BIG DATA & ONLINE MARKETING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIG DATA & ONLINE MARKETING"

Transcriptie

1 BIG DATA & ONLINE MARKETING Oscar Olthoff & Indenty BV februari 2014 Uw partner in online marketing Pantheon 18a 7521 PR Enschede Postbus DE Enschede Tel Fax

2 Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Indenty, een online marketing bureau gevestigd in Enschede. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe online marketing zich ontwikkeld onder invloed van Big Data en wat Big Data voor online marketing kan betekenen. Dit is van belang voor Indenty en de markt, omdat verwacht wordt dat Big Data van grote waarde kan zijn in verscheidene industrieën en economieën. De belangrijkste bevindingen zijn dat door het gebruik van Big Data in online marketing leidt tot toenemende personalisatie, completere online marketing en toenemende automatisering. Deze ontwikkelingen hebben als resultaat dat de effi ciëntie en prestaties in/van online marketing verbeteren. Bijkomend neemt de meetbaarheid van online marketing toe door de groeiende hoeveelheid beschikbare data. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de effi cientie en prestaties in/van online marketing verbeteren, doordat betere inzichten worden verkregen en minder tijd wordt gespendeerd aan het verzamelen en analyseren van data. De meetbaarheid van online marketing neemt toe, doordat meer data beschikbaar is van klantgedrag en zoekmachine marketing om online marketing inspanningen te beoordelen. Doordat meer bekend is over klanten, wordt verwacht dat bedrijven integer moeten handelen aangaande privacy. Daarnaast is het essentieel dat bedrijven een duidelijk doel hebben voordat ze aan de slag gaan met Big Data, omdat bedrijven anders doelloos data verzamelen en gedoemd zijn te mislukken. Personalisatie neemt toe doordat het complete aankoopproces van de klant kan worden gevolgd en klantprofi elen worden verreikt. Hetgeen leidt tot gepersonaliseerde content, websites en aanbiedingen. Completere online marketing wordt gezien als een voorgeleide van personalisatie en het toenemend combineren van online- en offl ine data om betere inzichten te verkijgen van online marketing inspanningen. Automatisering neemt toe doordat meer Big Data marketing applicaties worden ontwikkeld die (gedeeltelijk) automatisch online marketing uitvoeren en doordat zelf-lerende algoritmes gebruikt worden om online marketing meer te automatiseren. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Introductie Big Data Indenty Onderzoeksopzet Selectie cases en experts Onderzoeker en begeleiding 9 2 Het combineren van verschillende databronnen leidt tot een toename van personalisatie binnen online marketing Het combineren van verschillende databronnen om de complete customer journey te volgen en klantprofi elen te verreiken Het combineren van verschillende databronnen en het verwerken van data met hoge snelheid maakt het mogelijk om content, promoties en/of websites te personaliseren KISSmetrics; een enkel voorbeeld uit de praktijk Conclusie; variëteit, volume en snelheid zijn belangrijk om te påersonaliseren in online marketing, maar minder in zoekmachine marketing Voorbeelden uit de praktijk bevestigen het opkomende beeld Conclusie; meer holistische marketing door het combineren van verschillende databronnen 17 4 Toenemende automatisering in online marketing Meer automatische content, advertenties en websites door zelf-lerende algoritmes Big Data marketing applicaties in opkomst Voorbeelden uit de praktijk laten hetzelfde beeld zien Conclusie; volume, variëteit en snelheid belangrijk voor automatische analyses in online marketing 22 5 Verbeterde effi ciency, resultaten en meetbaarheid van online marketing Verbeterde effi ciëntie en resultaten van online marketing Toenemende meetbaarheid van online marketing Voorbeelden van verbeterde effectiviteit, resultaten en meetbaarheid in online marketing Cases laten toenemende meetbaarheid van online marketing zien Conclusie 27 3 Richting een meer holistische vorm van online marketing Personalisatie als voorgeleide van holistische (online) marketing Het combineren van online- en offl ine data 15 3

4 6 Discussie Big Data Big Data een hype? Het vinden van de juiste data en deze data nuttig maken Integer handelen met betrekking tot privacy is belangrijk en technische uitdagingen zijn nodig 32 7 Literatuur 34 Bijlage A: Business Model Canvas van Osterwalder 36 Bijlage B: Het web analytics maturity model van Stephan Hamel 37 4

5 1 Introductie 1.1 Big Data Data omringt ons, alhoewel dit niet altijd gerealiseerd wordt door mensen, omdat zij niet omgaan met zulke grote hoeveelheden data in het dagelijks leven (Kaisler, Armour, Espinosa, Money & Washington, 2013). De hoeveelheid beschikbare data groeit explosief, 90% van de momenteel beschikbare data is gecreëerd in de afgelopen twee jaar. De snel toenemende berg met data is verbonden met de term Big Data. Verwacht wordt dat de groei van data zal doorzetten, gedreven door het toenemende gebruik van multimedia in sectoren, de stijging van het gebruik van social media en toenemende toepassing van the Internet of Things (bijv. sensoren en apparaten ingebed in de fysieke wereld en verbonden met netwerken) (Manyika, Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers, 2011). Big Data betekende oorspronkelijk de hoeveelheid gegevens die niet effi cient kan worden verwerkt door huidige instrumenten en de originele defi nitie focuste op gestructureerde data, volgens Kaisler et al. (2013). In het verlengde hiervan wordt gezegd dat de groeiende hoeveelheid data verder gaat dan de technische mogelijkheden om de data effi cient op te slaan, beheren en verwerken (Gobble, 2013; Kaisler et al., 2013). Afgeleid van uitspraken van Jacobs (2009), kan worden gezegd dat Big Data grote hoeveelheden fysieke waarnemingen zijn. In aanvulling hierop refereren andere auteurs ook naar Big Data als de groeiende/exploderende hoeveelheid beschikbare (ongestructureerde) data (Cuzzocrea, Song en Davis, 2011; Diaz, Juan, Lucas & Ryuga, 2012). De analyse van Big Data levert waarde aan bedrijven door het beter en met grotere precisie begrijpen van de wereld en door data te gebruiken voor bruikbare inzichten (IBM, 2011; Kaisler et al., 2013). Zodoende wordt Big Data in deze studie begrepen als: De snel toenemende hoeveelheid beschikbare data, die de potentie heeft om waarde te leveren door het beter begrijpen van de wereld en de grenzen verkent van de technische mogelijkheden om data effi cient op te slaan, te beheren en te verwerken Big Data; volume, variëteit en snelheid Big Data zoals eerder gedefi nieerd is hoofdzakelijk gekenmerkt met de aspecten; volume, variëteit en snelheid (McAfee & Brynjolfsson, 2012; Kaisler et al., 2013; Russom, 2011). Volume wordt logischerwijs geinterpreteerd als de hoeveelheid data die wordt gecreëerd tegenwoordig. Iedere dag wordt 2,5 exabyte data gecreëerd en dit verdubbelt zich iedere 40 maanden (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Kaiser et al. (2013) zien het volume van data als de hoeveelheid beschikbare data voor een organisatie, bezeten door de organisatie zelf en/of toegankelijke voor een organisatie; verwijzend naar volumes in het bereik van terabytes (1012) (Russom, 2011) tot exabytes (1018) en verder (Kaisler et al., 2013). 5

6 Echter, in het algemeen wordt Big Data beschouwd als de hoeveelheid data die verder gaat dan de technologische capiciteit om de data op te slaan, beheren en verwerken. (Gobble, 2013; Jacobs, 2009; Ji et al., 2012; Kaisler, 2013) Volume In andere woorden, gestructureerde data is data die is toegewezen aan special velden en die kunnen daardoor direct worden verwerkt met computerappatuur (Baars & Kemper, 2008). Ongestructureerde data wordt uitgelegd als informatie die ofwel geen voorgedifi nieerd data-model heeft of niet goed past in relationale tabellen (Bakshi, 2012). Terabytes Records Transactions Tables, fi les 3 Vs of Big Data Batch Structured Near time Unstructured Real time Semistructured Streams All the above Velocity Variety Figuur 1 (Bloem et al., 2012) De drie V s van Big Data Variëteit verwijst naar de variatie in bronnen die data produceren tegenwoordig. Russom (2011) beschrijft variatie als ieder type data; ongestructureerd, semi-gestructureerd en gestructureerd. Gestructureerde data betreft primair data in tabellen en andere structuren van relationale databases (bijv. fi nanaciele transacties). Gestructureerde data is tegenwoordig vergezeld door semi-gestructureerde data (XML, RSS feeds) en ongestructureerde data (bijv. tekst, geluiden, afbeeldingen en menselijke taal). Snelheid verwijst naar de snelheid waarmee de data wordt gecreëerd of geleverd (Kaisler et al., 2013; Russom, 2011; Gantz & Reinsel, 2011) zoals is laten zien door de 90% van de tegenwoordig beschikbare data die is vrijgekomen in de afgelopen twee jaar en de hoeveelheid dagelijkse geproduceerde data zich verdubbeld iedere 40 maanden (Bughin, Chui & Manyika, 2010, p.7). Jacobs (2009) voegt hieraan toe, door te suggereren dat wat Big Data echt Big maakt niet de hoeveelheid observaties zijn, maar de herhaalde waarnemingen in de loop der tijd. Jacobs (2009) geeft een aantal voorbeelden, zoals Weblogs die miljoenen bezoeken aan een handvol webpagina s opnemen en data van mobiele telefoons waarbij iedere 15 seconden de tijd en locatie van een paar miljoen telefoons wordt geregistreerd. Oftewel, Big Data is de hoeveelheid (terabytes, petabytes en exabytes) data die de grenzen verkent van de technologische mogelijkheden. De variëteit van bronnen is een belangrijke stimulator van Big Data. Snelheid refereert aan de snelheid of data generatie tegenwoordig, welke enorm is door de nieuwe bronnen die data leveren en de repeterende snelheid van waarnemingen. 6

7 Big Data = Transactions + Interactions + Observations Petabytes Terabytes Gigabytes Megabytes ERP Purchase detail Purchase record Payment record CRM Segmentation Offer Details Customer Touches Support Contacts WEB Web logs Offer history A/B testing Dynamic Pricing Affiliate Networks Search Marketing Behavioral Targeting Dynamic Funnels BIG DATA Sensors/RFID/Devices Mobile Web User Click Stream Sentiment Userm generated Content Social interactions & Feeds Spatial & GPS Coordinates External Demographics Business Data Feeds HD Video, Audio, Images Speech to Text Product/Service Logs SMS/MMS Increasing Data Variety and Complexity Figuur 2 (Bloem et al., 2012) Big Data bronnen 1.2 Over Indenty Indenty BV is onderdeel van de Innovadis Groep en zorgt ervoor dat kansen op het internet worden omgezet in online succes. Indenty helpt bedrijven om online marketing dienstverlening succesvol aan het eigen portfolio toe te voegen. Wij helpen onder meer (online) marketing bureaus, uitgeverijen, reclamebureaus, software- en e-businessbedrijven om deze discipline kwalitatief en succesvol aan te bieden aan hun klantenkring. Dit doen wij door het leveren van kennis, informatie, innovatieve tools en diensten. 1.3 Onderzoeksopzet Het doel van dit onderzoek is om een diep en breed inzicht te verkrijgen over de ontwikkelingen en mogelijkheden aangaande Big Data in online marketing. Om informatie te verkrijgen over Big Data en de impact van Big Data op online marketing, is een breed literair onderzoek uitgevoerd. In eerste instantie zijn meerdere wetenschappelijke databases geraadpleegd voor de wetenschappelijke onderbouwing; de bibliotheek van de Universiteit Twente en Scopus. Daarnaast is Google Scholar enkele malen geraadpleegd. 7

8 Daarnaast is de digitale bibliotheek IEEE Xplore gebruikt voor conferentierapporten en artikelen. Ten tijde van de start van het onderzoek was een geringe hoeveelheid wetenschappelijke literatuur beschikbaar aangaande Big Data en Big Data in combinatie met online marketing. Zodoende is de wetenschappelijke informatie, waar nodig, aangevuld met de informatie vergaard uit whitepapers, blogs en onderzoeksrapporten. De case studies zijn aangevuld met expert interviews om te controleren in hoeverre de bevindingen uit de case studies stroken met het beeld van de experts en om de bevindingen uit het literair vooronderzoek te toetsen. Deze whitepaper is samengesteld aan de hand van de uitkomsten van de case studies en de expert interviews. De belangrijkste inzichten uit de case studies en expert interviews zijn aan elkaar gekoppeld en gepresenteerd in deze whitepaper. In deze studie is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Op deze manier is het onderwerp van deze studie diep en breed onderzocht. Door middel van een meervoudige casestudie aan de hand van het Business Model Canvas van Osterwalder (2010) (Bijlage A) is gekeken hoe bedrijven in online marketing gebruik maken van Big Data. Hier zijn interviews gecombineerd met het bestuderen van websites van de betreffende bedrijven. 1.4 Selectie cases en experts Gekozen is om bedrijven te interviewen die op het gebied van online marketing al met Big Data werken. Daarnaast zijn experts geselecteerd die zich actief begeven in het werkveld van online marketing en daarin te maken hebben met Big Data. De interviews met de medewerkers van de bedrijven waren gericht op de activiteiten van het bedrijf. De interviews met de experts zijn vanuit een breder perspectief gehouden. Case studies Naam Bedrijf Functie Brad Friedman Moz Senior Code Ninja Engineering Team & technisch hoofd voor Mozscape API Alexandra Tachalova SEMrush Marketing Manager Frank Bruijninckx HowAboutYou Mede-eigenaar Phil Harvey DataShaka CTO Joelle Kaufman BloomReach Hoofd marketing & partnerships Sam Silverwood-Cope Intelligent Positioning CMO en directeur Neil Patel KISSmetrics CEO 8

9 Expert interviews Naam Bedrijf Functie Arend Zwaneveld Online Dialogue Analytics expert Mieke de Ketelaere SAS Regional Customer Intelligence Lead (Zuid-West Europa) Mark van Rijmenam BigData-Startups.com Eigenaar Maurits Kaptein PersuasionApi & Universiteit Tilburg Eigenaar PersuasionApi & assistent professor statistiek 1.5 Onderzoeker en begeleiding Deze whitepaper is geschreven door Oscar Olthoff, masterstudent Business Administration (specialisatie Innovatie & Management) aan de Universiteit Twente. Deze whitepaper is een afgeleide van het afstudeeronderzoek, waarin onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van Big Data in online marketing en hoe Big Data waarde kan bieden voor online marketing. Het onderzoek is vanuit Indenty begeleid door Ewoud Smedinga en Tom Visser, wie hebben geholpen bij het selecteren van bedrijven en experts voor deze studie en deze whitepaper hebben gepubliceerd en gedistribueerd. 9

10 2 Het combineren van verschillende databronnen leidt tot een toename van personalisatie binnen online marketing Angel (2012) legt personalisatie uit als het volgen van de complete route van klanten op het internet. Angel (2012), Jaarsma (2012) en Mehra (2013) voegen hieraan toe dat zij verwachten dat content, promoties/aanbiedingen en websites onder invloed van Big Data worden gepersonaliseerd. Uit het onderzoek blijkt dat beide manieren van personalisatie een opkomend fenomeen door het combineren van verschillende data bronnen. 2.1 Het combineren van verschillende databronnen om de complete customer journey te volgen en klantprofi elen te verreiken Met de entree van Big Data anlyse tools is het mogelijk om klantgedrag te onthullen over verschillende kanalen. Eerder werd slechts 10% van het koopprocess opgeslagen; tegenwoordig kan en moet ook met ongestructureerde data rekening gehouden worden. Om meer relevant te worden voor klanten, moet meer informatie over klanten worden gebruikt. Tot vandaag werd dit gedaan door het combineren van demografi sche gegevens (leeftijd, gezinssamenstelling, adres, etc.) met gegevens over klantaankopen en analytische inzichten (klantsegment en percentage dat klant wordt, behoud, cross-sell en up-sell opportunities). Door de entree van Big Data is het mogelijk deze informatie over klanten te worden uitgebreid door de customer-journey te volgen (ook wel closing the loop en end-to-end analyse genoemd). De customer-journey betekent de complete weg die een klant afl egd voordat een aankoop wordt gedaan, bestaande uit de volledige click-stream data en social media analyse die beschikbaar is binnen de website, advertenties en/of social media content van een bedrijf. Het combineren van data van verschillende bronnen zal een 360 view van het klant-beeld en gedrag verbeteren; het combineren van call-center data, online profi el data (social media), CRM-data en offl ine- en online aankoopgegevens. Een uitspraak van Mark van Rijmenam die hierop aansluit: Hoe beter je in staat bent om in real-time verschillende databronnen te analyseren, des te beter kan je profi elen samenstellen Dit om uiteindelijk in staat te zijn te weten welke acties klanten ondernemen in de offl ine wereld (kranten) of online wereld (AdWords) tot het moment van aankoop (of andere daaruit voortvloeiende acties). Echter het merendeel van de respondenten geeft aan dat bedrijven momenteel nog in de beginfase zitten met deze procedures/ontwikkelingen. Waarschijnlijk zal Google Universal Analytics hierin een grote invloed worden, deze dienst maakt het mogelijk om web analyse te koppelen aan klantbestanden en verkoopinformatie (bijv. CRM data). Vanuit dit perspectief is web-analyse of online-analyse de basis en wordt alle overige informatie hieraan gekoppeld. Verwacht wordt dat dit de makkelijkste manier voor een breed publiek om met Big Data aan het werk te gaan. Andere opties die bekend zijn om klantgedrag op het internet te volgen zijn coockies en opt-ins op social media, welke het mogelijk maken om klantprofi elen te verrijken wanneer klanten toestemming geven om hun persoonlijke informatie door te spelen. 10

11 Nog een stap verder is de veronderstelling dat psychologie belangrijker zal worden in de nabije toekomst wanneer bedrijven proberen om psychologische profi elen van hun klanten te vormen van beschikbare klantdata. Facebook is een voorbeeld dat genoemd wordt door de respondenten, die persoonlijkheidsvragenlijsten gebruikt om bepaalde persoonlijkheidsprofi elen te linken aan taal die gebruikt wordt op Facebook. In andere woorden, het type persoon wordt bepaald op basis van de manier waarop mensen spreken en posten op Facebook. Als resultaat is het (bijvoorbeeld) mogelijk, door verschillende databronnen te combineren, te herkennen dat personen vaak s nachts surfen op een Ipad 4 en interesse hebben in specifi eke producten. Bovendien zullen bedrijven beter inzicht krijgen in welke marketinginspanningen waardevol zijn en welke niet. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld achterhalen dat klanten die in contact komen met het bedrijf via een advertentie of telefoon waardevoller zijn dan mensen die klant zijn geworden gebaseerd op aanbiedingen. Om dit te bewerkstelligen, moet alles worden opgezet als een experiment volgens Arend Zwaneveld: Bij voorkeur stel je alles wat je doet als experiment op. Op deze manier kan je zien of actie a of b de betere is Gebaseerd op deze experimenten kan bepaal worden welke acties het meest effectief zijn en door al deze (historische) data te gebruiken kan de customer life time value bepaald worden voor specifi eke klantprofi elen. 2.2 Het combineren van verschillende databronnen en het verwerken van data met hoge snelheid maakt het mogelijk om content, promoties en/of websites te personaliseren Gebaseerd op de identifi catie van het volledige gedrag van klanten en klantprofi elen, kunnen en waarschijnlijk moeten bedrijven meer relevant worden in hun communicatie richting klanten. De klantinformatie moet gebruikt worden om granulair te werken op segmentatieniveau, om klantinteractie en aanbiedingen te verbeteren wanneer een website wordt bezocht. Daarnaast kan reclame-inhoud worden gepersonaliseerd op basis van deze profi elen. Een voorbeeld is de uitbreiding van demografi sche informatie met social media profi elen, waardoor bedrijven in staat zijn om meer gerichte marketing uit te voeren en sub-segmenten te creëren. Een ander voorbeeld is Amazon.com die hun website aanpast op basis van klantprofi el-informatie (dynamische websites). Het is mogelijk sub-segmenten te creëeren uit deze massa van informatie, door de toegenomen snelheid en kracht van computers. In andere woorden, in staat zijn om te segmenteren op vrouwen met maat x, die kleur z en een specifi ek merk leuk vinden. Dit zorgt ervoor dat bedrijven in staat zijn relevanter te worden in hun marketing inspanningen. Daarnaast wordt verwacht dat psychologische profi elen of personalisatie meer en meer zal worden gebruikt om klantprofi elen te vormen en de manier waarop klanten benaderd willen worden. Een tweede optie is om te personaliseren op basis van huidig gedrag van klanten op de website; refererend aan PersuasionApi als een goed voorbeeld van personalisatie gebaseerd op segmentatie door psychologie. PersuasionApi gebruikt meerdere verkoop strategieën (bijv. een populair product of een product in de aanbieding) welke worden gebruikt in de content of aanbiedingen om klanten te verleiden tot aankoop. 11

12 Het programma volgt of klanten besluiten een aankoop te doen op basis van specifi eke verkoop strategieën of argumenten. Aan de hand van deze (historische) interacties wordt een specifi eke verkoopstrategie gekozen voor elke individuele klant in real-time. Het doel is om betere verkoopstrategieën/ adviezen toe te passen wanneer klanten websites bezoeken. Maurits Kaptein (eigenaar PersuasionApi) verwacht dat deze manier van personalisatie, waarin de marketeer verschillende vormen van een website of marketing campagnes ontwerpt en klantgedrag bepaalt welke vorm wordt laten zien, steeds vaker zal voorkomen in de toekomst. Hij stelt: Dit doet het bedrijf met als doel om gebruikerspatronen te begrijpen, om marketingcampagne-effectiviteit te beoordelen en het segmenteren van klanten, wat leidt tot verbeterde klantbeleving en hogere omzet. Dus deze case uit de studie laat zien dat het combineren van verschillende data bronnen nodig is om het klantgedrag te kunnen volgen en voornamelijk om een compleet beeld van de klant te krijgen. 2.4 Conclusie Variëteit, volume en snelheid zijn belangrijk om te personaliseren in online marketing, maar minder in zoekmachinemarketing elk datapunt bepaalt de keuze en de effecten daarvan worden overwogen, die op hun beurt de volgende keuze bepalen. Het is een zelf-lerend systeem Een belangrijke toevoeging is dat personalisatie een analyse binnen milliseconden vereist. Dit is logisch tot op zekere hoogte, omdat personalisatie direct moet werken wanneer websites worden geladen. Daarnaast worden algoritmes geinstalleerd die aangesloten zijn aan de klantendatabase in CMS systemen van websites, waardoor het mogelijk is om aanbiedingen te personaliseren en gebruik te maken van klantinformatie. 2.3 KISSmetrics; een enkel voorbeeld uit de praktijk KISSmetrics is een bedrijf uit de VS die persoonsgerichte data volgt en de customer journey op websites openbaart door het integreren van verschillende databronnen en doordat ze in staat zijn om iedere databron te koppelen aan het online gedrag van klanten. De verwachtingen zijn dat personalisatie binnen online marketing zich aan het ontwikkelen is en verder zal opkomen in de nabije toekomst. De customer journey kan worden gevolgd en klantprofi elen worden verrijkt door het combineren van gestructureerde en ongestructureerde data-bronnen, wat onvermijdelijk de hoeveelheid data die verwerkt moet worden zal verhogen. Waar eerder de focus meer lag op gestructureerde databronnen (bijv. CRM- en verkoop data), worden deze tegenwoordig gecombineerd met ongestructureerde databronnen (click-stream- en social mediadata). Op deze manier wordt beter inzicht verkregen in klantgedrag/profi elen, psychologie en marketinginspanningen. Dit moet bedrijven in staat stellen om meer granulaire segmentatie en gerichte marketing uit te voeren door middel van personalisatie van content, promoties en websites. 12

13 Het toenemende gebruik van verschillende bronnen vergroot logischerwijs de hoeveelheid data die wordt gebruikt/ verwerkt. Bovendien, hoe groter de hoeveelheid verkeer waarvoor gepersonaliseerd wordt, hoe groter de hoeveelheid data die wordt gebruikt/verwerkt. Daarbij komt, personalisatie in real-time vereist een hoge snelheid van dataverwerking. Concluderend zal alle genoemde aspecten van Big Data (volume, variëteit en snelheid) belangrijk zijn met betrekking tot personalisatie in online marketing. Bedrijven die zich in online marketing begeven, moeten er dus van bewust zijn dat personalisatie steeds beter mogelijk wordt door het combineren van verschillende databronnen. Om in staat te zijn om te personaliseren en gerichte marketing uit te voeren, moeten bedrijven bewust zijn van welke data ze verzamelen en proberen deze data te combineren zodat personalisatie en gerichte marketing mogelijk wordt. Daarbij komt dat de organisatie in staat moet zijn grotere hoeveelheden data te kunnen verwerken. Volume Terabytes Records Transactions Tables, fi les Track customer behaviour and enrich customer profi les Batch Near time Real time Streams 3 Vs of Big Data Structured Unstructured Semistructured All the above Velocity Variety Personalize content in online marketing, less in Search Engine marketing Figuur 3 Volume, variety en velocity in personalisatie 13

14 Echter, KISSmetrics is de enige case in deze studie waarbij personalisatie is gevonden zoals beschreven. Dit wordt mogelijk verklaard door de selectie van de cases; de bedrijven die zijn geselecteerd zijn voornamelijk actief in zoekmachinemarketing. De geïnterviewde experts in dit onderzoek zijn vanuit een breder perspectief dan alleen zoekmachinemarketing geïnterviewd. Hierdoor is het mogelijk te verklaren is dat personalisatie in zoekmachinemarketing minder aan de orde is, terwijl het in online marketing zeker belangrijk is. Een andere verklaring kan zijn dat de experts al verder zijn en een betere kijk hebben op de ontwikkelingen dan dat er voorbeelden te vinden zijn. Samenvattend valt te zeggen dat meer en meer bekend is van klanten en completere klantprofi elen worden geschetst van klanten. Voor mensen op het internet betekent dit dat het internet meer gepersonaliseerd is en gericht is op het individu. Bedrijven hebben de mogelijkheid en misschien wel de verplichting om meer gerichte marketing uit te voeren en beter op de hoogte te zijn van hun klanten. 14

15 3 Richting een meer holistische vorm van online marketing Verschillende auters verwachten dat online marketing inspanningen meer en meer worden geïntegreerd om een breder en meer holistisch beeld te vormen van deze inspanningen. In deze paragraaf een korte herhaling, omdat personalisatie in online marketing kan worden geassocieerd met holistische marketing en het integreren van meerdere kanalen om dit gepersonaliseerde beeld te krijgen van klanten. Het combineren van informatie van zoekmachine optimalisatie, zoekmachine advertenties en social media inspanningen kan een compleet beeld van de online marketinginspanningen van een bedrijf opleveren. Deze inzichten maken het uiteindelijk mogelijk om marketingcampagnes en de effectiviteit hiervan te verbeteren (Safran, 2012; Haley, 2013). Bell (2013) ziet deze trend als een manier om de productiviteit van elk kanaal en de interactie tussen elk kanaal beter te begrijpen. Op deze manier kunnen beter gerichte keuzes worden gemaakt. Dit wordt ook erkend door De Ratta (2013), die voorspelt dat bedrijven zich moeten richten op klantgedrag en klanten moeten analyseren over verschillende apparaten en interacties. Hiermee wordt bedoeld dat afgestapt moet worden van de gesegmenteerde analyse van web-, mobiele- en social-analytics, maar dat alle digitale bronnen gezamenlijk moeten worden geanalyseerd. Consistent daaraan voorspellen De Ratta (2013) en Kaushik (2012) ook dat bedrijven moeten afstappen van het zogehete last-click attribution en klanten over alle marketing kanalen moeten worden gevolgd. 3.1 Personalisatie als voorgeleide van holistische (online) marketing Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven wordt verwacht dat personalistie steeds belangrijker wordt in online marketing. Om een 360 graden beeld te krijgen van je klanten om subsegmenten te maken en om content te personaliseren, moet social media data en click-stream data worden toegevoegd aan alle andere data die beschikbaar is van klanten. Bovendien is door het volgen van mensen over verschillende apparaten wordt het volgen van de customer journey verlengd en wordt een meer holistisch beeld gevormd van de klant. Bovendien is het noodzakelijk om de gehele customer journey te volgen om een 360 graden beeld te krijgen van klanten. Voor online marketing wordt verwacht dat Google (zoals eerder vermeld) of web-analyse de basis zal zijn, waar vervolgens verscheidene andere bronnen aan worden gehangen om een compleet beeld te vormen. Dus het verlangen om content te personaliseren en het complete pad van klanten te volgen, heeft het effect dat verschillende data bronnen geïntegreerd moeten worden om het 360 graden beeld van de klant te realiseren. Vanuit dit perspectief wordt personalisatie beschouwd als voorgeleide van holische marketing zoals beschreven in het begin van dit hoofdstuk. 3.2 Het combineren van online- en offl ine data Kaushik (2012) verwacht dat de combinatie van offl ineen online data extreme moeilijk zal zijn and zo goed als onmogelijk. Jaarsma (2012) daarentegen verwacht dat CRM informatie verrijkt kan worden met online gedrag en klantprofi el informatie. 15

16 Deze studie geeft redenen om aan te nemen dat het combineren van online- en offline data of dat online data gebruikt kan worden voor offl ine marketing al mogelijk is of op zijn minst in de nabije toekomst mogelijk wordt. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk een unieke sleutel of een unique kolom te hebben die vertelt dat de persoon in de offline data dezelfde is als de persoon in de online data. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via social media campagnes waarbij wordt gezegd; vind ons leuk op Facebook en er wordt een coupon van vijf euro naar je verzonden. Wanneer dit zich voordoet kan een unique sleutel of connectie gemaakt worden tussen het Facebook profi el (of andere sociale media) en het adres waar de coupon naartoe is gestuurd. Dit adres is opgeslagen in je offl ine database en zodoende kan een link worden gemaakt tussen online data en offl ine data. Echter is dit alleen mogelijk wanneer een campagne wordt opgezet. Een ander voorbeeld is genoemd waarbij de customer journey is verlengd door offl ine data te integreren in Google Analytics. Uiteindelijk maakte dit mogelijk om ook te zien of een aanvraag voor een lening was goedgekeurd in plaats van enkel te kunnen zien of de aanvraag voor een lening was verstuurd. Dus gebaseerd op de voorbeelden die worden gegeven door de experts en hun verwachtingen, lijkt het dat het combineren van online- en offline data belangrijker wordt in de toekomst en dat bedrijven hier al mee bezig zijn. In het verlengde hiervan moet bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheden en zullen bedrijven bewust bezig moeten zijn met welke data wordt verzameld en opgeslagen om betere inzichten te verkrijgen. Daarnaast moeten bedrijven actief in online marketing zich voorbereiden op deze ontwikkelingen door in staat te zijn/worden om online- en offl ine databronnen te combineren. Uit de expert interviews blijkt dat het combineren van online data (web-analyse) met offl ine databronnen de toekomst is voor online marketing. Een deel van de experts verwacht (zoals eerder vermeld) dat Google Universal Analytics belangrijk zal worden voor het combineren van verschillende databronnen. Anders zullen bedrijven zelf offl ine data combineren met online data en web analyse. Uit de interviews blijkt dat de meeste respondenten al wel denken dat het mogelijk is offline- en online marketing en data te combineren, echter zijn er nog maar weinig goede praktijkvoorbeelden te noemen. Toch zijn enkele voorbeelden genoemd tijdens de interviews. Het eerst voorbeeld is een telecom aanbieder identifi ceerde en belde personen die bleven hangen bij Terms & Conditions zonder aankoop te doen, deed een aanbod op maat en verlaagde hiermee de afwijzingen met 25%. 3.3 Voorbeelden uit de praktijk bevestigen het opkomende beeld De bedrijven die zijn geselecteerd voor dit onderzoek schetsen een duidelijk beeld dat een meer holistische vorm van online marketing is uitgevoerd door het combineren van verschillende databronnen. Bovendien laten de cases zien dat de intergratie van offl ine- en online data opkomend is. KISSmetrics en DataShaka bieden tools aan om een meer holistische vorm van marketing te bedrijven, waarin ook de integratie van offl ine databronnen een optie is. KISSmetrics claimt dat ze in staat zijn data te integreren vanuit het hele web, inclusief data uit de infrastructuur van bedrijven zelf (back-end, web en offl ine data), CRM data, service providers, helpdesk software en betaalsystemen. 16

17 DataShaka gaat een stap verder door volledig diagnostisch te zijn. Dit bedrijf is in staat om zeer veel verschillende datavormen bij elkaar te brengen (online- en offl ine data). Afhankelijk van de wensen van de klant, starten zij het proces om databronnen te combineren en om inzichten te verkijgen voor de klant door gebruik van hun platform SmartView. Echter, DataShaka heeft geen specifi eke focus op online marketing, maar is compleet diagnostisch en handelt op basis van de wensen van de klant. Moz combineert verschillende online databronnen om een complete beeld te bieden van klanten hun online marketing inspanningen, dit wordt gedaan door middel van het platform Moz analytics. Dit platform combineert informatie van Google Analytics, hun eigen API (Mozscape) en sociale media. Moz haar platform geeft informatie over zoekmachine inspanningen, sociale media, link building en zogeheette mentions. Daarbij op wordt over bepaalde aspecten ook competatieve informatie gegeven. BloomReach combineert meerdere databronnen ten gunste van organische zoekresultaten in zoekmachines. Deze applicatie gebruikt data van het web, data van de websites van concurrenten en van klanten en data van klantgedrag van de websites van klanten. Dit gezamenlijk wordt gebruikt om de website van de klant te beoordelen en aanbevelingen te doen aan de website ten gunste van organische zoekresultaten. Dit beeld wordt onderstreept door de voorbeelden uit het veld, welke een duidelijk beeld laten zien dat diverse online databronnen en diverse online- en offl ine data bronnen worden gecombineerd. Dit leidt onvermijdelijk tot het gebruiken en verwerken van grotere hoeveelheden data. Voor bedrijven in online marketing en bedrijven in het algemeen ontstaan mogelijkheden om diverse databronnen te combineren. Dit betekent dat bedrijven waarschijnlijk meer en betere inzichten kunnen creëren uit hun data. Daarnaast moeten bedrijven bewust zijn van deze ontwikkeling en zich op zo n manier organiseren dat offl ine- en online data voldoende wordt opgeslagen en met de juiste doeleinden. Bovendien moeten service gerichte bedrijven in online marketing in staat zijn diverse databronnen te linken en dus in staat zijn grotere hoeveelheden data te verwerken. 3.4 Conclusie; meer holistische marketing door het combineren van verschillende databronnen De verwachtingen is dat meer holistische marketing zal worden bedreven door het combineren van verschillende databronnen (voornamelijk online- en offl ine bronnen). 17

18 Volume Batch Near time Real time Streams Terabytes Records Transactions Tables, fi les 3 Vs of Big Data Structured Unstructured Semistructured All the above Personalization and combining on- and offl ine data sources lead to holistic marketing Velocity Variety Figuur 4 Volume, variety en velocity in holistische marketing 18

19 4 Toenemende automatisering in online marketing De verwachtingen zijn dat online marketing meer geautomatiseerd zal worden door verschillende ontwikkelingen. Ten eerste noemen Manyika et al. (2011) dat de menselijke beslissing zal worden vervangen/ ondersteund door geautomatiseerde algoritmes. Daarnaast verwacht Balla (2013) dat bedrijven door de stroomlijning en automatisering van online data (in real-time) in staat zijn om de aanbevelingen van advanced predictive analytics en business rules samen toe te passen om online marketing inspanningen te optimaliseren. Ten tweede, Big Data applicaties zullen belangrijk worden in online marketing. Deze applicaties worden uitgelegd als web-based applicaties die enorme hoeveelheden data interpreteren en gebruiken om intelligente resultaten te leveren voor bedrijven. Één van deze velden is programmatisch kopen van online advertenties door algoritmes en real-time bidding (Simoudis, 2013). Daarnaast wordt verwacht dat applicaties ontwikkeld zullen worden om website conversie te verbeteren (Freeman, 2012). Angel (2012) noemt vijf (voor dit rapport interessante) domeinen waarin applicaties kunnen onstaan. 1. Advanced web analytics door het verplaatsen van data in zogeheette data marts levert nieuwe analytische kansen. Verloop en behoud van klanten kan onderzocht worden, individuele rekeningen en klanten kunnen worden gevolgd in gebruik en operationele prestaties, datagestuurde marktsegmentatie en het zien van de toegevoegde waarde van elk traceerbaar contactmoment. 2. Klantpersonalisatie is een van de belangrijkste punten in digitale marketing, waaronder het volgen van de complete route van een klant. Daarvoor moeten meerdere datastromen worden geïntegreerd. 3. Advertising analytics en attribution modelling; digitale advertentie kanalen zijn verwoven en het meten van de last-click-attribution overschat de effectiviteit van bepaalde kanalen en onderschat de effectiviteit van andere kanalan. Daarom ontwerpen bedrijven nu verfi jndere modellen van campagne-attributie. 4. Website personalisatie is één van de unieke kansen van online marketing. Personalisatie gebeurt door het integreren van real-time analyse (huidig gedrag) met bestaande klantgegevens, plus geavanceerde modellering. Tot op heden zijn de meeste bestaande SaaS hier inadequaat in. 5. Social media analyse; de analyse van ongestructureerde en onbewerkte op tekst gebaseerde data. 4.1 Meer automatische content, advertenties en websites door zelf-lerende algoritmes De automatisering van content, advertenties en websites is een resultaat van algoritmes die worden ontwikkeld. Zelflerende- en zelf-opererende algoritmes worden slimmer en beter in het analyseren van online klanten/bezoekers. Het resultaat is dat bedrijven beter in staat zijn automatisch content, advertenties en websites te personaliseren. Echter, het ontwikkelen van de content blijft menselijk werk, omdat algortmes hier niet toe in staat zijn. Deze zelf-lerende algoritmes verbeteren zich naarmate meer klanten/bezoekers zijn geanalyseerd en laten automatisch de beste content zien voor iedere bezoeker op basis van klantprofi elen. 19

20 Om content aan te passen in real-time voor bezoekers van websites moeten de analyse via deze algoritmes met zeer hoge snelheid gebeuren. In het verlengde hiervan wordt verwacht dat het verzamelen en analyseren van data door mensen minder gedaan zal worden door mensen. Mensen zullen meerder opties voor online marketing campagnes, advertenties en andere marketing uitingen ontwerpen en dat de data zal bepalen welke uiting de juiste is. Als voorbeeld wordt genoemd dat binnen een bibliotheek van een website alle type en vormen van advertenties worden bewaard. Intelligente advertentie services identifi ceren de personen die binnen komen op een website of mobiele applicatie en gebaseerd op de kennis van deze persoon zal de beste advertentie worden laten zien. Dus vanuit dit perspectief kan worden gezegd dat marketingkeuzes meer automatisch worden, gebaseerd op data van klant gedragingen. Hierbij zullen snelheid van belang zijn om zo snel mogelijk te online marketinguitingen te personaliseren en is datavolume van belang omdat algoritmes beter worden naarmate meer data is verzameld. Een oorzaak die genoemd wordt voor de opkomst van deze applicaties is dat veel kennis van de Linux Unix command line (vergelijkbaar met de oude prompt line van DOS) nodig is om met Big Data te werken. Zonder deze kennis is het zeer moeilijk om een Big Data product maken. Het gevolg hiervan is dat bedrijven voor leken black box Big Data oplossingen zullen ontwikkelen, waardoor leken enkel hun accounts hoeven te linken aan deze applicaties. Bovendien is er veel te veel data beschikbaar en hebben de meeste bedrijven niet de bekwaamheid om een infrastructuur te bouwen om met Big Data om te gaan. Zodoende wordt verwacht dat veel van deze Big Data marketing applicaties zullen ontstaan om specifi eke bedrijfsproblemen op te lossen. Bedrijven als Adobe, Tableau en Google maken het met hun services al mogelijk om van Big Data gebruik te maken zonder er zelf iets mee te hoeven doen. Sentiment analyse tools zijn ook voorbeelden van deze black box Big Data oplossingen/applicaties (bijvoorbeeld Bluefi n Labs). Bij deze applicaties/bedrijven hoeven klanten enkel hun accounts te linken aan deze applicaties. 4.2 Big Data marketingapplicaties in opkomst De tweede ontwikkeling die genoemd is, is dat verwacht wordt dat meer Big Data marketingapplicaties zullen worden ontwikkeld. Deze applicaties prepareren en/of analyseren automatisch Big Data voor de gebruikers, waardoor gebruikers zelf niet in de data hoeven te duiken. Echter, de vraag is of meer en meer van deze applicaties zullen worden ontwikkeld, of dat deze door bedrijven in-house worden ontwikkeld of dat deze worden geïntegreerd in een groter geheel. Verwacht wordt dat meer van deze tools worden ontwikkeld, omdat bedrijven zullen proberen een bepaalde niche te bedienen en zullen proberen dit absoluut perfect te laten werken. De vraag is of deze applicaties worden ontwikkeld en aangeboden door externe partijen of dat bedrijven hun eigen systemen/applicaties zullen ontwikkelen (zoals Amazon. com). 20

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Helderheid creëren met Big Data

Helderheid creëren met Big Data vint-onderzoeksnotitie 1 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 4 van 4 Helderheid creëren met Big Data Jaap Bloem Menno van Doorn Sander Duivestein

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten Rapportage deskresearch Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten TRENDANALYSE HR Het is niet onze taak de toekomst te voorspellen, maar ons erop voor te bereiden. Pericles INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD 1 INHOUDSOPGAVE HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL?... 3 1. PRINTMEDIA MARKETINGCOMMUNICATIE IN EEN DIGITALE WERELD... 4 1.1.

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie