Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pattyn, Bart Media en mentaliteit"

Transcriptie

1 Non-Fictie Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : Wat is groepsmentaliteit eigenlijk? Hoe speelt massacommunicatie erop in? Hoe beïnvloeden groepsemoties het communicatieproces? Elke krant, magazine, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profi el van hun doelgroep. Aan de andere kant kiest het publiek ook zijn medium op basis van dat imago, omdat ze mee willen zijn met waar hun doelgroep over praat. Een publiek is in die zin meer dan een verzameling individuen en elk medium genereert zo een particuliere groepsmentaliteit. In dit boek zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en de wisselwerking met massamedia. Naar uitgeversinformatie. 1

2 Non-Fictie Franssen, Gerard Afstudeerrichting GGZ-agoog Afstudeerrichting GGZ-agoog : landelijk onderwijsarrangement / Gerard Franssen, Nico van Tol, Alie Weerman. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2014] pagina's ; 22 cm. Met literatuuropgave. ISBN : 304 I : : : : 10 Mens en Maatschappij : 8.30 : Het beroep ggz-agoog is in 2012 door branche-organisatie ggz-nederland in een duidelijk profiel neergezet. In aansluiting daarop is in opdracht van de Vereniging van Hogescholen een onderwijsarrangement ontwikkeld voor dit beroep en wordt geïmplementeerd door de hogescholen die opleiden voor dit beroep. Het arrangement bevat inhoudelijke richtlijnen, literatuurtips en didactische aanwijzingen. De ggz-agoog is specifiek toegerust voor het ondersteunen van mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. De ontwikkeling van de zogenaamde participatiesamenleving biedt zowel kansen als bedreigingen voor mensen met een psychische beperking of kwetsbaarheid. De ggzagoog sluit aan bij de door de cliënt en zijn systeem gewenste en ingezette herstelprocessen. De 'eigen kracht' en de ervaringskennis van cliënten wordt hierbij benut, maar ook professionele interventies kunnen worden ingezet. De ggz-agoog kan gezien worden als een specialistische generalist op het gebied van behandeling en begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening en een verslaving. Een ggz-agoog is een Maatschappelijk Werker (MWD'er) of een Sociaal-Pedagogisch Hulpverlener (SPH'er) die zich heeft gespecialiseerd in het werken in en om de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Naar uitgeversinformatie Chomsky, Noam On anarchism On anarchism / Noam Chomsky. - London : Penguin Books, pagina's ; 18 cm. - (Penguin special). - Oorspronkelijke uitgave: New York : The New Press, ISBN Presents an introduction to the Noam Chomsky's political theory. This title gathers his essays and interviews to provide a short, accessible introduction to his distinctively optimistic brand of anarchism. Naar uitgeversinformatie. 2

3 Non-Fictie In In 100 years In 100 years : leading economist predict the future / edited by Ignacio PalaciosHuerta ; contributors Daron Acemoglu, Angus Deaton, Avinash K. Dixit, Edward L. Glaeser, Andreau Mas-Colell, John E. Roemer, Alvin E. Roth, Robert J. Shiller, Robert M. Sollow, Martin L. Weitzman. - Cambridge, MA : The MIT Press, [2014]. - XIV, 195 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : In this book, ten prominent economists -- including Nobel laureates and several likely laureates -- offer their ideas about the world of the twentysecond century. In scenarios that range from the optimistic to the guardedly gloomy, these thinkers consider such topics as the transformation of work and wages, the continuing increase in inequality, the economic rise of China and India, the endlessly repeating cycle of crisis and (projected) recovery, the benefits of technology, the economic consequences of political extremism, and the long-range effects of climate change. In a 1930 essay mentioned by several contributors, "Economic Possibilities for Our Grandchildren,", John Maynard Keynes offered predictions that, read today, range from absolutely correct to spectacularly wrong. This book follows in Keynes's path, hoping, perhaps, to better his average. Naar uitgeversinformatie Soll, Jacob The reckoning The reckoning : financial accountability and the making and breaking of nations / Jacob Soll. - London : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, XVII, 276 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN In The Reckoning, award-winning historian Jacob Soll shows how the use and misuse of financial bookkeeping has determined the fates of entire societies. Time and again, Soll reveals, good and honest accounting has been a tool to build successful companies, states and empires. Yet when it is neglected or falls into the wrong hands, accounting has contributed to cycles of destruction that continue to this day. Combining rigorous scholarship and fresh storytelling, The Reckoning traces the surprisingly powerful influence of accounting on financial and political stability, from the powerful Medici bank in 14th century Italy to the 2008 financial crisis. Naar uitgeversinformatie. 3

4 Non-Fictie McArdle, Megan The up side of down The up side of down : why failing well is the key to succes / Megan McArdle. - New York, New York : Viking, XIV, 299 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Most new products fail. So do most small businesses. And most of us, if we are honest, have experienced a major setback in our personal or professional lives. So what determines who will bounce back and follow up with a home run? If you want to succeed in business and in life, Megan McArdle argues in this hugely thought-provoking book, you have to learn how to harness the power of failure. McArdle has been one of our most popular business bloggers for more than a decade, covering the rise and fall of some the world's top companies and challenging us to think differently about how we live, learn, and work. Drawing on cutting-edge research in science, psychology, economics, and business, and taking insights from turnaround experts, emergency room doctors, venture capitalists, child psychologists, bankruptcy judges, and mountaineers, McArdle argues that America is unique in its willingness to let people and companies fail, but also in its determination to let them pick up after the fall. Failure is how people and businesses learn. So how do you reinvent yourself when you are down? Dynamic and punchy, McArdle teaches us how to recognize mistakes early to channel setbacks into future success. The Up Side of Down marks the emergence of an author with her thumb on the pulse whose book just might change the way you lead your life. Naar uitgeversinformatie Bauwen, Guy Grootmeesters in innovatie Grootmeesters in innovatie : dynamisch innovatief ondernemen / Guy Bauwen. - 1e druk. - Rotterdam : Rotterdam University Press, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Openbare les, 29 januari Gebaseerd op: Innovatiekompas: praktische leidraad voor de innovatieve ondernemer. - Brussel : Academic & Scientific Publishers, Met literatuuropgave. ISBN Innovatie en ondernemerschap staan wereldwijd zeer hoog op de economische, academische en politieke agenda en zijn van groot belang voor de groei, de bloei, de welvaart en het welzijn in Nederland en Vlaanderen. Dit boek legt de achilleshiel bloot van het huidige innovatiebeleid. Waar gaat het fout? Wat kunnen Nederland en Vlaanderen eraan doen? In dit boek ontmasker ik innovatiemythes en stel ik praktische alternatieven voor om deze mythes te neutraliseren. Mijn advies is om niet méér te investeren maar anders innovaties te valoriseren en dit vergelijk ik met wedstrijdzeilen. Ontdek de geheimen van de grootmeesters in innovatie, hoe zij dynamische vermogens als hefboom gebruiken, hoe zij dynamisch coherentie, consistentie en complementariteit kunnen combineren en in dynamische omstandigheden in hun organisatie een dynamische stabiliteit kunnen creëren. Naar uitgeversinformatie. 4

5 Non-Fictie Lee, Richard van der De laptop op tafel De laptop op tafel / Richard van der Lee. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, pagina's ; 25 cm. - 1e druk: Leiden : Primavera Pers ; Leiden : Dienst Bouwen en Wonen van de Gemeente Leiden, Met l. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Door Het Nieuwe Werken, de technologische vooruitgang en de ontwikkelingen in de maatschappij met de aanstormende jonge generaties, staat de balans tussen werk en privé weer volop ter discussie. We nemen het werk gemakkelijker mee naar huis, maar zouden we om de balans te bewaren dan niet vaker iets van thuis mee moeten nemen naar het werk? Richard van der Lee keek met een open blik naar zijn gezinsleven, zijn rol als manager en vader en de werkelijkheid in organisaties. Het resultaat is een verzameling voor iedereen herkenbare inzichten, gebaseerd op de ludieke en prikkelende kijk van zijn drie dochters, met een concrete doorvertaling naar mens en organisatie. Dit alles als inspiratie voor het realiseren van verandering in organisaties, maar ook als confronterend inzicht met de eigen, soms stoffige, denkpatronen, die daarmee geregeld zorgen voor belemmering van de persoonlijke ontwikkeling. Een boek over hoe inspirerende ervaringen buiten de werkvloer onze beslissingen er binnen kunnen beïnvloeden en verbeteren Naar uitgeversinformatie Paauwe, Jaap Het vizier op scherp Het vizier op scherp : optimaal presteren voor mens en bedrijf / Jaap Paauwe. - Doetinchem : Reed Business Education, [2013] pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Dit boek gaat over het aansturen, motiveren en ontwikkelen van mensen en wat leidinggevenden en HR-managers daaraan kunnen bijdragen. Inhakend op actuele thema's worden er op kernachtige wijze bruggen geslagen tussen wetenschap en praktijk, met als resultaat bruikbare inzichten en ideeën om het beste uit je organisatie te halen. Betrokken en gemotiveeerde medewerkers zijn daarbij van belang, maar het gaat ook om de kwaliteit van leidinggevenden, de onderlinge verhoudingen, de sfeer op het werk, het zicht op de klant en de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. Op gebalanceerde wijze reikt Paauwe daarvoor handvatten aan, die kunnen bijdragen aan beter presterende organisaties, waar het voor medewerkers plezierig werken is. Het vizier op scherp is geschreven voor HR-managers, leidinggevenden, consultants en managers. Jaap Paauwe. Zijn columns behoren tot de meest gelezen berichten, die de nodige reacties oproepen. Paauwe behoort tot een van de meest invloedrijke internationale denkers op het gebied van Personeel en Organisatie/Strategisch HRM. Hij onderhoudt daarbij nauwe contacten met de praktijk, zowel in kleine als grote bedrijven en instellingen, hetgeen merkbaar is in zijn columns, die zich kenmerken door toegankelijk taalgebruik en bruikbare ideeën voor toepassing in de praktijk. Naar uitgeversinformatie. 5

6 Non-Fictie Thomas, Stefan Business networking for dummies Business networking for dummies / by Stefan Thomas ; foreword by Brad Burton. Chichester : For Dummies, a Wiley brand, XVI, 295 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Grow your business, build your career, find more customers, and build a valuable support network of likeminded business people. Networking is a crucial skill for all professionals and business owners. Quite simply, it's a fast and effective way to build your business or career - and excellent networking skills will set you apart from the competition. Business Networking For Dummies shows you how to get the most out of networking - both online and offline. With Business Networking For Dummies, you'll learn to: Use business networking to grow and develop your business Find the right platform or platforms to build your own network and 'assemble your crowd' Pitch yourself and your business with confidence Get the most out of face-to-face networking events - including valuable tips on presentation skills and sound bites! Join up your 'real life' and online networking Measure your networking success Follow up with new contacts successfully Naar uitgeversinformatie Crisis Crisis Crisis : studies over crisis en crisisbeheersing / onder red. van: E.R. Muller... [et al.]. - Deventer : Kluwer, XIX, 1085 p : ill ; 26 cm. - (Orde en veiligheid). - Met lit. opg., reg. ISBN Crisis en crisisbeheersing zijn steeds belangrijker voor publieke en private organisaties. Rampen, terrorisme, openbare ordeverstoringen, infectieziekten, overstromingen maar ook internationale, bestuurlijke en bedrijfscrises noodzaken organisaties tot cruciale beslissingen over leven en dood van burgers en medewerkers en over het voortbestaan van de eigen organisatie. In deze bundel beschrijven wetenschappers en practitioners de vele kanten van crises en crisisbeheersing. De verschillende vormen van crises worden belicht. Ingegaan wordt op enkele kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing. De organisatie en structuur van de crisisbeheersing in Nederland komt uitgebreid aan de orde. De bundel wordt afgesloten met enkele aanbevelingen en toekomstvisies over crisis en crisisbeheersing. Deze bundel vormt het eerste deel over crisis en crisisbeheersing. In het tweede deel over dit onderwerp komen daadwerkelijke crisissituaties in Nederland in de periode 1945 tot 2008 aan de orde. Deze overzichtswerken zijn zowel bedoeld voor de praktijk van crisisbeheersing in de publieke en private sector als voor de wetenschap en het universitair en hbo-onderwijs. Naar uitgeversinformatie. 6

7 Non-Fictie Jacobs-Moonen, Ineke Duurzaam HRM en jonge professionals Duurzaam HRM en jonge professionals : een mismatch / Ineke Jacobs-Moonen & Jaap Brandligt. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Is duurzaam HRM wel het personeelsbeleid van de toekomst met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen als het nieuwe werken, met oog ook voor de idealen, wensen en behoeften van de nieuwe generatie werknemers of is duurzaam HRM oude wijn in nieuwe zakken? En heeft de generatie nieuwe werknemers wel een boodschap aan duurzaam HRM? Door literatuuronderzoek over duurzaam HRM en over de nieuwe generatie medewerkers, en door gesprekken met personeelsfunctionarissen en die nieuwe werknemers geven de auteurs antwoord op deze en andere vragen. Organisaties en meer specifiek personeelsfunctionarissen vinden in het boek aanknopingspunten voor hoe om te gaan met hun hoog opgeleide medewerkers. Denkers over duurzaamheid worden gevoed met prikkelende standpunten. Naar uitgeversinformatie Onderstal, Sander Economics of organizations and markets Economics of organizations and markets / Sander Onderstal. - Amsterdam : Pearson, [2014]. - XIV, 276 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN How do employees respond to incentives? Which applicant is most attractive when several apply to fill a job vacancy? Why and how do governments intervene in markets? Finding the right answers to these questions is of great importance for managers and policy makers who want to fully understand the economics of organizations and markets. This book examines how organizations and markets work and how managers and governments can intervene to let them work better. Questions will be examined by applying tools from microeconomics - including game theory, information economics, and contract theory. The text discusses how those tools can be applied to build models that can provide convincing theory about the way organizations and markets are organized. The insights obtained from the models will be valuable to the professional careers of students. This book contains key features: step-by-step analysis of quantitative models, numerous real-world illustrations of the theory, a discussion of the main features of European competition law and end-of-chapter exercises. Each chapter contains an indepth case study which shows that the issues discussed in the chapter are not just of theoretical interest but that they are relevant for decision making in practice. Naar uitgeversinformatie. 7

8 Non-Fictie Romer, Rene De consument bestaat niet De consument bestaat niet : inspiratieboek voor marketeers in een multiculturele wereld / Rene Romer. - Eerste druk. - Zoetermeer : Free Musketeers, pagina's : illustraties ; 21 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Veel Europese consumenten van Aziatische, Afrikaanse of Latino-afkomst zoeken herkenning in mainstream marketing- en communicatieplatforms. Zij willen geen marginale doelgroep zijn. In grote steden zijn zij al de mainstream. Marketeers staan voor tal van uitdagingen, maar zijn ook in verwarring. Zo mogen we volgens ikea de introductie van een kiphotdog niet zien als handreiking aan groeperingen die geen varkens- of rundvlees eten. Daarentegen adverteert Subway met de halal Mango Chicken Sandwich. Dit inspiratieboek toont een uiterst gevarieerde consumentenmarkt. De publicatie spoort marketeers aan de multiculturele markt met open vizier te betreden. Want dé consument bestaat niet. Naar uitgeversinformatie Sweezey, Mathew Marketing automation for dummies Marketing automation for dummies / by Mathew Sweezey. - Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley brand, [2014]. - XII, 298 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Leiden : Primavera Pers ; Leiden : Dienst Bouwen en Wonen van de Gemeente Leiden, Met index. ISBN Marketing automation technology has been shown to dramatically increase lead conversions and average deal sizes as well as improving forecasting and customer segmentation. A subset of CRM, it focuses on defining, scheduling, segmenting, and tracking marketing campaigns. This friendly book demystifies marketing automation in straightforward terms, helping you leverage the tools and handle the processes that will enable a seamless integration with your CRM program. Learn to establish a buyer profile, assess your needs, select tools, create a lead scoring model, and much more. Naar uitgeversinformatie. 8

9 Non-Fictie Kao, Liz Salesforce.com for dummies Salesforce.com for dummies / by Liz Kao and Matt Kaufman. - 5th edition. - Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley brand, [2014]. - XVI, 414 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Omslag vermeldt: Tom Wong, Liz Kao, Matt Kaufman. - 1e druk: Vorige druk door Tom Wong en Liz Kao, 'about the authors' vermeldt Liz Kao en Matt Kaufman. Met index. ISBN : : : : : : The frontrunner in the customer relationship management (CRM) market, Salesforce.com has a rapidly expanding influence over the way companies across the globe interact with their clientele. Salesforce.com For Dummies lends you an edge in building those relationships and managing your company's sales, marketing, customer service, and support operations. With this accessible guide, you will learn how to organize contacts, schedule business appointments, use forecasting tools to predict upcoming sales, make accurate projects based on past performance, and more. Close deals faster, gain real-time visibility into sales, and collaborate instantly with help from Salesforce.com For Dummies. Naar uitgeversinformatie Hospitality Hospitality experience Hospitality experience : an introduction to hospitality management / editors: Frans Melissen, Jean-Pierre van der Rest, Stan Josephi, Rob Blomme ; authors: Rob Blomme, Jeroen Bosman, Hans Breuker, Michael Chibili, John Hornby, Stan Josephi, Alinda Kokkinou, Annemieke de Korte, Xander Lub, Frans Melissen, Rob Nierse, Jeroen Oskam, Monique van Prooijen-Lander, Bert Smit, Lesley Tomaszewski, Rolf van der Veer, Tjeerd Zandberg. - First edition. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Hospitality Experience offers students an exciting introduction to key aspects of hospitality management. The distinguishing feature of the book is its focus on how hospitality experiences can be created and managed successfully. The book is divided into three parts: 1 What is hospitality management? 2 Who are the players involved in it? 3 How to design, deliver and manage the ultimate hospitality experience? Readers will benefit from the book's integrated set of cases and examples. Hospitality Experience has been written by experienced instructors at Hotel Management Schools in the Netherlands and is fully compliant with the core curriculum of these programmes. Hospitality Experience is primarily designed for first-year students in Hospitality Management and Hotel Management majors and related minors. The book will also be of interest to advanced students in Hospitality Management programs and to professionals working in the business. Naar uitgeversinformatie. 9

10 Non-Fictie Elferink, W.M.B. Bestuursrecht Bestuursrecht / Mr. W.M.B. Elferink, Mr. G.W. de Ruiter. - Tweede druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - ([HBO-reeks]. Recht in je opleiding). - 1e druk door G.W. de Ruiter: Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Deze uitgave is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennis maakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het boek geschikt voor opleidingen waar het algemeen bestuursrecht aan de orde komt, zoals HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening, Personeel en Arbeid, Fiscale opleidingen, de opleiding Bestuurskunde en Bedrijfskundige opleidingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding beschikbaar.de auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo. Naar uitgeversinformatie Torre, E.J. van der Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers : een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak / Dr. E.J. van der Torre, Dr. M. Gieling, Drs. M.Y. Bruinsma ; m.m.v. M. Jans Msc., M. van der Linden Msc. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : tabellen ; 22 cm. - (Onderzoeksreeks Politieacademie). - Dit onderzoek is uitgevoerd door de Politieacademie in opdracht van het WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie. - Met literatuuropgave. ISBN Deze publicatie gaat over bedreiging en intimidatie van politie- of OMmedewerkers door burgers. Het betreft een overzichtsstudie, gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, landelijke enquêtes, vraaggesprekken en casusonderzoek. Vier thema's komen uitgebreid aan bod: De aard en achtergronden van bedreigingen en intimidatie; De gevolgen van bedreigingen en intimidatie; De gewenste en ondervonden aanpak; De kwaliteit van aanpak en interventies. De beschrijvingen zijn herkenbaar voor professionals. Het geeft een beeld van omstandigheden die zorgen dat bedreigde medewerkers zich geraakt voelen. Vooral bedreigingen in de privésfeer hebben veel impact. Bedreigde medewerkers voelen zich gesteund door specialisten of bazen die, in persoonlijke contacten, adviezen en maatregelen bespreken die zijn gebaseerd op materiedeskundigheid.het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC. Naar uitgeversinformatie. 10

11 Non-Fictie McNab, Chris A history of the world in 100 weapons A history of the world in 100 weapons / Chris McNab. - New edition. - Oxford : Osprey Publishing, pagina's : illustraties ; cm. - 1e druk: ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek I : : New for 2014: The gift book edition of the popular 'World In 100 Weapons'! From the Roman gladius to the fearsome crossbow and the iconic AK-47, various weapons have played a huge role in shaping the history of humanity, becoming central to the creation and crushing of nations, the shaping countries and moulding the modern world. A History of the World in 100 Weapons tell the definitive stories of the weapons whose effects have been most revolutionary, changing the way war is waged and the very world we live in. Compiled with the assistance of a number of leading military historians this collection of fascinating facts about the weapons, is sumptuously illustrated with colour photographs and contemporary images and reveals information about who wielded the weapon and where is was used, clearly explaining the blow-by-blow advance of military weapon technology and expertise across the ages. Naar uitgeversinformatie. 11

12 Non-Fictie Scho lvinck, Machteld Basisboek RTI Basisboek RTI : groei meten voor passend onderwijs / Machteld Scho lvinck & Leanne Jansen. - [Huizen] : Pica, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 454 : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 24 Muziek : : 'Het RTI-model wordt internationaal gezien als een belangrijke onderwijskundige methodiek voor de preventie van en hulp bij stagnaties in de leerontwikkeling. De introductie van deze methodiek beschouwen we als een belangrijk moment in de verdere professionalisering van de onderwijspraktijk. Het is een grote verdienste van de auteurs dat zij in dit boek op een heldere en overtuigende wijze RTI ontsluiten voor de praktijk. Dit basisboek smaakt zeker naar meer.' Naar uitgeversinformatie Howe, Sondra Wieland Women music educators in the United States Women music educators in the United States : a history / Sondra Wieland Howe. Lanham : The Scarecrow Press, Inc, XXVI, 337, 16 ongenummerde pagina's foto's pagina's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Although women have been teaching and performing music for centuries, their stories are often missing from traditional accounts of the history of music education. In Women Music Educators in the United States: A History, Sondra Wieland Howe provides a comprehensive narrative of women teaching music in the United States from colonial days until the end of the twentieth century. Defining music education broadly to include home, community, and institutional settings, Howe draws on sources from musicology, the history of education, and social history to offer a new perspective on the topic. Women Music Educators in the United States: A History complements current histories of music education and supports undergraduate and graduate courses in the history of music, music education, American education, and women's studies. It will interest not only musicologists, educational historians, and scholars of women's studies, but music educators teaching in public and private schools and independent music teachers. Naar uitgeversinformatie. 12

13 Non-Fictie Paijmans, B.M. Aansprakelijkheid van scholen Aansprakelijkheid van scholen : de zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk / Brechtje Paijmans. - Tilburg : Celsus juridische uitgeverij, [2014]. - VIII, 132 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Aansprakelijkheid van scholen De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk Auteur: mr. dr. Brechtje Paijmans ISBN Mei 2014 viii pagina's 22,50 Een schoolfeest dat uit de hand loopt, een leerling die stiekem gevaarlijke chemische stoffen uit het scheikundelokaal meeneemt, een hoogbegaafde leerling die onderpresteert, Naar uitgeversinformatie Gerven, Eleonoor van Aan de slag met slimme kleuters Aan de slag met slimme kleuters : 8 aanraders voor IB'ers / Eleonoor van Gerven ; hoofdredacteur: Walter van de Calseyde. - 2e druk. - Dordrecht : Instondo, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (TIBtools). - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN Onderwijs afstemmen door te kijken naar kinderen is het uitgangspunt van deze nieuwe TIBtool. Daarom begint expert Eleonoor van Gerven met het verkennen van het begrip 'begaafdheid bij kleuters' en kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen. Met praktijkvoorbeelden vertaalt ze leer- en persoonlijkheidseigenschappen naar concreet waarneembaar gedrag. Ze maakt duidelijk hoe je als IB'er samen met de groepsleerkracht op systematische, veranderingsgerichte wijze educatieve behoeften van slimme kleuters in kaart kunt brengen. Het accent ligt niet op toetsen en diagnosticeren, maar praktijkgericht aansluiten op wat de slimme kleuter in jouw groep nodig heeft. Verder vind je in dit boek concrete tips hoe jij je collega's kunt helpen om voor de slimme kleuters hun leerstofaanbod te verrijken. Er is aandacht voor het verrijken van lessen door in te zetten op het creatief en kritisch denken. Tot slot is er ruimte voor drie duivelse dilemma's: vervroegde doorstroming, vervroegde instroom én de begeleiding van de sociaalemotionele ontwikkeling van slimme kleuters. Wat kun jij doen als IB'er en waar moet je rekening mee houden? Naar uitgeversinformatie. 13

14 Non-Fictie Durf Durf te denken Durf te denken : filosofie voor de bovenbouw. Durf te denken : filosofie voor de bovenbouw. Tekstboeken. - Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 28 cm. - Havo: / redactie Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra ; met teksten van Maarten Boudry, Andre van der Braak, Hans Dijkhuis, Ria den Dikken, Hans Dooremalen, Eddo Evink, Marli Huijer, Frans Jacobs, Thijs Lijster, Gijs van Oenen en Herman de Regt. - Met register. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Onder redactie van Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra verschijnt bij Uitgeverij Boom in 2014 een geheel nieuwe lesmethode filosofie. Durf te denken! zal het beste van twee werelden combineren: de hoofdstukken in het tekstboek zijn geschreven door filosofen werkzaam aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten; het oefenmateriaal wordt ontwikkeld door ervaren docenten in het voortgezet onderwijs. Beide delen bevatten de domeinen filosofische antropologie, ethiek, sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, metafysica, cultuurfilosofie, esthetica en oosterse filosofie. Naar uitgeversinformatie. 14

15 Non-Fictie Kenney, Charles Zorg op zijn best Zorg op zijn best : naar een veilige en doelmatige zorg / Charles Kenney ; vertaling [uit het Engels]: Imago Mediabuilders, Hans Keizer ; redactioneel en inhoudelijk commentaar: Wim Schellekens. - Amsterdam : Reed Business Education, [2013] pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: The best practice : how the new quality movement is transforming medicine. - New York : PublicAffairs, Met literatuuropgave. ISBN : Verenigde Staten : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : Patiënten lopen nog steeds vermijdbare schade op. Toch weten we heel goed hoe we de best mogelijke zorg kunnen bieden, enerzijds uit de wetenschap (evidence-based richtlijnen) en anderzijds uit de praktijk (best practices). Maar lang niet alle zorg is effectief en slechts de helft van de zorg wordt gegeven volgens de state of the art. Er zit veel verspilling in het systeem en patiënten worden nog te weinig betrokken bij hun behandeling. Bovendien is er nog steeds een grote variatiebreedte in aanpak en resultaten van de zorg: van heel goed tot soms ontstellend slecht. In 'Zorg op zijn best' beschrijft Charles Kenney hoe in de Verenigde Staten een kwaliteits beweging met in de voorhoede Donald Berwick, Paul Batalden en Lucian Leape is gestart en tot welke aansprekende voorbeeldpraktijken dit heeft geleid. En vooral wat daarvoor nodig was: patiëntgecentreerd leiderschap met een heldere visie, persoonlijk voorbeeld en een strategie die met doorzettingsvermogen jarenlang wordt voortgezet. Dit leidt tot resultaten die we tot voor kort niet voor mogelijk achtten: betere, veiligere zorg die bovendien veel minder geld kost. 'Zorg op zijn best' is geschreven voor artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden, bestuurders, zorgverzekeraars, inspectie, beleidsmakers, politici en patiënten. Naar uitgeversinformatie Recht Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional. - Editie / onder eindredactie van: mr. P. Simons ; onder redactie van: mr. F. van der Brug, mr. C.H. GravelandGeijtenbeek, mr. W. Hendriksen, mr. T. Klijnstra, mr. M.L.M. Kooistra-Holdermans, mr. A.P. van der Linden, mr. G. Oosterholt, mr. P. Simons, mr. F. Wassenaar, mr. R. van der Weijden. - Den Haag : Sdu Uitgevers, XXII, 736 pagina's : Ill ; 24 cm. Verschijnt jaarlijks. ISBN In Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student van vandaag die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional te worden. Naar uitgeversinformatie. 15

16 Non-Fictie Handboek Handboek vrouwspecifieke geneeskunde Handboek vrouwspecifieke geneeskunde / redactie: prof. dr. B.C.J.M. Fauser, prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, dr. A.M.E. Bos ; illustraties: Frans Hessels. - Houten : Prelum Uitgevers, XIV, 338 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : "Cardiovasculaire ziekten treden bij vrouwen zeven tot tien jaar later op dan bij mannen" "Vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief als mannen" "Vrouwen met diabetes type II hebben 50% meer kans op fatale coronaire ziekten dan mannen met dezelfde ziekte" Deze voorbeelden tonen aan dat het belangrijk is om sommige klachten en ziekten specifiek vanuit de vrouwelijke invalshoek te bekijken. De hedendaagse geneeskunde is echter vooral voor en door mannen ontwikkeld. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is een complete, Nederlandstalige uitgave over het onderwerp vrouwspecifieke geneeskunde. Het boek behandelt in 27 hoofdstukken een breed scala aan onderwerpen: van inrichting van de zorg tot diabetes. Ook is er aandacht voor vrouwspecifieke thema's als preconceptie en mammacarcinoom. De informatie wordt op een toegankelijke manier gebracht: er is veel aandacht voor casuïstiek en elk hoofdstuk wordt afgesloten met take home messages. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is interessant voor medisch specialisten, huisartsen, zorgmanagers, zorgverzekeraars en iedereen die te maken heeft met gezondheid en ziekte bij vrouwen. Naar uitgeversinformatie Alphen, Markus van Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners / Markus van Alphen ; figuren: P.L. Houtekamer. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen. Als tijdens het diagnosticeren de gedachtegang steeds kritisch getoetst wordt, vergroot dat namelijk de kans op een bruikbaar advies. Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Het resultaat is een systematisch stappenplan van het diagnostische proces van aanmelding tot en met advies. Daarnaast wordt stilgestaan bij de middelen die tijdens het diagnostische proces ingezet worden. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs en voor psychosociale hulpverleners. Het is in begrijpelijke taal geschreven met telkens een link naar en uitleg over het vakjargon, dat een belangrijk deel uitmaakt van het instrumentarium van de hulpverlener. Een aantal casussen illustreert hoe de begrippen zich in de praktijk vertalen. Naar uitgeversinformatie. 16

17 Non-Fictie Koetsenruijter, Riet Reflecteren Reflecteren : handvatten voor verpleegkundigen / Riet Koetsenruijter, Wilma van der Heide. - Tweede herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel: Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. - Utrecht : LEMMA, e druk van deze uitgave: Utrecht : LEMMA, ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 09 Sport en Spel : : Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren doe je niet zomaar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis; een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te reflecteren leer je het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Reflecteren leidt tot de ontwikkeling van een kritische, analytische verpleegkundige. Hierdoor draag je bij tot de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren kun je individueel doen, op elk moment en op elke plaats. In dit boek worden zowel de theorie alsook de modellen over reflecteren behandeld. De vele praktijkvoorbeelden en werkvormen bieden je de mogelijkheid om actief na te denken over je ervaringen, handelen, gedrag, gevoelens en keuzes in relatie tot de beroepsuitoefening. Riet Koetsenruijter is verpleegkundige en was 21 jaar werkzaam voor de HBO-V bij de Hogeschool Utrecht. Momenteel is ze werkzaam bij de opleiding Management in de Zorg, Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Wilma van der Heide is verpleegkundige en onderwijskundige. Ze was docent Onderwijskunde aan de Lerarenopleiding Verpleegkunde en daarnaast werkzaam als onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool Utrecht. Naar uitgeversinformatie Ierland, John van Mathieu Hermans Mathieu Hermans : tegen de stroom in / auteur: John van Ierland ; illustraties: Tonny Strouken, Cor Vos, Mondelo EFE en prive archief ; redactie: Woordmagie. [Teteringen] : Woordmagie, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgave in samenwerking met Mathieu Hermans sport & management. ISBN Een verhalend boek over de Nederlandse sprinter Mathieu Hermans. Een boek geheel geschreven in de eerste persoon met aanvullingen van Sean Kelly, Pedro Delgado, Herbert Dijkstra, Erwin Nijboer, Albert Stofberg, Jan Mulder en Mart Smeets. Het boek geeft Mathieu's aanzet tot wielrennen geromantiseerd weer om vervolgens van Brabant de stap te maken naar Spaans Baskenland en daar een topsprinter te worden. De combinatie van trefwoorden die het boek anders maken dan de bestaande biografieën over wielrenners zijn: Jong, vrijbuiter, dienst, veldrijden, Amstel, overwinnen, prof, Spanje, Baskenland, politiek, ETA, onafhankelijkheid, achteromkijken, Vuelta, etappes, sprinten, Marokko, Turkije, Tour de France. Woorden die zo een spannend jongensboek kunnen vullen, maar ook inzicht geven in het ons onbekende professionele wielrennen in Spaans Baskenland. Een land in een land dat al decennia strijdt voor onafhankelijkheid en waar derhalve veel onrust leeft. Naar uitgeversinformatie. 17

18 Non-Fictie Bijsterveld, Karin Sound and safe Sound and safe : a history of listening behind the wheel / Karin Bijsterveld, Eefje Cleophas, Stefan Krebs and Gijs Mom. - Oxford : Oxford University Press, [2014]. - VIII, 232 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : : : I : : Do you enjoy listening to music while driving? Do you find radio traffic information indispensable? Do you appreciate the moments of your drive in which you can listen to or sing along with whatever you like? This book shows how we created auditory privacy in cars, making them feel sound and safe, even though automobiles were highly noisy things at the beginning of the twentieth century. It explains how engineers in the automotive industry found pride in making car engines quieter once they realized that noise stood for inefficiency. It follows them as they struggle against sounds audible within the car after the automobile had become a closed vehicle. It tells how noise-induced fatigue became an issue once the car became a mass means for touring across the country. It unravels the initial societal concerns about the dangers of car radio and what it did to drivers' attention span. It explores how car drivers listened to their cars' engines to diagnose car problems, and appreciated radio traffic information for avoiding traffic jams. And it suggests that their disdain for the ever-expanding number of roadside noise barriers made them long for new forms of in-car audio entertainment. Naar uitgeversinformatie Scott, David Meerman Marketing the moon Marketing the moon : the selling of the Apollo Lunar Program / David Meerman Scott and Richard Jurek ; with a foreword by Captain Eugene A. Cernan. - Cambridge, Massachisetts : The MIT Press, [2014]. - XIII, 130 pagina's : illustraties ; cm. Met literatuuropgave. ISBN David Meerman Scott and Richard Jurek tell the story of one of the most successful marketing and public relations campaigns in history: the selling of the Apollo program. Primed by science fiction, magazine articles, and appearances by Wernher von Braun on the "Tomorrowland" segments of the Disneyland prime time television show, Americans were a receptive audience for NASA's pioneering "brand journalism." They describe sophisticated efforts by NASA and its many contractors to market the facts about space travel -- through press releases, bylined articles, lavishly detailed background materials, and fully produced radio and television features -- rather than push an agenda. American astronauts, who signed exclusive agreements with Life magazine, became the heroic and patriotic faces of the program. Sony cassette recorders and supplies of Tang were on board the capsule; and astronauts were equipped with the Exer-Genie personal exerciser. Everyone wanted a place on the bandwagon. Generously illustrated with vintage photographs, artwork, and advertisements, many never published before, Marketing the Moon shows that when Neil Armstrong took that giant leap for mankind, it was a triumph not just for American engineering and rocketry but for American marketing and public relations. Naar uitgeversinformatie. 18

19 Non-Fictie Steketee, A. Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas : het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-hertogenbosch / Bram Steketee & Hans Willems. - Utrecht : Matrijs, pagina's : illustraties, kaarten ; 35 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 19 Nederland I : : Het onder water lopen van het Bossche Broek in 1995 was voor de auteurs van dit boek aanleiding zich te verdiepen in de vraag hoe in het verleden met wateroverlast in Noord-Brabant is omgegaan. Het ging in de eerste plaats om de onderbelichte problematiek van het water dat soms tot in het late voorjaar achter bleef in de Maaspolders ten oosten van de Dieze. Hoge waterstanden van de Maas verhinderden de afvoer van dit restwater, met als gevolg dat de boeren hun land niet tijdig konden gebruiken. De stad 's-hertogenbosch en de directe omgeving had eveneens te lijden van hoog water, dat vooral door de riviertjes de Dommel en de Aa werd aangevoerd. Ook hier was de Maas de veroorzaker van het hoge water. Als alternatief voor deze rivier werd gedacht aan een afwateringskanaal. Met name in de negentiende eeuw kwam het ene na het andere kanaalontwerp ter tafel. Zowel de plannen voor een kanaal als die voor de watervrijmaking van 's-hertogenbosch zijn uitvoerig beschreven in het boek Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-hertogenbosch. Het zijn niet alleen de waterstaatkundige aspecten die in deze publicatie aan de orde komen. Ook maatschappelijke, financiële, politieke en militaire factoren worden behandeld. Het boek is rijk geïllustreerd met onder andere vele (historische) kaarten in kleur. Naar uitgeversinformatie. 19

20 Non-Fictie Oude Het oude hof in Bergen Het oude hof in Bergen : inspiratie, kunst, kennis en natuur / initiatief en onderzoek Marleen Bouma-Kalshoven ; auteurs Marleen Bouma-Kalshoven, Alette Fleischer, Taetske Hellinga en Pieter Bijwaard ; tekstredactie PerPen, Paul Pusch. - [Wormer] : Uitgeverij Noord-Holland, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Uitgave verschijnt tegelijkertijd met de tentoonstelling 'Inspiratie, kunst, kennis en natuur' in Kranenburgh, culturele buitenplaats in Bergen NH, van 1 april tot en met 15 juni Uitgave in samenwerking met Kranenburgh. ISBN : : 21 Beeldende kunst I : : : Italie : 21 Beeldende kunst : : Op welke manier hebben de buitenplaats Het Oude Hof in Bergen NH en de Franse filosoof René Descartes met elkaar te maken? En hoe is het mogelijk dat zoveel kunstenaars zich hebben laten inspireren door deze bijzondere plek? Vanaf de 17e eeuw zijn talloze tekeningen en schilderijen van Het Oude Hof gemaakt. En vrijwel alle bekende Bergense schilders als Charley Toorop, Leo Gestel, Else Berg en vele anderen hebben deze in de 17e eeuw aangelegde buitenplaats vastgelegd. Stichting Bergen Geestgrond heeft de bezieling van Het Oude Hof als uitgangspunt genomen voor een nieuwe uitgave. Daarin teksten over en de kunst die is geïnspireerd door de buitenplaats, van 1643 tot heden. Voor het eerst zal het werk in samenhang te zien zijn, met de verbanden tussen de oude kunst, de Bergense School en hedendaagse kunst. Aan dertien vooraanstaande hedendaagse beeldend kunstenaars is gevraagd kunst te maken met Het Oude Hof als inspiratiebron, speciaal voor deze uitgave.veel bijzonder beeldmateriaal is verzameld door Marleen Bouma-Kalshoven. De kunst en het beeldmateriaal zullen ook te zien zijn tijdens de tentoonstelling 'Inspiratie, kunst, kennis en natuur', die vanaf 30 maart 2014 in het naast Het Oude Hof gelegen Museum Kranenburgh wordt gehouden. Naar uitgeversinformatie Art Art and music in Venice Art and music in Venice : from the Renaissance to the Baroque / edited by Hilliard T. Goldfarb ; translation Alexis Diamond, Donald Pistolesi, Adriana Palanca ; proofreading Alexis Diamond, Jane Jackel. - Montreal : Montreal Museum of Fine Arts, pagina's : illustraties ; 37 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Splendore a Venezia'. - Met literatuuropgave. ISBN Artistic and musical creativity thrived in the Venetian Republic between the early 16th century and the close of the 18th century. The city-state was known for its superb operas and splendid balls, and the acoustics of the architecture led to complex polyphony in musical composition. Accordingly, notable composers, including Antonio Vivaldi and Adrian Willaert, developed styles that were distinct from those of other Italian cultures. The Venetian music scene, in turn, influenced visual artists, inspiring paintings by artists such as Jacopo Bassano, Canaletto, Francesco Guardi, Pietro Longhi, Bernardo Strozzi, Giambattista and Domenico Tiepolo, Tintoretto, and Titian. Together, art and music served larger aims, whether social, ceremonial, or even political. Lavishly illustrated, Art and Music in Venice brings Venice's golden age to life through stunning images of paintings, drawings, prints, manuscripts, textbooks, illuminated choir books, musical scores and instruments, and period costumes. New scholarship into these objects by a team of distinguished experts gives a fresh perspective on the cultural life and creative output of the era. Naar uitgeversinformatie. 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Future of Innovation. Ruud Smeulders, BrilliantBrains. Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013

Future of Innovation. Ruud Smeulders, BrilliantBrains. Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013 Future of Innovation Ruud Smeulders, BrilliantBrains Annual General Meeting of the NCCC 24 april 2013 1 the old future 2 But not many flying cars yet 3 only more crowded cities! 4 difficult to predict

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie