast beperken. Meer over deze Re-integratie Subsidie en preventie leest u in de handleiding Re-integratie Subsidie Loyalis. De premie De premie wordt berekend over de totale loonsom van al uw werknemers. Dit is het pensioengevend inkomen van al uw werknemers op 1 januari van het lopende jaar, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement van uw pensioenfonds. Het premiepercentage is afhankelijk van de gekozen dekking. Details over de premie kunt u vinden in de bijlage bij uw contract. Loyalis werkgevershandleiding > 4

5 Loyalis werkgevershandleiding > 5

6 2. Dekking van de verzekering Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u uw werknemers tegen het risico van een sterk dalend inkomen door arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij kiezen uit drie verschillende dekkingen: Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt een uitkering die zijn inkomen aanvult tot minimaal 70% van zijn verzekerd inkomen. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt tot AOW-leeftijd (of een andere leeftijd indien afgesproken) een uitkering van 10% van zijn verzekerd inkomen. Met deze aanvulling wordt zijn totale inkomen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan ongeveer 85% van zijn salaris. Als de werknemer volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt zijn totale inkomen ongeveer 80% van zijn salaris. Als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, stopt deze uitkering. Complete dekking Dekking bij zowel volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hiermee heeft uw werknemer de zekerheid dat hij altijd tussen 70% en 85% van zijn verzekerd inkomen zal houden als hij arbeidsongeschikt wordt. Loyalis werkgevershandleiding > 6

7 Inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Als uw werknemer tijdelijk verzuimt wegens ziekte, betaalt u als werkgever afhankelijk van de CAO, de eerste twee ziektejaren maximaal in totaal 170% van het laatstverdiende salaris door. Die termijn gaat in op de dag dat uw werknemer ziek wordt. Als uw werknemer na verloop van tijd door het UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard (meer dan 35%) dan heeft uw werknemer op grond van de Wet WIA recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingregeling Gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Er zijn twee situaties mogelijk: Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken en doet dat ook in voldoende mate De werknemer ontvangt tijdelijk, gedurende maximaal drie jaar en twee maanden, een loongerelateerde WGA-uitkering die gebaseerd is op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon in de nieuwe functie. De uitkering is 70% van het inkomensverlies. Dat is het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris. Na afloop van deze tijdelijke uitkering kan er recht bestaan op een WGA-loonaanvullingsuitkering als de werknemer onveranderd meer dan 50% van zijn restverdiencapaciteit blijft werken. Dat wil zeggen dat hij minstens 50% verdient van wat hij volgens de beoordeling van het UWV nog zouden kunnen verdienen. Ook tijdens deze fase wordt het loon voor het gedeelte waarvoor de werknemer afgekeurd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevuld tot 70% van het oude jaarinkomen. Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken maar werkt niet of te weinig Uw werknemer ontvangt ook in deze situatie een loongerelateerde WGA-uitkering. Als hij na afloop van deze loongerelateerde uitkering minder dan 50% verdient van wat hij volgens het UWV kan verdienen, dan heeft hij recht op een WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is gelijk aan 70% van het minimumloon maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Met de AOV van Loyalis ontvangt uw werknemer een aanvulling tot minimaal 70% van zijn oude jaarinkomen tot de leeftijd van de AOWleeftijd, tenzij anders met u overeengekomen. Loyalis werkgevershandleiding > 7

8 Inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid Wordt uw werknemer volledig arbeidsongeschikt verklaard met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80 en 100%? Dan zijn er twee mogelijkheden: Uw werknemer kan niet meer werken maar heeft kans op herstel Bij volledige arbeidsongeschiktheid met kans op herstel is er volgens de WIA recht op een WGA-uitkering. In deze situatie vult de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het oude salaris aan zodat het verzekerde inkomen tot ongeveer 80% wordt aangevuld. Uw werknemers kan niet meer werken en herstelt niet meer Uw werknemer ontvangt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) van UWV. De uitkering bedraagt 75% van het oude salaris tot het maximumdagloon. Ook in dit geval keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het verzekerde jaarinkomen uit. De maandelijkse uitkering van uw werknemer bedraagt dan ongeveer 85% van het inkomen tot de AOW-leeftijd, (tenzij anders overeengekomen). Inkomen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid Wanneer uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op een uitkering op grond van de Wet WIA. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis zorgt dan voor een uitkering van 80% van het inkomensverlies. Voorwaarde is dat de werknemer nog minimaal 65% van zijn loon verdient. Deze aanvulling is afhankelijk van uw CAO, heeft een looptijd van maximaal 10 jaar en stopt als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Loyalis werkgevershandleiding > 8

9 Garantie-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid De extra Garantie-uitkering geeft na gedeeltelijk ontslag wegens arbeidsongeschiktheid altijd een direct recht op een uitkering*. Dit geldt ook als een werknemer nog gedeeltelijk aan het werk is en het totale inkomen meer dan 70% van het oude inkomen bedraagt. De Garantie-uitkering wordt vastgesteld naar rato van het abeidsongeschiktheidspercentage. Gratis voorzetting Gratis voortzetting van de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 60 jaar of 5 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Als werknemers 60 jaar of ouder zijn, of de AOW-leeftijd minus 5 jaren hebben bereikt, wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Deze personen hebben geen verzekerbaar belang meer. Daarom zet Loyalis vanaf dat moment de verzekering gratis voort tot het moment dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken). Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Gratis voortzetting dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 63 jaar of 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Als werknemers de AOW-leeftijd minus 2 jaren hebben bereikt, wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Daarom zet Loyalis de verzekering vanaf dat moment gratis voort tot het moment dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken is). Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. * Dit geldt voor werknemers die hun restverdiencapaciteit benutten en gedeeltelijk weer aan het werk gaan. Zij krijgen een gegarandeerde uitkering bovenop hun WIA-uitkering en uitkering van het pensioenfonds. Ook als het inkomen door bijvoorbeeld werk boven de 70% van het oude inkomen uitkomt. Een extra stimulans om aan het werk te blijven. Loyalis werkgevershandleiding > 9

10 Loyalis werkgevershandleiding > 10

11 3. Deelname aan de verzekering Wie kunnen deelnemen aan de verzekering? Het antwoord is eenvoudig: in principe al uw werknemers. Deelname is niet meer interessant voor werknemers die de AOW-leeftijd minus 5 jaar respectievelijk 2 jaar hebben bereikt (of een andere leeftijd indien afgesproken is). Verder zijn de volgende werknemers uitgesloten van deelname: volledig arbeidsongeschikte werknemers werknemers met een ontslaguitkering werknemers die met vervroegd pensioen zijn werknemers met een 0-uren contract Gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen wel deelnemen, werknemers die ten tijde van het afsluiten van het collectieve contract verzuimen wegens ziekte, zijn uitgesloten tenzij zij vier weken onafgebroken hersteld zijn. Dan is wel de dekking van kracht. Loyalis werkgevershandleiding > 11

12 Worden werknemers medisch gekeurd? Wij bieden uw werknemers blanco acceptatie aan. Dat betekent dat uw medewerkers geen gezondheidsvragen hoeven te beantwoorden. Werknemers die ten tijde van het afsluiten van het collectieve contract wegens ziekte verzuimen, zijn uitgesloten van deelname. Pas nadat uw werknemer vier weken onafgebroken hersteld is, is de dekking van kracht. Hoe wordt de premie berekend? De premie wordt berekend over de bruto loonsom van al uw werknemers. Dit is het pensioengevend inkomen van al uw werknemers op 1 januari van het lopende jaar, zoals gedefinieerd in het pensioenreglement van ABP, uw pensioenfonds. Het premiebedrag is afhankelijk van de gekozen dekking. Details over de premie kunt u vinden in de bijlage bij uw contract. Korting Het premiebedrag wordt verminderd met de korting die voor uw organisatie geldt. Wanneer u eens per jaar de premie betaalt, krijgt u bovendien 5% korting op het totaalbedrag. Loyalis werkgevershandleiding > 12

13 Loyalis werkgevershandleiding > 13

14 4. Wat is uw rol als werkgever? Uw taken Het verstrekken van verzekeringsgegevens U dient u zelf de benodigde verzekeringsgegevens zoals de totale loonsom aan ons door te geven. Bovendien is het ook belangrijk dat u ons aangeeft welke werknemers geen verzekerbaar belang meer hebben. Premie-incasso en afdracht U dient zorg te dragen voor tijdige en volledige afdracht van de verschuldigde premie. Aan de hand van de door u geleverde werknemersgegevens of via de machtiging verkregen gegevens zal de verschuldigde premie worden vastgesteld. Het doorgeven van arbeidsongeschiktheid Zodra uw werknemer langdurig ziek is, geeft u dit aan ons door. In ieder geval na zes maanden en uiterlijk binnen 12 maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Dit kan met het meldingsformulier. U vindt dit formulier op Loyalis werkgevershandleiding > 14

15 Loyalis werkgevershandleiding > 15

16 5. Begrippenlijst Blanco acceptatie Bij blanco acceptatie hoeft de werknemer geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Verzekerd inkomen Dit is het inkomen op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid. Dit inkomen is gelijk aan het inkomen waarover uw werknemer pensioen opbouwt. Premiekorting Afhankelijk van de sector en het aantal werknemers, komt u in aanmerking voor een korting op de premie. Restverdiencapaciteit Dat deel van het inkomen dat de werknemer op basis van zijn arbeidsgeschiktheid nog kan verdienen. Loyalis werkgevershandleiding > 16

17 6. Service Deze handleiding is een deel van ons complete informatiepakket speciaal voor werkgevers en pensioenspecialisten van vakcentrales. Dat informatiepakket bevat verder: Website voor werkgevers De werkgeverssite is bereikbaar via loyalis.nl/werkgevers. Deze site is speciaal voor u als werkgever en vakbondsvertegenwoordiger en biedt u actuele informatie en ondersteuning bij uw werkzaamheden. Digitale nieuwsbrief Via de werkgeverssite kunt u gemakkelijk een abonnement nemen op de gratis digitale nieuwsbrief voor werkgevers, Loyalis Nieuws. U leest maandelijks in deze nieuwsbrief actuele informatie over pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Voorlichting en kennisoverdracht Ook voor themadagen, workshops en presentaties kunt u bij ons terecht. Wij organiseren die voor medewerkers van personeelszaken toegespitst op hun werkzaamheden. Uw werknemers bieden wij presentaties over actuele onderwerpen. Onze afdeling Relatiebeheer vertelt u er graag meer over. Vragen? De medewerkers van Relatiebeheer geven antwoord op uw vragen. Op het gebied van pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8 tot 17 uur via telefoon: Als uw werknemers vragen hebben, kunnen zij bellen met ons Servicecenter. Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8 tot uur via telefoon: Loyalis werkgevershandleiding > 17

18 Bijlage 1 Hoe werkt een zuiver collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Belangrijke punten op een rij: Loyalis sluit een collectief contract als minimaal 80% van de medewerkers mee gaat doen. Het is geen verplichting om mee te doen, het blijft een keuze en de verantwoordelijkheid van de werknemer; De werkgever sluit een contract met Loyalis en betaalt jaarlijks of maandelijks de premie aan Loyalis. De werkgever verhaalt gedurende het jaar (een deel van) de premie eventueel op de werknemers via de salarisadministratie; De werknemers krijgen geen individuele polis. Loyalis biedt u een ruime omvangskorting bij een collectief contract; Als de werkgever de premie vooraf betaalt is er een extra korting van 5%. Dit doen vrijwel alle werkgevers. Een aantal werkgevers geeft deze korting door aan de werknemers. Een aantal werkgevers gebruikt deze korting om de kosten van invoer en de voorfinanciering te dekken; Er is blanco medische acceptatie voor de werknemers, met uitzondering van de medewerkers die verzuimen wegens ziekte; Bij een 100% doorbelastingsvariant dalen de kosten van de premies sociale zekerheid voor de werkgever met zo n 15 tot 20 euro per werknemer per jaar; Voor de werkgever bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van re-integratie- en projectsubsidie. Anders dan bij het huidige contract bestaat er een re-integratiesubsidie, van maximaal 3000 euro per medewerker, in de preventieve fase (zie voor meer informatie de brochure re-integratiesubsidie). Loyalis werkgevershandleiding > 18

19 Bijlage 2 Globaal stappenplan afsluiten collectief contract arbeidsongeschiktheidsverzekering 1. Opstellen beleidsnotitie tbv bestuur/directie. 2. Besluit op bestuursniveau (kiezen we voor collectief? Doen we een werkgeversbijdrage?). 3. Inlichten/instemming GMR/OR. 4. Tijdspad bepalen. 5. Nieuwsbrief of intranet met aankondiging van het voornemen (optioneel). 6. Voorlichting teamleiders/directeuren (optioneel). 7. Brief aan medewerkers met uitleg en mogelijkheid afstandsverklaring te tekenen*. Reminder mail sturen. 8. Verzamelen afstandsverklaringen* en bepalen 80% grens. 9. Afstemming met salarisadministratie/ administratiekantoor mbt premieinhouding, niet deelnemende en premievrije medewerkers*. 10. Opgave premieplichtige loonsom aan Loyalis (incl afstandverklaringen) en tekenen overeenkomst*. 11. Betalen jaarnota aan Loyalis. 12. Maandelijkse premie-inhoudingen op het salaris van deelnemende werknemers als u (gedeeltelijk) de premie verhaalt bij uw werknemers*. * Als de premie (deels) verhaald wordt op uw werknemers. Loyalis werkgevershandleiding > 19

20 Bijlage 3 vraag en antwoord Bij een collectief contract met verhaal van premies Wie nemen deel aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering? alle werknemers in loondienst, die bij ontslag wegens arbeidsongeschikt - heid aanspraak kunnen maken op een uitkering vanuit de WIA, en zodoende via de werknemersverzekering recht hebben op een uitkering. Wie zijn niet verzekerd? werknemers met een 0-uren contract; werknemers die niet verzekerd zijn voor de WIA; werknemers die hebben verklaard niet te willen deelnemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Welke werknemers betalen geen premie meer terwijl ze toch verzekerd zijn? arbeidsongeschikte werknemers, na beoordeling door Loyalis. U geeft arbeidsongeschiktheid van uw werknemer door aan Loyalis. Uw werknemer ontvangt van ons bericht. Met dit bericht kan uw werknemer de salarisadministratie opdracht geven geen premie meer op zijn salaris in te houden. In overleg met Loyalis kan bepaald worden welke medewerkers premievrij worden verklaard. bij een contract met alleen dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: werknemers die de AOW-leeftijd minus 5 jaar hebben bereikt. Vanaf 1 januari van het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd minus 5 jaar betaalt de werknemer geen premie meer; bij een contract met alleen dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid: werknemers die de AOW-leeftijd minus twee jaar bereiken. Vanaf 1 januari van het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd minus twee jaar, betaalt de werknemer geen premie meer. Op welke werknemers kan ik de premie verhalen? alle werknemers die verzekerd zijn (zie vraag wie nemen deel aan. ); alle werknemers die akkoord zijn met het premieverhaal en dit kenbaar hebben gemaakt via het antwoordformulier. Loyalis werkgevershandleiding > 20

21 Kunnen werknemers die hebben afgezien van de verzekering op hun besluit terugkomen? Ja, dat kan. Ze kunnen dan het aanvraagformulier (aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever) inclusief de medische vragen invullen. Voor betrokken werknemer geldt dus géén blanco acceptatie. Het aanvraagformulier stuurt u samen met een kopie van het deelnameformulier aan Loyalis. Is de verhaalde premie 100% gelijk aan de betaalde jaarpremie? Nee, tussen de door u betaalde jaarpremie en de totaal verhaalde premie op het salaris van uw werknemers kan een verschil zitten. de jaarpremie wordt berekend over de pensioengrondslag per 1 januari, terwijl u de premie over de pensioengrondslag op maand basis verhaalt; voor werknemers die in de loop van het jaar in of uit dienst treden, ontvangt u van Loyalis alleen een correctienota als de toename of af name van het aantal deelnemers aan het einde van het jaar meer dan 10% bedraagt. Werknemer heeft het deelnameformulier ingevuld maar wil verzekering beëindigen. De werknemer verklaart via het keuzeformulier af te zien van de verzekering. U stuurt een kopie van dit formulier naar Loyalis. Op welke manier kan ik de premie op het salaris verhalen? Zie de werkinstructie van uw gegevensleverancier. RAET heeft speciaal een nieuwe werkinstructie geschreven De AOV Nieuwe collectieve verzekering. Ik heb twee contracten. Een zuiver collectief contract voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en een semi-collectief contract voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Moet de premie apart worden betaald? Ja: de premie voor de verzekering met een zuiver collectief contract wordt overgemaakt met betalingskenmerk IAEEJJ (voorbeeld: IA2012); de premie voor de verzekering met een semicollectief contract wordt overgemaakt met betalingskenmerk IAEEJJMM (voorbeeld: IA201201). Loyalis werkgevershandleiding > 21

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid versie: maart 2013 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers (semi-collectief contract) 90.1723.17 Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Windesheim

Vragen en antwoorden Windesheim Vragen en antwoorden Windesheim Heb je privé al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Je beslist zelf of je wilt overstappen of niet. Kies je voor deelname aan de collectieve regeling? Vul dan de deelnameverklaring

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten.

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten. Haarlem, januari 2017 Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Beste nieuwe collega, Als u in dienst treedt bij de OSZG bent u automatisch via een collectieve verzekering verzekerd tegen

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA-gat Uitgebreid verzekering In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de WGA-gat Uitgebreid

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie