Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pattyn, Bart Media en mentaliteit"

Transcriptie

1 Non-Fictie Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : Wat is groepsmentaliteit eigenlijk? Hoe speelt massacommunicatie erop in? Hoe beïnvloeden groepsemoties het communicatieproces? Elke krant, magazine, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profi el van hun doelgroep. Aan de andere kant kiest het publiek ook zijn medium op basis van dat imago, omdat ze mee willen zijn met waar hun doelgroep over praat. Een publiek is in die zin meer dan een verzameling individuen en elk medium genereert zo een particuliere groepsmentaliteit. In dit boek zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en de wisselwerking met massamedia. Naar uitgeversinformatie. 1

2 Non-Fictie Franssen, Gerard Afstudeerrichting GGZ-agoog Afstudeerrichting GGZ-agoog : landelijk onderwijsarrangement / Gerard Franssen, Nico van Tol, Alie Weerman. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2014] pagina's ; 22 cm. Met literatuuropgave. ISBN : 304 I : : : : 10 Mens en Maatschappij : 8.30 : Het beroep ggz-agoog is in 2012 door branche-organisatie ggz-nederland in een duidelijk profiel neergezet. In aansluiting daarop is in opdracht van de Vereniging van Hogescholen een onderwijsarrangement ontwikkeld voor dit beroep en wordt geïmplementeerd door de hogescholen die opleiden voor dit beroep. Het arrangement bevat inhoudelijke richtlijnen, literatuurtips en didactische aanwijzingen. De ggz-agoog is specifiek toegerust voor het ondersteunen van mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. De ontwikkeling van de zogenaamde participatiesamenleving biedt zowel kansen als bedreigingen voor mensen met een psychische beperking of kwetsbaarheid. De ggzagoog sluit aan bij de door de cliënt en zijn systeem gewenste en ingezette herstelprocessen. De 'eigen kracht' en de ervaringskennis van cliënten wordt hierbij benut, maar ook professionele interventies kunnen worden ingezet. De ggz-agoog kan gezien worden als een specialistische generalist op het gebied van behandeling en begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening en een verslaving. Een ggz-agoog is een Maatschappelijk Werker (MWD'er) of een Sociaal-Pedagogisch Hulpverlener (SPH'er) die zich heeft gespecialiseerd in het werken in en om de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Naar uitgeversinformatie Chomsky, Noam On anarchism On anarchism / Noam Chomsky. - London : Penguin Books, pagina's ; 18 cm. - (Penguin special). - Oorspronkelijke uitgave: New York : The New Press, ISBN Presents an introduction to the Noam Chomsky's political theory. This title gathers his essays and interviews to provide a short, accessible introduction to his distinctively optimistic brand of anarchism. Naar uitgeversinformatie. 2

3 Non-Fictie In In 100 years In 100 years : leading economist predict the future / edited by Ignacio PalaciosHuerta ; contributors Daron Acemoglu, Angus Deaton, Avinash K. Dixit, Edward L. Glaeser, Andreau Mas-Colell, John E. Roemer, Alvin E. Roth, Robert J. Shiller, Robert M. Sollow, Martin L. Weitzman. - Cambridge, MA : The MIT Press, [2014]. - XIV, 195 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : In this book, ten prominent economists -- including Nobel laureates and several likely laureates -- offer their ideas about the world of the twentysecond century. In scenarios that range from the optimistic to the guardedly gloomy, these thinkers consider such topics as the transformation of work and wages, the continuing increase in inequality, the economic rise of China and India, the endlessly repeating cycle of crisis and (projected) recovery, the benefits of technology, the economic consequences of political extremism, and the long-range effects of climate change. In a 1930 essay mentioned by several contributors, "Economic Possibilities for Our Grandchildren,", John Maynard Keynes offered predictions that, read today, range from absolutely correct to spectacularly wrong. This book follows in Keynes's path, hoping, perhaps, to better his average. Naar uitgeversinformatie Soll, Jacob The reckoning The reckoning : financial accountability and the making and breaking of nations / Jacob Soll. - London : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, XVII, 276 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN In The Reckoning, award-winning historian Jacob Soll shows how the use and misuse of financial bookkeeping has determined the fates of entire societies. Time and again, Soll reveals, good and honest accounting has been a tool to build successful companies, states and empires. Yet when it is neglected or falls into the wrong hands, accounting has contributed to cycles of destruction that continue to this day. Combining rigorous scholarship and fresh storytelling, The Reckoning traces the surprisingly powerful influence of accounting on financial and political stability, from the powerful Medici bank in 14th century Italy to the 2008 financial crisis. Naar uitgeversinformatie. 3

4 Non-Fictie McArdle, Megan The up side of down The up side of down : why failing well is the key to succes / Megan McArdle. - New York, New York : Viking, XIV, 299 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Most new products fail. So do most small businesses. And most of us, if we are honest, have experienced a major setback in our personal or professional lives. So what determines who will bounce back and follow up with a home run? If you want to succeed in business and in life, Megan McArdle argues in this hugely thought-provoking book, you have to learn how to harness the power of failure. McArdle has been one of our most popular business bloggers for more than a decade, covering the rise and fall of some the world's top companies and challenging us to think differently about how we live, learn, and work. Drawing on cutting-edge research in science, psychology, economics, and business, and taking insights from turnaround experts, emergency room doctors, venture capitalists, child psychologists, bankruptcy judges, and mountaineers, McArdle argues that America is unique in its willingness to let people and companies fail, but also in its determination to let them pick up after the fall. Failure is how people and businesses learn. So how do you reinvent yourself when you are down? Dynamic and punchy, McArdle teaches us how to recognize mistakes early to channel setbacks into future success. The Up Side of Down marks the emergence of an author with her thumb on the pulse whose book just might change the way you lead your life. Naar uitgeversinformatie Bauwen, Guy Grootmeesters in innovatie Grootmeesters in innovatie : dynamisch innovatief ondernemen / Guy Bauwen. - 1e druk. - Rotterdam : Rotterdam University Press, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Openbare les, 29 januari Gebaseerd op: Innovatiekompas: praktische leidraad voor de innovatieve ondernemer. - Brussel : Academic & Scientific Publishers, Met literatuuropgave. ISBN Innovatie en ondernemerschap staan wereldwijd zeer hoog op de economische, academische en politieke agenda en zijn van groot belang voor de groei, de bloei, de welvaart en het welzijn in Nederland en Vlaanderen. Dit boek legt de achilleshiel bloot van het huidige innovatiebeleid. Waar gaat het fout? Wat kunnen Nederland en Vlaanderen eraan doen? In dit boek ontmasker ik innovatiemythes en stel ik praktische alternatieven voor om deze mythes te neutraliseren. Mijn advies is om niet méér te investeren maar anders innovaties te valoriseren en dit vergelijk ik met wedstrijdzeilen. Ontdek de geheimen van de grootmeesters in innovatie, hoe zij dynamische vermogens als hefboom gebruiken, hoe zij dynamisch coherentie, consistentie en complementariteit kunnen combineren en in dynamische omstandigheden in hun organisatie een dynamische stabiliteit kunnen creëren. Naar uitgeversinformatie. 4

5 Non-Fictie Lee, Richard van der De laptop op tafel De laptop op tafel / Richard van der Lee. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, pagina's ; 25 cm. - 1e druk: Leiden : Primavera Pers ; Leiden : Dienst Bouwen en Wonen van de Gemeente Leiden, Met l. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Door Het Nieuwe Werken, de technologische vooruitgang en de ontwikkelingen in de maatschappij met de aanstormende jonge generaties, staat de balans tussen werk en privé weer volop ter discussie. We nemen het werk gemakkelijker mee naar huis, maar zouden we om de balans te bewaren dan niet vaker iets van thuis mee moeten nemen naar het werk? Richard van der Lee keek met een open blik naar zijn gezinsleven, zijn rol als manager en vader en de werkelijkheid in organisaties. Het resultaat is een verzameling voor iedereen herkenbare inzichten, gebaseerd op de ludieke en prikkelende kijk van zijn drie dochters, met een concrete doorvertaling naar mens en organisatie. Dit alles als inspiratie voor het realiseren van verandering in organisaties, maar ook als confronterend inzicht met de eigen, soms stoffige, denkpatronen, die daarmee geregeld zorgen voor belemmering van de persoonlijke ontwikkeling. Een boek over hoe inspirerende ervaringen buiten de werkvloer onze beslissingen er binnen kunnen beïnvloeden en verbeteren Naar uitgeversinformatie Paauwe, Jaap Het vizier op scherp Het vizier op scherp : optimaal presteren voor mens en bedrijf / Jaap Paauwe. - Doetinchem : Reed Business Education, [2013] pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Dit boek gaat over het aansturen, motiveren en ontwikkelen van mensen en wat leidinggevenden en HR-managers daaraan kunnen bijdragen. Inhakend op actuele thema's worden er op kernachtige wijze bruggen geslagen tussen wetenschap en praktijk, met als resultaat bruikbare inzichten en ideeën om het beste uit je organisatie te halen. Betrokken en gemotiveeerde medewerkers zijn daarbij van belang, maar het gaat ook om de kwaliteit van leidinggevenden, de onderlinge verhoudingen, de sfeer op het werk, het zicht op de klant en de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. Op gebalanceerde wijze reikt Paauwe daarvoor handvatten aan, die kunnen bijdragen aan beter presterende organisaties, waar het voor medewerkers plezierig werken is. Het vizier op scherp is geschreven voor HR-managers, leidinggevenden, consultants en managers. Jaap Paauwe. Zijn columns behoren tot de meest gelezen berichten, die de nodige reacties oproepen. Paauwe behoort tot een van de meest invloedrijke internationale denkers op het gebied van Personeel en Organisatie/Strategisch HRM. Hij onderhoudt daarbij nauwe contacten met de praktijk, zowel in kleine als grote bedrijven en instellingen, hetgeen merkbaar is in zijn columns, die zich kenmerken door toegankelijk taalgebruik en bruikbare ideeën voor toepassing in de praktijk. Naar uitgeversinformatie. 5

6 Non-Fictie Thomas, Stefan Business networking for dummies Business networking for dummies / by Stefan Thomas ; foreword by Brad Burton. Chichester : For Dummies, a Wiley brand, XVI, 295 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Grow your business, build your career, find more customers, and build a valuable support network of likeminded business people. Networking is a crucial skill for all professionals and business owners. Quite simply, it's a fast and effective way to build your business or career - and excellent networking skills will set you apart from the competition. Business Networking For Dummies shows you how to get the most out of networking - both online and offline. With Business Networking For Dummies, you'll learn to: Use business networking to grow and develop your business Find the right platform or platforms to build your own network and 'assemble your crowd' Pitch yourself and your business with confidence Get the most out of face-to-face networking events - including valuable tips on presentation skills and sound bites! Join up your 'real life' and online networking Measure your networking success Follow up with new contacts successfully Naar uitgeversinformatie Crisis Crisis Crisis : studies over crisis en crisisbeheersing / onder red. van: E.R. Muller... [et al.]. - Deventer : Kluwer, XIX, 1085 p : ill ; 26 cm. - (Orde en veiligheid). - Met lit. opg., reg. ISBN Crisis en crisisbeheersing zijn steeds belangrijker voor publieke en private organisaties. Rampen, terrorisme, openbare ordeverstoringen, infectieziekten, overstromingen maar ook internationale, bestuurlijke en bedrijfscrises noodzaken organisaties tot cruciale beslissingen over leven en dood van burgers en medewerkers en over het voortbestaan van de eigen organisatie. In deze bundel beschrijven wetenschappers en practitioners de vele kanten van crises en crisisbeheersing. De verschillende vormen van crises worden belicht. Ingegaan wordt op enkele kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing. De organisatie en structuur van de crisisbeheersing in Nederland komt uitgebreid aan de orde. De bundel wordt afgesloten met enkele aanbevelingen en toekomstvisies over crisis en crisisbeheersing. Deze bundel vormt het eerste deel over crisis en crisisbeheersing. In het tweede deel over dit onderwerp komen daadwerkelijke crisissituaties in Nederland in de periode 1945 tot 2008 aan de orde. Deze overzichtswerken zijn zowel bedoeld voor de praktijk van crisisbeheersing in de publieke en private sector als voor de wetenschap en het universitair en hbo-onderwijs. Naar uitgeversinformatie. 6

7 Non-Fictie Jacobs-Moonen, Ineke Duurzaam HRM en jonge professionals Duurzaam HRM en jonge professionals : een mismatch / Ineke Jacobs-Moonen & Jaap Brandligt. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Is duurzaam HRM wel het personeelsbeleid van de toekomst met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen als het nieuwe werken, met oog ook voor de idealen, wensen en behoeften van de nieuwe generatie werknemers of is duurzaam HRM oude wijn in nieuwe zakken? En heeft de generatie nieuwe werknemers wel een boodschap aan duurzaam HRM? Door literatuuronderzoek over duurzaam HRM en over de nieuwe generatie medewerkers, en door gesprekken met personeelsfunctionarissen en die nieuwe werknemers geven de auteurs antwoord op deze en andere vragen. Organisaties en meer specifiek personeelsfunctionarissen vinden in het boek aanknopingspunten voor hoe om te gaan met hun hoog opgeleide medewerkers. Denkers over duurzaamheid worden gevoed met prikkelende standpunten. Naar uitgeversinformatie Onderstal, Sander Economics of organizations and markets Economics of organizations and markets / Sander Onderstal. - Amsterdam : Pearson, [2014]. - XIV, 276 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN How do employees respond to incentives? Which applicant is most attractive when several apply to fill a job vacancy? Why and how do governments intervene in markets? Finding the right answers to these questions is of great importance for managers and policy makers who want to fully understand the economics of organizations and markets. This book examines how organizations and markets work and how managers and governments can intervene to let them work better. Questions will be examined by applying tools from microeconomics - including game theory, information economics, and contract theory. The text discusses how those tools can be applied to build models that can provide convincing theory about the way organizations and markets are organized. The insights obtained from the models will be valuable to the professional careers of students. This book contains key features: step-by-step analysis of quantitative models, numerous real-world illustrations of the theory, a discussion of the main features of European competition law and end-of-chapter exercises. Each chapter contains an indepth case study which shows that the issues discussed in the chapter are not just of theoretical interest but that they are relevant for decision making in practice. Naar uitgeversinformatie. 7

8 Non-Fictie Romer, Rene De consument bestaat niet De consument bestaat niet : inspiratieboek voor marketeers in een multiculturele wereld / Rene Romer. - Eerste druk. - Zoetermeer : Free Musketeers, pagina's : illustraties ; 21 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Veel Europese consumenten van Aziatische, Afrikaanse of Latino-afkomst zoeken herkenning in mainstream marketing- en communicatieplatforms. Zij willen geen marginale doelgroep zijn. In grote steden zijn zij al de mainstream. Marketeers staan voor tal van uitdagingen, maar zijn ook in verwarring. Zo mogen we volgens ikea de introductie van een kiphotdog niet zien als handreiking aan groeperingen die geen varkens- of rundvlees eten. Daarentegen adverteert Subway met de halal Mango Chicken Sandwich. Dit inspiratieboek toont een uiterst gevarieerde consumentenmarkt. De publicatie spoort marketeers aan de multiculturele markt met open vizier te betreden. Want dé consument bestaat niet. Naar uitgeversinformatie Sweezey, Mathew Marketing automation for dummies Marketing automation for dummies / by Mathew Sweezey. - Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley brand, [2014]. - XII, 298 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Leiden : Primavera Pers ; Leiden : Dienst Bouwen en Wonen van de Gemeente Leiden, Met index. ISBN Marketing automation technology has been shown to dramatically increase lead conversions and average deal sizes as well as improving forecasting and customer segmentation. A subset of CRM, it focuses on defining, scheduling, segmenting, and tracking marketing campaigns. This friendly book demystifies marketing automation in straightforward terms, helping you leverage the tools and handle the processes that will enable a seamless integration with your CRM program. Learn to establish a buyer profile, assess your needs, select tools, create a lead scoring model, and much more. Naar uitgeversinformatie. 8

9 Non-Fictie Kao, Liz Salesforce.com for dummies Salesforce.com for dummies / by Liz Kao and Matt Kaufman. - 5th edition. - Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley brand, [2014]. - XVI, 414 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Omslag vermeldt: Tom Wong, Liz Kao, Matt Kaufman. - 1e druk: Vorige druk door Tom Wong en Liz Kao, 'about the authors' vermeldt Liz Kao en Matt Kaufman. Met index. ISBN : : : : : : The frontrunner in the customer relationship management (CRM) market, Salesforce.com has a rapidly expanding influence over the way companies across the globe interact with their clientele. Salesforce.com For Dummies lends you an edge in building those relationships and managing your company's sales, marketing, customer service, and support operations. With this accessible guide, you will learn how to organize contacts, schedule business appointments, use forecasting tools to predict upcoming sales, make accurate projects based on past performance, and more. Close deals faster, gain real-time visibility into sales, and collaborate instantly with help from Salesforce.com For Dummies. Naar uitgeversinformatie Hospitality Hospitality experience Hospitality experience : an introduction to hospitality management / editors: Frans Melissen, Jean-Pierre van der Rest, Stan Josephi, Rob Blomme ; authors: Rob Blomme, Jeroen Bosman, Hans Breuker, Michael Chibili, John Hornby, Stan Josephi, Alinda Kokkinou, Annemieke de Korte, Xander Lub, Frans Melissen, Rob Nierse, Jeroen Oskam, Monique van Prooijen-Lander, Bert Smit, Lesley Tomaszewski, Rolf van der Veer, Tjeerd Zandberg. - First edition. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Hospitality Experience offers students an exciting introduction to key aspects of hospitality management. The distinguishing feature of the book is its focus on how hospitality experiences can be created and managed successfully. The book is divided into three parts: 1 What is hospitality management? 2 Who are the players involved in it? 3 How to design, deliver and manage the ultimate hospitality experience? Readers will benefit from the book's integrated set of cases and examples. Hospitality Experience has been written by experienced instructors at Hotel Management Schools in the Netherlands and is fully compliant with the core curriculum of these programmes. Hospitality Experience is primarily designed for first-year students in Hospitality Management and Hotel Management majors and related minors. The book will also be of interest to advanced students in Hospitality Management programs and to professionals working in the business. Naar uitgeversinformatie. 9

10 Non-Fictie Elferink, W.M.B. Bestuursrecht Bestuursrecht / Mr. W.M.B. Elferink, Mr. G.W. de Ruiter. - Tweede druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - ([HBO-reeks]. Recht in je opleiding). - 1e druk door G.W. de Ruiter: Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Deze uitgave is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennis maakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het boek geschikt voor opleidingen waar het algemeen bestuursrecht aan de orde komt, zoals HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening, Personeel en Arbeid, Fiscale opleidingen, de opleiding Bestuurskunde en Bedrijfskundige opleidingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding beschikbaar.de auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo. Naar uitgeversinformatie Torre, E.J. van der Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers : een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak / Dr. E.J. van der Torre, Dr. M. Gieling, Drs. M.Y. Bruinsma ; m.m.v. M. Jans Msc., M. van der Linden Msc. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : tabellen ; 22 cm. - (Onderzoeksreeks Politieacademie). - Dit onderzoek is uitgevoerd door de Politieacademie in opdracht van het WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie. - Met literatuuropgave. ISBN Deze publicatie gaat over bedreiging en intimidatie van politie- of OMmedewerkers door burgers. Het betreft een overzichtsstudie, gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, landelijke enquêtes, vraaggesprekken en casusonderzoek. Vier thema's komen uitgebreid aan bod: De aard en achtergronden van bedreigingen en intimidatie; De gevolgen van bedreigingen en intimidatie; De gewenste en ondervonden aanpak; De kwaliteit van aanpak en interventies. De beschrijvingen zijn herkenbaar voor professionals. Het geeft een beeld van omstandigheden die zorgen dat bedreigde medewerkers zich geraakt voelen. Vooral bedreigingen in de privésfeer hebben veel impact. Bedreigde medewerkers voelen zich gesteund door specialisten of bazen die, in persoonlijke contacten, adviezen en maatregelen bespreken die zijn gebaseerd op materiedeskundigheid.het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC. Naar uitgeversinformatie. 10

11 Non-Fictie McNab, Chris A history of the world in 100 weapons A history of the world in 100 weapons / Chris McNab. - New edition. - Oxford : Osprey Publishing, pagina's : illustraties ; cm. - 1e druk: ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek I : : New for 2014: The gift book edition of the popular 'World In 100 Weapons'! From the Roman gladius to the fearsome crossbow and the iconic AK-47, various weapons have played a huge role in shaping the history of humanity, becoming central to the creation and crushing of nations, the shaping countries and moulding the modern world. A History of the World in 100 Weapons tell the definitive stories of the weapons whose effects have been most revolutionary, changing the way war is waged and the very world we live in. Compiled with the assistance of a number of leading military historians this collection of fascinating facts about the weapons, is sumptuously illustrated with colour photographs and contemporary images and reveals information about who wielded the weapon and where is was used, clearly explaining the blow-by-blow advance of military weapon technology and expertise across the ages. Naar uitgeversinformatie. 11

12 Non-Fictie Scho lvinck, Machteld Basisboek RTI Basisboek RTI : groei meten voor passend onderwijs / Machteld Scho lvinck & Leanne Jansen. - [Huizen] : Pica, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 454 : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 24 Muziek : : 'Het RTI-model wordt internationaal gezien als een belangrijke onderwijskundige methodiek voor de preventie van en hulp bij stagnaties in de leerontwikkeling. De introductie van deze methodiek beschouwen we als een belangrijk moment in de verdere professionalisering van de onderwijspraktijk. Het is een grote verdienste van de auteurs dat zij in dit boek op een heldere en overtuigende wijze RTI ontsluiten voor de praktijk. Dit basisboek smaakt zeker naar meer.' Naar uitgeversinformatie Howe, Sondra Wieland Women music educators in the United States Women music educators in the United States : a history / Sondra Wieland Howe. Lanham : The Scarecrow Press, Inc, XXVI, 337, 16 ongenummerde pagina's foto's pagina's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Although women have been teaching and performing music for centuries, their stories are often missing from traditional accounts of the history of music education. In Women Music Educators in the United States: A History, Sondra Wieland Howe provides a comprehensive narrative of women teaching music in the United States from colonial days until the end of the twentieth century. Defining music education broadly to include home, community, and institutional settings, Howe draws on sources from musicology, the history of education, and social history to offer a new perspective on the topic. Women Music Educators in the United States: A History complements current histories of music education and supports undergraduate and graduate courses in the history of music, music education, American education, and women's studies. It will interest not only musicologists, educational historians, and scholars of women's studies, but music educators teaching in public and private schools and independent music teachers. Naar uitgeversinformatie. 12

13 Non-Fictie Paijmans, B.M. Aansprakelijkheid van scholen Aansprakelijkheid van scholen : de zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk / Brechtje Paijmans. - Tilburg : Celsus juridische uitgeverij, [2014]. - VIII, 132 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk Auteur: mr. dr. Brechtje Paijmans ISBN Mei 2014 viii pagina's 22,50 Een schoolfeest dat uit de hand loopt, een leerling die stiekem gevaarlijke chemische stoffen uit het scheikundelokaal meeneemt, een hoogbegaafde leerling die onderpresteert, Naar uitgeversinformatie Gerven, Eleonoor van Aan de slag met slimme kleuters Aan de slag met slimme kleuters : 8 aanraders voor IB'ers / Eleonoor van Gerven ; hoofdredacteur: Walter van de Calseyde. - 2e druk. - Dordrecht : Instondo, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (TIBtools). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Onderwijs afstemmen door te kijken naar kinderen is het uitgangspunt van deze nieuwe TIBtool. Daarom begint expert Eleonoor van Gerven met het verkennen van het begrip 'begaafdheid bij kleuters' en kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen. Met praktijkvoorbeelden vertaalt ze leer- en persoonlijkheidseigenschappen naar concreet waarneembaar gedrag. Ze maakt duidelijk hoe je als IB'er samen met de groepsleerkracht op systematische, veranderingsgerichte wijze educatieve behoeften van slimme kleuters in kaart kunt brengen. Het accent ligt niet op toetsen en diagnosticeren, maar praktijkgericht aansluiten op wat de slimme kleuter in jouw groep nodig heeft. Verder vind je in dit boek concrete tips hoe jij je collega's kunt helpen om voor de slimme kleuters hun leerstofaanbod te verrijken. Er is aandacht voor het verrijken van lessen door in te zetten op het creatief en kritisch denken. Tot slot is er ruimte voor drie duivelse dilemma's: vervroegde doorstroming, vervroegde instroom én de begeleiding van de sociaalemotionele ontwikkeling van slimme kleuters. Wat kun jij doen als IB'er en waar moet je rekening mee houden? Naar uitgeversinformatie. 13

14 Non-Fictie Durf Durf te denken Durf te denken : filosofie voor de bovenbouw. Durf te denken : filosofie voor de bovenbouw. Tekstboeken. - Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 28 cm. - Havo: / redactie Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra ; met teksten van Maarten Boudry, Andre van der Braak, Hans Dijkhuis, Ria den Dikken, Hans Dooremalen, Eddo Evink, Marli Huijer, Frans Jacobs, Thijs Lijster, Gijs van Oenen en Herman de Regt. - Met register. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Onder redactie van Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra verschijnt bij Uitgeverij Boom in 2014 een geheel nieuwe lesmethode filosofie. Durf te denken! zal het beste van twee werelden combineren: de hoofdstukken in het tekstboek zijn geschreven door filosofen werkzaam aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten; het oefenmateriaal wordt ontwikkeld door ervaren docenten in het voortgezet onderwijs. Beide delen bevatten de domeinen filosofische antropologie, ethiek, sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, metafysica, cultuurfilosofie, esthetica en oosterse filosofie. Naar uitgeversinformatie. 14

15 Non-Fictie Kenney, Charles Zorg op zijn best Zorg op zijn best : naar een veilige en doelmatige zorg / Charles Kenney ; vertaling [uit het Engels]: Imago Mediabuilders, Hans Keizer ; redactioneel en inhoudelijk commentaar: Wim Schellekens. - Amsterdam : Reed Business Education, [2013] pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: The best practice : how the new quality movement is transforming medicine. - New York : PublicAffairs, Met literatuuropgave. ISBN : Verenigde Staten : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : Patiënten lopen nog steeds vermijdbare schade op. Toch weten we heel goed hoe we de best mogelijke zorg kunnen bieden, enerzijds uit de wetenschap (evidence-based richtlijnen) en anderzijds uit de praktijk (best practices). Maar lang niet alle zorg is effectief en slechts de helft van de zorg wordt gegeven volgens de state of the art. Er zit veel verspilling in het systeem en patiënten worden nog te weinig betrokken bij hun behandeling. Bovendien is er nog steeds een grote variatiebreedte in aanpak en resultaten van de zorg: van heel goed tot soms ontstellend slecht. In 'Zorg op zijn best' beschrijft Charles Kenney hoe in de Verenigde Staten een kwaliteits beweging met in de voorhoede Donald Berwick, Paul Batalden en Lucian Leape is gestart en tot welke aansprekende voorbeeldpraktijken dit heeft geleid. En vooral wat daarvoor nodig was: patiëntgecentreerd leiderschap met een heldere visie, persoonlijk voorbeeld en een strategie die met doorzettingsvermogen jarenlang wordt voortgezet. Dit leidt tot resultaten die we tot voor kort niet voor mogelijk achtten: betere, veiligere zorg die bovendien veel minder geld kost. 'Zorg op zijn best' is geschreven voor artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden, bestuurders, zorgverzekeraars, inspectie, beleidsmakers, politici en patiënten. Naar uitgeversinformatie Recht Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional. - Editie / onder eindredactie van: mr. P. Simons ; onder redactie van: mr. F. van der Brug, mr. C.H. GravelandGeijtenbeek, mr. W. Hendriksen, mr. T. Klijnstra, mr. M.L.M. Kooistra-Holdermans, mr. A.P. van der Linden, mr. G. Oosterholt, mr. P. Simons, mr. F. Wassenaar, mr. R. van der Weijden. - Den Haag : Sdu Uitgevers, XXII, 736 pagina's : Ill ; 24 cm. Verschijnt jaarlijks. ISBN In Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student van vandaag die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional te worden. Naar uitgeversinformatie. 15

16 Non-Fictie Handboek Handboek vrouwspecifieke geneeskunde Handboek vrouwspecifieke geneeskunde / redactie: prof. dr. B.C.J.M. Fauser, prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, dr. A.M.E. Bos ; illustraties: Frans Hessels. - Houten : Prelum Uitgevers, XIV, 338 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : "Cardiovasculaire ziekten treden bij vrouwen zeven tot tien jaar later op dan bij mannen" "Vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief als mannen" "Vrouwen met diabetes type II hebben 50% meer kans op fatale coronaire ziekten dan mannen met dezelfde ziekte" Deze voorbeelden tonen aan dat het belangrijk is om sommige klachten en ziekten specifiek vanuit de vrouwelijke invalshoek te bekijken. De hedendaagse geneeskunde is echter vooral voor en door mannen ontwikkeld. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is een complete, Nederlandstalige uitgave over het onderwerp vrouwspecifieke geneeskunde. Het boek behandelt in 27 hoofdstukken een breed scala aan onderwerpen: van inrichting van de zorg tot diabetes. Ook is er aandacht voor vrouwspecifieke thema's als preconceptie en mammacarcinoom. De informatie wordt op een toegankelijke manier gebracht: er is veel aandacht voor casuïstiek en elk hoofdstuk wordt afgesloten met take home messages. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is interessant voor medisch specialisten, huisartsen, zorgmanagers, zorgverzekeraars en iedereen die te maken heeft met gezondheid en ziekte bij vrouwen. Naar uitgeversinformatie Alphen, Markus van Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners / Markus van Alphen ; figuren: P.L. Houtekamer. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen. Als tijdens het diagnosticeren de gedachtegang steeds kritisch getoetst wordt, vergroot dat namelijk de kans op een bruikbaar advies. Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Het resultaat is een systematisch stappenplan van het diagnostische proces van aanmelding tot en met advies. Daarnaast wordt stilgestaan bij de middelen die tijdens het diagnostische proces ingezet worden. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs en voor psychosociale hulpverleners. Het is in begrijpelijke taal geschreven met telkens een link naar en uitleg over het vakjargon, dat een belangrijk deel uitmaakt van het instrumentarium van de hulpverlener. Een aantal casussen illustreert hoe de begrippen zich in de praktijk vertalen. Naar uitgeversinformatie. 16

17 Non-Fictie Koetsenruijter, Riet Reflecteren Reflecteren : handvatten voor verpleegkundigen / Riet Koetsenruijter, Wilma van der Heide. - Tweede herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel: Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. - Utrecht : LEMMA, e druk van deze uitgave: Utrecht : LEMMA, ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 09 Sport en Spel : : Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren doe je niet zomaar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis; een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te reflecteren leer je het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Reflecteren leidt tot de ontwikkeling van een kritische, analytische verpleegkundige. Hierdoor draag je bij tot de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren kun je individueel doen, op elk moment en op elke plaats. In dit boek worden zowel de theorie alsook de modellen over reflecteren behandeld. De vele praktijkvoorbeelden en werkvormen bieden je de mogelijkheid om actief na te denken over je ervaringen, handelen, gedrag, gevoelens en keuzes in relatie tot de beroepsuitoefening. Riet Koetsenruijter is verpleegkundige en was 21 jaar werkzaam voor de HBO-V bij de Hogeschool Utrecht. Momenteel is ze werkzaam bij de opleiding Management in de Zorg, Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Wilma van der Heide is verpleegkundige en onderwijskundige. Ze was docent Onderwijskunde aan de Lerarenopleiding Verpleegkunde en daarnaast werkzaam als onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool Utrecht. Naar uitgeversinformatie Ierland, John van Mathieu Hermans Mathieu Hermans : tegen de stroom in / auteur: John van Ierland ; illustraties: Tonny Strouken, Cor Vos, Mondelo EFE en prive archief ; redactie: Woordmagie. [Teteringen] : Woordmagie, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgave in samenwerking met Mathieu Hermans sport & management. ISBN Een verhalend boek over de Nederlandse sprinter Mathieu Hermans. Een boek geheel geschreven in de eerste persoon met aanvullingen van Sean Kelly, Pedro Delgado, Herbert Dijkstra, Erwin Nijboer, Albert Stofberg, Jan Mulder en Mart Smeets. Het boek geeft Mathieu's aanzet tot wielrennen geromantiseerd weer om vervolgens van Brabant de stap te maken naar Spaans Baskenland en daar een topsprinter te worden. De combinatie van trefwoorden die het boek anders maken dan de bestaande biografieën over wielrenners zijn: Jong, vrijbuiter, dienst, veldrijden, Amstel, overwinnen, prof, Spanje, Baskenland, politiek, ETA, onafhankelijkheid, achteromkijken, Vuelta, etappes, sprinten, Marokko, Turkije, Tour de France. Woorden die zo een spannend jongensboek kunnen vullen, maar ook inzicht geven in het ons onbekende professionele wielrennen in Spaans Baskenland. Een land in een land dat al decennia strijdt voor onafhankelijkheid en waar derhalve veel onrust leeft. Naar uitgeversinformatie. 17

18 Non-Fictie Bijsterveld, Karin Sound and safe Sound and safe : a history of listening behind the wheel / Karin Bijsterveld, Eefje Cleophas, Stefan Krebs and Gijs Mom. - Oxford : Oxford University Press, [2014]. - VIII, 232 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : : : I : : Do you enjoy listening to music while driving? Do you find radio traffic information indispensable? Do you appreciate the moments of your drive in which you can listen to or sing along with whatever you like? This book shows how we created auditory privacy in cars, making them feel sound and safe, even though automobiles were highly noisy things at the beginning of the twentieth century. It explains how engineers in the automotive industry found pride in making car engines quieter once they realized that noise stood for inefficiency. It follows them as they struggle against sounds audible within the car after the automobile had become a closed vehicle. It tells how noise-induced fatigue became an issue once the car became a mass means for touring across the country. It unravels the initial societal concerns about the dangers of car radio and what it did to drivers' attention span. It explores how car drivers listened to their cars' engines to diagnose car problems, and appreciated radio traffic information for avoiding traffic jams. And it suggests that their disdain for the ever-expanding number of roadside noise barriers made them long for new forms of in-car audio entertainment. Naar uitgeversinformatie Scott, David Meerman Marketing the moon Marketing the moon : the selling of the Apollo Lunar Program / David Meerman Scott and Richard Jurek ; with a foreword by Captain Eugene A. Cernan. - Cambridge, Massachisetts : The MIT Press, [2014]. - XIII, 130 pagina's : illustraties ; cm. Met literatuuropgave. ISBN David Meerman Scott and Richard Jurek tell the story of one of the most successful marketing and public relations campaigns in history: the selling of the Apollo program. Primed by science fiction, magazine articles, and appearances by Wernher von Braun on the "Tomorrowland" segments of the Disneyland prime time television show, Americans were a receptive audience for NASA's pioneering "brand journalism." They describe sophisticated efforts by NASA and its many contractors to market the facts about space travel -- through press releases, bylined articles, lavishly detailed background materials, and fully produced radio and television features -- rather than push an agenda. American astronauts, who signed exclusive agreements with Life magazine, became the heroic and patriotic faces of the program. Sony cassette recorders and supplies of Tang were on board the capsule; and astronauts were equipped with the Exer-Genie personal exerciser. Everyone wanted a place on the bandwagon. Generously illustrated with vintage photographs, artwork, and advertisements, many never published before, Marketing the Moon shows that when Neil Armstrong took that giant leap for mankind, it was a triumph not just for American engineering and rocketry but for American marketing and public relations. Naar uitgeversinformatie. 18

19 Non-Fictie Steketee, A. Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas : het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-hertogenbosch / Bram Steketee & Hans Willems. - Utrecht : Matrijs, pagina's : illustraties, kaarten ; 35 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 19 Nederland I : : Het onder water lopen van het Bossche Broek in 1995 was voor de auteurs van dit boek aanleiding zich te verdiepen in de vraag hoe in het verleden met wateroverlast in Noord-Brabant is omgegaan. Het ging in de eerste plaats om de onderbelichte problematiek van het water dat soms tot in het late voorjaar achter bleef in de Maaspolders ten oosten van de Dieze. Hoge waterstanden van de Maas verhinderden de afvoer van dit restwater, met als gevolg dat de boeren hun land niet tijdig konden gebruiken. De stad 's-hertogenbosch en de directe omgeving had eveneens te lijden van hoog water, dat vooral door de riviertjes de Dommel en de Aa werd aangevoerd. Ook hier was de Maas de veroorzaker van het hoge water. Als alternatief voor deze rivier werd gedacht aan een afwateringskanaal. Met name in de negentiende eeuw kwam het ene na het andere kanaalontwerp ter tafel. Zowel de plannen voor een kanaal als die voor de watervrijmaking van 's-hertogenbosch zijn uitvoerig beschreven in het boek Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-hertogenbosch. Het zijn niet alleen de waterstaatkundige aspecten die in deze publicatie aan de orde komen. Ook maatschappelijke, financiële, politieke en militaire factoren worden behandeld. Het boek is rijk geïllustreerd met onder andere vele (historische) kaarten in kleur. Naar uitgeversinformatie. 19

20 Non-Fictie Oude Het oude hof in Bergen Het oude hof in Bergen : inspiratie, kunst, kennis en natuur / initiatief en onderzoek Marleen Bouma-Kalshoven ; auteurs Marleen Bouma-Kalshoven, Alette Fleischer, Taetske Hellinga en Pieter Bijwaard ; tekstredactie PerPen, Paul Pusch. - [Wormer] : Uitgeverij Noord-Holland, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Uitgave verschijnt tegelijkertijd met de tentoonstelling 'Inspiratie, kunst, kennis en natuur' in Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen NH, van 1 april tot en met 15 juni Uitgave in samenwerking met Kranenburgh. ISBN : : 21 Beeldende kunst I : : : Italie : 21 Beeldende kunst : : Op welke manier hebben de buitenplaats Het Oude Hof in Bergen NH en de Franse filosoof René Descartes met elkaar te maken? En hoe is het mogelijk dat zoveel kunstenaars zich hebben laten inspireren door deze bijzondere plek? Vanaf de 17e eeuw zijn talloze tekeningen en schilderijen van Het Oude Hof gemaakt. En vrijwel alle bekende Bergense schilders als Charley Toorop, Leo Gestel, Else Berg en vele anderen hebben deze in de 17e eeuw aangelegde buitenplaats vastgelegd. Stichting Bergen Geestgrond heeft de bezieling van Het Oude Hof als uitgangspunt genomen voor een nieuwe uitgave. Daarin teksten over en de kunst die is geïnspireerd door de buitenplaats, van 1643 tot heden. Voor het eerst zal het werk in samenhang te zien zijn, met de verbanden tussen de oude kunst, de Bergense School en hedendaagse kunst. Aan dertien vooraanstaande hedendaagse beeldend kunstenaars is gevraagd kunst te maken met Het Oude Hof als inspiratiebron, speciaal voor deze uitgave.veel bijzonder beeldmateriaal is verzameld door Marleen Bouma-Kalshoven. De kunst en het beeldmateriaal zullen ook te zien zijn tijdens de tentoonstelling 'Inspiratie, kunst, kennis en natuur', die vanaf 30 maart 2014 in het naast Het Oude Hof gelegen Museum Kranenburgh wordt gehouden. Naar uitgeversinformatie Art Art and music in Venice Art and music in Venice : from the Renaissance to the Baroque / edited by Hilliard T. Goldfarb ; translation Alexis Diamond, Donald Pistolesi, Adriana Palanca ; proofreading Alexis Diamond, Jane Jackel. - Montreal : Montreal Museum of Fine Arts, pagina's : illustraties ; 37 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Splendore a Venezia'. - Met literatuuropgave. ISBN Artistic and musical creativity thrived in the Venetian Republic between the early 16th century and the close of the 18th century. The city-state was known for its superb operas and splendid balls, and the acoustics of the architecture led to complex polyphony in musical composition. Accordingly, notable composers, including Antonio Vivaldi and Adrian Willaert, developed styles that were distinct from those of other Italian cultures. The Venetian music scene, in turn, influenced visual artists, inspiring paintings by artists such as Jacopo Bassano, Canaletto, Francesco Guardi, Pietro Longhi, Bernardo Strozzi, Giambattista and Domenico Tiepolo, Tintoretto, and Titian. Together, art and music served larger aims, whether social, ceremonial, or even political. Lavishly illustrated, Art and Music in Venice brings Venice's golden age to life through stunning images of paintings, drawings, prints, manuscripts, textbooks, illuminated choir books, musical scores and instruments, and period costumes. New scholarship into these objects by a team of distinguished experts gives a fresh perspective on the cultural life and creative output of the era. Naar uitgeversinformatie. 20

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs voetregel 1 2012 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

De ondraaglijke zwaarte van de mens

De ondraaglijke zwaarte van de mens De ondraaglijke zwaarte van de mens Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. Josee van Eijndhoven De ondraaglijke zwaarte van de mens 19 oktober 2007 Inaugurele rede van dr. Josee van Eijndhoven bij gelegenheid

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

Wat leren we van. cultuuronderwijs? prof. dr. Barend van Heusden uitgave Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam De gemeente Rotterdam, Dienst Kunst en Cultuur, gaf prof. dr. Barend van Heusden de opdracht onderzoek te doen naar de effecten van cultuuronderwijs op scholen. Wat mogen we aan effecten van cultuuronderwijs

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie